Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund"

Transkript

1 Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund

2 Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA TOMTER... 3 STORSTADSOMRÅDENA STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ... 4 Storstadsområde Stockholm... 4 Storstadsområde Göteborg... 5 Storstadsområde Malmö... 6 TABELLBILAGA RESULTAT PER LÄN BILAGA -ENKÄTFRÅGOR

3 Sammanfattning I rapporten framgår att kommunerna inte tar fram tillräckligt med småhustomter för att möta hushållens efterfrågan och att de byggbara tomter kommunerna erbjuder i betydande omfattning inte är intressanta för hushållen. al tomtkö finns i 52 procent av kommunerna med totalt hushåll i kö. Sammanlagt sålde dessa kommuner 711 tomter förra året (2011). Längst kommunal tomtkö har Göteborg med hushåll och 26 sålda tomter förra året. På andra plats hamnar Härryda med hushåll och 12 sålda tomter förra året, och på tredjeplats kommer Helsingborg med 1500 hushåll och 24 sålda tomter förra året. I 45 procent av kommunerna kan hushållen få en tomt direkt men samma kommuner uppger samtidigt att hushållen efterfrågar tomter i hela eller delar av kommunen. Det finns alltså ett stort antal kommuner som har tomter som hushållen inte vill och/eller kan köpa. Orsakerna till hushållens bristande intresse för kommunernas befintliga tomter kan vara många men förmodligen beror det på fel prisnivå och fel geografiskt läge i kommunen. Det enda som dock med säkerhet går att säga är att dessa tomter inte är efterfrågade. Bostadsbrist Bostadsbristen har ökat stadigt sedan början av 1990-talet och av allt att döma kommer den fortsätta att öka. Enligt en ny rapport från Boverket är bostadsbristen omfattande runt om i landet. Den här rapporten redogör för en viktig orsak till bostandsbristen: att kommunerna har bristande förmåga men också vad det verkar begränsat incitament att ta fram byggbara småhustomter där hushåll vill bo. Ett ökat utbud av småhustomter är nödvändigt för att bostadsbyggandet ska kunna öka och minska bostadsbristen.

4 Metod Föreliggande rapport bygger på enkätsvarsdata från 185 av totalt 290 kommuner. Enkätstudien pågick mellan den 7 juli 2012 och 19 september Enkäten finns att tillgå i slutet av rapporten. Avgränsningar Alla numeriska uppgifter bygger på svaren som respektive kommun gett i enkäten. Om en kommun rapporterat in felaktiga uppgifter så kan inte Villaägarna lastas. Data ska också tolkas mot bakgrund av att kommuner kan äga begränsat med mark och att hushåll som står i kommunal tomtkö kan ha tackat nej till tidigare erbjudanden eller stå i kö för annans räkning. Enskilda felaktigheter från kommunernas sida eller ett visst mått av återhållsamhet i tolkningen av data torde dock inte påverka rapportens slutsatser i nämnvärd utsträckning. De resultat och slutsatser som presenteras i rapporten utgår i sin helhet från enkätstudiens empiri. Det innebär att Villaägarna inte gör några anspråk på att beakta eller redovisa några övriga kommunspecifika förutsättningar och villkor som kan tänkas påverka kommunernas utbud och efterfrågan på byggbara småhustomter. 1

5 Resultat Längst tomtköer i landet Privatpersoner i kommunaltomtkö 2012 Uppskattad genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Göteborg Härryda år 12 Helsingborg 1500 Tomt direkt 24 Halmstad mån 50 Partille år 9 Varberg år 10 Luleå år 35 Lomma år - Sigtuna år 0 Södertälje år 0 Landskrona år 0 Trollhättan 477 Tomt direkt 30 Ängelholm 460 Tomt direkt 9 Falun 447 Tomt direkt 50 Höganäs år 5 Kungälv 400 Tomt direkt 0 Örebro 400 Tomt direkt 37 Växjö mån 10 Karlskrona mån 22 I tabellen ovan rankas de kommuner som har längst tomtköer. Högst upp på listan hamnar Göteborg och Härryda med 2400 respektive 2000 hushåll i kommunal tomtkö. Totalt sålde Göteborg 26 tomter och Härryda 12 tomter under Längst kötid har Landskrona där ett hushåll i genomsnitt får vänta nio till tio år innan det går att köpa en kommunal tomt. I flera av kommunerna står hushåll i kö för tomt trots att det finns lediga tomter att köpa. Det beror på av allt att döma att det inte finns något intresse för dessa tomter. 2

6 er med efterfrågan på kommunala tomter Efterfrågan på småhustomter finns i hela landet och endast ett fåtal kommuner har uppgett att det inte finns någon efterfrågan. Procentuell fördelning Ingen efterfrågar tomter 14% Säljer inte tomter 4% Efterfrågar tomter 82% 3

7 Storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö Storstadsområde Stockholm al tomtkö Privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad genomsnittlig kötid i kommunal tomtkö Sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Sigtuna Ja år 0 Södertälje Ja år 0 Salem Ja mån 35 Nynäshamn Ja år 0 Nykvarn Ja år 1 Värmdö Ja Upplands Väsby Ja Ekerö Ja mån 3 Haninge Ja Botkyrka Ja Upplands-Bro Ja Sundbyberg Nej Vaxholm Nej Bortfallet i storstadsområde Stockholm är noterbart men bland de kommuner som har svarat på vår enkät har Sigtuna längst tomtkö med 750 hushåll. Inga tomter såldes i Sigtuna Nynäshamn har längst uppskattad genomsnittlig kötid på nio till tio år och inte heller i Nynäshamn såldes några tomter under I storstadsområde Stockholm har följande kommuner inte svarat: Stockholm, Solna, Lidingö, Österåker, Vallentuna, Täby, Norrtälje, Danderyd,Tyresö, Huddinge, Järfälla, Sollentuna och Nacka. 4

8 Storstadsområde Göteborg Kartläggning av kommunernas tomtköer al Tomtkö Privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad genomsnittlig kötid i kommunal tomtkö Sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Göteborg Ja Härryda Ja år 12 Partille Ja år 9 Kungälv Ja 400 Tomt direkt 0 Stenungsund Ja år - Tjörn Ja ca år 4 Öckerö Ja > år 0 Alingsås Ja mån 4 Ale Nej 0-4 Lilla Edet Nej 0 Tomt direkt 14 Storstadsområde Göteborg har också ett noterbart bortfall. Regionens största stad Göteborg har dock svarat och i deras tomtkö står hushåll, vilket är flest hushåll inte bara i regionen utan i hela landet. Härryda kommer strax därefter med hushåll och 11 sålda tomter Längst kötid har Öckerö med en genomsnittlig kötid på 11 år. I storstadsområde Göteborg har följande kommuner inte svarat: Kungsbacka, Lerum och Mölndal. 5

9 Storstadsområde Malmö Kartläggning av kommunernas tomtköer al tomtkö Privatpersoner i kommunal i tomtkö 2012 Uppskattad genomsnittlig kötid i kommunal tomtkö Sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Lomma Ja år - Svedala Ja ca år 0 Staffanstorp Ja år 0 Eslöv Ja 117 Tomt direkt 6 Burlöv Ja > år 0 Malmö Ja - Tomt direkt 20 Skurup Nej Lomma har längst tomtkö i storstadsområde Malmö med 800 hushåll. Det tar i genomsnitt 5-6 år att köpa en tomt i kommunen. Lomma har emellertid inte angett om de har sålt några tomter under Svedala har näst längst kö med cirka 200 hushåll i kö med inga tomter sålda under Malmö har inte lämnat någon uppgift om hur många personer som står i deras kommunal tomtkö däremot att de har sålt 20 tomter under I storstadsområde Malmö har följande kommuner inte svarat: Höör, Kävlinge, Trelleborg, Vellinge och Lund. 6

10 Tabellbilaga Resultat per län

11 Stockholms län Tabell 1. Stockholms län Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Upplands Väsby Ja Ja Nej Marknadspris Värmdö Ja Ja Nej Marknadspris Ekerö Ja Ja Nej Marknadspris Botkyrka Ja Ja Nej Marknadspris Salem Ja Ja Ja Marknad och Haninge Ja Ja Nej Marknadspris Upplands-Bro Ja Ja Nej Marknadspris Nykvarn Ja Ja Ja Marknadspris Södertälje Ja Ja Ja Marknadspris Sundbyberg Nej Vaxholm Nej Sigtuna Ja Ja Ja Marknadspris Nynäshamn Ja Ja Ja Marknadspris

12 forts Stockholms län Tabell 1.1 Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Stockholms län Upplands Väsby en och privata mäklare Ja Värmdö Privata mäklare Nej Ekerö Privata mäklare Ja Botkyrka Privata mäklare Ja Salem en och privata mäklare Ja Haninge en Ja Upplands-Bro Privata mäklare Ja Nykvarn en och privata mäklare Nej Södertälje en och privata mäklare Ja Sundbyberg - Ja Vaxholm - Ja Sigtuna en och privata mäklare Ja Nynäshamn en Ja

13 forts Stockholms län Tabell 1.2 Stockholms län Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på marken de har köpt av kommunen Upplands Väsby Värmdö Ekerö mån Botkyrka Salem mån Haninge Upplands-Bro Nykvarn år 1 - Södertälje år 0 - Sundbyberg Vaxholm Sigtuna år 0 30 Nynäshamn år 0 - er som inte har svarat: Solna, Stockholm, Lidingö, Österåker, Vallentuna, Täby, Norrtälje, Danderyd, Tyresö, Huddinge, Järfälla, Sollentuna och Nacka.

14 Uppsala län Tabell 2 Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någonefterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? Håbo Nej ens prissättningsprincip Knivsta Ja Ja Nej Marknadspris Heby Ja Nej Nej Självkostnadspris Tierp Ja Ja Ja Lägre än Enköping Ja Ja Nej Marknad och Östhammar Ja Ja Ja Lägre än Tabell 2.1. Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Håbo Ingen uppgift Ja Knivsta Bolag Ja Heby en Ja Tierp en Ja Enköping en Ja Östhammar en Ja Säljer kommunen mark till privata byggbolag?

15 forts Uppsala län Tabell 2.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på marken de har köpt av kommunen Håbo Knivsta Heby - Tomt direkt 0 0 Tierp mån 10 - Enköping - Tomt direkt - - Östhammar 40 Tomt direkt 3 - er som inte har svarat är Uppsala och Älvkarleby.

16 Södermanlands län Tabell 3. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Gnesta Ja Ja Ja Marknad själv kostnadspris Nyköping Ja Ja Nej Självkostnadspris Oxelösund Ja Ja Ja Marknadspris Flen Ja Ja Ja Självkostnadspris Katrineholm Ja Ja Ja Självkostnadspris Eskilstuna Ja Ja Nej Marknad-och Strängnäs Ja Ja Ja Marknadspris Trosa Ja Ja Ja Marknad-och Tabell 3.1 en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Gnesta en Ja Nyköping en Ja Oxelösund en och privata mäklare Ja Flen en Ja Katrineholm en Ja Eskilstuna en och privata mäklare Ja Strängnäs en och privata mäklare Ja Trosa en och privata mäklare Ja

17 forts Södermanlands län Kartläggning av kommunernas tomtköer Tabell 3.2. Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på marken de har köpt av kommunen Gnesta år 1 10 Nyköping - Tomt direkt - - Oxelösund 69 Tomt direkt 2 9 Flen 24 Tomt direkt 3 0 Katrineholm 150 Tomt direkt 0 25 Eskilstuna Strängnäs 80 Tomt direkt 3 0 Trosa år 0 - er som inte har svarat: Vingåker.

18 Östergötlands län Tabell 4. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Ödeshög Ja Ja Nej Marknad och Ydre Ja Nej Nej Lägre än Boxholm Ja Nej Nej Självkostnadspris Åtvidaberg Ja Nej Nej Marknad och Finspång Ja Ja Ja Marknad och Valdemarsvik Ja Ja Nej Marknadspris Söderköping Ja Ja Ja Självkostnadspris Vadstena Ja Ja Ja Marknadspris Mjölby Ja Ja Ja Lägre än Tabell 4.1. en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Ödeshög en och privata mäklare Nej Ydre en - Boxholm Privata mäklare Nej Åtvidaberg en Ja Finspång en Nej Valdemarsvik en och privata mäklare Ja Söderköping en Ja Vadstena en Nej Mjölby en Ja

19 forts Östergötlands län Tabell 4.2. Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på mark de har köpt av kommunen Ödeshög - Tomt direkt 0 - Ydre Boxholm Åtvidaberg - Tomt direkt 1 4 Finspång mån 3 - Valdemarsvik - Tomt direkt 1 - Söderköping 35 Tomt direkt 5 0 Vadstena 32 Tomt direkt 2 - Mjölby 67 Tomt direkt 27 0 er som inte har svarat: Kinda, Motala, Linköping och Norrköping.

20 Jönköpings län Tabell 5. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Aneby Ja Ja Ja Marknad-och Gnosjö Ja Nej Nej Marknad-och Mullsjö Ja Ja Nej Självkostnadspris Habo Ja Ja Ja Marknad-och Gislaved Ja Ja Nej - Värnamo Ja Ja Ja Självkostnadspris Sävsjö Ja Ja Nej Marknad-och Vetlanda Ja Ja Ja Marknad-och Eksjö Ja Ja Nej Självkostnadspris Tabell 5.1. en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Aneby en och privata mäklare Ja Gnosjö en Nej Mullsjö en Nej Habo en Ja Gislaved en Nej Värnamo en Ja Sävsjö en Ja Vetlanda en Nej Eksjö en Ja

21 forts Jönköpings län Tabell 5.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på mark de har köpt av kommunen Aneby - Tomt direkt - - Gnosjö - Tomt direkt 0 - Mullsjö 0 Tomt direkt 2 - Habo år 2 - Gislaved mån 4 - Värnamo 70 Tomt direkt 7 8 Sävsjö 0 Tomt direkt 10 - Vetlanda mån 5 - Eksjö 0 Tomt direkt 3 25 er som inte har svarat: Nässjö, Vaggeryd, Tranås och Jönköping.

22 Kronobergs län Tabell 6. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Tingsryd Ja Ja Nej Lägre än Älmhult Ja Ja Ja Marknad-och Markaryd Ja Ja Ja Lägre än Växjö Ja Ja Ja Marknad-och Ljungby Ja Ja Ja Självkostnadspris Tabell 6.1 en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Tingsryd en Ja Älmhult en Ja Markaryd en Ja Växjö en Ja Ljungby en Ja Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Tabell 6.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på mark de har köpt av kommunen Tingsryd 1 Tomt direkt 3 0 Älmhult 42 Tomt direkt 9 - Markaryd mån 1 - Växjö mån Ljungby 160 Tomt direkt 2 - er som inte har svarat: Alvesta, Uppvidinge och Lessebo.

23 Kalmar län Tabell 7. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Högsby Ja Nej Nej Lägre än Torsås Ja Ja Ja Självkostnadspris Mönsterås Nej Kalmar Ja Ja Ja Marknadspris Nybro Ja Ja Ja Marknad-och Oskarshamn Ja Ja Ja Självkostnadspris Borgholm Ja Ja Nej Marknadspris Tabell 7.1 en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Högsby en Ja Torsås en Ja Mönsterås - Ja Kalmar en Ja Nybro en och privata mäklare Ja Oskarshamn en Ja Borgholm Privata mäklare Ja

24 forts Kalmar län Tabell 7.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Högsby Torsås mån 0 0 Mönsterås Kalmar år - - Nybro mån 5 0 Oskarshamn 280 Tomt direkt 6 - Borgholm 0 Tomt direkt ca 5 20 er som inte har svarat: Emmaboda, Mörbylånga, Hultsfred, Vimmerby och Västervik.

25 Blekinge län Tabell 8. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Karlskrona Ja Ja Ja Marknad-och Ronneby Ja Ja Nej Marknad-och Karlshamn Ja Ja - Självkostnadspris Sölvesborg Ja Ja Ja Marknadspris Tabell 8.1 en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Karlskrona en Ja Ronneby en Ja Karlshamn en Ja Sölvesborg en Ja Tabell 8.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Karlskrona mån 22 0 Ronneby 0 Tomt direkt 1 10 Karlshamn 190 Tomt direkt - - Sölvesborg 59 Tomt direkt 3 0 er som inte har svarat: Olofström.

26 Skåne län Tabell 9. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Malmö Ja Ja Ja Marknad-och Svalöv Ja Ja Ja Självkostnadspris Staffanstorp Ja Ja Ja Marknadspris Burlöv Ja Ja Ja Marknadspris Östra Göinge Ja Ja Nej Marknad-och Bjuv Ja Ja Ja Självkostnadspris Lomma Ja Ja Ja Marknad-och Svedala Ja Ja Ja Marknadspris Skurup Nej Sjöbo Ja Ja Nej Självkostnadspris Tomelilla Ja Ja Ja Marknad-och Osby Ja Ja Nej Marknad-och Perstorp Ja Ja Nej Marknadspris Klippan Ja Ja Ja Marknad-och Landskrona Ja Ja Ja Marknadspris Helsingborg Ja Ja Ja Marknadspris Höganäs Ja Ja Ja Marknad-och Eslöv Ja Ja Ja - Ängelholm Ja Ja Ja Marknad-och

27 forts Skåne län Tabell 9.1 en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Malmö en Ja Svalöv Privata mäklare Nej Staffanstorp en Ja Burlöv en Ja Östra Göinge en Ja Bjuv en Ja Lomma en Ja Svedala en Ja Skurup - Ja Sjöbo en Nej Tomelilla en Ja Osby en Ja Perstorp en Ja Klippan en Nej Landskrona en Ja Helsingborg en Ja Höganäs en Ja Eslöv en Ja Ängelholm en Nej Säljer kommunen mark till privata byggbolag?

28 forts Skåne län Tabell 9.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Malmö - Tomt direkt 20 - Svalöv 150 Tomt direkt 4 - Staffanstorp år 0 - Burlöv > år 0 - Östra Göinge 0 Tomt direkt 10 0 Bjuv 86 Tomt direkt 6 0 Lomma år - 10 Svedala ca år 0 - Skurup Sjöbo 0 Tomt direkt 7 - Tomelilla mån 3 0 Osby 0 Tomt direkt 4 0 Perstorp 0 Tomt direkt max 5 - Klippan 16 Tomt direkt 6 - Landskrona år 0 50 Helsingborg 1500 Tomt direkt 24 - Höganäs år 5 5 Eslöv 117 Tomt direkt 6 - Ängelholm 460 Tomt direkt 9 - er som inte har svarat: Hörby, Höör, Kävlinge, Trelleborg, Ystad, Vellinge, Örkelljunga, Bromölla, Åstorp, Båstad, Lund, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm

29 Hallands län Tabell 10. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Halmstad Ja Ja Ja Marknad och Laholm Ja Ja Nej Marknad och Varberg Ja Ja Ja Marknad och Tabell 10.1 Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Halmstad en Ja Laholm en Nej Varberg en Nej Tabell 10.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Halmstad mån Laholm 0 Tomt direkt 10 - Varberg år 10 - er som inte har svarat: Kungsbacka, Hylte och Falkenberg

30 Västra Götalands län Tabell 11. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? Härryda Ja Ja Ja - ens prissättningsprincip Partille Ja Ja Ja Marknadspris Öckerö Ja Ja Ja Marknadspris Stenungsund Ja Ja Ja Marknadspris Tjörn Ja Ja Ja Marknadspris Munkedal Ja Ja Nej Självkostnadspris Dals-Ed Ja Ja Ja Självkostnadspris Ale Ja Ja Nej Marknadspris Lerum Ja Ja Nej Marknadspris Vårgårda Ja Ja Ja Självkostnadspris Grästorp Ja Nej Ja Marknad-och Essunga Ja Nej Nej Marknad-och Gullspång Ja Nej Nej Självkostnadspris Lilla Edet Ja Ja Nej Självkostnadspris Mark Ja Ja Ja Självkostnadspris Herrljunga Ja Ja Nej Lägre än Vara Ja Ja Ja Självkostnadspris Götene Ja Ja Nej Lägre än

31 forts Västra Götalands län Kartläggning av kommunernas tomtköer Tabell 11.1 Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Göteborg Ja Ja Ja Marknadspris Mölndal Ja Ja Nej Marknadspris Kungälv Ja Ja Ja Marknadspris Lysekil Ja Ja Ja Marknadspris Vänersborg Ja Ja Ja Marknad-och Trollhättan Ja Ja Ja Självkostnadspris Alingsås Ja Ja Ja Marknadspris Borås Ja Nej Ja Marknad-och Ulricehamn Ja Ja Nej Självkostnadspris Åmål Ja Ja Nej Självkostnadspris Mariestad Ja Ja Ja Självkostnadspris Lidköping Ja Ja Ja Lägre än Skara Ja Ja Ja Marknad-och Skövde Ja Ja Ja Marknad-och Tidaholm Ja Ja Ja Marknadspris Falköping Ja Ja Ja Marknad-och

32 forts Västra Götalands län Kartläggning av kommunernas tomtköer Tabell 11.2 Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Härryda en Ja Partille en Ja Öckerö en Ja Stenungsund en Ja Tjörn en och privata mäklare Nej Munkedal en och privata mäklare Ja Dals-Ed en Ja Ale Privata mäklare Ja Lerum Privata mäklare Ja Vårgårda en Ja Grästorp en Ja Essunga en Ja Gullspång en Ja Lilla Edet en Ja Mark en Ja

33 forts Västra Götalands län Kartläggning av kommunernas tomtköer Tabell 11.3 Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Herrljunga en Nej Vara en Ja Götene Privata mäklare Nej Göteborg en Ja Mölndal en och privata mäklare Ja Kungälv en Ja Lysekil en Ja Vänersborg en Ja Trollhättan en Ja Alingsås en Ja Borås en och privata mäklare Ja Ulricehamn en och privata mäklare Nej Åmål en Ja Mariestad en Ja Lidköping en Ja Skara en Ja Skövde en Ja Tidaholm en Nej Falköping en Ja

34 forts Västra Götalands län Kartläggning av kommunernas tomtköer Tabell 11.4 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Härryda år Partille år 9 0 Öckerö > år 0 0 Stenungsund år - - Tjörn ca år 4 - Munkedal 0 Tomt direkt 5 - Dals-Ed mån - - Ale Lerum Vårgårda 35 Tomt direkt 4 - Grästorp 13 Tomt direkt 2 0 Essunga - Tomt direkt - - Gullspång - Tomt direkt - 0 Lilla Edet 0 Tomt direkt Mark mån - - Herrljunga 0 Tomt direkt 1 -

35 forts Västra Götalands län Kartläggning av kommunernas tomtköer Tabell 11.5 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Vara mån 5 12 Götene 0 Tomt direkt 5 - Göteborg Mölndal Kungälv 400 Tomt direkt 0 0 Lysekil 236 Tomt direkt 0 - Vänersborg 100 Tomt direkt - - Trollhättan 477 Tomt direkt 30 - Alingsås mån 4 - Borås ca 100 Tomt direkt - - Ulricehamn 0 Tomt direkt 3 - Åmål 0 Tomt direkt 1 - Mariestad 140 Tomt direkt 2 0 Lidköping mån Skara 27 Tomt direkt 4 13 Skövde 140 Tomt direkt 29 - Tidaholm 0 Tomt direkt 2 - Falköping 45 Tomt direkt 18 - er som inte har svarat: Lidköping, Orust, Sotenäs, Tanum, Färgelanda, Tranemo, Mellerud, Svenljunga, Udevalla, Bollebygd, Strömstad, Karlsborg, Tibro, Töreboda, Bengtsfors och Hjo.

36 Värmlands län Tabell 12. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Eda Ja Ja Nej Marknad-och Torsby Ja Nej Nej - Storfors Ja Nej Nej Marknadspris Hammarö Ja Ja Ja Marknadspris Munkfors Ja Nej Nej Lägre än Forshaga Ja Nej Nej Självkostnadspris Grums Ja Ja Ja Marknadspris Årjäng Ja Ja Ja Lägre än Sunne Ja Ja Nej Marknadspris Karlstad Ja Ja Ja Marknadspris Kristinehamn Ja Ja Nej - Hagfors Ja Nej Nej Marknad-och Säffle Ja Nej Nej Lägre än Tabell 12.1 Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Eda en Ja Torsby en Ja Storfors en Nej Hammarö en Nej Munkfors en Nej Forshaga en Nej Grums en Nej Årjäng en - Sunne en och privata mäklare Ja Karlstad en Ja Kristinehamn en Ja Hagfors en Ja Säffle en Nej

37 forts Värmlands län Tabell 12.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Eda mån 1 - Torsby 0 Tomt direkt 2 0 Storfors mån - - Hammarö 100 Tomt direkt 0 - Munkfors - Tomt direkt 2 - Forshaga - Tomt direkt - - Grums år 0 - Årjäng 2 Tomt direkt 1 - Sunne 0 Tomt direkt 3 0 Karlstad mån 12 0 Kristinehamn Hagfors mån - 0 Säffle - Tomt direkt 3 - er som inte har svarat: Filipstad, Arvika och Kil.

38 Örebro län Tabell 13. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Lekeberg Ja Ja Ja Lägre än Hallsberg Ja Ja Nej Lägre än Ljusnarsberg Ja Nej Nej Marknad-och Örebro Ja Ja Ja Marknadspris Kumla Ja Ja Ja Marknad-och Askersund Ja Ja Ja Marknad-och Karlskoga Ja Ja Ja Marknad-och Lindesberg Ja Ja Nej Marknad-och Tabell 13.1 en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Lekeberg en Ja Hallsberg en Ja Ljusnarsberg en Nej Örebro en Ja Kumla en Ja Askersund Privata mäklare Ja Karlskoga en Ja Lindesberg en Ja

39 forts Örebro län Tabell 13.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Lekeberg 0 Tomt direkt 8 15 Hallsberg 0 Tomt direkt 10 0 Ljusnarsberg 0 Tomt direkt 1 - Örebro 400 Tomt direkt 37 - Kumla mån 12 - Askersund år 2 15 Karlskoga 23 Tomt direkt 1 0 Lindesberg år 1 0 er som inte har svarat: Degerfors, Laxå, Hallsberg och Nora.

40 Västmanlands län Tabell 14. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Arboga Ja Ja Nej Självkostnadspris Kungsör Ja Ja Nej Marknadspris Hallstahammar Ja Ja Ja Lägre än Norberg Ja Nej Nej Lägre än Sala Ja Ja Ja Självkostnadspris Fagersta Ja Ja Ja Marknad-och Köping Ja Ja Ja Självkostnadspris Tabell 14.1 Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Arboga Komunnen Ja Kungsör en och privata mäklare Ja Hallstahammar en Nej Norberg Bolag Ja Sala en Ja Fagersta en Nej Köping en Nej

41 forts Västmanlands län Kartläggning av kommunernas tomtköer Tabell 14.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Arboga 0 Tomt direkt 1 - Kungsör Hallstahammar 0 Tomt direkt 2 - Norberg - Tomt direkt - 0 Sala 103 Tomt direkt 11 0 Fagersta 88 Tomt direkt 0 - Köping 8 Tomt direkt 4 - er som inte har svarat: Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås.

42 Dalarnas län Tabell 15. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Vansbro Ja Ja Nej Självkostnadspris Malung Ja Ja Nej Marknadspris Älvdalen Ja Ja Nej Marknad-och Smedjebacken Ja Ja Nej Marknad-och Mora Ja Ja Nej Självkostnadspris Falun Ja Ja Ja Marknad-och Avesta Ja Ja Nej Självkostnadspris Ludvika Ja Ja Ja Marknadspris Tabell 15.1 en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Vansbro Komunnen Ja Malung en och privata mäklare Ja Älvdalen en Nej Smedjebacken Bolag Ja Mora en Ja Falun en Nej Avesta en Nej Ludvika Komunnen Ja

43 forts Dalarnas län Tabell 15.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Vansbro 0 Tomt direkt 1 0 Malung mån 5 - Älvdalen - Tomt direkt 1 - Smedjebacken mån 1 - Mora - Tomt direkt 4 0 Falun 447 Tomt direkt 50 - Avesta - Tomt direkt 4 - Ludvika 35 Tomt direkt 5 0 er som inte har svarat: Gagnef, Leksand, Rättvik och Orsa, Borlänge, Hedemora och Säter.

44 Gävleborgs län Tabell 16. Säljer kommunen tomter till privatpersoner? Finns det någon efterfrågan på tomter av privatpersoner? Finns det kommunal tomtkö? ens prissättningsprincip Hofors Ja Nej Nej Lägre än Ovanåker Ja Ja Ja Självkostnadspris Ljusdal Ja Ja Nej Självkostnadspris Sandviken Ja Ja Ja Marknadspris Bollnäs Ja Ja Nej Marknadspris Tabell 16.1 en Vem sköter försäljningen av kommunens tomter till privatpersoner? Säljer kommunen mark till privata byggbolag? Hofors en och privata mäklare Nej Ovanåker en Nej Ljusdal en Ja Sandviken en Ja Bollnäs en Ja

45 forts Gävleborgs län Tabell 16.2 Antal privatpersoner i kommunal tomtkö 2012 Uppskattad, genomsnittlig kötid i kommunaltomtkö Antal sålda tomter av kommunen till privatpersoner 2011 Antal småhus byggbolag har uppgett att de ska bygga på den mark de har köpt av kommunen Hofors 0 Tomt direkt 0 - Ovanåker 9 Tomt direkt 1 - Ljusdal - Tomt direkt 0 20 Sandviken 60 Tomt direkt 3 10 Bollnäs 10 Tomt direkt 5 0 er som inte har svarat: Hudiksvall, Nordanstig, Söderhamn, Ockelbo och Gävle.

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG

HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG e EXPRESSEN GRANSKAR LÖRDAG 3 NOVEMBER 2007 HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG Kommun för kommun m Här är de tio billigaste bredbandsleverantörerna där du bor. m Uppgifterna kommer från Telepriskollen,

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

Torn. DELTA belysning

Torn. DELTA belysning 06 Torn DELTA belysning Vi tillverkade vår första mast för sextio år sedan. Under senare år har vi byggt mer än 1 000 master för svenska och utländska GSM- och 3G- operatörer. Och en sak har vi lärt oss,

Läs mer

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Jordbruksverket har i uppdrag att främja utvecklingen av fritidfiske och

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 13 Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster... 267 Household income 13.2 Hushållens

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer