> Åke Barklund, ny ordförande > Kursavslutning i Skinnskatteberg > Skogsakademiker på facklig kurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "> Åke Barklund, ny ordförande > Kursavslutning i Skinnskatteberg > Skogsakademiker på facklig kurs"

Transkript

1 2 05 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 > Åke Barklund, ny ordförande > Kursavslutning i Skinnskatteberg > Skogsakademiker på facklig kurs

2 Om omslagsbilden: Lianer symbol för samverkan S kogsakademikerna går samman med Naturvetarförebundet en lianstrategi. Är man smal, med liten resursbas, vinner man på att söka sig till andra med samma inriktning och nå sina mål med gemensamma krafter. Man syns bättre och kommer längre, når fler. Så gör lianer: Smala och flexibla tar de hjälp av stabila strukturer (träd eller Lianer länkar samman träd andra lianer) för att nå krontaket och ljuset, där de blomstrar, fröar, sprids. Lianer länkar samman träd. Enskilda exemplar kan koppla ihop ett nätverk av fyrtio, femtio trädkronor. Förbindelserna mellan träden har stor betydelse för apor och andra trädlevande djur, för deras möjlighet till kontakt och förflyttning. Skogsakademikerna som nätverk och forum för kommunikation har haft betydelse för mig. De kvaliteterna hos vårt fackförbund kan förhoppningsvis både bevaras och utvecklas efter samgåendet. MARGARETA NILSSON En längre version av Margareta Nilssons text om lianer kan rekvireras från Skogsakademikern liksom en intervju med Margareta i Jägmästaren 2/93. Så gör lianer: Smala och flexibla tar de hjälp av stabila strukturer (träd eller andra lianer) för att nå krontaket och ljuset, där de blomstrar, fröar, sprids. Illustration: Margareta Nilsson OM > Margareta Nilsson Margareta Nilsson har medarbetat i Jägmästaren/ Skogsakademikern genom åren. Hon tog jägmästarexamen Efter att ha varit anställd bland annat som kommunekolog i Salem och biträdande expert i Costa Rica är Margareta sedan 2003 illustratör och frilansskribent på heltid. Hennes företag heter Abbonland, Margareta deltog på Skogsakademikernas årsmöte den 19 april. Nästa tidning utkommer runt 26 september. Annonsmaterial behöver vi senast 8 september och övrigt material senast 5 september, gärna tidigare. Skogsakademikern 2/05 2

3 innehåll Tidningen utkom från 1987 till och med nummer 2/97 under namnet JÄGMÄSTAREN. REDAKTÖR Kerstin Diamant tel efter 1 juli: ANSVARIG UTGIVARE James Tersmeden tel efter 1 juli: sidan sex sidan sexton Innehåll 2 05 sidan tjugosju Ill. André Prah FÖRBUNDSKANSLI Box 760, Nacka Tel: (vx), Fax: BESÖKSADRESS Planiavägen 13, Nacka station Skogsakademikernas personal är från 1 juli en del av Naturvetareförbundets kansli, se och matrikeln 2005 s. 6 7 ORDFÖRANDE DELFÖRBUNDET SKOGSAKADEMIKERNA Åke Barklund tel REDAKTIONSRÅD Malin von Essen, Skogforsk Björn Lyngfelt, SCA Forest Products Lotta Möller, Skogsutredningen 2004 Hasse Bengtsson, SVS Jönköping Kronoberg PRODUKTION/ANNONSER LIME AB, Tejarps Gård, Klågerup. Tel Grafisk form & layout: Pia Johansson Annonsförsäljning: Eva Raihle För osignerat material svarar redaktören. Eftertryck av osignerade artiklar medges om källan anges, av övrigt material enligt överenskommelse. För insänt ej beställt material ansvaras ej. ISSN X Norra Skåne Offset, Hässleholm OMSLAGSBILDEN: Lianer - en växt som lever som stöd till och i beroende av andra. Illustration Margareta Nilsson. Se artikel s. 2. Lianer symbol för samverkan 2 Ledaren Ett nytt kapitel 4 Redaktörens ruta 5 Årsmötet 19 april enhälligt ja till samgående 6 Medlemsmöte 27 maj samgående bekräftat 7 Styrelsen för delförbundet Skogsakademikerna 8 9 Nya medlemsförsäkringar efter samgående med Naturvetareförbundet Enkät till personalchefer Behandlas kvinnor annorlunda? Skogsutredningens förslag om SVO Presskonferens, reaktioner & remissvar Markus Henningsson industridoktorand Doktorandombudsman Sanna Johansson 20 Nya medlemmar välkomna! 21 Stort EU-projekt till Skogforsk 21 Skogsakademiker på fackliga kurs Examen och utvärderingsdag i Skinnskatteberg 24 Skogsindustrierna lockar till jägmästarutbildning 26 Studentkårens 100-årsjubileum i Umeå 6 7 december Vinterspelen 29 Notiser Skogsakademikern 2/05

4 Ledaren Ett nytt kapitel Ett enhälligt årsmöte den 19 april och ett enhälligt medlemsmöte den 27 maj beslutade att stödja styrelsens förslag till att förbundet Skogsakademikerna och Naturvetareförbundet ska gå samman. Därmed så avslutas ett kapitel och vi börjar på ett nytt! På många sätt har lilla SJFR varit unikt. Servicen från kansliet har varit omvittnad god. En stor andel av våra medlemmar känner varandra och personalen på kansliet känner till de flesta av er åtminstone till namnet. Samgåendet har uppmärksammats eftersom vi är det första SACO-förbund som fusionerat med ett annat SACO-förbund på många år. Nu går vi in i ett förbund som är cirka tio gånger större och möjligheterna växer också. Men det gäller att vi är aktiva och slår vakt om det som vi vill behålla eller utveckla! Utåtriktat arbete Under senaste året har mycket arbete och tid ägnats åt att strukturera olika handlingsalternativ och genomföra själva fusionen. Parallellt med detta har vi aktiverat oss i debatten och vi har med insändare, pressinformation och debattartiklar verkligen tagit en mycket mera aktiv roll i att försöka sprida information om samt påverka den verklighet som många av våra medlemmar lever i. Skogsakademikerna har också av regeringen som enda tjänstemannaförbund tillsammans med Skogs- och Träfacket och Pappers samt några av näringslivets profiler blivit inbjudna till Rosenbad om samtal kring skogsnäringens långsiktiga konkurrenskraft. Ett första möte med Ulrica Messing, Thomas Östros och deras närmaste medarbetare ägde rum i april och det ska följas av fler. Med vissa frågor har vi nog bara börjat. Det verkar åtminstone för mig allt mer uppenbart att vi inom vårt skrå ligger en bit efter i att män och kvinnor ska ha samma villkor på arbetsmarknaden. Vi har diskuterat frågan ett antal gånger på våra styrelsemöten. Årets enkät till personalchefer i skogsnäringen är inriktad på frågor om jämställdhet. Se artikeln längre fram i tidningen som ett James Tersmeden tackar Erik Petré på medlemsmötet 27 maj för hans arbete i förbundet under två omvälvande år. Foto: Kerstin Diamant. startskott på att Skogsakademikerna tydligare ska driva den frågan. Ett viktigt skäl till fusionen med Naturvetareförbundet var styrelsens övertygelse om att vi ska vara mycket mer aktiva i vår roll att påverka såväl yrkesfrågor som professionsfrågor. Nu skapar vi utrymme för det. Vi håller också på och ombildar Kamratfonden till en stiftelse som vi tillför ett kapital på cirka fyra miljoner kronor från Skogsakademikerna. Samtidigt utökas ändamålet. Två stimulerande år I och med fusionen och att det nya delförbundet delvis kommer in i en ny fas så lämnar jag ordförandeskapet. De två åren har gått fort och gett mig en stimulerande inblick i SACO-världen. Till sist vill jag önska nyvalde ordföranden Åke Barklund varm välkommen till den utmanande och stimulerande uppgiften att lotsa delförbundet Skogsakademikerna vidare. Tack för alla kreativa samtal/mejl med synpunkter och idéer och tack för att jag fick förtroendet att styra förbundet under dessa år! ERIK PETRÉ Se artiklar om årsmötet och extra medlemsmötet på s. 6-9 Skogsakademikern 2/05 4

5 Redaktörens ruta Ansträngning och återhämtning När detta skrivs har matrikeln just gått till tryck och tidningen är på slutpusselstadiet. Arbetet påminner om min hobby, att sy lapptäcken. En rad bitar läggs ihop, många människors arbete fogas samman. Också denna gång finns en hel del information om samgåendet med Naturvetareförbundet. Nu är det helt beslutat och arbetet uppfyller förstås oss på kansliet. Jag ser med tillförsikt fram mot det kommande året. Efter sommaren får ni tidningen Naturvetaren betydligt oftare än Skogsakademikern, som utkommer som tidigare med två nummer till hösten. Lianer på framsidan vad menas? Margareta Nilsson förklarar symboliken. Jag blir lite sentimental när jag konstaterar att det är hela tolv år sedan Margareta intervjuades i tidningen även om hon medverkat då och då med illustrationer under åren. Och i samband med intervjun med Markus Henningsson, nu skog lic och produktchef, kan jag konstatera att det är runt tio år sedan han var med som en av studenterna i den sista kursen på Garpenberg. Tiden rusar iväg! Många byter arbete och bostadsort för att få förändring. Men även för den som stannar kvar ändras förhållandena. Vilket som, det är viktigt att stanna upp och reflektera ibland. Och sommaren är en sådan tid. Vid denna tid för sjutton år sedan skrev jag för första gången på en dator. Det var när jag sökte jobbet på Skogsakademikerna. När jag började hade vi en dator på tre personer och posten kom i brevlådan en gång om dagen. Fax hämtades ett par gånger i veckan på ett kontor i närheten. Nu är informationsflödet konstant och kraven på att uppdatera och hålla sig uppdaterad är större. Mest är utvecklingen till nytta inte minst de dataprogram som gör det så lätt att kommunicera oavsett var vi befinner oss. Återhämtning är betydligt viktigare för hälsan än man tidigare trott meddelar Internetportalen I en intervju där säger sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt att det inte är farligt att periodvis jobba mycket, bara man får tillräckligt med vila: Sömn ger den bästa återhämtningen. Men hur vi använder vår lediga tid har också betydelse. Konsten att göra ingenting behöver få en renässans. Det låter kanske enklare än det är. Människor som känner sig konstant uppvarvade inser inte riktigt hur trötta de är, säger Torbjörn Åkerstedt. Och intensivt har det säkerligen varit för de flesta av er under året, både för yrkesverksamma och studenter. Vinterstormen, inte minst, har givit många extra arbete och oro. Till alla som medverkat i tidningen vill jag rikta ett stort tack. Och alla läsare tillönskas en skön semester där ni mellan trädfällning, ogräsrensning och bärplockning också utövar konsten att göra ingenting. KERSTIN DIAMANT Foto: Jannis Politidis konsten att göra ingenting. 5 Skogsakademikern 2/05

6 Årsmötet Skogsakademikerna och Naturvetareförbundet Enhälligt årsmöte sade ja till samgående Den 19 april hölls Skogsakademikernas årsmöte i SACOs lokaler i Gamla stan i Stockholm. Ett 30-tal medlemmar betydligt fler än vid de senaste årens möten mötte upp. F örbundets ordförande Erik Petré hälsade välkomna. Han sade att samtidigt som det senaste året har präglats av förslaget till samgående med Naturvetareförbundet har förbundet bedrivit vanligt arbete med förhandlingar och service till medlemmarna men också lagt betydligt mera energi på att påverka den verklighet som våra medlemmar arbetar i och att synas i media. Mötesförhandlingar Under ledning av Roland Palm vidtog sedvanliga mötesförhandlingar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en budget för kommande verksamhetsår antogs. I väntan på konsekvenserna av medlemsmötet den 27 maj omvaldes de styrelseledamöter vilkas tvååriga mandat går ut Även föregående års studentrepresentanter Jonas Höglund och Niklas Nilsson, liksom samtliga revisorer, omvaldes. Åke Barklund avtackades efter elva år som sammankallande i valberedningen. Även Anna Marntell avtackades i sin frånvaro för mångårigt arbete i valberedningen. i Naturvetareförbundet och därmed avveckla förbundet som en fristående facklig organisation och ansluta Skogsakademikernas medlemmar till Naturvetareförbundet. Mötet beslutade också att hänskjuta nya stadgeförslaget för Kamratfonden till medlemsmötet 27 maj. Med tanke på att Kamratfonden, som enligt styrelsens förslag ska omvandlas till en stiftelse, kommer att innehålla över fyra miljoner kronor ansåg mötet att det är viktigt att ändamålsparagrafen formuleras rätt. Styrelsen uppmanades ta in synpunkter på stadgarna för Kamratfonden. Maggi Mikaelsson Efter årsmötet serverades mat och därefter talade utredaren för Skogsutredningen, Maggi Mikaelsson. Förslaget om skogsvårdsorganisationen var ännu inte officiellt utan Maggi Mikaelsson talade mer allmänt om skogens roll i Sverige, såväl dess ekonomiska som dess rekreationsvärde. Det gavs plats för frågor och intressant diskussion. TEXT OCH FOTO: KERSTIN DIAMANT Fusionsförslag Därefter föredrog Erik Petré och James Tersmeden förslaget till fusion med Naturvetareförbundet. Erik Petré redogjorde för de diskussioner som pågått sedan hösten 2003 med kontakter med andra SACOförbund och överväganden om olika framtidsvägar för Skogsakademikerna. Detta arbete har fortlöpande redovisats i tidningen Skogsakademikern, första gången i nummer 1/04, bland annat i en ledare med rubriken Förändringens vind, och i medlemsbrev. Årsmötet beslutade stödja styrelsens förslag: att ansluta Skogsakademikerna som ett delförbund Tv. Förbundets ordförande Erik Petré redogjorde för styrelsens förslag. Th. Roland Palm ledde årsmötet med James Tersmeden som sekreterare. Medlemmarna lyssnade och diskuterade. Mötet hölls i SACOs lokaler i Gamla stan i Stockholm. Skogsakademikern 2/05 6

7 Medlemsmötet Medlemsmötet 27 maj Samgående bekräftat Medlemsmötet den 27 maj tillstyrkte årsmötesbeslutet att gå samman med Naturvetareförbundet från 1 juli Förvandlingen av Kamratfonden till stiftelse och utformningen av det stiftelseförordnande som ersätter stadgar för fonden gav upphov till den längsta diskussionen. Mötet var dock enigt om hur stiftelsebildningen bör gå till och målsättningen för Kamratfonden står fast. Innebörden av stiftelseförordnandet är att Kamratfonden är till för att stödja eller uppmuntra skogsakademiker, i första hand medlemmar i Skogsakademikerna, och att stödja aktiviteter som gagnar skogsakademikerkåren och stärker sammanhållningen, kamratskapet och skogsakademikernas kompetens och anseende samt stödja konferenser för kompetenshöjning. Direkt efter medlemsmötet för förbundet Skogsakademikerna vidtog konstituerande möte för delförbundet Skogsakademikerna. Delförbundets stadgar antogs. En styrelse bestående av ordförande och fem ledamöter valdes på två år (se presentation efter denna artikel). TEXT OCH FOTO: KERSTIN DIAMANT Roland Palm, ordförande även på det extra medlemsmötet den 27 maj, förklarar förhållandet mellan förbundet Skogsakademikerna och delförbundet med samma namn under perioden närmast framöver.

8 Styrelsen Delförbundet Skogsakademikernas styrelse Åke Barklund ny ordförande Vid det konstituerande mötet för delförbundet Skogsakademikerna den 27 maj valdes en ny styrelse som ska arbeta från och med 1 juli Åke Barklund är från 1 juli ordförande för delförbundet Skogsakademikerna. Han kommenterar: Det känns bra att ta vid efter Erik Petré, inte minst därför att fusionen landade rätt efter fint förberedelsearbete av styrelse och kansli och goda diskussioner både på årsmötet och det extra medlemsmötet. Åke säger att han fått ett gott intryck av Naturvetareförbundet. Det verkar vara en kompetent organisation med god stämning. Genom att vår styrelse och personal ges rejäl möjlighet att företräda skogsfrågorna i såväl ledningsarbetet som i det dagliga värvet kan vi med de större resurser som nu är tillgängliga komma ut tydligare och längre än på egen hand. Jag tror också att skogsakademikers funktionella synsätt på långsiktigt bärkraftigt nyttjande av naturresursen skog kan spridas på ett nytt sätt och därmed påverka också andra branscher. Åke framhåller vikten av att Skogsakademikernas fonder von Porat och Kamratfonden kan fortsätta verka för sina satta ändamål. Han sammanfattar: Medlemmarna blir både bredare och djupare företrädda och skogsbranschen kan förstärkas med nya influenser. Även om många skogsakademiker redan jobbar inom andra fält än rent skogliga, så tror jag att detta kommer att bli än vanligare i framtiden, liksom att andra utbildningar än de skogliga gör sig gällande inom vår näring. Detta är bra och det nya sammanslagna förbundet främjar sådan mixning ytterligare. OM > Åke Barklund Utbildning och arbete > Jägmästarexamen Åke Barklund har arbetat med de privata svenska köpsågverken, under lång tid som VD för Sågverkens Råvaruförening. Åke har varit t.f. VD för Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Han ledde därefter projektet Nordisk Skogscertifiering. Under åren var Åke chef för Sida-projektet Regional Land Management Unit (RELMA) i Nairobi. Nu är han konsult och på halvtid VD för Svenska PEFC. Fackliga uppdrag > Åke var i tio år valberedningens sammankallande i Skogsakadmikerna och nu alltså delförbundet Skogsakademikernas ordförande. Övrigt > Gift sedan Skogistiden med Pia, två vuxna söner talshuset Sanda Gård tar stor del av fritiden för rustning och underhåll. Hjärta och leder hålls igång med vedhuggning, skidåkning och skogsjogging, ibland med karta och kompass. FOTO: PIA BARKLUND OM > Nilla Thomson Utbildning och arbete > Jägmästarexamen 1987 (kurs 81 85). Nilla har arbetat som departementssekreterare i regeringskansliet sedan 1987, i Jordbruksdepartementet , Näringsdepartementet , med huvudansvar för Skogsstyrelsen och skogspolitiken och därefter Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet på Enheten för naturresurser. Jag har med denna bakgrund lång erfarenhet av svensk statsförvaltning. Jag har även ett brett kontaktnät inom den politiska sfären av skogs- och miljöområdet som skogsnäringen inom Sverige och internationellt och sitter med i den rådgivande gruppen till Skogsutredningen Övrigt > Tre barn På fritiden ägnar jag mig mest åt barnen och olika typer av friluftsaktiviteter och är bland annat aktiv som friluftsledare och ledamot i den lokala styrelsen av Friluftsfrämjandet i Djursholm och har ett stort intresse för och engagemang i dessa frågor. FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM > Skogsakademikern 2/05 8

9 Styrelsen Nilla Thomson, ny styrelseledamot Förutom ordförande och fyra styrelseledamöter som varit med i den gamla styrelsen kan delförbundet hälsa Nilla Thomson välkommen i styrelsen. Nilla Thomson arbetar sedan 1997 i Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, som dess nya namn lyder, med huvudansvar för bl.a. skogsrelaterade frågor främst med fokus på myndigheternas naturvårdsarbete men även gentemot andra politikområden som t.ex. bistånd, energi, handel och forskning. Det känns väldigt spännande att ha blivit ledamot i styrelsen till delförbundet Skogsakademikerna och det är dessutom stimulerande att få vara med att utveckla den nya verksamheten tillsammans med övriga i den nya styrelsen, säger Nilla Thomson. Se också ruta på föregående sida. Fyra tidigare styrelseledamöter valdes till delförbundets styrelse Anna Möller, jm 87, är distriktschef på skogsvårdsstyrelsen i Mellannorrland, distrikt Z Öst med kontoret i Östersund. Dessförinnan var hon projektledare för Träinnova, ett samverkansprojekt för träbearbetande företag. Anna har varit med i styrelsen sedan 1998 och under flera år varit Skogsakademikernas vice ordförande. Intervjuer med Anna Möller finns i Skogsakademikern 3/2003 och 1/2005. Foto: Per-Olof Engdahl Fredrik Maller, st 97, är rådgivare för handels och standardiseringsfrågor samt teknisk projektledare på Skogsindustrierna i Stockholm och tidigare ordförande för internetportalen SkogsSverige. Fredrik har varit med i Skogsakademikernas styrelse sedan Foto: Per Bergkvist Rolf Lindström, sm 90, är sedan 1999 distriktschef vid Holmen Skog AB, distrikt Vimmerby. Dessförinnan var han distriktschef på Sydved i Oskarshamn. Rolf är sedan april 2005 ordförande i CF-klubben inom Holmen Skog. Rolf har varit med i Skogsakademikernas styrelse sedan Intervju med Rolf Lindström finns i Skogsakademikern 3/2002. Foto: Kerstin Diamant Björn Hånell, jm 74, är professor och prefekt vid institutionen för skogsskötsel, SLU i Umeå och arbetar med utveckling av skogsskötselsystem för hållbart och lönsamt skogsbruk. Björn har varit med i Skogsakademikernas styrelse sedan (Förkortningar: jm=jägmästare, sm= skogsmästare, st=skogstekniker) Mötet beslutade att för kommande verksamhetsår ska delförbundets styrelse utöver ordföranden ha sex övriga ledamöter, en plats är vakant för att tillsättas på medlemsmöte Studenternas representanter adjungeras till styrelsen. Valberedning Per Olsson, jm 80, Holmen Skog, är ny sammankallande i valberedningen. Övriga ledamöter i valberedningen är Karin Öhman, jm 99, SVS Västra Götaland, Ivar Palo, jm 83,SLU Umeå, (båda nyval) samt Magnus Norrby, jm 89, Forwood Global AB och Mattias Gustafsson, sm 95, Holmen Skog (båda omval). Tidigare förbundsordförande Skogsakademikerna Sedan 1969 har SJFR/Skogsakademikerna letts av dessa ordförande: Erik Sillerström, Bo Hansson, Carl Ulfsparre, Alvar Öhlén, Hans-Jöran Hildingsson, Rolf Björheden, Erik Petré, Sveriges Jägmästares och Forstmästares Riksförbund, SJFR, bildades 1942 och bytte 1997 namn till Skogsakademikerna. Förbundets första 50 år beskrivs i JÄGMÄSTAREN 2/1992, som kan beställas från kansliet. < << Anna Möller < Fredrik Maller << Rolf Lindström < Björn Hånell 9 Skogsakademikern 2/05

10 Medlemsförsäkringar Naturvetareförbundet & Skogsakademikerna Efter samgåendet gäller nya medlemsförsäkringarna För dig som har försäkring i Skandia Efter 1 juli är Akademikerförsäkring försäkringsgivare för vår gruppförsäkring. Dock är det särskilt viktigt för dig som har försäkring i Skandia nu och inte är fullt arbetsför att Rätten att söka Fortsättningsförsäkring gäller till och med den 30 november 2005 men för att en lucka i försäkringsskyddet inte ska uppstå måste ansökan om Fortsättningsförsäkring vara Skandia tillhanda senast 31 augusti Fortsättningsförsäkringen tecknas utan hälsodeklaration. Ett brev sänds ut till samtliga medlemmar i början av juli. Du som vill veta mer kan kontakta Skandia Kundcenter, tel Ansökningsblankett för Fortsättningsförsäkringen finns på se/fguide under rubriken Anmäl dig. JAMES TERSMEDEN notera informationen nedan. Liv- och olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, barnförsäkring och studentförsäkring. För dig som har en försäkring genom Skogsakademikerna i Skandia gäller följande: Du har betalt en premie fram t.o.m. den 31 augusti Fullt arbetsför För att per den 1 september 2005 kunna anslutas till Akademikerförsäkringar krävs att medlemmen är fullt arbetsför. Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Skogsakademikerna står för överföringen från Skandia. Ej fullt arbetsför Den som inte uppfyller kraven i föregående stycke och således ej är fullt arbetsför den 1 september då Akademikerförsäkringar tar över, kommer att erbjudas att söka en Fortsättningsförsäkring i Skandia. Också den medförsäkrade som ej är fullt arbetsför bör teckna fortsättningsförsäkring i Skandia för att ha fortsatt försäkringsskydd. Detsamma gäller om du har barn som råkar ut för sjukdom eller sjukdomssymptom innan 31 augusti Naturvetareförbundets medlemsförsäkringar i Akademikerförsäkring Anders Gillstedt, som är administrativ chef på Akademikerförsäkring informerar om de nya medlemsförsäkringarna. Genom fusionen med Naturvetareförbundet kan du som är medlem teckna försäkringar i Akademikerförsäkring. Du kan teckna försäkring för dig själv, din familj och det du äger. Personförsäkringar Akademikerförsäkring har tagit fram en ny försäkringsplan fr.o.m. den 1 juli Den nya planen ger dig och din familj ekonomisk ersättning vid olycksfall, sjukdom och dödsfall. Försäkringsplanens basförsäkringar är Livförsäkring och Olycksfallsförsäkring. Skogsakademikern 2/05 10

11 Medlemsförsäkringar Livförsäkringen ger ersättning till dina efterlevande med upp till kr (7,5 pbb*) om du som försäkringstagare skulle avlida. Om du vill ha ett högre ersättningsbelopp kan du välja att teckna tillägg. Livförsäkringen har en åldersindelad premie för att ge en rättvisare premie. Du kan även välja att teckna Sjukkapital-, Sjukinkomst- och Barnförsäkring. Barnförsäkringen täcker olycksfall och sjukdom och du betalar endast en premie för alla barn i familjen. Olycksfallsförsäkringen täcker allt från utslagna tänder till brutna ben och ger ersättning vid såväl olycksfall och invaliditet som dödsfall. Försäkringen gäller främst på din fritid men ger även ersättning för invaliditetsskador som inträffar på arbetstid. Du kan välja att medförsäkra make/maka, registrerad partner eller sambo till försäkringarna. För studentmedlemmar finns en kollektiv olycksfallsförsäkring som omfattar alla studentmedlemmar under hela studietiden. månaders förskydd (försäkringen utan kostnad i tre månader). Precis som ovan gäller att medlemmen är fullt arbetsför. Studentmedlemmar ansluts vid inträdet i förbundet. När studentmedlemskapet upphör och övergår i yrkesmedlemskap gäller samma erbjudande som till nya yrkesverksamma medlemmar. Försäkringar för ditt hem och din bil Via Akademikerförsäkring kan du också teckna Hem-, VillaHem- och Fritidshusförsäkring.. Allriskförsäkring ( drulle ) och Avbeställningsskydd ingår utan extra kostnad i Hem- och Villahemförsäkringen. I Villahemförsäkringen ingår dessutom Allrisk Byggnad utan extra kostnad, och ersättningen för lös egendom är hela en miljon kronor. Lär mer på Efter sommaren kan Akademikerförsäkring också erbjuda en förmånlig personbilsförsäkring där t.ex. Allrisk ingår som standard. ANDERS GILLSTEDT Prisbasbeloppet, pbb, är 2005 är kronor. Premiefri försäkring i sex månader för medlemmar Vid fusionen med Naturvetareförbundet den 1 juli 2005 ansluts alla yrkesverksamma medlemmar i Skogsakademikerna till Akademikerförsäkrings medlemsförsäkringar Livförsäkring (7,5 pbb) och Olycksfallsförsäkring med sex månaders förskydd, dvs. försäkringarna kommer att vara premiefria fram till den 1 januari 2006, då försäkringarna börjar faktureras. Kravet för att försäkringarna ska vara gällande är att du är fullt arbetsför. I sådant fall krävs inte heller hälsodeklaration. (Det innebär att alla yrkesverksamma och arbetssökande medlemmar i Skogsakademikerna, som är fullt arbetsföra enligt definitionen i artikeln sidan 10 och inte fyllt 67 år, får försäkringen.) Förbundets studentmedlemmar ansluts den 1 juli till Akademikerförsäkrings Studentolycksfallsförsäkring. Om du har medlemsförsäkring i Skandia i dag och är fullt arbetsför kommer Akademikerförsäkring att erbjuda dig motsvarande försäkringsskydd. Kontakta Akademikerförsäkring för mer information (se i nästa spalt). OM > AkademikerFörsäkring Akademikerförsäkring bildades 1993 och är ett helägt dotterbolag till AB Akademikertjänst som i sin tur ägs av Naturvetareförbundet och fem andra Sacoförbund. För närvarande har AkademikerFörsäkring avtal med olika försäkringsbolag inom både person- och konsumentförsäkring, t.ex. Moderna Försäkringar. Akademikerförsäkring har egen kundtjänst dit medlemmarna vänder sig med försäkringsfrågor och på hemsidan kan du själv räkna ut premier och teckna vissa försäkringar. För mer information och frågor, kontakta Akademikerförsäkring, tel , e-post: Premiefri försäkring i tre månader för nya medlemmar Den som blir ny yrkesverksam medlem i Skogsakademikerna efter den 1 juli ansluts till Akademikerförsäkrings Liv- och Olycksfallsförsäkring med tre 11 Skogsakademikern 2/05

12 Personalchefsenkät Skogliga arbetsmarknaden i personalchefsenkät Behandlas kvinnor annorlunda? Långt fler män än kvinnor finns på den skogliga arbetsmarknaden. Vad gör arbetsgivarna för att nå en jämnare fördelning? Kring detta tema kretsade frågorna i 2005 års personalchefsenkät. I likhet med tidigare år skickade Skogsakademikerna under maj 2005 ut frågor till personalchefer vid 20 större skogliga arbetsgivare i år som en webbenkät. Hos dessa arbetsgivare arbetar skogliga tjänstemän, varav 364 kvinnor och män. Frågorna (se ruta) är inriktade på jämställdhet mellan könen och gäller tjänstemännen i skoglig verksamhet. Totalt har 13 arbetsgivare besvarat enkäten. Resultaten redovisas för tre huvudsakliga grupper: fem skogsbolag, fyra skogsägarföreningar (SÄF) och tre övriga skogsföretag. SLU har också svarat. Större andel kvinnliga sökande anställdes Enkätsvaren tyder på att arbetsgivarna strävar efter att öka andelen kvinnliga skogsakademiker. Detta syns tydligast i andelen nyanställda i förhållande till antal sökande. De arbetsgivare som besvarade enkäten anställde under 2004 totalt 96 skogsakademiker. Till dessa tjänster sökte 751 personer, varav 666 män och 85 kvinnor. 74 män och 22 kvinnor Diagram 1. Antal sökande till skogliga tjänster 2004 Diagram 2. Antal nyanställda på skogliga tjänster under 2004 Diagram 3. Andel av sökande som blev anställda (%) Diagram 1 och 2: Antal sökande och antal nyanställda på utlysta tjänster 2004 hos de 13 arbetsgivare som besvarade vår enkät. Fler män sökte jobb och fler män anställdes. Diagram 3: Andelen i procent av de sökande som anställdes, uppdelat på kön. Av totalt 751 sökande 666 män och 85 kvinnor anställdes 22 kvinnor och 74 män. Skogsakademikern 2/05 12

13 Personalchefsenkät anställdes. Även om männen dominerar stort i antal anställdes var fjärde kvinnlig sökande mot endast var nionde manlig. Se diagram 1, 2 och 3. Bara ett företag rapporterade löneskillnader Elva företag säger sig ha statistikuppföljning på löner och alla dessa utom ett uppger att det inte finns könsmässiga löneskillnader. Om medellönen för män och kvinnor sätts till 100 % är den vägda medellönen för kvinnor 97% lyder svaret från det enda företag som iakttagit skillnader. Någon orsak kan man inte ge. Många av arbetsgivarna säger sig arbeta aktivt med att stödja kvinnor att söka chefsbefattningar, främst genom aktiv uppmaning/direkta erbjudanden, planeringssamtal, genom ledarutvecklingsprogram och kvinnliga nätverk. Fyra av fem skogsbolag i enkäten betalar föräldralön utöver kollektivavtalet. Motsvarande för skogsägarföreningar är tre av fyra och för övriga skogsföretag gäller att en av tre betalar föräldralön utöver kollektivavtalet. (Se också Skogsakademikern 1/05). Bara ett företag uppger att man har andra förmåner riktade till familjen, dock inte vad. Alla företag utom ett svarar jakande på frågan om man strävar efter en jämn könsfördelning. Ungefär hälften, sex av 13, har samtal med kvinnliga anställda som slutar om förhållanden kring jämställdhet som påverkat beslutet att sluta. (Hur många som slutat har vi inte frågat om.) En tredjedel av företagen, fyra av tolv svarande, att de ser en större rörlighet (byter tjänst/slutar) bland kvinnliga skogstjänstemän än bland manliga, men inte heller här har vi uppgifter om antal. Siffror och verklighet Naturligtvis ger dessa resultat underlag för diskussion och en lång rad ytterligare frågor. Hur ser det ut hos övriga företag? Vad har vi missat att fråga om? Hur är arbetssituationen på de enskilda företagen? Vilka svar ger de anställda själva? När det gäller löner har vi ju själva och tillsammans med Naturvetareförbundet och SACO statistik som ska bearbetas. Vi hoppas att de frågor vi ställt lyfter upp jämställdheten på personalchefens dagordning också på de företag som inte besvarat vår enkät. Vi hoppas också på reaktioner från medlemmarna till förbundet. Vi vill fortsätta spegla arbetsmarknaden ur såväl jämställdhetssynpunkt som på andra sätt. Hör av dig med din berättelse och dina frågor och synpunkter! ERIK PALMQVIST & JAMES TERSMEDEN Dessa har svarat Av 20 arbetsgivare som webbenkäten sändes till svarade följande 13: SLU, Bergvik Skog, Holmen Skog, Stora Enso Skog, Sydved, SCA Skog, Södra, Mellanskog, Norrskog, Norra Skogsägarna, LRF Konsult Skogsbyrån, VMF Qbera och Svenska skogsplantor. Vi har inte fått svar från Korsnäs, Setra, Skogforsk, Skogssällskapet, Sveaskog, VMF Nord och VMF Syd. Tidigare artiklar Förra årets enkät, som inriktades på rekryteringsbehovet, publicerades i Skogsakademikerna 2/2004. Artikeln Kvinnor vinner mest på lönesamtal finns i Skogsakademikerna 3/2004. Dessa frågor ställdes : Hur många kvinnor resp. män anställdes på skogliga tjänster under 2004? Hur många kvinnor resp. män sökte utlysta skogliga tjänster 2004? Har ni på företaget statistikuppföljning för kvinnliga och manliga tjänstemäns löner för motsvarande arbetsuppgifter? Har kvinnliga och manliga skogstjänstemän lika lönenivå? Hur ser skillnaderna i lönenivå ut för kvinnliga och manliga skogstjänstemän? Vad är förklaringen till löneskillnaderna mellan kvinnliga och manliga skogstjänstemän? Finns det specifika tjänster som ni i första hand vill besätta med en kvinna? Finns det specifika tjänster som ni i första hand vill besätta med en man? Varför? (Här har samtliga svara nej på båda frågorna och ingen har ytterligare motiverat svaret). Strävar ni efter att få en jämn könsfördelning? Har ni en större rörlighet (byter tjänst/slutar helt) bland kvinnorna jämfört med männen? Har ni uppföljningssamtal med de kvinnliga anställda som slutar om hur de ser på jämlikheten inom företaget? Ange vilka förmåner ni har utöver lön som är särskilt riktade mot familjen? Stimulerar ni kvinnor att söka chefsbefattningar och i så fall hur? Har ni noterat ökad sjukfrånvaro under 2004 grundad på stress och hög arbetsbelastning bland företagets skogstjänstemän? Om ni noterat ökad sjukfrånvaro under 2004, ser ni tendenser till fördelning efter ålder och/eller kön? (Här har samtliga svarat nej på den inledande frågan.) < 13 Skogsakademikern 2/05

Skogsakademikernas verksamhet 2007

Skogsakademikernas verksamhet 2007 Skogsakademikernas verksamhet 2007 Skogs akademikern har utkommit med fyra nummer under 2007. Förkortningar: jm=jägmästare, skog. mag.=skoglig magister, sm= skogsmästare, st=skogstekniker, sv=skogsvetare

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19

ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 a k a d e m i k e r n 3 05 ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 5 > Facklig samling i SACO-Skogsvård > Anna Lundström, virkesköpare på SCA > Medlemsförsäkringar frågor och

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Vårdförbundets Studentförsäkringar

Vårdförbundets Studentförsäkringar 1 januari 2015 Vårdförbundets Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Vårdförbundet väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa ett extra försäkringsskydd för både dig och din familj Alla vuxna i Sverige har genom

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET MEDLEMSFÖRSÄKRING RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET Försäkringar för kropp och själ Trygghet är att veta att du inte står ensam om något skulle hända, vare sig det gäller jobbet

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson) DET HÄR GÖR VI Vilka är vi? Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog. Vi är en lokalt förankrad myndighet vilket innebär att vi har kunskap om det område där du bor och de specifika

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Protokoll Svenska PEFC Årsstämma Den 2 juni 2016 kl. 13:00-15:00 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm

Protokoll Svenska PEFC Årsstämma Den 2 juni 2016 kl. 13:00-15:00 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm Protokoll Svenska PEFC Årsstämma Den 2 juni 2016 kl. 13:00-15:00 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm Deltagare med rösträtt Sture Karlsson Niklas Arvidsson Magnus Bergman Johnas Henrysson Bernt Hermansson

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 22 september kl. 13-16 Försäkringskassan, Stockholm Grupper Riksutställningar Statens

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Erik Petré, Häradsallmänningarnas förbund, Christian Rimpi, Jokkmokks allmänning, Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen. Erik Sollander, Carl Appelqvist

Erik Petré, Häradsallmänningarnas förbund, Christian Rimpi, Jokkmokks allmänning, Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen. Erik Sollander, Carl Appelqvist MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum 2017-03-23 Diarienr 2017/824 Tid: 2017-03-16 Plats: Deltagare: WTC, Stockholm Ordf: Dan Rydberg Skogsstyrelsen, Tommy Nilsson Sveaskog, Linda Eriksson Skogsindustrierna, Karin

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Internet of Things Sverige regler för samverkan

Internet of Things Sverige regler för samverkan Internet of Things Sverige regler för samverkan Fastställd av prefekten vid institutionen för informationsteknologi Allmänt 1 Bakgrund Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnova, Energimyndigheten

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport Praktikrapport Praktik - Fackförbundet SKTF Omfattning: 2010-09-01-2011-01-21. 20 veckor (30 hp), heltid. Handledare: Besöks-/Postadress: Therese Svanström Andersson, Stabschef SKTF. 08-7896533 / 070-2983244

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Stadgar Antagna Reviderade , och

Stadgar Antagna Reviderade , och Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle Bildad den 15 juni 2009. Stadgar fastställdes vid bildandet. 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Vänerskärgården med

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Tryck: Tryckeribolaget, Sundsvall Layout: Mia Boman

Tryck: Tryckeribolaget, Sundsvall Layout: Mia Boman Verksamheten 2009 Tryck: Tryckeribolaget, Sundsvall Layout: Mia Boman 3 FoU-inriktning Norrskogs forskningsstiftelse har sedan starten 1996 gett företräde till projekt som skulle bidra till att uppfylla

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008 2008-03-01 10:00-16:35 Scandic Hotel, Norrköping Närvarande Svemo Sture Fredell Stig Klemetz Lisbeth Hagman Jörgen Hafström Bertil Bergström Åke Knutsson Olle Bergman

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Stadgar för Sydvästra Skånes Vattenråd

Stadgar för Sydvästra Skånes Vattenråd Stadgar för Sydvästra Skånes Vattenråd 1. ÄNDAMÅL Sydvästra Skånes vattenråd, i det följande även kallat rådet, utgör en frivillig medlemsorganisation för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna STYRELSEN Styrelsen har från årsmötet den 8 mars 2004 haft följande sammansättning: Förbundsordförande Erik Petré jm 80 Övriga styrelseledamöter Valda på

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening

Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening 2016-05-08 Nuläge Datum 2015-06-26 2016-04-16 Medlemmar 650 711 Intressenter/ 12 2 ännu ej betalt Totalt 662 713 Beställt fiber 565 840

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för oss som är anställda i utrikesförvaltningen.

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer