Lokal välfärd och samhällsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal välfärd och samhällsutveckling"

Transkript

1 Lokal välfärd och samhällsutveckling

2 2 Hej! Vi vill bjuda dig på ett smakprov på det engagemang som Östhammars kommun har för den lokala välfärden och samhällsutvecklingen. Det finns många utmaningar, såsom bredbandsutbyggnad, framtidens utbildningar och en ny översiktsplan. Men det finns desto fler möjligheter i nybyggnation, tillväxtstrategi och frågan om slutförvar av kärnbränsle i kommunen. Det finns mycket vardagslyx för oss som jobbar och bor heltid eller deltid i kommunen. Inte minst alla de fritidsmöjligheter som vårt geografiska läge ger oss. Vår kustlinje är hela 400 mil och det finns minst tusen öar att upptäcka. Vårt näringsliv är starkt. Det finns cirka 2500 företag och de tillsammans med de stora industriföretagen är viktiga för kommunens utveckling. Trevlig läsning! Östhammars kommun Box 66, Östhammar Besöksadress: Stångörsgatan 10 Tfn E-post: Grafisk form och text Marknad & Kommunikation, Östhammars kommun Produktion JS/Sverige Fotografer Omslagsbild: Frida Eklund Ekman Övriga fotografer: Visit Roslagen, Anders Hedberg Magnusson, Sirkka-Liisa Bergkvist, Mostphotos, Örjan Lindström, Forsmarks Kraftgrupp, Elina Meuller, Magdalena Prevéus,

3 När näringslivet talar, lyssnar vi 3 I Östhammars kommun möter företagaren landsbygdens fördelar, såsom närhet i relationer och kontaktvägar. Detta, tillsammans med huvudstadsregionens möjligheter i infrastruktur och utbud, skapar framgångsrika företag. Dialogen är tät och vi ställer krav på varandra. Ulf Andersson, näringslivschef I ett längre perspektiv har företagens upplevelse av företagsklimatet tydligt förbättrats i Östhammars kommun, säger Ulf Andersson, chef på tillväxtkontoret. Vi nöjer oss inte med det utan har tillsammans med näringslivet och föreningar arbetat fram en tillväxtstrategi för kommunen. Östhammars kommun fortsätter att lyssna på näringslivet. Dialogen är tät och vi ställer krav på varandra. Läs mer om tillväxtstrategin på sidorna 8 9. Wow, vilken fest! Och vilken manifestation! I maj 2015 genomfördes Tillväxtgalan för första gången i Östhammars kommun. Drygt 140 deltagare samlades i Storbrunn för att uppmärksamma starka prestationer, hylla vårt fantastiska föreningsliv och hissa näringslivets hjältar. Föreningsliv och näringsliv förenades på ett sätt som är karaktäristiskt för just Östhammars kommun. Här lever civilsamhälle, föreningsliv och näringsliv mycket nära varandra och det blev tydligt den här kvällen. Priset Årets företagare i Östhammars kommun gick till Karl, Ulf och Lars Eriksson på det familjedrivna företaget Korsbrons Åkeri AB. Foto: Anders Hedberg Magnusson. Du väljer själv var du helst vill träffa oss och göra dina affärer - på kontoret, i mobilbanken eller i telefonen. Välkommen till ditt lokala Swedbankkontor

4 4 För Östhammarshem präglades 2014 av utveckling och tillväxt. Det nya bostadsområdet i Österbybruk, Mästersmeden, öppnades för inflyttning i september. Området och gestaltningen har fått stor uppmärksamhet och är ett värdefullt och väl inpassat nytillskott i den anrika kulturmiljön. Foto: Anders Erixon. Underhåll är minst lika viktigt som utveckling och byggande av nya bostäder Anders Erixon är VD på Stiftelsen Östhammarshem, kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Han vet att hyresgästerna uppskattar ett trivsamt och tryggt boende. Att snabbt åtgärda fel uppskattas. En hyresrätt är en boendeform som är bekymmersfri. Vi utför fastighetsskötseln och om kylskåpet går sönder så fixar vi det, om lägenheten behöver målas om så ordnar vi det också. Förnyelse sker efter ett planerat periodiskt underhållschema. Östhammarshem arbetar med visionen hem att längta till och sätter trivsel och trygghet i fokus för hyresgästerna. Engagerade medarbetare, en stabil ekonomi, hög servicenivå och ett modernt fastighetsbestånd som hela tiden utvecklas är viktiga framgångsfaktorer för oss, säger Anders Erixon. Och vi vet att hyresgästerna är nöjda med oss, enligt de undersökningar vi gjort! Östhammarshems senaste projekt Mästersmeden i Österbybruk är ett av flera projekt som byggts för att kunna erbjuda modernt boende. Mästersmeden består av fyrtio lägenheter i en unik och vacker bruksmiljö. Vi vill vara en motor i tillväxten och erbjuda lägenheter för människor i alla åldrar. Vi bygger även trygghetsbostäder i Alunda och har flera andra projekt på gång i framtiden, säger Anders Erixon. Anders Erixon är nöjd med att utveckla nya boendemiljöer i Östhammars kommun, men vill betona att det ska läggas lika mycket fokus på att underhålla det befintliga fastighetsbeståndet för att hålla en hög standard med välskötta hus i trygga områden. ÖSTHAMMARSHEM Trivsel Nära Personligt Kvalitet Gimo Hem Standard Miljö Fritid Öregrund Barnvänligt Skärgård Alunda Närhet Hav Stad Natur Service Hargshamn Skog och Mark Östhammar Bruksmiljö Ett hem Historia att längta natur Trygghet Industri Jordbruk tel: Österbybruk Standard Miljö till Fritid Öregrund Barnvänligt Skärgård Alunda Närhet Hav Trivsel Trygghet Nära Personligt Närhet som stadkultur Fritid Öregrund Barnvänligt Skärgård Alunda Närhet Hav Stad Natur Ett hem att längta till! Vi erbjuder ett tryggt boende med kvalité och närhet till såväl natur

5 Vi vill skapa en ny översiktsplan genom dialoger om framtiden 5 Östhammars kommun arbetar sedan några år tillbaka med en ny översiktsplan för kommunen. En översiktsplan ska ange kommunens ambition att skapa en långsiktig och hållbar utveckling. Den ska vara vägledande i beslut som främst rör mark- och vattenanvändning. Flexibla kommunikationer är viktigt Kommunikationer har en stor betydelse i kommunen. Vi har behov att ta oss till våra jobb och skolor, näringslivet behöver kommunikationer för sin försörjning och vi vill nå utbudet i vår egen kommun liksom i regionens större städer. Kommunikationerna kopplar ihop våra lokala, små kärnor av bebyggelse och verksamheter med omvärlden. Mångfald av värden att ta hand om Kulturmiljöer, naturområden, tätorter och boendemiljöer, kust och skärgård, bruksmiljöer, tysta skogar, våtmarker och vattendrag är värden som vi måste ta hand om och utveckla. Tänka miljösmart Vi ska hitta smarta lösningar för energiförsörjning, vatten- och avloppshantering, avfall, miljöskydd, klimatberedskap och kommunikationer. Det handlar om att tänka långsiktigt och hållbart i en helhetssyn. Skapa tillväxt med välfärd Vi måste samarbeta för att hushålla med resurserna och skapa ett samhälle för alla. Med engagemang från oss alla kan vi skapa mervärden. Ännu livskraftigare näringsliv Den lokala arbetsmarknaden är en viktig förutsättning för kommunens utveckling. Vi har ett antal stora företag och många småföretag som skapar en stark, lokal arbetsmarknad. Vi hoppas att den kan bli än mer livskraftig för att möta framtida behov av sysselsättning. Vi vill arbeta genom dialoger Förslaget till den nya översiktsplanen för kommunen är ute på samråd mellan den 15 maj och 15 september Då kan heltidsboende, deltidsboende, företagare, föreningar och andra intresserade lämna synpunkter på förslaget. Samråd där heltidsboende, deltidsboende, företagare, föreningar och andra intresserade kan lämna synpunkter på förslaget. Här svarar Marie Nenzén, översiktsplanerare, på frågor. Kommunen vill ha dialog på många platser i kommunen och förslaget finns också på kommunen webbsida, allt för att inte missa någon viktig synpunkt som behöver arbetas in i det som ska bli vår nya översiktsplan.

6 6 Forsmarks kärnkraftverk. Enligt svensk lag måste den som producerar avfallet också vara den som ser till att det tas om hand och varje land i EU ska ta hand om sitt eget avfall. Foto: Forsmarks Kraftgrupp. Vi deltar med stort ansvar i slutförvarsfrågan Sverige har använt el från kärnkraft i flera decennier och varje reaktor producerar i genomsnitt 20 ton använt kärnbränsle per år. Det använda bränslet är radioaktivt och måste därför isoleras från människa och miljö i minst år. Idag finns ingen långsiktig lösning för den här sortens avfall någonstans i världen, säger Marie Berggren, chef för strategienheten. Enligt svensk lag måste den som producerar avfallet också vara den som ser till att det tas om hand och varje land i EU ska ta hand om sitt eget avfall. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), som ägs av kärnkraftsindustrin, har lämnat in en ansökan om att få bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. Ansökan granskas och prövas av Mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndigheten. I ett första skede prövas om ansökan är tillräckligt komplett för att gå vidare i processen. Ett regeringsbeslut ska grundas på vår vilja Granskningen förväntas ta flera år. När den är klar lämnar myndigheterna yttrande till regeringen, där de rekommenderar regeringen att tillåta eller inte tillåta ett Undrar du när det är bästa tiden att sälja din bostad? Ju fler bostäder man säljer, desto bättre blir man på det. Varför inte ringa Sveriges största mäklare? FASTIGHETSBYRÅN I ÖSTHAMMAR / / DROTTNINGGATAN 7, ÖSTHAMMAR / FASTIGHETSBYRAN.SE

7 slutförvar. Det är regeringen som fattar det slutgiltiga beslutet. Innan regeringen fattar sitt beslut frågar den Östhammars kommun och Oskarshamns kommun om kommunerna kan acceptera en slutförvarslösning utifrån de förutsättningar som finns. Båda kommunerna är parter i slutförvarsfrågan. Kommunen har inte tagit ställning Östhammars kommun spelar en viktig och unik roll i processen. Kommunen granskar SKB:s ansökan om att få bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Kommunen kan säga ja eller nej till ett slutförvar, men också föreslå förändringar och villkor för verksamheten. Kommunen har inte tagit ställning för eller emot ett slutförvar i Forsmark, utan vi har valt att delta aktivt i processen för att hitta en så bra lösning som möjligt, säger Marie Berggren. Samtidigt vill SKB bygga ut befintligt slutförvar i Forsmark. Idag finns redan ett slutförvar för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall som kommer från sjukvård, industri, forskning och driften av kärnkraftverk. När Sverige också ska börja riva kärnkraftverk behövs slutförvar för det avfallet. SKB har lämnat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Kommunen vill vara en aktiv part även här och bevakar, informerar och lämnar yttranden i prövningen. 7 Fiber även på landsbygden SKB näringslivsutveckling AB (SKB NU) är en stöttande part för framför allt fiberutbyggnad på landsbygden. Om det finns intresse för byalag eller föreningar på landsbygden att bygga sitt bredbandsnät så samarbetar SKB NU och Östhammars kommun för att ge stöd, råd och hjälp. Läs mer på MARKSTEN Kom och se vår markstensutställning NYTT UTERUM? Vi levererar balkong- och altaninglasningar samt kompletta uterum Kontakta oss för rådgivning samt fri offert. Tel Verkstadsv. 5 Östhammar Öppettider: Mån-fre BILGLAS En sliten eller trasig ruta är en farlig ruta. Vi utför även stenskottslagning med snabb service! MASKINUTHYRNING Vi hyr ut alla typer av maskiner och verktyg

8 8 Tillväxt och utveckling genom Vi har goda förutsättningar att skapa en positiv utveckling i Östhammars kommun, säger Ulf Andersson, chef på Tillväxtkontoret. Det visar den nulägesanalys som vi har gjort i arbetet med att skapa en strategi för ökad tillväxt. Analysen pekar även ut några utmaningar som vi behöver anta för att bli en ännu mer attraktiv kommun såväl för oss som redan bor och arbetar här, som för omvärlden. För att lyckas är det viktigt att vi utgår från våra lokala förutsättningar och behoven som alla som lever och arbetar här har, säger Ulf Andersson. Lokala förutsättningar och behov prioriteras Vår tillväxtstrategi utgår från tre huvudmål som vi gemensamt har identifierat som de viktigaste för Östhammars kommun; en positiv befolkningsutveckling, ett starkt näringsliv och en synlig roll i huvudstadsregionen. Vi har identifierat några prioriterade delområden som vi kommer att arbeta med tillsammans med näringslivet, föreningarna och andra intressenter som är viktiga för Östhammars kommuns tillväxt och framtid. En positiv befolkningsutveckling Vi prioriterar pendling, jobb, boende och kompetens för att nå framgång och en positiv befolkningsutveckling. Det handlar exempelvis om att skapa möjligheter till en jämställd pendling, då män och kvinnor ofta har olika resmönster. Vi måste arbeta aktivt för nyetableringar som skapar arbetstillfällen och underlätta för par att flytta till kommunen. Vi måste skapa fler och attraktiva bostäder. Vi inkludera våra deltidsboende som starka resurser i utvecklingen av kommunen. Dessutom har vi utmaningen att höja kompetens- och utbildningsnivån i hela kommunen, eftersom den är lägre här jämfört med riket. Vi måste öka jämställdheten bland annat när det gäller lönerna. Frukostmöten med näringslivet är en viktig del i arbetet med tillväxtstrategin. Ett starkt näringsliv Vi prioriterar nya företag, växande företag och medbyggande. Ett starkt näringsliv i kombination med en bra offentlig service är ett måste. Här spelar kommunens service till företagen en viktig roll i allt från att få undan snö så att framkomligheten är bra till att ge snabba och korrekta svar. Vi behöver fler företag, fler kontakter mellan ungdomar och företag och fler praktikplatser. Det är även viktigt med nya företag i andra branscher än de som dominerar vår kommun, exempelvis inom kulturella och kreativa näringar. Besöksnäringen är den näring som växer mest i Sverige och kan utvecklas väl i vår kommun. Det är också en näring där många unga tar sina första kliv ut i arbetslivet. En synlig roll i huvudstadsregionen För att nå detta mål måste vi skapa attraktiva lokalsamhällen, utveckla kommunikationerna och den regionala agendan. Företagsbesök skapar ökad förståelse. Här hos Olandsbyggarna. Samverkan kring gemensamma frågor ger styrka och framgång Företag i samverkan är en ideell förening där de fem lokala företagarföreningarna och Östhammars kommun är medlemmar. Föreningen är en arena för samverkan och dialog och vi arbetar för ett hållbart näringsliv i Östhammars kommun.

9 9 samarbete och engagemang Vi är till för våra medborgare och företag. Inte tvärtom. Peter Nyberg, kommunchef Gränserna mellan kommuner och län är inget som invånarna bryr sig om och idag förflyttar vi oss med lätthet mellan länder, världsdelar, kommuner och län, säger Ulf Andersson. Därför är det viktigt att Östhammars kommun blir en synlig aktör och tar plats i den storstadsregion, med Stockholm och Uppsala, som växer så det knakar. Både företag och invånare kan ta plats på den arenan genom att vi utvecklar näringslivets regionala kontakter och positionerar oss i Storstockholms arbetsmarknadsregion. Självklart spelar kommunikationerna en viktig roll. Ombyggnad av väg 288 är mycket viktig för vår tillväxt, säger Ulf Andersson. Vi tror på även på ombyggnad av väg 76 för utveckling av kommunen. Och tänk om vi kunde få spårbunden trafik. Hållbart och effektivt och möjlighet för kommunens orter att utvecklas till attraktiva boendemiljöer. Kommunens roll för tillväxt och välfärd Östhammars kommun arbetar med ständiga förbättringar för att utveckla kommunens arbete med fokus på kvalitet, service och inflytande gentemot medborgarna, säger kommunchef Peter Nyberg. Vi ska verka i deras tjänst och måste ställa oss själva frågan om vilken väg vi måste ta för att nå dit. Vi vill vara en modern organisation då gäller det att vi håller oss uppdaterade när det gäller våra användare, medborgare och företagare och deras villkor. Ett gott bemötande är A och O När en företagare ringer till oss och behöver svar på en fråga måste svaret komma snabbt, konstaterar Peter Nyberg. De kan inte vänta på svar om exempelvis bygglov. Detsamma gäller frågor kring förskolor och äldreomsorg eller vattentaxa. Vi har kommit långt genom vår kundtjänst Östhammar Direkt, som utsetts till Sveriges bästa kundtjänst Kanske är den en av våra mest lyckande satsningar på direktkontakt med medborgarna. Självklart vill vi vara en attraktiv kommun Vi har goda förutsättningar att bli en ännu mer attraktiv kommun, både som arbetsgivare, destination, bostadsoch etableringsort, säger Peter Nyberg. Det handlar helt enkelt om att arbeta smart och verkligen ta tillvara på våra möjligheter och våra engagerade medarbetare och medborgare. Ett stort steg på den vägen är den tillväxtstrategi som vi arbetat fram tillsammans med näringsliv, föreningar och organisationer. Sedan 2012 jämför vi också våra resultat med andra kommunorganisationer när det gäller attraktivitet. Även där har vi satt upp höga mål och vi strävar efter ständig förbättring. I Östhammars kommun finns plats att vara personlig och nära på riktigt. Det ska vi som lever och verkar här ta tillvara på då blir vi framgångsrika, säger Peter Nyberg. Besöksadress: Tullportsgatan 3 Östhammar Tidsbokning:

10 10 Tekniska utbildningar av hög kvalitet Idag finns 26 regioner med nära 150 Teknikcollegecertifierade utbildningsanordnare och över 2000 samverkansföretag från norr till söder. Teknikcollege i Uppland är ett samarbete mellan Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner som startade Arbetsmarknaden i kommunen och länet har stor brist på kvalificerad, teknisk kompetens, säger Margaretha Sjöberg Boström som arbetar som processledare för Teknikcollege i Uppland och varit med sedan starten Utbildningen sker i nära samarbete med svenska teknikoch industriföretag. Närmare 40 företag, flera av dem världsledande, samverkar aktivt inom Teknikcollege i Uppland. Regionen är i stark tillväxt och teknikbranscherna omfattar energi, life science/biotech, stål, tillverkning, papper, klimatsystem, fastighetsbranschen, marinindustri, gjuteri, järnbruk, IT och teknikkonsulter. De certifierade skolorna i kommunen är Forsmarks skola, Vuxenutbildningen/Yh och Wilhelm Haglunds gymnasium. SKB satsar för framtiden Svensk Kärnbränslehantering tar hand om radioaktivt avfall på ett säkert sätt. I Forsmark finns en av våra anläggningar, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Här planerar vi också att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i framtiden. Hos oss jobbar allt från informatörer till driftpersonal och olika slags specialister. I dag är vi 75 personer i Östhammars kommun som arbetar med detta viktiga uppdrag. Men vi vill bli fler! Vill du jobba hos oss eller veta mer om vår verksamhet? Läs mer på skb.se/jobb

11 Vi vill ha skolor som stimulerar kreativitet och skapande Det entreprenöriella lärandet har varit i fokus och prioriterats i fyra av kommunens projektskolor sedan Skolorna är Hammarskolan, Olandsskolan, Vallonskolan och Vretaskolan. Skolorna har ingått i en satsning med syfte att utveckla entreprenöriella färdigheter i hela skolsystemet, säger Anna Steinwall, projektledare. Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är kunskap om eget företagande. Det betyder i stora drag att skolan ska arbeta för att stärka elevernas utveckling av bland annat initiativförmåga, ansvarskänsla och samarbetsförmåga. Entreprenörskap finns i skolans styrdokument Enligt regeringens Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet ska entreprenörskap löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Skolverket har konstaterat att entreprenöriella kompetenser hos eleverna är viktiga för både individens och samhällets utveckling. För individen kan det vara avgörande för att våga och kunna förverkliga sina drömmar. Entreprenörskap finns idag med i grundskolans och gymnasieskolans läroplaner. Skolorna som deltagit i projektet i Östhammars kommun kan se resultat såsom att motivationen hos lärarna och engagemanget bland eleverna har ökat, tack vare det entreprenöriella lärandet, säger Anna Steinwall. Även resultat som högre meritvärden samt sidoeffekter som minskad frånvaro och skadegörelse på skolorna har lyfts upp av skolledarna. 11 Ett exempel för att stimulera entreprenöriella förmågor är Draknästet, känt från TV. Under en vecka fick eleverna på Vallonskolan i Gimo presentera produkter och affärsidéer för en jury. Foto: Magdalena Prevéus. Projektet i Östhammars kommun avslutas 2015 Samtidigt innebär detta också starten för en bredare satsning i hela kommunen där det entreprenöriella lärandet ska vara en självklarhet i alla lärandeprocesser idag och i framtiden. Hög tillgänglighet, personligt engagemang och lokal närvaro Vi erbjuder ett komplett sortiment av banktjänster, både för privatpersoner och företag. Räkna med snabba besked och ett personligt engagemang. Välkommen! Österbybruk handelsbanken.se/osterbybruk Östhammar handelsbanken.se/osthammar

12 12 Visit Roslagen utvecklar vår turistnäring Kommunerna Norrtälje, Österåker och Östhammar samt 160 Roslagsföretag och föreningar äger tillsammans Visit Roslagen. Vi hjälper aktörer i kommunerna att utveckla, marknadsföra och sälja deras produkter och tjänster, berättar företagets VD Gisela Norén. Östhammars kommun har lång tradition i besöksnäringen. Redan i slutet på 1800-talet besöktes Roslagsstäderna Östhammar och Öregrund av storstadsbor som fann nöje i badorternas societetsparker. Gator stängdes av i städerna så att sommargästerna kunde spela tennis. Ortsbor flyttade till sina uthus och stugor och hyrde ut boningshuset till sommargästerna. Här finns fantastiska möjligheter till paddling. Visit Roslagen kan tipsa om vackra turer. Vallonbruken som Forsmark, Gimo, Harg och Österbybruk bedårar med vackra herrgårdar, smedjor och parker och lockar många besökare till spökvandringar, utställningar och konserter. De flesta besöker oss på sommaren, men vi arbetar för att få en längre säsong, med olika aktiviteter och erbjudanden, säger Gisela Norén. Vi vet att det finns ett stort intresse för en aktiv semester och där har Östhammars kommun mycket att erbjuda gällande till exempel vandring och cykling som kan bli möjliga säsongsförlängare. Men även upplevelser med kulturell inriktning är en viktig del i kommunens fantastiska utbud. De utvalda teman som ligger till grund för de flesta av våra erbjudanden är Natur, Kultur, Äventyr och Regional mat. Den vackra herrgården och dess omgivningar i Österbybruk är ett populärt besöksmål. Fritidsboende och svenska semesterfirare är vår stora besöksgrupp, men vi har också besökare från andra länder, som Tyskland, Holland och Norge, säger Gisela Norén. Besöksnäringen omsätter cirka 307 miljoner i Östhammars kommun och ger cirka 250 årsarbeten i kommunen. Läs mer om våra besöksmål, erbjudanden och evenemang på: AB GRÄSÖ SCHAKT Totalentreprenad inom Markarbeten Grunder Avloppsarbeten Leverans av jord & grus Utställning av flak Leif Andreas

13 ENTREPRENAD TR A N SP O RT LILLA ASPÖ ÖSTHAMMAR AVLOPP GRUNDER DRÄNERING Peter Roger Fredrik Teknisk isolering Värme Kyla Brand Musikfest i dagarna tre med runt 20 olika band och några stora dragplåster. Krutan Live. En skön musikfest på somriga Krutudden John Strand på SG Event anordnar under sommaren Krutan Live, en musikfestival på Krutudden, ett av Sveriges finaste festivalområden. Efter att uppmärksammat en efterfrågan på musikevenemang i regionen valde SG Event att satsa i Östhammars kommun. På ett relativt litet geografiskt upptagningsområde har vi flera stora målgrupper som uppskattar och vill upptäcka musik, bland annat en stor grupp sommarboende och fast boende i kommunen, men också stora studentgrupper i Uppsala och Gävle. Östhammar ligger bra till ur kommunikationsperspektiv och Krutudden har en fantastisk potential som område, säger John Strand. John Strand är involverad i olika kulturevenemang i Östhammar och tycker att utbudet i kommunen är bra men att det finns områden med utvecklingspotential, exempelvis när det gäller populärkultur inom musik. Det fanns utrymme för en renodlad musikfestival i Östhammars kommun, på Krutudden som ger den där somriga känslan som vi ville ha på en festival. Sedan fick vi också förfrågningar från många band, så det var helt enkelt dags att starta Krutan Live. Varför ska vi då besöka Krutan Live? För att få uppleva en skön sommarfestival med riktigt bra band tillsammans med goda vänner. Projektering Installation Service El Tele Data Brandlarm Industri Jordbruk Butiker Bostäder Klackskärsgatan 3, Östhammar Murning Puts Kaminer Vi utför Elinstallationer Egna hem Bostadsrätter Industri Christer , Askön 140, Östhammar

14 14 Öregrundsmåndag är en av många aktiviteter som genomförs av engagerade föreningar och invånare. Kultur och fritid förstärker vår vardagslyx Det kan innebära att vi kan delta i föreningslivet, aktivera oss eller motionera i det fria. Allt det kan Östhammars kommun erbjuda sina invånare. Sporthallar finns i de större tätorterna, simhallar likaså. Gym finns i både kommunal och privat regi. Det finns två konstishallar i kommunen, det finns en brottarhall och en pingishall. Båtlivet bland kommunens tusen öar är aktivt genom båt- och seglingsföreningar. Friluftsbaden är många, liksom de föreningsägda anläggningarna för fotboll och andra idrottsutövningar. Vinterns isar och preparerade skidspår uppskattas och de elbelysta motionsspåren används flitigt året om. Nytt bibliotek och kulturhus i Östhammar Vi kommer att bygga ett nytt huvudbibliotek på Storbrunn i Östhammar, säger Lena Hellström, kultur- och fritidschef i kommunen. Vi hoppas ha ett det färdigt till Biblioteket blir en del i ett kulturhus som ska vara öppet för alla, en mötesplats för unga och gamla. Du hittar ett utbud av kulturaktiviteter, både för barn, unga och vuxna. Vi vill erbjuda förskolebarn och barn i grundskolan olika kulturupplevelser. Det kan vara en danseller teaterföreställning, en konsert eller en film. Biblioteken arrangerar kulturprogram för de yngsta barnen. Festival i hela kommunen Jag hoppas att årets nyhet Festival Östhammar blir ett nytt återkommande sommarevenemang i kommunen, säger Lena Hellström. Vi har arrangerat en Musikvecka under nästan 40 år och tyckte att det var dags med ett nytt grepp. Hargs Hamn - expansiv hamn med strategiskt läge n Närhet till Storstockholm och Uppsala n Bra väg- och järnvägsförbindelser. Egen infrastruktur för tåg och lastbil n Sysselsätter ett 50-tal personer n Stora anläggningar för hantering av bränsle till värmekraftverk n Stor lagerkapacitet för malm, skrot, gatsten och styckegods Banvägen 1, Hargs Hamn,

15 Innebandyn är bra för Östhammar. Alunda IBF är en innebandyförening med cirka 1000 medlemmar, som har funnits sedan Föreningen har ett damlag i division 2 och ett herrlag i division 1 samt flertalet ungdomslag. 15 Sarah Svensson är lagkapten i Alunda IBF:s damlag och anser att föreningen betyder mycket för Östhammar, inte minst för att man har många aktiviteter inom föreningen, som till exempel Alundacupen på höstlovet. Vi är bland de största föreningarna i kommunen. Vi har två seniorlag som spelar på hög nivå och flertalet duktiga ungdomslag. Vi engagerar många i kommunen så därför skulle jag säga att vi är bra för Östhammar, säger Sarah Svensson. Sarah tycker att fritids- och idrottsutbudet i Östhammar är bra och att det finns mycket att göra och många fritidsoch idrottsföreningar att välja mellan. Sarah, som har ett mäktigt facit de tre senaste säsongerna med 89 poäng (62+27) på 58 matcher i damtvåan, ser såklart fram emot en ny framgångsrik innebandysäsong. Sarah Svensson ser fram emot en ny säsong. I Olandshallen hejar du fram henne och laget till nya framgångar.

16 I Forsmark satsar vi på framtiden Vill du bli en av oss? E-post: Hemsida: vattenfall.se/forsmark Concept: JS Media Tools A/S Concept: JS Media Tools A/S 7326

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

ÖSTHAMMARS KOMMUN ÄR EN KUSTKOMMUN ÄR DET SVÅRT ATT FÖRSTÅ?

ÖSTHAMMARS KOMMUN ÄR EN KUSTKOMMUN ÄR DET SVÅRT ATT FÖRSTÅ? KOMMUNDELNING Varför inte helt enkelt verka för en kommundelning? Kontakta Kammarkollegiet. Öregrund och Gräsö verkar inte synas på den karta som den politiska styrgruppen (kommunstyrelsens arbetsutskott)

Läs mer

2015-02-09 1 (5) Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00

2015-02-09 1 (5) Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00 2015-02-09 1 (5) Plats och tid Deltagande Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00 Gräsö Skärgårdsråd Alunda utvecklingsgrupp Norrskedika utvecklingsgrupp Österbybruks

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

ÖSTHAMMARS KOMMUN - EN KOMMUN I UTVECKLING

ÖSTHAMMARS KOMMUN - EN KOMMUN I UTVECKLING ÖSTHAMMARS KOMMUN - EN KOMMUN I UTVEKLING ÖSTHAMMARS KOMMUN ÄR I ETT EXPANSIVT SKEDE Nyöppnandet av Dannemora gruvor, säkrare och bredare väg 88, framgångsrika verkstadsföretag och inte minst valet av

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar Välkommen till Nordanstig i norra Hälsingland Här förverkligar du dina livsdrömmar N O R D A N S T I G - Naturligtvis. Här förverkligar du dina livsdrömmar. I norra Hälsingland, nära Sveriges mittpunkt,

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<<

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<< >>s kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Tillsammans är vi starkare!

Tillsammans är vi starkare! Proffs på mark Tillsammans är vi starkare! Vi på Upplands Schakt är en ekonomisk förening som står för ett seriöst entreprenörskap, för både medlemmar och kunder. Dagligen arbetar vi målmedvetet för att

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

MARKNADSPLAN 2010-2012

MARKNADSPLAN 2010-2012 MARKNADSPLAN 2010-2012 EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. EMMABODA KOMMUN... 1.1. EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN...3 1.2. VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION...3 2.

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Bilaga Ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för regionala frågeställningar i beslutsprocessen om ett eventuellt slutförvar i Uppsala län

Bilaga Ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för regionala frågeställningar i beslutsprocessen om ett eventuellt slutförvar i Uppsala län Bilaga Ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för regionala frågeställningar i beslutsprocessen om ett eventuellt slutförvar i Uppsala län Om Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Uppsala län är ett

Läs mer

Översiktsplan 2040. Kortversion

Översiktsplan 2040. Kortversion Översiktsplan 2040 Kortversion Hej! Vi har från januari 2014 en ny översiktsplan. Det här är en kortversion som redogör för kommunens översiktliga målsättningar, fokusfrågor och strategier med sikte mot

Läs mer

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar HALLSTAHAMMARS KOMMUN! Satsningar de senaste åren Inflyttning Nya villaområden Marknaden vill

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer