HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID"

Transkript

1 ANNONS XXX HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS Nummer 1 Maj 2011 ANNONS BANK & FINANS EN SEKTOR I FÖRÄNDRING Viktiga kanaler är kundpaneler, chatt, bloggar och sociala medier FÖRBÄTTRA mötet med kunden Jonas Lundin, affärsutvecklingschef på Skandiabanken, pratar trender, utveckling och utmaningar för bankerna FOTO: MARC FEMENIA Mobila banktjänster Regelverk BankID Hur tar du dina kunder från nöjda till lojala? Ta del av det senaste inom Customers Experience Management på adobe.se/cem Banner 251 x 40 mm RINK FULL WIDTH

2 EXTENDA FINANCE FUSION en modern produktlinje För effektiv kreditbeviljning och administration av leasing, avbetalning, blancolån, bolån, kortkrediter och inlåning Vill du veta mer? Kontakta Charlotte Björklund på eller besök oss på

3 Creative solutions LEDARE Ur innehållet: HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS Ska bankerna leva upp till marknadens hårdare krav måste IT-avdelningen och verksamheten förstå varandra. Det är dags att ta konkreta steg för att förbättra kommunikationen. MAJ Bankernas IT-avdelningar måste anpassa sina tjänster till verksamheten REGELVERK Nya regler påverkar bankernas möjlighet till vinst 06 Kent Eriksson, KTH BANKID Möjliggör för internetbank i mobilen 10 Johan Eriksson, VD BankID 7 milj kommer ha möjlighet att hämta ut ett BankID Bankernas beroende av IT är stort, utan IT stannar verksamheten. Enligt Gartner är svenska bankers IT-avdelningar duktiga på IT-teknik och -arkitektur. Däremot har bankerna problem med att etablera en bra relation mellan verksamheten och IT-avdelningen. Inom bankerna finns många starka divisioner med egna specifika behov. Retail och Capital markets har till exempel väldigt olika behov och produkter och båda förväntar sig att IT-avdelningen ska förstå dem. IT-avdelningen vill å andra sidan gärna optimera och centralisera sina lösningar utifrån sitt ansvar för applikationsoch infrastrukturportfölj. Det bidrar till att verksamheten upplever tjänsteutbudet som begränsat och mindre relevant, säger Sladjan Maraš, bank- och finansansvarig på Gartner Sverige. Inte sällan leder detta till att de verksamhetsansvariga blir missnöjda och försöker hantera ITfrågor på egen hand. Sladjan Maraš menar att det är hög tid att IT och verksamheten börjar kommunicera på allvar så att IT-lösningarna blir mer verksamhetsanpassade. IT-leveransmodellen måste anpassas till verksamhetens behov och det behövs personer från IT-avdelningen som sitter nära verksamheten. En konkret åtgärd är att införa en speciell Client engagement-roll. Personer med denna roll ska kunna hantera och diskutera verksamhetsfrågor och det bästa är om de kan sitta med i divisionernas ledningsgrupper, säger Sladjan. PROFIL/Sladjan Maraš Bank- och finansansvarig på Gartner Sverige Sladjans tips till bankerna: CLIENT ENGAGEMENT Processanpassa organisationen med en tydlig Client engagementroll som brygga mellan verksam- 01 heten och IT. SERVICE MANAGEMENT IT-avdelningen måste övergå från att vara IT-assetbaserad till att bli 02 tjänstebaserad, med optimerad IT-servicemanagement. Den bör fokusera på att leverera tjänster som verksamheten behöver och definiera en verksamhetsanpassad tjänsteportfölj. Han framhåller också att IT-avdelningen måste anstränga sig för att definiera en verksamhetsanpassad tjänsteportfölj. De verksamhetsansvariga måste vara aktiva kravställare. IT-avdelningen måste fungera som en lyhörd och proaktiv leverantör av tjänster och inte sitta och vänta på beställningar. De måste gå från en IT-assetdriven till en processdriven organisation, säger han. Samtidigt måste verksamheten visa intresse för IT-avdelningen. Ofta vill de verksamhetsansvariga inte engagera sig i IT-frågorna, ändå förväntar de sig att IT-avdelningen ska förstå vilka behov de har. De är ägare av själva IT-frågan. De måste vara aktiva kravställare och kommunicera med ITavdelningen både på strategisk nivå och om konkreta tjänster, säger Sladjan. Om IT och verksamheten kan närma sig varandra blir förutsättningarna enligt Sladjan Maraš mycket bättre för Sveriges banker att dra full nytta av sina IT-investeringar och möta slutkundernas behov med de allra bästa tjänsterna. I denna tidning kommer du som läsare få ta del av framtidens utmaningar för bank- och finanssektorn. Branschen bjuder på inspiration om trender och hur man kan skapa en mer effektiv och lönsam verksamhet. EVA GUSTIN Creative solutions Bank & finans nr 1, maj 2011 Produktionsledare: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Johan Lilljebjörn Formgivare: Frida Axiö Ansvarig för denna utgåva Projektledare: Johan Lilljebjörn Tel: E-post: Distribution: Computer Sweden, maj 2011 Tryckeri: Pressgrannar AB Repro: Bert Lindevall Korrektur: Christian Malmgren Mediaplanet kontaktinformation Tel: Fax: E-post: Det moderna samhället ställer allt högre krav på dig som finansiell aktör. Med en IT-plattform och processtöd som ser till att hela systemet fungerar, både säkert och effektivt, kan du lägga all energi på att utveckla dina kunder och göra goda affärer. TRYGGHET KOMMER UNDERIFRÅN Cerdo Bankpartner erbjuder bank- och finansmarknaden heltäckande administrativa tjänster inklusive IT-stöd och processutveckling.

4 4 MAJ 2011 HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS Creative solutions DET MODERNA KUNDMOTET?! Hur kan bankerna öka sin konkurrenskraft och lönsamhet? Jonas Lundin på Skandiabanken menar att bankerna måste inse att de tillhör underhållningsbranschen. FÖRBÄTTRA MÖTET MED ERA KUNDER För banker som vill vara framgångsrika på dagens marknad handlar det om att varje dag förbättra mötet med kunden. Det kan till exempel vara att justera hur kunderna loggar in på internetbanken. En elementär sak som att flytta en knapp en centimeter kan vara avgörande för kundens upplevelse, säger Jonas Lundin. Jonas är chef för erbjudande och affärsutveckling inom Skandiabankens affärsområde Privaterbjudanden. Hans jobb innehåller allt från långsiktiga strategier och planer till att konkretisera erbjudanden för olika målgrupper. På Skandiabanken pratar vi mycket om det moderna kundmötet. Våra tjänster måste vara enkla, roliga, lättillgängliga och lätta att förstå. Vi banker måste inse att vi är i underhållningsbranschen, samtidigt som vi måste behålla en extrem seriositet och trovärdighet och följa alla regelverk, säger han. Utveckla med kunderna Jonas Lundin framhåller vikten av att hela tiden hålla en dialog med kunderna via telefon, hemsida och sociala medier och att tillsammans med kunderna utveckla verksamheten. Att kunna lyssna är en stor framgångsfaktor. Viktiga kanaler är kundpaneler, chatt, bloggar och sociala medier. De digitala kanalerna utvecklas hela tiden och blir mer och mer mobila. Vi banker måste hänga med i den utvecklingen, säger han och fortsätter: Hittills har internetbankerna mest fört över betalningen av räkningar via bankgiroblanketter till en webbaserad motsvarighet. I framtiden måste det bli roligare att använda internetbanken, med mer inspiration från hur appar och dataspel funkar, samtidigt som det måste vara säkert, enkelt och funktionellt. Våra tjänster måste vara enkla, roliga, lättillgängliga och lätta att förstå. PROFIL/Jonas Lundin Ålder: 43. Bakgrund: I botten marknadsekonom, jobbat länge med affärsutveckling inom Skandiakoncernen, bland annat byggt upp försäkringsbolaget i Kina, utvecklat Skandias depåförsäkring och varit med och startat Skandiabanken. Bor: Kungsholmen. Familj: Sambo. Intressen: Utförsåkning på skidor, racketsporter, goda middagar. Svenska banker ligger generellt bra till när det gäller e-tjänster och allt fler bankkunder sköter hela sin ekonomi via internet. Jonas Lundin tror mycket på Personal Finance Management att låta kunderna hantera stora delar av de ekonomiska frågorna via självbetjäning, där bankernas uppgift blir att sammanställa och förädla kundinformationen. Stort positivt gensvar Skandiabanken har fått stort positivt gensvar för sin tjänst Totalkollen.se där vem som helst under rubrikerna vardagsekonomi, trygghet, kostnader, lån, buffert, pension och spara långsiktigt kan få svar på frågor och personliga råd. Något som också kommer mer och mer är mobila tjänster, som den mobila plånboken där man via sin smartphone kan se banksaldo och transaktioner och föra över pengar mellan konton. I dag har många en starkare relation till sin iphone än till sin bank. Det är en av de förutsättningar som vi banker måste kunna anpassa oss till, säger Jonas. Kräver ett gediget IT-stöd Tjänsterna ska vara enkla för kunderna, men under ytan krävs att bankerna har ett gediget IT-stöd. Det är en stor utmaning för bankerna att modernisera sina IT-plattformar. För att ge bästa möjliga stöd i dagens föränderliga värld måste systemen vara modulbaserade och flexibla. Bankerna tjänar dessutom på att välja standardiserade IT-lösningar istället för att utveckla eget. På så sätt kan vi bli effektivare och fokusera på att konkurrera i kundmötet, menar Jonas. TEXT: EVA GUSTIN FOTO: MARC FEMENIA Finns det något sätt att förbättra dialogen med kunderna?

5 Creative solutions HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS MOBILA BANKTJANSTER MAJ I en unik studie har konsultbolaget Canvisa tillsammans med KTH undersökt hur de svenska retailbankerna i dag använder Internet, sociala medier, bank i mobilen och mobila betalningar. och sociala medier är något som ökar dramatiskt och som bankerna menar kommer att förändra sektorn. När jag har varit ute och pratat med representanter från bankerna säger nästan alla att mobilt kommer att bli den absolut viktigaste kanalen för kundmöten framöver, säger Jakob Anderljung. Knappast förvånande har de funnit att detta är områden på stark frammarsch och som spås spela dominerande roller inom en snar framtid. Internetbankerna har nu funnits i snart 15 år. De har gått från att vara ett experiment till att nu vara primärkanalen. I dag sker helt enkelt de flesta kundmötena på Internet. Men nu kommer den mobila banken på bred front tillsammans med utvecklingen av sociala medier, och återigen är bankerna ute och provar sig fram i okänd terräng. Hur närmar sig bankerna de nya möjligheterna och hur stort kommer detta bli? En kvalitativ studie För att svara på den frågan har studenten Jakob Anderljung från KTH i samarbete med Canvisa Consulting genomfört en kvalitativ studie under mars-april Studien bygger på ett PROFIL/Jakob Anderljung och Mia Söderlund Jakob Anderljung studerar på KTH. Mia Söderlund är ansvarig för studien från Canvisa Consulting. trettiotal intervjuer med nyckelpersoner från elva olika banker samt andra intressanta aktörer så som Bankföreningen, Finansiell ID- Teknik, kortutgivare, Ericsson, Teleoperatörer och olika forskare på området. Vad vi har gjort är att ta temperaturen inom området den här våren. Marknaden förändras hela tiden men vi har undersökt vad som är den stora utmaningen just nu, säger Mia Söderlund som ansvarat för studien från Canvisa. Mobila banktjänster och sociala medier kommer att förändra sektorn Ett område som växer I dag erbjuder i princip alla de svenska bankerna någon form av applikation för smarta mobiler eller en mobil website som kunderna kan nå via telefonen. Man tillhandahåller olika funktioner och man har kommit olika långt, men att detta är ett prioriterat område bland bankerna råder det inget tvivel om. Undersökningen visar att utvecklingen och användningen av mobila tjänster Mönster ändras Ännu erbjuds inte samma tjänstesortiment som i Internetbanken i datorn. Men en mängd tjänster har letat sig in i mobilen. Tillsammans med sociala medier förändrar bank i mobilen kundernas mönster. I dag har de flesta av oss mobilen med oss vart vi än är och utvecklingen att vi samlar allt fler funktioner i den är odiskutabel. Allt som allt skapar detta grunden för ett helt nytt sätt för kunderna att förhålla sig till banken, fortsätter Mia Söderlund. Utvecklingen påverkar även bankernas organisation och arbetssätt. För att bli framgångsrika i framtiden måste man fortsätta förfina förmågan att hantera flera parallella kanaler för att möta kunder i skilda situationer eller med olika beteenden. ERIK HJALMARSSON Några intressanta resultat från studien: BANK I MOBILEN I dag har många en starkare relation till sin iphone än till sin bank, konstaterar Jonas Lundin. Mobila banktjänster och sociala medier öppnar upp helt nya möjligheter för hur bankerna kan interagera med sina kunder. Allt från kundtjänst på Facebook till färgglada, lekfulla mobilapplikationer skapar nya sätt att kommunicera. Vad det gäller applikationer för mobiler så erbjuder bankerna i dag olika slags tjänster, från enkla valutaomvandlare och saldon till möjlighet att överföra pengar mellan egna konton. Men även möjlighet att överföra pengar till andras konton och betala räkningar i mobilen börjar komma. Mer och mer försöker man att flytta över Internetbanken till den mobila banken. Då krävs att säkert kunna logga in utan digipass/dosa för att mobilen ska bli smidig att använda. Detta är något flertalet banker arbetar med. Undersökningen visar också att användandet av mobilbanken inte kannibaliserar på användandet av Internetbanken. De har olika användningsområden och kompletterar varandra. Kunderna loggar helt enkelt in oftare och ur ett marknadsföringsperspektiv knyter bankerna därigenom kunderna närmare sig. tieto.com/frontend Möt kundernas förväntningar med digitala tjänster från Tieto. Knowledge. Passion. Results.

6 6 MAJ 2011 HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS Creative solutions REGELVERK STRIKTARE LÅNEKRAV ökar konkurrensen. Fakta TVÅ NYA LIKVIDITETS- REGLERINGAR Basel III innehåller två nya likviditetsregleringar. Liquidity Coverage Ratio, LCR, innebär att bankens likviditetsbuffert måste vara minst lika stor som nettoutfl ödet av pengar under 30 dagar i ett stressat scenario. Den andra Net Stable Funding Ratio, NSFR, kräver att bankens stabila finansiering skall vara större än bankens behov av stabil finansiering. Regeln anger hur många procent av olika skuldtyper som anses vara stabil finansiering samt hur många procent av tillgångarna som bedöms behöva stabil finansiering. Exempelvis lån till kreditinstitut med en löptid över ett år skall täckas med 100 procent stabil finansiering. NYA REGLER PÅVERKAR MÖJLIGHET TILL VINST Förändring skapar osäkerhet Bankbranschen har de senast åren genomgått mer förändring än under det senaste århundradet och man kan förvänta sig kaos i flera år framöver. Efter Gartners analys har bankchefer världen över i hög grad räknat med att nya finansregleringar kommer att leda till ökade kostnader under 2011 och Världens bankchefer tror även på att allt fler starka företag på marknaden kommer ta över de allt mer svaga. Man tror även att företag i USA, Europa och Japan kan väntas samla på sig mer likvida medel. När det gäller den nordiska och svenska banksektorn tror man att den är förhållandevis isolerad från bekymmersamma händelseutvecklingar i omvärlden. För att skapa tillväxt framöver tror analysföretaget Gartner på att man måste expandera mer globalt vilket är en utmaning för branschen. Man bör dock vara försiktig då de nya marknaderna kan vara besvärliga att tackla. KÄLLA: GARTNER? Vad innebär regeln Basel III för Bank- och finanssverige?! Tuffare krav på likviditet och säkerhet samt ökad konkurrens mellan bankerna. I kölvattnet av den globala finanskrisen bestämmer Europa och USA samstämmigt att nya regler måste till. Man måste till varje pris undvika att hamna i en liknande kris igen och det blir smärtsamt uppenbart att de gamla reglerna inte hållit måttet. Resultatet blir Basel III vars övergripande syfte är att stärka bankernas förmåga att stå emot förluster och att minska sannolikheten för nya kriser som skapar obalans i det finansiella systemet. Basel III innebär också att bankerna måste ha mer säkert kapital av bättre kvalitet samt att helt nya krav på likviditet införs. Lite förenklat kan man säga att bankerna själva kommer att behöva mer pengar i plånboken för att få låna ut. Det leder i sin tur till striktare kreditregler för företag och privatpersoner Det är otänkbart att den här notan hamnar hos skattebetalarna. som vill låna pengar hos bankerna, säger Kent Eriksson, professor på centrum för bank och finans på KTH. Ökad konkurrens Att det blir svårare att få bolån, en betydande del av kreditstocken, betyder att bankerna inte kan låna ut lika mycket som tidigare vilket Kent Eriksson menar helt klart minskar bankernas möjligheter att göra vinst. Samtidigt kommer det att öka konkurrensen mellan de olika aktörerna. Han påpekar också att striktare lånekrav ökar efterfrågan på bankkrediter och att räntan höjs. De högre kraven på säkerhet som bankerna måste följa innebär också högre kostnader i form av försäkringspremier. Lägg sedan till att själva implementeringen av PROFIL/Kent Eriksson Professor på Centrum för bank- och finans på KTH regelverken också kommer att innebära nya kostnader. Frågan är bara hur mycket, säger Kent Eriksson. Det är otänkbart att den här notan hamnar hos skatte betalarna. Bollen i rullning Just implementeringen av de här reglerna, som skall vara helt klart 2019 är en viktig fråga eftersom det innebär administrativt arbete av episka mått. I Sverige gör vi exempelvis inte så jättestora förändringar just nu, men bollen är i rullning. En intressant fråga är vad som händer om vi Europa är duktiga och jobbar med de här frågorna enligt reglerna samtidigt som bankerna i Asien inte anstränger sig på samma sätt och fokuserar på att göra affärer istället? I västvärlden är vi relativt enade i den här sortens frågor och driver på utvecklingen av internationell stabilitet. Men resten av världen är inte lika synkad och det är i den sfären mellan en tredjedel och hälften av världsekonomin befinner sig. Hur villiga är bankerna och staterna i de olika länderna att jobba med det här? Det är svårt att säga. Insynen härifrån i exempelvis Kinesiska banker är väldigt begränsad vilket, Basel III regler till trots, gör det omöjligt att helt förbereda sig för var nästa kris egentligen kommer ifrån, avslutar Kent. JOHAN THORNTON Köp och sälj över gränserna Single Euro Payments Area, SEPA, är namnet på det arbete som görs för att skapa ett gemensamt område för betalningar inom EU. 3nya regler 01 BASEL III betyder hårdare krav på likviditet och kapitalutlåning. Syftet är att minska riskerna och skapa bättre förutsättningar för att möta kriser som skapar obalans i det finansiella systemet. 02 SOLVENS II betyder att försäkringsbranschen behandlar risk på nya sätt. Det innebär att kunderna får betala mer om de vill försäkra en riskfylld verksamhet. I gengäld så får kunderna betala mindre efter som det förhoppningsvis inte blir några finanskriser i försäkringsbranschen. 03 KONSUMENTSKYDD: På grund av de amerikanska subprime lånen införs nu omfattande regler för att skydda konsumenter på bolåne-och fondmarknaden. Liknande regler för konsumentskydd införs även i hela EU och kommer att minska marginalerna på bolånemarknaden och på fondmarknaden. Europas banker och EU-kommissionen formulerade 2002 visionen om SEPA. Målet är att privatpersoner och företag ska kunna skicka och ta emot euro-betalningar inom landet och över landsgränserna på samma villkor. Det ska bli lättare att resa, äga fastigheter och göra affärer i andra europeiska länder. I SEPA ingår EU-länderna samt Island, Norge, Liechtenstein, Monaco och Schweiz. Utvecklingen sker främst i de länder som använder euro. Bankerna i Sverige har beslutat att följa SEPA bland annat genom att anpassa betalningar i euro. TEXT: EVA GUSTIN

7

8 8 MAJ 2011 HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS Creative solutions FLEXIBLA ANALYSER NYA STANDARDER kräver transparenta system Nya regelverk inom bank- och finansvärlden som exempelvis Basel III skapar behov av att analysera fler och nya parametrar. PROFIL/Mat Newman Produktchef inom riskhantering hos SunGard En stor trend är därför att kunder i dag efterfrågar mer transparens och öppenhet i sina system för att kunna kombinera data i mer flexibla och relevanta analyser. De senaste åren har olika internationella myndigheter infört nya regelverk och rapporteringsstandarder för att hindra att nästa finanskris ska få samma effekter som den vi upplevde för ett par år sedan. En av ideérna bakom regleringarna är att höja statusen för riskhantering och skapa en slags riskkultur i banksfären. Man vill att personalen ska ifrågasätta rapporter och beräkningar genom att fråga sig fångar vi verkligen den sanna risken? och litar vi verkligen på de antaganden som ligger bakom modellerna?, berättar Mat Newman som är produktchef inom riskhantering hos SunGard. Bredare scenarioanalyser En tydlig effekt av dessa regleringar är att det nu blir allt viktigare för bankerna med så kallade stresstester där man utreder vad som händer ifall exempelvis oljepriset stiger med tio dollar eller om räntan stiger med två procent. En annan metod som blir allt vanligare är så kallade scenarioanalyser där man tar ett makroperspektiv på världen och frågar sig exempelvis vad händer om det blir en ny konjunkturnedgång?. Sedan bryter man ner det scenariot till individuella stressfaktorer som man kan analysera vidare. Det intressanta med Basel III är att det bland annat introducerar nya regler kring likviditet, medan Basel II fokuserade mer på kapital. Man vill helt enkelt stabilisera bankernas finansiering. Därigenom skapas ett behov av att göra bredare scenarioanalyser än tidigare och se till att de tar hänsyn till fler faktorer så att man fångar in alla dessa nya aspekter, fortsätter Mat Newman. Fakta om SunGard: Transparenta system ger en bättre bild av företagens sanna kostnader Därför är en stor trend just nu att bankerna vill att deras system ska bli så öppna och transparenta som möjligt så att de kan kombinera resultat från olika områden för att få en tydligare helhetsbild. Man efterfrågar analytiska online verktyg som verkligen kan bryta ner all data till hanterliga nivåer, och sedan kombinera den i olika dimensioner för att löpande få svar på viktiga frågeställningar. Dessutom ger transparenta system en bättre bild av företagens sanna kostnader vilket gör att man kan ta bättre affärsbeslut och därigenom göra bättre resultat, säger Mat Newman. SunGard tillhandahåller lösningar och mjukvara globalt till den finansiella sektorn, och är i dag ledande inom lösningar för risk management. Adaptiv, SunGards prisbelönta samling lösningar, innehåller en mängd olika moduler så som CVA (Credit Valuation Adjustment), trading och management, kombinerad marknads- och kreditrisk, avancerade analytiska verktyg och många fler vilka säkerställer att kunderna lever upp till både interna och externa regelverk samtidigt som man behåller en stark konkurrenskraft. SunGard har drygt 300 anställda på sina kontor i Stockholm och Köpenhamn och i Norden levererar man lösningar till över 40 kunder inom Positions Control, Risk och Operations Management. På webben Besökadress: Kungsbron 2, Stockholm Telefon: / Regional Sales Director, Nordics: Esge Räder, Adaptiv Analytics För att ta tillvara på de möjligheter som följer av dessa trender och förändringar implementerar nu många av SunGards nordiska kunder deras förstklassiga lösningar inom riskhantering, som exempelvis Adaptiv Analytics, vilket används för att beräkna och hantera CVA. Adaptiv Analytics fungerar även som motorn i den lösning som kallas Riskbox, vilken skapar en oöverträffad transparens och synlighet i riskarbetet. Ledning och traders kan se all nyckeldata i realtid, vilket ger synlighet och kontroll. Reglerande myndigheter och andra stakeholders kan därigenom lita på att riskregler och policies övervakas, avslutar Esge Räder som är regional säljchef inom riskhantering hos SunGard. ERIK HJALMARSSON

9 Creative solutions HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS UTOKA KUNDVARDET MAJ TRE TYDLIGA TRENDER Sociala medier, nya kanaler och digitala transaktionsfl öden Det är tre tydliga trender som öppnar för stora möjligheter, åtminstonne för de banker som kan anpassa sig till den nya verkligheten. Vi står bara i början av en förändring, bankerna konkurrerar inte längre bara med varandra om kunderna utan även med nya aktörer som webbplatser och appar, säger Marcus Wideroth, vice VD och managementkonsult på Visab Consulting. En följd av utvecklingen är att nya aktörer börjar ta kontroll över kontakten med bankernas kunder. Nya appar och urvalsmotorer ger kunderna tillgång till ett riktat och oberoende urval. Kunden får hjälp att välja vem hon ska göra affärer med, allt beroende på kundens situation. Därmed riskerar banken att förlora direktkontakten med kunderna. Bankerna måste analysera de finansiella värdekedjorna och utvärdera vilka tjänster som skapar ett utökat kundvärde och vilken roll man ska ta i denna nya värdekedja. Fakta Visab Consulting: Marcus Wideroth Visab Consulting hjälper kunder inom bank, försäkring och kapitalmarknad att lyckas med sin affärsutveckling i den nya digitala ekonomin. Visab Consulting är ett kunskapsföretag med helhetssyn på informationshantering och affärsutveckling. Visab Consulting är medlem i branschföreningen Sveriges Managementkonsulter och certifierar sina managementkonsulter i enlighet med internationella standarder. På webben Besöksadress: Klarabergsviadukten Stockholm Telefon: SOCIALA MEDIER Ger ett mer riktat och oberoende urval. CORE BANKING-LÖSNINGAR GER EFFEKTIVARE BANKER Bankerna lever i en värld av ständig förändring och tuffa krav. Samtidigt ska de leva upp till allt hårdare externa regelverk och måste bli effektivare samt öka sin konkurrenskraft för att attrahera och behålla kunder. Med hjälp av strategiska core bankinglösningar kan bankerna effektivisera verksamheten, minska kostnaderna och förbereda sig för tillväxt. Analys- och konsultföretaget Gartner definierar ett core banking-system som ett back-end-system som processar dagliga banktransaktioner och uppdaterar konton och andra ekonomiska poster. Core banking-system innehåller kapacitet för deposition-, låne- och kredit-processer, med kopplingar till huvudbok och rapporteringsverktyg. Core bankingsystem inne håller kapacitet för deposition-, låne- och kreditprocesser Med en core banking-lösning minskar riskerna med manuell datahantering och ouppdaterad information. En core banking-lösning kan ge en heltäckande bild av bankens kunder med åtkomst från alla delar av organisationen. På så sätt kan bankerna snabbt identifiera nya kundbehov och möta dem med nya bankprodukter. EVA GUSTIN Tips Att tänka på när man ska implementera en core banking-plattform är att en modul- och komponentbaserad lösning byggd utifrån en tjänsteorienterad arkitektur (Service Oriented Architecture, SOA) underlättar integrationen med bankens befintliga IT-system.

10 10 MAJ 2011 HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS Creative solutions BATTRE AFFARER Kassagirot vill bli BANKERNAS BÄSTA VÄN PROFIL/Pontus Ellefsson VD för Kuponginlösen? Hur kan Kuponginlösen och deras tjänst Kassa girot hjälpa banker att göra bättre affärer?! Genom att erbjuda effektiva och säkra betaltjänster i butik. På så vis kan bankerna överlåta vardagsnära kontantärenden åt Kuponginlösen och själva satsa på sin strategiska kärnverksamhet. Tack vare Kassagirot kan i dag privatpersoner och företag smidigt utföra olika betalärenden i butik, som exempelvis att betala räkningar, lösa in utbetalningskort och skicka/ta emot pengar. Genom ett nätverk av 600 anslutna butiker täcker Kassagirot in en stor del av Sverige och är marknadsledande inom betaltjänster. Vi är inne i en spännande förändringsresa där vi i dag hjälper banker att flytta ut deras tjänster närmare kunderna, berättar Pontus Ellefsson, VD för Kuponginlösen som står bakom Kassagirot. SMIDIGA BETALÄRENDEN i din butik. En trovärdig aktör När Kuponginlösen för några år sedan gjorde trendanalyser för framtiden insåg de snabbt att de borde kunna bli bankernas bästa vän. Vi har en stabil ägarkrets, lång historik, trovärdighet vad det gäller att hantera många småbetalningar med höga krav och komplex clearing. Det är grunden för vår framgång, säger Pontus Ellefsson. Nya tjänster på gång Kassagirot utvecklar egna tjänster men samarbetar även med ledande aktörer såsom Nordea och Western Union. Under 2011 kommer flera nya efterfrågade tjänster att lanseras, bland annat möjligheten att göra kortuttag och insättning på svenskt bankkonto. Bankerna fokuserar på en mer rådgivande roll och vill slippa hantera kontanter, vilket passar oss väl för ett samarbete. Det finns tjänster som är för små för att vara intressanta för dem men som för oss sammantaget utgör en intressant transaktionsvolym, säger Pontus Ellefsson. Samarbetspartners sökes Sammantaget står man nu inför en spännande tid med många nya tjänster och möjligheter. Målbilden är nu att hitta fler banker att samarbeta med. Vi för diskussioner med flera aktörer inom bankmarknaden, avslutar Pontus Ellefsson. ERIK HJALMARSSON Fakta om Kuponginlösen och Kassagirot: Kuponginlösen, som ägs av Dagligvaruleverantörers Förbund, har clearat rabattkuponger i handeln sedan 1969 och förmedlar årligen kuponger, presentkort, värde avier och betalningar för drygt 3 miljarder kronor. I dag har man ett etablerat samarbete med cirka butiker i hela landet. Kuponginlösen etablerade Kassagirot 2007 och i dag omfattar nätverket drygt 500 butiker i svensk handel. Bakgrunden till bildandet var att man tidigt såg en möjlighet att utveckla tjänster i modernare form i takt med att storbankerna införde alltfler kontantlösa kontor och Svensk Kassaservice lades ned. På webben Besöksadress: Liljeholmsstranden 3 Telefon: E-LEGITIMATION I M? Kan kunder i dag göra sina bankärenden direkt i mobilen?! Ja, med BankID i mobil kan kunder logga in på internetbanken hos Swedbank samt utföra direktbetalning på cirka 500 köpställen på nätet. Men snart kommer ännu fler banker att lansera liknande applikationer. BankID är en e-legitimation som gör det möjligt för företag, banker, organisationer och myndigheter att både identifiera och ingå avtal med privatpersoner på Internet. E-legitimationen är lika personlig som ett fysiskt körkort eller ID-kort i vanliga livet. Bakom BankID står Finansiell ID- Teknik BID AB. Företaget startades 2002 och ägs av Danske Bank, Handelsbanken, Ikano Bank, Länsförsäkringar Bank, SEB, Skandiabanken och Swedbank tillsammans. Internetbank i mobilen För ungefär ett år sedan lanserades BankID i mobil. Efter år av projektering och test började Swedbank ge ut BankID i mobil till sina kunder för användning i deras Internetbank. Mobiloperatörerna Telia och Telenor var med från start. BankID i mobil kom ut förra våren, men hittills har det inte tagit

11 Creative solutions HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS SAKERHET OCH IDENTIFIERING MAJ En paketlösning för IT-tjänster som håller vad de lovar? Hur kan jag som företag vara garanterad ett IT-system som är helt säkert dygnet runt?! Visma Sirius har lång erfarenhet inom både säkerhetslösningar och identifiering. Visma Sirius har varit en del av Vismakoncernen sedan juni Visma Sirius strävar efter att vara en ledande leverantör av IT-lösningar inom e-tjänster, självservice- och handläggningsprocesser för kunder inom offentlig sektor och valda delar av näringslivet. Syftet är att kunderna ska kunna förbättra tillgängligheten och servicen samt effektivisera sin verksamhet. Identifiering och säkerhet Genom Visma har vi fått en större kundbas inom den privata sektorn plus att vi i vår tur kompletterar dem inom den offentliga sektorn, säger Lars-Ove Lindvall på Visma Sirius. Inom Bank och Finans levererar Visma Sirius säkerhetslösningar och identifieringslösningar. I början av 00-talet såg företaget att det behövdes en bra e-legitimationslösning när de byggde nättjänster. Det var innan BankID fanns och då var Sirius IT, som företaget hette då, den första leverantören som certifierades av BankID, Finansiell ID Teknik BID AB. Den första kunden var då Adressändring. I dag har vi flera internetbanker som kunder. Både stora och små. Trafikverket och Bolagsverket kör vår lösning för identifiering och signering. En känslig tjänst som Donationsregistret använder också vårt system och Trafikverket och Bolagsverket kör vår lösning för identifiering och signering det bevisar att systemet går året om och dygnet runt, säger Lindvall. Vi erbjuder tjänstelösningen SaaS (Software As A Service) där man helt enkelt köper allt färdigt som en nättjänst. Tjänsten är också en federationstjänst vilket innebär att vi har single sign on-funktion. Loggar man in en gång så kan man utan att behöva logga in igen PROFIL/Lars-Ove Lindvall Kundansvarig, Visma Sirius byta webbplats. Våra kunder kan också skicka ut ett engångslösenord till sina kunder via sms. En funktion som vi nog är ganska ensamma om är att man kan använda en tjänstelegitimation utöver sin egna privata e-legitimation om man är företagare. Sverige medverkar i ett EU-projekt som tar sin utgångspunkt i att en SÄKERHET. Visma Sirius levererar säkerhets- och identifieringslösningar.xxx medborgare i ett EU-land ska kunna utföra en elektronisk tjänst direkt med en myndighet i ett annat EUland efter att ha identifierat sig med ett godkänt certifikat. Visma Sirius har fått förtroendet av Skatteverket att utveckla den svenska noden för europeisk inloggning i EU-projektet STORK. Vi har utvecklat detta projekt för Sveriges e-tjänster i övriga Europa. Ett tjugotal EU-länder är med och som EU-medborgare kan du logga in på de olika ländernas e-tjänster var du än befinner dig i Europa, säger Lindvall. FREDRIK SÖDERLUND Fakta om Visma Sirius: Som ett led i satsningen på offentlig sektor och detaljhandel köpte Visma det nordiska IT-konsultföretaget Sirius IT i början av juni Visma Sirius har levererat Molnettjänster sedan Tjänsterna i fokus rör infrastruktur såsom inloggning, integration, e-tjänster, medborgarkonto och långsiktigt digitalt bevarande. Visma Sirius strävar efter att vara en ledande leverantör av IT-lösningar inom e-tjänster, självservice- och handläggningsprocesser för kunder inom offentlig sektor och valda delar av näringslivet så att dessa kan förbättra tillgängligheten och servicen samt effektivisera sin verksamhet. Visma Sirius har som sitt överordnade mål att leverera lösningar som bidrar till att öka effektiviteten och stärka konkurrenskraften för sina kunder. Telefon: Adress: WWWBox velipsum.se 705, Skellefteå OBILEN GER NYA MÖJLIGHETER E-legitimationen är lika personlig som ett fysiskt körkort eller ID-kort i vanliga livet. fart som vi trodde på grund utav att vi bara har två operatörer med på tåget än så länge. Men vi vidareutvecklar tjänsten och tror att det kommer att växa stort framöver. I dagsläget är det bara Swedbanks kunder som kan använda BankID i mobilen men det är på gång att breddas kraftigt framöver, säger Johan Eriksson som är VD på Finansiell ID-Teknik. I december 2010 undertecknade även Nordea ett kundavtal med Finansiell ID-Teknik och gick med i BankID. I dag har över 4 miljoner svenskar en e-legitimation och när även Nordea under 2012 påbörjar sin utgivning av BankID kommer 7 miljoner bankkunder ha möjlighet att hämta ut ett BankID. Avancerade tjänster Från och med i år kommer dessutom samtliga BankID-banker att använda Bank ID i sina egna tjänster. Så det kommer bli en stor andel av Sveriges befolkning som använder det dagligdags. Och jag ser framför mig Under 2012 kommer allt er bankkunder ha möjlighet att hämta ut ett BankID att även övriga privata aktörers användning av Bank ID kommer att öka stort då det ger en stor möjlighet att tillhandahålla mer avancerade tjänster på nätet, avslutar Johan Eriksson. ERIK HJALMARSSON PROFIL/Johan Eriksson VD på Finansiell ID-Teknik BID AB Prognos 2012: 4 milj svenskar har i dag en e-legitimation. 7 milj kommer ha möjlighet att hämta ut ett BankID när även Nordea påbörjar sin utgivning av BankID 2012.

12 12 MAJ 2011 HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS Creative solutions KREDITHANTERING?! Hur minimerar företag risken för kreditförluster via obetalda fakturor? De lägger ut kredithanteringen hos en extern part så att de kan fokusera på kärnverksamheten. ATT OUTSOURCA kredithanteringsprocesser är enligt Claes Månsson extra relevant för företag med stora fordringsvolymer såsom exempelvis banker. EFTERFRÅGAN på extern kredithantering ökar Svenska företag har god betalnings vilja. Statistiken säger att utav de sju miljoner nya uppdrag som inkassobranschen får in varje år så klaras nästan sex miljoner upp under det första handläggningsåret. Men tillför inkassooch kredithanteringsbolagen någonting? Kan inte företag skicka inkassokrav och påminnelser själva? Frågan ställs till Claes Månsson, ordförande för Svensk inkasso. De senaste åren har vi sett en stadig efterfrågan på den här sortens tjänster att outsourca delar eller hela sin kredithantering. Tjänsterna är effektiva och rimligt prissatta, annars hade inte företag köpt dem. Inkassobolag bidrar inte endast med kunskap och avancerade IT-system för att följa den här sortens ärende, utan betalningsviljan ökar markant när det kommer ett brev från ett professionellt inkassoföretag. En tydlig trend som pekas ut är att företag som hanterar stora mängder fakturor antingen anlitar ett inkassoföretag eller lägger ut kredithanteringen på ett Fakta inkassobranschen: Varje år får inkassobranschen in drygt sju miljoner nya ärenden. Av dem klaras lite mindre än sex miljoner upp under första handläggningsåret och till större delen genom dialog, påminnelse och inkassokrav genom inkassobolagen. De ärenden som inte betalas då skickas till Tips från Claes Månsson: Att tänka på innan du säljer dina fakturor eller använder fakturahanterings- eller inkasso tjänster: Vilka volymer hanterar mitt företag? Kan jag genom outsourcing av fakturahantering och inkasso effektivisera betalnings- 01 flödet och frigöra kapital? Behöver jag ibland kunna avropa en factoringtjänst och alltså 02 även kunna belåna mina fakturor för att på så sätt finansiera verksamheten eller en utvidgning eller en annan satsning? eget specialiserat koncernbolag. Tydliga exempel finns i telekombranschen där de olika koncernerna ofta innehåller ett kredithanterings- och inkassobolag. Outsourca hanteringen Att outsourca kredithanteringsprocesser är enligt Claes Månsson extra relevant för företag med stora fordringsvolymer såsom i exempelvis bank, handel, telecom eller elbranschen. För varje obetald faktura kostar pengar. Vare sig den är gammal eller pinfärsk. Och någon måste betala. Vill företag Kronofogdemyndigheten. Där fastställs kravet i ett så kallat betalningsföreläggande. Drygt 1 miljon ansökningar om betalningsföreläggande inlämnas varje år. Cirka 35 procent återkallas till följd av frivilliga uppgörelser och 65 procent av ansökningarna utmynnar i förelägganden. själva ta den kostnaden; att ligga och bevaka obetalda fakturor och kräva in räntekostnader? Eller vill man istället köpa en fakturahanteringstjänst, eller kanske sälja fakturan och överlåta kredithanteringen till en extern part? Fördelen med att sälja fakturorna är att du dels befriar din balansräkning, dels kan koncentrera dig på din huvudverksamhet det du är bra på, säger Claes Månsson som också understryker att branschen inkasserar drygt 17 miljarder kronor årligen. Summan motsvarar nästan hälften av Sveriges försvarsbudget. Det är stora pengar det handlar om. Efter en finanskris och lågkonjunktur där betalningsförmågan varit lägre, är den nu på väg tillbaka och det totala fordringsbeloppet som utestår obetalt har minskat under Men enligt Claes Månsson är förhållandet mellan konjunktur och betalningsvilja lite mer komplext än så. Ökade kreditvolymer 2009 hade vi över 50 miljarder kronor utestående obetalt. Beloppet var vid slutet av 2010 nere på ca 45 miljarder kronor. Samtidigt så måste man förstå att vårt sätt att konsumera förändrats. Vi blir bättre och bättre på att betala, men samtidigt ökar kreditvolymerna. Egentligen kan man säga att ökade kreditvolymer skulle medföra ännu högre obetalda fakturabelopp. Men den goda betalningsviljan håller siffrorna nere. JOHAN THORNTON Därefter är det cirka hälften som betalar omedelbart annars finns risken att man får en betalningsanmärkning och att ärendet kan gå vidare till utmätning. av ansökningarna utmyn- 65% nar i förelägganden FOTOGRAF: STEFAN TELL PROFIL/Sami Uski Rådgivare på Tieto Financial Services Förändrat kundgräns- - snitt bryter ny mark i bank sektorn Banksektorn förändras. En anledning är nya förordningar och direktiv. Men det som framför allt driver på förändringen är utvecklingen av digital teknik, vilket förändrar det sätt på vilket konsumenterna interagerar med varandra och med sina banker. Förändringar i kundernas beteende ställer större krav på bankerna att utveckla möjligheter för sina kunder att kunna interagera i digitala kanaler. Kunderna förväntar sig fullständig service via flera kanaler, inte minst i mobilen. Ökad kundlojalitet Bankerna å andra sidan vill uppnå ökad kundlojalitet, kostnadseffektivitet och nya intäkter genom utvecklad kundservice. Resultatet är en total omvandling av hela kundgränssnittet i bankens verksamhet. Slutkunderna får nya verktyg för att utföra vardagliga sysslor, när de vill och var de än befinner sig. Ett alternativ är att omvandla internetbanken till en mer visualierad vy för slutkunden. Genom tjänsteutformning och kanalintegration kan man kombinera e-banking, mobila banktjänster och digital front-office till en enhetlig tjänst. Kompletteras detta sedan med finansiella tjänster, bildas en komplett end-to-end B2C tjänst. Ett alternativ är att omvandla internetbanken till en mer visualierad vy för slutkunden. För mer information kontakta: Sami Uski, rådgivare på Tieto Financial Services Telefon:

13 Creative solutions INSPIRATION?! Finns det alternativ för dig som medelstor bank och vill du ha ett nytt IT-system? Skandinavisk Data Center utanför Köpenhamn ger fullservice inom IT för banker och låter sina kunder vara med i utvecklingen. EFFEKTIVITET GENOM INNOVATION är ledorden för Skandinavisk Data Center. HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS IT-företaget som får banker att tänka annorlunda Danmarks-baserade IT-företaget SDC levererar IT-lösningar till framför allt mindre och medelstora banker. Kärnverksamheten är utveckling, underhåll, drift och gemensamma inköp av IT-lösningar för den finansiella sektorn. En egenutvecklad IT-plattform gör att samtliga kunder kan använda sig av samma system. Vi är det enda multibank-centret i Norden som arbetar över landsgränserna. SDC är unikt på det sättet. När vi levererar basprogram till bankerna använder vi bara ett system som går att använda i alla fyra länder. Fakta SDC: Effektivitet genom innovation är ledorden för SDC (Skandinavisk Data Center). De har 143 kunder utspridda i fyra olika länder (Danmark, Norge, Färöarna och Sverige). Än så länge har de bara en procent av marknaden i Sverige men de hoppas på mer. Det viktigaste för oss i företaget är kvalitet och stabilitet i förmåner och låga priser. En ny kund som går från ett banksystem till ett annat måste investera mellan 30 och 50 miljoner kronor. Det är mycket pengar. Eftersom en bank är 100 procent beroende av avancerad datateknik måste de kunna lita på ett fungerande system. Om vi på SDC ska växa så måste vi göra så det blir billigare för bankerna att gå över till vårt system, garantera en return of investment helt enkelt, säger VD Erik Jakobsen. SDC har som mål att stärka kundernas konkurrensförmåga genom att leverera affärsstödjande tjänster till lägsta möjliga pris genom att tillvarata stordriftsfördelar, marknadsposition och strategiska samarbeten. De ekonomiska vinsterna från samarbetet kring SDC innebär att SDC-bankerna kan behålla sina låga IT-kostnader. Stordriftsfördelarna medför att till och med mindre, lokala banker kan leverera banktjänster till samma relativa IT-kostnad som de största bankerna, menar Erik Jakobsen. Många företag använder sin tid för innovation till en massa saker ut mot kunderna. Vi provar på det omvända, att titta på vad om vi kan göra samma lösningar med samma kvalitet men till ett betydligt billigare pris. För SDC är en ständig dialog med kunden och medarbetare och deras synpunkter en viktig källa för utveckling och positiv förändring. Vi ser till att kunder och medarbetarna är involverade i hur vi kan göra saker ännu mer effektivt. Det är svårt att komma ur invanda mönster, SDC Skandinavisk Data Center är ett IT-center med full service för mindre och mellanstora banker i Norden. Företaget etablerades 1963 som en IT-partner till de danska sparbankerna. Kundkretsen består i dag av mer än 146 danska, norska, svenska och färöiska pengainstitut, som också äger SDC. SDC:s kärnverksamhet är utveckling, underhåll, drift och gemensamma inköp av IT-lösningar för den finansiella sektorn. Grundidén bakom SDC är enkel: Ju fler man är att dela omkostnader för IT, desto billigare blir det för var och en. Erik Jakobsen VD, Skandinavisk Data Center SDC är det enda multi bankcentret i Norden som arbetar över lands gränserna men vi har sett att mycket pengar går att spara på att låta kunder komma med idéer på hur förändringar kan ske, säger Jakobsen. SDC har myntat Regler skapar ramar. Människor skapar resultat som ett slags filosofiskt motto som de försöker jobba mot i varje steg av företagets utveckling. Det betyder att vi vill få människor att tänka annorlunda, att prova vingarna. Att man som anställd ställer sig kritisk inför det system som man arbetar med. Kanske fråga sig själv hur kan jag och verksamheten vara med och förändra några av de saker jag arbetar med så att de fungerar på ett bättre sätt?. Vi måste också tänka på hur vi kan förändra funktionaliteten mot våra kunder. Skapa flexibla system och komma på förenklade lösningar, avslutar Jakobsen. FREDRIK SÖDERLUND Telefon MAJ Kernesystemet säkrar er bank Skandinavisk Data Center (SDC) har utvecklat det så kallade Kernesystemet som är skapat för att säkra banken hög flexibilitet till en låg omkostnad. Filosofin bakom Kernesystemet är att istället för en traditionell lösning med fristående IT-system till varje del av bankens verksamhets- och produktområden, samla all data och funktioner i ett system, som utgör fundamentet i bankens verksamhet. Det är dessutom designat för tvärnordisk användning. Systemet kan hantera fl era språk, nationella lagar och regler, verksamhetstyper och samarbetspartners. Det har gränssnitt på alla de nordiska språken och tar höjd för nationella skillnader i banklagstiftningen och i infrastrukturen. Det betyder inte bara att systemet kan användas av alla nordiska banker utan också att det är lättare att driva bankverksamhet över hela Norden. Lanserar bankens huvudkontor till exempel nya produkter kommer dessa vara tillgängliga direkt i hela bankens tvärnordiska nätverk. På samma sätt är hela bankens räkenskap samlat i ett system. Data och funktioner i Kerne systemet omfattar bland annat: Bankens uppbyggnad och organisation Hantering och administration av kunder Etablering och underhåll av produkter och avtal Hantering av in- och utbetalningar samt andra beloppstransaktioner Hantering av lån/krediter Registrering av säkerheter Rapportering och behandling av händelser. Kernesystemet är byggt som en multibank-lösning och används i dag av mer än 150 banker och kortsällskap i Norden från lokala sparbanker till landstäckande banker.

14 14 MAJ 2011 HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS Creative solutions IT-ROADMAPS Affär och IT måste gå hand i hand använd IT som påskyndare av resultatförbättringar Tuffare regelverk som harmoniseras över landsgränser och nya innovationer på bankoch finansmarknaden öppnar upp för en verklig internationalisering. Det leder i sin tur till helt nya möjligheter att nå stordriftsfördelar för dem som vill satsa, men också till tuffare konkurrens. Därför krävs i dag en förmåga att RETAIL & PRIVATE CORPORATE & INSTITUTIONS Business Strategy ENTERPRISE-WIDE IT Strategy ENTERPRISE-WIDE FUNCTIONAL ROADMAPS PAYMENTS MARKETS INSURANCE INFRASTRUCTURE agera snabbt och effektivt, samt en erfaren partner som kan omvandla strategidokument till verklighet. Stora förändringar De senaste åren har stora förändringar på marknaden för banker och finansbolag skapat ett allt hårdare tryck på marknadens aktörer. Utveckling av tjänster, produkter och verklig kundservice går allt fortare och de företag som inte har en sann förändringsvilja hamnar snabbt på efterkälken. IT, som ASSET MANAGEMENT MORTGAGE ETCETERA EXEMPEL PÅ referensramen för funktionella IT-roadmaps som bör tas fram för de viktigaste affärs- och stödenheterna. blivit ett allt mer strategiskt och affärskritiskt konkurrensmedel, utgör en påskyndare så att banken snabbare kan leva upp till kundernas krav och skapa långsiktigt hållbar resultatförbättring. Det har därför blivit uppenbart att affärsstrategi och IT-strategi är två sidor av samma mynt. De måste gå hand i hand och vara koncernövergripande för att bolag i dag ska kunna maximera effekten av sitt investerade kapital, säger Thomas Wästfelt, partner och ansvarig för affärs- och verksamhetsutveckling på Canvisa Consulting AB. Funktionella IT-Roadmaps Förmågan att hantera information och använda den intelligent i kunddialogen blir alltså helt avgörande för förmågan att konkurrera. Men hur gör man i praktiken för att lyckas? Svaret ligger i begreppet funktionella IT-Roadmaps. Genom att bryta ner de koncernövergripande målen på respektive affärsdrivande eller stödjande enhet, och därefter implementera de lösningar vars behov man identifierat, kan de övergripande målbilderna och Vi hjälper våra uppdragsgivare genom att kombinera både affärs- och IT- kompetens önskade kort- och långsiktiga resultateffekterna uppnås Vi på Canvisa har mer än tio års erfarenhet av att arbeta integrerat med strategier och implementering av dessa för utveckling av affär, verksamhet och IT inom den finansiella sektorn. Därför vet vi hur viktigt det är att man tar dessa frågor på allvar och genomför dem konsekvent i hela organisationen, berättar Thomas Wästfelt. Det är alltså lika viktigt att arbeta top-down, som man ofta gör i ett strategiarbete, som att arbeta bottom-up. Bägge perspektiven måste kunna samexistera inom en organisation. Vad vi egentligen gör när vi gemensamt arbetar med IT-Roadmaps är att vi hjälper våra uppdragsgivare i PROFIL/Thomas Wästfelt Partner och ansvarig för affärs- och verksamhetsutveckling på Canvisa Consulting AB. Telefon: E-post: den här processen, genom att kombinera både affärs- och IT-kompetens. När målen för verksamheten är klara bryter vi ner dem och identifierar en realistisk och tydlig plan för vad som exakt behöver göras, och när det ska göras, för att kundernas mål ska realiseras, avslutar Thomas Wästfelt. ERIK HJALMARSSON Fakta om Canvisa Consulting AB: Canvisa Consulting AB bildades 2002 och är ett oberoende konsultföretag som arbetar exklusivt mot finanssektorn och erbjuder högkvalitativa konsulttjänster inom affärs-, verksamhets- och systemutveckling. Många av bolagets snart 60 konsulter har lång erfarenhet av finanssektorn, antingen som konsulter eller som anställda i ledande befattningar inom branschen. Bland kunderna återfinns många av de ledande finansiella aktörerna på den svenska marknaden och kontinuerliga kundnöjdhetsmätningar visar genomgående på mycket höga betyg för Canvisas tjänster. På webben: Adress: Engelbrektsplan 1, Stockholm Telefon: Finanssektorns egen konsult Hetast är nog kanalerna för e- Vi frågar experterna: Vad anser ni 01 vara den största utmaningen för bank- och finanssektorn för att öka tillväxten och stärka förtroendet mot kunderna? Vad ser ni som 02 den viktigaste trenden för branschen att satsa på under 2011? Lars O Andersson VD Canvisa Consulting AB Den starka produktorienteringen lever kvar i många orga- 01 nisationer trots alla löften om kundorientering. Alltför många bolag räknar innehav, konton och behållningar på de skilda produktlinjerna men har FOTO: CANVISA CONSULTING AB vag uppfattning om kundbehov och preferenser. Det ger öppningar för innovativa och snabbfotade aktörer, som med kostnadseffektiv distributionsförmåga tar kundens önskemål som utgångspunkt för sina erbjudanden i varje kundmöte. Det nyvaknade intresset för 02 sparande, oavsett om vi pratar fond, pensions- eller kontosparande då vi rör oss mot högre räntor. Låt oss hoppas på bättre transparens och att sektorns effektivitet ökar nu när dessa frågor kommer i fokus inte minst när Investeringssparkontot snart lanseras. Håkan Nordfjell SVP Gemalto ebanking En stor utmaning, och möjlighet, för banker är att flytta sina 01 kunder online på ett säkert sätt oavsett om de är hemma vid datorn eller enbart reser med mobilen. Med en dynamisk säkerhetsnivå i alla onlinekanaler kan FOTO: PETER BRUNDIN man bygga upp bankkundernas förtroende och erbjuda dem att göra fler tjänster. Ökat förtroende betyder ökat användande, vilket innebär mer inkomster för banken samtidigt som de sparar pengar. Trenderna hänger ihop med utmaningarna, och hetast är nog 02 kanalerna för e-handel och mobila banktjänster. För att öka mängden e- handel måste det vara enkelt att skydda sig mot t.ex. card-not-present-bedrägerier. Det behövs även säkrare mobila tjänster. Hittills har man valt att skydda mobilbanken med statiska lösenord och begränsade tjänsteutbud. Med säkrare applikationer kan man ta nästa steg och erbjuda alla tjänster on the go.

15 Creative solutions CORE TEAM HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS MAJ MERdata har blivit MER CONSULTING Bank- och finansvärlden utvecklas fort, och det gör även konsultbolaget MERdata. Därför byter företaget nu namn till MER Consulting för att verkligen understryka att man har påbörjat en ny resa. För snart trettio år sedan, 1984, startades bolaget MERdata av de nuvarande ägarna med en tydlig affärsidé. Tanken var redan då att nischa sig och erbjuda IT Consulting till bank- och finansvärlden. Nu tar de nästa steg och startskottet gick i slutet av mars på företagets konferens i Chamonix där den nya loggan samt en ny operativ ledning presenterades. Det är dags att ta nästa steg, berättar Peter Trajkovski som ansvarar för IT Consulting. Vi moderniserar för att ligga i framkant och tar ett stort steg framåt. Därför genomför vi nu ett namnbyte och lanserar en ny logotyp som fångar in både de gamla värdena som vi vill behålla och all den nya energi som vi fört in. Affärsutveckling Nu vilar MER Consulting på två grenar, Business Consulting och IT Consulting. Inriktningen är densamma bank och finans samt Business Intelligence. Vi har en riktigt bra grund att stå på, men vi vill mer. Vi ska växa och bli större inom båda grupperingarna. Vi tillhör redan toppen av konsultbolag i vår bransch, men vi har nu ett uttalat mål att bli nummer ett, säger Markus Åkesson som ansvarar för Business Consulting. Erbjuder Core Team Då finanssektorn ständigt förändras och ställs inför nya utmaningar så kräver det en följsamhet och kundfokusering som man nu tar till en ny nivå. Mer Consulting arbetar i dag med både stora och små aktörer inom sektorn och tillsammans med kunderna fokuserar man på deras mest prioriterade projekt. Detta har lett till en förståelse om kundernas verksamhet och vad som gör att projekt blir framgångsrika. Mer Consulting har därför utvecklat en ny modell för hur man förpackar sina tjänster. Vi moderniserar för att ligga i framkant och tar ett stort steg framåt Vi anser att det finns ett antal nyckelroller som våra kunder alltid kommer ha ett behov av och vi ska se till att leverera de bästa inom dessa områden. Dessa roller bildar ett Core Team och kan till exempel bestå av en projektledare eller programledare som håller ihop projekten, en eller flera Business Consultants, som exempelvis specialister på kravhantering och strategi. Vidare ingår självklart även IT Consultants så som IT-arkitekter, systemdesigners och -utvecklare, säger Peter Trajkovski. Framgångsfaktorer Tillsammans är Markus Åkesson och Peter Trajkovski ansvariga för att leda den nya utvecklingen av bolaget. För att nå sina uppsatta mål har de identifierat ett antal kritiska framgångsfaktorer. Rekrytering står högt upp på listan och man vinnlägger sig om att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera talanger och behålla spetskompetens. Därför har man bland annat etablerat ett partnerprogram som de anställda kan ta del av. Talanger med hög kompetens som läser det här och blir nyfikna på vad vi kan erbjuda som arbetsgivare får gärna höra av sig direkt till mig, avslutar Markus Åkesson. ERIK HJALMARSSON Fakta om MER Consulting: Grundades i Stockholm 1984 och är ett konsultföretag med spetskompetens inom verksamhetsutveckling, projektledning och systemutveckling för aktörer på den svenska kapitalmarknaden. Man jobbar nära sina kunder med att leda och utveckla projekt med hjälp av så kallade Core Teams, sammansatta av både projektledare, Business Consultants och IT Consultants. Visionen är att vara den ledande konsulten för banker och finansföretag på den svenska kapitalmarknaden. Adress: Sveavägen 33, Stockholm Telefon: E-post: handel och mobila banktjänster Joha Duvaldt VD Extenda Financial Solutions AB rer, varför kostnaderna för varje enskild ansökan måste hållas nere med bibehållen kvalitet. Krav på ökad effektivitet och minskade förvaltningskostnader kräver moderna standardiserade system. Johanne Christiansen-Hammarlund VD Cerdo Bankpartner AB att effektivisera processerna för IT och administration ökar fokuseringen på kunder och kunderbjudandet. Det är i mötet med kunden som affärerna görs. Inom kreditgivning förväntar 01 sig kunderna i dag snabb och tydlig kommunikation, varför det blir ännu viktigare med effektiva och automatiserade processer. Kunderna kontaktar flera aktö- FOTO: PER ASPLUND Det är viktigt att kunna möte 02 kunderna på olika marknader, som t ex internet och sociala nätverk. Efterfrågan på mobila tjänster kommer med största sannolikhet att ytterligare öka, och därigenom behovet av nya typer av tjänster. Detta kommer att kräva kreditoch banksystem som kan hantera flera olika kanaler samt snabbt och enkelt erbjuda nya tjänster för kunderna. Den största utmaningen för 01 bank- och finanssektorn är de starkt ökande IT- och administrativa kostnaderna. Till följd av snabb produktutveckling, ständigt nya compliancekrav och nya säljkanaler. Genom FOTO: CERDO BANKPARTNER AB Som en viktig trend un- 02 der 2011 ser vi en fortsatt fokusering på olika kanaler för banktjänster, där bank i mobilen fortsätter att vara ett hett område. Molntjänster är en intressant och viktig trend inom IT-området. Att minska kostnader genom outsourcing av administration och IT-stöd blir fortsatt viktigt.

16 Brandwork.se Byggt på förtroende. BESTÄLL DITT GRATISEXEMPLAR AV BOKEN PÅ EBANKINGSECURITY.NET På Gemalto är vi världsledande inom digital säkerhet. Vi har bland annat levererat digitala implementering och lansering av morgondagens internetbanksäkerhet. Boken är en avancerad - SVP Gemalto ebanking Gemalto ebanking levererar digital säkerhet till internetbanker och deras kunder. Våra lösningar möjliggör nya affärsmodeller, ökad effektivitet och ett långsiktigt förtroende. Vi erbjuder användarvänliga och säkra digitala signaturer samt ett komplett tjänsteerbjudande för implementering, roll-out och lansering.

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet!

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet! ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KREDITHANTERING MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI APRIL 2011 Konsumentinkasso står för tillväxten inom branschen Elektronisk fakturahantering

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Outsourcing på stark tillväxt

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Outsourcing på stark tillväxt Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Bank trender inom it, pengar och säkerhet Tillit och konkurrens på agendan Trots den svåra finanskrisen visar mätningar som gjorts under senhösten

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas

Läs mer

244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014

244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014 244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014 2 vd har ordet Ett starkt 2014 lägger grunden för framtiden Efter nio år i olika roller på Collector, varav de senaste fem som vice vd,

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Vår Nya Kredithantering

Vår Nya Kredithantering ANNONS Vår Nya Kredithantering Nr 1 Oktober 2013 MED FOKUS PÅ BRA KREDITBEDÖMNING EXPERTER INOM KREDIT- HANTERING svarar på lika många frågor KREDITFÖRSÄKRINGAR Ökar säkerheten och minskar risken i affären

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER ISMAgazine Nr 2/2011 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Ny fakturalösning: Registrera fakturan på nätet Sociala medier: Att vara eller inte vara Bättre beslut med Business Intelligence Mediagurun Maggie Fox: UTNYTTJA

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister 1MARS 2015 Pengar är energi Per Bolund, finansmarknadsminister Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN Foto: Lars Nyman SVENSKA KRISFONDER BLAND DE STÖRSTA AMORTERINGSKRAVET IKRAFT UPPRUSTNING MOT PENNINGTVÄTT VD

Läs mer

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari BI kliver ur analysrocken är hett. Tre dagar i början på februari befann jag mig i London på Gartners stora BI-symposium. Uppåt 700 kostymer från hela Europa hade samlats för att insupa gospel, hajpkurvor

Läs mer

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2014 Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD JUNI 2014 2 KONSUMENT- SKYDD Konsumenten i fokus Foto: Anna Rut Fridholm Sverige påverkar Europas gemensamma regelverk. Johanna Lybeck Lilja, statssekreterare och förhandlare, förklarar varför konsumentskyddet

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer

4TIPS SKAPA TJÄNSTER MED RESULTAT

4TIPS SKAPA TJÄNSTER MED RESULTAT ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / September 2009 MOBILA TJÄNSTER 4TIPS SKAPA TJÄNSTER MED RESULTAT Cut the Wire 09 Möt företagen som har nått bäst resultat med mobiltjänster

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer