Technology in action. Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Technology in action. http://www.sagem.com. Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel."

Transkript

1 Technology in action Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel.

2 MOTTAGARE FÖR MARKSÄND DIGITALTV ITD 64 ITD 62 ITD 60 BRUKSANVISNING SVENSK Technology in action

3 SNABB START GRATULERAR! Den nya generationen av digital TVmottagare erbjuder dig nya digitala tjänster och gör det lätt för dig och din familj att välja de allra bästa upplevelserna som digital TV kan bjuda på. När du har anslutit din digitala TVmottagare och ställt in den enligt dina önskemål, kan du utnyttja alla dess möjligheter. Du kan uppdatera den digitala TVmottagaren via antennsignalen, allt eftersom nya funktioner och tjänster blir tillgängliga. SAGEMs Digitala TVmottagare genomgår kontinuerlig utveckling. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra och förbättra produkterna som beskrivs i denna bruksanvisning. Denna produkt uppfyller EMCdirektivet 89/336/EEG. CEmärkningen betyder att produkten uppfyller de grundläggande krav som fastställts i Europaparlamentets och Europarådets direktiv 1999/5/CE angående mikrovågsradioutrustning och terminalutrustning för telekommunikation med avseende på användarens hälsa och säkerhet samt elektromagnetisk störning. Dessutom används på ett effektivt sätt det frekvensband som annars tillskrivs markbunden och trådlös kommunikation i syfte att förhindra skadande störning. Intyget om överensstämmelse finns på webbplatsen i avdelningen för support, eller kan erhållas från följande adress: SAGEM SA Customer relations Department 4, rue du Petit Albi Cergy St Christophe France SAGEM är ett registrerat varumärke som tillhör SAGEM SA. Copyright SAGEM S.A. Alla rättigheter förbehålles ITD 60 / ITD 62 / ITD 64 Free to View Digital TV Receiver Quick Start Guide IMPORTANT NOTICE Before unpacking this product further, Have you or your local store checked your Postcode for reception? Telephone number for your local store is on your till receipt. Should your Store be unable to help, please check the following Website Links for Digital Terrestrial signal coverage : Please note : In order to receive quality digital signal you may need an aerial upgrade. I

4 II SNABB START Connection diagram ITD 60 AND TV WITHOUT SCART (medföljer ej) TVantenn (medföljer ej) TVantenn (medföljer ej) (medföljer ej) ITD 60 AND TV WITH SCART (medföljer ej) TVantenn (medföljer ej) TVantenn (medföljer ej) (medföljer ej) ITD 62/64 TVantenn (medföljer ej) (medföljer ej) TVantenn (medföljer ej) (medföljer ej) (medföljer ej) (medföljer ej)

5 SNABB START r r r r r r r r r r r r Installation Guide Getting Started Unpack your SAGEM free to view digital receiver and check for the following accessories : User Manual, remote control, batteries and power cable. Disconnect power to all your existing equipment. Locate product in preferred position. Connect all equipment as shown in the diagram on the adjacent page. Finally, once all other connections are made, connect power and switch on your television set. Setting up your Set Top Box Switch on your Set Top Box. Your television switches to external input. If your television does not switch automatically, select the external input to which the Set Top Box is connected (refer to your TV handbook for details). The Set Top Box displays a first time installation message. Press OK to continue. Press OK to confirm menu language and user country set up. Your Set Top Box will now search for all available channels. Please be patient as this process takes a few minutes. When completed, press OK to save the channel list. You should now be watching Digital Television. Select your preferred digital channel using the Up arrow/down arrow key button or the numbered keys on your remote control. Reception issues If no reception or less than 10 channels are found, picture freezes, blanking out or blocking occurs, please recheck all connections and repeat the automatic tuning procedure above. Problems with setting up your Set Top Box could be caused by incorrect signal levels. Your aerial system may need realignment or to be upgraded. Contact your retailer for details. r In case of persistant problems despite of correct signal level, contact your retailer or call SAGEM helpdesk at Reasons to upgrade your aerial installation They are 3 main reasons why you may need to upgrade your aerial : 1. your current aerial and cabling may not be able to receive all the digital channels due to its age and condition, 2. in your location the digital channels may be transmitted on a different frequency to your analog signal and you may need a different type of aerial to receive them, 3. the new digital channels may be transmitted from a new transmetter and if this is the case, the aerial would have to be realigned. Alternatively you could add a second aerial to your system. For further informations, please contact your retailer. Warnings Interference Do not place your Set Top Box near appliances which may cause electromagnetic interferences (i.e. hifi speakers). If you do, it may adversely affect the working of the unit, causing the picture or sound to distord. Covers Do not remove any fixed covers as this may expose dangerous voltages. Weather It is advisable to unplug the aerial during a thunderstorm. Even if your Set Top Box and TV are switched off they can still be damaged by lightning strikes. Ventilation The ventilation holes in the casing of your Set Top Box prevent it from over heating. Do not block or cover these holes, especially with cloth or paper. If your Set Top Box is to be built into a compartment or similary enclosed, make sure that there is a gap of at least 10 cm on both sides and 20 cm at the top and back of the unit. Damage Never use your Set Top Box if it is damaged in any way.always place your television on a flat level surface avoiding anywhere which may be subject to strong vibration. Batteries Batteries are easily swallowed by young children. Do not allow young children to play with the remote control unit. Temperature Avoid extreme temperature, either hot or cold. Place your Set Top Box well away from heat sources such as radiators or gas/electric fires. Do not place candles or table lamps on or near your Set Top Box. Moisture Do not allow your Set Top Box to be exposed to rain, moisture or dust. Do not place a plant or flowers which may need wateringon your TV. If any liquid is split inti your Set Top Box it can cause serious damage. If you spill any liquid into your Set Top Box switch it off at the mains immediately and contact your retailer. III

6 INNEHÅLL SNABB START... I 1. ALLMÄN INFORMATION Säkerhet Följesedel Nätanslutning ALLMÄN BESKRIVNING Beskrivning av frontpanelen Beskrivning av bakpanelen Fjärrkontrollen Iläggning av batterier Användning av fjärrkontrollen Programkort ANSLUTNINGAR Inledning Anslutning till TV, VCR och antenn HiFi förstärkare INSTALLATION AV DIGITAL TVMOTTAGARE Förberedande åtgärd Kanalinstallation med sökning Nätverksstatus Installation av favoritlista Installation av audio/video TV VCR Modulator Digitalutgång (endast ITD64) Språkinställning Tidsinställning Byta PINkod... 11

7 INNEHÅLL 5. ANVÄNDA DIGITAL TVMOTTAGARE Byta kanal och lista Kanalbyte "Zappning" i informationssyfte Snabb returtangent Programinfo Resumé av aktuellt program Indikator i form av stapeldiagram Sammanlagd längd på aktuellt program Kort resumé av nästa program Antal sändningsspråk Byta aktuellt språk Namn på aktuell kanal Namn på aktuellt program Referens för aktuell favoritlista Nummer på aktuell kanal Navigeringsfunktion Resumé av nästa program Transparens Lista över kanaler Egna inställningar (för visning) Lås Byte av ljudspår och textspråk på aktuell kanal Volymjustering Läget TV/SAT/VCR Timerprogrammering Villkorlig åtkomst Skydd av PINkoden Information om abonnemang Ändring av PINkoden Meddelanden om villkorlig åtkomst Guideläge Uppdatering av den digitala TVmottagaren Felsökning Specifikationer...25

8 1 1. ALLMÄN INFORMATION 11 SÄKERHET För att digital TVmottagaren skall bibehålla sina prestanda bör den: placeras inomhus på en plats där den är skyddad mot blixt och åska, regn och direkt solljus, placeras på en torr och väl ventilerad plats, skyddas mot fukt, installeras så att den inte utsätts för häftiga stötar, anslutas direkt till nätet med den sladd som levereras med apparaten. placera ingenting ovanpå digital TVmottagaren, för att inte hindra luftcirkulation. Var aktsam Kontakt med vätska kan leda till skador i digital TVmottagaren och förorsaka funktionsavbrott. Öppna aldrig din Digital TVmottagare. Kontakta kompetent servicepersonal, om tekniska problem uppstår. Liksom alla elektroniska apparater innehåller Digital TVmottagaren ömtåliga komponenter. Därför måste den placeras på en plats där den inte kan falla och är utom räckhåll för barn. Utsidan av Digital TVmottagaren kan torkas ren med en mjuk och torr tygtrasa. Använd inte slipdyna, skurpulver eller lösningsmedel, som t. ex. alkohol eller terpentin, för det kan skada apparatens yta. Digital TVmottagaren måste skiljas från nätet (från vägguttaget eller bakpanelen) före ändringar i anslutningen mellan TV, VCR eller antennen. Kom ihåg att lämna fritt tillträde till stickproppen och uttaget. Glöm inte att lägga in batterierna i fjärrkontrollen. 12 FÖLJESEDEL Följande komponenter levereras med den Digitala TVmottagaren: en fjärrkontroll, 2 batterier (R6) för fjärrkontrollen, en scartsladd för anslutning till TVapparaten, AC/DC adapter, denna bruksanvisning. 13 NÄTANSLUTNING STB:n måste anslutas med en AC/DCadapter till ett volts vägguttag. Koppla på nätspänningen på väggen.

9 2 2. ALLMÄN BESKRIVNING 21 BESKRIVNING AV FRONTPANELEN Grön / Röd IR Sensor Röd lysdiod Grön lysdiod Beredskapsläge. Mottagning av kommandon från fjärrkontroll.. 22 BESKRIVNING AV BAKPANELEN A B A Anslutning för extern AC/DCadapter B Scartuttag för video/auxanslutning (*) C Scartuttag för anslutning av tvapparat C D E F D 3.5 mm minikontakt för DIGITAL ljud och AUDIO V/Hutgång (**) E RFutgång för tv F UHFVHFutgång för tv (*) Finns inte på ITD60 (**) Endast ITD FJÄRRKONTROLLEN 231 Iläggning av batterier Fjärrkontrollen behöver två R6 batterier för att fungera. Schemat inne i batterifacket visar hur batterierna skall placeras. Varning: Använd endast lämpliga batterier, enligt tillverkarens anvisningar (se avsnittet Specifikationer på sidan 33). De bifogade batterierna kan inte laddas om. Lämna tillbaka defekta eller uttjänta batterier till lokal avfallshantering enligt gällande bestämmelser. Släng dem inte i soptunnan.

10 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING 232 Användning av fjärrkontrollen KNAPP 09 Röd Grön Yellow Blue INFO MENU EXIT BACK FUNKTION Insomning Texttv Textspräk TV/VCR Numeriska tangenter Audio Muteknapp Byta aktuellt språk Oanvänd Oanvänd Favoritlistz + Vägledning Färgad funktionsknapp Färgad funktionsknapp Färgad funktionsknapp Färgad funktionsknapp Information Meny Gå Retur Ljudvolym / Höger Ljudvolym + / Höger Föregående program / Ned Nästa program / Upp Bekräfta Kom ihåg att rikta fjärrkontrollen direkt mot den Digitala TVmottagaren.

11 4 3. ANSLUTNINGAR 31 INLEDNING Digital TVmottagaren kan anslutas på flera olika sätt till ditt audio/tvsystem. Vissa av metoderna ger dig möjligheten att lyssna på musik i stereoljud av liknande kvalitet som cdskiva. Be din lokala återförsäljare hjälpa dig ställa in den konfiguration som är bäst anpassad till dina specifika krav. Varning: Skilj Digital TVmottagaren från nätet innan du ansluter eller kopplar ur någon apparat. 32 ANSLUTNING TILL TV, VCR OCH ANTENN Anslut TVantennen först när Digital TVmottagaren inte längre är ansluten till nätet. Digital TVmottagaren ansluts direkt till TVapparaten med en scartanslutning som omfattar RGBsignaler för att garantera en optimal bildkvalitet. Anslut den bifogade scartkabeln mellan scartanslutningen för TV på Digital TVmottagaren och huvudscartanslutningen på TVapparaten (den som har 3 punkter, som anger att RGBförsörjning är tillgänglig). Anslut sedan Digital TVmottagare (scartanslutningen för VCR) till VCR (huvudscartanslutningen på VCR). Scartsladd medföljer inte. 33 HIFI FÖRSTÄRKARE (ENDAST ITD 64) DIGITAL Analog höger Analog vänster Gul Röd Vit Det går att ansluta Digital TVmottagaren till en HiFi förstärkare (standard med equalizer eller, ännubättre, Prologic), för att erhålla en utmärkt ljudkvalitet, som är jämförbar med kvaliteten hos audioprogram. Volymjustering är möjlig direkt från Digital TVmottagaren.

12 4. INSTALLATION AV DIGITAL TVMOTTAGARE 41 FÖRBEREDANDE ÅTGÄRD Digital TVmottagaren levereras med allt som behövs för en standardinställning. TV : TV: 4/3 format, RGB, stereoljud VCR : PAL, stereoljud Du har tillträde till installationsskärmarna som visas nedan och kan därför anpassa din Digital TVmottagare till din favoritutrustning. Vanligtvis kommer du till skärmarna genom att trycka på knappen MENU. Du kan lagra dina val genom att trycka på knappen OK. Gå tillbaka till föregående skärm genom att trycka på knappen BACK. Lämna alla skärmar genom att trycka på knappen EXIT. Använd pilknappen för att flytta dig ned till raden INSTALLATION och bekräfta genom att trycka OK. Åtkomsten till installationsmenyerna skyddas av en hemlig installationskod, för att hindra att felaktiga justeringar görs av misstag. Digital TVmottagaren levereras med grundkoden HUVUDMENY KANALLISTA INSPELNINGSTIMER INFORMATION INSTALLATION Obs!: Så länge installationskoden är 0000 blir du inte ombedd att trycka in någon kod. Knappa in koden. Så fort ett värde matas in, ersätts segmentet av en stjärna. Med hjälp av pilknappen på fjärrkontrollen kan du komma tilllbaka till ett värde som redan har matats in och ändra det, förutsatt att koden inte har bekräftats med OK. När du matat in de fyra siffrorna trycker du på OK för att bekräfta. FLYTTA TILLBAKA X AVSLUTA INSTALLATION ANGE ER INSTALLATIONSKOD OCH BEKRÄFTA MED OK KNAPPEN OK BEKRÄFTA INSTALLATION TILLBAKA X AVSLUTA Ett felmeddelande visas om koden du matat in inte är korrekt. ANGE ER INSTALLTIONSKOD OCH BEKRÄFTA MED OK KNAPPEN FEL KOD BÖRJA OM 5 OK BEKRÄFTA TILLBAKA X AVSLUTA

13 4. INSTALLATION AV DIGITAL TVMOTTAGARE 42 KANALINSTALLATION MED SÖKNING Denna installation kompletterar listan A med alla de kanaler som påträffats under sökningen av alla frekvenserna. Denna lista är en sammanfattning av alla kanaler och kommer inte att ändras. Det går att skapa egna listor, som baserar sig på denna referenslista (se kapitel 4.5). Tryck OK för att söka. BOX INSTÄLLNINGAR KANALSÖKNING TV OCH VIDEOBANDSPELARE MOTTAGARENS STATUS KANALSÖKNING Tryck OK för att bekräfta. STARTA KANALSÖKNING ÖNSKAR NI STARTA KANALSÖKNING? OK BEKRÄFTA TILLBAKA X AVSLUTA En indikator längst nere på skärmen anger procenttalet av genomsökta frekvensband. Aktuell frekvens visas i realtid. KANALSÖKNING Söker TVkanaler funna 482 MHz 0% 100% X AVSLUTA Ett meddelande i slutet av sökningen ber dig lagra. Tryck OK Du kan avbryta sökningen när som helst genom att trycka på knappen EXIT. Du kan lagra eller låta bli. 4 KANALSÖKNING Klar 0020 TVkanaler funna 482 Sökningen MHz är klar 0% 100% LAGRA LISTAN? JA NEJ 6 FLYTTA OK BEKRÄFTA

14 7 4. INSTALLATION AV DIGITAL TVMOTTAGARE 43 NÄTVERKSSTATUS Du kan när som helst kontrollera nätverksstatusen. Tryck OK för att bekräfta. BOX INSTÄLLNINGAR KANALSÖKNING TV OCH VIDEOBANDSPELARE MOTTAGARENS STATUS Tekniska parametrar visas i informationssyfte. MOTTAGARENS STATUS OFDM Synk JA FFT Synk JA Frekvens Synk JA TPS Synk JA VITERBI Synk JA BER < 1.0 E8 Center frekvens offset 0 KHz Signal till brus 27 db TILLBAKA X AVSLUTA

15 4. INSTALLATION AV DIGITAL TVMOTTAGARE 44 INSTALLATION AV FAVORITLISTA (Finns inte på ITD 60) Med hjälp av denna funktion kan du skapa en favoritlista av TVkanaler från referenslistan A (byggd från tillhandahållarens installation eller genom sökning) och radera den helt och skapa en ny. GÖR SÅ HÄR Två listor visas samtidigt. Listan till höger är referenslistan (härstammar från grundsökning). Listan till vänster är den du håller på att skapa. SKAPA FAVORITLISTOR LISTA B Tom lista Ändra i lista Använd knapp och på fjärrkontrollen för att flytta dig från den ena listan till den andra. Använd knapp och på fjärrkontrollen för att flytta dig genom en lista. Om du vill förbättra navigeringen inne i en lista, kan du direkt mata in numret på en kanal, så går index dit direkt. Om du vill kopiera en kanal från listan A till favoritlistan (B till H), placerar du index på det program du vill överföra och trycker på den blå knappen. Gör om detta så många gånger som behövs. När listan är färdig, lagrar du den med den gula knappen. Favoritlista B Radera Infoga Nätlista 1 TEST 2 2 Dïravelo ylhc 3 SVC10 4 SVC11 5 SVC12 6 SVC13 7 SVC14 8 SVC15 9 SVC16 10 SVC17 Lagra Lägg till FLYTTA TILLBAKA X AVSLUTA ÄNDRINGAR Du kan när som helst ändra din favoritlista (B till H). Du raderar genom att placera indexet på den kanal du vill radera och trycker på den röda knappen. När du är klar, lagrar du den med den gula knappen. Gör så här för att placera in en ny kanal från huvudlistan A (om du t. ex. har glömt att sätta den i nummer 5). Flytta indexet till listan A (alla kanaler) och välj med hjälp av den gröna knappen (indexet flyttas till favoritlistan). Flytta indexet i favoritlistan upp till kanalen som ligger strax efter det nummer där du vill placera den (exempel 6) och tryck på den gröna knappen. Om du vill flytta en kanal från en plats till en annan i en favoritlista, radera den och importera den sedan från huvudlistan till den önskade platsen. 8

16 4. INSTALLATION AV DIGITAL TVMOTTAGARE 45 INSTALLATION AV AUDIO/VIDEO Tryck OK för att komma åt denna meny. BOX INSTÄLLNINGAR KANALSÖKNING TV OCH VIDEOBANDSPELARE MOTTAGARENS STATUS 451 TV Det finns ett antal valmöjligheter. Bläddra igenom dessa med hjälp av pilknapparna och. TV format 4/3, 16/9 eller brevlåda. RGB klarhetsnivå, hög eller låg. RGB standard, ja eller nej. 452 VCR Det finns ett antal valmöjligheter. Bläddra igenom dessa med hjälp av pilknapp och. PAL eller SVHS standard Om du har valt PAL eller SVHS, kommer den kombinerade TV och video standarden att vara PAL. Mono eller stereoljud. Efter en sista kontroll, tryck OK för att lagra inställningarna. Tryck BACK för att fortsätta installationen eller EXIT för att avsluta. 453 Modulator Om du vill ställa in kanalen för en annan TVapparat: direkt åtkomst till menyn, välj kanal (21 till 69) genom att mata in numret, kontrollera att VCRstandarden är PAL, välj landets standard (B/G, I eller K). Kanalen är fabriksinställd på 43. TV OCH VIDEOBANDSPELARE TVFORMAT 4/3 Letter box RGB LJUSSTYRKA SVAG VIDEOBANDSPELARSTD PAL SLÅ AV RGB TILL TVN NEJ MODULATOR JA UTGÅNGSSTANDARD PAL B/G UTGÅANGSKANAL 43 TV OCH VIDEOBANDSPELARE TVFORMAT 4/3 Letter box RGB LJUSSTYRKA SVAG VIDEOBANDSPELARSTD PAL SLÅ AV RGB TILL TVN NEJ MODULATOR JA UTGÅNGSSTANDARD PAL B/G UTGÅANGSKANAL 43 TV OCH VIDEOBANDSPELARE TVFORMAT 16/9 RGB LJUSSTYRKA STARK VIDEOBANDSPELARSTD PAL SLÅ AV RGB TILL TVN NEJ MODULATOR JA UTGÅNGSSTANDARD PAL B/G UTGÅANGSKANAL 43 9

17 10 4. INSTALLATION AV DIGITAL TVMOTTAGARE 454 Digitalutgång (endast ITD64) Ett antal alternativ finns. Bläddra bland alternativen med hjälp av markörerna och Hemmabio : Skicka AC3ljuddata till digitalutgången när så är möjligt (*) Stereo : Skicka stereoljuddata till digitalutgången Standardkonfigurationen är stereo. 46 SPRÅKINSTÄLLNING Tryck OK för att komma åt olika inställningar. Välj SPRÅKINSTÄLLNING och tryck OK för att bekräfta. MENYSPRÅK Du kan välja språk för visning av menyn. HUVUD OCH ALTERNATIVT SPRÅK FÖR LJUDET Om ljudet sänds på fler än ett språk, kan du välja huvudspråk och alternativa språk. TEXTSPRÅK Om mer än ett textspråk sänds, kan du välja huvudtextspråk och alternativt textspråk. Om du inte vill ha någon textning, väljer du INGET för huvud eller alternativt textspråk. ANVÄNDAR INSTÄLLNINGAR SPRÅKINSTÄLLNING ANVÄNDARINSTÄLLNING FAVORITLISTA LÅSA KANALER BYTE AV INSTALLATIONSKOD SPRÅKINSTÄLLNING MENYSPRÅK SVENSKA FAVORITSPRÅK LJUD SVENSKA ALTERNATIVT SPRÅK LJUD FRANSKA FAVORITSPRÅK TEXTNING SVENSKA ALTERNATIVT SPRÅK TEXTNING INGET 47 TIDSINSTÄLLNING Tiden ställs in från Guideläget med hjälp av knappen eller och genom att välja det land du bor i. Tryck OK för att bekräfta. ANVÄNDARINSTÄLLNING MAX TID SKÄRMMEDDELANDE 4 GENOMSKINLIGHET 25% MAX TID VOLYMREGLAGE 4 ANVÄDARLAND SWEDEN

18 4. INSTALLATION AV DIGITAL TVMOTTAGARE 48 BYTA PINKOD BYTE AV INSTALLATIONSKOD Tryck in din nya kod. Det första segmentet blinkar ända till att det matats in, därefter blinkar det andra segmentet, etc. Så fort värdet har matats in, ersätts segmentet med en stjärna. NY KOD BEKRÄFTA Använd pilknappen på fjärrkontrollen för att komma tillbaka till ett värde som har matats in och ändra det tills hela koden bekräftas med OK. I så fall blir värdet åter ett blinkande segment, vilket visar att en ny inmatning är möjlig. ÄNDRA OK BEKRÄFTA TILLBAKA X AVSLUTA BYTE AV INSTALLATIONSKOD NY KOD BEKRÄFTA Tryck in den nya koden igen för att bekräfta den. ÄNDRA OK BEKRÄFTA TILLBAKA X AVSLUTA BYTE AV INSTALLATIONSKOD Om du inte har matat in rätt kod, får du ett felmeddelande. NY KOD BEKRÄFTA FELAKTIG BEKRÄFTELSE BÖRJA OM ÄNDRA OK BEKRÄFTA TILLBAKA X AVSLUTA BYTE AV INSTALLATIONSKOD Indikering av korrekt kod. NY KOD BEKRÄFTA GODKÄND BEKRÄFTELSE 11 ÄNDRA OK BEKRÄFTA TILLBAKA X AVSLUTA

19 5. ANVÄNDA DIGITAL TVMOTTAGARE 51 BYTA KANAL OCH LISTA 511 Kanalbyte Digital TVmottagare erbjuder flera sätt för kanalbyte: Använd knapp och på frontpanelen och eller på fjärrkontrollen: Den Digitala TVmottagaren byter till nästa tjänst uppåt ( ) eller nedåt ( )från aktuell kanal. Inmatning av numerisk kod för kanalen på fjärrkontrollens knappsats: Välj en kanal (1), som visas på den 3:e siffrans plats i frontdisplayen och i rubriken på skärmen, e.g. 1. Om du inte skriver in en annan siffra inom 2 sekunder, visas siffran på den första siffrans plats i frontdisplayen och i rubriken på skärmen, den andra och den tredje siffran raderas ut och videooch audioavspelningen aktiveras på den nya videotjänsten, d.v.s. 1. Om du skriver in ett annat kanalnummer (2), visas den på den andra siffrans plats, d.v.s. 12. Om du inte skriver in en annan siffra inom 2 sekunder, visas de 2 siffrorna på den första och den andra siffrans platser i frontdisplayen och i rubriken på skärmen, den tredje siffran raderas ut och video och audioavspelningen aktiveras på den nya videotjänsten, d.v.s. 12. Om du skriver in en annan kanal (3), visas den sistnämnda siffran på den första siffrans plats i frontdisplayen och i rubriken på skärmen och video och audioavspelningen aktiveras på den nya videotjänsten, d.v.s Om den numeriska koden som tryckts in inte motsvarar en videotjänst i listan, väljer Digital TVmottagare den första nedanförvarande videotjänsten i listan. 512 Zappning i informationssyfte Genom att zappa på detta sätt kan du titta på data om aktuella program på de olika videotjänsterna i listan. Tryck på knapparna eller (eller knappen i och sedan knapparna och ) och håll dem nedtryckta. Rubriken på skärmen visas med data om programmet på nästa videotjänst i uppåt ( ) eller 262 A RAI2 14:39? 1 ENGLISH nedåtgående ( ) riktning. Aktuella audio och videos TELEFILM Undefined 1 ITALIAN trömmar fortsätter. När du släpper upp knappen aktiveras video och audioavspelningen på den tjänst vars nummer visas i rubriken. 513 Snabb returtangent BACK Tangenten BACK ger dig möjlighet att "zappa" mellan aktuell kanal och den kanal du senast tittade på. Du kan använda tangenten t. ex. medan du väntar på att en film skall börja. 12

20 13 5. ANVÄNDA DIGITAL TVMOTTAGARE 52 PROGRAMINFO Programtyptype 262 A Undefined Il nostro amico Charly: Charly lo scozzese TOTAL : 49 Min AT 14:58 : In diretta dalla Camera dei RAI2 14:39? 1 ENGLISH TELEFILM 1 ITALIAN Aktuell tid Resumé av aktuellt program Med hjälp av knappen i på fjärrkontrollen kan du läsa resumén av det aktuella programmet (tillgänglig om operatören sänder sådan). 522 Indikator i form av stapeldiagram Med hjälp av knappen i på fjärrkontrollen kan du visa denna indikator, som anger tiden som förflutit sedan början av aktuellt program (tillgänglig om operatören sänder sådan). 523 Sammanlagd längd på aktuellt program Med hjälp av knappen i på fjärrkontrollen kan du läsa den sammanlagda längden på det aktuella programmet (tillgänglig om operatören sänder sådan). 524 Kort resumé av nästa program Med hjälp av knappen i på fjärrkontrollen kan du läsa en kort resumé av nästa program (tillgänglig om operatören sänder sådan).

21 14 5. ANVÄNDA DIGITAL TVMOTTAGARE 525 Antal sändningsspråk Med hjälp av knappen INFO på fjärrkontrollen kan du visa antalet sändningsspråk. 526 Byta aktuellt språk Med hjälp av knappen INFO på fjärrkontrollen kan du läsa namnet på aktuellt ljudspår. Du kan byta ljudspår genom att trycka på den röda knappen A på fjärrkontrollen. 527 Namn på aktuell kanal Med hjälp av knappen INFO på fjärrkontrollen kan du läsa namnet på aktuell kanal. 528 Namn på aktuellt program Med hjälp av knappen INFO på fjärrkontrollen kan du läsa namnet på aktuellt program (tillgängligt om operatören sänder det). 529 Referens för aktuell favoritlista Med hjälp av knappen INFO på fjärrkontrollen kan du läsa referensen för aktuell favoritlista (A till H). Du kan byta lista genom att trycka på den blå knappen Nummer på aktuell kanal Med hjälp av knappen INFO på fjärrkontrollen kan du läsa numret på aktuell kanal i aktuell lista Navigeringsfunktion Med hjälp av knappen INFO på fjärrkontrollen kan du fortsätta att titta på aktuellt program och få all information om andra program innan du "zappar". Med knappen och kan du titta på information om de andra kanalerna. Tryck på för att se en resumé av nästa program.

22 15 5. ANVÄNDA DIGITAL TVMOTTAGARE 5212 Resumé av nästa program Resumé av nästa program Il nostro amico Charly: Charly lo scozzese Med hjälp av knappen INFO och på fjärrkontrollen kan du läsa en resumé av nästa program (tillgänglig om operatören sänder sådan). 262 A Undefined RAI2 14:39? 1 ENGLISH TELEFILM 1 ITALIAN 5213 Transparens Du kan direkt ändra rubrikens transparens: tryck på INFO i 2 sekunder, justera sedan med tryck sedan OK. och 53 LISTA ÖVER KANALER Med hjälp av knapparna MENU och OK kan du visa listanöver TVkanalerna och navigera genom den med,, och pilknapparna. KANALLISTA : A 4 TV4 7 etv 15 Stockholm 1 16 TV4 Stockholm 22 SVT OS 4 23 mcm 24 Ab moteurs 25 paris premiere 26 COMEDIE! 27 Bloomberg TV G Zik 29 CNN Int. 30 Fashion TV 31 Viasat3 32 TVN Chile 33 C CINEMA PREMIER 34 CANAL+

23 16 5. ANVÄNDA DIGITAL TVMOTTAGARE 54 EGNA INSTÄLLNINGAR (FÖR VISNING) RESERVERAD TID FÖR RUBRIKEN När du byter kanal visas en informationsrubrik i några sekunder. Du kan välja hur länge du vill att den visas (0 till 5 sekunder). 0 sekund betyder att ingen rubrik visas vid zappning. ANVÄNDARINSTÄLLNING MAX TID SKÄRMMEDDELANDE 4 GENOMSKINLIGHET 25% MAX TID VOLYMREGLAGE 4 ANVÅDARLAND SWEDEN RUBRIKENS TRANSPARENS När du byter kanal visas en informationsrubrik i några sekunder. Du kan välja rubrikens transparens (genomskinlighet) (0% för helt blå, 100% för helt transparent). ANVÄNDARINSTÄLLNING MAX TID SKÄRMMEDDELANDE 4 GENOMSKINLIGHET 25% MAX TID VOLYMREGLAGE 4 ANVÄDARLAND SWEDEN RESERVERAD TID FÖR VOLYMINDIKERINGEN Välj hur länge du vill att volymindikeringen visas (0 till 5 sekunder). 0 sekund betyder att ingen volymindikering visas. Tryck OK för att bekräfta. ANVÄNDARINSTÄLLNING MAX TID SKÄRMMEDDELANDE 4 GENOMSKINLIGHET 25% MAX TID VOLYMREGLAGE 4 ANVÄDARLAND SWEDEN

24 17 5. ANVÄNDA DIGITAL TVMOTTAGARE 55 LÅS (Finns inte på ITD 60) 4 typer av lås kan användas: Mottagarlås (ja/nej) är den högsta låsnivån som Digital TVmottagaren erbjuder. Du blir ombedd att trycka in din kod varje på du slår på din Digital TVmottagare. Obs!: Detta lås aktiveras efter en frånslagning/tillslagning av mottagaren. Aktivering av låset (ja/nej). Lås eller lås upp alla låsta kanaler på en gång. Fördelen med detta är att du kan låsa flera kanaler och låsa upp dem tillfälligt. Låsning av enskilda kanaler: du kan välja att låsa bara vissa kanaler. Navigera genom kanalerna med hjälp av knappen eller och tryck OK varje gång du vill låsa en kanal. Åldersgräns: mata in en åldersgräns för att låsa enligt sändarens signalering. LÅSA KANALER LÅS ALLA TJÄNSTER JA AKTIVERA KANALLÅS NEJ LÅS ENSKILDA KANALER LÄMPLIGHETSNIVÅ: 03 : LÄGST TILLGÄNGLIGHET 18 : FULLSTÄNDIG TILLGÄNGLIGHET LÅS ALLA TJÄNSTER 4 TV4 7 etv 15 Stockholm 1 16 TV4 Stockholm 22 SVT OS 4 23 mcm 24 Ab moteurs 25 paris premiere 26 COMEDIE! 27 Bloomberg TV G Zik 29 CNN Int. 30 Fashion TV 31 Viasat3 32 TVN Chile 33 C CINEMA PREMIER 34 CANAL+ 56 BYTE AV LJUDSPÅR OCH TEXTSPRÅK PÅ AKTUELL KANAL Inställningar som görs i denna funktion gäller endast för den kanal du tittar på för tillfället. Om du lämnar kanalen och går tillbaka till den, kommer de tillfälliga inställningarna att ha försvunnit. Tryck på knappen Tryck på knappen i i och sedan den röda knappen tills du når önskat ljudspår. och sedan den gröna knappen tills du når önskat textspråk.

25 5. ANVÄNDA DIGITAL TVMOTTAGARE 57 VOLYMJUSTERING Volymen ökas och minskas med knapparna eller. Du kan koppla bort ljudet snabbt genom att trycka på muteknappen. Tryck på muteknappen igen för att återställa ljudet. Ljudvolymen kan inte justeras i VCR och TVläge. 58 LÄGET TV/SAT/VCR Med hjälp av knappen kan du visa signalen från digitaltv mottagaren eller videon på TVskärmen. 59 TIMERPROGRAMMERING (Finns inte på ITD 60) Tryck OK. Inspelningstimer. Mata in programmets sluttid. Händelsetimer. HUVUDMENY KANALLISTA INSPELNINGSTIMER INFORMATION INSTALLATION FLYTTA OK BEKRÄFTA X AVSLUTA Mata in kanalnummer. Tryck på mata in programmets datum. Tryck på mata in programmets starttid. Tryck på lagra eller avbryt om du inte vill spara. INSPELNINGSTIMER LÅS ALLA TJÄNSTER OMEDELBAR INSPELNING PLANERAD INSPELNING KONTROLLERA ATT TVKANALERNA EJ ÄR LÅSTA För att avbryta inspelning tryck menyknappen i 10s KANAL 032 TVNChile DATUM 28/11/02 START OMEDELBART STOPP 20:37 BEKRÄFTA PROGRAMMERING INSPELNINGSTIMER INSPELNINGSTIMER KANAL DATUM START STOPP // : / // : / // : / // : / // : / // : / TRYCK OK FÖR ATT ÄNDRA KANAL 032 TVNChile DATUM 28/11/02 START 18:40 STOPP 20:40 BEKRÄFTA PROGRAMMERING RADERA PROGRAMMERING 18

Din manual SAGEM ITD 64 SW http://sv.yourpdfguides.com/dref/1202717

Din manual SAGEM ITD 64 SW http://sv.yourpdfguides.com/dref/1202717 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAGEM ITD 64 SW. Du hittar svar på alla dina frågor i SAGEM ITD 64 SW instruktionsbok

Läs mer

Din manual SAGEM ITD 63 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1301419

Din manual SAGEM ITD 63 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1301419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAGEM ITD 63. Du hittar svar på alla dina frågor i SAGEM ITD 63 instruktionsbok (information,

Läs mer

MOTTAGARE FÖR MARKSÄND DIGITAL-TV

MOTTAGARE FÖR MARKSÄND DIGITAL-TV MOTTAGARE FÖR MARKSÄND DIGITALTV ITD 50 FTA ITD 61* ITD 62* ITD 63* ITD 64* *Boxer TV Compatible BRUKSANVISNING SVENSK SNABBSTART Den nya generationen av digital TVmottagare erbjuder dig nya digitala tjänster

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

USER MANUAL MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW

USER MANUAL MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW FREE TO AIR : ITD 48 SW / ITD 51 SW / ITD 52 SW / ITD 53 SW / ITD 54 SW / ITD 55 SW USER MANUAL

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

BRUKSANVISNING. Oscilla 910

BRUKSANVISNING. Oscilla 910 BRUKSANVISNING Oscilla 910 C A TEGNÉR AB BOX 20003 161 02 BROMMA TEL 08-564 822 00 FAX 08-564 822 09 INTERNET: www.categner.se E-MAIL: info@categner.se OSCILLA SM910 INNEHÅLL FRONTPANEL... 3 BAKPANEL...

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter ENG SE NO Item. No. 9220-1070 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Kanalprocessor Ref: 5179

Kanalprocessor Ref: 5179 Kanalprocessor Ref: 5179 Svensk...2 15 DigiSmart 5179 måste programmeras med PCT-4.0 VHF/UHF Innehåll Kanalprocessor...2 T-05 serien...3 Montering...3 Anslutningar...4 Handprogrammerare...5 Programmering...

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud.

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Tack för att du valt våra produkter! Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Läs igenom manualen innan Ni påbörjar installationen.

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

DIM-20. Skapa en egen DVB-T kanal. COFDM-modulator

DIM-20. Skapa en egen DVB-T kanal. COFDM-modulator 120917 50143 Skapa en egen DVB-T kanal COFDM-modulator Innehåll 1. Om. 3 2. Säkerhetsinstruktioner.. 4 3. Inställning och programmering 5-10 4. Anslutningar... 11 5. Montering 11-12 6. Installationsexempel..13

Läs mer

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics.

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics. DENVER SC-2 Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver.electronics.com VIKTIGASÄKERHETSÅTGÄDER FÖRE INSTALLATION 1 Gratulerar till din nya

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Free to Air digital markbox DVB-T

Free to Air digital markbox DVB-T Free to Air digital markbox DVB-T Svensk Bruksanvisning General Agent i Norden. Moon Radio AB Enbärsvägen 8 735 37 Surahammar Sverige www.moon.se Innehållsförteckning Sid. Säkerhet-------------------------------------------------------3

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg BeoVision 8 Ny programvara Tillägg Skärmmenyer Din TV har utrustats med ny programvara och eventuellt även hårdvara. Detta ger tillgång till nya funktioner som beskrivs i detta tillägg. Tillägget beskriver

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

T10K. Användarmanual. Svenska

T10K. Användarmanual. Svenska T10K Användarmanual Svenska EGENSKAPER PMR 446 MHz (licensfritt inom de flesta europeiska länder) 8 kanaler 38 CTCSS underkoder VOX Roger Beep On / Off Automatisk avstängning (APO) 10 anropssignaler SCAN

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C I denna Snabbguide följer generella inkopplingsrutiner. Detaljerade inkopplingsförfaranden finner du alltid i den användarmanual som bifogas tillsammans med den digital-tv-box

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC ENHET PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED 3 KANALER PLL KRETS MIC INBYGGD ÖVERVAKNING & SÄKERHET MANUAL SVENSKA System: VID-TRANS300 1x Pan/Tilt kamera

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Macab HD-EASY. Installation drivrutiner och program. USB-mottagare för digital-tv

Macab HD-EASY. Installation drivrutiner och program. USB-mottagare för digital-tv Macab HD-EASY Installation drivrutiner och program USB-mottagare för digital-tv Macab HD-Easy Är en USB-mottagare för digital-tv i marknätet (DVB-T). Plugga in i din PC eller Laptop och du har digital-tv

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BeoVision 10-32 LCD TV produktspecifikationer. Dimensioner. B x H x D 81,4 x 74,2 x 6,4 cm. Vikt 27 kg

BeoVision 10-32 LCD TV produktspecifikationer. Dimensioner. B x H x D 81,4 x 74,2 x 6,4 cm. Vikt 27 kg BeoVision 10-32 LCD TV produktspecifikationer 81,4 x 74,2 x 6,4 cm Vikt 27 kg Inklusive nära väggfästet 81,4 x 74,2 x 6,9 cm Inklusive sidoväggfäste 81,4 x 74,2 x 6,8 cm Inklusive bordsstativ 81,4 x 82,3

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3 SPGO0867.0900 Ersättning styrkort GOLD, stl -, Version -/ Replacement control circuit board GOLD, sizes -, Version -. Allmänt När styrkortet byts ut försvinner alla injusterade värden som tex temperaturreglering,

Läs mer

DIGIAIR PRO. Svensk Manual

DIGIAIR PRO. Svensk Manual DIGIAIR PRO Svensk Manual Innehåll: DIGIAIR PRO Beskrivning... 2 1 Starta upp..... 3 1.1 PÅ/AV... 3 1.2 Batteri laddare och batteri... 3 1.3 Börja använda instrumentet... 3 Dämpning...4 2 Beskrivning av

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer