samköpt Nummer 3 * 2012 Förenkla företagets administration med First Card Nu kommer höstens nya bilmodeller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "samköpt Nummer 3 * 2012 Förenkla företagets administration med First Card Nu kommer höstens nya bilmodeller"

Transkript

1 samköpt Nummer 3 * 2012 Förenkla företagets administration med First Card Nu kommer höstens nya bilmodeller Nya avtal inom el, kullager och transmission Nytt avtal med Malmö Aviation inkluderar även Sverigeflyg

2 Vår ambition är att tillgodose hela ditt behov av inköpshjälp Dina behov sträcker sig ofta utanför våra traditionella konsolideringsavtal. Därför har vi anställt våra strategiska inköpare, som har en bred och lång erfarenhet från mogna inköpsorganisationer. När vi tittar på ditt totala behov så går vi igenom dina befintliga inköp, hur ditt företag verkligen köper. Vi tar med oss siffror och annan information hem för att sedan återkomma till dig med en plan för hur vi kan hjälpa dig att sänka dina kostnader. Planen kan innebära avtalsskrivning på områden där det saknas, omförhandling av befintliga avtal, anslutning till LRF Samköps konsolideringsavtal eller styrning mot en av dina leverantörer. Du vet väl att vi redan har förhandlat åt ditt företag? Det är därför du får den här tidningen där vi berättar hur företaget kan göra direkta besparingar. Det enda du behöver göra är att kontakta oss så berättar vi hur du kan börja handla eller så bestämmer vi en träff för en genomgång av dina behov. Vi har till dags dato lyckats sänka kostnaderna för alla kunder som har gett oss uppdraget enligt ovan så jag vågar lova dig en besparing, här och nu. Tina Hellstadius VD Ricoh Ny leverantör av skrivare och utskrifter inom LRF-koncernen Vid årsskiftet upphör LRF-koncernens tidigare avtal om skrivare och utskriftstjänster. LRF Samköp har nu hjälpt koncernen att göra en ny upphandling för utskrifter. I dagarna tecknades ett koncernövergripande avtal med Ricoh för utskrift som tjänst. Detta avtal ersätter samtliga befintliga skrivaravtal inom LRFs koncern (gäller i dagsläget inte LRF Media). Det nya avtalet löper på 60 månader och det baseras på att användarna betalar per utskrift, ett så kallat Klick-avtal. I klickpriset ingår, utöver överenskommen hårdvara, bl.a. löpande optimering av maskinparken utifrån förändrade behov, miljö- och statistikrapportering samt service och support. Bytet sker i hela landet En förstudie baserat på volym, behov, avstånd, placering och befintlig utrustning kommer att påbörjas i september. Förstudien inkluderar en analys och en rekommenderad lösning för respektive kontor runt om i landet. Totalt berör avtalet ca 150 olika adresser, så utrullningen blir ett jätteprojekt. Höjd kvalité och minskade volymer Anledningen till upphandlingen är att befintlig skrivarutrustning är väldigt gammal. Funktionaliteten är mycket ojämn och det finns ingen bra kontroll över helheten, energiförbrukning, säkerhetsaspekter m.m. Det nya upplägget med Ricoh kommer att innebära en höjd nivå på kvalitet i utskrifter, minskade volymer som spar både pengar och miljö, en effektivare administration och betydande sänkningar i totalkostnaden. I samband med LRF-koncernens utrullning av Windows 7, ny PC-hårdvara och centralisering av serverkapaciteten fanns också behov av att se över skrivarkommunikationen. Befintliga hyresavtal behöver identifieras och lösas ut och skrivare som eventuellt har något restvärde kvar kommer att säljas, en hantering som Ricoh administrerar. Nytt avtal på kullager och transmission Sverull är en av de äldsta auktoriserade återförsäljarna av SKF-lager med ett lagerlagt sortiment om ca artiklar och levererar normalt på 1 dag till hela Sverige. Alla olika produktområden och produkter finns att läsa om på Sverulls hemsida, Sverull arbetar med de främsta leverantörerna inom sina områden för att möjliggöra de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna för kunderna. LRF Samköp har nu tagit fram ett riktigt vasst avtal på kullager och transmission där de första kunderna som redan har anslutit sig har uppnått kraftfulla besparingar. Avtalsupplägget är ett s.k. strukturavtal dvs. att man styr samtliga sina inköp till ett avtal. Målet är att samtliga kontor ska ha nya skrivare före årsskiftet 2012/2013. Varje kontor får utbildning på de nya skrivarna i samband med att installation sker. Service och rikstäckning är viktiga faktorer Elisabet Maddison, driftansvarig på LRF IT, är övertygad om att Ricoh kommer att kunna leverera en väldigt bra lösning för både små och stora kontor ute landet. En avgörande faktor är Ricohs inställning till service och att de hanterar den i egen regi från norr till söder, säger Elisabeth. Besparing på affären beräknas landa på mellan 12-20% i direkta omkostnader Elisabeth Madison, LRF IT för maskiner/funktionalitet/service för kontoren, samt att det ger ytterligare effekter i form av lägre pappersomkostnader, minskad miljö-påverkan och energibesparingar. Vad är ditt bolags lösning i dagsläget? Har ditt bolag ett behov av att se över dokumenthantering och skrivarlösningar? Hör av dig till oss för mer information om era möjligheter att använda LRF Samköps avtal. linda stoltzhammar e-post: telefon: Nu kan ni också bli avtalskund Om er företag också är intresserade av att veta mer om vad avtalet innebär och hur ni kan ta del av de fördelaktiga priserna, kontakta oss på LRF Samköp så kan vi se över ert behov och hjälpa er att ansluta till avtalet. Kontakta oss: Sofie Johansson e-post: telefon:

3 Nytt upplägg på elavtal med Scandem Foto:www.fotoakuten.se LRF Samköp har från och med den 1 juni 2012 ett nytt elavtal med leverantören Scandem. Avtalet är ett så kallat förvaltningsupplägg, där Scandem, som är expert på elmarknaden, köper el löpande åt sina kunder vid de tillfällen då de bedömer att det är som mest fördelaktigt. Förvaltningsupplägg ingen nyhet Ett förvaltningsupplägg innebär att Scandem köper el löpande på elbörsen (Nordpool) för er och övriga kunders räkning. Scandem bevakar ständigt elmarknaden för att kunna prognostisera hur elpriset kommer att utvecklas. Utifrån denna prognos låser de elpriset vid ett flertal tillfällen då de bedömer att det är som mest fördelaktigt. Man kan säga att de låser en liten del av kundens elförbrukning i taget. Detta leder till att du som kund, över tid, får ett lågt, jämnt och följsamt elpris. Du undviker de största topparna i elpriset som du kan drabbas av om du har ett helt rörligt elpris, samtidigt som du kan dra fördel av eventuella nedgångar i elpriset, som du går miste om ifall du har ett fast pris. Att sprida låsning av elpriset till flera tillfällen innebär att oväntade händelser i elmarknaden påverkar kunderna mindre då besluten att låsa elpriset sprids ut och kunderna alltid har en del av sitt elpris skyddat. Rådgivning om avtalsupplägg från Scandem. Vilken förvaltningsstrategi som är lämplig för just ert företag bestäms tillsammans med Scandem utifrån era önskemål. Inom ramen för avtalet finns möjlighet att teckna ett rörligt elavtal. På samtliga förvaltningsalternativ tar Scandem ut ett påslag på elpriset som beror på hur stor din elförbrukning är. Påslagsavgifterna är förhandlade av LRF Samköp och är mycket fördelaktiga. Att LRF Samköp har valt att samarbeta med just Scandem beror på att Scandem har ett stort förtroende inom tung industri samt att de tydligt kan visa att de lyckats ge sina kunder låga elpriser och därmed sänkta elkostnader under de 15 år som de varit verksamma i branschen. Kontakta oss för en genomgång Om ni tycker detta låter intressant och vill veta mer om avtalsuppläggen är ni välkomna att kontakta oss. Mer information om de olika typerna av upplägg på förvaltning finns att läsa mer om på vår hemsida. Sofie Johansson e-post: telefon: Telefoniupphandlingen snart avslutad Under våren och sommaren 2012 har det pågått ett intensivt arbete med att upphandla telefonilösningar och kringliggande tjänster. Slutförhandlingar är påbörjade och inom kort väntas avtal att tecknas. Vem eller vilka som blir avtalsparter, informerar vi om i nästa nummer av Samköpt. Intressenter i upphandlingen är LRF Samköps företagskunder (ni som får tidningen Samköpt) LRF-koncernen, och LRFs medlemmar. Det skapar en komplexitet då det är många olika behov som ska tillgodoses, samtidigt som det även skapar en dynamik och kraft i upphandlingen då det finns stora volymer att förhandla om. LRF Koncernen sitter idag med lite olika telefonilösningar. Målet för upphandlingen för LRF koncernen är att: Skapa en kostnadseffektiv, kvalitativ och utvecklingsbar telefonilösning för hela LRFkoncernen. Driva och påverka marknaden på ett sätt som gynnar koncernen och LRFs medlemmar samt skapar en mer sund konkurrenssituation sinsemellan de olika aktörerna. Täckning en av de viktigaste faktorerna Då LRF och dotterbolagen verkar över hela landet är givetvis täckningen en väldigt viktig fråga. Operatörerna uttrycker generellt täckningen i termer av hur stor andel av befolkningen som deras nät täcker. I upphandlingen har vi istället valt att prioritera geografisk täckning. Utöver geografisk täckning är även pris, kundservice och tekniska lösningar faktorer som spelar in i val av leverantör. Många vill säga sitt och tycka I upphandlingen har representanter från koncernen fått betygssätta de olika faktorerna. Respektive faktor har också viktats med hänsyn till relevans och påverkan. Utöver denna bedömning lutar sig även LRF Samköp mot en stor undersökning som genomfördes bland LRF-medlemmarna. Den visade bland annat att Telenors egna kunder var mest nöjda med kundservice och täckning. När det gäller telefoni finns väldigt mycket tyckande och okunskap ute bland folk. Vi på LRF Samköp är givetvis inte opåverkade av allmänt tyckande men vi föredrar att luta oss mot fakta nu när vi ska få till lösningar som ska passa väldigt många, säger Sally Strömberg på LRF Samköp som driver upphandlingen gentemot leverantörerna. För att få ett så nyanserat beslutsunderlag som möjligt baseras det såväl på reflektioner från koncernens representanter, uppfattningar bland urval av företagskunderna, undersökningen som är genomförd bland LRFs medlemmar samt specialistkompetens inom telefoniområdet som LRF Samköp valt att konsultera i samband med upphandlingen. Slutförhandlingar väntas färdiga under september och därefter tar arbetet vid med implementering av avtal inom koncernen och marknadsföring av avtal gentemot såväl företagskunder som LRF-medlemmar. Redan nu kan det sägas att vi kommer att kunna erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser och fördelaktiga villkor oavsett vem av operatörerna som valet faller på i slutändan. Vill du sänka era telefonikostnader Om du är intresserad av att se över möjligheterna för er att sänka telefonikostnaderna genom LRF Samköps kommande avtal, kontakta oss gärna direkt så återkommer vi med mer information om upphandlingen och slutresultat. linda stoltzhammar e-post: telefon:

4 Gå från ord till handling med Staples! På Staples vill man tillsammans med er som kund ta ansvar för vår gemensamma framtid. Genom att erbjuda ett bredare miljömedvetet sortiment, tillsammans med goda tips och idéer för det hållbara kontoret kan vi tillsammans göra skillnad. Med Staples kan ni som företag göra ett aktivt val och visa miljöhänsyn vid varje inköp. CSR på allas läppar Staples har som en ledande global aktör med verksamhet i 27 länder, på 5 kontinenter, över anställda och med tusentals leverantörer en enorm möjlighet att påverka. Vissa företag kallar det för Corporate Social Responsibility, CSR. Staples har samlat sitt miljö- och samhällsengagemang, sin värdegrund under namnet Staples Soul. Det är företagets ryggrad och själ som genomsyrar det dagliga arbetet. Ett sätt att jobba med CSR för Staples är att lyfta fram produkter som är bättre ur miljösynpunkt och från leverantörer som tar socialt ansvar. Gör ett aktivt val med nytt koncept Staples EcoEasy-koncept är framtaget inom ramen för Staples CSR-engagemang. För att göra det enkelt för kunderna att göra ett aktivt grönt val har konceptet EcoEasy skapats. Här finner ni som kund produkter med miljömärkningar såsom Svanen, KRAV, TCO certified mfl. Samt produkter som är gjorda på hög andel återvunnet material, är bionedbrytningsbara och mycket mer. EcoEasy går från ord till handling direkt EcoEasy möjliggör för er som företag att på ett snabbt och enkelt sätt gå från ord till handling och skapar en synlig plattform att bygga vidare på i det egna miljöarbetet på arbetsplatsen och i er kommunikation både internt och externt. Staples kan också enkelt hjälpa er som kund att ta fram statistik på hur mycket EcoEasyprodukter företaget handlar idag. Givetvis ger de gärna konkreta förslag på hur ni kan öka andelen, anpassat efter era behov och mål. Fler verktyg till mindre miljöpåverkan Adderar ni även till de verktyg som skapar förutsättningar att reducera era mindre ordrar med stora miljömässiga och ekonomiska belastningar så ger Staples er goda möjligheter att utveckla den hållbara arbetsplatsen. Även inom områden som kontorsmaterial, datatillbehör och förbrukningsvaror kan ni som företag faktiskt göra en skillnad på ett konkret sätt för att påverka miljön. EcoEasy-produkterna finner ni enkelt i Staples Netshop, utmärkta i huvudkatalogen och samlade i en EcoEasy-katalog. Vill ni bli Staples nya kund? Eller vill ni också börja handla ur EcoEasysortimentet? För mer information om sortimentet eller hur ni blir kund hos Staples, kontakta Staples Kundtjänst. Hänvisa till LRF Samköps avtal för att få rätt avtalsvillkor. Staples Kundtjänst Telefon: Har ni frågor kring själva avtalet eller vilka avtalsvillkor som gäller för er som kund? Kontakta i så fall oss på LRF Samköp, vi kan också hjälpa er att lägga upp ett kundkonto eller sätta er i kontakt med Staples. kristian slättberg e-post: telefon: Cramo nu också tillgängligt i innerstaden Vi ser ju också att ju närmare vi finns desto mer självklart blir det att vi får minskade transporter och ett effektivare utnyttjande av maskinerna som även ger en positiv effekt på miljön, fortsätter Anna-Lena. Avtalsvillkor Avtalsinformation och vilka rabatter ni som företagskund kan få på de olika produktgrupperna hos Cramo kan ni läsa mer om på vår hemsida, För att hitta din närmsta depå eller vill veta vart du kan hitta Cramo Express så går du in på Cramos hemsida. Under fliken Kundservice hittar du snabbt och enkelt hittar en ortslista över de olika depåerna. Cramo Express är en ny typ av innerstadsdepå som i första hand siktar in sig på en ökad tillgänglighet och servicenivå i stadskärnan. I april 2012 öppnades de två första Expressdepåerna i Malmö och i början av september öppnar även en tredje i Stockholm. I en Cramo Express-depå finns alla de vanligaste, mindre maskinerna (< 95 kg) för målare, snickare, installatörer, byggare och övriga hantverkare som t.ex. spackel-/bruksblandare, skruvdragare, bultpistoler, bilningshammare, tigersågar, cirkelsågar, kapar, slipmaskiner och små våningscentraler. Detaljerad information om vilka produkter som finns i Expressortimentet finns på varje Expressdepå och även på Cramos hemsida, Vi har satt ihop ett sortiment av de allra mest efterfrågade produkterna och garanterar att dessa produkter alltid finns inne för omedelbar leverans. Genom att placera Expressdepåerna mitt i stan med en tillgänglighetsgaranti räknar vi med att kunna minska transporttiderna för våra kunder väsentligt, säger Anna-Lena Berg, chef för affärsutveckling på Cramo. Cramo Express Malmö Telefon: Drottningtorget Östra Tullgatan 8 Fersens väg 16 Stockholm Telefon: Norrtull Norrtullsgatan 67 4

5 Omställning en väg till arbete Alla anställda som omfattas av ett kollektivavtal omfattas även av ett omställnings-/ trygghetsavtal. Det innebär bland annat att den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan få hjälp och stöd att hitta ett nytt arbete. Adecco har arbetat länge med omställning och har genom åren byggt upp en gedigen erfarenhet och har ett väl utvecklat coachningsprogram. Sedan 2001 har de hjälpt mer än personer i olika omställningsprogram. - I och med att Adecco är ett rekryterings- och bemanningsföretag får du som deltagare i ett av våra omställningsprogram tillgång till ett stort och unikt kontaktnät inom näringslivet med stor möjlighet att matcha din kompetens mot konkreta tjänster. Vi har även en resultatgaranti som innebär att du får fortsatt stöd om du efter genomfört program ännu inte fått ny sysselsättning, säger Björn Hellgren, nationellt ansvarig för Adeccos omställningsverksamhet. Det är arbetsgivaren tillsammans med facket som ansöker om omställningsstöd. Ulf Mattsson, facklig representant för IF Metall på det multinationella verkstadsföretaget Meritor, har erfarenhet av att handla upp omställningstjänster. Som deltagare i ett omställningsprogram blir man coachad och får en möjlighet att tänka igenom vad man vill göra framåt. Man får också tillgång till coachens kontaktnät. Därför är det som företag viktigt att välja en seriös och erfaren omställningsleverantör med lokal förankring, säger Ulf Mattsson. Omställningsförsäkringen är uppdelad i två delar: TSL, för arbetare, och TRR, för tjänstemän. I Adeccos omställningsprogram är målet att, tillsammans med den som blivit uppsagd, hitta ett nytt arbete. Som deltagare får man en egen coach som är med en hela vägen. Det gör att deltagaren under hela programmet får råd, stöd och vägledning i jobbsökningsprocessen utifrån just sina behov. Det är viktigt att komma ihåg att coachen inte kan ställa några krav; de har inga befogenheter i stil med arbetsförmedlingen. Det är hjälp till självhjälp. Det är därför viktigt att medarbetarna har rätt förväntningar och inte tror att omställnings-leverantören kommer med en påse jobb där det bara är att välja och vraka, säger Ulf Mattsson. När Meritor fick dra ner sin personalstyrka för några år sedan var det viktigt att få igång omställningsprogrammet så fort som möjligt. De anställda gick omställningsprogrammet under uppsägningstiden. Det är ju alltid lättare att få jobb medan man är i jobb. Därför tycker jag att man som arbetsgivare ska se till att komma igång så snabbt som möjligt, och inte dra ut på det. Ta två, max tre företag som ni tittar på. Alla har ungefär samma upplägg i försäljningen och telefonen ringer rätt flitigt när man befinner sig i en sådan här situation, så det gäller att hålla huvudet kallt. Ta det ni tror på först och en eller ett par till som komplement, råder Ulf Mattsson Kontakta Adecco för mer information Står ni inför en omställningssituation? Ge era medarbetare stöd i att hitta nytt arbete! Kontakta avtalsansvariga för att se vad Adecco kan göra för ert företag. Lena Amnäs, avtalsansvarig Adecco Telefon: E-post: Ulf ger fler tips till företag som behöver omställning: Det finns olika grad av seriositet bland omställningsföretagen. En del har en tendens att blossa upp i tuffare tider och är bara ute efter pengarna. Titta bara på större, seriösa omställningsföretag som är etablerade på marknaden och har erfarenhet. Ställ frågor som; Vad har företaget för coacher? Har de lokal förankring, vad har de för kontaktnät? Tänk på att alla människor inte passar ihop. Det är viktigt att man som deltagare har möjlighet att kunna kan byta coach. Nytt avtal med ManpowerGroup Under våren har ett nytt avtal tecknats mellan ManpowerGroup och LRF Samköp. Nyheter i samarbetet är: Bättre erbjudanden gällande rekrytering, rabatt om man gör fler än 3 rekryteringar. Bättre erbjudanden gällande kategorin livsmedelsoperatörer (packar ex. kött, grönsaker m.m.). Möjlighet att teckna Strukturavtal där LRF Samköps företagskunder erbjuds riktade priser mot uppskattade och comittade volymer. ManpowerGroup består av 4 delar ManpowerGroup hjälper såväl små som stora verksamheter i många olika branscher under fyra varumärken: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower och Right Management. Avtalsvillkor På LRF Samköps hemsida hittar ni de villkor som har tecknats med Manpower. Avtalet avser en prisreducering vid rekrytering eller uthyrning. Kontakt Behöver ni se över er bemanning eller rekrytering tag gärna kontakt med Manpower direkt, ni hittar kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta oss på LRF Samköp för mer information. Christian Schenholm är vår nya kontaktperson på Manpower och svarar gärna på era avtalsfrågor. Christian Schenholm Telefon: E-post: 5

6 Aktuellt Avtalsförändringar Avtalet med Länsförsäkringar gällande fordonsförsäkringar är förlängt med ett år till De fördelaktiga villkoren är oförändrade, alltså inga prishöjningar. Detta är vi nöjda med i en tid då försäkringspremierna blir högre. Kontakta oss gärna så kan ni får mer information om premier och upplägg. Avtalsförhandling Avtalen med Ford och Renault är omförhandlade och ger mycket bra inköpsvillkor för dig som ska köpa tjänstebil. Båda avtalen ger s.k. framkantsrabatt dvs all rabatt ges direkt vid köpet hos bilåterförsäljaren. Utförligare information finns på vår hemsida, Mer information Kontakta gärna oss för mer information om våra bilavtal eller om ni behöver hjälp med er nästa bilupphandling. Du vet väl att du som är anställd hos LRF Samköps kundföretag har möjlighet att skaffa Agrolkortet? Agrolkortet blir bara bättre ju mer du använder det. Det kommer du att märka om det händer något med, i, på eller utanför din bil, till exempel. sven-olov norén e-post: telefon: Agrolkortet även för dig som anställd Tankar du regelbundet med Agrolkortet är du automatiskt skyddad mot kostnader för: borttappade bilnycklar självrisk för bärgning feltankat bränsle tvätt och sanering av fläckar och inredningsskador läckage in i bilen vid biltvätt Ansök idag! För fullständiga försäkringsvillkor, se Obs! Skyddet gäller även för lätt lastbil. Där hittar du också de aktuella drivmedelsrabatterna som gäller hos OKQ8, Preem och Statoil. Gå in på vår hemsida, för att ladda ner ansökan. Du måste vara registrerad och inloggad för att komma åt avtalsvillkoren och ansökan. Höstens nya bilmodeller Lagom till att hösten drar in över Sverige så lanserar många av våra billeverantörer nya modeller på marknaden. Flest modeller kommer nog leverantören Ford med som har 5 nya modeller, allt från personbilar till transportmodeller. Bland annat presenteras en ny version av Mondeon och av Fiestan. Dessutom presenterar Ford sin nya modell B-max. Intressanta lanseringar är ju verkligen Toyotas ladd-hybrid Prius Plug-in. Samtidigt lanserar de även den nya hybridmodellen Yaris och en ny version av deras Auris hybrid. Tidigare presenterade Volvo sin nya V40, den kan du läsa mer om här på sidan 7. Nu lanserar Volvo även modellen i en Cross Countryversion med bland annat lika stora hjul som en V70, 19 tum samt att om man väljer toppmotorn 2,5-litersturbon T5 på 254 hästkrafter, kan du också välja till fyrhjulsdrift. Dessutom kommer Mercedes lansera en ny A-klass, Volkswagen presenterar en ny Golf och Audi presenterar sin RS5 Cab. Håll ögonen öppna här i tidningen för reportage om de nya bilarna i nästa nummer. Avtalsvillkor För mer information om vilka avtalsvillkor som gäller eller vilken avtalskod ni måste uppge för rätt villkor som gäller era företagsbilköp så hittar ni den informationen på vår hemsida, Eller kontakta oss så besvarar vi era frågor. sven-olov norén e-post: telefon: Design och optimal funktionalitet i nya A3 Nu kommer nya modellen av Audi A3 som med sin flermaterialskonstruktion av stål och aluminium gör att vikten sänks med 80 kg gentemot föregångaren, vilket minskar bränsleförbrukningen och ökar körglädjen. Ny design och teknik I den nya modellen presenteras ett brett utbud av infotainmentutrustning som exempelvis ljudsystem från Bang & Olufsen, Audi phone box som förbättrar telefonens täckning och tjänster från Audi Connect som gör att onlinetjänster kan överföras direkt till bilen med kundens SIM-kort i bilen. Olika motoralternativ erbjuds direkt Till att börja med lanseras bilen med TDIoch TFSI-motorer med en uteffekt på hk och utsläppsnivåer på mellan 106 och 130g/km. Två miljöbilar erbjuds vid säljstart: 1.4TFSI med 122 hk och 120g/ km, samt 2.0TDI med 150 hk och 106g. Det snålaste motoralternativet, 1.6 TDI, drar endast 3,8 l/100 km, motsvarande 99 g CO²/km. Hybrid- och gasversioner kommer att lanseras framöver och versioner med alternativa drivsystem som t.ex. hybrid och biogas är under utveckling. Ta del av våra avtalsvillkor När du köper en ny Audi har du tillgång till LRF Samköps avtal som ger en rabatt direkt vid köp. Mer information finns på vår hemsida eller genom att kontakta oss för mer information. 6

7 Peugeots första dieselhybrider är här Peugeot 508 RXH Världens första hybridbilar med kombinationen el och diesel, 3008 HYbrid4 och 508 RXH, har nu Sverigepremiär hos Peugeots återförsäljare. Modellerna har distinkt design, imponerande köregenskaper och avancerad dieselhybridteknologi med 200 hk, fyrhjulsdrift, automatlåda och ett koldioxidutsläpp Mercedes C-klass Business välutrustad bil till sänkt pris C-Klass Kombi hör till en av de mest populära tjänstebilarna i Sverige. Kombiversion erbjuder dessutom gott om plats för allt du vill ha med dig, då C-Klass Kombi har ett av de från låga 99 g/km. Peugeots nya hybrider som kostar från kr med ett förmånsvärde på cirka kr/mån*. Den miljöanpassade kombinationen el och diesel ger flera intressanta möjligheter som skonar både miljö och plånbok samtidigt som Peugeot 3008 HYbrid4 Bilen på bilden är extrautrustad. största lastutrymmena i sitt segment. Alla businessmodeller har bränslesnåla BlueEFFICIENCY-motorer med ECO Start- Stop funktion. Bränsledeklaration blandad framkomlighet och körglädje blir viktiga plusvärden. Den avancerade tekniken minskar bränsleförbrukningen med cirka 35 procent. Självklart klarar Peugeots hybrider de strängare utsläppskraven som beräknas införas 2013 i Sverige i och med den nya miljöbilsdefinitionen. Avtalsrabatter I vårt avtal med Peugeot lämnas en rabatt på listpriset direkt hos återförsäljaren. Rabatt lämnas också på fabriksmonterad utrustning som beställs från tillbehörslistan direkt vid köpet. Hänvisa alltid till LRF Samköps avtal för att få rätt villkor när du köper ny bil. All information om avtalet finns att läsa mer om på vår hemsida. körning enl. EU-norm: 4,7 6,9 l/100 km, CO² g/km. Miljöklass EU5. Allt ingår och mer därtill I Mercedes C-klass business ingår, förutom en stilren design, det mesta som en förare behöver exempelvis färddator, regnsensor, trötthetsvarnare, USB-uttag, Bluetooth och klimatanläggning. Självklart finns det extra tillval i form av utrustningspaket att köpa till där funktioner som navigationssystem, motor- och kupévärmare samt LED-varselljus finns att välja till. För dig som inte behöver så stor bil finns även C-klassen i sedan- och coupémodell. Avtalet ger bättre villkor Genom vårt samarbetsavtal så kan du vid köp av en ny bil göra en bättre affär. Avtalet ger dig som företagskund en rabatt direkt vid köp. Läs mer på vår hemsida för rätt villkor när du köper ny bil. Toppresultat för Volvo V40 i Euro NCAPs säkerhetstester Nya Volvo V40 har fått det högsta betyget, fem stjärnor, i Euro NCAPs krocktester. Totalresultatet är det bästa som hittills uppmätts bland provningsinstitutets alla testade bilar. 4 olika underkategorier Sedan 2009 redovisar det europeiska institutet Euro NCAP ett totalbetyg för varje bilmodell som säkerhetstestas. Separata tester genomförs i fyra olika underkategorier som sedan räknas om till ett betyg. De fyra kategorierna är: skydd för vuxna, skydd för barn, fotgängarskydd samt assisterande säkerhetssystem. Nya Volvo V40 skydd för vuxna medåkande når också det bästa resultat som hittills uppmätts i testet, hela 98 procent. Volvo tänker helhet när det gäller säkerhet Under utvecklingen av nya Volvo V40 har målet varit att bygga in samma säkerhetsnivå som i större bilar. Helhetstänkandet, en stark struktur och system som whiplashskyddet WHIPS är grunden till det höga resultatet. Nya Volvo V40 lanserades som den mest intelligenta och säkraste bilen i sitt segment och den är fullpackad med aktiva säkerhetssystem, till exempel autobroms, fotgängarskyddet Pedestrian Detection, Lane Keeping Aid som hjälper föraren att hålla sig i sin fil och BLIS som hjälper till att upptäcka fordon i den döda vinkeln. Gör en bättre bilaffär! Glöm inte att använda dig av LRF Samköps avtal när du köper bil. För rätt villkor måste du uppge vår avtalskod vid köp. Mer information om vårt avtal med Volvo finns på vår hemsida. 7

8 Ny version av BMW 3-serien Touring Den under senare år mest sålda BMW-modellen i Sverige, 3-serien Touring, kommer nu i ny upplaga. Yttermåtten och rymden har vuxit en aning, särskilt för baksätespassagerarna och bagaget har vuxit rejält. Bagageutrymmet är nu på 495 liter och om man fäller baksätet har man hela liter att fylla. För att det ska gå så smidigt som möjligt är bakluckan automatisk som standard. Den öppnar sig med ett knapptryck på fjärrnyckeln eller med en fotrörelse under stötfångaren om man väljer till den funktionen. Baksätet låter sig fällas i tre sektioner vilket gör att man kan transportera exempelvis skidor i bilen samtidigt som två passagerare sitter bekvämt på ytterplatserna bak. BMW erbjuder två växellådor - en sexväxlad manuell och en åttastegad automatlåda. Automatlådan har en tillhörande EcoProknapp som ställer in bilen i tre lägen EcoPro, Comfort, Sport eller Sport+. Gör en ekonomisk besparing på din körning Eco-läget kan spara så mycket som 20 procent av förbrukningen mot den manuellt växlade modellen. Man kan välja den åttaväxlade automatlådan till alla modeller Standard är möjligheten att välja den för tillfället mest lämpade körprogrammet Comfort, Sport eller EcoPro. Det senare hjälper föraren att köra så ekonomiskt som möjligt och kan spara upp till 20 % av bränsleåtgången jämfört med förarens vanliga körsätt. Dessutom är Auto start/stopp-funktionen i BMW 3-serien Touring standardutrustning till samtliga motor- och transmissionskombinationer. Den stänger själv av motorn vid korta stopp och undviker därmed onödig bränsleförbrukning. Avtalsvillkor Avtalet med BMW ger en direktrabatt i framkant vid köp av ny bil. Hänvisa till LRF Samköps avtalskod för rätt villkor när du köper bil. På vår hemsida, hittar du all information om våra villkor samt avtalskod för BMW. Allriskförsäkring Skydd för personbilar Du tankar bensin istället för diesel. Bilnyckeln försvinner ner i brunnen. Du tvärbromsar och barnen spiller glass i baksätet. Förarliga misstag men mänskliga. Som tur ingår allrisk i Länsförsäkringars bilförsäkring utan att du behöver betala nåt extra. Allrisk ersätter vissa skador. Förutsättningen för att få ersättning är att skadan ska ha inträffat plötsligt och oförutsett. Försäkringen gäller för personbil som är högst åtta år gammal räknat från första registreringen. Allriskmomentet består av: Kupéskada Gäller för skada på inredning och fast monterad utrustning i kupé och bagageutrymme. Ersätts med sammanlagt högst kronor. För skador på vissa tillbehör som exempelvis ljud- och bildutrustning, är ersättningen begränsad till 1/4 prisbasbelopp. Begränsningen gäller inte för fabriksmonterad originalutrustning. Nyckelförlust/skada på nyckel Gäller för förlust av nyckel eller skada på nyckel som påverkar nyckelns funktion. Gäller för en skada per försäkringsår. Högsta ersättning är 6000 kronor. Sanering av tank Vid tankning av drivmedel som inte är avsett för fordonet, betalar försäkringen för sanering av bränsletank och bränslesystem, byte av bränslefilter och bärgning till närmaste lämpliga verkstad. Högsta ersättning är 6000 kronor. Självrisk och begränsningar Självrisken för allriskförsäkringen är 1000 kronor per skadetillfälle för samtliga skadehändelser. Allriskskyddet omfattar inte skador orsakade av djur och insekter, skada genom trafikolycka eller skada som omfattas av annat försäkringsmoment alternativt vagnskadegaranti. Mer information Alla detaljer kring Allrisk och försäkringsvillkor finns att läsa mer om hos Länsförsäkringar. På Länsförsäkringars hemsida, under Försäkring och Fordon kan du läsa mer om bilförsäkringar och vilka villkor som ingår. Premierna hittar du på vår hemsida. 8 Glöm inte datumen för byte till vinterdäck! Att köra med vinterdäck på vintern är viktigt för trafiksäkerheten. När den första halkan kommer eller när temperaturen kryper under +5 grader har sommardäck inte alls de egenskaper som behövs för att minimera olycksrisken. Vi tipsar om vad du måste ha koll på inför vintern! Vinterdäck krävs under perioden: 1 december 31 mars, om det är vinterväglag. Mönsterdjupet ska vara minst 3 millimeter. Dubbdäck får användas under perioden: 1 oktober 15 april, men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag. Kör du mest på isiga vägar? Kör du mest på snöiga vägar? Kör du mycket på is eller hårt packad snö? Vill du vara förberedd för höstens växlingar i väglag tidigt? Vill du köra i alla väder vintertid? Kan du välja låta bilen stå under vissa väderförhållanden, eller har stor erfarenhet av vinterkörning? Välj dubbdäck. Välj dubbfria däck anpassade för nordiskt klimat. Välj dubbdäck. Välj dubbfria vinterdäck anpassade för nordiskt klimat. De kan du byta till tidigare än till dubbdäck. Välj dubbdäck. Välj dubbfria vinterdäck anpassade för nordiskt klimat. Källa: NTF,

9 Uppdaterat avtal med Atea LRF Samköp och Atea inleder nu ett fördjupat samarbete kring inköp av hårdvara. Samarbetet innebär att Atea tar över det primära förhandlingsansvaret med tillverkarna från LRF Samköp. LRF Samköp kommer fortfarande vara delaktiga i processen, men skillnaden är nu att vi kan använda Ateas samlade kompetens och erfarenhet inom området. Atea har också mycket bra verktyg och system för benchmarking och kontroll av prisbilden. Lenovo och Hewlett Packard (HP) kommer att vara rekommenderade leverantörer och stå för fokussortimentet inom avtalet. Kunderna kommer självklart att ha möjlighet att handla inom Ateas hela sortiment d.v.s. även utrustning och tillbehör av andra tillverkare, men inom fokussortimentet är priserna extra bra. LRF Samköp och Atea erbjuder också en mycket fördelaktig prisbild vad det gäller produktnära tjänster och andra konsultinsatser. För att handla via LRF Samköps avtal med Atea behöver du behörighet till den unika webbshopen. Kontakta Atea Customer Care så lägger vi upp dig. Du har självklart också möjlighet att kontakta ditt lokala Atea kontor för rådgivning och beställning av hårdvara. Vill du ha kontakt med Atea för att diskutera tjänster eller konsultinsatser du behöver hjälp med så hör du av dig till närmsta kontor. Avtalsvillkor Mer information om avtalet hittar du på LRF Samköps hemsida, Atea är en obunden specialist som tillsammans med dig väljer just den it-lösningen som passar ert företag och er verksamhet. Atea är obundna mot tillverkare och andra leverantörer och rekommenderar alltid de lösningar som ger störst nytta för kunden. Atea är rådgivare och specialister på it-infrastruktur, och hjälper sina kunder att skapa ett bättre resultat för sin verksamhet genom it. Låt Bokus ge din personal något fint till jul! Just nu har du en unik möjlighet att vara lite extra snäll mot dina kära medarbetare inför julledigheten. Titta in hos Bokus och välj bland flera prisvärda bokpaket och presentkort. Här är tre olika prisexempel: Välj 500 utvalda pocket för kr exkl. moms och frakt Välj 50 utvalda inbundna deckare för 6990 exkl. moms och frakt Välj 50 utvalda kokböcker för 6990 exkl. moms och frakt PRESENTKORT BOKUS 100 Ett Hundra Kronor Så här gör du för att utnyttja presentkortet: 1) Sök upp de artiklar du vill ha och lägg dem i varukorgen. 2) Gå till kassan. 3) Logga in, eller om det är första gången du handlar på Bokus, skapa ett nytt konto. 4) I kassan klickar du på Använd presentkort och anger koden 5) Bekräfta köpet. Klart! GILTIGT ETT ÅR FRÅN AKTIVERING LÖP NR bokus.com Bokus fixar såväl snygg presentförpackning som snabb leverans. Dessutom till ett förvånansvärt bra pris! Lägg er beställning idag! Läs mer om erbjudandena på: Ordern lägger ni via Bokus kundtjänst, antingen via e-post eller telefon. Uppge ditt företags organisationsnummer vid beställning så får ni er avtalsrabatt. E-post: Telefon: Atea Customer Care Customer Care Nord Falun, Gävle, Luleå, Piteå, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik och Östersund med omnejd. Telefon: E-post: Customer Care Mitt Eskilstuna, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Jönköping, Linköping, Norrköping, Skara, Västerås, Växjö och Örebro med omnejd. Telefon: E-post: Customer Care Stockholm Stockholm och Uppsala med omnejd. Telefon: E-post: Customer Care Väst Göteborg, Halmstad och Borås med omnejd. Telefon: E-post: Customer Care Syd Helsingborg, Kristianstad och Malmö med omnejd. Telefon: E-post: IT-problem stör arbetsron de tio vanligaste IT- eller teknikproblemen Enligt Manpowers senaste Work Lifeundersökning har nämligen var femte svensk IT- eller teknikproblem en eller flera gånger om dagen. 1. Problem med att program och system är väldigt tröga eller går väldigt långsamt: 54 procent 2. Problem med internetuppkoppling eller internetåtkomst: 31 procent 3. Problem med skrivare: 29 procent 4. Problem med datorer som låser sig eller kraschar: 28 procent 5. Problem med program eller teknik som fungerar dåligt tillsammans: 26 procent 6. Problem med telefoner eller mobiltelefoner: 17 procent 7. Problem med övrig teknisk utrustning: 11 procent 8. Problem som uppstår för att jag själv kan programmen eller systemen för dåligt: 9 procent 9. Inget av ovanstående/annat än ovanstående: 9 procent 10. Problem med fax: 2 procent Listan ovan visar hur stor andel av de svarande som anger att de har ett visst problem. Flera alternativ kunde anges. Källa: Manpowers nyhetsbrev Nr. 3 9

10 First Card förenklar företagets administration Vi på First Card hjälper ständigt företag att ytterligare förenkla sin administration. First Card är ett betalsystem som sparar tid och pengar genom att förenkla administrationen. Alla köp görs via betalkort eller integrerat resekonto. Betalkortet är anslutet till MasterCard och gäller på mer än 30 miljoner inköpsställen. Kort med VISA-anslutning finns som tillval. Alla inköp samlas på en enda faktura, skräddarsydd enligt era rutiner. SJ-biljetten direkt på First Card Resekonto Ni som bokar era tågbiljetter direkt hos SJ får idag en separat faktura från SJ. Nu kan era tågbiljetter istället debiteras First Card Resekonto tillsammans med era övriga resor med full specifikation utan att ni behöver ändra era rutiner. För företaget innebär detta t.ex. att ni får längre betaltid och färre fakturor vilket i slutändan även sparar tid och pengar för er. Gör det enkelt få fakturan elektroniskt via e-post First Card erbjuder sedan länge elektroniska fakturalösningar som helt integreras med företagets ekonomisystem. Om ditt företag ändå önskar traditionell fakturering men vill dra nytta av elektroniska alternativ finns nu en lösning. Vi skickar fakturan som en PDF direkt till företagets mottagare kortinnehavare som administratörer. Ta kontakt med First Card Kontakta oss på telefon så berättar vi mer om hur du går tillväga för att förenkla din tågresa och hur ni på kontoret kan slippa pappersfakturorna. Kontakta First Card kundtjänst Telefon: Ta med dig Resguiden på resan! Har du tappat bort din Resguide eller har ni nyanställda på kontoret som inte har fått Resguiden? I Resguide 2012 hittar du all information om våra reseleverantörer med kontaktuppgifter och eventuella avtalskoder samlat på ett ställe. Guiden är liten och smidig att alltid ha med sig på resan. Har du inte fått ditt exemplar? Behöver ni fler guider till kontoret? Skicka ett mail till oss med önskat antal och mottagare så lägger vi guiderna direkt på brevlådan. Maila oss på: E-post: SJ3000 på nya sträckor i Sverige I februari 2012 satte SJ det första av de nya snabbtågen, SJ 3000, i trafik. Första sträckan som tåget körde på var Sundsvall Stockholm. Vartefter fler tåg sätts i trafik utökar SJ med nya sträckor. Under sommaren 2012 började snabbtåget köra på sträckorna Östersund Stockholm, Jönköping Stockholm och Uddevalla Stockholm. SJs punktlighetsarbete En av SJs viktigaste frågor är att tågen skall gå och komma fram i rätt tid. Därför arbetar de kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten. Några exempel: Utvecklar rutiner i depåerna för ökad avgångspunktlighet Förbättrar tekniken i fordonsflottan för ökad driftsäkerhet Arbetar med särskilda punktlighetsprojekt i Mälardalen på trafiktäta sträckor Fördjupar samarbete och samverkan med Trafikverket i punktlighetsfrågor Järnvägsbranschen anger punktlighet genom att mäta andelen fjärrtåg och snabbtåg som anlänt till sin slutstation inom femton minuter enligt tidtabell. För regionaltåg gäller andelen tåg som anlänt till sin slutstation inom fem minuter. Punktlighet för respektive tågtyp, i jämförelse med 2011 Punktlighet Fjärrtåg augusti % augusti % Regionaltåg augusti % augusti % Snabbtåg augusti % augusti % Nya SJ-tåg i Mälardalen Det första av fyra totalrenoverade regionaltåg, av modell X12, sattes i trafik under mitten av augusti. Tågen trafikerar sträckorna Sala- Västerås-Eskilstuna-Norrköping-Linköping och Arboga-Eskilstuna. Det upprustade tåget är målat i samma grå färg som dubbeldäckarna (modell X40), med mörkare nyans runt fönstren. Invändigt är det nya bekväma stolar, ny klädsel samt eluttag, klädkrok och nätficka vid varje sittplats. Boka resa med Nattåget! Från den 4 september 2012 öppnades bokningen på SJs Nattåg fram till juni SJs Nattåg går över hela Sverige samt till Narvik och Nordnorge. Avtalsinformation & kundnummer All information om avtalet med SJ finns på Saknar ditt företag ett kundnummer eller vill veta mer om avtalsvillkoren och möjligheter till besparing kontakta oss. catrin engström e-post: telefon:

11 SAS ger dig boardingkortet direkt i mobilen Nu förenklar SAS resandet ytterligare. Nu kan du få ditt boardingkort direkt till din mobiltelefon när du flyger med SAS, Blue1 och Widerøe. Så här fungerar det: Väljer du att checka in via sms eller via SAS mobilsite, m.sas.se, får du en bekräftelse på incheckningen och en länk där det elektroniska boardingkortet kan laddas ner. Bokningen kan innehålla upp till 6 resenärer. När du använder sms-incheckning, får endast en passagerare per bokning en bekräftelse med länk till det mobila boardingkortet. För att alla passagerare i bokningen ska få tillgång till mobila boardingkort, rekommenderar SAS att passageraren som fick sms:et skickar detta vidare till varje passagerare. Boardingkortet innehåller uppgifter om flygnummer, sittplats, avgångstid och ankomsttid samt en så kallad 2D-bar kod. 2D-bar koden avläses elektroniskt på flygplatsen i säkerhetskontrollen, i loungerna och i gaten. Se till att ha den nära tillhands. Den kan även användas i SAS incheckningsautomater för den som vill checka in sitt bagage. Det mobila boardingkortet kan inkludera upp till fyra flygsträckor, sträckorna måste finnas i samma bokning. För att ladda ner det mobila boardingkortet måste din mobiltelefon vara uppkopplad mot Internet. Reser du via en dansk flygplats: Om du har mottagit ett mobilt boardingkort måste du uppvisa detta vid passering i säkerhetskontrollen i Köpenhamn. Det gäller för alla flygplatser i Danmark och även om boardingkort inte krävs för slutdestinationen. Gäller till och från följande destinationer: Inom Skandinavien och Finland Från Skandinavien och Finland till Europa och övriga världen (ej till USA) Ny kontaktperson och avtalsansvarig Vi har sedan en tid en ny kontakt inom SAS. Mitt namn är Anna-Carin Öholm och jag är LRF Samköps och deras företagskunders nya Key Account Manager. Jag har arbetat inom SAS sedan 1989, först som flygvärdinna under mina juridikstudier och sedan som Key Account/ Global Account Manager fram till De senaste åren har jag ansvarat för GDSavtal och multinationella agent avtal. Sedan 1 juni i år är jag tillbaka för att arbeta med företagskunderna. Det är med stor glädje jag ser fram emot att få arbeta med LRF Samköp och alla företagskunder som är kopplade till vårt gemensamma avtal. Kontakt Kontakta gärna Anna-Carin om ni har frågor kring avtalet eller vill ansluta ert företag till LRF Samköps avtal. Anna-Carin Öholm E-post: Nytt avtal inkluderar även Sverigeflyg Ett nytt avtal med Malmö Aviation har tecknats som ska ge er som företagskund ännu bättre möjlighet till besparingar när det gäller affärsresor med flyg. En av flera nyheter är att avtalet nu även gäller på Sverigeflygs destinationer. Sverigeflyg är samlingsnamnet för bolaget där 6 olika lokala flygbolag ingår: Gotlandsflyg, Kullaflyg, Flysmaland, Sundsvallsflyg, Blekingeflyg och Kalmarflyg. De trafikerar destinationerna Visby, Kalmar, Ängelholm, Växjö, Sundsvall, Halmstad och Ronneby till och från Bromma. Avtalet finns bokningsbart hos LRF Samköps resebyrå Ticket Biz och i självbokningsverktyget Samboka. Om bokning ska göras direkt hos Malmö Aviation måste er företag ha ett kundnummer kopplat till avtalet innan bokningen görs för att få ta del av rabatterna. Observera att rabatt på Sverigeflyg inte kan erhållas vid bokning direkt på flygbolaget hemsida. Unikt servicekoncept Malmö Aviation har ett unikt servicekoncept där vi alltid bjuder på någon form av måltid eller fika. Detta för att du lättare ska kunna planera en tidig morgon eller en lång arbetsdag. Serveringen är anpassad efter tiden på dygnet. Frukost serveras alla dagar fram till 09:00. Vår frukostbox innehåller juice, pålägg, yoghurt mm. Därtill bjuds olika sorters bröd. Vardagar kl & 13:30-16 samt på helgerna har vi fikaavgångar då vi serverar kaffe, te eller vatten samt något fikabröd exempelvis en bulle, muffins eller frukt. Mellan 11-13:30 & serverar vi kaffe eller te med en matig smörgås eller snacks som fyller på din energi. Vårt ombordkoncept är unikt i Sverige och kännetecknas inte minst av att vi före landning alltid kommer ut med en varm handduk en hottis. Dessutom kan du utnyttja fördelen med att landa på Bromma, Stockholm terminal 1, som med sina snabba och smidiga flöden in till Stockholms city är en perfekt flygplats för dig som reser i tjänsten och vill spara tid. Ny ansvarig och kontaktperson Sedan i våras har vi en ny kontaktperson för avtalet hos Malmö Aviation. Numer heter vår kontakt Jonatan Windahl. Jonatan svarar gärna på frågor om avtalet med LRF Samköp och kan vara behjälplig om ni behöver lägga upp ett kundnummer eller koppla befintliga kundnummer till avtalet. Kontakt Jonathan Windahl Telefon: E-post: Välkommen ombord! 11

12 Aktuellt SAMBOKA Sedan en tid tillbaka finns nu möjligheten att boka tilläggstjänster på dina tågresor i vårt självbokningssystem Samboka. Nu kan du t.ex. lägga till/köpa Internet i 2:a klass, frukost vid 2:a klass resa eller uppgradera till förstärkt frukost i 1:a klass. Något som har varit mycket efterlängtat, som vår avtalsresebyrå Ticket Biz just nu håller på att testa, är möjligheten att kunna boka resa för fler än 1 person vid samma tillfälle när det gäller resa med tåg. Testen pågår som sagt och vi hoppas att Ticket Biz ska kunna leverera en lösning på detta till oss innan årsskiftet. Hotellavtalen 2013 Nu under hösten startar vår årliga omförhandling av våra hotellavtal. Samtliga hotellkedjor kommer att ta del i omförhandlingen och de nya priserna och villkoren som förhandlas fram kommer att gälla fr.o.m. den 1 januari Så snart som avtalen är klara kommer de nya prislistorna att presenteras på vår hemsida. För er som använder vår Resguide för att se en överblick över samtliga hotell så beräknar vi att Resguiden för 2013 kommer ut i februari månad. Vet ni redan nu att ni har behov av nya hotell, speciella hotell eller att ni har stora förändringar på just ert företag vad gällande kommande års övernattningar? Delge oss gärna den informationen direkt så vi kan ha med oss detta i våra förhandlingar. Lägg ett mail till mig, Catrin Engström, eller slå mig en signal på telefon. Fakturaeffektivisering First Card har en implementerat en ny lösning som gör det möjligt för företag att styra allt tågresande för sina anställda till en enda faktura. Här finns effektiviseringar och besparingar att göra för er väldigt enkelt. Läs mer om detta på sidan 10. Kontakta oss Har ni övriga funderingar kring ert affärsresande och vad ni kan göra för besparingar genom våra avtal? Är ni intresserade av att boka era resor via vårt självbokningssystem Samboka eller sätta upp ett företagskonto hos Ticket Biz? Tag gärna kontakt med oss så hjälper vi gärna er att se över era behov och möjligheter inom affärsreseområdet. catrin engström e-post: telefon: Nordic Choice Hotels gör stora besparingar för miljön Nordic Choice Hotels välkomnar... Gustav Stenbeck som är ny miljöchef för Nordic Choice Hotels. Gustav var med och startade organisationen WaterAid i Sverige och har även arbetat på Greenpeace. I sin roll på Nordic Choice arbetar han med att göra kedjan mer miljövänlig och att inspirera leverantörer och kunder att göra detsamma. Under 2012 och 2013 går vi igenom Gustav Stenbeck, miljöchef hela hotellkedjan Nordic Choice Hotels för att inventera och byta ut belysning till LED. Genom att byta ut traditionell glödtrådsbelysning till LED så använder vi så pass lite som 20 % av den energi som används vid traditionell belysning, berättar Gustav om hotellets arbete. När vi bygger nya hotell tar vi självklart hänsyn till den senaste tekniken, där LED bara är ett av de områden vi arbetar med, men på våra hotell som redan är byggda så gör vi nu denna investering. Genom att byta till LED så beräknar vi att spara knappa 90 ton CO² varje år. Då räknar vi självklart på utsläppen från vår förnyelsebara el vår kedja använder. Hade vi använt den svenska elmixen hade utsläppsbesparingen blivit knappa 250 ton. Det är en koldioxidbesparing på 140 bilars utsläpp under ett år, på endast belysning. Det tycker vi är bra! Nordic Light Hotel sätter ljus på kreativa möten Hotellet har sedan start inspirerats av det nordiska ljuset och har använt avancerad ljussättning för att skapa positiv energi och stämning i hotellets utrymmen. Hotellet har nu tagit fram ett nytt möteskoncept, Light Meetings. På Light Meetings erbjuds deltagarna att ljus- och ljudsätta sina möten med individen och kreativiteten i fokus. Genom att stimulera flera sinnen hos mötesdeltagarna skapas en förbättrad mötesupplevelse. Light Meetings, Nordic Choice Hotels 12 Avtalsvillkor Läs mer på LRF Samköps hemsida för information om hotell och konferensavtal hos Nordic Choice Hotels. Nyrenoverad rum på Nordic Sea Hotel Alla rum på hotellet har under våren 2012 genomgått en omfattande renovering. Nu kan gästerna uppleva Stockholm redan på hotellrummet då ögonblick från Stockholms gator och torg lyfts fram i varje rum genom fantastiska fototapeter. Nordic Sea Hotel

13 Elite Hotels renoverar och expanderar Elite Hotels fortsätter att förbättra och utöka kedjan med ännu fler hotell i Sverige. Elite Hotels består idag av 26 kvalitativa hotell inklusive tre Hotel Bishop s Arms. Nya tillskott i hotellkedjan Nyligen öppnade Elite Stadshotellet i Eskilstuna som är kedjans senaste tillskott och våren 2013 öppnar tre nya Elite-hotell i städerna Lund, Gävle och Örnsköldsvik. Det nya Elite-hotellet i Eskilstuna är beläget mitt i centrum med 132 nyinredda rum. Bussoch tågstation, shopping samt nöjen finns allt inom bekvämt gångavstånd. Hotellet är fyrstjärnigt och förutom alla standardfaciliteter har hotellets gäster fri tillgång till gym samt bastu. Hotellet har dessutom en ny och stor konferensdel. Här finns även den nya restaurangen Y-WON och puben The Bishop s Arms. Renoveringar pågår runt om i landet Elite Stora Hotellet Örebro har renoverat ett flertal rum och badrum under våren. Nu renoveras och moderniseras dessutom två av hotellets populära konferenslokaler. Dessa blir nu ännu ljusare och fräschare med modern inredning samt teknik. Under 2012 har även ett stort antal rum på Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg renoverats och atriumgården med tillhörande lobby och restaurang har antagit en ny och fräsch skepnad. Dessutom har hotellets restaurang, Marina Bar & Bistro, uppdaterats med en ny spännande meny. På Elite Park Hotel i Växjö har hotellets relaxavdelning utökats och innehåller numer även ett mindre gym. Tillsammans med bubbelpool och bastu ges gästerna en god möjlighet att koppla av efter arbetsdagens slut. Elite Hotels arbetar ständigt med att förbättra och utöka hotellen runt om i landet så att du som gäst ska få en trivsam vistelse och känna dig hemmastadd. Frukost och trådlöst internet ingår alltid i vistelsen. Både boende och konferens i avtalet Genom LRF Samköps avtal med Elite Hotels kan du som gäst bo och konferera till förmånliga priser. Avtalet gäller för hela kedjan, varav 14 hotell är prioriterade i LRF Samköps resbokningsprogram Samboka. Boka redan idag Mer information om hotellen finns på Elite Hotels hemsida, Boka i första hand via LRF Samköps resebyrå eller via Hotelzon, du hittar länken på vår hemsida. Det går också att kontakta Elites centralbokningen på eller hotellet direkt för att göra er bokning. Hänvisa till LRF Samköps avtal för rätt villkor. Rica Hotels satsar stort på möten & konferenser Ny konferensavdelning i Göteborg Hotel No. 25 i Göteborg Under början av 2013 kommer Rica Hotel No. 25 i Göteborg få en helt ny konferensvåning. Hotellet kommer att kunna erbjuda en komplett konferens-produkt med både nyrenoverade hotellrum och två flexibla och kreativa mötesrum med plats för upp till 45 personer. Större i Stockholm Rica Hotel Stockholm utökar sin konferensverksamhet med en hörsal för upp till 200 personer som beräknas vara färdig vintern Dessutom kommer hotellet öppna ett helt nytt cafékoncept som passar perfekt till frukost- och lunchmöten men också för den som söker en mobil arbetsplats mitt i Stockholm city. Rica Hotel i Malmö Möten i södra Sverige Rica Hotel Malmö centralt beläget i Malmö erbjuder fina konferenslokaler som passar perfekt till utbildningar, kick-offer och möten. Annorlunda och nytt konferensfika Tillsammans med sin samarbetspartner Svenska Kocklandslaget har ett nytt frukostkoncept tagits fram samt att man utvecklat den nya pausmatbuffén på hotellen. Förmiddagens buffé består av hembakat bröd, ekologiskt smör och smaksatt färskost, till detta serveras kylda drycker såsom iste med fläder och citron, dagens shot, croissanter med färskost och Ricamarmelad. Givetvis bjuds det även kaffe och te som uppfyller kraven på både ekologiskt och rättvisemärkt. På eftermiddagen serveras 13 istället dagens skål, en liten portion av sallad, soppa eller någon god röra med bröd eller liknande. Nu bjuds även dagens söta bestående av ett litet bakverk eller minidessert. Dryckerna består även här av diverse läckra kylda drycker samt kaffe och te. Kontakt För att boka er nästa konferens tar ni kontakt direkt med respektive hotell, hänvisa till LRF Samköps avtal för rätt avtalspris. Du hittar hotellen på Rica Hotels samarbetspartner, Svenska Kocklandslaget, har varit med och utvecklat både frukostkonceptet, God morgon, och pausmatbuffén på hotellen. Nästa stora utmaning för Svenska Kocklandslaget är Culinary Olympics den 5-10 oktober i Tyskland, då satsar de på guld! Mer information om samarbetet går att läsa på

14 Ticket Biz gör din bokning utan kostnad! Ticket Biz Grupp & Event har lång erfarenhet av att boka konferenser i Sverige. Vi hjälper dig att finna en konferensanläggning som passar just ert möte efter era önskemål. Ett nära samarbete innebär att vi får en hög kännedom om dig som kund och vad du och ditt företag har för önskemål och preferenser när ni bokar möten och events. Därigenom kan vi ge dig ännu bättre service och kan erbjuda anläggningar som passar varje tillfälle. Vår breda erfarenhet och höga kunskap tillsammans med att vi har stor volym på flertalet anläggningar gör att Ticket Biz Grupp & Event kan erbjuda noga utvalda konferensanläggningar till bästa pris. Konferensförmedlingstjänsten inom Sverige är självklart kostnadsfri för dig som är kund och som är ansluten till LRF Samköps avtal. Vi kan sköta helheten eller delar av ert event Självklart står vi även till tjänst med alla typer av olika skräddarsydda grupparrangemang och event: Vi tar gärna ett helhetsgrepp och sköter all detaljplanering för dina arrangemang eller, om så önskas, delar av ett arrangemang. Vi kan självklart boka både dina inrikes- och dina utrikesarrangemang. Låt Ticket Biz sköta anmälningarna Grupp & Event kan även hantera deltagaradministration. Glöm all anmälning via fax och manuellt sammanställda listor över deltagare och deras önskemål! Vi bygger en anmälningssite helt enligt ert företags grafiska profil. Via en länk anmäler sig deltagarna och gör eventuella val inför resan/arrangemanget och du kan själv se status över anmälningarna via elektroniska rapporter. Till anmälningssiten går även att koppla en betalningsmodul om deltagarna ska betala hela eller en del av arrangemanget. Gör din nästa förfrågan om konferens eller möte hos Ticket Biz Grupp & Event! Kontakta Ticket Biz Grupp & Event Telefon: E-post: Du kan också skicka in din förfrågan via vår hemsida boka-konferensanlaggning. Vid kontakt med Ticket Biz hänvisa alltid till LRF Samköps avtal. Mer information om vårt samarbete Vill du ha mer information om vilka tjänster och möjligheter du som företagskund kan få genom att ansluta dig till vårt resebyråavtal? Kontakta i första hand oss på LRF Samköp så hjälper vi dig att se över era behov inom affärsresor och möten. Vi kan även hjälpa dig komma igång med era bokningar hos Ticket och att ni får ett kundnummer upplagt. catrin engström e-post: telefon: Boka er nästa konferens hos Scandic allt ingår! Boka hotell i tid om du ska på mässa Du är väl ute i god tid när du ska boka resa eller boende för ditt affärsmöte? Tänk på att det kan pågå mässor eller andra aktiviteter på orten som kan göra att belastningen på transporter och hotell är hög. Här är några mässor som går i de stora orterna under otober månad. Samarbetet mellan LRF Samköp och Scandic ger, förutom övernattningar, även rabatt på möten och konferenser. Scandic har möjlighet att arrangera allt från små möten till stora konferenser. Du kan välja ur Scandics utbud av möteslokaler i och utanför city över hela landet. Dessutom vet du alltid vad som ingår i priset då Scandics priser inkluderar allt från morgonfika, flapjacks, stor lunchbuffé, tastebreak på eftermiddagen och all teknik du kan behöva. Välkommen till en ny mötesupplevelse! Bokning För att boka din konferens kontaktar du Scandic direkt. Scandic Grupp- & Konferensbokning. Telefon: eller E-post: Hänvisa alltid till LRF Samköps avtal för att ta del av rabattvillkoren. Avtalsvillkoren finns på Stockholm - oktober Hem & Villa mässan, Älvsjö Elmässan, Kista M.A.X 2012, Älvsjö Göteborg - oktober Eventdagarna Scanpack 2012 Malmö - oktober Älska Mat 14

15 Låt Pitney Bowes sköta er frankering Nu finns ett nytt och uppdaterat avtal med Pitney Bowes. Avtalet ger dig som kund extra bra priser på produkter och förbrukningsmaterial inom: Laminering Kuvertering Frankering Spårnings- & märkningsutrustning Dokumentförstörare Inbindning För att göra det lättare för kunderna att välja vilken typ av maskin som passar deras behov har Pitney Bowes satt samman populära paketerbjudanden som är anpassade efter det lilla, mellanstora och stora kontoret. Allt beroende på behov och anställda. På LRF Samköps hemsida, se, finns information om avtalsvillkoren och även mer information om de olika paketerbjudandena. Du kan även slå oss en signal för att diskuera ert behov av olika typer av maskiner till företaget. linda stoltzhammar e-post: telefon: Du kan även kontakta Pitney Bowes direkt, hänvisa till LRF Samköps avtal för att få rätt avtalsvillkor. Laminering LPD3223 Frankering DM220 Inbindning DB200 Märkningspistol 1131 Vill du veta vilka avtal just ditt företag kan använda och göra besparingar med? Logga in på vår hemsida idag och läs mer om våra avtal! Har du inget användarkonto registrerar du det först. Logga sedan in för att ta del av de besparingar ert företag kan göra. Ni hittar oss på Alla prenumerationer på en faktura från BTJ Hos BTJ kan ni som företag hitta film, böcker, spel, musik och tidningar som ni kan beställa. BTJ Prenumerationsservice hjälper dig med sökningar, beställningar, uppdateringar, reklamationer, adressändringar, prenumerationsuppehåll, avbeställningar, åtkomst till e-tidskrifter, provnummer, nyheter och samlad fakturering. Därmed blir administrationen kring företagets prenumerationer på tidningar eller beställningar av annat material väsentligt enklare och ni får den viktiga kontrollen över era kostnader då allt samlas på en enda faktura. Avtalet ger er som kund en fast rabatt på BTJs listpriser. Hänvisa till LRF Samköps avtal vid kontakt direkt med BTJ för att få rätt avtalsvillkor. Kontakt Behöver ni göra en översyn eller vill ni ha mer information om vad BTJ kan göra för ert företag kontakta avtalsansvariga hos BTJ. Anders Lundin Telefon: E-post: 15

16 Avsändare: Stockholm Klimatsmarta möten och boende hos Sånga-Säby I augusti 2012 invigde Sånga-Säby ett av Sveriges mest klimatsmarta hotell på Ekerö utanför Stockholm. Med utsikt över Mälaren har Sånga-Säby uppfört en ny hotellbyggnad med 72 stycken tvåbäddsrum. Utsikt mot vattnet från nya hotellet Tallbacken Hela ventilationssystemet är utbytt och hotellet har nu en resurssnål och behaglig innemiljö. Med det nya hotellet har Sånga-Säby nu kapacitet att ta emot 260 övernattande gäster i fräscha och klimatsmarta lokaler. Hotellet ägs av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och används som ett skyltfönster för bra mat från Sveriges bönder. Vällagad, smakrik och vacker mat ger både den bästa starten och det bästa avslutet på en händelserik dag. Sånga-Säbys helhjärtade miljötänk genomsyrar i allra högsta grad även det som serveras på faten och i menyerna stavas huvudingredienserna ekologiskt och närodlat. I vinkällaren finns också ett rikt urval av ekologiska och biodynamiska viner. Kontakt & bokning Med LRF Samköps avtal kan du nu konferera & bo till ett förmånligt avtalspris. Hänvisa alltid till avtalet när du gör din bokning hos Sånga-Säby. På Sånga-Säbys hemsida, finns mer information om hur ni kan lägga upp ert nästa möte eller konferens eller hur ni kan planera ert företagsevent tillsammans med Sånga-Säby. För att boka kontakta Sånga-Säby direkt och hänvisa till LRF Samköps avtal Telefon: E-post: Byggd för att göra energibesparingar Den nya hotellbyggnaden är gjord för att hålla bästa möjliga energivärde och uppvärmningen sker genom bergvärme och solpaneler. Badrummen har elektrisk golvvärme som till stor del försörjs av solceller. Värmen från spillvattnet i duschar återvinns för att värma tilluften i ventilationssystemet. I samband med hotellbygget har även konferensavdelningen renoverats. Konferensrum och allmänna utrymmen har fått en ansiktslyftning och det har byggts en helt ny bar med härliga ytor för umgänge efter konferensens slut. Sedan tidigare finns också en relaxavdelning på området med inomhuspool, gym och bastu för en trevlig avslutning på dagens aktiviteter. Den nyrenoverade konferensdelen med senaste tekniken Härliga ytor för umgånge både dag- och kvällstid LRF SAMKÖP AB Stockholm Telefon: Besöksadress: Franzéngatan 6 Hemsida: Kontakt Samköpt: Ansvarig utgivare: Bo Westerdal Utkommer: 4 gånger/år Grafisk produktion: Trosa Tryckeri, ISO 9001, samt Svanenmärkt

samköpt Nummer 1 * 2012 Nya avtal upphandlade inom kaffe och multifunktionsmaskiner Sånga Säby bygger nytt och renoverar

samköpt Nummer 1 * 2012 Nya avtal upphandlade inom kaffe och multifunktionsmaskiner Sånga Säby bygger nytt och renoverar samköpt Nummer 1 * 2012 Nya avtal upphandlade inom kaffe och multifunktionsmaskiner Sånga Säby bygger nytt och renoverar Samtliga hotellavtal klara för 2012 LRF Samköp förstärker och fortsätter att utveckla

Läs mer

samköpt - nyheter & information om våra avtal NR 1 2010 Resebyråupphandlingen klar - valet föll på Ticket Affärsresor Affärsområde Bilar byter förare

samköpt - nyheter & information om våra avtal NR 1 2010 Resebyråupphandlingen klar - valet föll på Ticket Affärsresor Affärsområde Bilar byter förare NR 1 2010 samköpt - nyheter & information om våra avtal Resebyråupphandlingen klar - valet föll på Ticket Affärsresor Affärsområde Bilar byter förare LRF Konsult väljer grön el ice.net - mobilt bredband

Läs mer

samköpt NR 2 2010 - nyheter & information om våra avtal Effektiva systemlösningar med Ticket Affärsresor

samköpt NR 2 2010 - nyheter & information om våra avtal Effektiva systemlösningar med Ticket Affärsresor NR 2 2010 samköpt - nyheter & information om våra avtal Effektiva systemlösningar med Ticket Affärsresor Sas och SJ kopplar ihop sig - kombinera tåg och flyg som du vill Vad är en miljöbil - egentligen?

Läs mer

SCA använder mobilt bredband från Net1. Kör miljövänligt tjäna tusenlappar! Skyways utökar med fler plan och avgångar

SCA använder mobilt bredband från Net1. Kör miljövänligt tjäna tusenlappar! Skyways utökar med fler plan och avgångar n r 3 2 0 1 0 samköpt Information & nyheter om våra avtal SCA använder mobilt bredband från Net1 Kör miljövänligt tjäna tusenlappar! Skyways utökar med fler plan och avgångar LRF Samköp växlar upp med

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

Våra Nya Företagsbilar

Våra Nya Företagsbilar Annons Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Annons Våra Nya Företagsbilar Nr 1 Mars 2013 Miljötänk med kostnadsoptimering Bertil Moldén PLUG-IN-HYBRIDER Framtidens miljöbilar

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSRESOR. Skapa bättre rutiner och effektivisera ditt resande

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSRESOR. Skapa bättre rutiner och effektivisera ditt resande ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Nr. 35 AFFÄRSRESOR Reseadministration Identifi era onödiga moment och tidstjuvar Välj rätt hotell Affärsresenärens andra

Läs mer

Petter Stordalen: 2014: Singapore ÅRETS SPA. Upptäck det moderna. Varje möte är en chans. Så slipper du ligga ute med eget kapital på tjänsteresan

Petter Stordalen: 2014: Singapore ÅRETS SPA. Upptäck det moderna. Varje möte är en chans. Så slipper du ligga ute med eget kapital på tjänsteresan ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION DECEMBER ANNONS 2014 1 INGÅNG MEDFÖLJER SVENSKA DAGBLADET 7 DECEMBER 2014 ÅRETS SPA 2014: Varje möte är en chans Petter Stordalen: Upptäck

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Ny tjänstebil? Så navigerar du rätt i regeldjungeln. Nya Citroën C5 Vägmästaren!

Ny tjänstebil? Så navigerar du rätt i regeldjungeln. Nya Citroën C5 Vägmästaren! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS TJÄNSTEBILEN OKTOBER 2004 GUIDEN TILL DIN NYA BIL Stor eller liten vräkig eller diskret? Hur välja bil? Bortsett från de ekonomiska aspekterna

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

på kompetens Möt Hasan & Hüseyin blommor SATSNING Special: Planering VI SÄGER DET MED INTERNETBOKA Allt under samma tak din egen taxi

på kompetens Möt Hasan & Hüseyin blommor SATSNING Special: Planering VI SÄGER DET MED INTERNETBOKA Allt under samma tak din egen taxi EN TIDNING FRÅN TAXI 020 2007 Planering ger kortare restider TJÄNSTER! Allt under samma tak 020 Maxitaxi 020 Direktbud 020 Limousine 020 Taxiguide 020 Taxivärd Special: Möt Hasan & Hüseyin INTERNETBOKA

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

Att arbeta eller inte arbeta under resan

Att arbeta eller inte arbeta under resan ANNONS Hela denna bilaga är en annons om affärsresor från MediaPlanet ANNONS AFFÄRS RESOR FLYGBOLAG RESEBYRÅER HOTELL HYRBIL KREDITKORT Flygsäkerheten har aldrig varit bättre Nr. 1 DECEMBER 2002 Att arbeta

Läs mer

Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17

Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17 MEDLEMSFÖRMÅNER Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17 I 11 månader fr.om augusti 2012 lottas en vinst värd 5000:- ut varje månad. Månad 12 bilen ovan (juli 2013). Vinsterna är sponsrade

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSRESOR. Hela Sveriges flygbolag.

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSRESOR. Hela Sveriges flygbolag. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 36 MARS 2014 Tips! AFFÄRSRESOR PÅ KONFERENS GENOM SVERIGE Missa inte MAXA DINA FÖRMÅNER Bli medlem i hotellets lojalitetsprogram ÖKA

Läs mer

Välkommen till Taxi O20. Taxi 020 gör miljösatsning. Färgtest på gatorna. TAXI 020 Ditt första val sedan tio år

Välkommen till Taxi O20. Taxi 020 gör miljösatsning. Färgtest på gatorna. TAXI 020 Ditt första val sedan tio år Välkommen till Taxi O20 Färgtest på gatorna Taxi 020 gör miljösatsning TAXI 020 Ditt första val sedan tio år Ditt första val 1994 10 år 2004 Vi kör inte taxi, vi transporterar människor 1994 gick tre starka

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Tjänstebilen

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Tjänstebilen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2008 Tjänstebilen Tjänstebilen reder ut begreppen Finansiell eller operationell leasing - läs mer sid.24 och 28 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

ENKLARE TAXIBOKNING MED NETREVELATION SID 13

ENKLARE TAXIBOKNING MED NETREVELATION SID 13 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om affärsresor från MediaPlanet ANNONS AFFÄRS RESOR FLYGBOLAG RESEBYRÅER HOTELL HYRBIL TÅG KREDITKORT februari 2005 Enklare att boka själv Självbokning blir ett

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS. Företagsbilen. Säkerhet s.6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS. Företagsbilen. Säkerhet s.6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS Distribueras i DI mars 2009 Företagsbilen Företagsbilen s.4 Vi reder ut de olika varianter som ryms i begreppet företagsbil. Säkerhet s.6

Läs mer

Fyra nya ramavtal klara

Fyra nya ramavtal klara Ramavtalsbilaga till Offentliga Affärer nr 5 2007 Avtalsnytt nr 5 2007 Lyckad upphandling minskar statens kostnader Sid 6 Fyra nya ramavtal klara Tjänstefordon och förmånsbilar Fordonsförhyrning Flygresor

Läs mer

Tvåhjulingarna som gör att det svänger om VÅREN

Tvåhjulingarna som gör att det svänger om VÅREN En TIDNING FRÅN MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Nr 2 mars 2013 Årg 86 Tvåhjulingarna som gör att det svänger om VÅREN The Thing you most wanted just moved into second place Can-am SPYDER ST-S ROaDSTER

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I AMSTERDAM

magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I AMSTERDAM Specialutgåva OM EN KLIMATSMART FRAMTID & REN BILGLÄDJE 2015 magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I

Läs mer