Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur."

Transkript

1 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 29 % Rörelsemarginal Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Rörelsemarginalen vände uppåt kvartal 3. > SID 2 Intervjun. Martin Lundstedt om Scanias strategi för nya produkter. > SID 3 Finans. Konjunkturen i fokus på kapitalmarknadsdagen. > SID 6 7 Rustar för uppgång Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur. > SID 4 5 NYCKELTAL I FOKUS: 24% Scanias marknadsandel för tunga lastbilar i Brasilien, första nio månaderna 29.

2 FÖRSTA NIO MÅNADERNA I SIFFROR och leveranser per region, 9 månader (antal fordon) VÄSTRA EUROPA % % CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA % % LATINAMERIKA % % ÖVRIGA MARKNADER % % ASIEN % % Nettoomsättning Omsättning per produktgrupp, 9 mån Rörelseresultat och marginal MSEK 25 2 Beg. fordon 5,9% Övrigt,5% % 2 16 Rörelseresultat, i MSEK Marginal, i procent MSEK Serviceprodukter 24,2% Nyckeltal 27 Kv3 27 Kv4 28 Kv1 28 Kv2 28 Kv3 28 Kv4 29 Kv1 29 Kv2 29 Kv3 Motorer 1,2% Bussar 12,9% Lastbilar 55,3% Rullande 12 månader (MSEK om ej annat anges) 29, 9 mån 28, 9 mån Förändring, % Nettoomsättning, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, procent 2,4 15,8 - Avkastning på eget kapital, procent 8,3 43,3 - Avkastning på sysselsatt kapital, 11,5 5,5 - Fordon och tjänster, procent Resultat per aktie (SEK),38 9,21 - Kassaflöde, Fordon och tjänster Antal anställda, 3 september (antal, lastbilar och busschassier) (antal, lastbilar och busschassier) Kv3 27 Kv4 28 Kv1 28 Kv2 28 Kv3 28 Kv4 29 Kv1 29 Kv2 29 Kv3 2 1 KORT OM KV3: RÖRELSEMARGINALEN minskade till 2,4% de första nio månaderna och till 3,9% det tredje kvartalet. LEVERANSERNA föll med 47% till fordon de första nio månaderna. ORDERINGÅNGEN minskade med 49% de första nio månaderna och med 6% det tredje kvartalet. 2 SCANIA VALUE Q3/29

3 INTERVJU t e x t: g ö r a n l i n d b i l d: d a n b o m a n Scanias princip är att arbeta kontinuerligt med produktförbättringar som snabbt når ut till kunderna, säger Martin Lundstedt. Produktutvecklingen fortsätter I september lanserades den nya R-serien under massivt medieuppbåd. Men lanseringen är egentligen bara en del i en ständigt pågående process på Scania. Martin Lundstedt, Executive Vice President och ansvarig för Franchise and Factory Sales, förklarar strategin bakom Scanias produktutveckling. Med en världsekonomi på lågvarv väljer Scania att lansera såväl en ny version av en lastbilsserie som en ny turistbuss för den globala marknaden. Hade det inte varit bättre att vänta till dess att efterfrågan tar fart? Vi fortsätter att utveckla vårt produkterbjudande oavsett vilken del av konjunkturcykeln vi befinner oss i. Vi är övertygade om att kontinuerliga förbättringar som snabbare ger kunden bättre prestanda och bättre ekonomi är det bästa sättet att behålla konkurrenskraften i såväl goda som dåliga tider. Varför är det bättre med kontinuerliga förbättringar i mindre steg än att jobba med färre men större modellförändringar? Dels kan vi snabbare introducera produktförbättringar. När något är färdigutvecklat kan vi få ut det på marknaden på en gång. Dels är det lättare att säkerställa en hög kvalitetsnivå med fler och mindre förändringar där vi inte ändrar mer än det som kunden verkligen efterfrågar. Det låter bra i teorin, fungerar det även i praktiken? Ja, sedan vi ändrade vårt synsätt på produktutveckling för ett antal år sedan har vi fått alla fördelar som vi eftersträvade: Kunderna tar del av produktförbättringar snabbare, vi får ett effektivare kapitalutnyttjande, lägre teknisk risk och bättre utbildning i serviceledet, vilket säkerställer en bra servicenivå på alla Scanias marknader. Hur påverkas möjligheten till produktförbättringar av Scanias modulbaserade produktsystem? (Fordons- och motorkomponenterna kan kombineras för att anpassa fordonet enligt kundens krav.) Modulsystemet är grunden för arbetet med kontinuerliga produktförbättringar. Eftersom delar och komponenter är utbytbara kan de utvecklas och sättas i produktion fortlöpande utan nya modellanseringar. Det här betyder bland annat att motorerna kan uppgraderas kontinuerligt och att det inte är kopplat till utvecklingen av förarhytten eller växellådorna. Med modulsystemet begränsas också antalet komponenter vilket ger skalfördelar i produktutvecklingen, produktionen och i serviceledet. Vilka produktförbättringar har högst prioritet? Allt utgår från kundens behov och det som styr utvecklingen är att ge fordonen sådana egenskaper att kunderna kan öka sin produktivitet och lönsamhet. Den nya R-serien (se s. 4) är ett utmärkt exempel på det, där det bland annat finns ett flertal förbättringar som minskar bränsle förbrukningen och därmed förbättrar kundens totalekonomi. Q3/29 SCANIA VALUE 3

4 TEMA: PRODUKTUTVECKLING R-seriens nya hyttmiljö underlättar rekrytering av de bästa förarna och bidrar därför bland annat till lägre bränslekostnad. Nya R-serien ligger rätt Förr eller senare släpper lågkonjunkturen sitt grepp. Då står Scania väl rustat. Under våren och en intensiv höst har företaget lanserat nya industrimotorer, en ny turistbuss och den nya R-serien. Scanias nya R-serie ger såväl lägre bränsleförbrukning som en bättre förarmiljö och ska säkra Scanias ledande position i det viktiga segmentet för fjärrtransporter. Samtidigt är lanseringen vältajmad eftersom den nya R-serien innebär bättre totalekonomi för hårt pressade kunder. R-serien kan betecknas som Scanias flaggskepp den största och mest påkostade hyttserien. Under de fem år som R-serien har tillverkats har Scania levererat fler än 2 fordon till marknader över hela världen. I september lanserade Scania den nya R-serien med nytt utseende på både in- och utsida. Intresset från medierna var stort runt 2 motorjournalister besökte Scanias testbana för att få en förhandstitt på den nya serien. Lanseringen sker i en tid när kunderna går igenom en väldigt tuff prövning. De jobbar hårt med att hålla kostnaderna nere och vi måste tydligt kunna visa att en ny lastbil är en långsiktigt lönsam investering. R-serien ligger rätt i tiden eftersom våra lastbilar och vår service bidrar till att öka kundens produktivitet och sänka driftskostnaden, säger Henrik Henriksson, Senior Vice President Trucks. En avgörande punkt i sammanhanget är bränslekostnaden, som normalt står för drygt en tredjedel av driftskostnaden för en lastbil, inklusive förarens lön. Marginalerna är ofta små och därför kan redan några procents lägre bränslekostnad innebära vinst istället för förlust. Den nya R-serien sänker bränslekostnaden på flera sätt: En del handlar om ett nytt vassare yttre där aerodynamiken och kylkapaciteten förbättrats. En annan nyhet är Scania Driver Support som ger föraren återkoppling i realtid med löpande tips om hur körstilen kan förfinas. Systemet bygger på parametrar som känns igen från förarutbildningen och som har stor inverkan på såväl trafiksäkerhet som ekonomi. Bra förare ger bättre ekonomi På R-serien finns också en ny helautomatiserad version av växlingssystemet Scania Opticruise, som ger enklare körning och minskad 4 SCANIA VALUE Q3/29

5 t e x t: m a t s fa l c k b i l d: Ca r l-er i k And e r s s o n, St e fa n Al m e r s, Da n b o m a n Med turistbussen Scania Touring får Scanias globala produktfamilj ytterligare en medlem. Strategiskt partnerskap bakom ny turistbuss Under hösten lanserade Scania den nya turistbussen Scania Touring. Bussen är ett resultat av Scanias strategiska samarbete med den kinesiska busstillverkaren Higer och ett viktigt steg i Scanias strategi att öka industrialiseringen och serviceinnehållet i bussaffären. i tiden bränsleförbrukning. En annan nyhet är att tankvolymen har utökats vilket ger lastbilarna en avsevärt längre räckvidd och föraren en ökad möjlighet att tanka där det är billigt. Men det är inte bara lastbilens egenskaper som avgör hur mycket bränsle som förbrukas. Vem som kör bilen har också stor betydelse. I den nya R-serien har hyttmiljön genomgått omfattande förändringar vilket innebär en bättre vilo- och arbetsmiljö. Den nya interiören har många genomtänkta detaljer, bland annat har instrumentpanelen fått en ny design och nya material som förbättrar utseende och känsla. En god förartrivsel underlättar rekryteringen av de bästa förarna, vilket är en nyckelfaktor för god bränsleekonomi, trafiksäkerhet och därmed lägre driftskostnader, säger Henrik Henriksson. I samarbetet kring bussen står Higer för kunnandet inom karossering och Scania för chassit och erfarenheten av internationella kunders krav. Kunderna efterfrågar mer av kompletta transportlösningar och med den här bussmodellen kan vi erbjuda inte bara en mycket konkurrenskraftig produkt utan även service och reservdelar genom vårt globala nätverk, säger Melker Jernberg, Senior Vice President Buses and Coaches. Bussen färdigställs vid en egen monteringslina hos Higer i Kina Melker Jernberg vilket säkerställer kvaliteten och ger en effektiv produktion. I dag finns två parallella busslinjer med måleri och speciellt utvalda montörer som enbart bygger Scania Touring eller andra Scaniamodeller för export till övriga Asien, Afrika, Mellanöstern och Ryssland. Kapaciteten är så pass tilltagen att den klarar en utökning med nya bussmodeller från Scania de närmaste åren. Vid produktionen på Higer har mycket arbete har lagts på att samordna två olika kulturer. Ett av huvudsyftena har varit att bygga upp ett förtroende för varandra, säger Melker Jernberg. Med Scania Touring får Scanias global produktfamilj ytterligare en medlem, sedan tidigare finns Scania OmniCity, Scania OmniLink och Scania OmniExpress. En grundpelare i Scanias långsiktiga strategi är att skapa globala bussmärken som stöds av hela organisationen från fabrik till återförsäljare. För den kund som valt en buss från den globala bussfamiljen ska det aldrig råda någon tvekan om att han valt ett Scaniafordon, säger Melker Jernberg, Senior Vice President Scania Buses and Coaches. Ett kundkrav som blivit allt vanligare är också möjligheten att köpa ett komplett fordon från en leverantör. Trenden från chassibyggare till totalleverantör har startat i Europa men påverkar hela bussvärlden. Att erbjuda förstklassiga chassin räcker inte längre. Kunderna vill ha hela bussar från en och samma leverantör. Om Scania ska fortsätta vara ett av de största globala bussmärkena måste vi fylla rollen som totalleverantör, säger Melker Jernberg. Under 28 var Scania världens näst största enskilda bussmärke bland de europeiska och japanska tillverkarna, efter Mercedes Benz men före både Volvo och MAN, inklusive Neoplan. Scania arbetar kontinuerligt för att höja lönsamheten i tillverkningen av kompletta bussar och bland annat har goda resultat uppnåtts genom att anamma principerna om ständiga förbättringar från Scanias chassiproduktion. Q3/29 SCANIA VALUE 5

6 FINANS Konjunkturen var i fokus på Scanias välbesökta kapitalmarknadsdag. Vändningen avgörs i ba Ännu inga tydliga tecken på bättre tider men Scania står väl rustat när vändningen kommer. Så kan stämningsläget på Scanias kapitalmarknadsdag i september sammanfattas. Hur snabbt efterfrågan kommer tillbaka beror till väldigt stor del på utvecklingen i det finansiella systemet. Frågan är om den likviditet som nu pumpas in i systemet stannar i bankerna eller om den kommer ut i den reala ekonomin, sade VD Leif Östling på Scanias välbesökta kapitalmarknadsdag som hölls i Södertälje den 17 september. Det är nu drygt ett år sedan lågkonjunkturen startade på allvar med Lehman Brothers konkurs, en period som Leif Östling beskrev som den värsta nedgång jag någonsin sett, marknaden försvann på tre veckor. Nu tycks dock de flesta, inklusive Scanias verkställande ledning, vara eniga om att botten är nådd. Frågan är då bara när efterfrågan kommer tillbaka på allvar. Leif Östling målade upp två tänkbara scenarion: Ett som liknar det som följde på svackan i början av 198-talet där det tog cirka fyra år att komma tillbaka till normala nivåer. Ett där situationen förbättras inom bara ett par år, vilket skedde i mitten av 199-talet. Vi vet inte vilket scenario som är troligast. Men vi måste vara försiktiga även inför 21. Det finansiella systemet är i dåligt skick och innan det är löst kommer inte realekonomin i gång, sade Östling. Ett grundproblem är att många av Scanias kunder bland de små- och medelstora företagen i Europa fortfarande har problem med att få finansiering. Det gäller i synnerhet Central- och Östeuropa där företagen oftare är nystartade med hög belåning. Dessutom drabbas de av prispressen på transporter. Även om nedgången har planat ut så är aktiviteten bland våra kunder fortsatt låg, sade Leif Östling. Men det finns stora geografiska skillnader: Problemen är till stor del kopplade till Europa, där ändå marknader som de nordiska länderna går hyggligt. I andra delar av världen, som Asien och Sydamerika är det högre aktivitet än i Europa. Brasilien går bra Det är fortsatt stark efterfrågan i Brasilien. Dessutom har vi ökat vår marknadsandel där. Vi hade inte kapacitet till att leverera tillräckligt med lastbilar till Brasilien under 27 och 28 och vår marknadsandel föll under 2 procent. Men nu har vi ökat vår marknadsandel till mellan procent, sade Martin Lundstedt, chef för Franchise and Factory Sales. I Asien är nivån visserligen lägre än för ett år sedan, men Martin Lundstedt kunde ändå 6 SCANIA VALUE Q3/29

7 t e x t: g ö r a n l i n d b i l d: s t e fa n b o h l i n Röster från kapitalmarknadsdagen Magnus Fröblom Senior Portfolio Manager, Riksbankens Jubileumsfond Vilka är dina huvudintryck från Scanias kapitalmarknadsdag? Det var givande att höra hur industrin och Scania har hanterat de stora volymnedgångarna under krisen och att lageranpassningen i Europa i stort är genomförd. Genom vunna marknadsandelar och de kostnadsanpassningar som gjorts i produktionen står Scania väl rustat att försvara sin position som bäst i klasssen beträffande lönsamhet. Genomsnittsåldern på lastvagnar i Europa börjar närma sig de historiska topparna, fem och ett halvt till sex år. Då börjar det bli lönsamt för operatörerna att nybeställa, eftersom man sparar så mycket på lägre bränsleförbrukning från de nyare motorerna. Hur ser du på Scania? Genom en förväntat högre produktion och stabila leveranser under kommande kvartal får Scania successivt en lönsamhetsförbättring. När slutefterfrågan tar fart är dock fortfarande ett frågetecken. Speciellt gäller det för viktiga utvecklingsländer som Ryssland, där transparensen av naturliga skäl är liten. Ett gott tecken är dock att priserna på begagnade lastbilar i Europa nksystemet peka på ett antal glädjeämnen. Dels har Scanias koncept med fokus på totalekonomin rönt framgångar inom stadsbussar, dels har aktiviteten ökat inom vissa branscher i Asien bland andra gruvindustrin. Det fanns även andra positiva signaler på kapitalmarknadsdagen. Scanias CFO Jan Ytterberg, berättade att lageravvecklingen nu i stort sett är avklarad. Det är i stort bara i Ryssland som det fortfarande finns överskott, sade han. Många leveranser under första halvåret utgjordes av lastbilar från lager och detta ledde till mycket låga produktionsnivåer, framförallt under andra kvartalet. Att de flesta marknader nu inte har något lageröverskott att leverera från innebär således att Scania räknar med att produktionstakten kan öka jämfört med det andra kvartalet. Samtidigt är efterfrågan fortsatt på en låg nivå och det tredje kvartalet är säsongsmässigt svagt har stabiliserats och att omsättningen har ökat. Utmaningen för det närmaste året för Scania är att hantera den ökande kundfinansieringen till följd av krisen. Trots prisuppgångar på råvaror som olja har efterfrågan ännu inte förbättrats i Östeuropa, det gäller i synnerhet Ryssland, och det gör en lite fundersam. Där finns det nog en del lageranpassningar kvar att göra. Peter Thelin Partner, Brummer & Partners Vilka är dina huvudintryck från Scanias kapitalmarknadsdag? Jag tycker det var intressant att få Scanias företagslednings bild av nuvarande konjunkturläge, hur man har hanterat nedgången samt hur Scania ser på framtiden. Bland annat hur Scania går mot att lägga ut allt mer av tillverkningen på underleverantörer. Hur ser du på Scania? Jag tycker att man får ett intryck av att Scanias ledning vet vad de gör. När konjunkturen vänder tror jag att de får tillbaka lönsamheten, kanske till och med på en högre nivå än tidigare. Jag är positivt inställd till bolaget. Det som möjligtvis känns osäkert är ägarfrågan, men där finns ju inte så mycket som går att påverka. beroende på semesterperiod på många av Scanias marknader. Marknaden för begagnade lastbilar kommenterades också och denna har nu stabiliserats. Det som kommer in säljs i stort sett direkt. Rustat för nästa uppgång Scania är bra rustat för nästa uppgångsfas. De omfattande utbildningsprogrammen det senaste året har höjt kompetensen inom produktionsenheterna ytterligare och systemet med kortvecka och tidbanker gör att organisationen relativt snabbt och kostnadseffektivt kan ställa om till en högre produktionstakt. Samtidigt fortsätter Scania att lansera nya produkter. Den nya R-serien säkerställer Scanias ledande position i det viktiga lastbilssegmentet för fjärrtransporter genom att erbjuda kunderna en förbättrad driftsekonomi. Det ger utmärkta förutsättningar för lönsam tillväxt när marknaden vänder, sade Leif Östling. Globaliseringen leder långsiktigt till ökade transporter av gods, säger VD Leif Östling. Långsiktig trend talar för Scania De långsiktiga trenderna på marknaden talar för Scania. Planerna att sälja 15 fordon kvarstår, sade VD Leif Östling på kapitalmarknadsdagen. Den normala konjunkturcykeln i vår bransch är tio år. Det skulle betyda att vi har sju år med tillväxt framför oss och att nästa peak kommer någon gång 217 eller 218, sade Leif Östling. Han framhöll att globaliseringen långsiktigt leder till ett ökat transportbehov av gods, det gäller inte minst inom tillväxtekonomierna. I dag går 7 procent av alla transporter på landsväg, det finns ingen anledning att tro att det kommer att förändras. Även inom bussar ser Leif Östling gynnsamma förutsättningar för långsiktigt stark tillväxt. Det finns stora fördelar, inte minst miljömässigt, med att flytta transporter i städerna från personbilar till bussar. Planen om 15 fordon ska genomföras med oförändrad arbetsstyrka. Vi kommer att effektivisera ytterligare inom ramen för SPS och öka vår outsourcing. Vid nästa konjunkturtopp ska 75 procent av material och komponenter i chassit vara outsourcing, sade Leif Östling. Q3/29 SCANIA VALUE 7

8 NOTISER Satsning på tillväxtmarknader i öst fortsätter Scania har invigt sin första distributörs- och serviceanläggning i Kazakstan samt öppnat ett nytt huvudkontor med tillhörande serviceverkstad i Ukraina. Ett professionellt servicenät är en viktig del i Scanias strategi för att växa på nya marknader, säger Urban Erdtman, Executive Vice President, Sales and Services Management. Kazakstan är navet i Scanias satsning på marknaderna i Centralasien. Den försäljnings- och serviceanläggning som nu invigts är Scanias första egna i regionen och ligger i Almaty i södra delen av Kazakstan. Den inrymmer också huvudkontoret för Scania Central Asia, som grundades 27. VD Leif Östling (i mitten) var med och invigde det nya huvudkontoret i Ukraina. Efterfrågan på västeuropeiska fordon i regionen är idag begränsad men ökar i takt med att ekonomierna växer och vägtransporterna mellan Sydostasien, Ryssland och Europa ökar. Kazakstan har en viktig roll som transitland för dessa transporter. Serviceanläggningen i Ukraina är en av Scanias största i östra Europa och inrymmer även ett utbildningscenter för bland annat mekaniker och förare samt ett centralt reservdelslager för den ukrainska marknaden. Scania huvudleverantör till DHL i Europa Scania har tecknat ett paneuropeiskt leveransavtal med transport- och logistikföretaget DHL, ett avtal som rekommenderar Scania som leverantör av tunga lastbilar till de transportörer som DHL anlitar. Avtalet öppnar för en försäljning av cirka 1 nya lastbilar per år, säger Urban Erdtman, Executive Vice President och chef för Scania Sales and Services Management. Enligt avtalet garanteras de transportörer som verkar i DHL:s PartnerStore-program tillgång till lastbilar som uppfyller DHL:s krav och behov vad gäller exempelvis lastkapacitet, utrustningsnivå och miljöprestanda. Leveransavtalet är tillgängligt för transportörer som utför transporter åt DHL i Tyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Spanien, Portugal och Italien. I Storbritannien gäller ett separat avtal som även täcker inköp av lastbilar till DHL:s egen vagnpark. Scaniaaktien en av de mest spridda Med nästan 12 aktieägare hör Scania till de aktier på NASDAQ OMX Stockholm som har flest antal ägare. I den senast tillgängliga sammanställningen från Euroclear Sweden, per den 3 september, toppade Ericsson listan med 75 7 aktieägare följt av TeliaSonera med ägare och Swedbank med Scania hamnar på nionde plats med aktieägare, före bland andra Handelsbanken, Nordea och Atlas Copco. Kommande finansiella händelser Bokslutskommuniké Delårsrapport jan-mars Årsstämma Delårsrapport jan-juni 21 Antal ägare Ericsson TeliaSonera Swedbank Antal ägare i några svenska börsbolag H&M Scania Handelsbanken Nordea Atlas Copco Scania Value ges ut av Scania och distribueras till Scanias aktieägare. Ansvarig utgivare Per Hillström Chefredaktör Conny Hetting Projektledare Art Director Produktion Appelberg Publishing Tryck: Trosa Tryckeri Omslagsfoto: Stefan Bohlin Adress Scania Investor Relations SE Södertälje Tel:

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

I konvoj mot hållbara transporter

I konvoj mot hållbara transporter EN TIDNING TILL SCANIAS INTRESSENTER KVARTAL 2 214 % 2 Rörelsemarginal 16 12 8 4-12 -12-12 -13-13 -13-13 -14-14 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Rapporten. Oförändrad marginal jämfört med andra kvartalet

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab think less lindab think less På Lindab är vår ambition att förenkla byggandet åt våra kunder. Vi anser också att det är viktigt att minska vårt ekologiska

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning Årsredovisning Utlåning Aldrig förut har SEK betytt så mycket för svensk export som under 2009. Tillgång till finansiering har spelat en mycket viktig roll för Sveriges exportindustri. Sidan 17 Upplåning

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Koncernchefen har ordet 4 Innehåll 1 2009 i sammandrag 2 Kort om Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

Större, starkare, smartare

Större, starkare, smartare Årsredovisning 2014 Större, starkare, smartare Inwido är Europas största tillverkare av fönster och dörrar. Genom innovativa och moderna produkter ökar vi människors välbefinnande. Den filosofin har gjort

Läs mer

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012 årsredovisning 2012 PROFILGRUPPEN PÅ 60 SEKUNDER ProfilGruppen på 60 sekunder ProfilGruppen levererar profiler och komponenter i aluminium, alltid skräddarsydda för kundens behov. Vår kärnkompetens är

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer