Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur."

Transkript

1 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 29 % Rörelsemarginal Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Rörelsemarginalen vände uppåt kvartal 3. > SID 2 Intervjun. Martin Lundstedt om Scanias strategi för nya produkter. > SID 3 Finans. Konjunkturen i fokus på kapitalmarknadsdagen. > SID 6 7 Rustar för uppgång Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur. > SID 4 5 NYCKELTAL I FOKUS: 24% Scanias marknadsandel för tunga lastbilar i Brasilien, första nio månaderna 29.

2 FÖRSTA NIO MÅNADERNA I SIFFROR och leveranser per region, 9 månader (antal fordon) VÄSTRA EUROPA % % CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA % % LATINAMERIKA % % ÖVRIGA MARKNADER % % ASIEN % % Nettoomsättning Omsättning per produktgrupp, 9 mån Rörelseresultat och marginal MSEK 25 2 Beg. fordon 5,9% Övrigt,5% % 2 16 Rörelseresultat, i MSEK Marginal, i procent MSEK Serviceprodukter 24,2% Nyckeltal 27 Kv3 27 Kv4 28 Kv1 28 Kv2 28 Kv3 28 Kv4 29 Kv1 29 Kv2 29 Kv3 Motorer 1,2% Bussar 12,9% Lastbilar 55,3% Rullande 12 månader (MSEK om ej annat anges) 29, 9 mån 28, 9 mån Förändring, % Nettoomsättning, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, procent 2,4 15,8 - Avkastning på eget kapital, procent 8,3 43,3 - Avkastning på sysselsatt kapital, 11,5 5,5 - Fordon och tjänster, procent Resultat per aktie (SEK),38 9,21 - Kassaflöde, Fordon och tjänster Antal anställda, 3 september (antal, lastbilar och busschassier) (antal, lastbilar och busschassier) Kv3 27 Kv4 28 Kv1 28 Kv2 28 Kv3 28 Kv4 29 Kv1 29 Kv2 29 Kv3 2 1 KORT OM KV3: RÖRELSEMARGINALEN minskade till 2,4% de första nio månaderna och till 3,9% det tredje kvartalet. LEVERANSERNA föll med 47% till fordon de första nio månaderna. ORDERINGÅNGEN minskade med 49% de första nio månaderna och med 6% det tredje kvartalet. 2 SCANIA VALUE Q3/29

3 INTERVJU t e x t: g ö r a n l i n d b i l d: d a n b o m a n Scanias princip är att arbeta kontinuerligt med produktförbättringar som snabbt når ut till kunderna, säger Martin Lundstedt. Produktutvecklingen fortsätter I september lanserades den nya R-serien under massivt medieuppbåd. Men lanseringen är egentligen bara en del i en ständigt pågående process på Scania. Martin Lundstedt, Executive Vice President och ansvarig för Franchise and Factory Sales, förklarar strategin bakom Scanias produktutveckling. Med en världsekonomi på lågvarv väljer Scania att lansera såväl en ny version av en lastbilsserie som en ny turistbuss för den globala marknaden. Hade det inte varit bättre att vänta till dess att efterfrågan tar fart? Vi fortsätter att utveckla vårt produkterbjudande oavsett vilken del av konjunkturcykeln vi befinner oss i. Vi är övertygade om att kontinuerliga förbättringar som snabbare ger kunden bättre prestanda och bättre ekonomi är det bästa sättet att behålla konkurrenskraften i såväl goda som dåliga tider. Varför är det bättre med kontinuerliga förbättringar i mindre steg än att jobba med färre men större modellförändringar? Dels kan vi snabbare introducera produktförbättringar. När något är färdigutvecklat kan vi få ut det på marknaden på en gång. Dels är det lättare att säkerställa en hög kvalitetsnivå med fler och mindre förändringar där vi inte ändrar mer än det som kunden verkligen efterfrågar. Det låter bra i teorin, fungerar det även i praktiken? Ja, sedan vi ändrade vårt synsätt på produktutveckling för ett antal år sedan har vi fått alla fördelar som vi eftersträvade: Kunderna tar del av produktförbättringar snabbare, vi får ett effektivare kapitalutnyttjande, lägre teknisk risk och bättre utbildning i serviceledet, vilket säkerställer en bra servicenivå på alla Scanias marknader. Hur påverkas möjligheten till produktförbättringar av Scanias modulbaserade produktsystem? (Fordons- och motorkomponenterna kan kombineras för att anpassa fordonet enligt kundens krav.) Modulsystemet är grunden för arbetet med kontinuerliga produktförbättringar. Eftersom delar och komponenter är utbytbara kan de utvecklas och sättas i produktion fortlöpande utan nya modellanseringar. Det här betyder bland annat att motorerna kan uppgraderas kontinuerligt och att det inte är kopplat till utvecklingen av förarhytten eller växellådorna. Med modulsystemet begränsas också antalet komponenter vilket ger skalfördelar i produktutvecklingen, produktionen och i serviceledet. Vilka produktförbättringar har högst prioritet? Allt utgår från kundens behov och det som styr utvecklingen är att ge fordonen sådana egenskaper att kunderna kan öka sin produktivitet och lönsamhet. Den nya R-serien (se s. 4) är ett utmärkt exempel på det, där det bland annat finns ett flertal förbättringar som minskar bränsle förbrukningen och därmed förbättrar kundens totalekonomi. Q3/29 SCANIA VALUE 3

4 TEMA: PRODUKTUTVECKLING R-seriens nya hyttmiljö underlättar rekrytering av de bästa förarna och bidrar därför bland annat till lägre bränslekostnad. Nya R-serien ligger rätt Förr eller senare släpper lågkonjunkturen sitt grepp. Då står Scania väl rustat. Under våren och en intensiv höst har företaget lanserat nya industrimotorer, en ny turistbuss och den nya R-serien. Scanias nya R-serie ger såväl lägre bränsleförbrukning som en bättre förarmiljö och ska säkra Scanias ledande position i det viktiga segmentet för fjärrtransporter. Samtidigt är lanseringen vältajmad eftersom den nya R-serien innebär bättre totalekonomi för hårt pressade kunder. R-serien kan betecknas som Scanias flaggskepp den största och mest påkostade hyttserien. Under de fem år som R-serien har tillverkats har Scania levererat fler än 2 fordon till marknader över hela världen. I september lanserade Scania den nya R-serien med nytt utseende på både in- och utsida. Intresset från medierna var stort runt 2 motorjournalister besökte Scanias testbana för att få en förhandstitt på den nya serien. Lanseringen sker i en tid när kunderna går igenom en väldigt tuff prövning. De jobbar hårt med att hålla kostnaderna nere och vi måste tydligt kunna visa att en ny lastbil är en långsiktigt lönsam investering. R-serien ligger rätt i tiden eftersom våra lastbilar och vår service bidrar till att öka kundens produktivitet och sänka driftskostnaden, säger Henrik Henriksson, Senior Vice President Trucks. En avgörande punkt i sammanhanget är bränslekostnaden, som normalt står för drygt en tredjedel av driftskostnaden för en lastbil, inklusive förarens lön. Marginalerna är ofta små och därför kan redan några procents lägre bränslekostnad innebära vinst istället för förlust. Den nya R-serien sänker bränslekostnaden på flera sätt: En del handlar om ett nytt vassare yttre där aerodynamiken och kylkapaciteten förbättrats. En annan nyhet är Scania Driver Support som ger föraren återkoppling i realtid med löpande tips om hur körstilen kan förfinas. Systemet bygger på parametrar som känns igen från förarutbildningen och som har stor inverkan på såväl trafiksäkerhet som ekonomi. Bra förare ger bättre ekonomi På R-serien finns också en ny helautomatiserad version av växlingssystemet Scania Opticruise, som ger enklare körning och minskad 4 SCANIA VALUE Q3/29

5 t e x t: m a t s fa l c k b i l d: Ca r l-er i k And e r s s o n, St e fa n Al m e r s, Da n b o m a n Med turistbussen Scania Touring får Scanias globala produktfamilj ytterligare en medlem. Strategiskt partnerskap bakom ny turistbuss Under hösten lanserade Scania den nya turistbussen Scania Touring. Bussen är ett resultat av Scanias strategiska samarbete med den kinesiska busstillverkaren Higer och ett viktigt steg i Scanias strategi att öka industrialiseringen och serviceinnehållet i bussaffären. i tiden bränsleförbrukning. En annan nyhet är att tankvolymen har utökats vilket ger lastbilarna en avsevärt längre räckvidd och föraren en ökad möjlighet att tanka där det är billigt. Men det är inte bara lastbilens egenskaper som avgör hur mycket bränsle som förbrukas. Vem som kör bilen har också stor betydelse. I den nya R-serien har hyttmiljön genomgått omfattande förändringar vilket innebär en bättre vilo- och arbetsmiljö. Den nya interiören har många genomtänkta detaljer, bland annat har instrumentpanelen fått en ny design och nya material som förbättrar utseende och känsla. En god förartrivsel underlättar rekryteringen av de bästa förarna, vilket är en nyckelfaktor för god bränsleekonomi, trafiksäkerhet och därmed lägre driftskostnader, säger Henrik Henriksson. I samarbetet kring bussen står Higer för kunnandet inom karossering och Scania för chassit och erfarenheten av internationella kunders krav. Kunderna efterfrågar mer av kompletta transportlösningar och med den här bussmodellen kan vi erbjuda inte bara en mycket konkurrenskraftig produkt utan även service och reservdelar genom vårt globala nätverk, säger Melker Jernberg, Senior Vice President Buses and Coaches. Bussen färdigställs vid en egen monteringslina hos Higer i Kina Melker Jernberg vilket säkerställer kvaliteten och ger en effektiv produktion. I dag finns två parallella busslinjer med måleri och speciellt utvalda montörer som enbart bygger Scania Touring eller andra Scaniamodeller för export till övriga Asien, Afrika, Mellanöstern och Ryssland. Kapaciteten är så pass tilltagen att den klarar en utökning med nya bussmodeller från Scania de närmaste åren. Vid produktionen på Higer har mycket arbete har lagts på att samordna två olika kulturer. Ett av huvudsyftena har varit att bygga upp ett förtroende för varandra, säger Melker Jernberg. Med Scania Touring får Scanias global produktfamilj ytterligare en medlem, sedan tidigare finns Scania OmniCity, Scania OmniLink och Scania OmniExpress. En grundpelare i Scanias långsiktiga strategi är att skapa globala bussmärken som stöds av hela organisationen från fabrik till återförsäljare. För den kund som valt en buss från den globala bussfamiljen ska det aldrig råda någon tvekan om att han valt ett Scaniafordon, säger Melker Jernberg, Senior Vice President Scania Buses and Coaches. Ett kundkrav som blivit allt vanligare är också möjligheten att köpa ett komplett fordon från en leverantör. Trenden från chassibyggare till totalleverantör har startat i Europa men påverkar hela bussvärlden. Att erbjuda förstklassiga chassin räcker inte längre. Kunderna vill ha hela bussar från en och samma leverantör. Om Scania ska fortsätta vara ett av de största globala bussmärkena måste vi fylla rollen som totalleverantör, säger Melker Jernberg. Under 28 var Scania världens näst största enskilda bussmärke bland de europeiska och japanska tillverkarna, efter Mercedes Benz men före både Volvo och MAN, inklusive Neoplan. Scania arbetar kontinuerligt för att höja lönsamheten i tillverkningen av kompletta bussar och bland annat har goda resultat uppnåtts genom att anamma principerna om ständiga förbättringar från Scanias chassiproduktion. Q3/29 SCANIA VALUE 5

6 FINANS Konjunkturen var i fokus på Scanias välbesökta kapitalmarknadsdag. Vändningen avgörs i ba Ännu inga tydliga tecken på bättre tider men Scania står väl rustat när vändningen kommer. Så kan stämningsläget på Scanias kapitalmarknadsdag i september sammanfattas. Hur snabbt efterfrågan kommer tillbaka beror till väldigt stor del på utvecklingen i det finansiella systemet. Frågan är om den likviditet som nu pumpas in i systemet stannar i bankerna eller om den kommer ut i den reala ekonomin, sade VD Leif Östling på Scanias välbesökta kapitalmarknadsdag som hölls i Södertälje den 17 september. Det är nu drygt ett år sedan lågkonjunkturen startade på allvar med Lehman Brothers konkurs, en period som Leif Östling beskrev som den värsta nedgång jag någonsin sett, marknaden försvann på tre veckor. Nu tycks dock de flesta, inklusive Scanias verkställande ledning, vara eniga om att botten är nådd. Frågan är då bara när efterfrågan kommer tillbaka på allvar. Leif Östling målade upp två tänkbara scenarion: Ett som liknar det som följde på svackan i början av 198-talet där det tog cirka fyra år att komma tillbaka till normala nivåer. Ett där situationen förbättras inom bara ett par år, vilket skedde i mitten av 199-talet. Vi vet inte vilket scenario som är troligast. Men vi måste vara försiktiga även inför 21. Det finansiella systemet är i dåligt skick och innan det är löst kommer inte realekonomin i gång, sade Östling. Ett grundproblem är att många av Scanias kunder bland de små- och medelstora företagen i Europa fortfarande har problem med att få finansiering. Det gäller i synnerhet Central- och Östeuropa där företagen oftare är nystartade med hög belåning. Dessutom drabbas de av prispressen på transporter. Även om nedgången har planat ut så är aktiviteten bland våra kunder fortsatt låg, sade Leif Östling. Men det finns stora geografiska skillnader: Problemen är till stor del kopplade till Europa, där ändå marknader som de nordiska länderna går hyggligt. I andra delar av världen, som Asien och Sydamerika är det högre aktivitet än i Europa. Brasilien går bra Det är fortsatt stark efterfrågan i Brasilien. Dessutom har vi ökat vår marknadsandel där. Vi hade inte kapacitet till att leverera tillräckligt med lastbilar till Brasilien under 27 och 28 och vår marknadsandel föll under 2 procent. Men nu har vi ökat vår marknadsandel till mellan procent, sade Martin Lundstedt, chef för Franchise and Factory Sales. I Asien är nivån visserligen lägre än för ett år sedan, men Martin Lundstedt kunde ändå 6 SCANIA VALUE Q3/29

7 t e x t: g ö r a n l i n d b i l d: s t e fa n b o h l i n Röster från kapitalmarknadsdagen Magnus Fröblom Senior Portfolio Manager, Riksbankens Jubileumsfond Vilka är dina huvudintryck från Scanias kapitalmarknadsdag? Det var givande att höra hur industrin och Scania har hanterat de stora volymnedgångarna under krisen och att lageranpassningen i Europa i stort är genomförd. Genom vunna marknadsandelar och de kostnadsanpassningar som gjorts i produktionen står Scania väl rustat att försvara sin position som bäst i klasssen beträffande lönsamhet. Genomsnittsåldern på lastvagnar i Europa börjar närma sig de historiska topparna, fem och ett halvt till sex år. Då börjar det bli lönsamt för operatörerna att nybeställa, eftersom man sparar så mycket på lägre bränsleförbrukning från de nyare motorerna. Hur ser du på Scania? Genom en förväntat högre produktion och stabila leveranser under kommande kvartal får Scania successivt en lönsamhetsförbättring. När slutefterfrågan tar fart är dock fortfarande ett frågetecken. Speciellt gäller det för viktiga utvecklingsländer som Ryssland, där transparensen av naturliga skäl är liten. Ett gott tecken är dock att priserna på begagnade lastbilar i Europa nksystemet peka på ett antal glädjeämnen. Dels har Scanias koncept med fokus på totalekonomin rönt framgångar inom stadsbussar, dels har aktiviteten ökat inom vissa branscher i Asien bland andra gruvindustrin. Det fanns även andra positiva signaler på kapitalmarknadsdagen. Scanias CFO Jan Ytterberg, berättade att lageravvecklingen nu i stort sett är avklarad. Det är i stort bara i Ryssland som det fortfarande finns överskott, sade han. Många leveranser under första halvåret utgjordes av lastbilar från lager och detta ledde till mycket låga produktionsnivåer, framförallt under andra kvartalet. Att de flesta marknader nu inte har något lageröverskott att leverera från innebär således att Scania räknar med att produktionstakten kan öka jämfört med det andra kvartalet. Samtidigt är efterfrågan fortsatt på en låg nivå och det tredje kvartalet är säsongsmässigt svagt har stabiliserats och att omsättningen har ökat. Utmaningen för det närmaste året för Scania är att hantera den ökande kundfinansieringen till följd av krisen. Trots prisuppgångar på råvaror som olja har efterfrågan ännu inte förbättrats i Östeuropa, det gäller i synnerhet Ryssland, och det gör en lite fundersam. Där finns det nog en del lageranpassningar kvar att göra. Peter Thelin Partner, Brummer & Partners Vilka är dina huvudintryck från Scanias kapitalmarknadsdag? Jag tycker det var intressant att få Scanias företagslednings bild av nuvarande konjunkturläge, hur man har hanterat nedgången samt hur Scania ser på framtiden. Bland annat hur Scania går mot att lägga ut allt mer av tillverkningen på underleverantörer. Hur ser du på Scania? Jag tycker att man får ett intryck av att Scanias ledning vet vad de gör. När konjunkturen vänder tror jag att de får tillbaka lönsamheten, kanske till och med på en högre nivå än tidigare. Jag är positivt inställd till bolaget. Det som möjligtvis känns osäkert är ägarfrågan, men där finns ju inte så mycket som går att påverka. beroende på semesterperiod på många av Scanias marknader. Marknaden för begagnade lastbilar kommenterades också och denna har nu stabiliserats. Det som kommer in säljs i stort sett direkt. Rustat för nästa uppgång Scania är bra rustat för nästa uppgångsfas. De omfattande utbildningsprogrammen det senaste året har höjt kompetensen inom produktionsenheterna ytterligare och systemet med kortvecka och tidbanker gör att organisationen relativt snabbt och kostnadseffektivt kan ställa om till en högre produktionstakt. Samtidigt fortsätter Scania att lansera nya produkter. Den nya R-serien säkerställer Scanias ledande position i det viktiga lastbilssegmentet för fjärrtransporter genom att erbjuda kunderna en förbättrad driftsekonomi. Det ger utmärkta förutsättningar för lönsam tillväxt när marknaden vänder, sade Leif Östling. Globaliseringen leder långsiktigt till ökade transporter av gods, säger VD Leif Östling. Långsiktig trend talar för Scania De långsiktiga trenderna på marknaden talar för Scania. Planerna att sälja 15 fordon kvarstår, sade VD Leif Östling på kapitalmarknadsdagen. Den normala konjunkturcykeln i vår bransch är tio år. Det skulle betyda att vi har sju år med tillväxt framför oss och att nästa peak kommer någon gång 217 eller 218, sade Leif Östling. Han framhöll att globaliseringen långsiktigt leder till ett ökat transportbehov av gods, det gäller inte minst inom tillväxtekonomierna. I dag går 7 procent av alla transporter på landsväg, det finns ingen anledning att tro att det kommer att förändras. Även inom bussar ser Leif Östling gynnsamma förutsättningar för långsiktigt stark tillväxt. Det finns stora fördelar, inte minst miljömässigt, med att flytta transporter i städerna från personbilar till bussar. Planen om 15 fordon ska genomföras med oförändrad arbetsstyrka. Vi kommer att effektivisera ytterligare inom ramen för SPS och öka vår outsourcing. Vid nästa konjunkturtopp ska 75 procent av material och komponenter i chassit vara outsourcing, sade Leif Östling. Q3/29 SCANIA VALUE 7

8 NOTISER Satsning på tillväxtmarknader i öst fortsätter Scania har invigt sin första distributörs- och serviceanläggning i Kazakstan samt öppnat ett nytt huvudkontor med tillhörande serviceverkstad i Ukraina. Ett professionellt servicenät är en viktig del i Scanias strategi för att växa på nya marknader, säger Urban Erdtman, Executive Vice President, Sales and Services Management. Kazakstan är navet i Scanias satsning på marknaderna i Centralasien. Den försäljnings- och serviceanläggning som nu invigts är Scanias första egna i regionen och ligger i Almaty i södra delen av Kazakstan. Den inrymmer också huvudkontoret för Scania Central Asia, som grundades 27. VD Leif Östling (i mitten) var med och invigde det nya huvudkontoret i Ukraina. Efterfrågan på västeuropeiska fordon i regionen är idag begränsad men ökar i takt med att ekonomierna växer och vägtransporterna mellan Sydostasien, Ryssland och Europa ökar. Kazakstan har en viktig roll som transitland för dessa transporter. Serviceanläggningen i Ukraina är en av Scanias största i östra Europa och inrymmer även ett utbildningscenter för bland annat mekaniker och förare samt ett centralt reservdelslager för den ukrainska marknaden. Scania huvudleverantör till DHL i Europa Scania har tecknat ett paneuropeiskt leveransavtal med transport- och logistikföretaget DHL, ett avtal som rekommenderar Scania som leverantör av tunga lastbilar till de transportörer som DHL anlitar. Avtalet öppnar för en försäljning av cirka 1 nya lastbilar per år, säger Urban Erdtman, Executive Vice President och chef för Scania Sales and Services Management. Enligt avtalet garanteras de transportörer som verkar i DHL:s PartnerStore-program tillgång till lastbilar som uppfyller DHL:s krav och behov vad gäller exempelvis lastkapacitet, utrustningsnivå och miljöprestanda. Leveransavtalet är tillgängligt för transportörer som utför transporter åt DHL i Tyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Spanien, Portugal och Italien. I Storbritannien gäller ett separat avtal som även täcker inköp av lastbilar till DHL:s egen vagnpark. Scaniaaktien en av de mest spridda Med nästan 12 aktieägare hör Scania till de aktier på NASDAQ OMX Stockholm som har flest antal ägare. I den senast tillgängliga sammanställningen från Euroclear Sweden, per den 3 september, toppade Ericsson listan med 75 7 aktieägare följt av TeliaSonera med ägare och Swedbank med Scania hamnar på nionde plats med aktieägare, före bland andra Handelsbanken, Nordea och Atlas Copco. Kommande finansiella händelser Bokslutskommuniké Delårsrapport jan-mars Årsstämma Delårsrapport jan-juni 21 Antal ägare Ericsson TeliaSonera Swedbank Antal ägare i några svenska börsbolag H&M Scania Handelsbanken Nordea Atlas Copco Scania Value ges ut av Scania och distribueras till Scanias aktieägare. Ansvarig utgivare Per Hillström Chefredaktör Conny Hetting Projektledare Art Director Produktion Appelberg Publishing Tryck: Trosa Tryckeri Omslagsfoto: Stefan Bohlin Adress Scania Investor Relations SE Södertälje Tel:

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2009

Scania delårsrapport januari-september 2009 26 oktober Scania delårsrapport januari-september Rörelseresultatet sjönk till MSEK 1 042 (10 455) och resultat per aktie sjönk till 0,38 (9,21) kronor Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK

Läs mer

Lyft för buss. Rapporten. Rörelsemarginalen. på fortsatt rekordhög nivå.

Lyft för buss. Rapporten. Rörelsemarginalen. på fortsatt rekordhög nivå. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 2010 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-08 -09-09 -09-09 -10-10 -10-10 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Rapporten. Rörelsemarginalen på fortsatt rekordhög

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

Smart logistik. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 Ständig jakt på effektivitet inom detaljhandeln. > SID 6 7.

Smart logistik. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 Ständig jakt på effektivitet inom detaljhandeln. > SID 6 7. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 2011 % Rörelsemarginal 20 16 17 12 14 8 11 4 0 8-09 -10-10 -10-10 -11-11 -11-11 Kv4-06 Kv1-07 Kv2-07 Kv3-07 Kv4-07 Kv1-08Kv2-08Kv3-08 Kv4-08 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5

Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 2010 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-08 -08-09 -09-09 -09-10 -10-10 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. > SID 2

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Innovation. Rapporten. Scania rapporterar

Innovation. Rapporten. Scania rapporterar EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 2 2008 % Rörelsemarginal 20 17 14 11 8-06 -06-06 -07-07 -07-07 -08-08 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Rapporten. Scania rapporterar rekordresultat. > SID

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Scania delårsrapport januari september 2015

Scania delårsrapport januari september 2015 27 oktober 2015 Scania delårsrapport januari september 2015 Sammanfattning av de första nio månaderna 2015 Rörelseresultatet steg med 11 procent till 7 046 MSEK (6 356) Nettoomsättningen steg med 6 procent

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Scania bokslutskommuniké januari december 2012

Scania bokslutskommuniké januari december 2012 30 Januari 2013 Scania bokslutskommuniké januari december 2012 Sammanfattning av helåret 2012 Rörelseresultatet sjönk till MSEK 8 300 (12 398), resultatet per aktie till 8,31 (11,78) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus

Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus PRESS info 1 juli 2014 Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus Scania Citywide med Scanias hybridsystem Nya innovationer som ger betydande bränslebesparing Ny 13-litersmotor

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Tjänster växer. Möjligheter att ta en större del av servicemarknaden > SID 4 5

Tjänster växer. Möjligheter att ta en större del av servicemarknaden > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2014 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-12 -12-12 -12-13 -13-13 -13-14 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Rapporten. Högre leveranser och servicevolymer hade

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX - EMI

EXPORTCHEFSINDEX - EMI EXPORTCHEFSINDEX - EMI Andra kvartalet 14 14-05-15 BUSINESS SWEDEN 15 MAJ 14 EXPORTCHEFSINDEX MÄTNINGEN MAJ 14 EMI konstrueras av svaren på sju frågor där tre handlar om nuläget och fyra är framåtblickande.

Läs mer

JLT Mobile Computers AB

JLT Mobile Computers AB JLT Mobile Computers AB Bolagsstämma Växjö 2013-05-07 Per Holmberg, VD 6/10/2013 1 6/10/2013 Nyckelbudskap 2012 Tufft, men bra förutsättningar är skapade Försäljningen backade Viktiga milstolpar nådda

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Årsredovisning. stolthet KVaLiTET KÖRGLäDjE PRODUKTiViTET hållbar UTVECKLinG

Årsredovisning. stolthet KVaLiTET KÖRGLäDjE PRODUKTiViTET hållbar UTVECKLinG Årsredovisning 2009 stolthet KVaLiTET KÖRGLäDjE PRODUKTiViTET hållbar UTVECKLinG Scanias årsredovisning publiceras på svenska och engelska. Den svenska årsredovisningen är bindande version. De finansiella

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT Q1 JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT J A N U A R I - MARS JANUARI - MARS I SAMMANFATTNING Faktureringen för första kvartalet uppgick till 10 576, (22 491 ). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

SCANIA TOURING. Välkommen ombord

SCANIA TOURING. Välkommen ombord Välkommen ombord Berätta om din verksamhet Möt Scania Touring. Med sin kraftfullt formade exteriör är den här allsidiga turistbussen skapad för att motsvara kraven för charter trafik och reguljärtrafik

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Handlingskraft. Rapporten. Vinstmarginalen. kvar talet. Människan i centrum när Scania höjer produktiviteten. > SID 4 5

Handlingskraft. Rapporten. Vinstmarginalen. kvar talet. Människan i centrum när Scania höjer produktiviteten. > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 28 % Rörelsemarginal 2 16 12 8 4-6 -6-6 -6-7 -7-7 -7-8 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Rapporten. Vinstmarginalen på rekordnivå första kvar talet. > SID

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Scania delårsrapport januari juni 2012

Scania delårsrapport januari juni 2012 20 juli 2012 Scania delårsrapport januari juni 2012 Sammanfattning av de första sex månaderna 2012 Rörelseresultatet sjönk till MSEK 4 257 (6 652), resultatet per aktie till 4,06 (6,18) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12 Presentation av 2003 New Wave Group AB C-12 Affärsidé New Wave Group är ett tillväxtföretag som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror åt profilmarknaden (företagsmarknaden) och konsumentmarknaden,

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer