Kulturarvsturism och regional utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturarvsturism och regional utveckling"

Transkript

1 Maria Agestam

2 Den vetenskapliga definitionen: Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv- och föremålssamlingar samt kulturmiljöer och kulturlandskap som överförs från generation till generation. Vad som betraktas som kulturarv förändras med tiden och är ett uttryck för samhällets skiftande värderingar. Kulturmiljö avser den av människan påverkade fysiska miljön. Det kan gälla alltifrån enskilda objekt till stora landskapsavsnitt. Kulturmiljön är en del av kulturarvet. Sidan 2

3 Det regionala uppdraget i Kultur med nya ögon 2010 Attraktivitet och tillväxt Det regionala uppdraget i Kulturplanen : Länets kulturarv ska bevaras, användas och utvecklas. Kompetens, långsiktighet, helhetssyn och samverkan ska prägla arbetet med att bevara och utveckla länets kulturarv. Principerna för hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete. Målet inrymmer också att synliggöra länets kulturarv och göra det tillgängligt så att länsborna och besökares historiemedvetande och engagemang kring kulturarvet stärks. Det innebär också att kvalitén på upplevelsen och besöket ska utvecklas på de kulturhistoriska besöksmålen Kulturarvsstrategi : I bred regional samverkan arbeta fram en kulturarvsstrategi i avsikt att Sidan 3 bruka och utveckla länets kulturarv

4 KULTURARV förändras med tiden och är ett uttryck för samhällets skiftande värderingar - > IDENTITET!? människan har rötter och människan har fötter! Identitetssökande regioner, orter, individer Behov av sammanhang och att förstå, sin och andras historia Göra sig en plats på kartan Berättelsen Platsutveckling Destinationsdesign Könstillhörighet Avfolkning och invandring Minoritetsfolk Ursprung och ras Sidan 4

5 ENTREPRENÖRSKAP Göra affär av kulturarv - samma hemläxa oavsett bransch Entreprenörskap Företagsekonomi Förhålla sig till offentlig finansiering och ideellt arbete Projektledning Juridik Benchmark Marknadsföring Mäklare Marknad Målgrupper Sidan 5

6 ATTRAKTIVITET VÄRDSKAP Kulturarvsturism och Uppförandekultur och bemötande Språk, tal och text Tillgängligt, fysiskt och förståeligt Deltagande Berättelsen Dramaturgi och scen, ljud, ljus Kunskapsförmedling Pedagogik Hållbart - ekologiskt, ekonomiskt, socialt Sidan 6

7 Utveckla kulturarv är en BALANSGÅNG som kräver MEDVETNA VAL: KVALITET TROVÄRDIGHET FÖRDJUPNING KAFFE, KISSA, KÖPA - KUNSKAP nymalt pulver och ljummet vatten nystädat och rent inget toapapper, smutsigt unika souvenirer massproducerat historisk förankring - hittepå-historia Sidan 7

8 LEVERANTÖRER enskilda människans ansvarar Vägverket, naturvårdsverket, länsstyrelsen Kommunen Privata näringsidkare Föreningar volontärer PLATSENS NÄRINGSLIVSTRADITION Brukssamhälle Storindustri Jordbruksbyggd, stora/små egendomar Skogsbruk och jakt Småindustri Mångsysslare Handelsplats/ stråk Turism Sidan 8

9 Sidan 9 Kulturarvsturism och CASIMIRS BORG Hällristningsområde, Gamlebyviken KULTURARV IDENTITET Stort hällristningsområde från bronsåldern, högar och rösen Båt och skeppsbyggeri PLATSENS NÄRINGSTRADITION Jordbrukslandskap, småindustrier, båtbyggartradition. Saknar tydlig tradition av att ta emot besökare ENTREPRENÖRSSKAP Mycket intresserad fastighetsägare som utvecklar sin del, van att ta emot besökare. Västerviks kommun och Kalmar läns museum ATTRAKTIVITET Stort intresse lokalt och internationellt återbesökare förväntar förändring/utveckling och nya program/aktiviteter KVALITET TROVÄRDIGHET FÖRDJUPNING Arkeologer, Kalmar läns museum, ATH kulturarvspedagoger, forskning

10 Sidan 10 Kulturarvsturism och SÖDRA ÖLANDS VÄRLDSARV och HIMMELSBERGA KULTURARV IDENTITET Storjordbruk och fattig utvandrarbygd, natur, kulturarv och kulturlandskap PLATSENS NÄRINGSTRADITION Storjordbruk, stenindustri, kungliga jaktmarker, i viss mån konstnärer. Ingen långvarig tradition att ta emot besökare ENTREPRENÖRSSKAP Storbönder stapelvaror, Sv ornitologiska förening, Kalmar läns museum, Ölands hembygdsförbund, Ölands Folkhögskola, Capellagården, i viss mån hantverk Mörbylånga kommun, länsstyrelse och vägverk ATTRAKTIVITET Höga kulturvärden, kulturarv och historia, konsthantverk, höga naturvärden botanik, ornitologi, geologi KVALITET TROVÄRDIGHET FÖRDJUPNING Hög kvalitet, hög trovärdighet, god möjlighet till fördjupning

11 Sidan 11 Kulturarvsturism och BODA GLASBRUKSBYGD och The Glass factory KULTURARV IDENTITET Glasbruksbygd bruksmentalitet. Skogsbruk och jakt, utvandrarbygd PLATSENS NÄRINGSTRADITION Beroende till bruksdisponent, stolta blåsare och designers. Stora och små skogsägare. Sågverk. Jakt ger byteshandel ENTREPRENÖRSSKAP Kommunen och en större privat aktör, mindre entreprenörer, samverkan med Lnu och Länsmuseet ATTRAKTIVITET Högt upplevelsebaserat och konstnärligt värde i hyttan Spännande historia med stort kunskapsvärde KVALITET TROVÄRDIGHET FÖRDJUPNING Samverkan kulturarv, lärande och forskning Gränsöverskridande utvecklings/ förnyelsearbete inom glas Internationellt samarbete och samverkan mellan utbildning och kultur/konst/design

12 Nätverk av näringsidkare KULTURARV Ideella föreningar, volontärer Kulturarvsturism och Kaffe Guider Kunskap Nätverk Boende Mat Information Utrustning Guider Kunskap Sidan 12 Samordnad infrastruktur som kan ta emot besökare under begränsad tid, nationella, regionala och kommunala aktörer Skyltning Parkering, rastplatser Husbilsuppställning Vatten, avlopp, sopor Kartor Kunskap

13 VEM/ VILKA kan utveckla? offentlig/ näring/ ideell förening/ forskning kan hjälpa varandra att se en bred satsning med många parter och roller någon (eldsjäl) utifrån som ser värdet och exploaterar de andra kommer i kölvattnet eller tvingas dit VAD kan de utveckla gemensamt? förhållningssätt till att äga något intressant förhållningssätt till att ta emot besökare HUR kan de utvecklas gemensamt? gemensamt göra hemläxorna som entreprenörer och som ägare av något attraktivt studiebesök/ benchmark och skapa en gemensamma referenser komma utanför grinden för att se sitt eget värde i perspektiv stöd av forskning från olika ämnesområden, ekonomi/ kultur / Sidan 13

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

Kulturmiljön i den regionala utvecklingen

Kulturmiljön i den regionala utvecklingen Kulturmiljön i den regionala utvecklingen En fallstudierapport Rapport från Riksantikvarieämbetet 2002:4 Martin Paju Riksantikvarieämbetets förlag Box 5405, 114 84 Stockholm Tel. 08-519 180 00 Fax 08-519

Läs mer

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation Det nya Glasriket Samverkan Tradition innovation Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund... 7 Utmaningar och fokusområden... 14 Lokal och regional ledning...16 Miljö och energi...

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Inledning Den tid vi lever i Aldrig förr har så många sin bostad och arbetsplats på en annan ort än där vi växte upp, gick i skola och de som

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Konferensdokumentation. Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism. ETOUR i samarbete med:

Konferensdokumentation. Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism. ETOUR i samarbete med: Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism P 2004:20 Skydd av natur och kultur död hand eller lönsam upplevelseindustri? Turistföretagande i natur- och kulturmiljöer en framtidsbransch? 12 13

Läs mer

Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt. En nordisk översikt

Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt. En nordisk översikt Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt En nordisk översikt Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt En nordisk översikt Daniel Nilsson (forfatter)

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Foto: Eva Skyllberg (1, 13, 18), Pål-Nils Nilsson (4), Bengt A Lundberg (7, 15, 16, 20), Carolina Andersson (8, 11),

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer