8300 Sop -Skurmaskin Svenska SE Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8300 Sop -Skurmaskin Svenska SE Användarhandbok"

Transkript

1 8300 Sop -Skurmaskin Svenska SE Användarhandbok The Safe Scrubbing Alternative R ES R Extended Scrub System Rev. 11 ( ) *330648*

2 Handboken medföljer alla nya modeller. Den innehåller viktig information om hur maskinen används och underhålls. Läs handboken noga innan du använder eller underhåller maskinen. Maskinen ger goda prestanda. Bästa resultat till minsta kostnad uppnås dock om maskinen: S används med tillräcklig omsorg S underhålls regelbundet enligt instruktionerna i handboken S maskinen underhålls med de verktyg som rekommenderas av tillverkaren eller motsvarande. SKYDDA MILJÖN Kasta förpackningsmaterial, gamla maskinkomponenter, t.ex. batterier, farliga vätskor, t.ex. frostskyddsmedel och olja, på ett miljövänligt sätt i enlighet med de lokala renhållningsföreskrifterna. Återvinn alltid. MASKINDATA Fyll i vid installation och spar för framtida bruk. Modellnr. -- Serienr. -- Tilvalsutrustning -- Försäljare -- Försäljarens tel.nr. -- Kundnummer -- Installationsdatum -- EG - -DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR MASKINER (bilaga II, sub A) TENNANT N.V. Industrielaan AB P.O. Box AA Uden -- Nederländerna Uden, SE Härmed intygas att vi ansvarar för att maskinen uppfyller kraven i Maskindirektivet (2006/42/EEC) med ändringar enligt nationella bestämmelser -- uppfyller kraven i EMC----direktivet 2004/108/EC -- Är i överensstämmelse med ljudnivå bestämmelserna för utomhusbruk (direktiv 2000/14/EG) och med nationella genomförandebestämmelser och att -- följande (delar/klausuler) i harmoniseringsstandarderna gäller: EN ISO , EN 1037, EN , EN , EN ISO , EN ISO , EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN 55012, EN , EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN följande (delar/klausuler) i nationella tekniska standarder och data har använts: NA Tennant N.V. Industrielaan AB P.O. Box AA Uden--Nederländerna Tekniska data och komponenter kan ändras utan varning. Thermo -Sentry, SmartRelease, SuperScrub, och MaxPro är USA -registrerade varumärken som tillhör Tennant Company. Copyright E 2000, 2001, 2002, TENNANT, Tryckt i The Nederlands

3 INNEHÅLL INNEHÅLL Sida SÄKERHETSANVISNINGAR... 3 ANVÄNDNING... 7 FÖRARENS ANSVAR... 7 MASKINDELAR... 8 SYMBOLFÖRTECKNING... 9 REGLAGE OCH INSTRUMENT ANVÄNDNING AV REGLAGE BROMSPEDAL PARKERINGSBROMSPEDAL KÖRRIKTNINGSPEDAL RATT KONTROLLAMPA MASKIN PÅSLAGEN SIGNALHORN NÖDSTOPPSSTRÖMSTÄLLARE INDIKATORLAMPA FÖR KÖRNING STRÖMSTÄLLARE TILL HANDSKURUTRUSTNING (TILLVAL) SPAK TILL VÄTSKEFLÖDE REGLAGE STÄLLBAR RATT FaST--STRÖMSTÄLLARE ec--h2o OMKOPPLARE (TILVAL) KONTROLLPANEL ÄNDRING AV DISPLAYENS SPRÅK. 18 BATTERILADDNINGSINDIKATOR TIMRÄKNARE DISPLAYKLOCKA STÄLLA IN DISPLAYKLOCKAN SKRAPSTRÖMSTÄLLARE RETURTANK FYLLD INDIKATOR ES--STRÖMSTÄLLARE STRÖMSTÄLLARE FÖR SIDOSKURNING STRÖMSTÄLLARE FÖR BAKRE SKRAPA SOPSTRÖMSTÄLLARE STRÖMSTÄLLARE FÖR SIDOBORSTE STRÖMSTÄLLARE FÖR FILTERSKAK VAKUUMFLÄKTSTRÖMSTÄLLARE. 25 SOPBEHÅLLARENS TEMPERATURLAMPA -- VÄRMESÄKRING (THERMO SENTRY) LYFTSTRÖMSTÄLLARE TILL SOPBEHÅLLAREN STRÖMSTÄLLARE SOM SÄNKER SOPBEHÅLLAREN STRÖMSTÄLLARE SOM TÖMMER SOPBEÅLLAREN STRÖMSTÄLLARE SOM FÄLLER UPP SOPBEHÅLLAREN STRÖMSTÄLLARE FÖR RENGÖRINGMEDLESPUMP (TILLVAL) Sida UNDERHÅLLNINGSLÄGE STÄLLA IN UNDERHÅLLSTIMER AVAKTIVERA SERVICELÄGET KRETSBRYTARE SÄKRINGAR DRÄNERINGSSLANG TILL VÄTSKETANKEN DRÄNERINGSSLANG TILL RETURTANKEN POSITIVT KONTROLLDRÄNERINGSSYSTEM (TILLVAL) JUSTERINGSKONTROLL FÖR SIDOBORSTE FRÄMRE KLAFFSPAK STÖDBALK SOPBEHÅLLARE FÖRARSÄTE FJÄDRANDE STOL (TILLVAL) MASKINENS FUNKTION FaST--SKURNINGSSYSTEM ec--h2o--system (TILVAL) CHECKLISTA FÖRE START INSTALLERA FaST PAK--MEDEL MASKINSTART FYLLA TANKAR INSTRUKTIONER FÖR SOPNING, SKURNING OCH BORSTNING SOPNING NÄRDUSLUTAR TÖMNING AV SOPBEHÅLLAREN STÖDBALK SOPBEHÅLLARE SKJUTA IN STÖDBALKEN SKURNING DJUPRENGÖRING STOPPA SKURNING TÖMMA OCH RENGÖRA TANKAR STANNA MASKINEN CHECKLISTA EFTER AVSTÄNGNING.. 67 KÖRNING PÅ SLUTTANDE UNDERLAG TILLVAL HANDSUG HANDSKURUTRUSTNING FELSÖKNING UNDERHÅLL UNDERHÅLLSSCHEMA SMÖRJNING FRAMDRIVANDE VÄXELLÅDA FRAMHJULS STÖDLAGER LÄNKARMAR SKURENHET (S/N ) BAKHJULLAGER LYFTARMAR TILL SOPBEHÅLLAREN STYRVÄXELKEDJA DRIVKEDJA FÖR SOPBEHÅLLARLYFT DRIVKEDJA FÖR SOPBEHÅLLARLUTNING (8-09) 1

4 INNEHÅLL Sida HYDRAULIK HYDRAULVÄTSKETANK HYDRAULVÄTSKA HYDRAULSLANGAR BATTERIER LADDA BATTERIER KONTROLLPANEL ELEKTRISKA MOTORER FRAMDRIVANDE KRETSLOPP SOPENHET DAMMFILTER BYTA DAMMFILTER THERMO SENTRY (VÄRMESÄKRING). 100 HUVUDSOPBORSTE BYTA HUVUDBORSTEN KONTROLLERA OCH JUSTERA HUVUDBORSTMÖNSTER CYLINDRISK TRANSPORTÖR BYTA CYLINDRISK TRANSPORTÖR SIDOSOPBORSTE BYTA OCH JUSTERA SIDOSOPBPRSTAR SKURENHET GASFJÄDER FÖR SKURENHET JUSTERA SKURENHET SKURBORSTAR SKIVBORSTAR BYTA SKIVBORSTAR CYLINDRISKA BORSTAR KONTROLLERA OCH JUSTERA CYLINDRISKA BORSTAR BYTA CYLINDRISKA BORSTAR VÄTSKESYSTEM VÄTSKEVENTIL RETURTANK VÄTSKETANK FaST SYSTEM FaST--VÄTSKESLANGKOPPLING FaST--SYSTEMETS FILTER FaST--SYSTEMETS LUFTPUMPFILTER (S/N ) FaST--SYSTEMETS LUFTPUMPFILTER (S/N ) ec--h2o--modulens SPOLPROCEDUR SKRAPOR BAKRE SKRAPA AVVÄGA DEN BAKRE SKRAPAN JUSTERA NEDBÖJNING AV BAKRE SKRAPBLAD TA BORT BAKRE SKRAPENHET SIDOSKRAPA JUSTERING SIDOSKRAPOR SKRAPBLAD BAKRE SKRAPBLAD BYTA ELLER VÄNDA DE BAKRE SKRAPBLADEN SIDOSKRAPBLAD BYTA SIDOSKRAPBLADEN Sida REMMAR OCH KEDJOR DRIVKEDJOR FÖR SKURBORSTAR SOPBORSTDRIVREM HUVUDSOPBORSTREM SOPVAKUUMFLÄKTREM STYRVÄXELKEDJA STATISK SLÄPKEDJA DRIVKEDJA FÖR SOPBEHÅLLARLYFT DRIVKEDJA FÖR SOPBEHÅLLARLUTNING SKÖRTAR OCH PACKNINGAR FRÄMRE KLAFFKJOL ÅTERCIRKULATIONSKJOLAR SIDOKJOLAR SKURENHETSKJOL LOCKPACKNINGAR SIDOLOCKPACKNING FILTERPACKNINGAR SOPBEHÅLLARE FLÄKTTÄTNING TILL SOPBEHÅLLARE PACKNINGAR SOPBEHÅLLARE LOCKPACKNING VÄTSKETANK LOCKPACKNING RETURTANK BROMSAR OCH DÄCK HUVUDBROMSAR DÄCK FRAMHJUL SKJUTNING, BOGSERING OCH TRANSPORT AV MASKINEN SKJUTA ELLER BOGSERA MASKINEN TRANSPORT AV MASKINEN LYFTNING AV MASKINEN LAGRINGSINSTRUKTIONER FROSTSKYDD (MASKINER UTAN ec--h2o TILLVALSSYSTEM) FROSTSKYDD MED ec--h2o--system SKÖLJA FROSTSKYDDSMEDEL UR ec--h2o--modulen TEKNISKA DATA ALLMÄNNA DIMENSIONER/ KAPACITETER FaST SYSTEM ALLMÄN MASKINPRESTANDA KRAFTKÄLLA STYRNING HYDRAULSYSTEM BROMSSYSTEM DÄCK ec--h2o--system MASKINMÅTT (8-09)

5 SÄKERHETSANVISNINGAR SÄKERHETSANVISNINGAR Följande symboler används i hela manualen för att ange de beskrivna varningarna: VARNING: varnar för faror eller farliga förfaranden som kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. FÖR SÄKERHET: belyser handlingar som måste utföras för säker användning av maskinen. Följande instruktioner belyser situationer som kan vara farliga för användare eller maskinen. Läs denna instruktionsbok noggrant så att du känner till eventuella farliga situationer. Identifiera alla säkerhetsanordningar på maskinen och utbilda personalen som använder maskinen. Rapportera genast alla maskinskador eller funktionsfel. Använd endast maskinen om den fungerar felfritt. VARNING: Batterierna avger vätegaser. Explosioner eller brand kan uppkomma. Skydda dig mot flammor och gnistor. Öppna locken vid laddning. VARNING: Använd inte lättantändbart material eftersom det kan leda till explosioner eller eldsvåda. VARNING: Antändbart material eller reaktiva metaller kan leda till explosion eller brand. Plocka inte upp antändbart material. VARNING: Rörligt rem och fläkt. Håll avstånd. VARNING: Klämpunkt lyftarm. Håll dig undan från behållarens armar. VARNING: Den höjda behållaren kan falla. Använd stödbalken. FÖR SÄKERHET: 1. Använd inte maskinen: - Om du inte är utbildad och behörig. - Om du inte har läst och förstått manualen. - I brandfarlig eller explosiv omgivning om den inte är speciellt avsedd för detta. - På platser där föremål kan falla om maskinen saknar skyddstak. 2. Innandustartar: - Kontrollera att alla skyddsanordningar finns på plats och fungerar ordentligt. - Kontrollera att bromsar och styrning fungerar ordentligt. 3. Vid start: - Håll foten på bromsen och körriktningspedalen i friläge. 4. Vid användning: - Stoppa maskinen med bromsen. - Kör sakta på lutande och halt underlag. - Backa försiktigt. - Tag aldrig med passagerare. - Följ alla blandnings - och hanteringsanvisningar på kemiska behållare. - Följ alla säkerhets - och trafikregler. - Rapportera genast alla maskinskador eller funktionsfel. 5. Innan du lämnar maskinen eller före underhåll: - Ställ maskinen på ett plant underlag. - Drag åt parkeringsbromsen. - Stäng av maskinen och avlägsna nyckeln. 6. Vid underhåll: - Undvik rörliga delar. Bär aldrig lösa klädesplagg medan du arbetar. - Blockera maskindäcken vid lyftning. - Hissa upp maskinen endast vid tillåtna punkter. och palla sedan upp den. - Använd en vinsch eller domkraft som kan bära maskinens vikt. - Skydda ögon och öron om du använder tryckvatten eller -luft. - Använd skyddshandskar och ögonskydd när du hanterar ättiksyra vid maskinservice. - Koppla loss batteriet innan du börjar. - Undvik kontakt med batterisyra. - Alla reservdelar måste komma från eller godkännas av Tennant (8-09) 3

6 SÄKERHETSANVISNINGAR 7. Vid lastning/lossning av maskinen på/från lastbil eller trailer: - Koppla av maskinen. - Använd flaket som bär maskinens vikt. - Använd en vinsch. Kör endast maskinen på eller från flaket om lasthöjden över marken är 380 mm eller lägre. - Drag åt parkeringsbromsen när maskinen har lastats. - Blockera däcken. - Surra fast maskinen på flaket (5-04)

7 SÄKERHETSANVISNINGAR Säkerhetsetiketterna finns på angivna ställen på maskinen. Om etiketterna nöts eller skadas så att de inte kan läsas, ska du byta ut dem till nya. DEKAL FÖR SÄKERHET - FINNS I FÖRARHYTTEN. BATTERILADDNINGSETIKETT - FINNS PÅ LOCKET. ETIKETT FÖR MOTORFLÄKT OCH REM - FINNS PÅ VÄRMEFLÄKTSHÖLJET (11-00) 5

8 SÄKERHETSANVISNINGAR ETIKETT FÖR ANTÄNDBART MATERIAL - FINNS PÅ FÖRARSÄTETS SIDOPANEL. ETIKETT FÖR ANTÄNDBART MATERIAL - FINNS UNDER VÄTSKETANKLOCKET. ETIKETT FÖR SOPBEHÅLLARNS STÖDARM - FINNS PÅ SOPBEHÅLLARENS STÖDARM OCH PÅ SOPBEHÅLLARENS BÅDA LYFTARMAR. ETIKETT FÖR SOPBEHÅLLARENS STÖDARM - FINNS PÅ BÅDA STÖDARMARNA (11-00)

9 ANVÄNDNING ANVÄNDNING FÖRARENS ANSVAR - Föraren är ansvarig för maskinens dagliga underhåll och kontroll så att den hålls i dugligt skick. Föraren måste varsko sin underhållsman eller överordnade när underhållsperioden går ut enligt avsnittet UNDERHÅLL i denna manual. - Läs denna instruktionsbok noggrant innan du använder maskinen. FÖR SÄKERHET: Läs manualen och se till att du förstår den innan du använder maskinen. - Kontrollera att maskinen inte har transportskador och att den är komplett enligt fraktsedeln. - Serva maskinen regelbundet enligt underhållsanvisningarna i manualen. Vi rekommenderar att du utnyttjar ett kontrakt för regelbundet underhåll från din Tennant återförsäljare Beställ reservdelar och material direkt från din auktoriserade Tennant återförsäljare. Använd den bifogade dellistan vid beställning. - Följ rekommenderade rutiner i UNDERHÅLLSSCHEMA efter 50 körtimmar (11-00) 7

10 ANVÄNDNING MASKINDELAR O P A C D N I Q K J H G F E A B C P D I N H M L Q K J A. Ratt B. Förarsäte C. Vätsketanklock D. Batteriutrymme E. Vätsketankutlopp F. Bakre skrapa G. Returtankutlopp H. Bakhjulslager I. Returtank J. Sidoskrapa K. Sidolucka L. Sopbehållare M. Sidoborste N. Sopbehållarhölje O. Övre lucka P. Returtanklock Q. FaST -strömställare ec- H2O System -modul (tillval) (8-09)

11 ANVÄNDNING SYMBOLFÖRTECKNING Dessa symboler anger maskinens reglage, display och funktioner: Batteriladdningssystem Vätskeflöde Timräknare Vätskenivån i vätskeflödestanken låg Rattreglage Sopströmställare Nyckelströmställare Sopborste upp och av ESt Sopborste ned och på Filterskak Sidoborste upp och från Vakuumfläkt Sidoborste ned och till Skrapströmställare Lyft sopbehållare Skurborste upp och av Sänk sopbehållare Skurborsttryck Töm sopbehållaren Superskurning Fäll ihop sopbehållaren Rengöringsborste för sidoskurning Variabelt tryck Lyft skrapa Returtanken fylld Sänk skrapa Hisspunkt Körningsslampor Hazard light (option) (5-04) 9

12 ANVÄNDNING SYMBOLFÖRTECKNING Kretsbrytare 1 Kretsbrytare 16 Kretsbrytare 2 Kretsbrytare 17 Kretsbrytare 3 Kretsbrytare 18 Kretsbrytare 4 Signalhorn Kretsbrytare 5 50 timmar mellan service Kretsbrytare timmar mellan service Kretsbrytare timmar mellan service Kretsbrytare timmar mellan service Kretsbrytare 9 Diagnostik Kretsbrytare 10 Handskurutrustning (tillval) Kretsbrytare 11 Rengöringsmedelsflöde på (tillval) Kretsbrytare 12 Kraftigt rengöringsmedelsflöde (tillval) Kretsbrytare 13 Rengöringsmedelsflöde avkopplat (tillval) Kretsbrytare 14 Sopbehållarens temperaturlampa -- värmesäkring (Thermo Sentry) Kretsbrytare 15 ec -H2O (tillval) (8-09)

13 ANVÄNDNING REGLAGE OCH INSTRUMENT O P A B C D M N E F L G H K I J Q R A. Signalhornsknapp B. Indikeringslampa för körning C. Nödstoppströmställare D. Strömställare för handskurutrustning (tillval) E. Klaffspak F. Kontrollampa maskin påslagen G. Körriktningspedal H. Reglage ställbar ratt I. Bromspedal J. Förarsäte K. Ratt L. Spak till västskeflöde M. Displayskärm N. Flerfunktionsströmställare (6) O. TENNANT -logotypströmställare P. Kontrollpanel Q. FaST -strömställare ec- H2O systemets omkopplare (tillval) R. ec- H2O systemets signallampa (tillval) (8-09) 11

14 ANVÄNDNING ANVÄNDNING AV REGLAGE BROMSPEDAL Bromspedalen stannar maskinen. Stopp: Lyft foten från färdriktningspedalen så att den frigörs till neutralläge. Tryck sedan ned bromspedalen. PARKERINGSBROMSPEDAL Med parkeringsbromsen släpps och kopplas bakhjulsbromsen på. Aktivera: Tryck ned bromspedalen så långt den går och tryck sedan ned parkeringsbromsen med tårnasåattdenlåsespåplats. FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, drag åt parkeringsbromsen, stäng av maskinen och avlägsna nyckeln innan du lämnar eller servar maskinen. Lossa: Tryck ned bromspedalen tills parkeringsbromsen lossas. KÖRRIKTNINGSPEDAL Med färdriktningspedalen styr du sopriktning och maskinens rotationshastighet. Reglera maskinens hastighet genom att variera trycket på pedalen -- ju större tryck desto snabbare rörs maskinen. När maskinen körs framåt och färdriktningspedalen har använts, kommer maskinen att köra på stället en stund. Stanna maskinen med bromspedalen. Framåt: Tryck med tårna på körriktningspedalens övre del. OBS: Maskinen kan endast köra om föraren sitter i sätet (8-09)

15 ANVÄNDNING Bakåt: Tryck med hälen på körriktningspedalens undre del. Friläge: Lyft foten från färdriktningspedalen så att den frigörs till neutralläge. RATT Med ratten styr du maskinen. Maskinen är mycket känslig för styrhandtagets rörelser. Vänster: Vrid ratten till vänster. Höger: Vrid ratten till höger (8-09) 13

16 ANVÄNDNING KONTROLLAMPA MASKIN PÅSLAGEN Med denna strömställare stannas och startas maskinen. FÖR SÄKERHET: När du startar maskinen håller du foten på bromsen med riktningspedalen i friläge. Till: Vrid nyckeln medurs så långt den går. Från: Vrid nyckeln moturs. SIGNALHORN Signalhornet aktiveras med knappen. Signal: Tryck på knappen (11-00)

17 ANVÄNDNING NÖDSTOPPSSTRÖMSTÄLLARE Denna strömställare stannar maskinen omedelbart. FÖR SÄKERHET: När du startar maskinen håller du foten på bromsen med riktningspedalen i friläge. Stopp: Tryck in nödstoppströmställaren. Omstart: Stäng av maskinen med tändningslåset. Flytta nödstoppströmställaren till höger och släpp sedan. Starta maskinen med tändningslåset. INDIKATORLAMPA FÖR KÖRNING Med strömställaren kopplas fram-- och baklyktorna på och av. Till: Tryck upptill på brytaren. Från: Tryck nederst på strömställaren. STRÖMSTÄLLARE TILL HANDSKURUTRUSTNING (TILLVAL) Med strömställaren till handskurutrustningen kan du koppla på och av skursystemet. Till: Tryck på den översta delen av strömställaren. Från: Tryck nederst på strömställaren (11-00) 15

18 ANVÄNDNING SPAK TILL VÄTSKEFLÖDE Med denna strömställare styrs vätskeflödet till golvet. Ökat flöde: För spaken uppåt. Minskat flöde: För spaken nedåt. Stoppa flödet: Sänk spaken helt. OBS: Spaken för vätskeflöde fungerar inte när FaST - eller ec -H2O -systemet (tillval) används. FaST - och ec -H2O -systemen arbetar med en förinställd flödesmängd. En ec -H2O -modul har inställbara flödesvärden. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om vätskeflödet behöver justeras. REGLAGE STÄLLBAR RATT Med detta reglage kan du justera styrkolonnens vinkel. Drag spaken något nedåt mot förarsätet för att luta kolonnen. Flytta ratten till önskat läge och släpp sedan spaken. FaST -STRÖMSTÄLLARE FaST--strömställaren aktiverar FaST--systemet (Foam Scrubbing Technology). När FaST--systemet används, kopplas det av och på med skurströmställaren. Invaktivera FaST--systemet innan maskinen används för vanlig skurning. Inaktivera FaST för vanlig skurning: Tryck på strömställarens överdel och ställ in FaST--systemet i avstängt läge. Aktivera FaST--system 1. Tryck på strömställarens mitt och ställ in FaST--systemet på lågt rengöringsmedelsflöde. Aktivera FaST--system 2. Tryck på strömställarens underdel och ställ in FaST--systemet på högt rengöringsmedelsflöde. OBS: FaST -systemet startar inte förrän riktningspedalen trycks in (8-09)

19 ANVÄNDNING ec- H2O OMKOPPLARE (TILVAL) Med ec -H2O--omkopplaren (tillval) aktiverar du ec -H2O--systemet (elektriskt aktiverat vatten). När ec -H2O--systemet är aktiverat, kopplas det till och från med skuromkopplaren. ec -H2O låg inställning: Tryck upptill på ec -H2O--omkopplaren. ec -H2O hög inställning: Sätt ec -H2O --omkopplaren i det mellersta läget. Vanlig skurning: Tryck nedtill på ec -H2O --omkopplaren. OBS: ec -H2O -systemet startar inte förrän maskinen börjar skura. OBS: Aktivera inte H2O -systemet medan det finns vanliga rengöringsmedel i vätsketanken. Töm, skölj och fyll vätsketanken med enbart rent och kallt vatten innan ec -H2O -systemet används. Vanliga rengörings -/behandlingsmedel kan förstöra ec -H2O -vätskesystemet. KONTROLLPANEL Sop-- och skurfunktionerna aktiveras på kontrollpanelen. Funktionerna på kontrollpanelen består av flerfunktionsknappar och bildikoner som visar aktuellt sop-- eller skurläge. På kontrollpanelen finns också en klocka för föraren och en servicelägesindikator som visar när det är dags för service. Tryck på knappen med TENNANT--logotypen så visas de olika funktionsskärmarna på kontrollpanelen. På alla funktionsskärmar kan föraren aktivera eller deaktivera olika sop-- och skurfunktioner. 12 : 16 PM (8-09) 17

20 ANVÄNDNING ÄNDRING AV DISPLAYENS SPRÅK 1. Stäng av maskinen. 2. Tryck och håll ned logobrytaren Slå på strömmen till maskinen. 4. Håll logobrytaren intryckt i 15 sekunder eller tills skärmen för nedåttryck visas. 5. Tryck och släpp logobrytaren 3 gånger för att stega till läget för språkval. 6. Tryck på den första strömställaren på kontrollpanelen tills du kommer till önskat språk. 7. Koppla av maskinen och det nya språket lagras i kontrollpanelen. ENGELSKA Aktivera sopning Begränsa tryck (9-01)

21 ANVÄNDNING BATTERILADDNINGSINDIKATOR Batteriladdningsindikatorn visar batteriernas laddningsnivå i olika segment. När batterierna har laddats upp helt lyser alla segment. Allteftersom batterierna används slocknar lysdiodsegmenten en efter en. Batterierna måsta laddas upp när alla tio lysdiodsegment har slocknat. Batterisymbolen börjar nu blinka, och samtliga skurfunktioner stängs automatiskt av för att varna föraren om batteriets tillstånd. Skrapan och vakuumet kan användass tillsammans med skrapan i ytterligare 30 sekunder för att suga upp överloppsvatten. OBS: Ladda inte upp batterierna mer än nödvändigt, annars förkortas deras livslängd. Ladda inte upp halvfyllda batterier om maskinen ännu kan användas. Ladda ur batterierna tills 20% återstår när segmenten har slocknat. Ladda sedan upp batterierna helt. Låt inte batterierna laddas ur helt, eftersom även detta kan skada dem. Läs mer under rubriken BATTERIER i avsnittet UNDERHÅLL. 12 : 16 PM TIMRÄKNARE Timmätaren lagrar antalet körtimmar. Timräknaren registrerar tiden då maskinen kör eller då vakuumfläkten är igång. Denna information behövs för att bestämma när maskinen ska underhållas på nytt. 12 : 16 PM (9-01) 19

22 ANVÄNDNING DISPLAYKLOCKA Klockan visar tiden på dygnet under batteriladdningsindikatorn. STÄLLA IN DISPLAYKLOCKAN 1. Koppla av maskinen. 2. Tryck och håll ned logobrytaren. 3. Slå på strömmen till maskinen. 4. Håll logobrytaren intryckt i 15 sekunder eller tills skärmen för nedåttryck visas. 5. Tryck och släpp logobrytaren en gång för att stega till läget för tidsinställning. 6. Tryck på strömställaren bredvid JUSTERA TID. 12 : 16 PM Inmatningsskärm Aktivera kanten Ställ in tiden Ange tid, datum och välj mellan 12-- och 24--timmars klockan genom att flytta markeringen på displayen med strömställarna vid pilarna. Öka värdet i det understreckade segmentet genom att trycka på strömställaren vid (+) ikonen. Minska värdet i det understreckade segmentet genom att trycka på strömställaren vid (--) ikonen. 8. Avsluta funktionen JUSTERA TID genom att trycka på TENNANT--logotypströmställaren. + _ : 00 AM - 01 / 01 / Vrid nyckeln till avläget (9-01)

23 ANVÄNDNING SKRAPSTRÖMSTÄLLARE Med denna strömställare styrs skurningen. Skrapströmställaren justerar även skurborsttrycket. Skurningen omfattar följande: Skurenheten sänks och borstarna aktiveras. Den bakre skrapan sänks och vakuumfläkten startar. Den valfria sidosopborsten sänks och sopborsten aktiveras. Vätskesystemet startar då spaken för vätskesystemet aktiveras. Tillvalssystemen FaST, ec -H2O, eller ES och pumpen för rengöringsmedel startar om dessa brytare är inkopplade. Starta skurning: Tryck på skurströmställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa. Skursystemet startar och maskinen rörs framåt OBS: Inställningar för borsttryck, vätskeflöde, kantskurning och FaST, ec -H2O eller ES -systemet startar vid det senast använda värdet när du börjar skura nästa gång. Avsluta skurningen: Tryck på skurströmställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren slocknar. Om en kort stund stannar skurborstarna och sedan lyfts de upp. Därefter lyfts den bakre skrapan upp och vakuumfläkten stannar. Skurborsttrycket: Tryck och håll ned skurströmställaren. borsttrycket stegar genom tre inställningar som anges med de små pilarna ovanför borstsymbolen. Antalet pil anger styrkan på borsttrycket Det finns också en fjärde borstinställning som indikeras av en större pil ovanför borstikonen. Det är det kraftigaste borsttrycket och kallas Superskurning. Det aktiveras i 30 sekunder när skurströmställaren snabbt trycks ned två gånger. Det inställda trycket när du släpper skurbrytaren blir nästa grundinställning för borsttrycket (8-09) 21

24 ANVÄNDNING I normala förhållanden ska borsttrycket vara minimum (en eller två nedåtriktade pilar). I ytterst smutsiga förhållanden ska borsttrycket vara inställt på maximum (tre nedåtriktade pilar eller en stor pil). Körhastighet och golvets kondition påverkar skurningen. OBS: Den bakre skrapan lyfts och vakuumfläkten stannar när maskinen backas. När maskinen körs framåt sänks skrapan och vakuumfläkten startar igen. OBS: Skurborsten slutar rotera när maskinen stannar för en kort stund. Borstarna börjar rotera igen när maskinen körs framåt. OBS: Skuromkopplaren styr även FaST/ec -H2O -systemet (tillval), när detta system har aktiverats med FaST/ec -H2O -omkopplaren. RETURTANK FYLLD INDIKATOR Denna indikator lyser när returtanken är full. Om indikatorn för fylld returtank lyser längre än 7 sekunder, visas meddelandet Ret. tank fylld på timmätaren. Skurborstarna och vakuumet stannar och den bakre skrapan lyfts upp. Om du vill suga upp allt vatten när vakuumet har stängts och den bakre skrapan lyfts ska du trycka och hålla strömställaren för skrapan nedtryckt. OBS: Överyll inte returtanken. Detta kan skada vakuumbladen ES -STRÖMSTÄLLARE Med denna strömställare (Extended Scrub) kopplas vattenåtervinningssystemet på och av. Skurfunktionerna startar i det vattenåtervinningsläge som användes senast. Till: Tryck på strömställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa. Från: Tryck på strömställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren slocknar. OBS: ES -ikonen visas först när skurfunktionerna har aktiverats. OBS: Returtanken måste vara halvfull för att vätskeåtervinningssystemet ska fungera (8-09)

25 ANVÄNDNING STRÖMSTÄLLARE FÖR SIDOSKURNING Med strömställaren för sidoskurning förlängs skurenheten. Den kommer med MaxProt 1000 skurmaskiner och sitter på höger sida så att du lätt kan skura på sidan. Skurfunktionerna startar i det sidoskurningsläge som användes senast. OBS: Sidoskurnings -ikonen visas först när skurfunktionerna har aktiverats. Till: Tryck och håll ned strömställaren för skurning. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa. Från: Tryck på strömställaren igen. Indikatorlampan bredvid strömställaren slocknar STRÖMSTÄLLARE FÖR BAKRE SKRAPA Med denna strömställare styrs vakuumfläkten och den bakre skrapans läge. Den bakre skrapan kan användas separat från skurborstarna när du vill suga upp överloppsvatten utan att skura, eller dubbelskura utan utan att suga vatten. Sänk skrapan och starta vakuumfläkten: Tryck på skrapströmställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa. Lyft skrapan och stanna vakuumfläkten: Tryck på skrapströmställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren slocknar. Det kan ta en stund innan vakuumfläkten stannar OBS: Den bakre skrapan sänks och skurvakuumet startar automatiskt när skurfunktionerna aktiveras. OBS: Den bakre skrapan lyfts och skurvakuumet stannar när maskinen har backats. OBS: Den bakre skrapan lyfts och skurvakuumfläkten stängs strax efter att skurfunktionerna stannar (9-01) 23

26 ANVÄNDNING SOPSTRÖMSTÄLLARE Med denna strömställare styrs sopningen. Om du trycker ned sopströmställaren när maskinen är i tomgång eller i skurläge sänks och aktiveras sopborsten. Sopfläkten aktiveras och sidoborsten sänks och aktiveras. Starta sopning: Tryck på sopströmställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa. Skursystemet startar när maskinen rörs framåt. Sluta sopa: Tryck på sopströmställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren slocknar. Först stannas och höjs sido-- och huvudborsten och sedan stannar vakuumet OBS: Om sopbehållaren lyfts upp, även om bara ett par centimeter, ersätts ikonen för sopning med ikonen för sopbehållaren upplyft på kontrollpanelen och du kan inte sopa. STRÖMSTÄLLARE FÖR SIDOBORSTE Strömställaren till sidoborsten styr sidoborstens läge och rotation. Huvudsopborsten måste vara i bruk för att sidoborsten ska fungera. OBS: Sidoborsten fungerar automatiskt när huvudsopborstarna används. Om du vill sopa utan sidoborste trycker du på strömställare för sidoborstar. Ned och på: Tryck på strömställaren till sidoborsten. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa och sidoborsten sänks och aktiveras. Upp och av: Tryck på strömställaren till sidoborsten. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa och sidoborsten stannar och höjs OBS: Om sopbehållaren lyfts upp, även om bara ett par centimeter, ersätts ikonen för sopning med ikonen för sopbehållaren upplyft på kontrollpanelen och du kan inte sopa (9-01)

27 ANVÄNDNING STRÖMSTÄLLARE FÖR FILTERSKAK Filterskakströmställaren startar dammfilterskaket i sopbehållaren. Filterskaket fungerar ännu i ca 10 sekunder. OBS: Om överloppsdamm flyger runt vid sopning ska du trycka på filterskakströmställaren. Start: Tryck på filterskakströmställaren. Indikatorlampan för filterskaket kopplas på och sopvakuumfläkten avaktiveras när filterskaket fungerar. OBS: Filterskaket aktiveras automatiskt en kort stund efter att du sopat färdigt. Vakuumsystemet fungerar inte när filterskaket används VAKUUMFLÄKTSTRÖMSTÄLLARE Vakuumfläktströmställaren stannar och stoppar sopvakuumfläkten. Använd inte vakuumfläkten i våta förhållanden. Start: Tryck på strömställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa. Stopp: Tryck på strömställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren slocknar. OBS: Sopvakuumfläkten aktiveras automatiskt när huvudsopborsten startar. Men sopvakuumfläkten aktiveras inte förran sopborsten används OBS: Sopvakuumfläkten startar inte om sopbehållaren lyfts upp även om det bara är ett par centimeter. Om du trycker ned strömställaren för sopvakuumet när sopbehållaren lyfts startar sopvakuumet inte och ikonen för sopbehållare upplyft visas på kontrollpanelen (9-01) 25

28 ANVÄNDNING SOPBEHÅLLARENS TEMPERATURLAMPA - VÄRMESÄKRING (THERMO SENTRY) Sopbehållarens temperturlampa börjar lysa när värmesäkringen visar att det är för hett, att eventuell brand hotar i sopbehållaren. En ljudsignal piper i fem sekunder och sopbehållarens temperaturlampa börjar lysa på skärmen. Värmesäkringen försöker stoppa all sopning. Om detta sker kör du maskinen till ett säkert ställe där du kan avlägsna värmekällan. Stäng av maskinen och starta den igen för att nollställa värmesäkringen LYFTSTRÖMSTÄLLARE TILL SOPBEHÅLLAREN Med lyftströmställaren kan du lyfta sopbehållaren. Sopbehållare upp: Tryck på brytaren och håll den nedtryckt tills behållaren har nått önskat läge. Fast: Släpp sopbehållarströmställaren STRÖMSTÄLLARE SOM SÄNKER SOPBEHÅLLAREN Med denna strömställare kan du sänka sopbehållaren. Sopbehållare ned: Tryck och håll strömställaren nedtryckt tills behållaren är nedsänkt. OBS: Sopbehållaren fälls genast ihop när den sänks (5-04)

29 ANVÄNDNING STRÖMSTÄLLARE SOM TÖMMER SOPBEÅLLAREN Med denna sopbehållare lutas sopbehållaren framåt så att skräpet kan tömmas. Töm sopbehållaren: Tryck och håll sopbehållarströmställaren nedtryckt tills sopbehållaren har lutats så långt framåt som den går STRÖMSTÄLLARE SOM FÄLLER UPP SOPBEHÅLLAREN Med denna strömställaren lutas sopbehållaren bakåt till upprätt läge. Fäll upp sopbehållaren: Tryck och håll sopbehållarströmställaren nedtryckt tills sopbehållaren har lutats så långt bakåt som den går (5-04) 27

30 ANVÄNDNING STRÖMSTÄLLARE FÖR RENGÖRINGMEDLESPUMP (TILLVAL) Med strömställaren för rengöringsmedel kan du kontrollera vätskeflödet till golvet vid skurning. Skurfunktionerna startar med rengöringsmedelpumpen i det läge som användes senast. OBS: Rengöringsmedelsikonen visas när skurfunktionen har aktiverats. OBS: Strömställaren för rengöringsmedelpumpen aktiveras endast om skurborstarna används och spaken för vätskeflöde är inkopplad. Hög: Tryck på och håll strömställaren för rengöringsmedelspumpen nedtryckt tills en nedåtpekande pil visas på ikonen bredvid strömställaren. Frigör strömställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa Låg: Tryck på och håll strömställaren för rengöringsmedelspumpen nedtryckt tills en nedåtpekande pil visas på ikonen bredvid strömställaren. Frigör strömställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa. Från: Tryck ned och frigör strömställaren för rengöringsmedelspumpen. Ett X visas under ikonen för rengöringsmedelspumpen. Indikatorlampan bredvid strömställaren slocknar. OBS: Medan ec -H2O systemet (tillval) är i bruk, fungerar inte omkopplaren för vätskepumpen. UNDERHÅLLNINGSLÄGE Med underhållsläget kan föraren övervaka och nollställa tiden som förlöper mellan de fyra olika underhållskraven. När underhållsläget är aktivt ljuder en varningssignal och visas en av flera olika serviceikoner på displayen varje gång maskinen startas. Detta sker om en eller fler servicetidur överskrider sitt rekommenderade intervall. Efter service ska timern för denna servicefunktion ställasinpånytt (8-09)

31 ANVÄNDNING STÄLLA IN UNDERHÅLLSTIMER 1. Koppla av maskinen. 2. Tryck och håll ned logobrytaren. 3. Slå på strömmen till maskinen. 4. Håll logobrytaren intryckt i 15 sekunder eller tills skärmen för nedåttryck visas. 5. Tryck och släpp logobrytaren ytterligare två gånger. SJÄLVTEST skärmen visas på displayen. 12 : 16 PM Tryck på brytaren bredvid VISA UNDERH. Självtest Visa underh. Aktivera underh Servicealternativen representeras av en ikon med rekommenderat serviceintervall i timmar. I det lägre högra hörnet på displayen visas antalet timmar och dagar som gått sedan timern ställdes in senast. Med strömställaren i det övre högra hörnet kan du ställa om timern för serviceintervallet. Återställ timern när den service som ikonen visar är färdig. Föraren kan bläddra igenom de fyra servicefunktionsmenyerna genom att trycka på logobrytaren / 01 / 97 Om du vill veta vad de olika servicefunktionsikonerna står för ska du ser efter i avsnittet SYMBOLFÖRKLARINGAR i denna handbok (9-01) 29

32 ANVÄNDNING 7. Avsluta funktionen VISA UNDERH. genom att trycka på logobrytaren tills alla fyra serviceskärmarna har visats. 8. Vrid nyckeln till avläget / 01 / AVAKTIVERA SERVICELÄGET Om du överskridit rekommenderat serviceintervall visas inte den blinkande ikonen och ingen signal hörs när du har avaktiverat serviceläget om maskinen startas. 1. Koppla av maskinen. 2. Tryck och håll ned logobrytaren. 3. Slå på strömmen till maskinen. 4. Håll logobrytaren intryckt i 15 sekunder eller tills skärmen för nedåttryck visas. 5. Tryck och släpp logobrytaren ytterligare två gånger. SJÄLVTEST skärmen visas på displayen. 12 : 16 PM Tryck på strömställaren bredvid AKTIVERA UNDERH. OBS: Om lampan bredvid strömställaren för AKTIVERA UNDERH. Inte lyser är serviceläget avaktiverat. OBS: Trots att serviceläget är avaktiverat fortsätter timern att räkna tiden till nästa service. Om du vill se hur mycket tid har gått mellan de sex olika intervallen ska du trycka på strömställaren bredvid Visa underh.. Tryck på logobrytaren för att bläddra igenom alla servicefunktionsskärmar. Self Test Display Maint. Enable Maint (9-01)

33 ANVÄNDNING KRETSBRYTARE Automatsäkringarna är återställbara skyddskomponenter i kretsloppet Säkringar stoppar strömflödet vid överbelastning en gång. Återställ automatsäkringarna manuellt om de utlösts genom att trycka på återställningsknappen när säkringen är kall. Vid fortsatt överbelastning utlöses kretsbrytaren på nytt tills felet har åtgärdats. Kretsbrytarna är placerade till vänster om förarhytten, bredvid vakuumfläktarna. Nedanstående tabeller kretsbrytarna och säkringarna och vilka elkomponenter de skyddar. Kretsbrytare Styrka Skyddar CB1 15 A Sopare/Sopbehållarkontroller CB2 20 A Fläktmotor för sopvakuum CB3 30 A Sopborstmotor CB4 15 A Filterskak/Sopsidoborstar/ Handskurutrustning CB5 10 A Nyckelströmställare CB6 50 A Höger skurmotor ( ) CB6 Öppen ( ) CB7 50 A Vänster skurmotor ( ) CB7 Öppen ( ) CB8 15 A Lampor CB9 15 A Signalhorn CB10 20 A Vakuumfläkt #1 ( ) CB10 30 A Vakuumfläkt #1 ( ) CB11 20 A Vakuumfläkt #2 ( ) CB11 30 A Vakuumfläkt #2 ( ) CB12 25 A Kontrollpanel CB13 50 A Center skurmotor ( ) CB13 Öppen ( ) CB14 40 A Pump servostyrning CB15 10 A FaST -system (5-04) 31

34 ANVÄNDNING I denna tabell visas de magnetiska automatsäkringarna som används med maskiner med serienummer och uppåt och för alla cylindriska skurenheter. Kretsbrytare Styrka Skyddar CB6 45 Höger skurmotor CB7 45 Vänster skurmotor CB13 Öppna I denna tabell visas de magnetiska automatsäkringarna som används för maskiner med serienummer och högre med Max Pro 1000 standard skurenheter för motorskivor. Kretsbrytare Styrka Skyddar CB6 40 Höger skurmotor CB7 40 Vänster skurmotor CB13 Öppna I denna tabell visas de magnetiska automatsäkringarna som används för maskiner med serienummer och högre med Max Pro 1000 förstärkta standard skurenheter för motorskivor. Kretsbrytare Styrka Skyddar CB6 45 Höger skurmotor CB7 45 Vänster skurmotor CB13 Öppna I denna tabell visas de magnetiska automatsäkringarna som används för maskiner med serienummer och högre med Max Pro 1200 skivskurenheter. Kretsbrytare Styrka Skyddar CB6 40 Höger skurmotor CB7 40 Vänster skurmotor CB13 40 Central skurmotor Detta schema visar de magnetiska kretsbrytarna som används hos en maskin med ett ec- H2O - system. Kretsbrytare Styrka Skyddar CB Vattenkran CB ec -H2O -modul CB Vätskepump (8-09)

35 ANVÄNDNING SÄKRINGAR Säkringarna är engångsanordningar som stoppar strömflödet vid överbelastning. Använd aldrig säkringar med högre värde än handboken anger. Huvudsäkringen finns under automatsäkringen på den elektriska panelen. De två manöverorganen finns på kontrollpanelen. Säkring Styrka Skyddar FU A Framdrivande FU 2 10 A Elektroniskt manöverorgan FU 3 10 A Elektroniskt manöverorgan (5-04) 33

36 ANVÄNDNING DRÄNERINGSSLANG TILL VÄTSKETANKEN Dräneringsslangen används till att tömma vätsketanken. Ta bort locket på tanken och dräneringsslangen så att du kan tömma vätsketanken. Dra ut slangen till vätsketanken och ta bort locket på slangen. DRÄNERINGSSLANG TILL RETURTANKEN Dräneringsslangen används till att tömma returtanken. Ta bort locket på tanken och dräneringsslangen så att du kan tömma returtanken. Dra ut slangen till returtanken och ta bort locket på slangen. POSITIVT KONTROLLDRÄNERINGSSYSTEM (TILLVAL) Koppla slangen till maskiner med positivt kontrolldräneringssystem. Anslut dräneringsslangen till kontrolldräneringssystemet och öppna dräneringsventilen genom att dra i spaken (11-00)

37 ANVÄNDNING JUSTERINGSKONTROLL FÖR SIDOBORSTE Med denna kontroll kan du justera sidoborstens nedtryck till sopytan. Öka: Vrid reglaget moturs. Minska: Vrid reglaget moturs. FRÄMRE KLAFFSPAK Den främre klaffspaken öppnar den främre klaffen till huvudsopborsten så att större skräp inte fastnar eller sopas in i sopbehållaren. Lyft främre klaff: Dra klaffspaken bakåt. Sänk främre klaff: Skjut klaffspaken framåt. STÖDBALK SOPBEHÅLLARE Sopbehållarstödet finns på höger sida av maskinen. Om du är tvungen att arbeta under sopbehållaren ska du fästa stödet så att sopbehållaren är säkert upplyft. Lita inte på att maskinen stöder sopbehållaren när den är upplyft. VARNING: Den höjda behållaren kan falla. Använd stödbalken. VARNING: Klämpunkt lyftarm. Håll dig undan från behållarens armar (11-00) 35

38 ANVÄNDNING FÖRARSÄTE Förarsätet består av ett stationärt ryggstöd som kan justeras bakåt eller framåt. Inställning: Dra ut spaken, skjut sätet så långt du vill och släpp spaken. OBS: Maskinen kan endast köra om föraren sitter i sätet. FJÄDRANDE STOL (TILLVAL) Det fjädrande förarsätet kan ställas in på fyra sätt: stöd för korsryggen, ryggstödets vinkel, förarens kroppsvikt och framåt/bakåt. Med inställningsknappen för korsryggen regleras stödets hårdhet. Mer stadga: Vrid knappen medsols. Mindre stadga: Vrid knappen motsols. Med ryggstödets knapp regleras ryggstödets vinkel. Större vinkel: Vrid knappen motsols. Mindre vinkel: Vrid knappen medsols (11-00)

39 ANVÄNDNING Med knappen för kroppsvikt regleras sätets stadga. Mer stadga: Vrid knappen medsols. Mindre stadga: Vrid knappen motsols. Med mätaren bredvid viktknappen kan du fastställa rätt inställning för föraren. Med framåt/bakåtknappen regleras sätets position. Inställning: Drag ut spaken och skjut sätet framåt eller bakåt till önskat läge. Släpp spaken (11-00) 37

40 ANVÄNDNING MASKINENS FUNKTION Ratten styr maskinens körriktning. Färdriktningspedalen styr hastigheten, körriktningen medan Bromspedalen stannar och saktar ner maskinen. Maskinen kommer med sop-- och skurtillbehör. Soptillbehören är skräpbehållare, dammfilter och sopborstar och en cylindrisk transportör. Sidoborstarna sopar skräpet till huvudborsten och Huvudsopborsten sopar skräp från golvet till den cylindriska transportören. Den cylindriska transportören samlar upp skräp i sopbehållaren. Vakuumsystemet suger upp damm och luft till sopbehållaren och dammfiltret. Skurenheterna består av vätsketank, skurborstar, bakre och sidoskrapa, vakuumssystem och returtank. Vatten och rengöringsmedel från vätsketanken rinner till skurborstarna via en vätskeventil. Borstarna skurar golvet. Allteftersom maskinen rörs framåt rengör skrapan golvet från smuts som sugs upp i returtanken. När du använder vattenåtervinningsläge filtreras vätskan i returtanken så att den rinner tillbaka till vätsketanken där den kan återvändas. Det finns fem skurenhetstyper med skiv-- eller cylindriska borstar. Det finns två olika breddar på skurborstarna. MaxPro 1999 skivskurenheten har två skivskurborstar och kommer endast med standard eller grovrengöringsmotorer. MaxPro 1000 skivskruborstenheten är 1016 mm. MaxPro1200 skivskurenheten består av tre skurborsta och är 1220 mm. MaxPro1000 cylindriska skurenheten är 1016 mm. MaxPro1200 cylindriska skurenheten är 1220 mm. OBS: Smutset påverkar valet av borste. Kontakta din TENNANT -säljrepresentant för specifika råd. När du har skurat eller sopat måste du rengöra dammfiltret, tömma sopbehållaren samt tömma och rengöra returtanken. Om du använder vattenåtervinningssystem, tömmer och rengör du vätsketanken och rengör vattenåtervinningsfiltret (5-04)

41 ANVÄNDNING FaST -SKURNINGSSYSTEM Till skillnad från vanlig skurning fungerar FaST--systemet (Foam Scrubbing Technology) genom att koncentrerat FaST PAK--medel sprutas in i systemet med en liten mängd vatten och tryckluft. Av blandningen blir det rikligt med våtskum. Maskinen sprider ut våtskumblandningen på golvet vid skurning. När skrapan suger upp blandningen har skummet redan försvunnit och samlas upp i returtanken. FaST--systemet kan användas vid djuprengöring eller grovrengöring. Med FaST--systemet kan du öka produktiviteten med 30 % genom att minska dumpnings/fyllnadscykeln. Mindre kemikalier används och mindre lagringsutrymme krävs. En portion koncentrerat FaST PAK--medel skurar ca kvadratmeter. The safe scrubbing alternativet OBS: Använd inte FaST -systemet när vanliga rengöringsmedel finns i vätsketanken. Töm, skölj och fyll på rent och kallt vatten i vätsketanken innan FaST -systemet används. Vanliga rengörings - och underhållsmedel kan skada FaST -systemet. OBS: Undanställning och transport av maskiner försedda med ES - eller FaST -systemet vid frysgrader kräver särskilda åtgärder. Kontakta ditt TENNANT ombud för mer information (8-09) 39

42 ANVÄNDNING ec- H2O- SYSTEM (TILVAL) Ett ec -H2O--system (elektriskt aktiverat vatten) fungerar genom att producera elektriskt omvandlat vatten för rengöring. Vanligt vatten förs genom en modul där det syresätts och laddas med en elektrisk ström. Det elektriskt omvandlade vattnet bildar en blandat sur och alkalisk lösning som utgör ett ph--neutralt rengöringsmedel. Det omvandlade vattnet angriper smuts, fördelar denna i mindre partiklar och drar lös den från golvytan så att maskinen lätt kan skura bort den upplösta smutsen. Sedan återgår det omvandlade vattnet till normalt vatten i returtanken. ec -H2O--systemet kan användas med alla dubbla skurfunktioner. OBS: Aktivera inte H2O -systemet medan det finns vanliga rengöringsmedel i vätsketanken. Töm, skölj och fyll vätsketanken med enbart rent och kallt vatten innan ec -H2O -systemet används. Vanliga rengörings -/behandlingsmedel kan förstöra ec -H2O -vätskesystemet. OBS: Förvaring och transport av maskiner försedda med ec -H2O vid frysgrader kräver särskilda åtgärder. Följ proceduren för frostskydd som beskrivs i avsnittet UNDANSTÄLLNING (8-09)

43 ANVÄNDNING CHECKLISTA FÖRE START Kontrollera följande då maskinen är avkopplad: - Kontrollera hydraulvätskenivån (om tillämpligt). - Kontrollera batterivätskans nivå och laddningsnivån. - Kontrollera att tätningarna på tanklocket inte är skadade eller slitna. - Rengör vakuumfläktens inloppsfilter. - Kontrollera skurborstarnas kondition. Ta bort band, snören, plasthöljen och annat skräp som fastnat på dem. - Kontrollera skraporna för skador, förslitning och nedböjningens inställning. - Kontrollera att det inte finns skräp i vakuumslangen och att den inte är tilltäppt. - ES--maskiner: kontrollera nivån i rengöringsmedelstanken. - Töm och rengör returtanken. - ES--maskiner: töm och rengör vätsketanken och ES--filtret. Skölj alla nivåsensorer. - Kontrollera att bromsarna och styrningen fungerar. - Rengör och töm skräptråget (om tillämpligt). - Läs servicerapporten för att se om det är dags för underhåll. - FaST--skurning: Kontrollera FaST PAK--medelsnivån och byt ut kartongen vid behov. Läs mer i avsnittet BYTA FaST PAK--MEDEL i denna handbok. - För FaST-- eller ec -H2O --skurning: Kontrollera att vanliga rengöringsmedel dränerats ut och sköljts bort från vätsketanken. - För FaST-- eller ec -H2O --skurning: Kontrollera att vätsketanken enbart är fylld med rent och kallt vatten (8-09) 41

44 ANVÄNDNING INSTALLERA FaST PAK -MEDEL OBS: Maskinen måste vara utrustad med FaST innan FaST PAK -medel kan monteras. 1. Stäng av maskinen. FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, drag åt parkeringsbromsen, stäng av maskinen och avlägsna nyckeln innan du lämnar eller servar maskinen. 2. Lossa perforeringarna på kartongen med FaST PAK golvrengöringsmedel. Ta inte bort påsen från kartongen. Dra ut påsens slang underifrån och ta bort locket från kopplingen. OBS: Det koncentrerade FaST PAKgolvrengöringsmedlet är speciellt utformat för skurning med FaST- systemet. Använd ALDRIG några andra medel, maskinen kan ta skada. FÖR SÄKERHET: Följ alltid hanteringsanvisningarna på kemikalieflaskor när du använder maskinen. 3. Töm vätsketanken. Läs mer i avsnittet TÖMMA OCH RENGÖRA TANKAR i denna handbok. OBS: Använd bara rent vatten när du skurar med FaST -systemet. Tillsätt inte rengöringsmedel i vätsketanken. Vanliga rengöringsmedel kan orsaka fel på FaST -vätskesystemet. 4. Öppna sidoluckan för att komma åt FaST PAK--kartongen (8-09)

45 ANVÄNDNING 5. Placera FaST PAK--kartongen i hållaren under maskinens framhuv. Anslut vätskeslangen till FaST PAK--påsen. OBS: Om torkat koncentrat finns kvar på vätskeslangens koppling eller FaST PAK - kopplingen ska de läggas i blöt och rengöras med varmt vatten. 6. Se till att vätskeslangen ansluts till slangbehållaren när den inte är kopplad till FaST PAK. Det förhindrar att FaST--vätskesystemet torkar ut och slangen täpps till. 7. FaST--vätskesystemet måste evakueras första gången det används. För att evakuera systemet kopplar du lös vätskepumpens elkontakt och kör maskinen i FaST skurläge i sju till tio minuter. Sätt tillbaka vätskepumpens kontakt. 8. När en tom FaST PAK--kartong byts ut ska det nya FaST PAK--rengöringsmedlet matas med självtryck in i systemet i flera minuter innan FaST--systemet används. Om rengöringsmedlet inte flödar ut ur FaST PAK--kartongen ska du trycka lätt på slangen och släppa den flera gånger. Om FaST PAK--systemet körts torrt kanske det måste drivas i upp till minuter för att avlägsna luftbubblor i systemet innan maximal skumbildning uppnås (8-09) 43

46 ANVÄNDNING MASKINSTART 1. Sätt dig i förarsätet, placera färdriktningspedalen i neutralläge och håll foten på bromspedalen. Se till att parkeringsbromsen är ikopplad. FÖR SÄKERHET: När du startar maskinen håller du foten på bromsen med riktningspedalen i friläge. 2. Slå på strömmen till maskinen. 3. Släpp maskinens parkeringsbroms. 4. Kör maskinen till platsen som ska sopas (8-09)

47 ANVÄNDNING FYLLA TANKAR 1. Slå på strömmen till maskinen. Läs mer i avsnittet STARTA MASKINEN i denna handbok. FÖR SÄKERHET: När du startar maskinen håller du foten på bromsen med riktningspedalen i friläge. 2. Kör maskinen till påfyllningsplatsen. 3. Stäng av maskinen. 4. Aktivera maskinens parkeringsbroms. FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta bort nyckeln innan du servar maskinen eller avslutar tvättpasset (8-09) 45

48 ANVÄNDNING 5. STANDARDSKURNING: Öppna vätsketanklocken: Mät och fyll på lagom mängd rengöringsmedel. Fyll resten av vätsketanken med vatten ända upp till märket FYLLD nära tankens rand. OBS: Golv -, vatten - och smutstyp, mängd och borsttryck påverkar hur mycket och starkt rengöringsmedel du ska använda. Kontakta din Tennant -representant för mer råd. VARNING: Använd inte lättantändbart material eftersom det kan leda till explosioner eller eldsvåda. FÖR SÄKERHET: Följ alla blandnings - och hanteringsanvisningar på kemiska behållare när du använder maskinen. 6. FaST-- eller ec -H2O--SKURNING: Öppna vätsketanklocket och fyll på med rent och kallt vatten. OBS: ANVÄND ENDAST RENT OCH KALLT VATTEN när du rengör med FaST- eller ec- H2O- tillvalet. Tillsätt INTE rengöringsmedel i vätsketanken. Vanliga rengörings- /behandlingsmedel kan förstöra systemet. 7. ES--LÄGE: Ta bort locket på rengöringsmedelstanken (tillval). Fyll tanken nästan till randen. Se till att du använder rätt rengöringsmedel för skurning. Sätt tillbaka locket på vätsketanken. VARNING: Använd inte lättantändbart material eftersom det kan leda till explosioner eller eldsvåda. OBS: Golv -, vatten - och smutstyp, mängd och borsttryck påverkar hur mycket och starkt rengöringsmedel du ska använda. Kontakta din Tennant -representant för mer råd. 8. ES--läge utan automatisk påfyllning: Koppla slangen och adaptern från vattenkällan till den automatiska påfyllningsutgången på maskinen. Koppla på maskinen och vattenkällan öppnas. Tankarna fylls på automatiskt till rätt nivå för ES--systemet, sedan stängs fyllningen automatiskt av. OBS: När tanken är fylld hörs en signal. OBS: När du använder autofyllningsfunktionen på ES -maskinen måste båda tankarna tömmas så att de inte överfylls (8-09)

M20 *331433* (Diesel. Skur -sopmaskin Svenska SE Användarhandbok. 331433 Rev. 08 (06-2010) www.tennantco.com

M20 *331433* (Diesel. Skur -sopmaskin Svenska SE Användarhandbok. 331433 Rev. 08 (06-2010) www.tennantco.com M20 (Diesel Skur -sopmaskin Svenska SE Användarhandbok www.tennantco.com 331433 Rev. 08 (06-2010) *331433* Handboken medföljer alla nya modeller. Den innehåller viktig information om hur maskinen används

Läs mer

T16 *9008314* (Batteri) Sittande skurmaskin Svenska SE Användarhandbok. 9008314 Revision 00 (3-2011) www.tennantco.com

T16 *9008314* (Batteri) Sittande skurmaskin Svenska SE Användarhandbok. 9008314 Revision 00 (3-2011) www.tennantco.com T16 (Batteri) Sittande skurmaskin Svenska SE Användarhandbok www.tennantco.com 9008314 Revision 00 (3-2011) *9008314* Handboken medföljer alla nya modeller. Den innehåller viktig information om hur maskinen

Läs mer

MASKINDATA INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MASKINDATA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5100 Denna manual kommer med varje ny modell. Här finns viktig information om hur maskinen ska användas och underhållas. Läs och förstå hela manualen innan du börjar använda eller underhålla maskinen.

Läs mer

T17 *9020174* (Batteri) Borstmaskin Användarhandbok Svenska SE. ES Skurvattenåtervinning systemet TennantTrue Delar IRIS en Tennant teknik

T17 *9020174* (Batteri) Borstmaskin Användarhandbok Svenska SE. ES Skurvattenåtervinning systemet TennantTrue Delar IRIS en Tennant teknik T17 (Batteri) Borstmaskin Användarhandbok Svenska SE ES Skurvattenåtervinning systemet TennantTrue Delar IRIS en Tennant teknik För den senaste reservdelsmanualen eller användarhandböcker på andra språk,

Läs mer

T3/T3+ *9004150* Svenska. Användarhandbok. (S/N T3xxx12000 - ) Skurmaskin/torkare. 9004150 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco.com

T3/T3+ *9004150* Svenska. Användarhandbok. (S/N T3xxx12000 - ) Skurmaskin/torkare. 9004150 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco.com T3/T3+ Skurmaskin/torkare Svenska Användarhandbok (S/N T3xxx12000 - ) www.tennantco.com 9004150 Rev. 03 (06-2010) *9004150* DRIFT Handboken medföljer alla nya modeller. Den innehåller viktig information

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Svan Lift Brukarmanual

Svan Lift Brukarmanual Svan Lift 1 Svan Lift Svan Lift hjälper den som har svårt att resa sig eller sätta sig på toaletten. Svan Lift förankras i toaletten eller väggen med de medföljande stagen. Svan Lift kan lyfta dels med

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

Instruktionsbok TASKI. combimat 800/1100 BMS. 08-77 99 300 www.diverseylever.se

Instruktionsbok TASKI. combimat 800/1100 BMS. 08-77 99 300 www.diverseylever.se TASKI combimat 800/1100 BMS Instruktionsbok OBSERVERA! Se noga till att du har läst och helt förstått dessa instruktioner innan du arbetar med maskinen. Förvara alltid instruktionsboken ihop med maskinen

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

T15 *331573* (Elektrisk) Sittande Skurmaskin Svenska SE Användarhandbok Rev. 03 ( ) The Safe Scrubbing Alternative R

T15 *331573* (Elektrisk) Sittande Skurmaskin Svenska SE Användarhandbok Rev. 03 ( ) The Safe Scrubbing Alternative R T15 (Elektrisk) Sittande Skurmaskin Svenska SE Användarhandbok The Safe Scrubbing Alternative R R ES Extended Scrub System www.tennantco.com 331573 Rev. 03 (02-2009) *331573* Handboken medföljer alla nya

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Produkt Läs igenom denna bruksanvisning före användning av BREEZE. BREEZE är en modernt designad rollator. Den kan lätt fällas ihop, är ergonomiskt utformad

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES 04.NE228A vol. 1

NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES 04.NE228A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES04.NE228A vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid ihåg

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

*330628* Sittande Skurmaskin Svenska SE Användarhandbok Rev. 12 ( ) The Safe Scrubbing Alternative R ESRExtended Scrub System

*330628* Sittande Skurmaskin Svenska SE Användarhandbok Rev. 12 ( ) The Safe Scrubbing Alternative R ESRExtended Scrub System 7300 Sittande Skurmaskin Svenska SE Användarhandbok The Safe Scrubbing Alternative R ESRExtended Scrub System www.tennantco.com 330628 Rev. 12 (07-2009) *330628* Handboken medföljer alla nya modeller.

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Instruktionshandbok Rev. 01 ( ) * *

Instruktionshandbok Rev. 01 ( ) * * 2370 Instruktionshandbok Modellnummer: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1010344 Rev. 01 (02-2006) *1010344* DRIFT Handboken medföljer

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com SVENSKA Med Curl Secret från BaByliss kan du enkelt skapa vackra

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

KORTINFORMATION SCOOTER,

KORTINFORMATION SCOOTER, S Bruksanvisning KORTINFORMATION SCOOTER, MODELL.363-3-HJULS MODELL.364-4-HJULS Vi gör människor rörliga. Innehållsförteckning Förord... 3 Tändningsnyckel... 4 Laddning av batteri... 4 Säkringar... 5 Huvudsäkringar...5

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA ANALOGA KLOCKOR n FÖRSKRUVAD [för modeller med förskruvningskrona] Upplåsning av kronan 1 Vrid kronan moturs tills att du ej längre känner att gängorna tar. 2 Kronan kan dragas ut. Låsning av kronan 1

Läs mer

TRANSPORTABEL ISBITSMASKIN

TRANSPORTABEL ISBITSMASKIN TRANSPORTABEL ISBITSMASKIN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan ismaskinen tas i bruk. Spara användarmanualen för senare användning. BESKRIVNING AV ISMASKINEN 1. Översta kåpa 2. Frontkåpa

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Användarhandbok. Manual 004

Användarhandbok. Manual 004 Användarhandbok Manual 004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid Introduktion 2 Säkerhet 2 Ankarspelets elinstallation (minimumkrav) 2 Installation generella krav 3 Installation 3 Test av ankarspelet 4 Användning

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1 Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HF-33W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

SE... Lyftplattformen LP11. Vers. 5.00

SE... Lyftplattformen LP11. Vers. 5.00 SE.... Lyftplattformen LP11 Vers. 5.00 LP11 Artikelnr: 13011 1.00.... Syfte och användning.... 3 1.01...Tillverkare...3 1.02...Syfte och användning...3 1.03...Viktigt...3 1.04...Uppackning och iordningställande...4

Läs mer

G5 Nitrogen Generator PV 1160 / LV 1170 Manual

G5 Nitrogen Generator PV 1160 / LV 1170 Manual G5 Nitrogen Generator PV 1160 / LV 1170 Manual Läs igenom innan användning BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se Allmänna Specifikationer E-1160-N2P Strömförsörjning 100-240v AC 50/60Hz Optimal

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 OBSERVERA All personal, som skall använda och reparera denna släpvagnslift måste läsa och förstå denna instruktionsmanual.

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 135x77x16 mm. Vikt:230 gram. :Startström:150 A/peak 300 A Laddtid:3 tim. Kapacitet: 6000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer