Dina räddare. här får du gratis. Konsumenter i kläm kan få gratis rådgivning på allt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dina räddare. här får du gratis. Konsumenter i kläm kan få gratis rådgivning på allt"

Transkript

1 Dina räddare här får du gratis Räddaren i nöden? Finansbranschen har faktiskt flera. Hit kan du vända dig om du känner dig lurad av din bank eller är missnöjd med din teleoperatör. AV KARIN ARNELL Konsumenter i kläm kan få gratis rådgivning på allt fler ställen. I takt med att marknaderna avregleras dyker nya hjälpande händer upp för att stödja vilsna eller kanske rent av ilskna privatpersoner. En av de senaste är Konsumenternas tele- och internetbyrå. Privata Affärer får dagligen samtal från många läsare som vill veta vart de ska vända sig. Det kan handla om allt från enklare information och rådgivning till rena finansbedrägerier. Här är en guide till myndigheter och rådgivningsbyråer som du kan konsultera kostnadsfritt. Finans inspektionen Finansinspektionens, FI:s, uppgift är att övervaka, granska och godkänna aktörerna på finansmarknaden. Men FI agerar inte för den enskilde kunden i ett enskilt fall. För att uppnå vårt mål med bättre skydd för konsumenterna är vi ute på plats och testar att företagen följer reglerna om finansiell rådgivning. Men det är också centralt att konsumenterna vet vilka rättigheter de har och här försöker vi bidra till detta med en bra information på vår hemsida, säger FI:s generaldirektör Ingrid Bonde. FI publicerade i våras en undersökning där det konstaterades att många företag har svårt med gränsdragningen mellan rådgivning och försäljning. Om en rådgivare inte är säker på när det är en rådgivningssituation är det ju omöjligt för samme rådgivare att veta när reglerna om finansiell rådgivning gäller. Definitionen av en rådgivningssituation är därför en av de mest centrala och därmed en av de viktigaste frågorna just nu. Vart vänder man sig om man är missnöjd med ett särskilt företag? Kontakta i första hand den person som är ansvarig på företagets lokala kontor eller som normalt har hand om dina affärer, i andra hand den som är klagomålsansvarig. Regeringen vill stärka konsumentskyddet Namn: Finansinspektionen Webbadress: Telefonnummer: Anställda: ca 250 ytterligare för dem som sparar pengar. Inför nästa år föreslås en förstärkning av FI:s resurser med drygt 20 miljoner kr. Vanliga frågor till Finansinspektionen: Vad ska jag tänka på när jag får råd om mina placeringar? Svar: Förväxla inte information eller marknadsföring med rådgivning. Fråga den tjänsteman du har kontakt med om du får råd eller inte, om du är osäker. Har försäkringsbolaget som kontaktat mig tillstånd att bedriva verksamhet? Svar: I Finansinspektionens tillstånds- och tillsynsregister finns uppgifter om samtliga försäkringsbolag som har tillstånd att bedriva verksamhet. 60 NOVEMBER 2007 PRIVATA AFFÄRER

2 i nöden juridisk hjälp Konsument verket Konsumentverkets generaldirektör är också KO, Sveriges konsumentombudsman. KO tar endast i undantagsfall om det är principiellt viktigt sig an enskilda tvister. Konsumentverkets uppgift är att bevaka konsumenternas rättigheter och ekonomiska möjligheter. Informationen sprids sedan via kommunernas konsumentvägledare. Det är också till dem som du vänder dig för att få hjälp vid t ex en tvist (rutan här under). Om du får problem när du handlar i ett EU-land vänder du dig till Konsument Europa, en enhet i myndigheten (nästa uppslag). Namn: Konsumentverket Webbadress: Telefonnummer: Anställda: ca 120 Konsumentverket försöker förebygga problem genom att driva frågan om tydlig information och bra avtalsvillkor för konsumenterna. Vi påtalade nyligen i ett samarbete med Finansinspektionen att villkoren i många avtal som används på den finansiella marknaden är svårförståeliga och krångliga. Villkoren bör i stället utformas på sätt som gör att konsumenten förstår innebörden, säger Hans Lundin, tillförordnad presschef vid Konsumentverket. Inom det finansiella området är marknadsföring och avtalsvillkor för korta krediter ett prioriterat område. Konsumentombudsmannen har drivit mål i Marknadsdomstolen mot ett bolag vad gäller marknadsföringen, och fortfarande pågår ett mål mot samma bolag gällande skäligheten i vissa avtalsvillkor. Konsumentverket har även lämnat in en begäran till regeringen om en översyn av lagstiftningen på området för att begränsa skadeverkningarna som dessa korta krediter kan innebära för framför allt unga konsumenters ekonomi. Vanliga frågor till Konsumentverket: En 16-åring beställer CD-skivor på internet och kryssar för att föräldrarna godkänt köpet, vilket inte stämmer. Är 16- åringen bunden av avtalet? Svar: Minderåriga har inte rätt att ingå avtal utan att målsman godkänner köpet. Företaget som säljer varor på internet får ta risken att det finns barn som kan göra beställningar utan att föräldrarna vet om det. Köpet är alltså inte bindande. Har affärer skyldighet att ta tillbaka apparater med inbyggda uppladdningsbara batterier, till exempel eltandborstar? Svar: Butiker som säljer bilbatterier och varor med inbyggda miljöfarliga batterier är skyldiga att ta emot hela varan. De kan även slängas i batteriholken, om de får plats, eller lämnas på den plats kommunen anvisar. Konsument vägledaren Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig personliga råd i enskilda tvister och ärenden. Konsumentvägledarna arbetar i nära kontakt med Konsumentverket och hjälper dig att hitta i djungeln av lagar och paragrafer. De upplyser om dina rättigheter och skyldigheter, kan ge råd inför viktiga köp och hjälpa till med reklamationer. Ett gott råd är att kontakta konsumentvägledaren innan du ingår ett avtal med näringsidkaren. Om det uppstår en tvist mellan dig och säljaren kan konsumentvägledaren fungera som medlare. Vanliga frågor till konsumentvägledaren: Vad betyder märket med en ledsen baby, 0 3 år, på Legoförpackningar? Svar: Märket på leksaksförpackningen betyder att leksaken, av säkerhetsskäl, inte ska användas av barn under tre år. Jag har beställt en bok via internet från Storbritannien. Nu har jag ångrat mig. Vad kan jag göra? Svar: Du har en ångerrätt om minst sju arbetsdagar från den dag du har tagit emot varan. Du behöver inte ange några skäl. Den enda kostnad som får läggas på dig på grund av att du ångrar dig är den direkta kostnaden för att skicka tillbaka varan. Namn: Konsumentvägledaren Webbadress/telefonnummer: Sök konsumentvägledare i din kommun på Antal: 268 kommuner har någon typ av vägledning. Totalt 196 årsarbetskrafter. PRIVATA AFFÄRER NOVEMBER

3 Konsumenternas elrådgivningsbyrå Vårt jobb är att förklara för konsumenterna hur elmarknaden fungerar Många konsumenter är omedvetna om hur lönsamt det är att träffa ett nytt elavtal. En villaägare kan spara tusentals kronor om året, säger Bo Hesselgren, VD för Konsumenternas elrådgivningsbyrå. I oktobermörkret drar högsäsongen på rådgivningsbyrån i gång. Under halvåret som följer ringer det oupphörligt på den dagliga telefontiden i lokalerna som delas med Konsumenternas försäkringsbyrå och Konsumenternas bank- och finansbyrå. Vårt jobb är att förklara elmarknaden. Man måste förstå den för att kunna vara en aktiv konsument och inte kasta bort pengar i onödan, säger Bo Hesselgren. Ungefär hälften av de telefonsamtal och mejl som Konsumenternas elrådgivningsbyrå har fått sedan starten för drygt fem år sedan är frågor om elpriser, avtal och byten på elmarknaden. Resten är mestadels klagomål och gäller ofta olika avtalsvillkor. Webbplatsen har under samma period haft omkring en miljon besök. En vanlig fråga handlar om valet mellan rörligt och fast pris. Särskilt när elpriset väntas stiga. Många räknar med ett fördubblat rörligt pris nästa år, och i budgeten höjs elskatten. Det går inte att i förväg säga vad som är bäst. Hittills har många som haft långt avtal tjänat på bundet pris eftersom elpristrenden under flera år varit stigande. Rörligt pris har dock varit billigare under det senaste året. Prisstatistiken på webbplatsen kan tillsammans med Konsumentverkets elprisjämförelser vara ett bra verktyg i jakten på bästa priset bland de över 100 elhandlare som finns att välja emellan. Namn: Konsumenternas elrådgivningsbyrå Webbadress: Telefonnummer: , kl 9 12 Anställda: 4 Data inspektionen Konsument Europa Datainspektionen lämnar inte några konkreta råd till enskilda personer i finansiella frågor. Hit vänder du dig om det exempelvis är felaktiga uppgifter om dig i en kreditupplysning på dig eller om ett inkassoföretag förföljer och trakasserar dig. Vilken är er viktigaste fråga just nu? Inom det finansiella området är det att komma tillrätta med barns roll som gäldenär, säger Amina Grill, pressekreterare vid Datainspektionen. Har du något exempel där ni har gjort stor nytta? Vi bidrog exempelvis till att stoppa den otillbörliga kravverksamheten av påhittade internettjänster, så kallad modemkapning. Vanliga frågor till Datainspektionen Får jag publicera en lista med namn på nätet? Svar: Att publicera en lista med namn som inte har strukturerats på annat sätt än att namnen står i en viss ordning är ett exempel på behandling av personuppgifter som är undantagen från PUL:s hanteringsregler. Det kan exempelvis vara en förening som presenterar en lista på medlemmarna i styrelsen på sin webbplats eller en kommun som på sin webbplats listar personer som innehar kommunala förtroendeuppdrag. Vilka uppgifter finns i kreditupplysningsregistren? Svar: Kreditupplysningsföretagen hämtar huvudsakligen uppgifter från myndigheter. Det är främst dessa uppgifter som inhämtas om privatpersoner: identitetsuppgifter, inkomst, förmögenhet och innehav av fastighet samt betalningsanmärkningar. Namn: Datainspektionen Webbadress: Telefonnummer: Anställda: ca 50 Konsument Europa hjälper dig till rätta på EU-marknaden när du behöver råd inför ett köp från ett annat land eller hjälp om du fått problem efter köpet. Konsument Europa tillhör Konsumentverket och finansieras även av Europeiska kommissionen. Vanliga frågor till Konsument Europa Jag bokade en hyrbil över internet. När jag skulle betala stämde inte priset. Vad kan jag göra? Svar: Det är viktigt att efteråt kunna visa vad du avtalat om vid beställningar över internet. Skriv alltid ut information som har med avtalet att göra. Om du inte har kvar uppgiften om det avtalade priset är det svårt eller omöjligt att göra något i efterhand. Kan du däremot bevisa att 62 NOVEMBER 2007 PRIVATA AFFÄRER

4 Man måste förstå elmarknaden för att kunna vara en aktiv konsument, säger Bo Hesselgren, Konsumenternas elrådgivningsbyrå. FOTO: MICHAEL MELANSON Det senaste året har antalet klagomål om elhandelsavtal ökat kraftigt. Ett vanligt exempel är att kunder som avtalat om byte till ny elhandlare i en del fall har fått vänta orimligt länge på bekräftelse om att bytet genomförts. Men nu är det möjligt att säga upp avtalet om företaget inte fakturerar som det lovat, och inte klarar att rätta till det. Medan elhandlaren är det företag som du köper din el av är det nätföretaget som äger och underhåller elledningen fram till din bostad. Vilket nätföretag du har beror på var fastigheten är belägen. Om du bygger en ny bostad eller ansluter fritidshuset till elnätet ska du och nätägaren teckna ett avtal om nyanslutning. För att ta reda på om avgiften är rimlig kan du vända dig till Energimarknadsinspektionen som övervakar prissättningen. Det är kostnadsfritt och kan löna sig särskilt för den som bor i glesbygd där anslutningsavgiften oftast är högre. En annan viktig fråga för elrådgivningsbyrån är att rensa bort oklara begrepp, som till exempel elleverantör. Vår erfarenhet är att begreppet av många kunder uppfattas som liktydigt med det lokala nätföretaget. Det gör att en del kunder tror att ett byte till en annan än den lokale elhandlaren kan påverka kvalitet och säkerhet i kundens lokala elnät. Vanliga frågor till Konsumenternas elrådgivningsbyrå Vem ska läsa av mätaren när jag byter elhandlare? Svar: Din mätare avläses av nätföretaget som meddelar mätarställningen till din tidigare och nya elhandlare. Det är bra om även du, för din egen skull, läser av mätaren så du har koll på mätarställningen vid bytet. Hur länge kan elföretaget kräva mig på betalning? Svar: Enligt preskriptionslagen gäller en treårsgräns i konsumentförhållanden. Om du får en faktura för en period som ligger längre bakåt i tiden än tre år kan du invända mot den. Ofta har du även rätt till ett avdrag på cirka procent och en kostnadsfri avbetalningsplan. KARIN ARNELL Bästa skyddet mot Nigeriabrev och falska internetlotterier Den som fått ett Nigeriabrev eller blivit utsatt för falska internetlotterier kunde tidigare vända dig till Finanspolisen. Men fallen tas inte längre emot eftersom de anses för svårutredda. Den som drabbas bör i stället tänka på att: Inga seriösa aktörer samlar in pengar, gör affärer eller delar ut vinster, arv eller liknande via internet. Om du får ett sådant här meddelande bör du radera brevet utan att svara avsändaren. Skicka aldrig några pengar. Gör en anmälan till polisen där du bor om du redan har blivit lurad att betala pengar. Konsumenternas bank- och finnansbyrå priset inte stämmer med avtalet ska du självklart reklamera hos säljaren. Om du inte får rättelse, kontakta oss. Min flygresa till Paris var överbokad så jag fick ta ett senare plan. Vad har jag för rätt till kompensation? Svar: När det gäller förseningar som beror på överbokning finns det särskilda regler inom EU. Om du infunnit dig i rätt tid och inte får följa med trots att du har en bekräftad biljett har du rätt till kompensation enligt reglerna. Namn: Konsument Europa Webbadress: Telefonnummer: , kl 9 12, måndagar även E-post: Anställda: 6 Konsumenternas bank- och finansbyrå har en liknande roll som Konsumenternas försäkringsbyrå inom sitt område. Bank- och finansbyrån hjälper till med att tolka avtalsvillkor och annan information från bankerna. Vårt mål är att sprida information för att ge konsumenter bättre beslutsunderlag, säger Ulf Rydstedt, tillförordnad chef för Konsumenternas bank- och finansbyrå. En annan viktig uppgift är att fånga upp konsumentproblem på området samt sammanställa och redovisa dessa för myndigheterna och företagen. Vanliga frågor till Konsumenternas bank- och finansbyrå Jag lämnade kvar mitt kort på hotellrummet på semestern medan jag var ute. Då jag kom tillbaka var kortet stulet. Har banken rätt i att jag har varit grovt oaktsam och själv måste stå för de obehöriga uttag som skett? Svar: Ja, du måste själv stå för de obehöriga uttag som skett. Ansvar för obehöriga uttag när man har förlorat sitt kort regleras i konsumentkreditlagen 34. Jag har gjort ett köp med mitt kort för två månader sedan men beloppet har ännu inte dragits från mitt konto. Hur lång tid får det gå innan beloppet dras? Svar: Preskriptionstiden för konsumentfordringar är tre år. Det innebär att företaget har tre år på sig att åberopa sin fordran. Du måste alltså ha täckning på kontot för ett köp i upp till tre år. Namn: Konsumenternas bank- och finansbyrå Webbadress: Telefon: , kl 9-12 Anställda: 6 jurister PRIVATA AFFÄRER NOVEMBER

5 Konsumenternas tele- och internetbyrå Tydligare operatörer ger färre klagomål Sedan Konsumenternas teleoch internetbyrå, KTIB, öppnade förra hösten har antalet ärenden minskat. Operatörerna har förbättrat sina rutiner och blivit tydligare vilket leder till färre klagomål, säger Mattias Grafström, VD för rådgivningsbyrån. Det är bara vid ett fåtal tillfällen som någon upprörd konsument har ringt på dörren till KTIB i kontorskomplexet Garnisonen i Stockholm. Kontakten med konsumenterna sköts i stället via telefon och mejl i de luftiga lokalerna där fyra jurister, en ekonom och en informatör samsas. Vi har dagliga telefontider, svarar på mejl, sköter de löpande ärendena samt träffar operatörer och en hel del konsumentvägledare, säger Mattias Grafström. KTIB ägs av IT-företagen och finansieras av 17 tele- och internetoperatörer, där alla stora bolag är med. Målet är att skapa en bättre situation för alla på marknaden, såväl konsumenter som operatörer. Vi vill också ge konsumenter vägledning i vad man ska tänka på vid köp av tele- och internettjänster eller vad en konsument kan göra i en tvist med sin operatör. Sedan starten i oktober förra året har drygt ärenden kommit in. De allra flesta, ungefär en tredjedel, handlar om internet och bredband. Många frågor gäller ADSL (Assymetric Digital Subsciber Line). Det kan vara allt från leverans- till flytt- och bytesproblem. Allt fler är beroende av nätet för att till exempel sköta bankärenden och blir frustre- Namn: Konsumenternas tele- och internetbyrå Webbadress: Telefonnummer: , kl 9 12 Anställda: 6 64

6 FOTO: MICHAEL MELANSON Många missnöjda kunder skulle man kunna undvika genom att säljare aldrig erbjuder mer än de kan lova, säger Mattias Grafström på Konsumenternas tele- och internetbyrå. rade när det inte funkar. I början fick vi också många klagomål på hastigheten på bredband. Trots att hastigheten inte ändrats har klagomålen blivit färre. Förklaringen är antagligen att leverantörerna har blivit tydligare i sin information och bidragit till mer realistiska förväntningar hos kunderna. Problemen som orsakas av att upp till -hastigheter används i marknadsföringen består dock då det lätt skapar just orealistiska förväntningar. En av de viktigaste frågorna på sikt är att ytterligare förbättra informationen från operatörerna. Det gäller allt från support till kundtjänst och marknadsföring. All teknisk jargong och alla finstilta kontrakt fortsätter att sätta myror i huvudet på många konsumenter. Många missnöjda kunder skulle man kunna undvika genom tydligare information och genom att se till att säljare aldrig lovar mer än vad som kan erbjudas. Sedan ligger det givetvis ett ansvar även på kunden att ta del av den information som finns. KTIB har dock inte möjlighet att svara på alla frågor. Sådant som rör fel på själva mobiltelefonen eller datorn hänvisas till det ställe där produkten är köpt. Handlar det om TV, till exempel kanalutbudet, störningar eller problem vid digital-tv-övergången är det bättre att kontakta SVT eller den leverantör man har av TV-tjänsten. Under året som gått har KTIB:s närmaste granne, Etiska rådet för betalteletjänster, också fått mer att göra. Dit rekommenderar vi konsumenter att vända sig när det är frågor och tvister kring innehållstjänster som chattjänster, prenumeration på ringsignaler, vitsar och horoskop. Mattias Grafstöms förhoppning är att antalet klagomål som beror på informationsbrist fortsätter att minska. Samtidigt tror han att den nya tekniken, exempelvis IP-telefoni, kommer att föra med sig olika barnsjukdomar vilket lär ge avtryck i klagomålsstatistiken. Vanliga frågor till konsumenternas tele- och internetbyrå: Vad gäller när en operatör köps upp av en annan? Svar: Det finns ingen klar praxis om vad som gäller när en operatör köper upp en annan operatörs kunder. Det ska dock framgå av villkoren mellan kunden och den tidigare operatören vilka regler som gäller för en så kallad överlåtelse av avtalet. En operatörsöverlåtelse kan därmed medföra att en annan operatör än den du ingått avtal med står som avtalspart för din teleeller internettjänst. Om operatören vill ändra avtalet ska du få information om detta minst en månad innan ändringen träder i kraft. Om du inte godkänner ändringen har du rätt att säga upp avtalet utan att drabbas av någon kostnad, avgift eller annan påföljd. Samtidigt som du får information om avtalsändringen ska operatören informera dig om din rätt att säga upp avtalet om du inte accepterar ändringen i villkoren. Hur reklamerar jag en felaktig faktura? Svar: Kontakta i första hand den operatör eller tjänsteleverantör som du anser är ansvarig för felaktigheterna. KTIB rekommenderar att du ber att få en skriftlig bekräftelse om du gör en muntlig reklamation eller att du reklamerar genom e- post, brev eller fax till företaget. Om du får en påminnelse behöver du egentligen inte svara en gång till eftersom du redan invänt en gång. Det kan dock vara lämpligt att reagera även på påminnelsen och bifoga en kopia på din första reklamation. Om företaget trots allt skickar fakturan till en inkassofirma och firman skickar ett krav till dig måste du åter reklamera fordran. Skicka ett nytt brev till inkassobolaget tillsammans med det första brevet till företaget och behåll en kopia. Om du ändå inte kommer överens med företaget kan du vända dig till oss. Konsumenternas tele- och internetbyrå KARIN ARNELL Bästa råden vid köp av tele- och internettjänster Sätt dig in i vad du köper. Ta reda på vad som gäller för bland annat uppsägnings- och bindningstider. Se till att muntliga utfästelser även blir skriftliga. Kolla hur du kommer i kontakt med till exempel kundtjänst, om du tycker att det är viktigt. Hur tillgänglig är den? Ta reda på vad som gäller vid felavhjälpning. Hur lång tid tar det att rätta till fel? Vilka ersättningsnivåer kan bli aktuella? 65

7 Allmänna Nämndens råd följs för det mesta Sedan lagen om finansiell rådgivning infördes 2004 har antalet klagomål på bankernas rådgivning kraftigt minskat. Förklaringen är goda tider, säger Arns ordförande Lotty Nordling. Allmänna reklamationsnämnden, Arn, gör rättsliga prövningar i enskilda fall. Nämnden låter båda parter framföra sina argument och gör sedan en bedömning. Den leder till en rekommendation, som företagen i de flesta fall följer. När en konsument hamnar i en tvist med exempelvis en bank, ett fondbolag eller ett försäkringsbolag kan de vända sig till oss så prövar vi den opartiskt, säger Arns ordförande Lotty Nordling. Är det några försäkringar ni inte tar upp? Vi prövar inte försäkringar där det krävs medicinsk sakkunskap för att bedöma. Det handlar ofta om personförsäkringar, till exempel där frågan är om en viss sjukdom är medfödd. Dessa kan i stället prövas av Försäkringsförbundets personförsäkringsnämnd. Nämnden tar sig också an fall med kapital-, liv- och pensionsförsäkringar. Sedan reklamationsnämnden När börsen faller brukar värdepappersärendena öka, säger Arns ordförande Lotty Nordling. lagen om finansiell rådgivning infördes 2004 har antalet klagomål på bankernas och finansinstitutens rådgivning minskat. Förklaringen är goda tider. Det har varit låga räntor och folk har inte förlorat några pengar på börsen. När börsen faller brukar värdepappersärendena öka. Även tvister mellan kund och bank i olika andra bankärenden, ofta om vem som är betalningsskyldig efter kontokortsstölder, har de senaste åren blivit färre. Namn: Allmänna reklamationsnämnden Webbadress: Telefonnummer: , kl 9 12 Anställda: ca 30 Arns värdegränser 500 kr för ärenden som hör till sko-, textil- eller allmänna avdelningarna kr för ärenden som hör till el-, motor, rese-, möbel- eller tvättavdelningarna kr för ärenden som hör till bank-, bostads-, båt-, fastighetsmäklar- eller försäkringsavdelningarna. Vanliga frågor till Arn: Prövar nämnden tvister som gäller också små belopp? Svar: Nämnden tillämpar tre olika så kallade värdegränser (se här ovan). För en prövning krävs att det belopp konsumenten kräver måste vara högre än värdegränsen om inte ärendet är av principiell betydelse eller det finns andra särskilda skäl. Hur länge kan jag dröja innan jag anmäler ärendet till Arn? Svar: Du måste göra anmälan senast inom sex månader från det att motparten sagt nej till de krav du framställt till denne. Tiden räknas från det att motparten första gången sagt nej. Konsumenternas Konsumenternas försäkringsbyrå gör regelbundna jämförelser av olika försäkringar, som bil-, barn- eller hemförsäkringar. Byrån ger också hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller privatpersoners frivilliga försäkringar. Vår viktigaste uppgift är att hjälpa och stödja konsumenter i försäkringsfrågor. För närvarande läggs mycket krut på en stor jämförelse av alla försäkringsbolags livförsäkringsavgifter, säger Gunnar Olsson, chef för försäkringsbyrån. Vi får cirka telefonsamtal och mejl om året. Just nu handlar många om olika specialförsäkringar, till exempel om man ska teckna en försäkring för varje kapitalvara man äger. Annars är det ganska säsongsbetonat. Folk undrar om försäkringsbyrå reseskydd inför semestern och vid regn är det översvämningsfrågor. Vanliga frågor till Konsumenternas försäkringsbyrå: Min son var kraftigt berusad när han föll från ett balkongräcke och skadade sig. Kan han ändå få ersättning från olycksfallsförsäkringen? Svar: Eftersom din son var kraftigt berusad och händelsen sannolikt beror på detta får du räkna med att ersättningen minskas jämfört med om samma händelse inträffat när han var nykter. Det kan till och med bli så att det inte utbetalas någon ersättning alls men gör en anmälan till försäkringsbolaget så får de ta ställning till din sons ersättning. Jag har två olika olycksfallsförsäkringar. Kan jag få ut något från båda två om jag råkar ut för en olyckshändelse? Svar: Om man får en bestående medicinsk invaliditet kan man få ut ersättning från flera försäkringar. Kostnadsersättningar kan däremot endast ersättas från en försäkring. Namn: Konsumenternas försäkringsbyrå Webbadress: Telefonnummer: , kl 9 12 Anställda: NOVEMBER 2007 PRIVATA AFFÄRER

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1 AVSNITT 2 Koll på cashen 1 Ordlista 24-månadersavtal ett avtal där du binder dig att betala en viss kostnad i 24 månader, för till exempel en mobiltelefon. Abonnemang ett löpande avtal som ger dig tillgång

Läs mer

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå Konsumenternas Bank- och finansbyrå Konsumenternas Bank- och finansbyrå Verksamhet: Gratis och oberoende information och vägledning Kontakt via telefon, e-post och brev 5 400 ärenden (2015) Återkopplar

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

Vi lämnar kostnadsfri information och vägledning inom området bank och finans. Vi kan kontaktas via telefon, mail eller brev. Vi kan inte agera som

Vi lämnar kostnadsfri information och vägledning inom området bank och finans. Vi kan kontaktas via telefon, mail eller brev. Vi kan inte agera som 1 Vi lämnar kostnadsfri information och vägledning inom området bank och finans. Vi kan kontaktas via telefon, mail eller brev. Vi kan inte agera som ombud för konsumenter i tvister. Vi kan heller inte

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Läs mer på internet: www.polisen.se: Om Polisen Arbetet mot

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

1 I Om telefoni. om telefoni

1 I Om telefoni. om telefoni 1 I Om telefoni om telefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TELEFONI Den här broschyren handlar om den telefoni som du får via en fast anslutning

Läs mer

ett avtalsförslag. Om du inte gör ett aktivt val av elhandelsbolag får du ett tillfälligt elpris hos Bixia.

ett avtalsförslag. Om du inte gör ett aktivt val av elhandelsbolag får du ett tillfälligt elpris hos Bixia. Hur gör jag när jag ska flytta in? Du fyller i bifogad anmälan och skickar den till oss senast 15 dagar före inflyttningsdag. Här anmäler du vilka tjänster du vill beställa från oss: tillgång till elnät,

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Bedrägerier angår oss alla Läs mer på internet: www.polisen.se:

Läs mer

Konsumentvägledning - oberoende och kostnadsfri hjälp

Konsumentvägledning - oberoende och kostnadsfri hjälp Konsumentvägledning - oberoende och kostnadsfri hjälp Finns i flera kommuner i olika omfattning www.hallakonsument.se/sok-din-kommunskonsumentverksamhet Sid. 2 En helt unik situation Asylsökande, de 15

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund.

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Dock längst till 40 års ålder. Studentlivförsäkring 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall Försäkringen betalar ut ett skattefritt

Läs mer

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning:

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning: MANUAL CHECKLISTA Min elförbrukning Mätar- och avläsningsfrågor: Varför elnätsföretaget måste få uppgifterna? För att mäta förbrukad el under en period För att ligga till grund för faktura Hur avläsning

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Dagens Konsumtion. Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam.

Dagens Konsumtion. Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam. Dagens Konsumtion Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam. Tänk alltid igenom dina val en extra gång innan du

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Beslut om avbrottsersättning och jämkning i samband med stormen Dagmar jul/nyår 2011/2012

Beslut om avbrottsersättning och jämkning i samband med stormen Dagmar jul/nyår 2011/2012 Beslut om avbrottsersättning och jämkning i samband med stormen Dagmar jul/nyår 2011/2012 Alla kunder som haft sammanhängande strömavbrott längre än 12 timmar får normalt minst 900 kr, kunder som haft

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

om bredband ==== == 1 I Om bredband

om bredband ==== == 1 I Om bredband om bredband ==== == 1 I Om bredband GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBAND Med bredband kan du hämta och skicka stora mängder information

Läs mer

Det spelar roll vad du gör. Bedrägerier. Köp och sälj säkert på internet. Falska fakturor anmäl och bestrid. Skydda din identitet!

Det spelar roll vad du gör. Bedrägerier. Köp och sälj säkert på internet. Falska fakturor anmäl och bestrid. Skydda din identitet! Det spelar roll vad du gör Bedrägerier Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid Skydda din identitet! Att köpa och sälja säkert på internet Köper eller säljer du begagnade varor

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni 1 I Om mobiltelefoni om mobiltelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM MOBILTELEFONI Det finns många erbjudanden och lösningar för dig som

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Konsumentens bästa samma mål olika medel

Konsumentens bästa samma mål olika medel Konsumentens bästa samma mål olika medel PTS marknadsdag, seminarium A Konsumenternas bästa samma mål olika medel Post- och telestyrelsen, PTS Anna Montelius Konsumentverket, KOV Ola Svensson Cecilia Hurtig

Läs mer

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9. KONSUMENTskydd

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9. KONSUMENTskydd RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9 KONSUMENTskydd Konsumentköplagen Gäller för köp av varor ( lösa saker ): Ansvar för varan Fel på varan Reklamera felet Garanti Rättsligt fel Rättelse av fel Ångra ett köp Dröjsmål

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser.

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 3. Budget är en plan över inkomster och utgifter. Det kan t.ex

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå Statens konsumentråd avgav 1972 betänkandet Konsumentupplysning om försäkringar (SOU 1972:29). I betänkandet konstaterades bl a att det fanns behov av en aktiverande

Läs mer

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBANDSTELEFONI och andra nya sätt att ringa I dag finns

Läs mer

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis.

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis. KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumentvägledaren hjälper till med information om bl.a. konsumenträtt och vänder sig till både konsument och näringsidkare i Ger råd och tips om tester innan köp. om du har hamnat

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om fast telefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Traditionell telefoni och bredbandstelefoni Den här broschyren handlar

Läs mer

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 2013-10-21 Uppföranderegler Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Om uppförandereglerna Uppförandereglerna tillämpas när operatör som är med och finansierar Telekområdgivarna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad

Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad www.goteborg.se Att vara vuxen innebär ett större ansvar för det som rör dina pengar och din konsumtion. Här får du lite värdefull kunskap på vägen in

Läs mer

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar. Konsumentkunskap Ordet konsumtion betyder förbrukning. Alla vi som använder saker och tjänster är konsumenter för vi förbrukar. De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

Läs mer

Har du varit i kontakt med kommunal konsumentvägledning?

Har du varit i kontakt med kommunal konsumentvägledning? Anmälare Förnamn Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm E-post: arn@arn.se www.arn.se Efternamn Anmälan - bank 1 (8) c/o Epost Kön Kvinna Ålder Man Annan Har du varit i kontakt med kommunal

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Pejl på pengarna Bra att veta för dig som blivit myndig Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Budget- & skuldrådgivningen och konsumentvägledningen i Botkyrka kommun MÅNGA BÄCKAR SMÅ Många små kostnader

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Definitioner. 2. Vad är det som gäller mellan Kunden och Fello?

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Definitioner. 2. Vad är det som gäller mellan Kunden och Fello? ALLMÄNNA VILLKOR 1. Definitioner Gällde från 2017-04-27 till 2017-10-31 1.1 För att undvika missförstånd och onödiga upprepningar följer nedan en lista på ord som har en särskild innebörd i det här dokumentet.

Läs mer

Kunden har alltid rättigheter

Kunden har alltid rättigheter Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning SOU 2014:4 Thomas Norling Särskild utredare Kunden har alltid rätt Kunden har alltid rättigheter 1 Uppdraget En särskild utredare ska: föreslå åtgärder

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar VILLKOR Särskilda villkor för installation och nätanslutning av småhus med fiber Gällande fr o m 2015-12-01 För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

Angående vilseledande marknadsföring

Angående vilseledande marknadsföring 2014-11-07 Dnr 2014/1059 Enhet Rättsenhet 2 Camilla Tellås Dir. tel. 054/19 40 50 Moderna Försäkringar Att: Karin Stenlund Box 7830 103 98 Stockholm Angående vilseledande marknadsföring Konsumentverket

Läs mer

Söderberg & Partners Securities AB

Söderberg & Partners Securities AB I N F O R M AT I O N O M Söderberg & Partners Securities AB SÖDERBERG & PARTNERS målsättning är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Byrån startades Den drivs som en stiftelse.

Byrån startades Den drivs som en stiftelse. 1 Byrån startades 1994. Den drivs som en stiftelse. Våra jurister svarar på konsumenternas frågor i vår telefonvägledning. Vi lämnar gratis information och vägledning till konsumenter, inom området bank

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå Konsumenternas Bank- och finansbyrå Våga prata pengar Konsumenternas Bank- och finansbyrå Verksamhet: Opartisk information och vägledning Kontakt via telefon, mail och brev Webbplats Återkopplar konsumentproblem

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1286-2010 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

Energikonsumenternas. checklista

Energikonsumenternas. checklista Datum 1 Energikonsumenternas checklista Frågor och svar elmarknaden Datum 2 Datum 3 Innehåll 1 Jag har frågor om elmarknaden 4 1.1 Priser för elhandel... 4 1.2 Priser för elnät... 5 1.3 Avtal & villkor...

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Fortsätt sedan med nästa kapitel (2 Budget ) och gör samma sak. Du ska göra så med alla 10 kapitlen. Lyssna och svara.

Fortsätt sedan med nästa kapitel (2 Budget ) och gör samma sak. Du ska göra så med alla 10 kapitlen. Lyssna och svara. Gå in på www.sfiekonomi.se Klicka först på 1. Boendeformer och sedan på Lyssna på Del 1 Inledning, Del 2 Vad ingår i hyran?, Del 3 Bostadsbidrag. Svara sedan på uppgifterna nedan (Kapitel 1 Bostad. Fortsätt

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr.

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Uppgifter om förmedlare Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Försäkringsförmedlare - efternamn, förnamn Försäkringsförmedlarassistent - efternamn, förnamn Besöksadress

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Telefon dagtid. Inklusive riktnummer

Telefon dagtid. Inklusive riktnummer Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 STOCKHOLM : arn@arn.se : 08-508 860 00 Fax: 08-508 860 01 www.arn.se 1 ( 5 Anmälare Vem är du? Förnamn Efternamn c/o Postnummer Ort dagtid Om du lämnar din e-postadress,

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp

avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp Ordlista A avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp avtalsvillkor villkor som två eller flera parter har

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

Ersättning vid olycksfall och invaliditet

Ersättning vid olycksfall och invaliditet Studentolycksfallsförsäkring Ersättning vid olycksfall och invaliditet Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfall och ersätter invaliditet, kostnader, sjukhusvistelse och kristerapi. Vår Studentolycksfallsförsäkring

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter! Under 2014 ökade kundnöjdheten enligt mätningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI)

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Juristförsäkring. För Sekos medlemmar. Medlemsförmån. 35 kr/månad* *Fr.o.m. 2018 kostar juristförsäkringen 40 kr/månad.

Juristförsäkring. För Sekos medlemmar. Medlemsförmån. 35 kr/månad* *Fr.o.m. 2018 kostar juristförsäkringen 40 kr/månad. Foto: Linus Meyer Juristförsäkring För Sekos medlemmar Medlemsförmån 35 kr/månad* *Fr.o.m. 2018 kostar juristförsäkringen 40 kr/månad Juristförsäkring som förmån hos Seko Inför lagen är vi alla lika, sägs

Läs mer

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT AVTAL KUNDUPPGIFTER M.M.

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT AVTAL KUNDUPPGIFTER M.M. DIN SKO ECCO JERNS NILSON SHOES RADICAL SPORTS SKOPUNKTEN ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT Dessa villkor gäller alla beställningar som görs av kunden hos NilsonGroup AB, org. nr 556192-9315, via vår e-handelsbutik

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande vi lämnar under nuvarande

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer