BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17"

Transkript

1 BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor (7)

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING BEAST:S REKOMMENDATION EDIFACT XML ALLMÄNT Elektroniska bilagor Hantering METODER FÖR ATT HANTERA BILAGOR Binära filer ObjectEnvelope SBDH LÄNKADE DOKUMENT PROTOKOLLSPECIFIKT AS FTP/FTPS/SFTP FORMATSPECIFIKA REFERENSER EDIFACT XML (7)

3 1. Inledning Detta dokument beskriver de möjligheter som BEAst rekommenderar för hantering av bilagor till fakturameddelanden. Syftet är att det ska bli enklare att implementera tekniken många till många med en gemensam rekommendation. 2. BEAst:s rekommendation Nedan följer en beskrivning av de möjligheter som finns i dag att överföra bilagor i fakturameddelande. Vi avråder från att använda exekverbara filtyper. Vi rekommenderar att man begränsar filstorleken till max 5 MB för bilagor. 2.1 EDIFACT För fakturor som använder EDIFACT som format rekommenderas någon av följande metoder kan användas beroende på kommunikationssätt: Metod 2. Faktura + ObjectEnvelope skickas separat. Metod 5. Faktura + ObjectEnvelope skickas tillsammans (AS2). 2.2 XML För XML rekommenderas följande metod: Metod 3. Faktura + ObjectEnvelope skickas paketerade i SBDH. 3. Allmänt 3.1 Elektroniska bilagor Det finns många olika sätt att transportera elektroniska bilagor. Vilket alternativ man väljer beror på olika faktorer; bland annat fakturaformat och övriga tekniska förutsättningar för respektive part. 3.2 Hantering Det finns olika sätt att implementera bilagor i BEAst fakturameddelanden. Nedan beskrivs de olika sätt hur sändning och mottagning av bilagor kan hanteras och hur dessa skall refereras till. 4. Metoder för att hantera bilagor Det finns en rad olika sätt att implementera hantering av fakturabilagor, varav BEAst rekommendation omfattar tre. Detta är en sammanfattning av de metoder som finns. I avsnitten nedan beskrivs de olika metoderna mer i detalj. 1. Faktura + Binär fil skickas separat (rekommenderas ej av BEAst) 2. Faktura + ObjectEnvelope skickas separat 3. Faktura + ObjectEnvelope skickas paketerade i SBDH 4. Faktura + Binär fil skickas tillsammans (AS2) (rekommenderas ej av BEAst) 5. Faktura + ObjectEnvelope skickas tillsammans (AS2) 3(7)

4 4.1 Binära filer Om bilagor skall sändas som binära filer vid sidan om, måste fakturan innehålla referenser till dessa bilagor och då användes filnamnet på binärfilen som bilageid. (bilageid måste anges som referens i fakturan). Se Formatspecifika referenser. I själva bilagefilen kan man också referera till fakturan genom dess filnamn. Detta ger en viss försäkran att bilagan hamnar rätt, men är inte något krav. För att man skall kunna göra en korrekt koppling måste filen döpas enligt ett speciellt mönster, varje del i mönstret måste avskiljas med ett underscore (_). PartId_FakturaNr[_Löpnr_Datum_Filreferns].suffix PartId Unik identifikation av fakturautställare(part), skall vara avtalat FakturaNr Skall vara det fakturanr som bilagan tillhör vid angivit datum LöpNr Frivillig uppgift, användes när flera bilagor tillhör samma faktura Datum Frivillig uppgift, Bör användas av fakturautställare där fakturanummret roterar. Avser fakturadatum, skall vara i formatet YYYYMMDD. Filreferens Frivillig uppgift, Suffix Måste var ett känt suffix Ex.: pdf, jpg, tiff, xml osv Det är upp till fakturautställaren att se till att filnamnen på bilagorna är unika vid avlämningen Detta skall också avtalas mellan fakturautställaren och fakturamottagaren 4.2 ObjectEnvelope Det går också att använda sig av paketering framtagen av SFTI. Se När denna paketering användes, enkodas och förpackas alla bilagorna i ett xml dokument baserat på ObjectEnvelope schema, Detta paket sänds vid sidan om fakturan och kan vara i valfri format. Följande är krav för ObjectEnvelope: Kard. Användning ObjectEnvelope 1 DocumentReference 0..1 DocumentId 1 Fakturanummer IssueDate 0,,1 Fakturadatum IssuerID 0,,1 Unikt identifikation av identificationschemeid 0,,1 Beskrivning av identifiering. GLN Organisationsnummer (SWT) DocumentType 0,,1 Anger fakturaformat NeB: INVOIC:D:03A:UN:NeB01 SMSI Byggfaktura: INVOIC:D:03A:UN:NeB01 NeB : urn:nordicebuilding:invoice:1.2.1 SMSI Byggfaktura: urn:nordicebuilding:smsibygginvoice: (7)

5 CreationDateTime 1 När ObjectEnvelope skapas EncodedObject 0,,n ObjectID 1 Unik identifierare av denna bilaga. Kan användas som bilageid i detta paketeringssätt EncodedData 1 Element för lagring av bilagan BASE64 1 Endast 1 Bilagans 1 Innehåller bilagans contenttype 4.3 SBDH SBDH är ett annat sätt att paketera och har stöd för paketering samt adressering av både fakturan och tillhörande bilagor. Detta sätt kan användas för att transportera XML eller EDIFACT baserade fakturor med bilagor paketerade i ObjectEnvelope. Kard. Användning StandardBusinessDocument 1 StandardBusinessDocumentHeader 0..1 HeaderVersion Sender 1,,n Ange en förekomst 1 0,,1 Receiver 1,,n Ange en förekomst 1 0,,1 Avsändarens partneridentifikation 1) Landkod+org.nr countrycode:organizationid 2) GLN 3) Avtala operatörsid operatorid 4) Ev. ytterligare kan avtalas Mottagarens partneridentifikation 1) Landkod+org.nr countrycode:organizationid 2) GLN 3) Avtala operatörsid operatorid 4) Ev. ytterligare kan avtalas Documentidentifikation 1 Standard 1 Anger fakturaformat NeB: INVOIC:D:03A:UN:NeB01 SMSI Byggfaktura: INVOIC:D:03A:UN:NeB01 NeB: urn:nordicebuilding:invoice: SMSI Byggfaktura: urn:nordicebuilding:smsibygginvoice TypeVersion 1 Version av standarden NeB: SMSI Byggfaktura: (7)

6 NeB: SMSI Byggfaktura: InstanceIdentifier 1 Kuvertets identifierare = ex. Fakturanummer Type 1 Type av faktura NeB: NeB01 SMSI Byggfaktura: NeB01 NeB:Invoice SMSI Byggfaktura SMSIByggInvoice MultipleType 0,,1 Sättes till true om bilagor finns paketerade, annars false CreationDateAndTime 1 Datum och tid för skapandet av tekniska kuvertet <Any> 1,,n Här går fakturan och alla bilagor (paketerade i ObjectEnvelope) Vi rekommenderar att den första instansen bör vara fakturan, den efterföljande instansen bör vara ObjectEnvelope. 5. Länkade dokument Med färdiga dokument innebär det att fakturamottagaren kan via fakturautställarens hemsida eller portal hämta hem aktuella bilagor genom att ange den adress som erhållits i fakturadokumentet. Det är inte en metod som rekommenderas av BEAst. 6. Protokollspecifikt Vissa protokoll erbjuder ett grundstöd för utbyte av flera meddelanden där elektroniska fakturor kan skickas tillsammans med dess bilagor, andra protokoll kräver kuvertering. Nedan beskrivs vilka kombinationer som BEAst rekommenderar för varje protokoll. 6.1 AS2 Om AS2 skall användas för överföring av bilagor kan protokollet utnyttjas för att bunta ihop fakturan med dess bilagor. Med andra ord kan bilagorna komma som separerade meddelandedelar i samma anrop. Alternativt kan bilagorna paketeras. 6.2 FTP/FTPS/SFTP När FTP används för att leverera bilagor är det fritt fram att använda alla formaten. Observera att det är upp till fakturautställaren att se till att bilagorna (även fakturorna) har unika namn. 7. Formatspecifika referenser Nedan beskrivs hur referenser till bifogade bilagor hanteras i de aktuella formaten som hanteras av BEAst idag se också gällande implementationsguide för aktuellt meddelande. 8. EDIFACT 6(7)

7 Detta gäller Edifact-versionerna av Nordic ebuilding (NeB) och SMSI Byggfaktura (som är en förenkling av NeB-fakturan). Bilagereferenser hanteras under (se implementationsguide) Det skall förekomma en SG1/RFF per bilaga. BEAst meddelande stöder max 10 förekomster av SG1/RFF det inkluderar även annan användning av SG!/RFF. SG1/RFF Element C506/1153 = ATS Element C506/1154 = Bilageid an XML Detta gäller XML-versionerna av Nordic ebuilding (NeB) och SMSI Byggfaktura (som är en förenkling av NeB-fakturan). Bilagereferenser hanteras under följande XPath: /Invoic/InvoicHeader/ReferenceToDocument/ExternelObjectReference Nedan illustreras hur en förekomst av ExternalObjectReference kan se ut. Kard. Användning Invoic 1 Fakturans root InvoiceHeader 1 Fakturans huvud ReferenceToDocument 0,,1 Fakturareferenser ExternelObjectReference 0,,5 Här lagras bilageid. När bilagorna är paketerade med ObjectEnvelope skall ldt prefixas med urn:neb:document:object: Exempel: <sddb:externelobjectreference> urn:neb:documents:object:271 </sddb:externalobjectreference> Det skall förekomma ett ID per bilaga. Se schemat gällande begränsningar av antal bilagor. 7(7)

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17 Visma Proceedo E-handelsbilaga Page 1 of 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kontaktpersoner... 3 2 Definitioner... 4 3 Teknisk Specifikation 5 3.1 Aktuella meddelandeformat 5 3.1.1 Faktura...5 3.1.2 Inköpsorder5

Läs mer

Livfaktura BIS 5A 2.0

Livfaktura BIS 5A 2.0 Livfaktura BIS 5A 2.0 Anvisning för användande av Svefaktura BIS 5A 2.0 för Svensk Livfaktura Version 1.0 Upphovsrätt Den här anvisningen för Livfaktura BIS 5A 2.0 är baserad på PEPPOL BIS 5A 2.0 som i

Läs mer

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura företag... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av

Läs mer

PRODUKTSPECIFIKATION DATA MANAGEMENT

PRODUKTSPECIFIKATION DATA MANAGEMENT PRODUKTSPECIFIKATION 1 (20) PRODUKTSPECIFIKATION DATA MANAGEMENT FI, SE, NO PRODUKTSPECIFIKATION 2 (20) INNEHÅLL 1. STRUKTUR DATA MANAGEMENT... 3 1.1 Grundläggande funktionalitet... 3 1.2 Filmottagning...

Läs mer

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Avseende REK, EMS, Värde, Express, Priority+, Brevpostförskott och Avtalsbrev REK Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Försändelseidentitet...

Läs mer

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1 E-faktura privat Anslutningshandbok för fakturautställare Version 2.1 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura privat... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av rollen fakturautställare...

Läs mer

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000.

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Oktober 2002 version 6.3 E-giro webbhotell Teknisk manual BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Innehåll Innehåll Inledning... 4 Översikt...4 Presentation... 6 E-giro privat

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY Detta dokument beskriver det ni behöver veta för att integrera SveaWebPay i er e- butik. För mer information om web service och API finns ytterligare dokument att tillgå

Läs mer

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering?

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering? E-fakturavägar - Vad innebär e-fakturering? Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA - 2015 1 Förord Den här guiden är framtagen av Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA). Syftet är att beskriva vad e-fakturering

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Landstinget Dalarna

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Landstinget Dalarna Så skickar ni elektroniska fakturor till Landstinget Dalarna Information till leverantörer 2 (6) Landstinget Dalarna har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware BT (Business Transactions) tjänst.

Läs mer

Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura

Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura PM 1 Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura Identifikation av denna samverkansprocess - Namn BasicInvoice - Version 2.1 - Status Standard - Datum 2006-06-15 Samverkansprocessens

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

Teknisk information om SveaWebPay

Teknisk information om SveaWebPay Teknisk information om SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att rent teknisk integrera SveaWebPay i din e-butik. För mer information om WebServices med mera finns ytterligare dokument

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Så skickar ni elektroniska fakturor till Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer