Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "arkiv@sbk.goteborg.se"

Transkript

1

2 Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken samt för att möjliggöra tillgänglighet över Internet. Den digitala filen har OCR skannats, vilket gör att kalendern är fritextsökbar. Fel i fritext sökningar kan förekomma. Se sökfunktionen främst som ett hjälpmedel att snabbt och enkelt gå igenom texten. Syftet med Göteborgs Stadsbyggnadskontors skanning av industri - och adresskalendrar är att skapa ett komplement till våra historiska kartprodukter vilka finns tillgängliga på Internet, och utgöra en grund för egen forskning om Göteborg. Har ni synpunkter eller åsikter tillgängliga filer eller produkter kan ni skicka dessa via e-post till:

3

4 ~nnehåll. Göteborgs och llohus läns landsting, administration, iifvensom till länet hörande allmänna inrattningar sid. Göteborgs slads kommnnalstyrelse, jurisdiktion och administration m. m. samt allmanna inrattningar. fä. Kyrkovasen Militarstaten Tull och Tolagskammare m. m. 3ä. llankvasen Posl- och Kommunikationsvasen 41. Sjukvård, m. m Undervisuingsverk " 48. Fattigvård och milda stiftelser samt föreuingar föl' valgörande andarnål " 61. Siillskaper och föreningar föl' omedelbart kristliga andamål, vctenskap, skön ko~st.och allman bildning, m. m. Assuransforcnmgar Skeppsklarerare och Stadsmaklare. Fremmande makters Kousuler Hoteller.... Carl Johans församling L 83. 8t. " 8ä. 87. Göteborgs Adresskaleuder, Annonskalender och Skeppslista.

5

6 2 Ö8tra Hi8ing8 härad. Landstingsman: Civilingeniören C. E. Norrman. Suppleant: Anders Magnusson på Lindholmen. Säfvedahl8 härad. Landstingsmän: Possessionaten Herman Schmidt på Partilled och J. P. Qviding på Vidkärr samt hemmansegarne Carl Eriksson i Herkeshult och Olof Jonsson på Utby Stom. Suppleanter: Possessionaten G. W. Lundström på Säfvenäs, häradsdomaren Johannes Andersson i Spora Assmundtorp samt hemmansegaren Anders Andersson i Astbo och Anders Bengtsson i Skulltorp. Å81cims härad. Landstingsmän: Brukspatron och Riddaren James Dickson, skolläraren O. Andersson i Grimmeröd och landtbrukaren G. Lundgren i Kråkctorp. Suppleanter: Grosshandlaren och Ridilaren D. O. Francke i Göteborg, Lars Svensson i Råda och Johannes Bengtsson i Kullbäckstorp. Inlands Fräkne härad. Landstingsmän: Löjtnanten J. A. Gyllensvaan och landtbrukaren J. F. Pettersson i Tjöstilsröd. Suppleanter: Hemmansegaren O. Andersson i Dramsvik och Em. Persson i Lunden. Inlands Nordre härad. Landstingsmän: Landtbrukaren L. A. Andersson i Ingetorp, landthandlande~ Chr. Larsson i Grössby och Lars Hansson i Källsby. Suppleanter: Amund Andersson i Byhn och Lars Andersson i Anrås. Inlands Torpe härad. Landstingsmän: Landtbrukarne O. Evers på Ström och A. Andersson i Int,,!gan. Suppleanter: Ofverjägaren L. P. Afzelius i Utby och landtbrukaren A. Reimers på Holmen. Inlands Södre härad. Landstingsmän: Häradsdomaren Andreas Eliasson i Tunge, hemmansegaren Daniel Magnusson i Flateby och nämndemannen Lars Persson istaby. Suppleanter: Hemmansegaren Malte Magnusson i Kuröd, nämndemannen Andreas Hansson i Hvena och Karl Wilhelm Andersson i Väland. Bullarens härad. Landstingsmän: Kontraktsprosten C. A. Landberg och landthandlanden A. Andersson i Tingvall. Suppleanter: Magnus Ivarsson i Rörane och landthandlaren C. P. Mellander i Rossane. Qville härad. Landstingsmän: Kommissionslandtmätaren R. T. C. Bnsck i Haga och riksdagsfullmäktigen B. J. Holmlin i Rabbalshede. Suppleanter: Handlanden M. Backelin på Edsten och C. Forssell i Jored. Tanums härad. Landstingsmän: Possessionaten G. L. Brunius på Mjölkeröd och förre riksdagsfullmäktigen Tobias Lind i Gerum. Suppleanter: Kaptenen C. E. 'Viens på Apelsäter och Carolus Hansson i Ljungbytorp. Wette härad. Landstingsmän: H. W. Hansson i Nordby och Olaus Andersson i Oxtorp. Suppleanter: Olaus Eliasson i Öddö och Börje Larsson i Skogar. Lane härad. Landstingsmän: Landtbrukaren H. Engelcke på Kodebacken, fanjunkaren C. Mogren i Uddcvalla och nämndemannen Olof Nilsson i Listaskogen. Suppleanter: Carl Nilsson i Uträng, häradsdomaren Christoffer Hansson i Thorsberg och Erik Fahl i Björbäck. Sörbygdens härad. Landstingsmän: A. Johanss\)tl i Restad och förre riksdagsfullmlj.ktigen Olaus Eriksson i Aseröd. Suppleanter: Hans Hansson i ÅboIand och nämndemannen Andrells Olsson i Gunnarsbo. Stångenäs här(ld. Landstingsm~,n: Landtbrukaren M. Hjorth på Broberg och tullinspektor G. E. Bundsen i Lysekihl. Suppleanter: Landtbrukaren F. J. Bundsen på Holmeröd och hemmansegaren Adolf Olsson i Alsbäck. Sotenäs härad. Landstingsmän: Landtbrukaren F. Sahlberg på Hunnebo och löjtnanten A. Nycander på Åby. Suppleanter: Inspektoren J. Lundin på Aby och komministern T. R. Sallander i Vattneröd. Tunge härad. Landstingsmän: Kaptenen A. von Proschwitz och hem mansegaren J. A. Hansson i Gläborg. 3

7 4 Suppleanter: Possessionaten H. Pettersson på Saltkällan och landthandlanden A. M. Paulsson i Gässjö. Orousts och Tjörns härader. Landstingsmän: Kyrkoherde C. ~1. Hhodin, Göran Rafstedt i Ellingse_ röd, häradshöfding F. W. Aberg på Svanesund, häradsskrifva_ ren J. W. Svedmark, hemmansegarcn Johan Henriksson i Kollbuxeröd och Johannes Nilsson i Tönsäng. Suppleanter: Olof Andersson i Stensbo, handlanden J. Bcrntsson i Mulltorp, komministern A. W. Nordblom, Olof Simonsson i Lunden, Olof Pettersson i Kärra och Johan Olsson i Allmag. Sekreterare och KaJ.Urerare: Fr. Almen,. vice Häradshöfding. Lltudstingets Kommittem': a) För sjukhusbyggnadernas uppförande. Ledamöter: Grefve C. A. Ehrensvärd, Landshöfding, Kammarherre, K. No O., R. N. S:t O. O., K. af Kejser!. Fr. H. L. och K. af Kg!. Spanska Carl den 3:dje O:ns l:sta klass, Storofficer af Persiska Sol. och Lejon O:n, R. D. D. O. Borgmästaren och Riddaren J. Rhodin. Grosshandlaren R. Thorburn. Doktor O. E. Åhlström. Hektor A. Holmertz. Handlanden Andreas Jonsson. Löjtnanten A. Nycandel'. Suppleanter: Handlanden Chr. Larsson. Kaptenen A. von Pi oschwitz. Lllndtbrukaren O. Evers. b) För follcslcoleväsendets ordnande. Ledamöter: Grefve C. A. Ehrensvärd, Laudshöfding, Kammarherre, K. N. O;, R. N. S:t O. O., K. af Kejser!. Fr. H. L. och K. af Kg!. Rpanska Carl den 3:dje O:ns l:sta klass, StorofficcI' af Persiska Sol- och Lejon O:n, R. D. D. O. Brukspatronen och Hiddaren J. Dickson. Landtbrukaren O. Evers. Folkskole.Inspektör: C. L. Leidesdorff, Fil. D:r. Landstingets Jtevisorer: Häradshöfdingen och Riddaren A. Svalander. Kronofogden L. J. Hedenskog. Boktryckaren S. A. Hedlund. Suppleanter: Handlanden J. D. Palmgren. Grosshandlaren C. D. Lundström. Kommissionslandtmätaren S. N. Bårström. Landtstaten. Landshöfding: Grefve C. A. Ehrensvärd, Kammarherre, K. N. O., R. N. S:t O. O., K. af Kejser!. Fr. H. L. och K. af Kg!. Spanska Carl den 3:dje O:ns l :sta klass, och Lejon O:n, R. D. D. O. Storofficer af Persiska Sol I,andssekreterare: H. vvestin, Assessor. Landskamrer: C. U. Tillii, R. N. O. Landträntmästare: A. P. Ekström, Fältkamrer, R. W. O., tjentledig, tillf. R. Svensson, Länsnotarie. Länsnotarie: R. Svensson, tillf. Landträntmästare; tjenstförrättande: F. Wengberg, v. Häradshöfding. Länsbokhållare: C. J. Engelblom, tillf. Häradsskrifvare; tjenst. förrättande: J. S. Åhlander, Landskontorist. Landskanslist: H. W. l~egnholm. E. o. Landskanslist: A. Kristensson. Landskontorist: J. S. Åhlander, tillf. Länsbokhållare; tjenstförrät. tande: C. O. Andersson. E. o. Landskontorist: C. O. Andersson. Chartre.Sigillatre.försäJjningsman: R. W. O. A. P. Ekström, Fältkamrer, Ränteskrifvare: A. Jacobsson. Magasinsförvaltare :,V. A. Hedelius, Löjtnant. Kronobagcri-fiirescåndare: R. Greiffe. Civilstatens Pensionskassas redogörare: A. P. Ekström, Fältkamrer. Hospitalssyssloman : S. E. Sjöberg. Vaktmästare vid Landskansliet, A. Pettersson. Landskontoret och I,andtränteriet: Lltudshöftlingims exlleditioll föl' utländska l'esll1llle: Landshöfdingens adjutant vid expeditionen: F. Lindberg, Kapten vid Kong!. Göta Art. Reg:te.

8 6 Vid CellfängeJset anstäude. Fängelse-Direktör: Th. F. Lewander. Läkare: A. M. Thunberg, Med. D:r. Predikant: Th. Wallerius, v. Pastor. Bevakningsbefälhafvare: J. Pettersson. Straff. och arjh~tsfängelsct för qvinnor. Direktion: Ledamöter: D. Robertson, Fabrikör. V. A. Hedelius, Löjtnant. Direktör och Redogörare: C. Jansson Pihl. Predikant: C. Sellman, Komminister, tillf. Läkare: C. F. Ewert, Med. D:r, R. N. O., R. W. O. Arbetsförestånderska: Emma Miiller. Göteborgs JI'ögderi. Kronofogde: L. J. Hedenskog. Adress: Göteborg. Häradsskrifvare: Vakant. Tillf. C. J. Engelblom, Länsbokhållare. Adress: Göteborg. Kronolänsmän: J. Nyström. (Siifvedahls hiirads vestra distrikt). Adress: Göteborg oeh Majorna. :F. Molin. (Siifvedahls hiirads östra distrikt). Adress: Partilled oeh Lexby. J. V. Giidda. (Askims hiirads distrikt). Adress: Kiirra. J. E. Tillander. Hofriittskommissarie. (Hisings hiirads distrikt). Adress: Göteborg och Tofter. Inlands II'ögderi. Kronofogde: D. E. Widell. Adress: Kongelf. Häradsskrifvare: H. R Winter. Adress: Kongelf. Kronoliinsmiin: M. Hammarstrand. (Inlands Södre hiirads distrikt). Adress: Kongelf och Tunge. J. S. Hollander. (Inlands Nordre hiirads distrikt). Tjenstledig. S. Palmqvist tillf. Adress: Kongelf och Biirby. F. Frykrnan. (Inlands Friikne härads distrikt). Adress: Uddevalla och Ljongskihle. J. W. P. Ahlenius. (Inlands Torpe härads distrikt). Adress: Göteborg, Thorskogs Bruk oeh Svenseröd. Oronst och Tjörns JI'ögderi. K:onofog~e: O. M. Warmark. Adress: Oroost och Toggestad. Häradssknfvare: J. W. Svedmark, Adress: Oroust och Belätteröd. Kronolänsmän: F. Nordström. (Orousts härads vestra distrikt). Adress: Oroust och Ihleberg. J. F. Wickelberg. (Orousts härads östra distrikt). Adress: Oroust och Totorp. A. Nordström. (Tjörns hiirads distrikt). Adress: Oroust oeh Hoga. SlInnervikens t'ögderi. Kronofogde: C. A. Nordvall. A~ress: Uddevalla.. Häradsskrifvare: L. T. de VerdlCr. Adress: Lyseklhl och Boke. näs prestgård... Kronolänsmän: A. E. Lundgren. (Lane harads ostra dlstnkt). Adress: Uddevalla och Ramscröd. G. W. Lange. (Lane härads vestra distrikt). Adress: Uddevalla oeh Lyeke. F. W. Lundbom. (Tunge härads distrikt). Adress: Uddevalla och Tyft. C. O. Svaubcrg. (Stångenäs härads distrikt). Adress: Lysekihl och Lyse. L. H. Lundmarker. (Sörbygdens härads distrikt). Adress : Uddevalla och Hällesäter. A. Olsen. (Sotenäs härads distrikt). Adress: Udde valla och Fintorp. Norl'Vikells )\'ögderi. Kronofogde: Vakant. Tillf. A. Wallgren. Adress: Strömstad och Wettelanda. Hiiradsskrifvare: C. E. Kleberg. Adress: Strömsta~ ~ch Rellen. Kronolänsmän: J. A. Hansson. (Tanums härads dlstnkt). Adress: Uddevalla, Hede och Kärra. C.M. Gädda, Hofrättskommissarie. (Rnllarens hä rads distrikt). Tjenstledig. Tillf. E... Luttropp. Adress: Uddevalla, Nafverstad och Ostad. O. Johansson. (Qville hiirads distrikt). Adress: Uddevalla och Qville. C. G. Ljungqvist. (Wette härads distrikt). Adress: Strömstad och Rörvik. Landsfiskaler: C. G. Högberg, tillf. (Norra delen af länet). Adress: Strömstad. H. Hanson, v. häradshöfding. (Södra delen af länet). Adress: Göteborg. A. J. Fagerdahl, tillf. (Södra delen aflänet). Adress: Kongelf.

9 8 Stadsfiskll.ler: H. Hanson, v. Händshöfding. Adress: Göteborg. J. F. Kihlberg. Adress: Uddevalla. A. J. Fagerdahl. Adress: Kongelf. A. Hesselbom. Adress: Marstrand. C. G. IIögberg. Adress: Strömstad. Jnrisdiktion. Häradshöfding i Vestra oeh Östra Hisings samt Askims härader:.. C.~. ~val~nder, R. N. O. Adress: Göteborg och Bärby. Harad,~hofdmg l Inlands Nordre med Fräkne samt Torpe och Södre harader: O. F. UrselI. Adress: Uddevalla. Häradshöfding i Oroust' och Tjörns härader: F. W. Åberg. Adress: Orou~t. Häradsh?fding i Qyille, Wette, Tanums och Bullareus härader: L. Norm, R. N. O. Adress: Uddevalla och KraO'enäs. Härad.~höfding i Lane, Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs harader: A. M. Rosenqvist. Adress: Udde,'alla. Häradshöfding i Säfvedahls härad: P. Ekman, Borgmästare, K. W. O. och R. N. O. Adress: Göteborg. Läkal'cvård. Provineialläkare i li1nets södra distrikt: A. Monten, M. D:r, R. W. O. Adress: Göteborg. i länets mellersta distrikt: O. E. Åhlström, M. D:r. Adress: Uddevalla. i länets norra distrikt: W. A. Ingeison, M. Lic. Adress: Uddevalla och Grebbestad. i Oronst och Tjörns distrikt: N. J. G. Högdahl,. M. Lic. Adress: Oroust. Extra i Håby distrikt: A. E. Goldkuhl, M. Lic. Adress: Uddevalla och Håby. Distr.-Läkare: A. R W. Sjöström, M. Lic. Adress: Mölndal. LandtmätcristatclI. Förste Landtmätare: C. A. Adamson, Kapten. Adress: Alingsås. Andre Landtmätare: A. G. Wetterström. Adress: Halmstad. Kommissions-Landtmätare: A. C. Dalin, tjeustledig. S. M. Ahlenius. Adress: Strömstad. B. Hansson. Adress: Oroust oeh Tyft. O. W. Hällstr(;m. Adress: Göteborg. A. R. Haralde. Adress: Uddevalla. 8. No Bårström. Adress: Uddevalla och Sköldunga. Kommissions-Landtmätare: M. Hansson, Kapten, R. S. O. Adress: Kongelf och Stora Risby. B. A. Ekström. Adress: KongeIf. M. E. Thoren. Adress: Uddevalla. R. T. C. Busck. Adress: Ud<1evalla, Trättelanda och Haga. J. P. Ljungström. Auress: Uddevallft och Sälghugget. C. J. Uddman. Adress: Kongelf. Vice Kommissions-Laudtmätare: H. W. Brandel. Adress: Göteborg. H. C. Richter. A<1ress: Göteborg. Elfsborgs läns ntcd DahlslalIII samt l;ötchol'gs oeh Bolms läns liypo1hcksföl'cnillg. (Lokal: Gnstaf Adolfs Torg N:o 3). Direkti ou: Ordförande: B. W. Hessie, Häradshöfding och niddare. Ledamöter: W. C. Olivecreutz, v. Häradshöf<ling och Ri<1dare. C. vou Proschwitz, Brukspatron. F. Brusewitz, Brukspatron. S. G. de Fresc, Possessionat. H. Frisell, Grosshandla,r'. H. Engelke, Possessionat. Suppleanter: T. Berg, Kapten och l~iddare. H. Schmidt, Possessionat. C. von Brauu, Kapten. Tjenstemän: Ombudsman: A. Greiffe, v. Häradshöfding. Förste Kamrer: F. Frölander, Mönsterskrifvare. Andre Kamrer: E. J. Nordenfelt. Kanslist: S. L. Gröuvall, v. HilradshMding, Bokhållare: G. W. Fagerdahl, Konduktör. Vaktmästare: B. Börjesson. Götcborgs och llolms läns Sparbank. (Kontor i huset n:o 2 vid Kungstorget). Direktion: Ordförande: H. Westin, Assessor och Landssekreterare. Vice Ordförande: C. Dickson, Med. D:r, Kommendör och Riddare, 9

10 10 Ledamöter: P. Virgin, Kapten. T. J. Follin, Ryttmästare och Riddare. C. E. Norrman, Civilingeuiör. O. Evers, Landtbrukare. J. D. von Holten, Landtbrukare. C. J. Lindeberg, Lektor. A. G. von Holten, Kapten och Riddare. A. Monten, Provincialläkare och Riddare. L. J. Hedenskog, Kronofogde. O. J. Hafström, Fältkamrer och Riddare. H. T. Landgren, Kronv-uppbördskassör. N. F. E~ermann, Stadskamrer. H. W. Ström, Stadsmäklare. ;r. D. Palm~.ren, Handlande. A. Almen, Ofverskult. Frans Almen, v. Häradshöfding. J. Dahl, Stadsmäklare. Erik Wijk, Grosshandlare. James Dickson, Brukspatron och Riddare. L. M. Corin. Grosshandlare. C. Hellstenius, Grosshandlare. T. W. TranchelI, Grosshandlare. Kamrerare: S. A. Svalander, Konsul. Kassör: Emelie Lindgren. Kontrollant: Charlotte STensson. Vaktmästare: B. Heljesson. Kongl. Ilushållningssållskapet. Ordförande: Grefve C. A. Ehrensvärd, Landshöfding, Kammarherre, K. N. O., Ho N. S:t O. O., K. af Kejserl. Fr. H. L. och K. af. Kgl. Spanska Carl den 3:dje O:ns l:sta klass, Storofficer af. Persiska Sol- och Lejon O:n, R. D. D. O. VIce O.:dförande: Aug. af Petersens, Öfverstelöjtnant och Riddare. Skattmastare: A. Oterdahl, Grosshandlare.. Sekreterare: C. J. Lindeberg Lektor. Förvaltningsutskottets LedamÖter: A. H. Gren, Apothekare. H. Schmidt, Possessionat. P. Virgin, Kapten och Riddare. T. J. Folliu, Ryttmästare och Riddare. James Dickson, Brukspatron och Riddare. J. D. von Holten, Landtbrukare. O. Evers, Landtbrukare. C. A. Svalander, Häradshöfding och Riddare. Filialafdelllingarnes Ordförande: C.. M. Rhodin, Kyrkoherde, (för Oroust och Tjörns fögderi). J. Almen, Kyrkoherde, (för Inlands södra fil.-afdeln.) J. A. Gyllensvaan, Löjtnant, (för Inlands norra fil.-afdeln.). Ad. von Proschwitz, Kapten m. m., (för Sunnervikens fögden). C. Neiglick, Major, (för Norrvikens södra fil.-afdeln.) C. E. Kleberg, Häradsskrifvare (för Norrvikens norra fil.-afdeln.) Lånets Bralldstodsbolag. Styrelse: Ordförande: C. H. Nauckhoff, Öfverste, R. S. O. Ledamöter: W. F. Thorburn, Konsul. H. Engelke, Laudtbrukare. J. F. Frankenberg, Kronolänsman. J. A. Gyllensvaan, Löjtnant. Suppleanter: J. O. Johansson, Lalldtbrukare. P. Olsson, Gästgifvare. 'Ombudsman: H. Zetterberg. KongI. Karantånskommissionen. Ordförande: Grefve C. A. Ehrensvärd, Landshöfding, Kammarherre, K. N. O., R. N. S:t O. O., K. af Kejserl. Fr. H. L. och K. af Kgl. Spanska Carl den 3:dje O:ns l:sta klass, Storofficer af Persiska Sol- och Lejon-O:n, R. D. D. O. Ledamöter: P. A. K. Lagerstråle, Kommendörkapten i KongI. Maj:ts flotta, Depötchef, R. S. O. och R. Fr. H. L. Frih. A. R. Leuhusen, Lotsdistriktchef, R. S. O. och R. D. D. O. C. H. Ewert, Haudels- och Politieborgmästare, R. N. O. och R. N. S:t O. O. James Dickson, Brukspatron, R. N. O. och R. N. S:t O. O. Ch:s Dickson, Med. D:r, K. W. O. och R. K. C. XIll:s O. Sekreterare och Revisor: O. J. Hafström, Fältkamrer, R. W. O. Vaktmästare: N. Pettcrsson, Landskanslivaktmästare. 11

11

12 Magistrats-Ledamöter: Rådm. M. IngeIman, Häradshöfding, R. N. O.,. A.. W. Björck, Ro N. O., tjenstl.; tillf. P. A.. Gabrielsson, Stadsnotarie. " J. D. Hvitfeldt. " E. Melin, Ro W. O. " F. E. Roy. " N. Tengberg. " G. Kennedy. " F. A.. l~isberg. " E. F. Kullman. " J. G. Bratt. " G. Dickman. Magistrats-Sekreterare: Vakant.; tjenstförr., A.. Brusewitz, Rådhuso kanslist. Rådhus-Rättens Första Afdelning. Ordförande: P. Ekman, Justitire-Borgmästare, K. W. O. o. Ro N. O. Rådmän: A.. W. Björck, R. N. O., tjenstl.; tillf. P. A.. Gabrielsson, Stadsnotarie. E. Melin, R. W. O. F. E. Roy. N. Tengberg. E. F. Kullman. Rådhus-Rättens Andra Afdelning. Ordförande: M. IngeIman, Rådman och Häradshöfding, R. N. O. Rådmän: J. D. Hvitfeldt. G. Kennedy. F. A.. Risberg. J. G. Bratt. G. Dickman. Rådhus-Rättens Afdelning för Tullmål. Ordförande: J. D. Hvitfeldt, Rådman. Ledamöter ombytas årligen efter tur bland Magistratens ledamöter. 17 Rådhus-Rätts-Notarier: P. A. Gabrielsson. } (E.H.Brag,};'i,l.Mag., 'R-R- l t Afll förrättar tjensten.) l..s.s a ( e u. E. Gjers, v. Häradsh. E. H. Brag, Fil. Mag. } (M. Lindberg, v. Häradsh.,. R R' 2.1 förrättar tjensten.) l Art l.( ra B. E.Rabe, v. Häradsh. e n. };'. M. Colliander, v. Häradsh., 2

13 18 Rådhus-Rättens Afdelning för Tullmå1: Notarie, G. A. Söderberg,. v. Häradshöfding, förestår tjensten tillsvidare. Stadsfiskal: H. Hansson, v. Häradshöfding. Aktuarie: J. A. Lindegren, v. Häradshöfding. Kanslist hos Aktuarien vid Rådhus-Rättens l:sta Afdelning och hos Magistraten: G. Lindberg. Aktuarie å Rådhus-Rättens 2:dra Afdelning: C. Lindqvist, v. Häradshöfding. Rådhus-Kanslister: A. Brusewitz, Sterbhus-Notarie. M. Lindberg, v. Häradshöfding, Regements~ Auditör. Poliskammaren. Polismästare t J. Löfmarck. Sekreterare: G. A. Söderberg, v. Häradshöfding. Notarier: S. Grönvall, v. Häradshöfding. C. A. Löfmark, v. Häradshöfding. Registrator: N. Nordberg. Polisfiskal : J. A. Schoultz, Löjtnant, inneh. af G. Med. f. B. G.. Poliskommissarier: A. Andersson. R. G. Wittboldt. O. No Kant (Majorna). Chef fpr spanande polisen: R. G. Wittboldt, Poliskommissarie. Polis-Ofverkonstaplar: C. No Qvistgård (Majorna), A. Björckman (), G. Andersson (), C. F. Setterberg, J. Söderling, A; Andersson, t. f. och S. A. H. Ek, t. f.. Förste Polisvaktmästare och Magasinsförvaltare: N. Göthberg. An<lre C. A. Wiking. Polisexekutor i Majorna : O. N. Kant, Poliskommissarie. Poliskonstaplarnes antal är 68, af hvilka 50 tjenstgöra i staden och dess omgifningar samt 18 i Majorna. Öfrige stadens tjenstemän och löntagande personer. Öfver-Ingeniör för stadens kaj- och brobyggnader: J. G. Richert,. Kapten, R. W. O. Stads-Arkitekt: H. J. Strömberg. Stads-Ingeniör och Stads-Justerare: C. J. Nyström, Löjtnant, tjenstledig, t. f. H. W. Brandel, Kommissionslandtmätare. Förste Stads-Fysikus: C. F. Ewert, Med. D:r, R. N. O. o. Ro W. O. Andre C. Forssenius, Med. D:r. Fältskär: M. L. W. Hirschfeldt. Dispaschör: T. Berger, v. Häradshöfding, R. W. O. Transl. Publ.: H. C. T. Caravello, Jur. D:r. Öfverskultar: A. Almen och J. A. Schelin. Krono-Uppbörds-Kassör: A. T. Landgren. Mantals-Kommissarie: C. F. Janson. Mantals-Skrifvare: G. Hagelberg och,t. A. Julin. Stads-Musikant: G. Bohm, Sergeant vid Kgl. Göta Art.-Reg. Polisexekutor: A. G. Bergenholtz. Stadsbud: IJ. Larsson. Exekutions-Betjenter: P. Pettersson och A. G. Bergenholtz. Stadstjenare: C. Ifvarsson, J. Mattsson,,J. Svensson, J. M. Wester. gren, L. Blander, N. Lindberg, B. Hansson, J. Nilsson, O. T. Bergendahl, J. :F. Sjöberg, F. Elander, C. Persson och J. H. Johansson, den sednarc tillf. Vaktmästare vid Rådhuset: C. Ifvarsson, Stadstjenare. Skorstensfejare: S. Rcimans enka, L. Larsen och C. J. L. Pettersson. Skarprättare: O. VV. Bergendahl. Nattman: A. Jacobsson. J.Uktiltnskammareu. (Lokal: Vestra Hamngatan N:o 15.) Kommissarie: H. Svensson, utn. Undervägare vid stadens jernvåg. Kassör: C. J. Risberg. Kammarskrifvare: R. Andersson och J. A. Pihlgren. Auktions-mäklare: A. Svensson. Vaktmästare: J. Jönsson och J. Johansson. Kammardräng: O. J. Johansson. Gode män öfvel'.'örmyndarevårdell. s. A. Svalander, Konsul. M. Lindberg, v. Häradshöfding. G. A. Söderberg, v. Häradshöfding. J. Heyman, Notarie. Drätselkammaren. Ledamöter: E. Melin, Rådman, R. W. O. F. E. Roy, Rådman. S. Renström, Grosshandlare, R. N. O. J. Lindström, Ha)).dlande. A. af Petersens, Ofverste-Löjtnant, R. S. O. P. J. Rapp, Mur- och Byggmästare. 19

14 20 Suppleanter: A. W. Lewgren, Grosshandlare. J. E. Levisson, Grosshandlare. J. A. Boman, Handlande och Fabrikör. Stadskamrer: N. F. Ekermann. Sekreterare: F. M. Colliandcr, v. Häradshöfding. Stadsbokhållare: E. Svensson. Stadsrevisor: H. E. Ahrenberg. Stadskassör: J. Brusewitz. Kommunal-Upphörds-Kassör: L. E. Hagelberg. T. f. Stadsbefallningsman: C. F. Janson, Mantalskommissarie. Stadsbyggmästare: A. Hansson. Arbets-Inspektor: A. Johansson. Material-Skrifvare: S. Stenström. Tolags-Bokhållare: O. J. Hafström, Karantäns-Sekreterare, Fält. kamrer, R. W. O. Vågmästare: E. Ahrenberg. 1 Vakant. Mätare-Ålderman: Vakant. Hamnmästare: J. E. Nissen. T. f. Hamnfogdar: C. Kollinius och A. J. Backman. Hamnlotsar: C. Möller, J. Hansson, B. Hansson och C. W. Nilsson. Vaktmästare: L. Elander och B. Hansson, Stadstjenare. Tillsyningsman vid WiI!ga båk och ledfyrarne på Buskär, Böttö och Nya Elfsborg: N. Ahmansson, Lotskapten, R. S. O. Fyrvaktare: J. Larsson, H. Helgesson och G. Nilsson. NattbevakllingskårclI. Befälhafvare: K. Bohle. Rotmästare : B. M. Andersson, A. Jonsson, :F. Söderlnnil, J. Pettersson, J. Lnndblad, J. P. Andersson, G. Andersson och P. Carlsson. Nattväktarnes antal är 82. Korporal: A. Johansson. luren består af 44 soldater. Stadsvaktell. Handelsförenillgells t'li11mäktige. Ordförande: James Dickson, Brukspatron, R. N. O. o. R. S:t O. O. Vice Ordförande: E. Willerding, Grosshandlare. ~assa-förvaltare: Ed. Dickson, uito. Ofrige Ledamöter: P. Hammarberg,. J. W. Wilsson,. T. W. TranchelI,. Ed. Heyman, J:r,. J. E. Levisson,. C. J. Brnsewitz,. A. W. Lewgren,. Andreas Jonsson,. C. O. Kjellberg,. Sekreterare: F. V. Kalen, Hofrätts-:Notarie. Vaktmästare: O. Eriksson. Börsllircktionell. Ordförande: James Dickson, Brukspatron, R. N. O. o. R. S:t O. O. Yice Ordförande: E. vyillerding, Grosshandlare. Ofrige Ledamöter: M. Jacobsson,. R E. Dahlgren,. S. Renström,, R. :No O. Sekreterare: F. V. Kalen, Hofrätts-Notarie. Vaktmästare G. A. Klingström. t'abriksförellillgcli. Ordförande: C. D. Lnndström, Grosshandlare. Ledamöter: A. Prytz, Fabrikör. J. A. Colliander, Grosshandlare. A. Keiller, J:r, Fabrikör. D. O. Francke, Grosshandlare, R. N. O. J. Lindström, Handlande. Alex. Barclay, J:r, Grosshandlare. E. Delbanco,. J. Gibsson,. Suppleanter: D. Robertson, Fabrikör. P. Ffirstenberg,. Sekreterare: T. Berger, v. Häradshöfding, R. W. O.. 21

15 Kongl. Direktionen öfvcl' Götebor;;s liamn- och Elfarbeten. (Lokal: Södra Hamngatan N:o 7.) Ordförande: W. Karström, Tulldistriktschef, K. W. O. Ledamöter: Vakant (å Göta Kanalbolags vägnar). (a Trollhätte Kanalbolags vägnar). l.,clementsson, Grosshandlare (å Göteborgs Borgerskaps vägnar). E. Melin, Hådman (å Göteborgs stads vägnar), Ho W. O. L. G. Bratt, Grosshandlare (å Göteborgs Handelsförenings och Skeppsredares vägm.r). Suppleanter: F. :Frisell, Grosshandlare. N. Tengberg, Rådman. Sekreterare: J. J. Biörklund, Kontrollör vid Tullstaten. Ingeniör: J. G. Riehert, Kapten, Ho W. O. Kassör och Bokförare: G. R Setterberg. Arbetschef : P. Aquist, Löjtnant. Materialfr'rvaltare: E. W. Hellström. Befälhafvare å ångbogseringsfartyget Strömkarlen: O. Olsson. Vaktmästare: M. Lenander. 1IUl, arteringskommissionen. Ledamöter: J. D. IIvitfeldt, Hådmau. G. Lundgren, Handlande. Andreas Jonsson,. E. Johnsson, Målaremästare. Suppleanter: P. Olehn, Handlande. J. A. Arfvidsson, Handlande. H. Pettersson, Kopparslagaremästare. Sekreterare och Kamrerare: Vakant; F. M. Colliander, v. Häradshöfding, t. f. Kassör: L. E. Hagelberg, Kommunal;Uppbörds-Kassör. Inspektor vid Artillerikasernen : C. Aström, Löjtnant, Svärdsman. Vaktmästare: J. Nilsson. Gatn- och Vägförvaltningen. Ordförande: O. Wijk, Grosshandlare. yice Ordförande: C. G. Prytz, d:o. Ofrige Ledamöter: J. G. T~iehert, Kapten, R. W. O. A. Kobb, Handlande. L. H. Lamberg, d:o. G. Krafft, Konsnl. :Suppleanter: J. Elliot, Grosshandlare. J. B. Andersson, Handlande. N, P. Holmberg, Sadelmakaremästare. Tjenstemän. Sekreterare: G. A.Söderberg, v. Häradshöfding. Skjuts- och Uppbördsbokhållare: J. A. Gullbrandsson. Väginspektor: G. F. Diifke. Inspektor vid allcer och trädplanteringar: A. Andersson. Material-Förvaltare: C. Strömman. Material-Skrifvare: S. Stenström. Skjutskontoret är flyttadt från Rådhuset till stadens vid Åkerigatan på Stampen belägna skjutsinrättning. Vattenledningsdirektionen. 'Qrdförande: E. :F. Kullman, Hådman. Grrige Ledamöter: F. T. l3lomstrand, Lektor. E. Willerding, Grosshandlare. N. P. Ekström,. Kassaförvaltare: Fr. Blidberg, Handlande. -Rörmästare: F. T. Amell. Stadens Brandkår. Öfverbefälhafvare: A. G. Hallgren, Handlande. Andre Befälhafvare: O. LindhC, Löjtnant. Mönsterskrifvare: G. P. Hoy, Handlande. t'rivilliga Brandkåren. Beställningspersoner: Brandmästare: C. A. Johns50n, Handlande. Vice Brandmästare: Ho J. Graf,. l:ste Kassör: A. N. Wickman,. 2:dre P. L. Dymling, HandelsbokhåJlare. l:ste Sekreterare: J. Larsson, Handlande. 2:dre Ko E. pedberg,. l:ste Standarförare: G. Akerling,. 2:dre J. :No Lindberg,.

16 Adjutanter: L. F. Graf, Handelsbokhållare. C. Åberg, Handiande. C. Stötzer.. l:ste Rotmästare: vid l:sta Divisionen: Z. Lindberg, Handlande. 2:dra J. G. Kindbcrg, Fabrikör. 3:dje G. S. Warburg, Snickaremästare, A. J. Olofsson, Handl., J. C. Frrenkel, Handl. och C. W. Olsson, Tunnbindaremäst. 4:de 5:te 6:te C. F. Kahl, Sjökapten. G. Lilljegren, Handelsbokhållare. N. A. Andersson, Handlande. 2:dre Rotmästare: vid losta Divisionen: D. Andersson, Handlande. 2:dra L. Grauers, Korgmakare. 4:de J. P. Lutti, Segelsömmare. 5:te J. A. Svensson, Handelsbokhållare. 6:te J. Carlsson, Handlande. 1:ste Strålmästare: vid l:sta Divisionen: J. A. Svensson, Handlande. 2:dra N. E. Ericsson, Målaremästarc. 3:dje hvars verk är konstrueradt för vattenuppfordring, finnes derför ej någon strålmästare. 4:de J. Lossman. 5:te N. B. Holm, Handlande. 6:te J. Olsson. 2:dre Strålmästare: Yid 1:sta DiYisionen: 2:dra 4:dje 5:te 6:te 3:dje Strålmästare : Yid l:sta DiYisionen: 2:dra 4:de 5:te Standarförare: vid l:sta D;visionen: 2:dra 3:dje M. E. Pettersson, Handelsbokhållare. A. Wessberg,. O. W. Nilsson,. G. D ahllöf, Inspektör Yid Gasyerket. S. Hansson, S. A. Wallin, Handelsbokhållare. R. Grauers, Korgmakare. G. F. Brattberg. A. Lindström, Handlande. J. A. Arfvidsson, Handlande. J. F. Reuterdahl, Skräddaremästare-. S. V. Rubensson, Målaremästare. Standarförare: vid 4:de DiTisionen: 5:te 6:te J. H. Barckman. A. Söderström, Handlande. G. A. Hellström,. 1:sta, 3:dje och 5:te Divisionens sprutor förvaras uti spruthuset vid Södra Larmgatan och ArtilleristalIen. 2:dra Divisionens uti spruthuset vid Artillerityggården. 4:de " å Gamla Varfret i Majorna. 6:te i Haga. Frivilliga Bergningskåren. Hedersledamöter: C. ArYidson, Grosshandlare (f. d. anförare). A. H. Gren, f. d. Apothekare (f. d. anförare). S. A. Syalander, Konsul (f. d. adjntant). J. A. Söderborg, f. d. Båtålderman (f. d. sekret.) C. F. Carlbom, Handlande (f. d. förman). Beställningspersoner: Anförare: E. Boye, Grosshandlare och Riddare. Vice Anförare: T. W. Tranchcl1. Grosshandlare. Sekreterare: C. A. Dahlin, Stall:;mäklare. Adjutanter: F. Blidberg, J:r, Handlande. C. Meyer, Grosshandlare. S. F. Svalander, Grosshandlare. l:ste Afdelningsförman: J. R. Selling, Fabrikör. 2:dre Vakant. 3:dje Vakant. 4:de J. W. Bratt, Handlande. 5:te E. Öberg, Handlande. 6,te Vakant. 7:de C. O. Hjort, Handlande. S:de F. W. Ulrich, Mur- och Byggmästare. 9:de Vakant. 10:de J. P. Sandegren, Handelsbokhållare. Direktionen för Viig- och t'ärjanliiggningen emellan Göteborg och Inland öfver Hisingen. Ordförande: O. ÅqYist, Kapten. Direktörer: L. A. Pettersson, J:r, Handlande. L. M. Corin,. S. T. Ahrenberg, Handlllllde, R. W. O.

17 Kassör: J. L. Broddelius, Handlande. Sekreterare: F. M. Colliander, v. Häradshöfding. Gas-aktie-bolaget. (Lokal: Surbrunnsgatan.) Direktion: Ledamöter: C. R. Lindhult, Grosshandlare och Konsul. C. A. Hoeck, Handlande. r. v. Harbou, (Suppl. Direktör). Föreståndare: I. v. Harbou. Kamrerare: H. A. Lineke. Uppbördsman: N. Landin. Inspektor för allmänna belysningen: C. Pettersson. Inspektor för privat-belysningen: G. Dahllöf. Kontro11ör å stadens vägnar för a11männa belysningen, äfvensoll1 gasometrar: S. Schaar, Telegrafdirektör, R. 'vv. O. Gasledningsarbeten inom hus utföras af: E. Smith och F. Ramberg, Mekaniei. Verkmästare hos E. Smith: T. Bauer, Mekanikus. Kyrkoväsen. Konsistorium. (Lokal: Vestra Hamngatan :N:o 17.) Ordförande: G. D. Björck, Stiftets Biskop, Teol. D:r, K. N. O. Ledamöter: Domprosten, Pastorerne vid Christinre församling samt Lektorerne vid Högre Elementar-läroverket. Gustavi- eller Domkyrkoförsamlingen. Presterskap. Pastor: P. Wieselgren, Domprost, Teol. D:r, L. N. O. Vice Pastor: C. C. Sjöblom. Adjunkt: C. A. Uddgren, Th. Ko, Fil. Mag. l:ste Komminister: M. Hallen. 2:dre Vakant. J. A. Olsson, Fattighuspredikant, t. f. Stadskateket: A. Lindegren, Adjunkt. Predikant vid Fattigförsörjnings-inrättningen: O. Benzer, Kollega. Kyrkoråd. Ständig Ledamot: Domprosten. Ordförande: T. Berger, vice Häradshöfding, R. W. O. Vice Ordförande: F. T. Blomstrand, Lektor. Ledamöter: F. M. Colliander, v. Häradshöfding. C. G. Boström, Plåtslagaremästare. J. G. Cavalli, Apothekare, R. W. O. P. Olehn, Handlande. G. P. Folkersson, Sockerbagaremästar<>. L. A. Andersson, Handlande. O. Kylberg, Grosshandlare. Suppleanter: J. Brusewitz, Stadskassör. J. Wallin,.Fil. Mag. C. Arvidson, Grosshandlare, R :N. O. o. N. Sot O. O. J. Dahl, Stadsmäklare. M. O. Gädda, Handlande. Sekreterare: G. E. Gjers, v. Häradshöfding. Klockare och Kyrko-Inspektor: C. O. Bergström. Orgelnist: J. F. Seldener. Kantor: S. A. Troili. Orgelnist vid Haga-Kyrkan: P. J. Å11ander, Musikdirektör. Kantor vid C. H. Olsson. Kyrko-Inspektor: C. A. Alm. (]hristime och Tyska församlingen. Svensk Kyrkoherde:,T. C. Lamberg, Prost. Tysk Kyrkoherde: C. Prehn, Prost. Komminister: G. Sellman. Kyrkoråd. Ordförande: J. A. Colliander, Grosshaudlare. ~assaförvaltare: J. A. Mellgren, Handlande. Ofrige Ledamöter: T: C. Reimers, Konsul. G. Krafft, Konsul. l!'. Risberg, Rådman. T. Tranchell, Grosshandlare. P.Billqvist, Grosshandlare.

18 28 hvarjemte båda Kyrkoherdarne harva säte och stämma i Kyrkorådet. Sekreterare: E. F. Kullman, Rådman. Klockare: J. E. Andersson. Orgelnist: I. Sandström, Mnsikdirektör. Kantor: T. Buhrman. Garnisonsförsamlingen. Regementspastor: J. M. Kindberg. Bataljonspredikant: A. W. Ekman, Slottspastor. Kyrkoråd. Ordförande: Regementschefen... Ledamöter: A. O. Treffenberg, Ofvcrstelöjtnarrt, R. S. O. J. S. A. Virgin, Kapten, R. S. O. J. M. Kindberg, Regementspastor. S. T. Ahrenberg, Handlande, R. W. O. F. W. Ullrich, Mur- och Byggmästare. A. Lindgren, Boktryckare. Klockare: J. Lind. Orgelnist: C. P. Lindell. Predikant: J. A. Olsson. Orgelnist: J. S. Willandel'. Predikant: J. P. Magnusson. 'attighnsförsamlillgen. Krono-lIospitalsförsamliugen. Engelska (Episcopala) församlingen. Predikant: Rev:d W. Ellison. Orgelnist: J. Czapek, Musikdirektör. Orgelnist: J. Czapek, Musikdirektör. Sånganförare: } Löwenstein. Förste Kantor: Andre Kantor: A. Baer, Klockare. :Föreståndare. Ordförande: Ed. Magnus, Grosshandlare, R. N. O. Kyrkoföreståndare: L. Beneeke, Grosshandlare. Kassaföreståndare: A. Philipsson, Juris Kandidat. Protokollförare: J. Philipsson, Litteratör. Revisorer: A. L. Pineus, Grosshandlare. L. Abrahamsson,. Predikant: J. C. Lichtle. Katholska.'örsamlingen. (S:t Josephs Kyrka). Stadens allmänna Uegrafllingsplatser. Styrelse. Ledamöter: T. Berger, v. Häradshöfding, R. W. O. J. A. Colliander, Grosshandlare. J. E. Ekman, Kommendörkapten, R. S. O.. Officer af Fr. H. L., R. R. S:t Annre O. 3:djc kl, R. D. D. O. O. Andren, Grosshandlare (Kassaförvaltare). Suppleanter: L. M. Corin, Handlande. C. M. Nyström, Försäkringsagent. Inspektor: H. Liepe. 29 Mosaiska.'örsamlingen. Synagogan. Religionslärare och förste Predikant: D:r M. Wolff, Rabbin. Andre Predikant: M. R. Henriques, Fil. Kand.

19 30 Militär-Staten. Kongl. Göta Artilleri-Regemfmte. Öfverste och Chef: C. N. Berg, t. f. Kommendant i Göteborg, K. S. O., K. af K. N. Sot O. O., L. K. Kr. V. A. Öfverste.Löjtnant: A. O. Treffenberg, t. f. Tygmästare i Göteborg, R. S. O., C. XIV J. Med. Majorer: C. O. S. Mörner, Öfverste-Löjtnant i Artilleriet, R. S. O., R. af K. N. S:t.9. O., Chef för 3:dje Divisionen. C. G. Lagercrantz, Ofverste i Armeen, Adjutant hos fl. M. Konungen, t. f. LandshMding i Jemtlands län. R. S. O., K. af K. N. S:t O. O., R. af K. R. Sot Annre O. 2:dra kl., R. af K. :Fr. H. L., R. af K. D. D. O., R. af K. :pr. R. O. O. 3:dje kl., L. K. Kr. V. A. Adress: Ostersuncl. A. L. Reuterskiöld, Öfverste.Löjtnant i Artilleriet, R. S. O., R. af K. N. Sot O.,9, Chef fur 2:dra Divisionen. L. J. M. Recnstjerna, Ofverste.Löjtnant i Armeen, Generalstabs-Officer, Guvernör för Kongl. Krigs-Akademien, R. S. O. Adress: Stockholm. C. E. af Chapman, R. S. O., R. af K. D. D. O. Kaptener: G. A. Hjärne, Major i Artilleriet, R. S. O. Frih. G. J. von Knorring, Major i Artilleriet, R. S. O. A. L. Silfversvan, Major i Artilleriet, R. S. O. J. L. Diederichs, R. S. O., Tygkapten och Chef för Tygstats Kompaniet. C. Staaf, Lärare vid Kongl. Högre ArtillericLäroverket, R. S. O., L. K. Kr. V. A. Adress: Stockholm. J. S. A. Virgin, R. S. O., Regements-Qvartermästare. C. L. Grill, Major i Armeen. General-Stabs-Officer, Stabs Chef vid 5:te Militär-Distriktet, R. S. O., R. af K. D. D. O., L. K. Kr. V. A. Adress: Stockholm. L. A. S. Lindgren, Major i Artilleriet, R. S. O., R. af K. N. S:t O. O., Chef för II:te Batteriet. Frih. K. E. Leijonhnfvnd, R. S. O., Chcf för 3:dje Batteriet. H. J. Gjers, t. f. Ammunitions-Kapten, R. S. O. D. Odelstjerna, Informations-Kapten, R. S. O.,L. K. Kr. V.A. C. H. J. Torpadie, Chef för 8:de Batteriet, R. S. O., R. af K. N. S:t O. O. Kaptener: A. F. Weinberg, Chef för IO:de Batteriet. Grefve C. E. Lewenhaupt, General-Stabs-Officer, Officer af K. Belg. Leop. O., R. af K. D. D. O., Chef för 9:de Batteriet. P. C. J. Söderhielm, Chef för 2:dra Batteriet. W. T. Strettenberg, t. f. Tygmästare å Carlsten, Chef för 6:te Depöt-Kompaniet. Adress: Marstrand. C. W. Kuylenstjerna, t. f. Tygmästare å Carlsborg, Chef för 4:de Depöt-Kompaniet. Adress: Carlsborg. F. L. N. Lindberg, Place-Major i Göteborg, Adjutant vid Landshöfdingens i Göteborg expedition för utländske resande. C. fl. Lindbergh, Chef för 5:te Depot-Kompaniet. Adress: Marstrand. D. E. Tigerhjelm, Artilleri-Stabs-Officer, Lärare vid Kgl. Högre Artilleri-Läroverket, R. af K. N. S:t O. O., l~. af K. Fr. H. L. Adress: Stockholm. A. G. von Holten, Adjutant hos H. M. Konungen, R. af K. N. Sot O. O., R. af K. D. D. O., R. af K. I. S:t M. o. L. O. H. Nyberg, R. af K. N. S:t O. O., R. af K. Fr. H. L. K. A. Ryding, Lärare vid Kongl. Högre Artilleri-Läroverket, Informations.Officer vid Kongl. Krigs-Akademien. Adress: Stockholm. O. H. Pripp. C. A. Prytz. C. G. Hjärne, Regements-Adjutant. Löjtnanter: 31 A. L. Kinnander. A. F. Braune, Adjutant hos Kommendanten i Göteborg. C. B. Munck, General-Stabs-Officer (tjenstgör i Landtf.- Dep. Komm.-Exp.) Adress: Stockholm. G. Blix. S. F. Helen. J. F. Palm, tjenstgör vid Kongl. Fyrverkare-Corpsen. Adress: Stockholm. A. W. N. Ryding, Gymnastik-Officer. J. C. Bratt. E. O. Åqvist. F. A. Ullen, tillf. Informations-Officer. J. A. Örtendahl. G. H. Fröding. C. C. Landström. E. W. Reimers. C. W. Jacobsson.

20 32 Löjtnanter: L. S. O. Jonsson. G. R. E. Bergendahl. Under-Löjtnanter: A. G. Mnhl. G. Liljenroth. E. G. W. Smedmark. S. L. Broberg. A. H. af Peterscns. M. F. Rodhe. J. O. G. Smedmark. L. O. T. Berggren. O. Karlberg. C. Hedlund. F. G. Treffenberg. E. J. Hjärne. C. G. W. Wettervik. G. W. Billmansson. A. F. Centervall. A. F. Jacobsson. A. J. B. von Strussenfelt. C. W. G. Grönvall. C. IL Börtzell. S. J. Bratt. P. G. R. Tellandel'. E. W. Amnell. O. J. Schreiber. Regements-Stallmästare: J. P. Grönvall, Under-Löjtnant i Armeen. Officers-Kadett: C. G. Liljegren, Svärdsman. Styckjunkare: G. E. Sommar, Svärdsman; F. E. A. Petersohn, Svärdsrnan; F. L. Timen, Svärdsman, adress: Carls borg; C. J. V. Hallberg; E. Wahlqvist; A. S. Wahl gren, Svärdsman; G. A. Wingqvist; C. S. Mellgrenj N. E. Lundvall, adress: Carlsborg; J. A. Frendinj F. U. Sommar; A. P. :Färg; J. W. Ryuberg; C. F. Bronandel', adress: Marstrand; J. Boberg; J. L. Hall. berg; O. Corneer. Sergeanter: J. G. Landby; C. A. Sundström, adress: Marstrand; A. T. Lundström; S. A. Berlin, adress: Marstrand j C. L. Hallgren; A. F. Andersson; F. W. Bendrothj C. E. Westholm;.:L. M. Asplund; K. J. Kindvall; O. O. Skytt; A. J. Ohlander, adress: Marstrand; F. O. Dahl, adress: Carlsborg; J. F. Andersson; J. Bjer. stedt, adress: Carlsborg; C. A. Lnndgren; A. L. Wennberg; J. A. Wennerholm, adress: Stockholm; C. M. Sund; C. J. Clewe; C. Berggren; P. Abrahamsson; Sergeanter: F. R. Ewert; C. Alm, adress: Marstrand; A. W. Lönberg, Svärdsmedaljör, adress: Marstrand; A. R. Tör. ner; G. Torstensson; C. Fogelberg; L. A. E. v. Brömssen; J. A. Nilsson. :Regements-Trumpetare: J. Czapek, Musikdirektör. Divisions-Trumpetare: J. F. Bergendahl, Sergeant. G. Bohm, Styckjnnkare. F. O. Holm,. Batteri Trumpetare: C. A. Olsson, Sergeant. G. Nordström,. P. O. Bouteselle,. A. F. Bergendahl,. C. G. Bergendahl,. S. E. Händel,. Kongl. Göta Artilleri-Regementes Civil-Stat. Regements-Pastor: J. M. Kindberg. Bataljons-Predikant: A. W. Ekman, Th. Kand., Fil. Mag. Regements-Auditör: M. Lindberg, v. Häradshöfding. Regements-Läkare: O. F. Brinck, Med. D:r, Ch. M., R. W. O. Förste Bataljonsläkare: C. A. L. Drakenberg, Med. D:r, Ch. M. Andre G. Hjort, Med. D:r, Ch. M., Professor. A. M. Thunbcrg, Med. D:r, Ch. M. Regements-Skrifvare: Vakant. Regements-Hästläkare: E. Bergström. Vice Regements-Hofslagare: A. Skånberg. Tyg-Staten. T. f. Tygmästare: A. O. Treffenberg, Öfvcrste-Löjtnant, R. S..0. AmmunitionsförvaItare: P. C. Toren, R. W. O. Tygförvaltare: W. A. Hedelius, Löjtnant i Armeen. Beväringsförvaltare: G. N. Recnstjcrna. Adress: Carlsborg. Tygskrifvare: C. F. Mellbin. Adress: Marstrand. J. P. Mellbin. Adress: Elfsborg. IL }<'. Bergström. Adress: Carlsborg. G. W. S. S. Lindberg. Tyg-Under-Officerare: J. E. Roos, Officerskadett, Svärdsman. P. E. Seldener, Styckjunkare. Besigtnings-Rustmästare: A. J. Gustafsson. Adress: Jönköping och, Husqvarna. C. A. }<'ast. Adress: Eskilstuna. Handtverksmästare: G. A. Sjöberg, A. G. Gullander, G. Widell, J. F. Ågren och A. Bergström. 3

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

LEI. löllet.iis. FÖl:

LEI. löllet.iis. FÖl: LEI,. löllet.iis. FÖl: Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

Sida 1 av 8. 1. (2) Erhard Klerck, f. 1675; Kyrkoherde i Kjellstorp i Skåne; död 1714 2/3. Gift med Anna Pehrsdotter.

Sida 1 av 8. 1. (2) Erhard Klerck, f. 1675; Kyrkoherde i Kjellstorp i Skåne; död 1714 2/3. Gift med Anna Pehrsdotter. Sida 1 av 8 Nordisk familjebok sid 437-438 / Utgifen 1858-1864 Adel. och Friherrl. ätterna af Klercker, N:ris 2432, A, och 334. Förmenas hafva gemensamt ursprung med adel. ätterna Clerck, N:ris 433, 442

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ V 32 KEMPA 08:00-08:30 Positionsträning Alexander Figueras 08:30-09:00 (Fokus 9M) Hampus Heym 09:00-09:30 Vila Ludvig Söderbaum 09:30-10:00 Razmus Nyman 10:00-10:30 Positionsträning Samuel Andreasson Samarbets

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Totalt antal starter: 102 A-vapen Antal starter: 22 Silver 277 279 Brons 267 267 Hans-Peter Sörensson Charlottenbergs PK 3A 281 S Bengt Olofsson Arvika

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Mudrace OFFICIELLA RESULTAT

Mudrace OFFICIELLA RESULTAT 2015-06-10 Man Löpning 1 83 SÖDERGREN Anders Trångsviken IF 25:50.6 0.0 2 25 OLSSON-BAD Olle Hallkutarna 25:55.7 5.1 3 81 KRISTIANSSON Martin Trångsvikens IF 26:01.1 10.5 4 75 KARDIN Oskar Sportsgym SportsClub

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3)

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3) Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22 Klass: 1A 1 Mathias Melin Fryksdalens PSK 35324356 31/22 18 2 Stefan Höög Hagfors-Uddeholms PSK 34453461 30/22 25 3 Andres Blomfors Överby PK 23225352 24/18 13

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

57:6 Ur Gunnar Tonnquists databas DISGEN 8 57:6

57:6 Ur Gunnar Tonnquists databas DISGEN 8 57:6 Stamtavla för Johan Krakau Trolig sonson(son) till Mårten Krakow, men vem var fadern? Tabell 1 Johan Krakau. Kaptenlöjtnant. Född omkring 1635. Död 1690. Hypotetisk släktrelation för den enligt en från

Läs mer

Wilhelm Bergs släkttabeller Skanning av bilder som Kevin Berg erhållit från Cecilia Bäckskog (före 2001-04-08). Handstilen är Wilhelm Bergs.

Wilhelm Bergs släkttabeller Skanning av bilder som Kevin Berg erhållit från Cecilia Bäckskog (före 2001-04-08). Handstilen är Wilhelm Bergs. 1 Wilhelm Bergs släkttabeller Skanning av bilder som Kevin Berg erhållit från Cecilia Bäckskog (före 2001-04-08). Handstilen är Wilhelm Bergs. Dessa tabeller förefaller har utgjort underlag för noteringarna

Läs mer

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658 Klass Förnamn Efternamn Klubb PDGA r1 r2 r3 r4 Final Totalt Placering Dam Birgitta Lagerholm Järva DGC 15916 69 64 63 57 61 314 1 Dam Angelica Frantz Kalmar FK 29053 66 66 66 62 65 325 2 Dam Lydie Lykke

Läs mer

Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22

Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22 Klass: GA 1 Johan Nilsson Hagfors-Uddeholms PSK 66666656(1) 47/31 32 S 2 Crister Larsson Mariestads PK 56666666(2) 47/31 31 S 3 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3) 46/31 35 S 4 Erik Everbrink Hagfors-Uddeholms

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE R E S U L T A T Å L D E R S G R U P P E R SIDA: 1 TÄVLING : HOFORS CUP DATUM: 1999-09-21 PLATS : HOFORSHALLEN TID: 10:17 ARRANGÖR : SIM 77 BASSÄNG : 25m-BASSÄNG GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 1. Rikard Täpp

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Sala Open

Sala Open Sala Open 2015-02-14-15 Resultat L 9 Prispeng 1 Evelina Neuman Fagersta skf (VM) 50 50 50 50 50 49 50 50 399;35 200 2 Markus Svensson Bogsta Skg (SÖ) 50 50 49 50 49 50 48 48 394;29 175 3 Ingrid Björklund

Läs mer

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit:

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit: Jönköpings varvlopp 2013 Resultat P10-12 Distans: 9 km Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 1 195 2050634 Estehag Gabriel Nässjö CK 22:03 2 193 2062362 Pettersson Jesper Halmstads CK 3 194

Läs mer

Johannes Caspari Poppelman stamtavla för biskopen i Göteborg

Johannes Caspari Poppelman stamtavla för biskopen i Göteborg Johannes Caspari Poppelman stamtavla för biskopen i Göteborg Tabell 1 Johannes Caspari Poppelman (7:114). Biskop. Född 6 okt 1649 i Varberg (N) [Gbg stift herdam.]. Död 30 jun 1725 i Örgryte (O). När Catharina

Läs mer

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg Damer seniorer Pl Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg 1 Johansson Amanda Örebro KK 1996 Örebro 091213 28 34 62 2 Fors Julia Trelleborgs ABK 1998 Landskrona 090222 18 32 50 3 Seger Julia

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

Gamla Grabbar Sydväst Hook Resultatredovisning

Gamla Grabbar Sydväst Hook Resultatredovisning Gamla Grabbar Sydväst Hook 2016-10 10-0303 Resultatredovisning Resultat omg 1 Gamla Grabbar Sydväst 2016 - omg 1 Pl. 1 2 3 4 5 Lag Hooks GK Götaströms GK Isaberg GK Jönköpings GK Värnamo GK Pl. 1 Hook

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden Slutgiltigt valresultat Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2014-01-01-2017-12-31 Valår: Val till: Beslutande organ: 2013 Visby stift Stiftsfullmäktige Medeltredingens valkrets Centerpartiet

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

Mittsmällen Datum: Plats: Vår skyttehall på Östermovägen 35 Koordinater: WGS84, 62 22'29.5"N 17 20'45.2"E

Mittsmällen Datum: Plats: Vår skyttehall på Östermovägen 35 Koordinater: WGS84, 62 22'29.5N 17 20'45.2E Mittsmällen 2014 Datum: 2014-12-06 Plats: Vår skyttehall på Östermovägen 35 Koordinater: WGS84, 62 22'29.5"N 17 20'45.2"E Vi kommer skylta från E4:an vid södra brofästet följ skyltning mot Almuminiumverket

Läs mer

RESULTAT NYA VINDELÄLVSLOPPET

RESULTAT NYA VINDELÄLVSLOPPET RESULTAT NYA VINDELÄLVSLOPPET -07-02---04 AMMARNÄS-SORSELE Race Stafett 1 1 IFK Arvidsjaur Skidor 6:32:31 0 1-1 BOSTRÖM Hannes 1:17:54 1 1:17:54 1 1-2 MILOVANOVIC Alexander 47:44 1 2:05:38 1 1-3 HOLMQVIST

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Fullträffen B2 Namn Förening Summa Standardmedalj Stellan Johansson Malå PSK 33/21 (5p) Anna Ölund Umeå PK 25/19 (2p)

Fullträffen B2 Namn Förening Summa Standardmedalj Stellan Johansson Malå PSK 33/21 (5p) Anna Ölund Umeå PK 25/19 (2p) Fullträffen 16-06-06 A1 Åsa Edvinsson Umeå PK 38/24 (2p) B Björn Karlström Nätra Skyttegille 35/20 (2p) B Linus Eriksson Vännäs PSK 32/22 (0p) Kennet Kalberg Vännäs PSK 28/18 (4p) Dennis Andersson Umeå

Läs mer

Örgryte Friidrott Inomhusstatistik 2012 Uppdaterad 15/3 2012

Örgryte Friidrott Inomhusstatistik 2012 Uppdaterad 15/3 2012 Örgryte Friidrott Inomhusstatistik 2012 Uppdaterad 15/3 2012 M 60m Erik Olsson 89 7.52 12/2 DM FIH M 300m Felix Francois 90 34.70 8/1 Berlin M 400m Felix Francois 90 47.76 15/1 Örebro Daniel Skatt 91 55.22

Läs mer

Anfäder Ebba Viktoria Malm

Anfäder Ebba Viktoria Malm Anfäder Ebba Viktoria Malm Ebba Viktoria Malm. Född 1895-03-20 Haga. Död 1968-12-23 Hisings Backa. Far: I:1 August Andersson Malm. Mor: I:2 Karolina Johansdotter. Ebba Viktoria Malm blev 73 år. Äktenskap

Läs mer

Resultat. Färs & Frosta Cup Kävlinge 7-8 februari 2009

Resultat. Färs & Frosta Cup Kävlinge 7-8 februari 2009 Resultat L9 1 Marcus Ekdahl Åkarps Sportskyttar 419.6 2 Hampus Bokelund Össjö Skf 419.0 3 Niklas Jogmark Eslövs Skg 409.4 4 Olof Gränsbo Vellinge Ssk 408.5 5 Dennis Oscarsson Åkarps Sportskyttar 405.8

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

STARTLISTA den 8 maj 2016 Dynekilens 18 Hålsbana

STARTLISTA den 8 maj 2016 Dynekilens 18 Hålsbana Tid Hål Tee Namn Klubb GolfID Klass 08:18 1 08:27 1 08:36 1 08:45 1 08:54 1 Staffan Almhede / Staffan Rothelius Strömstads Golfklubb Gul ALMHEDE, Staffan Strömstads Golfklubb 500729013 3 Gul ROTHELIUS,

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Anna Söderström. Föredragande Harald Lindkvist Harald Lindkvist Marie Thuresson Sekreterare Josefin Claesson Ebba Orton

Anna Söderström. Föredragande Harald Lindkvist Harald Lindkvist Marie Thuresson Sekreterare Josefin Claesson Ebba Orton Utskottsindelning Blå utskottet A Blå utskottet B Ärenden Strategiska aktiviteter i Proposition: Färdplan 2020 och i Arbetslivspolitiska programmet Mål och riktlinjer för 2013 2016: Motion 9 Utvärdering

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård 1 Fröstorp (Ranten) Andreas Jacobsson f 1784 i Od h Greta Andersdotter f 1796 i Fröstorp s Johannes f 1818 s Olaus f 1822 d Eva f 1826 Fröstorp (Ranten) Andreas Jonsson f 1762 i Fröstorp h Ella Andersdotter

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Älvkarleby GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res.

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Älvkarleby GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res. FLICKOR POOL A 7A Terese Arvidsson Gullbringa 5 1 5A Catrin Wahlestedt Carlskrona 5 1 4A Marie Messing Hallstavik 5 1 2A Malin Segerfjord Haninge 5 1 1A Caroline Lindholm Alingsås 5 1 3A Frida Orring Salem

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 25 55 2 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Jonas Rönnlund Rickard Normark Lövångers

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Fjällbacka GK. Lennart Malm Peter Holmstedt Stellan Hellström Lars Lundén

Fjällbacka GK. Lennart Malm Peter Holmstedt Stellan Hellström Lars Lundén Fjällbacka GK 5 av 5 resultat räknas 1 Lennart Malm 44 44 88 1095 Peter Holmstedt 42 37 79 411 Stellan Hellström 40 38 78 1506 placering Lars Lundén 42 39 81 1 Christer Hoel 41 44 85 Torreby GK 1 5 av

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Resultatlista, ackumulerat - netto Klass f-klassen Rond 1 Namn Klubb Resul Emma Hansson 72 Louise Göthberg GLASRIKETS GK VÄXJÖ 73 Beatrice Andersson VASATORPS GK 73 Karolina Svensson VASATORPS GK 74 Amanda

Läs mer

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup H 10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 1 6 STRÖMBÄCK Elis Nätra SK 4:48 0 2 4 STARK Jacob Sollefteå SK 5:15 27 3 8 MODIN Jonathan Remsle Skidklubb

Läs mer

Startlista Kuben Knäppen

Startlista Kuben Knäppen Startlista Kuben Knäppen 091206 Notera att det är startlista anslagen i hallen tävlingsdagen som gäller. Vägbeskrivning Kommande från norr Kör E4 söderut förbi Sundsvall Kör genom Njurunda/Kvissleby (E4)

Läs mer

Swe Cup 6 Sprint OFFICIELLA RESULTAT

Swe Cup 6 Sprint OFFICIELLA RESULTAT 2015-02-01 Swe Cup 6 Sprint Åktid L L T Total Diff. H11 Skidskytte sprint 1 2 KARLSSON Isak Anundsjö SF 15:44.0 3 5 8 15:44.0 0.0 H13 Skidskytte sprint 1 3 GRIP William Svegs IK 11:36.5 0 0 0 11:36.5 0.0

Läs mer

Resultatlista från VINTERSPELEN 26 JANUARI 2008

Resultatlista från VINTERSPELEN 26 JANUARI 2008 Resultatlista från VINTERSPELEN 26 JANUARI 2008 Resultat från Umedalens Vinterspel 26/1 2008 Friidrottshallen Dragonens Idrottscentrum, Umeå Tävlingsledare: Henning Eriksson Starter: Åke Larsson, Henning

Läs mer

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM DAMER RESULTAT D 21 1 Emma Kilenstam HBIK Härnösands Räddningstjänst 2352 59.57 D 21 2 Mikaela Bergner Nyköping BKF 2354 1.01.02 D 21 3 Josefine Hedberg Räddningstjänsten Storgöteborg 2128 1.06.17 D 21

Läs mer

Arvika Kedjan Final A-Final

Arvika Kedjan Final A-Final Arvika Kedjan 2012 2012-07-14 Final A-Final 1 Anders Brolund Arvika Skyttegille (VÄ) 233 143 376 (30) 2 Elin Åhlin Bälgvikens Skf (D) 234 142 376 (27) 3 Donald Johansson Ale Skf (BD) 229 141 370 4 Jane

Läs mer

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE STARTLISTA XC KLASS: Pojkar 13-14 2X3,7 = 7,4 KM 09:30 Färg på nummerlapp: Vit 2010-09-26 11 Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE19961130 12 Lucas Eriksson Borås CA SWE19960410 13 Robin Thyrstedt Kolmårdens

Läs mer

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida 1 Flickor 1750 meter 14 anmälda 1 Ebba Berglin OK Dacke 7:14 0:00 2 Frida Berglin OK Dacke 7:33 0:19 3 Hilda Lindell KA2 IF 7:44 0:30 4 Emma Zettervall OK Dacke

Läs mer

Bankboken Tour Distrikt Göteborg

Bankboken Tour Distrikt Göteborg Startlista: KLASS 1 36 HÅL Bana: Gräppås GK, Speldag 2004-05-21 sid 1(7) 07:00 1 07:00 10 07:08 1 07:08 10 07:16 1 07:16 10 07:24 1 07:24 10 07:32 1 07:32 10 1 34 Richard Lönn FORSGÅRDENS GK 4,4 Gul Pojk

Läs mer

Cluster based curves : H40K. Post

Cluster based curves : H40K. Post Cluster based curves : HK.5 5 6 7 8 9 5 6.5.5.5.5.5.5 Mattias Allberg Ulf Karlsson Johan Ahlström Claes Turesson 5 Ilpo Viippola 6 Stefan Sandahl 7 Fredrik Nordström 8 Anders Håkansson 9 Henrik Lindblad

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Lottningsföljd Mittådalens

Lottningsföljd Mittådalens 1 / 8 Datum 2014-08-07 Lottningsföljd Mittådalens 2014-2015 Lottningsföljden anger i vilken turordning som personerna kommer att erbjudas jakt. Namnen i listan kan förekomma upp till fem gånger och det

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Resultat SommarÖset. K 200m vind K 400m. K 5000m. K 800m. K Spjut. K Längdhopp

Resultat SommarÖset. K 200m vind K 400m. K 5000m. K 800m. K Spjut. K Längdhopp Resultat SommarÖset SommarÖset arrangeras av Vallentuna FK och avgjordes en soligkväll den 2 juni 2010. K 200m vind +1.09 1 Josephine Rohr 1991 Bålsta IK 26.08 2 Camilla Olsson 1989 SoIK Hellas 26.42 3

Läs mer

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0)

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) 1 TV-pucken 1996 GRUPP A TIMRÅ OMGÅNG 1 960920 11.45 1 ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) 960920 13.30 2 DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) OMGÅNG 2 960920 18.15 3 JÄMTLAND/HÄRJEDALEN - ÅNGERMANL 1-4

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer