Namnregister. bost. Linn6g. 85, Dj. - Carl1 f. d. Major, Narvavagen 2% 0.Q.; r. t O.V.,Sjökapt. (starbh.), Linnég. 85, O.Dj.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Namnregister. bost. Linn6g. 85, Dj. - Carl1 f. d. Major, Narvavagen 2% 0.Q.; r. t. 10 56. -- O.V.,Sjökapt. (starbh.), Linnég. 85, O.Dj."

Transkript

1 Namnregister. Abenius, Hjalmar, Folkskolelar., Dalag. 74 I BI1. Va.: tel. Vasa Aarflot, ~ l pm, ~ Sybehörsa~iir, ~, Tomte- - Gustaf v. Haradshöfd., Advokatkontor bog. 17, Va.; a. t ~arbnaiismakare~. 4, Sthlm 16; a. t. -- A' G', Tomtebog' 9935 r t o vaia. Aastrup, Ph. J., Jur. kand., Norr Malar- - Allan, 'Kipten, kont.9r Hamilg. 10, C.; strand 12, K. bost. Linn6g. 85, Dj. *bbc, F. H., Laroverksadjunltt, Horilsg. 53"I, Sö. ~ b ~ l, ~ S,,, civiling. ~ ~ ~ vid ~ l Jarnragsstyr:s & Brokonstr:skontor, Hufvildsta; a, t. Hufvudsta T.. Grossh., Ringväg. 8, Sö. - Adolf, Handlande. firma B. Abel, Uplandsg. 73"', Va.; tel. Vasa Louis, e. o. Hofrättsnot., Advokat, Led. af Sveriges Advokatsamf., kontor o. bost. Regeriiigsg. 54', C.; a. t , r. t..t>>. - Isidor, Firiiia S. dbel, Import af musikinstrumenter och belysningsartiklar; Storkyrkobr. 8, St.: a. t Bost. Braiinkyrkag. 93, Sö.; te]. Maria B., Lager af ur och furniturer, Brunnsgrand 6. en half tr.. St.: a. t H.: Flemmingg. 11, k.; r. t. Kungsh. 39, tel. Kungsh Representant för utländska hus i alla slags musik- instrument; afven Pianinon o. repara -"Ebba, Fröken, Heimdalsg. 1, Va.; tel. tionsdelar. I Vasa 36. Abeleen, O. A., Symaskinsrepar.-verkst., St. -2 Emil, Grosshandl, Mastersamuelsg. 35, Badstng. 4, C. (hörnh. af Ostorgsg.); C.; r. t. 1303, a. t a. t V. J., f. d. Grossh., Ynglingag. 17", Vu. Abelin, Lotten, Generalska, Karlavag. 14, 0. - A., f. d. Kapten, Strandvägen.3, 0. - H., Kapten, Linnég. 9 & 11, 0. Abelius, Gustaf E., Inp., Smålandsg: 38, C. Abelm_an. K. J. E., Bokh., Prästgårdsg. 15, - Carl1 f. d. Major, Narvavagen 2% 0.Q.; r. t O.V.,Sjökapt. (starbh.), Linnég. 85, O.Dj. - Ankefru, Kungsholmsg. 16"~ K. Abrahamsen, O. T., Agent, Vasag. 38, C. Abrahamsén, C. G., Ombud för Rikstelefon, Ad. torg. -"igfried, Agenturaffar, Riddareg. 72', Ö.Dj.; r. t qc. A., Bokh., Sibylleg. 20, Ö. -2 G. A. J., Bokh., H'umlegårdsg. 15, 0. Gustaf, Direktör, Norrmalmstorg 4, C.; r. t , a. t ; bost. Grefg. 18, Ö.Dj. -2 J. E., Fanjunkare, Lifg. till hist kasern, Sthlm J: r. t l Augusta, Fröken, Markningsaffar, Drottningg. L08 (f. d. 104), Va.; tel. Vasa -2 Leon.. Grossh.. kontor Drottninop. 3, C.: a. t: ' O., Handelsförest., Dalag. 44, Va. -l A. P., Handl., Barnangstvirg. 2 B, So. Ida, Kafé, Observatorieg. 16, Vu.; a. t. U". l "'" ""' Abelsted, Ferdinand, Handelsbitr., Hagag. -l Aug., Kamrer i Försakr.-aktieb. Norden, 7, Va.; tel. Vasa Stureparken 2, 0.; tel. Osterm , Abelsten, F., Bokh., Hagag. 7, Vu. r. t. Osterm Abenius, H. W., Amanuens i Sveriges Riks- -1 C. O., &filarmästare, Smålandsg. 23, C. bank. I<uncsholmsc " " 16. K.: te]. Kunmh. -1 A. Möbel- o. Antikaffär, Mistersaniuelsrr " 1 6, C.; a. t ' Brand- och Lifförsakringjs-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatau. l :P? CP? u.,

2 116 Abrahamson-Adler. 1 Abrahan~sson: 2 Abrahamson. Il Adamssori: 2 Adamson. -% Otto, Notarie, Charlottenburg, Liljehol- -9 Alexandra, Fru, Banérg. 4", O.Dj. men. -2 H., Fru, Fagelhandel, Munkbron 141, -l Anders Aug., Poliskonst., Katarina Kyrko- St.; a. t backe 3, So. -l H, Fröken, St. Nyg. 27, St. -l Siri, Postexp., HumlegHrdsg. 5', 0. -l Daniel, Handl (diverse-), Birgerjarlsg. -% Knut O. A., Redogörare, Kapellgr. 9, So. 111 ö. g, Va.; a. t l Artur, Tandläkare,HumlegHrdsg. 5, 0.; -2 E. F., Malare, Roslagsg. 31, Va. rådfrågningstid 9-10, 2-3; r. t , -s J. A., Vaktm., Folkungag. 103, So. a. t P Hugo, Vinhandl., Scheeleg. 14, K.; a. t. -l Runo, Teknisk Agenturaffär, specialitet 5229, r. t. 1044; bostad Drottning- Elektr. starkströmsartiklar, Fredsg. 2, holmsvagen 1, K. C.; a. t , r. t. 5903; telegrafadr. -l J. O., Akare, bost. Folkungag. 107,So.; tel. ~Runon; bost. Linnég. 0.; tel. Os- Ersta 42, kontor Skeppsbron, St. (Kiosterm ken); a. t o , r. t l Carl!Ch.,-Vinhandl., Grefg. 501, O. Adde, Anna, Folkskolelär:a, Folkungag. 93, G. Axel, Akar~, bost. St. Badstug. 23, Va. So. -l Emelie, Ankefm, Humlegårdsg. 5', 0. W. A., Kamrer, Bellmansg. 20, So. -l Inga, &nkefru, Narravagen 23I, 0.Dj.: P. A., f. d. Kapten, Uplandsg. 70, Va. tel. Osterm Stina, Lärar:a, Uplandsg. 70, Va. Abrahmsén, Herman, Civilingenjör, Idung. - Erik A., Tjänstem. i Skand. Kreditaktieb., 21T, Va. Karlbergsväg. 45, Va.; tel. Vasa Fred., Sjukgymnast, Torsg. 21, Va.; tel. - Gerda, Ankefru, Bellmansg. 3Z1, So. Vasa Adelborg, J., Friherrinna, f. De Geer, V.Trad- - Henry, Hokensg. 10, So. gå~rdsg. 15 Bnl, C.; r. t Abramson, Axel, Grossh, Kuiigsg. 26, C - C. EX, f d. Kapten, Hollandareg. 20, Va -- B., Handl., Frejg. 1711, Va. - F. H., Reservunderlöjtn., V. Tradgårdsg. - E., Ankefru, Stureg. 18, O. 1.5, C. Absolutisternas Sjuk- o. Begrafniiigskassa, Adelgren, V. C. E., Musiklärare o. pianostäm- Exp.: Hornsg. 96', So. mare, Mastersamiielsg. 45 A, C. Accidens-tryckeriet, äges af Erh. K. Litzén, Adelns Diskussionsklubb (A. D. K.), Riddar- Hornsg. 96', So., a. t huset, Sthlm 2, Sekr.: W. Planting- - Litografiska (H. Kessler), Hamng. 11, C. Gyllenbaga. Accumulatoren-Fabrik Aktiengesellschaft, Adelskalender, se Sveriges Adelskalender. Ingenjörafdelning. Ingenjör Wilhelm Adelsklubben (A. D. K.), se Adelns Diskus- Kugelberg, Drottningg. 3IV, Sthlm 1; sionsklubb. a. t , r. t ; kontorstid 9-5, Adelsköld, E. V. K., Löjtnant, Styrmansg. lördagar , 0.Dj. Acetylenaffiren, Nordiska, John Nilsson, - Gusi,ava, Majorska, Stureg. 14, 0.; a. t. Malmtorgsg. 5, C.; r. t , a. t t Adelswiird, A. R. Th, Frih., Tjänsteman i Acharius, G. O., Änkefru, Nybrog. 60, 0. Jarnvagsstyr., Karlbergsvägen 43 B"', Achsner, Karl, Inspektör, Giitg. 69, So.; r. t. Va.: tel. Vasa Adén, Ipredr. Wilh., Ing., Ö. Kvarngr. 8, K. Acta Mathematica, hufvudred. G. Mittag-Leff- Adler, 'Victor, Arkitekt, Tekniska skolans ler; red.-sekreter. E. Phragm6n. rektor, Stocksund; a. t. Stocksund 82. Adami, Emil, Operasångare, Kommendörsg. - Holger R, Banktj:m. (Skand. Kred. A.- 30, 0.; a. t B.), Stocksund. Adamsen, W. & D., inneh. Sachs'blomster- - Hulcla, Fru, Fisk-, Frukt o. Grönsakshandel; boat. Karlavag. 50, 0.Q.; r. t. handel, Bondeg. 73, So.; a. t Osterm. 118, tel. Osterm Elsa, Fröken, G:la Kungsholmsbrog. 49 A', Adams-Ray, Edward, SprHklarare o. öfver- C. sattare, Teknologg. 3, Va. - A. W, Ing, G:la I<ungsholmsbrog & 1 Adamsson; 2 Adamson. 49, C. - Hara~ld. Inreniör (Stockholms Södra Soår- -l C. A., Brefbärare, Skargárdsg. 8 B, St.; V~~S'A.:B.); ~orns~. 84, Sö. a. t M., Kamrer, Rörstrandsg. 54V, Va. -Z Josefina, Diversehandel, Roslagsg. 22, - Thure, Tjansteman, Hornsg. 84, So.; tel. Va.: a. t Maria P7 52. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

3 m - r Adlerberg-Aftonbladet. 117 Adlerberg, E. G. A. S., Järnv.-tjinsteman, Adresskalender, Stockholiiis.; utgifvare Tomtebog. 50 An: Va. Aktieb. Centraltryckeriet i Stockholm, Adlercreutz, C. G. E., Artist, Sibylleg. 3 A, Ö. Vasag. 16 & 18, Expedition och Re- Jeanna, Grefvinna, Nybrog. 30, Ö. daktionsbyrå Klara V. Kyrkog. il", C., - D. W. E., Majorska, Ankefru. Innehaf- öppen under Febr.-Sept. kl. 9-3, Okt. vare af Stockholms Förmedlingsbyrå, -Jan. kl Telefoner r. t. 5388, öppen 12-2, Sibyl!eg. 3 A, O. a. t och Nils, Ry ttmist., Eriksberg, Roslagsg., Adresskontor för Arbeterskor och Arbetsgif- Ö.; a. t vare, Mastersamuelsg. 46, C. (Pap- - Augusta, Ankefru, Engelbrektsg. 16, 0.; pershandeln); Jungfrug (Syber. t hörsaff.); Västerlángg. 66, St. (Bokhafl- Adlers, V. F., Bokförlagg., Dalag. 20, Vu.; deln); Jakobsbergsg. 6, C. (Onentatel. Vasa 748. liska Magasinet)., - - Ossian, Direktör, Odeng. 49, Va. Adrian, C. F. S., Gymn.-dir. Radinansg. 46, - P. F., Godsag., Barnhusg. 20, C. Va. - Conrad, Grossh., Kiingstensg. 61, Va. - A. R., Korresp., Mästersaniuelsg. 67, C. Adlersparre, H. L. Ch., Ofverstinna, Handt- Adriansson, G. F. Julius, Handelsbitr., Volverkareg. 90, K. maryxliullsg. 11, Sö. Adlerstam, v, G. L., Banktjanstem., Nybrog. Advokatbyrán, Birgerjarlsg. 4, Ö.; v. Harads- 14 B, O. höfding Victor Wennerholm; kontorstid Adlerstråhle, Alexis L. G., Jarnvagstjanstem., kl. 9,30 f. m.-4 e. m.; a. t. 595, r. t. Vasag. 3, C.; bost. Veum. Danderyd Telegramadr.: Wennerholmbyrån. - A. E. Th,, Kapten v. Göta 1ifg.1 Stureg- Advokatbyrån, Drottningg. 28, C., v.h%rads- 58 B, O.: a. t höfd. John Lodén; kl. l/alo-4 e. m. - E.,H. L., Kapten v. Svea lifg., Villag. 19, Advokatb rån, Ofre Munkbron 5', St. (Juris O.; a. t kanje Tjerneld och Morssing); kontors- Adlivanken, Manja, Birge!jarlsg. 19" (hiss), tid 10-4 alla söckendagar. C.; Salong för hygienisk ansiktsbehand- Advokatfirman Bonell & Wedblad, inneh, ling med ånga o. massage. Manicure, F. Bonell o. Josef Wedblad, e. O. Hof- Pedicure (handens o. fotens skötsel) nattsnotarier, Norrlandsg. a, C.; a. t. samt handmassage; a. t , r. t. t1 75, r. t S9 annons sid. 53. Norr 64. Advokatfirman Staaff o. Lidforss, se Staaff. Aditer, &&l ~~kh,, ~ ~ 33, 86. t Affarssystem. ~ ~ Aktiebolaget, ~ Hainmond ~ ~. - Axel, Bok- o. pappershandel, Knngsg. 19, Sun. Skrifmaskiner, Reskontran Ideal C.; a. t med lösa blad, Triumphator Raknema- ' ~ d ~ ~ l f ~ ~ barnhem d ~ iför k flickor, ~ salt- skiner. Specialaffar i moderna kontorsmatareg. 3 A, Va. artiklar, Drottningg. 12I, C.; r. t. Adolf Fredriks Expressbyra (f. d. Vasa 7493, a. t. 126., Nya), inneh. Hilda Rolf, Uplandsg. 9 B, Affarsvärlden, Red. 0. exp. Tuleg. 27'"~ Va.; Va.; r. t , a. t r. t , a. t , 10-'194. ~ d ~ ~ l f ~ ~ ~ d ~ ~ l ki se h k vasastadens ~ ~ ~, Aflifvande af smärre husdjur, se Anstalt for. Folkhem. Aftonbladets Bok- och accidenstryckeri, Kla- Adolf Fredriks Församlings Bibliotek, se ra V. Kyrkog. 7, 2 och en half tr., Församlingsbibliotek. Sthlm 1. Adolfson, Sv., Kontorist, Grefg. 3911, Ö. Aftonbladets Klichéanstalt, Kl. V. Kyrkog. - Ax., Ritare o. Stenograf, Grefg. 39, Ö. 7, en half tr., Sthlm 1. - Mimi, Änkefru, Grefg. 39,.o. Aftonbladets Redaktionsbyrá, Klara V. Adolfsson,,,S. A., Biljardagare, Ostermalmsg. Kyrkogata 7, ll/n tr., Sthlm 1; öppen 22, 0.; biljard St. Vattug. 7, C. 9 f. m.-5 e. m. Hufvudredaktoren traf- - Regina, Cigarraffar, Hollandareg. 2, C.; fas i redaktionsangelagenheter 'inlor. t l/nll f. m. och '/9Y-'i24 e. m. G. A., Detektiv, Eindstug. 5", St. Rikenskapskontor jämte Huf- - Axel. Kontorschef (Stadsmakl. T.. Bran- viidkontor för annonser, prenudelius), Greftureg. 55, 0.; tel. Osterin. mera tion o. expedition, Vasag. 10, Sthlni 1; öppet 9 f. rn.-'l28 e. m. C. J., Lokalförest. f. Fören. Folkets Hus Filialkontor för annonser, på Södermalni, S:t Panlsg. 17, Sö.; a. prenumeration och expedition t St. Nygatan 6, St. - G. E., Postvaktm., Observatorieg. 12, Vu. Depeschbyrå, Vasag. 10, Sthlml. Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 l18 Afzelius- Ahlberg. Afzelius, Gunnar, Agenturaffar. Grefg. 4, Ahlafors Nya Spinneriaktiebolag i Göte- O.Dj.; a. t. 8347, r. t borg,.,ombud P. A. Jonsson, Karlavig. - F., Apotekare, Hollandareg. 3, C. 46, O.Dj.; r. t Allan, Auditör, Blockhiisudden 2, Sthlm Alilander, K. P. E., Handl., Storg. 3 & 5, O. 14; a. t. Dj M. V. A., Sjökapt., Peder Myndes backe - Georgina, Fru, Braheg , Ö.; tel. 5, Sö. Osterm Gustaf, Tjanstem. v. Jönköping% Jur. - Elin, Fröken, Braheg. 50, Ö.; tel. Osterm. Byrå, Skeppareg. 41 n.b. t. v., O H. L. M., Änkefru! L:a Vattug. 17, C. - Harriet, Fröken, Sibylleg. 38 Iv, O. Ahlbauin, K. B., Kammarskrifvare, Mose- - Henrik, e. o. Hofpredikant, reg:tspastor, backetorg 5111, Sö. lektor vid Nya e1em.-skolan, forest. för Ahlberg, Karl, Apotekare, inneli. af Apot, Afzelii elem. skola for flickor, Biblio- Hvita Björn, Grefg. 27, Ö.Q. teksg. 32II1, Ö.; a. t Lisa, Bageri, Jakobsbergsg. 34, C. (inneh. - Ivar, JustitierHd, Kommendörsg. 16, Ö. Fru Lisa Nilsson); a. t Anselm Em., Kammararkivarie, Odeng. - Axel, Bok-, Musik: o. Pappershandel, 6S1V, Va. Ostermalmstorg, O. (hörnhuset af Hum- - A. O., Kamrerare i Riksbank., Banérg. legårdsg.); filial Karlavag. 24, O. Allm. 12', Ö.Dj. tel. o. riks. tel. Icontor o. lager Hum- - A. G., Kansliråd, Torsg. 8, C. legårdsg. 2, O. Bost. Villa Solhem, - M. R., Kapten, Biblioteksg , O. Djursholm; a. t. Diursh R., f. d. Lektor, Komrnendörsg.33 BI1', Ö. - A. P., Bokh., Pilg. 24"', K.; tel. Kungsh. - Arvid, Med. dr, strandvägen 9, 0.; hvard och 2-3 (juni-aug o. - Axel A., Bokh., Björngårdsg. 13, Sö. 2--3). - Herman Th., Bokh., Sliepparcg. 61, O.; Agardh, V. L., Handelsres., Hornsg. 11, So. tel. Osterm Hedvig, Fru, Kornmissionskontor, Hornsg. - K. Ludv., Bobh., Vegag. 6"'1 Va.; tel- 11, Sö. Vasa Agge, J. M., Laroverksadj., Kamrnakareg. -s, Josef, Boktryckeri (inneh. Fru August& 35, C. Ahlberg), bsterlångg. 24, St.; bost. Agnér, E., Konduktör, Hjärneg. 8, K. Uplandsg. 27"I, Va. Agra Margarinfabrik, Långholmsg. 11, Sö. - ElE. Borst- 0. Kammagasin, Stureg. 6, Agrell, Apnes, B~kförerska. Narvariigen 18, - &vhi.$l L!ejg. 0.Q.; tel. Osteriii II, Va.; te]. Vasa - El~,a, Fröken, Ostermalmsg. 11, O.; tel A. J, Osterm W., Diakonissa, 3, Sö. - Siri, Fröken, Ostermalmsg. 37, O. K. J., Direktör, Upsalag. 14I, Va. - Karl, Föreständ. för post- 0. telegr:anst, - J' L.? TjärhOfsg. 37 Sö. Kungsholmen, y, Lidingö villa- - Peter Johan, Fabrikör, Katarina Bang. stad; r. t. Lidingö , Sö. G~~~~ Agaterialforvalt., Hornsberg, K. - Frans J., Fastiqhetsagare, Torkel-Knuts- - A., f. d. Ombudsman hos Stockholms köp- - N~:~il~~i~Sogate,atiker i Jariliá..smannafören., Sibylleg. 5n1, O. - C. F., I'olisman, Västra Tullhuset, Norrstyr., N. Blasieholmshamnen 17, C. tull; tel. Vasa Anna o, Fröknar, Döbelnsg, 61, Va. - G, A. &lauritz, ~ ~ l ~ ~ T~~~~ ~ ~ f - ~ Anna ~ ~ H., i Förestå11d:a ~ t., vid Tysta skolan, Lidingö villastad Norrtullsg. 51, Va.; a. t C, A,, N;rvavagen - Otto, Garn- o. vafnadshandel, Mastercamuelsg. 63, C.; a. t , Kungsg. 12, Agrh Nils, Byggnadsing., BirWjarlsg. C.; a. t , Kungsholmsg. 36, K.; 100, Va. tel. Kungsh. 1320; bost. Mastersa- - Sigrid, Fröken,Handarbetsskola o. Tapis- muelsg, 581, C. seriaffar, Bryggareg. l. C. - Carl L., Handl. (Nederl. af ost fr. Boii- - Anna, O. M., Husag:a, Srn%laiidsg. 23, C. decon i Svalöfj, uplandsg. 77, va. - Karl, Ingenjör, Birgerjarlsg , Va.; - A., Hofmäst., Volmaryxkullsg. 15 C, S*. tel. Brunkeb & Ohlssons Instrument Aktiebolag, Mu- - C. G. A.1 Vaktmast., &Gstersamuelsg. sikinstrumeiitfabr.,kontor o. fabr. jämte 44, C. musikförlag Sibylleg. 10, O. Alil, E. A., Cigarraffar Roslagsg. 55, Va.; - M., Kamrnarmiisiker, Liintmakareg. 59, lysolje- o. bosattn.-affär s. g. 57. Va. Brand- och Lifförsskrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Alilberg-Ahlnianii. Ahlberg, C. M. E., Kanslist, Frejg. 4011, Va. Ahlén, Matliilda, Fröken, Inedalsg. 7 A', R. - Robert, Kontorist,Randtverkareg.ll Al1', - A., Lektor, Eollandareg. 2711', Va. K.; tel. Kungsh von Ahlefeld, Erna, Sjuksköt:a, Kristineberg, A. M., Lar:a, Götg. 17, Sö. K.; a. t David, Musikdir. o. Sånglärare, Scheeleg. AhIfeldt, Albin, Bleckslagare,Bondeg. 39, , K. Ahlfort, A. A., Handl., Malmskillnadsg. 7, C. - Iwar, Pappers- o. l'ryckeriagentiir, Dalag. Ahlgren, Alfr., Cigarraffar, Malmskillnadsg. 52 t.v., Va.;r. t. Vasa 4 17, tel.vasa2 17. Il, C.; a. t , - P., Polis, Snrbriinnsg. 37,,Va. Wilhelmina, Fru,, Tunnelg. 25, C. - Aug., Radman, Storg. 21, O.; a. t S. F., Grossh.-firma (Alb. Redtz), Bergsg. - &Johansson, Specerihandelsfirma(inneh. 7B, K. Carl Ahlberg), Biblioteksg. 11, C. (vid - J., f. d. Hofrättsrhd, Sibylkg , Ö. Stureplan). - R., Notarie, Bralieg. 40'5 0.; tel. Osterm. - Carl, Specerihandl., bost. Lindingö Villa- 45. stad. L. A., Redaktör, Bergsg. 23, K.; r. t Carl J., Vaktmast., St. Vattug. 12, C. - Chr., Revisionssekr., Skeppareg. 60, 0. (Stockholn~s-Tidningens hus). - & Larsson, Smidesverkstad o. Hofslageri. - C. y:, Verkm., Götg. 17, Sö.,. inneh. C. Larsson, Norrbackag. 20, Fa.; - A., Ankefru, Skeppareg. 19, 0. a. t Ahlbiii, Gust., Journalist (Sv. Dagbl.), Kro- - Johan Fredr., Vaktm., Folknngag. 14 B, nobergsg. Il, K.; tel. Kungsh Sö. - Gunnar, Typograf, Kronobergsg. 11, K. - Anton Adolf, Angfartygsbefälhafvare, - se afven Albihn o. Albin. Varmdög. 6 IV, Sö. Ahlbom, Emil, Agent, Viistmannag. 46", I., Ankefru, Drottningg. 7'iU1, C. Va.; tel. Vasa J. C. \V., Ankefru, 3Ialinskilliiadsg. 11, C. - Sven, Apotekare Timmermansg. 22, Sö. - se äfven Algren. - Elin, Fröken, Lärar:a, Greftureg.?'lrV, Ahlin, J., Bagare, FIemingg.50,li.; a. t ; Ö. - K. A. W., Eandelsbokh., Timmermansg. 22, Sö. - Aug., Ingenjör, Uplandsg, 49, T7a.; r. t K. Helge, Kontorist, Pilg. 5211, K.; tel. Kungsh J. A. L., Sjökapt., Timinermansg. 22, Sö. - K. G. A., Sjökapt., Timmermansg, 22, Sö. - Edv., Tygförvalt., Riddareg. 13, 0. (Artillerigården); r. t & Co, Vin- o. spirituosaaffar; inneh. Anton och Herman Bexelius, Götg. 57, Sö. - Ernst, Xylograf, Döbelnsg. Il, C. - Fredrique, Ankefru, Greftureg. 711V, Ö. - N. G., Döbelnsg. 11, C. Alilborg, Gustaf, Detektivkonstapel, Dalag. 74 A I, Va.; tel. Vasa Hugo, Handl. (köt,t-. fläsk- o..viktnalie-), Kommendörsg. 12 & 14, 0. - Aug., Skriddare, Uplandsg. 49, Va. - Karl S.,.. Stationsskrifv., Barnkisg. 8, C. - Maria, Ankefru, Braheg. 28, 0. - John, Malmskillnadsg. 5') C. Ahlborn, Gerda, Fröken, Drottningg. 9.5, C. - K. E., Kammarskrifv., Vastmannag,3'V, C. Ahldin & Nordströni, Byggnadsfirma, Regeringsg. 42, C.; r. t , a. t dhldin, H., Byggnadsing., Flemingg. 23 B, K.; r. t , a. t G., Handl., Helsingeg. 3, Va. - Aug., Skohandlare, Regeringsg. 25, C.; bost. Observatoriea. 14, Va. Brand- och Liffirsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 119 och Handtverkareg. 88, K.; a. t G. E., Banktjiinstem., Tegnérsg. 40IV, Va. - Tora, Biträde i Riksförsakr.-anst., Järfva. - G. A. T., Centraluppbi;rdsman, Slöjdg. 7, C, - Joh., Direktör, Kaptensg. 9, Ö.; tel. Osterm. 798, r. t O., Direktör, Valling. 22", Sthlm l. - A., Fröken, Barnhnsg. 211', C. Emottag. reparationer af palsvaror. - Josef, Grossh., Sigtunag. 10, Va.; rikso. allm. tel.; kont. Vasag. 15 c! 17, C. - C. O., Handl., Regeringsg. 63, C.; bost. Norrviken. - J. O., Journalist, Jarfva. - Aug., Matvaruaffär, Döbelnsg. 19, Ii..; a. t Robert A., Notarie, Bergsg. 13, Ii. - C. J., Skomakarmast., Valhallaväg. 29, O. - B. J. O., Uppbördsman, Uplandsg. 57, Va.; a. t L. J., Hagag. 18, Va. - se afven Alin. Ahlinders Hotell, Norrlandsg. 19, C.; a. t , r. t Alilinder, J: G., Kontorist, Norrlandsg. 19, C. - E. A., Ankefru, Parkg. 6, K. - J., Norrlandsg. 19, C. - se afven Alinder. Ahlrn, se Alm. Ahlman, Hulda, Fru, Grefg. 48, O. Ahlmann, W., Ofverstelöjtn., Oster~nalms~. 181V. O...

6 l20 Ahlinark-Ahlström, Ahlmark, Hjalmar, Bokh., Södermannag. 43', Ahlstedt, Otto, Kassör, Kocksg. 6, Sö. e Sö. J. O., Pistolemed, Grefg. 23, O.Dj. R. G. L., Bokh., Helsingeg. 9, Va. - P. E., Skomak., Nybrog. 58, Ö. (ing. fr. - Axel, Konsult. Ingenjör, Mätningar, kost- Tyskbagareg.). ~adsberäkningar,värderingarvid b gg A., Skådespel., Karlaplan 5, Ö.Dj. i -- nadsgretag, Tu1eg:29, ya; 5 t Ahlstrand, A. L. G., Fru, Skeppareg. 17, ii. AhlmBr, Alma, Cigarraffar, Prastgardsg. 38, - lda, F ~ Brännkyrkag. ~, 85, 86, Sö.; a. t K. A. L., Postvaktm., St. Glasbrulrsg. 8, Ahlnander, Esther, Sibylleg. 79 "I, Ö. Sö. 1 Ahlqnist; 2 Ahlqvist. J., Skräddare, Braheg. 42, Ö. - K. L., Snick., Götg. 38, Sö.; tel. Maria -' Knut Melcher, Agent, Bergsg. 39, x.; 175; bost. St. Glasbruksg. S, Sa. te]. Enngsh Ahlström,K. G., Apotekare, Drottningg. 23, C'. -P Alfred, Apotekare, Assist. v. Farm. Inst., Barnhusg. 6, C.; r. t. Norr s, K., Assuransaffar, Regeringsg. 30", C.; -% Oscar Byråassistent Helsingeg 8 Va a. t , r. t f. ~ j ~ folksk ~ é kol el:^, ~, Folk: C. A., Bokbindare, Kungsholmstorg 3, K. ungag. 8, Sö. - Joh. Gust., Bokbind., Kungsholmstorg 3, -l W., Folkskole1.a Fru Rensr 10 Va R. -.z A.,.E,, ~ ~ ~ ~ ~ 0.; ~ 'tel. ;- i V., H., f. d. Bokhandl., Ad. Fr. Kyrkog. Osterm A, C. -B Aug., Handl. (koppar), V. Slussg. 1, Sö., - Otto, Boktryckare, bost. Handtverkareg. bost. Hornsg. 92, Sö. 34, K.; kont. o. boktryckeri Kungs- -' C. J.,.. Handl., Grefmagiiig. 10, Ö.Dj.; holmstorg 3, K. tel. Osterm. 153; bodkungsträdghrdsg. - N. A. F. V., Civilin&, Sture& 29, O. 2A, C. - Carl, Detektivkonstapel, Folkungag. 69, -l Alfrid, Kanslist, Rensg. lon, Va.; kon- 8% Maria tor VasterlBngg. 58, St. - Karl, Direktor Iroiitor Regeringsg. 3011, --2 O., Konditori, Nybrog. 56 A, 0.; a,t, C.; bost. ~a1lsjöbaden;r. t. Saltsjöb. 97. o. Karlaviigeii 10 A, O.; a. t. 5 59, r. t. - J. M., Fart~gsingenjöi; Fredmansg. 5,Sö.; tel. Maria "..P., Tyghandtv., Artillerig. 38, ö.; tel. - Anna, Fil. dr, Förest. f. Nya Elementar- Osterm skolan f. Flickor, Jungfnig.17, Ö.; r. t. -1 Karl, Uppbördsman i 27 roten, ~ ~ ~ 6098,4-5; 1 - sept.-maj: tel.osterm.692, bergsvägen 51n, Va.; tr. 2-3 e. m.; 11,i5-12. a. t Th6rese, Firma Didrik Engström, Handt- -l Inep, Ankefru, Stureg. 52 n.b., Ö.; tel. verkareg. 34, K- Osterm Hilda, Fru, Norrtullsg. g', Va. Ahlsell 62 Ahrens, Aktiebolag, kontor o. lager - Gustaf L.1 Grossh., KoVJ-l for Bolivia, Mistersamuelsg. 32, C. Kommendörsg. 25 'v, 0. Ahlsell, Rudolf, Civiling., verkst. Dir. i A.-B. - Karl, Grossh., Frukter o. konserver i Ahlsell &J Ahrens, Styrmansg. 19,Ö.Dj. parti o. minut, Birgerjarlsg. 11, C. ; - Fritiof, Ingenjör, kontor Hamng. 3 A, C.; r. t , a. t. 940; interurb. o. chebost. Artillerig. 10 A, 0. fen r. t. 2292; bananafd. a. t H. Kamrer, Ymervag., Djursholm; a. t. Telegrafadr. 8Strömahlu. Bostad Grefg. bjursh. 3 56, r. t. Djursh , 0.Dj.; r. t Ad., f. d. Ofveringenjör vid Stockholms - Otto, Handelsagent, Jakobsbergsg. 27, C.; gasv., Valling. 24, C.; r. t , tel. a. t Brunkeb Aug., Ingenjör, Hornsg. 77, Sö. AhlsBn, Aug:a, Fru, Mangelbod, Roslagsg. - Gustaf V., Kamrer, stärbhus, Stureg. 32 A, T7a.; tel. Brunkeb ", 0.; a. t , r. t J. E., Skrädd., Vidarg. 6, Va. - Jenny, LBnbibliotek o. pappersh. Hornsg. Ahlsson, Gustaf, Köpman, Barnhusg. 4, C.; 17, Sö.; bost. s. g. 58. tel. Brunkeb G., Löjtn., Skeppareg. 27, Ö. Ahlstedt, Alfr., Handl., ~runnsg. 14, C.; tel. - Erik, Med. dr, Linnég. 1211, Ö., hvard. Brunkeb l/23-'h4; r. t , a. t Ernst, Hospitalssyssloman, Stockholms - & Co, Astrid, Modeaffir, Norrmalmstorg Hospital, K. 18, C.; a. t Agnes, KafBidk:a, Braheg. 32, Ö. - J. A., Musikdir., Vasag. 44, C. - L. Adolf, Kamrer, Kocksg. 6", Sö. - Anna, lfusiklir:a, Artillerig. 5, 0. Brand- och Liforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Ahlströiii-Aktieb. Ahlström, L. P., Milare, S:t Paulsg.28B) Sö.; verkst. Repslagareg. 16, Sö. - E. A., Ombudsman för Sveriges allm. handelsfören., Birgerjarlsg. 102, Va.; tel. Bruukeb Fritz, Optisk affär, Birger Jarls passage, C.; a. t Johan, Pantlånare, Kommendörsg. 15, o. - E., Polisöfverkonst., Oxtorgsg. 18I, C. - S., Skoaffar, Surbrunnsg. 47, Vu.; a. t iiarl, Skomak., Surbrunnsg. 31, Va.; tel. Brunkeb Aug., Skräddare, Tunnelg. 15, C.; a. t C. R., Skräddare, hiastersamuelsg. 40, C.; tel. Briinkeb s Speditionsaffar (inneh. E. V. Hellström), spec. for Bokhandlare, Valling. C. Kontorstid 9 f. m.-7 e. m.; a. t , r. t Karolins, Strykerska, Stureg , O.; tel. Osterm Hainpus, Tapetserare o. dekoratör, Valhallavagen 25n.b. ö. g. t. v., O.; a. t F. A. O., Qiinsteman i Sjöforsakr.-aktiebol. Vega, Dalag. 22, Vu.; tel. Vasa Gustaf, Tjansteman v. Stockh. Elektricitetsverk, Jungfrug. 17, J. Olof, Tjanstem.iA.-B. Sthlms Diskontobank, Jungfrug. 17, 0.; tel. Osterm Arvid, Travaruhandcl, Handtverkareg. 8, K. - O. F., Vaktm. v. Borgerskapets Änkehus, Xorrtullsg. 45, Va.; tel. Vasa Nils Anderson-, Ved-, Kol- o. Lysoljeaffar, Bondeg. 15, Sö.; a. t S. A., Änkefru, Braheg. 27, Ö. Ahlviii, Josefina, Charkuteriaffar, Grefg. 56, Ö. ; a. t se afven Alviu, Allvin O. Allwin. Ahmée,C. M., Kammarriittsrevisor, Scheeleg. 15IV, l!!. Ahne, K..H., Telegrafkontr., BanCrg. 25I, ö.d3. AhitBr, A. E., Bokb., Tegnérslunden 10, va.; tel. Vasa Enoc, Bolth., Teknologg. 1, Vu.; tel.'vasa Anton, Kassör, Briinnkyrkag. 167, Sö.; tel. Marin J., Lagerbokh., St. Badstug. 5 "I, C.; tel. Brunkeb Ahnfelt, Astrid, Författar:a, Sinålandsg. 30, C. Adjutor. 121 Ahnfelt, Edmund, Prokurist, Smålandsg' 30, C.; r. t Hilda, Ankefru, Smalandsg. 30, C. Bhnst.röm, Erik, Ingenjör, Nybrog. 66 l, 0. - Oliv~a. Ankefru, Tjärhofsg. 4 C, S.,,, Ofverstinna, Nybrog. 66', 0.; tel. Osterm Apberg, S. T., Byråassistent,Uplandsg. 56, Vu. - Oscar, Köpman, Drottningg. 91, Va. Ahrenins, C. Gustaf, Bokh., Agenturrörelse, Bellmansg. 25, Sö. Ahrens, B. M., Fru, Vasterlåiig~ 67 Iv, St. - Heinr., Grossh., i firma Aktieb. Ahlseil & Abrens, bostad Florag. 21, 0. - Einar, Tjiinsteman i Brandt-Aktieb. Norrland, Vidarg. 5, Vu.; a. t Ahrnborg, H., Fröken, Skeppareg. 42 IV, O. - Arvid, IConsulterande ingenjör för bryggerier, fabriker o. jirnkonstruktioner, Valling. ö"', C. Ahrneberg, Thiire, Köpman, Kungstensg. 38, Vu. Aigner, F., Tunnbind., Birkag. 6, Vu. Aijmer. Hilda, Damfrisering, Flemingg. 12, E.; a. t d'ailly, A., Byrådir. i K. Jarnviigsstyr., Viistmannag. 1.5'" t. v., T%. - Emilie,, Fru, Vastmannag. 15" t. v., Tia. - Sara, Ankefru, Nybrog. 14 A, 0. Ajgeldinger, G. H. E. Nordqvist-, Banktjiinstem. (Skand., Rredit-Aktieb.), Ostermalinsg. 62, O. - Anna Nordqvist-, Fru, Ostermalnisg. 62"', O. - Yngve Nordqvist-, Tjänsteman i A.-Bol. Gotlands bank, Osterinalinsg. 6'3, 0.; a. t Ulla C., -4nkefru. O~terrnalms~. 62, Ö. Akademiens för de fria konsterna bibliotek, Fredsg. 12, C. Oppet under vår- och höstterminerna, tisd., torsd. o. fred. kl. 7-9 e. in. A k ad e m ie r För de Fria Konsterna, Bredsg. 12, C.' Krigsvetenskal~s-, Munkbrog. P, Sthlm '2. ~,"s~k~fi~e' ~ t ' ~ ~ ~ ~, 47, r ~ ~ ~ ' 3. s g. Svenska, sadmanträder Engelbrektsg. 7, d. Sekreterare C. D. af 'Wirsen, Fil. dr. Vetenskaps-, Drottningg. 90, C. Vitterhets- Historie- o. Antikvitets-, Nstionalmuseum, Sthlm 13. Akrell, A. F., Ilontorist, Frejg.,,6S1T, Vu. - Carl, Alajor, Styrmansg. 1, 0.Dj. Aktiebolaget A. Björkman & Co, Frö- och Spannmålsaffar, Verkst. Dir. Gustaf Wadstein, Kontor Miilartorg. 13I, St.; magasin Badstug. 2, Sö.; rikstel. 540 o a. t Adjntor, Kontor o. Justeringsverkstad, Bryggareg. 6 B, C.; a. t rand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

8 I 12.2 Aktieb. Ekströms maskinapir-aktieb. Wiklunds Maskin- & Velocipedfdbr. Aktiebolaget A. Ekströms maskinaff., Rege- Aktiebolaget Arvid Böhlmarks Lampfabrik, ringsg. 49, C. Kungl. Hofleverantör; tillverkning af - BEirssystem, Bammond & Sun, skrif- belysningsapparater for fotogen och maskiner, Reskonclran Ideal med lösa elektricitet, fabrik, kontor och lager blad. Triumphator. Räknemaskiner. Högbergsg. 21, Sthlm 4, försaljnings- Specialaffär i moderna kontorsartiklar, bodar s. h., St. Nyg. 33, St,, Norr- Drottniligg. lyr, C., r. t. 7193, a. t. inalmstorg 4, C., Hötorget 8, C.; ägare 126. af Pukebergs Glasbruk och Bleck- - d. H. Ekström, verkst. Direktör Fil. lir slagerifabrik,jybro. Verkställande Di- Alfred Ekström, Hamng. 3 A, C.; r. t. rektör Klas Ostlund , a. t ; kont.-tic1 kl A. T.BarkmansSnusfabrik, Rungsholmsg. - -4hlsell & Ahrens, kontor, utställning 48, K.; r. t. 2349, a. t och lager, P1Zistersamuelsg. 32, C. - Atelier Vretmark, Drottningg. 68, C. - Bladdin, kontor Drottningg. 66, Sthlm 1. - Atella, fabrik för foti genfiörgasningslam- - Alb. Lundells Fabriker, konfekt- o. chok- por och fotogenkök; kontor Kronolad, fabrik Fredmansg. G A, Sthlm 4; bergsg. 7, Ii.; fabrik Drottningholmsa. t. 3618, r. t väg. 3, K.; verkst. Dir. Axel Th. Eng- - Alb. Söderberg & CO, Bankirfirma, wall; r. t , a. t Fredsg. 7, Sthlm 16; r. t O. - Attlings byrå, Oxtorgsg. 5', C.; r. t , a. t Interurb. samtal o. a. t Verkat. Dir. Glist. A. r. t Dir. Alterström: r. t , Attling. Bolaget idkar affar med a. t Dir. Söderberg: r. t Landtmannaprodukter, köp o. försälj- - Alfort & Cronholrn, Färger, Kemikalier, ning af Stads- o. Landtegendomar, Droger m. m., Norrlandsg. 14, Sthlrii i; Indiistrialster o. Handelsvaror, place- r. t. 57 l5 o , a. t o rar kapital o. inteckningar samt i of- - Alpha, kontor Smålandsg. 30r, C.; a. t. rigt allt hvad till agentur o. kommis , r. t o. 4 50; mek. verkst. sionsverksamhet hörer. o. metallfabrik i Sundbyberg. - Aug. Johanssons Plåtslageri, Luntmaka- - Amerikansk Cycle Import, Eli Pettersson reg. 87, Va. & August Lindblad, Direktor August - Aug. Ternlnndc Eftr., Körsnär, Hamng. Lindblad. Fabrik, Kontor och Engros- 18 B, C. fbrsaljning af velocipeder, velociped- - Auto-Ri1, Automobilaffar, kont. o. verkst. delar, automobiler o. automobilringar, Roslagsg. 33, Vci.; a. t , r. t. motorer o. motorbitar, Humlegårdsg. E' , Sthlm 5. Afinutförsäljningslokal för - Automaten, Restauranter Drottningg. 19, velocipeder o. sportartiklar, Birger- C., Slussplan 63 A, St., o. Hamng. 20 A, jarlsg. 9, C. C. Hufvudkontor L,a Vattug. 21 'I, C. - Andrew Hollingmortli & Co, Vasag. 15, - Autopiano, Hamng. 5A1, C., a. t. o. r. t. Sthlm 1; r. t , 89 02, a. t Chefskont. Direktör O Hansson, r. t. Aktiebolaget A.Wennergrens Boiiliandel 79 29; Ofverste C. TTogel, r. t (Bok- musik- b papperrliandel), f. d. - Arbetareringens Bank; hufvudkontor: A.-B. Westlings Bolrh., Drottningg. 63, Kornhamnstorg 61, Sthlrn2; afdelnings- C.; r. t , a. t Verkst. kontor: Hungsg. 20, C.; pantlånekon- Dir. A. Wennergren tor: St. Badstug. 9, C., o. Järntorget Aktiebol~get A. Wiborglis Ingenjdrs- 78, St. byra ocli Maskinaffir, af Stock- - Arbetarnes tryckeri, Folkets Hus, Barn- holms Stad antagna Gas- & Vathusg. 14, C.; a. t , r. t tenledningsentreprenörer,david- - Arendska Stenografinstitutet, se Sten.- bagaresg. 3, G. Rikstelefon 46 84, allm. Inst. tel Verkst. Direktör: Aug. Wi- - Arkitekt- och Byggnadsbyrin, Arkitekt borgh. Specialfirma för Centralvarme- Georg A. Nilsson, Byggnadsingenjör ledningar medelst vatten och ånga, Ivar Nyqvist, verkst. Dir, Regeringsg. stationara Dammsugningsanliiggningar, 321V, C.; r. t. o. a. t sanitära golfbeläggningar sanit öfriga - Armaturfabriken Carl Holmbergs Filial, sanitärtekniska arbeten. Ombud fór föreståndare Ingenjör C. W. Ramsay. Tidaholms Bruks Aktiebolag. Försiljning af armatur för ånga, - A. Wiklunds Maskin- & Velocipedfabrik, vatten och syror frin egna verkstäder fabrik o. kontor: S t Eriksg. 24, Sthlm 1;,i Lund. Kontor och Lager Vasag. 7, utställnings- o. minutforsiljningsloka~: C.; a. t , r. t Birgerjarlsg. 7, C. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

9 l Aktieb. Axel Christiernsiori-A4ktieb. Castor. 12% Iktiebolaoet Axel Christiernsson. Maskin- &I Aktiebolaget Blendafabrikerna, verkst. dirolje,;ffär, Export ocli Import. Fabrik för OlofY Johnsson, Vastmannag. 3, C.; tillverkning af oljor o. kemiska ar- a. t tiklar. IIufvudkontor: Garfvaregatan 5, - Blombergs Skrädderi ck Klädeshandel, St. Sthlm 1. Telegramadress: Christian. Badstug. 68, Va. Rikstel. (växelstation): Bongs Fabriker. Afde1n.-kontor. Forest -> - > 1252 o Allm. kel.: (affärs- kontoret); (kassan o. bokföringen); 3 17 (lagret). Försäljningskontor. Lilla Kyg. 16, St.; r. t 11 73, a. t Filialer i Gbteborg och Malmö. Leverera alla slags oljor o. maskinförnödenheter, armatur, rör o. pumpar, verktyg, verktygsmaskiner, träbearbetningsmaskiner, pappers- och trimassemaskiner, guterimaskiner o. verktyg, etc. Uppgöra kostnadsförslag för o~nbyggnader o. nyanläggningar. - B.A. Hjorth&Co, E1.N. Eyrkog. 31, Sthlm 1. Maskin- o. ~erktygsaffär. Specialit& Svenska stålverktyg samt kokapparaten Primus och lödlampor för såväl fotogen som gaso1,jrr. Fotogenmotorn f er man Boström, Drottniiigholmsväo;. 5 bu, K.; r. t , a. t Bourghardts JärnaMr, Biblioteksg. 1, C.; a. t. 404, r. t Brandalarm, Smålandsg. 201, C. - Bremer-Laqret, Import af cigarrer, Regerinpsg. 52, C.; r. t , a. t Brising & Fagerström (f. d. G. Johanson, Kosta Glasmagasin), Glas-, Porslins- O. Bosattnin saffär, Regeringsg. 24, C. - Bröderna &berg, Snickerifabrik. Tunnelg. 12, C., r. t , a. t Ilrädgård o. Vedaffär : Odeng. 23, Va.: r. t , a. t Hyfleri o. Bradgård Rönninge; r. t. Rönninqe Bukowskis Iionsthandel, se A.-B. H. Eu- ~Avance)). nprimusn-senaratorn. Kon- kowskis K. toret öppet kl ~1-5. I,agret - Bylander & Co, kontor Regeringsg. 6, C.; öppet 8 f. m.-7 e. m. a. t , r. t Baltic. kontor och verkstäder för tillverk- l - Bönnelyche & Lovén, firman grundlag8 ning af separatorer, radiatorer m. m., Södertälje, - Barnängens Tekniska fabrik, Hans Maj:t Konungens hofleverantör; disponent Axel Backman; fabrik o. kontor Bondegatan 61 & 63, So., kontorstid 9-2, 4-7 ; forsiiljningsmagasin Vasterlanggatan 47, St. - Bergman & Richter, Triivaruaffar, tillv. af Svea hyggnadsplattor, Regeringsg. 16, C.; r. t , u. t Telegr.-adr. Firewood. - van Berkels Patent, Norrlanclsg. 31, C., a. t , r. t Bernhard Hertz, Guld-, Silfver- o. Nysilfherfabriker, Hamng. 28, Sthlm 1. - Berns Salonger, dir. Gabr. Jacobsson, Nackströmsg. 1, C. - BQve & C.os Kappfabrik, kontor o. lager Storkyrkobr. 9, St.; r. t , a. t. *27 92 o Fabriker Storkyrkobr. 9, St., o. L:a Nyg. 10, St. - Billiga bostäder, Nalmtorgsg. 5', C., Reiiih. V. Ramstedt j:rs kontor. Aktiebolaget Billiga Tomter, kontor Brunkebergstorg lar, Sthlm 16 : a. t. <O 31, r. t ; kontorstid l,:, 10 f C) e. m. - Biologiska museet i Stockholm, Sthlm 7, Davidsberg, vit1 Teaterslätten. 1881; lager af byggnadsmateriel och maskinförnödenheter. Ensainförsäljare för Skromberga Stenkols- och Ler- industri-aktiebolags Eldfasta Tegel* och Lera samt upplag och försaljiiing af dess saltglaserade Lerrör och Bruiinar, Klinker- ocli Fasadtegel, Golfoch Väggplattor m. m., Kaptensg. 4, Sthlm 7; r. t a. t C. A. Iilintberg, se Klintberg. - Calor (Värmelednings-), se Värmelednings A.-B. Calor. - Carbo, träkol, trätjära o. div. träoljor, Tyska Brinken 2Sn1, St.; r. t Carl Berglund & Co, Brunkebergstorg 14, C.; r. t , a t Carl Lassen, Internationell Spedition, Skeppsbr. 4, Sthlm 2; r. t , a. t o Kontor äfven i Hamburg, Lubeck, Stettin, Bremen, Berlin, Iiöpenhamn, Iiristiania och Lissabon. - Carl Schnell & Co, Grossh.-firma, koiltor L.a Vattug. 28, Sthlm l; a.t. 8208, r. t Carlsviks gjuterier, Handtverkareg. 39, K. - Carl Wennerbergs kappaear,vlsterl&ngg. 25, St. - Carl v. Geddes Fabriker i likvidation, Fabrik o. kontor: Teqelvikstorget, 80- (Se afv. yrkesreg.: Eaffesurrogat-fabr.)- - Björkström, Nordenlund & Björl<lund, - Castor, verkst. Dir. Fred. Th. Lokrantz- Antomobilverkstad Tegnérsg. 37, Va, Kontor Jakobsbergsy. 26 I', C.; r. t. a. t , 49 19, a. t Brand- och Liffirsiikrings-Aktiebolagst SVEA. 13 Drottninggatrp.

10 124 Aktieb. Cedcrlöf & Griiuden-bktieb. Fahlcrantz Boktryckeri. Aktiebolaget Cederlöf & Grnndén, se Kya Aktiebolaget Custodid, v. Haradshijfd. Wal- A.-B. Cederlöf & Grunden. ter Philipson, adr. Gust. Ad. torg 16. C. E. Forstner. se Forstner, C. E. Sthlm C. E. Fritzes Kgl. Hofbokhandel, se Frit- - Dan, formedl. Löp o. försaljn. af toniter zes etc. och fastigh., Grefg. 37, O. ; a. t Centralpalatsets kontor, Centralpalatset I, - David Andersén & Co, Kungl. Hof-Juve- C. lerare, Fredsg. 4, C. - Centralslakteriet, kontor Regeringsg. 27, - Dekorations-Plastik, Bellmans:. 6 l1 b, C., fabrik Banérg. 29, O.Dj., försälj- So.; r. t ningslokaler Regeringsg. 28, C,, Salu- - de Lavals Iingturbin; kontor o. fabrik hallen 38 & 39, St., Norrlandsg. 26, C., JiLrla; postadr. Sthlm 1. Skeppsbron 22, St.; riks. o. allm. tele- - Delmar & Co, PatentbyrB, Biblioteksg. 7, foner. Verkst. direktör Carl Lundqvist. C.; a. t , r. t ; oiribesbrjer Aktiebolaget Centraltryckeriet i Stock- patent, varumärken, monster och moholm, Boktryckeri, Litogr.-anstalt, Ask- deller i alla kinder; broschyr på begaoch Stämpelfabrik m. m., Vasag. 16 & ran. 181 Sthlm 1; afdeln. Paragon, Klara V. - De Svenska Kristallglasbruken, Iiassa- Kyrkogata 15. kontor V. Trädgårdsg. 15 B, C.: r. t. - C. H. Ström Co, Regering%. 28, C.; 37 55, a. t Proflagret: Förea. t , r. t ; fr. O m. Okt. &andare Hugo Ekström, V. Träd adr. Regeringsg. 19 & 21, C. gårdsg. 15 B, C.; r. t. 369, a. t Cibaria, Smör- o. aggaffär Kontor O. - Djurgårdsautomaten, Allm. grand, o.d~., hufvudaffär Birgerjarlsg. 19, C.; r. t. a. t , a. t B'ilialer : Odeng. 42, 1cungStensg. 36, va. Va.; r. t , a. t Karlbergsvägen 61, Va.; a. t. 5436; Frejg. 32, Aktiebolaget Ekmans BriidgSrdar, se Va.; a. t ; Flemingg. 59 A, K.; Ekmans. r. t , a. t ; Agneg. 31, K.; - Elevator, Norr Malarstrand 34, K. (Graa. t ; Hornsg. 45, So.; r. t , ham Brothers); r. t. 333 o , a. t. a. t ; Ostermalmstorg 2, 0.; r. t o , a. t Elis Fischer, Kappfabrik, Brannkyrkag. - Cigarr- & Tobaksfabriken Unionens Ne- 19, So. (invid Mariahissen). derlag, St. Vattug. 7, C. - Elmqvistska Gjutningsmetoden i likvid, - Cigarrettfabriken»Orientu, Nya, hög. Blasieholmstorg 9, C.; r. t , So. - E. Lundvik & Co, Nybrop. Y4, 0. - Clara Badinrättning, Centralbadet, Drott - EngdahlskaFastighetema,kontor Hamng. niugg. 88, C. o. Holländareg. 9, C., 24, C. serverar varma karbad, varmlufts- och - Engelska ÅngsåWerket, Nya, Lådfabrik, ångbad, dusch och bassängbad, sol- specialité Cigarrlådor: fabriken Henbad, elektriska ljusbad, kolsyrebad, riksborg, kontor St. Nyg. 41, St. massagebad m. fl. bad. - Ericsson & Köhler, Tapetaffar, Hamng. 5 Aktiebolaget Clausens gas- och vatten- R, C., horn. af Begeringsg.; a. t. 6U 38, ledningsaltir. Kontor o. utställning r. t af gasapparater jarnte verkstad, Tun- - Ernst Enna & Co, Vasag. 15 & 17, C. nelg 16, C. (strax invid Drottningg.). te1.-adr.: Abennaco: kontorstid 9-5. Utfora gas-, vatten-, aflopps- o kloak- - Ernst Hultins Brädgård Travaruafir, ledningar, värmeledningar, vattenklo- Humlegårdsg. 5, 0.; filial Ligna. settanlaggningar o badrumsinrediiin- Essén t Nordström, Drottningg. 63, C. gar; a. t , r. t Evang. Fosterlands-Stiftelsens Förlaqs- Aktiedolaget Coinmerce Frangais, kautschnk, Expedition, Mastersamuelsg. 42, Sthlm slangar, franska stålvaror m. m., 3, Direktorerna a. t Skeppsbron 24, St. - Excellent i Likvidation, Kaptensg. 4, Aktiebolaget Continental-Caoutcliorrc- Sthlm 7. Utför patenterade mellan- Coinpagnie, kontor: Riddareg. 15I, 0.; vaggar i nybyggnader; r. t , a. t. r t , a. t ; lager o. verk stad: Artillerig. 10 B, O.; r. t. o. a. t. - Excenter, kontor och tillverkn. Sundby- ankn.; verkst. Direktör Carl Junge. berg; verkst. Dir. Georg Wiberg, bost -- C. Th. Rahm & Son, Bleck- o. Plåtsla- strandväg. 57, O.Dj. geri samt Smidesverkstad, illástersa- - Fahlcrantz Boktryckeri, Mistersamuels,a. n~uelsg. 15, C. 17, C. Brand- och hifförsakrings-aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

11 Aktieb. Feiths Ångbageri-~ktieb. Gumrelii Annonsbjrá. 125 Aktiebolaget F~iths ingbageri. Ciifé & Aktiebolaget Galon(al1a slags Uniformseffek- Konditori, affarer: Strandväg. 1, 0.; ter), Regeringsg. 55, Sthlm 7; r. t. a. t 99 81, r. t , Drottningg , a. t , telegrafadr.: Galon- 40, C.; a. t 557, r. t , o. Storg. bolag. 4, 0.; a t , kontor Artillerig. - Galoschhuset, Xybroq. 43, Sthlm 5; a. t. 28 B', O.; a. t , r. t Folkskolans Vän., utgifvare o. Förläggare - Gardin-Magasinet, Stureplan 2, 0. af barnjultidnlngeq Jylklockan, Hem- Aktiebolaget Ges, Vatten & YIrnie (f. d. mets JCalender, Snohvit, Barnens Jul- ~~~b~~~ Lindqvist), Lager, ~ ( ~ kalender och Lilla Sessan, småttingar- verlistäder, oxtorgsg, 7, C,; r, t. rias julkalender; expedition Upsalag e , a. t ,8 65 o I, Va.; a. t Forss' Ullspinneri, Nyköping. Lager: - Gellivare malmfält, kont. Rosenbad 2, Smålandsg. 22, r. t , a. t Georg Strandberg, förmedlar köp och - ~ ~ ~ i ~ likvidation, ~ i - ~ sthlm ~ ~ ~ försäljning l, af obligationer och aktier, 1: r. t , a. t. 508 Knngsträdgårdsg. 4, '12 tr., C. (Järn- - F. Reddaway & Co, se sid kontorets hiis); r. t. 671 o , a. t Aktiebolaget Predr. Wagner, Vasag Sthlm l; r. t O. 9381, a. t. Aktiebolaget Gerh. Arehns Mek. Verli- 923 o stad, Arbetareg. 35 (f. d. j), K.; r. t. - Frisörernas Linnedepôt, verkst. Dir. Joel 11 11,5497, a. t. 611, 5269, 529. Till- Watz, Bondeg. 83, So. rerka tändsticksmaskiner. Gjut e ri e t, - Friiiof Jonsson, Giasmästeri- 0. förgyl- f. d. W. Riklunds V. A.-B:%, Kroiioleririirelse, Birgerjarlsg. 29, C.; a t. berg%. 31, K.; a. t , r. t G. Hartmanns Maskinaffär, se Hartmanns, - F. Stocklassas Borst- & Penselfabrik, grun- G., Maskinaffär. dad 1856; fabrik o. kontor Björngårdsg. - Gimbergs Bok-, Musik- 8: Pappershandel, 15, So.; a. t , r. t. 6 17; tele- Norrmalmstorg 1, C- gramadress Stocklassas ; försäljnings- - Gotlands Bank : Kontor och Fondafdellokal Vgsterlångg. 56, St.; a. t , ning, Fred%. 3, Sthlm 16- r. t Gottlands Kalkverk, kontor Fredsg. 101, - Fuktfritt Bordsalt, kont. och fabr. Bränn- C.; '. t kyrkag. 19, so.; r. t , a. t Grafmonument-industri Monumentut- Telegr. adr. : Fuktfritt. ställning och försäljding vid Solnadal,. - Föreningsbanken i Stockholm, se Bank- midt emot Norra begrafningsplat~ens inr. grind n.r 4. vid Norrtullsg. 30, Va., - Föreningstryckeriet i Stockholm, G la samt vid Södra begrafningaplatsen. Kungsholmsbrog. 38, C.; a. t , Kontor Centralpalatset, C- r. t Grefve Wirsims agentur, Grefmagnig.' 8, - för Fruntimmers Sim- o. Badinrättningen O.Dj., kl 'iz10-'1z4; a. t vid Skeppsholmen, kontor hos H. F. - Grewell & Co, Kem. tekn. artiklar i parti, Inokaij, Storg. 16'. 0.Dj. Fredrikshofsg. 4, O.Dj. - for Import af Gummigaloscher, Väster- Aktiebolaget Grohmann o. Eichelberps 15ngg. 38 I, St. (ingång fr. Skräddargr.). Zinkograflska konstanstalt (verkst. - för Spridning af Litterära Verk, Bokhan- direktör W. Eichelberg; kassadir. Sten, del, Tunnelg. 19, Sthlm 1; a. t. 5443,r. t. Odmann); utfor klicheer i zink, koppar Verkst. Dir.Lorentz Roloff. For- och mässing efter bästa och nyaste mesavning af större in- och utländska toder. Ateljé o. kontor Mastersamulitterära verk på bekväma betalnings- elsg. 67, C.; a. t r. t villkor. Kontorstid 8-5. Se annons å sid G. Abramson & Co, kontor o. lager (blä). Uirnkbrotorget 2, Sthlm 2, öppet '/,9 - Grufkompaniet, verkst. Dir. Edv. Andersf. m.-; e. m. undant. iörd, då affzren son, V. Trädgårdsg. 17, C. Tel.-adr.: stinges under maj-sept. 3 e. m., okt. Grufkompaniet. -april 4 e. m. Bolaget tecknas af - Grängsbo Koppargrufvor, serkst. Dir. Hrr Axel Abramson, HJ. Ullman och Ing E. Elmquist, Parkg. 16, K. Nils Wahlberg hvar för sig. Rikstel. - Gröndals Patenter, Norrmalmstorg 3, C o. 212, allln. tel o ; - Gunmlii Annonsbyrå, se A -B. S. Gnmzlii privat: r. t , a. t Snnonsbyr5. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

12 126 Aktieb. Gumzeiiiis e* Komp.-Aktieb. Installatör. Aktiebolaget Giinta?liiis & Komp. Ma- 1897, Stockholm 1897, Hamhrg 1898, skiner och utansilier för Bolrtryclierier, Wien 1899, Paris 1900, Bruxelles 1904, Bokbinderier, Kartongfabriker, Skrif- S:t Louis 1904, Liege 1905, Portland maskiner, Gas-, Fotogen- o Elektro Telegramadr. Carlstensporter; r. t. motorer. Papper en gros. Kontor o , a. t , lager Karduansmakareg. 9, Sthlm 1: Aktiebolaget Helleberg & Co, Vin- och a. t , r. t. 42 Y0 O spiritnosaaffär, kontor 0. försäljning - Gustaf Joop C0 (direktör Birger Rooth), Kiingsg. 28, C. (hörnet af Vasag ); r, t. Grosshandel o. Agentur, kontor o. la o. 1056, a. t. 21 o ger Drottningg. 59, C. - Gustafsbergs Fabriks Intressenter, post- - Helsingborgs Linneutst~rsels-Fabrik, adress Gustafsbera. utställning, försälj- Hsmng. 20 A, C.; a. t ning och proflag;; Kungsträdgardsg. 2 - Herngsrden, Ostermalmsg. 27, 0. ; r. t. A, C , säkrast kl f. m.; a. t. Aktiebolaget Gnst. Carlsson & C:o, För salja som specialitet allt slags tryckeri- - Hem pi landet, kontor Vasag, 36, C.; materiel, maskiner, tryckfärger, valsa. t, 62 o , r, t. 28. o. massa. Crossleys gas- och fotogenmoto- Hemtrefnad, Ostermalmsg. Henke Blekingeg, 61, So, momaskiner, elektromotorer o. fläktar m' m' Iiontor Vasag' 51 - Vinhandels Aktiebolag. r , a. t. 4528, HBroults Elektriska Stil, Rosenbadpalatsetlv, C.; r. t. o. R. -- Gust. Svensson Ri Co, Storkyrkobrinken t ; kontorstid lt1, St.; r. t. 7741,a. t.2215 Herr- o. Gossklädersfabr, Briinnkyrkag. - Göranssons mek. verkst., Grefmagnig. - 13, Sthlm , So,; a. t. 3115, r. t G~~~~~~~~ se Bankinrättningar. - Herserlid, kontor Narvaväg. I', O.%, - Göteborgssystemet i Stockholm, kontor a. t. 8370; och kontor Lidingö, a. t. O' " t. Fredsg. 10, C.; minuthandelsställen, se Brännvinsminuthandelsställen; ut- 1 He~man 'lesen, Malmtorgsg' C' 51 skänkningsställen och värdshus, se Ut- Hiertas bokförlag, Tryckerig. 2, St. skankningsställen. Hilleviken, Svartmang. 1611, st. ~ i l l ~ ~ Haldor, Drottningg. 58, C.; r. t o. försälja socklar och fasadsten, graf- - Hallbergs Paraplymagasin o. konstsvarfmonument, afven sagade och polerade plattor af och röd granit afvensom 'eril l? C.; r. t , a t a. t, 22 86, r, t Hallen H. IClemmings Antikvariat, Norra Smed- & DalilströmPilo;. 1, K. Tillverka försalja 'lip- Spe- - jeg. 16, C,,.;,,. 1070, a. t. G738. cialit6: Putsskifvor. Hohult-Spexeryds Mangangrufvor, Freds- Aktiebolaget HallinsKonstl~andeI, Drottningge 25, C.; a. t. 4346, r. t ~~g~ 244ih1:ntfiu:b Hartig, centislpalatset, t ' s ~ i' ~ t c.; ~ :i r. ~ 3 t. i - Handsken, Förest:a A. Burstein, Birgerjarlsg. 1, C.; a. t ," 113 a, t Hasselblad-Scholanders Fotografiska Ma- Export af Cellulosa o. Trämassa. gasin, Hamiig. 20 A. C., Regeringsg. Import af Kaolin. 36, C (höm, af Hamnge o Regeringsg,j; - Hygym, kontor Karlavägen '1 O.' r. t a. t r. t , a. t Hasse W. Tullberg, Boktryckerioch Bok. - Impregneringsfabriken fabrik Ocl' kontor Stenbrottet, Solna a. t* Karlförlag, Ki,ngsbrop~an 3, Sthlm 1 ; a. t, 689, o 70 97, r. t, 1334 o, berg 12, r. t. 73 s. Postadress Stock- - Havannamagasinet,Hofleverantörer,Drottholm 6. Notiser o. d. torde postbefordras, paketer ningg. 21. Norrmalmstorg, afhaintas. C., fabriker S.t Paulsg. 13, So. - Inedals T~attinr. o, Färgeri, se Trätt- - H. Bukowskis Konsthandel, Arsenalsg. inrättningar 2 C. Aktiebolaget Ingenjörsfirman T;naiider.Aktiebolaget H. E. Carlstens Porter- Jo"~so11, Vasag 50 '', C.; r. t. 7664, bryggeri, Varmdögatan 16, So. (verkst. a. t direktör och disponent Axel Wirström), Aktiebolaget Installatör (verkst. direktör tillverkning af porter. Erhöll Heders- Anton Hedin), Gas- & Vattenledningsdiplom och Guldmedaljer i London entreprenörer, Norrlandsg. 9, C. rer7 Sug-gasverk, Bergmanns dyna- - ~~~~i ~~h~ co, se gahn cos, ~ ~ ~ Brand- och Lif~rsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 Aktieb. I. Nylunds Litografiska Anstalt-Aktieb. Luossaiaara-Kiirnnavaara. 127 Aktiebolaget I. Nylunds Litografiska Anstalt, Döbelnsg. 3, C. - Jacob Bagges Sedeltryckeri, Bryggareg. 18, C. - J. A. Anderssons Bleck- & Plktslageri, ilfästersamuelsg. 31, C.; r. t. 1302, a. t J. E. Sandberg, Fbistklassigt Skrädderi. Förstklassig Herrekipering, Brunkebergstorg 2, C.; allm. t. 3 35, rikst Johan Hansson & Söner, Fastighets- o. industriaktieb., Stadsgården 18, So.; a. t Aktiebolaget Joh. Ohlssons Tekniska Fa. brik, Mastersamuelsg. 80, C. (nedarif. järnvägen). Tjäror,impregn.-oljorm.ni.; a. t , r. t Johan Sandberg, se Sandberg, Johan, Aktieb. - John Beijers Skofabrik, Flemingg. 59, El.; a. t , r. t ; butiker Drottningg. 53, C., Flemingg. 59, K. - Johnsons Maskinagentur, Artillerig.37,iI). - Johnsson & CO, G., Expressbyrä, Snickerifabr. med byggnadsverksamhet o maskinvedsågeri, Grefe. 46 ö. g., O Aktiebolaget John Wall järn- Bi Maskin- affiir Hötorget 9, F., Drottningg. 68, C Magasiner Bryggareg. 24, C. (jarno;h stallager), filial Eugeniabasaren, Sundbyberg, se annons sid John V. Löfgren ck Co, Fredsg. 3, C. Siden- och,ilannfakturiir, (Direktörer: Carl R. Schulze o I. E'. Schibler). - J. O. Wengströms Mek. Snickerifabrik i likvidation, Ad. Fredr. torg 3, So. - J. R. Broman & Co, Maskinförnödenheter, kontor o. lager L:a Nyg. 17, St. - Julius Slöör, kontor Jiirntorget 80, ing. fr. Triewaldsgränd 1, St. - Juvelare J. Anderson, Drottningg. 32, C.; a. t , r t Järnexport, Vasag. 6, Sthlm 1, verkst Direktör v. Konsul Oscar Starck. - Järnmöbelfabriken, Brannkyrkag , So.; a. t , r. t Järnvagsautomaten, Drottningg. 27"' C.; r. t Järn\-ägsmateriel, Vaaag. 15 & 17, C.; r. t , P0 93 o. 80, a. t Karta & OaxensEalkbrukskontor,Fredsg. lo', C.; Rikstel. 7 95, Allm. tel Kemiska Fabriken Rhea, Såp- & Tvålfabrik Kocksg 62, So; kontor Fredmansg. 6, So, a t 36 18, r. t Aktiebolaget Beros Filial Lastmakareg. 12, C.; r. t. 5394, a. t. 51 Se annons pi kartan. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget Aktiebolaget Kolonial, Österl%ngg. 6', St.; r. t , a. t Telegramadress: kolonial^. - Konstglas, G:la Kungsholmsbrog. 27, C.; % r. t , a. t Kontorsniaskiner, Kl. N. Kyrkog. 20, C.; a. t. 6623, r. t. 1132G. Generalagentur för Odhners raknemaskin, skrifmaskinen Smith Visible, Crescents färgband o. kolpapper m. m. - Korgmöbelfabriken Bore (Carl Poersch), verkst. &Iästersamnelsg. 24; affär Lästmakareg. 27 B, C.; a. t Kosnios, kontor o. lager, Götg. 20, So. Butiker : Drottningg. 47, C., Götg. 20, So., Maliiiskillnadsg. 25 A, C. - Kungsholms lådfabrik, postadr. Sthlm 8. - Euntze & Co, se Kuntze & Co. - Leidesdorffska Fiskredskapsfabriken,Kgl. Hofleverantor, kontor, lager och for. saljning af a l l t s1 ags fisk reds kap. Billigaste priser. En d as t prima varor i parti och minut, Storkyrkobrinken 6, St.; a. t , r. t Se annonsen sid Levin, Strå- & Filthattfabrik, verkst Dir. Rud. Levin, fabrik, kontor o. lager Handtverkareg. 29, Sthlm 8; r. t , a. t , Aktieb. Lidingö Villastad, kontor Stureg. 7I, O.; a t , r. t o ; kontor Lidingö, a. t. Lidingö 100, r t. Lidingö 60; se å sid. C49991 och adressforteckning sid Lindegren & Rae, Skeppsmäkldre, Bredgrand S, St., r. t LjungströmsAngturbin,Löfholmen(Friestedts Fabrikstomter), Liljeholmen. - Ljus, Bokförlag, Klara S. Kyrkog. 5, Sthlm 1; r. t , a. t L. Jönssons Trikåfabrik; kontor Västmannag. 66, Sthlm 6; fabrik s. g L. M. Ericsson & Co, verkst. Dir. Hemniing Johansson, Döbelnsg. 18, Va. - L. & P. Widengrens Afdelningskontor, Barnklidersfabrik Tunnelg. 19, C.; r. t a. t Ludvig Iqory & Co, Kontor o. lager for Aktieb. Orebro Kexfabrik o. Aktieb. SkBnska Konservfabriken i Kristian. stad, Vasag. 40, C. - Ludvig Melchior, Modevaror en gros, Regeringsg. 23, C.; r. t. o. a. t Lundell & Co, Konserver o. Sydfrukter en gros, kontor o. magasiner Skeppareg. 7, O.; verkst. Dir. Karl Lundell; r. t , a. t Luossavaara-Kiirunavaarl. kontor Rosenbad 2, Sthlm 1. SVEA. 13 Drottninggatan.

14 P -P- P Aktieb. Lux-Aktieb. Nordiska Mbblerings Aktieb. Aktiebolaget Lux, fabrik för fotogengas- Aktiebolaget Nautiska Instrument, kontor apparater för belysning och uppvärm- Mästersamuelsg. 10, C.; a. t. 4545, r. t. ning. Hufvudkontor o. fabrik Lilla 57 37: telegrafadr.: Naut. Essingen, adr. Stockholm 8. Afdel. Aktiebolaget N. E. Frykholm, Generalningskontor för Skandinavien, Kungs- agent i Sverige, Norge och Finland holmstorg 5, Sthlm 8; verkst. dir. Gu- fcr National Cash Register Co, Dayton, stav Berg; r. t. 3368, 40 80; a. t. 191, Ohio, U. S. A.; kontor och utställning Centralpalatset, Sthlm Lännersta, kontor Smålandsg. 20, C.; - Nils Carlson, Vin- & Spirituosaffär, Sir. t , a. t bylleg. 8, d. - Löfholmsvarfvet, Katrineberg, Liljehol- - Nils Mattsson &T Co, Karduansmakaregmen; r. t. 2382, a. t ; verkst. 3, C., lager af elektrisk svagströms- Dir. John Biddle, Flemingg. 4, K.; r. t. material och fabrik för elektriska fick o , a. t o lampor. Telefoner: a. t , r. t. - Mars, Konstruktionsbyrå och mekanisk verkstad för militärteknik m. m., Bir- - Nilsson & Johansson, Mariag. 15, So. gerjarlsg. 100, Vu. ; a. t Aktiebolaget Nissens iwaniiiacturiug, Af- Aktiebolaget Maskinaffaren Stieltjes, delningskontor, Karamell-, Konfektyr-, Vasag. 17, Sthlm 1, verkst. Dir. ingen- Choklad- o. Lakritsfabrik, Najorsg. 11, jör KglIsaksson. Lager af: Worthing- Sthlm 5; r. t. 191, a. t Fabritons Angpumpar, Motorpumpar, Ben- ken i Kneippbaden invid Norrköping, sin- & Fotogenmotorer, Motortillbehör, verkst. Dir. Franz Alderin; rikstel. Tvättmaskiner, Komprimerade Stålax- Norrköping: 2193 o lar n. Transmissioner m. m. Aktiebolaget.. Nitrammon, verkst. Dir. - Max Sievert, Maskinaffar, Smålandsg. 301, Gunnar Oström. Kontor Mälartorget C.; a. t. 5298,r. t.229 o , St.; a. t , r. t Till- - Mejeriet Victoria, kont. Kungsg. 34, C. verka gödningsämnen. Mejeri O. Järnvägsg. 22, C.; a.t , - Nordiska Automatfabriken. E. W Lindr. t. 770; filial Sibglleg. 35, d.; a. t. qren, Bryggareg. 30, C.; a. t , r. t Nordiska Kafferosteriet, Hornsg. 153, So.; - Mejerigärdarne, kontor Dalag. 3, Va. r. t. o. a. t Mekaniskaverkst. Alliaus.kontorFredsg. - Nordiska Kreditbanken, se Bankinratt- 10. C.: r. t S2 89. a. t : ninear. verkstad ~andtverkareg. 38, K.; r. t: bktiebofaget Nordiska Kom aniet (f. d K. M. Lundberg och ~osepf ~e~a). Stu- - Mekaniska Verkst. Thor, Riddareg. 17, replan 3, Sthl~n 'i, Regeringsg. 5 & 7, O.; a. t r. t Sthlm 7. Grefture~. 24 A. Sthlm 7. 3Ierkantila ~ngenjörsb~rån, Karduans- St a r; p Z a n: ~Yfd. för 'linnevaror, makareg. 6, C.; a. t Almedahls försaljningsmagasin, Mattor, Mineralvattenfabriken Drufvan (J. H. Gardiner, Möbeltyger, Eladningstyger Jakobsson), Torkel-Knntssonsg. 14, So.; o. Sybehör, Modevaror, Damskrädderi a. t o. Konfektion, Barnkläder, Skodon, Molinderska Konservfabriken, disponent Herrekipering o. Reseffekter. Herm. Rossell. Konservfabrik o. im- Grrfturegatan: Afd. för Möbler, port af kolonialvaror en gros. Leveran- Sängar & Sängkläder och Bosättningstörer till Armén och Flottan. Kontor, försäkring. lager o. fabrik Blekingeg. 63, So.; r. t. Regeringsgatas: Afdeln. för Bo , a. t Telegrafadress: DMO- sättningsartiklar, Belysningsarmatur. linder~n Textilafd., Konst- o. Galanterivaror, Antikviteter, Herrekipering, Färdig- - Monofon, telefonfabrik, Smålandsg. 20, C.; r. t , a. t Motala Verkstads Filial. Beckholmen. Stockholm, 0. Dj. - Xouvie~le.- & Co, Charkuteri, Drottuingg. l - 4/, L'. - Malaremejeriet (Disponent L.Kihlstrand). - Hufvudkontor: Regeringsg. 61, C. - Mälareprovinsernas Bank, Skeppsbron 8, Sthlm 2. Filialer: Karlavägen 17, Ö., o. Strandvägen 7, 0. ' ~iorda Herrkläder. Skrädderi. Skiortfabrik, ~eseffekter,'~adelmake~i, sportartiklar o. Leksaker. Nordiska Kompaniets Filialer: Drottningg. 86, C.; Scheeleg. S, K. Nordiska Möblerines Aktiebolaeat. affär för Möbler, ~öb;t~~er, sängär, 'sängklader, Mattor o. Gardiner, Birgerjarlsg. 18, d. Se annons k sid (blå). Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Aktieb. Nordiska Tvätt- o. Aktiebolaget Nordiska Tvätt- och Strykinrättn.,Bergsg. 35, K.: a. t. o. r. t Nordiska uppfinningar, Earduansniakareg. 6'. C.; r. t , a. t ; telegrafadr. Uppfinning. - Normans Förlag, G:la Kungsholmsbrog. 34, Sthlm 1, öppet kl. 9-5; verkst. Dir. J. P. Carlsson; a. t , r. t Norrköpings Strå- & filthattfabrik, nederlag Apelbergsg. 58 B, C. - Norrvikens Brädgård. Kl. N. Kyrkog. 27, C.; telefoner: r. t , a. t ; brädgården a. t. Norrviken 8. - Norrvikens Wiiiastad, kontor Vasag. 48, C.; r. t , a. t Kontor Norrviken; r. t. Norrviken 2, a. t Norrviken 2. - Nya Blå Hand. se Nya Bli Hand och annons sid Nynas Villastad, kontor Centralpalatset, C.; (r. t 67 41, s. t ); kontor Nynäshamn (r. t. o. a. t. Nynäshamn 12). - Nyqvarn, pappersbruk vid Södertälje, kon- '0' i Stockholmi 'tora 'attng. 10, C. ; verkst. Direktör R. von Nplting. - Näckström, verkst. Dir E. Ohman j:or, Kornbamnstorg 53I, St. - Obligationskontoret, Premieobligationer, Industrilotter, agentur L:a Vattug. 27, kommissi?n, l6 net af Vasag.); direktör S. Kugelmann Mustad Son, Osterlångg. 41, St.; te1.-adr: Mustads. - Optimus, fabrik Väsby; f6rsäijningskontor (A. R. Bildt) Arsenalsg. 1, C. Oscar Halldins Konstförlag, Nybrog. O.; a. t Oscar Nordlöf, Fabrik för Mössor och Pälsvaror, Scheeleg. 17, K.; a. t. 5481, r. t Ost, o. Lager Dalag. 4, 91 87, r t Otio Dahlström L Kaffe o. kolonialvaror, kafferosteri en gros Bredgr.2, St. - P. A. Jonssons Charkuterifabrik, Norrtullsg. 73, Va. - P. A. Söner, Tr~ckerig. 2$ Sthlm 2. - Pappersindustri i Stockholm, verkat. Dir. olof C, Medin, Riddareg. 17, 0.; r. t , a. t parfymerie R. Barlach, Mästersamuelsg, 62, C.; a. t , r. t. Norr Per K. Petersons Efterträdare, Vapen, Ammunition, Krut, Sprängämnen, Skytte- o. Jaktartiklar samt Flaggor. Kontor, butik o. expedition St. Vattug. 5 n b. Telegr.adr. : Skytte, Stockholm postadr.: Stockholm 1. Brefbox 119; r. t , a. t. S5 55. Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget Stiykinr.-Ahtieb. P. Reddaway Go 129 Aktiebolaget»Perolin» i Malmö, Afd.-kont. Eagag. 54, Va.; r. t Generdrepresentant för Sthlm o. Norra Sverige: Löjtnant W. F. von Halck. - Per Perssons Väf- & Stickmaskin, Drottningg. 21 B, C.; verkst. Fabriksgr. 3 K. - Pettersson & Landberg, kontor l ork el- IZnutssonsg. 31, a. t r. t Aktiebolaget p. Herzog & Söner, Kgl. Hofbokbiiideriet. Hnfvudkontor, Fabrik för kontors-, räkenskapsböcker o. album samt Psalmboksexpedition Malmskillnadsg. 54, C. Filial, Centralbokbinderiet Vasag. 16 & 18, C., Gentraltryckeriets hus. Under loppet af 1910 flytta hufvudkontor och fabrik till nyuppförd fabriksbyggnad med adress Rcgeringsg. 121, Va. Pilsenerbr~ggerietiRingvag 989S0'Verkst. t~sti~~~~~~ndg~~ t: 1570, 36 70, a. t. 1570, 36 70; telegramadress pilsen; varuadress södra station; Pilseneröl, Pilsener- dricka och Halsoöl (alkoholfritt). - p. J. Andersson (DirektOr Gust. Tollström); kont. Valling. 27, C.; filial Munkbrog. 6, st. p. Naumburg & Co, (Jas- 0. Vattenled. ningsentreprenörer, Norrlandsg. 24, C. La t 4ö 68, r, t Po&il,' I;ontor s:t ~ ~ i271, k K.; ~ ~ r. t o , a. t o ; Fabrik Kronobergsg, 29, K. - Pressjirnet, tillverkn. af Pressjärnet Rex, kontor Drottningg. 7411, C. Fabrik Tunnelg. 14, Sthlm 1. - Press- o. L a Vattug. 19 c.; r. t. o. a. t , - Primus, Fabr. f. fotogenkök, Lilla Essingen, Sthlm 8. - Primussmör, Fredmansg. 6, So.; a.t Progress, Agentur engrosaffärl bron 4"I, St. Inedal, ~ ~ ~ b,.kon- ~ t ~ tor Brunnsgr. 4 Sthlm 2, Pump-Separator, iontor Drottningg. 66, Sthlm 1. Fabrik Igeldamsg. 2, K. - Ragnhildsborg, Södertälje, Tegelbruk for kalksandsten och murtegel. Försäljer Egnahemsområden och villatomter; r. t. södertälje 153 Kontor i Sthlm: Drottningge 30, C.; r. t , a. t Aktiebolaget F. Reddaway & CO, Grosshandl. Försäljning af maskinremmar, slangar m. m. ; kontor och lager Greftureg. 24 A, O.; r. t , a. t. 4094; telegramadress ~Reddaway~. SVEA. 13 Drottninggatan. Adresskalendern

16 130 Ahitieb. Renard & Elbe-Aktieb. Stockholms Bryggerier. Aktiebolaget Renard & Elbe, Tobaks- och Aktiebolaget S. H. Ödmann, Brunnsg. 4,-C., Cigarrfabriksfirma (Disponent Jerker jmfr odmann, S. H. Hagman), Nytorgsg. 17, So. - Sidenhuset, Regeringsg. 32, C. - Restaurant Rosenbad, Strömg. 24, C.; a. t. - Silos, Skeppsbron 22, St.; r. t , r. t S. J. Norman, Agenturaffär i kolonial- - Rob. Thegerström & Co; kontor Slussplan varor, Svartmang. 16, St.; r. t A, Sthlm 2. - Sjöassurans-Kompaniet, Jirntorget 83, - Rotat~r~tillverkar mjölkseparatorn Globe, Sthlm 2; a. t , r. t o Hufvudkontor, södertälje. - Skandinaviska Elektricitetsverk, Hamng. - Rudolph Landén, försäljer byggnadsma- 5 Bl1', C.; a. t. 577, r. t terialier, hissar o. snickerier samt ut- - Skandinaviska Orgel- & Pianofabriken. för värmeledningar. Kontor Vasag. 5, Dir. Robert Berg: kontor och utställ- C.; r. t , a. t ning, Mästersamuelsg. 41, C.; a. t , - Ryska Marmeladfabriken. Bondeg.83, So.; r. t telegrafadr.: Marmeladnaja. - Skarpnack & Nacka, verkst. Dir. O. E. - Räntmistarehuset, vice värd: J. Månsson, Neumuller, Saltsjö-Nacka. Slussplan 63 B, St. - Skeppselevator, verkst. Dir. Ludv. Kal A. Forssbergs Dental-Depôt, Tand1.- lin, Slussplan 63 B, St.; r. t utensilier, Greftureg. l", O. - Skofabriken Star, Norrtullsg. 41 & 43, - Salamander Skodon, Biblioteksg. 6, C. Va.; a. t , r. t Salenius' verkstäder; kontor o. verkst. - Skrifmaskinaffaren Yost, Direktör Otto Sundbyberg, post- o.telegrai-adr.stock- Odmansson, Drottningg. 40T, C.; r. t. holm , a. t Saltsjöbadens Badanst., verkst. Dir. Dr - skyltställ, Drottningg. 53, C.; verkst. Dir. Emil Zander. Saltsjobaden. Ingenjör Hilding Lubeck; r. t , - Saltsjö-Dufnäs Villatomter, verkst. Dir. a t Kapten Ingmar Petersson, Kornhamns- - Skytteföreningarnas Vapenaffär; kontor torg 53", St. Bryggareg. 9, Sthlm 1; a. t o. - kltsjöqvarn ; kontor Skeppsbron 2211, St.; a. t. Hufvudsta 1 20, r. t ; teler. t. 281 a. t grafadr. Vapen, Stockholm, post-o. järn- - Sanatorievird, Malmtorgsg. 6, Sthlm 16. vägsadr. Stockholm. (C. G. Cervins kontor). Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet, ' Sandbergs Bokhandel, se under S. St. Badstug , Sthlm 6 (Svea- - S:ta Birgitta, verkst. Direkt. J. P. E. Be- vägen); kontorstid 8-11, 12-5, lördanelius, Norra Smedjeg. 24, C. gar stänges kontoret kl. 4 e. m.; utbe- - Saxberget, Norrmalmstorg 3, C. Telegraf- talningar måndagar och torsdagar 1-3. adr.. Saxberget. Skandinaviens största fabrik för - Schisshyth~n; verkst. DirektörD.Dietrich- cement-, asfalt-, marmor - och son, kontor Skeppsbron 30, St.; a. t. gipsarbeten. Se annons sid , r. t o Aktiebolaget Sleipner, se Sleipner, Aktie- Aktiebolaget Schyl, Ensamföïsiljare för bolaget o. annons å kartong sid Gummiwerke Prowodnik, Riga, Kon- Småuppfinningar, Norr1and.g. 8 & 10. C. tor Barnhusg. 6, C., r. t , a t. - Sommelii Fabriker, tillv. af oljor. foder kakor m. m., Henriksborg. Postadr. - Schäffer & Budenberg, Dir. H. Chr. R. Sthlm 2. Schmidt. Generalagentur för Schäffrr - Sophie AvBn, Matvaruaffarer Smålandsg. & Budenberg G. m. b. H., Magdeburg 17, C., o. Stureg 7, 0. Buckau. Manometrar, Bngpanne- o. ma- - Stenografbyrån, verkst. Dir.T. &D. Svensskinarmatur o. maiiometerfabr.; kontor son, Kegeringsg. 31, C.; r. t , a. t. Klara S Kyrkog. 14, C.; r. t. 3 84, a. t ; se annons sid Stockholms Arbetarehem, Sibylleg. 50 A - Separator, Flemingg. 8, Sthlm 1. $B o. 52 A & B, O.; a. t. 6 31, Frejg. Aktiebolaget S. Gumcelii Annonsbyrå, 23 R: 27, Va. Telegr.-adr:»Annonsbyrån)>,Karduans- - Stockholms Bokförlags- & Distributionsmakareg. g", Sthlm 1; kontorstid 9-6. byrå, Tegnkrsg. 21, Sthlm 12; a. t. A. t , o R. t , o Stockholms Bryggerier; verkst. Direktör: Direktören a. t , r. t öfverste R. Wijkander, Linnég. 39 B, - S. Henrikssons Sprutfabr. &Mek. Verkst., O.; r. t Centralkassa hos Aktieb. Ligna, Hornstull; a. t , r. t Stockholms Handelsbank. Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

17 Aktieb. Sthlms Diskontobank-Aktieb. Aktiebolaget Stockholms Diskontobank, se Bankinrättning ar. - Stockholms Elektr. Kafferosterier, Polhemsp. 20, K.; r. t , a. t Stockholms Filthattfabrik; direkt. Hakon A. Bruun; kontor, lager o. fabrik Flemingg. 77, K. - Stockholms Fotografiska Magasin, kontor och lager Norra Smedjep. 32, C.; butik Hamng. 15, C. - Stockholms Förenade Lader- & Remfabriker; kont. o. lager Saltsjö-Järla; a. t , r. t. 12 6:3. - Stockholms Gliödlampfabrik, Blekingeg. 61, So.; r. t , a. t Verkst. Direktör H. E. Henke. - Stockholms Handelsbank, se Bankinrattningar. - Stockholms Hospits, Vasag. 10, C. Hotell o. peiisionat, dir, Victor Lundin; a. t. 5985, r. t Stockholms Iiöpmannab., se Bankinrättn. - Stockholms Maccaronifabrik, Sundbyberg; a. t. Sundbyberg 2 96, r. t. Sundbyberg Stockholms Nya Tapetfabrik, Skanstull, Sthlm 4. - Stockholms Pant-Aktie-Bank, se under Stockholms. Aktiebolaget Stockholms Parasiticida, - Sundbybergs Elektricitetsverk, Hamng. 5B111 C. a t Sundsv~lls'~a~~elsbank, se Bankinratt- Mattpisknings- o. desinfektionsanstalt, ningar. Haga1und; 87 2.t+3(j~~c0 o. - - Sundsvalls Träsliperi, postadr. Stockholm: Stockholms Patentbyrå, verkst. Dir. Ragnar Flodquist, kontor E. H. Bruhn, Patentombud Ingenjör E. Regeringsg. 43, C. Svanqvist, 7, a.t. 780?, - Svartviks Glycos, Silnd r. t. 382; uttager patenter och regibyb. 96, r. t Sund strerar varumärken samt mönster och Sveafilms, kontor o modeller i alla länder. 6 C. Aktiebolaget Stockholms Privat-Assi- - ~ ~ & ~ ~ ~ ~ kontor r ~ t Handtverkareg. o r n, stans; Telegrafadress Privatbanken. 36 I<., fabrik Fabriksgrand 1, K. Hufvudkontor Fred%. 6', C., öppet 10 - ~ vei SpisbrOdsfabrik, Dir. E. A. Johans- -4; a. t O. 473, r. t O. son Volmaryxkullsg. 22 So Pant%nefilialer: N:o 1 Srnå- Sven hngdahl, Bageri. DiSponent Sv. J. iandsg. 40, C., a. t ; N:o '2 Lunt- Engdahl, Haning. 24, C. makar%. 34 B, Va., a. t. 6598; N'? 3 Si- - Svensk Konstslöjdutst~llning S. Giöbel bylleg. 25, O., a. t. 7706; N:o 5 Pl~ersg. 23, K. (hörnet af Eungsholmsg-), a. t Filialkontoren óppna hvardagar , lördags och helgdagsaftnar till 9. Juni t. o. m. Aug. stahaas filialkontoren kl. 7, lördags- 0. helgdagsaftnar kl. 9. Se Bankinrattningar. - Stockholms Realisations- C% auktionsaffär, Birgerjarlsg. 16,O.; a. t , r. t Stockholms Reveterjngsväffabrik, kont. St. Vattug. 7,C. Fabrikskontor Sundb yberg. - Stnckholms Skofabrik, verkst. Dir. Gustaf Pott, Hornsg. 170, So., o. Brannkyrkag. 167, So.; a. t. 3047, r. t Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget Sv. Kompositionslinnefabr. Aktiebolaget Stockholms Spis- o. Enackebrödsfabrik, Dir. A. R. Jacobsson, Bir gerjarlsg. 102, Va.; r. t , a. t Stockholms Södra Karamellfabrik, verkst. Dir. C. A. Johansson, Elevegrand 6, So. - Stockholmstelefon,] kontor o. telefonbyrå Malrnskillnadsg. 30, C. - Stockholms Waddfabrik. Pabr. o. kontor Liljeholmen. Försaljoingslokal Jakobsbergsg. 14. C., disponent Gust. Behmer. - Stockholms Verktygsfabrik, S:t Eriksg. 9 A, K.; r t 75 04, a t Stora Bryggeriet, Hornsberg, K.; a. t o. 1 44, r. t O Verkst. Dir. Karl Edv. Nilsson, bost. S:t Eriksg. 37 I", K. - Stora Essingen, Vasag. 17, C.; r. t , a. t Försäljning af villa- o. egnahemstomter fr. Essinge Villastad n.0 1 å Stora Essingen. - Stora Kopparbergs Bergslag, Kungsträd- 8årdsg. 2 A, sthlm Stromberg C", Manufaktur- 0. Bosattningsaffär, Regeringsg. 76, C. - Stuck, kontor Norrlandsg. 237 C.; a. t , r. t ; fabr. Roslagsg. 2, Va.; a- t. 155 utställning, försäljning o. byrk Rirgerjarlsg. 1411, 0.; a. t , r. t Svensk Normal Tid, verkst. Direktör: Ingenjör B. John F. Andersson, Klara S I(yrltog , C.; verkst. Dir. och kontoret: r. t. 442, Stations- o. Ingenjörskoritoret: r. t , a. t Svensk Traull, Elis Fahlgren Knngsg. 26 C.. a, t , r. t svenska ' ~ ~ ~ ~ ~ l f Tjärhofsg. ~ b ~ i 20 k B, ~ n, so. - Svenska Kornpositionslinnefabr. (verkst. Dir. Nils Fresk), Uplandsg. 7, C.; r. t. 8171, a. t SVEA. 13 Drottninggatan.

18 Aktieb Sv, Korsettfabriken-Aktiebr Aktiebolaget Svenska Korsettfabriken, Jansson & Co; Dir.: William Jansson; fabrik och kontor Mastersamuelsg. 39, C.; försaljningslokaler Hamng. 20, C., Drottningg. 48, C., Handtverkareg. 15, K. o. Västerlångg. 33, St. - Svenska Metallverken, Klara V.Kyrkog. 17, Sthlm 1; Telegramadress: metallverken)); r. t , o , a t. 100, 7400 o Se annons å kartong, sid Svenska Nykterhetsförlaget (Bokförl.), Bryggareg. 2, C.; r. t. 5792, a.t Svenska Oljedepsten, Skeppsbron 28, St.; r. t. o. a. t Svenska Patentagenturen, Mästersam:sg. 11, C.; Lontorstid 9-5; a t , r. t Svenska Pressbyrån, Drottningg. 30, Sthlm 1. - Svenska Sodafabrikerna, kontor Grefg. 57, 0.; r. t Fabr. vid Nacka. - Svenska Spiralfabr., Fridhemsg. 17, K. skåp o. Isskap. Aktiebolaget svenskri, ~ ~ l ~ - Tennis, ~ ~ kontor ~ Tennispaviljongen, ~ b ~ ~ Stuå ~ Klara V. Eyrkog. 12, Sthlm 1. Verkst. O.; a. t r' t Dir. Eklund traffas sikrast - Thor Timm, Direktör C. Rud. Lindström, -3; r. t , a. t Beridarebansg. 19, C. Tekniska ma- RedaLtionsadfdelsznqen,K1araV.Kyrkog.l2, skinförnödenheter. Tidan, adr., se sid. l, f. m.-2 pa natten; telefoner: riks- 166, 167, 1300, 25 06, 2706j 86 OO. Redaktör Winkler träffas säkrast 10-11, 2-3. Annnnsafdezningen, Sthlm l, öppen 9-6; l Direktör Tammelin träffas säkrast 9-11,2-4. Afdel?bing för PressurkZjpp, Klara V. Eyrkog. 12, Sthlm 1, öppen 9-5; r. t , a. t Svenska Aggkompaniet, aggaffar en gros; Greftureg. 7; a. t Svenskt Mjölksocker, verkst. dir. Lennart Larsson, Bredgrand 2, St.; a. t Aktiebolaget Sveriges Allniänna &vi. sionsbyr&, verkst. Dir. Sven Nissa vandt, Vasag. 5IV, C.; a. t. 9 98, r. t Aktiebolaget Sveriges Juridiska St. Vattug. 5 Bul, Sthlm 1. - Södermalms Järnhandel, Hornsg. 39 A, So.; filial s. g Södermalms Tvätt- och Badinrättning, Hufvudkontoret Badstug. 4, So.; r. t Söderstrbm & Co.s Efterträdare, grossh-. firma (verkst. Dir. Hans Fr. Hansen); kortvaror, manuf., sybehör, ylle; &lalartorget 17, St.; kl. 8,~o-5,30. Weijiners Bokförlag. Aktiebolaget Sörstafors Pappersbruks nederlag (C.Emi1 Hzeger), G:la Eungsholmsbrog. 29, C.; r. t , a. t Tabacos, Pilg. Il o. s. g. 9, K.; r. t , a. t ; v. Dir. Ingenjör Hj. Heimburger. Se annons i kartans omslag o. sid Taxameter, kontoro. stallar Solnavägen 1, Va.; a. t , r. t Tegnér & Wilcken, kontor Apelbergsg. 52, C., vinhandel Enngsg. 7, C. - Tekniska fabriken Röda korsets Eftertr. (verkst. Dir. Otto Horneij); kontor o. fabrik Hornsg. 153, So.; a. t , r. t Tekniska Generaldepaten, verkst. Dir. Carl G. Strauss, kontor Ad. Fredr.Kyrkog. 13, C.; a. t , r. t Temperator-Isskåpet, Uplandsg. 7, C.; r. t , a. t Hufvudfabrik Sundby, Upsala. Filialfabrik Alfvesta. Specialfabriker för tillverkning af Kyl- - Tjenstemannabanken, ss Bankinr$ttningar. - Tobaksfabr. Skandinavien, verkst, Dir. V. K~rkog. 12, Carl Bodin, Birgerjarlsg. 93, Va., Varuadress. Stockholms Norra; a. t. 8339, telefoner: riks. r.t Tullberg, Hasse n;., Boktryckeri och Bokförlag, 3, Sthlm t. 6 89, o , r. t o Umeil Vattenfall, Rosenbadpalatset IV, C.; r. t. och a. t United Shoe Machinery Co, Vasag. l5 17, C.; a. t Utensilia,Tryckalster,Eontorsböcker,Pap- Per, Påsar. Bindqarn, Tomsäckar, Torfströ, Tegel in. m., Drottniligg. 30, C.; r. t , a. t Wahlén & Block. Gummivaror, Maskin- remmar m fl. muskinförnödenheter; specialitet Oljor; kontorstoranyg.7,st. - Wahlund,&Grönblad, kontor Kornhamnstorg 6111, St.; a. t. 1135, r. t Vapenfabriken Excellent, verkst. Dir. Göran Santesson, kontor Norra Blasieholmshamnen 5 A, C.; r. t , a. t Vattenfabriken Svea i Stockholm, Torkel- Knutssonsg. 20, So. - Weijmers Bokförlag, Mastersamnelsg. 63, C.; a.t , r. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

19 Sktieb. Vendor-Albihn. 133 Aktiebolaget Vendor, verkst. Dir. A. G. Aktiebolaget Zacco & Go, Maskinaffär, Isoz, Norrmalmstorg 8, C.; försäljer Valling. 33, Sthlm 1; a. t. 7444, r. t. Bruk, Landt- och Stadsegendomar, Tomter, Grufvor o. Vattenfall samt -»Zakin~, Folkungag. 16 t2 18, Sö. Till- placerar Penningar och Inteckningar; verkar af»zakin»: Gasslangar, Biljard- kontorstid vallar, Kassamattor, Dockhufvnden, - Westerdahl & Karsten (f. d. W. Karstens Bollar, Batonger, Dörrstoppare, Djurbageri), Nastersamuelsg. 56, C. figurer m. m. Kontoret: r. t , - Westerviks Glasbrnk, Nederlag: Höga- t lidsberget, Söder Mälarstrand, Sö.; a. t. - Ang~ontonkranarne, Stadspården 18 B, 16 69, r. t Sö.; a. t. 3386, r. t Vibrator, Smålandsg. 30, C.; r. t , - Atvidabergs Armaturfabrik, Norrlandsg. a. t , C. - Wicanders Korkfabriker; kontor o. fabrik Obefg k.son, J. 0.7 se Öberg Brännkyrkag. 66, Sö.; r. t. 476, a. t. - Ohlin, Nilsson Co, kont. St. NY^. 20, Sthlm 2; telefoner: kont. riks 6679, - Victorin & Andersson, Drottningg. 33, allm , lagret: riks 1429, allm. C.; a. t. 7 14, r. t Kladesvaror en gros. - Öhmanska Bageriet, Julius WesterdahI, - Viktor Anderssons Snickerifabrik, kont. Bondeg. 21, Sö.; K. hofleverantör; a. t. o. verkst. Greftureg. 20 A, Ö o , r. t Wilh. Becker, Färg- o. Farnissfabrik, - Örby, kontor Drottningg. 65, C.; a. t. Kemisk Teknisk fabrik, Förbandsfa , r- t brik, Engros- o. detaljförsäljning af Fär- - Örby City, Kiingsg. 39, K.; a. t , ger, Fernissor, Kemikalier, Droger, r. t Sjukvårds- o. Förbandsartiklar, Artist- - Östlind & Almquist, K. Hofleverantör, tillo. Ritmateriel, Parfymer m. m., kont. verkar endast prima orglai; flyglar o. Malmtorgsg. 511, Sthlm l; bodar Malm- pianinon. Största fabrik i Norden, torgsg. 5, C., St. Nyg 24, St., Götg. 23, Drottnin%'. 23' 0. "2 C.; r. t , a. t. Sö. och Eornsg. 53, Sö., Odeng. 63, Guldmedalj och sarskildt heders- -.: Humlegårdsg. 17, O., Storg. 14, diplom på viirldsutstalin. i Liege o.b~., ~ötg. 73, SÖ., och Scheeleg. 5, Aktieselskabet Det Kongl. Octr. Almindelige K. Fabrik och magasiner Löfholmen Brandassurance Com~agni - se Kongl. pr Liljeholmen. Octr. Kompaniet. - Winborq, Th., Co, kontor Aktiv, tunag. Bleck- 8, o. Va.; Plitslageriverkstad, a. t , r. t. 101 Sigmansg. 32, Sö.; tjllverkn. af attika, 58. senap, soja m. m. F6r bordets behof. Aktuariekontor, Stockh. stads, Radhuset, Riddarhustorget 8, Sthlm 2. Aktiebolaget Vinkompaniet, Valling. 31, Aladdin, Aktiebolaget, kontor Drottningg. C.;r.t.2792, a. t , Sthlm 1. - Visby Cementfabrik (Dir.Abe1 Bergman), Albelin, F. A. J., Ved-,.kol-, koks- 0. lys- Drottninpg. 3, C. oljeh., Grefg. 52, 0. - W. Lindfeldts Bagerier, Nytorgsg. 11, Sö. Alberg, se Ahlberg. Alberger, Lauïentius E., Ingenjör, Bell- Aktiebolaget V. Löwener, iilaskinaffär 51, sb, Vasag. 14, C.; Generalagenter för: Byown Albertini, john, Bankir o. ~ ~ ~ d ~ ä k Shar~e Mfg Co, Whltne~ Hamng. 3 A, C.; r, t o. 8574, C07 Lodge Shipley lfachinc l'ool a. t Telegr.-adr.: T'ni; bost. Co, American Pulley CO, Marsh Steam IIeimdalsg, 4, va. Pump Co, Buffalo Forge Co, 1. E. Sny- - V. G. I.. Järnvägstjänsteman, &geder & Son, Flather Ri CO, Cleveland ringsg, 9 C. Twist Drill CO, Pokoi-117 & Wittekind. - R. R. I., Repesent., Sibylleg. 69, 0,; Deutsche Niles Werkzeiigmaschinen tele fisterm. 4933, t. osterm, 1; Fabrik m. fl. in- o. utländska fabriker. träffas kl ,~g. Verkst. Direktör: Ingenjör B. N.Thulin; Albertsson, A. A., ~ ~ ~ t master- ~ ~ ~ r. t o , a. t samiielsg. 49, C. - TV. S. Törsleff, Rosenbad 2", Sthlm 1. Albihn, Harry Fr., Civiling., Tomtebog. 50 B, Te1egr:adr. Törsleff. Va.; tel. Vasa Värhulta Torffabrik, kontor Hamng. 5 A. - E. J. d., Ingenjör, Döbelnsg. 46, Va.; tel. C.; r. t. 4992, a. t i Brunkeb. 3047, r. t Brand- och 'Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

20 134 Albihn-Allgemeine Elektricitats Gesellschaft. Albihn, Gustaf A., Tjanstem. v..stat. Jarnv., Alfort, J. M., Direktör i Aktieb. Alfort Br Storg. 81TT ö: g., O.; tel. Osterm Cronholm; bost. Pipersg. 28"', K.; r. t. - se afven Ahlbin Albin, E. Gustaf, vaktmästare, Radhusetn.b. - Mich., Pipersg. 28, K.; r. t t. h., St. Alftren, B. Alex., Kontorschef, dstermalmsg. Albinzon, B., Hem, Storg. 7 & 9, O. 1611, O.; r. t Albion, P. Ch., Köksförest:a, Sjukhuset S:t Alfv6n, David, Ingenjör, Firma Stallinefabr., Göran, K. Regeringsg. 76, C. (ing. fr. Snickare- Albom se Ahlbom. back. 7); bostad Ynglingag. 13IV, Va. Aldeen, Emelia, Fru, Kungsholmsg. 32, K - Hugo, Kompositör, Odeng. 32, Va. Aldén, Gustaf A., Fil. kand., Redakt.-sekr. i - A., Prakt. läkare, Odeng. 32, Va. Aftonbladet, Tegnérslunden 10111, Va. - se afven Alvén o. Allvén. - Joh. A., Skrädd., Roseng. 3, Va. Algers, Herman, Ingenjör, Grefg. 19, Ö.Dj. - Ida, Sömmerska, Roseng. 3, Va.; tel. dlgren, Tönnes, Bokh. i Jarnvagsstyrelsen, Brunkeb Torstensonsg. 11, O.Dj.; a. t , -,K. Fritz, Underoff., Centialfang., Lang- r. t holmen, Sthlm 2. - Henriette, Fru, Narvavägan 22, Ö.Dj. Alderin, R. W., Direktör, Handtverkareg. - C. H. M., Löjtnant, Toretensonsg. 11, 9, K.; a. t O.Dj. - J. R. E., Ingenjör, Kungsholmstorg 6, K. - M. T., Löjtnant, Narvavagen 22, Ö.Dj. Alenius J. A., Sjukgymnast, Skeppareg. - se afven Ahlgren. 511, Ö. Algard, Nils. Pastorsadj., Ptyrmansg. 5; Alexander, Hermann, Agenturaffar, Engel- tel. Österm brektsg. 12, Ö.; a. t. 6242, r. t Alimonda institutet, inneh. C. O. Segerdahl, Lager o.partiforsäljning af Cigarretter. Tegn6rsg. 23", Va.; a. t Alexanderson, Edv., Agent, Greftureg. 32, O. Alin, Emil, Kontorist, Eungsbolmsg. 201T, - C. A., Bruksag., v. Häradshöfd., Oster- K.; a. t Finska öfversattningar. malmsg. 44I, Ö.; r. t , tel. Os- - S. E., Löjtn., Lidingö-Brevik; r. t. Breterm vik 3. - S., Direktör, Flemmingg , K.; r. t. - E., Med. doktor, Stureg. 50, Ö. Mottag ningstid hvardagar (utom lörd.) % A. G. A., e. O. Hofr.-not., Revisor i Ar- Kvinnosjukdomar, förlossningar. méforvaltn., Grefmagnig. 8, 0.Dj. - Fridolf, Vaktm. (Jernkontoret), Eungs- - Ge.:hard Jur. kand., t. f. Domanfiskal, tradgkrdsg. 4, C.; tel. Brunkeb Ostermalmsg. 4411, Ö.; tel. Osterm P. A., Akare, Badstug. 12 A o. B, Sö. - Gnstaf, Jur. kand.,bankdir, Vastmannag. Anna, Änkefru, St. Badstug. 30, C. 61 II, Va. - se äfven Ahlin. - Axel, Jur. $r. kand., Amanuens i Fi- Alinder, K., Bokh., Ad. Fredr. torg 8, Sö. nansdep., dsternialmsg. 44I, 0. - se afven Ahlinder. - J. G..A.,. J ustitierådinna, Grefmagnig. Alingsås' Bomullsvafveri-aktiebolags afde1n.- 8, 0.q. kontoro. lager St. Nyg. 27I, St. (Svante - N. E., Professor, Ad. Fredr. Kyrkog. 15, C. Palmers); a. t , r. t Karin, Skådespel:a, Bergsg. 27, K. Alland, K. Einar A:son, Civiling., Ing. v. K. - C. A., 1:e Vaktm. i Regeringsrätten, Gust. Patent- o. Regi&.-verket, Drottning- Ad. torg 1, C. (f. d. Arffurstens palats); holmsvagen 12". K. kl. Brunkeb. 43. Allander, O., Banktjanstem., Jungfrug. 4111, - Anna, Ankefru, Odeng. 100, Va. Ö.; a. t Erik,! f. d. Ofverstelojtn., Riddareg. 21, - A. P., Bokh. i Jarnvagsstyr. Trafikbyra, Ci.Dj. Vasag. 52, C. Alexandersson, E. Th., & Co, Skeppsfour- Allard, J. W., Bleck- och plåtslagare, Köpnerarefirma, äges af Alex. von Björn- mang. 6, St. marck o. Fredrik Peterson, Osterlångg. - E. & T., Hatt-, möss- o. modeaffär, Götg. 37, St.; a. t , r. t , Sö ; a. t Alexis, Augusta, Fröken,.f. d. Lärar:a, Gref- - A. G., Vaktm., Flemingg. 22, K. magnig. 12 ö. g., O.Dj. Allen, E. P., Mr, Engelska lektioner o. öf- Alexisson, F. P., Auktionskommissarie, versättningar, Grefg. 6, O.Dj.; a. t. Danderydsg. 6", Alf, M., Handelsidk:a, Ostermalmsg. 16, O. Allgemeine Elektricitits Gesellschafts Alfheim, Eskil R., Byggnadsing., Hornsg. representant Elektriska Aktiebolaget 154m, Sö.; tel. iilaria A. E. G., se Elektriska Aktieb. A. E. G. - Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen. SVEA. 13 Drottninggatan.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen. SVEA. 13 Drottninggatan. 115 Namnregister. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen ~ 16 nb., Q.Dj.; r. t. 1036. - Valborg, Ankefru, Kunzsbolmsg. 16 1v,K. Aarflot, Anna, Folkskolel.a, Tomtebog. 1-;, Abersohn-Hellrnoth, Lisa,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Namnregister..A..-K.

Namnregister..A..-K. 115 Namnregister..A..-K. Ä. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. Aall, Cato N. B., Konsul, :firma The Scandi- _2 Emil, Grosshandl., n. Mäster-Samuelsg. navian 13m.. Timber Agency, n.drottningg. -' 35; r. t. 1303;

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Namnregister. A-H. Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen Bergsg. 19, C.

Namnregister. A-H. Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen Bergsg. 19, C. 116 Namnregister. AH. Å.. Abele~i~g~:' 5~~gC~af CYkelgUmm~,Dr~tt \ AabyEriosson, A. W., Fältläkarestipendiat, Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen 15, C. Bergsg. 19, C. Aare, Karl, Flaggunderoff.,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

. \ 115. Namnregister. A-H. .- C. G., Telefontjenstem., s. Bangårdsg.4.

. \ 115. Namnregister. A-H. .- C. G., Telefontjenstem., s. Bangårdsg.4. . \ 115 Namnregister. AH. Å Abrahamsen, John, Sjökapten, Ånfg. Ånger' manland, s. Hornsg. 154 III : r. t. 4437. Aabs, Eftr. A., Privatdetektiven, n. L:a l. C. G., Telefontjenstem., s. Bangårdsg.4. Vattug.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 116 I) \. Å. AK. 116 Abrahamsson Acharius. _..~._._~_..~~_._, 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. _2 J. Otto E., Assistent i Statens Reproduk _1 T. D. J. A., f. d. Stationsinsp.,

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN I.B26 I Pälman-Raab. Pålman, Axel, Reg-veterinär, Lärare v. Ve Qwarfordt,. N. W. S.,. Fröken, Grefmagnig. ter-högskolan, Chef föl' Hofbeslags- / 9 1 O.Dj.; a. t. Österm. 1536. smedjan därst., Postadr.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Späng-berg Stahre. 609 Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, Kungsg. Stadsfullmäktiges erped., St. Nyg. 2Bll, 1R, C.: bost. Döbelnsg. 6, Va. St. -e-,a. E., Fröken, Handtverkareg. 2, K. Stadsingenjörskontoret,

Läs mer