Praktisk information om. Guldbröllopshemmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktisk information om. Guldbröllopshemmet"

Transkript

1 Praktisk information om Guldbröllopshemmet

2 Innehåll Hjärtligt välkommen till Guldbröllopshemmet!... 2 Kontaktuppgifter personal... 2 Inflyttning... 2 Kort om Temabo... 3 Verksamhetsledningens ansvar... 3 Hälso- och sjukvårdspersonal... 4 Kontaktmannens ansvar... 4 Arbetsterapeut och sjukgymnast... 4 Temacoacher... 5 Veckans program... 5 Det egna boendet... 6 Mat och måltider... 6 Kompetenscentrum för psykisk hälsa... 7 Brandprevention... 7 Dokumentation... 8 Övrigt... 8 Äldre direkt - Stockholms Stad... 8 Förslag och synpunkter... 9 Sida 1

3 Hjärtligt välkommen till Guldbröllopshemmet! Jag heter Helena Piensoho och är verksamhetschef på Guldbröllopshemmet vård- och omsorgsboende. Välkommen till ditt nya hem. Jag och mina medarbetare hoppas att du ska trivas, känna trygghet, glädje. Vi har som mål att du ska känna att du är delaktig i att utforma din dag såsom du vill ha den så långt det är möjligt. I denna broschyr finner du praktisk information om ditt boende. Kontaktuppgifter personal Det finns sjuksköterska i tjänst dygnet runt. Läkare, som finns att tillgå dygnet runt, når du genom sjuksköterskan. Adress: Verksamhetschef: Administratör: Utvecklingsledare: Arbetsterapeut: Sjukgymnast: Temacoach: Kontaktman: Sjuksköterska: Inflyttning Tideliusgatan 16, Stockholm Helena Piensoho Anneli Själander Lotta Burenius Lena Lindgren Pirkko Karvelas Gunilla Rydén Vi har en ambition att du ska bli mottagen på det bästa sättet för att flytten från tidigare boende till din nya bostad ska bli på ett så bra sätt som möjligt och som du önskar. Vid inflyttning till Guldbröllopshemmet får du en personlig kontaktman och en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Arbetsterapeuten och/eller sjukgymnasten besöker dig för att se över dina eventuella behov av hjälpmedel och se över förflyttningsmetoder som behövs. Sida 2

4 När du flyttat in kommer din kontaktman, om möjligt, och tjänstgörande sjuksköterska att ha ett välkomstsamtal med dig för att ta reda på mer om dig, vad du tycker om, dina behov och önskemål. Dessa ligger sedan till grund för aktiviteter och insatser här på Guldbröllopshemmet. Kort om Temabo Temabo startade 2007 med målet att bryta med gamla tankesätt och utveckla äldreomsorgen i Sverige. Vårt mål är att människor ska leva hela livet. I Temabo utgår vi från en salutogen värdegrund, det betyder att vi fokuserar på som är meningsfullt för dig som boende ur ett hälsoperspektiv. Vi strävar efter att du ska känna meningsfullhet, trygghet och delaktighet i din vardag. Aktiviteter och social samvaro blir en naturlig del i din dagliga vård och omsorg. Temabo ägs av Olof Ryderberg, Birgitta Kleimar och Henrik Edlund. Grundprincipen är att återinvestera eventuellt ekonomiskt överskott i verksamhetens kvalitetsutveckling. Verksamhetsledningens ansvar Temabos verksamhetschefer är högskoleutbildade och har stor erfarenhet från att leda äldreomsorgsverksamhet. Verksamhetsledningens uppdrag är att medverka till att skapa ett äldreboende där varje enskild boende ska ha möjlighet att uppleva sin tillvaro som meningsfull, hanterbar och begriplig. Vidare har ledningen ansvar för att alla medarbetare och personalgrupper har rätt kompetens, är engagerade och motiverade för att på ett respektfullt sätt bemöta dig och ditt behov av vård och omsorg. Sida 3

5 Hälso- och sjukvårdspersonal Temabo eftersträvar att hälso- och sjukvårdspersonalen i vår verksamhet har lång erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, goda ledaregenskaper och pedagogiska färdigheter. Vi strävar efter att all omvårdnadspersonal ska ha undersköterskekompetens. Sjuksköterskorna har geriatrisk erfarenhet. Våra legitimerade sjuksköterskor har en arbetsledaransvar för omvårdnadsoch omsorgsarbetet. I dag ombesörjes de boendes läkarbehov genom läkarorganisationen Legevisitten. Kontaktmannens ansvar Din kontaktman är ansvarig för att se till att vi har tillräckligt med uppgifter om dig när du flyttar in så att vi kan ta emot dig på ett bra sätt. Kontaktmannen blir den som lär känna dig och som sedan är ansvarig för att dina behov och önskemål uppfylls och dokumenterar i din genomförandeplan, oavsett vem som utför insatserna och aktiviteterna. Din kontaktman är även dig behjälplig vid behov med städning, tvätt, inköp, hygien, beställning av tid till frisör och fotvård med mera. Arbetsterapeut och sjukgymnast I vår verksamhet finns legitimerad arbetsterapeut och sjukgymnast som bl.a. kan ge stöd i aktiviteter i det dagliga livet och tillgodose behovet av hjälpmedel. Sida 4

6 Temacoacher På Temabo har vi temacoacher, med konstnärlig och/eller terapeutiska/pedagogiska utbildningar. Målet är att temacoacherna tillsammans med dig, andra boende och övrig personal skapar förutsättningar för en meningsfull vardag med ett rikt utbud av program och aktiviteter, samt även sätta guldkant på tillvaron. På programmet finns till exempel konserter med inbjudna artister och egen sång, musikstunder, utevistelser, bakning, spel & lek, vardagssysslor i kök och tvättstuga, odling i trädgård och på balkong samt blomskötsel, rörelse/gymnastik, dans, högläsning, målning och goda samtal. Det finns aktiviteter på både individ- och gruppnivå. Veckans program Gruppaktiviteter sammanställs i ett veckoprogram som finns publicerade på Temabos hemsida. De olika våningsplanen har även egna aktiviteter, du hittar information om dem på våningsplanet där du bor. Sida 5

7 Det egna boendet Guldbröllopshemmet Att flytta till Guldbröllopshemmet innebär att man har en egen lägenhet med toalett/dusch. Du inreder din lägenhet med dina möbler utifrån egna önskemål och behov. Guldbröllopshemmet bistår med säng och madrass till dig. Det finns en extra säng att tillgå om en närstående vill sova över. Om du vill kan du få nycklar till din bostad. Det finns trevliga gemensamma utrymmen som vardagsrum, kök och två matsalar. Räkningar för hyra, mat- och omvårdnadskostnader skickas direkt till dig från Södermalms stadsdelsförvaltning. Tvättning hjälper din kontaktman dig med. Vi rekommenderar dig att teckna en hemförsäkring. Mat och måltider Du kan välja att äta måltiderna på ditt rum eller tillsammans med övriga boende i någon av de gemensamma matsalarna. Idag får vi maten från Dafgård och maten tilllagas i köket. Mellanmål, frukt och dryck finns att tillgå när så önskas. Vi har en kaffe/testund på förmiddagen, eftermiddagen och kvällen men även vid önskemål. Sida 6

8 Måltiderna serveras enligt följande tider: Frukost ca kl Lunch kl Middag kl Kompetenscentrum för psykisk hälsa Sedan oktober 2011 har vi på Temabo ett kompetenscentrum för psykisk hälsa hos äldre. Målet är att bli bättre inom området, samla och sprida nya kunskaper, erfarenheter och forskning samt att integrera detta i det dagliga arbetet. Vi arbetar också för en ökad samverkan med vårdaktörer utanför Temabos verksamheter såsom psykiatrin och specialiserade team inom äldrepsykiatri. Utvecklingsansvarig för detta centrum är vår utvecklingsledare Lotta Burenius. På Guldbröllopshemmet finns det dessutom ett våningsplan med äldrepsykiatrisk inriktning. Brandprevention Vi arbetar systematiskt på lokal nivå för att förebygga brand och för att minska konsekvenserna vid ett brandtillbud: Varje plan på Guldbröllopshemmet har en tydlig och dokumenterad brandskyddsorganisation med brandskyddsansvarig samt lokala brandskyddsombud. Alla medarbetare känner till vem och hur brandskyddsfrågorna hanteras. Rök - och värmedetektorer finns i hela boendet, dessa känner av om det skulle bli rökutveckling och brand. På våningsplanen finns automatiskt larmlagringssystem, som är vidarekopplat till brandförsvaret med en larmlagring på 5 minuter. Personalen får utbildning och nödvändig övning i brandskyddsarbetet. Sida 7

9 Dokumentation Personal har enligt socialtjänstlagen skyldighet att dokumentera. Den sociala dokumentationen består av social journal, levnadsberättelse och genomförandeplan. I den sociala dokumentationen sammanställs dina behov, önskemål och bakgrund så att din vård- och omsorg ska bli så bra som möjligt. För all dokumentation gäller sekretess och det är bara den personal som behöver veta som har tillgång till det. Du har rätt att läsa det som skrivs om dig. Stockholms Stad har skapat något som kallas omsorgsdagboken, där kan du och dina närstående följa hur omsorgen bedrivs och få tillgång till vad som skrivs om dig, avseende genomförandeplan och social dokumentation. Du kan ta del av beslut, genomförandeplan, vad som hänt, journalanteckning, kontaktuppgifter mm. Samtycke av boende måste ges för tillgång till dagboken. Du kan hitta omsorgsdagboken på Stockholms stads hemsida, Övrigt Fotvårdare besöker den boende var 8:e vecka eller vid behov. Tandläkare och tandhygienist kommer årligen. Frisör finns i närheten. Kontakt med äldrepsykiatri och BPSD-team Din kontaktman hjälper dig med ovanstående vid behov. Äldre direkt - Stockholms Stad Om du vill komma i kontakt med Stockholms stads äldreförvaltning så är telefonnumret Där kan du lämna synpunkter, komma med frågor eller komma i kontakt med äldre direkt, äldreförvaltningens inspektionsenhet eller äldreombudsmannen. Sida 8

10 Förslag och synpunkter Vi är mycket tacksamma för dina synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar. Det hjälper oss att utveckla verksamheten och ständigt öka kvaliteten. Det finns blanketter för detta i entrén som du/ni lämnar i vår röda låda märkta förslag och synpunkter på entré planet. Eller så kan du prata med verksamhetschefen. Välkommen till Guldbröllopshemmet! Sida 9