rbsbank.se/mini Mini Futures: Börshandel med tempo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rbsbank.se/mini Mini Futures: Börshandel med tempo"

Transkript

1 rbsbank.se/mini Mini Futures: Börshandel med tempo

2 Innehåll Hävstång i portföljen 3 Mini Futures - framtiden i miniformat Stop Loss 8 Fastställande av restvärde Med Mini Futures når du enkelt en 9 mängd olika tillgångsklasser Exempel på underliggande tillgångar 12 The Royal Bank of Scotland plc. 13 tradition och global närvaro Certifikat på en minut 14 Kunskap är pengar 2

3 Nu kan du gå lång eller kort på världens marknader på ett enkelt och transparent sätt Hävstång i portföljen En framgångshistoria Marknaden för hävstångsprodukter har de senaste åren utvecklats kraftigt. I slutet av 80-talet gavs privatinvesterare för första gången tillgång till hävstångsprodukter då de första warranterna lanserades. Sedan dess har antalet produkter stadigt ökat. År 2001 dök ett nytt, innovativt och omedelbart populärt erbjudande upp när vi skapade Mini Future-certifikatet, eller kort och gott Mini Futures. Eftersom Mini Futures erbjuder avsevärt bättre pristransparens än warranter kunde de snabbt inta en betydande position på marknader i Europa. Tillväxten har fortsatt och nu finns Mini Futures även i Sverige. Hävstång Med hjälp av hävstångsprodukter kan placerare i dag investera i både uppgång och nedgång i en rad olika aktieindex, aktier, valutor, råvaror och obligationsmarknader. Hävstångseffekten skapas genom att man bara behöver en begränsad kapitalinsats jämfört med att direkt förvärva de underliggande tillgångarna. Vid korrekt bedömning av marknaden kan investerare genom hävstångsprodukter uppnå stor värdeökning. Man ska dock tänka på att hävstångsprodukter även kan minska kraftigt i värde vid en felaktig bedömning av marknaden. Innovation: År 2001 tar vi fram Mini Future-certifikatet, oftast benämnt Mini Future eller minifutur. Det blir en omedelbar succé. Närvaro: År 2008 tar RBS som första bank Mini Futures till den svenska marknaden. Mini Futures framtiden i miniformat Nästa generations hävstångsprodukt Mini Futures kombinerar enkelhet med hävstång och har inte fastställda slutdatum. En Mini Future består av två enkla komponenter: kapitalinsats och finansiering, där finansieringen är det som skapar hävstången. Värdet på en Mini Future motsvaras alltid av kapitalinsatsen vilket ger en hög transparens. Exempelvis har en svårbedömd faktor som volatilitet ingen inverkan på priset. Ränta på finansieringen avräknas dagligen utifrån kapitalinsatsen. Mini Futures påminner i stor utsträckning om placeringar i terminer. En fördel jämfört med terminshandel är att Mini Futures inte har någon fastställd löptid. Mini Futures är därtill värdepapper där marginalsäkerhetskrav aldrig kan uppstå. Om du har råkat investera fel skyddas du av stopp loss-nivån från att drabbas av större förluster än ditt investerade kapital. Eventuellt restvärde återbetalas automatiskt till dig. Lång eller kort Mini Futures finns i två varianter: Mini Long och Mini Short. Med en Mini Long kan du dra nytta en stigande marknad och med en Mini Short kan du dra nytta av en fallande marknad. Värde för Mini Long = (kurs på underliggande tillgång - finansieringsnivå) x eventuell valutakurs / multiplikator Värde för Mini Short = (finansieringsnivå - kurs på underliggande tillgång) x eventuell valutakurs / multiplikator Med en Mini Long drar en investerare nytta av stigande kurser och med en Mini Short drar man nytta av fallande kurser. Mini Futures har inte fastställda slutdatum. En Mini Future är dessutom försedd med en s.k. stop loss. Om det underliggande priset når stop loss-nivån upphör Mini Future -certifikatet och investeraren får tillbaka eventuellt restvärde. 3

4 Varifrån kommer hävstången? I en Mini Long ingår ett lån som finansierar skillnaden mellan kapitalinsatsen och priset på den underliggande tillgången. Lånet kallas för finansieringsnivå. Finansieringskostnaden för en Mini Long adderas till lånet (dvs finansieringsnivån) på daglig basis. Köpet av en Mini Long kan, något förenklat, jämföras med att köpa ett hus med ett lån där sedan räntorna adderas löpande till lånet. Ju högre belåningsgrad, desto större blir den procentuella vinsten och förlusten på eget kapital när huspriset stiger eller sjunker. Exempel - Mini Long Finansieringsnivå = lån på 80 kr Kapitalinsats = värde på Mini Long Aktiepris 20 Kronor 80 Kronor Mini Long 100 Kronor Aktie Mini Long Med en Mini Long drar du nytta av en stigande marknad (index, aktie, valuta eller råvara). Om den underliggande tillgången stiger med 10 kr stiger även en Mini Long med 10 kr (delat med multiplikator). I exemplet nedan 1 så är priset på den underliggande tillgången (en aktie) 100 kr. En Mini Long med finansieringsnivå på 80 kr har därmed kapitalinsatsen 20 kr, vilket också är värdet på Mini Future-certifikatet. Om aktien stiger till 120 kr ökar värdet Mini Long-certifikatet från 20 till 40 kr. Trots att aktien bara stigit med 20 procent så har värdet på Mini Long-certifikatet ökat med 100 procent. Hävstångseffekten är här alltså fem. Med en Mini Short är förhållandet det omvända. Följande scenario visar principerna. Du lånar och säljer aktien (blankar) för 100 kronor. Dessutom betalar du 20 kronor för certifikatet. Du förfogar alltså över ett tillgodohavande på 120 kronor (som du tjänar ränta på). Om aktiekursen faller till 80 kr kan du köpa tillbaka aktien för 80 kr. Du har nu 40 kr och vinsten utgör därmed 20 kr dvs 100 procent. Exempel - Mini Short Aktiepris Kapitalinsats = värde på Mini Short Köparens tillgodohavande på banken 20 Kronor 100 Kronor Mini Short 120 Kronor Tillgodohavande på banken Mini Short Med en Mini Short drar du istället nytta av en fallande marknad (index, aktie, valuta eller råvara). Om t.ex. guldpriset faller med 10 kr så stiger en Mini Short med 10 kr (delat med multiplikator). 1) Exemplet bortser från att det förekommer en skillnad mellan köp- och säljkurs. I exemplet så har Mini Long Future-certifikat multiplikator ett. 4

5 Liten insats stor hävstång Mini Futures kan förklaras med en jämförelse med ett Open End-certifikat. Med ett Open End-certifikat betalar en investerare för hela den underliggande tillgången. Med en Mini Future står investeraren bara för en del av kapitalet. Hävstångseffekten uppstår genom den reducerade kapitalinsatsen. Ju mindre kapitalinsats, desto större hävstångseffekt. Under handelsdagen återspeglas varje rörelse i den underliggande tillgången i en Mini Future, med hänsyn taget till skillnaden mellan köp- och säljkurs. Exemplen till höger görs med Mini Futures med olika hävstång: 5 respektive 10, simuleringen görs under en handelsdag (ingen finansieringskostnad) och ingen hänsyn är tagen till skillnad mellan köpoch säljkurser. Multiplikatorn för Mini Futures på aktier är i regel ett så multiplikatorn exkluderas i beräkningarna nedan för att öka överskådligheten. Exempel på två olika Mini Long med hävstång 5 respektive 10 Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på Mini Long Hävstång SSAB 120,00 kr 127,00 kr 150,00 kr = 30,00 kr 150 / 30 = 5 SSAB 135,00 kr 142,00 kr 150,00 kr = 15,00 kr 150 / 15 = 10 SSAB stiger med tio procent från 150 kr till 165 kr Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på Mini Long Resultat SSAB 120,00 kr 127,00 kr 165,00 kr = 45,00 kr +50% SSAB 135,00 kr 142,00 kr 165,00 kr = 30,00 kr +100% SSAB sjunker med tio procent från 150 kr till 135 kr Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på Mini Long Resultat SSAB 120,00 kr 127,00 kr 135,00 kr = 15,00 kr -50% SSAB 135,00 kr 142,00 kr 135,00 kr eventuellt restvärde knock out återbetalas Exempel på två olika Mini Short med hävstång 5 respektive 10 Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på Mini Short Hävstång SSAB 180,00 kr 173,00 kr 150,00 kr = 30,00 kr 150 / 30 = 5 SSAB 165,00 kr 158,00 kr 150,00 kr = 15,00 kr 150 / 15 = 10 SSAB sjunker med tio procent från 150 kr till 135 kr Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på Mini Short Resultat SSAB 180,00 kr 173,00 kr 135,00 kr = 45,00 kr +50% SSAB 165,00 kr 158,00 kr 135,00 kr = 30,00 kr +100% SSAB stiger med tio procent från 150 kr till 165 kr Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på Mini Short Resultat SSAB 180,00 kr 173,00 kr 165,00 kr = 15,00 kr -50% SSAB 165,00 kr 158,00 kr 165,00 kr eventuellt restvärde återbetalas knock out 5

6 Så fungerar finansieringen Du följer med i den underliggande tillgångens värdeförändring fullt ut med endast en liten kapitalinsats tack vare att emittenten finansierar återstående del, den så kallade finansieringsnivån. För en Mini Long så betalar du indirekt räntekostnaden genom att räntan adderas till finansieringsnivån. Eventuell avkastning från den underliggande tillgången (exempelvis utdelning ar) läggs till kapitalinsatsen, även det genom att finansieringsnivån justeras. Exempel Mini Long (Samma exempel som föregående sida) Underliggande tillgång SSAB Finansieringskostnad per år 5,0% 2 Finansieringskostnad per dag (Finansieringskostnad x Finansieringsnivå) / 365 dagar = (5,0% x 120) / 365 = 0,016 kr/dag = (5,0% x 135) / 365 = 0,018 kr/dag Det betyder att om SSAB står still så minskar värdet på Mini Future-certifikatet med 0,016 kr respektive 0,018 kr per dag. SSAB Mini Long - två Mini Futures med olika hävstång/finansieringsnivå Underliggande Finansieringsnivå Pris på SSAB Pris på Mini Long Finansieringskostnad per dag SSAB 120,00 kr 150,00 kr 30,00 kr 0,016 kr SSAB 135,00 kr 150,00 kr 15,00 kr 0,018 kr SSAB Mini Long - samma två Mini Futures som ovan fast en månad senare och där aktiekursen är densamma efter en månad Underliggande Finansieringsnivå Pris på SSAB Pris på Mini Long Finansieringskostnad per dag SSAB 120,51 kr 150,00 kr 29,49 kr - SSAB 135,57 kr 150,00 kr 14,43 kr - Av exemplet kan utläsas att finansieringskostnaden leder till att finansieringsnivån stiger. Eftersom stop loss-nivån fastställs i förhållande till finansieringsnivån (den 15:e varje månad), stiger även stop lossnivåerna i våra exempelberäkningar. På liknande sätt, fast tvärtom, sker beräkningen av finansieringsnivån för Mini Short-certifikat. Aktien säljs och på så sätt uppstår ett tillgodohavande för investeraren som ger upphov till en ränteintäkt. Exempel Mini Short Underliggande tillgång SSAB Ränta per år 2,5% 3 Ränteintäkt per dag (Ränta x finansieringsnivå) / (365 dagar x multiplikator) = (2,5% x 180) / 365 = 0,012 kr = (2,5% x 165) / 365 = 0,011 kr Finansieringsnivån stiger varje dag med 0,012 för det första Mini Shortcertifikatet. Det betyder att om SSABaktien står still så stiger värdet på certifikatet med 0,012 kr varje dag vid. SSAB Mini Short - två Mini Futures med olika hävstång/finansieringsnivå Underliggande Finansieringsnivå Pris på SSAB Pris på Mini Short Finansieringskostnad per dag SSAB 180,00 kr 150,00 kr 30,00 kr 0,012 kr SSAB 165,00 kr 150,00 kr 15,00 kr 0,011 kr SSAB Mini Short - samma två Mini Futures som ovan fast en månad senare och där aktiekursen är densamma efter en månad Underliggande Finansieringsnivå Pris på SSAB Pris på Mini Short Finansieringskostnad per dag SSAB 180,38 kr 150,00 kr 30,38 kr - SSAB 165,35 kr 150,00 kr 15,35 kr - Av exemplet kan utläsas att ränteintäkten leder till en ökning av kapitalinsatsen med ca 0,38 kr på en månad vid en ursprunglig finansieringsnivå på 180 kr. Finansieringsnivån ökar från 180 kr till 180,38 kr. Eftersom stop loss-nivån fastställs i förhållande till finansieringsnivån, avrundat till närmaste tioöring den 15:e varje månad, ökar även stop loss-nivåerna i våra exempelberäkningar. 2) Beroende av rådande räntenivå. 3) beroende av aktuell räntenivå; kan bli negativ om marknadsräntan blir tillräckligt låg. 6

7 Mini Futures: Börshandel med hävstång 7

8 Stop Loss Stop loss-nivån garanterar att värdet på en Mini Future aldrig kan bli negativt. Den 15:e varje månad 4 fastställer emittenten stop loss-nivån med utgångspunkt från gällande finansieringsnivå. Stop loss-bufferten definierar stop loss-nivån i förhållande till finansieringsnivån. Stop lossnivån stiger i takt med finansieringsnivån och avrundas i regel. Som placerare kan du alltid se aktuella stop loss-nivåer på Om det underliggande priset når stop loss-nivån, upphör Mini Future-certifikatet och den underliggande placeringen i likvideras. Beroende på den underliggande tillgångens likviditet och placeringens storlek kan processen ta upp till tre timmar. Det som återstår efter likvidering (restvärdet) återförs automatiskt till placeraren inom tio bankdagar. Fastställande av restvärde SSAB Mini Long Finansieringsnivå vid 130 kr Stop loss-nivå vid 137 kr SSAB faller och når stop loss-nivån på 137 kr Mini Long-certifikatet handelsstoppas Emittenten säljer SSAB-aktier på marknaden i den takt marknadens likviditet tillåter men normalt inom tre timmar. Anta att det genomsnittliga försäljningspriset vid likvidering av SSAB-positionen blir 136,70 kr Restvärdet blir då SSAB genomsnittlig försäljningskurs finansieringsnivån = 136,70-130,00 = 6,70 kr per Mini Future Inom tio bankdagar får innehavaren av Mini Future-certifikatet utbetalt 6,70 kr per Mini Future Om försäljningspriset på den underliggande tillgången vid likvidering skulle bli lägre än finansieringsnivån blir restvärdet noll. För en Mini Short så gäller det omvända, dvs om inköpspriset på den underliggande tillgången blir högre än finansieringsnivån blir restvärdet noll Om det underliggande priset når stop loss-nivån, upphör Mini Futurecertifikatet och den underliggande placeringen likvideras. 4) Undantaget Mini Future-certifikat som avser statsobligationer då justeringen sker den 2:a varje månad. 8

9 Med Mini Futures når du enkelt en mängd olika tillgångsklasser En värld av investeringsmöjligheter Aktieindex och aktier är de vanligaste underliggande tillgångarna för Mini Futures. Allt fler investerare intresserar sig nu även för marknader som valutor, råvaror och obligationer. Med Mini Futures kan investerare tjäna på stigande eller fallande kurser och tack vare hävstångseffekten få höga vinster med begränsad kapitalinsats. Det finns emellertid vissa särdrag som kan vara bra att känna till om de olika typerna av underliggande. Mini Futures på valutor Mini Futures på valutor ger placeraren möjlighet att tjäna på den aktuella valutans rörelser med en begränsad kapitalinsats. Tack vare den låga kapitalinsatsen uppstår en hävstångseffekt på investerat kapital. Mini Futures på valutor passar särskilt bra till valutasäkring av andra investeringar, exempelvis amerikanska aktier. Exempelberäkning för en Mini Long på växelkurs USD/SEK Investerarens marknadsbedömning Marknadssituation Prisformel Växelkursen stiger till 6,20 SEK Investeraren tror på en stigande växelkurs mellan USD och SEK, dvs att dollarn ska stiga i värde gentemot den svenska kronan. Finansieringsnivå: 5,50 kr Stop loss-nivå: 5,60 kr Växelkurs: 6,10 kr Multiplikator: 0,1 Mini Long-certifikatets värde = (Växelkurs - Finansieringsnivå) / Multiplikator = (6,10-5,50) / 0,1 = 6,00 kr Mini Long-certifikatets nya värde = (6,20 5,50) / 0,1 = 7,00 kr Mini Futures Börshandel för den vågade 9

10 Mini Futures på statsobligationsterminer Terminer på statsobligationer är viktiga barometrar för utvecklingen på obligationsmarknaden. De är kopplade till en hypotetisk statsobligation med fastställd ku- pong och standardiserad löptid. Mini Futures på statsobligations-terminer är kopplade till terminskontraktet. En kort tid innan kontraktet löper ut genomförs automatiskt en rullning till nästa kontrakt. Räkneexempel för Mini Long på Euro Bund-terminen (tysk statsobligation) Investerarens marknadsuppfattning Marknadssituation Prisformel En investerare tror att räntorna kommer att falla och obligationskurserna därmed stiga Finansieringsnivå: 110,00 punkter Stop loss-nivå: 112,00 punkter Obligationsterminens nivå: 115,00 punkter Multiplikator: 1 EUR/SEK-kurs: 9,40 Värde på Mini Long = (terminsnivå - finansieringsnivå) x växelkurs / multiplikator = (115,00-110,00) x 9,4 / 1 = 47 kr. Obligationsterminen stiger till 117,00 punkter Mini Long-certifikatets värde = (117,00 110,00) x 9,4 / 1 = 65,80 kr. Den 2:e i varje månad fastställer emittenten stop loss-nivån med utgångspunkt från gällande finansieringsnivå. I mars, juni, september och december sker rullningen till nästföljande kontrakt den 1:a i månaden. På grund av prisskillnaderna mellan kontrakten krävs en anpassning av finansieringsnivå och stop lossnivån på rullningsdagen. Anpassningen påverkar inte kursen på Mini Future-certifikaten. Exempel på rullning av statsobligations-terminer Anpassning vid rullning till nästa kontrakt för terminer på Euro Bund Utformning av Mini Long Finansieringsnivå: 110,00 punkter Stop loss-nivå: 112,00 punkter Prisstruktur på terminsmarknaden Terminskurs i mars: 115,00 punkter Terminskurs i juni: 114,50 punkter Anpassning av finansieringsnivån efter rullning Ny finansieringsnivå = gammal finansieringsnivå (kursen i det gamla kontraktet kursen i det nya kontraktet) = 110,00 (115,00 114,50) = 109,50 Ny stop loss-nivå efter rullning Ny stop loss-nivå = ny finansieringsnivå + ny finansieringsnivå x säkerhetsavstånd i procent = 109, ,50 x 2% = 111,69 Stop loss-nivån avrundas vanligtvis till tioöringar dvs 111,70 i detta fall Exemplet är förenklat där man inte har tagit hänsyn till transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna leder till ytterligare små förändringar av finansieringsnivån och stop loss-nivån vid rullning. 10

11 Mini Futures på råvaror Mini Futures på råvaror ger placeraren möjlighet att investera i råvaror med en begränsad kapitalinsats. Mini Futures på råvaruterminer passar särskilt bra om du vill säkra befintliga placeringar i råvaror. Mini Futures är kopplade till det aktuella terminskontraktet. En kort tid innan det aktuella terminskontraktet löper ut sker en automatisk rullning till nästa kontrakt. På grund av prisskillnaderna mellan kontrakten krävs en anpassning av finansieringsnivå och stop lossnivån på rullningsdagen. Anpassningen påverkar inte kursen på Mini Future-certifikaten. Exempel på rullning av råvaruterminer Anpassning av finansieringsnivå och stop loss-nivå vid rullning av underliggande terminskontrakt. Mini Long på olja som i praktiken har oljeterminen som underliggande tillgång Finansieringsnivå: 70,00 USD Stop loss-nivå: 73,50 USD Pris på oljeterminer Terminspris i april: 100,00 USD Terminspris i maj: 110,00 USD Anpassning av finansieringsnivån efter rullning från april till majtermin Ny finansieringsnivå = gammal finansieringsnivå (kursen i det gamla kontraktet kursen i det nya kontraktet) = 70,00 (100,00 110,00) = 80,00 Ny stop loss-nivå = finansieringsnivå + (finansieringsnivå x säkerhetsavstånd i procent) = 80,00 + (80,00 x 7%) = 85,60 Detta är ett förenklat exempel där hänsyn inte tagits till transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna leder till ytterligare små förändringar av finansieringsnivån och stop lossnivån vid rullning. Mini Futures på ädelmetaller Mini Futures på ädelmetaller ger möjlighet att investera i ädelmetaller. På grund av den låga kapitalinsatsen uppstår en hävstångseffekt på investerat kapital. Räkneexempel för Mini Long på guld Investerarens marknadsbedömning. Placeraren tror att guldpriset kommer att stiga. Marknadssituation Finansieringsnivå: 800,00 USD Stop loss-nivå: 840,00 USD Pris på ett uns rent guld: 1 000,00 USD Multiplikator: 1000 Växelkurs USD/SEK: 6,10 kr Kostnadsberäkning Mini Long-certifikatets kurs = (guldpris finansieringsnivå) x växelkurs / multiplikator = ( ) x 6,10 / 1000 = 1,22 kr Guldet stiger till 1.200,00 USD Mini Long-certifikatets kurs = ( ) x 6,10 / 1000 = 2,44 kr 11

12 Exempel på underliggande tillgångar Produktutbud RBS erbjuder en rad olika Mini Long och Mini Short-certifikat och utbudet ökar hela tiden. Förutom Mini Futures på aktier finns en mängd andra möjligheter varav några är uppräknade nedan. Information om nyckeltal och aktuella priser hittar du på Om det är någon underliggande som intresserar dig men som du inte kan hitta en Mini Future för så kontakta din rådgivare eller så kan vi hjälpa dig. Exempel på möjliga underliggande tillgångar Aktier Aktieindex Sektorsindex Valutor Råvaror och ädelmetaller ABB, Boliden, BP, Ericsson, Hennes & Mauritz, SEB, Sandvik, SSAB, Svenska Handelsbanken, Swedbank, TeliaSonera, Vestas Wind, Volvo DJ Euro STOXX 50, Hang Seng China Enterprises Index OMXS30 TM, S&P 500 AMEX Gold Bugs CHF/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, NOK/SEK, USD/SEK Guld, Koppar, Majs, Naturgas, Råolja, Silver, Socker, Vete Statsobligationsterminer Bund Future T-Bond Future T-Note Future Fördelar Du kan gå lång och kort med hävstång Obegränsad löptid Kan handlas varje dag Inga marginalkrav tack vare stop lossnivån Detta ska du tänka på Spekulativ placeringsform som kan leda till att du förlorar hela insatsen Finansieringskostnad Hävstångseffekten kan leda till stora kursförändringar Stop-loss nivå justeras månatligen Mini Futures Börshandel med tryck 12

13 The Royal Bank of Scotland plc. tradition och global närvaro Bankkoncernen The Royal Bank of Scotland, oftast benämnd RBS, har rötter ända tillbaka till 1727 och är i dag en av världens största banker med över anställda i mer än 50 länder. Pionjärsanda och nytänkande 2000: Indexcertifikat utan angiven löptid, så kallade Open End-certifikat. 2001: Turbocertifikat, föregångare till Mini Futures. På kort tid övertar turbocertifikaten warranternas roll som de mest omtyckta tradinginstrumentet för privatplacerare. 2002: Mini Futures, en vidareutveckling av turbocertifikat. Med dessa kan placerare spekulera i värdeutvecklingen på aktier, index, råvaror och valutor utan tidsbegränsning. 2004: Open End-certifikat och Mini Futures på en rad olika råvaror möjliggör för första gången för privatplacerare att handla dessa tillgångsslag på börsen. Valutasäkrade Open End-certifikat. 2006: Open End-certifikat i Sverige. Förstklassiga produkter och tjänster till investerare RBS har vunnit en mängd olika priser för våra investeringsprodukter. För fjärde gången (2007, 2008, 2009, 2011) vann RBS det prestigefyllda priset Best in the Nordic Region i Structured Products Europe Awards. Nyhetsbrevet ZertifikateJournal inriktat på strukturerade produkter började ges ut i Tyskland år 2002 och gavs ut i samarbete med den stora tyska söndagstidningen Welt am Sonntag. Här instiftades den första utmärkelsen för den då unga certifikatbranschen. Målet med utmärkelsen var att göra en objektiv bedömning av utgivarnas tjänster på punkter som produktoch tjänstekvalitet. År 2006 kneps förstaplatsen i totalbedömningen och det var första gången priset gick till en utländsk bank. Best in the Nordic Region 2011 Best in the Nordic Region 2009 Best in the Nordic Region : Mini Futures i Sverige. Best in the Nordic Region 2007 Best Global Structured Products House

14 Certifikat på en minut Vad är certifikat? Certifikat är finansiella instrument oftast utgivna av en bank som ger investeraren en fordran gentemot banken. Med hjälp av certifikat kan investerare ta del av utvecklingen av en underliggande tillgång, exempelvis aktieindex eller råvaror. Dessutom finns olika typer av certifikat som har olika profil vad gäller risk och avkastning. Vad menas med underliggande tillgång? Varje certifikat har en underliggande tillgång vars pris ligger till grund för värdet på certifikatet. Den underliggande tillgången är vanligtvis en aktie, aktieindex, råvara, obligation eller valuta. Hur sker handeln med certifikat? Antingen köper man certifikaten själv direkt på börsen eller så vänder man sig till sin mäklare som hjälper till att genomföra affären. Handeln sker på samma sätt som med aktier. Det innebär att investeraren anger börskod eller ISIN-kod samt pris och antal. Vad behöver jag för att kunna handla med certifikat? För att kunna köpa och sälja certifikat behöver man ha en värdepappersdepå eller ett VP-konto. Kan jag sälja mina certifikat när som helst och vilken effekt har marknadens likviditet på handeln? Privatplacerare kan köpa och sälja certifikat på de dagar och tider då börsen har öppet. Utgivaren av certifikatet skapar likviditet genom att ställa kontinuerliga köp- och säljkurser. Kunskap är pengar Vi på RBS delar hela tiden med oss av våra kunskaper så att placerare kan följa med i utvecklingen på världens marknader och fatta rätt ekonomiska beslut. Detta görs både i tryckta publikationer och på internet. På vår hemsida kan informationen laddas ner så att man alltid har tillgång till aktuell information, börskurser och trender. I vårt investerarmagasin Marknad & Certifikat analyserar vi världsmarknaderna, ger bakgrundshistorier, informerar om händelser på marknaden samt erbjuder värdefulla tips. Beställ ditt eget exemplar av Marknad & Certifikat - redan i dag - på markets. Mini Futures Börshandel med fart 14

15 Viktig information Risker m.m.: Investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna förenade med en investering i Mini Futures-certifikat. Vänligen se aktuellt prospekt för mer riskinformation och konsultera Dina rådgivare. Du och Dina rådgivare bör notera att en investering i ett Mini Futures-certifikat är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom dels har investeringsmål som stämmer med det aktuella certifikatets exponering, investeringshorisont och andra egenskaper och dels har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Generell exponeringsrisk: Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av värdet på Mini Futurescertifikaten. En investerare i Mini Futures-certifikat kan förlora hela sin investering på grund av utvecklingen för den underliggande exponeringen. Hur den underliggande tillgången kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. Mini Futures-certifikat som inte är valutasäkrad påverkas även direkt av valutakursförändringar mellan valutan för det aktuella Mini Futures-certifikatet och valutan för den underliggande tillgången. Särskild information om Mini Futures-certifikat: Med Mini Future-certifikat finns en ökad risk att förlora hela insatsen. Om kursen på den underliggande tillgången når stop loss-nivån upphör Mini Future-certifikatet och investerare får tillbaka restvärdet. Vid en stop loss-händelse fastställs restvärdet normalt inom tre timmar (förutsatt att börs för underliggande tillgång är öppen i tre timmar efter stop loss). Om kursen på den underliggande tillgången utvecklas ogynnsamt efter att stop loss-nivån har nåtts kan restvärdet bli noll. Vid prissättning under löptiden tas hänsyn till skillnaden mellan underliggande tillgångs köp- och säljkurs och likviditet, samt eventuellt likviditeten på aktuella terminsmarknad. Framför allt när det gäller Mini Futurecertifikat kopplade till aktieindex är handeln tydligt kopplad till terminsmarknaden för respektive aktieindex. Detta kan leda till avvikelser i förhållande mellan Mini Future och det underliggande aktieindexet. För underliggande tillgångar som endast i begränsad omfattning handlas under svenska börsers öppettider kan den underliggande kursen tidvis fastställas av Emittenten. Mini Futures-certifikat knutna till tillväxtekonomier: Investeringar i tillväxtekonomier medför politisk risk. Sådan risk kan bestå av begränsningar av utländska investeringar, expropriation av tillgångar, straffskatter, nationalisering av utländska banker eller andra tillgångar, införande av valutareglering eller andra begränsande regler. Samtliga dessa åtgärder kan påverka investeringar i tillväxtekonomier negativt. I vissa fall kan sådana åtgärder gälla för längre perioder, d.v.s. veckor eller månader och göra det omöjligt för Emittenten att tillhandahålla priser på de aktuella certifikaten. Jämfört med länder inom den Europeiska Unionen kan tillväxtekonomier framstå ofördelaktigt, t.ex. vad avser inflation, valutakurs eller betalningssystem. Mini Futures-certifikat knutna till råvaror: Vissa Mini Futures-certifikat knutna till enskilda råvaror är relaterade till råvaruterminer. Certifikat knutna till enskilda råvaruterminer omfattar en automatisk rullningsmekanism för den underliggande råvaruterminen/erna. I samband med terminsrullning kan deltagandegraden för certifikatet komma att justeras för att beakta prisskillnaden mellan de två terminerna. Om terminskontraktet avslutas, avnoteras eller annan händelse inträffar innebärande att terminskontraktet inte längre är representativt, eller ifall legala förändringar leder till en ogynnsam behandling av certifikatet, förbehåller sig Emittenten rätten att fastställa en slutdag för certifikatet. Certifikat knutna till råvaruindex följer värdeutvecklingen av råvaruindexet. Viktig information: Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc ( RBS plc eller Emittenten ). Broschyren ger inte fullständig information och innehåller inte något erbjudande avseende de finansiella instrumenten. Emittenten har upprättat prospekt och slutliga villkor som innehåller viktig och fullständig information om Emittenten, certifikaten och de bindande villkoren för certifikaten. Investerare uppmanas därför att noga ta del av prospekt och slutliga villkor, vilka finns tillgängliga på innan ett investeringsbeslut tas. RBS plc är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services Authority. RBS plc är registrerat i Skottland under reg.nr och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. De finansiella instrumenten som beskrivs i denna broschyr står i överensstämmelse med ett undantag från registreringskrav enligt US Secutities Act of The Royal Bank of Scotland kan i vissa jurisdiktioner uppträda som ombud för The Royal Bank of Scotland N.V. I de fall då ett RBS-bolag marknadsför och/eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av ett annat RBS-bolag är det marknadsförande RBS-bolaget inte skyldigt att infria de förpliktelser som vilar emittenten, såvida inte det marknadsförande RBS-bolaget har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar The Royal Bank of Scotland plc. Samtliga rättigheter förbehålles. Figuren DAISY Device logo, RBS, BUILDING TOMORROW and THE ROYAL BANK OF SCOTLAND är varumärken som tillhör The Royal Bank of Scotland. Informationen häri är endast avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet får inte utan RBS föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål. RBS frånsäger sig även allt ansvar för eventuella tryckfel häri och broschyren kan komma att ändras utan föregående varning. DAX, TecDAX, MDAX och DAXglobal är registrerade varumärken som tillhör Deutsche Börse AG. SMI är ett registrerat varumärke som tillhör SWX Swiss Exchange. ATX (Austrian Traded Index ) och RDX (Russian Depository Index ) är registrerade varumärken och tillhör Wiener Börse AG. WIG20 är ett registrerat varumärke som tillhör aktiebörsen i Warszawa. BUX är ett registrerat varumärke som tillhör aktiebörsen i Budapest. Dow Jones Industrial Average SM är ett registrerat tjänstemärke som tillhör Dow Jones & Company. S&P 500, S&P 500 Homebuilding Index, S&P Oil & Gas Drilling Index och S&P Oil Refining Index är registrerade varumärken som tillhör McGraw-Hill Companies, Inc. Nasdaq 100 är ett registrerat varumärke som tillhör The Nasdaq Stock Market, Inc. AMEX Oil Index, AMEX Biotechnology Index, AMEX Gold Bugs Index och AMEX Natural Gas Index tillhör American Stock Exchange. Nikkei 225 Index tillhör Nihon Keizai Shimbun, Inc. Hang Seng Index SM Hang Seng H-Financials Index SM och Hang Seng China Enterprises Index SM tillhör Hang Seng Data Services Limited. KOSPI 200SM tillhör aktiebörsen i Sydkorea. CECE Banking Index, CECE Health Care Index, CECE Oil & Gas Index och CECE Telecom Index är registrerade varumärken och tillhör Wiener Börse AG. Dow Jones Internet CommerceSM är tillhör Dow Jones & Company. Dow Jones Turkey 20 Titans Index tillhör Dow Jones & Company. BOVESPA Index är ett registrerat varumärke som tillhör aktiebörsen i Sao Paulo. Rogers International Commodity Index (RICI) är ett varumärke som används på licens från Diapason Commodities Management. Jim Rogers, James Beeland Rogers, Jr., Rogers, Rogers International Commodity Index och RICI Enhanced SM Index är (registrerade) varumärken och tjänstemärken som tillhör Beeland Interests, Inc. och kontrolleras av James Beeland Rogers, Jr samt används på licens. Namnen och avbildningar av namnen Jim Rogers/James Beeland Rogers, Jr. är varumärken och tjänstemärken som tillhör James Beeland Rogers, Jr. RJ/CRB TR Index är ett registrerat varumärke som tillhör Commodity Research Bureau. 15

16 För att få veta mer om Mini Futures, kontakta SIP Nordic Fondkommission AB på eller besök rbsbank.se/mini

Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail

Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail Bull & Bear- Equity Structured Retail certifikat Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång rbsbank.se/markets Upp eller ner? Daglig hävstång i portföljen Med Bull & Bear-certifikat

Läs mer

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat emitteras av ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland plc (RBS) är ombud för ABN AMRO i vissa jurisdiktioner.

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Brasilien Sprinter 5 En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds som: Sprintercertifikat

Läs mer

BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam

BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam BRIC N (2) BRIC N (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam Tecknas till och med den 4 november 2008 Löptid

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

Vontobel Investment Banking. Bull & Bear-certifikat från Vontobel Nu vrider vi upp det

Vontobel Investment Banking. Bull & Bear-certifikat från Vontobel Nu vrider vi upp det Vontobel Investment Banking Bull & Bear-certifikat från Vontobel Nu vrider vi upp det 2 I korthet Att hela tiden lyfta investeringar Med Bull & Bear-certifikat kan man på ett enkelt och effektivt sätt

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är en CFD? 4 Risker vid CFD-handel 5 Handelstekniska villkor 6 Tillgängliga marknader 7 Valutahandel 9 DMA-access 11

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

Kreditobligation Stena nr 2379

Kreditobligation Stena nr 2379 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Kreditobligation Stena nr 2379 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kreditobligation Stena nr 2379 EGENSKAPER MÖJLIGHET TILL KUPONG PÅ

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53. En studie av börshandlade investeringsprodukter

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53. En studie av börshandlade investeringsprodukter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53 En studie av börshandlade investeringsprodukter Författare:

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer