MINI Futures. Hävstång i portföljen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINI Futures. Hävstång i portföljen"

Transkript

1 MINI Futures Hävstång i portföljen The Royal Bank of Scotland plc (RBS plc) är auktoriserat ombud för The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS N.V.) i vissa jurisdiktioner.

2

3 MINI Futures 3 Innehåll Hävstång i portföljen... 4 En framgångshistoria...4 Hävstång...4 MINI Futures - framtiden i miniformat... 4 Nästa generations hävstångsprodukt...4 Lång eller kort...5 Varifrån kommer hävstången?...5 Liten insats stor hävstång...6 Så fungerar finansieringen...7 Stop Loss... 9 Fastställande av restvärde... 9 Med MINI Futures når du enkelt en mängd olika tillgångsklasser...10 En värld av investeringsmöjligheter MINI Futures på valutor MINI Futures på statsobligations-terminer...11 MINI Futures på råvaror MINI Futures på ädelmetaller Exempel på underliggande tillgångar Produktutbud Fördelar Detta ska du tänka på The Royal Bank Of Scotland plc. tradition och global närvaro Pionjärsanda och nytänkande Förstklassiga produkter och tjänster till investerare Certifikat på en minut Vad är certifikat? Vad menas med underliggande tillgång? Hur sker handeln med certifikat? Vad behöver jag för att kunna handla med certifikat? Kan jag sälja mina certifikat när som helst och vilken effekt har marknadens likviditet på handeln? Kunskap är pengar... 15

4 4 MINI Futures Nu kan du gå lång eller kort på världens marknader på ett enkelt och transparent sätt. MINI Futures, som är en hävstångsprodukt, handlar du från en vanlig aktiedepå. Hävstång i portföljen Innovation År 2001 tar vi fram MINI Future-certifikatet, oftast benämnt MINI Future eller bara MINI. Det blir en omedelbar succé. Närvaro År 2008 tar RBS som första bank MINI Futures till den svenska marknaden. En framgångshistoria Marknaden för hävstångsprodukter har de senaste åren utvecklats kraftigt. I slutet av 80-talet gavs privatinvesterare för första gången tillgång till hävstångsprodukter då de första warranterna lanserades. Sedan dess har antalet produkter stadigt ökat. År 2001 dök ett nytt, innovativt och omedelbart populärt erbjudande upp när vi skapade MINI Futurecertifikatet, eller kort och gott MINI Futures. Eftersom MINI Futures erbjuder avsevärt bättre pristransparens än warranter kunde de snabbt inta en betydande position på marknader i Europa. Tillväxten har fortsatt och nu finns MINI Futures även i Sverige. Hävstång Med hjälp av hävstångsprodukter kan placerare i dag investera i både uppgång och nedgång i en rad olika aktieindex, aktier, valutor, råvaror och obligationsmarknader. Hävstångseffekten skapas genom att man bara behöver en begränsad kapitalinsats jämfört med att direkt förvärva de underliggande tillgångarna. Vid korrekt bedömning av marknaden kan investerare genom hävstångsprodukter uppnå stor värdeökning. Man ska dock tänka på att hävstångsprodukter även kan minska kraftigt i värde vid en felaktig bedömning av marknaden. MINI Futures framtiden i miniformat MINI Futures Med en MINI Long drar en investerare nytta av stigande kurser och med en MINI Short drar man nytta av fallande kurser. MINI Futures har inte fastställda slutdatum. En MINI Future är dessutom försedd med en s.k. stop loss. Om det underliggande priset når stop loss-nivån upphör MINI Future -certifikatet och investeraren får tillbaka eventuellt restvärde. Nästa generations hävstångsprodukt MINI Futures kombinerar enkelhet med hävstång och har inte fastställda slutdatum. En MINI Future består av två enkla komponenter: kapitalinsats och finansiering, där finansieringen är det som skapar hävstången. Värdet på en MINI Future motsvaras alltid av kapitalinsatsen vilket ger en hög transparens. Exempelvis har en svårbedömd faktor som volatilitet ingen inverkan på priset. Ränta på finansieringen avräknas dagligen utifrån kapitalinsatsen. MINI Futures påminner i stor utsträckning om placeringar i terminer. En fördel jämfört med terminshandel är att MINI Futures inte har någon fastställd löptid. MINI Futures är därtill värdepapper där marginalsäkerhetskrav aldrig kan uppstå. Om du har råkat investera fel skyddas du av stopp loss-nivån från att drabbas av större förluster än ditt investerade kapital. Eventuellt restvärde återbetalas automatiskt till dig. Lång eller kort MINI Futures finns i två varianter: MINI Long och MINI Short. Med en MINI Long kan du dra nytta en stigande marknad och med en MINI Short kan du dra nytta av en fallande marknad. Värde för MINI Long = (kurs på underliggande tillgång - finansieringsnivå) x eventuell valutakurs/ multiplikator Värde för MINI Short = (finansieringsnivå - kurs på underliggande tillgång) x eventuell valutakurs/ multiplikator

5 MINI Futures 5 Varifrån kommer hävstången? I en MINI Long ingår ett lån som finansierar skillnaden mellan kapitalinsatsen och priset på den underliggande tillgången. Lånet kallas för finansieringsnivå. Finansieringskostnaden för en MINI Long adderas till lånet (dvs finansieringsnivån) på daglig basis. Köpet av en MINI Long kan, något förenklat, jämföras med att köpa ett hus med ett lån där sedan räntorna adderas löpande till lånet. Ju högre belåningsgrad, desto större blir den procentuella vinsten och förlusten på eget kapital när huspriset stiger eller sjunker. 1. Exemplet bortser från att det förekommer en skillnad mellan köp- och säljkurs. I exemplet så har MINI Long Future-certifikat multiplikator ett. I exemplet nedan 1 så är priset på den underliggande tillgången (en aktie) 100 kr. En MINI Long med finansieringsnivå på 80 kr har därmed kapitalinsatsen 20 kr, vilket också är värdet på MINI Future-certifikatet. Om aktien stiger till 120 kr ökar värdet MINI Long-certifikatet från 20 till 40 kr. Trots att aktien bara stigit med 20 procent så har värdet på MINI Longcertifikatet ökat med 100 procent. Hävstångseffekten är här alltså fem. Med en MINI Short är förhållandet det omvända. Följande scenario visar principerna. Du lånar och säljer aktien (blankar) den för 100 kronor. Dessutom betalar du 20 kronor för certifikatet. Du förfogar alltså över ett tillgodohavande på 120 kronor (som du tjänar ränta på). Om aktiekursen faller till 80 kr kan du köpa tillbaka aktien för 80 kr. Du har nu 40 kr och vinsten utgör därmed 20 kr dvs 100 procent. Exempel - MINI Long Kronor MINI Long Aktie Finansieringsnivå = lån på 80 kr Kapitalinsats = värde på MINI Long Aktiepris Exempel - MINI Short Kronor MINI Short Tillgodohavande på banken Aktiepris Kapitalinsats = värde på MINI Short Köparens tillgodohavande på banken MINI Long Med en MINI Long drar du nytta av en stigande marknad (index, aktie, valuta eller råvara). Om den underliggande tillgången stiger med 10 kr stiger även en MINI Long med 10 kr (delat med multiplikator). MINI Short Med en MINI Short drar du istället nytta av en fallande marknad (index, aktie, valuta eller råvara). Om t.ex. guldpriset faller med 10 kr så stiger en MINI Short med 10 kr (delat med multiplikator).

6 6 MINI Futures Liten insats stor hävstång MINI Futures kan förklaras med en jämförelse med ett Open End-certifikat. Med ett Open End-certifikat betalar en investerare för hela den underliggande tillgången. Med en MINI Future står investeraren bara för en del av kapitalet. Hävstångseffekten uppstår genom den reducerade kapitalinsatsen. Ju mindre kapitalinsats, desto större hävstångseffekt. Under handelsdagen återspeglas varje rörelse i den underliggande tillgången i en MINI Future, med hänsyn taget till skillnaden mellan köp- och säljkurs. I exemplen nedan är multiplikatorn 5 respektive 10, simuleringen görs under en handelsdag (ingen ränta utfaller) och ingen hänsyn är tagen till skillnad mellan köp- och säljkurser. Exempel på MINI Long med hävstång 5 respektive 10 Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Long Hävstång SSAB 120,00 kr 127,00 kr 150,00 kr ( ) / 10 = 3,00 kr 150 / (3 x 10) = 5 SSAB 135,00 kr 142,00 kr 150,00 kr ( ) / 10 = 1,50 kr 150 / (1,5 x 10) = 10 SSAB stiger med tio procent från 150 kr till 165 kr Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Long Resultat SSAB 120,00 kr 127,00 kr 165,00 kr ( ) / 10 = 4,50 kr +50% SSAB 135,00 kr 142,00 kr 165,00 kr ( ) / 10 = 3,00 kr +100% SSAB sjunker med tio procent från 150 kr till 135 kr Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Long Resultat SSAB 120,00 kr 127,00 kr 135,00 kr ( ) / 10 = 1,50 kr -50% SSAB 135,00 kr 142,00 kr 135,00 kr eventuellt restvärde återbetalas knock out Exempel på MINI Short med hävstång 5 respektive 10 Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Short Hävstång SSAB 180,00 kr 173,00 kr 150,00 kr ( ) / 10 = 3,00 kr 150 / (3 x 10) = 5 SSAB 165,00 kr 158,00 kr 150,00 kr ( ) / 10 = 1,50 kr 150 / (1,5 x 10) = 10 SSAB sjunker med tio procent från 150 kr till 135 kr Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Short Resultat SSAB 180,00 kr 173,00 kr 135,00 kr ( ) / 10 = 4,50 kr +50% SSAB 165,00 kr 158,00 kr 135,00 kr ( ) / 10 = 3,00 kr +100% SSAB stiger med tio procent från 150 kr till 165 kr Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Short Resultat SSAB 180,00 kr 173,00 kr 165,00 kr ( ) / 10 = 1,50 kr -50% SSAB 165,00 kr 158,00 kr 165,00 kr eventuellt restvärde återbetalas knock out

7 MINI Futures 7 Så fungerar finansieringen Du följer med i den underliggande tillgångens värdeförändring fullt ut med endast en liten kapitalinsats tack vare att emittenten finansierar återstående del, den så kallade finansieringsnivån. För en MINI Long så betalar du indirekt räntekostnaden genom att räntan adderas till finansieringsnivån. Eventuell avkastning från den underliggande tillgången (exempelvis utdelning ar) läggs till kapitalinsatsen, även det genom att finansieringsnivån justeras. Exempel MINI Long (Samma exempel som föregående sida) Underliggande tillgång SSAB Multiplikator 10 Finansieringskostnad per år 6,5% 2 Finansieringskostnad per dag (Finansieringskostnad x Finansieringsnivå) / (365 dagar x Multiplikator) = (6,5% x 120) / (365 x 10) = 0,0021 kr/dag = (6,5% x 135) / (365 x 10) = 0,0024 kr/dag Det betyder att om SSAB står still så minskar värdet på MINI Future-certifikatet med 0,0021 kr respektive 0,0024 kr per dag. 2. Beroende av rådande räntenivå. SSAB MINI Long 31 juli 2008 Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Long Finansieringskostnad per dag SSAB 120,00 kr 127,00 kr 150,00 kr 3,00 kr 0,0021 kr SSAB 135,00 kr 142,00 kr 150,00 kr 1,50 kr 0,0024 kr SSAB MINI Long 31 augusti 2008 Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Long Finansieringskostnad per dag SSAB 120,66 kr 127,40 kr 150,00 kr 2,93 kr SSAB 135,75 kr 142,40 kr 150,00 kr 1,43 kr Av exemplet kan utläsas att finansieringskostnaden leder till att finansieringnivån stiger. Eftersom stop loss-nivån fastställs i förhållande till finansieringsnivån (den 15:e varje månad), stiger även stop loss-nivåerna i våra exempelberäkningar.

8 8 MINI Futures På liknande sätt, fast tvärtom, sker beräkningen av finansieringsnivån för MINI Short-certifikat. Aktien säljs och på så sätt uppstår ett tillgodohavande för investeraren som ger upphov till en ränteintäkt. Exempel MINI Short Underliggande tillgång SSAB Multiplikator 10 Ränta per år f.n. 2,5% 3 Ränteintäkt per dag (ränta x finansieringsnivå) / (365 dagar x multiplikator) = (2,5% x 180) / (365 x 10) = 0,0012 kr = (2,5% x 165) / (365 x 10) = 0,0011 kr 3. beroende av aktuell räntenivå; kan bli negativ om marknadsräntan blir tillräckligt låg. Finansieringsnivån stiger varje dag med 0,0012 för det första MINI Short-certifikatet. Det betyder att om SSAB-aktien står still så stiger värdet på certifikatet med 0,0012 kr varje dag vid den aktuella räntenivån. SSAB MINI Short 31 juli 2008 Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Short Finansieringskostnad per dag SSAB 180,00 kr 173,00 kr 150,00 kr 3,00 kr 0,0012 kr SSAB 165,00 kr 158,00 kr 150,00 kr 1,50 kr 0,0011 kr SSAB MINI Short 31 augusti 2008 Underliggande Finansieringsnivå Stop loss Pris på SSAB Pris på MINI Short Finansieringskostnad per dag SSAB 180,38 kr 173,20 kr 150,00 kr 3,04 kr SSAB 165,35 kr 158,20 kr 150,00 kr 3,04 kr Av exemplet kan utläsas att ränteintäkten leder till en ökning av kapitalinsatsen med ca 0,04 kr på en månad vid en ursprunglig finansieringsnivå på 180 kr. Finansieringsnivån ökar från 180 kr till 180,38 kr. Eftersom stop loss-nivån fastställs i förhållande till finansieringsnivån, avrundat till närmaste tioöring den 15:e varje månad, ökar även stop loss-nivåerna i våra exempelberäkningar.

9 MINI Futures 9 Stop Loss Stop loss-nivån garanterar att värdet på en MINI Future aldrig kan bli negativt. Den 15:e varje månad 4 fastställer emittenten stop loss-nivån med utgångspunkt från gällande finansieringsnivå. Stop loss-bufferten definierar stop loss-nivån i förhållande till finansieringsnivån. Stoploss-nivån stiger i takt med finansieringsnivån och avrundas i regel. Som placerare kan du alltid se aktuella stop loss-nivåer på 4. Undantaget MINI Future-certifikat som avser statsobligationer då justeringen sker den 2:a varje månad. Om det underliggande priset når stop loss-nivån, upphör MINI Future-certifikatet och den underliggande placeringen i likvideras. Beroende på den underliggande tillgångens likviditet och placeringens storlek kan processen ta upp till tre timmar. Det som återstår efter likvidering (restvärdet) återförs automatiskt till placeraren inom tio bankdagar. Fastställande av restvärde SSAB MINI Long Finansieringsnivå vid 130 kr Stop loss-nivå vid 137 kr SSAB faller och når stop loss-nivån på 137 kr MINI Long-certifikatet handelsstoppas Emittenten säljer SSAB-aktier på marknaden i den takt marknadens likviditet tillåter men normalt inom tre timmar. Anta att det genomsnittliga försäljningspriset vid likvidering av SSAB-positionen blir 136,70 kr Restvärdet blir då (SSAB genomsnittlig försäljningskurs finansieringsnivån) / multiplikator = (136,70 kr - 130,00 kr) / 10 = 0,67 kr per MINI Future Inom tio bankdagar får innehavaren av MINI Future-certifikatet utbetalt 0,67 kr per MINI Future Om försäljningspriset på den underliggande tillgången vid likvidering skulle bli lägre än finansieringsnivån blir restvärdet noll. För en MINI Short så gäller det omvända, dvs om inköpspriset på den underliggande tillgången blir högre än finansieringsnivån blir restvärdet noll

10 10 MINI Futures Med MINI Futures når du enkelt en mängd olika tillgångsklasser En värld av investeringsmöjligheter Aktieindex och aktier är de vanligaste underliggande tillgångarna för MINI Futures. Allt fler investerare intresserar sig nu även för marknader som valutor, råvaror och obligationer. Med MINI Futures kan investerare tjäna på stigande eller fallande kurser och tack vare hävstångseffekten få höga vinster med begränsad kapitalinsats. Det finns emellertid vissa särdrag som kan vara bra att känna till om de olika typerna av underliggande. MINI Futures på valutor MINI Futures på valutor ger placeraren möjlighet att tjäna på den aktuella valutans rörelser med en begränsad kapitalinsats. Tack vare den låga kapitalinsatsen uppstår en hävstångseffekt på investerat kapital. MINI Futures på valutor passar särskilt bra till valutasäkring av andra investeringar, exempelvis amerikanska aktier. Exempelberäkning för en MINI Long på växelkurs USD/SEK Investerarens marknadsbedömning Marknadssituation Prisformel Växelkursen stiger till 6,20 SEK Investeraren tror på en stigande växelkurs mellan USD och SEK, dvs att dollarn ska stiga i värde gentemot den svenska kronan. Finansieringsnivå: 5,50 kr Stop loss-nivå: 5,60 kr Växelkurs: 6,10 kr Multiplikator: 0,1 MINI Long-certifikatets värde = (Växelkurs - Finansieringsnivå) / Multiplikator = (6,10-5,50) / 0,1 = 6,00 kr MINI Long-certifikatets nya värde = (6,20 5,50) / 0,1 = 7,00 kr

11 MINI Futures 11 MINI Futures på statsobligations-terminer Terminer på statsobligationer är viktiga barometrar för utvecklingen på obligationsmarknaden. De är kopplade till en hypotetisk statsobligation med fastställd kupong och standardiserad löptid. MINI Futures på statsobligations-terminer är kopplade till terminskontraktet. En kort tid innan kontraktet löper ut genomförs automatiskt en rullning till nästa kontrakt. Räkneexempel för MINI Long på Euro Bund-terminen (tysk statsobligation) Investerarens marknadsuppfattning Marknadssituation En investerare tror att räntorna kommer att falla och obligationskurserna därmed stiga Finansieringsnivå: 110,00 punkter Stop loss-nivå: 112,00 punkter Obligationsterminens nivå: 115,00 punkter Multiplikator: 1 EUR/SEK-kurs: 9,40 Prisformel Värde på MINI Long = (terminsnivå - finansieringsnivå) x växelkurs / multiplikator = (115,00-110,00) x 9,4 / 1 = 47 kr. Obligationsterminen stiger till 117,00 punkter MINI Long-certifikatets värde = (117,00 110,00) x 9,4 / 1 = 65,80 kr. Den 2:e i varje månad fastställer emittenten stop loss-nivån med utgångspunkt från gällande finansieringsnivå. I mars, juni, september och december sker rullningen till nästföljande kontrakt den 1:a i månaden. På grund av prisskillnaderna mellan kontrakten krävs en anpassning av finansieringsnivå och stop lossnivån på rullningsdagen. Anpassningen påverkar inte kursen på MINI Future-certifikaten. Exempel på rullning av statsobligations-terminer Anpassning vid rullning till nästa kontrakt för terminer på Euro Bund Utformning av MINI Long Finansieringsnivå: 110,00 punkter Stop loss-nivå: 112,00 punkter Prisstruktur på terminsmarknaden Terminskurs i mars: 115,00 punkter Terminskurs i juni: 114,50 punkter Anpassning av finansieringsnivån efter rullning Ny finansieringsnivå = gammal finansieringsnivå (kursen i det gamla kontraktet kursen i det nya kontraktet) = 110,00 (115,00 114,50) = 109,50 Ny stop loss-nivå efter rullning Ny stop loss-nivå = ny finansieringsnivå + ny finansieringsnivå x säkerhetsavstånd i procent = 109, ,50 x 2% = 111,69 Stop loss-nivån avrundas vanligtvis till tioöringar dvs 111,70 i detta fall Exemplet är förenklat där man inte har tagit hänsyn till transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna leder till ytterligare små förändringar av finansieringsnivån och stop loss-nivån vid rullning.

12 12 MINI Futures Exempel på rullning av råvaruterminer Anpassning vid rullning till nästa kontrakt för NYMEX Light Sweet Crude Oil Future Utformning av MINI Long Finansieringsnivå: 70,00 USD Stop loss-nivå: 73,50 USD MINI Futures på råvaror MINI Futures på råvaror ger placeraren möjlighet att investera i råvaror med en begränsad kapitalinsats. MINI Futures på råvaruterminer passar särskilt bra om du vill säkra befintliga placeringar i råvaror. MINI Futures är kopplade till det aktuella terminskontraktet. En kort tid innan det aktuella terminskontraktet löper ut sker en automatisk rullning till nästa kontrakt. På grund av prisskillnaderna mellan kontrakten krävs en anpassning av finansieringsnivå och stop lossnivån på rullningsdagen. Anpassningen påverkar inte kursen på MINI Future-certifikaten. Prisstruktur på terminsmarknaden Terminspris i april: 100,00 USD Terminspris i maj: 110,00 USD Anpassning av finansieringsnivån efter rullning Ny finansieringsnivå = gammal finansieringsnivå (kursen i det gamla kontraktet kursen i det nya kontraktet) = 70,00 (100,00 110,00) = 80,00 Ny stop loss-nivå = finansieringsnivå + (finansieringsnivå x säkerhetsavstånd i procent) = 80,00 + (80,00 x 7%) = 85,60 Detta är ett förenklat exempel där hänsyn inte tagits till transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna leder till ytterligare små förändringar av finansieringsnivån och stop lossnivån vid rullning. Räkneexempel för MINI Long på guld Investerarens marknadsbedömning Placeraren tror att guldpriset kommer att stiga. MINI Futures på ädelmetaller MINI Futures på ädelmetaller ger möjlighet att investera i ädelmetaller. På grund av den låga kapitalinsatsen uppstår en hävstångseffekt på investerat kapital. Marknadssituation Finansieringsnivå: 800,00 USD Stop loss-nivå: 840,00 USD Pris på ett uns rent guld: 1 000,00 USD Multiplikator: 1000 Växelkurs USD/SEK: 6,10 kr Kostnadsberäkning MINI Long-certifikatets kurs = (guldpris finansieringsnivå) x växelkurs / multiplikator = ( ) x 6,10 / 1000 = 1,22 kr Guldet stiger till 1.200,00 USD MINI Long-certifikatets kurs = ( ) x 6,10 / 1000 = 2,44 kr

13 MINI Futures 13 Exempel på underliggande tillgångar Produktutbud RBS erbjuder en rad olika MINI Long och MINI Short-certifikat och utbudet ökar hela tiden. Förutom MINI Futures på aktier finns en mängd andra möjligheter varav några är uppräknade nedan. Information om nyckeltal och aktuella priser hittar du på Om det är någon underliggande som intresserar dig men som du inte kan hitta en MINI Future för så kontakta din rådgivare eller så kan vi hjälpa dig. Exempel på möjliga underliggande tillgångar Aktier Aktieindex Sektorsindex Valutor Råvaruindex Råvaror och ädelmetaller Statsobligationsterminer ABB Google Hennes & Mauritz SEB Vestas Wind BOVESPA DJ Euro STOXX 50 Hang Seng China Enterprises Index S&P 500 AMEX Biotech AMEX Gold Bugs AMEX Natural Gas AMEX Oil S&P Homebuilding S&P Oil & Gas Drilling S&P Banks UK Top Real Estate US Top 30 REIT Prop. EUR/SEK USD/SEK GBP/SEK RICI Enhanced Global RICI Enhanced Agriculture RICI Enhanced Energy Bomull Råolja Guld Kaffe Silver Vete Socker Naturgas T-Bond future Bund Future JGB Future Fördelar Du kan gå lång och kort med hävstång Obegränsad löptid Kan handlas varje dag Inga marginalkrav tack vare stop lossnivån Detta ska du tänka på Spekulativ placeringsform som kan leda till att du förlorar hela insatsen Finansieringskostnad Hävstångseffekten kan leda till stora kursnedgångar

14 14 MINI Futures The Royal Bank Of Scotland plc. tradition och global närvaro Bankkoncernen The Royal Bank of Scotland, oftast benämnd RBS, har rötter ända tillbaka till 1727 och är i dag en av världens största banker med över anställda i mer än 50 länder. Pionjärsanda och nytänkande 2000: Indexcertifikat utan angiven löptid, så kallade Open End-certifikat. 2001: Turbocertifikat, föregångare till MINI Futures. På kort tid övertar turbocertifikaten warranternas roll som de mest omtyckta tradinginstrumentet för privatplacerare. 2002: MINI Futures, en vidareutveckling av turbocertifikat. Med dessa kan placerare spekulera i värdeutvecklingen på aktier, index, råvaror och valutor utan tidsbegränsning. 2004: Open End-certifikat och MINI Futures på en rad olika råvaror möjliggör för första gången för privatplacerare att handla dessa tillgångsslag på börsen. Valutasäkrade Open End-certifikat. 2006: Open End-certifikat i Sverige. 2008: MINI Futures i Sverige. Förstklassiga produkter och tjänster till investerare RBS har vunnit en mängd olika priser för våra investeringsprodukter. För tredje året i rad (2007, 2008, 2009) vann RBS det prestigefyllda priset Best in the Nordic Region i Structured Products Europe Awards. I Europa har vi varit med från början. Nyhetsbrevet ZertifikateJournal inriktat på strukturerade produkter började ges ut i Tyskland år 2002 och gavs ut i samarbete med den stora tyska söndagstidningen Welt am Sonntag. Här instiftades den första utmärkelsen för den då unga certifikatbranschen. Målet med utmärkelsen var att göra en objektiv bedömning av utgivarnas tjänster på punkter som produkt- och tjänstekvalitet. År 2006 kneps förstaplatsen i totalbedömningen och det var första gången priset gick till en utländsk bank.

15 MINI Futures 15 Certifikat på en minut Vad är certifikat? Certifikat är skuldebrev oftast utgivna av en bank som ger investeraren en fordran gentemot banken. Med hjälp av certifikat kan investerare ta del av utvecklingen av en underliggande tillgång, exempelvis aktieindex eller råvaror. Dessutom finns olika typer av certifikat som har olika profil vad gäller risk och avkastning. Vad menas med underliggande tillgång? Varje certifikat har en underliggande tillgång vars pris ligger till grund för värdet på certifikatet. Den underliggande tillgången är vanligtvis en aktie, aktieindex, råvara, obligation eller valuta. Hur sker handeln med certifikat? Antingen köper man certifikaten själv direkt på börsen eller så vänder man sig till sin mäklare som hjälper till att genomföra affären. Handeln sker på samma sätt som med aktier. Det innebär att investeraren anger börskod eller ISIN-kod samt pris och antal. Vad behöver jag för att kunna handla med certifikat? För att kunna köpa och sälja certifikat behöver man ha en värdepappersdepå eller ett VP-konto. Kan jag sälja mina certifikat när som helst och vilken effekt har marknadens likviditet på handeln? Privatplacerare kan köpa och sälja certifikat på de dagar och tider då börsen har öppet. Utgivaren av certifikatet skapar likviditet genom att ställa kontinuerliga köp- och säljkurser. Kunskap är pengar Vi på RBS delar hela tiden med oss av våra kunskaper så att placerare kan följa med i utvecklingen på världens marknader och fatta rätt ekonomiska beslut. Detta görs både i tryckta publikationer och på internet. På vår hemsida kan informationen laddas ner så att man alltid har tillgång till aktuell information, börskurser och trender. I vårt investerarmagasin Marknad & Certifikat analyserar vi världsmarknaderna, ger bakgrundshistorier, informerar om händelser på marknaden samt erbjuder värdefulla tips. Beställ ditt eget exemplar av Marknad & Certifikat - redan i dag - på

16 Viktig information: Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc ( RBS plc ). Broschyren ger inte fullständig information och innehåller inte något erbjudande avseende de finansiella instrumenten. The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS N.V. eller Emittenten ) har upprättat prospekt och slutliga villkor som innehåller viktig och fullständig information om RBS N.V., certifikaten och de bindande villkoren för certifikaten. Investerare uppmanas därför att noga ta del av prospekt och slutliga villkor, vilka finns tillgängliga på innan ett investeringsbeslut tas. RBS plc är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services Authority i Storbritannien. RBS plc är registrerat i Skottland under reg.nr och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. RBS N.V. är auktoriserat och står under tillsyn av De Nederlandsche Bank och i vissa hänseenden står RBS N.V. även under tillsyn av Financial Services Authority i Storbritannien. RBS N.V. är registrerat i Nederländerna under reg.nr och har sitt säte på adressen: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam. I vissa jurisdiktioner kan RBS plc uppträda som ombud för RBS N.V. och omvänt kan RBS N.V. uppträda som ombud för RBS plc i vissa jurisdiktioner. I de fall då bolag inom RBS plc-koncernen marknadsför och/eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av RBS N.V. är dessa bolag inte skyldiga att infria de förpliktelser som åvilar RBS N.V., såvida de inte har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar. Figuren daisy device logo, RBS, The Royal Bank of Scotland och Make it happen är varumärken som tillhör The Royal Bank of Scotland Group plc och samtliga rättigheter förbehålles. Informationen häri är endast avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet får inte utan RBS plc s föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål. Risker m.m.: Investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna förenade med en investering i MINI Futures-certifikat. Vänligen se aktuellt prospekt för mer riskinformation och konsultera Dina rådgivare. Du och Dina rådgivare bör notera att en investering i ett MINI Futures-certifikat är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom dels har investeringsmål som stämmer med det aktuella certifikatets exponering, investeringshorisont och andra egenskaper och dels har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Generell exponeringsrisk: Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av värdet på MINI Futures-certifikaten. En investerare i MINI Futurescertifikat kan förlora hela sin investering på grund av utvecklingen för den underliggande exponeringen. Hur den underliggande tillgången kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. MINI Futures-certifikat som inte är valutasäkrad påverkas även direkt av valutakursförändringar mellan valutan för det aktuella MINI Futures-certifikatet och valutan för den underliggande tillgången. Särskild information om MINI Futures-certifikat: Med MINI Future-certifikat finns en ökad risk att förlora hela insatsen. Om kursen på den underliggande tillgången når stop loss-nivån upphör MINI Future-certifikatet och investerare får tillbaka restvärdet. Vid en stop loss-händelse fastställs restvärdet normalt inom tre timmar (förutsatt att börs för underliggande tillgång är öppen i tre timmar efter stop loss). Om kursen på den underliggande tillgången utvecklas ogynnsamt efter att stop loss-nivån har nåtts kan restvärdet bli noll. Vid prissättning under löptiden tas hänsyn till skillnaden mellan underliggande tillgångs köp- och säljkurs och likviditet, samt eventuellt likviditeten på aktuella terminsmarknad. Framför allt när det gäller MINI Futurecertifikat kopplade till aktieindex är handeln tydligt kopplad till terminsmarknaden för respektive aktieindex. Detta kan leda till avvikelser i förhållande mellan MINI Future och det underliggande aktieindexet. För underliggande tillgångar som endast i begränsad omfattning handlas under svenska börsers öppettider kan den underliggande kursen tidvis fastställas av Emittenten. MINI Futures-certifikat knutna till tillväxtekonomier: Investeringar i tillväxtekonomier medför politisk risk. Sådan risk kan bestå av begränsningar av utländska investeringar, expropriation av tillgångar, straffskatter, nationalisering av utländska banker eller andra tillgångar, införande av valutareglering eller andra begränsande regler. Samtliga dessa åtgärder kan påverka investeringar i tillväxtekonomier negativt. I vissa fall kan sådana åtgärder gälla för längre perioder, d.v.s. veckor eller månader och göra det omöjligt för Emittenten att tillhandahålla priser på de aktuella certifikaten. Jämfört med länder inom den Europeiska Unionen kan tillväxtekonomier framstå ofördelaktigt, t.ex. vad avser inflation, valutakurs eller betalningssystem. MINI Futures-certifikat knutna till råvaror: Vissa MINI Futures-certifikat knutna till enskilda råvaror är relaterade till råvaruterminer. Certifikat knutna till enskilda råvaruterminer omfattar en automatisk rullningsmekanism för den underliggande råvaruterminen/erna. I samband med terminsrullning kan deltagandegraden för certifikatet komma att justeras för att beakta prisskillnaden mellan de två terminerna. Om terminskontraktet avslutas, avnoteras eller annan händelse inträffar innebärande att terminskontraktet inte längre är representativt, eller ifall legala förändringar leder till en ogynnsam behandling av certifikatet, förbehåller sig Emittenten rätten att fastställa en slutdag för certifikatet. Certifikat knutna till råvaruindex följer värdeutvecklingen av råvaruindexet. DAX, TecDAX, MDAX och DAXglobal är registrerade varumärken som tillhör Deutsche Börse AG. SMI är ett registrerat varumärke som tillhör SWX Swiss Exchange. ATX (Austrian Traded Index ) och RDX (Russian Depository Index ) är registrerade varumärken och tillhör Wiener Börse AG. WIG20 är ett registrerat varumärke som tillhör aktiebörsen i Warszawa. BUX är ett registrerat varumärke som tillhör aktiebörsen i Budapest. Dow Jones Industrial AverageSM är ett registrerat tjänstemärke som tillhör Dow Jones & Company. S&P 500, S&P 500 Homebuilding Index, S&P Oil & Gas Drilling Index och S&P Oil Refining Index är registrerade varumärken som tillhör McGraw-Hill Companies, Inc. Nasdaq 100 är ett registrerat varumärke som tillhör The Nasdaq Stock Market, Inc. AMEX Oil Index, AMEX Biotechnology Index, AMEX Gold Bugs Index och AMEX Natural Gas Index tillhör American Stock Exchange. Nikkei 225 Index tillhör Nihon Keizai Shimbun, Inc. Hang Seng Index SM Hang Seng H-Financials Index SM och Hang Seng China Enterprises Index SM tillhör Hang Seng Data Services Limited. KOSPI 200 SM tillhör aktiebörsen i Sydkorea. CECE Banking Index, CECE Health Care Index, CECE Oil & Gas Index och CECE Telecom Index är registrerade varumärken och tillhör Wiener Börse AG. Dow Jones Internet Commerce SM är tillhör Dow Jones & Company. Dow Jones Turkey 20 Titans Index tillhör Dow Jones & Company. BOVESPA Index är ett registrerat varumärke som tillhör aktiebörsen i Sao Paulo. Rogers International Commodity Index (RICI) är ett varumärke som används på licens från Diapason Commodities Management. Jim Rogers, James Beeland Rogers, Jr., Rogers, Rogers International Commodity Index och RICI EnhancedSM Index är (registrerade) varumärken och tjänstemärken som tillhör Beeland Interests, Inc. och kontrolleras av James Beeland Rogers, Jr samt används på licens. Namnen och avbildningar av namnen Jim Rogers/James Beeland Rogers, Jr. är varumärken och tjänstemärken som tillhör James Beeland Rogers, Jr. RJ/CRB TR Index är ett registrerat varumärke som tillhör Commodity Research Bureau. För att få veta mer om Mini Futures, Besök eller kontakta SIP Nordic AB på The Royal Bank of Scotland plc (RBS plc) är auktoriserat ombud för The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS N.V.) i vissa jurisdiktioner.

Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail

Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail Bull & Bear- Equity Structured Retail certifikat Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång rbsbank.se/markets Upp eller ner? Daglig hävstång i portföljen Med Bull & Bear-certifikat

Läs mer

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat emitteras av ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland plc (RBS) är ombud för ABN AMRO i vissa jurisdiktioner.

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam

BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam BRIC N (2) BRIC N (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam Tecknas till och med den 4 november 2008 Löptid

Läs mer

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Brasilien Sprinter 5 En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds som: Sprintercertifikat

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Vontobel Investment Banking. Bull & Bear-certifikat från Vontobel Nu vrider vi upp det

Vontobel Investment Banking. Bull & Bear-certifikat från Vontobel Nu vrider vi upp det Vontobel Investment Banking Bull & Bear-certifikat från Vontobel Nu vrider vi upp det 2 I korthet Att hela tiden lyfta investeringar Med Bull & Bear-certifikat kan man på ett enkelt och effektivt sätt

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Kreditobligation Stena nr 2379

Kreditobligation Stena nr 2379 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Kreditobligation Stena nr 2379 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kreditobligation Stena nr 2379 EGENSKAPER MÖJLIGHET TILL KUPONG PÅ

Läs mer

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 9 MÅN- 5 ÅR Månadsvisa observationer Global Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53. En studie av börshandlade investeringsprodukter

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53. En studie av börshandlade investeringsprodukter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53 En studie av börshandlade investeringsprodukter Författare:

Läs mer

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid

Läs mer

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är en CFD? 4 Risker vid CFD-handel 5 Handelstekniska villkor 6 Tillgängliga marknader 7 Valutahandel 9 DMA-access 11

Läs mer