Attityder hos inflyttare. T Region dalarna: Helena Hanno Enochsson Lotta Magnusson Synovate Synovate: Gun Pettersson Datum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attityder hos inflyttare. T-114531 Region dalarna: Helena Hanno Enochsson Lotta Magnusson Synovate Synovate: Gun Pettersson Datum: 2007-11-21"

Transkript

1 Attityder hos inflyttare T Region dalarna: Helena Hanno Enochsson Lotta Magnusson Synovate Synovate: Gun Pettersson Datum:

2 Inledning

3 Bakgrund, syfte och genomförande Sedan ett antal år tillbaka arbetar Region Dalarna aktivt för att främja inflyttning till regionen. Man har utarbetat ett arbetssätt kring själva mottagandet av de nyinflyttade. Det är själva mottagningsapparaten som man nu vill utvärdera. För Region Dalarnas räkning har Synovate utvärderat hur de som flyttat till Dalarna de senaste åren har upplevt förberedelser, själva flytten och mottagandet i Dalarna. Undersökningen har genomförts via webbintervjuer under perioden 5 oktober 8 november Vi fick e-postadresser till 141 namn. Dessa var kontaktpersoner för familjer som flyttat till Dalarna de senaste åren. Vi fick studs på 41 adresser. Dessa uppdaterades. Efter uppdateringen fick vi 12 studsar. Totalt gick det alltså ut 129 formulär. 3

4 Svarsfrekvens Vi har genomfört 65 intervjuer. Det innebär att vi har en svarsfrekvens på 50 procent. Eftersom detta är en totalundersökning har vi ingen felmarginal, dock ska vi vara medvetna om att endast hälften av målgruppen har svarat. Den andra hälften kan ha en helt annan åsikt och därmed stjälpa hela resultatet. Det är inte osannolikt att gruppen i mitten, alltså de som inte är mest positiva eller mest negativa har avstått från att svara. Vanligen är det just gruppen i mitten som inte är tillräckligt motiverade att svara. Dock är detta ingen absolut sanning utan tendenser vi sett i andra undersökningar. 4

5 Databearbetning Data har bearbetats av Synovates datakonsulter. I de bifogade tabellerna förkommer plus och minus tecken som anger om ett värde är på ett statistiskt signifikant sätt avviker från värdet på samma rad som i totalkolumnen. Signifikansmåttet som används är CHI2, 95% nivån. Felmarginalen i denna undersökning ligger på +/- 3,2% vid fördelningen 50/50 och +/- 2,5% vid fördelningen 20/80 5

6 Resultat

7 Omständigheter kring flytten 7

8 Få har flyttat utan ha haft någon tidigare kontakt med Dalarna Vilken relation hade du till Dalarna innan du flyttade? FLER SVAR MÖJLIGA Släkt/vänner 66 Bott i Dalarna tidigare 43 Semestrat 32 Ingen kontakt tidigare 14 Annat Studerat i Dalarna På denna fråga har målgruppen avgivit 1,8 svar i snitt. De som flyttat har alltså ofta flera tidigare relationer med Dalarna Bas: alla % 8

9 Inflyttarna tycker att det känns bra att bo i Dalarna Du har nyligen flyttat till Dalarna, hur känns det att bo i Dalarna? Mycket bra 66 Ganska bra 29 Varken eller 3 Inte så bra Inte alls bra 0 2 Det är en person som svarat på följdfrågan om varför det inte är så bra. Den personen menar det är folktomt och dåliga kommunikationer % Bas: alla 9

10 Var fjärde inflyttare har flyttat ensam Hur många var ni som flyttade Jag själv 23 Jag och min partner 26 Jag och min partner och vårt/våra barn 51 Jag och mitt/mina barn 0 Av de som har barn har 24 procent två eller fler barn under 5 år % Bas: alla 10

11 Släkt och vänner samt lugnet på landet är de främsta orsakerna till flytten Varför flyttade ni till Dalarna? Har släkt/vänner i Dalarna 45 Ville bo på landet/lugnare tempo/lugnare tillvaro 45 Fick jobb 26 Har alltid längtat till Dalarna 17 Ville byta bostadsmiljö 14 Fick bostad Självförverkligande Annat Enligt de som svarat på vår undersökning finns det flera skäl till att man flyttade till Dalarna. På denna fråga har man angivit 1,8 svar i snitt % Bas: alla 11

12 Öppna svar. Varför flyttade ni till Dalarna? ANNAT.. Barnen i första han behövde byta miljö bli sambo Bra waldorfskola i vackra omgivningar nära Stockholm Flyttade pga cancersjuk mamma, ville vara nära henne sista tiden. Min dotter med familj har också flyttat till Dalarna Min man bor i Dalarna Privata skäl starta eget.. Utbildning Vi hittade jaktmark i samband med boende, för att kunna starta upp eget företagande. Ville flytta ihop med min pojkvän. Bas: alla 12

13 Om Dalarnas inflyttarprojekt 13

14 Fyra av tio uppger att man blev kontaktad Dalarna har haft en aktivitet där man kunna tipsa..har du blivit kontaktad efter ett sådant tips? Ja, jag blev kontaktad 38 Nej, blev inte kontaktad Tog kontakt själv Vet ej / Minns ej Enligt uppgift ska samtliga i målgruppen vara personer som antingen blivit kontaktade eller tagit kontakt själva. Av det skälet är det lite märkligt att 31 procent svarar att de inte blivit kontaktade. De som fanns i registret är de personer som Region Dalarna varit i kontakt med, så förklaringen att man pratat med partnern håller inte. Man kan spekulera i att denna grupp inte har uppskattat samtalet i någon större utsträckning och därmed har glömt bort det % Bas: alla 14

15 Främst släktingar som tipsade Vet du vem som tipsade? En släkting 52 En bekant/vän 28 Jag själv 4 Någon annan än ovan 0 Nej 0 Minns ej % Bas: haft kontakten 15

16 Två av tre är nöjda med kontakten Hur upplevde du kontakten? TOPBOX 66 Mycket bra 39 Ganska bra 27 Varken eller 24 Inte så bra 0 Inte alls bra 10 De som uppgav att de haft en kontakt uppskattar den. Vet ej % Bas: haft kontakt 16

17 Var åttonde tycker att samtalet var betydelsefullt Om du skulle värdesätta detta samtals betydelse för hela flytten till Dalarna. TOPBOX 12 Mycket betydelsefull 2 Ganska betydelsefull 10 Varken eller Inte så betydelsefullt Inte alls betydelsefullt Den här frågan är svår att svara på för målgruppen. Hur ska man värdesätta ett samtal i förhållande till alla andra faktorer som påverkat i flytten? Dessutom efter så lång tid. Med detta i bakhuvudet är det positivt att 12 procent faktiskt uppger att samtalet var ganska eller mycket betydelsefullt % Bas: haft kontakt 17

18 Nästan fyra av tio hade fler än elva telefonkontakter med någon från Dalarna innan flytten Hur många gånger hade du telefonkontakt med någon från Dalarna innan du flyttade? Ingen gång 9 En gång ggr + 37 Helt uppenbart har man haft många kontakter med Dalarna innan man flyttade Vet ej % Bas: alla 18

19 Var fjärde är nöjd med stöttningen från Dalarna före flytten Hur upplevde du den hjälp och stöttning du fick från dalarna före flytten? Var den. Mycket bra 8 Ganska bra 17 Varken eller Inte så bra Inte alls bra Vet ej Helt uppenbart ser vi här en förbättringspotential. Var fjärde är nöjd, och lika många är det inte. Dessutom har vi en stor grupp som lagt sig i mitten. Här kan det finnas skillnader mellan olika kommuner, dock har vi inte undersökt detta och dessutom är underlaget för litet för att kunna bryta ner på det sättet. När vi tittar på de öppna svaren sträcker de sig över ett stort spann av kommentarer, så det är sannolikt att det finns lokala skillnader inom Dalarna % Bas: alla 19

20 Mottagandet 20

21 Inflyttarna upplever att särskilt invånarna har mottagit dem bra Om du tänker på hela mottagandet totalt sett, hur upplever du mottagandet i Dalarna, dels från kommunen och dels från invånarna. Var det.. Mycket bra Ganska bra Varken eller 9 31 Inte så bra Inte alls bra Vet ej Även denna fråga indikerar att det finns en förbättringspotential. Inflyttare är nöjda med mottagandet från invånarna, men mer avmätta när det gäller mottagandet från kommunen Bas: alla Kommunen Invånarna 21 %

22 Över hälften har förbättringsförslag vad gäller mottagandet Om du tänker tillbaka på själva mottagandet i Dalarna, finns det något som skulle kunnat fungerat bättre? Ja nämligen se nästa sida 57 Nej 43 I de öppna kommentarer på de kommande sidorna ser vi att många inflyttare pratar om att kommunen kunde skött sig bättre % Bas: alla 22

23 Kommunens information kan bli bättre 1 (2) Om du tänker tillbaka på själva mottagandet i Dalarna, finns det något som skulle kunnat fungerat bättre? A-kassans nya regler aktivare jobbhjälp för min fru allt, bättre introduktion till samhället och tjänster. Tips om andar som har flyttat in till Dalarna Att kommunen jobbar på att få hit folk genom exempelvis arbete m.m. Att kommunen kontaktar de nyinflyttade och presenterar sig. att kunna få sin egen post i sin egen brevlåda. Barnomsorgen Bli inbjuden till en trevlig info-kväll Bättre mottagande av kommunala bostadsbolaget i Smedjebacken bättre service från kommunen Bättre välkomstpaket, information och uppföljning på detta en hjälp från Bilden av Dalarna att slussas vidare till jobb/arbetsgivare, samt nån slags informationskväll kanske Ett välkomstpaket ett sånt man får hos alla andra kommuner. flyttbidrag Hade förväntat mig informationsmaterial från fler kommuner - nu var det 2-3 som skickade material av 15! Hedemora kommun skulle inse Annaskolans och Snödroppens betydelse för inflyttningen till kommunen och behandla dem som friskolor behandlas i Stockholmsområdet Hjelp til hvilke papirer sm skulle fylles ut og aktivt arbeid når vi hadde flyttet. Det var veldig bra før vi flyttet men ikke så bra når vi kom frem. Hjälpen 23

24 Kommunens information kan bli bättre 2 (2) Om du tänker tillbaka på själva mottagandet i Dalarna, finns det något som skulle kunnat fungerat bättre? hur man kommer in i den sociala gemenskapen o träffar folk information om bostad och jobb! Ingen uppföljning alls från kommunen, förutom ett brev med lite info - men det får man väl alltid när man flyttar till ett nytt ställe! inget direkt mottagande att bedöma. Kommun information, mottagande av andra boende Kommun kunde har blivit bättre med info osv. Kommunens service kommuninfo på mail eller en telefonkontakt kontakt med min framtida arbetsgivare: Borlänge Kommun mer info av kommunen mer information mkt strul vid övergången mellan vårdcentralerna Möjligheten till lägenhets byte,vilket fastighetsbolaget i Leksand ej gick med på. Snabbhet och action i politiska beslut Stöttning med jobb, vilka affärer som finns vart. Skola, dagis, bussar mm. Välkomstmottagandet. Uppföljningen Var finns närinslivet jag kanske har något att erbjuda. Vi försökte få kontakt med någon av de personer som i dagspressen gjorde så stort väsen av att de ringde runt till personer som de trodde skulle vilja flytta till Dalom. När vi tog kontakt med dem via mail fick vi inte någon som helst respons från dem! 24

25 Var fjärde kan nämna något som fungerade särskilt bra Finns det något som fungerade särskilt bra? Ja nämligen se nästa sida 26 Nej 74 Det man nämner som särskilt bra är till stor del kopplat till enskilda personers insatser % Bas: alla 25

26 Enskilda personers insatser är det som främst omnäms som särskilt bra 1 (1) Finns det något som fungerade särskilt bra? 1:a gensvaret på webben arbetsplatsen (lanstinget) hjälpte till bra Barnens mottagande i sina nya skolar var mycket över förväntan den sociala Den öppenheten bland människorna här. Faluns flyttkuvert med info som kom snabbt efter inflytt Familjen Guidning med buss var intressant. Hjälpen från grannen hjälpsamma personer i byggden Kontakt med sjukvården, särdeles fina människor Lars Skye på Södra Dalarnas sparbank i Långshyttan engagerade sig verkligen i vår flytt och bemötte oss fantastiskt naturen näringslivskontorets mottagande Skola/fritidsaktiviteter Skolan för barnen, grannsämjan Skolens mottagelse og hvordan de gjorde det mulig å gå på fritids selv uten svenske personnummer 26

27 Det svåraste med flyttprocessen 27

28 Hitta jobb, allt praktiskt och det nya är det svåraste 1 (3) Om du nu tänker på hela flyttprocessen, vad var det svåraste? acceptera A-kassans regler anpassa sig till livet här i dalarna arbete... arbetslösheten Att Annaskolan - som var skälet att vi flyttade till Dalarna - har en osäker framtid bl a på grund av njugg inställning från Hedemora kommun Att barnen fick mycket försämrad barnomsorg Att börja på något nytt. Att flytta från vännerna i Stockholm. att få jobb ATT FÅ JOBB!!! att inte känna någon på orten Att lämna min gamla stad att lämna min hemstad o vänner Att lära sig hitta Att när man flyttat in, så var det svårt att beställa möbler från ikea, det tog över flera veckor innan vi fick detta, mest tackvare strul i borlänge o idre. Att packa ihop ett hem och sen packa upp det igen! Att tömma det gamla huset, det blev mycket farande fram och tillbaks.(ca 30 mil t.o.r.) Att ägna massor av tid att hitta nödvändig information för en som bor i kommunen 28

29 Hitta jobb, allt praktiskt och det nya är det svåraste 2 (3) Om du nu tänker på hela flyttprocessen, vad var det svåraste? ingenting känns svårt allt har funkat helt perfekt Jag lämnade jobb i Göteborg för att flytta hit och bli arbetssökande, men det löste sig i och för sig ganska snabbt med jobb för mig här uppe också. JOBB!!! och charmigt boende. Finns bara tråkiga lägenheter i Borlänge... köpa egen bostad lämna vännerna lämna vännerna Lära känna människor omkostnader packa allt Packning på gamla stället och iordningställandet av nya bostaden pianot själva flytten Själva packandet Skatteverket / Personnummer problematikken. Säga upp mig från jobbet och flytta 25 mil från familj och vänner. Uppbrott från invand miljö. är dubbelboende Avståndet Barnomsorg bostadsfrågan& jobb. Bygga upp nya sociala kontakter 29

30 Hitta jobb, allt praktiskt och det nya är det svåraste 3 (3) Om du nu tänker på hela flyttprocessen, vad var det svåraste? Det var inte speciellt svårt - bara att packa bilen och åka egentligen. Falukorv finns ju när man kommer fram. Ekonomin med att flytta bohaget. Flyttlasset Få allt att klaffa med lägenhet, jobb och dagis. få ett av barnen positivt få igång hemmet...igen få posten rätt hitta anpasssad bostad hitta bostad Hitta bostad, stallplats hitta lägenhet i Leksand Hitta rätt boende Hitta vår bostad byta jobb DAGIS plats Det flöt på bra... 30

31 Det NÄST svåraste med flyttprocessen 31

32 NÄST SVÅRAST: Det praktiska tar överhanden 1 (2) Om du nu tänker på hela flyttprocessen, vad var det NÄST svåraste?..samma sak, att hitta relevant information att fixa flyttransport i tid Att flytta att hitta överallt. Att lämna vänner och bekanta i Göteborg. Att skapa kontaktnät, vänner här. Att upptäcka att det inte går att bo på landet utan körkort... barnomsorg barnomsorgen Bostad bostad Båda ska ha jobb dagisplats Den lokala mäklarens inkompetens dito flytten flytten som sådan, jobbigt att kånka på saker o komma iordning i nytt hem flyttstäd Få hit alla saker få plats på förskolan Grannar går sjukskriven, mkt mkt krångel med försäkringskassan här i Dalarna hitta bosatd 32

33 NÄST SVÅRAST: Det praktiska tar överhanden 2 (2) Om du nu tänker på hela flyttprocessen, vad var det NÄST svåraste? hitta ett boende Hitta ett hus. Hitta hus hitta jobb hitta jobb hitta jobb åt partner Hitta t ex ny frisör inte veta hur kommunen finkar, skolor, vård etc klimatet kommer inte på Kontakt med sjukvård, folktandvård. Tog lång tid och journalproblem kånkandet Leta jobb lite ensamt Nu blev det knivigt... Nä, men seriöst: Det viktigaste är ju att man har jobb. Annars kan man inte bo i Dalarna oavsett bemötandet från Visit Dalarna. Så är läget. Eller hur? och son och miljö Packa. Packningen Svårigheter med telefoni, både fast och mobil, på grund av byråkrati och dålig täckning mm trodde det fanns större intresse för en trebarnsfamilj än det verkligen gjorde. Uppackandet uppackningen Veta vem man ska vända sig till i olika frågor. Våga flytta utan att ha fått något nytt jobb. 33

34 Det svåraste efter installationen i den nya bostaden 34

35 Väl i nya bostaden jobb och det praktiska upplevs som svårast 1 (3) Och när ni installerat er i er nya bostad vad var svårast då? Arbete för min Fru att det inte var städat att få hjälp av hyresvärden Att få känslan av att Blge är min "hemstad" nu. Saknade Sthlm en hel del. Att få perkeringasplats till renarna Att hitta en dagmatte åt min hund Att hitta ett jobb som jag trivdes med och som hade med min utbildning att göra. Att knyta nya kontakter med andra mämnniskor på orten Att träffa vänner att veta var man kan få hjälp t ex hantverkare att veta vart man vänder sig. typ tandläkare, vetrinär, vart man får en telefonkatalog, bustidtabell, osv... Bygger om / till är ännu ej klar byta jobb dagis Dagisplats Det var bara roligt,förutom att pappa i huset fick pendla till sitt jobb i väserås det första året! dåliga busförbindelser Fortsatt Annaskolans ekonomiska framtid 35

36 Väl i nya bostaden jobb och det praktiska upplevs som svårast 2 (3) Och när ni installerat er i er nya bostad vad var svårast då? Få värmesystemet att funka Förstår ej frågan, vad då svårt? Grannar. Nytt dagis, skola, jobb... ha tid att packa upp allt, fixa allt, el, vatten, avlopp, sophämtning mm Hade vi inte varit vänner med de vi köpte huset av, så hade det varit jobb. hitta eget hus Hitta en billig matvaruhandel. hitta i kommunen hitta jobb hitta jobb hitta jobb åt partner Inte känna sig ensam jobb jobb till min fru komma i ordning... Kommunal kommunikation (buss ex.) Kommunikationer kommuntjänstemännen möblera 36

37 Väl i nya bostaden jobb och det praktiska upplevs som svårast 3 (3) Och när ni installerat er i er nya bostad vad var svårast då? Nu börjar det bli riktigt näsvist! Nemas problemas. Jag tog tag i bristen på kulturarrangemang genom att starta en folkmusikarrangörsförening. Då insåg jag bristen på bra lokaler för dylika arrangemang. Åtgärda det. närhet till Dagis pendling Renovering Renoveringen Se föregående fråga. ta kontakt med omgivningen träffa folk Å få telefon siden vi ikke hadde svensk personnummer, og det kunne vi få etter et år!!! 37

38 Råd till vänner 38

39 Bästa rådet: Fixlista och spark i baken för att flytta 1 (4) Utifrån dina erfarenheter, vilket råd skulle du ge en vän eller bekant som står i begrepp att flytta? Använd flytthjälp som packar Att använda Södra Dalarnas sparbank inför husköp Att utnyttja alla sina kontakter i Dalarna för att försöka få in foten på arbetsmarknaden, fast just nu finns det ju rätt gott om jobb.. Beror på jobbmöjlighet Båda måste ha anställning Börja ett nytt kapitel i livet som heter Dalarna (Leksand). Dalarna är myspysigt, det vet ju alla. Packa inte långfärdsskridskor och kristallglas i samma banankartong. Do it! Don t do it! Du får fixa allt själv. Fixa barnomsorg innan Fixa jobb, barnomsorg flytta gärna till Dalarna,men inte Leksands kommun. Flytta hit! flytta hit. ett lättsammare folk i dalarna. bättre bostadspriser än i större orter i andra län Flytta inte! Flytta nu! 39

40 Bästa rådet: Fixlista och spark i baken för att flytta 2 (4) Utifrån dina erfarenheter, vilket råd skulle du ge en vän eller bekant som står i begrepp att flytta? Flytta nära mig flytta till större städer flytta! flytta! Flytta! Kör hårt! Flytta, måste våga Flytta; det är stimulerande att få se något nytt. Förbered flytten i god tid - det tar längre tid än man tror att fixa med tele, el flyttransport och inte minst packa och städa ur det gamla hemmet. Gå med i en förening el dyl. gå med i olika organisationer Gör det Gör det bara! Gör det! göra flyttanmälan på internet har man ekonomi, bygg om innan flytten hitta jobb först just go for it Kanske inte flytta 40

41 Bästa rådet: Fixlista och spark i baken för att flytta 3 (4) Utifrån dina erfarenheter, vilket råd skulle du ge en vän eller bekant som står i begrepp att flytta? kolla allt praktiskt med kommunen först kontakta kommunen o hör vad de kan hjälpa till med Kör hårt! ligga på - både lägenhetsuthyrare och potentiella arbetsgivare när det bara gått några veckor och ännu utan arbete säger jag nog ändå våga ta steget Om man inte provat så vet man ej Planera planera långt i förväg, det gjorde vi planera noga själva flyttlasset, rekognosera området du flyttar till, ta in på hotell ett par nätter och se er omkring Planera och börja packa i god tid! Släng gammalt skräp! Prova, det är inte mer än att flytta tillbaks om man inte trivs. Se till att ha jobb först, försök kom ut i kommunen om det är möjligt och var med i sociala evenemang om sådana finns. se åtminstånde till att ha en telefonkatalog dit du flyttar! Säkra jobb och bostad innan Ta chansen Ta chansen 41

42 Bästa rådet: Fixlista och spark i baken för att flytta 4 (4) Utifrån dina erfarenheter, vilket råd skulle du ge en vän eller bekant som står i begrepp att flytta? ta hjälp av alla goda vänner, märk alla kartonger väl ta reda på arbetsmarknadan lite mer ta reda på föreningsliv o möjlighet att träffa folk Ta reda på i förväg vilken hjälp kommunen ställer upp med och hur det går till ta steget Tänk dig för om du har tonårsbarn. undersøk mer med stat/kommune om papirer Va beredd på att det är svårt att hitta jobb. var noga med att kontrollera att det verkligen finns jobb och lönen, och att det är långt till det mesta vet ej 42

43 Råd till kommunen för framtida inflyttare 43

44 Bästa rådet till kommunen: Ta hand om oss och informera 1 (4) Vilket råd skulle du vilja ge till din kommun när det handlar om att ta emot nya inflyttare framöver? Att anordna en informationskväll om Dalarna en gång i halvåret där man samlar ihop alla nyinflyttade. att bli kallad till ett möte för att få info om allting Att välkomna Bli bättre på att välkomna inflyttare och erbjud en bra barnomsorg. Bra med guidad busstur och infoblad som kommer. Starta upp en kontaktsida via hemsidan där nyinflyttade kan ställa frågor och söka kontakt med andra nyinflyttade. bättre information om olika skolalternativ och föreningar En welcome pack fler dagis flyttbidrag Fortsätt ta emot bra Få en samtale med en saksbehandler som kan hjelpe deg med det du trenger. Vi ringte 10 kontor og ingen kunne svare Förbättra kommunikation, få hit IKEA eller liknande, erbjuda flytthjälp ge dem en bra start med bättre erbjudande gällande boende och förskola Ha en person som ansvarar för nyinflyttade och kan svara på de frågor som uppkommer vid en flytt. Gärna kontakta personen som ska flytta hit Ha gärna träffar med nyinflyttade o presentera kommunen på ett överskådligt sätt, kanske även lite besök runt om i kommun 44

45 Bästa rådet till kommunen: Ta hand om oss och informera 2 (4) Vilket råd skulle du vilja ge till din kommun när det handlar om att ta emot nya inflyttare framöver? Har inte haft med kommunen att göra så när som på bygglov, det var inga problem Hjälp med att få nyinflyttade att känna sig hemma i dalarna Inbjud till nåt trevligt jippo inflyttningspresenter! Info för nyinflyttade Inget jag kan komma på, det har varit bra tror jag. Inget, väl mottaget. Inse att Annaskolan och Snödroppen lockar till sig människor till Hedemora - varje barn tar med sig två skattebetalande föräldrar, som kanske annars inte skulle flyttat hit, och som kanske flyttar härifrån om skolan måste läggas ned Kontakta individen/familjen, hälsa dem välkomna, ge dem hjälp med information osv.. Lite mer info både före och efter. Vad kommunen är för kommun. T ex om det är ngt speciellt man satsar på, ex backhoppning, löpning, frimärkssamlare. Vad som är kommunens egenskaper och det man värdesätter där. Lite mer kontakt och hjälp när det gäller jobb! Lite samhällsinfo vore inte helt fel... Se till att det finns fastigheter på landet som är till salu o inte ska stå tomma för att det är gammla släktgårdar... Se till att följa upp och hjälpa till med lite praktiska grejor. 45

46 Bästa rådet till kommunen: Ta hand om oss och informera 3 (4) Vilket råd skulle du vilja ge till din kommun när det handlar om att ta emot nya inflyttare framöver? Lobba aktivt mot regeringen, om nystart på annan ort Lurigt. Men jag tror att det handlar till stor del om att skapa en positiv spiral. Om man ska flytta ut i skogen så måste man känna att det är rätt beslut genom att få höra att du bor fantamig så bra som man kan göra i Swiden. Grattis. Och se till att folk på turistbyrån har nått bra att svara på frågan vad ska jag hitta på i helgen? Öööhh... är inte rätt svar. Låt dem komma i kontakt med andra som flyttat hit Lös bostadsbristen på lghter Mer aktiva att hjälpa till med jobb och bostad. Mera än en tidning och busstur någon timma Mottagandet. Så man känner sig välkommen och önskvärd. Möjligheten till lägenhets byten över kommungränserna. Om ni har ambitionen att få nyinflyttade att känna sig välkomna, så måste det första samtalet följas upp! Ni får inte bara konstatera att: Bra, nu har de flyttat hit och sen vara nöjda med det! Det kändes som om ni struntade i oss så fort som vi hade köpt huset. Ropa inte efter oss om ni inte kan garantera kommunens service som t ex barnomsorg Samlad kommuninformation, utifrån dagligt leverne, var finns vård, vilka kontaktar man ang dagis skola etc, Se till personen och lyssna. Ha någon som samordnar. Skicka ut bra information om orten inte bara kommunen 46

47 Bästa rådet till kommunen: Ta hand om oss och informera 4 (4) Vilket råd skulle du vilja ge till din kommun när det handlar om att ta emot nya inflyttare framöver? Skicka brev till de nyinflyttade och hälsa dom välkomna. Skicka ett välkomstpaket med information och kanske rabatter Skärpning! i allt... Svårt men för olika sorters hitflyttande skulle det kanske kunna vara olika procedurer - jag skulle nog tycka att jag vill veta mer om kommunstyre osv. eller sightseeing vore heller inte så dumt (det fanns i min förra bostadsort Sätt er in i vilka personer som kommer och deras individuella behov. I synnerhet om det är en familj med två personer som båda bidrar BRA med skatteintäkter till kommunen (bor i kommunen men jobbar i annan kommun, goda inkomster) Ta hand om de bättre Tipsa om samhällservice och tala om hur jag kommer i kontakt med min vårdcentral, sjukhus, banker, tandläkare m m. Viktigast av allt - vart åker man med allt skräp efter en flytt? Adress, tel och öppettider tack! Var generös. Visa mer intresse, med tanke på kampanjen. Det låter bra i telefonen men sedan...inget. Öppet hus en gång i kvartalet för ny inflyttade där man kan träffa nya mäniskor och där kommunen kan informera tjänster, hjälp eller annat som kan vara bra att veta. 47

48 Kommentar

49 Kommentarer (1) Det är ett par saker som sticker ut i denna undersökning. Det ena är att var tredje inte kommer ihåg att de blivit kontaktade. Vi har fått deras namn just på grund av att de blivit kontaktade och därför är detta något att fundera över. Det kan finnas flera skäl, ett troligt skäl, i alla fall för vissa, är att de helt enkelt glömt bort samtalet. Det i sin tur kan bero på att samtalet inte gav något eller att det var så länge sedan så man glömt av den anledningen. Ett annat skäl kan vara att kontakten fungerar olika från kommun till kommun. I vissa kommuner kanske man inte är så tydlig att inflyttaren upplever samtalet som ett hjälpsamtal. De som uppger att de haft kontakt är till stor del nöjda med samtalet, men de anser inte att samtalet hade särskilt stor betydelse för flytten. Dock ska man tolka denna fråga med viss försiktighet. Det är mycket svårt att i efterhand avgöra vad som var bra och dåligt och vad som till slut påverkade en mest. Vi ser också i denna undersökning att det är många faktorer som påverkar inflyttare att ta beslutet att flytta. Från andra studier vet vi att känslorna är mycket viktiga för beslut. Dock är det sällan man anger en positiv känsla som anledning till beslut. Man söker alltid efter rationella argument. Av det skälet ska värdet av samtalen inte förringas trots att vi i denna undersökning ser att få uppger att samtalet varit betydelsefullt. 49

50 Kommentarer (2) Den andra iakttagelsen som sticker ut är att man vill ha mer hjälp från kommunen. Det är mycket tydligt både i de fasta frågorna och i de öppna svaren. Man nästan skriker ta hand om mig. Man får också känslan av att vissa aldrig får nog. Även om gruppen får mycket hjälp vill de ha mer! Självklart finns det en koppling till att man är ny på orten och därmed känner sig otrygg. Man vet inte vart man ska vända sig och man har ingen att fråga eftersom man inte hunnit skaffa sig ett socialt nätverk. Här ser vi alltså en stor förbättringspotential. Ovanstående har också en koppling till att många nämner enskildas insatser som något särskilt bra i samband med flytten. Man uppskattar verkligen att få hjälp från oväntat håll. Kommunens insats bedöms som mycket medelmåttig. Det svåraste med flytten är allt det praktiska som får livet att rulla på. Allt från att packa och packa upp till att skaffa nya vänner. Här är det också tydligt att man vill att kommunen engagerar sig mer. De ska synas mer och hjälpa till mer. 50

51 Kommentarer (3) Vi ser också i undersökningen att de som flyttat haft flera tidigare relationer till Dalarna. Inte bara släkt eller bara semester. Det är alltså flera relationer som får människor att flytta till Dalarna. Detsamma gäller själva orsaken till flytten. Man anger inte en orsak, utan flera. Slutligen kan vi konstatera att Region Dalarna har en mottagningsapparat som fungerar bra. Två av tre är nöjda. Dock finns det möjligheter att göra den ännu bättre. Även om vi inte tittat på enskilda kommuner förstår vi från svaren att mottagande fungerar olika i olika kommuner. Det som är värt att fundera lite extra på är önskan om ständig hjälp eller stöttning samt den värdefulla hjälpen från invånarna. Av det skälet kan det vara värt att fundera på om man kan införa någon form av mentorskap för nyinflyttade. En kontaktperson som man alltid kan vända sig till med frågor. Detta skulle kunna få inflyttarna att känna sig omhändertagna, och det är precis det många vill. Invånarnas betydelse är också viktig. Här kan man fundera på hur man kommunicerar med invånarna så de känner ett ansvar för nyinflyttade och hjälper dem efter bästa förmåga. 51

52 Råd till kommunerna i Dalarna En sammanfattning av de råd inflyttarna ger till kommunerna i Dalarna Ordna informationsträffar där nyinflyttare får träffa personer som kan hjälpa med samt andra inflyttare Ge inflyttarna en mentor som hjälper till där det behövs lokal kännedom Supporta inflyttarna så gott det går vad gäller jobb och bostad För en dialog med kommunens invånare om vikten av att det flyttar folk till Dalarna. Vi ser att invånarnas mottagande är mycket viktigt Glöm inte att skicka ett välkomstpaket när man flyttat till kommunen. Det är en viktig signal till de som flyttar in 52

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna

Läs mer

Utflyttade. Standardrapport 2011-11-07

Utflyttade. Standardrapport 2011-11-07 Utflyttade Standardrapport 2011-11-07 Procent Antal 18-24 25,4% 58 25-34 30,3% 69 35-44 11,8% 27 45-54 12,3% 28 55-64 8,3% 19 65 år eller äldre 11,8% 27 Svarande 228 Inget svar 0 Procent Antal Kvinna 61,8%

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

En skrift med mängder av experttips om hur du söker bostad, smörar för hyresvärdar

En skrift med mängder av experttips om hur du söker bostad, smörar för hyresvärdar En skrift med mängder av experttips om hur du söker bostad, smörar för hyresvärdar och påverkar lokalpolitiker. Dessutom: hur du lär dig känna igen diskriminering och vad du kan göra åt saken. Det är tufft

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack!

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Så tillfredsställs arbetskraftsbehovet på Sveriges landsbygder med arbetskraftsreserven i Sveriges miljonprogram INNEHÅLL 5 Vill arbetssökande miljonprogramsbor pröva

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Sandspåret Tack Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som har fyllt

Läs mer

Resultatredovisning av studentenkät 2014

Resultatredovisning av studentenkät 2014 Foto: studio-e.se Resultatredovisning av studentenkät 2014 En undersökning av studenterna vid Campus Helsingborgs syn på staden Josefin Hellström Innehållsförteckning Inledning...2 Resultatredovisning...3

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer