a k t u e l l t v i d u m e å u n i v e r s i t e t m a j 4 /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a k t u e l l t v i d u m e å u n i v e r s i t e t m a j 4 / 2 0 0 7"

Transkript

1 aktum a k t u e l l t v i d u m e å u n i v e r s i t e t m a j 4 / Prefektstyre istället för institutionsstyrelse? Valborg på campus, en ny tradition Profilen Stig Wall

2 L l e d a r e n Vet mycket lite Omslagsbild Mattias Pettersson aktum A K T U E L LT V I D U M E Å U N I V E R S I T E T Det är otroligt vad lite man vet. Som redaktör ägnar jag mycket tid åt att försöka sätta mig in i olika projekt, åt att försöka få någon slags överblick över vad som sker på detta nästan kvadratmeter stora område som är Umeå universitets campus. Men det slår mig ofta hur otroligt dålig koll jag ändå har. Det pågår så fantastiskt mycket, och framför allt, det pågår så fantastiskt mycket på så många plan. Och ju mer jag lär mig, desto mer förstår jag hur lite jag vet. Men naturligtvis är det också tjusningen med att vara här. En ny sak som jag lärt mig är att framtiden för institutionsstyrelserna ter sig oviss, det ligger ett förslag som går ut på att prefekten styr institutionen mer eller mindre själv. Förslaget ska enligt planen ut på remiss före sommaren. Läs mer på sidan fem. På den andra sidan av mitt skrivbord arbetar jag med Kultur på Campus, och jag kan rapportera att vi når nya höjder denna termin, det är roligt. Det har varit mycket musik, men också mycket litteratur, bland annat har vi haft besök av inte mindre än tre Augustprisvinnare. Kultur på campus har också lett mig in i arbetet med Umeås kulturhuvudstadssatsning inför En enkät som heter Dialog 2014 kommer snart att nå dig. Målet med enkäten är att utröna vilka tankar och idéer Umeås medborgare har kring hur staden bör utvecklas fram till Ett sätt att skapa delaktighet och debatt kring kulturfrågan. Konkurrenterna om kulturhuvudstadstiteln heter förresten Lund, Kalmarregionen, Visby, Falun och Gävle. Själv är jag rätt säker på att vi kommer att ta hem segern i den matchen. Men å andra sidan, vad vet jag? Välkommen till Aktum nummer fyra! m a j 4 / Ansvarig utgivare Ulrika Bergfors Kriström Redaktör Jonas Ericson Tel Jonas Ericson, redaktör Adress Informationsenheten Umeå universitet Umeå Tel (vx) Fax Redaktion Jonas Ericson Carina Dahlberg Stefan Lybeck Redaktionsråd Kristina Sjögren Barbro Renkel Gunnel Grelsson Dan Frost Kjell Grankvist Jan Mannberg Layout/produktion/repro Print & Media, Umeå universitet Tryck Nya Tryckeri City Umeå AB Upplaga Tipsa gärna redaktionen! aktum maj 4/2007

3 från Ledningen UmU har lämnat in ansökan om arkitektutbildning Umeå universitet har i en skrivelse till Högskoleverket förhandsanmält sina avsikter att starta en arkitektutbildning höstterminen Målet med den planerade arkitektutbildningen är att den ska utgå ifrån den professionella aspekten av arkitektur och ha en tydlig konstnärlig profil. Arkitektutbildningen planeras med ett årligt intag av högst 30 studerande. Aktiviteter för det entreprenöriella universitetet Uminova arbetar med att utveckla den entreprenöriella kulturen inom akademin. Ett särskilt fokus ska nu läggas på universitetets tolv starka forskningsområden och två utvecklingsområden. Universitetsstyrelsen beslutade att bevilja Uminova Innovation AB en miljon kronor från sin strategiska ram år Pengarna ska möjliggöra en satsning på universitetets tolv starka forskningsområden och två utvecklingsområden. Programområden inom satsningen: Kompetensutvecklingsprogram för doktorander, forskare och professorer Entreprenörskaps- och nyföretagarprogram Forskares företagande 12,6 miljoner till molekylärmedicinskt laboratorium Universitetsstyrelsen beslutade att ur styrelsens strategiska resurs under åren totalt bevilja molekylärmedicinskt laboratorium 12,6 mnkr. Pengarna ska användas till två sexåriga forskartjänster (9,6 mnkr) och två starta upp-bidrag på vardera 1,5 mnkr. Villkoret är att medicinska fakulteten ska finansiera ytterligare två sexåriga forskartjänster samt två starta upp-bidrag motsvarade 12,6 mnkr. Laboratoriet fick i början av året 77,5 mnkr av Vetenskapsrådet för att bygga upp ett nationellt centrum i molekylär infektionsmedicin. Universitetsstyrelsens beslut gäller universitetets motfinansiering. Miljöredovisning 2006 Miljöredovisningen för 2006 visar att universitetet är på väg att nå de uppställda målen men att det fortfarande finns mycket att göra. Två av sju miljömål är uppnådda, energisparmålet och pappersförbrukningsmålet, medan fem av sju inte ens är uppfyllda till hälften. 90 procent av alla institutioner har en miljöplan. Universitetsstyrelsen beslöt att fastställa miljöredovisning från Högskolevärlden Större basanslag men i konkurrens Färre universitet. Och ett enda statligt anslag till både utbildning och forskning, där hälften är konkurrensutsatt. Det är några av Dan Brändströms tankar i den pågående resursutredningen för universitet och högskolor, på uppdrag av regeringen. Vi har för många och för svaga universitet och högskolor i Sverige idag. Man måste ge mer resurser till de universitet som klarar sig bäst i konkurrensen, menar Dan Brändström. Källa: Vetenskapsrådet Anders Flodström ny universitetskansler Regeringen har utsett professor Anders Flodström till ny universitetskansler och chef för Högskoleverket. Anders Flodström anställs från 1 augusti 2007 till 30 september Han är född 1944, är professor i materialfysik och rektor för Kungliga tekniska högskolan sedan 1999 och var dessförinnan rektor för Linköpings universitet. Han har också bland annat varit föreståndare för MAXlab i Lund, VD för KK-stiftelsen och huvudsekreterare vid dåvarande Tekniska forskningsrådet. Källa: Utbildnings- och kulturdepartementet Alltfler högskolestudenter läser på distans Samtidigt som det totala antalet studenter på högskolan minskat två läsår i rad, är det alltfler som väljer distansstudier. Det visar nya siffror från Högskoleverket och SCB. Efter att ha ökat kraftigt under en 20-årsperiod minskade antalet högskolestudenter läsåren 2004/05 och 2005/06. En grupp som fortsätter att öka är dock de inresande studenterna. Bland nybörjarna är nu cirka 20 procent inresande studenter. Antalet distansstudenter har tredubblats sedan läsåret 1996/97. Läsåret 2005/06 läste över studenter i distansutbildning, vilket innebär att mer än var femte student nu läser på distans över 70 procent av dessa finns inom nätuniversitetet. Källa: Högskoleverket Kemistudenter i UK behöver stöd i matematik De flesta universitet i Storbritannien måste erbjuda stödkurser i matematik för nyantagna studenter inom naturvetenskap. Orsaken är att matematiken anses så svår att eleverna väljer bort den i redan i grundskolan (före GSCE-examen). Det hävdar företrädare för the Royal Society of Chemistry. Man menar också att skolor försöker förbättra sina resultat på rankningslistor igenom att låta eleverna ta sina examina i ämnen som anses vara lättare. Organisationens ordförande, Richard Pike, säger att rankningslistor och dålig studie- och yrkesvägledning hotar att underminera Storbritanniens ekonomiska framtid med tanke på konkurrensen från länder som Kina, Indien och Japan. Källa: Högskoleverkets internationella nyhetsbrev Fler notiser och längre versioner finns på <www.anstalld.umu.se>. aktum Maj 4/20 07

4 E P E N G L I S H PA G E The English page, a forum for all Name: David Meyers Age: 35 Position: English Content Information Officer and Web Editor, and new editor of the English page, Information Office Employed Since: December 2006 Education: Bachelor of Arts in Communication and History, Rutgers University (New Jersey, USA); Master of Arts in Teaching, The College of New Jersey Hometown: Currently residing in Tomtebo, Umeå; Born in Brooklyn, New York, USA; raised in East Windsor, New Jersey. Moved to Sweden in June, 2004 Family: Wife Johanna and one-year old daughter Olivia Interests: Sports and exercise, global cuisine, classic rock music, history, and mass media Greetings. As the new editor of the English page, I would like to ask for your assistance! Aktum is the monthly magazine for ALL faculty and staff members at Umeå University, not only for those who have Swedish as a mother tongue. Our goal is to develop a section of this magazine in English with information about the university academics, policies, research developments, news briefs, employee and student profiles, as well as events and activities taking place on campus. This simply cannot be achieved by a small number of individuals. Therefore, I appeal for your suggestions, thoughts, and contributions for this updated version of the English page. You are more than welcome to call, or visit me at the University Liaison Building, Level 4. I look forward to hearing from you! But how did it all begin for me? It is almost impossible to fathom that my employment at the Information Office began a mere five months ago. So many things have occurred since my indoctrination shortly before Lucia Day during the cold, dark days of December. I often describe to my family, friends, and acquaintances that the first few weeks on the job were a true information overload due to the incredible magnitude of meetings, seminars, training sessions, new environment and new colleagues and nearly completely in Swedish my second language! Yes, I completely understand the challenges of relocating to a foreign country and all of the frustration, disgust, agony, and awkward situations associated with not comprehending a strange language. In the words of my compatriot Bill Clinton, I feel your pain. When I first moved to Sweden in the summer of 2004 my vocabulary consisted of a whopping 15 to 20 words, and that s a liberal estimate. Needless to say, my central nervous system would literally begin to meltdown from just thinking about potential social interactions with native Swedes. But after a few months (and several Swedish lessons) I became aware of the best kept secret in Sweden. People here are not only competent in their English language skills, they are exceptional. Thanks in part to classic Swedish humility (please forgive the stereotype); the world has been kept mostly in the dark about how this country is essentially bilingual. It is an extraordinary advantage that Umeå University can promote entire study programmes and hundreds of courses taught in English, world-class research, and cultural arrangements intended for diverse audiences. Quite simply, in a globalisation sense, the potential for development and growth is virtually unlimited. One thing I have learned is that there is never a dull moment at the Information Office. The work flow is typically fast-paced, intense, and always challenging. This is truly the media and information nucleus of Umeå University. In addition to the publications, maintenance of the central web pages, press releases, databases, marketing campaigns, and numerous events, there are several significant projects currently in progress. They include a new and improved website (in both Swedish and English) and web publishing system, and a project for international information and marketing. David Meyers Send comments, thoughts, and contributions to: or call aktum maj 4/2007

5 Prefektstyre istället för institutionsstyrelse? Har institutionsstyrelsen spelat ut sin roll? Är det dags för prefektstyre av institutionen? Ger detta ökad demokrati? Just nu pågår en översyn av universitetets beslutsstruktur och där ingår också en genomlysning av rollfördelningen mellan institutionsstyrelsen och prefekt/föreståndare. Den sistnämnda leds av Åsa Rudehäll, informatör och chef för universitetsledningens kansli, på uppdrag av universitetsdirektör Jan-Erik Ögren. Vi har fått signaler om att det på vissa institutioner råder otydligheter i relationerna mellan institutionsstyrelse och prefekt. Vår revisionschef Eva Blomqvist har kontaktat många av våra prefekter och i den dialogen har det framkommit att det finns divergerande uppgifter om vem som bestämmer och vem som har ansvaret på institutionen, säger Jan-Erik Ögren. Ett framtida alternativ är prefektstyre, vilket innebär att institutionsstyrelsen försvinner. Men givetvis måste medarbetarna på något sätt ingå i en samrådsorganisation. Delaktigheten bland personalen är mycket viktig. Vi vill öka demokratin ute på institutionerna. Naturligtvis ska inte prefekten sitta på sitt tjänsterum och styra institutionen helt på egen hand. Vi vill ha med personal, studenter och de fackliga organisationerna i arbetet med att sköta och styra institutionerna. Som alla vet finns det ett lokalt samverkansavtal vid Umeå universitet. Detta samverkansavtal gäller på två nivåer: ledningsnivå och fakultetsnivå. Men inte på institutionsnivå. Det vill vi ändra på i framtiden, fortsätter Jan-Erik Ögren. Universitetsdirektören framför också ett par förslag på åtgärder genom vilka delaktigheten kan förbättras om prefektstyre införs: Alla beslut som prefekten fattar, skall vara skriftliga och diarieföras, så att de blir offentliga. Alla beslut från prefekt skall beredas, så att det finns underlag för besluten. Översynen, som enligt direktiven från rektor ska skapa förutsättningar för effektiva och tydliga beslutsvägar, ska förhoppningsvis skickas ut på remiss innan sommaren. Text Stefan Lybeck Bild mattias pettersson Framtiden kan innebära att institutionsstyrelserna försvinner och att prefekterna tar över styret, säger Åsa Rudehäll. Översyn pågår och förslag går förhoppningsvis ut på remiss före sommaren. aktum Maj 4/20 07

6 Handlingsplanen och sedan då? I juni för snart ett år sedan beslutade universitetsstyrelsen om direkta och kraftfulla satsningar inom universitetets tre huvudområden, forskning, utbildning och samverkan Handlingsplan såg sitt ljus. Men vad har hänt sedan dess? Text Carina Dahlberg Bild mattias pettersson Projekten har kommit i gång bra. Projektledarna är engagerade och jobbar enligt plan, säger budgetchef Per Ragnarsson som tillsammans med Johan Bergström Läs mer på Handlingsplanens projektsida: <http://pc.projekt.umu.se/~handlingsplanen> är ansvarig för uppföljningen av projekten. I september utsåg universitetsledningen projektledare och uppdragsgivare för samtliga 46 projekt. Tre av de ursprungliga 55 projekten har omarbetats till verksamhetsuppdrag och några har lagts in i den löpande verksamheten. För några projekt har finansieringen förändrats. Handlingsplanen är ett mycket viktigt redskap för universitetets fortsatta utveckling. Jag har stora förväntningar på resultaten från de olika projekten, säger rektor Göran Sandberg. Även om Handlingsplanen innebär en ökad arbetsbelastning för många menar rektor att projekten är så viktiga att de måste prioriteras. Vi har därför också omfördelat pengar till extraresurser och projektanställda för att det inte ska bli en alltför stor belastning. Johan Bergström ska också fungera som ett stöd för projektledarna, förklarar Per Ragnarsson. Projekten i Handlingsplanen ska följas upp var fjärde månad och rapporteras till rektor och universitetsstyrelse. Varje projektledare anger då hur projektet ligger till i förhållande till de uppsatta målen. De flesta projekten startade i januari. I mitten av maj kommer den första statusrapporten in så att universitetsstyrelsen har en möjlighet att få en bild av läget vid junisammanträdet, säger Johan Bergström. Utvecklingen av projekten går att följa på handlingsplanens hemsida. I de flesta fall är det först när Handlingsplanen är avslutad som man kommer att märka några direkta effekter i organisationen, påpekar Bergström. Två projekt, riktlinjer för studentinflytande och vidareutveckling av universitetets roll i våra innovationssystem, är avslutade. Under hösten har även tydliga rutiner för ekonomihanteringen av Handlingsplanen tagits fram, berättar Per Ragnarsson. Inblick i projekt nummer 15 nya webben Webbprojektet är ett av de största projekten i Handlingsplanen. Det består av sju delprojekt som tillsammans syftar till att skapa en attraktiv och lätthanterlig webbplats för både besökare och användare. Vår webbplats är vårt skyltfönster utåt. Den är väldigt viktig för vår marknadsföring men även för internt bruk. Det är bara att konstatera att den numera är föråldrad och behöver utvecklas, säger Ulla Nordlinder, informationschef och projektansvarig. Universitetets nuvarande webb utvecklades under 1999 och invigdes i början av Då upplevdes den som nyskapande och modern. Den navigationsstruktur och grafiska profil som infördes fick ett relativt stort genomslag. Den en gång genomtänkta strukturen har nu krackelerat, och vår webb präglas alltmer av olikhet och brist på gemensam struktur vilket är olyckligt om vi vill framstå som ett starkt universitet, menar Nordlinder. Det är något som också universitetets rektor Göran Sandberg håller med om. Jag har enorma förväntningar på webbprojektet. Det är viktigt att universitetet har en enhetlig grafisk profil och struktur. Det är inte bra om institutioner eller andra enheter inom universitetet börjar skapa egna strukturer och utseenden. Ett sådant arbete är dessutom bortkastat eftersom alla ska in i den nya webbstrukturen. Att arbeta med den nuvarande webben är tidskrävande. Vi tror att universitetet idag har minst webbsidor, kanske så aktum maj 4/2007

7 Webbprojektets sju delprojekt handlar om: Samordning med andra system och projekt Navigationsstruktur, informationsflöden och interaktionsdesign Grafisk design, webbgränssnitt Utbildningskommunikation Engelsk webb Planering av införande Införande Kostnader: 2,5 mnkr per år i tre år. Finansiering: 1,5 mnkr/år från HST/ HPR avsättningar, 1,0 mnkr/år från styrelsens strategiska resurs. Bild Anna Arvidsson Följ webbprojektet på: <www.umu.se/infoenheten/ webbprojektet> Hur ska informationen på Umeå universitets webb presenteras? En grupp bestående av journalister, studenter och gymnasieelever sorterar informationen efter vad de tycker skulle vara det bästa sättet. Elva grupper har jobbat på liknade sätt. många som en miljon. För att det ska bli lättare att publicera nya och uppdatera gamla webbsidor kommer vi därför att införa webbpubliceringssystemet Infoglue med start i november. Ett webbpubliceringssystem gör det också lättare att återanvända material på flera ställen på webbplatsen, fortsätter Ulla Nordlinder. I projektet ingår inte att skapa innehållet på webben, utöver återanvändning av det som redan finns i gemensamma system och databaser. Ansvaret för att skapa innehållet på webbsidorna kommer även i fortsättningen att ligga på respektive enhet eller institution. I det delprojekt som handlar om navigationsstruktur, informationsflöden och interaktionsdesign har man bland annat gått igenom andra universitets och stora organisationers webbplatser samt låtit göra en webbplatsundersökning. Dessutom har anställda och externa användare fått göra olika tester. Vi har hittills genomfört elva tester med anställda, näringslivsrepresentanter, alumner, gymnasieelever, studenter och andra som deltagare. Syftet har varit att ta reda på vilken information våra anställda främst vill nå ut med samt vilken information och vilka begrepp målgrupperna för våra sidor prioriterar och förstår, förklarar delprojektledare Anna Arvidsson. Testerna är ett led i arbetet med att hitta en bra struktur för webben. Det som varit mest förvånande är att ingen av de externa testdeltagarna hittills förväntar sig att vi ska skapa något annat än en ganska traditionell webb och att många ställer sig tveksamma till ny teknik, till och med de gymnasieelever som deltog. Det är något vi behöver utreda vidare, om det verkligen är så eller om det beror på testernas karaktär och upplägg. Det totala intrycket av den nuvarande webbplatsen är lite förvånande ganska positivt. Jag upplever det som att besökarna på vår webb och de externa testdeltagarna är ganska nöjda med informationen men samtidigt finns det mycket som man också är kritisk till, säger Arvidsson. Kritiken handlar bland annat om att det finns för mycket information, att det är svårt att hitta informationen och att den i många fall är dåligt uppdaterad. Man efterlyser också en förbättrad sökfunktion och ett nytt gränssnitt, berättar Anna Arvidsson. Webbplatsundersökningen som är gjord av företaget Rewind understryker resultaten. Endast 48 procent av dem som funderar på att studera på Umeå universitet hittade den information de sökte. 54 procent tyckte att informationen var aktuell, 25 procent ansåg att webbplatsen har en attraktiv grafisk form. Trots det uppgav 69 procent av de som besvarade webbenkäten att de var nöjda eller mycket nöjda med universitetets webbplats personer från hela landet (en övervägande majoritet Västerbottningar) besvarade hela enkäten. Det finns många intressanta resultat som vi nu håller på att bearbeta. Närmast kommer vi att gå vidare med fokusgrupper, där deltagarna bland annat kommer att diskutera hur de ser på vår webb mer allmänt, sedan kommer vi att genomföra användartester med externa testpersoner på en föreslagen struktur för att se om de hittar det de söker, berättar Anna Arvidsson. aktum Maj 4/20 07

8 Storsatsning på kommersialisering av forskning Umeå universitet får tillsammans med Luleå tekniska universitet ta del av Vinnovas stora satsning på samarbetet mellan akademien och näringslivet. Anna Holmström, projektledare vid Umeå universitet, är både glad och nöjd: Vår ansökan har föregåtts av en självvärdering och en peerreview om hur Umeå universitet arbetar med kommersialisering och kunskapsöverföring mellan näringsliv och akademi. Vi fick rådet att arbeta mer tillsammans med Luleå tekniska universitet, vilket visade sig vara ett vinnande koncept. Naturligtvis känns det skönt att vår ansökan har fått ett positivt gensvar, men detta är samtidigt startskottet för ett mer omfattande och tidskrävande arbete. Umeå universitet och Luleå tekniska universitet presenterar i sitt upplägg två gemensamma delprojekt och tre separata delprojekt vardera. Genom de två universitetens samarbeten hoppas man kunna utnyttja varandras olikheter och snabbare skapa tillväxt. Konkurrensen var stenhård, 22 universitet och högskolor i landet sökte, 5 fick bidrag. Vi är naturligtvis mycket nöjda över resultatet. Det här är ett erkännande att vi arbetar rätt när det gäller nyttiggörande och kommersialisering av forskning, kunskapsöverföring och samverkan med externa kontakter, säger Göran Nilsson, rutinerad affärscoach vid Uminova Innovation. Vinnova ska också ha beröm för sin långsiktighet, finansieringen gäller i hela 8 år, från år 2007 till och med år Syftet med Vinnovas satsning, på sammanlagt 200 miljoner, är att förbättra svenska universitets möjligheter att bli tillväxtmotorer. Övriga lärosäten i landet som får del av satsningen är Chalmers i samarbete med Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet och Uppsala universitet. Umeå universitet och Luleå tekniska universitet kommer att driva två projekt tillsammans. Det ena handlar om att göra två Technology Foresight för att ta reda på vilka behov som finns i regionen bland företag och organisationer och hur dessa matchar kompetensen på universiteten. Det andra projektet handlar om att skapa ömsesidigt lärande mellan univer- Umeå universitet har hävdat sig bra i den stenhårda konkurrensen. Det kan innebära upp till 32 miljoner för att utveckla kommersialiseringen av forskningen. Från vänster Kjell Öberg, forskare och affärscoach vid Uminova Innovation, Göran Nilsson, affärscoach vid Uminova Innovation och Anna Holmström, projektledare vid Umeå universitets informationsenhet. siteten, detta ska leda till förbättrade metoder och verktyg för kommersialisering och kunskapsöverföring, som kommer att tillämpas på två testplattformer: Hållbar utveckling och IT. Kjell Öberg, forskare och affärscoach vid Uminova Innovation tillägger: Tre av delprojekten kommer att bedrivas av Umeå universitet tillsammans med Uminova Innovation: Utveckling av praktiska verktyg för kommersialisering av forskning, entreprenöriella kulturer och utveckling av modeller för att skapa effektivare Triple Helix-samarbeten. Målet är att öka vår förmåga att skapa tillväxt genom samverkan och kommersialisering. Text Stefan Lybeck Bild Jonas Ericson aktum maj 4/2007

9 Tre goda utbildningsmiljöer nominerade Historiska studier, Designhögskolan, Handelshögskolan USBE Dessa tre institutioner har av Umeå universitet nominerats till Högskoleverkets utmärkelse Framstående utbildningsmiljöer Detta är en kvalitetsutmärkelse till framstående utbildningsmiljöer inom högskolor och universitet. Utmärkelsen ska ge uppmärksamhet och erkännande till utbildningsmiljöer, som är särskilt framstående och kan uppvisa mycket hög kvalitet på utbildningen och som på så sätt också kan stimulera och inspirera andra miljöer till kvalitetsutveckling. De utbildningsmiljöer vi har valt att nominera är sinsemellan mycket olika, vilket i sig är en stor poäng. Utbildningen vid Designhögskolan räknas som en av världens främsta inom området och erbjuder utbildning av mycket hög klass. Handelshögskolan, USBE, erhöll år 2006 den prestigefyllda ackrediteringen, EQUIS, en kvalitetsstämpel som visar att USBE möter höga internationella kvalitetskrav, som ställs på bland annat utbildningen. Historiska studier har visat att även utbildning inom traditionella akademiska ämnen kan präglas av nytänkande. Institutionen har med gemensamma krafter lyckats skapa en mycket god miljö för studenter och lärare, säger professor Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildningen vid Umeå universitet. Högskoleverket, har ställt upp följande kriterier som framstående utbildningsmiljöer måste uppfylla: Utbildningsmiljön ska ha en organisatorisk uppbyggnad, ett kvalitetssäkringssystem och en infrastruktur som fungerar utomordentligt väl. Utbildningsmiljön ska drivas av en kompetent ledning/ administration och av engagerade lärare med relevanta kunskaper, erfarenheter och förmågor. Utbildningsmiljön ska vara förankrad i en tydlig och stark vetenskaplig och/eller konstnärlig grund och/eller i beprövad erfarenhet. Utbildningsmiljöns undervisnings- och examinationsformer ska vara utformade i enlighet med utbildningens innehåll och mål. Studenternas lärande ska gagnas på ett framstående sätt. Studenterna ska uppnå framstående resultat. I en framstående utbildningsmiljö ska man också kunna beskriva: utbildningens framgångsfaktorer varför dessa leder till framstående resultat. Bedömningen av de utbildningsmiljöer, som söker utmärkelsen, görs av en internationellt sammansatt grupp sakkunniga. De sakkunniga har expertis inom området högre utbildning och då särskilt inom framstående utbildningsmiljöer. I november fattar Högskoleverket beslut om vilka miljöer som får utmärkelsen. Text Stefan Lybeck Bild Jonas Ericson Handelshögskolan är nominerad till Högskoleverkets utmärkelse Framstående utbildningsmiljöer 2007, tillsammans med Designhögskolan och institutionen för historiska studier. aktum Maj 4/20 07

10 Områdesprov en tredje väg in i högskolan? Behövs det en tredje väg in i högskolan utöver betyg och högskoleprov? Ja, anser ansvariga vid Högskoleverket, Leif Strandberg, teknikprovet och Åsa Rurling, vårdprovet. Redan inför vårterminen 2009 kommer antagning genom vårdoch teknikprov att ske som en försöksverksamhet i begränsad skala. Till hösten 2007 har regeringen ökat möjligheten att bli antagen genom alternativt urval från 10 procent till 20. Och inför höstterminen 2008 ska regeringen införa den möjligheten för en tredjedel av platserna. Det finns all anledning att tro att flera vägar in i högskolan är bra. Det ger de sökande som inte presterat bra på gymnasiet eller inte klarat de olika delproven på högskoleprovet ytterligare en chans. Alla urvalsinstrument missgynnar vissa och gynnar andra, så ju fler vägar in desto bättre, menar Leif Stranberg. Men lärosätena har ju redan egna prov. Är det nödvändigt att göra nationella sådana? Det har funnits skriftliga prov och det har funnits intervjuer. Men många har slutat använda dem på grund av att det är dyrt och komplicerat att administrera och utvärdera dem. Områdesprov är viktiga eftersom de ger signaler till studenterna om vad som krävs av dem. Dessutom kanske nationella områdesprov framtagna av Högskoleverket tillsammans med lärosätena skapar en större legitimitet och ger en högre kvalitetsstämpel. De här områdesproven kan användas som enda urvalsprov, fortsätter Åsa. Eller också kan de användas som ett första urvalsinstrument för att sedan följas upp med lärosätenas egna praktiska prov eller intervjuer. Kommer proven att kunna bredda rekryteringen till högskolan? Om man vill få in andra typer av sökande till högskolan måste det kombineras med stora informationsinsatser, svarar Leif Strandberg. Får man inte fler ur de underrepresenterade grupperna att söka finns risken att vi får in samma studenter genom tre dörrar som genom två. Dessutom, fyller Åsa Rurling i, bör alla behöriga sökande få göra provet. Ingen ska slås ut på grund av dåligt resultat på högskoleprovet eller dåliga gymnasiebetyg. Är man behörig till högskolestudier ska man få göra provet. Och man måste informera, informera, informera om att möjligheten finns. Det får inte heller vara för krångligt att göra provet, det ska kunna göras i närheten av bostadsorten. Just nu håller man på att undersöka möjligheten att organisera provtillfällena på så många orter som möjligt. Kostnaden spelar också stor roll för vilka som kan tänka sig göra provet. Text Åsa Klevard, Högskoleverket Bild mattias pettersson Alexandra Lindholm och Hanna Wallman jobbar på akutmedicin, NUS. 10 aktum maj 4/2007

11 Söksiffrorna klara, men vad säger de egentligen om framtiden? Verket för högskoleservice, VHS, har publicerat årets söksiffror. Enligt statistiken för oss ligger antalet ansökningar till programmen i stort sett på samma nivå som i fjol, medan antalet ansökningar till kurser har minskat. Samtidigt ökar antalet sena anmälningar. Efter 20 år av oavbruten expansion hände något 2004, antalet sökande till högre utbildning sjönk plötsligt. Eftersom antalet studenter är så hårt knutet till institutionernas och lärosätenas ekonomi betydde det att flera universitet och högskolor hamnade i kris med åtstramningar och uppsägningar som följd. Vad de publicerade söksiffrorna betyder för Umeå universitet och dess institutioners framtid är fortfarande för tidigt säga. Det förefaller som om årets siffror, om man ser till hela lärosätet, är ganska oförändrade jämfört med fjolårets. Det är naturligtvis glädjande eftersom många har varit rädda för att söktrycket skulle minska, i takt med en kraftig minskning över hela landet. Samtidigt är det så att antalet sökande även i år är ojämnt fördelat över program och kurser bland, men även inom, olika fakulteter, vilket kan skapa stora problem på vissa institutioner, säger Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning. De söksiffror som presenteras i anslutning till anmälan den 15 april blir ett alltmer trubbigt verktyg för planeringen av det faktiska studentunderlaget eftersom trenden de senaste åren har varit att alltfler söker efter det datumet. I fjol kom 40 procent av ansökningarna till oss in efter den 15 april, så de söksiffror som vi har fått nu är mer en fingervisning om hur det kommer att se ut till hösten. Hur många som sedan faktiskt kommer och registrerar sig är ännu svårare att sia om, förklarar Bergenheim. Det totala antalet sökande till Umeå universitets program var i år vilket är en ökning med 80 ansökningar jämfört med fjolåret. Universitetet fick 245 fler första handsansökningar jämfört med i fjol. I år hade sökande Umeå universitet på första plats jämfört med i fjol. Det är mycket glädjande, det visar att vi står oss väl i den allt hårdare konkurrensen. För vi kan inte fortsätta att räkna med att vi ska få ett ökat antal studenter, det är viktigare att prata om marknadsandelar, hur många av dem som väljer en högskoleutbildning som söker till Umeå universitet, säger Åsa Bergenheim. Antalet sökande till universitetets fristående kurser minskade med 760, från i fjol till i år. Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning. Det ser givetvis inte bra ut men man ska veta att antalet sena anmälningar brukar vara störst just till kurserna, och eftersom trenden verkar gå åt det hållet att alltfler anmäler sig sent så hoppas vi att antalet sökande ska öka innan hösten. Umeå universitet bjöd i år ut 322 program och kurser. Av de 136 programmen som vänder sig till nybörjare har 61 program en sökande per plats eller mer. 75 program har färre än en sökande per plats. Det är bara att konstatera att vi har ett för stort utbud. Det är inte överblickbart och det blir därför också svårt att välja. Vi måste sanera i utbudet. Jag tror inte man möter ett minskat söktryck med ett ökat utbud. Det som däremot alltid lönar sig att satsa på är kvalitet, menar Åsa Bergenheim. Prorektor tror att framtiden ligger i att förändra, slimma och fokusera kursutbudet. Vi måste ha mer flexibla kurser och satsa mer på nätbaserade kurser och framför allt satsa på kvalitet. Text Carina Dahlberg Bild Samuel Bengtson aktum Maj 4/

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Rektorskandidat klar Framtidstro på Bildmuseet Nedläggningen av Värdegrundcentrum

Rektorskandidat klar Framtidstro på Bildmuseet Nedläggningen av Värdegrundcentrum aktum A K T U E L LT V I D U M E Å U N I V E R S I T E T MAJ 4/2005 Rektorskandidat klar Framtidstro på Bildmuseet Nedläggningen av Värdegrundcentrum L LEDAREN Omslagsbild Johan Gunséus aktum AKTUELLT

Läs mer

AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET JUNI 5/2001. Semester. efter disputation för Kerstin

AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET JUNI 5/2001. Semester. efter disputation för Kerstin aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET JUNI 5/2001 Semester efter disputation för Kerstin L LEDAREN Omslagsbild Rolf Eklund I förra numret vidrörde vi det pågående arbetet med kartläggningen av så kallade

Läs mer

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer

entreprenörskap innovation småföretagande

entreprenörskap innovation småföretagande entreprenörskap innovation småföretagande 4 2012 ETHEL BRUNDIN:»I Sverige är vi lite bortskämda«dessutom Agenda för forskning Ridskolor Närhet till kreativitet 150 Estrad Smådriftsfördelar Genus Demokratiskt

Läs mer

AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET APRIL 3/2004. Åtgärder vidtagna på Konsthögskolan Får vi låna dina bilder? Profil i bil

AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET APRIL 3/2004. Åtgärder vidtagna på Konsthögskolan Får vi låna dina bilder? Profil i bil aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET APRIL 3/2004 Åtgärder vidtagna på Konsthögskolan Får vi låna dina bilder? Profil i bil L LEDAREN Omslagsbild Johan Gunséus aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET APRIL

Läs mer

Ett magasin från högskolan väst nr 2 november 2011

Ett magasin från högskolan väst nr 2 november 2011 Ett magasin från högskolan väst nr 2 november 2011 Forskare experimenterar med polis, ambulans och räddningstjänst Unik mäklarutbildning igång Räkna med bättre mattekunskaper Nätverksbyggare Norén på plats

Läs mer

KIBladet. Rektor Hamsten gör entré. Så är han som chef stor intervju. Ett brev som tack till er alla. Tillsammans ska de springa 1000 mil Sidan 22

KIBladet. Rektor Hamsten gör entré. Så är han som chef stor intervju. Ett brev som tack till er alla. Tillsammans ska de springa 1000 mil Sidan 22 KAROLINSKA INSTITUTETS PERSONALTIDNING NUMMER 7 2012 KIBladet Forskarnas utmaning Tillsammans ska de springa 1000 mil Sidan 22 Tre systrar Sjukdomen präglade deras yrkesval Sidan 20 upp till bevis Populära

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

En riktig stjärna till professor. Mitt i naturen resulterade i stora journalistpriset Nu bygger han upp en ny forskargrupp i Umeå.

En riktig stjärna till professor. Mitt i naturen resulterade i stora journalistpriset Nu bygger han upp en ny forskargrupp i Umeå. Aktum EXTRA Aktuellt vid Umeå universitet En tidning om forskning och utbildning Hösten 2008 Staffan Normark världsledande forskare En riktig stjärna till professor Idrottslabb i världsklass på gång Mitt

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

SLU och världen. Studieavgifter så slår de. Doktorand utvecklar avel i Afrika. Internationell forskning stimuleras. Bilingual crossword

SLU och världen. Studieavgifter så slår de. Doktorand utvecklar avel i Afrika. Internationell forskning stimuleras. Bilingual crossword ESURS 3.10 FÖR MEDARBETARE VID SLU Studieavgifter så slår de Doktorand utvecklar avel i Afrika Internationell forskning stimuleras Bilingual crossword "Swedes have a good work-life balance" SLU och världen

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

6/2008. Dekaner diskuterar framtiden. Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig

6/2008. Dekaner diskuterar framtiden. Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig 6/2008 Dekaner diskuterar framtiden Sveriges mest sökta lärosäte Kårhusbygget närmar sig Satsning på ledande humaniora Forskningspropositionen tillför Stockholms universitet nya permanenta resurser, 66

Läs mer

resurs Ann-Christin om livet som rektor och lite till för medarbetare vid slu nr 4/2006

resurs Ann-Christin om livet som rektor och lite till för medarbetare vid slu nr 4/2006 resurs för medarbetare vid slu nr 4/2006 Ann-Christin om livet som rektor och lite till KOSSOR TILL KUNGEN STUDENTER PÅ TRÅDEN VAD ÄR KLUSTER? GRISEN SOM MODELLDJUR 1 VÅR EGEN TROLLKARL PENSIONERAS RESURS

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 10/2014 Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 kth Foi-affären Etisk balansgång får förnyad aktualitet sid 6 Avgångsvederlag miljonbelopp

Läs mer

Framåt #7/08. Sid. 12-13

Framåt #7/08. Sid. 12-13 Verkliga robotar Svårt att känna igen rektor på campus Nära till studierna trots distans Alfred, Rasmus, Ronja och Tjorven är fyra robotar som finns i teknikhuset på campus. Ibland tar de sig ut och känner

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer.

Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer. Chalmers presenterar sjöfartens fantastiska möjligheter Sidan 6 Vadstena Klosterhotell Sveriges mest spännande hotell Sidan 65 www.miroi.se MiROi distansutbildning. För alla nivåer. Affärstidningen Affärstidningen

Läs mer

domkretsen Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling nr 3 2004

domkretsen Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling nr 3 2004 nr 3 2004 Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband 2/2015 Tolk av tidens tecken Johanna Mesch undervisar på Sveriges första akademiska utbilding till teckenspråkstolk sid 32 Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer sid 4 Akademisk frihet Kritiken

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 p 86. Universitetsranking. Times Higer Education, QS World Ranking samt Academic Ranking of World Universities (ARWU/Shanghai) UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen

Läs mer

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat postekon # 1 2009 magasin Tema: CHV - Rekrytering och bemanning Postekon har träffat Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page 1 POSTEKON MAGASIN # 1 2009 CHV - Civilekonomföreningen Handels

Läs mer

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta niversitetsläraren 17/09 Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan Jämställdhet är inte så enkelt att mäta Sid 4 Modern pedagogik Lärarrollen är förändrad Sid 6 Undervisning

Läs mer

49:- TEMA: Innovation

49:- TEMA: Innovation 1 2004 49:- TEMA: Innovation 1 2004 02............................................... LEDAREN 03................................................ ÅSIKTEN 04......... Aktiva styrelser kan skapa entreprenöriella

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer