> Åke Barklund, ny ordförande > Kursavslutning i Skinnskatteberg > Skogsakademiker på facklig kurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "> Åke Barklund, ny ordförande > Kursavslutning i Skinnskatteberg > Skogsakademiker på facklig kurs"

Transkript

1 2 05 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 > Åke Barklund, ny ordförande > Kursavslutning i Skinnskatteberg > Skogsakademiker på facklig kurs

2 Om omslagsbilden: Lianer symbol för samverkan S kogsakademikerna går samman med Naturvetarförebundet en lianstrategi. Är man smal, med liten resursbas, vinner man på att söka sig till andra med samma inriktning och nå sina mål med gemensamma krafter. Man syns bättre och kommer längre, når fler. Så gör lianer: Smala och flexibla tar de hjälp av stabila strukturer (träd eller Lianer länkar samman träd andra lianer) för att nå krontaket och ljuset, där de blomstrar, fröar, sprids. Lianer länkar samman träd. Enskilda exemplar kan koppla ihop ett nätverk av fyrtio, femtio trädkronor. Förbindelserna mellan träden har stor betydelse för apor och andra trädlevande djur, för deras möjlighet till kontakt och förflyttning. Skogsakademikerna som nätverk och forum för kommunikation har haft betydelse för mig. De kvaliteterna hos vårt fackförbund kan förhoppningsvis både bevaras och utvecklas efter samgåendet. MARGARETA NILSSON En längre version av Margareta Nilssons text om lianer kan rekvireras från Skogsakademikern liksom en intervju med Margareta i Jägmästaren 2/93. Så gör lianer: Smala och flexibla tar de hjälp av stabila strukturer (träd eller andra lianer) för att nå krontaket och ljuset, där de blomstrar, fröar, sprids. Illustration: Margareta Nilsson OM > Margareta Nilsson Margareta Nilsson har medarbetat i Jägmästaren/ Skogsakademikern genom åren. Hon tog jägmästarexamen Efter att ha varit anställd bland annat som kommunekolog i Salem och biträdande expert i Costa Rica är Margareta sedan 2003 illustratör och frilansskribent på heltid. Hennes företag heter Abbonland, Margareta deltog på Skogsakademikernas årsmöte den 19 april. Nästa tidning utkommer runt 26 september. Annonsmaterial behöver vi senast 8 september och övrigt material senast 5 september, gärna tidigare. Skogsakademikern 2/05 2

3 innehåll Tidningen utkom från 1987 till och med nummer 2/97 under namnet JÄGMÄSTAREN. REDAKTÖR Kerstin Diamant tel efter 1 juli: ANSVARIG UTGIVARE James Tersmeden tel efter 1 juli: sidan sex sidan sexton Innehåll 2 05 sidan tjugosju Ill. André Prah FÖRBUNDSKANSLI Box 760, Nacka Tel: (vx), Fax: BESÖKSADRESS Planiavägen 13, Nacka station Skogsakademikernas personal är från 1 juli en del av Naturvetareförbundets kansli, se och matrikeln 2005 s. 6 7 ORDFÖRANDE DELFÖRBUNDET SKOGSAKADEMIKERNA Åke Barklund tel REDAKTIONSRÅD Malin von Essen, Skogforsk Björn Lyngfelt, SCA Forest Products Lotta Möller, Skogsutredningen 2004 Hasse Bengtsson, SVS Jönköping Kronoberg PRODUKTION/ANNONSER LIME AB, Tejarps Gård, Klågerup. Tel Grafisk form & layout: Pia Johansson Annonsförsäljning: Eva Raihle För osignerat material svarar redaktören. Eftertryck av osignerade artiklar medges om källan anges, av övrigt material enligt överenskommelse. För insänt ej beställt material ansvaras ej. ISSN X Norra Skåne Offset, Hässleholm OMSLAGSBILDEN: Lianer - en växt som lever som stöd till och i beroende av andra. Illustration Margareta Nilsson. Se artikel s. 2. Lianer symbol för samverkan 2 Ledaren Ett nytt kapitel 4 Redaktörens ruta 5 Årsmötet 19 april enhälligt ja till samgående 6 Medlemsmöte 27 maj samgående bekräftat 7 Styrelsen för delförbundet Skogsakademikerna 8 9 Nya medlemsförsäkringar efter samgående med Naturvetareförbundet Enkät till personalchefer Behandlas kvinnor annorlunda? Skogsutredningens förslag om SVO Presskonferens, reaktioner & remissvar Markus Henningsson industridoktorand Doktorandombudsman Sanna Johansson 20 Nya medlemmar välkomna! 21 Stort EU-projekt till Skogforsk 21 Skogsakademiker på fackliga kurs Examen och utvärderingsdag i Skinnskatteberg 24 Skogsindustrierna lockar till jägmästarutbildning 26 Studentkårens 100-årsjubileum i Umeå 6 7 december Vinterspelen 29 Notiser Skogsakademikern 2/05

4 Ledaren Ett nytt kapitel Ett enhälligt årsmöte den 19 april och ett enhälligt medlemsmöte den 27 maj beslutade att stödja styrelsens förslag till att förbundet Skogsakademikerna och Naturvetareförbundet ska gå samman. Därmed så avslutas ett kapitel och vi börjar på ett nytt! På många sätt har lilla SJFR varit unikt. Servicen från kansliet har varit omvittnad god. En stor andel av våra medlemmar känner varandra och personalen på kansliet känner till de flesta av er åtminstone till namnet. Samgåendet har uppmärksammats eftersom vi är det första SACO-förbund som fusionerat med ett annat SACO-förbund på många år. Nu går vi in i ett förbund som är cirka tio gånger större och möjligheterna växer också. Men det gäller att vi är aktiva och slår vakt om det som vi vill behålla eller utveckla! Utåtriktat arbete Under senaste året har mycket arbete och tid ägnats åt att strukturera olika handlingsalternativ och genomföra själva fusionen. Parallellt med detta har vi aktiverat oss i debatten och vi har med insändare, pressinformation och debattartiklar verkligen tagit en mycket mera aktiv roll i att försöka sprida information om samt påverka den verklighet som många av våra medlemmar lever i. Skogsakademikerna har också av regeringen som enda tjänstemannaförbund tillsammans med Skogs- och Träfacket och Pappers samt några av näringslivets profiler blivit inbjudna till Rosenbad om samtal kring skogsnäringens långsiktiga konkurrenskraft. Ett första möte med Ulrica Messing, Thomas Östros och deras närmaste medarbetare ägde rum i april och det ska följas av fler. Med vissa frågor har vi nog bara börjat. Det verkar åtminstone för mig allt mer uppenbart att vi inom vårt skrå ligger en bit efter i att män och kvinnor ska ha samma villkor på arbetsmarknaden. Vi har diskuterat frågan ett antal gånger på våra styrelsemöten. Årets enkät till personalchefer i skogsnäringen är inriktad på frågor om jämställdhet. Se artikeln längre fram i tidningen som ett James Tersmeden tackar Erik Petré på medlemsmötet 27 maj för hans arbete i förbundet under två omvälvande år. Foto: Kerstin Diamant. startskott på att Skogsakademikerna tydligare ska driva den frågan. Ett viktigt skäl till fusionen med Naturvetareförbundet var styrelsens övertygelse om att vi ska vara mycket mer aktiva i vår roll att påverka såväl yrkesfrågor som professionsfrågor. Nu skapar vi utrymme för det. Vi håller också på och ombildar Kamratfonden till en stiftelse som vi tillför ett kapital på cirka fyra miljoner kronor från Skogsakademikerna. Samtidigt utökas ändamålet. Två stimulerande år I och med fusionen och att det nya delförbundet delvis kommer in i en ny fas så lämnar jag ordförandeskapet. De två åren har gått fort och gett mig en stimulerande inblick i SACO-världen. Till sist vill jag önska nyvalde ordföranden Åke Barklund varm välkommen till den utmanande och stimulerande uppgiften att lotsa delförbundet Skogsakademikerna vidare. Tack för alla kreativa samtal/mejl med synpunkter och idéer och tack för att jag fick förtroendet att styra förbundet under dessa år! ERIK PETRÉ Se artiklar om årsmötet och extra medlemsmötet på s. 6-9 Skogsakademikern 2/05 4

5 Redaktörens ruta Ansträngning och återhämtning När detta skrivs har matrikeln just gått till tryck och tidningen är på slutpusselstadiet. Arbetet påminner om min hobby, att sy lapptäcken. En rad bitar läggs ihop, många människors arbete fogas samman. Också denna gång finns en hel del information om samgåendet med Naturvetareförbundet. Nu är det helt beslutat och arbetet uppfyller förstås oss på kansliet. Jag ser med tillförsikt fram mot det kommande året. Efter sommaren får ni tidningen Naturvetaren betydligt oftare än Skogsakademikern, som utkommer som tidigare med två nummer till hösten. Lianer på framsidan vad menas? Margareta Nilsson förklarar symboliken. Jag blir lite sentimental när jag konstaterar att det är hela tolv år sedan Margareta intervjuades i tidningen även om hon medverkat då och då med illustrationer under åren. Och i samband med intervjun med Markus Henningsson, nu skog lic och produktchef, kan jag konstatera att det är runt tio år sedan han var med som en av studenterna i den sista kursen på Garpenberg. Tiden rusar iväg! Många byter arbete och bostadsort för att få förändring. Men även för den som stannar kvar ändras förhållandena. Vilket som, det är viktigt att stanna upp och reflektera ibland. Och sommaren är en sådan tid. Vid denna tid för sjutton år sedan skrev jag för första gången på en dator. Det var när jag sökte jobbet på Skogsakademikerna. När jag började hade vi en dator på tre personer och posten kom i brevlådan en gång om dagen. Fax hämtades ett par gånger i veckan på ett kontor i närheten. Nu är informationsflödet konstant och kraven på att uppdatera och hålla sig uppdaterad är större. Mest är utvecklingen till nytta inte minst de dataprogram som gör det så lätt att kommunicera oavsett var vi befinner oss. Återhämtning är betydligt viktigare för hälsan än man tidigare trott meddelar Internetportalen I en intervju där säger sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt att det inte är farligt att periodvis jobba mycket, bara man får tillräckligt med vila: Sömn ger den bästa återhämtningen. Men hur vi använder vår lediga tid har också betydelse. Konsten att göra ingenting behöver få en renässans. Det låter kanske enklare än det är. Människor som känner sig konstant uppvarvade inser inte riktigt hur trötta de är, säger Torbjörn Åkerstedt. Och intensivt har det säkerligen varit för de flesta av er under året, både för yrkesverksamma och studenter. Vinterstormen, inte minst, har givit många extra arbete och oro. Till alla som medverkat i tidningen vill jag rikta ett stort tack. Och alla läsare tillönskas en skön semester där ni mellan trädfällning, ogräsrensning och bärplockning också utövar konsten att göra ingenting. KERSTIN DIAMANT Foto: Jannis Politidis konsten att göra ingenting. 5 Skogsakademikern 2/05

6 Årsmötet Skogsakademikerna och Naturvetareförbundet Enhälligt årsmöte sade ja till samgående Den 19 april hölls Skogsakademikernas årsmöte i SACOs lokaler i Gamla stan i Stockholm. Ett 30-tal medlemmar betydligt fler än vid de senaste årens möten mötte upp. F örbundets ordförande Erik Petré hälsade välkomna. Han sade att samtidigt som det senaste året har präglats av förslaget till samgående med Naturvetareförbundet har förbundet bedrivit vanligt arbete med förhandlingar och service till medlemmarna men också lagt betydligt mera energi på att påverka den verklighet som våra medlemmar arbetar i och att synas i media. Mötesförhandlingar Under ledning av Roland Palm vidtog sedvanliga mötesförhandlingar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en budget för kommande verksamhetsår antogs. I väntan på konsekvenserna av medlemsmötet den 27 maj omvaldes de styrelseledamöter vilkas tvååriga mandat går ut Även föregående års studentrepresentanter Jonas Höglund och Niklas Nilsson, liksom samtliga revisorer, omvaldes. Åke Barklund avtackades efter elva år som sammankallande i valberedningen. Även Anna Marntell avtackades i sin frånvaro för mångårigt arbete i valberedningen. i Naturvetareförbundet och därmed avveckla förbundet som en fristående facklig organisation och ansluta Skogsakademikernas medlemmar till Naturvetareförbundet. Mötet beslutade också att hänskjuta nya stadgeförslaget för Kamratfonden till medlemsmötet 27 maj. Med tanke på att Kamratfonden, som enligt styrelsens förslag ska omvandlas till en stiftelse, kommer att innehålla över fyra miljoner kronor ansåg mötet att det är viktigt att ändamålsparagrafen formuleras rätt. Styrelsen uppmanades ta in synpunkter på stadgarna för Kamratfonden. Maggi Mikaelsson Efter årsmötet serverades mat och därefter talade utredaren för Skogsutredningen, Maggi Mikaelsson. Förslaget om skogsvårdsorganisationen var ännu inte officiellt utan Maggi Mikaelsson talade mer allmänt om skogens roll i Sverige, såväl dess ekonomiska som dess rekreationsvärde. Det gavs plats för frågor och intressant diskussion. TEXT OCH FOTO: KERSTIN DIAMANT Fusionsförslag Därefter föredrog Erik Petré och James Tersmeden förslaget till fusion med Naturvetareförbundet. Erik Petré redogjorde för de diskussioner som pågått sedan hösten 2003 med kontakter med andra SACOförbund och överväganden om olika framtidsvägar för Skogsakademikerna. Detta arbete har fortlöpande redovisats i tidningen Skogsakademikern, första gången i nummer 1/04, bland annat i en ledare med rubriken Förändringens vind, och i medlemsbrev. Årsmötet beslutade stödja styrelsens förslag: att ansluta Skogsakademikerna som ett delförbund Tv. Förbundets ordförande Erik Petré redogjorde för styrelsens förslag. Th. Roland Palm ledde årsmötet med James Tersmeden som sekreterare. Medlemmarna lyssnade och diskuterade. Mötet hölls i SACOs lokaler i Gamla stan i Stockholm. Skogsakademikern 2/05 6

7 Medlemsmötet Medlemsmötet 27 maj Samgående bekräftat Medlemsmötet den 27 maj tillstyrkte årsmötesbeslutet att gå samman med Naturvetareförbundet från 1 juli Förvandlingen av Kamratfonden till stiftelse och utformningen av det stiftelseförordnande som ersätter stadgar för fonden gav upphov till den längsta diskussionen. Mötet var dock enigt om hur stiftelsebildningen bör gå till och målsättningen för Kamratfonden står fast. Innebörden av stiftelseförordnandet är att Kamratfonden är till för att stödja eller uppmuntra skogsakademiker, i första hand medlemmar i Skogsakademikerna, och att stödja aktiviteter som gagnar skogsakademikerkåren och stärker sammanhållningen, kamratskapet och skogsakademikernas kompetens och anseende samt stödja konferenser för kompetenshöjning. Direkt efter medlemsmötet för förbundet Skogsakademikerna vidtog konstituerande möte för delförbundet Skogsakademikerna. Delförbundets stadgar antogs. En styrelse bestående av ordförande och fem ledamöter valdes på två år (se presentation efter denna artikel). TEXT OCH FOTO: KERSTIN DIAMANT Roland Palm, ordförande även på det extra medlemsmötet den 27 maj, förklarar förhållandet mellan förbundet Skogsakademikerna och delförbundet med samma namn under perioden närmast framöver.

8 Styrelsen Delförbundet Skogsakademikernas styrelse Åke Barklund ny ordförande Vid det konstituerande mötet för delförbundet Skogsakademikerna den 27 maj valdes en ny styrelse som ska arbeta från och med 1 juli Åke Barklund är från 1 juli ordförande för delförbundet Skogsakademikerna. Han kommenterar: Det känns bra att ta vid efter Erik Petré, inte minst därför att fusionen landade rätt efter fint förberedelsearbete av styrelse och kansli och goda diskussioner både på årsmötet och det extra medlemsmötet. Åke säger att han fått ett gott intryck av Naturvetareförbundet. Det verkar vara en kompetent organisation med god stämning. Genom att vår styrelse och personal ges rejäl möjlighet att företräda skogsfrågorna i såväl ledningsarbetet som i det dagliga värvet kan vi med de större resurser som nu är tillgängliga komma ut tydligare och längre än på egen hand. Jag tror också att skogsakademikers funktionella synsätt på långsiktigt bärkraftigt nyttjande av naturresursen skog kan spridas på ett nytt sätt och därmed påverka också andra branscher. Åke framhåller vikten av att Skogsakademikernas fonder von Porat och Kamratfonden kan fortsätta verka för sina satta ändamål. Han sammanfattar: Medlemmarna blir både bredare och djupare företrädda och skogsbranschen kan förstärkas med nya influenser. Även om många skogsakademiker redan jobbar inom andra fält än rent skogliga, så tror jag att detta kommer att bli än vanligare i framtiden, liksom att andra utbildningar än de skogliga gör sig gällande inom vår näring. Detta är bra och det nya sammanslagna förbundet främjar sådan mixning ytterligare. OM > Åke Barklund Utbildning och arbete > Jägmästarexamen Åke Barklund har arbetat med de privata svenska köpsågverken, under lång tid som VD för Sågverkens Råvaruförening. Åke har varit t.f. VD för Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Han ledde därefter projektet Nordisk Skogscertifiering. Under åren var Åke chef för Sida-projektet Regional Land Management Unit (RELMA) i Nairobi. Nu är han konsult och på halvtid VD för Svenska PEFC. Fackliga uppdrag > Åke var i tio år valberedningens sammankallande i Skogsakadmikerna och nu alltså delförbundet Skogsakademikernas ordförande. Övrigt > Gift sedan Skogistiden med Pia, två vuxna söner talshuset Sanda Gård tar stor del av fritiden för rustning och underhåll. Hjärta och leder hålls igång med vedhuggning, skidåkning och skogsjogging, ibland med karta och kompass. FOTO: PIA BARKLUND OM > Nilla Thomson Utbildning och arbete > Jägmästarexamen 1987 (kurs 81 85). Nilla har arbetat som departementssekreterare i regeringskansliet sedan 1987, i Jordbruksdepartementet , Näringsdepartementet , med huvudansvar för Skogsstyrelsen och skogspolitiken och därefter Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet på Enheten för naturresurser. Jag har med denna bakgrund lång erfarenhet av svensk statsförvaltning. Jag har även ett brett kontaktnät inom den politiska sfären av skogs- och miljöområdet som skogsnäringen inom Sverige och internationellt och sitter med i den rådgivande gruppen till Skogsutredningen Övrigt > Tre barn På fritiden ägnar jag mig mest åt barnen och olika typer av friluftsaktiviteter och är bland annat aktiv som friluftsledare och ledamot i den lokala styrelsen av Friluftsfrämjandet i Djursholm och har ett stort intresse för och engagemang i dessa frågor. FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM > Skogsakademikern 2/05 8

9 Styrelsen Nilla Thomson, ny styrelseledamot Förutom ordförande och fyra styrelseledamöter som varit med i den gamla styrelsen kan delförbundet hälsa Nilla Thomson välkommen i styrelsen. Nilla Thomson arbetar sedan 1997 i Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, som dess nya namn lyder, med huvudansvar för bl.a. skogsrelaterade frågor främst med fokus på myndigheternas naturvårdsarbete men även gentemot andra politikområden som t.ex. bistånd, energi, handel och forskning. Det känns väldigt spännande att ha blivit ledamot i styrelsen till delförbundet Skogsakademikerna och det är dessutom stimulerande att få vara med att utveckla den nya verksamheten tillsammans med övriga i den nya styrelsen, säger Nilla Thomson. Se också ruta på föregående sida. Fyra tidigare styrelseledamöter valdes till delförbundets styrelse Anna Möller, jm 87, är distriktschef på skogsvårdsstyrelsen i Mellannorrland, distrikt Z Öst med kontoret i Östersund. Dessförinnan var hon projektledare för Träinnova, ett samverkansprojekt för träbearbetande företag. Anna har varit med i styrelsen sedan 1998 och under flera år varit Skogsakademikernas vice ordförande. Intervjuer med Anna Möller finns i Skogsakademikern 3/2003 och 1/2005. Foto: Per-Olof Engdahl Fredrik Maller, st 97, är rådgivare för handels och standardiseringsfrågor samt teknisk projektledare på Skogsindustrierna i Stockholm och tidigare ordförande för internetportalen SkogsSverige. Fredrik har varit med i Skogsakademikernas styrelse sedan Foto: Per Bergkvist Rolf Lindström, sm 90, är sedan 1999 distriktschef vid Holmen Skog AB, distrikt Vimmerby. Dessförinnan var han distriktschef på Sydved i Oskarshamn. Rolf är sedan april 2005 ordförande i CF-klubben inom Holmen Skog. Rolf har varit med i Skogsakademikernas styrelse sedan Intervju med Rolf Lindström finns i Skogsakademikern 3/2002. Foto: Kerstin Diamant Björn Hånell, jm 74, är professor och prefekt vid institutionen för skogsskötsel, SLU i Umeå och arbetar med utveckling av skogsskötselsystem för hållbart och lönsamt skogsbruk. Björn har varit med i Skogsakademikernas styrelse sedan (Förkortningar: jm=jägmästare, sm= skogsmästare, st=skogstekniker) Mötet beslutade att för kommande verksamhetsår ska delförbundets styrelse utöver ordföranden ha sex övriga ledamöter, en plats är vakant för att tillsättas på medlemsmöte Studenternas representanter adjungeras till styrelsen. Valberedning Per Olsson, jm 80, Holmen Skog, är ny sammankallande i valberedningen. Övriga ledamöter i valberedningen är Karin Öhman, jm 99, SVS Västra Götaland, Ivar Palo, jm 83,SLU Umeå, (båda nyval) samt Magnus Norrby, jm 89, Forwood Global AB och Mattias Gustafsson, sm 95, Holmen Skog (båda omval). Tidigare förbundsordförande Skogsakademikerna Sedan 1969 har SJFR/Skogsakademikerna letts av dessa ordförande: Erik Sillerström, Bo Hansson, Carl Ulfsparre, Alvar Öhlén, Hans-Jöran Hildingsson, Rolf Björheden, Erik Petré, Sveriges Jägmästares och Forstmästares Riksförbund, SJFR, bildades 1942 och bytte 1997 namn till Skogsakademikerna. Förbundets första 50 år beskrivs i JÄGMÄSTAREN 2/1992, som kan beställas från kansliet. < << Anna Möller < Fredrik Maller << Rolf Lindström < Björn Hånell 9 Skogsakademikern 2/05

10 Medlemsförsäkringar Naturvetareförbundet & Skogsakademikerna Efter samgåendet gäller nya medlemsförsäkringarna För dig som har försäkring i Skandia Efter 1 juli är Akademikerförsäkring försäkringsgivare för vår gruppförsäkring. Dock är det särskilt viktigt för dig som har försäkring i Skandia nu och inte är fullt arbetsför att Rätten att söka Fortsättningsförsäkring gäller till och med den 30 november 2005 men för att en lucka i försäkringsskyddet inte ska uppstå måste ansökan om Fortsättningsförsäkring vara Skandia tillhanda senast 31 augusti Fortsättningsförsäkringen tecknas utan hälsodeklaration. Ett brev sänds ut till samtliga medlemmar i början av juli. Du som vill veta mer kan kontakta Skandia Kundcenter, tel Ansökningsblankett för Fortsättningsförsäkringen finns på se/fguide under rubriken Anmäl dig. JAMES TERSMEDEN notera informationen nedan. Liv- och olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, barnförsäkring och studentförsäkring. För dig som har en försäkring genom Skogsakademikerna i Skandia gäller följande: Du har betalt en premie fram t.o.m. den 31 augusti Fullt arbetsför För att per den 1 september 2005 kunna anslutas till Akademikerförsäkringar krävs att medlemmen är fullt arbetsför. Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Skogsakademikerna står för överföringen från Skandia. Ej fullt arbetsför Den som inte uppfyller kraven i föregående stycke och således ej är fullt arbetsför den 1 september då Akademikerförsäkringar tar över, kommer att erbjudas att söka en Fortsättningsförsäkring i Skandia. Också den medförsäkrade som ej är fullt arbetsför bör teckna fortsättningsförsäkring i Skandia för att ha fortsatt försäkringsskydd. Detsamma gäller om du har barn som råkar ut för sjukdom eller sjukdomssymptom innan 31 augusti Naturvetareförbundets medlemsförsäkringar i Akademikerförsäkring Anders Gillstedt, som är administrativ chef på Akademikerförsäkring informerar om de nya medlemsförsäkringarna. Genom fusionen med Naturvetareförbundet kan du som är medlem teckna försäkringar i Akademikerförsäkring. Du kan teckna försäkring för dig själv, din familj och det du äger. Personförsäkringar Akademikerförsäkring har tagit fram en ny försäkringsplan fr.o.m. den 1 juli Den nya planen ger dig och din familj ekonomisk ersättning vid olycksfall, sjukdom och dödsfall. Försäkringsplanens basförsäkringar är Livförsäkring och Olycksfallsförsäkring. Skogsakademikern 2/05 10

11 Medlemsförsäkringar Livförsäkringen ger ersättning till dina efterlevande med upp till kr (7,5 pbb*) om du som försäkringstagare skulle avlida. Om du vill ha ett högre ersättningsbelopp kan du välja att teckna tillägg. Livförsäkringen har en åldersindelad premie för att ge en rättvisare premie. Du kan även välja att teckna Sjukkapital-, Sjukinkomst- och Barnförsäkring. Barnförsäkringen täcker olycksfall och sjukdom och du betalar endast en premie för alla barn i familjen. Olycksfallsförsäkringen täcker allt från utslagna tänder till brutna ben och ger ersättning vid såväl olycksfall och invaliditet som dödsfall. Försäkringen gäller främst på din fritid men ger även ersättning för invaliditetsskador som inträffar på arbetstid. Du kan välja att medförsäkra make/maka, registrerad partner eller sambo till försäkringarna. För studentmedlemmar finns en kollektiv olycksfallsförsäkring som omfattar alla studentmedlemmar under hela studietiden. månaders förskydd (försäkringen utan kostnad i tre månader). Precis som ovan gäller att medlemmen är fullt arbetsför. Studentmedlemmar ansluts vid inträdet i förbundet. När studentmedlemskapet upphör och övergår i yrkesmedlemskap gäller samma erbjudande som till nya yrkesverksamma medlemmar. Försäkringar för ditt hem och din bil Via Akademikerförsäkring kan du också teckna Hem-, VillaHem- och Fritidshusförsäkring.. Allriskförsäkring ( drulle ) och Avbeställningsskydd ingår utan extra kostnad i Hem- och Villahemförsäkringen. I Villahemförsäkringen ingår dessutom Allrisk Byggnad utan extra kostnad, och ersättningen för lös egendom är hela en miljon kronor. Lär mer på Efter sommaren kan Akademikerförsäkring också erbjuda en förmånlig personbilsförsäkring där t.ex. Allrisk ingår som standard. ANDERS GILLSTEDT Prisbasbeloppet, pbb, är 2005 är kronor. Premiefri försäkring i sex månader för medlemmar Vid fusionen med Naturvetareförbundet den 1 juli 2005 ansluts alla yrkesverksamma medlemmar i Skogsakademikerna till Akademikerförsäkrings medlemsförsäkringar Livförsäkring (7,5 pbb) och Olycksfallsförsäkring med sex månaders förskydd, dvs. försäkringarna kommer att vara premiefria fram till den 1 januari 2006, då försäkringarna börjar faktureras. Kravet för att försäkringarna ska vara gällande är att du är fullt arbetsför. I sådant fall krävs inte heller hälsodeklaration. (Det innebär att alla yrkesverksamma och arbetssökande medlemmar i Skogsakademikerna, som är fullt arbetsföra enligt definitionen i artikeln sidan 10 och inte fyllt 67 år, får försäkringen.) Förbundets studentmedlemmar ansluts den 1 juli till Akademikerförsäkrings Studentolycksfallsförsäkring. Om du har medlemsförsäkring i Skandia i dag och är fullt arbetsför kommer Akademikerförsäkring att erbjuda dig motsvarande försäkringsskydd. Kontakta Akademikerförsäkring för mer information (se i nästa spalt). OM > AkademikerFörsäkring Akademikerförsäkring bildades 1993 och är ett helägt dotterbolag till AB Akademikertjänst som i sin tur ägs av Naturvetareförbundet och fem andra Sacoförbund. För närvarande har AkademikerFörsäkring avtal med olika försäkringsbolag inom både person- och konsumentförsäkring, t.ex. Moderna Försäkringar. Akademikerförsäkring har egen kundtjänst dit medlemmarna vänder sig med försäkringsfrågor och på hemsidan kan du själv räkna ut premier och teckna vissa försäkringar. För mer information och frågor, kontakta Akademikerförsäkring, tel , e-post: Premiefri försäkring i tre månader för nya medlemmar Den som blir ny yrkesverksam medlem i Skogsakademikerna efter den 1 juli ansluts till Akademikerförsäkrings Liv- och Olycksfallsförsäkring med tre 11 Skogsakademikern 2/05

12 Personalchefsenkät Skogliga arbetsmarknaden i personalchefsenkät Behandlas kvinnor annorlunda? Långt fler män än kvinnor finns på den skogliga arbetsmarknaden. Vad gör arbetsgivarna för att nå en jämnare fördelning? Kring detta tema kretsade frågorna i 2005 års personalchefsenkät. I likhet med tidigare år skickade Skogsakademikerna under maj 2005 ut frågor till personalchefer vid 20 större skogliga arbetsgivare i år som en webbenkät. Hos dessa arbetsgivare arbetar skogliga tjänstemän, varav 364 kvinnor och män. Frågorna (se ruta) är inriktade på jämställdhet mellan könen och gäller tjänstemännen i skoglig verksamhet. Totalt har 13 arbetsgivare besvarat enkäten. Resultaten redovisas för tre huvudsakliga grupper: fem skogsbolag, fyra skogsägarföreningar (SÄF) och tre övriga skogsföretag. SLU har också svarat. Större andel kvinnliga sökande anställdes Enkätsvaren tyder på att arbetsgivarna strävar efter att öka andelen kvinnliga skogsakademiker. Detta syns tydligast i andelen nyanställda i förhållande till antal sökande. De arbetsgivare som besvarade enkäten anställde under 2004 totalt 96 skogsakademiker. Till dessa tjänster sökte 751 personer, varav 666 män och 85 kvinnor. 74 män och 22 kvinnor Diagram 1. Antal sökande till skogliga tjänster 2004 Diagram 2. Antal nyanställda på skogliga tjänster under 2004 Diagram 3. Andel av sökande som blev anställda (%) Diagram 1 och 2: Antal sökande och antal nyanställda på utlysta tjänster 2004 hos de 13 arbetsgivare som besvarade vår enkät. Fler män sökte jobb och fler män anställdes. Diagram 3: Andelen i procent av de sökande som anställdes, uppdelat på kön. Av totalt 751 sökande 666 män och 85 kvinnor anställdes 22 kvinnor och 74 män. Skogsakademikern 2/05 12

13 Personalchefsenkät anställdes. Även om männen dominerar stort i antal anställdes var fjärde kvinnlig sökande mot endast var nionde manlig. Se diagram 1, 2 och 3. Bara ett företag rapporterade löneskillnader Elva företag säger sig ha statistikuppföljning på löner och alla dessa utom ett uppger att det inte finns könsmässiga löneskillnader. Om medellönen för män och kvinnor sätts till 100 % är den vägda medellönen för kvinnor 97% lyder svaret från det enda företag som iakttagit skillnader. Någon orsak kan man inte ge. Många av arbetsgivarna säger sig arbeta aktivt med att stödja kvinnor att söka chefsbefattningar, främst genom aktiv uppmaning/direkta erbjudanden, planeringssamtal, genom ledarutvecklingsprogram och kvinnliga nätverk. Fyra av fem skogsbolag i enkäten betalar föräldralön utöver kollektivavtalet. Motsvarande för skogsägarföreningar är tre av fyra och för övriga skogsföretag gäller att en av tre betalar föräldralön utöver kollektivavtalet. (Se också Skogsakademikern 1/05). Bara ett företag uppger att man har andra förmåner riktade till familjen, dock inte vad. Alla företag utom ett svarar jakande på frågan om man strävar efter en jämn könsfördelning. Ungefär hälften, sex av 13, har samtal med kvinnliga anställda som slutar om förhållanden kring jämställdhet som påverkat beslutet att sluta. (Hur många som slutat har vi inte frågat om.) En tredjedel av företagen, fyra av tolv svarande, att de ser en större rörlighet (byter tjänst/slutar) bland kvinnliga skogstjänstemän än bland manliga, men inte heller här har vi uppgifter om antal. Siffror och verklighet Naturligtvis ger dessa resultat underlag för diskussion och en lång rad ytterligare frågor. Hur ser det ut hos övriga företag? Vad har vi missat att fråga om? Hur är arbetssituationen på de enskilda företagen? Vilka svar ger de anställda själva? När det gäller löner har vi ju själva och tillsammans med Naturvetareförbundet och SACO statistik som ska bearbetas. Vi hoppas att de frågor vi ställt lyfter upp jämställdheten på personalchefens dagordning också på de företag som inte besvarat vår enkät. Vi hoppas också på reaktioner från medlemmarna till förbundet. Vi vill fortsätta spegla arbetsmarknaden ur såväl jämställdhetssynpunkt som på andra sätt. Hör av dig med din berättelse och dina frågor och synpunkter! ERIK PALMQVIST & JAMES TERSMEDEN Dessa har svarat Av 20 arbetsgivare som webbenkäten sändes till svarade följande 13: SLU, Bergvik Skog, Holmen Skog, Stora Enso Skog, Sydved, SCA Skog, Södra, Mellanskog, Norrskog, Norra Skogsägarna, LRF Konsult Skogsbyrån, VMF Qbera och Svenska skogsplantor. Vi har inte fått svar från Korsnäs, Setra, Skogforsk, Skogssällskapet, Sveaskog, VMF Nord och VMF Syd. Tidigare artiklar Förra årets enkät, som inriktades på rekryteringsbehovet, publicerades i Skogsakademikerna 2/2004. Artikeln Kvinnor vinner mest på lönesamtal finns i Skogsakademikerna 3/2004. Dessa frågor ställdes : Hur många kvinnor resp. män anställdes på skogliga tjänster under 2004? Hur många kvinnor resp. män sökte utlysta skogliga tjänster 2004? Har ni på företaget statistikuppföljning för kvinnliga och manliga tjänstemäns löner för motsvarande arbetsuppgifter? Har kvinnliga och manliga skogstjänstemän lika lönenivå? Hur ser skillnaderna i lönenivå ut för kvinnliga och manliga skogstjänstemän? Vad är förklaringen till löneskillnaderna mellan kvinnliga och manliga skogstjänstemän? Finns det specifika tjänster som ni i första hand vill besätta med en kvinna? Finns det specifika tjänster som ni i första hand vill besätta med en man? Varför? (Här har samtliga svara nej på båda frågorna och ingen har ytterligare motiverat svaret). Strävar ni efter att få en jämn könsfördelning? Har ni en större rörlighet (byter tjänst/slutar helt) bland kvinnorna jämfört med männen? Har ni uppföljningssamtal med de kvinnliga anställda som slutar om hur de ser på jämlikheten inom företaget? Ange vilka förmåner ni har utöver lön som är särskilt riktade mot familjen? Stimulerar ni kvinnor att söka chefsbefattningar och i så fall hur? Har ni noterat ökad sjukfrånvaro under 2004 grundad på stress och hög arbetsbelastning bland företagets skogstjänstemän? Om ni noterat ökad sjukfrånvaro under 2004, ser ni tendenser till fördelning efter ålder och/eller kön? (Här har samtliga svarat nej på den inledande frågan.) < 13 Skogsakademikern 2/05

ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19

ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 a k a d e m i k e r n 3 05 ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 5 > Facklig samling i SACO-Skogsvård > Anna Lundström, virkesköpare på SCA > Medlemsförsäkringar frågor och

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna STYRELSEN Styrelsen har från årsmötet den 8 mars 2004 haft följande sammansättning: Förbundsordförande Erik Petré jm 80 Övriga styrelseledamöter Valda på

Läs mer

Vårdförbundets Studentförsäkringar

Vårdförbundets Studentförsäkringar 1 januari 2015 Vårdförbundets Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Vårdförbundet väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa ett extra försäkringsskydd för både dig och din familj Alla vuxna i Sverige har genom

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Känner du till Kunskap direkt? Enkät till inspektorer och distriktschefer, januari 2002

Känner du till Kunskap direkt? Enkät till inspektorer och distriktschefer, januari 2002 Nr 514 2001 Känner du till Kunskap direkt? Enkät till inspektorer och distriktschefer, januari 2002 Malin von Essen Uppsala Science Park, SE 751 83 UPPSALA Tel: 018-18 85 00 Fax: 018-18 86 00 skogforsk@skogforsk.se

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för oss som är anställda i utrikesförvaltningen.

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden.

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. -Det ser illa ut, säger Andreas Nylander, förtroendevald revisor. Det finns risk att medlemmarna

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET MEDLEMSFÖRSÄKRING RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET Försäkringar för kropp och själ Trygghet är att veta att du inte står ensam om något skulle hända, vare sig det gäller jobbet

Läs mer

PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2014-10-27 Anteckningar

PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2014-10-27 Anteckningar PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2014-10-27 Anteckningar Datum: 2014-10-27 Plats: Svenska PEFC, Franzéngatan 6 Stockholm Deltagare: Bilaga 1 1. Mötets öppnande Sture Karlsson, ordförande i svenska PEFC,

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler... 3

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

> Behandlas kvinnor annorlunda? > Verksamhetsberättelser 2005 > Skogsstyrelsen aktuellt och historiskt

> Behandlas kvinnor annorlunda? > Verksamhetsberättelser 2005 > Skogsstyrelsen aktuellt och historiskt 1 06 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 20 > Behandlas kvinnor annorlunda? > Verksamhetsberättelser 2005 > Skogsstyrelsen aktuellt och historiskt Vill du bli trainee hos Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

Vision med Mera Skog i Västerbotten

Vision med Mera Skog i Västerbotten Verksamhetsplan 2010-2012 Innehåll Vision med Mera Skog i Västerbotten... 2 Riktlinjer för Mera Skog i Västerbotten... 3 Utvärdering av tidigare verksamhetsår... 4 Verksamhet 2008, summering av resultat...

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Plats: Munksund, Piteå Mötet inleddes med en tyst minut över avlidne Ove Ström. Därefter hälsade föreningens ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Medlemsmöte 2012-10-28

Medlemsmöte 2012-10-28 Medlemsmöte 2012-10-28 Dagordning 1 Val av mötesordförande. 2 Val av sekreterare och justeringsmän. 3 Dagordningens godkännande. 4 Lägesrapport. 5 Presentation av kanalisationsförslag. 6 Övriga ärenden.

Läs mer