Lokal välfärd och samhällsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal välfärd och samhällsutveckling"

Transkript

1 Lokal välfärd och samhällsutveckling

2 2 Hej! Vi vill bjuda dig på ett smakprov på det engagemang som Östhammars kommun har för den lokala välfärden och samhällsutvecklingen. Det finns många utmaningar, såsom bredbandsutbyggnad, framtidens utbildningar och en ny översiktsplan. Men det finns desto fler möjligheter i nybyggnation, tillväxtstrategi och frågan om slutförvar av kärnbränsle i kommunen. Det finns mycket vardagslyx för oss som jobbar och bor heltid eller deltid i kommunen. Inte minst alla de fritidsmöjligheter som vårt geografiska läge ger oss. Vår kustlinje är hela 400 mil och det finns minst tusen öar att upptäcka. Vårt näringsliv är starkt. Det finns cirka 2500 företag och de tillsammans med de stora industriföretagen är viktiga för kommunens utveckling. Trevlig läsning! Östhammars kommun Box 66, Östhammar Besöksadress: Stångörsgatan 10 Tfn E-post: Grafisk form och text Marknad & Kommunikation, Östhammars kommun Produktion JS/Sverige Fotografer Omslagsbild: Frida Eklund Ekman Övriga fotografer: Visit Roslagen, Anders Hedberg Magnusson, Sirkka-Liisa Bergkvist, Mostphotos, Örjan Lindström, Forsmarks Kraftgrupp, Elina Meuller, Magdalena Prevéus,

3 När näringslivet talar, lyssnar vi 3 I Östhammars kommun möter företagaren landsbygdens fördelar, såsom närhet i relationer och kontaktvägar. Detta, tillsammans med huvudstadsregionens möjligheter i infrastruktur och utbud, skapar framgångsrika företag. Dialogen är tät och vi ställer krav på varandra. Ulf Andersson, näringslivschef I ett längre perspektiv har företagens upplevelse av företagsklimatet tydligt förbättrats i Östhammars kommun, säger Ulf Andersson, chef på tillväxtkontoret. Vi nöjer oss inte med det utan har tillsammans med näringslivet och föreningar arbetat fram en tillväxtstrategi för kommunen. Östhammars kommun fortsätter att lyssna på näringslivet. Dialogen är tät och vi ställer krav på varandra. Läs mer om tillväxtstrategin på sidorna 8 9. Wow, vilken fest! Och vilken manifestation! I maj 2015 genomfördes Tillväxtgalan för första gången i Östhammars kommun. Drygt 140 deltagare samlades i Storbrunn för att uppmärksamma starka prestationer, hylla vårt fantastiska föreningsliv och hissa näringslivets hjältar. Föreningsliv och näringsliv förenades på ett sätt som är karaktäristiskt för just Östhammars kommun. Här lever civilsamhälle, föreningsliv och näringsliv mycket nära varandra och det blev tydligt den här kvällen. Priset Årets företagare i Östhammars kommun gick till Karl, Ulf och Lars Eriksson på det familjedrivna företaget Korsbrons Åkeri AB. Foto: Anders Hedberg Magnusson. Du väljer själv var du helst vill träffa oss och göra dina affärer - på kontoret, i mobilbanken eller i telefonen. Välkommen till ditt lokala Swedbankkontor

4 4 För Östhammarshem präglades 2014 av utveckling och tillväxt. Det nya bostadsområdet i Österbybruk, Mästersmeden, öppnades för inflyttning i september. Området och gestaltningen har fått stor uppmärksamhet och är ett värdefullt och väl inpassat nytillskott i den anrika kulturmiljön. Foto: Anders Erixon. Underhåll är minst lika viktigt som utveckling och byggande av nya bostäder Anders Erixon är VD på Stiftelsen Östhammarshem, kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Han vet att hyresgästerna uppskattar ett trivsamt och tryggt boende. Att snabbt åtgärda fel uppskattas. En hyresrätt är en boendeform som är bekymmersfri. Vi utför fastighetsskötseln och om kylskåpet går sönder så fixar vi det, om lägenheten behöver målas om så ordnar vi det också. Förnyelse sker efter ett planerat periodiskt underhållschema. Östhammarshem arbetar med visionen hem att längta till och sätter trivsel och trygghet i fokus för hyresgästerna. Engagerade medarbetare, en stabil ekonomi, hög servicenivå och ett modernt fastighetsbestånd som hela tiden utvecklas är viktiga framgångsfaktorer för oss, säger Anders Erixon. Och vi vet att hyresgästerna är nöjda med oss, enligt de undersökningar vi gjort! Östhammarshems senaste projekt Mästersmeden i Österbybruk är ett av flera projekt som byggts för att kunna erbjuda modernt boende. Mästersmeden består av fyrtio lägenheter i en unik och vacker bruksmiljö. Vi vill vara en motor i tillväxten och erbjuda lägenheter för människor i alla åldrar. Vi bygger även trygghetsbostäder i Alunda och har flera andra projekt på gång i framtiden, säger Anders Erixon. Anders Erixon är nöjd med att utveckla nya boendemiljöer i Östhammars kommun, men vill betona att det ska läggas lika mycket fokus på att underhålla det befintliga fastighetsbeståndet för att hålla en hög standard med välskötta hus i trygga områden. ÖSTHAMMARSHEM Trivsel Nära Personligt Kvalitet Gimo Hem Standard Miljö Fritid Öregrund Barnvänligt Skärgård Alunda Närhet Hav Stad Natur Service Hargshamn Skog och Mark Östhammar Bruksmiljö Ett hem Historia att längta natur Trygghet Industri Jordbruk tel: Österbybruk Standard Miljö till Fritid Öregrund Barnvänligt Skärgård Alunda Närhet Hav Trivsel Trygghet Nära Personligt Närhet som stadkultur Fritid Öregrund Barnvänligt Skärgård Alunda Närhet Hav Stad Natur Ett hem att längta till! Vi erbjuder ett tryggt boende med kvalité och närhet till såväl natur

5 Vi vill skapa en ny översiktsplan genom dialoger om framtiden 5 Östhammars kommun arbetar sedan några år tillbaka med en ny översiktsplan för kommunen. En översiktsplan ska ange kommunens ambition att skapa en långsiktig och hållbar utveckling. Den ska vara vägledande i beslut som främst rör mark- och vattenanvändning. Flexibla kommunikationer är viktigt Kommunikationer har en stor betydelse i kommunen. Vi har behov att ta oss till våra jobb och skolor, näringslivet behöver kommunikationer för sin försörjning och vi vill nå utbudet i vår egen kommun liksom i regionens större städer. Kommunikationerna kopplar ihop våra lokala, små kärnor av bebyggelse och verksamheter med omvärlden. Mångfald av värden att ta hand om Kulturmiljöer, naturområden, tätorter och boendemiljöer, kust och skärgård, bruksmiljöer, tysta skogar, våtmarker och vattendrag är värden som vi måste ta hand om och utveckla. Tänka miljösmart Vi ska hitta smarta lösningar för energiförsörjning, vatten- och avloppshantering, avfall, miljöskydd, klimatberedskap och kommunikationer. Det handlar om att tänka långsiktigt och hållbart i en helhetssyn. Skapa tillväxt med välfärd Vi måste samarbeta för att hushålla med resurserna och skapa ett samhälle för alla. Med engagemang från oss alla kan vi skapa mervärden. Ännu livskraftigare näringsliv Den lokala arbetsmarknaden är en viktig förutsättning för kommunens utveckling. Vi har ett antal stora företag och många småföretag som skapar en stark, lokal arbetsmarknad. Vi hoppas att den kan bli än mer livskraftig för att möta framtida behov av sysselsättning. Vi vill arbeta genom dialoger Förslaget till den nya översiktsplanen för kommunen är ute på samråd mellan den 15 maj och 15 september Då kan heltidsboende, deltidsboende, företagare, föreningar och andra intresserade lämna synpunkter på förslaget. Samråd där heltidsboende, deltidsboende, företagare, föreningar och andra intresserade kan lämna synpunkter på förslaget. Här svarar Marie Nenzén, översiktsplanerare, på frågor. Kommunen vill ha dialog på många platser i kommunen och förslaget finns också på kommunen webbsida, allt för att inte missa någon viktig synpunkt som behöver arbetas in i det som ska bli vår nya översiktsplan.

6 6 Forsmarks kärnkraftverk. Enligt svensk lag måste den som producerar avfallet också vara den som ser till att det tas om hand och varje land i EU ska ta hand om sitt eget avfall. Foto: Forsmarks Kraftgrupp. Vi deltar med stort ansvar i slutförvarsfrågan Sverige har använt el från kärnkraft i flera decennier och varje reaktor producerar i genomsnitt 20 ton använt kärnbränsle per år. Det använda bränslet är radioaktivt och måste därför isoleras från människa och miljö i minst år. Idag finns ingen långsiktig lösning för den här sortens avfall någonstans i världen, säger Marie Berggren, chef för strategienheten. Enligt svensk lag måste den som producerar avfallet också vara den som ser till att det tas om hand och varje land i EU ska ta hand om sitt eget avfall. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), som ägs av kärnkraftsindustrin, har lämnat in en ansökan om att få bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. Ansökan granskas och prövas av Mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndigheten. I ett första skede prövas om ansökan är tillräckligt komplett för att gå vidare i processen. Ett regeringsbeslut ska grundas på vår vilja Granskningen förväntas ta flera år. När den är klar lämnar myndigheterna yttrande till regeringen, där de rekommenderar regeringen att tillåta eller inte tillåta ett Undrar du när det är bästa tiden att sälja din bostad? Ju fler bostäder man säljer, desto bättre blir man på det. Varför inte ringa Sveriges största mäklare? FASTIGHETSBYRÅN I ÖSTHAMMAR / / DROTTNINGGATAN 7, ÖSTHAMMAR / FASTIGHETSBYRAN.SE

7 slutförvar. Det är regeringen som fattar det slutgiltiga beslutet. Innan regeringen fattar sitt beslut frågar den Östhammars kommun och Oskarshamns kommun om kommunerna kan acceptera en slutförvarslösning utifrån de förutsättningar som finns. Båda kommunerna är parter i slutförvarsfrågan. Kommunen har inte tagit ställning Östhammars kommun spelar en viktig och unik roll i processen. Kommunen granskar SKB:s ansökan om att få bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Kommunen kan säga ja eller nej till ett slutförvar, men också föreslå förändringar och villkor för verksamheten. Kommunen har inte tagit ställning för eller emot ett slutförvar i Forsmark, utan vi har valt att delta aktivt i processen för att hitta en så bra lösning som möjligt, säger Marie Berggren. Samtidigt vill SKB bygga ut befintligt slutförvar i Forsmark. Idag finns redan ett slutförvar för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall som kommer från sjukvård, industri, forskning och driften av kärnkraftverk. När Sverige också ska börja riva kärnkraftverk behövs slutförvar för det avfallet. SKB har lämnat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Kommunen vill vara en aktiv part även här och bevakar, informerar och lämnar yttranden i prövningen. 7 Fiber även på landsbygden SKB näringslivsutveckling AB (SKB NU) är en stöttande part för framför allt fiberutbyggnad på landsbygden. Om det finns intresse för byalag eller föreningar på landsbygden att bygga sitt bredbandsnät så samarbetar SKB NU och Östhammars kommun för att ge stöd, råd och hjälp. Läs mer på MARKSTEN Kom och se vår markstensutställning NYTT UTERUM? Vi levererar balkong- och altaninglasningar samt kompletta uterum Kontakta oss för rådgivning samt fri offert. Tel Verkstadsv. 5 Östhammar Öppettider: Mån-fre BILGLAS En sliten eller trasig ruta är en farlig ruta. Vi utför även stenskottslagning med snabb service! MASKINUTHYRNING Vi hyr ut alla typer av maskiner och verktyg

8 8 Tillväxt och utveckling genom Vi har goda förutsättningar att skapa en positiv utveckling i Östhammars kommun, säger Ulf Andersson, chef på Tillväxtkontoret. Det visar den nulägesanalys som vi har gjort i arbetet med att skapa en strategi för ökad tillväxt. Analysen pekar även ut några utmaningar som vi behöver anta för att bli en ännu mer attraktiv kommun såväl för oss som redan bor och arbetar här, som för omvärlden. För att lyckas är det viktigt att vi utgår från våra lokala förutsättningar och behoven som alla som lever och arbetar här har, säger Ulf Andersson. Lokala förutsättningar och behov prioriteras Vår tillväxtstrategi utgår från tre huvudmål som vi gemensamt har identifierat som de viktigaste för Östhammars kommun; en positiv befolkningsutveckling, ett starkt näringsliv och en synlig roll i huvudstadsregionen. Vi har identifierat några prioriterade delområden som vi kommer att arbeta med tillsammans med näringslivet, föreningarna och andra intressenter som är viktiga för Östhammars kommuns tillväxt och framtid. En positiv befolkningsutveckling Vi prioriterar pendling, jobb, boende och kompetens för att nå framgång och en positiv befolkningsutveckling. Det handlar exempelvis om att skapa möjligheter till en jämställd pendling, då män och kvinnor ofta har olika resmönster. Vi måste arbeta aktivt för nyetableringar som skapar arbetstillfällen och underlätta för par att flytta till kommunen. Vi måste skapa fler och attraktiva bostäder. Vi inkludera våra deltidsboende som starka resurser i utvecklingen av kommunen. Dessutom har vi utmaningen att höja kompetens- och utbildningsnivån i hela kommunen, eftersom den är lägre här jämfört med riket. Vi måste öka jämställdheten bland annat när det gäller lönerna. Frukostmöten med näringslivet är en viktig del i arbetet med tillväxtstrategin. Ett starkt näringsliv Vi prioriterar nya företag, växande företag och medbyggande. Ett starkt näringsliv i kombination med en bra offentlig service är ett måste. Här spelar kommunens service till företagen en viktig roll i allt från att få undan snö så att framkomligheten är bra till att ge snabba och korrekta svar. Vi behöver fler företag, fler kontakter mellan ungdomar och företag och fler praktikplatser. Det är även viktigt med nya företag i andra branscher än de som dominerar vår kommun, exempelvis inom kulturella och kreativa näringar. Besöksnäringen är den näring som växer mest i Sverige och kan utvecklas väl i vår kommun. Det är också en näring där många unga tar sina första kliv ut i arbetslivet. En synlig roll i huvudstadsregionen För att nå detta mål måste vi skapa attraktiva lokalsamhällen, utveckla kommunikationerna och den regionala agendan. Företagsbesök skapar ökad förståelse. Här hos Olandsbyggarna. Samverkan kring gemensamma frågor ger styrka och framgång Företag i samverkan är en ideell förening där de fem lokala företagarföreningarna och Östhammars kommun är medlemmar. Föreningen är en arena för samverkan och dialog och vi arbetar för ett hållbart näringsliv i Östhammars kommun.

9 9 samarbete och engagemang Vi är till för våra medborgare och företag. Inte tvärtom. Peter Nyberg, kommunchef Gränserna mellan kommuner och län är inget som invånarna bryr sig om och idag förflyttar vi oss med lätthet mellan länder, världsdelar, kommuner och län, säger Ulf Andersson. Därför är det viktigt att Östhammars kommun blir en synlig aktör och tar plats i den storstadsregion, med Stockholm och Uppsala, som växer så det knakar. Både företag och invånare kan ta plats på den arenan genom att vi utvecklar näringslivets regionala kontakter och positionerar oss i Storstockholms arbetsmarknadsregion. Självklart spelar kommunikationerna en viktig roll. Ombyggnad av väg 288 är mycket viktig för vår tillväxt, säger Ulf Andersson. Vi tror på även på ombyggnad av väg 76 för utveckling av kommunen. Och tänk om vi kunde få spårbunden trafik. Hållbart och effektivt och möjlighet för kommunens orter att utvecklas till attraktiva boendemiljöer. Kommunens roll för tillväxt och välfärd Östhammars kommun arbetar med ständiga förbättringar för att utveckla kommunens arbete med fokus på kvalitet, service och inflytande gentemot medborgarna, säger kommunchef Peter Nyberg. Vi ska verka i deras tjänst och måste ställa oss själva frågan om vilken väg vi måste ta för att nå dit. Vi vill vara en modern organisation då gäller det att vi håller oss uppdaterade när det gäller våra användare, medborgare och företagare och deras villkor. Ett gott bemötande är A och O När en företagare ringer till oss och behöver svar på en fråga måste svaret komma snabbt, konstaterar Peter Nyberg. De kan inte vänta på svar om exempelvis bygglov. Detsamma gäller frågor kring förskolor och äldreomsorg eller vattentaxa. Vi har kommit långt genom vår kundtjänst Östhammar Direkt, som utsetts till Sveriges bästa kundtjänst Kanske är den en av våra mest lyckande satsningar på direktkontakt med medborgarna. Självklart vill vi vara en attraktiv kommun Vi har goda förutsättningar att bli en ännu mer attraktiv kommun, både som arbetsgivare, destination, bostadsoch etableringsort, säger Peter Nyberg. Det handlar helt enkelt om att arbeta smart och verkligen ta tillvara på våra möjligheter och våra engagerade medarbetare och medborgare. Ett stort steg på den vägen är den tillväxtstrategi som vi arbetat fram tillsammans med näringsliv, föreningar och organisationer. Sedan 2012 jämför vi också våra resultat med andra kommunorganisationer när det gäller attraktivitet. Även där har vi satt upp höga mål och vi strävar efter ständig förbättring. I Östhammars kommun finns plats att vara personlig och nära på riktigt. Det ska vi som lever och verkar här ta tillvara på då blir vi framgångsrika, säger Peter Nyberg. Besöksadress: Tullportsgatan 3 Östhammar Tidsbokning:

10 10 Tekniska utbildningar av hög kvalitet Idag finns 26 regioner med nära 150 Teknikcollegecertifierade utbildningsanordnare och över 2000 samverkansföretag från norr till söder. Teknikcollege i Uppland är ett samarbete mellan Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner som startade Arbetsmarknaden i kommunen och länet har stor brist på kvalificerad, teknisk kompetens, säger Margaretha Sjöberg Boström som arbetar som processledare för Teknikcollege i Uppland och varit med sedan starten Utbildningen sker i nära samarbete med svenska teknikoch industriföretag. Närmare 40 företag, flera av dem världsledande, samverkar aktivt inom Teknikcollege i Uppland. Regionen är i stark tillväxt och teknikbranscherna omfattar energi, life science/biotech, stål, tillverkning, papper, klimatsystem, fastighetsbranschen, marinindustri, gjuteri, järnbruk, IT och teknikkonsulter. De certifierade skolorna i kommunen är Forsmarks skola, Vuxenutbildningen/Yh och Wilhelm Haglunds gymnasium. SKB satsar för framtiden Svensk Kärnbränslehantering tar hand om radioaktivt avfall på ett säkert sätt. I Forsmark finns en av våra anläggningar, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Här planerar vi också att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i framtiden. Hos oss jobbar allt från informatörer till driftpersonal och olika slags specialister. I dag är vi 75 personer i Östhammars kommun som arbetar med detta viktiga uppdrag. Men vi vill bli fler! Vill du jobba hos oss eller veta mer om vår verksamhet? Läs mer på skb.se/jobb

11 Vi vill ha skolor som stimulerar kreativitet och skapande Det entreprenöriella lärandet har varit i fokus och prioriterats i fyra av kommunens projektskolor sedan Skolorna är Hammarskolan, Olandsskolan, Vallonskolan och Vretaskolan. Skolorna har ingått i en satsning med syfte att utveckla entreprenöriella färdigheter i hela skolsystemet, säger Anna Steinwall, projektledare. Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är kunskap om eget företagande. Det betyder i stora drag att skolan ska arbeta för att stärka elevernas utveckling av bland annat initiativförmåga, ansvarskänsla och samarbetsförmåga. Entreprenörskap finns i skolans styrdokument Enligt regeringens Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet ska entreprenörskap löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Skolverket har konstaterat att entreprenöriella kompetenser hos eleverna är viktiga för både individens och samhällets utveckling. För individen kan det vara avgörande för att våga och kunna förverkliga sina drömmar. Entreprenörskap finns idag med i grundskolans och gymnasieskolans läroplaner. Skolorna som deltagit i projektet i Östhammars kommun kan se resultat såsom att motivationen hos lärarna och engagemanget bland eleverna har ökat, tack vare det entreprenöriella lärandet, säger Anna Steinwall. Även resultat som högre meritvärden samt sidoeffekter som minskad frånvaro och skadegörelse på skolorna har lyfts upp av skolledarna. 11 Ett exempel för att stimulera entreprenöriella förmågor är Draknästet, känt från TV. Under en vecka fick eleverna på Vallonskolan i Gimo presentera produkter och affärsidéer för en jury. Foto: Magdalena Prevéus. Projektet i Östhammars kommun avslutas 2015 Samtidigt innebär detta också starten för en bredare satsning i hela kommunen där det entreprenöriella lärandet ska vara en självklarhet i alla lärandeprocesser idag och i framtiden. Hög tillgänglighet, personligt engagemang och lokal närvaro Vi erbjuder ett komplett sortiment av banktjänster, både för privatpersoner och företag. Räkna med snabba besked och ett personligt engagemang. Välkommen! Österbybruk handelsbanken.se/osterbybruk Östhammar handelsbanken.se/osthammar

12 12 Visit Roslagen utvecklar vår turistnäring Kommunerna Norrtälje, Österåker och Östhammar samt 160 Roslagsföretag och föreningar äger tillsammans Visit Roslagen. Vi hjälper aktörer i kommunerna att utveckla, marknadsföra och sälja deras produkter och tjänster, berättar företagets VD Gisela Norén. Östhammars kommun har lång tradition i besöksnäringen. Redan i slutet på 1800-talet besöktes Roslagsstäderna Östhammar och Öregrund av storstadsbor som fann nöje i badorternas societetsparker. Gator stängdes av i städerna så att sommargästerna kunde spela tennis. Ortsbor flyttade till sina uthus och stugor och hyrde ut boningshuset till sommargästerna. Här finns fantastiska möjligheter till paddling. Visit Roslagen kan tipsa om vackra turer. Vallonbruken som Forsmark, Gimo, Harg och Österbybruk bedårar med vackra herrgårdar, smedjor och parker och lockar många besökare till spökvandringar, utställningar och konserter. De flesta besöker oss på sommaren, men vi arbetar för att få en längre säsong, med olika aktiviteter och erbjudanden, säger Gisela Norén. Vi vet att det finns ett stort intresse för en aktiv semester och där har Östhammars kommun mycket att erbjuda gällande till exempel vandring och cykling som kan bli möjliga säsongsförlängare. Men även upplevelser med kulturell inriktning är en viktig del i kommunens fantastiska utbud. De utvalda teman som ligger till grund för de flesta av våra erbjudanden är Natur, Kultur, Äventyr och Regional mat. Den vackra herrgården och dess omgivningar i Österbybruk är ett populärt besöksmål. Fritidsboende och svenska semesterfirare är vår stora besöksgrupp, men vi har också besökare från andra länder, som Tyskland, Holland och Norge, säger Gisela Norén. Besöksnäringen omsätter cirka 307 miljoner i Östhammars kommun och ger cirka 250 årsarbeten i kommunen. Läs mer om våra besöksmål, erbjudanden och evenemang på: AB GRÄSÖ SCHAKT Totalentreprenad inom Markarbeten Grunder Avloppsarbeten Leverans av jord & grus Utställning av flak Leif Andreas

13 ENTREPRENAD TR A N SP O RT LILLA ASPÖ ÖSTHAMMAR AVLOPP GRUNDER DRÄNERING Peter Roger Fredrik Teknisk isolering Värme Kyla Brand Musikfest i dagarna tre med runt 20 olika band och några stora dragplåster. Krutan Live. En skön musikfest på somriga Krutudden John Strand på SG Event anordnar under sommaren Krutan Live, en musikfestival på Krutudden, ett av Sveriges finaste festivalområden. Efter att uppmärksammat en efterfrågan på musikevenemang i regionen valde SG Event att satsa i Östhammars kommun. På ett relativt litet geografiskt upptagningsområde har vi flera stora målgrupper som uppskattar och vill upptäcka musik, bland annat en stor grupp sommarboende och fast boende i kommunen, men också stora studentgrupper i Uppsala och Gävle. Östhammar ligger bra till ur kommunikationsperspektiv och Krutudden har en fantastisk potential som område, säger John Strand. John Strand är involverad i olika kulturevenemang i Östhammar och tycker att utbudet i kommunen är bra men att det finns områden med utvecklingspotential, exempelvis när det gäller populärkultur inom musik. Det fanns utrymme för en renodlad musikfestival i Östhammars kommun, på Krutudden som ger den där somriga känslan som vi ville ha på en festival. Sedan fick vi också förfrågningar från många band, så det var helt enkelt dags att starta Krutan Live. Varför ska vi då besöka Krutan Live? För att få uppleva en skön sommarfestival med riktigt bra band tillsammans med goda vänner. Projektering Installation Service El Tele Data Brandlarm Industri Jordbruk Butiker Bostäder Klackskärsgatan 3, Östhammar Murning Puts Kaminer Vi utför Elinstallationer Egna hem Bostadsrätter Industri Christer , Askön 140, Östhammar

14 14 Öregrundsmåndag är en av många aktiviteter som genomförs av engagerade föreningar och invånare. Kultur och fritid förstärker vår vardagslyx Det kan innebära att vi kan delta i föreningslivet, aktivera oss eller motionera i det fria. Allt det kan Östhammars kommun erbjuda sina invånare. Sporthallar finns i de större tätorterna, simhallar likaså. Gym finns i både kommunal och privat regi. Det finns två konstishallar i kommunen, det finns en brottarhall och en pingishall. Båtlivet bland kommunens tusen öar är aktivt genom båt- och seglingsföreningar. Friluftsbaden är många, liksom de föreningsägda anläggningarna för fotboll och andra idrottsutövningar. Vinterns isar och preparerade skidspår uppskattas och de elbelysta motionsspåren används flitigt året om. Nytt bibliotek och kulturhus i Östhammar Vi kommer att bygga ett nytt huvudbibliotek på Storbrunn i Östhammar, säger Lena Hellström, kultur- och fritidschef i kommunen. Vi hoppas ha ett det färdigt till Biblioteket blir en del i ett kulturhus som ska vara öppet för alla, en mötesplats för unga och gamla. Du hittar ett utbud av kulturaktiviteter, både för barn, unga och vuxna. Vi vill erbjuda förskolebarn och barn i grundskolan olika kulturupplevelser. Det kan vara en danseller teaterföreställning, en konsert eller en film. Biblioteken arrangerar kulturprogram för de yngsta barnen. Festival i hela kommunen Jag hoppas att årets nyhet Festival Östhammar blir ett nytt återkommande sommarevenemang i kommunen, säger Lena Hellström. Vi har arrangerat en Musikvecka under nästan 40 år och tyckte att det var dags med ett nytt grepp. Hargs Hamn - expansiv hamn med strategiskt läge n Närhet till Storstockholm och Uppsala n Bra väg- och järnvägsförbindelser. Egen infrastruktur för tåg och lastbil n Sysselsätter ett 50-tal personer n Stora anläggningar för hantering av bränsle till värmekraftverk n Stor lagerkapacitet för malm, skrot, gatsten och styckegods Banvägen 1, Hargs Hamn,

15 Innebandyn är bra för Östhammar. Alunda IBF är en innebandyförening med cirka 1000 medlemmar, som har funnits sedan Föreningen har ett damlag i division 2 och ett herrlag i division 1 samt flertalet ungdomslag. 15 Sarah Svensson är lagkapten i Alunda IBF:s damlag och anser att föreningen betyder mycket för Östhammar, inte minst för att man har många aktiviteter inom föreningen, som till exempel Alundacupen på höstlovet. Vi är bland de största föreningarna i kommunen. Vi har två seniorlag som spelar på hög nivå och flertalet duktiga ungdomslag. Vi engagerar många i kommunen så därför skulle jag säga att vi är bra för Östhammar, säger Sarah Svensson. Sarah tycker att fritids- och idrottsutbudet i Östhammar är bra och att det finns mycket att göra och många fritidsoch idrottsföreningar att välja mellan. Sarah, som har ett mäktigt facit de tre senaste säsongerna med 89 poäng (62+27) på 58 matcher i damtvåan, ser såklart fram emot en ny framgångsrik innebandysäsong. Sarah Svensson ser fram emot en ny säsong. I Olandshallen hejar du fram henne och laget till nya framgångar.

16 I Forsmark satsar vi på framtiden Vill du bli en av oss? E-post: Hemsida: vattenfall.se/forsmark Concept: JS Media Tools A/S Concept: JS Media Tools A/S 7326

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Handlingsplan. Foto: Frida Eklund Edman

Handlingsplan. Foto: Frida Eklund Edman Handlingsplan Foto: Frida Eklund Edman T I L L V Ä X T S T R AT E G I Ö S T H A M M A R S KO M M U N 2 0 2 0 Handlingsplanen är det första årets lista för vad som bör göras. Här har varje strategi konkretiserats

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Johann Helgason Dreamstime.com Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Kärnavfall avger farlig strålning i 100 000 år Kärnavfall ska hanteras på ett sätt som inte pålägger framtida generationer

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

2015-02-09 1 (5) Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00

2015-02-09 1 (5) Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00 2015-02-09 1 (5) Plats och tid Deltagande Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00 Gräsö Skärgårdsråd Alunda utvecklingsgrupp Norrskedika utvecklingsgrupp Österbybruks

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli.

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Vision 2020 Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Utgångspunkter Förutsättningar för livskvalitet och attraktion på individnivå Ekonomisk specialisering/diversifiering Tillgång

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Läs mer

ÖSTHAMMARS KOMMUN ÄR EN KUSTKOMMUN ÄR DET SVÅRT ATT FÖRSTÅ?

ÖSTHAMMARS KOMMUN ÄR EN KUSTKOMMUN ÄR DET SVÅRT ATT FÖRSTÅ? KOMMUNDELNING Varför inte helt enkelt verka för en kommundelning? Kontakta Kammarkollegiet. Öregrund och Gräsö verkar inte synas på den karta som den politiska styrgruppen (kommunstyrelsens arbetsutskott)

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar Välkommen till Nordanstig i norra Hälsingland Här förverkligar du dina livsdrömmar N O R D A N S T I G - Naturligtvis. Här förverkligar du dina livsdrömmar. I norra Hälsingland, nära Sveriges mittpunkt,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR TANUMS KOMMUN IDENTITET OCH FRAMTID Tanums kommun Grebbestad Fjällbacka Rabbalshede Lur Resö Hamburgsund Bullaren Östad Tanumshede Gerlesborg Sannäs Havstenssund

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Vindeln det är här det händer

Vindeln det är här det händer Det här är Vi. Vindeln det är här det händer Kombinationen av trygg boendemiljö, vacker natur och aktiva och engagerade människor gör Vindeln till en intressant kommun i ständig utveckling. Vi ser oss

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Den snabba guiden till Värmlandsstrategin

Den snabba guiden till Värmlandsstrategin Den snabba guiden till Värmlandsstrategin 2014 2020 En strategi för hela Värmland Kontakter på Region Värmland: Madeleine Norum, processledare, 054-701 11 20 madeleine.norum@regionvarmland.se Bo-Josef

Läs mer

Micael Sandberg, Peter Sandén, Ulf Johansson Sweco Eurofutures

Micael Sandberg, Peter Sandén, Ulf Johansson Sweco Eurofutures Micael Sandberg, Peter Sandén, Ulf Johansson Sweco Eurofutures 1 2 Utgångspunkter 1. Förutsättningar för livskvalitet och attraktion på individnivå 2. Ekonomisk specialisering/diversifiering 3. Tillgång

Läs mer

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se 2011-12-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar sfr.samrad@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

Sammanfattning workshops

Sammanfattning workshops Sammanfattning workshops Bakgrund Under april, maj och juni månad 2013 har sex workshops genomförts med olika grupper som representerar Eskilstuna på olika sätt. Följande frågor ställdes till samtliga

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kultur- och fritidspolitiskt program Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv Öppenhet Delaktighet Samarbete Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter

Läs mer

FRITIDS- OCH BESÖKSNÄRING

FRITIDS- OCH BESÖKSNÄRING FRITIDS- OCH BESÖKSNÄRING Kommunens mångfald i naturmiljöer tillsammans med fasta motionsanläggningar skapar förutsättningar för aktiviteter till gagn för hälsa och livskvalité. Rekreation handlar om att

Läs mer

Östhammars sportklubb

Östhammars sportklubb Östhammars sportklubb Det finns ett stort intresse för tennis i Östhammars kommun! Tennis ÖSK tennis har två utebanor med grusunderlag samt en bana inomhus med ett underlag som heter bergoplattan. Ungdomsträningen

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Datum 2016-11-30 Dnr KS 2014/0321-212 Beslutad: styrgrupp, tjänstemän 2016-11-30 styrgrupp,

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-04-27 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, SR Ormön, Östhammar, kl. 08.15-09:30 Beslutande Sune Berglund Ingrid Gustavsson Christina Haaga Lisa Landberg Sune Pettersson Övriga deltagande Johanna Yngve

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer