Technology in action. Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Technology in action. http://www.sagem.com. Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel."

Transkript

1 Technology in action Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel.

2 MOTTAGARE FÖR MARKSÄND DIGITALTV ITD 64 ITD 62 ITD 60 BRUKSANVISNING SVENSK Technology in action

3 SNABB START GRATULERAR! Den nya generationen av digital TVmottagare erbjuder dig nya digitala tjänster och gör det lätt för dig och din familj att välja de allra bästa upplevelserna som digital TV kan bjuda på. När du har anslutit din digitala TVmottagare och ställt in den enligt dina önskemål, kan du utnyttja alla dess möjligheter. Du kan uppdatera den digitala TVmottagaren via antennsignalen, allt eftersom nya funktioner och tjänster blir tillgängliga. SAGEMs Digitala TVmottagare genomgår kontinuerlig utveckling. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra och förbättra produkterna som beskrivs i denna bruksanvisning. Denna produkt uppfyller EMCdirektivet 89/336/EEG. CEmärkningen betyder att produkten uppfyller de grundläggande krav som fastställts i Europaparlamentets och Europarådets direktiv 1999/5/CE angående mikrovågsradioutrustning och terminalutrustning för telekommunikation med avseende på användarens hälsa och säkerhet samt elektromagnetisk störning. Dessutom används på ett effektivt sätt det frekvensband som annars tillskrivs markbunden och trådlös kommunikation i syfte att förhindra skadande störning. Intyget om överensstämmelse finns på webbplatsen i avdelningen för support, eller kan erhållas från följande adress: SAGEM SA Customer relations Department 4, rue du Petit Albi Cergy St Christophe France SAGEM är ett registrerat varumärke som tillhör SAGEM SA. Copyright SAGEM S.A. Alla rättigheter förbehålles ITD 60 / ITD 62 / ITD 64 Free to View Digital TV Receiver Quick Start Guide IMPORTANT NOTICE Before unpacking this product further, Have you or your local store checked your Postcode for reception? Telephone number for your local store is on your till receipt. Should your Store be unable to help, please check the following Website Links for Digital Terrestrial signal coverage : Please note : In order to receive quality digital signal you may need an aerial upgrade. I

4 II SNABB START Connection diagram ITD 60 AND TV WITHOUT SCART (medföljer ej) TVantenn (medföljer ej) TVantenn (medföljer ej) (medföljer ej) ITD 60 AND TV WITH SCART (medföljer ej) TVantenn (medföljer ej) TVantenn (medföljer ej) (medföljer ej) ITD 62/64 TVantenn (medföljer ej) (medföljer ej) TVantenn (medföljer ej) (medföljer ej) (medföljer ej) (medföljer ej)

5 SNABB START r r r r r r r r r r r r Installation Guide Getting Started Unpack your SAGEM free to view digital receiver and check for the following accessories : User Manual, remote control, batteries and power cable. Disconnect power to all your existing equipment. Locate product in preferred position. Connect all equipment as shown in the diagram on the adjacent page. Finally, once all other connections are made, connect power and switch on your television set. Setting up your Set Top Box Switch on your Set Top Box. Your television switches to external input. If your television does not switch automatically, select the external input to which the Set Top Box is connected (refer to your TV handbook for details). The Set Top Box displays a first time installation message. Press OK to continue. Press OK to confirm menu language and user country set up. Your Set Top Box will now search for all available channels. Please be patient as this process takes a few minutes. When completed, press OK to save the channel list. You should now be watching Digital Television. Select your preferred digital channel using the Up arrow/down arrow key button or the numbered keys on your remote control. Reception issues If no reception or less than 10 channels are found, picture freezes, blanking out or blocking occurs, please recheck all connections and repeat the automatic tuning procedure above. Problems with setting up your Set Top Box could be caused by incorrect signal levels. Your aerial system may need realignment or to be upgraded. Contact your retailer for details. r In case of persistant problems despite of correct signal level, contact your retailer or call SAGEM helpdesk at Reasons to upgrade your aerial installation They are 3 main reasons why you may need to upgrade your aerial : 1. your current aerial and cabling may not be able to receive all the digital channels due to its age and condition, 2. in your location the digital channels may be transmitted on a different frequency to your analog signal and you may need a different type of aerial to receive them, 3. the new digital channels may be transmitted from a new transmetter and if this is the case, the aerial would have to be realigned. Alternatively you could add a second aerial to your system. For further informations, please contact your retailer. Warnings Interference Do not place your Set Top Box near appliances which may cause electromagnetic interferences (i.e. hifi speakers). If you do, it may adversely affect the working of the unit, causing the picture or sound to distord. Covers Do not remove any fixed covers as this may expose dangerous voltages. Weather It is advisable to unplug the aerial during a thunderstorm. Even if your Set Top Box and TV are switched off they can still be damaged by lightning strikes. Ventilation The ventilation holes in the casing of your Set Top Box prevent it from over heating. Do not block or cover these holes, especially with cloth or paper. If your Set Top Box is to be built into a compartment or similary enclosed, make sure that there is a gap of at least 10 cm on both sides and 20 cm at the top and back of the unit. Damage Never use your Set Top Box if it is damaged in any way.always place your television on a flat level surface avoiding anywhere which may be subject to strong vibration. Batteries Batteries are easily swallowed by young children. Do not allow young children to play with the remote control unit. Temperature Avoid extreme temperature, either hot or cold. Place your Set Top Box well away from heat sources such as radiators or gas/electric fires. Do not place candles or table lamps on or near your Set Top Box. Moisture Do not allow your Set Top Box to be exposed to rain, moisture or dust. Do not place a plant or flowers which may need wateringon your TV. If any liquid is split inti your Set Top Box it can cause serious damage. If you spill any liquid into your Set Top Box switch it off at the mains immediately and contact your retailer. III

6 INNEHÅLL SNABB START... I 1. ALLMÄN INFORMATION Säkerhet Följesedel Nätanslutning ALLMÄN BESKRIVNING Beskrivning av frontpanelen Beskrivning av bakpanelen Fjärrkontrollen Iläggning av batterier Användning av fjärrkontrollen Programkort ANSLUTNINGAR Inledning Anslutning till TV, VCR och antenn HiFi förstärkare INSTALLATION AV DIGITAL TVMOTTAGARE Förberedande åtgärd Kanalinstallation med sökning Nätverksstatus Installation av favoritlista Installation av audio/video TV VCR Modulator Digitalutgång (endast ITD64) Språkinställning Tidsinställning Byta PINkod... 11

7 INNEHÅLL 5. ANVÄNDA DIGITAL TVMOTTAGARE Byta kanal och lista Kanalbyte "Zappning" i informationssyfte Snabb returtangent Programinfo Resumé av aktuellt program Indikator i form av stapeldiagram Sammanlagd längd på aktuellt program Kort resumé av nästa program Antal sändningsspråk Byta aktuellt språk Namn på aktuell kanal Namn på aktuellt program Referens för aktuell favoritlista Nummer på aktuell kanal Navigeringsfunktion Resumé av nästa program Transparens Lista över kanaler Egna inställningar (för visning) Lås Byte av ljudspår och textspråk på aktuell kanal Volymjustering Läget TV/SAT/VCR Timerprogrammering Villkorlig åtkomst Skydd av PINkoden Information om abonnemang Ändring av PINkoden Meddelanden om villkorlig åtkomst Guideläge Uppdatering av den digitala TVmottagaren Felsökning Specifikationer...25

8 1 1. ALLMÄN INFORMATION 11 SÄKERHET För att digital TVmottagaren skall bibehålla sina prestanda bör den: placeras inomhus på en plats där den är skyddad mot blixt och åska, regn och direkt solljus, placeras på en torr och väl ventilerad plats, skyddas mot fukt, installeras så att den inte utsätts för häftiga stötar, anslutas direkt till nätet med den sladd som levereras med apparaten. placera ingenting ovanpå digital TVmottagaren, för att inte hindra luftcirkulation. Var aktsam Kontakt med vätska kan leda till skador i digital TVmottagaren och förorsaka funktionsavbrott. Öppna aldrig din Digital TVmottagare. Kontakta kompetent servicepersonal, om tekniska problem uppstår. Liksom alla elektroniska apparater innehåller Digital TVmottagaren ömtåliga komponenter. Därför måste den placeras på en plats där den inte kan falla och är utom räckhåll för barn. Utsidan av Digital TVmottagaren kan torkas ren med en mjuk och torr tygtrasa. Använd inte slipdyna, skurpulver eller lösningsmedel, som t. ex. alkohol eller terpentin, för det kan skada apparatens yta. Digital TVmottagaren måste skiljas från nätet (från vägguttaget eller bakpanelen) före ändringar i anslutningen mellan TV, VCR eller antennen. Kom ihåg att lämna fritt tillträde till stickproppen och uttaget. Glöm inte att lägga in batterierna i fjärrkontrollen. 12 FÖLJESEDEL Följande komponenter levereras med den Digitala TVmottagaren: en fjärrkontroll, 2 batterier (R6) för fjärrkontrollen, en scartsladd för anslutning till TVapparaten, AC/DC adapter, denna bruksanvisning. 13 NÄTANSLUTNING STB:n måste anslutas med en AC/DCadapter till ett volts vägguttag. Koppla på nätspänningen på väggen.

9 2 2. ALLMÄN BESKRIVNING 21 BESKRIVNING AV FRONTPANELEN Grön / Röd IR Sensor Röd lysdiod Grön lysdiod Beredskapsläge. Mottagning av kommandon från fjärrkontroll.. 22 BESKRIVNING AV BAKPANELEN A B A Anslutning för extern AC/DCadapter B Scartuttag för video/auxanslutning (*) C Scartuttag för anslutning av tvapparat C D E F D 3.5 mm minikontakt för DIGITAL ljud och AUDIO V/Hutgång (**) E RFutgång för tv F UHFVHFutgång för tv (*) Finns inte på ITD60 (**) Endast ITD FJÄRRKONTROLLEN 231 Iläggning av batterier Fjärrkontrollen behöver två R6 batterier för att fungera. Schemat inne i batterifacket visar hur batterierna skall placeras. Varning: Använd endast lämpliga batterier, enligt tillverkarens anvisningar (se avsnittet Specifikationer på sidan 33). De bifogade batterierna kan inte laddas om. Lämna tillbaka defekta eller uttjänta batterier till lokal avfallshantering enligt gällande bestämmelser. Släng dem inte i soptunnan.

10 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING 232 Användning av fjärrkontrollen KNAPP 09 Röd Grön Yellow Blue INFO MENU EXIT BACK FUNKTION Insomning Texttv Textspräk TV/VCR Numeriska tangenter Audio Muteknapp Byta aktuellt språk Oanvänd Oanvänd Favoritlistz + Vägledning Färgad funktionsknapp Färgad funktionsknapp Färgad funktionsknapp Färgad funktionsknapp Information Meny Gå Retur Ljudvolym / Höger Ljudvolym + / Höger Föregående program / Ned Nästa program / Upp Bekräfta Kom ihåg att rikta fjärrkontrollen direkt mot den Digitala TVmottagaren.

11 4 3. ANSLUTNINGAR 31 INLEDNING Digital TVmottagaren kan anslutas på flera olika sätt till ditt audio/tvsystem. Vissa av metoderna ger dig möjligheten att lyssna på musik i stereoljud av liknande kvalitet som cdskiva. Be din lokala återförsäljare hjälpa dig ställa in den konfiguration som är bäst anpassad till dina specifika krav. Varning: Skilj Digital TVmottagaren från nätet innan du ansluter eller kopplar ur någon apparat. 32 ANSLUTNING TILL TV, VCR OCH ANTENN Anslut TVantennen först när Digital TVmottagaren inte längre är ansluten till nätet. Digital TVmottagaren ansluts direkt till TVapparaten med en scartanslutning som omfattar RGBsignaler för att garantera en optimal bildkvalitet. Anslut den bifogade scartkabeln mellan scartanslutningen för TV på Digital TVmottagaren och huvudscartanslutningen på TVapparaten (den som har 3 punkter, som anger att RGBförsörjning är tillgänglig). Anslut sedan Digital TVmottagare (scartanslutningen för VCR) till VCR (huvudscartanslutningen på VCR). Scartsladd medföljer inte. 33 HIFI FÖRSTÄRKARE (ENDAST ITD 64) DIGITAL Analog höger Analog vänster Gul Röd Vit Det går att ansluta Digital TVmottagaren till en HiFi förstärkare (standard med equalizer eller, ännubättre, Prologic), för att erhålla en utmärkt ljudkvalitet, som är jämförbar med kvaliteten hos audioprogram. Volymjustering är möjlig direkt från Digital TVmottagaren.

12 4. INSTALLATION AV DIGITAL TVMOTTAGARE 41 FÖRBEREDANDE ÅTGÄRD Digital TVmottagaren levereras med allt som behövs för en standardinställning. TV : TV: 4/3 format, RGB, stereoljud VCR : PAL, stereoljud Du har tillträde till installationsskärmarna som visas nedan och kan därför anpassa din Digital TVmottagare till din favoritutrustning. Vanligtvis kommer du till skärmarna genom att trycka på knappen MENU. Du kan lagra dina val genom att trycka på knappen OK. Gå tillbaka till föregående skärm genom att trycka på knappen BACK. Lämna alla skärmar genom att trycka på knappen EXIT. Använd pilknappen för att flytta dig ned till raden INSTALLATION och bekräfta genom att trycka OK. Åtkomsten till installationsmenyerna skyddas av en hemlig installationskod, för att hindra att felaktiga justeringar görs av misstag. Digital TVmottagaren levereras med grundkoden HUVUDMENY KANALLISTA INSPELNINGSTIMER INFORMATION INSTALLATION Obs!: Så länge installationskoden är 0000 blir du inte ombedd att trycka in någon kod. Knappa in koden. Så fort ett värde matas in, ersätts segmentet av en stjärna. Med hjälp av pilknappen på fjärrkontrollen kan du komma tilllbaka till ett värde som redan har matats in och ändra det, förutsatt att koden inte har bekräftats med OK. När du matat in de fyra siffrorna trycker du på OK för att bekräfta. FLYTTA TILLBAKA X AVSLUTA INSTALLATION ANGE ER INSTALLATIONSKOD OCH BEKRÄFTA MED OK KNAPPEN OK BEKRÄFTA INSTALLATION TILLBAKA X AVSLUTA Ett felmeddelande visas om koden du matat in inte är korrekt. ANGE ER INSTALLTIONSKOD OCH BEKRÄFTA MED OK KNAPPEN FEL KOD BÖRJA OM 5 OK BEKRÄFTA TILLBAKA X AVSLUTA

13 4. INSTALLATION AV DIGITAL TVMOTTAGARE 42 KANALINSTALLATION MED SÖKNING Denna installation kompletterar listan A med alla de kanaler som påträffats under sökningen av alla frekvenserna. Denna lista är en sammanfattning av alla kanaler och kommer inte att ändras. Det går att skapa egna listor, som baserar sig på denna referenslista (se kapitel 4.5). Tryck OK för att söka. BOX INSTÄLLNINGAR KANALSÖKNING TV OCH VIDEOBANDSPELARE MOTTAGARENS STATUS KANALSÖKNING Tryck OK för att bekräfta. STARTA KANALSÖKNING ÖNSKAR NI STARTA KANALSÖKNING? OK BEKRÄFTA TILLBAKA X AVSLUTA En indikator längst nere på skärmen anger procenttalet av genomsökta frekvensband. Aktuell frekvens visas i realtid. KANALSÖKNING Söker TVkanaler funna 482 MHz 0% 100% X AVSLUTA Ett meddelande i slutet av sökningen ber dig lagra. Tryck OK Du kan avbryta sökningen när som helst genom att trycka på knappen EXIT. Du kan lagra eller låta bli. 4 KANALSÖKNING Klar 0020 TVkanaler funna 482 Sökningen MHz är klar 0% 100% LAGRA LISTAN? JA NEJ 6 FLYTTA OK BEKRÄFTA

14 7 4. INSTALLATION AV DIGITAL TVMOTTAGARE 43 NÄTVERKSSTATUS Du kan när som helst kontrollera nätverksstatusen. Tryck OK för att bekräfta. BOX INSTÄLLNINGAR KANALSÖKNING TV OCH VIDEOBANDSPELARE MOTTAGARENS STATUS Tekniska parametrar visas i informationssyfte. MOTTAGARENS STATUS OFDM Synk JA FFT Synk JA Frekvens Synk JA TPS Synk JA VITERBI Synk JA BER < 1.0 E8 Center frekvens offset 0 KHz Signal till brus 27 db TILLBAKA X AVSLUTA

15 4. INSTALLATION AV DIGITAL TVMOTTAGARE 44 INSTALLATION AV FAVORITLISTA (Finns inte på ITD 60) Med hjälp av denna funktion kan du skapa en favoritlista av TVkanaler från referenslistan A (byggd från tillhandahållarens installation eller genom sökning) och radera den helt och skapa en ny. GÖR SÅ HÄR Två listor visas samtidigt. Listan till höger är referenslistan (härstammar från grundsökning). Listan till vänster är den du håller på att skapa. SKAPA FAVORITLISTOR LISTA B Tom lista Ändra i lista Använd knapp och på fjärrkontrollen för att flytta dig från den ena listan till den andra. Använd knapp och på fjärrkontrollen för att flytta dig genom en lista. Om du vill förbättra navigeringen inne i en lista, kan du direkt mata in numret på en kanal, så går index dit direkt. Om du vill kopiera en kanal från listan A till favoritlistan (B till H), placerar du index på det program du vill överföra och trycker på den blå knappen. Gör om detta så många gånger som behövs. När listan är färdig, lagrar du den med den gula knappen. Favoritlista B Radera Infoga Nätlista 1 TEST 2 2 Dïravelo ylhc 3 SVC10 4 SVC11 5 SVC12 6 SVC13 7 SVC14 8 SVC15 9 SVC16 10 SVC17 Lagra Lägg till FLYTTA TILLBAKA X AVSLUTA ÄNDRINGAR Du kan när som helst ändra din favoritlista (B till H). Du raderar genom att placera indexet på den kanal du vill radera och trycker på den röda knappen. När du är klar, lagrar du den med den gula knappen. Gör så här för att placera in en ny kanal från huvudlistan A (om du t. ex. har glömt att sätta den i nummer 5). Flytta indexet till listan A (alla kanaler) och välj med hjälp av den gröna knappen (indexet flyttas till favoritlistan). Flytta indexet i favoritlistan upp till kanalen som ligger strax efter det nummer där du vill placera den (exempel 6) och tryck på den gröna knappen. Om du vill flytta en kanal från en plats till en annan i en favoritlista, radera den och importera den sedan från huvudlistan till den önskade platsen. 8

16 4. INSTALLATION AV DIGITAL TVMOTTAGARE 45 INSTALLATION AV AUDIO/VIDEO Tryck OK för att komma åt denna meny. BOX INSTÄLLNINGAR KANALSÖKNING TV OCH VIDEOBANDSPELARE MOTTAGARENS STATUS 451 TV Det finns ett antal valmöjligheter. Bläddra igenom dessa med hjälp av pilknapparna och. TV format 4/3, 16/9 eller brevlåda. RGB klarhetsnivå, hög eller låg. RGB standard, ja eller nej. 452 VCR Det finns ett antal valmöjligheter. Bläddra igenom dessa med hjälp av pilknapp och. PAL eller SVHS standard Om du har valt PAL eller SVHS, kommer den kombinerade TV och video standarden att vara PAL. Mono eller stereoljud. Efter en sista kontroll, tryck OK för att lagra inställningarna. Tryck BACK för att fortsätta installationen eller EXIT för att avsluta. 453 Modulator Om du vill ställa in kanalen för en annan TVapparat: direkt åtkomst till menyn, välj kanal (21 till 69) genom att mata in numret, kontrollera att VCRstandarden är PAL, välj landets standard (B/G, I eller K). Kanalen är fabriksinställd på 43. TV OCH VIDEOBANDSPELARE TVFORMAT 4/3 Letter box RGB LJUSSTYRKA SVAG VIDEOBANDSPELARSTD PAL SLÅ AV RGB TILL TVN NEJ MODULATOR JA UTGÅNGSSTANDARD PAL B/G UTGÅANGSKANAL 43 TV OCH VIDEOBANDSPELARE TVFORMAT 4/3 Letter box RGB LJUSSTYRKA SVAG VIDEOBANDSPELARSTD PAL SLÅ AV RGB TILL TVN NEJ MODULATOR JA UTGÅNGSSTANDARD PAL B/G UTGÅANGSKANAL 43 TV OCH VIDEOBANDSPELARE TVFORMAT 16/9 RGB LJUSSTYRKA STARK VIDEOBANDSPELARSTD PAL SLÅ AV RGB TILL TVN NEJ MODULATOR JA UTGÅNGSSTANDARD PAL B/G UTGÅANGSKANAL 43 9

17 10 4. INSTALLATION AV DIGITAL TVMOTTAGARE 454 Digitalutgång (endast ITD64) Ett antal alternativ finns. Bläddra bland alternativen med hjälp av markörerna och Hemmabio : Skicka AC3ljuddata till digitalutgången när så är möjligt (*) Stereo : Skicka stereoljuddata till digitalutgången Standardkonfigurationen är stereo. 46 SPRÅKINSTÄLLNING Tryck OK för att komma åt olika inställningar. Välj SPRÅKINSTÄLLNING och tryck OK för att bekräfta. MENYSPRÅK Du kan välja språk för visning av menyn. HUVUD OCH ALTERNATIVT SPRÅK FÖR LJUDET Om ljudet sänds på fler än ett språk, kan du välja huvudspråk och alternativa språk. TEXTSPRÅK Om mer än ett textspråk sänds, kan du välja huvudtextspråk och alternativt textspråk. Om du inte vill ha någon textning, väljer du INGET för huvud eller alternativt textspråk. ANVÄNDAR INSTÄLLNINGAR SPRÅKINSTÄLLNING ANVÄNDARINSTÄLLNING FAVORITLISTA LÅSA KANALER BYTE AV INSTALLATIONSKOD SPRÅKINSTÄLLNING MENYSPRÅK SVENSKA FAVORITSPRÅK LJUD SVENSKA ALTERNATIVT SPRÅK LJUD FRANSKA FAVORITSPRÅK TEXTNING SVENSKA ALTERNATIVT SPRÅK TEXTNING INGET 47 TIDSINSTÄLLNING Tiden ställs in från Guideläget med hjälp av knappen eller och genom att välja det land du bor i. Tryck OK för att bekräfta. ANVÄNDARINSTÄLLNING MAX TID SKÄRMMEDDELANDE 4 GENOMSKINLIGHET 25% MAX TID VOLYMREGLAGE 4 ANVÄDARLAND SWEDEN

18 4. INSTALLATION AV DIGITAL TVMOTTAGARE 48 BYTA PINKOD BYTE AV INSTALLATIONSKOD Tryck in din nya kod. Det första segmentet blinkar ända till att det matats in, därefter blinkar det andra segmentet, etc. Så fort värdet har matats in, ersätts segmentet med en stjärna. NY KOD BEKRÄFTA Använd pilknappen på fjärrkontrollen för att komma tillbaka till ett värde som har matats in och ändra det tills hela koden bekräftas med OK. I så fall blir värdet åter ett blinkande segment, vilket visar att en ny inmatning är möjlig. ÄNDRA OK BEKRÄFTA TILLBAKA X AVSLUTA BYTE AV INSTALLATIONSKOD NY KOD BEKRÄFTA Tryck in den nya koden igen för att bekräfta den. ÄNDRA OK BEKRÄFTA TILLBAKA X AVSLUTA BYTE AV INSTALLATIONSKOD Om du inte har matat in rätt kod, får du ett felmeddelande. NY KOD BEKRÄFTA FELAKTIG BEKRÄFTELSE BÖRJA OM ÄNDRA OK BEKRÄFTA TILLBAKA X AVSLUTA BYTE AV INSTALLATIONSKOD Indikering av korrekt kod. NY KOD BEKRÄFTA GODKÄND BEKRÄFTELSE 11 ÄNDRA OK BEKRÄFTA TILLBAKA X AVSLUTA

19 5. ANVÄNDA DIGITAL TVMOTTAGARE 51 BYTA KANAL OCH LISTA 511 Kanalbyte Digital TVmottagare erbjuder flera sätt för kanalbyte: Använd knapp och på frontpanelen och eller på fjärrkontrollen: Den Digitala TVmottagaren byter till nästa tjänst uppåt ( ) eller nedåt ( )från aktuell kanal. Inmatning av numerisk kod för kanalen på fjärrkontrollens knappsats: Välj en kanal (1), som visas på den 3:e siffrans plats i frontdisplayen och i rubriken på skärmen, e.g. 1. Om du inte skriver in en annan siffra inom 2 sekunder, visas siffran på den första siffrans plats i frontdisplayen och i rubriken på skärmen, den andra och den tredje siffran raderas ut och videooch audioavspelningen aktiveras på den nya videotjänsten, d.v.s. 1. Om du skriver in ett annat kanalnummer (2), visas den på den andra siffrans plats, d.v.s. 12. Om du inte skriver in en annan siffra inom 2 sekunder, visas de 2 siffrorna på den första och den andra siffrans platser i frontdisplayen och i rubriken på skärmen, den tredje siffran raderas ut och video och audioavspelningen aktiveras på den nya videotjänsten, d.v.s. 12. Om du skriver in en annan kanal (3), visas den sistnämnda siffran på den första siffrans plats i frontdisplayen och i rubriken på skärmen och video och audioavspelningen aktiveras på den nya videotjänsten, d.v.s Om den numeriska koden som tryckts in inte motsvarar en videotjänst i listan, väljer Digital TVmottagare den första nedanförvarande videotjänsten i listan. 512 Zappning i informationssyfte Genom att zappa på detta sätt kan du titta på data om aktuella program på de olika videotjänsterna i listan. Tryck på knapparna eller (eller knappen i och sedan knapparna och ) och håll dem nedtryckta. Rubriken på skärmen visas med data om programmet på nästa videotjänst i uppåt ( ) eller 262 A RAI2 14:39? 1 ENGLISH nedåtgående ( ) riktning. Aktuella audio och videos TELEFILM Undefined 1 ITALIAN trömmar fortsätter. När du släpper upp knappen aktiveras video och audioavspelningen på den tjänst vars nummer visas i rubriken. 513 Snabb returtangent BACK Tangenten BACK ger dig möjlighet att "zappa" mellan aktuell kanal och den kanal du senast tittade på. Du kan använda tangenten t. ex. medan du väntar på att en film skall börja. 12

20 13 5. ANVÄNDA DIGITAL TVMOTTAGARE 52 PROGRAMINFO Programtyptype 262 A Undefined Il nostro amico Charly: Charly lo scozzese TOTAL : 49 Min AT 14:58 : In diretta dalla Camera dei RAI2 14:39? 1 ENGLISH TELEFILM 1 ITALIAN Aktuell tid Resumé av aktuellt program Med hjälp av knappen i på fjärrkontrollen kan du läsa resumén av det aktuella programmet (tillgänglig om operatören sänder sådan). 522 Indikator i form av stapeldiagram Med hjälp av knappen i på fjärrkontrollen kan du visa denna indikator, som anger tiden som förflutit sedan början av aktuellt program (tillgänglig om operatören sänder sådan). 523 Sammanlagd längd på aktuellt program Med hjälp av knappen i på fjärrkontrollen kan du läsa den sammanlagda längden på det aktuella programmet (tillgänglig om operatören sänder sådan). 524 Kort resumé av nästa program Med hjälp av knappen i på fjärrkontrollen kan du läsa en kort resumé av nästa program (tillgänglig om operatören sänder sådan).

21 14 5. ANVÄNDA DIGITAL TVMOTTAGARE 525 Antal sändningsspråk Med hjälp av knappen INFO på fjärrkontrollen kan du visa antalet sändningsspråk. 526 Byta aktuellt språk Med hjälp av knappen INFO på fjärrkontrollen kan du läsa namnet på aktuellt ljudspår. Du kan byta ljudspår genom att trycka på den röda knappen A på fjärrkontrollen. 527 Namn på aktuell kanal Med hjälp av knappen INFO på fjärrkontrollen kan du läsa namnet på aktuell kanal. 528 Namn på aktuellt program Med hjälp av knappen INFO på fjärrkontrollen kan du läsa namnet på aktuellt program (tillgängligt om operatören sänder det). 529 Referens för aktuell favoritlista Med hjälp av knappen INFO på fjärrkontrollen kan du läsa referensen för aktuell favoritlista (A till H). Du kan byta lista genom att trycka på den blå knappen Nummer på aktuell kanal Med hjälp av knappen INFO på fjärrkontrollen kan du läsa numret på aktuell kanal i aktuell lista Navigeringsfunktion Med hjälp av knappen INFO på fjärrkontrollen kan du fortsätta att titta på aktuellt program och få all information om andra program innan du "zappar". Med knappen och kan du titta på information om de andra kanalerna. Tryck på för att se en resumé av nästa program.

22 15 5. ANVÄNDA DIGITAL TVMOTTAGARE 5212 Resumé av nästa program Resumé av nästa program Il nostro amico Charly: Charly lo scozzese Med hjälp av knappen INFO och på fjärrkontrollen kan du läsa en resumé av nästa program (tillgänglig om operatören sänder sådan). 262 A Undefined RAI2 14:39? 1 ENGLISH TELEFILM 1 ITALIAN 5213 Transparens Du kan direkt ändra rubrikens transparens: tryck på INFO i 2 sekunder, justera sedan med tryck sedan OK. och 53 LISTA ÖVER KANALER Med hjälp av knapparna MENU och OK kan du visa listanöver TVkanalerna och navigera genom den med,, och pilknapparna. KANALLISTA : A 4 TV4 7 etv 15 Stockholm 1 16 TV4 Stockholm 22 SVT OS 4 23 mcm 24 Ab moteurs 25 paris premiere 26 COMEDIE! 27 Bloomberg TV G Zik 29 CNN Int. 30 Fashion TV 31 Viasat3 32 TVN Chile 33 C CINEMA PREMIER 34 CANAL+

23 16 5. ANVÄNDA DIGITAL TVMOTTAGARE 54 EGNA INSTÄLLNINGAR (FÖR VISNING) RESERVERAD TID FÖR RUBRIKEN När du byter kanal visas en informationsrubrik i några sekunder. Du kan välja hur länge du vill att den visas (0 till 5 sekunder). 0 sekund betyder att ingen rubrik visas vid zappning. ANVÄNDARINSTÄLLNING MAX TID SKÄRMMEDDELANDE 4 GENOMSKINLIGHET 25% MAX TID VOLYMREGLAGE 4 ANVÅDARLAND SWEDEN RUBRIKENS TRANSPARENS När du byter kanal visas en informationsrubrik i några sekunder. Du kan välja rubrikens transparens (genomskinlighet) (0% för helt blå, 100% för helt transparent). ANVÄNDARINSTÄLLNING MAX TID SKÄRMMEDDELANDE 4 GENOMSKINLIGHET 25% MAX TID VOLYMREGLAGE 4 ANVÄDARLAND SWEDEN RESERVERAD TID FÖR VOLYMINDIKERINGEN Välj hur länge du vill att volymindikeringen visas (0 till 5 sekunder). 0 sekund betyder att ingen volymindikering visas. Tryck OK för att bekräfta. ANVÄNDARINSTÄLLNING MAX TID SKÄRMMEDDELANDE 4 GENOMSKINLIGHET 25% MAX TID VOLYMREGLAGE 4 ANVÄDARLAND SWEDEN

24 17 5. ANVÄNDA DIGITAL TVMOTTAGARE 55 LÅS (Finns inte på ITD 60) 4 typer av lås kan användas: Mottagarlås (ja/nej) är den högsta låsnivån som Digital TVmottagaren erbjuder. Du blir ombedd att trycka in din kod varje på du slår på din Digital TVmottagare. Obs!: Detta lås aktiveras efter en frånslagning/tillslagning av mottagaren. Aktivering av låset (ja/nej). Lås eller lås upp alla låsta kanaler på en gång. Fördelen med detta är att du kan låsa flera kanaler och låsa upp dem tillfälligt. Låsning av enskilda kanaler: du kan välja att låsa bara vissa kanaler. Navigera genom kanalerna med hjälp av knappen eller och tryck OK varje gång du vill låsa en kanal. Åldersgräns: mata in en åldersgräns för att låsa enligt sändarens signalering. LÅSA KANALER LÅS ALLA TJÄNSTER JA AKTIVERA KANALLÅS NEJ LÅS ENSKILDA KANALER LÄMPLIGHETSNIVÅ: 03 : LÄGST TILLGÄNGLIGHET 18 : FULLSTÄNDIG TILLGÄNGLIGHET LÅS ALLA TJÄNSTER 4 TV4 7 etv 15 Stockholm 1 16 TV4 Stockholm 22 SVT OS 4 23 mcm 24 Ab moteurs 25 paris premiere 26 COMEDIE! 27 Bloomberg TV G Zik 29 CNN Int. 30 Fashion TV 31 Viasat3 32 TVN Chile 33 C CINEMA PREMIER 34 CANAL+ 56 BYTE AV LJUDSPÅR OCH TEXTSPRÅK PÅ AKTUELL KANAL Inställningar som görs i denna funktion gäller endast för den kanal du tittar på för tillfället. Om du lämnar kanalen och går tillbaka till den, kommer de tillfälliga inställningarna att ha försvunnit. Tryck på knappen Tryck på knappen i i och sedan den röda knappen tills du når önskat ljudspår. och sedan den gröna knappen tills du når önskat textspråk.

25 5. ANVÄNDA DIGITAL TVMOTTAGARE 57 VOLYMJUSTERING Volymen ökas och minskas med knapparna eller. Du kan koppla bort ljudet snabbt genom att trycka på muteknappen. Tryck på muteknappen igen för att återställa ljudet. Ljudvolymen kan inte justeras i VCR och TVläge. 58 LÄGET TV/SAT/VCR Med hjälp av knappen kan du visa signalen från digitaltv mottagaren eller videon på TVskärmen. 59 TIMERPROGRAMMERING (Finns inte på ITD 60) Tryck OK. Inspelningstimer. Mata in programmets sluttid. Händelsetimer. HUVUDMENY KANALLISTA INSPELNINGSTIMER INFORMATION INSTALLATION FLYTTA OK BEKRÄFTA X AVSLUTA Mata in kanalnummer. Tryck på mata in programmets datum. Tryck på mata in programmets starttid. Tryck på lagra eller avbryt om du inte vill spara. INSPELNINGSTIMER LÅS ALLA TJÄNSTER OMEDELBAR INSPELNING PLANERAD INSPELNING KONTROLLERA ATT TVKANALERNA EJ ÄR LÅSTA För att avbryta inspelning tryck menyknappen i 10s KANAL 032 TVNChile DATUM 28/11/02 START OMEDELBART STOPP 20:37 BEKRÄFTA PROGRAMMERING INSPELNINGSTIMER INSPELNINGSTIMER KANAL DATUM START STOPP // : / // : / // : / // : / // : / // : / TRYCK OK FÖR ATT ÄNDRA KANAL 032 TVNChile DATUM 28/11/02 START 18:40 STOPP 20:40 BEKRÄFTA PROGRAMMERING RADERA PROGRAMMERING 18

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Användarmanual Safety Instructions SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

1. Reference 1.1 Allmänna funktioner...3 1.2 Tillbehör...4. 2.1 Front Panel...5 2.2 Rear Panel...6 2.3 Fjärrkontroll...7

1. Reference 1.1 Allmänna funktioner...3 1.2 Tillbehör...4. 2.1 Front Panel...5 2.2 Rear Panel...6 2.3 Fjärrkontroll...7 Innehåll Säkerhet...2 1. Reference 1.1 Allmänna funktioner...3 1.2 Tillbehör...4 2. Grund funktion 2.1 Front Panel...5 2.2 Rear Panel...6 2.3 Fjärrkontroll...7 3. Installation och koppling 3.1 Koppling

Läs mer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

BRUKSANVISNING DPF702MC

BRUKSANVISNING DPF702MC Digital fotoram BRUKSANVISNING DPF702MC and DPF701 JPEG-SPELARE Multimediakort Swedish Inledning Försiktighetsåtgärder och underhåll Endast för inomhusbruk. Undvik risken för brand eller stötar genom att

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer