En blick in. i framtiden. Siemens magazine. Så får du in en fot på Siemens TÄVLING. globala megatrender styr Siemens strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En blick in. i framtiden. Siemens magazine. Så får du in en fot på Siemens TÄVLING. globala megatrender styr Siemens strategi"

Transkript

1 Siemens magazine Stora utmaningar för kreativa människor Så får du in en fot på Siemens En blick in TÄVLING Vinn en heldag i turbinens tecken. i framtiden globala megatrender styr Siemens strategi globala megatrender styr Siemens strategi

2 Ledare Siemens har svaren En cigarrask, lite koppartråd och flödande fantasi det var allt Werner von Siemens behövde för att konstruera världens första visartelegraf. I dag, 160 år senare, är Siemens ett globalt företag med tusentals uppfinningar i portföljen. Vad sägs om magnettåg i drygt 400 km/h, datortomografer för skiktröntgen och lysdioder med en livslängd på timmar? Siemens verksamhet spänner över industrioch byggnadsautomation, belysning, energi, finansiering, hushållsapparater, IT och telekommunikation, medicinsk teknik och trafikteknik. Globalt är vi medarbetare, varav 4700 i Sverige. Världen ställer allt tuffare frågor om miljön, industrin och människors liv och Siemens har svaren! Vi utgår från två globala megatrender: urbanisering och demografisk förändring allt fler människor flyttar till städerna och vi blir äldre och äldre. Det skapar nya behov inom exempelvis infrastruktur och hälsovård, och förhoppningsvis nya, briljanta innovationer. Det här magasinet är en introduktion till Siemens, för att ge dig en tydligare bild av vad vi gör, vilken kompetens vi har behov av och vad vi kan erbjuda som arbetsgivare. Trevlig läsning! Robert Müller informationschef Siemens Sverige AB PRODUKTION Blackboard AB TRYCK/REPRO Sundbybergs tryckeri FOTO Omslag: Scanpix och Siemens Martina Holmberg TEXT Catharina Malmfors Annika Wallin TÄVLING Vinn en heldag i turbinens tecken. Tävla och vinn en heldag i Finspång för dig och två kom pisar. Ni får en specialguidad tur bland våra magnifika ång och gasturbiner och en lunch med några intres santa representanter från företaget. Vi står för resan till och från Finspång oavsett var ni bor i Sverige. Självklart vill vi inte att ni lämnar Siemens tomhänta, därför får ni med er en varsin present hem. Vi kommer även att lotta ut ett antal priser till er som deltar i tävlingen, men inte vinner heldagen i Finspång. 1. Vilka är de två megatrenderna som Siemens bygger sin strategi på? 2. Var ligger Sveriges största vindkraftspark som Siemens bygger på uppdrag av Vattenfall? 3. Vilket år konstruerade Werner von Siemens världens första visartelegraf? Och utslagsfrågan: 4. Varför vill du vinna en heldag i Finspång? Motivera med max 200 ord! Mejla dina svar (som du hittar i tidningen) till Vi kör tävlingen tre gånger med tre olika deadlines: 31 december 2007, 31 maj 2008 och 31 december Lycka till! Vi förbehåller oss rätten att publicera namn och bild på vinnarna. 2 Siemens Magazine

3 Innehåll Innehåll 4 En blick in i framtiden De två globala megatrenderna urbanisering och demografisk förändring indikerar vilka tjänster och produkter Siemens behöver utveckla i framtiden. 6 Siemens skapar framtidens arenor För att kunna möta kundernas allt mer komplexa behov, satsar Siemens på allt-iett-lösningar. Konceptet, Siemens One, är särskilt framgångsrikt vid byggen av arenor. 11 Röntgenrör som räddar liv Siemens revolutionerande datortomograf SOMATOM Definition ger tydliga bilder i realtid även på ett hjärta som slår snabbt. 18 Så får du in en fot på Siemens Oavsett vilken karriär du skissar på, erbjuder Siemens möjligheter att förverkliga den. Så här får du in en fot. 22 Det här är Siemens Siemens lösningar förbättrar miljön, industrin och människors liv. Det här är företagets åtta verksamhetsområden. 8 Fokus på hållbarhet Siemens sätter miljöfrågor och socialt ansvar högt upp på agendan. 12 Chef med inre lugn Möt medarbetaren Gunnar Wik, som strävar efter att hitta en balans mellan hur mycket han ska lägga sig i och hur mycket han ska låta medarbetarna sköta sig själva. 19 En historia om framtiden Visartelegrafen, dynamon, höghastighetståg... Historien om Siemens är historien om det ständiga sökandet efter framtidens lösningar. 15 Affärstänkande ekonom Möt medarbetaren Emma Rönnmark, som har varit med och genomfört försäljningen av ett 3G-nätverk till en kund i Lettland. Siemens Magazine 3

4 En blick in i framtiden

5 Reportage megatrends Världen ställer allt tuffare frågor om miljön, industrin och människors liv. Siemens har svaren. Allt fler människor flyttar till städerna och vi blir äldre och äldre. De två globala megatrenderna indikerar vilka tjänster och produkter Siemens behöver utveckla för att fortsätta vara ett framgångsrikt företag. Text: Catharina Malmfors Foto: Siemens Siemens har identifierat två globala trender: urbanisering och demografisk förändring. Urbaniseringen innebär att allt fler män niskor kommer att bo i städer under 2007 räknar man med att det för första gången kommer att bo fler människor i städerna än på landsbygden. Det kommer också att bli vanligare med megastäder, det vill säga städer som har fler än tio miljoner invånare. Den andra stora trenden, demografisk förändring, handlar om att vi blir allt fler människor på jorden och att vi lever allt Mobiliteten ställer allt högre krav på effektiva och säkra transportsystem längre. Det medför att antalet äldre männ iskor kommer att öka kraftigt. Så här påverkar de två globala megatren derna ett antal områden där Siemens redan i dag är en stark leverantör. Vård och äldreomsorg De ökade kraven inom vården och äldreom sorgen är inte bara en effekt av att de äldre blir fler. Bilden påverkas även av den närmast epidemiartade ökningen av livsstilsrelaterade sjukdomstillstånd såsom fetma och diabetes. Vårdsektorn kommer behöva effektivisera sitt arbete, vilket innefattar allt från träffsäkrare diagnos och behandlingsmetoder till effekti vare IT lösningar. Naturresurser Olja, färskvatten och vissa metaller är exem pel på resurser som kommer att konsumeras i accelererande takt. Det medför ökad konkur rens på en rad marknader, inte minst inom energiområdet. Både konsumenter och pro ducenter kommer att kräva högre effektivitet och en större mångfald av teknologier. Miljö Med den ständigt växande världsbefolk ningen ökar trycket på miljön. Klimatför ändringarna leder till såväl svårbemästrade, hotande väderfenomen som folkhälsopro blem. Miljöproblemen har ett nära samband med överkonsumtion av naturresurser, men är också en effekt av att mobiliteten i samhället ökar. Mobilitet Globaliseringen medför ökade krav på mobi litet, vilket gäller både människor och infor mation. Vid sidan av utvecklingen inom IT, ställer mobiliteten allt högre krav på effektiva och säkra transportsystem. Trygghet och säkerhet Megatrenderna medför en växande hotbild som består av allt från terrorism och ökad brottslighet till ekonomisk osäkerhet och naturkatastrofer. Behovet av säkerhetslös ningar finns på flera nivåer: individ, företag och land. New York Energi till 1 miljon människor på Long Island Long Island är ett tätbebyggt område som gränsar till New York City. Invånarna vill ha säker, billig elektricitet, men inga kraftsta tioner och kraftledningar. Lösningen är en HVDC kabel (high voltage direct current), som överför elektricitet till Long Island från New Jersey, som är glesare befolkat. Kabeln är drygt 100 km lång och löper under vattnet. Siemens bidrag är de två konverteringsstationerna: stationen i New Jersey konverterar växelström till likström, stationen utanför Long Island konverterar likströmmen tillbaka till växelström. Det är nämligen omöjligt att överföra växelström över så långa avstånd. Projektet slutfördes sommaren Moskva Höghastighetståg i 250 km/h till St Petersburg 2010 kommer Siemens höghastighetståg att börja trafikera Moskva St Petersburg, en sträcka på drygt 600 km. Med de nya tågen minskar restiden med en timme. Singapore Filtrering av m 3 vatten per dag I takt med att befolkningen i Singapore ökar, förbrukas allt mer vatten. Siemens bidrar till ett hållbart system genom att tillhandahålla högteknologiska reningsfilter till ett av de största vattenverken. Verket har i dag kapacitet att rena m 3 vatten per dag. År 2012 ska siffran ha höjts till m 3, vilket motsvarar 20 procent av Singapores vattenbehov. São Paulo 1 sjukhus, 1 dag, 200 diagnoser och 50 operationer De medarbetarna på Sírio Libanês Hospital, i Brasiliens största stad São Paulo, hinner dagligen ställa diagnoser och utföra 50 operationer. Siemens bidrag är högteknologisk utrustning som används inom bland annat kardiologi (hjärtsjukdo mar), onkologi (tumörsjukdomar) och geriatrik (åldrandets sjukdomar). Ledstjärn an har varit att skapa bra arbetsflöden. Siemens Magazine 5

6 Siemens One Siemens skapar framtidens arenor Att fotbolls-vm i Tyskland 2006 blev en sådan succé är delvis Siemens förtjänst. Företaget bidrog med en mängd tekniska lösningar, som gav åskådarna säkerhet och komfort. Fast när bollen närmade sig mål och hejaklackarna brast ut i allsång, var det nog ingen som ägnade belysningen, brandlarmet och IT-säkerheten en tanke. Text: Annika Wallin och Catharina Malmfors Illustration: Johan Röstwall I 160 år har Siemens levererat världsledande tjänster och produkter inom bland annat IT, belysning, energi, medicinsk teknik och trafikteknik. Tidigare har de olika verksam hetsområdena mest agerat på egen hand. Men för att kunna möta kundernas allt mer komplexa behov, satsar Siemens nu på totallösningar som spänner över flera olika verksamhetsområden. Konceptet, Siemens One, kan tillämpas på exempelvis hotellkedjor, kontor, sjukhus, industrier och flygplatser. Särskilt fram gångsrikt är konceptet när det gäller arenor Siemens har designat och byggt tekniska lösningar för arenor i mer än 30 år. Förutom fotbolls VM i Tyskland 2006, där Siemens var med och genomförde integrerad arenateknologi till Berlin Olympiastadion, var Siemens med och förverkligade fotbolls EM i Portugal 2004 och OS i Aten Här är några av många, många tekniska möjligheter när Siemens tar sig an en arena ur perspektivet Siemens One. Självklart är inte allt fokus på sportevenemang, lika viktigt är det att arenan uppfyller de högst ställda kraven vid konserter, mässor och A och O vid drift av en arena är att uppfylla alla målgruppers krav: Atleter och utövare kräver optimala förutsättningar, tydlig information och ändamålsenliga utrymmen för att prestera maximalt. TV och press behöver snabb och till förlitlig informationsteknologi. Operatören av arenan ska hela tiden ha full kontroll på vad som sker och ha väl utformade rutiner för olika händelser. VIP gäster ska snabbt kunna ta sig till sina lounger, där det erbjuds video on demand, internet, konferens möjligheter och andra faciliteter. Besökare ska enkelt kunna boka sina biljetter och ta sig till sina platser. De ska känna sig säkra på och kring arenan. Totalupplevelsen är i fokus, arenan ska erbjuda en bra atmosfär. andra evenemang. Intelligenta biljetter Intelligenta bil jetter har många fördelar. Biljetten verifierar identiteten på besökaren och ger sedan tillträde till den del av arenan där besökaren ska sitta. Den intelligenta biljetten kan även kopplas till erbjudanden som till exempel en fotbollsklubb har för sina medlemmar. Det går att använda biljetten för att betala på restauranger, kiosker eller affärer, antingen direkt på arenan eller via internet. Parkerings- och trafiksystem Besökaren kan boka parkeringsbiljetten hem ma, via datorn, och sedan följa elektronisk skyltning längs vägarna mot arenan, in på rätt ställe i parkeringshuset. Den som inte har förbokat guidas till lediga parkeringsplatser när han eller hon kommer till arenaområdet. Integrerad säkerhet En övervakningscentral övervakar hela are nan i realtid. Med hjälp av kameror kan man zooma in olika delar av arenan. De moderna 6 Siemens Magazine

7 Siemens One säkerhetssystemen uppfyller samtliga krav som FIFA och UEFA ställer på säkerhet vid stora arrangemang. Data och kommunikationsnät Moderna lösningar för datanät erbjuder möj ligheter för voice over IP, sound over IP och video over IP. IT säkerhetssystem övervakar datatrafik för att förhindra otillbörlig kommu nikation. Om virus upptäcks hanteras dessa i strukturerade säkerhetszoner. Komfort I den moderna arenan styrs allt från vatten till värme och ventilation via sofistikerad tek nologi. Styrning och reglering knyts samman i ett överordnat system som övervakas kon tinuerligt. Systemet bidrar till att optimera komfort, säkerhet och driftekonomi samtidigt som det bidrar till energibesparingar. Energi En tillförlitlig och säker leverans av energi är en av de viktigaste funktionerna i arenan. För att klara ett strömavbrott finns till exempel flera olika system för att mata fram kraft. Läs mer om Siemens arenor på Siemens Magazine 7

8 Socialt ansvar och miljö Fokus på hållbarhet Självklart vill Siemens tjäna pengar, men det får inte ske på bekostnad av miljön. Lika viktigt är det att vara en god samhällsaktör och bidra till människors välbefinnande. Text: Catharina Malmfors Foto: Siemens Effektivisering av turbiner Siemens Industrial Turbomachinery, det största affärsområdet inom Siemens Sve rige, tillverkar ång och gasturbiner som till exempel producerar värme och el. En stor utmaning är att tillgodose den ökade efter frågan på energi utan att äventyra miljön för kommande generationer. Nedan är några av många åtgärder som affärsområdet vidtar inom miljöområdet: Siemens turbiner drivs med fossila bräns len eller naturgas. För att minska påverkan på miljön satsar bolaget stora resurser på att förbättra turbinernas effektivitet och därmed minska utsläppen. Turbinerna är byggda för att vara i gång 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. De stora utsläppen sker vid start, då man ska få ett 30 tal brännare att tända samtidigt. När turbinerna testkörs på fabriken används därför naturgas, vilket ger en snabbare tändning och lägre utsläpp än fossila bränseln. Siemens använder bara miljöfordon. Det gäller såväl företagets egna fordon, medarbetarnas tjänstebilar och bilarna hos till exempel Finspång taxi i Siemens avtal med taxibolaget ingår att alla resor ska ske i miljöbilar. Siemens har högt ställda mål för att sänka den totala energiförbrukningen inom bolaget, vilket exempelvis görs genom att se över uppvärmning och kylning i produktionen. Siemens verksamhet är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO Siemens prioriterar leverantörer som är ISO certifierade. Teknik för etanolframställning Siemens har stor, internationell erfarenhet av teknik för etanolframställning. På meritlistan finns 300 etanolfabriker över hela världen, bland dem 60 procent av alla etanolanläggningar som byggts i USA sedan 2000 samt världens största etanol anlänning, i Jilin, Kina. Siemens skräddarsydda lösningar för eta nolanläggningar inkluderar processtyrning, processinstrumentering och analys. Därtill erbjöds intelligenta energilösningar och ett långvarigt åtagande med service och support. Etanol tillverkas av växter, exempelvis vete och sockerrör, samt skog. E85, som bränsle med 85 % etanol och 15 % bensin kallas, släpper ut mindre växthusgaser och anses vara ett mer miljövänligt drivmedel än till exempel bensin och diesel. 8 Siemens Magazine

9 Socialt ansvar och miljö Sveriges största vindkraftspark Siemens bygger Sveriges största vindkraftspark på uppdrag av Vattenfall. Vindkraftsparken, som är belägen på Lillgrund strax sydost om Öresunds bron, tas i drift hösten 2007 och består av 48 stycken vindkraftverk med en total effekt på 110 megawatt. Produktionen från Lillgrund beräknas ge hushållsel till hem. Projektet är mycket större än vad som syns ovanför vattenytan Siemens ansvarar inte bara för vindturbinerna, utan även för integrationen av den elektriska infrastrukturen. Siemens en del av samhället Siemens spelar en viktig roll i samhället. Dels med tanke på att företaget har medar betare runtom i Sverige, dels med tanke på att så många människor direkt eller indirekt kommer i kontakt med Siemens lösningar och produkter. Varje ort där Siemens har verksamhet har sitt eget sätt att delta i samhällslivet. I Fin spång riktas aktiviteterna särskilt mot skolor, idrott och kultur. Här är några exempel: Siemens är delägare i det lokala Curt Nicolin Gymnasiet, som erbjuder industriinriktade program. Skolan, som är en friskola med riksintag, bygger på mycket praktik som görs ute på företaget. Dessutom sponsrar företa get med ekonomiska resurser. Siemens satsar även tid och kraft på att vara närvarande på högskolor och universitet runt om i Sverige. Siemens har sedan många år tillbaka ett sam arbete med högstadieskolor i närområdet. Det årliga Grosvadsprojektet, på Grosvadsko lan, handlar om att väldigt handgripligt lära ut erfarenheter från industrins sida om hur det är att driva ett företag. Marknadsföring, försäljning, kundkontakt och redovisning är några av områdena som avhandlas. Siemens sponsrar en hel del föreningar inom idrott och kultur, aktiviteterna har vanligtvis en koppling till medarbetarna. Det kan exem pelvis handla om sponsring av den kör som en medarbetare sjunger i, eller det fotbolls lag som en medarbetares barn spelar i. Cleantech för en rikare, renare framtid Förnyelsebara energikällor och miljövänliga alternativ till det vi konsumerar i dag, går under det nymyntade begreppet cleantech. För Siemens är det en given framtidsmarknad den innebär nya affärsmöjligheter och bidrar samtidigt till en bättre värld. Siemens Magazine 9

10 Utveckling Affärsområdet Siemens Industrial Turbomachinery utvecklar, säljer och levererar gas och ångturbiner. Företaget kan också leverera hela anläggningar. Kunden kan alltså beställa en färdig anläggning där alla komponenter är på plats och sammankopplade så att det bara är att sätta igång driften. Turbiner tuffare än flygplansmotorer Turbinerna som utvecklas på Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång används bland annat till att generera el till kraftbolag och industrier. Företaget satsar nu stort på att minska turbinernas påverkan på miljön. Text: Annika Wallin Foto: Siemens På utvecklingsavdelningarna i Finspång, som har 300 anställda och 150 externa konsulter, händer det grejer. De stora projekten kan vara på en halv miljard kronor och sträcka sig över mer än fem år. Ett stort projekt kan exempelvis innebära att vi tar fram en helt ny turbin. För att uppnå marknadskraven måste vi använda den senaste teknologin inom både design och tillverkning, säger Ola Johansson som är ansvarig för Forskning & Utveckling. En gasturbin kan enklast beskrivas som en flygplansmotor som står på marken. Men turbinerna har anpassats för att klara de tuffa villkoren i industrin. Flygplanens motorer går bara på maxfart just när planet lyfter. Men våra turbiner måste orka en sådan hög belastning dygnet runt i många år. hållfasthet eller att räkna ut när olika kompo nenter kommer att gå sönder, så att de kan bytas i tid. För att garantera att vi har tillgång till spetskompetens även i framtiden, satsar vi på samarbete med högskolor och universitet. Till exempel har vi flera doktorander igång just nu och tillsammans med Energimyndi gheten vill vi öka intresset ännu mer för det här teknikområdet. Solenergi en del av miljösatsningarna Siemens tänker också långsiktigt när det handlar om miljön. Vi tittar kontinuerligt på hur vi ska kunna uppgradera den befintliga maskinparken så att den förbrukar mindre bränsle och producerar mindre utsläpp. Samtidigt bedriver vi utveck ling med turbiner som går på biobränsle. Siemens är också världsledande på att leve rera ångturbiner som går på solkraft. Just nu finns 23 stycken sådana i världen. De drivs med ånga som genereras från enorma solspeglar på 100 hektar. Ångan leds sedan in i turbinen som börjar snurra och generera energi. Sådana stora solspeglar finns till exempel i Nevadaöknen i USA och i bergen i Spanien. Vi arbetar mycket med att utveckla den här tekniken som hör framtiden till. Löser problem innan de uppstår De gasturbiner som görs i Finspång levererar mellan och hästkrafter, vilket betyder en effekt på megawatt. Mån ga används för att pumpa upp olja och gas på plattformar i havet och sedan transporte ra detta i pipelines. Andra turbiner genererar el till kraftbolag och industrier. Turbinerna ska hålla och vara pålitliga även efter tio års bruk i olika klimat och med hög belastning. Utvecklingsavdelningarna arbetar därför med att hitta och lösa problem innan de uppstår hos kunden. Det kan handla om att utveckla nya komponenter med bättre SGT5 8000H är världens mest kraftfulla gasturbin den har en effekt på 340 megawatt, vilket motsvarar effekten från 13 jumbojetmotorer! Den är dock inte utvecklad i Finspång, utan av kollegor i Tyskland. 10 Siemens Magazine

11 Utveckling Med SOMATOM Definition kan Anders Persson, överläkare på Universitetssjukhuset i Linköpng, skanna en hjärtpatient på halva tiden mot normalt. Röntgenrör som räddar liv Ett hjärta som rusar. Numera kan läkare se detta i realtid med hjälp av Siemens nya datortomograf SOMATOM Definition. Inom akutsjukvården är detta något av en revolution. Text: Annika Wallin Foto: Fotograf Oskar I slutet av 1990 talet hade röntgentekniken hamnat i en återvändsgränd. Undersöknin garna krävde allt högre effektförbrukning och röntgenrören behövde bli större och större. Det höll inte i längden. Därför inledde Siemens en intensiv forskning för att ta fram ett rör som var minst lika bra, men mindre. Genombrottet kom när utvecklingsteamet i Tyskland hittade en ny kylningsmetod. Det nya röret, som kyls enbart med olja, blev så litet att det plötsligt fick plats två rör i en och samma datortomograf. Att kunna ha två rör i samma system innebär enorma fördelar både kliniskt och tekniskt, säger Lars Karlsson som är Siemens produktchef för datortomografi i Sverige och Finland. Halverar mängden rötgenstrålning Den nya datortomografen med två rör, som döpts till SOMATOM Definition, lanserades Intresset bland kunderna var stort och 2006 installerades det första svenska Definition systemet på Universitetssjukhuset i Linköping. Överläkare Anders Persson, som är ansvarig för den kliniska forskningen kring Definition, är mycket nöjd med den nya apparaten. Definition har stora fördelar när man arbetar med akutsjukvård. Den är snabbare än konventionella datortomografer, vilket in nebär att vi kan få tydliga bilder i realtid även på ett hjärta som slår snabbt. Tidigare var vi tvungna att första injicera betablockerare för att lugna ned hjärtat. Det komplicerade och förlängde hela diagnostikförfarandet och det är det sista man vill i en akutsituation. Definition skannar dessutom en hjärtpatient på halva tiden mot normalt, vilket i sin tur halverar mängden röntgenstrålning, säger Anders Persson. Arbetar med olika energinivåer På Universitetssjukhuset i Linköping pågår just nu en intensiv klinisk forskning kring Definition. Ett spännande område handlar om att kunna se kroppens blodkärl bättre. I traditionella datortomografer är det svårt att se skillnad på blodkärlen och benvävnaden. Men när man injicerar jod i blodkärlen och sedan låter de två rören i Definition arbeta med olika energinivåer, kan man skilja ut blodkärlen från skelettet eller annan kalkhal tig vävnad. På så vis kan vi upptäcka njursten och se förkalkningar på kärlväggarna lättare, säger Anders Persson. SOMATOM Definition är efterfrågad un der 2007 har Siemens installerat fem sådana datortomografer runt om i Sverige och Lars Karlsson får många telefonsamtal om produkten från olika sjukhus. Det är roligt att vara del av en process som leder fram till att sjukvården får tillgång till ny, förbättrad teknik som kan rädda livet på människor. Affärsområdet Siemens Medical Solutions är verksamt inom utveckling, marknadsföring och försäljning av medicinsk teknik och IT lösningar för sjukvården. Inom medicinsk teknik finns produkt områdena röntgen, datortomografi, magnetkamerateknik, mammografi, molecular imaging och ultraljud. Siemens Magazine 11

12 Jag & Siemens Namn: Gunnar Wik Ålder: 33 år Jobbar som: Chef för en avdelning som ansvarar för kommersiella & finansiella frågor rörande anläggningsverk samheten Affärsområde: Siemens Industrial Turbomachinery Verksamhetsområde: Energi Utbildning: Civilingenjör inriktning teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings tekniska högskola, examen 2001 På Siemens sedan: 2001 Siemensfavorit: Ång och gasturbiner, för deras komplexitet och låga miljöutsläpp. Andra favoriter är Siemens kylar och frysar, eftersom de lagrar min mat. Chef med inre lugn Projekt i miljardklassen kräver sin man. Gunnar Wik, chef för kommersiell & finansiell planering och uppföljning inom Siemens kraft- och anläggningsverksamhet, ser till att ekonomin är lika säker som tekniken. Text: Catharina Malmfors Foto: Martina Holmberg Hur hamnade du på Siemens? Jag var intresserad av kraft och värme genererande industri och ville jobba i ett företag med bred, internationell verksamhet. Traineeprogrammet på Siemens Industrial Turbomachinery har väldigt gott renommé inom universitetsvärlden, jag sökte och kom med. Vilken var din första riktiga tjänst? Som kvalitetsansvarig inom anläggnings verksamheten. I den rollen jobbade jag bland annat med harmonisering av arbetssätt och IT verktyg mellan kontor i Tyskland, Sverige och Holland. Ett par år senare erbjöds jag att bli kommersiell projektledare i ett leverans projekt till Italien, vilket jag tackade ja till. Berätta om Italienprojektet! Vi hade fått i uppdrag att bygga delar av en kraft och värmeanläggning i närheten av Bergamo. Projektet pågick under två år; det första året vigdes åt planering, konstruktion och upphandling, det andra året monterade och driftsatte vi utrustningen på plats. Min roll var att hålla koll på den finansiella plane ringen och uppföljningen, kontraktsärenden, valutasäkringen, hanteringen av försäkringar, bonder, garantier, etcetera. Jag bodde aldrig i Italien, men reste ofta dit. Och i dag är du chef för den kommersiella/ finansiella delen av anläggningsverksamheten. På vilka meriter fick du det jobbet? Svårt att säga. Förmodligen har det att göra med att jag är tydlig, har ett inre lugn och är hängiven mitt arbete. Vad är tjusningen med jobbet? Jag älskar att jobba i projektverksamhet! I och med att projekten löper över relativt lång tid, skapas väldigt sammansvetsade gäng. Som chef har man dessutom förmånen att vara involverad i alla pågående projekt. Och var är svårigheten med att vara chef? En svårighet är att hitta balansen mellan hur mycket man ska lägga sig i och hur mycket man ska låta medarbetarna sköta sig själva. Slutligen, vad är det bästa med att jobba på Siemens? Jag har alltid varit intresserad av att bredda mig, och det har jag möjlighet att göra här. Bara en sådan sak som att jag pluggade teknik, men i dag jobbar med ekonomi. Bara man visar vad man vill och kan, får man väldigt god uppbackning. 12 Siemens Magazine

13 Jag & Siemens Trainee med balanssinne På Siemens får man ingen hjältestatus av att jobba övertid företaget sätter stort fokus på balans mellan arbets- och privatliv. Det vet Elin Löfblad, som under sin traineetid har jobbat på fem avdelningar inom företaget. Text: Catharina Malmfors Foto: Martina Holmberg Berätta om uttagningen till traineeprogrammet! Först blev jag intervjuad av Nova100, ett nätverk för studenter. Tillsammans med 23 andra personer blev jag inbjuden till två re kryteringsdagar i Finspång, då vi bland annat fick göra gruppövningar samt muntliga pre sentationer på svenska och engelska. Sedan fick vi genomgå ett personlighetstest och en sista intervju. Slutligen blev jag och tre andra personer, en tjej och två killar, erbjudna att gå programmet. Hur är programmet upplagt? Under programmets fjorton månader är man placerad på fem olika ställen, varav ett utomlands. Det var upp till mig att söka avdelningar jag var intresserad av, och för att få med så mycket som möjligt i bagaget blandade jag friskt: affärsutveckling, produktutveckling, ekonomi, forskning och utveckling... Utlandsperioden gjorde jag på ett försäljningskontor i Kuala Lumpur. Jag har bara några veckor kvar på programmet och har börjat kolla på lediga tjänster som verkar intressanta. Hur skulle du beskriva arbetsklimatet på Siemens i Finspång? Varmt och familjärt. Folk är väldigt öppna och trevliga, många känner varandra privat också dels är Finspång en relativt liten ort, dels satsar Siemens mycket på sport och fritidsaktiviteter för medarbetarna. Vilka aktiviteter deltar du själv i? Jag bor i Norrköping och tränar på Nautilus, Siemens subventionerar träningskortet. Jag är även med i nätverket Snurr. Det är inget officiellt nätverk, utan en mejllista där folk inom Siemens mejlar ut en förfrågan när de vill hitta på något. Det kan handla om after work, konserter, fika, pepparkaksbak... Spontant och opretentiöst! Hur fungerar det att pendla mellan Norrköping och Finspång? Bra, med expressbussen tar det bara 30 minuter. Jag har även många kollegor som pendlar från Linköping. Och jag vet en tjej som pendlar från Stockholm! Hon kommer lite senare, går lite tidigare och jobbar på tå get. Siemens är väldigt bra på det sättet, det finns en vilja att skapa smarta lösningar så att medarbetarna får ihop sina liv. Som trainee har jag varit runt en del i företaget, och över allt poängterar cheferna hur viktigt det är med balans mellan jobb och privatliv. Man får ingen hjältestatus av att jobba övertid. Namn: Elin Löfblad Ålder: 27 år Jobbar som: Trainee Affärsområde: Siemens Industrial Turbomachinery Verksamhetsområde: Energi Utbildning: Civilingenjör inriktning maskinteknik, Chalmers tekniska högskola, examen 2006 På Siemens sedan: 2006 Siemensfavorit: Fujitsu Siemens datorerna, de är miljövänligare än många andra datorer på marknaden. Siemens Magazine 13

14 Jag & Siemens Djupdykande SAP-konsult SAP-konsulten Kristina Hansson jobbar med ett av Sveriges mest kritiska system som i dagsläget berör fem miljoner människor: Försäkringskassans utbetalningssystem. Text: Catharina Malmfors Foto: Martina Holmberg Vad gör Siemens på Försäkringskassan? Vi har fått i uppdrag att modernisera deras utbetalningssystem. I dagsläget används ett system som de har byggt själva, men på grund av pensionsavgångar och att koden är så gammal att ingen längre lär sig den, håller de på att tappa all kompetens om sy stemet. Vår roll är att skapa ett nytt, baserat på affärssystemet SAP. Vilken är din roll i projektet? Jag är applikationskonsult, vilket innebär att jag synkar SAP systemets funktioner med Försäkringskassans verksamhet. Inlednings vis satte jag mig in i hur organisationen är uppbyggd och vilka processer som finns, ex empelvis hur utbetalningar verkställs och på vilka dagar. Utifrån den kunskapen skapar vi ett system som stödjer Försäkringskassans verksamhet. Hur länge pågår projektet? Ungefär två år. Just nu befinner vi oss i testfasen: systemet är uppsatt och vi kör igenom utbetalningsfiler för att säkerställa att rätt summa hamnar på rätt konto på rätt dag. Om två månader tas systemet i paral lelldrift, alltså parallellt med dagens system. Planen är att SAP systemet tar över om sex månader. Vad har systemet för betydelse för mig som svensk medborgare? Stor! Systemet betalar ut alla våra socialförsäkringar, det vill säga pensioner, sjukförsäkring, föräldraförsäkring, etcetera. Alla människor i Sverige berörs av systemet någon gång i livet. Har Siemens levererat produkter också? I just det här projektet har vi även levererat hårdvara från Fujitsu Siemens Computers. Men den stora delen av affären är vår kompetens och SAP licenser, som vi är återförsäljare av. Vad är roligast med jobbet som SAPkonsult på Siemens? Att jobbet är så varierande, varje gång jag byter projekt känns det som att byta jobb. Jag skulle inte klara av att ha samma arbets uppgifter varje dag, det skulle tråka ut mig. Just nu jobbar jag heltid på Försäkringskas sans huvudkontor, om ett halvår när det nya systemet är i drift väntar något helt nytt. Och vad är svårast? Samma sak som gör jobbet roligt: att komma till en ny kund och lära sig orga nisationen lika bra som de som jobbar där. Ja, det är bara att djupdyka! Namn: Kristina Hansson Ålder: 30 år Jobbar som: SAP konsult Affärsområde: Siemens IT Solutions and Services Verksamhets område: IT och telekommunikation Utbildning: Högskoleingenjör inriktning industriell ekonomi, Gävle högskola, examen 2000 På Siemens sedan: 2002 Siemensfavorit: Den där lyxiga espressomaskinen som mal kaffet själv. 14 Siemens Magazine

15 Jag & Siemens Namn: Emma Rönnmark Ålder: 35 år Jobbar som: Affärsområdesekonom Affärsområde: Siemens IT Solutions and Services Verksam hetsområde: IT och telekommunikation Utbildning: Civilekonom inriktning internationell eknomi, Handelshögskolan i Göteborg, examen 1996 På Siemens sedan: 2001 Siemensfavorit: Gigaset, en suverän telefon. Affärstänkande ekonom Fyra ögon ser bättre än två: på Siemens tillämpas fyra-ögon-principen. Ekonomen Emma Rönnmark granskar bland annat affärsmodeller, avtal, kalkyler och risker. Text: Catharina Malmfors Foto: Martina Holmberg Vilken är din roll på Siemens? Jag är ekonomichef på en enhet som erbjuder IT lösningar inom outsourcing och affärssystem. Vilka är era kunder? Vi vänder oss främst till den tillverkande industrin, serviceindustrin och den offentliga sektorn. En annan viktig kundgrupp är alla bolag inom Siemenskoncernen i Sverige. Vad är det roligaste med ditt jobb? Att jag har så stort ansvar, det är det abso lut roligaste. Vi tillämpar fyra ögon principen, vilket innebär att viktiga beslut alltid fattas av minst två personer. Jag jobbar nära affärsområdeschefen och tillsammans sätter vi upp mål för verksamheten och ser till att affärerna går ihop. De flesta ekonomroller på Siemens kräver att man har ett genuint intresse för affärerna bakom siffrorna. Vilka andra spännande ekonomjobb har du haft under dina år på Siemens? Det var väldigt kul när jag satt som länk mellan mobila nätverksdelen i Sverige och Siemens huvudkontor i München. Den svens ka verksamheten har mandat att sälja tjänster och produkter upp till en viss nivå. Vid större affärer går huvudkontoret in, för att bedöma risker och hjälpa till. En av de största affär erna jag var med och genomförde var när vi sålde ett 3G nätverk till ett kund i Lettland. Vad är det bästa med Siemens som arbetsgivare? Att de flesta yrkesroller som finns inom näringslivet även finns inom Siemens. Man kan jobba med utveckling, tillverkning, försäljning, finansiering... Bara man vet vad man vill och kommunicerar det, har man möjlighet att jobba med i princip vad som helst, var som helst. Vilket är ditt nästa steg inom Siemens? Det vet jag inte än, men jag vill fortsätta utvecklas som ledare och är redo att ta ett större ansvar. Hur ska du uppnå det? Ett steg på vägen var när jag gick hos en personlig coach förra året, en jobbförmån. De där träffarna lärde mig mycket om mig själv: mina styrkor och svagheter, hur jag fattar beslut och agerar i olika situationer. Jag har även en bra dialog med min chef om hur jag ska utvecklas. Det finns inga löften om framtiden, däremot en del planer. Siemens Magazine 15

16 Niklas Lundin, Jenny Sundberg och Håkan Lindgren tycker att Finspång är en bra plats på jorden. Bra laganda i spännande miljö

17 Vi & Siemens Kollegorna Jenny, Håkan och Niklas trivs tillsammans. Och de gillar teknik. De arbetar på Siemens utvecklingsavdelning i Finspång och ska se till att gasturbinen SGT-600 får ett långt och problemfritt liv. Text: Annika Wallin Foto: Martina Holmberg Det är en fredag i september. Luften är klar och hög. Kollegorna Jenny Sundberg, 26 år, och Hå kan Lindgren, 33 år, har varit ute och sprungit under lunchen. Svettigt men skönt. Det blev den vanliga ETD rundan på sex kilometer, säger Håkan. Rundan har de skämtsamt döpt efter pro jektet som de jobbar med: Enhanced Turbine Documentation. Vi är tre fyra stycken som springer tillsam mans varje fredag. Men var blev vår projekt samordnare av den här gången? undrar Håkan. Niklas Lundin uppenbarar sig i dörren och meddelar att han blev kvar på sin kontorsstol, även om en tur i spåret hade varit att föredra. Vackra mätkurvor ETD projektet har varit igång sedan Det är ett utvecklingsprojekt som ska bidra till att öka kunskapen om en gasturbin som heter SGT 600. Runt om i världen är cirka 160 gasturbiner av den här typen i drift. De används för att pumpa gas eller olja, eller för att generera el. Och just nu håller ytterligare 60 turbiner på att monteras eller driftsättas, berättar Niklas. Den första SGT 600 turbinen började snurra redan på 1980 talet. Därför finns det i dag många maskiner som börjar bli till åren och behöver service och support. Syftet med ETD projektet är att få större kunskap om när olika komponenter i SGT 600 turbinen behöver underhåll och när de måste bytas ut. Håkan och Jenny har genomfört två stora maskinprov för att kunna beräkna livslängden på olika delar i turbinen. Livslängden beror till stor del på tryck och temperaturförhållanden i turbinen. Håkan, som också är projektledare, arbetar mest med hållfastheten. Jag gör temperaturberäkningar na, säger Jenny och pekar på utskrifterna på sitt skrivbord. De visar färgglada kurvor. Niklas kikar fram över Håkans axel och utbrister: Det där är vad jag kallar en vacker bild! Jenny börjar skratta och säger att normala människor tycker att en vacker bild visar en sjö eller liknande. Jag går också igång på sådana tekniska bilder, säger Håkan. Jenny ler roat och säger: Okej, Niklas. Du fyller snart 40. Du kan få ett av mina temperaturfält i present då. Vi kan kalla tavlan en litografi skapad av Jenny. Bra stämning på kontoret Siemens tillverkar fyra turbintyper i olika effektstorlekar. Niklas uppgift är att samordna de utvecklingsprojekt som handlar om just gasturbintypen SGT 600. Han och Håkan träffas en gång i veckan för avstämningsmöte, medan Håkan och Jenny samarbetar dagligen inom projektet. Vi utbyter information hela tiden. Våra skrivbord skiljs bara åt av en skärm, så när jag vill Håkan något ställer jag mig upp och kikar ned på honom, säger Jenny. Hon har jobbat på Siemens i drygt ett år och uppskattar stämningen på företaget. Det är en prestigelös atmosfär och de som arbe tar på avdelningen har ett genuint intresse för teknik. Det gäller inte minst Håkan. Om någon beräkning visar oväntade resultat kan han bli superengagerad när vi försöker ta reda på vad det beror på, säger Jenny. Ja, men det ÄR ju spännande, kontrar Håkan. Tredimensionella simuleringsmodeller På Siemens verkstadsområde står två test riggar. Där har EDT projektet gjort ett par olika tester för att mäta temperatur och tryck i gasturbinen. Vid ett av dem utrustades tur binbladen med cirka termokristaller. Mätteknikerna limmade små special preparerade kiselkarbidkristaller i 0,5 mm stora hål som gjorts på turbinbladens yta. När turbinen kördes exponerades kristallerna för temperaturer upp till tusen grader. När provet var klart skickades kristallerna för framkallning i Ryssland. Där fick de fram varje kristalls registrerade temperatur, säger Niklas. Med hjälp av resultaten kan teamet skapa tredimensionella simuleringsmodeller. I modellerna återskapas driftsförhållandena i turbinen och teamet kan beräkna tempera Ja, och du hade ju inte direkt otur med platsen inspektionen var på Barbados. turer, spänningar och töjningar under olika förhållanden. Det speciella med ETD projektet är att vi arbetar med en maskintyp som finns i drift ute i verkligheten. Det gör att vi också kan få bra återkoppling från våra servicetekniker. Och ibland är vi med ute på driftsplatsen och deltar i servicearbete, säger Jenny som för en tid sedan var med när en turbin blev inspekterad och nedmonterad. Ja, och du hade ju inte direkt otur med platsen inspektionen var på Barbados, suckar Håkan lite avundsjukt. Finspång lockar med avancerad teknik Barbados i all ära, men Niklas, Håkan och Jenny är överens om att Siemens har gjort Finspång till en bra plats på jorden. Jag hade lite svårt att inse det till en början, säger Niklas och fortsätter: Jag är uppvuxen i Norrköping och när jag var yngre tyckte jag att Finspång var rena skogen. Men inom mitt forskningsområde finns landets vassaste teknikjobb just här. Här på Siemens finns också merparten av mina tidigare kollegor från forskarutbildningen i Linköping. Folk med näsa för spetsteknik söker sig hit, det är uppenbart. Siemens Magazine 17

18 Bli en av oss Så får du in en fot på Siemens Vill du utveckla dina ledaregenskaper och bli chef? Vill du fördjupa dig och bli expert? Vill du ansvara för utmanande projekt? Vill du bredda dina kunskaper? Vill du jobba utomlands? Oavsett vilken karriär du skissar på, erbjuder Siemens möjligheter att förverkliga den. Så här får du in en fot. Text: Catharina Malmfors Illustration: Johan Röstwall Siemens spanar efter nya förmågor Vi vill interagera och föra diskussioner med personer som är intresserade av oss som arbets givare. Därför besöker vi arbetsmarknadsdagar på universitet och högskolor, och deltar på rekryteringsmässor och andra event. Vi tar dess utom emot flera studiebesök varje år. Håll utkik efter Siemens nära dig, och kontakta oss om du har frågor eller funderingar! Du som är student Gå in på Jobb & Karriär För studenter. Här kan du finna aktuell infor mation särskilt riktad till dig som studerar. Har du frågor angående exjobb eller prak tik/sommarjobb? Välkommen att kontakta oss på Du som har tagit examen Söker du ett utmanande jobb? Siemens verksamhet spänner över många olika discipliner, vilket gör att vi har behov av de flesta kompetenser: ekonomer, systemvetare, jurister, etcetera. Men utan tvekan är det bland högskole och civilingenjörer som de flesta rekryteringar sker. Gå in på Jobb & Karriär Lediga jobb. Här kan du se vilka tjänster som vi för tillfället söker inom respektive affärsområde. På vår webb hittar du även personer att ta kontakt med för att diskutera framtida möjlig heter inom Siemens. Störst behov hos Siemens i Finspång Siemens Sverige har medarbare, varav närmare hälften jobbar på Siemens Industrial Turbomachinery. I kraft av sin storlek har affärsområdet en egen kontaktväg för att tillsätta exjobbare, sommarjobbare, prakti kanter och medarbetare. På se/sit Jobb & Karriär hittar du all informati on du behöver. Bli trainee på Siemens Industrial Turbomachinery Siemens har tre olika traineeprogram, ett övergripande och två yrkesinriktade. Det övergripande programmet pågår under 14 månader och är öppet för civilingenjörer och civilekonomer. Programmet för konstruktörstraineer vänder sig till högskole eller civilingenjörer som är intresserade av konstruktörsyrket. Det tredje traineeprogrammet, för monta geledare och driftsättare, är öppet för dig som har 120 högskolepoäng eller motsva rande eftergymnasial utbildning, dock lägst gymnasieingenjör med yrkeserfarenhet. Läs mer på Jobb & Karriär Trainee Exempel på kompetenser hos Siemens Beräknare Ekonom Elingenjör Energiingenjör IT tekniker Inköpare Krafttekniker Logistiker Maskiningenjör Marknadsförare Mekanik & elkonstruktör Montör & Driftsättare Produktionstekniker Produktspecialist Projektledare SAP konsult Serviceingenjör Systemutvecklare Säljare 18 Siemens Magazine

19 Siemens 160 år Siemens en historia om framtiden Historien om Siemens är historien om det ständiga sökandet efter framtidens lösningar. Bolaget grundades 1847 av Werner von Siemens och hans kompanjon Johann George Halske. Första året höll de till i ett litet gårdshus i Berlin, tillsammans med tio anställda. Ända från starten har Siemens stått för uppfinningar i utvecklingens framkant: visartelegrafen, dynamon, höghastighetståg... Den röda tråden är elektricitet Werner von Siemens konst ruerar världens första visar telegraf. Uppfinningen gör det möjligt att sända och ta emot meddelanden över långa avstånd, utan att kunna morsealfabetet Werner von Siemens patenterar dynamon, som konverterar rörelseenergi till elektrisk energi. Kraftproduktion är fortfarande en viktig verksam het inom Siemens Siemens presenterar det första elektriska loket på handelsmässan i Berlin. Det tuffar i 7 km/h och drar tre vagnar Tillsammans med Konrad Rönt gen utvecklar Siemens det allra första röntgenröret. Världens för sta röntgenbild visar fru Röntgens hand med en ring som tydligt avtecknar sig Siemens konstruerar höghas tighetståget ICE på uppdrag av tyska statens järnvägar. Topp farten är 330 km/h Siemens introducerar världens första realtids ultraljudsappart Världens första pacemaker, utvecklad och producerad av Siemens, opereras in i en allvar ligt hjärtsjuk patient i Sverige Siemens installerar Tysklands första automatiska trafik signalsystem på Potzdamer Platz i Berlin Siemens producerar högtemp ererade bränsleceller med en effekt på 1,8 kilowatt. Bränsle celler, som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi, är högeffektiva och skonsamma mot miljön Siemens presenterar världens minsta och snabbaste 256 megabit chip. Ett enda chip har kapacitet att lagra Shakespeares och Goethes samlade verk samt den klassiska, japanska litteraturen Siemens magnettåg börjar gå i trafik mellan Shanghai och stadens flygplats. Sträckan på 3 mil avverkas på 7,5 minuter. Toppfastigheten vid premiärtu ren är 431 km/h Siemens lanserar datortomo grafen SOMATOM Definition. Den är så snabb att läkarna kan få tydliga bilder i realtid även på ett hjärta som slår snabbt. Siemens Magazine 19

20 Ledning på Siemens Trendmedve Vad är på gång på Siemens och varför? Två personer med koll är Roland Aurich, koncernchef Siemens Sverige, och Jan-Erik Rydén, vd Siemens Industrial Turbomachinery. Text: Catharina Malmfors Foto: Martina Holmberg och Siemens Hej Roland! Vilka Siemensprodukter har du använt i dag? I morse använde jag kaffebryggaren och diskmaskinen. Jag tog bilen till jobbet, och den innehåller bilelektronik från oss. Hissen och kodlåsen på kontoret innehåller också Siemenssystem. För att inte tala om ljus och elinstallationer, där vi har bidragit med glöd lampor, väguttag, strömställare... Sedan har jag förstås använt datorn och telefonen. Vad är på gång inom Siemens Sverige? Vi har identifierat två globala megatrender som vi bygger vår strategi på, urbanisering och demografi. Urbaniseringen handlar om att antalet megastäder ökar och fler människor bor i städer än på landsbygd. Den demografiska trenden handlar om att antalet människor på jorden ökar och så även medel livslängden. För att möta de behov som detta framkallar, satsar vi stort på produkter och lösningar inom bland annat infrastruktur och hälsovård. Vilken typ av kompetens har Siemens behov av? Vi söker i första hand duktiga projektledare och säljare, personer med förmåga att utgå från kundens behov och som kan leverera lösningar istället för enbart produkter. Hur menar du då? Säg att det ska byggas ett helt nytt sjukhus. I stället för att enbart konkurrera med enskil da produkter försöker vi ta ett helhetsgrepp utifrån kundens perspektiv: Vad är målet med kundens verksamhet? Vi kan sedan erbjuda en helhetslösning, exempelvis medicinsk ut rustning, brand och säkerhetsteknik, effektiv energianvändning, belysning och IT system. Hur gör man karriär inom Siemens? Det finns flera olika karriärvägar. En del medarbetare satsar på att bli ledare, andra väljer att fördjupa sig och bli specialist. Att satsa på en internationell karriär inom koncernen är också möjligt. Ytterligare en karriärväg är att bredda sig, exempelvis att bli en riktigt duktig projektledare och tillämpa de kunskaperna inom en rad olika branscher och teknikområden. Hur viktiga är betygen för att få jobb på Siemens? Betygen är långt ifrån avgörande. Att man är vass i skolbänken och har högsta betyg på tentorna, säger relativt lite om hur man fungerar tillsammans med andra människor. Alla vi som jobbar inom Siemens är beroende av varandra. Rätt inställning och social kom petens är därför oerhört viktigt. Slutligen, vad gör Siemens till ett bra företag att jobba på? Vi finns över hela världen och har verksam het inom en mängd branscher, vilket skapar goda utvecklingsmöjligheter. Vi har en stabil bas, bra grundvärderingar och sätter affärs moral högt. Dessutom satsar vi på teknik som ligger helt rätt i tiden och som hjälper världen framåt, exempelvis inom energi, miljö och hälsovård. Namn: Roland Aurich Titel: Koncernchef Siemens Sverige Ålder: 49 år Utbildning: Gymnasieingenjör Bästa råd till studenter: Sikta in dig på ett jobb som du har både intresse av och fallenhet för.

AVROP: EN INKÖPARE, TACK!

AVROP: EN INKÖPARE, TACK! AVROP: EN INKÖPARE, TACK! Härmed beställer vi en initiativrik och ansvarsfull person till Saab Aerotech i Skövde. Vi vill att du levereras till oss under hösten, för att förstärka vår nya funktion Centralt

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

HÄR går det upp ett ljus!

HÄR går det upp ett ljus! HÄR går det upp ett ljus! Du som vill veta hur saker och ting fungerar och som gillar att skruva isär och plocka ihop prylar, du ska söka in på gymnasiets Elprogram, inriktning Elteknik. Det är grunden

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Våra fem roller som kan underlätta din

Våra fem roller som kan underlätta din Våra fem roller som kan underlätta din Vänta nu ett barockslott från 1600-talet? Är detta huvudkontoret för en högteknologisk industri? Ja, och det är bara början. Du kommer snart att upptäcka att vi är

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Rent vatten. Ett jobb för livet.

Rent vatten. Ett jobb för livet. Ett jobb för livet. Mitt liv. NSVA är en av nordvästra Skånes viktigaste stöttepelare. Rent vatten är både en nödvändighet och drivkraft i det moderna Sverige och det är vårt ansvar se till att det förblir

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande.

Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM Rätt tjänst på rätt plats och i rätt tid Som ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin

Läs mer

Med OmniSound ut i världen

Med OmniSound ut i världen Med OmniSound ut i världen Ericsson Screenphone med ljudteknik från Konftel. Den snabba digitala utvecklingen, ytmonteringstekniken och de ständigt krympande IC-kretsarna skapade under 1990-talet en boom

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖPROBLEMET KAN GÖRAS TILL EN HÅLLBAR INKOMSTKÄLLA BIOGAS SYSTEMS utvecklar miljöriktiga och ekonomiskt vinnande lösningar för energi och biogas. Vi tar ett helhetsgrepp

Läs mer

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem 2 Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Solen är en gåva Solceller är en investering inför framtiden Energi är en av de största globala utmaningarna

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Innehåll. Smakprov från boken ORKA! utgiven på www.egetforlag.se

Innehåll. Smakprov från boken ORKA! utgiven på www.egetforlag.se FRIDA SÖDERMARK Innehåll Jag lever min dröm 5 1. Orka 9 2. Hitta din grej 11 3. Hitta tiden 17 4. Utgå från dig själv 27 5. Att sätta upp mål 30 6. Motivation 36 7. Motgångar 43 8. Jämvikt och fokus 50

Läs mer

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR Varje dag, året om, hjälper vi industrin att snurra både säkrare och mer effektivt. Vi finns lokalt där du som kund finns. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både ditt

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson,

De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson, De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson, projektledare på Midroc; och Kent Åkerlund från Siemens kan

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem.

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. 2013-02-20 Pressträff 2013-02-20 En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. creactive Mjärdevi Mjärdevi Science Park är en plats där idéer föds och utvecklas

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Elkraftsgatan 11 195 60 Arlandastad URL: www.vensti.se Vår vision Är att bygga framtidens belysning. Att tänka nytt och utveckla produkter är en av våra ledstjärnor.

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Ronnie Leten, VD och koncernchef Anförande på Atlas Copcos årsstämma den 26 april 2016

Ronnie Leten, VD och koncernchef Anförande på Atlas Copcos årsstämma den 26 april 2016 Ronnie Leten, VD och koncernchef Anförande på Atlas Copcos årsstämma den 26 april 2016 Aktieägare och gäster, Atlas Copco finns överallt. Vi har mer än 43 000 engagerade medarbetare baserade i 92 länder.

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Denna bok uppfyller riktlinjerna i Lgr 11, kursplan i teknik i grundskolan. Den är avsedd för årskurserna 7 till och med 9.

Denna bok uppfyller riktlinjerna i Lgr 11, kursplan i teknik i grundskolan. Den är avsedd för årskurserna 7 till och med 9. NYA TEKNIKBOKEN Lärarhandledning I takt med att tekniken blivit allt mer komplicerad ställs högre krav på vårt tekniska kunnande i vardags- och arbetslivet. Många samhällsfrågor är också direkt knutna

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Dag Jungenfelt: Hej, Välkomna till denna webbhearing för Medfield Diagnostics AB. Jag heter Dag Jungenfelt och är VD för bolaget. Ni är nu hjärtligt

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

affärssystemkonsult Implema Traineeprogram

affärssystemkonsult Implema Traineeprogram affärssystemkonsult Implema Traineeprogram Vill du jobba med verksamhetsutveckling och med företags affärsprocesser? På Implema får du jobba med att utveckla företags affärsprocesser med hjälp av marknadens

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

1800-talets Stockholm

1800-talets Stockholm Stockholm 1800-2200 1800-talets Stockholm Befolkning Omkring år 1850 hade Stockholm ca 93 000 invånare vilket är väldigt lite om man jämför med med de ca 900 000 människor som idag räknas tillhöra Stockholms

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Vår nya koncerntidning

Vår nya koncerntidning Steel! Vi vann SSABcupen SID 21 TIDNINGEN FÖR OSS I SSAB n NR 1 DECEMBER 2007 Vår nya koncerntidning n Möt dina 13 000 arbetskamrater från hela världen! 2007 utgör en milstolpe i SSABs historia. Förvärvet

Läs mer

Jino klass 9a Energi&Energianvändning

Jino klass 9a Energi&Energianvändning Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

Konstruktioner och lösningar som ingen annan tänkt på

Konstruktioner och lösningar som ingen annan tänkt på Din industripartner Konstruktioner och lösningar som ingen annan tänkt på »Dra nytta av vår erfarenhet inom projektledning, konstruktion och produktionnär jag bildade Fagerström Industrikonsult 1994 satte

Läs mer

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com PROJEKT PARKERINGSPLATS Innehåll 1. Om Vision X 2. Vad kan Vision X 3. Vision X teknik 4. Vision X produkter 5. Uppdrag parkeringsplats 6. Projekt analys / ritningar 7. Beräkningar parkeringsplats 8. Lösning

Läs mer

Hissar & rulltrappor för alla miljöer.

Hissar & rulltrappor för alla miljöer. Hissar & rulltrappor för alla miljöer. Bostäder. Kontor. Butiker. Lager. Industrier. Skolor. Sjukhus. www.alt.se 0472-390 700 Svenskproducerade hissar från Småland Energiklass A på alla våra hissar Tillgänglighetsanpassat

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Alla dina fördelar hos IWAKI

Alla dina fördelar hos IWAKI Extremt driftsäker Magnetkoppling absolut tät Inga kostnader för axeltätningar Torrkörningssäker 100% kemisk resistens Miljövänlig Alla dina fördelar hos IWAKI Mr. Fujinakas geniala ide På 60 talet utvecklade

Läs mer

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Fråga PERSONCENTRERAD VÅRD OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Mahboubeh Goudarzi samtalar med Göte Nilsson. Relationsbyggandet är viktigt både för vårdpersonalens arbetsglädje och för patienternas tillfrisknande.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer