Gröna guldet glimmar. Den demografiska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gröna guldet glimmar. Den demografiska"

Transkript

1 Gröna guldet glimmar Den demografiska

2 Kina hyr skog av Ryssland. Holländarna gillar köpcentra. USA svämmar över av magasin. Läs om vad som händer i vår omvärld på sidan 4. Innehåll Nº År 2050 har medeleuropén åldrats med tio år samtidigt som en krympande arbetande befolkning försörjer dubbelt så många pensionärer. Priset på skogsmark ökar världen över. Läs också om influensan som aldrig sover och som drabbar 325 miljoner människor varje vinter. Varumärken invaggar oss i trygghet, säger professor Richard Wahlund, som vet mer om vilka impulser som styr konsumenten än kanske någon annan. Hur kan maneten binda så mycket vatten? Det är utgångspunkten för ett forskningsprojekt som ska utveckla morgondagens blöja. Förpackningen kan avgöra om en produkt säljer eller inte. Med ett nytt innovationscenter tar SCA ännu ett steg för att möta kundens allt tuffare krav. 6 Vem prydde omslaget på det amerikanska magasinet Time i januari 1973? Svaret hittar du på sidan 30. Tillväxtraketerna Indien och Kina saknar egna varumärken, skriver varumärkesgurun Laura Ries

3 Fler magasin men lägre upplaga Wal-Mart växer i Kina med 15 procent per år och som förra året omsatte 850 miljarder dollar är förstås oemotståndlig för många. Den amerikanska varuhusjätten Wal-Mart har med en marknadsandel på 2-3 procent och 61 stormarknader ader haft en förhållandevis svag position i Kina. Störst bland de utländska aktörerna är idag franska Carrefour refour med 76 stormarknader och 5 procent av marknaden. aden. Bara i år beräknas Carrefour öppna 20 nya stormarknader i landet. Enligt uppgifter i bland annat Financial Times kan nu Wal-Mart vara på väg att t ta över förstaplatsen genom förvärv av den taiwanesiska kedjan Trust-Mart, med en marknadsandel på 4 procent, för en miljard dollar. Den kinesiska detalj- och dagligvarumarknaden är fortfarande fragmentiserad med ett stort antal lokala aktörer. En förklaring till det är de stora regionala skillnaderna i landet, en annan är kombinationen av dålig logistik i delar av landet och att färskvaror svarar för en stor andel av dagligvaruhandeln. NYA VINLÄNDER VINNAREN Nya vinländer som Chile, Australien och USA får en allt större del av vinmarknaden. Enligt en rapport från International Organization of Vine and Wine, har de nya vinländerna nu en marknadsandel på 22,5 procent av globala marknaden, rapporterar AP. Kina är också på stark frammarsch och är nu den sjunde största producenten med en produktion på 11 miljoner liter per år. Samtidigt minskar klassiska vinländer som Italien, Frankrike, Spanien, Tyskland och Portugal sin andel av försäljningen av vin i världen till 62 procent från 75 procent. En växande medelklass i Kina och andra tillväxtländer i Asien bidrar också till att konsumtionen av vin i världen nu ökar efter en nedgångsperiod från slutet av 70-talet till mitten av 90-talet. Mest vin konsumeras fortfarande i Frankrike.

4 De gamla och mycket gamla är de snabbast ökande befolkningsgrupperna i den industrialiserade världen. År 2050 har medeleuropén åldrats med tio år samtidigt som en krympande arbetande befolkning försörjer dubbelt så många pensionärer. de senaste tvåhundra åren har jordens befolkning sexdubblats, 1804, då Napoleons arméer marscherade över Europa, var vi totalt 1 miljard människor. Den allra största ökningen har skett de senaste hundra åren, bara under den tid det tar att läsa den här artikeln har världens befolkning ökat med över 500 nya individer. I ett ofta citerat tal 1973 jämförde Världsbankens dåvarande chef, USAs tidigare försvarsminister Robert McNamara, hotet från världens ökade befolkning med hotet från en kärnvapenkonflikt. Sedan den varningen utfärdades har världens befolkning ökat från 4 till 6 miljarder. jordens befolkning kommer att öka ytterligare till 9 miljarder år 2050 är det inte längre en snabbt ökande befolkning som idag främst oroar experter, politiker och ekonomer. Problemet är istället en minskande och snabbt åldrande befolkning i de industrialiserade länder som står för den allra största delen av världens samlade ekonomiska produktion. En anledning är att den totala befolkningsökningen sedan länge har avtagit. Den nådde sin relativa kulmen redan med en årlig ökning på 2,2 procent, an- talet nya människor i absoluta tal var som allra störst då globens befolkning ökade med 87,4 miljoner. Enligt demografiska experter hos bland andra FN och amerikanska US Census Bureau kommer världens befolkning att nå sin maximinivå nio miljarder människor år 2050 för att därefter minska. befolkningsminskningen bli i dagens mest folkrika land Kina, där befolkningen efter 2050 kommer att krympa med fem miljoner invånare årligen. Den huvudsakliga förklaringen är att de länder främst Kina och Indien som stått för den största ökningen nu bromsar in. I takt med ökad ekonomisk välfärd och utbildningsnivå skaffar asiatiska familjer färre barn. Det område på jorden som tros fortsätta att kraftigt öka sin befolkning efter 2050 är Afrika söder om Sahara. Trots många nya tendenser i utvecklingen de senaste femtio åren finns en konstant faktor i utvecklingen. Befolkningen växer snabbast på de platser där det finns sämst förutsättningar för dem, konstaterar Mary Kent och Carl Haub vid amerikanska Population Reference Bureau i en analys av den Globala demografiska klyftan. I den rika delen av världen föds på många ställen färre barn än I ett ofta citerat tal 1973 jämförde Världsbankens dåvarande chef, USAs tidigare försvarsminister Robert Mc- Namara, hotet från världens ökade befolkning med hotet från en kärnvapenkonflikt. vad som krävs för att få demografernas ekvation födda minus döda, att visa plus. Utan invandring hade de flesta industriländer redan idag haft krympande befolkning. De gamla och mycket gamla är de snabbast ökande befolkningsgrupperna i den industrialiserade världen. Fram till år 2050 kommer andelen pensionärer i Europa att fördubblas. Den europeiska medianåldern är idag 37 år att jämföra med 36 år i USA och 26 år i Asien. Fram till år 2050 kommer Europa att vara gråare än någon annan del av världen, då är medianåldern i Europa 47 år, att jämföra med 42 år i USA och 39 år i Asien. framtagen av EU kommissionen i samarbete med medlemsstaterna, kommer unionens arbetsföra befolkning att minska med 48 miljoner till år Om det idag går fyra arbetsföra på varje europeisk pensionär är samma siffra nere på två arbetsföra per pensionär år Utvecklingen betecknas som en demografisk tidsinställd bomb av Vladimir Spidla, kommissionär och ansvarig för sysselsättning och socialpolitik. En bomb som hotar att halvera den ekonomiska tillväxtpotentialen under kommande årtionden. Den demografiska notan beräknas öka de offentliga utgifterna i EU området med 4 procent kommande år, i huvudsak i form av ökande kostnader för hälsovård och pensioner. Om inte medlemsstaterna på allvar försöker desarmera denna tidsinställda pensionsbomb, så kommer den att explodera i händerna på våra barn och barnbarn och ge dem en börda som inte går att bära, säger Joaquín Almunia, kommissionär för ekonomiska och monetära frågor. I stora delar är Europas och Japans problem med allt fler

5 gamla och färre i arbete ett välfärdsproblem. Bättre levnadsförhållanden, hälsovård och medicintekniska framsteg har gjort att allt fler lever längre och friskare liv. Ekonomiskt välstånd ger generellt färre barn, bättre utbildning och större självständighet är en beprövad metod att förmå kvinnor i utvecklingsländer att föda färre barn. Samma recept har pressat ned fertilitetstalen i Europa till rekordlåga nivåer. I synnerhet länder som Spanien och Italien som för ett halvt århundrade sedan hörde till de mest barnrika, är idag nere på födelsetal strax över ett barn per kvinna, långt under den nivå på strax över två som krävs för att hålla befolkningen konstant i utvecklade länder. som kommer att få se sin befolkning minska under kommande årtionden är Tyskland och nya EU länder som Polen, Tjeckien, Slovakien och Baltländerna. Demografiska förändringar är inte svåra att förutse, men verkar ändå komma som en kalldusch för politiker. För att klara den komplexa utmaningen från en åldrande befolkning krävs en rad beslut av Europas politiker. För att inte kostnaden för att pensionera den stora efterkrigsgenerationen ska bli allt för stor krävs finansiella reformer och en ökad grad av självfinansiering. Fler måste arbeta längre Fler invandrare med kvalificerad utbildning krävs för att täcka Europas behov av framtida arbetskraft. För att fullt ut fylla platserna efter de pensionärer som lämnar arbetsmarknaden skulle det krävas en mycket kraftig ökning av invandringen. Politiskt känsliga beslut när främlingsfientliga partier vinner makt i länder som Belgien och Danmark och traditionella tillverkningsjobb flyttar till lågkostnadsländer. Blotta antalet immigranter som krävs för att balansera en åldrande befolkning skulle vara oacceptabelt i Europas socioekonomiska klimat, konstaterar RAND Corporation, en amerikansk forskningsstiftelse, i en rapport om den europeiska åldringsutmaningen. Flera europeiska länder och företag som VW, Volvo Personvagnar och Ovako Koverhar försöker istället få äldre arbetskraft att arbeta längre - men har en lång väg att gå för att ändra attityder och traditioner. Negativa attityder mot åldrande och de äldre är djupt rotade i samhället och tar lång tid att ändra, säger Philip Taylor, forskare med inriktning på äldre och arbetsmarknad vid Swinburne University of Technology i Australien och vid Cambridge Universitet. Om höga födelsetal en gång i tiden var ett tecken på traditionella könsroller och hemmafrukultur, kopplas det i dagens Europa istället till större grad av jämställdhet och möjlighet att kombinera yrke och barn. om den moderna krisen i befolkningsfrågan konstaterar EU-kommissionen att länder som Danmark, Frankrike, Finland och Sverige, som har en större grad av jämställdhet och kvinnlig sysselsättning, även har högre fertilitetstal. Bristen på balans mellan arbete och resten av livet kan anses som en av de viktigaste faktorerna i skillnaden mellan det antal barn européer vill ha och det antal de verkligen skaffar, säger Lisa Pavan-Wood, verksam vid EU kommissionens direktorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter. Många, gamla och rika produkt som kommer att påverkas av den demografiska förändringen. Förut har man talat om sistabil som äldre förare har behållit till slutet. Men många som idag närmar sig pensionen är vana vid att byta tjänstebil vartannat år och kommer inte att nöja sig med vilken rishög som helst, säger Isabelle Szmigin, professor i marknadsföring vid Birmingham Business School, England, som har studerat äldre konsumenters ökade makt. Alla är inte rika, men som grupp är det här den rikaste generationen någonsin, tillägger hon. Den generation i väst som växte upp och blev de första tonåringarna på 50 talet föddes in i en period av unik ekonomisk tillväxt, de har sett sina fastigheter öka i värde med tusentals procent och omfattas ofta av enormt generösa pensionsavtal samtidigt som börsen med få hack växt rejält under deras livstid. Även de första i den så kallade baby boom-generationen födda efter kriget mellan 1946 och 1964 närmar sig nu snabbt arbetslivets slut. De äldsta i den gruppen födda mellan 1946 och 1955 sitter bara i USA på en köpkraft på en biljon dollar, enligt försäkringsbolaget MetLife. Budskapet är tydligt, de industrier som fortsätter att fokusera på att fånga upp ungdomsmarknaden kommer att förlora stort, säger Philip Taylor, forskare med inriktning på äldre och arbetsmarknad vid Swinburne University of Technology i Australien och vid Cambridge universitet. en stor förändring i efterfrågan av tjänster inom hälsa, resor, utbildning och finansiella tjänster. Alla från datortillverkare till husbyggare måste ta med användarvänlighet och lättillgänglighet i beräkningen för att möta kraven från de rika pensionärerna. Det här är ju inte bara en välbeställd generation, utan friska och aktiva människor med höga krav på livet, säger Erik Åsbrink, före detta svensk

6 Budskapet är tydligt, de industrier som fortsätter att fokusera på att fånga upp ungdomsmarknaden kommer att förlora stort. socialdemokratisk finansminister, som idag har slagit sig på att låna ut pengar till äldre med små inkomster men med stora värden låsta i sitt boende. Svensk Hypotekspension kan äldre belåna sina bostäder utan att flytta och använda pengarna till konsumtion. Liknande tjänster finns i en rad länder. De sista generationerna med egna erfarenheter av bristsituationer är på väg att försvinna. De som växte upp under kriget har ännu behållit sparsamhet som dygd. Men senare generationer har inga spärrar för konsumtion de är den första kreditskortsgenerationen, säger Isabelle Szmigin. Internet är ett exempel på tjänster som på alla sätt har enorm potential för äldre, det ger möjlighet att göra beställningar och bokningar från hemmet. Men då krävs på sikt anpassning, inte minst vad gäller enkla saker som storlek på text där minskande synskärpa är ett problem för många äldre, säger Isabelle Szmigin. Isabelle tror att det demografiska maktskiftet kommer att få avtryck i reklamen och nämner Jane Fonda, Diane Keaton och 60-talsikonen Twiggys återkomst som reklamprofiler anpassade till moderna äldre uppvuxna i celebritetskulturen. Men i den breda reklamen kommer de unga ännu att dominera ungdom är vad alla vill spegla sig i. Oavsett ålder

7 TVÅ MILJARDER GAMLA EN HÄLSOUTMANING e n åldrande befolkning är framförallt en framgångssaga för sjukvårdspolitiken samt social och ekonomisk utveckling, summerade Gro Harlem Brundtland som generalsekreterare för WHO de landvinningar som gör att medellivslängden i Europa kommande årtionden spås stiga från 73,2 år till 80,5 år. Allt fler blir allt äldre och gruppen mycket gamla de över 80 år kommer att öka allra mest, med 50 procent de närmaste femton åren. En grupp vars långa liv i grunden kommer att rita om den medicinska världskartan. Antalet fall av de sjukdomar som i störst utsträckning drabbar äldre kommer att bli vanligare; cancer, högt blodtryck, diabetes, stroke, Alzheimers och andra demenssjukdomar ökar starkt under kommande årtionden. Enligt en undersökning i USA kommer behovet av operationer att öka med mellan 25 och 30 procent i takt med ökad livslängd. WHO konstaterar att antalet äldre som behöver olika synhjälpmedel kommer att öka från 100 till 180 miljoner och de i behov av hörhjälpmedel from 80 till 140 miljoner. Även om behandlingen och överlevnadschanserna av exempelvis cancer förbättrats enormt krävs ännu ofta långa och kostsamma behandlingar. Det samma gäller för Alzheimers sjukdom. Något piller som botar åldrande finns inte i sikte, störst effekt mot för tidigt åldrande är som vanligt att undvika att inte stoppa i sig saker som tobak, fet mat och alkohol i övermåtta. Enligt EU-kommissionens beräkningar kommer sjukvårdskostnaderna i medlemsländerna att årligen öka med i snitt mellan 1 och 2 procent som andel av BNP på grund av åldrande befolkning. Vilket kanske inte låter så mycket, men det handlar ofta om en 25 procentig ökning av ländernas totala hälsobudget. Bara i Tyskland innebär det en ökning av sjukvårdsutgifterna på drygt 60 miljarder euro per år. Och trots att vi ofta lite slarvigt talar om äldre är skillnaden mellan en 65-årings hälsa och en 80-årings enorma. I en studie i södra Sverige har snittkostnaderna för primärvård, sjukhusvård och äldreomsorg för en person i gruppen år jämförts med kostnaderna för en person i gruppen 90+. För en kvinna i den yngre gruppen var medelkostnaden ca euro per år, för att i den äldre gruppen tiodubblas till drygt euro. I huvudsak består ökningen av ökade kostnader när personen inte längre klarar sig själv och behöver ständig omsorg. Experter inom EU och WHO hoppas nu på att en allmän förbättring av hälsan i kombination med bättre behandlingsmöjligheter ska ge de industrialiserade länderna friskare åldringar som klarar sig längre utan både vård och medicinsk behandling. av hur utvecklingen kan te sig går att få i Sverige som idag har världens största andel personer i åldersgruppen 80 eller äldre. En grupp som här har studerats relativt länge. Bilden av hälsoutvecklingen inom den här gruppen är mycket blandad. Rörelseförmåga, syn och tandhälsa har blivit bättre. Andelen personer med långvarig sjukdom och värk har däremot ökat och jämfört med 80-talet ser vi idag fler patienter i gruppen med hjärtproblem, säger Magnus Stenbeck, docent och chef för Socialstyrelsens Epidemiologiska centrum. De allt friskare åldringarna på 80-talet tillhörde en grupp som hade överlevt epidemier som Spanska sjukan som krävde 50 miljoner människoliv i världen samtidigt som de levde i ett välfärdssamhälle under uppbyggnad. Idag är chansen att klara ett långt liv större och många överlever exempelvis en hjärtattack, som tidigare hade varit dödlig. De överlever, men drabbas of- ta av ytterliggare hälsoproblem som kräver vård och behandling, säger Magnus Stenbeck och tillägger: Man kan säga att utvecklingen för individen är en stor vinst i form av längre liv, men att det blir en kostnad som samhället måste hantera.

8 Mexikos konsumenter har allt mer pengar i fickorna. Men landet behöver reformer för att tillväxten ska bli uthållig. Fortfarande är de pengar som emigranterna i USA skickar hem en av de största inkomstkällorna. har gått som tåget de senaste åren, bland annat med hjälp av ökad makroekonomisk stabilitet och politiska reformer som har liberaliserat handeln. Den privata konsumtionen har ökat med runt 5 procent per år och inflationen, ett klassiskt problem i Central- och Sydamerika, är nu till och med lägre än i USA. I år har den positiva utvecklingen störts av presidentvalet i juli. Valet vanns av Felipe Calderón och hans parti PAN men resultatet ifrågasattes av valets förlorare, Andrés Lopez Obrador. En maktstrid uppstod, som fick sin upplösning först i september, även denna gång med Calderón som segrare. Den politiska situationen i kombination med risk för lägre oljepris och en svagare konjunktur i USA gör att tillväxten troligen dämpas nästa år, enligt Dr. Deborah L. Riner, chefsekonom vid American Chamber of Commerce i Mexico. fortfarande om en snabbväxande ekonomi, mexikanska ekonomer räknar med att BNP ökar drygt 3 procent och den privata konsumtionen med 3,5 procent nästa år, enligt den sammanställning som görs av William Seidman Research Institute vid Arizona State University. Men det krävs en hel del reformer för att Mexicos tillväxt ska bli uthållig och välståndet ska öka även bland landets många fattiga. OECD har bland annat pekat på att utbildningssystemet och arbetsmarknaden måste förbättras. Det stora oljeberoendet behöver också minskas. Oljan står för 35 procent av landets totala intäkter. Skatteintäkterna utgör bara 12 procent av BNP, vilket är bland de lägsta i Latinamerika. Eftersom oljepriset är en verklig joker i leken, kommer regeringen att tvingas höja inkomstskatterna förr eller senare. För närvarande behöver regeringen kanske inte bekymra sig. Men den senaste tidens oljeprisfall inger en viss oro. Ett prisfall på 10 dollar per fat minskar statens intäkter på 0,8-0,9 procent av BNP, påpekar Tina Mortensen, makroekonom vid Nordea i Köpenhamn. Den andra stora inkomstkällan vid sidan av oljan är de pengar som mexikanska emigranter, främst i USA, skickar hem. Omkring 20 miljarder USD per år slussas på det sättet bakvägen in i den mexikanska ekonomin för att användas till konsumtion. Du är inte ensam, hela världen har INFLUENSA du ligger i sängen. Näsan rinner. Du fryser, är febrig och känner dig riktigt dålig trots att du var pigg någon timme innan. Musklerna värker och det gör till och med ont när du rör ögonen. Hostan blir värre och värre. Du har influensa och känner dig ensammast i hela världen. Men du är inte ensam! Varje år drabbas i genomsnitt 5 procent av hela världens befolkning av influensa det innebär att 325 miljoner andra människor också vet hur du har det. Tack och lov inte alla på en och samma gång. Nej, influensan är en typisk vintersjukdom som trivs bäst i kall och torr luft. Den vandrar därför mellan södra halvklotet och norra halvklotet under vintersäsongerna. Vid ekvatorn finns influensan i små toppar hela tiden, men starkast är den där under våren och hösten, berättar professor Annika Linde, statsepidemiolog på svenska Smittskyddsinstitutet. Ytterligare en anledning till att influensan sprids under r aldrig. den känner rsäsongen ng ger den vintern är att vi sitter inne tillsammans med en massa andra människor och om någon influensasmittad person nyser eller hostar, ja då är risken stor att du blir sjuk, säger Annika Linde. Det finns inte speciellt mycket man kan göra för att skydda sig mot influensa, om man inte väljer att vaccinera sig. God handhygien och mindre kram och kel med sjuka familjemedlemmar är några råd på vägen. Men om man nu redan ligger i sängen vad är det då som händer i kroppen? Influensa är ju egentligen bara en infektion i luftvägarna. Det är faktiskt vårt eget immunförsvar och antikropparna som gör att vi känner oss så sjuka. De går omedelbart till attack mot de virusinfekterade cellerna, och samtidigt sprids en mängd signalsubstanser i hela kroppen för att ytterligare aktivera immunförsvaret. Efter tre till fem dagar är allt över och man mår bättre igen. Ja, i alla fall till nästa år. Då kan man alltid hålla tummarna att influensan kommer sent. Ja, det är en tumregel: ju senare den kommer desto mildare blir den. Och ju tidigare desto starkare.

9 lien och Nya Zeeland 5,2 miljarder dollar. I USA finns tre huvudanledningar till placeringar i skog, berättar skogsanalytikern Richard Schneider på UBS i New York. Det är ett sätt att långsiktigt diversifiera portföljen med tillsåld! Hancock Timber Resource Group, grundat 1985, utvecklar och förvaltar skogsfonder för allmänna och privata pensionsfonder, stiftelser och rika privatkunder. Vid årsskiftet var värdet på deras skogsinnehav, i Nordamerika, Brasilien, Austra- gångar som gällande avkastning inte rör sig i samma cykler som börsen i övrigt. Det är ett skattemässigt fördelaktigt sätt att äga virke. Och det är ett sätt att komma åt mark som på sikt kan användas till boende, vilket ökar värdet på investeringen. ökar även i övriga världen. En förklaring är ökad efterfrågan på skogsprodukter. Dessutom ökar intresset för skog som energi, till följd av miljöfrågor och behov av att ersätta fossila bränslen. Trots ofantliga skogstillgångar globalt är en betydande del av de praktiskt och ekonomiskt tillgängliga skogstillgångarna hårt utnyttjade. Detta ökar värdet på och betydelsen av de områden där man uthålligt kan utvinna råvara, som i Norden, säger Jan Wintzell, vd på Pöyry Forest Industry Consulting i Sverige. I Nordamerika har bristande skogsskötsel och betydande skogsskador till följd av insektsangrepp bidragit till att framtida avverkningsnivåer minskat. I Sydamerika ökar produktionen av plantageskogsbaserad lövmassa för att möta en växande efterfrågan, inte minst från Kina. Land för plantageskogsbruk och skogsindustriell verksamhet börjar bli en bristvara främst i stora delar av Asien på grund av landanvändningsfrågor och behov av jordbruksmark. I Ryssland finns enorma skogstillgångar, men dålig infrastruktur, långa avstånd och ett hårt klimat gör det svårt att utnyttja skogen där till fullo. Skogsmark och skogsråvara har fått ett ökat strategiskt värde som viktig råvara. Inte bara till massa, papper och trävaror, utan även som bränsle och energi samt inom det snabbt växande biokemiområdet, säger Jan Wintzell. Idag kräver marknaden ofta välskötta skogar och miljöanpassat ByTheWayCreacom Une nouvelle Nana, plus nature. Une gamme complète de serviettes et de protège-slips. Un voile non parfumé aux extraits naturels de camomille et d'aloe vera, au pouvoir apaisant et hydratant, qui empêchent le développement des odeurs. Une double protection pour un nouveau bien-être. SOYEZ SÛRE DE VOUS. PORTEZ NANA

10 Skogsmark och skogsråvara har fått ett ökat strategiskt värde som viktig råvara. Inte bara till massa, papper och trävaror, utan även som bränsle och energi samt inom det snabbt växande biokemiområdet. skogsbruk som svarar mot moderna miljökrav. Ett exempel är brittiska tidskriftsföretaget Future som köper papper från SCA, delvis på grund av deras miljöhänsyn. Skog är en stabil långsiktig investering som kan vara välavkastande om man ökar produktionen och förädlingsgraden. Trots att vi drivit skogsbruk i hundratals år kan vi genom förbättrad skogskötsel och bättre plantmaterial höja både produktiviteten och kvaliteten på skogsråvaran vi odlar, säger Wintzell. Många pappersföretag har avyttrat sina skogsinnehav som nu ägs av fonder, stiftelser och riskkapitalister. SCA ser skogen som strategiskt viktig genom att den bidrar med ett starkt kassaflöde och ger betydande samordningsvinster i produktionen av massa, tryckpapper och wellpappråvara till förpackningar. Värdet ökar med tiden, inte minst genom den bristsituation som för närvarande råder i norra Europa, säger Andreas Koch, chef för investerarrelationer på SCA. Maak nu kans op het toilet van je dromen! Heb je helemaal genoeg van je oude toilet? Dan heb je geluk. Ga naar rtl.nl en maak kans op een complete Edet toilet make-over ter waarde van euro. Wellicht komt ons make-over team binnenkort jouw kleinste kamertje omtoveren tot het toilet van je dromen. Ga naar rtl.nl voor deelname en spelvoorwaarden

11 r - delshögskolans sektion för medie- och ekonomisk psykologi, inrymd i botten på en hyresfastighet på Holländargatan i Stockholm. I änden av en dyster korridor ligger hans spatiösa men kala rum. Flyttkartongerna är fortfarande ouppackade sedan flytten från universitetet i höstas, när han tilldelades familjen Bonniers nyinrättade professur i företagsekonomi med inriktning på media. Media det låter som något helt annat än hans tidigare forskning om varumärken och konsumentbeteenden. Men produkt som produkt, resonerar Richard Wahlund, som kommer att fundera över mediernas ekonomiska livsbetingelser utifrån studier av vad som styr konsumenternas medieval. Man köper något för att förpackningen är lockande, och på samma sätt kan det vara med medier. Jag sätter på radion halv sju varje morgon och lyssnar på nyheterna. Sedan lyssnar jag på samma nyheter klockan sju och halv åtta. Är jag verkligen så intresserad av att höra nyheter tre gånger, frågar han retoriskt och fortsätter: Det jag egentligen konsumerar är en röst som

12 gör att jag själv slipper prata. Som fyller rymden med en form av underhållning, kan man säga. Det är inte bara informationen i sig som jag är ute efter. Samma komplexa mönster av uttalade och underliggande behov påverkar all vår konsumtion, oavsett om det handlar om kvällstidningar, smörgåspålägg eller bilar. Richard Wahlund exemplifierar med sin son som har en ipod, Apples populära mp3-spelare. Det var väldigt viktigt för honom att köpa den, men han lyssnar nästan aldrig på musik i den, utan det viktiga är att ha den, att kunna visa den för klasskompisarna. en billigare mp3-spelare med samma funktioner eller ingen spelare alls. I stället insisterade han på att ha en av marknadens dyraste apparater, inte minst känd för sin elegant minimalistiska design. Det verkar irrationellt - på samma sätt som när vuxna åker dyr BMW i stället för billig Skoda, eller klär sig i skjortor med dyr designer-etikett i stället för H&M-lapp i nacken. Men, nej, det är inte alls irrationellt, menar Richard Wahlund. Tvärtom. Det vi eftersträvar är ju en tillfredsställelse och en nytta, och är det förpackningen som ger oss den nyttan, då är det ju egentligen rationellt att köpa förpackningen. Som konsumenter styrs vi i allt större utsträckning av produkters extranyttor. Vi väljer det som engagerar oss, oavsett om det handlar om livsmedel på Ica eller möbler på Ikea. Förr var det mer basnyttorna som styrde, i dag finns det fler aspekter på saker: det ska se fint ut och statusen är viktig i relation till annat, till exempel när det gäller kläder. Och i och med att konsumenternas designkompetens ökar och fler företag jobbar med designen, så ökar konkurrensen i kommunikationen. Det blir svårare att nå ut. Ytans uppgraderade roll gör att förpackningen, bokstavligen, har blivit en del av produkten. En snygg ask säljer bättre än en ful. Det innebär affärsmöjligheter också. Min son kom springande med en schampoflaska en gång, som hade formen av en seriefigur. Det är inte så att han brukar vilja köpa schampo, utan det var ju flaskan i sig som lockade honom, det var den han ville köpa. Genom att jobba med förpackningen kan man utveckla produkter. Men då gäller det att tänka att förpackningens funktion inte bara är förvaring, utan även kommunikation. Richard Wahlund framhåller att mekanismerna innebär konkreta möjligheter för företag i förpacknings- och emballagebranschen. Den som har kompetensen att förstå sin kunds kund, ligger ett steg före och kan skaffa sig en usp, en unique selling proposition. Ett exempel kan vara Risifrutti: tack vare den tvådelade förpackningen öppnade sig en marknad för den i och för sig ganska självklara, men aldrig tidigare särskilt exploaterade kombinationen risgrynsgröt och sylt. Du kommer med en lösning som kundens kund är intresserad av och då har du ju skapat dig en marknad. framtida led saknas ofta, konstaterar Richard Wahlund. Fenomenet kallas marketing myopi; marknadsnärsynthet. Det kan till exempel få en emballagetillverkare att främst anse sig syssla med produktion av material som ska skydda vid distribution. Trots att förpackningens allra viktigaste uppgift kanske snarare är att kommunicera med konsumenten och locka fram dennes köpimpulser. Hänsyn till sådana mönster skulle kunna få långtgående konsekvenser för många produkter. Hur skulle till exempel radioutbudet påverkas om det gjordes med hänsyn till att somliga i första hand knäpper på Morgonekot för att slippa prata så mycket själv? Konsumtionsmönstren och de bakomliggande impulserna bildar en komplicerad väv. Richard Wahlund beskriver en mångfacetterad bild där varje komponent genomgår, gå eller e har genomgått, gått, förändring. Konsumenternas efterfrågan blir allt mer varierande. Konkurrensen mellan producenterna blir allt häftigare och driver fram en större variation av produkter oavsett bransch. Det är svårt för kunderna att hantera detta, de kan inte ta till sig hur mycket information som helst. Så det gäller för producenterna att komma på sätt att stå ut, för då underlättar de kundens val. Om kunden har fjorton likadana produkter att välja mellan, och en produkt som står ut, så väljer ju kunden sannolikt den som är udda. Här kommer varumärkena in i bilden. De hjälper konsumenterna ur frustrationen och invaggar dem i trygghet. De underlättar beslutsprocessen: Om jag tar det här så slipper jag våndas över vad jag ska välja, det här känns tryggt. För några år sedan, när internet etablerade sig som ett vardagsverktyg för de flesta människor, fanns det teorier om att dagarna var räknade för de starka varumärkena. Nätets sökbarhet skulle ge konsumenter möjlighet att göra självständiga, aktiva val byggda på jämförelser av pris och funktion. Så har det inte alls blivit. Då informationen på nätet är osäker, så kommer varumärkena att i stället att bli ännu viktigare.

13 Hur klarar maneten av att binda så mycket vatten när den själv till 96 procent utgörs av vatten? Det har varit utgångspunkten för ett forskningsprojekt som varit inriktat mot att utveckla morgondagens mer högabsorberande blöja. c halmersprofessorn i biopolymerteknologi, Paul Gatenholm, i nära samarbete med professor Anne-Marie Hermansson på SIK (Institutet för livsmedel- och bioteknik), initierade för tre år sedan en kartläggning av manetens - då hemliga mekanism. En sådan kunskap borde kunna användas industriellt, tyckte han: Dagens blöjor använder små pulverpartiklar som suger upp urinen och omvandlar den till gel. Det fungerar i och för sig bra, men upptagningsförmågan hos partiklarna försämras kraftigt när det handlar om saltvatten. Sältan reducerar vätskebindningsförmågan, och eftersom människans kroppsvätskor är salta, är det mindre lyckat. Maneten har redan löst det problemet. Dessutom har den en struktur som bryts ner av naturen till skillnad från dagens syntetblöja. Mycket bra. Vi har lärt oss mycket om manetens strukturegenskaper och vad som gör att den behåller vatten. Riktigt hela mekanismen är inte klarlagd men vi vet vilka olika komponenter som samverkar och hur. Vår arbetshypotes att det handlar om växelverkan mellan proteiner och polysackarider har bekräftats. Att strukturen är mycket hierarkiskt uppbyggd är grunden till att maneten får så goda mekaniska egenskaper trots sin gelaktiga form. Jonerna spelar en viktig roll. Det är intressant att notera att vi i maneten hittar likheter med mänskliga vävnader brosk, t ex. Det styrker människan ursprung till havet. En principskiss över manetens uppbyggnad blir utgångspunkten för den vidare forskningen mot en framtida superabsorbent (se illustration). Om 5-6 år hoppas Paul Gatenholm att ha en prototyp framme. SIK och SLU (Statens landbruksuniversitet) är Gatenholms främsta samarbetspartners. Projektledare Susanne Ekstedt, SIK, är den som under tre år utvecklat tekniker för att studera manetens mekanism. Anne-Marie Hermansson talar om ett inspirationsprojekt. Industrin är intresserad av att få inspiration till morgondagens material i första hand blöjor och liknande produkter. Vi vill lära av naturen för att få idéer om hur man ska kunna göra förnyelsebara produkter. Naturen är smartare än människan i många avseenden, framhåller hon men betonar samtidigt att många biologiska vävnadsstrukturer är ytterst komplexa och därmed svåra att kartlägga och kopiera. Det är inte första gången forskarna kopierar naturen (biomimetik) för att lära sig något nytt och bättre. Havstulpaner har kartlagts för att ge ett lim som är många gånger starkare än vad som kan tas fram på syntetisk väg, och även spindelväv har studerats för att se om den lämpar sig för kirurgi. Paul Gatenholm är övertygad om att det är början: De biologiska systemen är inriktade på ett minimum av energiförbrukning vid framställning. Det gynnar morgondagens mer energihushållande och miljösnålare samhälle. Negativt laddade polysackarider. Lång huvudkedja bestående av hyaluronsyra. Protein.

14 något hårddraget kan utvecklingen inom förpackningsindustrin beskrivas som att gå från bruna boxar med enda syfte att transportera produkten till förpackningen som en strategisk del av kundernas marknadsföring. Idag är ofta förpackningen det som avgör om en produkt säljer eller inte. Allt vårt arbete börjar och slutar med konsumentens behov. Vi vet från forskning att 70 procent av köpbesluten fattas ute i butiken och att det i genomsnitt tar tre sekunder att fatta köpbeslutet, vi måste ha djup kunskap om vad som får kunderna att köpa, säger Wim Wouters, designchef för SCA i Europa. Samtidigt ställer kunderna allt hårdare krav på vad en förpackning ska lösa. Och det räcker inte för SCA att veta vad behoven är idag, för att kunna vara proaktiv måste man veta vad som är nästa steg i kundernas produktutveckling. Kunderna blir allt mer sofistikerade och produkternas livslängd allt kortare. Vi måste hela tiden veta vad som är på gång på våra kunders marknader till exempel vad som blir nästa steg inom mobiltelefoniutvecklingen. Förstår vi inte våra kunders verklighet kan vi inte erbjuda förpackningslösningar som ger kunden en konkurrensfördel, säger Stephen McAneny, vice vd för Sales & Marketing inom SCA Packaging. Utvecklingsarbetet av förpackningar sker utifrån tre huvudområden: att skydda, transportera och exponera produkten. Och inom alla områden blir förpackningslösningarna allt mer sofistikerade. Det kan handla om allt från ett chip som ger information om var i logistikedjan en produkt befinner sig och vilken temperatur den har till förpackningar som håller ölen kall och skyddsförpackningar som väsentligt minskar volymen och kundens transportkostnad. Vi blandar ofta designkompetens från olika produktområden, när människor som har arbetat med förpackningar för champagne och mobiltelefoner möts ökar kreativiteten, säger Wim Wouters. sker i nära samarbete med kunderna vid ett tjugotal designcenters i Europa och USA. Totalt har SCA mer än 250 designers. I november invigdes ett nytt innovationscenter i Bryssel som länkar samman SCA Packagings designcenters och som ska utgöra ett forum där producenter, detaljhandeln och SCAs designers tillsammans kan utveckla förpackningar. Till sin hjälp har man bland annat en databas där idag runt designprojekt som genomförts på SCAs olika designcenters finns dokumenterade. Stöd ges också av ett särskilt FoUcenter, där en mer fördjupad produktutveckling sker. På innovationscentret finns också ett virtuellt system där man i naturlig storlek och tredimensionellt kan se hur förpackningen ser ut i butiken och på hyllan också när den är halvfull. Ett system som SCA är ensamt om. Många gånger är kunderna väldigt osäkra på hur produkten och förpackningslösningen kommer att se ut i butiken. Med det virtuella systemet kan vi ta bort den osäkerheten, säger Wim Wouters. SCAs utveckling från den bruna boxen av wellappp till en full service-leverantör av förpackningar oavsett materialval handlar inte bara om en anpassning till en förändrad omvärld. I grund och botten är det en strategi som syftar till att öka tillväxten och lönsamheten. Den traditionella marknaden med wellpapplösningar för transport är värd runt 20 miljarder euro. Marknaden för materialneutrala förpackningar som löser kundernas och konsumenternas olika behov är värd mellan 120 och 160 miljarder euro. Det finns med andra ord en enorm potential, säger John D. Williams, vd för SCA Packaging Europe.

15 Tork till Kina TENA servicepaket hjälper institutioner inom vårdsektorn att minska sina kostnader. På ett äldreboende utgör kostnaderna för inkontinensprodukter endast omkring 1 procent av budgeten, medan den totala kostnaden för inkontinensvård kan uppgå till hela 15 procent. Personalkostnader Miljövänligare el i Östrand står för nästan hela återstoden. För våra kunder är det viktigt att se till det totala servicekonceptet om de vill sänka sina kostnader. Med TENA servicepaket kan vi erbjuda våra kunder den sakkunskap som behövs för att göra detta, säger Björn Ålsnäs, produktmarknadschef vid SCA Personal Care. Säljpersonalen har ett nära samarbete med kunderna för att bedöma den inkontinensinriktade vården och föreslå förändringar, och man utbildar personalen för att på bästa sätt utnyttja produkterna och för att övervaka resultaten. Servicepaketet lanserades för två år sedan och tillämpas över hela världen. Europe fick högst betyg i World Wildlife Fund (WWFs) granskning i miljöarbetet bland Europas fem största mjukpapperstillverkare: Metsä Tissue, SCA Tissue, Georgia-Pacific, Kimberly-Clark och Proctor & Gamble. Det var andra året i rad som SCA fick högst betyg. WWF granskade spårbarheten i virket, användningen av illegalt virke, graden av återvunnen råvara, utsläpp och öppen- het i miljörapporteringen. SCA Tissue Europe är den enda av de granskade företagen som kan visa att fibrer som används i produktionen av mjukpapper inte kommer ifrån dåligt underhållna skogar, säger WWF i sitt pressmeddelande. SCA uppfyllde 89 procent av kraven som ställdes, vilket betyder att de har högsta miljö- och sociala standarder när det gäller skogsbruk.

16

17

18 8/5 CB 53<=; 7 8/5 A/;;/ =/DA3BB =; 8/5 7 AG2 S 7ABm::3B /BB!" A1/! A1/ A6/>3 I $ K

19

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader SAMMANFATTNING Befolkningens hälsa har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande råder stor ojämlikhet i hälsostatus såväl inom som mellan länderna. Sedan 1990 har den förväntade livslängden vid födseln

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com Munksunds Pappersbruk En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

www.share-project.org Resultat från studien 50+ i Europa

www.share-project.org Resultat från studien 50+ i Europa www.share-project.org Resultat från studien 50+ i Europa Vad händer nu? Nästa steg för 50+ i Europa är att lägga till människors livshistoria till den existerande SHARE-databasen. Genom att koppla samman

Läs mer

50+ i Europa Sammanfattning av inledande resultat

50+ i Europa Sammanfattning av inledande resultat share_en_sw.indd 1 09.04.2006 14:04:49 Uhr share_en_sw.indd 2-3 09.04.2006 14:04:49 Uhr Andelen äldre personer i den totala befolkningen är högre i Europa än på någon annan kontinent och fenomenet med

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Hej! Det du håller i din hand är en hjälp till hur man som förening kan arbeta mot tobak. Det är många olika krafter som drar i våra barns uppmärksamhet -

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST Det betyder att fler vill köpa aktien, vilket i sin tur antagligen leder till att uppgången blir större. Låt inte aktierna ligga i ett bankfack, utan följ med i vad som händer och placera om enligt din

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998) 1 Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Guatemala: x 1,75 Angola: x 4 Peru: x 5 Indien: x 7 Indonesien: x 14,8 Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23 . Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv Hos oss är allt och alla som besökaren möter: Vad vill vi förbättra? Vi vet att vi behöver nå fler internationella gäster för att

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Vilka betydelse har invandringen sedan 50-talet haft på:

Vilka betydelse har invandringen sedan 50-talet haft på: Vilka betydelse har invandringen sedan 50-talet haft på: Befolkningen? Arbetsutbudet? Tillväxten? De offentliga finanserna? Skattekvot? Det finansiella sparande? Invandring är i traditionell ekonomisk

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren Boksammanfattning NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys I den nya tidens digitala och snabbt föränderliga värld har en ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder vuxit fram. Dagens

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Fredagsakademin 22/2-08, kl 14-16 på Regionförbundet Örebro.

Fredagsakademin 22/2-08, kl 14-16 på Regionförbundet Örebro. Dokumentation av seminarium Fredagsakademin 22/2-08, kl 14-16 på Regionförbundet Örebro. Dokumentatör: Fredrik Högberg, enheten för kommunikation och regional utveckling Regionförbundet Örebro Tema: Ungdomar,

Läs mer

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén Digitaliseringen av skolan Jan Hylén DAGENS TEMATA Argumentationen för IT i skolan Historisk genomgång av nationella satsningar Var står frågan idag? Hur ser det ut i Sveriges skolor? Hur ser det ut i

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Svensk finanspolitik 2013

Svensk finanspolitik 2013 Svensk finanspolitik 2013 Finanspolitiska rådets rapport Pressträff 15 maj, 2013 Rådets uppgift Rådets uppgift är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik

Läs mer

Teorier om varför kvinnor föder fler eller färre barn

Teorier om varför kvinnor föder fler eller färre barn Teorier om varför kvinnor föder fler eller färre barn Krångliga begrepp (ord) Vad är en teori? teori är ett antagande som man kan ha mer eller mindre god grund för. Till exempel: Jag har en teori om varför

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN

EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN Investerar i skogsmark inom EU Sju års placeringshorisont Förväntad årlig avkastning 10 12 % Förväntad årlig utdelning 2 5 % SAMMANFATTNING Fonden köper produktiv

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

I den här övningen undersöker vi förändring över tid med hjälp av excel.

I den här övningen undersöker vi förändring över tid med hjälp av excel. Att hitta framsteg Var har medellivslängden ökat snabbast sedan 1970-talet, vilka länder har varit mest framgångsrika med att bekämpa barnadödligheten och var har inkomsten ökat mest de senaste åren? I

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer