Lokal välfärd och samhällsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal välfärd och samhällsutveckling"

Transkript

1 Lokal välfärd och samhällsutveckling

2 2 Hej! Vi vill bjuda dig på ett smakprov på det engagemang som Östhammars kommun har för den lokala välfärden och samhällsutvecklingen. Det finns många utmaningar, såsom bredbandsutbyggnad, framtidens utbildningar och en ny översiktsplan. Men det finns desto fler möjligheter i nybyggnation, tillväxtstrategi och frågan om slutförvar av kärnbränsle i kommunen. Det finns mycket vardagslyx för oss som jobbar och bor heltid eller deltid i kommunen. Inte minst alla de fritidsmöjligheter som vårt geografiska läge ger oss. Vår kustlinje är hela 400 mil och det finns minst tusen öar att upptäcka. Vårt näringsliv är starkt. Det finns cirka 2500 företag och de tillsammans med de stora industriföretagen är viktiga för kommunens utveckling. Trevlig läsning! Östhammars kommun Box 66, Östhammar Besöksadress: Stångörsgatan 10 Tfn E-post: Grafisk form och text Marknad & Kommunikation, Östhammars kommun Produktion JS/Sverige Fotografer Omslagsbild: Frida Eklund Ekman Övriga fotografer: Visit Roslagen, Anders Hedberg Magnusson, Sirkka-Liisa Bergkvist, Mostphotos, Örjan Lindström, Forsmarks Kraftgrupp, Elina Meuller, Magdalena Prevéus,

3 När näringslivet talar, lyssnar vi 3 I Östhammars kommun möter företagaren landsbygdens fördelar, såsom närhet i relationer och kontaktvägar. Detta, tillsammans med huvudstadsregionens möjligheter i infrastruktur och utbud, skapar framgångsrika företag. Dialogen är tät och vi ställer krav på varandra. Ulf Andersson, näringslivschef I ett längre perspektiv har företagens upplevelse av företagsklimatet tydligt förbättrats i Östhammars kommun, säger Ulf Andersson, chef på tillväxtkontoret. Vi nöjer oss inte med det utan har tillsammans med näringslivet och föreningar arbetat fram en tillväxtstrategi för kommunen. Östhammars kommun fortsätter att lyssna på näringslivet. Dialogen är tät och vi ställer krav på varandra. Läs mer om tillväxtstrategin på sidorna 8 9. Wow, vilken fest! Och vilken manifestation! I maj 2015 genomfördes Tillväxtgalan för första gången i Östhammars kommun. Drygt 140 deltagare samlades i Storbrunn för att uppmärksamma starka prestationer, hylla vårt fantastiska föreningsliv och hissa näringslivets hjältar. Föreningsliv och näringsliv förenades på ett sätt som är karaktäristiskt för just Östhammars kommun. Här lever civilsamhälle, föreningsliv och näringsliv mycket nära varandra och det blev tydligt den här kvällen. Priset Årets företagare i Östhammars kommun gick till Karl, Ulf och Lars Eriksson på det familjedrivna företaget Korsbrons Åkeri AB. Foto: Anders Hedberg Magnusson. Du väljer själv var du helst vill träffa oss och göra dina affärer - på kontoret, i mobilbanken eller i telefonen. Välkommen till ditt lokala Swedbankkontor

4 4 För Östhammarshem präglades 2014 av utveckling och tillväxt. Det nya bostadsområdet i Österbybruk, Mästersmeden, öppnades för inflyttning i september. Området och gestaltningen har fått stor uppmärksamhet och är ett värdefullt och väl inpassat nytillskott i den anrika kulturmiljön. Foto: Anders Erixon. Underhåll är minst lika viktigt som utveckling och byggande av nya bostäder Anders Erixon är VD på Stiftelsen Östhammarshem, kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Han vet att hyresgästerna uppskattar ett trivsamt och tryggt boende. Att snabbt åtgärda fel uppskattas. En hyresrätt är en boendeform som är bekymmersfri. Vi utför fastighetsskötseln och om kylskåpet går sönder så fixar vi det, om lägenheten behöver målas om så ordnar vi det också. Förnyelse sker efter ett planerat periodiskt underhållschema. Östhammarshem arbetar med visionen hem att längta till och sätter trivsel och trygghet i fokus för hyresgästerna. Engagerade medarbetare, en stabil ekonomi, hög servicenivå och ett modernt fastighetsbestånd som hela tiden utvecklas är viktiga framgångsfaktorer för oss, säger Anders Erixon. Och vi vet att hyresgästerna är nöjda med oss, enligt de undersökningar vi gjort! Östhammarshems senaste projekt Mästersmeden i Österbybruk är ett av flera projekt som byggts för att kunna erbjuda modernt boende. Mästersmeden består av fyrtio lägenheter i en unik och vacker bruksmiljö. Vi vill vara en motor i tillväxten och erbjuda lägenheter för människor i alla åldrar. Vi bygger även trygghetsbostäder i Alunda och har flera andra projekt på gång i framtiden, säger Anders Erixon. Anders Erixon är nöjd med att utveckla nya boendemiljöer i Östhammars kommun, men vill betona att det ska läggas lika mycket fokus på att underhålla det befintliga fastighetsbeståndet för att hålla en hög standard med välskötta hus i trygga områden. ÖSTHAMMARSHEM Trivsel Nära Personligt Kvalitet Gimo Hem Standard Miljö Fritid Öregrund Barnvänligt Skärgård Alunda Närhet Hav Stad Natur Service Hargshamn Skog och Mark Östhammar Bruksmiljö Ett hem Historia att längta natur Trygghet Industri Jordbruk tel: Österbybruk Standard Miljö till Fritid Öregrund Barnvänligt Skärgård Alunda Närhet Hav Trivsel Trygghet Nära Personligt Närhet som stadkultur Fritid Öregrund Barnvänligt Skärgård Alunda Närhet Hav Stad Natur Ett hem att längta till! Vi erbjuder ett tryggt boende med kvalité och närhet till såväl natur

5 Vi vill skapa en ny översiktsplan genom dialoger om framtiden 5 Östhammars kommun arbetar sedan några år tillbaka med en ny översiktsplan för kommunen. En översiktsplan ska ange kommunens ambition att skapa en långsiktig och hållbar utveckling. Den ska vara vägledande i beslut som främst rör mark- och vattenanvändning. Flexibla kommunikationer är viktigt Kommunikationer har en stor betydelse i kommunen. Vi har behov att ta oss till våra jobb och skolor, näringslivet behöver kommunikationer för sin försörjning och vi vill nå utbudet i vår egen kommun liksom i regionens större städer. Kommunikationerna kopplar ihop våra lokala, små kärnor av bebyggelse och verksamheter med omvärlden. Mångfald av värden att ta hand om Kulturmiljöer, naturområden, tätorter och boendemiljöer, kust och skärgård, bruksmiljöer, tysta skogar, våtmarker och vattendrag är värden som vi måste ta hand om och utveckla. Tänka miljösmart Vi ska hitta smarta lösningar för energiförsörjning, vatten- och avloppshantering, avfall, miljöskydd, klimatberedskap och kommunikationer. Det handlar om att tänka långsiktigt och hållbart i en helhetssyn. Skapa tillväxt med välfärd Vi måste samarbeta för att hushålla med resurserna och skapa ett samhälle för alla. Med engagemang från oss alla kan vi skapa mervärden. Ännu livskraftigare näringsliv Den lokala arbetsmarknaden är en viktig förutsättning för kommunens utveckling. Vi har ett antal stora företag och många småföretag som skapar en stark, lokal arbetsmarknad. Vi hoppas att den kan bli än mer livskraftig för att möta framtida behov av sysselsättning. Vi vill arbeta genom dialoger Förslaget till den nya översiktsplanen för kommunen är ute på samråd mellan den 15 maj och 15 september Då kan heltidsboende, deltidsboende, företagare, föreningar och andra intresserade lämna synpunkter på förslaget. Samråd där heltidsboende, deltidsboende, företagare, föreningar och andra intresserade kan lämna synpunkter på förslaget. Här svarar Marie Nenzén, översiktsplanerare, på frågor. Kommunen vill ha dialog på många platser i kommunen och förslaget finns också på kommunen webbsida, allt för att inte missa någon viktig synpunkt som behöver arbetas in i det som ska bli vår nya översiktsplan.

6 6 Forsmarks kärnkraftverk. Enligt svensk lag måste den som producerar avfallet också vara den som ser till att det tas om hand och varje land i EU ska ta hand om sitt eget avfall. Foto: Forsmarks Kraftgrupp. Vi deltar med stort ansvar i slutförvarsfrågan Sverige har använt el från kärnkraft i flera decennier och varje reaktor producerar i genomsnitt 20 ton använt kärnbränsle per år. Det använda bränslet är radioaktivt och måste därför isoleras från människa och miljö i minst år. Idag finns ingen långsiktig lösning för den här sortens avfall någonstans i världen, säger Marie Berggren, chef för strategienheten. Enligt svensk lag måste den som producerar avfallet också vara den som ser till att det tas om hand och varje land i EU ska ta hand om sitt eget avfall. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), som ägs av kärnkraftsindustrin, har lämnat in en ansökan om att få bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. Ansökan granskas och prövas av Mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndigheten. I ett första skede prövas om ansökan är tillräckligt komplett för att gå vidare i processen. Ett regeringsbeslut ska grundas på vår vilja Granskningen förväntas ta flera år. När den är klar lämnar myndigheterna yttrande till regeringen, där de rekommenderar regeringen att tillåta eller inte tillåta ett Undrar du när det är bästa tiden att sälja din bostad? Ju fler bostäder man säljer, desto bättre blir man på det. Varför inte ringa Sveriges största mäklare? FASTIGHETSBYRÅN I ÖSTHAMMAR / / DROTTNINGGATAN 7, ÖSTHAMMAR / FASTIGHETSBYRAN.SE

7 slutförvar. Det är regeringen som fattar det slutgiltiga beslutet. Innan regeringen fattar sitt beslut frågar den Östhammars kommun och Oskarshamns kommun om kommunerna kan acceptera en slutförvarslösning utifrån de förutsättningar som finns. Båda kommunerna är parter i slutförvarsfrågan. Kommunen har inte tagit ställning Östhammars kommun spelar en viktig och unik roll i processen. Kommunen granskar SKB:s ansökan om att få bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Kommunen kan säga ja eller nej till ett slutförvar, men också föreslå förändringar och villkor för verksamheten. Kommunen har inte tagit ställning för eller emot ett slutförvar i Forsmark, utan vi har valt att delta aktivt i processen för att hitta en så bra lösning som möjligt, säger Marie Berggren. Samtidigt vill SKB bygga ut befintligt slutförvar i Forsmark. Idag finns redan ett slutförvar för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall som kommer från sjukvård, industri, forskning och driften av kärnkraftverk. När Sverige också ska börja riva kärnkraftverk behövs slutförvar för det avfallet. SKB har lämnat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Kommunen vill vara en aktiv part även här och bevakar, informerar och lämnar yttranden i prövningen. 7 Fiber även på landsbygden SKB näringslivsutveckling AB (SKB NU) är en stöttande part för framför allt fiberutbyggnad på landsbygden. Om det finns intresse för byalag eller föreningar på landsbygden att bygga sitt bredbandsnät så samarbetar SKB NU och Östhammars kommun för att ge stöd, råd och hjälp. Läs mer på MARKSTEN Kom och se vår markstensutställning NYTT UTERUM? Vi levererar balkong- och altaninglasningar samt kompletta uterum Kontakta oss för rådgivning samt fri offert. Tel Verkstadsv. 5 Östhammar Öppettider: Mån-fre BILGLAS En sliten eller trasig ruta är en farlig ruta. Vi utför även stenskottslagning med snabb service! MASKINUTHYRNING Vi hyr ut alla typer av maskiner och verktyg

8 8 Tillväxt och utveckling genom Vi har goda förutsättningar att skapa en positiv utveckling i Östhammars kommun, säger Ulf Andersson, chef på Tillväxtkontoret. Det visar den nulägesanalys som vi har gjort i arbetet med att skapa en strategi för ökad tillväxt. Analysen pekar även ut några utmaningar som vi behöver anta för att bli en ännu mer attraktiv kommun såväl för oss som redan bor och arbetar här, som för omvärlden. För att lyckas är det viktigt att vi utgår från våra lokala förutsättningar och behoven som alla som lever och arbetar här har, säger Ulf Andersson. Lokala förutsättningar och behov prioriteras Vår tillväxtstrategi utgår från tre huvudmål som vi gemensamt har identifierat som de viktigaste för Östhammars kommun; en positiv befolkningsutveckling, ett starkt näringsliv och en synlig roll i huvudstadsregionen. Vi har identifierat några prioriterade delområden som vi kommer att arbeta med tillsammans med näringslivet, föreningarna och andra intressenter som är viktiga för Östhammars kommuns tillväxt och framtid. En positiv befolkningsutveckling Vi prioriterar pendling, jobb, boende och kompetens för att nå framgång och en positiv befolkningsutveckling. Det handlar exempelvis om att skapa möjligheter till en jämställd pendling, då män och kvinnor ofta har olika resmönster. Vi måste arbeta aktivt för nyetableringar som skapar arbetstillfällen och underlätta för par att flytta till kommunen. Vi måste skapa fler och attraktiva bostäder. Vi inkludera våra deltidsboende som starka resurser i utvecklingen av kommunen. Dessutom har vi utmaningen att höja kompetens- och utbildningsnivån i hela kommunen, eftersom den är lägre här jämfört med riket. Vi måste öka jämställdheten bland annat när det gäller lönerna. Frukostmöten med näringslivet är en viktig del i arbetet med tillväxtstrategin. Ett starkt näringsliv Vi prioriterar nya företag, växande företag och medbyggande. Ett starkt näringsliv i kombination med en bra offentlig service är ett måste. Här spelar kommunens service till företagen en viktig roll i allt från att få undan snö så att framkomligheten är bra till att ge snabba och korrekta svar. Vi behöver fler företag, fler kontakter mellan ungdomar och företag och fler praktikplatser. Det är även viktigt med nya företag i andra branscher än de som dominerar vår kommun, exempelvis inom kulturella och kreativa näringar. Besöksnäringen är den näring som växer mest i Sverige och kan utvecklas väl i vår kommun. Det är också en näring där många unga tar sina första kliv ut i arbetslivet. En synlig roll i huvudstadsregionen För att nå detta mål måste vi skapa attraktiva lokalsamhällen, utveckla kommunikationerna och den regionala agendan. Företagsbesök skapar ökad förståelse. Här hos Olandsbyggarna. Samverkan kring gemensamma frågor ger styrka och framgång Företag i samverkan är en ideell förening där de fem lokala företagarföreningarna och Östhammars kommun är medlemmar. Föreningen är en arena för samverkan och dialog och vi arbetar för ett hållbart näringsliv i Östhammars kommun.

9 9 samarbete och engagemang Vi är till för våra medborgare och företag. Inte tvärtom. Peter Nyberg, kommunchef Gränserna mellan kommuner och län är inget som invånarna bryr sig om och idag förflyttar vi oss med lätthet mellan länder, världsdelar, kommuner och län, säger Ulf Andersson. Därför är det viktigt att Östhammars kommun blir en synlig aktör och tar plats i den storstadsregion, med Stockholm och Uppsala, som växer så det knakar. Både företag och invånare kan ta plats på den arenan genom att vi utvecklar näringslivets regionala kontakter och positionerar oss i Storstockholms arbetsmarknadsregion. Självklart spelar kommunikationerna en viktig roll. Ombyggnad av väg 288 är mycket viktig för vår tillväxt, säger Ulf Andersson. Vi tror på även på ombyggnad av väg 76 för utveckling av kommunen. Och tänk om vi kunde få spårbunden trafik. Hållbart och effektivt och möjlighet för kommunens orter att utvecklas till attraktiva boendemiljöer. Kommunens roll för tillväxt och välfärd Östhammars kommun arbetar med ständiga förbättringar för att utveckla kommunens arbete med fokus på kvalitet, service och inflytande gentemot medborgarna, säger kommunchef Peter Nyberg. Vi ska verka i deras tjänst och måste ställa oss själva frågan om vilken väg vi måste ta för att nå dit. Vi vill vara en modern organisation då gäller det att vi håller oss uppdaterade när det gäller våra användare, medborgare och företagare och deras villkor. Ett gott bemötande är A och O När en företagare ringer till oss och behöver svar på en fråga måste svaret komma snabbt, konstaterar Peter Nyberg. De kan inte vänta på svar om exempelvis bygglov. Detsamma gäller frågor kring förskolor och äldreomsorg eller vattentaxa. Vi har kommit långt genom vår kundtjänst Östhammar Direkt, som utsetts till Sveriges bästa kundtjänst Kanske är den en av våra mest lyckande satsningar på direktkontakt med medborgarna. Självklart vill vi vara en attraktiv kommun Vi har goda förutsättningar att bli en ännu mer attraktiv kommun, både som arbetsgivare, destination, bostadsoch etableringsort, säger Peter Nyberg. Det handlar helt enkelt om att arbeta smart och verkligen ta tillvara på våra möjligheter och våra engagerade medarbetare och medborgare. Ett stort steg på den vägen är den tillväxtstrategi som vi arbetat fram tillsammans med näringsliv, föreningar och organisationer. Sedan 2012 jämför vi också våra resultat med andra kommunorganisationer när det gäller attraktivitet. Även där har vi satt upp höga mål och vi strävar efter ständig förbättring. I Östhammars kommun finns plats att vara personlig och nära på riktigt. Det ska vi som lever och verkar här ta tillvara på då blir vi framgångsrika, säger Peter Nyberg. Besöksadress: Tullportsgatan 3 Östhammar Tidsbokning:

10 10 Tekniska utbildningar av hög kvalitet Idag finns 26 regioner med nära 150 Teknikcollegecertifierade utbildningsanordnare och över 2000 samverkansföretag från norr till söder. Teknikcollege i Uppland är ett samarbete mellan Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner som startade Arbetsmarknaden i kommunen och länet har stor brist på kvalificerad, teknisk kompetens, säger Margaretha Sjöberg Boström som arbetar som processledare för Teknikcollege i Uppland och varit med sedan starten Utbildningen sker i nära samarbete med svenska teknikoch industriföretag. Närmare 40 företag, flera av dem världsledande, samverkar aktivt inom Teknikcollege i Uppland. Regionen är i stark tillväxt och teknikbranscherna omfattar energi, life science/biotech, stål, tillverkning, papper, klimatsystem, fastighetsbranschen, marinindustri, gjuteri, järnbruk, IT och teknikkonsulter. De certifierade skolorna i kommunen är Forsmarks skola, Vuxenutbildningen/Yh och Wilhelm Haglunds gymnasium. SKB satsar för framtiden Svensk Kärnbränslehantering tar hand om radioaktivt avfall på ett säkert sätt. I Forsmark finns en av våra anläggningar, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Här planerar vi också att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i framtiden. Hos oss jobbar allt från informatörer till driftpersonal och olika slags specialister. I dag är vi 75 personer i Östhammars kommun som arbetar med detta viktiga uppdrag. Men vi vill bli fler! Vill du jobba hos oss eller veta mer om vår verksamhet? Läs mer på skb.se/jobb

11 Vi vill ha skolor som stimulerar kreativitet och skapande Det entreprenöriella lärandet har varit i fokus och prioriterats i fyra av kommunens projektskolor sedan Skolorna är Hammarskolan, Olandsskolan, Vallonskolan och Vretaskolan. Skolorna har ingått i en satsning med syfte att utveckla entreprenöriella färdigheter i hela skolsystemet, säger Anna Steinwall, projektledare. Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är kunskap om eget företagande. Det betyder i stora drag att skolan ska arbeta för att stärka elevernas utveckling av bland annat initiativförmåga, ansvarskänsla och samarbetsförmåga. Entreprenörskap finns i skolans styrdokument Enligt regeringens Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet ska entreprenörskap löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Skolverket har konstaterat att entreprenöriella kompetenser hos eleverna är viktiga för både individens och samhällets utveckling. För individen kan det vara avgörande för att våga och kunna förverkliga sina drömmar. Entreprenörskap finns idag med i grundskolans och gymnasieskolans läroplaner. Skolorna som deltagit i projektet i Östhammars kommun kan se resultat såsom att motivationen hos lärarna och engagemanget bland eleverna har ökat, tack vare det entreprenöriella lärandet, säger Anna Steinwall. Även resultat som högre meritvärden samt sidoeffekter som minskad frånvaro och skadegörelse på skolorna har lyfts upp av skolledarna. 11 Ett exempel för att stimulera entreprenöriella förmågor är Draknästet, känt från TV. Under en vecka fick eleverna på Vallonskolan i Gimo presentera produkter och affärsidéer för en jury. Foto: Magdalena Prevéus. Projektet i Östhammars kommun avslutas 2015 Samtidigt innebär detta också starten för en bredare satsning i hela kommunen där det entreprenöriella lärandet ska vara en självklarhet i alla lärandeprocesser idag och i framtiden. Hög tillgänglighet, personligt engagemang och lokal närvaro Vi erbjuder ett komplett sortiment av banktjänster, både för privatpersoner och företag. Räkna med snabba besked och ett personligt engagemang. Välkommen! Österbybruk handelsbanken.se/osterbybruk Östhammar handelsbanken.se/osthammar

12 12 Visit Roslagen utvecklar vår turistnäring Kommunerna Norrtälje, Österåker och Östhammar samt 160 Roslagsföretag och föreningar äger tillsammans Visit Roslagen. Vi hjälper aktörer i kommunerna att utveckla, marknadsföra och sälja deras produkter och tjänster, berättar företagets VD Gisela Norén. Östhammars kommun har lång tradition i besöksnäringen. Redan i slutet på 1800-talet besöktes Roslagsstäderna Östhammar och Öregrund av storstadsbor som fann nöje i badorternas societetsparker. Gator stängdes av i städerna så att sommargästerna kunde spela tennis. Ortsbor flyttade till sina uthus och stugor och hyrde ut boningshuset till sommargästerna. Här finns fantastiska möjligheter till paddling. Visit Roslagen kan tipsa om vackra turer. Vallonbruken som Forsmark, Gimo, Harg och Österbybruk bedårar med vackra herrgårdar, smedjor och parker och lockar många besökare till spökvandringar, utställningar och konserter. De flesta besöker oss på sommaren, men vi arbetar för att få en längre säsong, med olika aktiviteter och erbjudanden, säger Gisela Norén. Vi vet att det finns ett stort intresse för en aktiv semester och där har Östhammars kommun mycket att erbjuda gällande till exempel vandring och cykling som kan bli möjliga säsongsförlängare. Men även upplevelser med kulturell inriktning är en viktig del i kommunens fantastiska utbud. De utvalda teman som ligger till grund för de flesta av våra erbjudanden är Natur, Kultur, Äventyr och Regional mat. Den vackra herrgården och dess omgivningar i Österbybruk är ett populärt besöksmål. Fritidsboende och svenska semesterfirare är vår stora besöksgrupp, men vi har också besökare från andra länder, som Tyskland, Holland och Norge, säger Gisela Norén. Besöksnäringen omsätter cirka 307 miljoner i Östhammars kommun och ger cirka 250 årsarbeten i kommunen. Läs mer om våra besöksmål, erbjudanden och evenemang på: AB GRÄSÖ SCHAKT Totalentreprenad inom Markarbeten Grunder Avloppsarbeten Leverans av jord & grus Utställning av flak Leif Andreas

13 ENTREPRENAD TR A N SP O RT LILLA ASPÖ ÖSTHAMMAR AVLOPP GRUNDER DRÄNERING Peter Roger Fredrik Teknisk isolering Värme Kyla Brand Musikfest i dagarna tre med runt 20 olika band och några stora dragplåster. Krutan Live. En skön musikfest på somriga Krutudden John Strand på SG Event anordnar under sommaren Krutan Live, en musikfestival på Krutudden, ett av Sveriges finaste festivalområden. Efter att uppmärksammat en efterfrågan på musikevenemang i regionen valde SG Event att satsa i Östhammars kommun. På ett relativt litet geografiskt upptagningsområde har vi flera stora målgrupper som uppskattar och vill upptäcka musik, bland annat en stor grupp sommarboende och fast boende i kommunen, men också stora studentgrupper i Uppsala och Gävle. Östhammar ligger bra till ur kommunikationsperspektiv och Krutudden har en fantastisk potential som område, säger John Strand. John Strand är involverad i olika kulturevenemang i Östhammar och tycker att utbudet i kommunen är bra men att det finns områden med utvecklingspotential, exempelvis när det gäller populärkultur inom musik. Det fanns utrymme för en renodlad musikfestival i Östhammars kommun, på Krutudden som ger den där somriga känslan som vi ville ha på en festival. Sedan fick vi också förfrågningar från många band, så det var helt enkelt dags att starta Krutan Live. Varför ska vi då besöka Krutan Live? För att få uppleva en skön sommarfestival med riktigt bra band tillsammans med goda vänner. Projektering Installation Service El Tele Data Brandlarm Industri Jordbruk Butiker Bostäder Klackskärsgatan 3, Östhammar Murning Puts Kaminer Vi utför Elinstallationer Egna hem Bostadsrätter Industri Christer , Askön 140, Östhammar

14 14 Öregrundsmåndag är en av många aktiviteter som genomförs av engagerade föreningar och invånare. Kultur och fritid förstärker vår vardagslyx Det kan innebära att vi kan delta i föreningslivet, aktivera oss eller motionera i det fria. Allt det kan Östhammars kommun erbjuda sina invånare. Sporthallar finns i de större tätorterna, simhallar likaså. Gym finns i både kommunal och privat regi. Det finns två konstishallar i kommunen, det finns en brottarhall och en pingishall. Båtlivet bland kommunens tusen öar är aktivt genom båt- och seglingsföreningar. Friluftsbaden är många, liksom de föreningsägda anläggningarna för fotboll och andra idrottsutövningar. Vinterns isar och preparerade skidspår uppskattas och de elbelysta motionsspåren används flitigt året om. Nytt bibliotek och kulturhus i Östhammar Vi kommer att bygga ett nytt huvudbibliotek på Storbrunn i Östhammar, säger Lena Hellström, kultur- och fritidschef i kommunen. Vi hoppas ha ett det färdigt till Biblioteket blir en del i ett kulturhus som ska vara öppet för alla, en mötesplats för unga och gamla. Du hittar ett utbud av kulturaktiviteter, både för barn, unga och vuxna. Vi vill erbjuda förskolebarn och barn i grundskolan olika kulturupplevelser. Det kan vara en danseller teaterföreställning, en konsert eller en film. Biblioteken arrangerar kulturprogram för de yngsta barnen. Festival i hela kommunen Jag hoppas att årets nyhet Festival Östhammar blir ett nytt återkommande sommarevenemang i kommunen, säger Lena Hellström. Vi har arrangerat en Musikvecka under nästan 40 år och tyckte att det var dags med ett nytt grepp. Hargs Hamn - expansiv hamn med strategiskt läge n Närhet till Storstockholm och Uppsala n Bra väg- och järnvägsförbindelser. Egen infrastruktur för tåg och lastbil n Sysselsätter ett 50-tal personer n Stora anläggningar för hantering av bränsle till värmekraftverk n Stor lagerkapacitet för malm, skrot, gatsten och styckegods Banvägen 1, Hargs Hamn,

15 Innebandyn är bra för Östhammar. Alunda IBF är en innebandyförening med cirka 1000 medlemmar, som har funnits sedan Föreningen har ett damlag i division 2 och ett herrlag i division 1 samt flertalet ungdomslag. 15 Sarah Svensson är lagkapten i Alunda IBF:s damlag och anser att föreningen betyder mycket för Östhammar, inte minst för att man har många aktiviteter inom föreningen, som till exempel Alundacupen på höstlovet. Vi är bland de största föreningarna i kommunen. Vi har två seniorlag som spelar på hög nivå och flertalet duktiga ungdomslag. Vi engagerar många i kommunen så därför skulle jag säga att vi är bra för Östhammar, säger Sarah Svensson. Sarah tycker att fritids- och idrottsutbudet i Östhammar är bra och att det finns mycket att göra och många fritidsoch idrottsföreningar att välja mellan. Sarah, som har ett mäktigt facit de tre senaste säsongerna med 89 poäng (62+27) på 58 matcher i damtvåan, ser såklart fram emot en ny framgångsrik innebandysäsong. Sarah Svensson ser fram emot en ny säsong. I Olandshallen hejar du fram henne och laget till nya framgångar.

16 I Forsmark satsar vi på framtiden Vill du bli en av oss? E-post: Hemsida: vattenfall.se/forsmark Concept: JS Media Tools A/S Concept: JS Media Tools A/S 7326

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID.

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. KRUT Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. Jag förstår inte varför folk är rädda för nya idéer. Jag är rädd för de gamla. JOHN CAGE KRUT Kreativ utveckling Producerad av: www.abebarod.se Text: Lars

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Lagerbladet. Vad händer nu i Oskarshamn? Mervärden mer än bara pengar. Avslut och nystart. Inget kärnbränsle förvar. Sid 4 9.

Lagerbladet. Vad händer nu i Oskarshamn? Mervärden mer än bara pengar. Avslut och nystart. Inget kärnbränsle förvar. Sid 4 9. Lagerbladet O S K A R S H A M N 2 2009 En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Mervärden mer än bara pengar Sid 4 9 Avslut och nystart Sid 14 Inget kärnbränsle

Läs mer

Hargs Bruk AB. ett företag i tiden. Tack för i år! december 2010. kalender. På återseende 2011! www.osthammar.se

Hargs Bruk AB. ett företag i tiden. Tack för i år! december 2010. kalender. På återseende 2011! www.osthammar.se www.osthammar.se Industrihydraulik ÖI AB hemmabutiken i Östhammar SUBLIFT AB företagsmagasinet kalender december 2010 2010 Nästa Nätverksträff Datum: 2 februari 2011 Tid: 07.30 09.00 Lokal: Knutmassomuséet,

Läs mer

Leaderområde 2008 2013

Leaderområde 2008 2013 Leaderområde 2008 2013 I Roslagens famn på den blommande ö, där vågorna klucka mot strand, där vassarna vagga och nyslaget hö det doftar emot oss ibland, där sitter jag uti bersån på en bänk och tittar

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se www.osthammar.se Arronett Teknik AB Östhammars Gummiverkstad AB företagsmagasinet kalender Alunda Järngjuteri oktober 2010 2010 Nästa Nätverksträff Datum: 3 november Tid: 07.30 09.00 Lokal: Knutmassomuséet,

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Välkommen att kontakta oss! Jacob Spangenberg, (C) Ordförande i kommunstyrelsen

Välkommen att kontakta oss! Jacob Spangenberg, (C) Ordförande i kommunstyrelsen 1 ÖSTHAMMAR HOTELL Det är här det händer! Just nu är Östhammars kommun inne i ett expansivt skede. Nyöppnandet av Dannemora gruva, framgångsrika verkstadsföretag och inte minst valet av Forsmark som lokaliseringsplats

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

ÖSTHAMMARS KOMMUN - EN KOMMUN I UTVECKLING

ÖSTHAMMARS KOMMUN - EN KOMMUN I UTVECKLING ÖSTHAMMARS KOMMUN - EN KOMMUN I UTVEKLING ÖSTHAMMARS KOMMUN ÄR I ETT EXPANSIVT SKEDE Nyöppnandet av Dannemora gruvor, säkrare och bredare väg 88, framgångsrika verkstadsföretag och inte minst valet av

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer