Kusten magnet. Kustpriser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kusten magnet. Kustpriser"

Transkript

1 Kuse mage Kuspriser Prisuv i proc 1/4 31/ Örsköldsvik +108 Seugsud + 87 Båsad + 84 Taum + 81 Karlskroa + 75 Luleå + 75 Halmsad + 71 Falkeberg + 68 Norrälje + 68 Mörbylåga + 57 Tjör + 57 Oskarsham + 56 Varberg + 55 Öseråker + 53 Valdemarsvik + 51 Skurup + 50 Golad + 48 Karlsham + 47 Öshammar + 45 Soeäs + 37 Krisiasad + 35 Högaäs + 30 Hudiksvall + 27 Kramfors + 27 Haige + 21 Simrisham + 21 Härösad + 15 Foo: Thure wikberg, scapix 24 jui 2008 Privaa affärer

2 på friidshusköpara All fler sveskar vill bo vid have. Vi visar vad de kosar a förverkliga di sommardröm. Privaa Affärers guide karlägger husprisera på hea kusområde. Örsköldsvik De krafigase prisuvecklige i lade för kusära friidshus har Örsköldsvik vid Höga kuse. Vid förra mäige 2005 hade Örsköldsvik e prisuvecklig på 47 proce, a jämföra med dages 108 proce Vi har haf lie 700 för låga priser urspruglige så 300 de här är e åerhämig, säger År Has Edmark, Mäklarhuse, Örsköldsvik. Medelprise för e friidshus i de här område är kapp kr för Skärgårde här har uppå si räa värde. Här fis måga pärlor med e världsaurarv i Höga kuse. Måga hemvädare uppskaar skärgårde och vill köpa här, säger Has Edmark. Ha påpekar a de forfarade är relaiv billig a köpa e hus i de här skärgårde, ros brise på fasigheer. Heas är de rea havsomera, och Has Edmark spår a rycke blir forsa hög, äve om de övriga prisuvecklige ka bli lugare. Mäklares bäsa ips: Håll koll på markade. Var ue på äe som är de sabbase väge ill e köp i dag. De gäller a vara rikig på hugge för a komma över e av de få ya havsomer som säljs. av Chriser Fälldi Privaa Affärer lä de oberoede värderigsföreage Värderigsdaa i Kugsbacka udersöka prisuvecklige på friidshus ru Sveriges kuser. Mella de 1 jauari 2004 och sisa december 2007 ökade prisera med 50 proce eller mer se som årsmedelvärde. De är e geomgåede edes a sie ligger över 50 proce. Mösre är uppebar, a prisera dragi iväg ordelig de sease åre, säger Berd Rigdahl, chef för Värderigsdaa och de som agi fram siffrora i udersökige. Mes, 108 proce, ökade prisera i Örsköldsvik vid Höga kuse. E del är åerhämig, vi +108% Örsköldsvik Norrälje har haf lie för låga priser urspruglige, säger Has Edmark, fasighesmäklare på Mäklarhuse i Örsköldsvik. Sella Ludsröm, fasighesprofessor på Kugliga Tekiska högskola, KTH, i Sockholm, bekräfar de låga ugågsivå för Örsköldsvik, me ha har äve e aa svar. Örsköldsvik har vä e egaiv red och geomför e sadsföryelse, vilke säker också bidrar ill prisuvecklige, säger ha. Aders Edmark, bror ill Has och också mäklare, säger a e del av prisökigara i Örsköldsvik beror på hockeyeffeke. +68% Hela 98 proce av dem som köper hus i Norrälje är sockholmare som söker sig orru. Och huse som säljs är dyra. E hus med Norrälje sjöom kosar mella 3 och 15 miljoer kr. De som köper de rikig sora sällea har råd oavse högeller lågkojukur. I försa had är de läge som kosar, kusremsa frå Norrälje och söderu är populär. Ligger huse lie avskil är de också jäebra, säger Lars Karlsso på Svesk Fasighesförmedlig i Norrälje. De flesa som söker sig ill Norräljerake köper sommarhus me ser de som e sor fördel om huse äve är vierboa. Markade för friidshus har gå upp geerell me vad gäller de sjöära boede har prisuppgåge vari äu sörre. Fråga är om Norrälje har blivi överdrive dyr? De fis säker esaka objek som är överbealda och som blir svårsålda om köpare vill få pegara illbaka, säger Lars Karlsso. Mäklares bäsa ips: Ge dig själv lie id a åka ru och ia så a du bildar dig e helhesuppfaig av område. Vi har alla dessa dukiga hockeyproffs som väder hemå och gära iveserar i fasigheer häromkrig, säger ha. När Privaa Affärer gjorde e likade udersökig för re år seda jämfördes prishöjigara mella de 1 jauari 2000 och sisa december Då oppade Taum/Srömsad lisa med e prisuvecklig uder de fem åre med 78 proce. I åres mäig över fyra år har sju orer e prisökig på över 70 proce. De är föruom Örsköldsvik Seugsud, Båsad, Taum, Karlskroa, Luleå och Halmsad. Vad är då skäle ill a prisera ökar sabbare u? De fis e iressa frågesällig i bakgrude, ämlige a mäiskor som idigare vari rädda för a reovera sia välbeläga friidshus u i all högre usräckig börjar förbära huse, säger Lars Kilader, VD för Mäklarsamfude Brasch, som är mäklaras braschorgaisaio. De som idigare reoverade e friidshus med sjöom drabbades av e väselig höj axerigsvärde som också kude påverka förmögehesskae. I prakike kude de iebära a de som reoverade e sommarsuga med sradom seda ie lägre hade råd a bo kvar, säger Lars Kilader. Nu fis ie de farhågora lägre, och så småigom börjar folk lia på a de ie blir skaemässiga förädrigar å adra hålle ige, mear ha. Då ökar reoverigsake i skärgårdara äu mer, vilke i si ur spär på prisuvecklige för kusära friidsfasigheer. De beyder också a objeke som kommer u på markade har e högre kvalie. Folk börjar också vierboa, och kaske byer ill Privaa affärer j u i

3 Friidshuse suger upp befolkigsökig ordeliga föser. Lars Kilader ror allså a uppgåge på dea markad forsäer uder e låg period. Friidsfasigheer vid kuse kommer a forsäa a öka i värde. Me de fis yerligare förklarigar ill a prisera ökar i skärgårdara. Ru sorsadsområdea är förklarige ill e del a friidshuse i all högre usräckig övergår ill a bli permaebosäder. Friidshus har hel ekel blivi e aleraiv är boede ska väljas. De förklarar e sor del av rycke på de sadsära friidshusboede, säger Sella Ludsröm, fasighesprofessor på KTH. Friidshuse suger upp de befolkigsökig som ie får plas i yprodukioe. De byggs för lie, och ie mis ru Sockholm har dea vari e all sörre feome uder seare år. Halmsad De är barfamiljera som söker sig ill Varberg. All fler pedlar med bil eller åg ill jobb i Göeborg me vill a bare ska få växa upp uaför sorsade. Uder miljoe kommer du Halmsad ie om du ska köpa hus. De skulle vara ågo 1 lie, lie orp i sådaa fall, säger Eva Gu Carlsso, fasighesmäklare på Mäklarrige i Varberg. De gamla huse vid fiskehame i Träslövsläge srax söder om Varberg har blivi exrem populära. De har fullkomlig explodera där, säger Eva Gu Carlsso. E geomsisvilla i Varberg kosar krig vå miljoer, ska du ha havsusik får du räka med de dubbla. De sease åre har de fuis beydlig fler som är iresserade av a köpa ä av a sälja och på Mäklarrige har ma ie märk ågo vikade iresse. Mäklares bäsa ips: Lea uaför sa om du vill komma billigare uda. E ill vå mil iå lade fis forfarade billigare hus ä precis vid have. De blir problem för kommuera är folk bor permae i hus som ie är avsedda för de. De påverkar krave på service och ifrasrukur. E mer geerell orsak är a hushålles dispoibla ikomser öka och a måga därför i sörre usräckig har råd a hålla sig med e adra boede, aser ha. Lägg ill de e låg räa och hög illväx, så skapar de e bra grogrud för ökade fasighespriser i allmähe. De fis speciella skäl ill a Örsköldsvik ligger hög i åres mäig, mear alla som Privaa Affärer ala med. Me de fis e yvaka iresse över huvud age för Norrladskuse, efersom E 4 har blivi bäre. Kusära fasigheer är e brisvara i Norrlad. Där fis go om sräder me få objek. Fler och fler iser a de som fis är uika fasigheer och då är de beredda a beala mer, säger Lars Kilader. Äve geeraiosskife ka vara prisdrivade, ror Kilader. De fis måga fasigheer som ägs av e syskoskara. +71% Varberg När ågo vill sälja visar de sig a värde är högre ä förväa. De blir förlösade, ma ser vilka priser ma ka få u är fasigheer ru omkrig säljs, säger Lars Kilader. Väskuse illhör radiioell de skärgårdsområde där prisera ökar sabb. I åres mäig fis Seugsud, Taum, Falkeberg och Halmsad på io-i-opp-lisa. Trycke på sommar- och friidsboede gör a äve de yproducerade besåde blir dyr. När ya fasigheer byggs lyfer de äve de gamla huse prismässig. De är också sälla som eskilda omer bebyggs, ua de är ofas fråga om a e hel område plaeras med ya friidshus, säger Sigvard Ekberg. På väskuse påverkar äve köpiresse frå Norge. Norge har e orolig fi kusa, me där är prisera så höga. Förs kom orrmäe ill Srömsad, seda lägre och lägre er. Nu köper de sommarfasigheer äda ere i Tjör. Havsusike är ofa värd både e och vå miljoer, säger Daiel Olsso på Fasighesbyrå i Halmsad. Ha beskriver uvecklige som explosiv med de absolu högsa Varberg prisera i Tylösad, Rösakull och Rigeäs. Mella fem och io miljoer kr får du beala för e hus med rikig bra havsusik. Me, de är svår a hia över huvud +55% age. De är måga som vill köpa och få som vill sälja. Hela kuslije är eorm populär. Viss byggs de också. Halmsad är e växade kommu. Me jus lägs kuse fis de iga omma omer. Folk får köpa de som kommer u på markade. De gäller a passa på, säger Daiel Olsso. Precis som på adra orer är de måga som köper sommarhus med sike på a kua göra om de ill åre-om-boede så småigom. Mäklares bäsa ips: Vill du komma billigare uda så sök dig i mo lad. Cykelavsåd ill bade i sälle för havsusik du jäa miljoer på. Här är e urval av iressaa fasigheer som var ill salu de 11 maj. Nabbelud, Borgholm, Ölad Rum: 6 Boya: 150 kvm Pris: kr Fjällbacka, Taum Rum: 6 Boya: 115 kvm, boya 86 kvm Pris: kr Sölvesborg Rum: 4 Boya: 130 kvm Pris: kr Väresorp, Krisiasad Boya: 60 kvm Pris: kr Braevik, Simrisham Boya: 105 kvm Pris: kr Privaa affärer j u i

4 Maria och Torekov Rum: 4 Boya: 82 kvm Pris: kr Glomme, Falkeberg Boya: 90 kvm Pris: kr Ösergar, Golad Rum: 2 Boya: 49 kvm Pris: kr Valborgs Guda, Högaäs Boya: 88,5 kvm Pris: kr Tjör Boya: 85 kvm Pris: kr Närhee ill Sockholm är vikig för Maria och Joas. Karlskroa Falkeberg +75% +71% +68% I Karlskroa skärgård ka du forfarade fyda på sommarhusmarkade. Prisera har visserlige gå upp 75 proce på re år vad gäller kusära boede. Me jag är förvåad a de ie är äu mer. Här fis kusära boede ill faasis- ka priser, säger 700 Jae Adersso på Svesk Fasighesförmedlig i Karlskroa. Karlskroa Ha ycker a skärgårde forfarade är billig och ror a prisera forsäer upp oavse kojukur. Måga uifrå reagerar på a de är så billig, säger ha. Miliära skyddsobjek har idigare hidra uläigar frå a köpa om, me i och med EU-iräde ogs måga resrikioer bor och u söker sig all fler daskar, hollädare och orrmä ill pärlor som Seore, Surkö, Tjurkö och Aspö. Öar med få bofasa och måga sommargäser. Mäklares bäsa ips: De kviar vad du köper. Ser du de som e framida iveserig så är de bara a köpa. Prisera kommer a forsäa upp. Husprisera i grasädera Varberg och Halmsad har allid lega beydlig högre, me u börjar Falkeberg komma ikapp. Havsära och kusära är allid de mes arakiva, säger Maria Adalseisso på Mäklarhu- se. Ho säger a mycke har hä på markade de sease åre. Kommuikaioera har blivi bäre och all fler iser a ma ka säa sig på pedel ill Göeborg. Föruom göeborgare söker sig måga boråsare och sockholmare ill Falkeberg. All ofare görs friidshus om ill åre-om-boede så a de går a flya di permae på ålders hös. Prisskilladera är sora och de går forfarade a fyda reoverigsobjek på fia läge. Me de geerella rede är ydlig: prisera siger rejäl. Folk har jobb och pegar och räora har vari relaiv låga, de är förklarige, säger Maria Adalseisso. Mäklares bäsa ips: Besäm vilke område du käer a du mår bäs i. Falkeberg 28 jui 2008 Privaa affärer

5 Joas hiade si drömhus Maria och Joas frå Spåga drömde i måga år om e ege fasighe med sjöom. I fjol blev drömme verklighe är de slog ill och köpe e friidshus vid Urösude i Norrälje. Tex: Chriser Fälldi Foo: Magus Läje Golad E sadig prissegrig käeeckar friidshuse på Golad. Medelprise saar på kr år Kommuikaioera ill ö har blivi mycke bäre och de gör a eferfråga bara ökar, säger fasighesmäklare Leif Berwig. Både Joas och Marias föräldrar har friidshus vid vae. Där har Joas och Maria med de vå bare, 14 respekive 11 år, ofa illbriga fyra sommarveckor. Två veckor i Smygehuk och vå i Vadsea, säger Joas. Nu är de slu på flägade. Iflyige skedde de 1 jui i fjol. Seda ha de med a visas på de yförvärvade sälle uder fyra härliga sommar- Tome är på kvadrameer. Luleå +48% +75% +48% Golad Tomer med direka sradläge är ovaliga och år därför sädig ya rekordivåer. Sease oppoerige kom i fjol somras då ågra sradbodar i Väsergar såldes för kr per kvadrameer. De var svesk rekord. Tillgåge på objek är forsa god på Golad. Heas är kussräcka Keippby Tofa Väsergar, Fårö, sam söder om Burgsvik. Ju ärmare hav och soledgåg, deso högre pris, kosaerar Leif Berwig. Mäklares bäsa ips: På Golad har du allid ära ill have. Därför ka du äve lea iå lad efer di fydhus. När vi skrev dea fas de ill exempel e fi lie hus ill salu i Bäl för kr var e rekordår på bosadsmarkade i Luleå. Måga ybygge fick bosadskaruselle a börja röra på sig och måga 40-aliser söke sig frå lägehe i sa ill hus vid vae. Köpara ville ie bara ha ära ill have ua äve alla bekvämligheer som går a få. Ma är kräse. De ska fias alla facilieer och lie ill. 40-alisera i dag sier ie och ruvar på pegara. De lever live och uar sig, säger Lars-Åke Källhammer, fasighesmäklare på Husma- Hagberg i Luleå. Fias är friidshus på Luleås guldkus: Jakvike och Kallvike med max vå mil i ill sa så de går a pedla ill jobbe uder sommarmåadera. De re vikigase fakorera är läge, läge och läge. De ska vara sradom vid sjö, älv eller vid have, säger Lars-Åke Källhammer. Mäklares bäsa ips: Lå dig ie fascieras för mycke av usike. Täk på a kombiaioe öppe hav och vid gör a du måse sia i dujacka hela sommare. Luleå veckor. De här är vår ege och här besämmer vi själva, säger Joas. I år blir de sex veckors viselse vid Urösude och seda har de också äk pedla e del. De är ju bara e immes bilresa frå Sockholms iersad, säger Joas som ill vardags är delägare i e reklambyrå. Dessuom uyjar familje huse uder hela åre. De blev ågra helger äve uder höse och vier. Vi firade jul här vid Urösude. Hela familje iklusive föräldrar var på plas på julafo. Huse är ybygg och har fyra rum och kök, e sovrum för vuxa och e för varje bar. Vi ville ha e öppe plalösig med kök och vardagsrum i e för a kua umgås hela familje, säger Joas. Huse iehåller också e lof där gäsera får bo. E friidshusägare har sälla friidsproblem. De gäller äve för Joas och Maria. Visserlige är fasighee ybyggd, me de fis aa a göra. Tome är på kvadrameer och har e ege lie brygga. De är de försa som ska göras. Vi bygger e y brygga och försa eappe ska vara klar ill midsommar, säger Joas. Näsa sora projek är också plaera, e gäshus på ome Privaa affärer j u i

6 De blev mycke dyrare ä plaera E härlig sorsuga döljer sig iaför fasade i Marias och Joas sommarhus. där både gäser och oårigar ka bo. Joas och Maria leade uder vå års id på heme.se ia lycka väde. De här huse hiade vi själva, me vi fick samidig e ips frå väer som bor ie låg härifrå. Köpe blev beydlig dyrare ä vad Joas och Maria hade räka med. Uder de vå åre vi leade efer e bra sommarhus vid vae blev de bara dyrare och dyrare. Till slu var de bara a slå ill, för de hade vari med om flera adra budgivigar uder de vå åre som spekulaer. Öseråker Boya: 60 kvm Pris: kr 5➊ Mäklarkalkyler. Ta allid dessa med e sor ypa sal. El, vae, försäkrig, rädgårdsmaerial och reoverigar ka sabb spriga iväg. ➋ Räka med lie högre räa. De gäller a a höjd om de kommer sämre ider. Följ räeuvecklige på ➌ Alia e besikigsma. Tak, grud, kök och badrum är exra dyr a reovera. Och de är också på dessa sälle som proffs är bäs på a hia eveuella fel. Taum goda råd i jake på sommarhus Taum har halka ed ill fjärde plas, efer a ha vari i opp i förra mäige. Då var prisuvecklige 78 proce, u är de 81 proce. Årsmedelvärde för e friidshus i Taum Taum är cirka kr. Måga befiliga hus gick idi gare för 2,5 ill 3 miljoer kr. Nu ka du få beala 4 5 miljoer kr för e y hus. Med havsusik ka prislappe hama över 6 miljoer kr, säger Sigvard Ekberg, mäklare på Bjurfors i Tjör. Heas i Bohuslä jus u är rakera upp mo Srömsad sam Fiskebäckskil och Hällevikssrad, elig Sigvard Ekberg. Där är eferfråga sor. Fasigheer eferfrågas ocskå i pioreska före dea fiskesamhälle som Mollösud och Skärham. Mäklares bäsa ips: Hadla med hjära. Hadlar du med plåboke ka du bli besvike eferå. ➍ Årskosade. För e sommarhus ka de hama ru kr. De summa blir resulae är Swedbaks isiu för privaekoomi räkar på e lå på e miljo kr. I kalkyle fis e husköp på 1,5 miljoer kr, e koaisas på kr och kr i drifskosader. ➎ Om di ekoomi blir jobbig. Då ka du allid hyra u. I de mes arakiva kusområdea får du ru kr i vecka frå midsommar Så här beskaas ikomsera: Om du får ill exempel kr i hyresiäker uder e år får du räka av kr och dessuom yerligare 20 proce på hyresiäke, de vill säga kr kr kr = kr. På de som åersår bealar du 30 proce i ska, vilke i dea fall blir kr (30 proce x kr). Dea gäller priva uhyrig. För de som driver ärigsverksamhe och fram e bi i i augusi. gäller adra skaeregler. +81% Seugsud +87% Medelvärde för e sål friidshus i Seugsud var på dryg kr uder De räcke ill e adra plas i Privaa Affärers udersökig. Uppgåge är sark. I udersökige frå Seugsud saade Seugsud på proce. Jag ror a uppgåge kommer a forsäa, 800 och de gäller äve mellasugora. Vissa priser har vari över förväa, säger Sigvard Ekberg, mäklare på Bjurfors i Tjör. Måga vill ha ära ill vae, havsusik och båplas. Där båplas följer med är klar arakiva. Fis re köpare blir prise därefer, säger Sigvard Ekberg. Mäklares bäsa ips: Lea ie efer drömhuse så a du sruar i läge. Huse går a göra om, me läge besår. Haige Rum: 8 Boya: 184 kvm, boya 82 kvm Pris: kr Sora Rimmö, S: Aa Boya: 80 kvm Pris: kr Norrälje Rum: 7 Boya: 167 kvm, biya 55 kvm Pris: kr Sparreholm Rum: 7 Boya: 164 kvm, biya 21 kvm Pris: kr Privaa affärer j u i

7 Fiskebäckskil, Lysekil Boya: 70 kvm Pris: kr Karlskroa Rum: 7 Boya: 150 kvm Pris: kr Häggvik, Kramfors Boya: 85 kvm Pris: 000 kr Skummeslövssrad, Laholm Boya: 45 kvm Pris: kr Sora Askö, Tjus Boya: 60 kvm, biya: 10 kvm Pris: kr Båsad De skåska guldkuse är heare ä ågosi. I Båsad säljs varje år ågra av Sveriges dyrase hus. Flera hus säljs för över 20 miljoer. Ola Peerso på Sigberils mäklare i Båsad rodde själv a måga hus var överprissaa reda 2004, me ha hade fel. Jag skulle vilja aväda orde hyserisk uppgåg, säger ha u. Skurup De har forsa krafig upp år för år. Med faci i had var 2004 billig. De är läsköa, prakiska sommarboede med lie rädgård som eferfrågas. Hus i själva Båsad och i Torekov är mes eferrakade. Och för e fi usik mo have får köpare vara beredd a beala 50 proce exra. Me all behöver ie vara jäedyr. Ola Peerso påpekar a de ie är så måga hus varje år som säljs för fem miljoer. Äu Mäklares bäsa ips: A a id på sig och följa markade uder e lägre id och a äve vara akiv uder vieråre. Måga kuder dyker upp krig påsk varje år och iar på hus uder sommare, seda går de i ide uder vier. Ska ma göra e rikig bra affär ska ma ha ur och vara akiv uder vier. De är all fler daskar som agi sig över bro och u söker sig i i Skåe ill Skurup och byara i ärhee. Tidigare var 1,0 Skurup de bökig och og låg id a a sig hi. Nu ar de 1 bara 50 miuer 0, frå Köpeham. Och för daskara är ie vå-re miljoer kroor så mycke pegar. Skurup har blivi väldig populär, särskil de lilla fiskeby Abbekås, säger Ib Bergeholz på Svesk Fasighesförmedlig i Skurup. Små bosadshus i gamla fiskeläger där folk kapp ville bo alls för ågra år seda säljs i dag som sora sommarhus och har få bygde a leva upp. De ka dock vara svår a hia hus för de som vill köpa. Måga har bo där läge och vill behålla sia hus iom familje. Mäklares bäsa ips: Allra populäras är Abbekås, me söker du dig bara sex-sju kilomeer orru lägs kuse ill adra byar halveras ofa prisera. Mörbylåga +84% +57% +84% Båsad +50% Naurälskara och fågelskådara söker sig ill Mörbylåga och södra Ölad meda barfamiljera hiar sia paradis på orra dele av ö. Måga som köper hus på Ölad lear Mörbylåga efer ågo avskil. Ma vill gära ha ågo gammal och geui. Gära med sjöusik, säger Marcus Isakso på Öladsmäklare. De är kusära boede vid Kalmarsud som eferfrågas. Prisera har gå upp på hela Ölad de sease åre och de hugade spekulae får i dag räka med a beala mis 1,5 miljoer kr om huse ska vara kusära. De är e bladad kompo av köpare som söker sig ill Ölads väskus. Måga sockholmare och växjöbor, me också kalmarier som vill ha ära ill sommarsuga. Mäklares bäsa ips: De fis fia så kallade Malmsugor frå 1700-ale på Ölad. Där bodde arbeara på malme förr i ide. Sugora är murade i vacker Öladsse, me de som ie gillar låg i ak bör äka efer e exra gåg. Tjör +57% Tros a prisera har gå upp ära 60 proce på re år för kusära boede vill ie Gudru Weersröm på Fasighesbyrå på Tjör beskriva de som ågo hushausse. Tjör De har ie 1, vari ågo rusig. Jag skulle 1,0 beskriva markade som sabil. 0,8 Me de är klar, måga vill ju ha 0,8 hus vid have eller med sjöglim. Måga av husköpara är sådaa som allid bo på ö och måga kommer frå Göeborg och plaerar a pedla. Ösra Tjör är populär för dem som vill ha ära ill sa och väsra Tjör för dem som vill komma lägre u där vae ases fiare. De fis mycke a välja på, all frå eklare sommarsugor ill exklusiva hus i havsära läge såsom Havspore. Mäklares bäsa ips: På våre och försommare är de måga ue och lear friidshus. Me de ka vara idé a lea hus äve på höse och vier. Hela markade är lie lugare då. A köpa precis före jul ka vara e hi, då de flesa spekulaer har aa för sig ä a gå på visig. +57% Mäklariervjuer: Joas Ohli, Chriser Fälldi och Per Hammarlud 32 jui 2008 Privaa affärer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

Vi betygsätter årets skatteprogram

Vi betygsätter årets skatteprogram Vi beygsäer åres skaeprogram Tycker du a de är svår a deklarera? Då ka du få hjälp. Här graskar och beygsäer Privaa Affärer markades samliga skaeprogram. För de flesa sveskar är deklaraioe umera e lä mach.

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

E I T. Efficient & Integrated Transport. EIT - Efficient & Integrated Transport Processes. Projektkonferens

E I T. Efficient & Integrated Transport. EIT - Efficient & Integrated Transport Processes. Projektkonferens EIT - Efficie & Iegraed Trapor FFI Traporeffekivie i Projekkofere 2011-0-1 Se Lidgre, Odee Swede 1 Måläig och bakgrud EIT-projeke hadlar om hur rapor/logiikföreag kommuicerar med ia kuder (B2B-relaioer).

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ]

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ] VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN [ ekiluacoveio.e ] ESKILSTUNA har ära 00 000 ivåare. Regioe har e ark föreagarradiio, e rik muikliv, och e expaiv högkola. Käd bl a för Aa, Guif, Ke, Parke

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Kreditderivat: introduktion och översikt

Kreditderivat: introduktion och översikt Kredideriva: inrodukion och översik Alexander Herbersson, Cenrum för Finans/Ins. för Naionalekonomi Alexander.Herbersson@economics.gu.se FKC seminarium, 2007-11-08 Kredideriva: inrodukion och översik p.

Läs mer

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa reslus ema spa Spa SPANING PÅ Sinnlighe och upplevelse är de vikigase ingredienserna i en lyckad spaviselse för spa experen Loa Hellman. Här ipsar hon om några sällen där hon har hia jus dea. Tex Peer

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg i Varberg Lördag 7/1 kl.1-15 Söndag 8/1 kl. 1-16 Gallerian lördag kl. 1-16 söndag kl. 1-16 Foo: Annelie Billing/Raja for you Ränderna går aldrig ur på Polarn O. Pyre! sid 4 All från sopunnor ill klassiska

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn!

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn! n Spruubye: Hälsofrågan blev poliik n En mors skräck: Socialjouren og mi barn! 4/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Barnperspekiv Samhälle är ingen

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE 18 Rörmokaren Joseph Baromgo kommer från en by nära oljefälen. Han säger a de som bor här är förlorarna, men han ror a Uganda som land kommer a bli rikare. 19 OLJA TILL VARJE PRIS Tex & Bild: Linus Karlsson

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej!

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! HÖSTEN 2013! a g n ä l r e Ef Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! Inspiraion a hia jus din unika energikälla För e magisk liv Carolinas fina kalender och dagbok hjälper dig a skapa di drömliv Moivaion

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

REK@MMENDERADE T@LKNINGATR

REK@MMENDERADE T@LKNINGATR REK@MMENDERADE @LKNNGAR av Brf Guaredserrasse's sadgar S 30 Br*.:x.s-?:^' 2007 : Vem asvarar fiir uderhille? Som bosadsrlishavare har Du yjaderle ill Di lfigehe ua idsbegriisig. Fdreiges mark, hus och

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Rörsystem 7. Rörsystem

Rörsystem 7. Rörsystem Rörsysem Rörsysem 82 Rörsysem Rörsysem Rörsyseme ransporerar amm oc maeria från arbespaserna i cenraeneen. Damme är vanigvis siane varför sanarrören är av 1,5 mm så. I samban me rök oc ren uf kan försärka

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer