meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, Aprikosgatan 19 B Lgh Hässelby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, Aprikosgatan 19 B Lgh Hässelby Offentlig försvarare: Advokat Peter Mutvei Advokatfirman Guide AB Box Stockholm SLUT Begångna brott 1. Ofredande Lagrum 4 kap 7 brottsbalken 2. Tillgrepp av fortskaffningsmedel 8 kap 7 1 st brottsbalken 3. Behörighetsmissbruk 10 kap 6 brottsbalken 4. Olovligt brukande 10 kap 7 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Villkorlig dom Andra lagrum som åberopas 29 kap 5 2 st brottsbalken Skadestånd Katrine Martinsson ska utge skadestånd till Polismyndigheten i Stockholms län med kr. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 2 Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Peter Mutvei tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Av försvararkostnaden ska Katrine Martinsson till staten återbetala kr.

3 3 Bakgrund Katrine Martinsson är polisinspektör. Under den aktuella perioden var hennes huvudsakliga arbetsuppgift att köra post och hittegods mellan polisstationerna i City polismästardistrikt. Utöver det skulle hon hjälpa vaktmästare med lättare arbetsuppgifter som att packa upp kontorsmaterial i förråd m.m. Hennes arbetstider var veckodagar mellan kl med 30 minuters rast. För fullgörandet av sitt arbete disponerade Katrine Martinsson polismyndighetens pick-up, klassad som en lättare lastbil, med reg.nr. WCC 878. Med den körde hon ut post till Södermalms polisstation och närpolisstationerna Klara, Vasastan, Östermalm, Lidingö och Kungsholmen. Färdvägen var inom stadens tullar förutom en passage över Lidingöbron som innebar att hon passerade en betalstation för trängselskatt. Katrine Martinsson fick i ett beslut den 2 november 2009 en disciplinpåföljd i form av varning för tjänsteförseelse för att hon upprepade gånger hade lämnat arbetsplatsen för privata ärenden utan att ha talat med sin närmaste chef och i samband med dessa ärenden också utnyttjat myndighetens tjänstefordon. Åklagaren har nu gjort gällande att Katrine Martinsson gjort sig skyldig till olovligt brukande av tjänstefordonet genom att använda det för privata angelägenheter och då passerat en betalstation för trängselskatt vid 197 tillfällen. Vidare har åklagaren påstått att Katrine Martinsson gjort sig skyldig till olaga hot alternativt ofredande genom att föra fordonet mot sin bror på ett sätt som tvingat brodern att hoppa upp på motorhuven och sedan klamra sig fast under en färd om 50 meter. Åklagaren har även gjort gällande att Katrine Martinsson tillgripit fordonet vid ett tillfälle och i samband därmed använt ett bensinkort som tillhörde polismyndigheten.

4 4 Tingsrätten behandlar inledningsvis påståendet om olovligt brukande, därefter olaga hot alternativt ofredande och sist tillgrepp av fortskaffningsmedel och behörighetsmissbruk. Åklagarens gärningspåstående finns angivet under respektive rubrik. Olovligt brukande under tiden den 2 augusti 2010 till 1 februari 2011 Åklagaren har yrkat ansvar för olovligt brukande enligt 10 kap. 7 första stycket brottsbalken enligt följande. Katrine Martinsson har under tiden den 2 augusti 2010 till den 1 februari 2011 olovligen brukat annans sak genom att använda sitt tjänstefordon med registreringsnummer WCC 878 tillhörande Polismyndigheten i Stockholms län för privata angelägenheter. I samband med brukandet har Martinsson passerat betalstationen Drottningholmsvägen till och från Alvik inom Stockholms kommun vid 197 tillfällen. Härigenom har Martinsson vållat skada för polismyndigheten med 1970 kr utgörande den trängselskatt som debiterats i samband med det olovliga brukandet av tjänstefordonet. Polismyndigheten i Stockholms län har yrkat att Katrine Martinsson ska utge ersättning med 1970 kr avseende ersättning för erlagd trängselskatt. Katrine Martinsson har vitsordat de faktiska förhållandena men förnekat brott. Hon har bestritt skadeståndsyrkandet och uppgett att det inte finns synnerliga skäl att utge skadestånd. Beloppet har vitsordats i och för sig. Utredningen Åklagaren har åberopat förhör med kanslichef Olof Bratthall, polisinspektör Karin Wilke och enhetschef Camilla Johansson vid Olivia Hemtjänst AB i Västerort. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat förteckning över passager av betalstationer i Stockholms kommun, tjänstgöringslista avseende Katrine

5 5 Martinsson, fakturor från OKQ8, kopia av anställningsavtal mellan Olivia Vård och Omsorg AB i Västerort och beslut från Rikspolisstyrelsens ansvarsnämnd. Katrine Martinsson har åberopat förhör med församlingsföreståndare Tore Karlsson. Åklagaren har utvecklat sitt påstående enligt följande. Katrine Martinsson skulle fullgöra sin arbetsuppgift genom att köra post och hittegods inom närpolisdistriktet och således inom tullarna förutom Lidingö. I samband med att hennes chef Olov Bratthall gjorde en översyn av vaktmästeriet och kontrollerade effektiviteten lade han märke till att postturen som tog andra tre timmar att göra tog Katrine Martinsson hela dagen. Misstanken om att Katrine Martinsson gjorde annat under arbetstid gjorde att Olov Bratthall begärde in listor om passager av betalstationer från Transportstyrelsen. Det framgick då att det tjänstefordon Katrine Martinsson använde hade passerat betalstationen till och från Alvik 197 gånger. Vid samtliga tillfällen var Katrine Martinsson i tjänst. En jämförelse av tiden från utpassering till inpassering visade en frånvaro på mellan en och en halv till tre timmar. Katrine Martinssons mamma Inger Martinsson skulle den 28 december 2010 flytta från ett serviceboende hem till sin bostad i Hässelby. Stadsdelsförvaltningen beställde i samband med det hemhjälp genom Olivia Hemtjänst AB i Västerort. Olivia Hemtjänst AB i Västerort anställde genom avtal samma dag Katrine Martinsson som vårdbiträde för sin mamma. Inger Martinsson behövde hemhjälp fyra gånger om dagen kl. 7.00, 12.00, och Katrine Martinsson har genom avtalet tagit på sig att åka hem och hjälpa sin mamma med lunchen.

6 6 Katrine Martinsson har i huvudsak uppgett följande. Det är riktigt att hennes tjänst hade det innehåll som redovisats. Det var medicinska skäl som gjorde att hon hade tjänsten samtidigt som arbetet ska utföras av en polis med hänsyn till olika beslag som ska transporteras. När Olof Bratthall kom som kanslichef hösten 2010 kom de på kant med varandra ganska omgående. Han ansåg att hon hade en konstruerad tjänst och han nekade henne semester och anmälde henne för olovlig frånvaro m.m. Hennes företrädare på tjänsten Rolf Dahlén hade uppmanat henne att vara serviceinriktad när hon övertog hans tjänst. Han brukade hjälpa till med lite av varje och hon försökte vara lika hjälpsam. Hon har haft andra ärenden utanför city. Hon har bl.a. åkt till Ikea åt Olof Bratthall vid ett par tillfällen. Hon hjälpte även till med att köra posten till åklagarna i västerort. Det var Kurt Westlander, förman på posten hos Rikspolisstyrelsen som hon hade den överenskommelsen med. Anledningen till att hon inte berättat det tidigare är att hon blev osäker på om hon kunde berätta det när en av hennes chefer sagt att det inte ingick i hennes tjänst att åta sig det uppdraget. Eftersom det är mindre köer att åka via Tranebergsbron tog hon hellre den vägen än att åka via S:t Eriksplan. Hon har inte varit och hämtat rättsintyg som hon tidigare påstått. Hon har förmodligen heller inte hämtat journalutdrag. De flesta av de 197 tillfällena har hon åkt till åklagarkammaren i Solna. Hon har bara inte vågat säga det tidigare. När det gäller tankningarna trodde hon att det var självklart att åka till bensinstationen i Alvik eftersom den är närmast. Det var dessutom då på vägen från åklagarkammaren i Västerort.

7 7 Arbetstiden är inlagd som en standard. Hon hanterar inte datorn p.g.a. överkänslighet och har fått hjälp av en kollega, Maria, med att lägga in tider. Hon har aldrig kontrollerat vad som skrivs. Hon har heller inte pratat med Maria om att hon skulle ta två timmars lunch. Hon har rätt att flexa mellan 30 minuters och två timmars lunch. På sin arbetsplats har hon inte något eget tjänsterum och hon har inte tagit kaffepauser vilket gjort att hon istället kunnat ta lite längre luncher för att orka mer. Från tidigare chefer har hon haft accept att ta långa luncher. Hon vet inte hur det har förankrats men hon har pratat med dem. Det är inte ovanligt att de andra poliserna äter lunch en bit ifrån arbetsplatsen. Det har varit underförstått tillåtet att åka en bit för att äta. Hon har inte tänkt på att kollegor som gör på det sättet är kriminalkommissarier som kör utryckningsfordon. Kollegorna tar också raster både på förmiddagar och på eftermiddagar som är en timme långa. Hon har jobbat de 197 tillfällen som påstås och hon har använt fordonet. Det har dock hänt att hon fått använda en annan bil. Det är inte säkert att det är hon som kört bilen alla de gånger den passerat till och från Alvik. Garagekillarna kör ibland bilen till Mekonomen i Bromma, till en verkstad i Alvik och till Volvo Bilia i Vällingby eller på Drottningholmsvägen. De kan ha haft fordonet ett par av gångerna under den aktuella perioden. Hon har fått låna en annan bil ungefär fem gånger under perioden. Under luncherna åkte hon till Lövåsvägen i Stora Mossen för att hon vill äta karmafri mat. Det var inte så märkvärdigt att svänga över Tranebergsbron. På Lövåsvägen finns ett kollektiv av de gudshängivna Hare Krishna. Där finns också möjlighet att äta lunch. När hon blev s.k. initierad Hare Krishna avgav hon särskilda löften och var mer mån om vad hon åt. De andra hängivna tryckte också på om att det var bra om hon var med på ritualer och att hon åt där. De lagar mat gemensamt, har ritualer och maten välsignas för att den ska bli karmafri. Under den aktuella tiden åt hon lunch i stort sett varje dag där. Hon åkte därifrån senast vid 14-tiden

8 8 eftersom det är tiden då prover ska lämnas och hon måste vara inne på polisstation igen. Tidigare hade hon ätit lunch på en restaurang som serverar karmafri mat vid Fridhemsplan. Det är riktigt att hon var anställd som vårdgivare åt sin mamma. Det var ett praktiskt arrangemang mellan dem. Camilla Johansson, vid Olivia Hemtjänst AB i Västerort, visste att hon arbetade på lunchen och inte kunde ta det passet. De hade kommit överens om en utförandeplan där hon skulle ta hand om sin mamma före och efter jobbet. Det var inte möjligt för henne att åka till sin mamma varje dag på luncherna och hon har heller inte varit och ätit lunch med sin mamma. Istället har hon en vän som åkte dit på de luncher hon ansvarade för. Bedömning i frågan om olovligt brukande Av utredningen i målet framgår inledningsvis att Katrine Martinsson under den aktuella perioden har haft tillgång till ett av polisen tillhörande tjänstefordon med registeringsnummer WCC 878 för att utföra sina arbetsuppgifter samt att hon vid samtliga de tillfällen som omfattas av åtalet har varit i tjänst. Katrine Martinsson har själv berättat att hon i princip dagligen under den aktuella perioden kört över Tranebergsbron. Hon har vidare uppgett att garagekillarna kan ha kört bilen till verkstaden vid ett handfull tillfällen men att det i övrigt är hon som har använt bilen. Det är således klarlagt, genom Katrine Martinssons egna uppgifter och utredningen i övrigt, att Katrine Martinsson vid ett stort antal tillfällen har använt sitt tjänstefordon för att köra i riktning mot Alvik och i samband med det passerat betalstationen Drottningholmsvägen till och från Alvik. Frågan är om brukandet har varit i samband med tjänsteutövning eller om det har skett för privata angelägenheter. Åklagaren har påstått att Katrine Martinsson vid lunchtid åkte till Alvik för att laga mat åt sin mamma, som en del av sin anställning som vårdgivare åt sin mamma.

9 9 Som stöd för sitt påstående har åklagaren åberopat ett anställningsavtal med Olivia Hemtjänst AB i Västerort på vilket finns antecknat att insatsen omfattar enklare matlagning m.m. vid lunchtid. Katrine Martinsson har uppgett att hon inte har varit hos sin mamma under lunchen och att det inte heller som huvudregel omfattades av hennes uppdrag för Olivia Hemtjänst. De gånger som hennes mamma behövde Katrine Martinssons hjälp på luncherna bad hon sina vänner om hjälp. Katrine Martinssons berättelse får delvis stöd av vad Camilla Johansson har uppgett om att tiderna delades upp mellan olika vårdgivare och att Katrine Martinsson bara var ansvarig för vissa luncher. Vidare har Camilla Johansson uppgett att det inte framgår av de åberopade anteckningarna på anställningsavtalet vilka tider Katrine Martinsson har haft. Tore Karlsson har bekräftat Katrine Martinssons uppgifter om att vänner bland de hängivna hjälpte henne med att ge hennes mamma lunch ibland. Sammantaget finner tingsrätten inte att åklagaren, mot Katrine Martinssons bestridande, har visat att Katrine Martinsson vid lunchtid åkte till Alvik för att laga mat eller på annat sätt hjälpa sin mamma. Katrine Martinsson har enligt egen uppgift i stort sett varje dag under den aktuella perioden åkt till Lövåsvägen i Stora Mossen för att äta lunch. Lunchen har tagit mellan 1,5-2 timmar. Hon har uppgett att lunchbesöken kombinerades med att hon levererade post till åklagarkammaren i Västerort och att hon ofta passade på att tanka i Alvik, eftersom det var enklast att tanka där. Det är i målet ostridigt att det inte ingått i Katrine Martinssons uttryckliga arbetsuppgifter att leverera post eller utföra andra uppdrag i Västerort. Hennes huvudsakliga arbetsuppgift var att köra post och hittegods mellan polisstationerna i City polismästardistrikt, dvs. i huvudsak inom tullarna. Karin Wilke har dock vittnat om att hon några gånger har bett Katrine Martinsson om att leverera post eller gods till andra närpolisområden, däribland Västerort, eftersom hon trodde att det ingick i Katrine Martinssons arbetsuppgifter. Hon har inte kunnat uppge antal gånger men har uppskattat det till ett fåtal tillfällen, hon minns det första och tror att det har

10 10 varit något mer tillfälle. Katrine Martinsson har berättat att hon trodde att det ingick i hennes tjänst att leverera post till åklagarkammaren i Västerort eftersom hon, av sin förträdare hade blivit uppmanad att vara serviceinriktad och behjälplig och därför åtagit sig det åt en person vid Rikspolisstyrelsen. Hon har även uppgett att hon då och då av sin chef fått särskilda uppdrag, t.ex. att köra till Ikea och att hon därför inte uppfattade det som konstigt att köra till Västerorts åklagarkammare. Olof Bratthall har bekräftat att han vid ett, möjligen två tillfällen bett Katrine Martinsson åka till Ikea. Sammantaget finner tingsrätten att det inte kan uteslutas att Katrine Martinsson vid ett fåtal av de påstådda tillfällena använt sitt tjänstefordon för att köra post eller gods till åklagarkammaren i Västerort. Det finns dock inget som tyder på att så har skett vid fler än de fåtal tillfällen som Karin Wilke har berättat om. Vid övriga tillfällen har inte framkommit annat än att Katrine Martinsson åkt mot Alvik för att äta lunch med sina vänner på Lövåsvägen. Det förhållandet att Katrine Martinsson i samband med luncherna tankat bilen i Alvik förändrar inte tingsrättens bedömning, eftersom Katrine Martinsson har haft möjlighet att tanka inom tullarna. Tingsrätten finner således styrkt att Katrine Martinsson, om än inte vid alla de påstådda tillfällena, så i vart fall vid ett mycket stort antal tillfällen, minst 170, olovligen brukat sitt tjänstefordon för privata angelägenheter och i samband med det passerat betalstationen Drottningholmsvägen, vilket vållat skada för polismyndigheten. För att Katrine Martinsson ska fällas till ansvar krävs att det är visat att hon har haft uppsåt till det olovliga brukandet. Katrine Martinsson har uppgett att hon hade acceptans från tidigare chefer att ta långa luncher och att hon trodde att det var tillåtet att ta bilen för att åka en bit eftersom kollegorna ofta äter lunch en bit från arbetsplatsen. Mot bakgrund av den disciplinpåföljd i form av en varning som ålades Katrine Martinsson i november 2009 på grund av att hon upprepade gånger för privata ärenden lämnat arbetsplatsen och i samband med det utnyttjat myndighetens tjänstefordon, anser tingsrätten att Katrine Martinsson måste ha insett

11 11 att det inte var tillåtet att bruka tjänstebilen för att äta lunch långt från arbetsplatsen. Katrine Martinsson har således haft uppsåt. Genom att Katrine Martinsson i samband med brukandet av fordonet har passerat betalstationen Drottningholmsvägen har skada uppstått för polismyndigheten. Katrine Martinsson har uppgett att hon inte tänkte på att det kunde debiteras tullavgift när hon åkte till Alvik och att hon trodde att polisfordon var undantagna från trängselskatt. Hon har dock medgett att hon märkte att hon passerade betalstationen och att hon inte vet om hon skulle ha kört även om hon hade känt till att trängselskatt debiterades. Hon måste därmed i vart fall anses ha varit likgiltig till den skada som drabbat polismyndigheten genom att hon passerade betalstationen Drottningholmsvägen. Åtalet för olovligt brukande ska därför bifallas. Olaga hot alternativt ofredande den 6 juli 2011 Åklagaren har yrkat ansvar för olaga hot alternativt ofredande enligt 4 kap. 5 första stycket brottsbalken alternativt 4 kap. 7 brottsbalken enligt följande. Katrine Martinsson har den 6 juli 2011 utanför fastigheten Aprikosgatan 19B i Hässelby, Stockholms kommun, hotat sin bror Richard Poole med brottslig gärning genom att föra lastbilen WCC878 mot honom då han försökt hindra Martinsson från att lämna platsen med deras gemensamma mor. Genom Martinssons förfarande har Richard Poole tvingats hoppa upp på motorhuven till den lastbil Martinsson fört och sedan tvingats klamra sig fast under en färd om i vart fall 50 meter under vilken fordonet hållit en hastighet om km/tim. Förfarandet har varit ägnat att hos Richard Poole framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person. Alternativt har Katrine Martinsson genom det hänsynslösa beteende som beskrivits ovan ofredat Richard Poole. Katrine Martinsson har förnekat brott. Hon har uppgett att de faktiska omständigheterna är riktiga med undantag för att Richard Poole inte har tvingats

12 12 hoppa upp på motorhuvuden, att bilen har färdats en kortare sträcka och med lägre hastighet än vad som påstås av åklagaren samt att hennes handlande inte varit hänsynslöst. Bakgrund Samtliga de tre syskonen Katrine Martinsson, Richard Poole och Christina Poole har berättat om bakgrunden till den aktuella händelsen. Av deras berättelser framgår följande. Det fanns en konflikt mellan syskonen om vården av deras gemensamma mamma Inger Martinsson. De hade olika uppfattningar om moderns tillstånd och vilken typ av medicin hon var i behov av. Medan Katrine Martinsson förespråkade naturmedicin, ville Richard och Christina Poole ta modern till sjukhus. Konflikten accelererade när Richard och Christina Poole tog med deras mamma till Sankt Görans sjukhus, där hon diagnostiserades med akut urinvägsinfektion. Katrine Martinsson har uppgett att syskonen, i och med att de tog modern till sjukhus, avbröt en intensiv fas i läkandeprocessen och därmed skadade deras mamma. Konflikten mellan syskonen har även rört ekonomiska frågor, bl.a. vem som skulle ha ansvaret för moderns ekonomi. Modern bodde fram till den aktuella dagen i en egen lägenhet med stöd i form av hemtjänst. Katrine Martinssons anställning som vårdare för sin mamma hade några veckor dessförinnan avslutats. Dagen för den aktuella händelsen skulle Richard och Christina Poole hämta mamman i hennes lägenhet för att ta med henne till det äldreboende som de hade ordnat. Katrine Martinsson hade tidigare motsatt sig att modern skulle flytta till ett äldreboende. Utredningen Katrine Martinsson har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har förhör hållits med Richard Poole, Christina Poole och grannarna Mariola Hestell och Marie- Louise Åberg.

13 13 Åklagaren har utvecklat sitt påstående enligt följande. Det blev aktuellt att avsluta Katrine Martinssons anställning som vårdare för sin mamma i juni/juli Hennes mamma hade skrivit på en godkännandehandling för att flyttas till äldreboende. Den 6 juli 2011 åkte Richard och Christina Poole för att hämta sin mamma och köra henne till äldreboendet. De fick klart för sig att modern befann sig hos Katrine Martinsson, varför de åkte dit. När de kom fram var Katrine Martinsson på väg att lasta in modern i sin tjänstebil. Det uppstod en diskussion mellan syskonen. Av en film som Richard Poole spelade in med mobilen framgår att modern inte ville följa med till äldreboendet. Richard och Christina Poole hade ställt sin bil så att den blockerade utfarten. Katrine Martinsson var tvungen att köra in i buskaget för att kunna åka därifrån. Richard Poole ställde sig framför Katrine Martinssons bil för att förhindra att hon åkte därifrån. När Katrine Martinsson började köra var Richard Poole tvungen att hoppa upp på motorhuven på bilen. Katrine Martinsson körde ca 50 meter med Richard Poole på huven i en hastighet av km/tim., innan hon bromsade in på en gräsmatta så att han kunde hoppa av. Under färden tvingades Richard Poole att klamra sig fast på huven för att inte ramla av. Richard Poole har berättat i korthet följande. Han och hans syster Christina hade åkt för att hämta deras mamma för att köra henne till ett äldreboende. De hade ringt från hemtjänsten och berättat att deras mamma inte var i sin lägenhet. Katrine hade lämnat en lapp, av vilken framgick att hon hade tagit med sig modern. De åkte förbi Katrines lägenhet, som var nedsläckt. När de senare ringde till Katrines lägenhet svarade deras mamma. När de åkte tillbaka till Katrines hus stod hennes bil utanför huset. De ställde sin egen bil framför så att hon inte skulle kunna åka därifrån. När Katrine försökte köra iväg med mamman försökte Richard stoppa henne genom att öppna och stänga dörrarna.

14 14 Till slut ställde han sig framför bilen för att förhindra att hon skulle ge sig iväg. När hon började köra framåt hoppade han upp på motorhuven. Det andra alternativet hade varit att slänga sig åt sidan. Han förutsatte att hon skulle stanna om han befann sin på huven. Hon gasade och tvärbromsade för att han skulle ramla av. När han inte ramlade av utan klamrade sig fast i vindrutetorkarna satte hon världens fart. Han tror att hon körde ca meter i en hastighet av ca 40 km/tim. Då var han jätterädd. Han klamrade sig fast i vindrutetorkarna för glatta livet, han såg stenbumlingar och asfalt och han visste inte hur mycket hon såg när hon körde. Hon svängde till slut ut på en gräsmatta, där hon saktade ner och han hoppade av. Hon körde sedan snabbt därifrån. Katrine Martinsson har i huvudsak berättat följande. Hon visste inte att syskonen tänkte ta med modern till ett äldreboende den aktuella dagen eftersom de inte hade berättat det för henne. Hon hade varit och hämtat sin mamma i hennes lägenhet eftersom hemtjänsten gav hennes mamma dålig hjälp. Hon tog först med sin mamma hem till sin egen lägenhet, där modern fick vänta under dagen medan hon arbetade. Efter jobbet tänkte hon ta med sig modern till de hängivna. När hon ringde hem till sin mamma under dagen och inte fick något svar blev hon rädd och åkte hem. Utanför huset såg hon hur syskonen kom rusande. De verkade väldigt uppjagade. Richard sköt undan henne och sa: nu kliver du åt sidan vi tar över. När hon förstod att de tänkte ta modern till ett vårdhem kände hon ett väldigt svek, eftersom hennes bror hade lovat att inte gå bakom ryggen på henne och eftersom hon antagit att de skulle respektera moderns vilja att fortsätta bo hemma. Hon kände en fruktansvärd rädsla för konsekvenserna. Deras mamma uttryckte även i den här stunden tydligt att hon inte ville flytta till ett vårdhem. Hennes syster tog upp telefonen och sa att hon skulle ringa polisen och anmäla Katrine för kidnappning. Eftersom hon var väldigt pressad kände hon att hon bara måste

15 15 därifrån. Hon ville inte vara kvar när polisen kom. Hon har minnesluckor från stunden när hon körde iväg. Hon minns att någon öppnade sidodörren och att hon blev rädd för att de skulle ta rullstolen. I nästa ögonblick såg hon hur hennes bror damp ner på motorhuven på bilen. Hon tvärstannade av ren reflex. Richard hoppade då inte av utan la sig ner på huven och tog tag i vindrutetorkarna. Hon kände en oerhörd vanmakt och ville få av Richard utan att skada honom. Hon tog därför sats och körde till närmaste gräsmatta där hon bromsade in och han hoppade av. Hon vet att hon accelererade men inte vilken hastighet hon kom upp i, den kan inte ha varit särskilt hög, kanske 25 km/tim., eftersom det var en kort sträcka. Hon har mätt upp sträckan till 22 meter. Christina Poole har uppgett bl.a. följande. När de kom fram till Katrines lägenhet stod Katrines bil utanför. Hon ställde sin egen bil i vägen eftersom hon inte ville att Katrine skulle åka i väg med deras mamma. Det var upprörd stämning. Richard ställde sig framför Katrines bil. När Katrine började köra framåt hoppade Richard upp på motorhuven eftersom han annars skulle ha blivit påkörd. Hon blev väldigt skärrad och rädd för att Richard skulle bli skadad. Katrine svängde och krängde med bilen för att Richard skulle åka av bilen. Till slut saktade hon in på en gräsmatta, vilket gav Richard en chans att komma av. Hon tror att Katrine körde ca 150 meter i en hastighet av ca 35 km/tim med Richard på huven. Det verkade som om Katrine var pressad och bara ville därifrån. Bedömning i frågan om olaga hot alternativt ofredande Åklagaren har påstått att Katrine Martinsson genom sitt förande av bilen hotat Richard Poole så att denne tvingats hoppa upp på motorhuven till bilen. Enligt åklagaren ska hotet ses som ett hot om misshandel. Åklagaren har vidare uppgett att

16 16 gärningen ska bedömas som ett ofredande om Richard Poole inte har tvingats hoppa upp på motorhuven men väl tvingats klamra sig fast under färden. Bestämmelsen om olaga hot är ämnad att skydda personer från angrepp mot känslan av trygghet som person eller egendom. Den riktar sig mot den som lyfter vapen mot annan eller på annat sätt hotar med brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig rädsla för att hotet ska verkställas. Vid bedömningen fäster man framför allt avseende vid hur situationen har tett sig från den hotades synpunkt. För straffbarhet krävs inte att den hotade blir rädd. Frågan om gärningsmannen verkligen har för avsikt att fullfölja hotet är inte av betydelse för frågan om gärningen är straffbar. En gärning kan bedömas som ofredande i fall då någon handgripligen antastar eller genom annat hänsynslöst beteende ofredat annan. Katrine Martinsson har berättat att hon var stressad av situationen, bara ville ta sig därifrån och att plötsligt damp hennes bror ner på motorhuven. Hon har vidare sagt att hon rent instinktivt stannade till när han hamnat där innan hon tog sats genom att trycka gasen i botten. Av Richard Pooles uppgifter har framgått att han ställde sig i vägen för bilen för att tvinga Katrine Martinsson att stanna och att han hoppade upp på motorhuven för att han trodde att det skulle få henne att stanna. Även Christina Poole har uppgett att Richard Poole hoppade upp på bilen och hon har bedömt att han inte hade några andra alternativ. Marie-Louise Åberg, som stod på balkongen och tittade, har också beskrivit att Richard Poole hoppade upp på motorhuven. Samtliga förhörspersoner, utom Christina Poole, har således beskrivit det som en medveten handling Richard Poole gör och inte som något han tvingats göra. Christina Pooles påstående om att Richard Poole tvingats hoppa upp för att han inte hade något annat alternativ, stöds inte av Richard Pooles uppgifter utan förefaller vara en slutsats hon drar. Sammantaget anser tingsrätten inte att det är visat att Richard Poole tvingats hoppa upp på motorhuven. Eftersom han inte tvingats till det har han inte utsatts för ett hot.

17 17 När det gäller det andra ledet i åklagarens påstående: att Richard Poole tvingats klamra sig fast under en färd om i vart fall 50 meter då fordonet förts fram i en hastighet om km/tim., gör tingsrätten följande bedömning. Katrine Martinsson har beskrivit att Richard Poole la sig ner på huven och tog tag i vindrutetorkarna och att hon då blev oerhört rädd och stressad. Hon har uppgett att hon kände vanmakt och att hon måste få Richard Pool av bilen och därför tog sats och körde till närmaste gräsmatta och svängde till för att få av honom. Hon har vidare uppgett att hastigheten möjligen kan ha uppgått till 25 km/tim. och att sträckan till gräsmattan var 22 meter. Richard Poole har uppgett att han, när han hoppade upp på motorhuven, trodde att Katrine Martinsson skulle stanna, men att Katrine Martinsson gasade på och sedan tvärstannade för att han skulle ramla av, att hon när han var kvar satte världens fart, minst 35 km/tim., körde på 2:ans växel i 50 meter och att han höll sig fast i vindrutetorkarna för glatta livet. Richard Poole har uppgett att han var jätterädd, såg asfalten och stenbumlingar, och att han hoppade av när Katrine Martinsson körde ut på gräsmattan. Christina Poole har berättat att hon uppfattat att Katrine Martinsson svängde med ratten för att Richard Poole skulle komma av bilen, att hon blev glad när hon såg att Katrine svängde upp på gräsmattan eftersom hon därigenom gav Richard Poole en chans att komma av bilen. Christina Poole har uppgett att hon tror att Katrine Martinsson körde 150 meter med hastigheten ungefär 35 km/tim., att det hela var väldigt otäckt och att hon var rädd för att Richard Poole skulle skadas. Mariola Hestell, som såg delar av förloppet från sitt fönster, har uppskattat att Richard Poole satt på huven under en färd av fem meter. Marie-Louise Åberg har berättat att hon inte heller såg hela bilfärden men att hon uppfattade att Katrine Martinsson körde väldigt fort och att Katrine Martinsson var helt likgiltig och hade fokus på att ta sig därifrån. Berättelserna är överensstämmande i stora delar även om de skiljer sig när det gäller uppskattad körsträcka och hastighet. Katrine Martinsson har uppskattat hastigheten till ungefär 25 km/tim. och sträckan har hon uppmätt till 22 meter. Av ingivna

18 18 fotografier och med hänsyn till bilars längd uppskattar tingsrätten att sträckan är längre än 22 meter, i vart fall närmare 50 meter. Klart är att Richard Poole legat på huven och hållit sig fast i vindrutetorkarna medan Katrine Martinsson kört bilen en sträcka som inte kan ha varit helt kort, eftersom den inneburit att bilen kunde föras i en hastighet av åtminstone km/tim. Katrine Martinssons körsätt visar också att hon på olika sätt, genom att snabbt bromsa in men också genom ökad hastighet försökt bli av med Richard Poole från motorhuven. Sammantaget visar utredningen att Katrine Martinsson genom att med en hastighet av km/tim. köra med Richard Poole på motorhuven närmare 50 meter har ofredat honom. Hennes förfarande har tvingat Richard Poole att klamra sig fast under färden och han har fruktat att han skulle skadas. Även om Richard Poole har försatt sig i situationen genom att hoppa upp på motorhuven har han inte haft anledning att räkna med att hon skulle köra iväg på det sätt hon gjorde. Katrine Martinssons förfarande var hänsynslöst och hon ska därmed dömas för ofredande. Vid den bedömningen har Katrine Martinsson gjort gällande att hon befunnit sig i någon slags nödvärnssituation. Att syskonen var oense om deras mammas omvårdnad står klart. Likaså att de inte var överens om mammans boende. Men att Katrine befunnit sig i någon slags nödsituation eller nödvärnssituation faller på sin egen orimlighet. Tillgrepp av fortskaffningsmedel och behörighetsmissbruk den 13 juli 2012 Åklagaren har yrkat ansvar för tillgrepp av fortskaffningsmedel enligt 8 kap. 7 första stycket brottsbalken samt för behörighetsmissbruk enligt 10 kap. 6 brottsbalken enligt följande. Katrine Martinsson har den 13 juli 2012 olovligen tagit och brukat lastbilen WCC 878, vilken vid tillfället tillhörde Polismyndigheten i Stockholms län, för färd mellan Kungsholmen och Mirabellbacken inom Stockholms stad.

19 19 I samband med tillgreppet av lastbilen WCC 878 den 13 juli 2012 har Katrine Martinsson kommit i besittning av ett bensinkort som förvarats i bilen. Hon har aktuell dag använt bensinkortet för att erlägga betalning för 41,55 liter bensin som hon har tankat på OKQ8- macken belägen vid Brommaplan i Stockholms stad. Genom att använda bensinkortet som betalningsmedel har Katrine Martinsson missbrukat sin behörighet att i annans ställe företaga rättshandling och därigenom skadat Polismyndigheten i Stockholms län. Skadan har uppgått till 474 kronor. Katrine Martinsson har förnekat ansvar för såväl tillgrepp av fortskaffningsmedel som för behörighetsmissbruk. Utredningen Katrine Martinsson har hörts över åtalet. Åklagaren har åberopat förhör med polisassistent Daniel Frödén, kanslichef Olof Bratthall och vaktmästare Osamah Kadah. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat promemoria från möte mellan Olof Bratthall och Katrine Martinsson den 7 mars 2012, promemoria upprättad av Daniel Frödén över sina iakttagelser den 13 juli 2012 och faktura från OKQ8. Åklagaren har utvecklat sitt påstående enligt följande. Katrine Martinsson kallades den 7 mars 2012 till ett möte med närmaste chefen Olof Bratthall. Han informerade henne under mötet om att han inte ansåg att hon var lämpad att föra polismyndighetens fordon längre och att hennes arbetsuppgifter därför skulle begränsas till att omfatta sysslor i kvarteret Kronoberg. Polisassistenten Daniel Frödén befann sig den 13 juli 2012 i ett privat ärende på Mirabellbacken, nära Katrine Martinssons bostad. På platsen observerade han strax efter kl fordonet med registeringsnummer WCC 878, som han kände igen

20 20 sedan tidigare. Han såg hur Katrine Martinsson körde iväg med bilen. Han antecknade sina observationer på en minneslapp, ett kvitto från ett inköp han gjort några minuter före. Den 17 juli 2012 upprättade han på uppmaning en promemoria över sina iakttagelser. När fordonet var nytt levererades det med två nycklar. Från början hade Katrine Martinsson en av nycklarna och den andra förvarades hos fordonsteknikerna. Nyckeln som förvarades hos fordonsteknikerna försvann vid okänd tidpunkt. När Katrine Martinsson inte längre fick lov att köra myndighetens fordon omhändertog Olof Bratthall den nyckel som Katrine hade haft. Den lämnades sedan till fordonsteknikerna för att de skulle kunna laga bilen. Det är av den utredning som genomförts klarlagt att bilen den aktuella dagen körts med nyckel och inte har brutits upp. Det har begärts in passageuppgifter avseende Katrine Martinssons inpasseringar på Kronoberg, från vilka kan avläsas hur hon rörde sig i området den aktuella dagen. Den sista noteringen den 13 juli är från kl och därefter är den första noteringen från söndagen den 15 juni då hon kom in genom garageinfarten med bil. Av logguppgifterna avseende fordonsteknikern Joachim Björkcrona kan avläsas att hans senaste inpassering i garaget på Kronoberg den 13 juli var kl Vid utredning av det aktuella tillfället visade det sig att det fanns en bensinnota kopplad till den aktuella bilen, av vilken framgår att bilen tankades den 13 juli 2012 kl vid en automatmack i Brommaplan i Stockholm. Bensinkortet låg i bilen och användes av Katrine Martinsson vid tillfället. Katrine Martinsson har i huvudsak uppgett följande. Olof Bratthall uppgav vid deras möte den 7 mars 2012 att hon var för ofokuserad för att kunna sköta posten. Han informerade henne om att hon kunde ta lite

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4646-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Göteborgs åklagarkammare Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist,

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas. DOM Mål nr B 815-12 meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf chefsåklagare Mats Ericsson Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål 1. 2. Målsägande Helene Hugoh Idrottsgatan 64

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Sollentuna

2012-03-05 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 7074-11 2012-03-05 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Thorvaldsson Norrorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Polismyndigheten

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3213-11 2012-05-09 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Olivia Rosengren

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde 1 meddelad i Skövde Mål nr: B 985-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad EDINSON Elan Arteaga Viafara, 19931105-8870 Silverstigen 7 Lgh 1402 151 48 Södertälje Offentlig försvarare: Advokat Thomas Ört

Läs mer

2012-01-26 meddelad i Örebro

2012-01-26 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 4437-11 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Oscarsson Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Simon Ahlstedt Östergårdsvägen 6 692 32 Kumla Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå 1 meddelad i Luleå Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Glenn ROGER Mikael Larsson, 19650802-0051 Saxofongatan 17 B Lgh 1001 943 33 Öjebyn Offentlig försvarare: Advokat Lennart Wiklund Advokatfirman

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

DOM Meddelad i Kalmar

DOM Meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 3 DOM 2017-03-15 Meddelad i Kalmar Mål nr T 3316-16 Kärande Sotning & Brandskydd Torsås AB, 556557-5296, Box 57, 385 21 Torsås Ombud: advokaten Thomas Söderqvist och jur.kand.

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Farshid Norouzi, 19590801-2130 Gårdstigen 25 12552 Älvsjö Offentlig försvarare: Advokat Nils Hillert Process Advokatbyrå HB Box 19570

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 1634-12 2012-03-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Hans Harding Malmö åklagarkammare Tilltalad Hassan Khalebi, 910120 Adress

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 657-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MOHAMED Abdirahman Mohamed, 19980725-3555 Uppfartsvägen 1 A Lgh 1101 771 32 Ludvika Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping 1 NYKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Nyköping Mål nr PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Anna Rosenmüller Nordlander och Johanna Nilsson Samma adress

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås 1 meddelad i Västerås Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Arne STEFAN Johansson, 19621021-7615 Vadarvägen 2 731 42 Köping Offentlig försvarare: Advokat Saman Paknejad Advokaterna Hurtig & Partners

Läs mer

DOM Meddelad i Västerås

DOM Meddelad i Västerås 1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2017-06-22 Meddelad i Västerås Mål nr FT 1340-17 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 4057 169 04 Solna Ombud: Processförarna Johanna Nilsson och Laine

Läs mer

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 1290-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, 19910614-5452 Vallavägen 19 791 42 Falun Offentlig försvarare: Advokat Anders Ericson Advokatfirman

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge 1 DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge Mål nr: B 11410-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FADI Nadjib Nadjem, 19910131-3998 c/o Tatyana Ogay Höders Väg 14 Lgh 1201 145 70 Norsborg Offentlig försvarare:

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0801 DOM 2013-04-22 Stockholm Mål nr B 7118-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 2 juli 2012 i mål nr B 3012-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda 1 meddelad i Haparanda Mål nr: B 813-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Göran Johansson, 19670819-7055 Smedjevägen 3 952 43 Töre Offentlig försvarare: Advokat Marko Tuhkanen Advokatbyrån

Läs mer

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3572-11 2011-12-07 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagarkammaren i Växjö Tilltalad Björn JÖRGEN Johansson, 650712-4417

Läs mer

meddelad i Kalmar

meddelad i Kalmar KALMAR TINGSRÄTT DOM Mål nr B 631-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Linda Caneus Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Mirza Memic Storgatan 18 B 579 30 Högsby Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Gävle

2012-03-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 50-12 2012-03-05 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elly-Anne Öholm Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Berit Jönsson c/o Regina Jönsson

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT meddelad i Gävle Mål nr: B 1857-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Henrik STEFAN Ljunggren, 19990216-2594 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Lars

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice överåklagare Eva Nilsson Riksenheten för polismål, Malmö Tilltalad Lars TOMMY Lövgren, 501208-2714 Paradvägen 43 352 62 Växjö Offentlig

Läs mer

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona meddelad i KARLSKRONA Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, 19740312-3339 Nyhemsvägen 2 A Lgh 1001 371 43 Karlskrona Offentlig försvarare: Advokat Mats P Olsson

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 2017-03-27 Meddelad i Göteborg Mål nr T 1195-16 KÄRANDE OCH GENSVARANDE Västsvensk Tidningsdistribution Kommanditbolag, 969678-5378 c/o Västsvensk Tidningsdistribution AB Box

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

2012-06-12 meddelad i Malmö

2012-06-12 meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 9751-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jörgen Larsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad Shirko Midak, 680710-2030 Norrbäcksgatan

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö 1 Avdelning 3 Enhet 31 DOM 2015-10-27 meddelad i Malmö Mål nr: B 3332-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Stanley Chuks, 19950572-1911 Adress saknas Ombud: Christer Rindmo c/o Serviceenheten / Pass

Läs mer

meddelad i Halmstad

meddelad i Halmstad DOM Mål nr B 2322-12 meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ove Svensson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad 1. 2. Målsägande Katarina Bogdanovic Maratonvägen

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

Alex Matservice AB åläggs företagsbot med 10 000 kr.

Alex Matservice AB åläggs företagsbot med 10 000 kr. 1 Meddelad i Sollentuna Mål nr PA R T E R Å klagare Kammaråklagare Anne-Marie Nyholm Norrorts åklagarkammare i Stockholm Motpart Alex Matservice AB, 556679-8590 Gökvägen 6 185 34 Vaxholm Ställföreträdare:

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2013-10-07 Malmö Mål nr - ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 12 september 2012 i mål nr - se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 Patent- och marknadsdomstolen DOM 2016-12-08 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 11028-16 KÄRANDE Mercedes-Benz Sverige AB, 556487-1548 Box 50530 202 50 Malmö Ombud: Advokaterna Henrik Wistam och Annie Kabala

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jennie Söderberg Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 10367-13 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per-Ola Ingemar Knutsson, 19541203-2574 Persikovägen 1 333 33 Smålandsstenar Offentlig försvarare: Advokat Bo Petersson Advokatfirman

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 1721-15 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-01 Rättelse och komplettering, 2015-12-01 Beslutat av: tingsfiskalen Kristian Leijon Vid domens avkunnande sades att påföljden bestäms till "villkorlig

Läs mer

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand 1 meddelad i Härnösand Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROBERT Hilding Ahnström, 19840518-7876 Orrvik 104 893 91 Bjästa Offentlig försvarare: Advokat Kristian Shumkov Norrlandsadvokaterna

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde 1 meddelad i Skövde Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad HELENA Kyllikki Päivinen, 19590405-5927 Huseby Gård 1 541 92 Skövde Offentlig försvarare: Advokat Mats Revborn Advokatfirman Mats Revborn

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Rättelse/komplettering Dom,

Rättelse/komplettering Dom, LINKÖPINGS TINGSRÄTT Mål nr: B 2867-15 Rättelse/komplettering Dom, 2016-04-25 Domskäl - Rättelse, 2016-04-27 Beslut av: rådmannen Katrin Persson Till följd av förbiseende har avgiften enligt lagen om brottsofferfond

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-11-27 meddelad i Södertälje

2012-11-27 meddelad i Södertälje en DOM Mål nr B 1939-12 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Fredrik Karlsson Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm Målsägande Folksam c/o U

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer