Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information."

Transkript

1 Stockholm Lägenhet nr. Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information. Bostadsrättsföreningen Birka BRF Birka Den nuvarande föreningen bildades 1986 i samband med att fastigheten köptes ut av lägenhetsinnehavarna från den gamla ägaren. Föreningen omfattar Vikingagatan och har 19 medlemslägenheter. Fastigheten som ingår i kvarteret Eldaren benämns Eldaren 15 och uppfördes En omfattande renovering av huset gjordes Mer fakta om föreningen, huset och dess historia hoppas vi att Ni ska få ta del av och vara med och forma under tiden som medlem. Stadgar Bifogat detta brev finns gällande stadgar för föreningen. Av dessa framgår vad som gäller formellt. Informationen nedan kompletterar stadgarna och ger en bild av vilka rutinerna är och hur en del praktiska saker sköts i föreningen. Styrelse Föreningens styrelse har allt sedan starten arbetat helt ideellt och engagemanget i den är något som är ett ansvar för oss alla. Styrelsen är organiserad enligt följande Namn Ansvarsområde E-post Ordförande Anna Hietala Juridik Kassör Sara Hedenström Ekonomi Sekreterare Carl Lindgren Sekreterare Ledamot Johan Schagerström Gemensam utrustning Ledamot Stefan Ravelius IT-ansvarig Suppleant Lars Brättemark Fixare o allt i allo Samtliga styrelseledamöter kan nås direkt via e-postadressen Föreningens administration Generellt är vi alla delaktiga och ansvariga för att förvalta fastigheten. Till vår hjälp har vi styrelsen, det ekonomiska förvaltningsbolaget Rådrum samt några andra underleverantörer (städservice m.m). Det finns alltså i egentlig mening inte någon att ringa som fixar det som inte fungerar, utan var och en av medlemmarna får se till att handla efter bästa förmåga för att lösa en uppkommen situation. Styrelseledamöterna har dock det formella ansvaret att föreningen lever upp till de formella reglerna och att föreningen sköts på det sätts som medlemmarna beslutar om på den årliga stämman. Praktiskt innebär det att styrelseledamöterna bör ha en god kunskap om vilka ev.

2 leverantörer som ska/bör användas. Dessutom ska ansvarig styrelseledamot ge sitt godkännande vid ev. anlitande av externa tjänster. Uppkomna problem ska Du försöka lösa på bästa sätt själv och vid behov kontakta den styrelseledamot som det aktuella ärendet avser. Styrelsen har dock alltid ansvaret för det löpande administrativa pappersarbetet. Distribution av föreningsinformation Styrelsen har som mål att distribuera information via e-post och sköta många rutiner via den hemsida som är under utformning. Föreningen har en brevlåda bakom hissen på plan 1 i 10:ans trapphus. Anslagstavlor finns i bottenplan på respektive trapphus och i källaren på väggen mellan tvättstugan och styrelserummet. I styrelserummet som Du bör besöka hittar du förutom din elmätare en rad praktiska saker för fastighetens skötsel. Rummet ska vara låst precis som övriga dörrar i källaren, använd källarnyckeln för att öppna/stänga. Nu gällande Portkod är 1908 och den fungerar på alla gatu- och gårdsdörrar. Lämna inte ut portkoden till obehöriga eller i onödan! Namnskyltar De namnskyltar som används i trapphus och på brevlådor ska ändras på egen hand. De bokstäver/material som behövs för detta står föreningen för. En låda med bokstäver finns i styrelse rummet. Om det tar slut eller saknas något i lådan så åtgärdas detta i samråd med styrelseledamot som ansvarar för renhållning och trivsel. Hyresavier Det ekonomiska förvaltningsbolaget Rådrum sköter alla utskick av hyresavier till medlemmarna och hyresgästerna. Hyran inbetalas kvartalsvis varför ny hyresavi skall komma i din brevlåda i någon vecka innan ett kvartalsskifte. Skulle du sakna hyresavi var god kontakta föreningens kassör som håller kontakten med Rådrum i dessa frågor. Kabel-TV och andra TV-uttag. Fastigheten är ansluten till ComHem (f.d UPC) kabel-tv nät. Varje lägenhet skriver själv avtal om ev. extra tjänster förutom de öppna TV-kanaler som ingår i nätet. Idag går det också oftast bra att via en liten bordsantenn och marksänd digital-tv mottagare ta emot de öppna kanaler som sänds ut av Boxer (numera erbjuds fler kanaler och bättre bild än i kabel-tv nätet). De gamla analoga central-tv uttag som finns i lägenheterna underhålls inte och funktionen garanteras inte i dessa (går ej heller att använda för marksänd digital-tv). Telefon- och e-postlista Till detta brev bifogas gällande telefon- och e-postlista. Tacksam om Ni har möjlighet att komplettera/ändra de uppgifter som berör Er genom att e-post dem till eller lämna uppgifterna i föreningens brevlåda. Varje lägenhet har en egen e-postadress till Som framgår av telefon- och e-postlistan kan man anmäla annan/andra e-postadress/-er dit all information som adresseras till automatiskt vidarebefordras.

3 Uppdraget månadens vaktis (namnändrat från tidigare gårdsstädning) För att sköta vissa enkla rutiner i fastigheten på ett smidigt och enkelt sätt har varje lägenhet en gång var 19:e månad ålagts ett större ansvar än övriga. Detta uppdrag kallas månadens vaktis och via anslag på våra anslagstavlor framgår vilken lägenhet som ansvarar för aktuell månad och vad som ingår i uppdraget. I detta uppdrag ingår f.n minst att göra följande: Sköta innergården. Sommartid innebär detta speciellt att sköta bevattning av gräsmatta, växter och blommor som annars tyvärr inte klarar sig. Åker man t.ex bort på semester måste man kontakta annan medlem eller någon bekant som är behjälplig med detta. Vintertid innebär det snöskottning och se till att t.ex dörrar inte fastnar i öppet läge. Håll helt enkelt efter gården så att den ser snygg och fräsch ut. Gårdens möbler ska också plockas in (oktober) och ut (maj) och de kräver underhåll. Vattenslangar och andra lösa saker ska hanteras på samma sätt inför vinter/sommar. Sköta källaren. Städa i de källarutrymmen som inte omfattas av gällande städavtal (se mer om städavtalet nedan). Byta trasiga lampor i källargångar (om inte din granne redan tagit hand om det, se rubriken Byte av lampor). Se till att soprummet fungerar och att inte sopkarusellen är ur funktion eller att sopnedkastet är fyllt. Skulle problem uppstå sätt upp meddelande vid sopnedkastet och vidta åtgärder. Assistera med varningsskyltning för fallande snö och is under vintern. Mer information om detta finns under rubrik Isvarning och takskottning nedan. Det formella ansvaret vilar på styrelsen men här bör vi alla känna ett ansvar och speciellt månadens vaktis. Julpynta, när julen nalkas ska en gran köpas in och monteras upp med belysning på gården. Belysning och skarvsladdar förvaras i förrådsrummet i källaren. Renhållning och trivsel För trapphusstädning anlitas städföretag som för närvarande ska städa med följande frekvens: varje vecka under september till maj och varannan vecka under juni till september. En arbetsbeskrivning med uppgifter om vad som ingår i deras uppdrag finns anslagen på städskåpet i verkstaden/soprummet. Ett gemensamt sopnedkast finns i 10:ans entré. Vi ber Er vara extra uppmärksamma när Ni slänger sopor i sopnedkastet då det kan hända att det uppstår problem med den automatiska sopkarusellen i källaren. För att minimera risken att skada sopkarusellen är det absolut förbjudet att slänga t.ex kartonger (speciellt vin- o pizzakartonger) eller andra skrymmande eller hårda saker i sopnedkastet. Tidningar, kartonger och plåtburkar ska transporteras till de av Stockholms stad uppställda miljöstationerna (finns t.ex i gathörnet Norrbackagatan/Karlbergsvägen, dock är stationen intill Birkagården längst ned på Karlbergsvägen oftast bättre att besöka då den töms oftare). Grovsopor ska medlemmarna själva frakta till någon av Stockholms stads sopanläggningar (närmaste anläggning finns i Vanadisberget, infart i berget precis innan Roslagstullsrondellen). Byte av lampor Byte av lampor till belysning i trapphusen sköts gemensamt av lägenhetsinnehavarna på aktuellt plan. För övriga utrymmen, källaren och källargångar var snäll och assistera månadens vaktis med byten. Kostnad för lampor står föreningen för och ett lager av

4 reservlampor skall finnas tillgängliga i styrelserummet i källaren. Om lagret är slut eller om det finns mindre än tre lampor kvar måste den som hämtar den tredje sista reservlampan fylla på lagret. Mer information om vilka lamptyper som används och vad som ska finnas i lamplagret finns i styrelserummet. Innergården Innergården renoverades 2002 och där finns en bod i vilken vi förvarar diverse trädgårdsredskap, dynor, parasoll och den gemensamma grillen. Gården bokas via uppsatt bokningslista på gårdsdörren i 10:an. Värna om det lilla gräsmatta (sedum) vi har mellan plattytan och asfalten. Använd skifferstenarna som finns utlagda om du måste trampa på denna yta då gräset inte tål att trampas på. Vid grillning står medlemmarna själva för kol och tändvätska. Efter avslutad grillning skall grillen rengöras och när den svalnat ställas tillbaka i förrådet igen. Tvättstugan Bokning av tvättid görs på bokningstavla utanför tvättstugan i källaren. Använd den låskolv som har samma nummer som Er lägenhet. Nyckel till låskolven ska den förra ägaren ha lämnat ut. Saknas nyckel måste man göra en kopia av föreningens originalnyckel på egen bekostnad. Nyckeln kan lånas från den styrelseledamot som ansvarar för gemensam utrustning. När Du tvättar ska de skötselregler som finns uppsatta på väggen innanför dörren till tvättstugan följas. Maskinen till vänster är avsedd för större tvättmängd än den till höger. Det är absolut förbjudet att färga kläder i maskinerna. Torktumlarens luddfilter måste rensas efter användning och glöm heller inte att göra rent och städa efter Dig i samband med tvätt. Vid eventuella fel på utrustningen i tvättstugan finns en servicepärm i hållaren till vänster om diskbänken. Läs instruktionerna i den och följ den rutin som beskrivs för felanmälan. Övriga gemensamma utrymmen Cyklar kan förvaras i cykelstället på gården eller i cykelrummet längst in i källaren. De cyklar som förvaras i cykelrummet skall märkas med namn eller lägenhetsnr för att de inte ska rensas ut i samband med städningar. Verkstaden, eller rättare sagt gör det själv rummet, finns i källaren. Där hittar Du en hyvelbänk, en bänk med skruvstäd och den yxa/såg m.m som föreningen äger. De målarburkar som finns i hyllorna är sparade från de renoveringar som gjorts i huset för att man ska kunna använda som bättringsfärg och liknande. Utnyttja gärna verkstaden men tänk på att lämna den i bättre skick än det var när du kom dit det är inget soprum även om det ligger granne med ett. Barnvagnar kan förvaras i förrådsutrymme som finns under trappan på entreplan i 12:ans uppgång. Dörren finns precis t.v när man går in från gården. Källarförråden Till varje lägenhet finns ett källarförråd, vilket som tillhör Din lägenhet har förhoppningsvis den tidigare ägaren visat. Av telefon- och e-postlistan framgår även vilket/vilka förråd som tillhör övriga medlemmar. Det är av högsta vikt att tänka på att källarförråden inte är helt säkra, främst ur risken för översvämningar. Det har under åren förekommit översvämningar troligen har de hört samman med extrema regnväder som lett till att någon dagvattenbrunn läckt. Vad Du alltså bör beakta är att inte förvara känsliga/värdefulla saker direkt på golvet.

5 Ett tips är att sätta in hyllor, trallar eller lägga en lastpall på golvet så minimeras risken för skada. Gångarna i källarförråden är inte till för förvaring. Om det finns behov av att under kortare period t.ex under renovering eller liknande förvara saker får man låna utrymme i källargångarna om man märkt utrustningen med namn och tidpunkt när man kan förvänta sig att de ska vara bortplockade. Detta förutsätter naturligtvis att de inte placeras så att de hindrar andra eller att säkerheten äventyras. Centralvärmeväxlare Föreningens viktigaste anläggning, vår centralvärmeväxlare återfinns till vänster innanför dörren i 12:ans källarförråd (rakt under entrétrappan i 12:an). Det är via denna anläggning som vi får vårt varmvatten och värme. Uppstår det problem med varmvatten eller värmen i fastigheten så utgör den en viktig kontrollpunkt. Radiatorer De radiatorer (element) som finns i lägenheterna kräver ofta visst underhåll för att fungera korrekt. Om det blir kallt i något av elementen i lägenheten bör Du själv utföra följande: OBS! är du det minsta tveksam på hur du ska göra kontakta då någon av dina grannar som vet hur man gör och be att få tips på hur man ska göra. Skruva av termostaten (den stora vita plastknoppen) med hjälp av en skiftnyckel. Tryck några gånger på den metallpigg som stick fram (den brukar ha fastnat). Känn med handen på rören som leder in vattnet till radiatorn, om de blir varma så är problemet löst. Avstängning av vatten Om vattnet måste stängas av ska de avstängningskranar som finns för respektive lägenhet eller lägenhetsstam användas. Lägenheter med jämna nr i uppgång 10 kan stänga av vattnet inne i lägenheten (servicelucka i köket). För övriga lägenheter finns kranar i taket i källaren (de flesta i 12:ans förrådskällargång). Några kranar finns inne i förrådet direkt t.h om dörren i 12:ans källargång, för att öppna detta förråd krävs nycklar, för att låna dessa kontakta styrelseledamot med ansvar för gemensam utrustning. Kranarna är röda och märkta med en vit bricka med texten KV (kallvatten), VV (varmvatten) och VVC (varmvatten cirkulation). I styrelserummet finns en pärm märkt Skötselinstruktioner VVS där mer information och fullständiga ritningar finns. Glöm inte att meddela de som ev. drabbas av att du stänger av vattnet. Observera att huvudvattenkranen som finns i soprummet endast ska användas i undantagsfall/ krissituationer. Isvarning och takskottning Ett viktigt ansvarsområde som har aktualiserats för alla fastighetsägare sedan den tragiska olyckan på Drottninggatan för några år sedan är att varna för riskerna med fallande is och snö. Ut mot gatan måste vi sätta upp varningsskyltar under de perioder då riskerna är extra stora. För detta ansvarar styrelsen men månadens vaktis assisterar i detta arbete. Om du upptäcker istappar eller liknande och inte redan har erhållit information om att åtgärder är vidtagna så ber styrelsen dig att skicka ett mail till för att vi snabbt ska kunna agera och minimera riskerna. Eftersom vi har haft problem med isbildning vid stuprännorna in emot gården måste Du för tillfället vara extra försiktig och vaksam på detta. Åtgärder för att minska risken för detta ingår i underhållsplanen.

6 Uthyrningslokaler Föreningen äger två uthyrningslokaler. Lokal L1 finns i gatuplanet till vänster om 10:ans entré. Lokalen är på ca 60 m 2 och till denna lokal finns en tillhörande toalett som ligger t.h om dörren till cykelrummet i källaren. Lokal L2 återfinns på plan 1 i 10:an och den lokalen är på ca 15 m 2. Vilka som hyr dessa lokaler framgår av gällande telefon- och e-postlista. Ekonomiska utlägg för föreningen Handkassa sköts av föreningens kassör och mindre utlägg av medlemmarna kan ersättas direkt vid inlämning av underlag. För att ersättning ska kunna utbetalas krävs att Du använder en blankett Räkning utlägg där nödvändig information anges. Till blanketten bifogas aktuella kvitton (fastsatta på A4 blad). Vid större utlägg betalas ersättning ut via bankkonto. Renovering/ombyggnation av lägenhet Vid renoveringar eller ombyggnationer av större slag (ex. nytt kök, ändring av planlösning) skall en förfrågan bygganmälan lämnas till styrelsen för godkännande (gäller alltså ej mindre förändringar som ommålning, tapetsering eller andra liknande saker som inte påverkar övriga medlemmar). Oavsett om ärendet kräver godkännande tänk på att tala med dina grannar om arbetet kan leda till att de blir störda. Vid frågor kontakta ledamot med ansvar för gemensam utrustning. Försäljning av lägenhet Vid försäljning av bostadsrätten skall styrelsen informeras i god tid om att detta skall ske. Det är sedan ditt ansvar som säljare att se till att mäklaren erhåller följande information: Kopia av senaste årsredovisning inkl. revisionsberättelse. Gällande stadgar. Årtal när större renoveringar, trapphusmålningar, tvättstuga m.m. har utförts. Andra praktiska fakta som ska uppges är: Byggår 1908, stammar byttes 1980 (i samband med större ombyggnad av fastigheten). I de fall att mäklaren behöver styrka uppgifter eller behöver ha svar på andra frågor så är det ordförande som utgör kontaktperson. I övrigt ta reda på så mycket som möjligt och om du inte känner till fakta sök upp dem och överlämna dessa till mäklaren när denne får sitt uppdrag. Föreningens gemensamma aktiviteter Varje år innan utgången av juni månad (som regel i maj) hålls föreningens årsstämma. Innan sommaren tar vid brukar vi även genomföra en städkväll med efterföljande gårdsfest. Det anses självklart att varje medlem finns representerad på städkvällen, men skulle det inte passa in i kalendern, se till att ta ansvar och utför något av det som behöver göras vid en annan tidpunkt. Sammanfattningsvis hoppas vi att detta dokument ska göra det ännu enklare och tydligare att fortsätta den goda tradition som finns i föreningen att tillsammans sköta vårt gemensamma hus på ett sätt som vi alla kan vara stolta, nöjda och glada över. Med vänliga hälsningar Styrelsen i BRF Birka

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Informationsblad. BRF Johannesfred 4

Informationsblad. BRF Johannesfred 4 1 (6) Informationsblad BRF Johannesfred 4 2 (6) Historik Initiativet till bildandet av bostadsrättsföreningen togs 1982, föreningen konstituerades 1982 och i december 1983 förvärvades huset av dåvarande

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER NR 12

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER NR 12 Allmän information om föreningen Fastigheten Stockholm i oktober 2015 Huset, ritat av arkitektfirman Dorph & Höög, är byggt 1908 11 och är beläget i hörnet Vanadisvägen 23/Upplandsgatan 87. Sammanlagd

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren BRF Safiren Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014 BRF Safiren 2 2014-03-06 Innehåll Hemsida... 3 Styrelsen... 3 Hobbyrum... 3 Cyklar... 3 Renovering... 4 Vad behöver jag tillstånd

Läs mer

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6 Välkommen till Brf Gubben Noak nr 6 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till brf Gubben Noak nr 6! I detta häfte hittar du lite information om föreningen samt annan information som kan vara till nytta

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN Trivselanvisningar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MIDNATTSSOLEN i RÅCKSTA VÄLLINGBY Sida 1 Innehåll 1. Avfallshantering... 3 a. Grovsopor... 3 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Garage och P-platser utomhus...

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf.

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf. Välkommen till Brf. Kammakargatan 21 VÄLKOMMEN Vi hälsar dig som är nyinflyttad välkommen till bostadsrättsföreningen Kammakargatan 21. I denna broschyr hittar du information om föreningen och annat som

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare Mars 2017 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till nyinflyttade Augusti 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Till föreningens medlemmar I den här skriften har vi samlat information och regler för att du som bor i föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Tegelviksgatan 37-39 116 41 Stockholm Brf Sofia Strand, Tegelviksgatan 39, 116 41 Stockholm Sida 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand!

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen Ekegårdsbladet September 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se Detta blad kan även fås via e-post Gå in på vår hemsida www.ekegarden.se och följ instruktionerna. Nu nalkas höstens friska luft och

Läs mer

Allmän information och ordningsregler för oss som bor i Bostadsrättsföreningen Heleneborgsparken

Allmän information och ordningsregler för oss som bor i Bostadsrättsföreningen Heleneborgsparken Ordningsregler gällande för Brf Heleneborgsparken Allmän information och ordningsregler för oss som bor i Bostadsrättsföreningen Heleneborgsparken Vår gemensamma egendom omfattar tvättstuga, bastu, motionsrum,

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare April 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

[INFORMATION BRF ERIKSBERG DALEN 7]

[INFORMATION BRF ERIKSBERG DALEN 7] 2009-2010 Information för boende Brf Eriksberg Dalen 7 [INFORMATION BRF ERIKSBERG DALEN 7] Eliegatan 4, 17273, Sundbyberg - Org nr. 715200-0373 Innehåll Innehåll... 2 Att bo i bostadsrätt... 3 Vårat hus...

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen som hyresgäst i Forumgallerian och välkommen till Atrium Ljungberg AB. Här finner du information och det mesta som du behöver veta

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

www.hsb.se/malmo/norsen Brf. Norsen - ordningsföreskrifter

www.hsb.se/malmo/norsen Brf. Norsen - ordningsföreskrifter www.hsb.se/malmo/norsen Brf. Norsen - ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna gäller från den 1 oktober 2008. De antogs av Norsens styrelse den 30 september 2008, efter att ha presenterats och diskuterats

Läs mer

Välkommen till Brf. Jordgubben 20

Välkommen till Brf. Jordgubben 20 Välkommen till Brf. Jordgubben 20 Vi hoppas att Du/Ni kommer att trivas i den nya lägenheten. Fastigheten vi gemensamt äger heter Jordgubben 20. I kvarteret Jordgubben på Kungsholmen. En bostadsrättsförening

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Brf Bananen 8

Trivsel- och ordningsregler för Brf Bananen 8 Trivsel- och ordningsregler för Brf Bananen 8 Ansvar för ordningen i föreningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Vår förening består av 3 huskroppar vilka vi gemensamt äger och förvaltar genom en styrelse, som föreningen väljer på vår stämma vilken infaller

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Julinfo från Brf Järnåldern

Julinfo från Brf Järnåldern Årsavgift Julinfo från Brf Järnåldern Styrelsen har beslutat att det inte blir någon höjning av årsavgiften vid årsskiftet 2013-2014. Utedagar 2014 Klipp ner och packa ihop så mycket som möjligt. Förpacka

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN Kära medlemmar, Denna folder vänder sig till nya såväl som befintliga medlemmar i Brf Lill-Jansplan 3. Att förfoga över en bostadsrätt i vår förening innebär både rättigheter

Läs mer

Nu är det dags för vår gemensamma höststädning av innergårdarna.

Nu är det dags för vår gemensamma höststädning av innergårdarna. Nu är det dags för vår gemensamma höststädning av innergårdarna. Vi träffs söndag den 30 oktober, kl 11.00 på innergården. Där finns krattor, sopsäckar och allt vad vi behöver för att städa våra gårdar.

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Gökenbladet. November 2009

Gökenbladet. November 2009 Gökenbladet November 2009 Information från styrelsen Brandvarnare Det är varje medlems ansvar att se till att bostaden har en brandvarnare. Styrelsen tycker ändå att det är så viktigt att alla har brandvarnare

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 Ordningsföreskrifter för Brf Vätan 22 Välkommen till Brf Vätan 22 Det är styrelsens utgångspunkt att alla som bor, arbetar och studerar i vårt fina hus skall trivas och att

Läs mer

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 Andrahandsuthyrning Vill du hyra ut i andra hand p.g.a. arbete, studie på annan ort, sambotest eller något annat giltigt skäl så ska du ansöka om tillstånd

Läs mer

BRF Islandet Adolf. Information till medlemmar. Dokumentet är senast uppdaterat 2013-09-27

BRF Islandet Adolf. Information till medlemmar. Dokumentet är senast uppdaterat 2013-09-27 BRF Islandet Adolf Information till medlemmar Dokumentet är senast uppdaterat 2013-09-27 Välkommen som medlem i bostadsrättsföreningen Islandet Adolf! Vi hoppas att ni kommer att trivas i fastigheten och

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst!

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst! Sta~eliusbladet 2015 Nr2 Ansvarig ulgivare: KedaIdör.: ADita LjungsIrom,. Hg 47 Medan vi sover skapa spindlar konst! En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51 Öppet hus på expeditionen

Läs mer

Information för nya medlemmar

Information för nya medlemmar Information för nya medlemmar Bilden är en skiss hur vårt hus skulle se ut om alla balkongerna mot gatan hade lika vindskydd och belysning. Välkommen till vår förening. Vi hoppas alla ska trivas och få

Läs mer

Vattenavstängning Brf Blompottan nr 2

Vattenavstängning Brf Blompottan nr 2 Vattenavstängning Brf Blompottan nr 2 20-0-11 Vid panik kan allt vatten till föreningen stängas av med tre kranar mitt i undercentralens inre rum enligt bild nedan. Kranarna är märkta KV (kallvatten),

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen Vår förening består av två fastigheter, Dianavägen 5-9 samt Artemisgatan 4-8. Dessa byggdes 1964 och 1965 och förvaltades av Stockholmshem fram

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april presenteras nedan

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april presenteras nedan Styrelsen Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april presenteras nedan Björn Bylund Bengt Fagerström Daniel Jansson Ordförande Vice ordförande Ledamot Lars Lindfeldt Sekreterare Maria Åkerblom

Läs mer

BRF Islandet Adolf. Fakta. Senast ändrad 2011-01-15. Välkommen som medlem i bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

BRF Islandet Adolf. Fakta. Senast ändrad 2011-01-15. Välkommen som medlem i bostadsrättsföreningen Islandet Adolf BRF Islandet Adolf Fakta Senast ändrad 2011-01-15 Välkommen som medlem i bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Vi hoppas att ni kommer att trivas i fastigheten och som medlem i vår förening. För att underlätta

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE Varmt välkommen till Brf Måttbandet i Stockholm! Vi har här samlat information som ni kan tänkas behöva som nyinflyttade i Brf Måttbandet. Om det ändå skulle vara något ni

Läs mer

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4.

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Mäklar information 2010 www.sveaartilleri4.se Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar Information till medlemmar Innehållsförteckning Sida Kontaktuppgifter till styrelsen... 3 Teknisk förvaltning... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Andrahandsuthyrning... 4 Renoveringar och ombyggnationer...

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer