MINI Futures. Hävstång i portföljen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINI Futures. Hävstång i portföljen"

Transkript

1 MINI Futures Hävstång i portföljen The Royal Bank of Scotland plc (RBS plc) är auktoriserat ombud för The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS N.V.) i vissa jurisdiktioner.

2

3 MINI Futures 3 Innehåll Hävstång i portföljen... 4 En framgångshistoria...4 Hävstång...4 MINI Futures - framtiden i miniformat... 4 Nästa generations hävstångsprodukt...4 Lång eller kort...5 Varifrån kommer hävstången?...5 Liten insats stor hävstång...6 Så fungerar finansieringen...7 Stop Loss... 9 Fastställande av restvärde... 9 Med MINI Futures når du enkelt en mängd olika tillgångsklasser...10 En värld av investeringsmöjligheter MINI Futures på valutor MINI Futures på statsobligations-terminer...11 MINI Futures på råvaror MINI Futures på ädelmetaller Exempel på underliggande tillgångar Produktutbud Fördelar Detta ska du tänka på The Royal Bank Of Scotland plc. tradition och global närvaro Pionjärsanda och nytänkande Förstklassiga produkter och tjänster till investerare Certifikat på en minut Vad är certifikat? Vad menas med underliggande tillgång? Hur sker handeln med certifikat? Vad behöver jag för att kunna handla med certifikat? Kan jag sälja mina certifikat när som helst och vilken effekt har marknadens likviditet på handeln? Kunskap är pengar... 15

4 4 MINI Futures Nu kan du gå lång eller kort på världens marknader på ett enkelt och transparent sätt. MINI Futures, som är en hävstångsprodukt, handlar du från en vanlig aktiedepå. Hävstång i portföljen Innovation År 2001 tar vi fram MINI Future-certifikatet, oftast benämnt MINI Future eller bara MINI. Det blir en omedelbar succé. Närvaro År 2008 tar RBS som första bank MINI Futures till den svenska marknaden. En framgångshistoria Marknaden för hävstångsprodukter har de senaste åren utvecklats kraftigt. I slutet av 80-talet gavs privatinvesterare för första gången tillgång till hävstångsprodukter då de första warranterna lanserades. Sedan dess har antalet produkter stadigt ökat. År 2001 dök ett nytt, innovativt och omedelbart populärt erbjudande upp när vi skapade MINI Futurecertifikatet, eller kort och gott MINI Futures. Eftersom MINI Futures erbjuder avsevärt bättre pristransparens än warranter kunde de snabbt inta en betydande position på marknader i Europa. Tillväxten har fortsatt och nu finns MINI Futures även i Sverige. Hävstång Med hjälp av hävstångsprodukter kan placerare i dag investera i både uppgång och nedgång i en rad olika aktieindex, aktier, valutor, råvaror och obligationsmarknader. Hävstångseffekten skapas genom att man bara behöver en begränsad kapitalinsats jämfört med att direkt förvärva de underliggande tillgångarna. Vid korrekt bedömning av marknaden kan investerare genom hävstångsprodukter uppnå stor värdeökning. Man ska dock tänka på att hävstångsprodukter även kan minska kraftigt i värde vid en felaktig bedömning av marknaden. MINI Futures framtiden i miniformat MINI Futures Med en MINI Long drar en investerare nytta av stigande kurser och med en MINI Short drar man nytta av fallande kurser. MINI Futures har inte fastställda slutdatum. En MINI Future är dessutom försedd med en s.k. stop loss. Om det underliggande priset når stop loss-nivån upphör MINI Future -certifikatet och investeraren får tillbaka eventuellt restvärde. Nästa generations hävstångsprodukt MINI Futures kombinerar enkelhet med hävstång och har inte fastställda slutdatum. En MINI Future består av två enkla komponenter: kapitalinsats och finansiering, där finansieringen är det som skapar hävstången. Värdet på en MINI Future motsvaras alltid av kapitalinsatsen vilket ger en hög transparens. Exempelvis har en svårbedömd faktor som volatilitet ingen inverkan på priset. Ränta på finansieringen avräknas dagligen utifrån kapitalinsatsen. MINI Futures påminner i stor utsträckning om placeringar i terminer. En fördel jämfört med terminshandel är att MINI Futures inte har någon fastställd löptid. MINI Futures är därtill värdepapper där marginalsäkerhetskrav aldrig kan uppstå. Om du har råkat investera fel skyddas du av stopp loss-nivån från att drabbas av större förluster än ditt investerade kapital. Eventuellt restvärde återbetalas automatiskt till dig. Lång eller kort MINI Futures finns i två varianter: MINI Long och MINI Short. Med en MINI Long kan du dra nytta en stigande marknad och med en MINI Short kan du dra nytta av en fallande marknad. Värde för MINI Long = (kurs på underliggande tillgång - finansieringsnivå) x eventuell valutakurs/ multiplikator Värde för MINI Short = (finansieringsnivå - kurs på underliggande tillgång) x eventuell valutakurs/ multiplikator

5 MINI Futures 5 Varifrån kommer hävstången? I en MINI Long ingår ett lån som finansierar skillnaden mellan kapitalinsatsen och priset på den underliggande tillgången. Lånet kallas för finansieringsnivå. Finansieringskostnaden för en MINI Long adderas till lånet (dvs finansieringsnivån) på daglig basis. Köpet av en MINI Long kan, något förenklat, jämföras med att köpa ett hus med ett lån där sedan räntorna adderas löpande till lånet. Ju högre belåningsgrad, desto större blir den procentuella vinsten och förlusten på eget kapital när huspriset stiger eller sjunker. 1. Exemplet bortser från att det förekommer en skillnad mellan köp- och säljkurs. I exemplet så har MINI Long Future-certifikat multiplikator ett. I exemplet nedan 1 så är priset på den underliggande tillgången (en aktie) 100 kr. En MINI Long med finansieringsnivå på 80 kr har därmed kapitalinsatsen 20 kr, vilket också är värdet på MINI Future-certifikatet. Om aktien stiger till 120 kr ökar värdet MINI Long-certifikatet från 20 till 40 kr. Trots att aktien bara stigit med 20 procent så har värdet på MINI Longcertifikatet ökat med 100 procent. Hävstångseffekten är här alltså fem. Med en MINI Short är förhållandet det omvända. Följande scenario visar principerna. Du lånar och säljer aktien (blankar) den för 100 kronor. Dessutom betalar du 20 kronor för certifikatet. Du förfogar alltså över ett tillgodohavande på 120 kronor (som du tjänar ränta på). Om aktiekursen faller till 80 kr kan du köpa tillbaka aktien för 80 kr. Du har nu 40 kr och vinsten utgör därmed 20 kr dvs 100 procent. Exempel - MINI Long Kronor MINI Long Aktie Finansieringsnivå = lån på 80 kr Kapitalinsats = värde på MINI Long Aktiepris Exempel - MINI Short Kronor MINI Short Tillgodohavande på banken Aktiepris Kapitalinsats = värde på MINI Short Köparens tillgodohavande på banken MINI Long Med en MINI Long drar du nytta av en stigande marknad (index, aktie, valuta eller råvara). Om den underliggande tillgången stiger med 10 kr stiger även en MINI Long med 10 kr (delat med multiplikator). MINI Short Med en MINI Short drar du istället nytta av en fallande marknad (index, aktie, valuta eller råvara). Om t.ex. guldpriset faller med 10 kr så stiger en MINI Short med 10 kr (delat med multiplikator).

6 6 MINI Futures Liten insats stor hävstång MINI Futures kan förklaras med en jämförelse med ett Open End-certifikat. Med ett Open End-certifikat betalar en investerare för hela den underliggande tillgången. Med en MINI Future står investeraren bara för en del av kapitalet. Hävstångseffekten uppstår genom den reducerade kapitalinsatsen. Ju mindre kapitalinsats, desto större hävstångseffekt. Under handelsdagen återspeglas varje rörelse i den underliggande tillgången i en MINI Future, med hänsyn taget till skillnaden mellan köp- och säljkurs. I exemplen nedan är multiplikatorn 5 respektive 10, simuleringen görs under en handelsdag (ingen ränta utfaller) och ingen hänsyn är tagen till skillnad mellan köp- och säljkurser. Exempel på MINI Long med hävstång 5 respektive 10 Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Long Hävstång SSAB 120,00 kr 127,00 kr 150,00 kr ( ) / 10 = 3,00 kr 150 / (3 x 10) = 5 SSAB 135,00 kr 142,00 kr 150,00 kr ( ) / 10 = 1,50 kr 150 / (1,5 x 10) = 10 SSAB stiger med tio procent från 150 kr till 165 kr Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Long Resultat SSAB 120,00 kr 127,00 kr 165,00 kr ( ) / 10 = 4,50 kr +50% SSAB 135,00 kr 142,00 kr 165,00 kr ( ) / 10 = 3,00 kr +100% SSAB sjunker med tio procent från 150 kr till 135 kr Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Long Resultat SSAB 120,00 kr 127,00 kr 135,00 kr ( ) / 10 = 1,50 kr -50% SSAB 135,00 kr 142,00 kr 135,00 kr eventuellt restvärde återbetalas knock out Exempel på MINI Short med hävstång 5 respektive 10 Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Short Hävstång SSAB 180,00 kr 173,00 kr 150,00 kr ( ) / 10 = 3,00 kr 150 / (3 x 10) = 5 SSAB 165,00 kr 158,00 kr 150,00 kr ( ) / 10 = 1,50 kr 150 / (1,5 x 10) = 10 SSAB sjunker med tio procent från 150 kr till 135 kr Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Short Resultat SSAB 180,00 kr 173,00 kr 135,00 kr ( ) / 10 = 4,50 kr +50% SSAB 165,00 kr 158,00 kr 135,00 kr ( ) / 10 = 3,00 kr +100% SSAB stiger med tio procent från 150 kr till 165 kr Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Short Resultat SSAB 180,00 kr 173,00 kr 165,00 kr ( ) / 10 = 1,50 kr -50% SSAB 165,00 kr 158,00 kr 165,00 kr eventuellt restvärde återbetalas knock out

7 MINI Futures 7 Så fungerar finansieringen Du följer med i den underliggande tillgångens värdeförändring fullt ut med endast en liten kapitalinsats tack vare att emittenten finansierar återstående del, den så kallade finansieringsnivån. För en MINI Long så betalar du indirekt räntekostnaden genom att räntan adderas till finansieringsnivån. Eventuell avkastning från den underliggande tillgången (exempelvis utdelning ar) läggs till kapitalinsatsen, även det genom att finansieringsnivån justeras. Exempel MINI Long (Samma exempel som föregående sida) Underliggande tillgång SSAB Multiplikator 10 Finansieringskostnad per år 6,5% 2 Finansieringskostnad per dag (Finansieringskostnad x Finansieringsnivå) / (365 dagar x Multiplikator) = (6,5% x 120) / (365 x 10) = 0,0021 kr/dag = (6,5% x 135) / (365 x 10) = 0,0024 kr/dag Det betyder att om SSAB står still så minskar värdet på MINI Future-certifikatet med 0,0021 kr respektive 0,0024 kr per dag. 2. Beroende av rådande räntenivå. SSAB MINI Long 31 juli 2008 Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Long Finansieringskostnad per dag SSAB 120,00 kr 127,00 kr 150,00 kr 3,00 kr 0,0021 kr SSAB 135,00 kr 142,00 kr 150,00 kr 1,50 kr 0,0024 kr SSAB MINI Long 31 augusti 2008 Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Long Finansieringskostnad per dag SSAB 120,66 kr 127,40 kr 150,00 kr 2,93 kr SSAB 135,75 kr 142,40 kr 150,00 kr 1,43 kr Av exemplet kan utläsas att finansieringskostnaden leder till att finansieringnivån stiger. Eftersom stop loss-nivån fastställs i förhållande till finansieringsnivån (den 15:e varje månad), stiger även stop loss-nivåerna i våra exempelberäkningar.

8 8 MINI Futures På liknande sätt, fast tvärtom, sker beräkningen av finansieringsnivån för MINI Short-certifikat. Aktien säljs och på så sätt uppstår ett tillgodohavande för investeraren som ger upphov till en ränteintäkt. Exempel MINI Short Underliggande tillgång SSAB Multiplikator 10 Ränta per år f.n. 2,5% 3 Ränteintäkt per dag (ränta x finansieringsnivå) / (365 dagar x multiplikator) = (2,5% x 180) / (365 x 10) = 0,0012 kr = (2,5% x 165) / (365 x 10) = 0,0011 kr 3. beroende av aktuell räntenivå; kan bli negativ om marknadsräntan blir tillräckligt låg. Finansieringsnivån stiger varje dag med 0,0012 för det första MINI Short-certifikatet. Det betyder att om SSAB-aktien står still så stiger värdet på certifikatet med 0,0012 kr varje dag vid den aktuella räntenivån. SSAB MINI Short 31 juli 2008 Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Short Finansieringskostnad per dag SSAB 180,00 kr 173,00 kr 150,00 kr 3,00 kr 0,0012 kr SSAB 165,00 kr 158,00 kr 150,00 kr 1,50 kr 0,0011 kr SSAB MINI Short 31 augusti 2008 Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Short Finansieringskostnad per dag SSAB 180,38 kr 173,20 kr 150,00 kr 3,04 kr SSAB 165,35 kr 158,20 kr 150,00 kr 3,04 kr Av exemplet kan utläsas att ränteintäkten leder till en ökning av kapitalinsatsen med ca 0,04 kr på en månad vid en ursprunglig finansieringsnivå på 180 kr. Finansieringsnivån ökar från 180 kr till 180,38 kr. Eftersom stop loss-nivån fastställs i förhållande till finansieringsnivån, avrundat till närmaste tioöring den 15:e varje månad, ökar även stop loss-nivåerna i våra exempelberäkningar.

9 MINI Futures 9 Stop Loss Stop loss-nivån garanterar att värdet på en MINI Future aldrig kan bli negativt. Den 15:e varje månad 4 fastställer emittenten stop loss-nivån med utgångspunkt från gällande finansieringsnivå. Stop loss-bufferten definierar stop loss-nivån i förhållande till finansieringsnivån. Stoploss-nivån stiger i takt med finansieringsnivån och avrundas i regel. Som placerare kan du alltid se aktuella stop loss-nivåer på 4. Undantaget MINI Future-certifikat som avser statsobligationer då justeringen sker den 2:a varje månad. Om det underliggande priset når stop loss-nivån, upphör MINI Future-certifikatet och den underliggande placeringen i likvideras. Beroende på den underliggande tillgångens likviditet och placeringens storlek kan processen ta upp till tre timmar. Det som återstår efter likvidering (restvärdet) återförs automatiskt till placeraren inom tio bankdagar. Fastställande av restvärde SSAB MINI Long Finansieringsnivå vid 130 kr Stop loss-nivå vid 137 kr SSAB faller och når stop loss-nivån på 137 kr MINI Long-certifikatet handelsstoppas Emittenten säljer SSAB-aktier på marknaden i den takt marknadens likviditet tillåter men normalt inom tre timmar. Anta att det genomsnittliga försäljningspriset vid likvidering av SSAB-positionen blir 136,70 kr Restvärdet blir då (SSAB genomsnittlig försäljningskurs finansieringsnivån) / multiplikator = (136,70 kr - 130,00 kr) / 10 = 0,67 kr per MINI Future Inom tio bankdagar får innehavaren av MINI Future-certifikatet utbetalt 0,67 kr per MINI Future Om försäljningspriset på den underliggande tillgången vid likvidering skulle bli lägre än finansieringsnivån blir restvärdet noll. För en MINI Short så gäller det omvända, dvs om inköpspriset på den underliggande tillgången blir högre än finansieringsnivån blir restvärdet noll

10 10 MINI Futures Med MINI Futures når du enkelt en mängd olika tillgångsklasser En värld av investeringsmöjligheter Aktieindex och aktier är de vanligaste underliggande tillgångarna för MINI Futures. Allt fler investerare intresserar sig nu även för marknader som valutor, råvaror och obligationer. Med MINI Futures kan investerare tjäna på stigande eller fallande kurser och tack vare hävstångseffekten få höga vinster med begränsad kapitalinsats. Det finns emellertid vissa särdrag som kan vara bra att känna till om de olika typerna av underliggande. MINI Futures på valutor MINI Futures på valutor ger placeraren möjlighet att tjäna på den aktuella valutans rörelser med en begränsad kapitalinsats. Tack vare den låga kapitalinsatsen uppstår en hävstångseffekt på investerat kapital. MINI Futures på valutor passar särskilt bra till valutasäkring av andra investeringar, exempelvis amerikanska aktier. Exempelberäkning för en MINI Long på växelkurs USD/SEK Investerarens marknadsbedömning Marknadssituation Prisformel Växelkursen stiger till 6,20 SEK Investeraren tror på en stigande växelkurs mellan USD och SEK, dvs att dollarn ska stiga i värde gentemot den svenska kronan. Finansieringsnivå: 5,50 kr Stop loss-nivå: 5,60 kr Växelkurs: 6,10 kr Multiplikator: 0,1 MINI Long-certifikatets värde = (Växelkurs - Finansieringsnivå) / Multiplikator = (6,10-5,50) / 0,1 = 6,00 kr MINI Long-certifikatets nya värde = (6,20 5,50) / 0,1 = 7,00 kr

11 MINI Futures 11 MINI Futures på statsobligations-terminer Terminer på statsobligationer är viktiga barometrar för utvecklingen på obligationsmarknaden. De är kopplade till en hypotetisk statsobligation med fastställd kupong och standardiserad löptid. MINI Futures på statsobligations-terminer är kopplade till terminskontraktet. En kort tid innan kontraktet löper ut genomförs automatiskt en rullning till nästa kontrakt. Räkneexempel för MINI Long på Euro Bund-terminen (tysk statsobligation) Investerarens marknadsuppfattning Marknadssituation En investerare tror att räntorna kommer att falla och obligationskurserna därmed stiga Finansieringsnivå: 110,00 punkter Stop loss-nivå: 112,00 punkter Obligationsterminens nivå: 115,00 punkter Multiplikator: 1 EUR/SEK-kurs: 9,40 Prisformel Värde på MINI Long = (terminsnivå - finansieringsnivå) x växelkurs / multiplikator = (115,00-110,00) x 9,4 / 1 = 47 kr. Obligationsterminen stiger till 117,00 punkter MINI Long-certifikatets värde = (117,00 110,00) x 9,4 / 1 = 65,80 kr. Den 2:e i varje månad fastställer emittenten stop loss-nivån med utgångspunkt från gällande finansieringsnivå. I mars, juni, september och december sker rullningen till nästföljande kontrakt den 1:a i månaden. På grund av prisskillnaderna mellan kontrakten krävs en anpassning av finansieringsnivå och stop lossnivån på rullningsdagen. Anpassningen påverkar inte kursen på MINI Future-certifikaten. Exempel på rullning av statsobligations-terminer Anpassning vid rullning till nästa kontrakt för terminer på Euro Bund Utformning av MINI Long Finansieringsnivå: 110,00 punkter Stop loss-nivå: 112,00 punkter Prisstruktur på terminsmarknaden Terminskurs i mars: 115,00 punkter Terminskurs i juni: 114,50 punkter Anpassning av finansieringsnivån efter rullning Ny finansieringsnivå = gammal finansieringsnivå (kursen i det gamla kontraktet kursen i det nya kontraktet) = 110,00 (115,00 114,50) = 109,50 Ny stop loss-nivå efter rullning Ny stop loss-nivå = ny finansieringsnivå + ny finansieringsnivå x säkerhetsavstånd i procent = 109, ,50 x 2% = 111,69 Stop loss-nivån avrundas vanligtvis till tioöringar dvs 111,70 i detta fall Exemplet är förenklat där man inte har tagit hänsyn till transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna leder till ytterligare små förändringar av finansieringsnivån och stop loss-nivån vid rullning.

12 12 MINI Futures Exempel på rullning av råvaruterminer Anpassning vid rullning till nästa kontrakt för NYMEX Light Sweet Crude Oil Future Utformning av MINI Long Finansieringsnivå: 70,00 USD Stop loss-nivå: 73,50 USD MINI Futures på råvaror MINI Futures på råvaror ger placeraren möjlighet att investera i råvaror med en begränsad kapitalinsats. MINI Futures på råvaruterminer passar särskilt bra om du vill säkra befintliga placeringar i råvaror. MINI Futures är kopplade till det aktuella terminskontraktet. En kort tid innan det aktuella terminskontraktet löper ut sker en automatisk rullning till nästa kontrakt. På grund av prisskillnaderna mellan kontrakten krävs en anpassning av finansieringsnivå och stop lossnivån på rullningsdagen. Anpassningen påverkar inte kursen på MINI Future-certifikaten. Prisstruktur på terminsmarknaden Terminspris i april: 100,00 USD Terminspris i maj: 110,00 USD Anpassning av finansieringsnivån efter rullning Ny finansieringsnivå = gammal finansieringsnivå (kursen i det gamla kontraktet kursen i det nya kontraktet) = 70,00 (100,00 110,00) = 80,00 Ny stop loss-nivå = finansieringsnivå + (finansieringsnivå x säkerhetsavstånd i procent) = 80,00 + (80,00 x 7%) = 85,60 Detta är ett förenklat exempel där hänsyn inte tagits till transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna leder till ytterligare små förändringar av finansieringsnivån och stop lossnivån vid rullning. Räkneexempel för MINI Long på guld Investerarens marknadsbedömning Placeraren tror att guldpriset kommer att stiga. MINI Futures på ädelmetaller MINI Futures på ädelmetaller ger möjlighet att investera i ädelmetaller. På grund av den låga kapitalinsatsen uppstår en hävstångseffekt på investerat kapital. Marknadssituation Finansieringsnivå: 800,00 USD Stop loss-nivå: 840,00 USD Pris på ett uns rent guld: 1 000,00 USD Multiplikator: 1000 Växelkurs USD/SEK: 6,10 kr Kostnadsberäkning MINI Long-certifikatets kurs = (guldpris finansieringsnivå) x växelkurs / multiplikator = ( ) x 6,10 / 1000 = 1,22 kr Guldet stiger till 1.200,00 USD MINI Long-certifikatets kurs = ( ) x 6,10 / 1000 = 2,44 kr

13 MINI Futures 13 Exempel på underliggande tillgångar Produktutbud RBS erbjuder en rad olika MINI Long och MINI Short-certifikat och utbudet ökar hela tiden. Förutom MINI Futures på aktier finns en mängd andra möjligheter varav några är uppräknade nedan. Information om nyckeltal och aktuella priser hittar du på Om det är någon underliggande som intresserar dig men som du inte kan hitta en MINI Future för så kontakta din rådgivare eller så kan vi hjälpa dig. Exempel på möjliga underliggande tillgångar Aktier Aktieindex Sektorsindex Valutor Råvaruindex Råvaror och ädelmetaller Statsobligationsterminer ABB Google Hennes & Mauritz SEB Vestas Wind BOVESPA DJ Euro STOXX 50 Hang Seng China Enterprises Index S&P 500 AMEX Biotech AMEX Gold Bugs AMEX Natural Gas AMEX Oil S&P Homebuilding S&P Oil & Gas Drilling S&P Banks UK Top Real Estate US Top 30 REIT Prop. EUR/SEK USD/SEK GBP/SEK RICI Enhanced Global RICI Enhanced Agriculture RICI Enhanced Energy Bomull Råolja Guld Kaffe Silver Vete Socker Naturgas T-Bond future Bund Future JGB Future Fördelar Du kan gå lång och kort med hävstång Obegränsad löptid Kan handlas varje dag Inga marginalkrav tack vare stop lossnivån Detta ska du tänka på Spekulativ placeringsform som kan leda till att du förlorar hela insatsen Finansieringskostnad Hävstångseffekten kan leda till stora kursnedgångar

14 14 MINI Futures The Royal Bank Of Scotland plc. tradition och global närvaro Bankkoncernen The Royal Bank of Scotland, oftast benämnd RBS, har rötter ända tillbaka till 1727 och är i dag en av världens största banker med över anställda i mer än 50 länder. Pionjärsanda och nytänkande 2000: Indexcertifikat utan angiven löptid, så kallade Open End-certifikat. 2001: Turbocertifikat, föregångare till MINI Futures. På kort tid övertar turbocertifikaten warranternas roll som de mest omtyckta tradinginstrumentet för privatplacerare. 2002: MINI Futures, en vidareutveckling av turbocertifikat. Med dessa kan placerare spekulera i värdeutvecklingen på aktier, index, råvaror och valutor utan tidsbegränsning. 2004: Open End-certifikat och MINI Futures på en rad olika råvaror möjliggör för första gången för privatplacerare att handla dessa tillgångsslag på börsen. Valutasäkrade Open End-certifikat. 2006: Open End-certifikat i Sverige. 2008: MINI Futures i Sverige. Förstklassiga produkter och tjänster till investerare RBS har vunnit en mängd olika priser för våra investeringsprodukter. För tredje året i rad (2007, 2008, 2009) vann RBS det prestigefyllda priset Best in the Nordic Region i Structured Products Europe Awards. I Europa har vi varit med från början. Nyhetsbrevet ZertifikateJournal inriktat på strukturerade produkter började ges ut i Tyskland år 2002 och gavs ut i samarbete med den stora tyska söndagstidningen Welt am Sonntag. Här instiftades den första utmärkelsen för den då unga certifikatbranschen. Målet med utmärkelsen var att göra en objektiv bedömning av utgivarnas tjänster på punkter som produkt- och tjänstekvalitet. År 2006 kneps förstaplatsen i totalbedömningen och det var första gången priset gick till en utländsk bank.

15 MINI Futures 15 Certifikat på en minut Vad är certifikat? Certifikat är skuldebrev oftast utgivna av en bank som ger investeraren en fordran gentemot banken. Med hjälp av certifikat kan investerare ta del av utvecklingen av en underliggande tillgång, exempelvis aktieindex eller råvaror. Dessutom finns olika typer av certifikat som har olika profil vad gäller risk och avkastning. Vad menas med underliggande tillgång? Varje certifikat har en underliggande tillgång vars pris ligger till grund för värdet på certifikatet. Den underliggande tillgången är vanligtvis en aktie, aktieindex, råvara, obligation eller valuta. Hur sker handeln med certifikat? Antingen köper man certifikaten själv direkt på börsen eller så vänder man sig till sin mäklare som hjälper till att genomföra affären. Handeln sker på samma sätt som med aktier. Det innebär att investeraren anger börskod eller ISIN-kod samt pris och antal. Vad behöver jag för att kunna handla med certifikat? För att kunna köpa och sälja certifikat behöver man ha en värdepappersdepå eller ett VP-konto. Kan jag sälja mina certifikat när som helst och vilken effekt har marknadens likviditet på handeln? Privatplacerare kan köpa och sälja certifikat på de dagar och tider då börsen har öppet. Utgivaren av certifikatet skapar likviditet genom att ställa kontinuerliga köp- och säljkurser. Kunskap är pengar Vi på RBS delar hela tiden med oss av våra kunskaper så att placerare kan följa med i utvecklingen på världens marknader och fatta rätt ekonomiska beslut. Detta görs både i tryckta publikationer och på internet. På vår hemsida kan informationen laddas ner så att man alltid har tillgång till aktuell information, börskurser och trender. I vårt investerarmagasin Marknad & Certifikat analyserar vi världsmarknaderna, ger bakgrundshistorier, informerar om händelser på marknaden samt erbjuder värdefulla tips. Beställ ditt eget exemplar av Marknad & Certifikat - redan i dag - på

16 Viktig information: Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc ( RBS plc ). Broschyren ger inte fullständig information och innehåller inte något erbjudande avseende de finansiella instrumenten. The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS N.V. eller Emittenten ) har upprättat prospekt och slutliga villkor som innehåller viktig och fullständig information om RBS N.V., certifikaten och de bindande villkoren för certifikaten. Investerare uppmanas därför att noga ta del av prospekt och slutliga villkor, vilka finns tillgängliga på innan ett investeringsbeslut tas. RBS plc är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services Authority i Storbritannien. RBS plc är registrerat i Skottland under reg.nr och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. RBS N.V. är auktoriserat och står under tillsyn av De Nederlandsche Bank och i vissa hänseenden står RBS N.V. även under tillsyn av Financial Services Authority i Storbritannien. RBS N.V. är registrerat i Nederländerna under reg.nr och har sitt säte på adressen: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam. I vissa jurisdiktioner kan RBS plc uppträda som ombud för RBS N.V. och omvänt kan RBS N.V. uppträda som ombud för RBS plc i vissa jurisdiktioner. I de fall då bolag inom RBS plc-koncernen marknadsför och/eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av RBS N.V. är dessa bolag inte skyldiga att infria de förpliktelser som åvilar RBS N.V., såvida de inte har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar. Figuren daisy device logo, RBS, The Royal Bank of Scotland och Make it happen är varumärken som tillhör The Royal Bank of Scotland Group plc och samtliga rättigheter förbehålles. Informationen häri är endast avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet får inte utan RBS plc s föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål. Risker m.m.: Investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna förenade med en investering i MINI Futures-certifikat. Vänligen se aktuellt prospekt för mer riskinformation och konsultera Dina rådgivare. Du och Dina rådgivare bör notera att en investering i ett MINI Futures-certifikat är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom dels har investeringsmål som stämmer med det aktuella certifikatets exponering, investeringshorisont och andra egenskaper och dels har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Generell exponeringsrisk: Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av värdet på MINI Futures-certifikaten. En investerare i MINI Futurescertifikat kan förlora hela sin investering på grund av utvecklingen för den underliggande exponeringen. Hur den underliggande tillgången kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. MINI Futures-certifikat som inte är valutasäkrad påverkas även direkt av valutakursförändringar mellan valutan för det aktuella MINI Futures-certifikatet och valutan för den underliggande tillgången. Särskild information om MINI Futures-certifikat: Med MINI Future-certifikat finns en ökad risk att förlora hela insatsen. Om kursen på den underliggande tillgången når stop loss-nivån upphör MINI Future-certifikatet och investerare får tillbaka restvärdet. Vid en stop loss-händelse fastställs restvärdet normalt inom tre timmar (förutsatt att börs för underliggande tillgång är öppen i tre timmar efter stop loss). Om kursen på den underliggande tillgången utvecklas ogynnsamt efter att stop loss-nivån har nåtts kan restvärdet bli noll. Vid prissättning under löptiden tas hänsyn till skillnaden mellan underliggande tillgångs köp- och säljkurs och likviditet, samt eventuellt likviditeten på aktuella terminsmarknad. Framför allt när det gäller MINI Futurecertifikat kopplade till aktieindex är handeln tydligt kopplad till terminsmarknaden för respektive aktieindex. Detta kan leda till avvikelser i förhållande mellan MINI Future och det underliggande aktieindexet. För underliggande tillgångar som endast i begränsad omfattning handlas under svenska börsers öppettider kan den underliggande kursen tidvis fastställas av Emittenten. MINI Futures-certifikat knutna till tillväxtekonomier: Investeringar i tillväxtekonomier medför politisk risk. Sådan risk kan bestå av begränsningar av utländska investeringar, expropriation av tillgångar, straffskatter, nationalisering av utländska banker eller andra tillgångar, införande av valutareglering eller andra begränsande regler. Samtliga dessa åtgärder kan påverka investeringar i tillväxtekonomier negativt. I vissa fall kan sådana åtgärder gälla för längre perioder, d.v.s. veckor eller månader och göra det omöjligt för Emittenten att tillhandahålla priser på de aktuella certifikaten. Jämfört med länder inom den Europeiska Unionen kan tillväxtekonomier framstå ofördelaktigt, t.ex. vad avser inflation, valutakurs eller betalningssystem. MINI Futures-certifikat knutna till råvaror: Vissa MINI Futures-certifikat knutna till enskilda råvaror är relaterade till råvaruterminer. Certifikat knutna till enskilda råvaruterminer omfattar en automatisk rullningsmekanism för den underliggande råvaruterminen/erna. I samband med terminsrullning kan deltagandegraden för certifikatet komma att justeras för att beakta prisskillnaden mellan de två terminerna. Om terminskontraktet avslutas, avnoteras eller annan händelse inträffar innebärande att terminskontraktet inte längre är representativt, eller ifall legala förändringar leder till en ogynnsam behandling av certifikatet, förbehåller sig Emittenten rätten att fastställa en slutdag för certifikatet. Certifikat knutna till råvaruindex följer värdeutvecklingen av råvaruindexet. DAX, TecDAX, MDAX och DAXglobal är registrerade varumärken som tillhör Deutsche Börse AG. SMI är ett registrerat varumärke som tillhör SWX Swiss Exchange. ATX (Austrian Traded Index ) och RDX (Russian Depository Index ) är registrerade varumärken och tillhör Wiener Börse AG. WIG20 är ett registrerat varumärke som tillhör aktiebörsen i Warszawa. BUX är ett registrerat varumärke som tillhör aktiebörsen i Budapest. Dow Jones Industrial AverageSM är ett registrerat tjänstemärke som tillhör Dow Jones & Company. S&P 500, S&P 500 Homebuilding Index, S&P Oil & Gas Drilling Index och S&P Oil Refining Index är registrerade varumärken som tillhör McGraw-Hill Companies, Inc. Nasdaq 100 är ett registrerat varumärke som tillhör The Nasdaq Stock Market, Inc. AMEX Oil Index, AMEX Biotechnology Index, AMEX Gold Bugs Index och AMEX Natural Gas Index tillhör American Stock Exchange. Nikkei 225 Index tillhör Nihon Keizai Shimbun, Inc. Hang Seng Index SM Hang Seng H-Financials Index SM och Hang Seng China Enterprises Index SM tillhör Hang Seng Data Services Limited. KOSPI 200 SM tillhör aktiebörsen i Sydkorea. CECE Banking Index, CECE Health Care Index, CECE Oil & Gas Index och CECE Telecom Index är registrerade varumärken och tillhör Wiener Börse AG. Dow Jones Internet Commerce SM är tillhör Dow Jones & Company. Dow Jones Turkey 20 Titans Index tillhör Dow Jones & Company. BOVESPA Index är ett registrerat varumärke som tillhör aktiebörsen i Sao Paulo. Rogers International Commodity Index (RICI) är ett varumärke som används på licens från Diapason Commodities Management. Jim Rogers, James Beeland Rogers, Jr., Rogers, Rogers International Commodity Index och RICI EnhancedSM Index är (registrerade) varumärken och tjänstemärken som tillhör Beeland Interests, Inc. och kontrolleras av James Beeland Rogers, Jr samt används på licens. Namnen och avbildningar av namnen Jim Rogers/James Beeland Rogers, Jr. är varumärken och tjänstemärken som tillhör James Beeland Rogers, Jr. RJ/CRB TR Index är ett registrerat varumärke som tillhör Commodity Research Bureau. För att få veta mer om Mini Futures, Besök eller kontakta SIP Nordic AB på The Royal Bank of Scotland plc (RBS plc) är auktoriserat ombud för The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS N.V.) i vissa jurisdiktioner.

rbsbank.se/mini Mini Futures: Börshandel med tempo

rbsbank.se/mini Mini Futures: Börshandel med tempo rbsbank.se/mini Mini Futures: Börshandel med tempo Innehåll Hävstång i portföljen 3 Mini Futures - framtiden i miniformat Stop Loss 8 Fastställande av restvärde Med Mini Futures når du enkelt en 9 mängd

Läs mer

Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail

Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail Bull & Bear- Equity Structured Retail certifikat Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång rbsbank.se/markets Upp eller ner? Daglig hävstång i portföljen Med Bull & Bear-certifikat

Läs mer

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING FEBRUARI 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION INNEHÅLL Vem bör investera? Mini Futures är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Produktinformation Achieving more together

Produktinformation Achieving more together Mini Futures & Mini Futures BEST Produktinformation Achieving more together Innehåll I 3 Innehåll Mini Futures 04 Varifrån kommer Mini Futurens hävstång? Daglig Finansieringskostnad Stop loss-nivån och

Läs mer

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat emitteras av ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland plc (RBS) är ombud för ABN AMRO i vissa jurisdiktioner.

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & Open end certifikat Så fungerar Open end certifikat Vad kan man handla Avgifter Ett exempel - RICI Råvaruindex RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & RBS öppnar

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Börshandlade investeringsprodukter - möjligheternas sparande

Börshandlade investeringsprodukter - möjligheternas sparande 1 UTBILDNING: BÖRSHANDLADE INVESTERINGSPRODUKTER INLEDNING NDX-Investerarskola Köpwarrant Förslust Vinst Lösenpris Börshandlade investeringsprodukter - möjligheternas sparande Börshandlade investeringsprodukter

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear Marknadsföringsmaterial mars - 2012 Bull & Bear 1 Bull & Bear En placering med klös Bull Om du tror på stigande marknad ska du välja Bull. Stiger marknaden får du minst dubbelt så mycket som uppgången.

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång.

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankens bull & Bear certifikat Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

Unlimited Turbos. educatedtrading.bnpparibas.se. Broschyren utgör marknadsföringsmaterial

Unlimited Turbos. educatedtrading.bnpparibas.se. Broschyren utgör marknadsföringsmaterial Unlimited Turbos educatedtrading.bnpparibas.se En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Unlimited turbos är

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat Turbo

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Mini Futures. En placering där du själv väljer risknivå

Marknadsföringsmaterial maj Mini Futures. En placering där du själv väljer risknivå Marknadsföringsmaterial maj 2017 Mini Futures En placering där du själv väljer risknivå 1 Mini Futures en placering där du själv väljer risknivå Intresset för Mini Futures har ökat markant de senaste åren.

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

Vontobel Investment Banking. Vontobel Mini Futures Lång eller kort? Du bestämmer!

Vontobel Investment Banking. Vontobel Mini Futures Lång eller kort? Du bestämmer! Vontobel Investment Banking Vontobel Mini Futures Lång eller kort? Du bestämmer! 2 Vontobels hävstångsprodukter Hävstångsprodukter är mycket populära och har etablerat sig som en självständig form av kapitalplaceringar.

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: ABB Ltd H & M Hennes & Mauritz AB OMXS30 Index Skandinaviska Enskilda Banken AB Volvo AB Med noteringsdag:

Läs mer

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument ger dig information om nyckelegenskaper och -risker vid en investering i Certifikat Tracker Long (även

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Turbowarranter är högriskplaceringar

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med

TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå RBS: i kundernas tjänst The Royal Bank of Scotland Group har de senaste fem åren trätt fram och blivit en av världens största och snabbast växande

Läs mer

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Turbowarranter är högriskplaceringar

Läs mer

UnlimitedTurbos FÖR DIG SOM VILL HA EN INVESTERING MED HÖG, ELLER MYCKET HÖG HÄVSTÅNG

UnlimitedTurbos FÖR DIG SOM VILL HA EN INVESTERING MED HÖG, ELLER MYCKET HÖG HÄVSTÅNG UnlimitedTurbos FÖR DIG SOM VILL HA EN INVESTERING MED HÖG, ELLER MYCKET HÖG HÄVSTÅNG Måndag 10.10 DAX + 0.7% INNEHÅLL UNLIMITED TURBOS 7 SÅ FUNKAR DET: LONG 9 SÅ FUNKAR DET: SHORT 11 STOP LOSS 12 ETT

Läs mer

SIP-Optionen emission 50

SIP-Optionen emission 50 SIP-Optionen emission 50 1 SIP-Optionen Företaget investerar och du får avkastningen Låg privat premie Företaget investerar med kapitalskydd alternativt via certifikat som ger samma tillväxt, men till

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BULL VESTAS 2 II För Instrument skall gälla Allmänna Villkor

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BEAR/BULL RÅVARER För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs UnderÖver ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs Med ÖVER och UNDER kan du på ett nytt och enkelt sätt agera på vad du tror kommer att hända på börsen. När du köper en ÖVER

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober Följer marknaden till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial oktober Följer marknaden till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial oktober 2016 Följer marknaden till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka I Nordea har vi en mängd olika placeringar som utvecklas likadant som den marknad

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Med ett valutacertifikat JPYNOK Short får du möjlighet att dra nytta av en eventuell försvagning av den japanska yenen (JPY) mot den norska kronan

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Följer marknaden till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial januari Följer marknaden till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial januari 2017 Följer marknaden till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka I Nordea har vi en mängd olika placeringar som utvecklas likadant som den marknad

Läs mer

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 9 Råvaror 1 Innehåll 1. Att investera i råvaror 2. Uppkomsten av en organiserad marknad 3. Råvarumarknadens aktörer 4. Vad styr råvarupriserna? 5. Handel med råvaror 6. Spotmarknaden och terminsmarknaden

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

TOM Certifikat TOM OMX X1 OC

TOM Certifikat TOM OMX X1 OC TOM Certifikat TOM OMX X1 OC Turn Of the Month Certifikat Vad står TOM för? TOM står för turn-of-the-month. TOM Certifikat följer en mycket enkel investeringsstrategi. Investering sker endast under månadsskiften,

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj: Börshandlade

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: ASSA ABLOY AB Husqvarna AB Investor AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Scania AB Securitas AB SSAB Svenskt

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Turbowarranter Slutliga villkor avseende utfärdande av Turbowarranter avseende: Black Earth Farming Ltd Lundin Mining Corporation OMXS30 Index RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT

Läs mer

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare Miniterminer Prissäkring för dig som är lantbrukare SEB:s Miniterminer minskar din osäkerhet kring framtida inköp och försäljning av råvaror används för prissäkring av spannmål, oljeväxter och drivmedel

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r Här finner du allmän information om råvaruoptioner som handlas genom Danske Bank. Råvaror är obearbetade eller delvis bearbetade varor som handlas

Läs mer

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör

Läs mer

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Här kan du läsa om obligationsbaserade futures, forwards och optioner, och hur de används. Du finner även exempel på investeringsstrategier Vad är obligationsbaserade

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat GULD H Avseende: Terminskontrakt guld ( GC ) Med emissionsdag: 3 juni 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat GULD H Avseende: Terminskontrakt guld ( GC ) Med emissionsdag: 3 juni 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat GULD H Avseende: Terminskontrakt guld ( GC ) Med emissionsdag: 3 juni 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Kina Ostasien II. Market Access Tecknas till och med den 18 februari 2011. En placering i Kina, Taiwan och Singapore

Kina Ostasien II. Market Access Tecknas till och med den 18 februari 2011. En placering i Kina, Taiwan och Singapore Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Market Access Tecknas till och med den 18 februari 011 Kina Ostasien II En placering i Kina, Taiwan och Singapore Erbjuds som: Aktieindexobligation kapitalskyddad

Läs mer