Attityder hos inflyttare. T Region dalarna: Helena Hanno Enochsson Lotta Magnusson Synovate Synovate: Gun Pettersson Datum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attityder hos inflyttare. T-114531 Region dalarna: Helena Hanno Enochsson Lotta Magnusson Synovate Synovate: Gun Pettersson Datum: 2007-11-21"

Transkript

1 Attityder hos inflyttare T Region dalarna: Helena Hanno Enochsson Lotta Magnusson Synovate Synovate: Gun Pettersson Datum:

2 Inledning

3 Bakgrund, syfte och genomförande Sedan ett antal år tillbaka arbetar Region Dalarna aktivt för att främja inflyttning till regionen. Man har utarbetat ett arbetssätt kring själva mottagandet av de nyinflyttade. Det är själva mottagningsapparaten som man nu vill utvärdera. För Region Dalarnas räkning har Synovate utvärderat hur de som flyttat till Dalarna de senaste åren har upplevt förberedelser, själva flytten och mottagandet i Dalarna. Undersökningen har genomförts via webbintervjuer under perioden 5 oktober 8 november Vi fick e-postadresser till 141 namn. Dessa var kontaktpersoner för familjer som flyttat till Dalarna de senaste åren. Vi fick studs på 41 adresser. Dessa uppdaterades. Efter uppdateringen fick vi 12 studsar. Totalt gick det alltså ut 129 formulär. 3

4 Svarsfrekvens Vi har genomfört 65 intervjuer. Det innebär att vi har en svarsfrekvens på 50 procent. Eftersom detta är en totalundersökning har vi ingen felmarginal, dock ska vi vara medvetna om att endast hälften av målgruppen har svarat. Den andra hälften kan ha en helt annan åsikt och därmed stjälpa hela resultatet. Det är inte osannolikt att gruppen i mitten, alltså de som inte är mest positiva eller mest negativa har avstått från att svara. Vanligen är det just gruppen i mitten som inte är tillräckligt motiverade att svara. Dock är detta ingen absolut sanning utan tendenser vi sett i andra undersökningar. 4

5 Databearbetning Data har bearbetats av Synovates datakonsulter. I de bifogade tabellerna förkommer plus och minus tecken som anger om ett värde är på ett statistiskt signifikant sätt avviker från värdet på samma rad som i totalkolumnen. Signifikansmåttet som används är CHI2, 95% nivån. Felmarginalen i denna undersökning ligger på +/- 3,2% vid fördelningen 50/50 och +/- 2,5% vid fördelningen 20/80 5

6 Resultat

7 Omständigheter kring flytten 7

8 Få har flyttat utan ha haft någon tidigare kontakt med Dalarna Vilken relation hade du till Dalarna innan du flyttade? FLER SVAR MÖJLIGA Släkt/vänner 66 Bott i Dalarna tidigare 43 Semestrat 32 Ingen kontakt tidigare 14 Annat Studerat i Dalarna På denna fråga har målgruppen avgivit 1,8 svar i snitt. De som flyttat har alltså ofta flera tidigare relationer med Dalarna Bas: alla % 8

9 Inflyttarna tycker att det känns bra att bo i Dalarna Du har nyligen flyttat till Dalarna, hur känns det att bo i Dalarna? Mycket bra 66 Ganska bra 29 Varken eller 3 Inte så bra Inte alls bra 0 2 Det är en person som svarat på följdfrågan om varför det inte är så bra. Den personen menar det är folktomt och dåliga kommunikationer % Bas: alla 9

10 Var fjärde inflyttare har flyttat ensam Hur många var ni som flyttade Jag själv 23 Jag och min partner 26 Jag och min partner och vårt/våra barn 51 Jag och mitt/mina barn 0 Av de som har barn har 24 procent två eller fler barn under 5 år % Bas: alla 10

11 Släkt och vänner samt lugnet på landet är de främsta orsakerna till flytten Varför flyttade ni till Dalarna? Har släkt/vänner i Dalarna 45 Ville bo på landet/lugnare tempo/lugnare tillvaro 45 Fick jobb 26 Har alltid längtat till Dalarna 17 Ville byta bostadsmiljö 14 Fick bostad Självförverkligande Annat Enligt de som svarat på vår undersökning finns det flera skäl till att man flyttade till Dalarna. På denna fråga har man angivit 1,8 svar i snitt % Bas: alla 11

12 Öppna svar. Varför flyttade ni till Dalarna? ANNAT.. Barnen i första han behövde byta miljö bli sambo Bra waldorfskola i vackra omgivningar nära Stockholm Flyttade pga cancersjuk mamma, ville vara nära henne sista tiden. Min dotter med familj har också flyttat till Dalarna Min man bor i Dalarna Privata skäl starta eget.. Utbildning Vi hittade jaktmark i samband med boende, för att kunna starta upp eget företagande. Ville flytta ihop med min pojkvän. Bas: alla 12

13 Om Dalarnas inflyttarprojekt 13

14 Fyra av tio uppger att man blev kontaktad Dalarna har haft en aktivitet där man kunna tipsa..har du blivit kontaktad efter ett sådant tips? Ja, jag blev kontaktad 38 Nej, blev inte kontaktad Tog kontakt själv Vet ej / Minns ej Enligt uppgift ska samtliga i målgruppen vara personer som antingen blivit kontaktade eller tagit kontakt själva. Av det skälet är det lite märkligt att 31 procent svarar att de inte blivit kontaktade. De som fanns i registret är de personer som Region Dalarna varit i kontakt med, så förklaringen att man pratat med partnern håller inte. Man kan spekulera i att denna grupp inte har uppskattat samtalet i någon större utsträckning och därmed har glömt bort det % Bas: alla 14

15 Främst släktingar som tipsade Vet du vem som tipsade? En släkting 52 En bekant/vän 28 Jag själv 4 Någon annan än ovan 0 Nej 0 Minns ej % Bas: haft kontakten 15

16 Två av tre är nöjda med kontakten Hur upplevde du kontakten? TOPBOX 66 Mycket bra 39 Ganska bra 27 Varken eller 24 Inte så bra 0 Inte alls bra 10 De som uppgav att de haft en kontakt uppskattar den. Vet ej % Bas: haft kontakt 16

17 Var åttonde tycker att samtalet var betydelsefullt Om du skulle värdesätta detta samtals betydelse för hela flytten till Dalarna. TOPBOX 12 Mycket betydelsefull 2 Ganska betydelsefull 10 Varken eller Inte så betydelsefullt Inte alls betydelsefullt Den här frågan är svår att svara på för målgruppen. Hur ska man värdesätta ett samtal i förhållande till alla andra faktorer som påverkat i flytten? Dessutom efter så lång tid. Med detta i bakhuvudet är det positivt att 12 procent faktiskt uppger att samtalet var ganska eller mycket betydelsefullt % Bas: haft kontakt 17

18 Nästan fyra av tio hade fler än elva telefonkontakter med någon från Dalarna innan flytten Hur många gånger hade du telefonkontakt med någon från Dalarna innan du flyttade? Ingen gång 9 En gång ggr + 37 Helt uppenbart har man haft många kontakter med Dalarna innan man flyttade Vet ej % Bas: alla 18

19 Var fjärde är nöjd med stöttningen från Dalarna före flytten Hur upplevde du den hjälp och stöttning du fick från dalarna före flytten? Var den. Mycket bra 8 Ganska bra 17 Varken eller Inte så bra Inte alls bra Vet ej Helt uppenbart ser vi här en förbättringspotential. Var fjärde är nöjd, och lika många är det inte. Dessutom har vi en stor grupp som lagt sig i mitten. Här kan det finnas skillnader mellan olika kommuner, dock har vi inte undersökt detta och dessutom är underlaget för litet för att kunna bryta ner på det sättet. När vi tittar på de öppna svaren sträcker de sig över ett stort spann av kommentarer, så det är sannolikt att det finns lokala skillnader inom Dalarna % Bas: alla 19

20 Mottagandet 20

21 Inflyttarna upplever att särskilt invånarna har mottagit dem bra Om du tänker på hela mottagandet totalt sett, hur upplever du mottagandet i Dalarna, dels från kommunen och dels från invånarna. Var det.. Mycket bra Ganska bra Varken eller 9 31 Inte så bra Inte alls bra Vet ej Även denna fråga indikerar att det finns en förbättringspotential. Inflyttare är nöjda med mottagandet från invånarna, men mer avmätta när det gäller mottagandet från kommunen Bas: alla Kommunen Invånarna 21 %

22 Över hälften har förbättringsförslag vad gäller mottagandet Om du tänker tillbaka på själva mottagandet i Dalarna, finns det något som skulle kunnat fungerat bättre? Ja nämligen se nästa sida 57 Nej 43 I de öppna kommentarer på de kommande sidorna ser vi att många inflyttare pratar om att kommunen kunde skött sig bättre % Bas: alla 22

23 Kommunens information kan bli bättre 1 (2) Om du tänker tillbaka på själva mottagandet i Dalarna, finns det något som skulle kunnat fungerat bättre? A-kassans nya regler aktivare jobbhjälp för min fru allt, bättre introduktion till samhället och tjänster. Tips om andar som har flyttat in till Dalarna Att kommunen jobbar på att få hit folk genom exempelvis arbete m.m. Att kommunen kontaktar de nyinflyttade och presenterar sig. att kunna få sin egen post i sin egen brevlåda. Barnomsorgen Bli inbjuden till en trevlig info-kväll Bättre mottagande av kommunala bostadsbolaget i Smedjebacken bättre service från kommunen Bättre välkomstpaket, information och uppföljning på detta en hjälp från Bilden av Dalarna att slussas vidare till jobb/arbetsgivare, samt nån slags informationskväll kanske Ett välkomstpaket ett sånt man får hos alla andra kommuner. flyttbidrag Hade förväntat mig informationsmaterial från fler kommuner - nu var det 2-3 som skickade material av 15! Hedemora kommun skulle inse Annaskolans och Snödroppens betydelse för inflyttningen till kommunen och behandla dem som friskolor behandlas i Stockholmsområdet Hjelp til hvilke papirer sm skulle fylles ut og aktivt arbeid når vi hadde flyttet. Det var veldig bra før vi flyttet men ikke så bra når vi kom frem. Hjälpen 23

24 Kommunens information kan bli bättre 2 (2) Om du tänker tillbaka på själva mottagandet i Dalarna, finns det något som skulle kunnat fungerat bättre? hur man kommer in i den sociala gemenskapen o träffar folk information om bostad och jobb! Ingen uppföljning alls från kommunen, förutom ett brev med lite info - men det får man väl alltid när man flyttar till ett nytt ställe! inget direkt mottagande att bedöma. Kommun information, mottagande av andra boende Kommun kunde har blivit bättre med info osv. Kommunens service kommuninfo på mail eller en telefonkontakt kontakt med min framtida arbetsgivare: Borlänge Kommun mer info av kommunen mer information mkt strul vid övergången mellan vårdcentralerna Möjligheten till lägenhets byte,vilket fastighetsbolaget i Leksand ej gick med på. Snabbhet och action i politiska beslut Stöttning med jobb, vilka affärer som finns vart. Skola, dagis, bussar mm. Välkomstmottagandet. Uppföljningen Var finns närinslivet jag kanske har något att erbjuda. Vi försökte få kontakt med någon av de personer som i dagspressen gjorde så stort väsen av att de ringde runt till personer som de trodde skulle vilja flytta till Dalom. När vi tog kontakt med dem via mail fick vi inte någon som helst respons från dem! 24

25 Var fjärde kan nämna något som fungerade särskilt bra Finns det något som fungerade särskilt bra? Ja nämligen se nästa sida 26 Nej 74 Det man nämner som särskilt bra är till stor del kopplat till enskilda personers insatser % Bas: alla 25

26 Enskilda personers insatser är det som främst omnäms som särskilt bra 1 (1) Finns det något som fungerade särskilt bra? 1:a gensvaret på webben arbetsplatsen (lanstinget) hjälpte till bra Barnens mottagande i sina nya skolar var mycket över förväntan den sociala Den öppenheten bland människorna här. Faluns flyttkuvert med info som kom snabbt efter inflytt Familjen Guidning med buss var intressant. Hjälpen från grannen hjälpsamma personer i byggden Kontakt med sjukvården, särdeles fina människor Lars Skye på Södra Dalarnas sparbank i Långshyttan engagerade sig verkligen i vår flytt och bemötte oss fantastiskt naturen näringslivskontorets mottagande Skola/fritidsaktiviteter Skolan för barnen, grannsämjan Skolens mottagelse og hvordan de gjorde det mulig å gå på fritids selv uten svenske personnummer 26

27 Det svåraste med flyttprocessen 27

28 Hitta jobb, allt praktiskt och det nya är det svåraste 1 (3) Om du nu tänker på hela flyttprocessen, vad var det svåraste? acceptera A-kassans regler anpassa sig till livet här i dalarna arbete... arbetslösheten Att Annaskolan - som var skälet att vi flyttade till Dalarna - har en osäker framtid bl a på grund av njugg inställning från Hedemora kommun Att barnen fick mycket försämrad barnomsorg Att börja på något nytt. Att flytta från vännerna i Stockholm. att få jobb ATT FÅ JOBB!!! att inte känna någon på orten Att lämna min gamla stad att lämna min hemstad o vänner Att lära sig hitta Att när man flyttat in, så var det svårt att beställa möbler från ikea, det tog över flera veckor innan vi fick detta, mest tackvare strul i borlänge o idre. Att packa ihop ett hem och sen packa upp det igen! Att tömma det gamla huset, det blev mycket farande fram och tillbaks.(ca 30 mil t.o.r.) Att ägna massor av tid att hitta nödvändig information för en som bor i kommunen 28

29 Hitta jobb, allt praktiskt och det nya är det svåraste 2 (3) Om du nu tänker på hela flyttprocessen, vad var det svåraste? ingenting känns svårt allt har funkat helt perfekt Jag lämnade jobb i Göteborg för att flytta hit och bli arbetssökande, men det löste sig i och för sig ganska snabbt med jobb för mig här uppe också. JOBB!!! och charmigt boende. Finns bara tråkiga lägenheter i Borlänge... köpa egen bostad lämna vännerna lämna vännerna Lära känna människor omkostnader packa allt Packning på gamla stället och iordningställandet av nya bostaden pianot själva flytten Själva packandet Skatteverket / Personnummer problematikken. Säga upp mig från jobbet och flytta 25 mil från familj och vänner. Uppbrott från invand miljö. är dubbelboende Avståndet Barnomsorg bostadsfrågan& jobb. Bygga upp nya sociala kontakter 29

30 Hitta jobb, allt praktiskt och det nya är det svåraste 3 (3) Om du nu tänker på hela flyttprocessen, vad var det svåraste? Det var inte speciellt svårt - bara att packa bilen och åka egentligen. Falukorv finns ju när man kommer fram. Ekonomin med att flytta bohaget. Flyttlasset Få allt att klaffa med lägenhet, jobb och dagis. få ett av barnen positivt få igång hemmet...igen få posten rätt hitta anpasssad bostad hitta bostad Hitta bostad, stallplats hitta lägenhet i Leksand Hitta rätt boende Hitta vår bostad byta jobb DAGIS plats Det flöt på bra... 30

31 Det NÄST svåraste med flyttprocessen 31

32 NÄST SVÅRAST: Det praktiska tar överhanden 1 (2) Om du nu tänker på hela flyttprocessen, vad var det NÄST svåraste?..samma sak, att hitta relevant information att fixa flyttransport i tid Att flytta att hitta överallt. Att lämna vänner och bekanta i Göteborg. Att skapa kontaktnät, vänner här. Att upptäcka att det inte går att bo på landet utan körkort... barnomsorg barnomsorgen Bostad bostad Båda ska ha jobb dagisplats Den lokala mäklarens inkompetens dito flytten flytten som sådan, jobbigt att kånka på saker o komma iordning i nytt hem flyttstäd Få hit alla saker få plats på förskolan Grannar går sjukskriven, mkt mkt krångel med försäkringskassan här i Dalarna hitta bosatd 32

33 NÄST SVÅRAST: Det praktiska tar överhanden 2 (2) Om du nu tänker på hela flyttprocessen, vad var det NÄST svåraste? hitta ett boende Hitta ett hus. Hitta hus hitta jobb hitta jobb hitta jobb åt partner Hitta t ex ny frisör inte veta hur kommunen finkar, skolor, vård etc klimatet kommer inte på Kontakt med sjukvård, folktandvård. Tog lång tid och journalproblem kånkandet Leta jobb lite ensamt Nu blev det knivigt... Nä, men seriöst: Det viktigaste är ju att man har jobb. Annars kan man inte bo i Dalarna oavsett bemötandet från Visit Dalarna. Så är läget. Eller hur? och son och miljö Packa. Packningen Svårigheter med telefoni, både fast och mobil, på grund av byråkrati och dålig täckning mm trodde det fanns större intresse för en trebarnsfamilj än det verkligen gjorde. Uppackandet uppackningen Veta vem man ska vända sig till i olika frågor. Våga flytta utan att ha fått något nytt jobb. 33

34 Det svåraste efter installationen i den nya bostaden 34

35 Väl i nya bostaden jobb och det praktiska upplevs som svårast 1 (3) Och när ni installerat er i er nya bostad vad var svårast då? Arbete för min Fru att det inte var städat att få hjälp av hyresvärden Att få känslan av att Blge är min "hemstad" nu. Saknade Sthlm en hel del. Att få perkeringasplats till renarna Att hitta en dagmatte åt min hund Att hitta ett jobb som jag trivdes med och som hade med min utbildning att göra. Att knyta nya kontakter med andra mämnniskor på orten Att träffa vänner att veta var man kan få hjälp t ex hantverkare att veta vart man vänder sig. typ tandläkare, vetrinär, vart man får en telefonkatalog, bustidtabell, osv... Bygger om / till är ännu ej klar byta jobb dagis Dagisplats Det var bara roligt,förutom att pappa i huset fick pendla till sitt jobb i väserås det första året! dåliga busförbindelser Fortsatt Annaskolans ekonomiska framtid 35

36 Väl i nya bostaden jobb och det praktiska upplevs som svårast 2 (3) Och när ni installerat er i er nya bostad vad var svårast då? Få värmesystemet att funka Förstår ej frågan, vad då svårt? Grannar. Nytt dagis, skola, jobb... ha tid att packa upp allt, fixa allt, el, vatten, avlopp, sophämtning mm Hade vi inte varit vänner med de vi köpte huset av, så hade det varit jobb. hitta eget hus Hitta en billig matvaruhandel. hitta i kommunen hitta jobb hitta jobb hitta jobb åt partner Inte känna sig ensam jobb jobb till min fru komma i ordning... Kommunal kommunikation (buss ex.) Kommunikationer kommuntjänstemännen möblera 36

37 Väl i nya bostaden jobb och det praktiska upplevs som svårast 3 (3) Och när ni installerat er i er nya bostad vad var svårast då? Nu börjar det bli riktigt näsvist! Nemas problemas. Jag tog tag i bristen på kulturarrangemang genom att starta en folkmusikarrangörsförening. Då insåg jag bristen på bra lokaler för dylika arrangemang. Åtgärda det. närhet till Dagis pendling Renovering Renoveringen Se föregående fråga. ta kontakt med omgivningen träffa folk Å få telefon siden vi ikke hadde svensk personnummer, og det kunne vi få etter et år!!! 37

38 Råd till vänner 38

39 Bästa rådet: Fixlista och spark i baken för att flytta 1 (4) Utifrån dina erfarenheter, vilket råd skulle du ge en vän eller bekant som står i begrepp att flytta? Använd flytthjälp som packar Att använda Södra Dalarnas sparbank inför husköp Att utnyttja alla sina kontakter i Dalarna för att försöka få in foten på arbetsmarknaden, fast just nu finns det ju rätt gott om jobb.. Beror på jobbmöjlighet Båda måste ha anställning Börja ett nytt kapitel i livet som heter Dalarna (Leksand). Dalarna är myspysigt, det vet ju alla. Packa inte långfärdsskridskor och kristallglas i samma banankartong. Do it! Don t do it! Du får fixa allt själv. Fixa barnomsorg innan Fixa jobb, barnomsorg flytta gärna till Dalarna,men inte Leksands kommun. Flytta hit! flytta hit. ett lättsammare folk i dalarna. bättre bostadspriser än i större orter i andra län Flytta inte! Flytta nu! 39

40 Bästa rådet: Fixlista och spark i baken för att flytta 2 (4) Utifrån dina erfarenheter, vilket råd skulle du ge en vän eller bekant som står i begrepp att flytta? Flytta nära mig flytta till större städer flytta! flytta! Flytta! Kör hårt! Flytta, måste våga Flytta; det är stimulerande att få se något nytt. Förbered flytten i god tid - det tar längre tid än man tror att fixa med tele, el flyttransport och inte minst packa och städa ur det gamla hemmet. Gå med i en förening el dyl. gå med i olika organisationer Gör det Gör det bara! Gör det! göra flyttanmälan på internet har man ekonomi, bygg om innan flytten hitta jobb först just go for it Kanske inte flytta 40

41 Bästa rådet: Fixlista och spark i baken för att flytta 3 (4) Utifrån dina erfarenheter, vilket råd skulle du ge en vän eller bekant som står i begrepp att flytta? kolla allt praktiskt med kommunen först kontakta kommunen o hör vad de kan hjälpa till med Kör hårt! ligga på - både lägenhetsuthyrare och potentiella arbetsgivare när det bara gått några veckor och ännu utan arbete säger jag nog ändå våga ta steget Om man inte provat så vet man ej Planera planera långt i förväg, det gjorde vi planera noga själva flyttlasset, rekognosera området du flyttar till, ta in på hotell ett par nätter och se er omkring Planera och börja packa i god tid! Släng gammalt skräp! Prova, det är inte mer än att flytta tillbaks om man inte trivs. Se till att ha jobb först, försök kom ut i kommunen om det är möjligt och var med i sociala evenemang om sådana finns. se åtminstånde till att ha en telefonkatalog dit du flyttar! Säkra jobb och bostad innan Ta chansen Ta chansen 41

42 Bästa rådet: Fixlista och spark i baken för att flytta 4 (4) Utifrån dina erfarenheter, vilket råd skulle du ge en vän eller bekant som står i begrepp att flytta? ta hjälp av alla goda vänner, märk alla kartonger väl ta reda på arbetsmarknadan lite mer ta reda på föreningsliv o möjlighet att träffa folk Ta reda på i förväg vilken hjälp kommunen ställer upp med och hur det går till ta steget Tänk dig för om du har tonårsbarn. undersøk mer med stat/kommune om papirer Va beredd på att det är svårt att hitta jobb. var noga med att kontrollera att det verkligen finns jobb och lönen, och att det är långt till det mesta vet ej 42

43 Råd till kommunen för framtida inflyttare 43

44 Bästa rådet till kommunen: Ta hand om oss och informera 1 (4) Vilket råd skulle du vilja ge till din kommun när det handlar om att ta emot nya inflyttare framöver? Att anordna en informationskväll om Dalarna en gång i halvåret där man samlar ihop alla nyinflyttade. att bli kallad till ett möte för att få info om allting Att välkomna Bli bättre på att välkomna inflyttare och erbjud en bra barnomsorg. Bra med guidad busstur och infoblad som kommer. Starta upp en kontaktsida via hemsidan där nyinflyttade kan ställa frågor och söka kontakt med andra nyinflyttade. bättre information om olika skolalternativ och föreningar En welcome pack fler dagis flyttbidrag Fortsätt ta emot bra Få en samtale med en saksbehandler som kan hjelpe deg med det du trenger. Vi ringte 10 kontor og ingen kunne svare Förbättra kommunikation, få hit IKEA eller liknande, erbjuda flytthjälp ge dem en bra start med bättre erbjudande gällande boende och förskola Ha en person som ansvarar för nyinflyttade och kan svara på de frågor som uppkommer vid en flytt. Gärna kontakta personen som ska flytta hit Ha gärna träffar med nyinflyttade o presentera kommunen på ett överskådligt sätt, kanske även lite besök runt om i kommun 44

45 Bästa rådet till kommunen: Ta hand om oss och informera 2 (4) Vilket råd skulle du vilja ge till din kommun när det handlar om att ta emot nya inflyttare framöver? Har inte haft med kommunen att göra så när som på bygglov, det var inga problem Hjälp med att få nyinflyttade att känna sig hemma i dalarna Inbjud till nåt trevligt jippo inflyttningspresenter! Info för nyinflyttade Inget jag kan komma på, det har varit bra tror jag. Inget, väl mottaget. Inse att Annaskolan och Snödroppen lockar till sig människor till Hedemora - varje barn tar med sig två skattebetalande föräldrar, som kanske annars inte skulle flyttat hit, och som kanske flyttar härifrån om skolan måste läggas ned Kontakta individen/familjen, hälsa dem välkomna, ge dem hjälp med information osv.. Lite mer info både före och efter. Vad kommunen är för kommun. T ex om det är ngt speciellt man satsar på, ex backhoppning, löpning, frimärkssamlare. Vad som är kommunens egenskaper och det man värdesätter där. Lite mer kontakt och hjälp när det gäller jobb! Lite samhällsinfo vore inte helt fel... Se till att det finns fastigheter på landet som är till salu o inte ska stå tomma för att det är gammla släktgårdar... Se till att följa upp och hjälpa till med lite praktiska grejor. 45

46 Bästa rådet till kommunen: Ta hand om oss och informera 3 (4) Vilket råd skulle du vilja ge till din kommun när det handlar om att ta emot nya inflyttare framöver? Lobba aktivt mot regeringen, om nystart på annan ort Lurigt. Men jag tror att det handlar till stor del om att skapa en positiv spiral. Om man ska flytta ut i skogen så måste man känna att det är rätt beslut genom att få höra att du bor fantamig så bra som man kan göra i Swiden. Grattis. Och se till att folk på turistbyrån har nått bra att svara på frågan vad ska jag hitta på i helgen? Öööhh... är inte rätt svar. Låt dem komma i kontakt med andra som flyttat hit Lös bostadsbristen på lghter Mer aktiva att hjälpa till med jobb och bostad. Mera än en tidning och busstur någon timma Mottagandet. Så man känner sig välkommen och önskvärd. Möjligheten till lägenhets byten över kommungränserna. Om ni har ambitionen att få nyinflyttade att känna sig välkomna, så måste det första samtalet följas upp! Ni får inte bara konstatera att: Bra, nu har de flyttat hit och sen vara nöjda med det! Det kändes som om ni struntade i oss så fort som vi hade köpt huset. Ropa inte efter oss om ni inte kan garantera kommunens service som t ex barnomsorg Samlad kommuninformation, utifrån dagligt leverne, var finns vård, vilka kontaktar man ang dagis skola etc, Se till personen och lyssna. Ha någon som samordnar. Skicka ut bra information om orten inte bara kommunen 46

47 Bästa rådet till kommunen: Ta hand om oss och informera 4 (4) Vilket råd skulle du vilja ge till din kommun när det handlar om att ta emot nya inflyttare framöver? Skicka brev till de nyinflyttade och hälsa dom välkomna. Skicka ett välkomstpaket med information och kanske rabatter Skärpning! i allt... Svårt men för olika sorters hitflyttande skulle det kanske kunna vara olika procedurer - jag skulle nog tycka att jag vill veta mer om kommunstyre osv. eller sightseeing vore heller inte så dumt (det fanns i min förra bostadsort Sätt er in i vilka personer som kommer och deras individuella behov. I synnerhet om det är en familj med två personer som båda bidrar BRA med skatteintäkter till kommunen (bor i kommunen men jobbar i annan kommun, goda inkomster) Ta hand om de bättre Tipsa om samhällservice och tala om hur jag kommer i kontakt med min vårdcentral, sjukhus, banker, tandläkare m m. Viktigast av allt - vart åker man med allt skräp efter en flytt? Adress, tel och öppettider tack! Var generös. Visa mer intresse, med tanke på kampanjen. Det låter bra i telefonen men sedan...inget. Öppet hus en gång i kvartalet för ny inflyttade där man kan träffa nya mäniskor och där kommunen kan informera tjänster, hjälp eller annat som kan vara bra att veta. 47

48 Kommentar

49 Kommentarer (1) Det är ett par saker som sticker ut i denna undersökning. Det ena är att var tredje inte kommer ihåg att de blivit kontaktade. Vi har fått deras namn just på grund av att de blivit kontaktade och därför är detta något att fundera över. Det kan finnas flera skäl, ett troligt skäl, i alla fall för vissa, är att de helt enkelt glömt bort samtalet. Det i sin tur kan bero på att samtalet inte gav något eller att det var så länge sedan så man glömt av den anledningen. Ett annat skäl kan vara att kontakten fungerar olika från kommun till kommun. I vissa kommuner kanske man inte är så tydlig att inflyttaren upplever samtalet som ett hjälpsamtal. De som uppger att de haft kontakt är till stor del nöjda med samtalet, men de anser inte att samtalet hade särskilt stor betydelse för flytten. Dock ska man tolka denna fråga med viss försiktighet. Det är mycket svårt att i efterhand avgöra vad som var bra och dåligt och vad som till slut påverkade en mest. Vi ser också i denna undersökning att det är många faktorer som påverkar inflyttare att ta beslutet att flytta. Från andra studier vet vi att känslorna är mycket viktiga för beslut. Dock är det sällan man anger en positiv känsla som anledning till beslut. Man söker alltid efter rationella argument. Av det skälet ska värdet av samtalen inte förringas trots att vi i denna undersökning ser att få uppger att samtalet varit betydelsefullt. 49

50 Kommentarer (2) Den andra iakttagelsen som sticker ut är att man vill ha mer hjälp från kommunen. Det är mycket tydligt både i de fasta frågorna och i de öppna svaren. Man nästan skriker ta hand om mig. Man får också känslan av att vissa aldrig får nog. Även om gruppen får mycket hjälp vill de ha mer! Självklart finns det en koppling till att man är ny på orten och därmed känner sig otrygg. Man vet inte vart man ska vända sig och man har ingen att fråga eftersom man inte hunnit skaffa sig ett socialt nätverk. Här ser vi alltså en stor förbättringspotential. Ovanstående har också en koppling till att många nämner enskildas insatser som något särskilt bra i samband med flytten. Man uppskattar verkligen att få hjälp från oväntat håll. Kommunens insats bedöms som mycket medelmåttig. Det svåraste med flytten är allt det praktiska som får livet att rulla på. Allt från att packa och packa upp till att skaffa nya vänner. Här är det också tydligt att man vill att kommunen engagerar sig mer. De ska synas mer och hjälpa till mer. 50

51 Kommentarer (3) Vi ser också i undersökningen att de som flyttat haft flera tidigare relationer till Dalarna. Inte bara släkt eller bara semester. Det är alltså flera relationer som får människor att flytta till Dalarna. Detsamma gäller själva orsaken till flytten. Man anger inte en orsak, utan flera. Slutligen kan vi konstatera att Region Dalarna har en mottagningsapparat som fungerar bra. Två av tre är nöjda. Dock finns det möjligheter att göra den ännu bättre. Även om vi inte tittat på enskilda kommuner förstår vi från svaren att mottagande fungerar olika i olika kommuner. Det som är värt att fundera lite extra på är önskan om ständig hjälp eller stöttning samt den värdefulla hjälpen från invånarna. Av det skälet kan det vara värt att fundera på om man kan införa någon form av mentorskap för nyinflyttade. En kontaktperson som man alltid kan vända sig till med frågor. Detta skulle kunna få inflyttarna att känna sig omhändertagna, och det är precis det många vill. Invånarnas betydelse är också viktig. Här kan man fundera på hur man kommunicerar med invånarna så de känner ett ansvar för nyinflyttade och hjälper dem efter bästa förmåga. 51

52 Råd till kommunerna i Dalarna En sammanfattning av de råd inflyttarna ger till kommunerna i Dalarna Ordna informationsträffar där nyinflyttare får träffa personer som kan hjälpa med samt andra inflyttare Ge inflyttarna en mentor som hjälper till där det behövs lokal kännedom Supporta inflyttarna så gott det går vad gäller jobb och bostad För en dialog med kommunens invånare om vikten av att det flyttar folk till Dalarna. Vi ser att invånarnas mottagande är mycket viktigt Glöm inte att skicka ett välkomstpaket när man flyttat till kommunen. Det är en viktig signal till de som flyttar in 52

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun

Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun Synovate 2008 1 Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun Synovate Sweden: David Ahlin Linda Erdös Projektnummer: S-115072 Datum: Maj 2008 Innehållsförteckning Executive Summary Positionering Kännedom

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ARVIDSJAUR Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet Till EU projektet Best Agers Bakgrund Läser psykologi på Luleå Tekniska Universitet I höstas valde jag inriktningen utredning Då kom förfrågan av lanstinget

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index)

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 27 februari 2009 Stoppdatum 22 mars 2009 Antal invitationer 7 210 Kompletta svar

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SÖDERTÄLJE Januari 2010 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar Hemförsäkringen för SBCs medlemmar SPECIELLT FRAMTAGEN FÖR DIG SOM BOR I BOSTADSRÄTT:» Konkurrenskraftigt pris» Avbeställningsskydd vid resa» Allrisk drulle bostadsrätt Ett smart sätt att få en tryggare

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20110313 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Flyttstudie Mora kommun

Flyttstudie Mora kommun Flyttstudie Mora kommun Rapport 1 Tabellsammanställning Kund Mora kommun Mottagare Owe Hållmarker Version Klass Antal sidor 3-31 Datum 2012-10-31 Statisticons ProjektID kmor4446 Ämne Tabellsammanställning.

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se För snart 10 år sedan beslutade vi att lämna stressen och bilköerna för att hitta en bättre balans i vårt liv och boende. Vi

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6.

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6. Enkät, ht 2012 1. Ålder 1. -19 år 228 20 2. 20-25 år 659 58 3. 26-30 år 117 10 4. 31-35 år 54 5 5. 36-45 år 69 6 6. 46- år 16 1 Antal EAS: 5 av 1148 (=0,44%). Antal svarande: 1143. 2. Kön 1. Kvinna 585

Läs mer

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Vad är Grannsam? Ta hjälp av grannar och vänner Bästa sättet att skydda ditt hem Grannsam är en nätbaserad social tjänst för att kommunicera och

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post EKSJÖ Oktober 2007 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Ett snabbt svar är inte samma sak som bra service!

Ett snabbt svar är inte samma sak som bra service! Ett snabbt svar är inte samma sak som bra service! När en kundtjänst eller kundservice ska utvärderas sker detta ofta utifrån tre nyckeltal. Dessa är tillgänglighet, bemötande och kompetens. I många verksamheter

Läs mer

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING HEJ! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när er webbutik ska öppna och försäljningen

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Jörgen Wiklund 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid. 4 Slutord sid. 11 Appendix 1: Frågor och grafer sid.

Läs mer

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välkommen att använda tjänsten barnomsorg på nätet i Höörs kommun! Från och

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Rapport projektet En hemlighet känd av många

Rapport projektet En hemlighet känd av många Rapport projektet En hemlighet känd av många Workshop i Göteborg maj 2010 Fredag 7/5 Vi var totalt 29 personer, 12 deltagare, personliga assistenter, medhjälpare och kursledare som samlades på Dalheimers

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen Erika Vestgöte Dreber Disposition Startbesöket, hur gör man? Personliga erfarenheter Synpunkter från utvärdering med lantbrukare Startbesöket Första kontakt

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Ragunda Kommun

Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Ragunda Kommun Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Centralgatan 15 Box 150 840 70 Hammarstrand TEL 0696-68 20 00 FAX 0696-10692 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Mål 3 Organisation

Läs mer

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till praoplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post GRUMS Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Marknadsföring ring av mig

Marknadsföring ring av mig Välkomna till förelf reläsning Marknadsföring ring av mig Marie Simonsson, affärsomr rsområdeschef JENSEN education Innehåll KY-utbildningens roll påp arbetsmarknaden LiA/arbetss /arbetssökande >Vad krävs

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Arbetsmarknadscoaching för utlandsfödda arbetssökande

Arbetsmarknadscoaching för utlandsfödda arbetssökande Arbetsmarknadscoaching för utlandsfödda arbetssökande Projekt utfört av Jobbkompaniet på uppdrag av Arbetsförmedlingen i Flen oktober 2007-januari 2008 Innehåll Uppdrag och målgrupp Tidsåtgång och resultat

Läs mer

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor?

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik Slutrapport grupp 3 Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Innehållsförteckning Sida 1.1. Projektets mål och hur vi försökt

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer