Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund"

Transkript

1 Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund

2 Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA TOMTER... 3 STORSTADSOMRÅDENA STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ... 4 Storstadsområde Stockholm... 4 Storstadsområde Göteborg... 5 Storstadsområde Malmö... 6 TABELLBILAGA RESULTAT PER LÄN BILAGA -ENKÄTFRÅGOR

3 Sammanfattning I rapporten framgår att kommunerna inte tar fram tillräckligt med småhustomter för att möta hushållens efterfrågan och att de byggbara tomter kommunerna erbjuder i betydande omfattning inte är intressanta för hushållen. al tomtkö finns i 52 procent av kommunerna med totalt hushåll i kö. Sammanlagt sålde dessa kommuner 711 tomter förra året (2011). Längst kommunal tomtkö har Göteborg med hushåll och 26 sålda tomter förra året. På andra plats hamnar Härryda med hushåll och 12 sålda tomter förra året, och på tredjeplats kommer Helsingborg med 1500 hushåll och 24 sålda tomter förra året. I 45 procent av kommunerna kan hushållen få en tomt direkt men samma kommuner uppger samtidigt att hushållen efterfrågar tomter i hela eller delar av kommunen. Det finns alltså ett stort antal kommuner som har tomter som hushållen inte vill och/eller kan köpa. Orsakerna till hushållens bristande intresse för kommunernas befintliga tomter kan vara många men förmodligen beror det på fel prisnivå och fel geografiskt läge i kommunen. Det enda som dock med säkerhet går att säga är att dessa tomter inte är efterfrågade. Bostadsbrist Bostadsbristen har ökat stadigt sedan början av 1990-talet och av allt att döma kommer den fortsätta att öka. Enligt en ny rapport från Boverket är bostadsbristen omfattande runt om i landet. Den här rapporten redogör för en viktig orsak till bostandsbristen: att kommunerna har bristande förmåga men också vad det verkar begränsat incitament att ta fram byggbara småhustomter där hushåll vill bo. Ett ökat utbud av småhustomter är nödvändigt för att bostadsbyggandet ska kunna öka och minska bostadsbristen.

4 Metod Föreliggande rapport bygger på enkätsvarsdata från 185 av totalt 290 kommuner. Enkätstudien pågick mellan den 7 juli 2012 och 19 september Enkäten finns att tillgå i slutet av rapporten. Avgränsningar Alla numeriska uppgifter bygger på svaren som respektive kommun gett i enkäten. Om en kommun rapporterat in felaktiga uppgifter så kan inte Villaägarna lastas. Data ska också tolkas mot bakgrund av att kommuner kan äga begränsat med mark och att hushåll som står i kommunal tomtkö kan ha tackat nej till tidigare erbjudanden eller stå i kö för annans räkning. Enskilda felaktigheter från kommunernas sida eller ett visst mått av återhållsamhet i tolkningen av data torde dock inte påverka rapportens slutsatser i nämnvärd utsträckning. De resultat och slutsatser som presenteras i rapporten utgår i sin helhet från enkätstudiens empiri. Det innebär att Villaägarna inte gör några anspråk på att beakta eller redovisa några övriga kommunspecifika förutsättningar och villkor som kan tänkas påverka kommunernas utbud och efterfrågan på byggbara småhustomter. 1

5 Resultat Längst tomtköer i landet Privatpersoner i kommunaltomtkö 2012 Uppskattad genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Göteborg Härryda år 12 Helsingborg 1500 Tomt direkt 24 Halmstad mån 50 Partille år 9 Varberg år 10 Luleå år 35 Lomma år - Sigtuna år 0 Södertälje år 0 Landskrona år 0 Trollhättan 477 Tomt direkt 30 Ängelholm 460 Tomt direkt 9 Falun 447 Tomt direkt 50 Höganäs år 5 Kungälv 400 Tomt direkt 0 Örebro 400 Tomt direkt 37 Växjö mån 10 Karlskrona mån 22 I tabellen ovan rankas de kommuner som har längst tomtköer. Högst upp på listan hamnar Göteborg och Härryda med 2400 respektive 2000 hushåll i kommunal tomtkö. Totalt sålde Göteborg 26 tomter och Härryda 12 tomter under Längst kötid har Landskrona där ett hushåll i genomsnitt får vänta nio till tio år innan det går att köpa en kommunal tomt. I flera av kommunerna står hushåll i kö för tomt trots att det finns lediga tomter att köpa. Det beror på av allt att döma att det inte finns något intresse för dessa tomter. 2

6 er med efterfrågan på kommunala tomter Efterfrågan på småhustomter finns i hela landet och endast ett fåtal kommuner har uppgett att det inte finns någon efterfrågan. Procentuell fördelning Ingen efterfrågar tomter 14% Säljer inte tomter 4% Efterfrågar tomter 82% 3

7 Storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö Storstadsområde Stockholm al tomtkö Privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad genomsnittlig kötid i kommunal tomtkö Sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Sigtuna Ja år 0 Södertälje Ja år 0 Salem Ja mån 35 Nynäshamn Ja år 0 Nykvarn Ja år 1 Värmdö Ja Upplands Väsby Ja Ekerö Ja mån 3 Haninge Ja Botkyrka Ja Upplands-Bro Ja Sundbyberg Nej Vaxholm Nej Bortfallet i storstadsområde Stockholm är noterbart men bland de kommuner som har svarat på vår enkät har Sigtuna längst tomtkö med 750 hushåll. Inga tomter såldes i Sigtuna Nynäshamn har längst uppskattad genomsnittlig kötid på nio till tio år och inte heller i Nynäshamn såldes några tomter under I storstadsområde Stockholm har följande kommuner inte svarat: Stockholm, Solna, Lidingö, Österåker, Vallentuna, Täby, Norrtälje, Danderyd,Tyresö, Huddinge, Järfälla, Sollentuna och Nacka. 4

8 Storstadsområde Göteborg Kartläggning av kommunernas tomtköer al Tomtkö Privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad genomsnittlig kötid i kommunal tomtkö Sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Göteborg Ja Härryda Ja år 12 Partille Ja år 9 Kungälv Ja 400 Tomt direkt 0 Stenungsund Ja år - Tjörn Ja ca år 4 Öckerö Ja > år 0 Alingsås Ja mån 4 Ale Nej 0-4 Lilla Edet Nej 0 Tomt direkt 14 Storstadsområde Göteborg har också ett noterbart bortfall. Regionens största stad Göteborg har dock svarat och i deras tomtkö står hushåll, vilket är flest hushåll inte bara i regionen utan i hela landet. Härryda kommer strax därefter med hushåll och 11 sålda tomter Längst kötid har Öckerö med en genomsnittlig kötid på 11 år. I storstadsområde Göteborg har följande kommuner inte svarat: Kungsbacka, Lerum och Mölndal. 5

9 Storstadsområde Malmö Kartläggning av kommunernas tomtköer al tomtkö Privatpersoner i kommunal i tomtkö 2012 Uppskattad genomsnittlig kötid i kommunal tomtkö Sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Lomma Ja år - Svedala Ja ca år 0 Staffanstorp Ja år 0 Eslöv Ja 117 Tomt direkt 6 Burlöv Ja > år 0 Malmö Ja - Tomt direkt 20 Skurup Nej Lomma har längst tomtkö i storstadsområde Malmö med 800 hushåll. Det tar i genomsnitt 5-6 år att köpa en tomt i kommunen. Lomma har emellertid inte angett om de har sålt några tomter under Svedala har näst längst kö med cirka 200 hushåll i kö med inga tomter sålda under Malmö har inte lämnat någon uppgift om hur många personer som står i deras kommunal tomtkö däremot att de har sålt 20 tomter under I storstadsområde Malmö har följande kommuner inte svarat: Höör, Kävlinge, Trelleborg, Vellinge och Lund. 6

10 Tabellbilaga Resultat per län

11 Stockholms län Tabell 1. Stockholms län Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Upplands Väsby Ja Ja Nej Marknadspris Värmdö Ja Ja Nej Marknadspris Ekerö Ja Ja Nej Marknadspris Botkyrka Ja Ja Nej Marknadspris Salem Ja Ja Ja Marknad och Haninge Ja Ja Nej Marknadspris Upplands-Bro Ja Ja Nej Marknadspris Nykvarn Ja Ja Ja Marknadspris Södertälje Ja Ja Ja Marknadspris Sundbyberg Nej Vaxholm Nej Sigtuna Ja Ja Ja Marknadspris Nynäshamn Ja Ja Ja Marknadspris

12 forts Stockholms län Tabell 1.1 Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Stockholms län Upplands Väsby en och privata mäklare Ja Värmdö Privata mäklare Nej Ekerö Privata mäklare Ja Botkyrka Privata mäklare Ja Salem en och privata mäklare Ja Haninge en Ja Upplands-Bro Privata mäklare Ja Nykvarn en och privata mäklare Nej Södertälje en och privata mäklare Ja Sundbyberg - Ja Vaxholm - Ja Sigtuna en och privata mäklare Ja Nynäshamn en Ja

13 forts Stockholms län Tabell 1.2 Stockholms län Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på marken de har köpt av kommunen Upplands Väsby Värmdö Ekerö mån Botkyrka Salem mån Haninge Upplands-Bro Nykvarn år 1 - Södertälje år 0 - Sundbyberg Vaxholm Sigtuna år 0 30 Nynäshamn år 0 - er som inte har svarat: Solna, Stockholm, Lidingö, Österåker, Vallentuna, Täby, Norrtälje, Danderyd, Tyresö, Huddinge, Järfälla, Sollentuna och Nacka.

14 Uppsala län Tabell 2 Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någonefterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? Håbo Nej ens prissättningsprincip Knivsta Ja Ja Nej Marknadspris Heby Ja Nej Nej Självkostnadspris Tierp Ja Ja Ja Lägre än Enköping Ja Ja Nej Marknad och Östhammar Ja Ja Ja Lägre än Tabell 2.1. Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Håbo Ingen uppgift Ja Knivsta Bolag Ja Heby en Ja Tierp en Ja Enköping en Ja Östhammar en Ja Säljer kommunen mark till privata byggbolag?

15 forts Uppsala län Tabell 2.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på marken de har köpt av kommunen Håbo Knivsta Heby - Tomt direkt 0 0 Tierp mån 10 - Enköping - Tomt direkt - - Östhammar 40 Tomt direkt 3 - er som inte har svarat är Uppsala och Älvkarleby.

16 Södermanlands län Tabell 3. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Gnesta Ja Ja Ja Marknad själv kostnadspris Nyköping Ja Ja Nej Självkostnadspris Oxelösund Ja Ja Ja Marknadspris Flen Ja Ja Ja Självkostnadspris Katrineholm Ja Ja Ja Självkostnadspris Eskilstuna Ja Ja Nej Marknad-och Strängnäs Ja Ja Ja Marknadspris Trosa Ja Ja Ja Marknad-och Tabell 3.1 en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Gnesta en Ja Nyköping en Ja Oxelösund en och privata mäklare Ja Flen en Ja Katrineholm en Ja Eskilstuna en och privata mäklare Ja Strängnäs en och privata mäklare Ja Trosa en och privata mäklare Ja

17 forts Södermanlands län Kartläggning av kommunernas tomtköer Tabell 3.2. Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på marken de har köpt av kommunen Gnesta år 1 10 Nyköping - Tomt direkt - - Oxelösund 69 Tomt direkt 2 9 Flen 24 Tomt direkt 3 0 Katrineholm 150 Tomt direkt 0 25 Eskilstuna Strängnäs 80 Tomt direkt 3 0 Trosa år 0 - er som inte har svarat: Vingåker.

18 Östergötlands län Tabell 4. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Ödeshög Ja Ja Nej Marknad och Ydre Ja Nej Nej Lägre än Boxholm Ja Nej Nej Självkostnadspris Åtvidaberg Ja Nej Nej Marknad och Finspång Ja Ja Ja Marknad och Valdemarsvik Ja Ja Nej Marknadspris Söderköping Ja Ja Ja Självkostnadspris Vadstena Ja Ja Ja Marknadspris Mjölby Ja Ja Ja Lägre än Tabell 4.1. en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Ödeshög en och privata mäklare Nej Ydre en - Boxholm Privata mäklare Nej Åtvidaberg en Ja Finspång en Nej Valdemarsvik en och privata mäklare Ja Söderköping en Ja Vadstena en Nej Mjölby en Ja

19 forts Östergötlands län Tabell 4.2. Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på mark de har köpt av kommunen Ödeshög - Tomt direkt 0 - Ydre Boxholm Åtvidaberg - Tomt direkt 1 4 Finspång mån 3 - Valdemarsvik - Tomt direkt 1 - Söderköping 35 Tomt direkt 5 0 Vadstena 32 Tomt direkt 2 - Mjölby 67 Tomt direkt 27 0 er som inte har svarat: Kinda, Motala, Linköping och Norrköping.

20 Jönköpings län Tabell 5. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Aneby Ja Ja Ja Marknad-och Gnosjö Ja Nej Nej Marknad-och Mullsjö Ja Ja Nej Självkostnadspris Habo Ja Ja Ja Marknad-och Gislaved Ja Ja Nej - Värnamo Ja Ja Ja Självkostnadspris Sävsjö Ja Ja Nej Marknad-och Vetlanda Ja Ja Ja Marknad-och Eksjö Ja Ja Nej Självkostnadspris Tabell 5.1. en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Aneby en och privata mäklare Ja Gnosjö en Nej Mullsjö en Nej Habo en Ja Gislaved en Nej Värnamo en Ja Sävsjö en Ja Vetlanda en Nej Eksjö en Ja

21 forts Jönköpings län Tabell 5.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på mark de har köpt av kommunen Aneby - Tomt direkt - - Gnosjö - Tomt direkt 0 - Mullsjö 0 Tomt direkt 2 - Habo år 2 - Gislaved mån 4 - Värnamo 70 Tomt direkt 7 8 Sävsjö 0 Tomt direkt 10 - Vetlanda mån 5 - Eksjö 0 Tomt direkt 3 25 er som inte har svarat: Nässjö, Vaggeryd, Tranås och Jönköping.

22 Kronobergs län Tabell 6. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Tingsryd Ja Ja Nej Lägre än Älmhult Ja Ja Ja Marknad-och Markaryd Ja Ja Ja Lägre än Växjö Ja Ja Ja Marknad-och Ljungby Ja Ja Ja Självkostnadspris Tabell 6.1 en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Tingsryd en Ja Älmhult en Ja Markaryd en Ja Växjö en Ja Ljungby en Ja Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Tabell 6.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på mark de har köpt av kommunen Tingsryd 1 Tomt direkt 3 0 Älmhult 42 Tomt direkt 9 - Markaryd mån 1 - Växjö mån Ljungby 160 Tomt direkt 2 - er som inte har svarat: Alvesta, Uppvidinge och Lessebo.

23 Kalmar län Tabell 7. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Högsby Ja Nej Nej Lägre än Torsås Ja Ja Ja Självkostnadspris Mönsterås Nej Kalmar Ja Ja Ja Marknadspris Nybro Ja Ja Ja Marknad-och Oskarshamn Ja Ja Ja Självkostnadspris Borgholm Ja Ja Nej Marknadspris Tabell 7.1 en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Högsby en Ja Torsås en Ja Mönsterås - Ja Kalmar en Ja Nybro en och privata mäklare Ja Oskarshamn en Ja Borgholm Privata mäklare Ja

24 forts Kalmar län Tabell 7.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Högsby Torsås mån 0 0 Mönsterås Kalmar år - - Nybro mån 5 0 Oskarshamn 280 Tomt direkt 6 - Borgholm 0 Tomt direkt ca 5 20 er som inte har svarat: Emmaboda, Mörbylånga, Hultsfred, Vimmerby och Västervik.

25 Blekinge län Tabell 8. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Karlskrona Ja Ja Ja Marknad-och Ronneby Ja Ja Nej Marknad-och Karlshamn Ja Ja - Självkostnadspris Sölvesborg Ja Ja Ja Marknadspris Tabell 8.1 en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Karlskrona en Ja Ronneby en Ja Karlshamn en Ja Sölvesborg en Ja Tabell 8.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Karlskrona mån 22 0 Ronneby 0 Tomt direkt 1 10 Karlshamn 190 Tomt direkt - - Sölvesborg 59 Tomt direkt 3 0 er som inte har svarat: Olofström.

26 Skåne län Tabell 9. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Malmö Ja Ja Ja Marknad-och Svalöv Ja Ja Ja Självkostnadspris Staffanstorp Ja Ja Ja Marknadspris Burlöv Ja Ja Ja Marknadspris Östra Göinge Ja Ja Nej Marknad-och Bjuv Ja Ja Ja Självkostnadspris Lomma Ja Ja Ja Marknad-och Svedala Ja Ja Ja Marknadspris Skurup Nej Sjöbo Ja Ja Nej Självkostnadspris Tomelilla Ja Ja Ja Marknad-och Osby Ja Ja Nej Marknad-och Perstorp Ja Ja Nej Marknadspris Klippan Ja Ja Ja Marknad-och Landskrona Ja Ja Ja Marknadspris Helsingborg Ja Ja Ja Marknadspris Höganäs Ja Ja Ja Marknad-och Eslöv Ja Ja Ja - Ängelholm Ja Ja Ja Marknad-och

27 forts Skåne län Tabell 9.1 en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Malmö en Ja Svalöv Privata mäklare Nej Staffanstorp en Ja Burlöv en Ja Östra Göinge en Ja Bjuv en Ja Lomma en Ja Svedala en Ja Skurup - Ja Sjöbo en Nej Tomelilla en Ja Osby en Ja Perstorp en Ja Klippan en Nej Landskrona en Ja Helsingborg en Ja Höganäs en Ja Eslöv en Ja Ängelholm en Nej Säljer kommunen mark till privata byggbolag?

28 forts Skåne län Tabell 9.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Malmö - Tomt direkt 20 - Svalöv 150 Tomt direkt 4 - Staffanstorp år 0 - Burlöv > år 0 - Östra Göinge 0 Tomt direkt 10 0 Bjuv 86 Tomt direkt 6 0 Lomma år - 10 Svedala ca år 0 - Skurup Sjöbo 0 Tomt direkt 7 - Tomelilla mån 3 0 Osby 0 Tomt direkt 4 0 Perstorp 0 Tomt direkt max 5 - Klippan 16 Tomt direkt 6 - Landskrona år 0 50 Helsingborg 1500 Tomt direkt 24 - Höganäs år 5 5 Eslöv 117 Tomt direkt 6 - Ängelholm 460 Tomt direkt 9 - er som inte har svarat: Hörby, Höör, Kävlinge, Trelleborg, Ystad, Vellinge, Örkelljunga, Bromölla, Åstorp, Båstad, Lund, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm

29 Hallands län Tabell 10. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Halmstad Ja Ja Ja Marknad och Laholm Ja Ja Nej Marknad och Varberg Ja Ja Ja Marknad och Tabell 10.1 Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Halmstad en Ja Laholm en Nej Varberg en Nej Tabell 10.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Halmstad mån Laholm 0 Tomt direkt 10 - Varberg år 10 - er som inte har svarat: Kungsbacka, Hylte och Falkenberg

30 Västra Götalands län Tabell 11. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? Härryda Ja Ja Ja - ens prissättningsprincip Partille Ja Ja Ja Marknadspris Öckerö Ja Ja Ja Marknadspris Stenungsund Ja Ja Ja Marknadspris Tjörn Ja Ja Ja Marknadspris Munkedal Ja Ja Nej Självkostnadspris Dals-Ed Ja Ja Ja Självkostnadspris Ale Ja Ja Nej Marknadspris Lerum Ja Ja Nej Marknadspris Vårgårda Ja Ja Ja Självkostnadspris Grästorp Ja Nej Ja Marknad-och Essunga Ja Nej Nej Marknad-och Gullspång Ja Nej Nej Självkostnadspris Lilla Edet Ja Ja Nej Självkostnadspris Mark Ja Ja Ja Självkostnadspris Herrljunga Ja Ja Nej Lägre än Vara Ja Ja Ja Självkostnadspris Götene Ja Ja Nej Lägre än

31 forts Västra Götalands län Kartläggning av kommunernas tomtköer Tabell 11.1 Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Göteborg Ja Ja Ja Marknadspris Mölndal Ja Ja Nej Marknadspris Kungälv Ja Ja Ja Marknadspris Lysekil Ja Ja Ja Marknadspris Vänersborg Ja Ja Ja Marknad-och Trollhättan Ja Ja Ja Självkostnadspris Alingsås Ja Ja Ja Marknadspris Borås Ja Nej Ja Marknad-och Ulricehamn Ja Ja Nej Självkostnadspris Åmål Ja Ja Nej Självkostnadspris Mariestad Ja Ja Ja Självkostnadspris Lidköping Ja Ja Ja Lägre än Skara Ja Ja Ja Marknad-och Skövde Ja Ja Ja Marknad-och Tidaholm Ja Ja Ja Marknadspris Falköping Ja Ja Ja Marknad-och

32 forts Västra Götalands län Kartläggning av kommunernas tomtköer Tabell 11.2 Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Härryda en Ja Partille en Ja Öckerö en Ja Stenungsund en Ja Tjörn en och privata mäklare Nej Munkedal en och privata mäklare Ja Dals-Ed en Ja Ale Privata mäklare Ja Lerum Privata mäklare Ja Vårgårda en Ja Grästorp en Ja Essunga en Ja Gullspång en Ja Lilla Edet en Ja Mark en Ja

33 forts Västra Götalands län Kartläggning av kommunernas tomtköer Tabell 11.3 Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Herrljunga en Nej Vara en Ja Götene Privata mäklare Nej Göteborg en Ja Mölndal en och privata mäklare Ja Kungälv en Ja Lysekil en Ja Vänersborg en Ja Trollhättan en Ja Alingsås en Ja Borås en och privata mäklare Ja Ulricehamn en och privata mäklare Nej Åmål en Ja Mariestad en Ja Lidköping en Ja Skara en Ja Skövde en Ja Tidaholm en Nej Falköping en Ja

34 forts Västra Götalands län Kartläggning av kommunernas tomtköer Tabell 11.4 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Härryda år Partille år 9 0 Öckerö > år 0 0 Stenungsund år - - Tjörn ca år 4 - Munkedal 0 Tomt direkt 5 - Dals-Ed mån - - Ale Lerum Vårgårda 35 Tomt direkt 4 - Grästorp 13 Tomt direkt 2 0 Essunga - Tomt direkt - - Gullspång - Tomt direkt - 0 Lilla Edet 0 Tomt direkt Mark mån - - Herrljunga 0 Tomt direkt 1 -

35 forts Västra Götalands län Kartläggning av kommunernas tomtköer Tabell 11.5 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Vara mån 5 12 Götene 0 Tomt direkt 5 - Göteborg Mölndal Kungälv 400 Tomt direkt 0 0 Lysekil 236 Tomt direkt 0 - Vänersborg 100 Tomt direkt - - Trollhättan 477 Tomt direkt 30 - Alingsås mån 4 - Borås ca 100 Tomt direkt - - Ulricehamn 0 Tomt direkt 3 - Åmål 0 Tomt direkt 1 - Mariestad 140 Tomt direkt 2 0 Lidköping mån Skara 27 Tomt direkt 4 13 Skövde 140 Tomt direkt 29 - Tidaholm 0 Tomt direkt 2 - Falköping 45 Tomt direkt 18 - er som inte har svarat: Lidköping, Orust, Sotenäs, Tanum, Färgelanda, Tranemo, Mellerud, Svenljunga, Udevalla, Bollebygd, Strömstad, Karlsborg, Tibro, Töreboda, Bengtsfors och Hjo.

36 Värmlands län Tabell 12. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Eda Ja Ja Nej Marknad-och Torsby Ja Nej Nej - Storfors Ja Nej Nej Marknadspris Hammarö Ja Ja Ja Marknadspris Munkfors Ja Nej Nej Lägre än Forshaga Ja Nej Nej Självkostnadspris Grums Ja Ja Ja Marknadspris Årjäng Ja Ja Ja Lägre än Sunne Ja Ja Nej Marknadspris Karlstad Ja Ja Ja Marknadspris Kristinehamn Ja Ja Nej - Hagfors Ja Nej Nej Marknad-och Säffle Ja Nej Nej Lägre än Tabell 12.1 Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Eda en Ja Torsby en Ja Storfors en Nej Hammarö en Nej Munkfors en Nej Forshaga en Nej Grums en Nej Årjäng en - Sunne en och privata mäklare Ja Karlstad en Ja Kristinehamn en Ja Hagfors en Ja Säffle en Nej

37 forts Värmlands län Tabell 12.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Eda mån 1 - Torsby 0 Tomt direkt 2 0 Storfors mån - - Hammarö 100 Tomt direkt 0 - Munkfors - Tomt direkt 2 - Forshaga - Tomt direkt - - Grums år 0 - Årjäng 2 Tomt direkt 1 - Sunne 0 Tomt direkt 3 0 Karlstad mån 12 0 Kristinehamn Hagfors mån - 0 Säffle - Tomt direkt 3 - er som inte har svarat: Filipstad, Arvika och Kil.

38 Örebro län Tabell 13. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Lekeberg Ja Ja Ja Lägre än Hallsberg Ja Ja Nej Lägre än Ljusnarsberg Ja Nej Nej Marknad-och Örebro Ja Ja Ja Marknadspris Kumla Ja Ja Ja Marknad-och Askersund Ja Ja Ja Marknad-och Karlskoga Ja Ja Ja Marknad-och Lindesberg Ja Ja Nej Marknad-och Tabell 13.1 en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Lekeberg en Ja Hallsberg en Ja Ljusnarsberg en Nej Örebro en Ja Kumla en Ja Askersund Privata mäklare Ja Karlskoga en Ja Lindesberg en Ja

39 forts Örebro län Tabell 13.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Lekeberg 0 Tomt direkt 8 15 Hallsberg 0 Tomt direkt 10 0 Ljusnarsberg 0 Tomt direkt 1 - Örebro 400 Tomt direkt 37 - Kumla mån 12 - Askersund år 2 15 Karlskoga 23 Tomt direkt 1 0 Lindesberg år 1 0 er som inte har svarat: Degerfors, Laxå, Hallsberg och Nora.

40 Västmanlands län Tabell 14. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Arboga Ja Ja Nej Självkostnadspris Kungsör Ja Ja Nej Marknadspris Hallstahammar Ja Ja Ja Lägre än Norberg Ja Nej Nej Lägre än Sala Ja Ja Ja Självkostnadspris Fagersta Ja Ja Ja Marknad-och Köping Ja Ja Ja Självkostnadspris Tabell 14.1 Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Arboga Komunnen Ja Kungsör en och privata mäklare Ja Hallstahammar en Nej Norberg Bolag Ja Sala en Ja Fagersta en Nej Köping en Nej

41 forts Västmanlands län Kartläggning av kommunernas tomtköer Tabell 14.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Arboga 0 Tomt direkt 1 - Kungsör Hallstahammar 0 Tomt direkt 2 - Norberg - Tomt direkt - 0 Sala 103 Tomt direkt 11 0 Fagersta 88 Tomt direkt 0 - Köping 8 Tomt direkt 4 - er som inte har svarat: Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås.

42 Dalarnas län Tabell 15. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Vansbro Ja Ja Nej Självkostnadspris Malung Ja Ja Nej Marknadspris Älvdalen Ja Ja Nej Marknad-och Smedjebacken Ja Ja Nej Marknad-och Mora Ja Ja Nej Självkostnadspris Falun Ja Ja Ja Marknad-och Avesta Ja Ja Nej Självkostnadspris Ludvika Ja Ja Ja Marknadspris Tabell 15.1 en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Vansbro Komunnen Ja Malung en och privata mäklare Ja Älvdalen en Nej Smedjebacken Bolag Ja Mora en Ja Falun en Nej Avesta en Nej Ludvika Komunnen Ja

43 forts Dalarnas län Tabell 15.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Vansbro 0 Tomt direkt 1 0 Malung mån 5 - Älvdalen - Tomt direkt 1 - Smedjebacken mån 1 - Mora - Tomt direkt 4 0 Falun 447 Tomt direkt 50 - Avesta - Tomt direkt 4 - Ludvika 35 Tomt direkt 5 0 er som inte har svarat: Gagnef, Leksand, Rättvik och Orsa, Borlänge, Hedemora och Säter.

44 Gävleborgs län Tabell 16. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Hofors Ja Nej Nej Lägre än Ovanåker Ja Ja Ja Självkostnadspris Ljusdal Ja Ja Nej Självkostnadspris Sandviken Ja Ja Ja Marknadspris Bollnäs Ja Ja Nej Marknadspris Tabell 16.1 en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Hofors en och privata mäklare Nej Ovanåker en Nej Ljusdal en Ja Sandviken en Ja Bollnäs en Ja

45 forts Gävleborgs län Tabell 16.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Hofors 0 Tomt direkt 0 - Ovanåker 9 Tomt direkt 1 - Ljusdal - Tomt direkt 0 20 Sandviken 60 Tomt direkt 3 10 Bollnäs 10 Tomt direkt 5 0 er som inte har svarat: Hudiksvall, Nordanstig, Söderhamn, Ockelbo och Gävle.

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen 2012-03-29 Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster Nr2:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SWEDBANK OCH ICA Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen Regionförstoring är ett

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer