Attityder hos inflyttare. T Region dalarna: Helena Hanno Enochsson Lotta Magnusson Synovate Synovate: Gun Pettersson Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attityder hos inflyttare. T-114531 Region dalarna: Helena Hanno Enochsson Lotta Magnusson Synovate Synovate: Gun Pettersson Datum: 2007-11-21"

Transkript

1 Attityder hos inflyttare T Region dalarna: Helena Hanno Enochsson Lotta Magnusson Synovate Synovate: Gun Pettersson Datum:

2 Inledning

3 Bakgrund, syfte och genomförande Sedan ett antal år tillbaka arbetar Region Dalarna aktivt för att främja inflyttning till regionen. Man har utarbetat ett arbetssätt kring själva mottagandet av de nyinflyttade. Det är själva mottagningsapparaten som man nu vill utvärdera. För Region Dalarnas räkning har Synovate utvärderat hur de som flyttat till Dalarna de senaste åren har upplevt förberedelser, själva flytten och mottagandet i Dalarna. Undersökningen har genomförts via webbintervjuer under perioden 5 oktober 8 november Vi fick e-postadresser till 141 namn. Dessa var kontaktpersoner för familjer som flyttat till Dalarna de senaste åren. Vi fick studs på 41 adresser. Dessa uppdaterades. Efter uppdateringen fick vi 12 studsar. Totalt gick det alltså ut 129 formulär. 3

4 Svarsfrekvens Vi har genomfört 65 intervjuer. Det innebär att vi har en svarsfrekvens på 50 procent. Eftersom detta är en totalundersökning har vi ingen felmarginal, dock ska vi vara medvetna om att endast hälften av målgruppen har svarat. Den andra hälften kan ha en helt annan åsikt och därmed stjälpa hela resultatet. Det är inte osannolikt att gruppen i mitten, alltså de som inte är mest positiva eller mest negativa har avstått från att svara. Vanligen är det just gruppen i mitten som inte är tillräckligt motiverade att svara. Dock är detta ingen absolut sanning utan tendenser vi sett i andra undersökningar. 4

5 Databearbetning Data har bearbetats av Synovates datakonsulter. I de bifogade tabellerna förkommer plus och minus tecken som anger om ett värde är på ett statistiskt signifikant sätt avviker från värdet på samma rad som i totalkolumnen. Signifikansmåttet som används är CHI2, 95% nivån. Felmarginalen i denna undersökning ligger på +/- 3,2% vid fördelningen 50/50 och +/- 2,5% vid fördelningen 20/80 5

6 Resultat

7 Omständigheter kring flytten 7

8 Få har flyttat utan ha haft någon tidigare kontakt med Dalarna Vilken relation hade du till Dalarna innan du flyttade? FLER SVAR MÖJLIGA Släkt/vänner 66 Bott i Dalarna tidigare 43 Semestrat 32 Ingen kontakt tidigare 14 Annat Studerat i Dalarna På denna fråga har målgruppen avgivit 1,8 svar i snitt. De som flyttat har alltså ofta flera tidigare relationer med Dalarna Bas: alla % 8

9 Inflyttarna tycker att det känns bra att bo i Dalarna Du har nyligen flyttat till Dalarna, hur känns det att bo i Dalarna? Mycket bra 66 Ganska bra 29 Varken eller 3 Inte så bra Inte alls bra 0 2 Det är en person som svarat på följdfrågan om varför det inte är så bra. Den personen menar det är folktomt och dåliga kommunikationer % Bas: alla 9

10 Var fjärde inflyttare har flyttat ensam Hur många var ni som flyttade Jag själv 23 Jag och min partner 26 Jag och min partner och vårt/våra barn 51 Jag och mitt/mina barn 0 Av de som har barn har 24 procent två eller fler barn under 5 år % Bas: alla 10

11 Släkt och vänner samt lugnet på landet är de främsta orsakerna till flytten Varför flyttade ni till Dalarna? Har släkt/vänner i Dalarna 45 Ville bo på landet/lugnare tempo/lugnare tillvaro 45 Fick jobb 26 Har alltid längtat till Dalarna 17 Ville byta bostadsmiljö 14 Fick bostad Självförverkligande Annat Enligt de som svarat på vår undersökning finns det flera skäl till att man flyttade till Dalarna. På denna fråga har man angivit 1,8 svar i snitt % Bas: alla 11

12 Öppna svar. Varför flyttade ni till Dalarna? ANNAT.. Barnen i första han behövde byta miljö bli sambo Bra waldorfskola i vackra omgivningar nära Stockholm Flyttade pga cancersjuk mamma, ville vara nära henne sista tiden. Min dotter med familj har också flyttat till Dalarna Min man bor i Dalarna Privata skäl starta eget.. Utbildning Vi hittade jaktmark i samband med boende, för att kunna starta upp eget företagande. Ville flytta ihop med min pojkvän. Bas: alla 12

13 Om Dalarnas inflyttarprojekt 13

14 Fyra av tio uppger att man blev kontaktad Dalarna har haft en aktivitet där man kunna tipsa..har du blivit kontaktad efter ett sådant tips? Ja, jag blev kontaktad 38 Nej, blev inte kontaktad Tog kontakt själv Vet ej / Minns ej Enligt uppgift ska samtliga i målgruppen vara personer som antingen blivit kontaktade eller tagit kontakt själva. Av det skälet är det lite märkligt att 31 procent svarar att de inte blivit kontaktade. De som fanns i registret är de personer som Region Dalarna varit i kontakt med, så förklaringen att man pratat med partnern håller inte. Man kan spekulera i att denna grupp inte har uppskattat samtalet i någon större utsträckning och därmed har glömt bort det % Bas: alla 14

15 Främst släktingar som tipsade Vet du vem som tipsade? En släkting 52 En bekant/vän 28 Jag själv 4 Någon annan än ovan 0 Nej 0 Minns ej % Bas: haft kontakten 15

16 Två av tre är nöjda med kontakten Hur upplevde du kontakten? TOPBOX 66 Mycket bra 39 Ganska bra 27 Varken eller 24 Inte så bra 0 Inte alls bra 10 De som uppgav att de haft en kontakt uppskattar den. Vet ej % Bas: haft kontakt 16

17 Var åttonde tycker att samtalet var betydelsefullt Om du skulle värdesätta detta samtals betydelse för hela flytten till Dalarna. TOPBOX 12 Mycket betydelsefull 2 Ganska betydelsefull 10 Varken eller Inte så betydelsefullt Inte alls betydelsefullt Den här frågan är svår att svara på för målgruppen. Hur ska man värdesätta ett samtal i förhållande till alla andra faktorer som påverkat i flytten? Dessutom efter så lång tid. Med detta i bakhuvudet är det positivt att 12 procent faktiskt uppger att samtalet var ganska eller mycket betydelsefullt % Bas: haft kontakt 17

18 Nästan fyra av tio hade fler än elva telefonkontakter med någon från Dalarna innan flytten Hur många gånger hade du telefonkontakt med någon från Dalarna innan du flyttade? Ingen gång 9 En gång ggr + 37 Helt uppenbart har man haft många kontakter med Dalarna innan man flyttade Vet ej % Bas: alla 18

19 Var fjärde är nöjd med stöttningen från Dalarna före flytten Hur upplevde du den hjälp och stöttning du fick från dalarna före flytten? Var den. Mycket bra 8 Ganska bra 17 Varken eller Inte så bra Inte alls bra Vet ej Helt uppenbart ser vi här en förbättringspotential. Var fjärde är nöjd, och lika många är det inte. Dessutom har vi en stor grupp som lagt sig i mitten. Här kan det finnas skillnader mellan olika kommuner, dock har vi inte undersökt detta och dessutom är underlaget för litet för att kunna bryta ner på det sättet. När vi tittar på de öppna svaren sträcker de sig över ett stort spann av kommentarer, så det är sannolikt att det finns lokala skillnader inom Dalarna % Bas: alla 19

20 Mottagandet 20

21 Inflyttarna upplever att särskilt invånarna har mottagit dem bra Om du tänker på hela mottagandet totalt sett, hur upplever du mottagandet i Dalarna, dels från kommunen och dels från invånarna. Var det.. Mycket bra Ganska bra Varken eller 9 31 Inte så bra Inte alls bra Vet ej Även denna fråga indikerar att det finns en förbättringspotential. Inflyttare är nöjda med mottagandet från invånarna, men mer avmätta när det gäller mottagandet från kommunen Bas: alla Kommunen Invånarna 21 %

22 Över hälften har förbättringsförslag vad gäller mottagandet Om du tänker tillbaka på själva mottagandet i Dalarna, finns det något som skulle kunnat fungerat bättre? Ja nämligen se nästa sida 57 Nej 43 I de öppna kommentarer på de kommande sidorna ser vi att många inflyttare pratar om att kommunen kunde skött sig bättre % Bas: alla 22

23 Kommunens information kan bli bättre 1 (2) Om du tänker tillbaka på själva mottagandet i Dalarna, finns det något som skulle kunnat fungerat bättre? A-kassans nya regler aktivare jobbhjälp för min fru allt, bättre introduktion till samhället och tjänster. Tips om andar som har flyttat in till Dalarna Att kommunen jobbar på att få hit folk genom exempelvis arbete m.m. Att kommunen kontaktar de nyinflyttade och presenterar sig. att kunna få sin egen post i sin egen brevlåda. Barnomsorgen Bli inbjuden till en trevlig info-kväll Bättre mottagande av kommunala bostadsbolaget i Smedjebacken bättre service från kommunen Bättre välkomstpaket, information och uppföljning på detta en hjälp från Bilden av Dalarna att slussas vidare till jobb/arbetsgivare, samt nån slags informationskväll kanske Ett välkomstpaket ett sånt man får hos alla andra kommuner. flyttbidrag Hade förväntat mig informationsmaterial från fler kommuner - nu var det 2-3 som skickade material av 15! Hedemora kommun skulle inse Annaskolans och Snödroppens betydelse för inflyttningen till kommunen och behandla dem som friskolor behandlas i Stockholmsområdet Hjelp til hvilke papirer sm skulle fylles ut og aktivt arbeid når vi hadde flyttet. Det var veldig bra før vi flyttet men ikke så bra når vi kom frem. Hjälpen 23

24 Kommunens information kan bli bättre 2 (2) Om du tänker tillbaka på själva mottagandet i Dalarna, finns det något som skulle kunnat fungerat bättre? hur man kommer in i den sociala gemenskapen o träffar folk information om bostad och jobb! Ingen uppföljning alls från kommunen, förutom ett brev med lite info - men det får man väl alltid när man flyttar till ett nytt ställe! inget direkt mottagande att bedöma. Kommun information, mottagande av andra boende Kommun kunde har blivit bättre med info osv. Kommunens service kommuninfo på mail eller en telefonkontakt kontakt med min framtida arbetsgivare: Borlänge Kommun mer info av kommunen mer information mkt strul vid övergången mellan vårdcentralerna Möjligheten till lägenhets byte,vilket fastighetsbolaget i Leksand ej gick med på. Snabbhet och action i politiska beslut Stöttning med jobb, vilka affärer som finns vart. Skola, dagis, bussar mm. Välkomstmottagandet. Uppföljningen Var finns närinslivet jag kanske har något att erbjuda. Vi försökte få kontakt med någon av de personer som i dagspressen gjorde så stort väsen av att de ringde runt till personer som de trodde skulle vilja flytta till Dalom. När vi tog kontakt med dem via mail fick vi inte någon som helst respons från dem! 24

25 Var fjärde kan nämna något som fungerade särskilt bra Finns det något som fungerade särskilt bra? Ja nämligen se nästa sida 26 Nej 74 Det man nämner som särskilt bra är till stor del kopplat till enskilda personers insatser % Bas: alla 25

26 Enskilda personers insatser är det som främst omnäms som särskilt bra 1 (1) Finns det något som fungerade särskilt bra? 1:a gensvaret på webben arbetsplatsen (lanstinget) hjälpte till bra Barnens mottagande i sina nya skolar var mycket över förväntan den sociala Den öppenheten bland människorna här. Faluns flyttkuvert med info som kom snabbt efter inflytt Familjen Guidning med buss var intressant. Hjälpen från grannen hjälpsamma personer i byggden Kontakt med sjukvården, särdeles fina människor Lars Skye på Södra Dalarnas sparbank i Långshyttan engagerade sig verkligen i vår flytt och bemötte oss fantastiskt naturen näringslivskontorets mottagande Skola/fritidsaktiviteter Skolan för barnen, grannsämjan Skolens mottagelse og hvordan de gjorde det mulig å gå på fritids selv uten svenske personnummer 26

27 Det svåraste med flyttprocessen 27

28 Hitta jobb, allt praktiskt och det nya är det svåraste 1 (3) Om du nu tänker på hela flyttprocessen, vad var det svåraste? acceptera A-kassans regler anpassa sig till livet här i dalarna arbete... arbetslösheten Att Annaskolan - som var skälet att vi flyttade till Dalarna - har en osäker framtid bl a på grund av njugg inställning från Hedemora kommun Att barnen fick mycket försämrad barnomsorg Att börja på något nytt. Att flytta från vännerna i Stockholm. att få jobb ATT FÅ JOBB!!! att inte känna någon på orten Att lämna min gamla stad att lämna min hemstad o vänner Att lära sig hitta Att när man flyttat in, så var det svårt att beställa möbler från ikea, det tog över flera veckor innan vi fick detta, mest tackvare strul i borlänge o idre. Att packa ihop ett hem och sen packa upp det igen! Att tömma det gamla huset, det blev mycket farande fram och tillbaks.(ca 30 mil t.o.r.) Att ägna massor av tid att hitta nödvändig information för en som bor i kommunen 28

29 Hitta jobb, allt praktiskt och det nya är det svåraste 2 (3) Om du nu tänker på hela flyttprocessen, vad var det svåraste? ingenting känns svårt allt har funkat helt perfekt Jag lämnade jobb i Göteborg för att flytta hit och bli arbetssökande, men det löste sig i och för sig ganska snabbt med jobb för mig här uppe också. JOBB!!! och charmigt boende. Finns bara tråkiga lägenheter i Borlänge... köpa egen bostad lämna vännerna lämna vännerna Lära känna människor omkostnader packa allt Packning på gamla stället och iordningställandet av nya bostaden pianot själva flytten Själva packandet Skatteverket / Personnummer problematikken. Säga upp mig från jobbet och flytta 25 mil från familj och vänner. Uppbrott från invand miljö. är dubbelboende Avståndet Barnomsorg bostadsfrågan& jobb. Bygga upp nya sociala kontakter 29

30 Hitta jobb, allt praktiskt och det nya är det svåraste 3 (3) Om du nu tänker på hela flyttprocessen, vad var det svåraste? Det var inte speciellt svårt - bara att packa bilen och åka egentligen. Falukorv finns ju när man kommer fram. Ekonomin med att flytta bohaget. Flyttlasset Få allt att klaffa med lägenhet, jobb och dagis. få ett av barnen positivt få igång hemmet...igen få posten rätt hitta anpasssad bostad hitta bostad Hitta bostad, stallplats hitta lägenhet i Leksand Hitta rätt boende Hitta vår bostad byta jobb DAGIS plats Det flöt på bra... 30

31 Det NÄST svåraste med flyttprocessen 31

32 NÄST SVÅRAST: Det praktiska tar överhanden 1 (2) Om du nu tänker på hela flyttprocessen, vad var det NÄST svåraste?..samma sak, att hitta relevant information att fixa flyttransport i tid Att flytta att hitta överallt. Att lämna vänner och bekanta i Göteborg. Att skapa kontaktnät, vänner här. Att upptäcka att det inte går att bo på landet utan körkort... barnomsorg barnomsorgen Bostad bostad Båda ska ha jobb dagisplats Den lokala mäklarens inkompetens dito flytten flytten som sådan, jobbigt att kånka på saker o komma iordning i nytt hem flyttstäd Få hit alla saker få plats på förskolan Grannar går sjukskriven, mkt mkt krångel med försäkringskassan här i Dalarna hitta bosatd 32

33 NÄST SVÅRAST: Det praktiska tar överhanden 2 (2) Om du nu tänker på hela flyttprocessen, vad var det NÄST svåraste? hitta ett boende Hitta ett hus. Hitta hus hitta jobb hitta jobb hitta jobb åt partner Hitta t ex ny frisör inte veta hur kommunen finkar, skolor, vård etc klimatet kommer inte på Kontakt med sjukvård, folktandvård. Tog lång tid och journalproblem kånkandet Leta jobb lite ensamt Nu blev det knivigt... Nä, men seriöst: Det viktigaste är ju att man har jobb. Annars kan man inte bo i Dalarna oavsett bemötandet från Visit Dalarna. Så är läget. Eller hur? och son och miljö Packa. Packningen Svårigheter med telefoni, både fast och mobil, på grund av byråkrati och dålig täckning mm trodde det fanns större intresse för en trebarnsfamilj än det verkligen gjorde. Uppackandet uppackningen Veta vem man ska vända sig till i olika frågor. Våga flytta utan att ha fått något nytt jobb. 33

34 Det svåraste efter installationen i den nya bostaden 34

35 Väl i nya bostaden jobb och det praktiska upplevs som svårast 1 (3) Och när ni installerat er i er nya bostad vad var svårast då? Arbete för min Fru att det inte var städat att få hjälp av hyresvärden Att få känslan av att Blge är min "hemstad" nu. Saknade Sthlm en hel del. Att få perkeringasplats till renarna Att hitta en dagmatte åt min hund Att hitta ett jobb som jag trivdes med och som hade med min utbildning att göra. Att knyta nya kontakter med andra mämnniskor på orten Att träffa vänner att veta var man kan få hjälp t ex hantverkare att veta vart man vänder sig. typ tandläkare, vetrinär, vart man får en telefonkatalog, bustidtabell, osv... Bygger om / till är ännu ej klar byta jobb dagis Dagisplats Det var bara roligt,förutom att pappa i huset fick pendla till sitt jobb i väserås det första året! dåliga busförbindelser Fortsatt Annaskolans ekonomiska framtid 35

36 Väl i nya bostaden jobb och det praktiska upplevs som svårast 2 (3) Och när ni installerat er i er nya bostad vad var svårast då? Få värmesystemet att funka Förstår ej frågan, vad då svårt? Grannar. Nytt dagis, skola, jobb... ha tid att packa upp allt, fixa allt, el, vatten, avlopp, sophämtning mm Hade vi inte varit vänner med de vi köpte huset av, så hade det varit jobb. hitta eget hus Hitta en billig matvaruhandel. hitta i kommunen hitta jobb hitta jobb hitta jobb åt partner Inte känna sig ensam jobb jobb till min fru komma i ordning... Kommunal kommunikation (buss ex.) Kommunikationer kommuntjänstemännen möblera 36

37 Väl i nya bostaden jobb och det praktiska upplevs som svårast 3 (3) Och när ni installerat er i er nya bostad vad var svårast då? Nu börjar det bli riktigt näsvist! Nemas problemas. Jag tog tag i bristen på kulturarrangemang genom att starta en folkmusikarrangörsförening. Då insåg jag bristen på bra lokaler för dylika arrangemang. Åtgärda det. närhet till Dagis pendling Renovering Renoveringen Se föregående fråga. ta kontakt med omgivningen träffa folk Å få telefon siden vi ikke hadde svensk personnummer, og det kunne vi få etter et år!!! 37

38 Råd till vänner 38

39 Bästa rådet: Fixlista och spark i baken för att flytta 1 (4) Utifrån dina erfarenheter, vilket råd skulle du ge en vän eller bekant som står i begrepp att flytta? Använd flytthjälp som packar Att använda Södra Dalarnas sparbank inför husköp Att utnyttja alla sina kontakter i Dalarna för att försöka få in foten på arbetsmarknaden, fast just nu finns det ju rätt gott om jobb.. Beror på jobbmöjlighet Båda måste ha anställning Börja ett nytt kapitel i livet som heter Dalarna (Leksand). Dalarna är myspysigt, det vet ju alla. Packa inte långfärdsskridskor och kristallglas i samma banankartong. Do it! Don t do it! Du får fixa allt själv. Fixa barnomsorg innan Fixa jobb, barnomsorg flytta gärna till Dalarna,men inte Leksands kommun. Flytta hit! flytta hit. ett lättsammare folk i dalarna. bättre bostadspriser än i större orter i andra län Flytta inte! Flytta nu! 39

40 Bästa rådet: Fixlista och spark i baken för att flytta 2 (4) Utifrån dina erfarenheter, vilket råd skulle du ge en vän eller bekant som står i begrepp att flytta? Flytta nära mig flytta till större städer flytta! flytta! Flytta! Kör hårt! Flytta, måste våga Flytta; det är stimulerande att få se något nytt. Förbered flytten i god tid - det tar längre tid än man tror att fixa med tele, el flyttransport och inte minst packa och städa ur det gamla hemmet. Gå med i en förening el dyl. gå med i olika organisationer Gör det Gör det bara! Gör det! göra flyttanmälan på internet har man ekonomi, bygg om innan flytten hitta jobb först just go for it Kanske inte flytta 40

41 Bästa rådet: Fixlista och spark i baken för att flytta 3 (4) Utifrån dina erfarenheter, vilket råd skulle du ge en vän eller bekant som står i begrepp att flytta? kolla allt praktiskt med kommunen först kontakta kommunen o hör vad de kan hjälpa till med Kör hårt! ligga på - både lägenhetsuthyrare och potentiella arbetsgivare när det bara gått några veckor och ännu utan arbete säger jag nog ändå våga ta steget Om man inte provat så vet man ej Planera planera långt i förväg, det gjorde vi planera noga själva flyttlasset, rekognosera området du flyttar till, ta in på hotell ett par nätter och se er omkring Planera och börja packa i god tid! Släng gammalt skräp! Prova, det är inte mer än att flytta tillbaks om man inte trivs. Se till att ha jobb först, försök kom ut i kommunen om det är möjligt och var med i sociala evenemang om sådana finns. se åtminstånde till att ha en telefonkatalog dit du flyttar! Säkra jobb och bostad innan Ta chansen Ta chansen 41

42 Bästa rådet: Fixlista och spark i baken för att flytta 4 (4) Utifrån dina erfarenheter, vilket råd skulle du ge en vän eller bekant som står i begrepp att flytta? ta hjälp av alla goda vänner, märk alla kartonger väl ta reda på arbetsmarknadan lite mer ta reda på föreningsliv o möjlighet att träffa folk Ta reda på i förväg vilken hjälp kommunen ställer upp med och hur det går till ta steget Tänk dig för om du har tonårsbarn. undersøk mer med stat/kommune om papirer Va beredd på att det är svårt att hitta jobb. var noga med att kontrollera att det verkligen finns jobb och lönen, och att det är långt till det mesta vet ej 42

43 Råd till kommunen för framtida inflyttare 43

44 Bästa rådet till kommunen: Ta hand om oss och informera 1 (4) Vilket råd skulle du vilja ge till din kommun när det handlar om att ta emot nya inflyttare framöver? Att anordna en informationskväll om Dalarna en gång i halvåret där man samlar ihop alla nyinflyttade. att bli kallad till ett möte för att få info om allting Att välkomna Bli bättre på att välkomna inflyttare och erbjud en bra barnomsorg. Bra med guidad busstur och infoblad som kommer. Starta upp en kontaktsida via hemsidan där nyinflyttade kan ställa frågor och söka kontakt med andra nyinflyttade. bättre information om olika skolalternativ och föreningar En welcome pack fler dagis flyttbidrag Fortsätt ta emot bra Få en samtale med en saksbehandler som kan hjelpe deg med det du trenger. Vi ringte 10 kontor og ingen kunne svare Förbättra kommunikation, få hit IKEA eller liknande, erbjuda flytthjälp ge dem en bra start med bättre erbjudande gällande boende och förskola Ha en person som ansvarar för nyinflyttade och kan svara på de frågor som uppkommer vid en flytt. Gärna kontakta personen som ska flytta hit Ha gärna träffar med nyinflyttade o presentera kommunen på ett överskådligt sätt, kanske även lite besök runt om i kommun 44

45 Bästa rådet till kommunen: Ta hand om oss och informera 2 (4) Vilket råd skulle du vilja ge till din kommun när det handlar om att ta emot nya inflyttare framöver? Har inte haft med kommunen att göra så när som på bygglov, det var inga problem Hjälp med att få nyinflyttade att känna sig hemma i dalarna Inbjud till nåt trevligt jippo inflyttningspresenter! Info för nyinflyttade Inget jag kan komma på, det har varit bra tror jag. Inget, väl mottaget. Inse att Annaskolan och Snödroppen lockar till sig människor till Hedemora - varje barn tar med sig två skattebetalande föräldrar, som kanske annars inte skulle flyttat hit, och som kanske flyttar härifrån om skolan måste läggas ned Kontakta individen/familjen, hälsa dem välkomna, ge dem hjälp med information osv.. Lite mer info både före och efter. Vad kommunen är för kommun. T ex om det är ngt speciellt man satsar på, ex backhoppning, löpning, frimärkssamlare. Vad som är kommunens egenskaper och det man värdesätter där. Lite mer kontakt och hjälp när det gäller jobb! Lite samhällsinfo vore inte helt fel... Se till att det finns fastigheter på landet som är till salu o inte ska stå tomma för att det är gammla släktgårdar... Se till att följa upp och hjälpa till med lite praktiska grejor. 45

46 Bästa rådet till kommunen: Ta hand om oss och informera 3 (4) Vilket råd skulle du vilja ge till din kommun när det handlar om att ta emot nya inflyttare framöver? Lobba aktivt mot regeringen, om nystart på annan ort Lurigt. Men jag tror att det handlar till stor del om att skapa en positiv spiral. Om man ska flytta ut i skogen så måste man känna att det är rätt beslut genom att få höra att du bor fantamig så bra som man kan göra i Swiden. Grattis. Och se till att folk på turistbyrån har nått bra att svara på frågan vad ska jag hitta på i helgen? Öööhh... är inte rätt svar. Låt dem komma i kontakt med andra som flyttat hit Lös bostadsbristen på lghter Mer aktiva att hjälpa till med jobb och bostad. Mera än en tidning och busstur någon timma Mottagandet. Så man känner sig välkommen och önskvärd. Möjligheten till lägenhets byten över kommungränserna. Om ni har ambitionen att få nyinflyttade att känna sig välkomna, så måste det första samtalet följas upp! Ni får inte bara konstatera att: Bra, nu har de flyttat hit och sen vara nöjda med det! Det kändes som om ni struntade i oss så fort som vi hade köpt huset. Ropa inte efter oss om ni inte kan garantera kommunens service som t ex barnomsorg Samlad kommuninformation, utifrån dagligt leverne, var finns vård, vilka kontaktar man ang dagis skola etc, Se till personen och lyssna. Ha någon som samordnar. Skicka ut bra information om orten inte bara kommunen 46

47 Bästa rådet till kommunen: Ta hand om oss och informera 4 (4) Vilket råd skulle du vilja ge till din kommun när det handlar om att ta emot nya inflyttare framöver? Skicka brev till de nyinflyttade och hälsa dom välkomna. Skicka ett välkomstpaket med information och kanske rabatter Skärpning! i allt... Svårt men för olika sorters hitflyttande skulle det kanske kunna vara olika procedurer - jag skulle nog tycka att jag vill veta mer om kommunstyre osv. eller sightseeing vore heller inte så dumt (det fanns i min förra bostadsort Sätt er in i vilka personer som kommer och deras individuella behov. I synnerhet om det är en familj med två personer som båda bidrar BRA med skatteintäkter till kommunen (bor i kommunen men jobbar i annan kommun, goda inkomster) Ta hand om de bättre Tipsa om samhällservice och tala om hur jag kommer i kontakt med min vårdcentral, sjukhus, banker, tandläkare m m. Viktigast av allt - vart åker man med allt skräp efter en flytt? Adress, tel och öppettider tack! Var generös. Visa mer intresse, med tanke på kampanjen. Det låter bra i telefonen men sedan...inget. Öppet hus en gång i kvartalet för ny inflyttade där man kan träffa nya mäniskor och där kommunen kan informera tjänster, hjälp eller annat som kan vara bra att veta. 47

48 Kommentar

49 Kommentarer (1) Det är ett par saker som sticker ut i denna undersökning. Det ena är att var tredje inte kommer ihåg att de blivit kontaktade. Vi har fått deras namn just på grund av att de blivit kontaktade och därför är detta något att fundera över. Det kan finnas flera skäl, ett troligt skäl, i alla fall för vissa, är att de helt enkelt glömt bort samtalet. Det i sin tur kan bero på att samtalet inte gav något eller att det var så länge sedan så man glömt av den anledningen. Ett annat skäl kan vara att kontakten fungerar olika från kommun till kommun. I vissa kommuner kanske man inte är så tydlig att inflyttaren upplever samtalet som ett hjälpsamtal. De som uppger att de haft kontakt är till stor del nöjda med samtalet, men de anser inte att samtalet hade särskilt stor betydelse för flytten. Dock ska man tolka denna fråga med viss försiktighet. Det är mycket svårt att i efterhand avgöra vad som var bra och dåligt och vad som till slut påverkade en mest. Vi ser också i denna undersökning att det är många faktorer som påverkar inflyttare att ta beslutet att flytta. Från andra studier vet vi att känslorna är mycket viktiga för beslut. Dock är det sällan man anger en positiv känsla som anledning till beslut. Man söker alltid efter rationella argument. Av det skälet ska värdet av samtalen inte förringas trots att vi i denna undersökning ser att få uppger att samtalet varit betydelsefullt. 49

50 Kommentarer (2) Den andra iakttagelsen som sticker ut är att man vill ha mer hjälp från kommunen. Det är mycket tydligt både i de fasta frågorna och i de öppna svaren. Man nästan skriker ta hand om mig. Man får också känslan av att vissa aldrig får nog. Även om gruppen får mycket hjälp vill de ha mer! Självklart finns det en koppling till att man är ny på orten och därmed känner sig otrygg. Man vet inte vart man ska vända sig och man har ingen att fråga eftersom man inte hunnit skaffa sig ett socialt nätverk. Här ser vi alltså en stor förbättringspotential. Ovanstående har också en koppling till att många nämner enskildas insatser som något särskilt bra i samband med flytten. Man uppskattar verkligen att få hjälp från oväntat håll. Kommunens insats bedöms som mycket medelmåttig. Det svåraste med flytten är allt det praktiska som får livet att rulla på. Allt från att packa och packa upp till att skaffa nya vänner. Här är det också tydligt att man vill att kommunen engagerar sig mer. De ska synas mer och hjälpa till mer. 50

51 Kommentarer (3) Vi ser också i undersökningen att de som flyttat haft flera tidigare relationer till Dalarna. Inte bara släkt eller bara semester. Det är alltså flera relationer som får människor att flytta till Dalarna. Detsamma gäller själva orsaken till flytten. Man anger inte en orsak, utan flera. Slutligen kan vi konstatera att Region Dalarna har en mottagningsapparat som fungerar bra. Två av tre är nöjda. Dock finns det möjligheter att göra den ännu bättre. Även om vi inte tittat på enskilda kommuner förstår vi från svaren att mottagande fungerar olika i olika kommuner. Det som är värt att fundera lite extra på är önskan om ständig hjälp eller stöttning samt den värdefulla hjälpen från invånarna. Av det skälet kan det vara värt att fundera på om man kan införa någon form av mentorskap för nyinflyttade. En kontaktperson som man alltid kan vända sig till med frågor. Detta skulle kunna få inflyttarna att känna sig omhändertagna, och det är precis det många vill. Invånarnas betydelse är också viktig. Här kan man fundera på hur man kommunicerar med invånarna så de känner ett ansvar för nyinflyttade och hjälper dem efter bästa förmåga. 51

52 Råd till kommunerna i Dalarna En sammanfattning av de råd inflyttarna ger till kommunerna i Dalarna Ordna informationsträffar där nyinflyttare får träffa personer som kan hjälpa med samt andra inflyttare Ge inflyttarna en mentor som hjälper till där det behövs lokal kännedom Supporta inflyttarna så gott det går vad gäller jobb och bostad För en dialog med kommunens invånare om vikten av att det flyttar folk till Dalarna. Vi ser att invånarnas mottagande är mycket viktigt Glöm inte att skicka ett välkomstpaket när man flyttat till kommunen. Det är en viktig signal till de som flyttar in 52

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor Enkätsvar 4 Enkäsvaren vid undersökning på Kyrkans Familjerådgivning i Stockholm och Haninge våren 4.. Män 62 47% Kvinnor 7 53% Summa: 32 Fler kvinnor 53% 47% 2. Ensam 26 Flest par Par Familj 5 32 8 6

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet på hälsouniversitetet, Linköpings universitet, campus Norrköping. 2. Vilket universitet,

Läs mer

Att bo och resa på landet hur tänker äldre om framtiden?

Att bo och resa på landet hur tänker äldre om framtiden? http://www.med.lu.se/case Att bo och resa på landet hur tänker äldre om framtiden? HELENA SVENSSON, TEKN. DR. INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE Bakgrund Resvanor, tillgång till färdmedel och problem

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Sammanfattning Heminredningsintresset är fortfarande på topp, för de allra flesta har

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Välkommen till Hjo En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Att börja med Som ny i Sverige finns det några saker som är viktiga att börja med, dessa är: Folkbokföring Fullständigt personnummer ID-kort

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 1 2 Målet med undersökningen;? Att klargöra hur omvärldsbilden av Tierp ser ut. Viktiga frågor att besvara är: - Hur står det till med kännedomen om Tierp?

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING HEJ! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när er webbutik ska öppna och försäljningen

Läs mer

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningsperiod: Juli/augusti 2016 Metod: Telefonintervju Antal svar: 150 Målgrupper: Åldersgrupper;,, 45-59, 60-74 Ansvarig hos Bergs Kommun:Anders

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

WHAT! Fuck life, fuck death, fuck you... Därför älskar vi Jane Austen. Tranås, alltid i våra hjärtan. Frukost och en liten Calvados

WHAT! Fuck life, fuck death, fuck you... Därför älskar vi Jane Austen. Tranås, alltid i våra hjärtan. Frukost och en liten Calvados Magasinet för dig som är nyfiken på livet nr 6 2014 60 kronor WHAT! Fuck life, fuck death, fuck you... Därför älskar vi Jane Austen Tranås, alltid i våra hjärtan Frukost och en liten Calvados 8...och en

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten.

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Föräldraenkät 2015 81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Är du/ni nöjda med verksamheten på Melliz och det utbud av aktiviteter som erbjuds? 6% 49% 45% Uppfattar

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

HÄGERSTEN LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

HÄGERSTEN LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING HÄGERSTEN LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMS ORG BRUKARUNDERSÖKNING 2-8-4 ANHÖRIG-BRUKARUNDERSÖKNING 2 LILJEHOLMENS DAGLIGA VERKSAMHET (FÖRETRÄDARE) Liljeholmens dagliga verksamheter består av

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga!

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga! Namn: Kristina Palm Resa: Balkan Trail Datum: 12-19 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Hur fixar jag ett jobb?

Hur fixar jag ett jobb? Hur fixar jag ett jobb? 1 2 Hej då, gymnasium! Hej jobb! Nu börjar det Kommunal vill tipsa dig om hur du kan scanna arbetsmarknaden och hur du skriver bra ansökningar. Du får råd om hur du gör det bästa

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2015 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun 2015-12-08 1 Arbetsmarknadsenheten skickade per brev ut totalt 60 enkäter, i samband med de två arbetsperiodernas

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post UDDEVALLA Januari 2014 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Resultat Varberg. 64 respondenter

Resultat Varberg. 64 respondenter Resultat Varberg 64 respondenter 1 2 Kommentarer Starta-eget kurs Gick några ggr på entreprenörskolan när jag hållit på några år Inte individanpassat, dessutom mer information snarare än dialog. Upplevde

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Sammanställning av webbenkät december 2015

Sammanställning av webbenkät december 2015 Sammanställning av webbenkät december 2015 Bakgrund I december 2015 bjöds kommuninvånare in för att vara med att påverka utvecklingen av kommunens digitala tjänster. Inbjudningar gick ut via webbplats,

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2012-02-17. Murars Gård. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-02-01-2012-01-31. Standard, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2012-02-17. Murars Gård. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-02-01-2012-01-31. Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120217 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20110201 20120131 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

- Jag bor i ett hus tillsammans med min man, min. son och min dotter. Huset är gammalt, men^vi har. :om mycket. Vi har också en stor trädgård.

- Jag bor i ett hus tillsammans med min man, min. son och min dotter. Huset är gammalt, men^vi har. :om mycket. Vi har också en stor trädgård. BOSTAD Hur bor du? Malin Fasth bor i Jonsered. - Jag bor i ett hus tillsammans med min man, min son och min dotter. Huset är gammalt, men^vi har :om mycket. Vi har också en stor trädgård. ^ ODe"tä7mycket

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

Imageundersökning 2004

Imageundersökning 2004 Imageundersökning 2004 - Sveriges riksbank T-110746 Sveriges Riksbank: Temo AB: Madelene Sandgren Gun Pettersson Elinor Tilander Datum: 2004-12 - 01 Sida 2 Innehållsförteckning Kort sammanfattning av resultaten

Läs mer

Ge dig själv en rad Gyllene år

Ge dig själv en rad Gyllene år Gemenskapsboendet Tersen Ge dig själv en rad Gyllene år Barnen har skaffat eget boende. Jobbet rullar på eller du har gått i pension. Det är nu du kan göra det där som kanske fick vänta medan barnen växte

Läs mer

KARTLÄGGNING SKOLKURATORER. Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012

KARTLÄGGNING SKOLKURATORER. Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012 KARTLÄGGNING SKOLKURATORER Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012 Gun Pettersson gun.pettersson@novus.se Viktor Wemminger viktor.wemminger@novus.se Bakgrund och syfte Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer