Travelreporter manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Travelreporter manual"

Transkript

1 Travelreporter manual Allmänt! 2 Börja använda Travelreporter! 3 Lägga in en bil! 4 Starta din första tripp! 5 Stoppa trippen! 6 Lägga till ytterligare information på en Tripp! 7 Lägga till en anmärkning/notis Lägga till kostnader/utgifter Hantera Kunder/Platser Hantera Bilar! 14 Deltripper i Travelreporter! 16 Att pausa en tripp Skapa en rapport för hela trippen Deltripper i vanliga rapporter Rapporter! 19

2 Allmänt Travelreporter är en app vars syfte är att kunna logga körningar med bil. Du startar körningen då du sätter dig i bilen och trycker på stoppa tripp då du är framme. Startadress, slutadress, körsträcka, start- och sluttid för trippen och datum loggas automatiskt med hjälp av GPS:en. Flera bilar Du kan följa upp en eller flera bilar, med kilometerställning på respektive bil. Körningarna (tripperna) kan markeras som privat eller arbete. Du kan också följa upp körningar på kunder eller specifika platser, för att senare kunna använda rapporterna som faktureringsunderlag. Deltripper Det finns också möjlighet att dela upp en tripp i fler deltripper. På varje plats du pausar kan du ta bilder samt lägga till kommentarer, som du sedan kan använda om du exempelvis är mäklare eller arbetar med vägunderhåll eller liknande. Du kan sedan skapa rapporter i pdf-format med bilder, koordinater och kommentarer. som du sedan kan skicka via e-post, spara till din Dropbox, spara till itunes eller skriva ut. Rapporter inkl körjournal Du kan även skapa rapporter på hela trippen, där deltripperna markeras med flaggor som du kan ändra färg och betydelse på själv. Bränsleförbrukning Om du vill vill följa upp bränsleförbrukning på bilen/bilarna kan du göra det genom att mata in mängden bränsle som du tankar samt priset på bränslet. Kostnadsuppföljning Du kan följa upp kostnader för dina tripper på flera sätt. Du kan lägga in en kilometerkostnad per bil, som sedan automatiskt beräknas så fort du kör just den bilen. Du kan också lägga in kostnader specifikt för varje tripp, till exempel parkering, trängselskatter etc. Dessa kan läggas in både som specifika kostnader eller som kilometerkostnad för den specifika trippen. Detta gör att du kan använda Travelreporter som en taxameter För att förenkla inmatningen kan du ha standardiserade kostnader sparade som du bara väljer mellan. Till exempel Trängselskatt 13 kr eller Körning bagage per km Noteringar Du kan lägga till anmärkningar på varje tripp. Till exempel om du använder Travelreporter för att följa upp kundbesök eller för att anteckna syftet med trippen för skatteverket. Anmärkningar kan fritt läggas in som standardanmärkningar, så att du endast behöver välja anmärkning från en lista. Till exempel kan du ha kundbesök som ett val.

3 Börja använda Travelreporter Innan du börjar använda Travelreporter bör du gå in i iphonens inställningar och bläddra ner till Travelreporter. Här kan du skräddarsy Travelreporter för dina ändamål. De tre första inställningarna styr hur trippen startas upp och avslutas. Välj plats/kund efter stoppa tripp. Om du väljer detta alternativ kommer en lista över dina kunder att visas då du stoppat en tripp, sorterad efter avstånd från din nuvarande eller start-position. Du kan då direkt välja om du vill logga trippen på en specifik kund. Välj bil efter stoppa tripp. Detta alternativ ger motsvarande möjlighet att direkt efter trippen välja vilken bil trippen skall loggas på. Visa inmatning mätarställning. Detta alternativ måste väljas om man skall använda Travelreporter för att skapa en körjournal godkänd av Skatteverket. Då du startar en tripp visas en lista där du kan välja bil och därefter kontrollera bilens mätarställning mot bilens kilometermätare. Du får också upp en motsvarande mätarställningskontroll efter avslutad tripp, för att kunna kontrollera mot bilens mätarställning. Mätarställning uppdateras automatiskt efter körd sträcka och sparas till nästa tripp. Om du i huvudsak använder en bil kan du slå på Förvald på bilen så kommer den att automatiskt vara vald, så du slipper välja. Om du använder detta alternativ behöver du inte slå på Välj bil efter stoppa tripp. Rapport huvud Här kan du skriva en rubrik som dyker upp automatiskt på alla rapporter. Enheter Här kan du välja vilka enheter Travelreporter skall använda km eller miles för sträcka och liter, US Gallon eller Imp Gallon för bränslevolym.

4 Lägga in en bil Om du planerar att följa upp dina tripper per bil, till exempel för att använda körjournal för Skatteverket, för att följa upp bränsleförbrukningen eller följa upp kilometerräknaren på din bil, bör du börja med att lägga upp den. Om du inte vill använda denna funktion kan du hoppa över detta avsnitt. Börja med att öppna Travelreporter och peta på bilar i nederkant. Du får då upp en tom lista. Peta på plustecknet(+) i högra övre hörnet. Du kan nu lägga in data för din bil. Du måste fylla i ett Reg nr, övriga delar är valfria. Du kan lägga in en bild på bilen genom att peta på den tomma rutan i överdelen. Du kan lägga in bilens typ/fabrikat om du har svårt att hålla rätt på alla bilar du kör. Du kan också lägga in en kilometerkostnad som då kontinuerligt beräknas varje gång du kör med den här bilen. Längst ner kan du lägga in bilens nuvarande mätarställning som ett startvärde. Om du inte gör detta nu kan du lägga in det då du startar din första tripp. Förvald innebär att denna bilen är automatiskt vald då du startar en tripp. Endast en bil kan av naturliga skäl vara förvald. Glöm inte att avsluta med att peta på Spara.

5 Starta din första tripp Öppna Travelreporter. Du hamnar på en tom lista med rubriken Tripper. Om du inte hamnar där peta på Tripper längst ner till vänster. Längst upp till höger finns ett plustecken(+). Du trycker på detta för att starta en ny tripp. Vad som händer härnäst beror på vad du lagt in i inställningarna enligt ovan. Om du inte valt någonting så kommer du till en kartbild med en blå symbol som markerar din nuvarande position. Tryck på knappen Starta tripp uppe till vänster. Travelreporter markerar nu din startpunkt med en nål samt hämtar adressen för din startposition. Du kan nu starta din körning. Travelreporter kommer att logga din tripp även om du gör något annat på telefonen alternativt låter iphonen gå i viloläge. Du bör dock se till att iphonen ligger på en plats där den kan se himlen. GPS:en måste kunna ha kontakt med satelliter för att kunna bestämma din position. Lägg den därför inte på golvet eller liknande i bilen utan istället till exempel i passagerarstolen eller på instrumentbrädan. Om du vill följa din tripp på kartan kan du när som helst öppna Travelreporter så ser du hur du hittills kört. Du kan också välja om du vill se kartan som satellitbild eller hybrid. Om du istället valt Visa inmatning mätarställning i inställningar kommer en bild för att kontrollera mätarställning att komma upp. Du måste nu välja en bil för att se dess senaste mätarställning. Om du valt Förvald på någon bil kommer den att vara vald och den mätarställning som den bilen hade vid senaste körningen kommer att visas. Du behöver nu bara kontrollera att den stämmer med bilens och korrigera om det behövs (någon annan kan ju ha kört bilen sedan din senaste körning). Därefter trycker du på Starta och trippen är startad. Om du istället trycker på Klar kommer du till samma läge som ovan och måste peta på Starta tripp för att trippen skall startas.

6 Stoppa trippen För att stoppa trippen trycker du på Stoppa tripp. Du får då upp en dialogruta med följande val: Ja Innebär att trippen stoppas, du kan titta på den för att sedan spara Stoppa och Spara Trippen stoppas, sparas och stängs igen omedelbart Pausa Trippen pausas för att kunna återstartas i syfte att skapa deltripper. Se nedan om deltripper Nej Trippen fortsätter att gå, dvs i princip ångra att jag ville stoppa. Då du valt att stoppa, kan olika dialoger komma upp beroende på vad du valt i Inställningarna. Till exempel val av bil, val av kund eller kontroll av mätarställning.

7 Lägga till ytterligare information på en Tripp Efter att du sparat en tripp kan du gå in och lägga till anteckningar, extra kostnader, om trippen är privat. Peta bara på trippen i listan och tryck därefter på Ändra. På kartan ser du trippen med eventuella deltripper. Under kartan ser du en lista med olika redigeringsbara data. Du kan ändra alla data om det har blivit något fel. Om adresserna inte dykt upp kan det bero på att du inte hade internetuppkoppling under trippen. Du kan åtgärda detta genom att trycka på den Krokiga pilen. Du får då upp två val Uppdatera adresser och Beräkna ny distans. Uppdatera adresser innebär att Travelreporter söker upp adresserna på nytt utifrån start- och slutpositionen som lagrats. Beräkna ny distans Om man väljer detta kommer Travelreporter att radera den befintliga trippen och eventuella deltripper och, utifrån inmatade adresser, göra en ny tripp beräknad från Google och ersätta den befintliga trippen. Detta kan användas för att lägga upp en tripp som man glömt att starta. Man startar en tripp som man omedelbart avslutar. Därefter går man in och skriver in start- och slutadresserna, trycker på pilen och väljer Beräkna ny distans. Man bör då själv skriva in start- och sluttid, samt eventuell mätarställning. För att ändra till Privat Körning, petar man bara på privat-switchen. Trippen kommer då att markeras med i tripplistan.

8 Lägga till en anmärkning/notis För att lägga till en anmärkning, peta på anmärkning. Du kommer då till sidan för att lägga till anmärkningar och för att skapa standardanmärkningar. För att skapa en standardanmärkning skriv in beteckningen och peta på knappen Spara som standard. Anmärkningen kommer då att sparas i listan och du kan använda den nästa genom att bara peta på den. Du kan skapa en lista direkt genom att fylla i fälten, trycka på knappen, fylla i en ny anmärkning trycka på knappen o.s.v. Då du är klar trycker du bara klar och anmärkningen läggs till på trippen.

9 Lägga till kostnader/utgifter Det finns två typer av utgifter. Fasta utgifter, antal multiplicerat med á-pris. Till exempel parkeringsavgift eller trängselskatt. Rörliga utgifter, á-pris per km. Till exempel hyrkostnad för bilen per km. Denna kan också användas som taxameter för fakturering eller liknande. Man kan lägga till hur många utgifter som helst av båda typerna på varje tripp. Båda typerna kan läggas in som standardval, så att man bara behöver välja ifrån en lista. För att lägga till en utgift/kostnad peta på plusknappen (+). Du får då upp en ny vy där du kan lägga till dina uppgifter. Namn är din benämning på utgiften. Antal är det antal kostnader som du haft, om du inte valt per km. Á-pris är naturligtvis kostnaden per styck alternativt per km. Om du istället vill hämta en utgift du tidigare sparat petar du på Hämta sparad utg. Du får då upp ytterligare en vy.

10 Här kan du Välja en Standardutgift, Lägga till en Standardutgift eller redigera en befintlig Standardutgift. Om du vill lägga till en standardutgift petar du på pluset för att få upp en vy för detta ändamål. Denna ser nästan likadan ut som vyn för att skapa en utgift/kostnad. Skillnaden är att du av naturliga skäl inte kan fylla i antal här. Då du är klar så väljer du spara. Standardutgiften kommer därefter att läggas till i listan och finnas tillgänglig för alla tripper framöver. Om du väljer en standardutgift i listan genom att peta på den kommer den att användas för att fylla i relevanta uppgifter i utgiften/kostnaden. Om den är per km så behöver du bara peta på spara på utgiften så läggs den automatiskt till trippen. Är den antalsbaserad så kan du fylla i antalet innan du sparar, om du inte skriver i antal blir det automatiskt 1. Du kan lägga till hur många utgifter/ kostnader du vill på varje tripp.

11 Hantera Kunder/Platser För att kunna följa upp körningar för/till specifika kunder eller platser kan du lägga till dessa för att kunna koppla en tripp till en specifik kund. Du kan lägga till kunder på två sätt. Om du petar på kunder i verktygslisten längst ner hamnar du på en lista över dina kunder. Kunderna är lagrade med namn- och addressinformation. För att lägga tlll en ny kund petar du på plustecknet (+) i övre högra hörnet. Du får då en fråga om du vill lägga till kunden från kontakterna i iphonen eller ej. Om du väljer Ja här får du upp din kontaktbok och kan välja din kund här. All adressinformation förs då över tillsammans med namnet. Efter att du kontrollerat att alla data är rätt kan du peta på spara, om inte adressen är markerad på kartan kan du klicka på Finn Plats, så du kan kontrollera att adressen blivit rätt. Om du istället väljer Nej måste du fylla i data för hand. Om du befinner dig hos kunden kan du därefter peta på Sätt till här, så kommer kundens adress att automatiskt läggas in. I annat fall får du själv lägga in adressen i respektive fält. Peta gärna på Finn plats för att säkerställa att du har lagt in rätt adress. Peta därefter på spara.

12 Om du istället valt alternativet Välj plats/kund efter stoppa tripp i inställningar kommer du, efter avslutad tripp att få upp en vy där du kan välja Platser/Kunder. Denna lista kan du sortera utifrån trippens startplats eller slutpunkt. Den visar då kunderna listade utifrån avståndet till respektive punkt. Här kan du också lägga till en ny kund/plats genom att peta på plustecknet (+). Du får då upp en vy där du kan skriva in namnet på kunden och sätta adressen till antingen din start eller slutpunkt, och därefter peta på Klart. Den nya kunden finns nu med i din lista och kan redigeras enligt ovan. Du väljer sedan den kund som är förknippad med den Tripp du just nu avslutar.

13 Om du går in i listan med kunder och petar på en kund/plats, kan du se data som är förknippad med kunden/platsen. Förutom adress och kartbild med plats, kan du se alla tripper som du sparat på denna kund. Om du petar på Tripper för den här platsen får du upp en lista över alla dessa tripper. I rubriken ser du den totala sträcka du kört för denna kund. Här kan du också gå in på respektive tripp och redigera om du behöver lägga till data mm.

14 Hantera Bilar Om du petar på bilar i den nedre listen ser du en lista över alla dina bilar. Om du petar å en bil får du upp en sammanfattning av den bilen. Här kan du också lägga in om du tankar, för att följa upp bränsleförbrukning/kostnader för bränsle. Peta bara på knappen Tanka. Om du petar på Tankningar, kan de se en lista med de tankningar du gjort med den här bilen. Du kan också redigera tankningar om du till exempel gjort en felaktig inmatning. Om du istället petar på Tripper med den här bilen, får du upp en lista över alla tripper du gjort med den här bilen.

15 Om du petar på Ändra på en bil får du möjlighet att redigera bilen. Du får upp samma vy om du lägger till en ny bil. Du måste skriva in ett Registreringsnummer eftersom det är det som används för att identifiera bilen. Du kan peta på platsen för bilden för att välja en bild från bildbiblioteket eller för att ta en bild på bilen. Om du väljer Förvald kommer bilen alltid att vara förvald då du startar en tripp och har valt Visa inmatning mätarställning i inställningar. Detta är praktiskt då du bara har en bil eller i huvudsak kör en specifik bil. Du kan också lägga in typ av bil. Kostnad per km är en specifik kostnad du kan lägga in för bilen, om du till exempel hyr bil med km-kostnad eller på annat sätt vill följa upp kmkostnad på den specifika bilen. Längst ner finns bilens nuvarande mätarställning. Detta är mätarställningen efter senaste trippen. Om du lägger in en ny bil kan du lägga in bilens nuvarande mätarställning här som ett utgångsvärde. Om du inte gör detta nu, får du istället möjlighet att göra det vid första trippen med denna bil.

16 Deltripper i Travelreporter Syftet med deltripper är att kunna köra en sträcka, eventuellt en slinga, med flera stopp. Under stoppen pausar man Travelreporter och kan där lägga till bilder, kommentarer och flaggor som sedan blir kopplade till platsen för pausen. Därefter kan man fortsätta trippen till nästa plats. Detta är användbart för till exempel mäklare, väginspektörer och liknande, som då kan dokumentera olika platser både med bilder och kommentarer samtidigt som man på kartan se körningen. Att pausa en tripp För att pausa en tripp trycker man på Stoppa tripp och därefter på Pausa. GPSen stängs då av och man får en kartmarkering i form av en flagga, med en ruta med diverse info (se bild). Om man petar på flaggan får man upp en lista med flaggor i olika färger där man kan välja en flagga för platsen. Dessa flaggor kan namnges och kommer sedan med i rapporter som en kommentar. De namn man ger i flagglistan sparas och kan användas igen. Om man i stället petar på den blå pilen öppnas deltrippen med dess data som kan redigeras. Även här ser man en flagga för platsen. Om man petar på den får man upp en liknande ruta som tidigare, där man kan peta på den blå pilen. Nu hamnar man istället på en bildvy, där man kan lägga till bilder och kommentarer till platsen. Om man istället på Deltrippsbilden petar på den blå pilen i nedre högra hörnet kommer man till en helskärmskarta som man kan skicka eller skriva ut i form av en rapport för just den deltrippen i form av en pdf. Denna innehåller dels kartbilden, dels bilderna och dessutom kommentarer och adressinformation. (se sista 3 sidorna i denna beskrivning). För att återstarta trippen går man tillbaka till huvudtrippen genom att peta på återpilen uppe till vänster och trycker Återstarta. Sedan kan man stoppa/pausa igen.

17 Skapa en rapport för hela trippen Då man avslutat hela trippen kan man gå in på trippen där man ser en flagga för varje stopp. Här finns också en blå pil i nedre högra hörnet, där man kan peta för att få upp en helskärmskarta med alla deltripperna markerade. Denna kan också sparas, skrivas ut eller skickas som en sammanfattning av trippen. Man kan också genom att peta på flaggan för respektive stopp komma vidare till deltrippen där man på motsvarande sätt i efterhand kan se bilder, skapa deltrippsrapporter etc.

18 Deltripper i vanliga rapporter I de vanliga rapporterna får man med deltrippsrapporter om man väljer Delsummor: Ingen och visa deltripper: på. Om man istället väljer visa deltripper: av så får man ingen deltrippsinformation i rapporten.

19 Rapporter Travelreporter kan skapa olika rapporter för olika ändamål. Rapporterna så som du ser dem på iphonen är förenklade för att kunna ses på skärmen. Det är först då du sparar, skriver ut eller epostar rapporterna som de blir fullständiga. Rapportern är uppdelade i fyra huvudgrupper (Delsummor): Ingen delsummering. Rapporten är bara en lista i kronologisk ordning över alla tripper. Summering på plats/kund Rapporten är uppdelad på respektive plats/kund och summerad därefter. I denna rapport syns bara de tripper som är kopplade till en plats/kund. Summering på Bil Rapporten är summerad på respektive bil. Även här syns bara de tripper som är kopplade till en bil. SKV-rapport Denna rapport är skapad utifrån skatteverkets regelverk för körjournal, och innehåller alla data som skatteverket kräver. Förutsättningen för att denna skall fungera fullt ut är att man lagt till minst en bil och där följt upp mätarställningen, genom att välja Visa inmatning mätarställning i inställningar. Detta eftersom skatteverket kräver uppföljning av mätarställning på respektive bil. Rapporterna kan dessutom skapas utifrån start- och slutdatum. Om man inte anger datum får man samtliga tripper. På varje rapporttyp kan man dessutom välja vad man vill ha med. Ingen Visa utgifter: Om utgifter skall visas i rapporten eller ej Visa deltripper: Om deltripper skall delsummeras i rapporten Visa privata tripper: Välj om du vill inkludera privata tripper i rapporten Visa koordinater: Välj om du vill ha med koordinater för start- och slutpunker, samt deltripper om dessa är valda. Plats Visa utgifter: Om utgifter skall visas i rapporten eller ej Visa bara totaler: Om du bara vill se totalen för varje kund/plats och inte trippdetaljer. Visa privata tripper: Välj om du vill inkludera privata tripper i rapporten Visa koordinater: Välj om du vill ha med koordinater för start- och slutpunker, samt deltripper om dessa är valda. Bil Visa utgifter: Om utgifter skall visas i rapporten eller ej Visa bara totaler: Om du bara vill se totalen för varje kund/plats och inte trippdetaljer. Visa tankningar: Om du vill inkludera tankningar och beräkning av bränsleförbrukning.

20 Visa privata tripper: Välj om du vill inkludera privata tripper i rapporten Visa koordinater: Välj om du vill ha med koordinater för start- och slutpunker, samt deltripper om dessa är valda. SKV Visa tankningar: Om du vill inkludera tankningar och beräkning av bränsleförbrukning. Visa privata tripper: Välj om du vill inkludera privata tripper i rapporten Visa koordinater: Välj om du vill ha med koordinater för start- och slutpunker, samt deltripper om dessa är valda. Då du gjort alla dina val petar du på Rapport i övre högra hörnet. Du får då se en sammanfattande rapport, där du kan kontrollera om de tripper du avsåg är med. Om du sedan petar på pilen i låda uppe till vänster får du välja mellan att eposta rapporten, spara den till itunes, skriva ut den eller spara rapporten till din Dropbox. På respektive ställe får du då en fullständig rapport. Du får även en rapport i.csv-format som du kan importera till Excel, OpenOffice, Numbers eller liknande, för vidare bearbetning.

21 Rapport datum: Från: Till: Datum Trippnr Deltripp nr Från: Till 38 Drottninggatan 64 72, Göteborg: Drottninggatan 64 72, Göteborg (38)1 Sankt Pauligatan 42 48, Göteborg (38)2 Virginsgatan 13 19, Gothenburg (38)3 Skatåsvägen, Gothenburg (38)4 Drottninggatan 64 72, Göteborg 39 Parkgatan, Göteborg: Stora Nygatan 7A 15, Göteborg (39)1 Stora Nygatan 7A 15, Göteborg 41 Stora Nygatan 7A 15, Göteborg: Stora Nygatan 7A 15, Göteborg (41)1 Stora Nygatan 7A 15, Göteborg Starttid- Sluttid 09:43 10:23 Distans Deldistans Tripptid Bil regnr Aktivitet Anmärkning Utgift 11,8 km 0:34 FAE477 09:51 2,3 km 0:08 (2) ICA butiken Idrottsplatsen 09:59 2,1 km 0:05 (2) Skolan Gröna huset 10:05 1,8 km 0:04 (3) Skatås p-plats öster Skatås p-plats söder Skatås p- plats norr 10:24 5,7 km 0:16 (0) 13:18 13:28 0,7 km 0:10 UNR657 13:28 0,7 km 0:10 (0) 17:56 18:03 0,0 km 0:07 18:03 0,0 km 0:06 (0) Stora Nygatan 7A 15, Göteborg: Stora Nygatan 7A 18:18 18:30 0,0 km 0:11 FAE477

22 15, Göteborg (42)1 Stora Nygatan 7A 15, Göteborg 18:30 0,0 km 0:11 (0) Stora Nygatan 7A 15, Göteborg: Drottninggatan 67 77, Göteborg 23:08 08:40 5,3 km 9:32 FAE477 (43)1 Drottninggatan 67 77, Göteborg 08:40 5,3 km 9:31 (0) Drottninggatan 67 77, Göteborg: Stora Nygatan 7A 15, Göteborg 11:13 12:44 33,1 km 0:49 FAE477 Parkering 1,00 st á 30,00 kr Trängselskatt 13 1,00 st á 13,00 kr 30,00 kr 13,00 kr 43,00 kr (44)1 Säve flygplatsväg 30 38, Gothenburg 11:37 16,7 km 0:24 (1) Hangaren (44)2 Stora Nygatan 7A 15, Göteborg 12:44 16,4 km 0:24 (0) Stora Nygatan 7A 15, Göteborg: Storgatan 7, Borås 15:21 15:21 77,9 km 0:00 FAE477 Taxa 1 77,86 km á 12,00 kr 934,27 kr 934,27 kr Stora Nygatan 7A 15, Göteborg: Stora Nygatan 7A 15, Göteborg (46)1 Stora Nygatan 7A 15, Göteborg 17:49 17:49 0,0 km 0:01 FAE477 17:50 0,0 km 0:00 (0) Totalt: 128,9 km 12:11 977,27 kr

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Keeping your car mobile ANVÄNDARGUIDE. download. register. connect

Keeping your car mobile ANVÄNDARGUIDE. download. register. connect Keeping your car mobile ANVÄNDARGUIDE download register connect INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Keeping your car mobile 3 Komma igång 4 Översikt app 5 Dashboard 7 Körjournal 9 Calix bilvärme

Läs mer

AD-Teknik AB. Bruksanvisning Logger v5. Snabbtangenter för restyp

AD-Teknik AB. Bruksanvisning Logger v5. Snabbtangenter för restyp AD-Teknik AB Bruksanvisning Logger v5 Körjournal Högerklicka på en rad och du kan: -Direkt hitta start/slutpunkt i platseditorn. -Kopiera hela körjournalen till urklipp. -Lägga till en mellanliggande resa.

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (17) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Användarmanual Körjournal för iphone

Användarmanual Körjournal för iphone Användarmanual Körjournal för iphone Innehållsförteckning 1 Beskrivning... 3 2 Inmatning/val av uppgifter...4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Resor...8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 Navigering... 8 Startplats (Från)...

Läs mer

LifePuz Free för Android

LifePuz Free för Android Android version 1.0.3 Innehåll Beskrivning 3 Om LifePuz... 3 Med LifePuz kan du:... 3 Kostnad... 3 Registrering eller inloggning 4 Ny användare... 4 Inloggning... 4 Glömt lösenord... 5 Startsida 6 Kalender

Läs mer

1. ActiveGPS 2.00 by TJ

1. ActiveGPS 2.00 by TJ 1.1 Inställningar 1. ActiveGPS 2.00 by TJ För att ändra inställningarna i ActiveGPS så måste man först trycka på Hämta inställningar först då tänds alla rutor upp. Istället för att visa avstånd fram till

Läs mer

Manual för ledare. Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER...

Manual för ledare. Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER... Manual för ledare Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER... 11 Allmän info Uppe till höger finns ett frågetecken. Ställer

Läs mer

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte.

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte. ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN Skytteappen Logga Två appar som hjälper dig i ditt skytte. MIKAEL LINDSTRÖM 2013 KAPITEL 1 Logga Mobil Den enkla appen för både tävling och träning. Appen håller enkelt

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Travel. Version 14.2a

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Travel. Version 14.2a Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion Flex HRM Travel Bäste kund! Version 14.2a På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX HRM Travel i version 14.2a. Bland nyheterna

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll Logga ut... 1 Öppna

Läs mer

Datum, klockslag samt mätarställning vid tjänsteresans start samt varifrån resan startade

Datum, klockslag samt mätarställning vid tjänsteresans start samt varifrån resan startade Sida 1 av 6 Vanliga problem med körjournaler De flesta bilförare väljer att skriva sin körjournal i ett häfte, med hjälp av papper och penna. Då är det lätt hänt att man göra något av följande vanliga

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet Manual valwebb Förskole- och lärarutbildningarna Linköpings universitet 2017/2018 VFU-teamet INNEHÅLL Inloggning... 3 Inställningar, tecken och symboler... 3 Hitta ditt VFU-område med dina studenter...

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Läsplatta - ANDROID

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Läsplatta - ANDROID Lathund för att hantera kongresshandlingar Läsplatta - ANDROID Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

Lathund Ff-torget Försäkringsinformatörerna

Lathund Ff-torget Försäkringsinformatörerna Lathund Ff-torget 2016 Försäkringsinformatörerna Innehåll Inledning... 2 Logga in... 3 Registrera dig... 4 Glömt lösenord... 4 Byta lösenord... 4 Support... 5 Utbildningsversionen... 5 Översikt... 5 Registrera

Läs mer

Manual KomMa Intra VOF

Manual KomMa Intra VOF Manual KomMa Intra VOF S y s t e m f ö r b o k n i n g a v V O F s e g n a b i l a r Vård- och omsorgsförvatningen Innehåll Mer information... 2 Logga in... 2 Boka... 2 Ändra / avboka... 5 Historik...

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Läsplatta - ipad Inför och under kongressen 2015 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Logga in i Episerver 6: Logga in genom att skriva http://rfs.se/gui i webbläsaren. Skriv ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan. Klicka

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Hur du skapar en ansökan om utbetalning

Hur du skapar en ansökan om utbetalning Hur du skapar en ansökan om utbetalning Innehållsförteckning Hur du skapar en ansökan om utbetalning... 1 Öppna ansökan om utbetalning... 1 Allmänt... 2 Lägesrapport... 3 Kostnadsredovisning... 4 Sammanställning...

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Välj bloggen som du använder i skolan, i detta fallet heter den Min Skolblogg.

Välj bloggen som du använder i skolan, i detta fallet heter den Min Skolblogg. Guide: Etiketter i Blogspot Hej! Denna guide kommer att visa hur man kan använda Etiketter i sin blogg för att sortera sina inlägg. För alla dina inlägg handlar ju inte om samma sak, eller hur? Ett exempel

Läs mer

Pilar till länkade aktiviteter skrivs ut även från översikt

Pilar till länkade aktiviteter skrivs ut även från översikt Vad är nytt i Easy Planning 6.58 Detta är en större uppdatering som innehåller ett flertal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version.

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro)

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) 2013-12-18 stockholm.se Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Webbgränssnittet... 4 1.1 Att hitta i systemet... 4 1.2 Hjälptexter... 4 1.3 Inloggning

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Läsplatta - ipad Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail Lathund Google mail (i webbläsare) För att komma till din Google mail skriver du gmail.com i webbläsaren. För att logga in skriver du ditt login, t.ex. el771117@ljusdal.se och sedan ditt lösenord. Huvudmenyn

Läs mer

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Kom igång med Platon Publicerad 2011-12-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Platon 1 Beskrivning 4 Förberedelser inför schemaläggning 4 Läsårsperioder

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg Jaktpejl.se Användarmanual Av: Erik Åberg Innehållsförteckning Vad är Jaktpejl?... 3 Vad krävs för att använda Jaktpejl?... 3 Premiumfunktioner... 3 Release noteringar... 4 Version 2.01... 4 Version 2.0...

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

Consilia Solutions Ab februari 2015

Consilia Solutions Ab februari 2015 FSSMF Membra tips Allmänt Då föreningarna använder Membra och håller kontakt- och adressuppgifter uppdaterade i programmet, har förbundet omedelbart tillgång till en del av uppgifterna och kan använda

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer

DRIVMEDELSUPPFÖLJNING FLERBILSÅKERI

DRIVMEDELSUPPFÖLJNING FLERBILSÅKERI Mallen skapad av Peter Hildingsson: -- Utgåva DRIVMEDELSUPPFÖLJNING FLERBILSÅKERI Bakgrund Detta material ska fungera som ett hjälpmedel för att enklare kunna följa upp och kontrollera företagets drivmedelsförbrukning.

Läs mer

Komma iga ng med formler och funktioner

Komma iga ng med formler och funktioner Komma iga ng med formler och funktioner Det kan vara både krångligt och tidskrävande att utföra beräkningar, både enkla och mer komplexa. Med funktionerna och formlerna i Excel blir det mycket lättare.

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Händelseförlopp felrapportering

Händelseförlopp felrapportering Händelseförlopp felrapportering Ett typiskt händelseförlopp vid felrapportering. Fordonsförare Zenit administratör Verkstad Ett problem med fordonet uppstår Rapporterar felet Beslut om åtgärd ska tas Begär

Läs mer

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektmedarbetare

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektmedarbetare Utbildningsmanual Projektmedarbetare Innehåll 1 INTRODUKTION... 1 1.1 OM ANIDO... 1 1.2 BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK... 1 1.3 STANDARDDOKUMENT... 2 1.4 LOGGA IN... 3 1.5 LOGGA UT... 3 2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

ATT LÄGGA TILL KONTROLLPUNKTER I DIN KONTROLLPLAN! Klicka på Kontrollplans knappen.

ATT LÄGGA TILL KONTROLLPUNKTER I DIN KONTROLLPLAN! Klicka på Kontrollplans knappen. LATHUND Nr.2 Att anpassa och arbeta i kontrollplanen Lägga upp Organisationen Överblicka ditt projekt Möten Bjud in/skicka protokoll Skriv ut Kontrollplanen Att ladda upp egna mallar Att anpassa och arbeta

Läs mer

Så här funkar Föreningsliv

Så här funkar Föreningsliv Så här funkar Föreningsliv Logga in Logga in på den adress du fått skickat till dig via mail. Använd det lösenord och användarnamn som du tilldelats. Kom alltid ihåg att logga ut när du skrivit färdigt,

Läs mer

Manual Version För registrering av aktiviteter på

Manual Version För registrering av aktiviteter på Manual Version 2013-01-23 För registrering av aktiviteter på www.postenfritid.se 1. Gå in på adressen http://info.citybreak.com och logga in med era användningsuppgifter* 2. Klicka på Skapa ny produkt,

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

Tidrapporterings dokumentation

Tidrapporterings dokumentation Tidrapporterings dokumentation Innehåll Loggin tidrapportering... 2 Huvudmeny... 3 Skapa eller fortsätta med påbörjad rapport... 4 Sök gammal rapport... 5 Vad är status... 5 Ändra ditt konto... 6 Logga

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Marknadsföringslistor

Marknadsföringslistor Marknadsföringslistor Inledning I dokumentet beskrivs hur man i MiRiaM skapar en så kallad marknadsföringslista. En marknadsföringslista är en lista över personer i MiRiaM som man valt ut för ett specifikt

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Lathund hur du registrerar företag och verksamheter på nykopingsguiden.se

Lathund hur du registrerar företag och verksamheter på nykopingsguiden.se Lathund hur du registrerar företag och verksamheter på nykopingsguiden.se Alla företag och föreningar inom Nyköpings och Oxelösunds besöksnäring får kostnadsfritt presentera sin verksamhet och sina evenemang

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 1.3 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad är VisitLog?... 3 3 Innan du börjar... 3 4 Administration... 4 4.1 Lokala inställningar... 4 4.1.1 Skrivarinställningar... 4 4.1.2

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Innehåll: Logga in. Hjälpsidor. Startmenyn. Tidsrapportering. Rapporthistorik. Skapa / ta ut rapporter. Projekt. Projektegenskaper.

Innehåll: Logga in. Hjälpsidor. Startmenyn. Tidsrapportering. Rapporthistorik. Skapa / ta ut rapporter. Projekt. Projektegenskaper. Adminmanual adminmanual Innehåll: Logga in Hjälpsidor Startmenyn Tidsrapportering Rapporthistorik Skapa / ta ut rapporter Projekt Projektegenskaper Projektposition Visa personalens position Redigera /

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Redaktörshandbok. Produktvarianter. Caupo Produktvarianter - 1 -

Redaktörshandbok. Produktvarianter. Caupo Produktvarianter - 1 - Redaktörshandbok Produktvarianter Caupo Produktvarianter - 1 - 1 Introduktion... 2 1.1 Benämningar... 2 2 Hantera produktvarianter... 3 2.1 Skapa nya produktvarianter... 3 2.2 Ändra sorteringsordning för

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

1. Start 2. Registrera dig och ange användaruppgifter 3. Rapportering 4. Korrigera egna rapporter

1. Start 2. Registrera dig och ange användaruppgifter 3. Rapportering 4. Korrigera egna rapporter Instruktion till smartmobilrapportering via Android-app 1. Start 2. Registrera dig och ange användaruppgifter 3. Rapportering 4. Korrigera egna rapporter Start Installera android-appen Naturens Kalender

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

När appen startar så gör den det på en särskild sida som du bestämt ska vara Hem-sida. Du kan ändra det under Inställningar och Spara sida som Hem.

När appen startar så gör den det på en särskild sida som du bestämt ska vara Hem-sida. Du kan ändra det under Inställningar och Spara sida som Hem. Chatable Denna snabbguide går igenom det du behöver kunna för att komma igång med appen Chatable. För dig som fått appen som ett förskrivet hjälpmedel från Region Skåne finns möjlighet att få vidare utbildning

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer