Dina räddare. här får du gratis. Konsumenter i kläm kan få gratis rådgivning på allt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dina räddare. här får du gratis. Konsumenter i kläm kan få gratis rådgivning på allt"

Transkript

1 Dina räddare här får du gratis Räddaren i nöden? Finansbranschen har faktiskt flera. Hit kan du vända dig om du känner dig lurad av din bank eller är missnöjd med din teleoperatör. AV KARIN ARNELL Konsumenter i kläm kan få gratis rådgivning på allt fler ställen. I takt med att marknaderna avregleras dyker nya hjälpande händer upp för att stödja vilsna eller kanske rent av ilskna privatpersoner. En av de senaste är Konsumenternas tele- och internetbyrå. Privata Affärer får dagligen samtal från många läsare som vill veta vart de ska vända sig. Det kan handla om allt från enklare information och rådgivning till rena finansbedrägerier. Här är en guide till myndigheter och rådgivningsbyråer som du kan konsultera kostnadsfritt. Finans inspektionen Finansinspektionens, FI:s, uppgift är att övervaka, granska och godkänna aktörerna på finansmarknaden. Men FI agerar inte för den enskilde kunden i ett enskilt fall. För att uppnå vårt mål med bättre skydd för konsumenterna är vi ute på plats och testar att företagen följer reglerna om finansiell rådgivning. Men det är också centralt att konsumenterna vet vilka rättigheter de har och här försöker vi bidra till detta med en bra information på vår hemsida, säger FI:s generaldirektör Ingrid Bonde. FI publicerade i våras en undersökning där det konstaterades att många företag har svårt med gränsdragningen mellan rådgivning och försäljning. Om en rådgivare inte är säker på när det är en rådgivningssituation är det ju omöjligt för samme rådgivare att veta när reglerna om finansiell rådgivning gäller. Definitionen av en rådgivningssituation är därför en av de mest centrala och därmed en av de viktigaste frågorna just nu. Vart vänder man sig om man är missnöjd med ett särskilt företag? Kontakta i första hand den person som är ansvarig på företagets lokala kontor eller som normalt har hand om dina affärer, i andra hand den som är klagomålsansvarig. Regeringen vill stärka konsumentskyddet Namn: Finansinspektionen Webbadress: Telefonnummer: Anställda: ca 250 ytterligare för dem som sparar pengar. Inför nästa år föreslås en förstärkning av FI:s resurser med drygt 20 miljoner kr. Vanliga frågor till Finansinspektionen: Vad ska jag tänka på när jag får råd om mina placeringar? Svar: Förväxla inte information eller marknadsföring med rådgivning. Fråga den tjänsteman du har kontakt med om du får råd eller inte, om du är osäker. Har försäkringsbolaget som kontaktat mig tillstånd att bedriva verksamhet? Svar: I Finansinspektionens tillstånds- och tillsynsregister finns uppgifter om samtliga försäkringsbolag som har tillstånd att bedriva verksamhet. 60 NOVEMBER 2007 PRIVATA AFFÄRER

2 i nöden juridisk hjälp Konsument verket Konsumentverkets generaldirektör är också KO, Sveriges konsumentombudsman. KO tar endast i undantagsfall om det är principiellt viktigt sig an enskilda tvister. Konsumentverkets uppgift är att bevaka konsumenternas rättigheter och ekonomiska möjligheter. Informationen sprids sedan via kommunernas konsumentvägledare. Det är också till dem som du vänder dig för att få hjälp vid t ex en tvist (rutan här under). Om du får problem när du handlar i ett EU-land vänder du dig till Konsument Europa, en enhet i myndigheten (nästa uppslag). Namn: Konsumentverket Webbadress: Telefonnummer: Anställda: ca 120 Konsumentverket försöker förebygga problem genom att driva frågan om tydlig information och bra avtalsvillkor för konsumenterna. Vi påtalade nyligen i ett samarbete med Finansinspektionen att villkoren i många avtal som används på den finansiella marknaden är svårförståeliga och krångliga. Villkoren bör i stället utformas på sätt som gör att konsumenten förstår innebörden, säger Hans Lundin, tillförordnad presschef vid Konsumentverket. Inom det finansiella området är marknadsföring och avtalsvillkor för korta krediter ett prioriterat område. Konsumentombudsmannen har drivit mål i Marknadsdomstolen mot ett bolag vad gäller marknadsföringen, och fortfarande pågår ett mål mot samma bolag gällande skäligheten i vissa avtalsvillkor. Konsumentverket har även lämnat in en begäran till regeringen om en översyn av lagstiftningen på området för att begränsa skadeverkningarna som dessa korta krediter kan innebära för framför allt unga konsumenters ekonomi. Vanliga frågor till Konsumentverket: En 16-åring beställer CD-skivor på internet och kryssar för att föräldrarna godkänt köpet, vilket inte stämmer. Är 16- åringen bunden av avtalet? Svar: Minderåriga har inte rätt att ingå avtal utan att målsman godkänner köpet. Företaget som säljer varor på internet får ta risken att det finns barn som kan göra beställningar utan att föräldrarna vet om det. Köpet är alltså inte bindande. Har affärer skyldighet att ta tillbaka apparater med inbyggda uppladdningsbara batterier, till exempel eltandborstar? Svar: Butiker som säljer bilbatterier och varor med inbyggda miljöfarliga batterier är skyldiga att ta emot hela varan. De kan även slängas i batteriholken, om de får plats, eller lämnas på den plats kommunen anvisar. Konsument vägledaren Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig personliga råd i enskilda tvister och ärenden. Konsumentvägledarna arbetar i nära kontakt med Konsumentverket och hjälper dig att hitta i djungeln av lagar och paragrafer. De upplyser om dina rättigheter och skyldigheter, kan ge råd inför viktiga köp och hjälpa till med reklamationer. Ett gott råd är att kontakta konsumentvägledaren innan du ingår ett avtal med näringsidkaren. Om det uppstår en tvist mellan dig och säljaren kan konsumentvägledaren fungera som medlare. Vanliga frågor till konsumentvägledaren: Vad betyder märket med en ledsen baby, 0 3 år, på Legoförpackningar? Svar: Märket på leksaksförpackningen betyder att leksaken, av säkerhetsskäl, inte ska användas av barn under tre år. Jag har beställt en bok via internet från Storbritannien. Nu har jag ångrat mig. Vad kan jag göra? Svar: Du har en ångerrätt om minst sju arbetsdagar från den dag du har tagit emot varan. Du behöver inte ange några skäl. Den enda kostnad som får läggas på dig på grund av att du ångrar dig är den direkta kostnaden för att skicka tillbaka varan. Namn: Konsumentvägledaren Webbadress/telefonnummer: Sök konsumentvägledare i din kommun på Antal: 268 kommuner har någon typ av vägledning. Totalt 196 årsarbetskrafter. PRIVATA AFFÄRER NOVEMBER

3 Konsumenternas elrådgivningsbyrå Vårt jobb är att förklara för konsumenterna hur elmarknaden fungerar Många konsumenter är omedvetna om hur lönsamt det är att träffa ett nytt elavtal. En villaägare kan spara tusentals kronor om året, säger Bo Hesselgren, VD för Konsumenternas elrådgivningsbyrå. I oktobermörkret drar högsäsongen på rådgivningsbyrån i gång. Under halvåret som följer ringer det oupphörligt på den dagliga telefontiden i lokalerna som delas med Konsumenternas försäkringsbyrå och Konsumenternas bank- och finansbyrå. Vårt jobb är att förklara elmarknaden. Man måste förstå den för att kunna vara en aktiv konsument och inte kasta bort pengar i onödan, säger Bo Hesselgren. Ungefär hälften av de telefonsamtal och mejl som Konsumenternas elrådgivningsbyrå har fått sedan starten för drygt fem år sedan är frågor om elpriser, avtal och byten på elmarknaden. Resten är mestadels klagomål och gäller ofta olika avtalsvillkor. Webbplatsen har under samma period haft omkring en miljon besök. En vanlig fråga handlar om valet mellan rörligt och fast pris. Särskilt när elpriset väntas stiga. Många räknar med ett fördubblat rörligt pris nästa år, och i budgeten höjs elskatten. Det går inte att i förväg säga vad som är bäst. Hittills har många som haft långt avtal tjänat på bundet pris eftersom elpristrenden under flera år varit stigande. Rörligt pris har dock varit billigare under det senaste året. Prisstatistiken på webbplatsen kan tillsammans med Konsumentverkets elprisjämförelser vara ett bra verktyg i jakten på bästa priset bland de över 100 elhandlare som finns att välja emellan. Namn: Konsumenternas elrådgivningsbyrå Webbadress: Telefonnummer: , kl 9 12 Anställda: 4 Data inspektionen Konsument Europa Datainspektionen lämnar inte några konkreta råd till enskilda personer i finansiella frågor. Hit vänder du dig om det exempelvis är felaktiga uppgifter om dig i en kreditupplysning på dig eller om ett inkassoföretag förföljer och trakasserar dig. Vilken är er viktigaste fråga just nu? Inom det finansiella området är det att komma tillrätta med barns roll som gäldenär, säger Amina Grill, pressekreterare vid Datainspektionen. Har du något exempel där ni har gjort stor nytta? Vi bidrog exempelvis till att stoppa den otillbörliga kravverksamheten av påhittade internettjänster, så kallad modemkapning. Vanliga frågor till Datainspektionen Får jag publicera en lista med namn på nätet? Svar: Att publicera en lista med namn som inte har strukturerats på annat sätt än att namnen står i en viss ordning är ett exempel på behandling av personuppgifter som är undantagen från PUL:s hanteringsregler. Det kan exempelvis vara en förening som presenterar en lista på medlemmarna i styrelsen på sin webbplats eller en kommun som på sin webbplats listar personer som innehar kommunala förtroendeuppdrag. Vilka uppgifter finns i kreditupplysningsregistren? Svar: Kreditupplysningsföretagen hämtar huvudsakligen uppgifter från myndigheter. Det är främst dessa uppgifter som inhämtas om privatpersoner: identitetsuppgifter, inkomst, förmögenhet och innehav av fastighet samt betalningsanmärkningar. Namn: Datainspektionen Webbadress: Telefonnummer: Anställda: ca 50 Konsument Europa hjälper dig till rätta på EU-marknaden när du behöver råd inför ett köp från ett annat land eller hjälp om du fått problem efter köpet. Konsument Europa tillhör Konsumentverket och finansieras även av Europeiska kommissionen. Vanliga frågor till Konsument Europa Jag bokade en hyrbil över internet. När jag skulle betala stämde inte priset. Vad kan jag göra? Svar: Det är viktigt att efteråt kunna visa vad du avtalat om vid beställningar över internet. Skriv alltid ut information som har med avtalet att göra. Om du inte har kvar uppgiften om det avtalade priset är det svårt eller omöjligt att göra något i efterhand. Kan du däremot bevisa att 62 NOVEMBER 2007 PRIVATA AFFÄRER

4 Man måste förstå elmarknaden för att kunna vara en aktiv konsument, säger Bo Hesselgren, Konsumenternas elrådgivningsbyrå. FOTO: MICHAEL MELANSON Det senaste året har antalet klagomål om elhandelsavtal ökat kraftigt. Ett vanligt exempel är att kunder som avtalat om byte till ny elhandlare i en del fall har fått vänta orimligt länge på bekräftelse om att bytet genomförts. Men nu är det möjligt att säga upp avtalet om företaget inte fakturerar som det lovat, och inte klarar att rätta till det. Medan elhandlaren är det företag som du köper din el av är det nätföretaget som äger och underhåller elledningen fram till din bostad. Vilket nätföretag du har beror på var fastigheten är belägen. Om du bygger en ny bostad eller ansluter fritidshuset till elnätet ska du och nätägaren teckna ett avtal om nyanslutning. För att ta reda på om avgiften är rimlig kan du vända dig till Energimarknadsinspektionen som övervakar prissättningen. Det är kostnadsfritt och kan löna sig särskilt för den som bor i glesbygd där anslutningsavgiften oftast är högre. En annan viktig fråga för elrådgivningsbyrån är att rensa bort oklara begrepp, som till exempel elleverantör. Vår erfarenhet är att begreppet av många kunder uppfattas som liktydigt med det lokala nätföretaget. Det gör att en del kunder tror att ett byte till en annan än den lokale elhandlaren kan påverka kvalitet och säkerhet i kundens lokala elnät. Vanliga frågor till Konsumenternas elrådgivningsbyrå Vem ska läsa av mätaren när jag byter elhandlare? Svar: Din mätare avläses av nätföretaget som meddelar mätarställningen till din tidigare och nya elhandlare. Det är bra om även du, för din egen skull, läser av mätaren så du har koll på mätarställningen vid bytet. Hur länge kan elföretaget kräva mig på betalning? Svar: Enligt preskriptionslagen gäller en treårsgräns i konsumentförhållanden. Om du får en faktura för en period som ligger längre bakåt i tiden än tre år kan du invända mot den. Ofta har du även rätt till ett avdrag på cirka procent och en kostnadsfri avbetalningsplan. KARIN ARNELL Bästa skyddet mot Nigeriabrev och falska internetlotterier Den som fått ett Nigeriabrev eller blivit utsatt för falska internetlotterier kunde tidigare vända dig till Finanspolisen. Men fallen tas inte längre emot eftersom de anses för svårutredda. Den som drabbas bör i stället tänka på att: Inga seriösa aktörer samlar in pengar, gör affärer eller delar ut vinster, arv eller liknande via internet. Om du får ett sådant här meddelande bör du radera brevet utan att svara avsändaren. Skicka aldrig några pengar. Gör en anmälan till polisen där du bor om du redan har blivit lurad att betala pengar. Konsumenternas bank- och finnansbyrå priset inte stämmer med avtalet ska du självklart reklamera hos säljaren. Om du inte får rättelse, kontakta oss. Min flygresa till Paris var överbokad så jag fick ta ett senare plan. Vad har jag för rätt till kompensation? Svar: När det gäller förseningar som beror på överbokning finns det särskilda regler inom EU. Om du infunnit dig i rätt tid och inte får följa med trots att du har en bekräftad biljett har du rätt till kompensation enligt reglerna. Namn: Konsument Europa Webbadress: Telefonnummer: , kl 9 12, måndagar även E-post: Anställda: 6 Konsumenternas bank- och finansbyrå har en liknande roll som Konsumenternas försäkringsbyrå inom sitt område. Bank- och finansbyrån hjälper till med att tolka avtalsvillkor och annan information från bankerna. Vårt mål är att sprida information för att ge konsumenter bättre beslutsunderlag, säger Ulf Rydstedt, tillförordnad chef för Konsumenternas bank- och finansbyrå. En annan viktig uppgift är att fånga upp konsumentproblem på området samt sammanställa och redovisa dessa för myndigheterna och företagen. Vanliga frågor till Konsumenternas bank- och finansbyrå Jag lämnade kvar mitt kort på hotellrummet på semestern medan jag var ute. Då jag kom tillbaka var kortet stulet. Har banken rätt i att jag har varit grovt oaktsam och själv måste stå för de obehöriga uttag som skett? Svar: Ja, du måste själv stå för de obehöriga uttag som skett. Ansvar för obehöriga uttag när man har förlorat sitt kort regleras i konsumentkreditlagen 34. Jag har gjort ett köp med mitt kort för två månader sedan men beloppet har ännu inte dragits från mitt konto. Hur lång tid får det gå innan beloppet dras? Svar: Preskriptionstiden för konsumentfordringar är tre år. Det innebär att företaget har tre år på sig att åberopa sin fordran. Du måste alltså ha täckning på kontot för ett köp i upp till tre år. Namn: Konsumenternas bank- och finansbyrå Webbadress: Telefon: , kl 9-12 Anställda: 6 jurister PRIVATA AFFÄRER NOVEMBER

5 Konsumenternas tele- och internetbyrå Tydligare operatörer ger färre klagomål Sedan Konsumenternas teleoch internetbyrå, KTIB, öppnade förra hösten har antalet ärenden minskat. Operatörerna har förbättrat sina rutiner och blivit tydligare vilket leder till färre klagomål, säger Mattias Grafström, VD för rådgivningsbyrån. Det är bara vid ett fåtal tillfällen som någon upprörd konsument har ringt på dörren till KTIB i kontorskomplexet Garnisonen i Stockholm. Kontakten med konsumenterna sköts i stället via telefon och mejl i de luftiga lokalerna där fyra jurister, en ekonom och en informatör samsas. Vi har dagliga telefontider, svarar på mejl, sköter de löpande ärendena samt träffar operatörer och en hel del konsumentvägledare, säger Mattias Grafström. KTIB ägs av IT-företagen och finansieras av 17 tele- och internetoperatörer, där alla stora bolag är med. Målet är att skapa en bättre situation för alla på marknaden, såväl konsumenter som operatörer. Vi vill också ge konsumenter vägledning i vad man ska tänka på vid köp av tele- och internettjänster eller vad en konsument kan göra i en tvist med sin operatör. Sedan starten i oktober förra året har drygt ärenden kommit in. De allra flesta, ungefär en tredjedel, handlar om internet och bredband. Många frågor gäller ADSL (Assymetric Digital Subsciber Line). Det kan vara allt från leverans- till flytt- och bytesproblem. Allt fler är beroende av nätet för att till exempel sköta bankärenden och blir frustre- Namn: Konsumenternas tele- och internetbyrå Webbadress: Telefonnummer: , kl 9 12 Anställda: 6 64

6 FOTO: MICHAEL MELANSON Många missnöjda kunder skulle man kunna undvika genom att säljare aldrig erbjuder mer än de kan lova, säger Mattias Grafström på Konsumenternas tele- och internetbyrå. rade när det inte funkar. I början fick vi också många klagomål på hastigheten på bredband. Trots att hastigheten inte ändrats har klagomålen blivit färre. Förklaringen är antagligen att leverantörerna har blivit tydligare i sin information och bidragit till mer realistiska förväntningar hos kunderna. Problemen som orsakas av att upp till -hastigheter används i marknadsföringen består dock då det lätt skapar just orealistiska förväntningar. En av de viktigaste frågorna på sikt är att ytterligare förbättra informationen från operatörerna. Det gäller allt från support till kundtjänst och marknadsföring. All teknisk jargong och alla finstilta kontrakt fortsätter att sätta myror i huvudet på många konsumenter. Många missnöjda kunder skulle man kunna undvika genom tydligare information och genom att se till att säljare aldrig lovar mer än vad som kan erbjudas. Sedan ligger det givetvis ett ansvar även på kunden att ta del av den information som finns. KTIB har dock inte möjlighet att svara på alla frågor. Sådant som rör fel på själva mobiltelefonen eller datorn hänvisas till det ställe där produkten är köpt. Handlar det om TV, till exempel kanalutbudet, störningar eller problem vid digital-tv-övergången är det bättre att kontakta SVT eller den leverantör man har av TV-tjänsten. Under året som gått har KTIB:s närmaste granne, Etiska rådet för betalteletjänster, också fått mer att göra. Dit rekommenderar vi konsumenter att vända sig när det är frågor och tvister kring innehållstjänster som chattjänster, prenumeration på ringsignaler, vitsar och horoskop. Mattias Grafstöms förhoppning är att antalet klagomål som beror på informationsbrist fortsätter att minska. Samtidigt tror han att den nya tekniken, exempelvis IP-telefoni, kommer att föra med sig olika barnsjukdomar vilket lär ge avtryck i klagomålsstatistiken. Vanliga frågor till konsumenternas tele- och internetbyrå: Vad gäller när en operatör köps upp av en annan? Svar: Det finns ingen klar praxis om vad som gäller när en operatör köper upp en annan operatörs kunder. Det ska dock framgå av villkoren mellan kunden och den tidigare operatören vilka regler som gäller för en så kallad överlåtelse av avtalet. En operatörsöverlåtelse kan därmed medföra att en annan operatör än den du ingått avtal med står som avtalspart för din teleeller internettjänst. Om operatören vill ändra avtalet ska du få information om detta minst en månad innan ändringen träder i kraft. Om du inte godkänner ändringen har du rätt att säga upp avtalet utan att drabbas av någon kostnad, avgift eller annan påföljd. Samtidigt som du får information om avtalsändringen ska operatören informera dig om din rätt att säga upp avtalet om du inte accepterar ändringen i villkoren. Hur reklamerar jag en felaktig faktura? Svar: Kontakta i första hand den operatör eller tjänsteleverantör som du anser är ansvarig för felaktigheterna. KTIB rekommenderar att du ber att få en skriftlig bekräftelse om du gör en muntlig reklamation eller att du reklamerar genom e- post, brev eller fax till företaget. Om du får en påminnelse behöver du egentligen inte svara en gång till eftersom du redan invänt en gång. Det kan dock vara lämpligt att reagera även på påminnelsen och bifoga en kopia på din första reklamation. Om företaget trots allt skickar fakturan till en inkassofirma och firman skickar ett krav till dig måste du åter reklamera fordran. Skicka ett nytt brev till inkassobolaget tillsammans med det första brevet till företaget och behåll en kopia. Om du ändå inte kommer överens med företaget kan du vända dig till oss. Konsumenternas tele- och internetbyrå KARIN ARNELL Bästa råden vid köp av tele- och internettjänster Sätt dig in i vad du köper. Ta reda på vad som gäller för bland annat uppsägnings- och bindningstider. Se till att muntliga utfästelser även blir skriftliga. Kolla hur du kommer i kontakt med till exempel kundtjänst, om du tycker att det är viktigt. Hur tillgänglig är den? Ta reda på vad som gäller vid felavhjälpning. Hur lång tid tar det att rätta till fel? Vilka ersättningsnivåer kan bli aktuella? 65

7 Allmänna Nämndens råd följs för det mesta Sedan lagen om finansiell rådgivning infördes 2004 har antalet klagomål på bankernas rådgivning kraftigt minskat. Förklaringen är goda tider, säger Arns ordförande Lotty Nordling. Allmänna reklamationsnämnden, Arn, gör rättsliga prövningar i enskilda fall. Nämnden låter båda parter framföra sina argument och gör sedan en bedömning. Den leder till en rekommendation, som företagen i de flesta fall följer. När en konsument hamnar i en tvist med exempelvis en bank, ett fondbolag eller ett försäkringsbolag kan de vända sig till oss så prövar vi den opartiskt, säger Arns ordförande Lotty Nordling. Är det några försäkringar ni inte tar upp? Vi prövar inte försäkringar där det krävs medicinsk sakkunskap för att bedöma. Det handlar ofta om personförsäkringar, till exempel där frågan är om en viss sjukdom är medfödd. Dessa kan i stället prövas av Försäkringsförbundets personförsäkringsnämnd. Nämnden tar sig också an fall med kapital-, liv- och pensionsförsäkringar. Sedan reklamationsnämnden När börsen faller brukar värdepappersärendena öka, säger Arns ordförande Lotty Nordling. lagen om finansiell rådgivning infördes 2004 har antalet klagomål på bankernas och finansinstitutens rådgivning minskat. Förklaringen är goda tider. Det har varit låga räntor och folk har inte förlorat några pengar på börsen. När börsen faller brukar värdepappersärendena öka. Även tvister mellan kund och bank i olika andra bankärenden, ofta om vem som är betalningsskyldig efter kontokortsstölder, har de senaste åren blivit färre. Namn: Allmänna reklamationsnämnden Webbadress: Telefonnummer: , kl 9 12 Anställda: ca 30 Arns värdegränser 500 kr för ärenden som hör till sko-, textil- eller allmänna avdelningarna kr för ärenden som hör till el-, motor, rese-, möbel- eller tvättavdelningarna kr för ärenden som hör till bank-, bostads-, båt-, fastighetsmäklar- eller försäkringsavdelningarna. Vanliga frågor till Arn: Prövar nämnden tvister som gäller också små belopp? Svar: Nämnden tillämpar tre olika så kallade värdegränser (se här ovan). För en prövning krävs att det belopp konsumenten kräver måste vara högre än värdegränsen om inte ärendet är av principiell betydelse eller det finns andra särskilda skäl. Hur länge kan jag dröja innan jag anmäler ärendet till Arn? Svar: Du måste göra anmälan senast inom sex månader från det att motparten sagt nej till de krav du framställt till denne. Tiden räknas från det att motparten första gången sagt nej. Konsumenternas Konsumenternas försäkringsbyrå gör regelbundna jämförelser av olika försäkringar, som bil-, barn- eller hemförsäkringar. Byrån ger också hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller privatpersoners frivilliga försäkringar. Vår viktigaste uppgift är att hjälpa och stödja konsumenter i försäkringsfrågor. För närvarande läggs mycket krut på en stor jämförelse av alla försäkringsbolags livförsäkringsavgifter, säger Gunnar Olsson, chef för försäkringsbyrån. Vi får cirka telefonsamtal och mejl om året. Just nu handlar många om olika specialförsäkringar, till exempel om man ska teckna en försäkring för varje kapitalvara man äger. Annars är det ganska säsongsbetonat. Folk undrar om försäkringsbyrå reseskydd inför semestern och vid regn är det översvämningsfrågor. Vanliga frågor till Konsumenternas försäkringsbyrå: Min son var kraftigt berusad när han föll från ett balkongräcke och skadade sig. Kan han ändå få ersättning från olycksfallsförsäkringen? Svar: Eftersom din son var kraftigt berusad och händelsen sannolikt beror på detta får du räkna med att ersättningen minskas jämfört med om samma händelse inträffat när han var nykter. Det kan till och med bli så att det inte utbetalas någon ersättning alls men gör en anmälan till försäkringsbolaget så får de ta ställning till din sons ersättning. Jag har två olika olycksfallsförsäkringar. Kan jag få ut något från båda två om jag råkar ut för en olyckshändelse? Svar: Om man får en bestående medicinsk invaliditet kan man få ut ersättning från flera försäkringar. Kostnadsersättningar kan däremot endast ersättas från en försäkring. Namn: Konsumenternas försäkringsbyrå Webbadress: Telefonnummer: , kl 9 12 Anställda: NOVEMBER 2007 PRIVATA AFFÄRER

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Budget Betala 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET 2015 Koll på pengarna FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET Råd och tips om din ekonomi Din ekonomi Du vill att pengarna ska räcka hela månaden, varje månad. Du har något du vill spara till men

Läs mer

Denna informationstext är uppdelad i två huvuddelar:

Denna informationstext är uppdelad i två huvuddelar: OM BLUFFAKTUROR [7933] Som småföretagare kommer du förr eller senare bli utsatt för bluffakturor och bedräglig försäljning. Bara företagen på Svensk Handels varningslista beräknas omsätta 1,2 miljarder

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Guide för lagstiftning kring e-handel

Guide för lagstiftning kring e-handel Guide för lagstiftning kring e-handel Håll koll på juridiken! De senaste åren har e-handeln växt både i Sverige och utomlands. I takt med detta har också regelverken växt för att främst skydda konsumenterna

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring Internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring Internet kläder lån mat mobil möbler sparande Koll på pengarna 2011 Hjälp med din budget Så räcker dina pengar längre Råd och tips om Din ekonomi KonsumentverKets beräkningar barn bil bostad försäkring Internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande Koll på pengarna 2012 Hjälp med din budget Så räcker dina pengar längre Råd och tips om Din ekonomi Konsumentverkets beräkningar barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Läs mer

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om Koll på pengarna 2013 hjälp med din budget d Råd o ch om in ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Koll på pengarna. Hjälp med din budget. Råd och tips om din ekonomi

Koll på pengarna. Hjälp med din budget. Råd och tips om din ekonomi Koll på pengarna 2014 Hjälp med din budget Råd och tips om din ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle

Läs mer

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Din En tidning till dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC bostadsrätt nr 4 2002 www.sbc.se Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Spara pengar välj rätt elleverantör Vattenskadan kan påverka

Läs mer

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion 6. JURIDIK Introduktion Inledning 3 Avtal och köp 3 Köpavtal 4 Offerter och fakturering 5 Konsumenträtt 6 IT-juridik 7 Kompanjonskap 8 Fördjupning Lagar och avtal 10 Konsumenträtt 19 Kompanjonskap 23 Sekretessavtal

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Hjälp med din budget. Råd och tips om. på lättläst svenska

Koll på pengarna. Din ekonomi. Hjälp med din budget. Råd och tips om. på lättläst svenska Koll på pengarna 2013 Hjälp med din budget Råd och tips om Din ekonomi på lättläst svenska Din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vi kanske vill köpa hus, eller bil, eller resa bort på semestern.

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 DATUM RAPPORTNUMMER 28 juni 2007 PTS-ER-2007:19 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-5723 Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 Förord Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer