Satsning på biogas. Eltel drar kabel. Trivsel i parken. Juni E.ON satsar i västra Blekinge. Karlshamns kommun tänker långsiktigt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsning på biogas. Eltel drar kabel. Trivsel i parken. Juni 2014. E.ON satsar i västra Blekinge. Karlshamns kommun tänker långsiktigt."

Transkript

1 Juni 2014 Sid 27: I Olarp rostar man kaffebönor. Trivsel i parken Karlshamns kommun tänker långsiktigt. Satsning på biogas E.ON satsar i västra Blekinge. Eltel drar kabel... och kopplar samman 225 landsbygdsfastigheter. sid 4 sid 16 sid 22

2 VI TAR HAND OM DITT AVFALL! Vi tar hand om allt som går att återvinna och lite därtill. Tfn Annedalsvägen 20, Kristianstad Vi levererar ditt byggmaterial! NÄRINGSLIVSREVYN För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion i Skåne, Blekinge och Småland hans Mossberg Ansvarig utgivare martin svensson Ägare/vd Peter Karlsson Marknad / Annons Fäladsgatan 4, Kristianstad Tel: Fax: Karlskrona Utges av GL-Tryck Försäljning AB 2014 INNEHÅLL 4 Gatu- och parkenheten i Karlshamn förbättrar utemiljön i kommunen. 6 Kv Dalsland i ny skepnad JSB renoverar i centrala Karlshamn. 8 Jubilerande helhetsleverantör Blekinge Lås & Larmteknik fyller 30 år. 9 Stenbackanavet finputsas Skanska bygger i Asarum. 11 Sweco Management är kontrollansvarig av Stenbackanavets samtliga markarbeten. 12 Olofströmsföretag i stark medvind Smidesverkstaden blev Årets företagare Biogasproduktion med full kapacitet VMAB i Mörrum kör för fullt efter sommaren. 14 Anrik vvs-konsult firar 80 år FLK i Sverige AB tar sikte på nästa milstolpe. 15 Manpower El & Tele hittar kompetensen och hjälper företagen att vara flexibla. 16 Blekinge satsar målmedvetet på biogas E.ON har avtal med Karlshamn och Olofström. 18 Handelshus i Karlskrona ser dagens ljus Inflyttning i Jula Fastighets handelshus i augusti. 20 Brandskyddet som fungerar FSD på Krinova Science Park i Kristianstad. 21 Ovärdelig källa till kompetens Lernia Utbildning i Ronneby levererar. 22 Bygger framtidens infrastruktur Eltel i Kristianstad kopplar samman fastigheter. 24 Från miljonprogrammet till kyrkor P-O Sanering & Rivning klarar det mesta. 26 Tunga uppdrag i Kristianstad NCC Anläggning gör en trippel. 27 Utsikter och insikter Handelsboden i Olarp erbjuder mer än kaffe. 28 Nu lyfter Metria Obemannat flygplan fixar kartorna. 29 NCC i kv Örnen i Tingsryd Arkitektur som ställer extra höga krav. Journalister & fotografer för Inside Näringslivsrevyn: Kati Brotzen Johan Lenell Jerry Carlsson 30 Kokbok främjar lokalproducerat Kokkonst Sydost har många slevar i grytan. Optimera är en av Sveriges ledande bygghandelskedjor för proffs. Vi säljer byggvaror, byggmaterial och relaterade tillbehör för alla byggprojekt, stora som små. Vår affärsidé är att vara den mest innovativa, professionella och effektiva bygghandelskedjan i Sverige med inriktning på proffs. Vi skall sträva efter att vara ledande inom handel med Trävaror, Byggmaterial och Byggförnödenheter samt sälja produkter med rätt kvalitet till konkurrenskraftigt pris, med minsta möjliga miljöpåverkan. Välkommen till Optimera Kristianstad ATT KUNNA JOBBA HEMIFRÅN är en dröm för många. Dock ökar kraven på att ha en snabb och stabil internetuppkoppling. Eltel Networks Infranet AB är en av Europas ledande leverantörer av infrastruktur för el, telekom och IT. Företaget kopplar just nu in 225 landsbygdsfastigheter i Norra Strö och Åraslöv via fiberkabel. Manpower El & Tele AB drar sitt strå till stacken genom att bemanna elinstallationsbranschen. EFTER SOMMAREN räknar VMAB i Mörrum med att köra sin biogasanläggning, som producerar fordonsgas till E.ON, med full kapacitet. Företagets nya solcellsanläggning ska ge drygt kilowattimmar per år. NU FINNS BRANDSKYDDSSPECIALISTEN FSD, Fire Safety Design, på Krinova i Kristianstad. NCC Anläggning har gjort markanläggningar samt byggnadsskalet till den nya kylcentralen i centrala Kristianstad. I Yngsjös tallskog arbetar företaget med ett exploateringsområde för 20 villatomter åt Kristianstads kommun. Förseglings- och täckningsarbetet på Härlövstippen i Kristianstad blir klart efter semestern. P-O Sanering och Rivning AB erbjuder bland annat lättrivning och certifierad sanering av PCB och asbest. VI PRESENTERAR OCKSÅ: äldreboendet i kvarteret Örnen i Tingsryd/ NCC, två handelshus i Karlskrona/Dynacon Construction i Blekinge AB, bildningscentrat Stenbackanavet i Asarum/Skanska samt renoveringen av Karlshamnsbostäders bostadskvarter Dalsland i Karlshamn/JSB. Gatu- och parkenheten i Karlshamn genomför omfattande upprustningsoch byggnationsarbeten runt om i kommunen. SÄKERHETSFÖRETAGET BLEKINGE LÅS OCH LARMTEKNIK AB firar 30-årsjubileum i år. Olofströms Smidesverkstad, som gör installationer och ombyggnader åt industriföretag, har utvecklats starkt och belönades med utmärkelsen Årets Företagare Lernia Utbildning i Ronnebys effektiva verkstadsutbildningar är en ständig källa till kompetenta medarbetare för industrin. Växjöbaserade VVS-konsulten FLK, experter på komplexa installationer i moderna byggnadsmiljöer, har drygt 50 kompetenta och erfarna medarbetare. I SOMMAR KAN DU TURISTA på hemmaplan: Utsikten i Olarp är ett utflyktsmål på Linderödsåsen som erbjuder handelsbod med egna och utvalda ekoprodukter, kafferosteri, utställningslokal samt föreningen Kulturellt Leverne. Gastronomerna Håkan Jönsson och Jonas Olsson, Kokkonst Sydöst AB, har inventerat lokala livsmedelsproducenter och låtit sig förföras av utbudet till den grad att de skrev en kombinerad guide- och kokbok Kokbok Sydöst. Nu kan vi följa dem i spåren och laga god mat av souvenirerna! INSIDE NäringslivsRevyn 3

3 För att öka trivsel, säkerhet, service och tillgänglighet ska gatu- och parkenheten i Karlshamn genomföra en rad olika och omfattande upprustnings- och byggnationsarbeten runt om i kommunen. Exempel på detta är upprustning av enskilda vägar, förbättrad skolmiljö vid Kockebacksskolan i Asarum, upprustning av lekplatser och ombyggnaden av Mieåparken. Långsiktighet och hållbarhet är nyckelord inom verksamheten. Därför håller långsiktiga handlingsplaner på att tas fram för olika områden. Planerna har fokuserat på att öka trivsel, säkerhet, service och tillgänglighet för våra invånare, men också för att välkomna besökare till kommunen, säger Marie Louise Svensson Wickström, gatu- och parkchef i Karlshamns kommun. Gatu- och parkenheten i Karlshamn satsar långsiktigt GATU- OCH PARKENHETEN text KRISZTINA ANDERSSON bild ROGER KARLSSON Gatu- och parkenheten bildades 2011 då gatuenheten och parkenheten slogs samman. Enhetens uppdrag är att se till att allmän platsmark underhålls. Det mesta av arbetet sker i egen regi, det gäller allt från planering till anläggning och skötsel. Tillgänglighetsanpassning är ett ledord i gatu- och parkenhetens arbete och arbetar för att den allmänna platsmarken ska vara så lätt att nå som möjligt. Gatu- och parkenheten lyder under två nämnder, fritidsnämnden och tekniska nämnden. Park, fritidsnämnden, ansvarar för: Skötsel av grönytor med fokus på parker, gräsytor, buskage, utplanteringsväxter och stadsträd Lek- och badplatser Motionsspår, vandringsleder och cykelleder Naturreservat och friluftsområden Skogsbruk av såväl skattefinansierad skog som produktionsskog Julbelysning 30 mil enskilt vägnät måste underhållas och ses över. Karlshamn är en av få kommuner i landet som sköter underhållet i egen regi. Gata, tekniska nämnden, ansvarar för: Kommunala och enskilda vägar, gång- och cykelvägar Vägunderhåll som sopning av gator och torg, snöröjning, målning av parkeringsplatser, asfaltering, stensättning, rensning av rännstensbrunnar och vägtrummor Underhåll av gatubelysning, skyltar och vägmärken, trafiksignaler, underhåll och tömning av biljettautomater Vi vill lyfta fram bredden i verksamheten och informera invånarna om vilka satsningar som görs i kommunen, säger Marie Louise Svensson Wickström, gatu- och parkchef i Karlshamns kommun. Underhåll av enskilt vägnät I kommun finns 30 mil enskilt vägnät, ett vägnät som kräver tillsyn och underhåll. Långasjönäsvägen strax utanför Asarum är en av de sträckor som i vår har förstärkts. Med hjälp av en väghyvel, skrapas vägen ren från gammalt grus och ersätts med nytt, ihåligheter fylls igen och diken ses över och säkras upp. På delar av vägnätet genomförs dessutom enklare beläggningsarbeten. Det ligger i vår handlingsplan att titta över alla vägar och göra en statusbedömning. Vi jobbar områdesvis och fortlöpande. Underhållsarbetet är inget som avslutas utan pågår kontinuerligt, säger Jonas Johansson, gatuingenjör. Ombyggnaden av Apollovägens lekplats i Karlshamn är en av de stora satsningar som har gjorts i vår för att öka trivsel och säkerhet. Sara-Marie Rännbäck är parkingenjör och är den som har svarat för utformningen. tillgänglighetsanpassas, säger Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör. På Apollovägens lekplats i Karlshamn sker i vår en ombyggnad. Ny utrustning och nytt underlag kommer tillsammans med trivsam plantering och nya sittmöbler att inbjuda till lek och trivsel i bostadsområdet. Vi lägger en gummibeläggning i glada färger där Karlshamns jubileumsemblem kommer att gjutas in i mitten av mattan. Mieåparken möter den som kommer till centrala Karlshamn via Hinsetunneln. I år byggs de- Peter Karlsson på gatu- och parkenheten, är en av förarna till hyvelmaskinen. Att köra ett så pass tungt fordon kräver precision, grusvägarna är smala och många gånger med skymd sikt. lar av den om, övriga delar ska byggas om åren framöver. Det handlar om att skapa en vacker miljö utmed Mieån för att öka trivseln för kommuninvånarna och besökare. Vi vill att den som besöker centrala Karlshamn får ett positivt intryck, säger Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör. Fotnot: Karlshamns kommun firar i år 350-årsjubileum. Förbättrade utemiljöer För att säkra av- och pålastningsplatsen vid Klockebacksskolan i Asarum, byggs vändplanen om. Det handlar om en gedigen ombyggnad där vändplanen både breddas och utvidgas för att skapa en säkrare skolmiljö för både barn och vuxna. Arbetet beräknas vara klart under hösten. Gatu- och parkenheten har även en plan för ombyggnader när det gäller kommunens lekplatser. Mellan två och tre lekplatser byggs om varje år enligt gällande säkerhetskrav. Det finns 50 lekplatser i kommunen. Många av dessa är slitna och behöver byggas om och Vid Klockebacksskolan i Asarum byggs vändplanen om för säkrare skolmiljö. Lekplatsen med kringliggande sittmöbler i Rosengården centralt i Karlshamn är ett exempel på gatu- och parkenhetens satsningar när det gäller att forma trivsam utemiljö för såväl barn som vuxna. Rabatter och urnor i kommunen vittnar om gatuoch parkenhetens genuina kunnande. I år firar Karlshamn 350-år, något som uppmärksammas i de offentliga rummen med färger och former. 4 INSIDE NäringslivsRevyn INSIDE NäringslivsRevyn 5

4 Karlshamnsbostäders bostadskvarter Dalsland i centrala Karlshamn genomgår just nu en omfattande renovering med bland annat stam- och fönsterbyte samt fasadputsning. Totalentreprenör för arbetet som utförs med boende på plats är JSB. Kvarteret Dalsland får ny skepnad text & bild JOHAN LENELL Sammanlagt handlar det om fem fastighetskroppar och 147 lägenheter som renoveras. Arbetet påbörjades våren 2013 och beräknas vara klart i september i år. Förutom nämnda stam- och fönsterbyte samt fasadputsning förses de fem fastighetskropparna också med nytt tak, fyra nya moderna tvättstugor, en helt ny miljöstation. Dessutom renoveras badrum samt balkonger. JSB är totalentreprenör för renoveringen av Karlshamnsbostäders bostadskvarter Dalsland i centrala Karlshamn Det är en omfattande renovering och som mest har vi med underentreprenörer inräknat haft drygt 30 hantverkare engagerade här, säger JSB: s platschef Thomas Svensson. Tuffa utmaningar Entreprenadens många tekniska moment till trots har den största utmaningen som JSB med underentreprenörer mött här varit att få Thomas Svensson är platschef på JSB entreprenad kvarteret Dalsland i Karlshamn. Totalt renoveras fem fastighetskroppar och 147 lägenheter förses med nya stammar, renoverade badrum och balkonger. I september är det tänkt att det ska vara klar. Då ska här inte finnas några byggställningar kvar som skymmer kvarteret Dalslands nya skepnad. arbetet att flyta på utan större inverkan på de boendes vardag. Att göra en sådan här stor renovering med de boende kvar är tufft. Det kräver noggrann planering, logistik och tydlig och regelbunden kommunikation med de boende, förklarar Thomas Svensson. med bravur avklarade En utmaning som JSB klarat av med bravur. En annan besvärlig uppgift som JSB haft att tackla har varit asbestsanering. Asbest är aldrig roligt att jobba med och i de här fastighetskropparna från mitten av talet har det funnits en hel del att sanera, men det har gått bra det också och beställaren Karlshamnsbostäder är Vi gör markarbetet! mycket nöjd med hur arbetet här har fortskridit. enligt tidplan Som helhet är entreprenaden som JSB utför åt Karlshamnsbostäder värd ungefär 55 miljoner. Den påbörjades i mitten av mars 2013 och är planerad klar i september En tidplan som Thomas Svensson menar stämmer väl överens med var JSB befinner sig i dag. Vi ligger helt i fas med planerna. Mycket tack vare ett gott samarbete med såväl beställaren som de boende så i september ska här inte finnas några byggställningar som skymmer kvarteret Dalslands nya skepnad. Vi utför installationerna Vi fick förtroendet att utföra balkong- och fasadrenoveringen på kv. Dalsland. Vi har monterat persienner till kv. Dalsland El - Tele - Data- Säkerhet Vi verkar inom: Vi finns i Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Skåne län elcom.se Karlshamn Bräkne-Hoby Kallinge Karlskrona Vi utför all form av betongrenovering, balkongrenovering med STO-Metoden samt utför allt inom betonghåltagning. Vi fick förtroendet att utföra VS installationerna Vi fick förtroendet att utföra Vent-installationerna allt inom ventilation Rågångsnabben 8344, Sölvesborg 6 INSIDE NäringslivsRevyn INSIDE NäringslivsRevyn 7

5 av säkerhet Jubilerande helhetsleverantör Med 30 års erfarenhet och med flera auktorisationer och certifieringar inom en rad säkerhetsområden är Blekinge Lås och Larmteknik en av landets mest respekterade leverantörer av säkerhetstjänster. Vad vi än gör så har vi alltid våra ledord trygghet, kvalitet och kompe tens med oss in i våra uppdrag, säger företagets vd Magnus Larsson. Blekinge Lås och Larmteknik grundades 1984 av Åke Almqvist. Då som nu med en uttalad ambition att verka för kundernas trygghet. Till en början handlade det mestadels om olika former av mekaniska låsanordningar till privatpersoner men också organisationer och företag. Genom åren har företagets tjänsteutbud sedermera utvidgats till att i dag omfatta allt från moderna mekaniska lås till olika larm och passersystem och kameraövervakning, så kallad CCTV, till kompletta service- och installationspaket. Företaget finns sedan 2002 beläget väl synligt vid ena avfarten från E 22 i Karlshamn och har där också en välsorterad butik. text & bild JOHAN LENELL 30-årsjubilerande Blekinge Lås och Larmteknik har i dag 18 medarbetare och en rad branschspecifika auktoriseringar och certifieringar att stoltsera med. Högt eftertraktad kompetens Företaget har i dag 18 anställda vars kompetens regelbundet uppdateras och granskas av certifieringsorgan i branschen, vilket gör att företaget är auktoriserat och certifierat enligt en rad branschstandarder. Vi är till exempel både auktoriserad och certifierad låsmästare, och den sistnämnda finns det faktiskt bara 14 stycken av i landet och hos oss är det grundaren Åke Almqvist som är låsmästare, säger Magnus Larsson. Åke och flera andra av företagets medarbetare ingår också i olika referensgrupper som stora och välkända internationella lås-och larmtillverkare konsulterar när de utvecklar nya system. Företaget är dessutom ett av få i landet som har kompetens och tillstånd att arbeta med högsäkerhetsanläggningar som t.ex. elförsörjningsoch dricksvatten-anläggningar då bolaget är certifierad Anläggarfirma inom Lås, Inbrottslarm och CCTV. I säker tjänst varthelst Med den breda kompetensen i bagaget är det inte särskilt konstigt att Blekinge Lås och Larmtekniks verksamhetsområde spänner över hela södra Sverige. Likväl återfinns basen och huvudmarknaden där allt började för 30 år sedan i Karlshamn och Blekinge där företaget just nu 650 så många låskolvar installerar Blekinge Lås och Larmteknik vid Stenbackanavet i Asarum. dessutom är inblandade i två stora projekt som kräver trygghet via kompetens och kvalitet. Det är alltid roligt med jobb på hemmaplan. Om det sedan handlar om att hjälpa privatpersoner med ett nytt lås eller larm, eller att förse Stenbackanavet med diverse modern låsutrustning, eller att förse byggarbetarna vid Karlshamnsbostäders stora ombyggnad av kvarteret Dalsland med praktisk passerutrustning in till lägenheterna de jobbar med spelar ingen roll, säger Magnus Larsson. Stenbackanavet finputsas Den 27 maj är det dags för slutbesiktning av etapp 2 vid Stenbackanavet i Asarum. Två veckor senare, den 11 juni, överlämnar sedan totalentreprenören Skanska projektets två huvudbyggnader till beställaren Karlshamns kommun. Samtidigt påbörjas etapp 3 som framåt juletid fullbordar det nya moderna bildningscentrat. Trots att projektet som påbörjades 2012 bjöd på en inledande ovanligt kall vinter har Skanskas arbete med det nya bildningscentrat i Asarum, Stenbackanavet, rullat på planenligt. Med tanke på projektets storlek så har vi stött på minimalt med problem. Samarbetet med projektägaren har fungerat alldeles utmärkt och omgivningen här med både elever och boende har varit VS-ENTREPRENÖR Ägovägen, 4, Karlshamn Asarum helt fantastiskt tillmötesgående, säger Skanskas projektchef Mattias Andersson. Febril aktivitet Till hösten tas bildningscentrat, vars huvudbyggnader just nu finputsas inför den kommande slutbesiktningen, i bruk. På ytan ser det kanske lite lugnt ut just nu men jag lovar att här rå- Vi utför Luftbehandlingen text & bild JOHAN LENELL Det är inte utan vemod Skanskas projektchef Mattias Andersson och produktionsledare Martin Karlsson ser ett slut på projektet Stenbackanavet. De är båda unisont ense om att projektet har varit en stimulerande utmaning i en intrikat närmiljö. Vi fick förtroendet att utföra El- & Teleinstallationerna Blekinge Helhetsleverantören av säkerhet Trygghet Kvalitet Kompetens...för säkerhetens skull sedan Allt inom säkerhet och system Lås Passage Mekaniska & elektromekaniska lås Dörrstängare & dörrautomation Kompletta dörrmiljöer & dörrbeslag Värdeförvaring & kassaskåp askåp Nyckelhantering Utrymning & tillgänglighet Tjänster Säkerhetsbesiktningar Projektering & &installati installation ion Låssmedstjänster Serviceavtal Passagesystem för dörrmiljöer, portar och grindar Fastighetssystem t. ex. tvättstugebokningar t RFID/tag-system CCTV C Kameraövervakning inne och ute System- & serverlösningar Larm Inbrottslarm Utrymningslarm och Brandlarm Övervakning 8 INSIDE NäringslivsRevyn INSIDE NäringslivsRevyn 9

6 der febril aktivitet, säger produktionschef Martin Karlsson. Förutom montering av interiör och vitvaror berättar han att det nu också utförs en mängd funktionsprover. Det är en tekniskt avancerad och energismart byggnad som har de allra bästa förutsättningar att ge dess brukare ett gott inomhusklimat och det betyder att här finns en hel del styr- och reglertekniska detaljer som måste kontrolleras och finjusteras. Stolt entreprenör Direkt efter huvudbyggnadernas överlämnande tar projektets tredje etapp vid. Den består i rivande av den gamla skolan, renovering av idrottshallen och färdigställande av Stenbackanavet har varit ett ypperligt tillfälle där Skanska har fått visa sin kompetens gällande projektledning och byggtekniskt kunnande men också företagets långt gångna arbete med miljö- och säkerhetsfrågor. utemiljön. Något som planeras vara klart i december. Det är ett fantastiskt projekt att arbeta med och som totalentreprenör har det naturligtvis varit en oerhört stimulerande utmaning att få jobba med en av Blekinges absolut största enskilda entreprenader, säger Mattias Andersson. Och fortsätter. Här har vi verkligen fått möjlighet att visa Skanskas kompetens. Och då inte enbart ur projektlednings- och byggtekniskt perspektiv utan också hur vi arbetar med säkerhets- och miljöfrågor. I sin helhet, ett oerhört komplext och stimulerande projekt som vi alla är oerhört stolta över att vara delaktiga i. De två huvudbyggnaderna vid Stenbackanavet i Asarum överlämnas i början av juni till beställaren Karlshamns kommun. Till hösten tas de i bruk av lärare, elever och ortsbor. Etapp 3 består i rivande av den gamla Stenbackaskolan, iordningsställande av utemiljön samt renovering av idrottshallen. Just nu råder febril aktivitet inne i Stenbackanavet då de sista detaljerna sätts på plats och driftsätts inför slutbesiktningen den 27 maj. Vi levererar Bredband och Fjärrvärme JvN EL-KONSULT AB Vi har utfört projektering i utförandeskede för El, Tele och Datainstallationer. Tullgatan 5, Karlshamn , , BYGGKONTROLL OCH KONTROLLANSVARIG PBL Byggkonsult Claes Olovsson Tel: Din lokala energileverantör Sweco Management Stenbackanavets förlängda arm text & bild JOHAN LENELL Vi utför allt inom Bygg och Anläggning Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder ett brett utbud av kvalificerade tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten och miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och industri. Vi har utfört varukylanläggningen Nyinstallation, modernisering och förebyggande underhåll av hissar och rulltrappor. I Blekinge är företaget nu bland annat involverade i nybyggnationen av Stenbackanavet i Asarum där man fått förtroendet att vara kontrollansvarig för projektets samtliga markarbeten. Det är ett uppdrag som omfattar allt ifrån rivning och sanering till nybyggnation och renovering och vår uppgift är att se till så att markarbetet utförs som det är avtalat med beställaren Karlshamns kommun, säger Sweco managements projektledare Mats Augbeck. Uppdraget i Asarum kan liknas vid en kontrollfunktion som inklu- derar såväl ekonomisk och teknisk styrning som kvalitetskontroll. Inom Swecokoncernen arbetar vi med allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning så i många fall fungerar vi därför som beställarens förlängda arm gentemot anlitade entreprenörer, säger Lennart Wetterholt som är marknadsområdesansvarig för Sweco Management AB region syd. För info kontakta Mats Augbeck Lennart Wetterholt INSIDE NäringslivsRevyn INSIDE NäringslivsRevyn 11

7 Traditionsrik smidesverkstad expanderar i Olofström Olofströms Smidesverkstad har upplevt en stark utveckling på senare år. Som en bekräftelse på detta fick företaget motta Företagarnas finaste utmärkelse Årets Företagare i fjol. Motiveringen löd: För sin förmåga att driva, utveckla och bygga ut sitt företag och möta kundernas behov genom hög servicegrad och tillgänglighet. Det känns naturligtvis roligt och inspirerande att få en sådan utmärkelse. Det visar att vi gör ett bra jobb och är på rätt väg mot framtiden, säger Nicklas Persson som tog över företaget efter sin far Gunnar Persson Står på flera ben Företaget har gjort en fantastisk resa under de senaste 20 åren. Den främsta anledningen till att allt har gått så bra är nog att vår verksamhet vilar på flera ben. Vi är mångsidiga och har under åren utvecklat ett stort kontaktnät, säger Nicklas Persson. Från början var verksamheten inriktad mot smidesjobb och reparationer av bland annat gräv- och entreprenadmaskiner. I dag ägnar sig företaget i större utsträckning åt att göra installationer och ombyggnader inom industrin. Stora kunder är bland annat ÅF, ABB, Volvo och PDS. Från tre till tolv anställda Företagets positiva utveckling har även satt spår på personalsidan. När jag tog över företaget hade vi tre anställda. I dag är vi uppe i tolv anställda och periodvis skulle vi behöva ännu fler men det löser jag genom att hyra in folk. Jag vill nämligen undvika att låta mina anställda gå sysslolösa när vi har mindre att göra. Samtliga anställda har hög kompetens och ett stort engagemang inom sitt område. text JERRY CARLSSON bild JOHAN LENELL Nicklas Persson poängterar att alla anställda är handplockade. För mig är det mycket viktigt att mina anställda har en hög kompetens och att de är självgående. På senare år har Olofströms Smidesverkstad utfört uppdrag i bland annat Tyskland, England och Belgien för svenska kunders räkning. Det ser onekligen positivt ut för företaget. Samtidigt är jag noga med att skynda långsamt och att inte ta mig vatten över huvudet. Kvalitet ska alltid gå före kvantitet, säger Nicklas Persson. Sedan 1993 driver Nicklas Persson Olofströms Smidesverkstad. Biogasproduktion med full kapacitet I maj månad producerar VMAB i Mörrum biogas med 40 procent belastning och redan efter sommaren beräknas produktion ske med full kapacitet. Biogasanläggningen är den första i Skandinavien av sitt slag och är VMAB:s i särklass största investering genom tiderna. Satsningen följer nationella mål och riktlinjer, regionens och ägarkommunernas viljeinriktningar när det gäller utvecklingen av förnybar energi. Utan tvekan kommer 2013 vara ett av det mest intressanta år som VMAB har upplevt. Utan att rangordna något så var den 21 maj en stor dag när vår landshövding Berit Andnor Bylund inför drygt 100 gäster invigde vår biogasanläggning, säger Göran Sternsén, VD, och fortsätter: 2013 har också varit ett inkörsår, det är mycket som har behövt trimmas in och teknik som måste fungera för att uppnå erforderlig produktionsnivå. Inmatningen av matavfall är en känslig parameter och får inte bli för hög under tiden. För hög inmatning innebär att processen blir giftig och måste bromsas in med hjälp av tillförsel med vatten. Anläggningen har under hösten byggts om och renoverats och var helt klart vid årsskiftet. Leveranser av fordonsgas påbörjades under maj månad till E.ON och det innebär att vi under större delen av året kunnat levererat fordonsgas till bland annat de sopbilar som hämtar våra sopor. För att ge lite perspektiv kan man säga att produktionen nu i maj, med 40 procents belastning, motsvarar cirka 150 liter bensin i timmen. Driver utvecklingen framåt Internationell samverkan blir alltmer viktigt i takt med att intresset för biogasteknik sprider sig i Europa och i övriga världen. VMAB är en av dessa aktörer som inte bara deltar utan även aktivt medverkar till att driva utvecklingen framåt och vidga möjligheterna för utvecklad infrastruktur i södra Sverige. Detta har skett inte minst på grund av den policy och viljeinriktning som företagsledningen och bolagets ägare tydligt förespråkar. Även om byggnationen är avslutad och produktionen av biogas är i gång, är punkten definitivt inte satt för satsningen. Sverige behöver öka biogasgasproduktionen och underlätta distributionen och detta kräver engagemang, inte bara från oss i avfallsbranschen, utan även från många olika andra aktörer. Det handlar om samverkan från såväl privata som offentliga aktörer. Genom samarbeten och tillvaratagandet av den samlade kunskapen, kan innovativa utvecklingsmöjligheter skapas när det gäller biogas och förnybar energi, säger Göran Sternsén. Solceller för uppvärmning Parallellt med biogassatsningen har VMAB tagit steget till nästa investering. En solcellsanläggning på 700 kvadratmeter håller på att uppföras på kvarnbyggnadens tak vid VMAB:s anläggning i Mörrum. Anläggningen beräknas generera drygt kilowattimmar per år vilket motsvarar tio procent av VMAB:s totala energibehov. Solceller ligger helt i linje med vår viljeinriktning och ambition att utveckla möjligheter för utveckling inom förnybar energi, säger Göran Sternsén. Biogasanläggningen har byggts vid VMAB:s befintliga avfallsanläggning i Mörrum. Biogasanläggningen är den första i Skandinavien med torrötningsteknik där matavfall ingår som substrat. text & bild KRISZTINA ANDERSSON 2013 var helt klart ett avgörande år för VMAB. Utan att rangordna något så var den 21 maj en stor dag när vår landshövding Berit Andnor Bylund inför drygt 100 gäster invigde vår biogasanläggning, säger Göran Sternsén, VD. Bakgrund Hösten 2010 fick VMAB det glädjande beskedet att bolaget beviljats 19 miljoner kronor i statligt investeringsstöd av Energimyndigheten för främjande av biogas och förnybar energi. I och med Energimyndighetens beslut har den biologiska behandlingen på anläggningen i Mörrum kunnat byggas ut till att även omfatta rötning av matavfall och framställning av biogas. I början av 2010 började de nya insamlingssystemen med källsorteringsmöjligheter att införas i bolagets ägarkommuner; Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Införandet var ett självklart och naturligt fortsatt steg i bolagets utbyggnad av den biologiska hanteringen av matavfall. Utvecklingen går i linje med ägarnas tydliga intensioner om att utveckla den biologiska hanteringen där man även tar tillvara på energin i avfallet. Sveriges nationella miljömål är att uppnå minst 50 procent förnybar energi till År 2030 ska inga fordon längre drivas på enbart fossila bränslen. Anläggningen är det tydliga resultatet av de senaste årens målmedvetna och genuint framåtsträvande arbete i fråga om hållbar avfallshantering i VMAB:s ägarkommuner. Biogasanläggningen Biogasanläggningen är dimensionerad för att årligen behandla ton avfall varav ton är källsorterat matavfall och ton är park- och trädgårdsavfall. Biogasen som produceras från avfallet kommer årligen att generera i närmare kubikmeter fordonsgas per år, vilket motsvarar ungefär lika mycket bensin. Utöver biogasen tas även rötresten tillvara. Rötresten genomgår en biologisk behandling och förädlas till jordförbättringsmedel. För produktionen av biogas har två rötkammare på 800 kubikmeter vardera, baserade på torrrötningsteknik, byggts. Med torrötningsteknik nås flera fördelar, i stället för pumpar med högre underhållskostnader används snäckskruvar för att mata rötkamrarna. Substratet behöver inte heller spädas och blandas till en slurry vilket förenklar processen. 12 INSIDE NäringslivsRevyn INSIDE NäringslivsRevyn 13

8 text KATI BROTZEN Anrik VVS-konsult firar 80 år text & bild JOHAN LENELL Manpower El & Tele hittar kompetensen Många uteliggande offerter gör det ofta svårt för elinstallationsbranschen att personalplanera. Genom att bemanna med personal från Manpower El & Tele AB kan företagen vara flexibla, möta alla sorters utmaningar och tjäna på det. Som Manpowerkonsult är man väldigt synlig på arbetsplatsen, särskilt i början av ett uppdrag. För mig som är social och framåt fungerar det bra. Jag blir snabbt en i gänget och trivs överallt, säger Marcus Cerbach som också bidragit med denna selfie från sin arbetsplats på SystemText i Malmö. Hos FLK i Blekinge, fr v: Sören Andersson, Urban Svensson, Thomas Pettersson, Carl Johannesson, Åsa Jensen, Rickard Holmberg, Eva-Lena Stegerlind och Magnus Carlsson. Med 80 år i branschen är FLK Sverige AB utan tvekan en av södra Sveriges anrikaste och mest erfarna VVS-konsulter. Frekvent anlitade av såväl offentliga som privata aktörer. Kunskap och erfarenhet hos medarbetarna är företagets ryggrad, säger företagets avdelningschef i Blekinge Sören Andersson. I en bransch där det i dag råder brist på kvalificerad personal står VVS-konsulten FLK med huvudkontor i Växjö sig stark. Inom koncernen finns i dag nämligen drygt 50 personer som alla har försetts med ovärderlig kunskap hämtad ur företagets 80-åriga historia. Vi ser helt enkelt till att företagets samlade praktiska erfarenheter från VVS-projektering från gångna år förvaltas och vävs in i den nya tekniken, säger Sören Andersson. Föränderligt yrke I Blekinge där företaget har verkat i 50 år arbetar i dag tio personer. En av medarbetarna är Calle Johannesson, han har varit med i yrket sedan mitten av 1960-talet och tillhör den generation medarbetare som har sett yrket förändras i både tid och rum. När jag började gjorde vi allt för hand med penna, passare och linjal. I dag är nästan allt datoriserat och vi kan till och med gå in i våra projekteringar och se hur de installationer vi tar fram kommer att se ut på plats med hjälp av 3Dteknik. En helt fantastisk utveckling, säger han. Carl Johannesson & Eva-Lena Stegerlind. Brett arbetsområde FLK:s verksamhetsområde har med den moderna teknikens intåg, inte bara vid ritbordet utan också i vår miljö, gjort FLK till experter på komplexa installationer i moderna byggnadsmiljöer. VVS-projektering till ny- och ombyggnationer är vår huvudsyssla och det som upptar merparten av vår vardag. I kombination med detta arbetar vi också med kontroll och besiktningar, styr- och reglersystem, sprinkler, energieffektivisering och miljöfrågor för våra kunder, förklarar Sören Andersson. Han fortsätter: Vi utför även energideklarationer, energiberäkningar, ljud- och akustikmätningar samt inneklimatutredningar. Vår miljöavdelning i Karlshamn utför skiftande uppdrag inom miljöområdet, ett område som växer i takt med ökade energi- och miljökrav, säger Sören Andersson. Med sikte på 100 Bland företagets större kunder genom åren ses bland annat länets kommuner och statliga verk, Blekinge läns landsting och Ericsson. I dag anlitas FLK: s expertis bland annat av Region Skåne och givetvis en mängd andra både små och stora och privata aktörer i södra Sverige. Vi har en bred kundbas och dem tänkte vi i år bjuda på lite jubileumskänsla. Exakt vad det blir vill jag inte avslöja i nuläget men jag kan lova att det i alla fall kommer att märkas att FLK nu tar sikte mot nästa milstolpe ett par decennier bort, avslutar Sören Andersson. Efter ett turbulent 2013 är konjunkturen nu på väg att vända i den pressade elinstallationsbranschen. Vi kan snabbt gå in och stötta med personal så att företagen inte behöver ha full täckning med egen personal för att kunna ta uppdrag, förklarar Mikaela Vinestrand, konsultchef och samordningsansvarig i Manpower El & Tele AB region Syd och fortsätter: Inhyrd personal gör det möjligt att växa med uppdrag utan att behöva kortsiktigt nyanställa och axla mer arbetsgivaransvar. Våra konsulter kan frigöra kundföretagets egna specialister från rutinmässiga arbetsuppgifter eller komplettera med specifik kompetens. Bred rekrytering Elföretagen får ofta uppdrag på annan ort. Personalens resor, traktamenten och övernattningar kan innebära höga merkostnader. Genom att vi finns på ett 70-tal orter, från Ystad till Luleå, kan vi ofta hjälpa företagen att Allt att vinna 100 procent nöjdkundgaranti Är du inte nöjd får du pengarna tillbaka. Garantin gäller i 30 dagar från det att uppdraget börjar. Avbeställningsgaranti Du kan välja att avboka ett jobb ända fram till dagen innan uppdraget skulle ha börjat utan att det kostar dig något. Klartjobbgaranti Blir vår personal klar med sitt uppdrag tidigare än beräknat kan du välja att avsluta uppdraget i förtid och då betalar du bara för den tid personen i fråga har arbetat. rekrytera lokal personal. Det innebär att våra kunder kan sänka sina kostnader samtidigt som de blir rikstäckande. Med Manpowerkoncernen i ryggen är MP El & Tele en långsiktig och trygg samarbetspartner oavsett konjunktur. Vår hemsida har unika besökare i månaden. Det gör att vi snabbt finner exakt de kompetenser företagen efterfrågar. När det saknas vissa kompetenser i Sverige kan Manpowerkoncernen rekrytera internationellt. Kundnytta Skulle ett elinstallationsföretag välja att hyra in personal från ett traditionellt bemanningsföretag ska inlåningen MBL-förhandlas. De inlånande konsulterna ska ha lön enligt den så kallade GFL-modellen. Modellen innebär att vederbörande, oavsett kompetens och erfarenhet, ska ha en månadslön som motsvarar genomsnittslönen i kundföretaget. Genom att vi har ett hängavtal, som är specialkonstruerat för ambulerande elektriker, med Svenska Elektrikerförbundet kan våra elinstallationskunder hyra in elektriker utan att MBLförhandla. Våra elektriker lönesätts enligt installationsavtalet och gällande ackordsregler, inte GFL och bemanningsavtalet. MP El & Tele AB har som mål att hjälpa branschen att fylla på med ny kompetens och lotsa in lovande elkompetenser in på arbetsmarknaden. Många kunder väljer att hyra in konsulter som en form av provanställning. Hantverkskompetens är alltid svår att bedöma utifrån ett CV. Efter sex månaders inhyrning anser vi att både konsult och uppdragsgivare har lärt känna varandra och fått ett bra beslutsunderlag. Under ett normalår kliver hälften av våra medarbetare över till anställning hos kunder. Det är ett kvitto på att jag lyckats väl med rekryteringarna! Manpower El & Tele skräddarsyr sin process från kund till kund. Kunden är med och sätter inhyrningsvillkoren avseende flexibilitet, framtida rekryteringsbehov och parametrar som verktyg, transporter, utbildningar och kompetens, säger Mikaela Vinestrand, konsultchef och samordningsansvarig i Manpower El & Tele AB region Syd. Kontakta henne på telefon eller Bredd i yrket En Manpowerkonsult byter som regel uppdrag tre till fyra gånger om året. Några medarbetare föredrar att ambulera. Efter att ha blivit varslad började elektrikern Marcus Cerbach i Manpower El & Tele för ungefär fem år sedan. Det är bättre än jag trodde! Att arbeta som konsult är väldigt givande. Jag får uppleva många olika miljöer, lära mig nya arbetssätt och knyta massor av nya kontakter, berättar Marcus Cerbach. 14 INSIDE NäringslivsRevyn INSIDE NäringslivsRevyn 15

9 Genom samarbetsavtal med E.ON är Karlshamn och Olofström hittills de enda kommunerna i Blekinge med biogasmackar. Men inom några år hoppas aktörerna på en utbyggnad av biogasmackarna i länet. Det är vår strävan och där vi tillsammans med E.ON som gasleverantör tittar på lite olika alternativ, säger Sven-Åke Svensson, kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun tillika ordförande i det kommunala avfallsbolaget VMAB. Kommunerna i västra Blekinge satsar text & bild KRISZTINA ANDERSSON målmedvetet på biogas Fakta om biogas Biogas är en förnybar energikälla som bildas när organiskt material bryts ner i syrefri miljö. Processen sker exempelvis då matavfall eller gödsel bryts ner av mikroorganismer eller då avloppsvatten i avloppsreningsverk genomgår en rötningsprocess. Biogas består huvudsakligen av metan och kan användas till både värme, el och som fordonsgas. Med biogas avses ett gasformigt eller vätskeformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan. Biogas kan distribueras i separata ledningar eller via ett större gasnät, men också transporteras som komprimerad gas (CBG) eller i flytande form (LBG). I takt med att användningen av biogas som fordonsbränsle blir allt vanligare tillkommer nya system för lagring och distribution av gasen. I början av 2010 började de nya insamlingssystemen med källsorteringsmöjligheter att införas i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Införandet var ett självklart och naturligt fortsatt steg i den utbyggnad av den biologiska hanteringen av matavfall som kommunerna tydligt gemensamt deklarerat. Utvecklingen går i linje med kommunernas intensioner om att utveckla den biologiska hanteringen där man även tar tillvara på energin i avfallet. Satsningen har följts upp med en omfattande investering av en biogasanläggning i Mörrum. Den 21 maj 2013 invigdes Skandinaviens första biogasanläggning med torrötningsteknik där matavfall ingår som substrat. Investeringen ger ett mervärde i våra offensiva satsningar med att utveckla den biologiska hanteringen av hushållsavfall. Vi har en anläggning med hög energiavkastning och nu vill vi gå vidare med ett slamprojekt som vi vill utveckla för framställan av fordonsgas, säger Sven-Åke Svensson. Viktigt med användarvänlighet Karlshamns kommun har bestämt att investera i en fordonspark med biogasdrift, något som också återfinns i kommunens policy för hållbar utveckling. Men här krävs en utveckling när det gäller användarvänlighet, menar Sven-Åke Svensson: Brukarbildarna måste vara lätta att tanka annars blir det ett hinder i våra mål med att utveckla vår fordonspark med biogasdrivna fordon. Tankhandtaget måste vara lättare att hantera. Det ska vara lika lätt att tanka biogas som att tanka bensin, när det gäller användarvänligheten har produktutvecklarna en del att jobba med. Men det händer en hel del och fler bilaktörer kommer med gasalternativ. En annan strävan är antalet biogasmackar byggs ut i länet. Målet är att samtliga kommuner i Blekinge ska ha en biogasmack, Blekinge hade då varit det enda länet i landet där samtliga kommuner sorterar sitt matavfall och kan tanka biogas i alla kommundelarna längs med E22, säger Sven-Åke Svensson. Olofström var först i länet med en biogasmack på orten. Två år senare, 2009, uppfördes en biogasmack även i Karlshamn. En målmedveten satsning I Karlshamn invigdes tankställe för biogas Olofströms kommun var först i länet med att träffa avtal med E.ON om uppförande av biogasmack Förutom E.ON var Volvo i Olofström en stark pådrivande aktör i utvecklingen, som med sin produktionsanläggning och fordonspark av tjänstebilar med biogasdrift efterfrågade tankställe på orten. Parallellt med byggnationen av biogasmacken erhöll Olofströms kommun ett statligt stöd ur Klimatinvesteringsprogrammet, KLIMP, för biogassatsning som bidrog till utvecklingen under åren När kommunen såg möjligheten att satsa på biogas så fanns en tydlig viljeinriktning om det fortsatta arbetet. Dessutom var Olofström redan då lokalt aktivt i Agenda 21-arbetet, säger Sara Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande i Olofströms kommun. Liksom Karlshamn har Olofströms kommun målmedvetet drivit linjen om att satsa på en kommunal fordonspark med biogasdrift. I förvaltningarna är biogasdrivna fordon fullt utbyggda sånär som på en postbil som drivs med el. Annars är det 100 procent som gäller. I kommunkoncernen som helhet, med våra bolag inräknade, har vi 53 procent biogasdrivna per- sonbilar och 20 procent lätta lastbilar. Vår målsättning är att byta ut bensin och dieseldrivna fordon till biogas under förutsättning att fordonen är utvecklade för att passa verksamheterna. Utbudet av speciellt utformade biogasfordon är fortfarande begränsat, säger Sara Rudolfsson och fortsätter: Vi är mycket nöjda med våra satsningar på biogas i Olofströms kommun, både när det gäller miljöaspekten men också med det samarbete vi har med E.ON. Sara Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande i Olofströms kommun, och Sven-Åke Svensson, kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun, värnar om miljönyttan av hållbarheten med biogas. Fordonsgasen ökar mest Biogas är en förnybar energikälla med många miljömässiga fördelar. Den koldioxid som bildas när biogas förbränns bidrar inte till växthuseffekten. Kolet i metanmolekylen härstammar från luftens koldioxid som bundits in i växter via fotosyntesen. Biogas är också det fordonsbränsle som ger lägst koldioxid- och partikelutsläpp av alla drivmedel som finns på marknaden idag. Biogas intar en särställning eftersom den har två miljövänliga slutprodukter, biogas och rötrest, där rötresten kan ersätta industritillverkad handelsgödsel som gödningsmedel. Biogas är ett 100 procent förnybart bränsle. En vanlig miljöbil får högst släppa ut 120 gram koldioxid per kilometer. Med biogas släpps endast 8-15 gram koldioxid per kilometer ut. Biogas är också en dellösning på två tydliga politiska mål vad gäller sänkta utsläpp av koldioxid från den svenska vägtrafiken, nämligen 10 procent förnybara drivmedel till 2020 och en fordonsflotta som är fossilt oberoende till Av alla drivmedel i Sverige är det fordonsgasen som ökar mest. Det visar Statistiska Centralbyråns, SCB, senaste siffror för årets första kvartal. Försäljningen av fordonsgas fortsätter att öka kraftigt och av den samlade leveransen står biogas för en bra bit över 50 procent. Vilket betyder att den fina satsning på gasdrivna fordon som görs i Karlshamns och Olofströms kommun gör skillnad och är till stor fördel för vårt klimat globalt och vår miljö lokalt, säger Janne Rask, affärsutvecklare på E.ON. E.ON och berörda representanter i Karlshamns och Olofströms kommuner håller en kontinuerlig kontakt för att utbyta erfarenheter. Jag är deras samarbetspartner när det gäller fordonsgas- och biogasfrågor. Tillsammans skapar vi bland annat aktiviteter för att öka antalet fordon på marknaden. För att visa på deras fina insatser för att skapa bättre miljö och hälsa gör vi årligen ett miljöbokslut på respektive kommun. Där visar vi på miljövinsterna för de egna fordonen men även för den totala volymen på tankstationerna, vilket alltid är uppskattat, säger Janne Rask. 16 INSIDE NäringslivsRevyn INSIDE NäringslivsRevyn 17

10 text & bild JOHAN LENELL ej. Det är mycket som ska fungera både logistiskt och administrativt vid sidan om det praktiska arbetet. Men detta är inget som vi är främmande för, säger vd Joakim Andersson och fortsätter. Vi må utåt sett vara ett ungt byggföretag men inom företaget finns oerhört många duktiga medarbetare med hög kompetens och mångårig erfarenhet som gör att vi har kunskap och kapacitet att ta oss an de mest intrikata uppdrag. Dessutom är vi ju lokalt förankrade och har en slimmad organisation med korta och raka kontaktvägar. Handelspremiär till hösten När de nya handelshusen står klara och omgivande mark har förvandlats till parkeringsplatser kommer de båda handelshusen att tas i bruk av de fyra butikskedjorna Jula, Ö & B, Stadium Outlet och Hööks hästsport. Inflyttning är beräknad till efter semestern och allmän shoppingpremiär till slutet av oktober. Arbetet med Julas handelshus i Karlskrona går planenligt och redan till semestern är det enligt vd Joakim Andersson och entreprenadens platschef Mikael Nilsson meningen att de bägge husen ska stå klara för att ta emot sina hyresgäster Vi utför EL- & VS-installationerna De stora utmaningarna med entreprenaden vid det nya handelsområdet i Karlskrona har varit att dels jämna ut terrängen samt att få logistiken att flyta på utan påverkan på intilliggande butiker och genomfartstrafik. De två handelshusen kommer när de är klara att tas i besittning av butikerna Jula, Ö & B, Stadium Outlet och Hööks Hästsport. Bravida Sverige AB K Vi gjorde stålstommen, väggarna och taket Arbetet med Jula Fastighetsbolags nya handelshus i Karlskrona fortskrider enligt planerna och i början av augusti väntas de första hyresgästerna flytta in. Byggtekniskt är tanken att vår del här ska vara av slutad redan i augusti, säger totalentreprenören Dynacon Construction Blekinge AB:s vd Joakim Andersson. Det är vi som utför isoleringen Vi utför ventilation och styr-regler-övervakning Dynacons arbete med att uppföra ett nytt handelshus åt Julas fastighetsbolag inleddes i oktober Dryga halvåret senare står uppdragets huvuddelar, två handelsbyggnader om totalt kvadratmeter, på plats. Inledningen på projektet innehöll en hel del sprängningsarbete i syfte att jämna ut byggytan och det var riktigt spännande och roligt och helt klart det knivigaste med det här projektet, säger entreprenadens platschef Mikael Nilsson. I övrigt menar han att den största utmaningen med projektet har varit att få logistiken att flyta på. Med tanke på terrängen och intilliggande varuhus och vägar är här lite trångt men det har inte varit något som vållat oss några problem. Bara lite extra tankeverksamhet och planering, fortsätter han och skrattar. Ung och kompetent byggare För Dynacons del har projektet som är värt drygt 60 miljoner kronor engagerat närmare 40 personer, underentreprenörer inräknat. Det är alltid en utmaning att vara totalentreprenör för sådana här stora projekt oavsett om de är byggtekniskt komplicerade eller Vi utför alla typer av markarbeten INSIDE NäringslivsRevyn INSIDE NäringslivsRevyn 19

11 LYFT LUREN och skaffa ett brandskydd som fungerar när det hettar till text & bild KATI BROTZEN Lernia Utbildning i Ronneby Ovärderlig källa till kompetenta medarbetare text & bild JOHAN LENELL Sedan december 2013 finns brandskyddsspecialisten FSD, Fire Safety Design, på Krinova Science Park i Kristianstad. Alla som bygger är våra kunder. Det gäller även offentliga verksamheter och de vars verksamheter innebär brand- och/eller explosionsfara, säger Jesper Rantzer, brandingenjör och civilingenjör med inriktning riskhantering. I Sverige utbildas bara ett 100-tal brandingenjörer per år. De som finns har ofta mycket att göra. FSD Kristianstad erbjuder full kompetens med lokalkännedom på kort varsel genom att brandingenjörerna Anton Dahlgren och Jesper Rantzer finns på Krinova. Dagens regelverk avseende brand (BBR kapitel 5) syftar till att ge tillräcklig med tid för att utrymma en byggnad och för att begränsa skadorna av en eventuell brand. En del typer av byggnader tillåts dock att på kort tid brinna ner till grunden. Utformningen av brandskyddet i en byggnad kan vara den avgörande skillnaden för om en verksamhet ska kunna fortsätta att bedrivas där efter en brand. Därför är det viktigt att regelverket uppfylls och att fastighetsägaren själv tar ansvar gällande behovet av brandskydd. Starkt i Sydsverige FSD, Fire Safety Design, startade i Lund redan 1977 och har från början varit ett renodlat brand- och riskbolag. Företaget har vuxit sig starkt i framförallt södra Sverige och har kontor i Malmö, Helsingborg, Karlskrona, Göteborg, Stockholm och nu även i Kristianstad. Kontorschef i Kristianstad är Richard Nilsson, vd och brandingenjör. Genom åren har företaget skaffat sig en gedigen erfarenhetsbank och har specialistkompetens inom flera områden gällande brand och risk. Rådhuskvarteret först ut FSD presenterade sig i Kristianstad genom att Ulf Göransson, teknisk doktor i brandsäkerhet, tog sig an utmaningen att projektera ett bra brandskydd i det nya Kommun- och regionhuset. Om inte ett korrekt dimensionerat brandskydd hade funnits skulle Rådhuskvarterets byggnader, med sina öppna planlösningar ordnade kring ett centralt atrium, ha kunnat förvandlas till en gigantisk skorsten i händelse av brand. Inte så lyckat med tanke på hur många människor som har sin arbetsplats där. Utöver ett heltäckande sprinklersystem projekterade vi för extra brandgasventilation, främst i form av fläktar. Det gör att utrymningstiden förlängs och att risken för att elden ska sprida sig minskar, förklarar brandingenjör Anton Dahlgren. Tuffa förhållanden FSD projekterar brandskydd vid till exempel om-, till- och nybyggnation. Ju tidigare i processen vi kommer in desto mera nytta kan vi göra i förhållande till kost- Det nya kommun- och regionhuset i Kristianstad var en riktig utmaning ur brandskyddssynpunkt och krävde en konsult med FSDs kompetens. naderna. Vår kompetens innebär att vi kan hitta många lösningar på samma problem och anpassa lösningen till kundens behov. Kunden får minst ett lagenligt brandskydd optimerat i förhållande till ambitionsnivå, förutsättningar, verksamhet och investering. Företaget levererar robusta brandskyddslösningar som fungerar under de tuffa förhållanden som en brand innebär. Vi ser till exempel till att vitala funktioner i känsliga miljöer har reservströmkällor som tål överspolning vid brandbekämpning då detta krävs. Och att olika system samverkar så att en total förlust kan förhindras. Företaget kontrollerar också befintliga brandskyddsutformninga r så att de fungerar och uppfyller lagar och regler. Vi arbetar mycket med brandskyddsdokumentationer, som behövs till alla nya byggnader, och gör klassningsplaner, avslutar Jesper Rantzer. Rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt är ett koncept som Lernia Utbildning i Ronneby är väl förtrogen med. Lernia har alltid varit en viktig kugge för vår utveckling, säger verkstadschef Roy Olsson på Svennes Verktygsmekaniska AB i Karlskrona. Listan av lokala och regionala industrier som under åren använt sig av Lernia Utbildning för att rekrytera personal kan göras lång. Här återfinns allt ifrån nämnda Svennes Verktygsmekaniska i Karlskrona och Tarkett i Ronneby, Volvo PV i Olofström till Läreda Mekaniska i Hässleholm med flera. Våra verkstadsutbildningar har alltid haft ett gott renommé. Mycket tack vare att vi alltid har en nära dialog med industrin och på så vis känner av deras kompetensbehov, säger Jan-Evert Evertsson som är utbildare i Ronneby. En aldrig sinande källa En lyhördhet som i kombination med utbildarens kompetens inom verkstadsindustrins områden är högt skattad av den regionala industrin. Många gånger räcker det med ett kort samtal till Jan-Evert för att vi ska få hit rätt person. Den kunskap och erfarenhet som han och Lernia Utbildning besitter är ovärderlig för oss, säger Roy Olsson. Exakt hur många medarbetare Svennes Verktygsmekaniska har hämtat från Lernia i Ronneby sedan starten för 21 år sedan kan Roy Olsson inte svara på men att det handlar om åtskilliga menar han ses tydligt när han tittar sig omkring på verkstadsgolvet. till kompetent personal Den senaste i raden av Lerniaskolade medarbetare är i vilket fall som helst 23-årige CNC-operatören Johan Ingstorp. Han kom till Svennes via en praktik för drygt fem månader sedan. Jag trivs jättebra här. Här har jag fått ett omväxlande och spännande arbete som aldrig blir enformigt. Sen kan jag naturligtvis inte alla arbetsuppgifter ännu men tack vare den breda grund jag fick under min tid vid Lernia finns här i alla fall inga uppgifter som känns direkt främmande, säger han. Även om platserna till de olika verkstadsutbildningarna vid Lernia Utbildning i Ronneby de senaste åren har minskat är, och förblir, enhetens verkstadsutbildningar en viktig källa till kompetent personal för den regionala industrin. Med utbildningen jag får här känns det som att jag äntligen har hittat en väg in i ett tryggt och spännande yrkesliv, säger 24-årige Pontus Björlenius som på bilden diskuterar CNC-teknik med Jan-Evert Evertsson. Johan Ingstorp vid Svennes Verktygsmekaniska i Karlskrona är en av åtskilliga personer som under åren hittat ett stimulerande och tryggt arbete tack vare Lernia Utbildning i Ronnebys högkvalificerade verkstadsutbildningar. 20 INSIDE NäringslivsRevyn INSIDE NäringslivsRevyn 21

12 Eltel bygger framtidens infrastruktur text & bild JOHAN LENELL Eltel Networks Infranet AB är en av Europas ledande leverantörer av driftsäker infrastruktur för el, telekom och IT. I Kristianstad kopplar företaget just nu samman 225 landsbygdsfastigheter med ett modernt och driftsäkert fibernät i Norra Strö och Åraslöv. Fiber to the home, FTTH, är en många saker som vi är oerhört duktiga på och frekvent anlitas för av olika aktörer. Just i det här fallet är det en förening som har uppdragit oss att genomföra hela projektet från inledande projektering med bland annat tillståndsansökningar till slutlig anslutning inne i de 225 fastigheterna, förklarar företagets teamchef i Kristianstad Martin Ottosson. Tuff utmaning Projektet påbörjades i september och den sista anslutningen beräknas vara gjord i slutet av innevarande månad. Totalt, berättar han vidare, Totalt har Eltel schaktat upp sex mil för att med hjälp av meter fiberkabel förse byborna i Norra Strö och Åraslöv med driftsäkert bredband. att anslutni ngen har krävt sex mil schaktning i stenig jord och drygt meter fiberkabel. Det har varit ett stort och tufft arbete men sådana här uppdrag är å andra sidan något som vi är specialister på, fortsätter han. Landsomfattande nätverk Praktisk fiberanslutningen som den i Norra Strö och Åraslöv är emellertid bara en del av vad Eltel har att erbjuda sina kunder som är allt ifrån privatpersoner och organisationer till stora företag i hela landet. I produktportföljen finns också underhållsarbete, besiktningar och tjänsteleveranser. Vi erbjuder allt från punktinsatser till kompletta helhetslösningar och arbetar alltid med den senaste och effektivaste tekniken och har dessutom samarbete med de flesta teleoperatörer och energibolag. Fler medarbetare söks På Eltels enhet i Kristianstad arbetar i dag 13 högkvalificerade anläggningstekniker och projektörer. En siffra som Martin Ottosson ser öka inom en snar framtid. Vi har många stora och spännande projekt på gång den närmaste tiden så finns det någon därute som känner att han eller hon har den rätta kompetensen och samtidigt vill bli en viktig kugge i framtidens infrastruktur ser vi gärna att den personen hör av sig, säger han. Emil Agnäs och Filip Åkesson är två av Eltels anläggningstekniker i Kristianstad som det senaste året bland annat arbetat med att ansluta 225 fastigheter i Norra Strö och Åraslöv till ett modernt och driftsäkert fibernät. Martin Ottosson tosson är teamchef för Eltels enhet i Kristianstad som i nuläget består av 13 högkvalificerade medarbetare. Eltel Networks Infranet AB Ägs av brittiska 3i group och BNP Paribas Leds av vd Thorbjörn Sagner Verkar i Skandinavien, Baltikum, Tyskland, Polen, England och Ryssland Har anställda Varav i Sverige Omsatte i fjol miljoner euro Eltel bygger, installerar och underhåller Infranetlösningar utifrån ett effektivt samspel mellan el, telekom och IT. 22 INSIDE NäringslivsRevyn INSIDE NäringslivsRevyn 23

13 P-O Sanering & Rivning AB är ett multikompetent byggserviceföretag som ser till att byggbolagen kan ägna sig åt sina kärnverksamheter. Klarar det mesta från miljonprogrammet till kyrkor text & bild KATI BROTZEN P-O Sanering & Rivning AB är medlemmar i Saneringsföretagens Riksförbund och därigenom certifierade för PCB-sanering och av Arbetsmiljöverket godkända för asbestsanering. Företaget har ett egenutvecklat program för att se till att alla kontrollpunkter, som krävs av myndigheter och kontrollanter vid rivning av miljöfarliga ämnen, heta arbeten med mera, blir omhändertagna och avprickade. P-O Sanering & Rivning AB använder alltid sitt kontrollprogram för att garantera personalens säkerhet. Vi underlättar för byggföretagen genom att vi tar hand om hela kedjan från inventering till rivning. När det behövs utför vi sanering av asbest och PCB samt ser till massorna packas och forslas till rätt mottagare enligt konstens alla regler, säger Per-Ove Hall tryggt och fortsätter: Mina killar är utbildade, har lagenlig skyddsutrustning, bra verktyg och rätt inställning. De jobbar så att de inte utsätter vare sig själva eller andra yrkesgrupper för onödiga risker. Här har vi vår erfarne medarbetare Christer Rosqvist som arbetsledare. Vi håltar, lättriver, sanerar asbest och eventuell PCB samt slipar betonggolv åt Peab. Uppdraget var ursprungligen värt cirka två miljoner kronor för Sanering & Rivning, dock tillkommer omfattande tilläggsbeställningar i takt med att arbetet fortskrider. Häglinge kyrka Även saneringen av Häglinge kyrka är frukten av gott samarbete. Denna gång med familjeföretaget Everöds Bygg som drivs av Per Börjesson. Vi river och sanerar; Everöds bygger upp. Per är en duktig entreprenör som ofta får förtroendet att utföra krävande försäkringsuppdrag. För bara fem år sedan målade en målarfirma om Häglinge kyrka, tyvärr med fel sorts färg. Den var för tät och kyrkan drabbades av svartmögel i väggar och tak. Orgeln möglade och trägolven, vars bjälklag låg direkt på mark under bänkraderna, ruttnade. Vi gör en total fuktsanering av hela kyrkan. När vi är klara ska Anticimex fläkta i ett år innan Everöds kan börja med uppbyggnadsarbetet, avslutar Per-Ove Hall. P-O Sanering & Rivning AB klarar det mesta, exempelvis: Miljöinventering av byggnader. Till exempel inför ansökan om rivningslov eller när ägaren vill ha fullständig kontroll över sina byggnaders innehåll av kanske miljöfarliga ämnen. Asbest: inventering, rivning och sanering PCB: inventering, rivning och sanering Betong: bilningsarbeten, slipning av golv, tak och väggar, sågning och håltagning Spårfräsning i betong och andra material Rivning av alla konstruktioner Brandsanering Byggstädning Snöröjning Totalrenoveringen av loftgångshusen i kvarteret Diktaren på Österäng i Kristianstad innebär många skiftande arbetsuppgifter för P-O Sanering & Rivning AB och samarbetspartnern Näsum Betonghåltagning AB. hand om mitt folk som arbetar med rivningen av det gamla Domushuset i Kristianstad medan hans håltagare arbetar med oss på Österäng. Bostadsområdet Österäng i Kristianstad brukar hänföras till miljonprogrammet. Många av hyreshusen har genomgått omfattande renoveringar under senare år och nu har turen kommit till loftgångshusen i kvarteret Diktaren. Det rör sig om sammanlagt fyra hus med 21 lägenheter vardera. De två första är helt utrymda. Bruket på väggarnai Häglinge kyrka var lite bättre än man först trodde så Sanering & Rivning slapp handhacka. Företaget har slipat väggarna och tvättat taken med klorin. Gott samarbete Tack vare ett välutvecklat samarbete med Matti Karlsson och Näsum Betonghåltagning AB breddas tjänsteutbudet ytterligare. Det händer att vi hjälps åt att räkna på uppdrag och delar arbetsledningen. Just nu tar Matti P-O Sanering & Rivning AB utför en total fuktsanering av Häglinge kyrka. Allt organiskt material under det gamla trägolvet handplockas för att förhindra att det nya golvet drabbas av röta. Vi utför: PCB-inventering och sanering Asbestrivning och sanering Betonggolvslipning Rivningsarbete Betongsågning Håltagning Snöskottning m.m.- Ring o fråga. Vi är: Certifierade PCB-sanerare genom SFR och godkända Asbestsanerar av Arbetsmiljöverket. All personal har erforderlig utbildning. Vi säljer genom Bjärlövs Färg & Miljö: Gjöco Norsk Kvalitetsfärg, Personlig skyddsutrustning, Sundströms masker, Filter, Skyddsplaster, Sopsäckar, Sunnerbo fönster, skyddstejp mm P-O tel: , PER tel , Kontor o Affär: , Fax: INSIDE NäringslivsRevyn INSIDE NäringslivsRevyn 25

14 Tre tunga uppdrag i Kristianstads kommun text & bild KATI BROTZEN NCC Anläggnings Kristianstadsgrupp ligger ofta först i pipeline innan själva byggnadsarbetet kommer igång. Ett undantag är den nya kylcentralen i centrala Kristianstad där NCC stått för såväl mark- och grundläggningsarbetet som byggnadsskalet. Tre av kylcentralsväggarna är plåtklädda. Den fjärde vetter mot äldre byggnader och är mer påkostad. Väggen består av specialgjutna, profilerade element från A-betong. När den blir målad kommer det att blir riktigt fint, säger platschef Lars-Erik Olsson belåtet. Arbetet med kylcentralen slutfördes nu i mars. Yngsjö exploateringsområde I Yngsjös tallskog, bara en kilometer från kusten, arbetar NCC Anläggning med ett exploateringsområde på fyra hektar för Kristianstads kommuns räkning. Bortsett från undervegetationen i form av björnbärssnår är arbetsmiljön förstklassig. I vackert väder doftar luften av solvarm tallskog och hav. Uppdraget omfattar all infrastruktur för 20 villatomter inklusive 700 meter väg och är värt 2,5 miljoner kronor. Två av tomterna kommer att bli extra stora med till kvadratmeter vardera. Övriga är på mellan och kvadratmeter. Arbetet startade i månadsskiftet februari/mars och ska vara klart i juni. Vi gör dränering, vatten, avlopp och vägar medan Kristianstads kommun själva står för el och gatljus. Projektchef Stefan Warhed (t.v.) och platschef Lars-Erik Olsson. NCC Anläggnings Kristianstadsgrupp sorterar efter en omorganisation under NCC Construction Norra Skåne till skillnad från Husbyggnad som nu hör till NCC Construction Östra Skåne. Schaktfri anläggning Eftersom avlopps- och vattenledningarna bitvis behövde dras under redan bebyggda tomter valde NCC Anläggning att samarbeta med BAB Rörtryckning AB i form av ett sidoanbud. BAB har gedigen erfarenhet av en metod som kalllas styrd borrning. Utrustningen borrar sig fram längs den planerade ledningssträckningen. När borrhuvudet har nått målet byter man till en roterande rymmare/hålöppnare. När den dras tillbaka förstorar den borrhålet och drar med sig ledningen. I stenfri mark är det mycket bättre och billigare än att gräva upp folks trädgårdar. Den nya ledningen ska transportera avloppet, med hjälp av både självfall och pumpning, hela vägen till reningsverket i Åhus. Härlövsdeponin Till sist: Efter fyra säsongers arbete med försegling och täckning av Härlövstippen i Kristianstad går NCC Anläggnings arbete in på upploppet och ska bli klart till semestern. Kommunen har redan börjat utforma landskapet, avslutar Stefan Warhed. Utsikten i Olarp är ett nytt utflyktsmål på Linderödsåsen. Ägarduon Simon Bring och Aron Sjöberg erbjuder handelsbod med egna och utvalda ekoprodukter, kafferosteri, utställningslokal samt föreningen Kulturellt Leverne. I samma stund som man svänger av från E22:an och tar in på Linnemöllavägen i riktning mot Liarum händer det något. Delar av vägsträckningen har anor från medeltiden vilket gör det nödvändigt att sänka tempot. Varje vägkrök och krön erbjuder en ny och stundtals hisnande utsikt över det ålderdomliga kulturlandskapet. Efter drygt två och en halv kilometer tar man in på Olarpsvägen och kör 1260 meter. Till höger om grusvägen ligger gården, vars gamla kostall nu ståtar med en stilig banderoll Sultankaffe Rosteri AB, till vänster finns parkeringen. Ny livsstil Hur i all världen har ett av Sveriges äldsta kafferosterier hamnat på den skånska bondvischan? Ja, jag trivdes inte riktigt med tillvaron i Stockholm. Så när vi fick erbjudandet att köpa kafferosteriet slog vi till. Flyttade till Malmö och drev verksamheten i två år innan vi fick möjlighet att flytta till en plats med goda utsikter, berättar Simon Bring. Utsikter och insikter Garanterat Certifierat innehåller certifierat kaffe av högsta kvalitet. Dubbelknäppt är ett mörkt espressokaffe. Simon Bring och Aron Sjöberg berättar i detalj när du besöker Utsikten i Olarp! Den kulturella livsstilen omfattar bland annat lägre konsumtion, låga omkostnader med inslag av återbruks-, självhushålls- och bytesekonomi. Produktionen är småskalig, långsiktigt hållbar och tryggt förankrad i gamla tider men med blicken mot framtiden. Duon sneglar bland annat på amerikanska Polyface Farms som har utvecklat ett kommersiellt gångbart, betesbaserat och kretsloppsinriktat jordbruk. text & bild KATI BROTZEN Simon Bring och Aron Sjöberg flankerar kafferostmaskinen. Vår tids landsbygdsföretagare har hög teknisk kompetens och arbetar för en framtid där folk konsumerar mindre, väljer varor av hög kvalitet och skapar mer kultur. plettera med bland annat servering och biodling. Man driver också ett bibliotek med inriktning på bygdekultur och hantverk: Utsikten i Olarp har adress Olarpsvägen 126, Tollarp. För besök ring och avtala tid. Se mer på: Katarina Svensson, utsättare, och Bengt Bengtsson arbetar med att mäta in en dräneringsbrunn på det nya exploateringsområdet i Yngsjö. Kylcentralen ska bland annat leverera fjärrkyla till det nya Kommun- och regionhuset i Kristianstad (Rådhuskvarteret). C4 Energis uppdrag är värt cirka fyra miljoner kronor för oss. Det är lite speciellt att bygga en modern anläggning i historisk miljö, konstaterar projektchef Stefan Warhed, NCC Construction Norra Skåne där NCC Anläggning Kristianstad numera ingår. Den nya kylcentralen i Kristianstad har fått en extra arbetad vägg som gör att byggnaden passar in i den historiska miljön. I handelsbodens disk finns produkter från bland annat anrika kollektivet ModerJord och äkta grönbetesägg. Än så länge tar vi bara kontanter, upplyser Simon Bring med ett litet leende. Småskalig produktion I kafferosteriet tronar den gamla kafferostmaskinen av märket Probat över jutesäckar med råkaffe. Vi har konverterat den från gas till infraröd värmning av trumman och försett den med värmeväxlare, säger Simon Bring. Värmeväxlaren innebär en väsentlig minskning av energibehovet vid rostningen av råkaffe. Bönorna mals sedan vid behov på en Olssonkvarn till brygg- och espressokaffe eller efter kundens önskemål. Till kunderna hör bland andra välrenommerade Skolgatans Ölkafé i Malmö och Café Miró på Regionmuseet Kristianstad. Stora planer Utöver det väletablerade kafferosteriet är verksamheten i sin linda. Planer finns på att kom- Under Påskrundan hade Utsikten i Olarp omkring tvåhundra besökare. Vi är väldigt nöjda, sammanfattar Aron Sjöberg. 26 INSIDE NäringslivsRevyn vyn INSIDE NäringslivsRevyn 27

15 NCC bygger runt med traditionellt hantverk text & bild JOHAN LENELL Kartering med UAS Grustäkt på Ekerö. Nu lyfter Metria text & bild METRIA Metria i Karlskrona har nu köpt ett UAS-system. Systemet består av ett obemannat flygplan med en digitalkamera, ett navigationssystem (GPS) och en styrdator. Planet spänner 1,2 meter mellan vingarna och väger bara drygt ett kilo med kameran. Kameran sitter skyddad i flygplanskroppen som är byggd av ett mjukt material. Piloten styr bara planet under start och landning, men däremellan sköter det sig självt genom att kommunicera med styrdatorn. Planet kan förprogrammeras att följa en bestämd rutt som den sedan tar ett stort antal digitala bilder över. Med en speciell programvara för bildbehandlingsteknik kan bilderna sedan bearbetas för olika tillämpningar. Tekniken är i grunden den samma som för traditionell flygfotografering och bildbehandling. En tydlig skillnad är att UAS-systemet begränsas av räckvidd och produktionsområdets storlek. Å andra sidan är systemet flexibelt, mobilt och medger korta insatstider. För ett stort antal tillämpningar är därför den nya tekniken mycket kostnadseffektiv. Bildupplösningen på 5 centimeter gör det möjligt att erbjuda ett stort utbud av bild- och kartprodukter med hög kvalitet. Tillämpningar Med UAS-tekniken blir datan snabbåtkomligt, vi kan bl.a. erbjuda Ortofoto (flygbild) Digitala terrängmodeller Volymbestämningar Kartering Inventering Visualisering Översvämningsanalyser Skogsbruksplaner Mätning av skogshöjder Monitorering av t.ex stora byggprojekt Exempel på gjorda uppdrag Täktföretaget Jehander ville prova ny teknik och få en likvärdig inmätning för alla sina täkter. Metria fick den största delen av uppdraget. Jobbet går ut på att mäta in markstöd, flyga med vårt UAS plan och från detta, att ta fram ortofoto och höjdmodell. Ur dessa data tas det fram volymer för deras olika lagerhögar. Ytterligare följdprodukter blir att, ta fram nya grundkartor, se över deras totala råvaruuttag, och att ta fram vad som återstår av deras nuvarande täkttillstånd. Sammanlagt har nästen 500 lagerhögar volymbestämts. För mer info kontakta: Jonas Rasmussen Metria AB Lumavägen Karlskrona Tel E-post Start av flygplan. NCC är byggnadsentreprenör till nytt modernt äldreboende i kvarteret Örnen i Tingsryd. En utmanande entreprenad värd drygt 75 miljoner. Det är ett spännande bygge på flera sätt, säger Niclas Coucher, NCC:s produktionschef för Kronoberg och Blekinge. Arbetet med det nya äldreboendet, som när det står inflyttningsklart sommaren 2015 ska inrymma 50 lägenheter, flera gemensamhetsoch kontorsutrymmen, förråd och storkök, påbörjades i september Den totala byggytan är närmare kvadratmeter uppdelat på två sammanfogade huskroppar, där den ena sticker ut från mängden genom att den är halvmåneformad. Den här arkitekturen ställer lite extra höga krav på oss som byggare då här ju inte finns några räta vinklar att utgå ifrån. Det innebär till exempel att vi måste mäta ut allt vi gör med totalstationer, och det gör naturligtvis arbetet lite klurigare men samtidigt också lite roligare, förklarar Niclas Coucher. Platsgjuten stomme Stora delar av husets betongstomme gjuts på plats vilket gör att NCC:s dryga dussin medarbetare på plats ser entreprenaden som lite utmanande och rolig. Det är lite gammalt hederligt byggnadsarbete och det är alltid uppskattat, säger arbets ledare Jan Wernersson. En annan intressant uppgift som beställaren Tingsryds kommun har ålagt NCC och övriga inblandade entreprenörer är att förbereda byggnaden för en framtida eventuell påbyggnad på höjden. Planering och samordning NCC har på sin lott i den här delade entreprenaden också huvudansvaret för tidsplaneringen av byggprocessen. Vi byggare är vana vid att sköta det här med samordning. Men det kräver förstås mycket planering samt ordning och reda, fortsätter Niclas Coucher. Den speciella arkitekturen där den ena av de två huskropparna är halvmåneformad ställer extra höga krav på byggnadsarbetarna som i sitt dagliga arbete står helt utan naturliga räta vinklar att referera till i sin hantverksprocess. Det är vi som utför isoleringen När kvarteret Örnen i Tingsryd står klart sommaren 2015 ska den drygt kvadratmeter stora byggnaden inrymma 50 moderna lägenheter för äldreboende, flera gemensamhets- och kontorsytor, förrådsutrymmen och ett storkök. Nyinstallation, modernisering och förebyggande underhåll av hissar och rulltrappor. 28 INSIDE NäringslivsRevyn INSIDE NäringslivsRevyn 29

16 Ny kokbok firar lokalproducerat Vad händer när två gastronomer besjälade av att lyfta fram de fina råvaror som produceras i Kristianstad med omnejd möts? I vårt fall blev det Kokbok Sydöst och ett aktiebolag som erbjuder event, matlagning, föreläsningar och konsultationer, svarar Håkan Jönsson och Jonas Olsson, som tillsammans driver Kokkonst Sydöst AB. Det är en grannlaga uppgift att presentera Kokbok Sydöst. Upphovsmännen väljer ord som genuin, rustik, jordnära, enkelhet och avskalat för att beskriva paradboken som är tryckt på tåligt, extratjockt papper. Den är en prydnad på vilket soffbord som helst och samtidigt en handfast guide till en regional matresa från Ystad i söder, Hässleholm i väster till Österslöv i norr och Ronneby i öster. På 250 sidor presenteras recept, råvaror, producenter och kåserier som kompletteras med nästintill taktila bilder av Emy Åklundh. Allt lagas från grunden, av råvaror som de flesta känner igen och som, med några undantag, går lätt att få tag på. För största möjliga behållning bör man dock ha tillgång till text KATI BROTZEN färska kryddor och en bra hushållsvåg då ingredienslistorna redovisas på grammet när. Recepten presenteras ofta i grupper som tillsammans utgör rejäla måltider. Helt sålda Kokbok Sydöst genomsyras av omtanke: Om läsaren-matlagaren, om råvarorna och de djur som utgör grunden för många av dem och, för Gastronomerna Håkan Jönsson och Jonas Olsson gick grundligt tillväga när de skapade Kokbok Sydöst. Vi har gjort allt från research och recept till provlagning och sättning. Utmanande och lärorikt men framförallt väldigt roligt! Fotograf Emy Åklundh tog de fina bilderna. Fotot är hämtad från boken. Första upplagan av Kokbok Sydöst trycktes i tvåtusen exemplar. Den finns hos bokhandlarna inklusive bokus.com, hos medverkande producenter, på Kafé Fenix samt på Turistbyrån och Regionmuseet i Kristianstad. Det går också bra att kontakta Kokkonst Sydöst AB via Facebook eller på Foto Kati Brotzen ovanlighetens skull, även om producenterna. Odlarna, uppfödarna och tillverkarna som presenteras kompletteras med jägare och fiskare. Vi anser att man bäst visar djuren vi äter respekt genom att se till att de har det så bra som det är möjligt. Hela vägen från uppfödning till transport och slakt. Och genom att välja mindre mängd kött av högre kvalitet samt använda alla styckningsdetaljer som går att få fram. Det ger också ett bredare spektrum av smakupplevelser. Genom att den huvudsakligen egenfinansierade Kokbok Sydöst har fått växa fram under en period av tre, fyra år har författarna givit sig tid att göra ordentlig research. De producenter som är med i boken uppfyller kraven på etisk och hållbar produktion, oavsett storleken på företag. Vi har valt att presentera en producent inom varje produktionsgren. Vi närmade oss dem med största respekt och öppna sinnen. Och belönades med deras förtroende, kunskaper, och genuina intresse för produkterna. Produkternas kvalitet och producenternas ofantliga glädje till sin verksamhet gjorde oss helt sålda! Folkbildare sätter smakerna Författarna Håkan Jönsson och Jonas Olsson besitter båda breda och kompletterande kompetenser. Innan Håkan Jönsson läste till gastronom på Högskolan Kristianstad arbetade han som barnskötare och verkade parallellt som skönlitterär författare. Jonas Olsson är den erfarne kocken, entreprenören och gastronomiläraren som tidigare drivit eget företag med inriktning mot produktutveckling för livsmedelsproducenter. Han har studerat gastronomi och ekonomi vid Umeå universitet. ERT FÖRSTAVAL INOM STÄLLNINGSLÖSNINGAR Svenska HöjdBolaget AB är ett dynamiskt företag med fleråriga erfarenheter inom alla delar av ställningsbranschen. Vi har för branschen helt unika mobila lösningar. Utöver våra egna lösningar finns det ett oerhört stort kontaktnätverk för att alltid underlätta för kunden! Pierre Ljungström B F Allt inom putsarbeten Över 40 års erfarenhet! Varmt välkommen att kontakta oss för alla sorters frågor! Bo-Göran Faleke LEKINGE ASAD AB Anders Björklund Huvudkontoret Rickard Petersson INSIDE NäringslivsRevyn

17 Avs. GL-Tryck Försäljning AB Fäladsgatan Kristianstad Mottagargrupp företag/kontor VD/Marknadschef Kundägt och Länsförsäkringar. Det hänger liksom ihop I ett kundägt bolag är kunden den enda uppdragsgivaren. Bolaget ser till kundens bästa och inte aktieägarens. Vi styrs av en idé om människors trygghet - inte av en börskurs. Det innebär att vi har våra egna ägare som kunder och våra kunder som enda ägare. Vill du också bli kund och ägare? Välkommen! lansforsakringar.se Kristianstad: Hässleholm: Bromölla: En del av Malte Månson-koncernen Verkstäder sedan 1918 Kristianstads Dieselservice Vi erbjuder verkstadstjänster inom - Diesel - Slang/hydraulik - El & Motor Vi ses på Bromsaregatan 4! RABATTKUPONG 15% rabatt på service och reparation av Din AC vid uppvisande av denna kupong, alternativt uppge kod KSD AC. Rabatten gäller en service/rep. vid ett tillfälle samt kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden. Gäller endast i Kristianstad tom Kristianstads Dieselservice AB Bromsaregatan Kristianstad Välkommen in till oss!

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson Klimp för biogas -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp biogas, miljö och kretslopp Vad är Klimp? Klimatinvesteringsprogrammet 2003-2012 Fokus på att reducera utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Biogas Sydöstra Skåne

Biogas Sydöstra Skåne Kort företagspresentation 1. Målsättning 2. Ägare och Styrelse 3. Positiv miljöpåverkan i syd Östra Skåne 4. Organisation 5. Marknadsförutsättningar 6. Råvaruförsörjning och transportpartners 7. Produktion

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial 2015 Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial Takmaterial.nu Pjäsgatan 3, 261 45 LANDSKRONA Låt oss ta hand om Ert takbyte Ett nytt yttertak lyfter ofta hela huset. Ibland byter du för utseendets skull,

Läs mer

Östersund 17 september 2013

Östersund 17 september 2013 Östersund 17 september 2013 Vad är rötning? Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas Vid nedbrytning med syre sker kompostering och det bildas koldioxid i stället

Läs mer

färgkarta för upplevelserika miljöer

färgkarta för upplevelserika miljöer färgkarta för upplevelserika miljöer mästare på måleri Allerby Måleri AB skapar trivsamma miljöer för stat, kommun, fastighetsägare, byggare och förvaltare i Göteborg sedan 1987. Vi ser till helheten och

Läs mer

Specialister på fasader

Specialister på fasader Specialister på fasader Vi levererar fasadlösningar som håller Intermur är ett av sydvästra Skånes största mur- och putsföretag och anlitas av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggföretag, kommuner,

Läs mer

Biogasstrategi för Östersund kommun

Biogasstrategi för Östersund kommun Biogasstrategi för Östersund kommun 2 1.1 Biogasstrategi I majoritetens budgetdirektiv som antogs av fullmäktige den 27 mars 2012 anges att kommunen ska arbeta fram en biogasstrategi för att långsiktigt

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas

Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas 2013-02-18 1 (3) Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas 2010 Projektnr Kategori Titel Sökande Projektledare Bidrag kr Ort 32827-1 Förbehandling Optimerad förbehandling vid Biogasanläggningen

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

Välkommen in. www.blekingelas.se

Välkommen in. www.blekingelas.se Välkommen in. Välkommen in i vår butik Strömmanvägen 1, Karlshamn Blekinge Lås & Larmteknik AB Strömmavägen 1 374 32 KARLSHAMN Telefon 0454-311 66 Orderfax 0454-841 91 E-post: order@blekingelas.se www.blekingelas.se

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Operatörsrum rådgivning

Operatörsrum rådgivning Operatörsrum rådgivning Med en lång och unik kunskap om operatörsrum/kontrollrum/driftcentraler kan RackTech hjälpa er att skapa en driftsäker och genomtänkt operatörsmiljö. Med förståelse för operatören

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Biogas en del av framtidens energilösning Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Minimiljöskolan Länk till Skellefteå kommuns minimiljöskola www.skelleftea.se/minimiljoskola

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial

Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial 1. Målsä(ning 2. Ägare och Styrelse 3. Posi:v miljöpåverkan i syd Östra Skåne 4. Förslag :ll företagsstruktur 5. Marknadsförutsä(ningar 6. Råvaruförsörjning och

Läs mer

Specialisten på nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av såväl större fastigheter som enskilda villor.

Specialisten på nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av såväl större fastigheter som enskilda villor. Specialisten på nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av såväl större fastigheter som enskilda villor. ENTREPRENAD Pålssons Byggs största arbetsområde är större entreprenader, såväl general- som totalentreprenader,

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

INSTALLERAT OCH KLART

INSTALLERAT OCH KLART INSTALLERAT OCH KLART Från inspiration till installation Comfort Installationsgruppen är resultatet av en sammanslagning av fyra rörfirmor i Kungshamn, Ljungskile, Henån och Lysekil. Tillsammans erbjuder

Läs mer

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice.

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice. Affärsidé JSB är ett företag inom Bygg- och projektutveckling. Vi skall i företaget och i våra projekt bidra till ett bra samhälle med fokus på hållbarhet, mångfald och positiva upplevelser. Ø Ekonomi

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för Skånes färdplan för biogas: Skåne - Europas ledande biogasregion 2030... 2 Varför en skånsk färdplan för biogas?... 2 Skåne Europas ledande biogasregion 2030...

Läs mer

din mångsidiga byggare

din mångsidiga byggare din mångsidiga byggare ANSVARSTAGANDE, LYHÖRDA, NY- TÄNKANDE OCH PROFESSIONELLA Oavsett om du behöver hjälp med att bygga nytt, bygga till eller bygga om kan du alltid vara säker på att du får rätt hjälp

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas Sydost Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas på Wrams Gunnarstorps Gods grymt bra! Ny anläggning producerar biogas Gödsel från gårdens grisar och restprodukter från Findus i Bjuv omvandlas

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Biogas i Sundsvall Bräcke

Biogas i Sundsvall Bräcke Biogaskombinat MittSverige Vatten AB. Biogas i Sundsvall Bräcke Ragunda Ånge Timrå MittSverige Vatten AB Folke Nyström Utvecklingschef för avlopp Sundsvall Nordanstig Vattentjänster i Sundsvall, Timrå

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer?

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Stefan Liljemark och Anna Pettersson Vattenfall Power Consultant 2007-02-08 Biogas och vätgas som fordonsbränsle De svenska

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖPROBLEMET KAN GÖRAS TILL EN HÅLLBAR INKOMSTKÄLLA BIOGAS SYSTEMS utvecklar miljöriktiga och ekonomiskt vinnande lösningar för energi och biogas. Vi tar ett helhetsgrepp

Läs mer

Om du undrar hur. hänger ihop med Byggbeslag så står allt i den här broschyren om

Om du undrar hur. hänger ihop med Byggbeslag så står allt i den här broschyren om Om du undrar hur Netline hänger ihop med Byggbeslag så står allt i den här broschyren om BBGRUPPEN Det blir lite enklare, alltihop. OK, Byggbeslag köper Netline tillsammans är de en del av BBGRUPPEN.

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer