Kusten magnet. Kustpriser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kusten magnet. Kustpriser"

Transkript

1 Kuse mage Kuspriser Prisuv i proc 1/4 31/ Örsköldsvik +108 Seugsud + 87 Båsad + 84 Taum + 81 Karlskroa + 75 Luleå + 75 Halmsad + 71 Falkeberg + 68 Norrälje + 68 Mörbylåga + 57 Tjör + 57 Oskarsham + 56 Varberg + 55 Öseråker + 53 Valdemarsvik + 51 Skurup + 50 Golad + 48 Karlsham + 47 Öshammar + 45 Soeäs + 37 Krisiasad + 35 Högaäs + 30 Hudiksvall + 27 Kramfors + 27 Haige + 21 Simrisham + 21 Härösad + 15 Foo: Thure wikberg, scapix 24 jui 2008 Privaa affärer

2 på friidshusköpara All fler sveskar vill bo vid have. Vi visar vad de kosar a förverkliga di sommardröm. Privaa Affärers guide karlägger husprisera på hea kusområde. Örsköldsvik De krafigase prisuvecklige i lade för kusära friidshus har Örsköldsvik vid Höga kuse. Vid förra mäige 2005 hade Örsköldsvik e prisuvecklig på 47 proce, a jämföra med dages 108 proce Vi har haf lie 700 för låga priser urspruglige så 300 de här är e åerhämig, säger År Has Edmark, Mäklarhuse, Örsköldsvik. Medelprise för e friidshus i de här område är kapp kr för Skärgårde här har uppå si räa värde. Här fis måga pärlor med e världsaurarv i Höga kuse. Måga hemvädare uppskaar skärgårde och vill köpa här, säger Has Edmark. Ha påpekar a de forfarade är relaiv billig a köpa e hus i de här skärgårde, ros brise på fasigheer. Heas är de rea havsomera, och Has Edmark spår a rycke blir forsa hög, äve om de övriga prisuvecklige ka bli lugare. Mäklares bäsa ips: Håll koll på markade. Var ue på äe som är de sabbase väge ill e köp i dag. De gäller a vara rikig på hugge för a komma över e av de få ya havsomer som säljs. av Chriser Fälldi Privaa Affärer lä de oberoede värderigsföreage Värderigsdaa i Kugsbacka udersöka prisuvecklige på friidshus ru Sveriges kuser. Mella de 1 jauari 2004 och sisa december 2007 ökade prisera med 50 proce eller mer se som årsmedelvärde. De är e geomgåede edes a sie ligger över 50 proce. Mösre är uppebar, a prisera dragi iväg ordelig de sease åre, säger Berd Rigdahl, chef för Värderigsdaa och de som agi fram siffrora i udersökige. Mes, 108 proce, ökade prisera i Örsköldsvik vid Höga kuse. E del är åerhämig, vi +108% Örsköldsvik Norrälje har haf lie för låga priser urspruglige, säger Has Edmark, fasighesmäklare på Mäklarhuse i Örsköldsvik. Sella Ludsröm, fasighesprofessor på Kugliga Tekiska högskola, KTH, i Sockholm, bekräfar de låga ugågsivå för Örsköldsvik, me ha har äve e aa svar. Örsköldsvik har vä e egaiv red och geomför e sadsföryelse, vilke säker också bidrar ill prisuvecklige, säger ha. Aders Edmark, bror ill Has och också mäklare, säger a e del av prisökigara i Örsköldsvik beror på hockeyeffeke. +68% Hela 98 proce av dem som köper hus i Norrälje är sockholmare som söker sig orru. Och huse som säljs är dyra. E hus med Norrälje sjöom kosar mella 3 och 15 miljoer kr. De som köper de rikig sora sällea har råd oavse högeller lågkojukur. I försa had är de läge som kosar, kusremsa frå Norrälje och söderu är populär. Ligger huse lie avskil är de också jäebra, säger Lars Karlsso på Svesk Fasighesförmedlig i Norrälje. De flesa som söker sig ill Norräljerake köper sommarhus me ser de som e sor fördel om huse äve är vierboa. Markade för friidshus har gå upp geerell me vad gäller de sjöära boede har prisuppgåge vari äu sörre. Fråga är om Norrälje har blivi överdrive dyr? De fis säker esaka objek som är överbealda och som blir svårsålda om köpare vill få pegara illbaka, säger Lars Karlsso. Mäklares bäsa ips: Ge dig själv lie id a åka ru och ia så a du bildar dig e helhesuppfaig av område. Vi har alla dessa dukiga hockeyproffs som väder hemå och gära iveserar i fasigheer häromkrig, säger ha. När Privaa Affärer gjorde e likade udersökig för re år seda jämfördes prishöjigara mella de 1 jauari 2000 och sisa december Då oppade Taum/Srömsad lisa med e prisuvecklig uder de fem åre med 78 proce. I åres mäig över fyra år har sju orer e prisökig på över 70 proce. De är föruom Örsköldsvik Seugsud, Båsad, Taum, Karlskroa, Luleå och Halmsad. Vad är då skäle ill a prisera ökar sabbare u? De fis e iressa frågesällig i bakgrude, ämlige a mäiskor som idigare vari rädda för a reovera sia välbeläga friidshus u i all högre usräckig börjar förbära huse, säger Lars Kilader, VD för Mäklarsamfude Brasch, som är mäklaras braschorgaisaio. De som idigare reoverade e friidshus med sjöom drabbades av e väselig höj axerigsvärde som också kude påverka förmögehesskae. I prakike kude de iebära a de som reoverade e sommarsuga med sradom seda ie lägre hade råd a bo kvar, säger Lars Kilader. Nu fis ie de farhågora lägre, och så småigom börjar folk lia på a de ie blir skaemässiga förädrigar å adra hålle ige, mear ha. Då ökar reoverigsake i skärgårdara äu mer, vilke i si ur spär på prisuvecklige för kusära friidsfasigheer. De beyder också a objeke som kommer u på markade har e högre kvalie. Folk börjar också vierboa, och kaske byer ill Privaa affärer j u i

3 Friidshuse suger upp befolkigsökig ordeliga föser. Lars Kilader ror allså a uppgåge på dea markad forsäer uder e låg period. Friidsfasigheer vid kuse kommer a forsäa a öka i värde. Me de fis yerligare förklarigar ill a prisera ökar i skärgårdara. Ru sorsadsområdea är förklarige ill e del a friidshuse i all högre usräckig övergår ill a bli permaebosäder. Friidshus har hel ekel blivi e aleraiv är boede ska väljas. De förklarar e sor del av rycke på de sadsära friidshusboede, säger Sella Ludsröm, fasighesprofessor på KTH. Friidshuse suger upp de befolkigsökig som ie får plas i yprodukioe. De byggs för lie, och ie mis ru Sockholm har dea vari e all sörre feome uder seare år. Halmsad De är barfamiljera som söker sig ill Varberg. All fler pedlar med bil eller åg ill jobb i Göeborg me vill a bare ska få växa upp uaför sorsade. Uder miljoe kommer du Halmsad ie om du ska köpa hus. De skulle vara ågo 1 lie, lie orp i sådaa fall, säger Eva Gu Carlsso, fasighesmäklare på Mäklarrige i Varberg. De gamla huse vid fiskehame i Träslövsläge srax söder om Varberg har blivi exrem populära. De har fullkomlig explodera där, säger Eva Gu Carlsso. E geomsisvilla i Varberg kosar krig vå miljoer, ska du ha havsusik får du räka med de dubbla. De sease åre har de fuis beydlig fler som är iresserade av a köpa ä av a sälja och på Mäklarrige har ma ie märk ågo vikade iresse. Mäklares bäsa ips: Lea uaför sa om du vill komma billigare uda. E ill vå mil iå lade fis forfarade billigare hus ä precis vid have. De blir problem för kommuera är folk bor permae i hus som ie är avsedda för de. De påverkar krave på service och ifrasrukur. E mer geerell orsak är a hushålles dispoibla ikomser öka och a måga därför i sörre usräckig har råd a hålla sig med e adra boede, aser ha. Lägg ill de e låg räa och hög illväx, så skapar de e bra grogrud för ökade fasighespriser i allmähe. De fis speciella skäl ill a Örsköldsvik ligger hög i åres mäig, mear alla som Privaa Affärer ala med. Me de fis e yvaka iresse över huvud age för Norrladskuse, efersom E 4 har blivi bäre. Kusära fasigheer är e brisvara i Norrlad. Där fis go om sräder me få objek. Fler och fler iser a de som fis är uika fasigheer och då är de beredda a beala mer, säger Lars Kilader. Äve geeraiosskife ka vara prisdrivade, ror Kilader. De fis måga fasigheer som ägs av e syskoskara. +71% Varberg När ågo vill sälja visar de sig a värde är högre ä förväa. De blir förlösade, ma ser vilka priser ma ka få u är fasigheer ru omkrig säljs, säger Lars Kilader. Väskuse illhör radiioell de skärgårdsområde där prisera ökar sabb. I åres mäig fis Seugsud, Taum, Falkeberg och Halmsad på io-i-opp-lisa. Trycke på sommar- och friidsboede gör a äve de yproducerade besåde blir dyr. När ya fasigheer byggs lyfer de äve de gamla huse prismässig. De är också sälla som eskilda omer bebyggs, ua de är ofas fråga om a e hel område plaeras med ya friidshus, säger Sigvard Ekberg. På väskuse påverkar äve köpiresse frå Norge. Norge har e orolig fi kusa, me där är prisera så höga. Förs kom orrmäe ill Srömsad, seda lägre och lägre er. Nu köper de sommarfasigheer äda ere i Tjör. Havsusike är ofa värd både e och vå miljoer, säger Daiel Olsso på Fasighesbyrå i Halmsad. Ha beskriver uvecklige som explosiv med de absolu högsa Varberg prisera i Tylösad, Rösakull och Rigeäs. Mella fem och io miljoer kr får du beala för e hus med rikig bra havsusik. Me, de är svår a hia över huvud +55% age. De är måga som vill köpa och få som vill sälja. Hela kuslije är eorm populär. Viss byggs de också. Halmsad är e växade kommu. Me jus lägs kuse fis de iga omma omer. Folk får köpa de som kommer u på markade. De gäller a passa på, säger Daiel Olsso. Precis som på adra orer är de måga som köper sommarhus med sike på a kua göra om de ill åre-om-boede så småigom. Mäklares bäsa ips: Vill du komma billigare uda så sök dig i mo lad. Cykelavsåd ill bade i sälle för havsusik du jäa miljoer på. Här är e urval av iressaa fasigheer som var ill salu de 11 maj. Nabbelud, Borgholm, Ölad Rum: 6 Boya: 150 kvm Pris: kr Fjällbacka, Taum Rum: 6 Boya: 115 kvm, boya 86 kvm Pris: kr Sölvesborg Rum: 4 Boya: 130 kvm Pris: kr Väresorp, Krisiasad Boya: 60 kvm Pris: kr Braevik, Simrisham Boya: 105 kvm Pris: kr Privaa affärer j u i

4 Maria och Torekov Rum: 4 Boya: 82 kvm Pris: kr Glomme, Falkeberg Boya: 90 kvm Pris: kr Ösergar, Golad Rum: 2 Boya: 49 kvm Pris: kr Valborgs Guda, Högaäs Boya: 88,5 kvm Pris: kr Tjör Boya: 85 kvm Pris: kr Närhee ill Sockholm är vikig för Maria och Joas. Karlskroa Falkeberg +75% +71% +68% I Karlskroa skärgård ka du forfarade fyda på sommarhusmarkade. Prisera har visserlige gå upp 75 proce på re år vad gäller kusära boede. Me jag är förvåad a de ie är äu mer. Här fis kusära boede ill faasis- ka priser, säger 700 Jae Adersso på Svesk Fasighesförmedlig i Karlskroa. Karlskroa Ha ycker a skärgårde forfarade är billig och ror a prisera forsäer upp oavse kojukur. Måga uifrå reagerar på a de är så billig, säger ha. Miliära skyddsobjek har idigare hidra uläigar frå a köpa om, me i och med EU-iräde ogs måga resrikioer bor och u söker sig all fler daskar, hollädare och orrmä ill pärlor som Seore, Surkö, Tjurkö och Aspö. Öar med få bofasa och måga sommargäser. Mäklares bäsa ips: De kviar vad du köper. Ser du de som e framida iveserig så är de bara a köpa. Prisera kommer a forsäa upp. Husprisera i grasädera Varberg och Halmsad har allid lega beydlig högre, me u börjar Falkeberg komma ikapp. Havsära och kusära är allid de mes arakiva, säger Maria Adalseisso på Mäklarhu- se. Ho säger a mycke har hä på markade de sease åre. Kommuikaioera har blivi bäre och all fler iser a ma ka säa sig på pedel ill Göeborg. Föruom göeborgare söker sig måga boråsare och sockholmare ill Falkeberg. All ofare görs friidshus om ill åre-om-boede så a de går a flya di permae på ålders hös. Prisskilladera är sora och de går forfarade a fyda reoverigsobjek på fia läge. Me de geerella rede är ydlig: prisera siger rejäl. Folk har jobb och pegar och räora har vari relaiv låga, de är förklarige, säger Maria Adalseisso. Mäklares bäsa ips: Besäm vilke område du käer a du mår bäs i. Falkeberg 28 jui 2008 Privaa affärer

5 Joas hiade si drömhus Maria och Joas frå Spåga drömde i måga år om e ege fasighe med sjöom. I fjol blev drömme verklighe är de slog ill och köpe e friidshus vid Urösude i Norrälje. Tex: Chriser Fälldi Foo: Magus Läje Golad E sadig prissegrig käeeckar friidshuse på Golad. Medelprise saar på kr år Kommuikaioera ill ö har blivi mycke bäre och de gör a eferfråga bara ökar, säger fasighesmäklare Leif Berwig. Både Joas och Marias föräldrar har friidshus vid vae. Där har Joas och Maria med de vå bare, 14 respekive 11 år, ofa illbriga fyra sommarveckor. Två veckor i Smygehuk och vå i Vadsea, säger Joas. Nu är de slu på flägade. Iflyige skedde de 1 jui i fjol. Seda ha de med a visas på de yförvärvade sälle uder fyra härliga sommar- Tome är på kvadrameer. Luleå +48% +75% +48% Golad Tomer med direka sradläge är ovaliga och år därför sädig ya rekordivåer. Sease oppoerige kom i fjol somras då ågra sradbodar i Väsergar såldes för kr per kvadrameer. De var svesk rekord. Tillgåge på objek är forsa god på Golad. Heas är kussräcka Keippby Tofa Väsergar, Fårö, sam söder om Burgsvik. Ju ärmare hav och soledgåg, deso högre pris, kosaerar Leif Berwig. Mäklares bäsa ips: På Golad har du allid ära ill have. Därför ka du äve lea iå lad efer di fydhus. När vi skrev dea fas de ill exempel e fi lie hus ill salu i Bäl för kr var e rekordår på bosadsmarkade i Luleå. Måga ybygge fick bosadskaruselle a börja röra på sig och måga 40-aliser söke sig frå lägehe i sa ill hus vid vae. Köpara ville ie bara ha ära ill have ua äve alla bekvämligheer som går a få. Ma är kräse. De ska fias alla facilieer och lie ill. 40-alisera i dag sier ie och ruvar på pegara. De lever live och uar sig, säger Lars-Åke Källhammer, fasighesmäklare på Husma- Hagberg i Luleå. Fias är friidshus på Luleås guldkus: Jakvike och Kallvike med max vå mil i ill sa så de går a pedla ill jobbe uder sommarmåadera. De re vikigase fakorera är läge, läge och läge. De ska vara sradom vid sjö, älv eller vid have, säger Lars-Åke Källhammer. Mäklares bäsa ips: Lå dig ie fascieras för mycke av usike. Täk på a kombiaioe öppe hav och vid gör a du måse sia i dujacka hela sommare. Luleå veckor. De här är vår ege och här besämmer vi själva, säger Joas. I år blir de sex veckors viselse vid Urösude och seda har de också äk pedla e del. De är ju bara e immes bilresa frå Sockholms iersad, säger Joas som ill vardags är delägare i e reklambyrå. Dessuom uyjar familje huse uder hela åre. De blev ågra helger äve uder höse och vier. Vi firade jul här vid Urösude. Hela familje iklusive föräldrar var på plas på julafo. Huse är ybygg och har fyra rum och kök, e sovrum för vuxa och e för varje bar. Vi ville ha e öppe plalösig med kök och vardagsrum i e för a kua umgås hela familje, säger Joas. Huse iehåller också e lof där gäsera får bo. E friidshusägare har sälla friidsproblem. De gäller äve för Joas och Maria. Visserlige är fasighee ybyggd, me de fis aa a göra. Tome är på kvadrameer och har e ege lie brygga. De är de försa som ska göras. Vi bygger e y brygga och försa eappe ska vara klar ill midsommar, säger Joas. Näsa sora projek är också plaera, e gäshus på ome Privaa affärer j u i

6 De blev mycke dyrare ä plaera E härlig sorsuga döljer sig iaför fasade i Marias och Joas sommarhus. där både gäser och oårigar ka bo. Joas och Maria leade uder vå års id på heme.se ia lycka väde. De här huse hiade vi själva, me vi fick samidig e ips frå väer som bor ie låg härifrå. Köpe blev beydlig dyrare ä vad Joas och Maria hade räka med. Uder de vå åre vi leade efer e bra sommarhus vid vae blev de bara dyrare och dyrare. Till slu var de bara a slå ill, för de hade vari med om flera adra budgivigar uder de vå åre som spekulaer. Öseråker Boya: 60 kvm Pris: kr 5➊ Mäklarkalkyler. Ta allid dessa med e sor ypa sal. El, vae, försäkrig, rädgårdsmaerial och reoverigar ka sabb spriga iväg. ➋ Räka med lie högre räa. De gäller a a höjd om de kommer sämre ider. Följ räeuvecklige på ➌ Alia e besikigsma. Tak, grud, kök och badrum är exra dyr a reovera. Och de är också på dessa sälle som proffs är bäs på a hia eveuella fel. Taum goda råd i jake på sommarhus Taum har halka ed ill fjärde plas, efer a ha vari i opp i förra mäige. Då var prisuvecklige 78 proce, u är de 81 proce. Årsmedelvärde för e friidshus i Taum Taum är cirka kr. Måga befiliga hus gick idi gare för 2,5 ill 3 miljoer kr. Nu ka du få beala 4 5 miljoer kr för e y hus. Med havsusik ka prislappe hama över 6 miljoer kr, säger Sigvard Ekberg, mäklare på Bjurfors i Tjör. Heas i Bohuslä jus u är rakera upp mo Srömsad sam Fiskebäckskil och Hällevikssrad, elig Sigvard Ekberg. Där är eferfråga sor. Fasigheer eferfrågas ocskå i pioreska före dea fiskesamhälle som Mollösud och Skärham. Mäklares bäsa ips: Hadla med hjära. Hadlar du med plåboke ka du bli besvike eferå. ➍ Årskosade. För e sommarhus ka de hama ru kr. De summa blir resulae är Swedbaks isiu för privaekoomi räkar på e lå på e miljo kr. I kalkyle fis e husköp på 1,5 miljoer kr, e koaisas på kr och kr i drifskosader. ➎ Om di ekoomi blir jobbig. Då ka du allid hyra u. I de mes arakiva kusområdea får du ru kr i vecka frå midsommar Så här beskaas ikomsera: Om du får ill exempel kr i hyresiäker uder e år får du räka av kr och dessuom yerligare 20 proce på hyresiäke, de vill säga kr kr kr = kr. På de som åersår bealar du 30 proce i ska, vilke i dea fall blir kr (30 proce x kr). Dea gäller priva uhyrig. För de som driver ärigsverksamhe och fram e bi i i augusi. gäller adra skaeregler. +81% Seugsud +87% Medelvärde för e sål friidshus i Seugsud var på dryg kr uder De räcke ill e adra plas i Privaa Affärers udersökig. Uppgåge är sark. I udersökige frå Seugsud saade Seugsud på proce. Jag ror a uppgåge kommer a forsäa, 800 och de gäller äve mellasugora. Vissa priser har vari över förväa, säger Sigvard Ekberg, mäklare på Bjurfors i Tjör. Måga vill ha ära ill vae, havsusik och båplas. Där båplas följer med är klar arakiva. Fis re köpare blir prise därefer, säger Sigvard Ekberg. Mäklares bäsa ips: Lea ie efer drömhuse så a du sruar i läge. Huse går a göra om, me läge besår. Haige Rum: 8 Boya: 184 kvm, boya 82 kvm Pris: kr Sora Rimmö, S: Aa Boya: 80 kvm Pris: kr Norrälje Rum: 7 Boya: 167 kvm, biya 55 kvm Pris: kr Sparreholm Rum: 7 Boya: 164 kvm, biya 21 kvm Pris: kr Privaa affärer j u i

7 Fiskebäckskil, Lysekil Boya: 70 kvm Pris: kr Karlskroa Rum: 7 Boya: 150 kvm Pris: kr Häggvik, Kramfors Boya: 85 kvm Pris: 000 kr Skummeslövssrad, Laholm Boya: 45 kvm Pris: kr Sora Askö, Tjus Boya: 60 kvm, biya: 10 kvm Pris: kr Båsad De skåska guldkuse är heare ä ågosi. I Båsad säljs varje år ågra av Sveriges dyrase hus. Flera hus säljs för över 20 miljoer. Ola Peerso på Sigberils mäklare i Båsad rodde själv a måga hus var överprissaa reda 2004, me ha hade fel. Jag skulle vilja aväda orde hyserisk uppgåg, säger ha u. Skurup De har forsa krafig upp år för år. Med faci i had var 2004 billig. De är läsköa, prakiska sommarboede med lie rädgård som eferfrågas. Hus i själva Båsad och i Torekov är mes eferrakade. Och för e fi usik mo have får köpare vara beredd a beala 50 proce exra. Me all behöver ie vara jäedyr. Ola Peerso påpekar a de ie är så måga hus varje år som säljs för fem miljoer. Äu Mäklares bäsa ips: A a id på sig och följa markade uder e lägre id och a äve vara akiv uder vieråre. Måga kuder dyker upp krig påsk varje år och iar på hus uder sommare, seda går de i ide uder vier. Ska ma göra e rikig bra affär ska ma ha ur och vara akiv uder vier. De är all fler daskar som agi sig över bro och u söker sig i i Skåe ill Skurup och byara i ärhee. Tidigare var 1,0 Skurup de bökig och og låg id a a sig hi. Nu ar de 1 bara 50 miuer 0, frå Köpeham. Och för daskara är ie vå-re miljoer kroor så mycke pegar. Skurup har blivi väldig populär, särskil de lilla fiskeby Abbekås, säger Ib Bergeholz på Svesk Fasighesförmedlig i Skurup. Små bosadshus i gamla fiskeläger där folk kapp ville bo alls för ågra år seda säljs i dag som sora sommarhus och har få bygde a leva upp. De ka dock vara svår a hia hus för de som vill köpa. Måga har bo där läge och vill behålla sia hus iom familje. Mäklares bäsa ips: Allra populäras är Abbekås, me söker du dig bara sex-sju kilomeer orru lägs kuse ill adra byar halveras ofa prisera. Mörbylåga +84% +57% +84% Båsad +50% Naurälskara och fågelskådara söker sig ill Mörbylåga och södra Ölad meda barfamiljera hiar sia paradis på orra dele av ö. Måga som köper hus på Ölad lear Mörbylåga efer ågo avskil. Ma vill gära ha ågo gammal och geui. Gära med sjöusik, säger Marcus Isakso på Öladsmäklare. De är kusära boede vid Kalmarsud som eferfrågas. Prisera har gå upp på hela Ölad de sease åre och de hugade spekulae får i dag räka med a beala mis 1,5 miljoer kr om huse ska vara kusära. De är e bladad kompo av köpare som söker sig ill Ölads väskus. Måga sockholmare och växjöbor, me också kalmarier som vill ha ära ill sommarsuga. Mäklares bäsa ips: De fis fia så kallade Malmsugor frå 1700-ale på Ölad. Där bodde arbeara på malme förr i ide. Sugora är murade i vacker Öladsse, me de som ie gillar låg i ak bör äka efer e exra gåg. Tjör +57% Tros a prisera har gå upp ära 60 proce på re år för kusära boede vill ie Gudru Weersröm på Fasighesbyrå på Tjör beskriva de som ågo hushausse. Tjör De har ie 1, vari ågo rusig. Jag skulle 1,0 beskriva markade som sabil. 0,8 Me de är klar, måga vill ju ha 0,8 hus vid have eller med sjöglim. Måga av husköpara är sådaa som allid bo på ö och måga kommer frå Göeborg och plaerar a pedla. Ösra Tjör är populär för dem som vill ha ära ill sa och väsra Tjör för dem som vill komma lägre u där vae ases fiare. De fis mycke a välja på, all frå eklare sommarsugor ill exklusiva hus i havsära läge såsom Havspore. Mäklares bäsa ips: På våre och försommare är de måga ue och lear friidshus. Me de ka vara idé a lea hus äve på höse och vier. Hela markade är lie lugare då. A köpa precis före jul ka vara e hi, då de flesa spekulaer har aa för sig ä a gå på visig. +57% Mäklariervjuer: Joas Ohli, Chriser Fälldi och Per Hammarlud 32 jui 2008 Privaa affärer

Vi betygsätter årets skatteprogram

Vi betygsätter årets skatteprogram Vi beygsäer åres skaeprogram Tycker du a de är svår a deklarera? Då ka du få hjälp. Här graskar och beygsäer Privaa Affärer markades samliga skaeprogram. För de flesa sveskar är deklaraioe umera e lä mach.

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem!

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem! Vad sägs om a snygga ill en ö? Och ragga kunder på Srand! Nu behöver du ine gå över ön efer nya kunder. Helgen den 17-18 mars slår vi upp dörrarna ill Öliv 2012, Golands nya boendemässa på Wisby Srand.

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Hamburgsund. Välkommen hit - Välkommen hem! Norra Bohuslän DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT!

Hamburgsund. Välkommen hit - Välkommen hem! Norra Bohuslän DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT! 2015-2016 Hamburgsud Norra Bohuslä Välkomme hit - Välkomme hem! DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT! SALTSTÄNKTA MÖTEN Ska Ni köpa eller sälja e bit av Bohuslä är vi ett bra

Läs mer

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller Finansmarknaden; En översik av insrumen och värderingsmodeller Jan R. M. Röman Deparmen of Mahemaics and Physics Mälardalen Universiy, weden Mälardalen Universiy INLEDNING... Akieopionens villkor... Akieerminens

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ]

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ] VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN [ ekiluacoveio.e ] ESKILSTUNA har ära 00 000 ivåare. Regioe har e ark föreagarradiio, e rik muikliv, och e expaiv högkola. Käd bl a för Aa, Guif, Ke, Parke

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer