HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten"

Transkript

1 HSNNYTT 03/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING April Nya regler för hur högkostnadskortet ska stämplas De förändrade reglerna innebär också att det finns nya högkostnadskort. u Läs mer på sid 2 Avsiktsförklaringar om verksamheten vid akutsjukhusen Avsiktsförklaringar beträffande verksamhetsinnehållet vid flera av länets akutsjukhus har anmälts till Hälso- och sjukvårdsnämnden. u Läs mer på sid 4 Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 1 april 2014 att Cancerupplysningen ska bli en del av Regionalt cancercentrum Stockholm- Gotland. Idag finns tjänsten på Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset. Uppdraget är att besvara frågor om cancer och att ge psykosocialt stöd. I dag besvaras årligen cirka samtal och cirka mejl. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sammanträdet den 1 april 2014 att Cancerupplysningen ska bli en del av Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland. Enligt den beslutade planeringen ska överflyttningen vara genomförd i höst. Fler vaccinerade sig mot säsongsinfluensan Antalet vaccinerade har ökat under influensasäsongen 2013/2014. Bland personer 65 år eller äldre har antalet vaccinerade ökat med ca personer. u Läs mer på sid 5 Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten till medicinsk information från andra vårdgivare. u Läs mer om hur du ansluter till Nationell patientöversikt (NPÖ) på sid 7 Motiven till beslutet är flera, bland annat att en överflyttning gör det möjligt för cancerupplysningen att använda den tekniska plattform som används av 1177 Vårdguidens telefonrådgivning. Med hjälp av 1177 Vårdguiden kan det också bli möjligt att ta emot samtal utanför kontorstid. Vidare kommer tjänsten tack vare överflyttningen bli mer tillgänglig för länets befolkning, då den kommer att kunna marknadsföras mer effektivt. Enligt planen ska Cancerupplysningens informationscentrum finnas kvar på Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset. HSN Ansvarig handläggare: Torsten Ibring

2 Vårdutbud M M BVC Skarpnäck stänger Den 30 april 2014 stängde BVC Skarpnäck på egen begäran. Ett informationsbrev samt blankett för att välja ny BVC kommer att skickas till alla föräldrar som har listade barn på mottagningen. Kontaktperson: Carl-Henrik Mattsson, Järna vårdcentrals filial i Hölö avseende BVC och DSK-mottagning upphör 1 oktober 2014 Sjukvårdsutskott Söder har beslutat att godkänna förtida upphörande av tilläggsavtal om filial med Järna vårdcentral Aleris AB, avseende barnavårdscentral och distriktssköterskemottagning i Hölö, från och med 1 oktober Kontaktperson: Maria Thafvelin, Driftstart för vårdval neurologi den 1 april 2014 Vårdvalet omfattar specialiserad neurologi i öppenvård som inte kräver akutsjukhusens resurser eller som ska utföras av primärvården. Högspecialiserad och sällan förekommande vård hör till akutsjukhusen och vård som ska utföras av specialist i allmänmedicin till primärvården. Neurofysiologisk vård kommer att tillhöra vårdvalet för kliniskt neurofysiologi. Mer information finns på Vårdgivarguiden, Sökväg: AvtalUppdrag/Vardomraden/Vardval-Stockholm/ Specialiseradneurologi-i-oppenvard/ Förteckning på godkända vårdgivare finns på Vårdgivarguiden, Sökväg: AvtalUppdrag/Vardomraden/Godkanda-vardgivare/ Dokument/ Specialiserad-neurologi---godkanda-vardgivare/ Kontaktperson: Thomas Österberg, Tre månader med nya stämplingsregler Sedan årsskiftet har patienter rätt att få ett besök stämplat i högkostnadskortet direkt vid besökstillfället, även då patienten väljer att betala med faktura. Du har väl inte missat de nya högkostnadskorten? De nya stämplingsreglerna innebär att en stämpel i högkostnadskortet inte längre kan ses som en bekräftelse på att patienten har betalat patientavgiften för ett besök. Kanske har du sedan den nya regeln infördes mött patienter som tror att stämpeln fortfarande kan ses som ett bevis på att avgiften är betald och därför vill få en obetald faktura makulerad? Som stöd för tillämpningen av den nya regeln har nya högkostnadskort tagits fram. På det nya kortet kan du som vårdgivare markera om patienten har betalat besöket kontant eller om patienten valt att få en faktura för besöket. Med det nya högkostnadskortet kan det även bli enklare för patienten att förstå att stämpeln inte utgör ett kvitto på betalning. vändigt för att du som vårdgivare ska kunna återbetala eller makulera en patientavgift efter det att ett frikort utfärdats. När ett frikort utfärdas är det är därför viktigt att du som vårdgivare ger tillbaka högkostnadskortet till patienten och informerar om varför patienten ska spara högkostnadskortet. Du kan beställa de nya högkostnadskorten via Högkostnadskortet behövs vid återbetalning av patientavgift Högkostnadskortet berättigar inte bara till ett nytt frikort om man tappar frikortet. Det kan också vara nöd- 2 HSN nytt 03/14

3 Innehåll Kunskap lönar sig En mycket viktig faktor för att vården ska fungera smidigt är att det finns en viss kunskap hos patienterna och deras närstående. Till exempel kunskap om vart de kan vända sig för att hamna rätt i vården och för att få råd, stöd och information när sjukdom och olyckshändelser inträffar. Det är också positivt att alltfler patienter kommer pålästa till doktorn eftersom det kan underlätta dialogen i patientmötet och bidra till att öka patientens delaktighet i vård och behandling. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har arbetat mycket med att tillhandahålla kanaler där patienter kan söka den kunskap de känner att de behöver inför eller efter mötet med vården Vårdguiden är en numera mycket väl etablerad kanal som kompletteras av en gratistidning till alla hushåll i länet samt en sjukvårdsrådgivning/-upplysning per telefon. Ytterligare en telefontjänst är Cancerupplysningen som riktar sig framför allt till cancerpatienter och deras närstående. Den har sedan drygt trettio år tillbaka drivits av Radiumhemmet vid Karolinska Universitetssjukhuset. Denna tjänst kommer nu enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att föras över till nämndens förvaltning. Beslutet är mycket positivt då det ökar möjligheterna att utveckla tjänsten med hjälp av 1177 Vårdguidens resurser. Resultatet torde bli att vi får en ännu bättre rådgivnings- och upplysningstjänst för en utsatt patientgrupp. På den nya webbplatsen, Vårdgivarguiden, kommer vi att samla det mesta av den information och kunskap länets landstingsfinansierade vårdgivare behöver. u Vårdutbud mm BVC Skarpnäck stänger 02 Järna vårdcentrals filial i Hölö avseende BVC- och DSK-mottagning upphör 02 Driftstart för vårdval neurologi den 1 april Tre månader med nya stämplingsregler 02 u Ledare Kunskap lönar sig 03 u HSN Information Verksamhetsinnehåll vid länets akutsjukhus 04 Utveckling av hälso- och sjukvården i Haninge 05 Upphandling 05 u Artiklar och notiser Fler vaccinerade sig 05 Miljöklassificering av läkemedel har uppdaterats 06 Safaristudien 06 Anslut till Nationell patientöversikt 07 u Observera! Utbildning i Mina vårdkontakter 08 Utbildningar för att behandla lätt och medelsvår psykisk ohälsa 08 Processen för fördjupade uppföljningar och revisioner utvecklas 08 Men i mötet mellan patienten och vården finns förvisso två parter. Och det är lika viktigt att personalen inom vården har möjlighet att på ett smidigt sätt komma åt den kunskap och information de behöver i sitt arbete. Förvaltningen lägger därför också ner stora resurser på den delen i form av bland annat en rad olika utbildningar riktade till personal inom vården. Bara i detta nummer av HSN-nytt finns ett par utbildningar att anmäla sig till! Vi anordnar dessutom en rad seminarier och informationsmöten kring olika frågor och ser dessa tillfällen som viktiga arenor för dialog med er som arbetar i vården. Sist, men inte minst, har vi anstängt oss mycket för att uppdatera och utvecka vår webbplats för vårdgivare. På den nya webbplatsen, Vårdgivarguiden, kommer vi att samla mycket av den kunskap och information länets landstingsfinansierade vårdgivare behöver. Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Handlingarna till Hälso- och sjukvårdsnämnden finns på: Sökväg: Politik/Politiska organ/hälsooch sjukvårdsnämnden Ansvarig utgivare: Catarina Andersson Forsman Redaktion: Anette Karlsson Telefon: , Foto: Denny Lorentzen, Anna Molander, Oskar Lorentson, Mostphotos HSN nytt 03/14 3

4 HSN information 1 april 2014 Verksamhetsinnehåll vid länets akutsjukhus Framtidsplanen för hälso- och sjukvården innebär stora förändringar för samtliga akutsjukhus. Vården byggs ut för att vård som inte kräver akutsjukhusets resurser ska kunna ske utanför akutsjukhusen. Nya Karolinska Solna påverkar verksamhetsinnehållet för alla akutsjukhus. Den cancerplan som landstingsfullmäktige fastställt har liksom befolkningsökningen stor betydelse. Avsiktsförklaringar anmäldes i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 april 2014 och nämnden beslutade att lägga anmälan till handlingarna. I Framtidsplanen andra steget i genomförandet som behandlades av landstingsfullmäktige i juni 2013 finns inriktningen för vilken vård som ska bedrivas på de olika akutsjukhusen. I anslutning till detta behandlade landstingsfullmäktige även ett särskilt ärende beträffande inriktning av vården på Karolinska Universitetssjukhuset. Dessa beslut har varit en förutsättning i arbetet tillsammans med akutsjukhusen. Avsiktsförklaringar pekar mot målen För att beskriva målen för vårdinnehåll och volymer för de olika akutsjukhusen har Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård (PFHS) och sjukhusledningarna gemensamt arbetat fram avsiktsförklaringar. I arbetet har även hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltagit. Målbilden kommer successivt att bearbetas och detta kommer att dokumenteras i regelbundna uppdateringar. Uppdragen fastställs i avtalsprocessen Akutsjukhusens slutliga uppdrag fastställs i den ordinarie avtalsprocessen mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och respektive akutsjukhus. Nämnden kommer att ta ställning till utformningen av det slutliga uppdraget för respektive akutsjukhus i samband med beslut om respektive sjukhus vårdavtal. Landstingsfullmäktige fastställer sedan uppdraget i ägardirektiv när det gäller de landstingsägda akutsjukhusen. Beslutade avsiktsförklaringar Gemensamma avsiktsförklaringar har tagits fram för Södertälje Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB och Norrtälje sjukhus, det sistnämnda i samverkan med Vård och omsorgsförvaltningen i Norrtälje. I avsiktsförklaringarna finns beskrivet hur samverkan ska ske mellan PFHS och akutsjukhusen. Samverkan omfattar stöd för förändringsarbete, rutiner för uppdragshantering, uppföljning, riskanalys och riskhantering samt kommunikationsarbete. Karolinska Universitetssjukhuset För Karolinska Universitetssjukhuset pågår en precisering av verksamhetsinnehållet med utgångspunkt i Landstingsfullmäktiges inriktningsbeslut i juni Detta kommer att ligga till grund för en avsiktsförklaring för Karolinska Solna och Huddinge. S:t Görans Sjukhus AB Motsvarande belysning av verksamheten har genomförts för Capio S:t Görans Sjukhus AB. Deras avtal sätter ramarna för hur deras verksamhet kan förändras. Stockholms läns sjukvårdsområde Arbete har också inletts med en gemensam avsiktsförklaring för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). HSN I ärendet bifogade avsiktsförklaringar ses målbilden för respektive akutsjukhus verksamhetsinnehåll och volymer 2015 till Ansvarig handläggare: Anders Olsson 4 HSN nytt 03/14

5 HSN information 1 april 2014 Utveckling av hälso- och sjukvården i Haninge Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att ställa sig bakom redovisad inriktning på vården i Haninge. Förslaget innebär en satsning på vården i Haninge med omnejd. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under hösten 2013 tillsammans med Haninge kommun analyserat behovet av vilken sjukvård som bör finnas i kommunen. Haninge kommun vill aktivt bidra till att stärka vårdsamverkan med landstinget. Kommunen ser positivt på samlokalisering och kommer utreda förutsättningarna för samlokalisering av kommunal verksamhet med sjukvården. Haninge Centrum utgör en av de regionala stadskärnorna i den regionala utvecklingsplanen RUFS. Den önskvärda inriktningen på vården i Haninge och angränsande områden innebär i korthet att den geriatriska vården ska utvecklas, att det ska bli möjligt för fler vårdgivare att etablera sig i området samt att den närakut som idag finns vid Handens sjukhus kan utvecklas. Behovsanalyser visar att vårdbehoven ökar främst inom geriatrik och övrig sluten somatisk vård. Fram till 2020 kommer behovet av geriatriska vårdplatser att öka från dagens 50 vårdplatser till 70 vårdplatser Om det är möjligt att samla olika typer av vård på en och samma plats i området ger det goda förutsättningar för utveckling av en nätverkssjukvård enligt Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. HSN Ansvarig handläggare: Anders Olsson Upphandling Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade: u om leverantör i upphandling av ortopedteknisk verksamhet i Stockholms läns landsting. HSN Skicka in dina idéer och bidra till en bättre vård Har du en idé som kan förbättra vården i Stockholm? Då kan du kontakta Idérådet. Stockholms läns landsting har skapat ett Idéråd dit patienter, företagare och anställda inom vården kan lämna sina idéer om hur hälso- och sjukvården i länet kan förbättras. Idérådet tar emot idéer om nya tjänster, processer och organisatoriska lösningar. Förhoppningen är att Idérådet ska bidra till att innovationskraften i vården ökar. Idérådet tar emot och bedömer idéer som kan utveckla och förnya vården, vilket på sikt ska leda till att hälsan hos länets invånare förbättras, säger Isis Amer-Wåhlin som är ordförande i Idérådet. Gå in på och lämna ditt förslag. Där finns också mer information om Idérådets arbete. Säsongsinfluensan: Fler vaccinerade sig mot säsongsinfluensa Influensasäsongen 2013/2014 börjar nu gå mot sitt slut. Vaccinationskampanjen, som sedan 1 mars bara omfattat gravida, avslutas nu helt. Influensan har varit mildare än de två senast föregående säsongerna. för yngre riskgrupper har antalet vaccinerade ökat, personer bland de med kronisk sjukdom, jämfört med , och st bland gravida, jämfört med 943 under den föregående säsongen. Toppen inföll vecka 8 9 och sedan dess har en markant minskning av antalet fall skett. Att säsongen varit mildare beror bland annat på att fler varit vaccinerade än under föregående år. Bland personer 65 år eller äldre har antalet vaccinerade ökat med ca personer till nästan vaccinerade. Även HSN nytt 03/14 5

6 Artiklar & notiser Miljöklassificering av läkemedel har uppdaterats En ny uppdaterad upplaga av broschyren Miljöklassificerade läkemedel finns nu att beställa kostnadsfritt via mejladressen Till broschyren finns även ställ i papp som rymmer ungefär 50 broschyrer. Informationen finns också elektroniskt på Antalet klassificerade substanser har sammanlagt utökats med omkring 80 nya substanser sedan år Några substanser har också fått ändrad klassificering då riktlinjerna för bedömning av bioackumulation och toxicitet för antibiotika har ändrats. I den elektroniska versionen på Janusinfo uppdateras miljöklassificeringen kontinuerligt. Att verka för att sänka halten av de mest miljöbelastande läkemedelssubstanserna i naturen är en betydelsefull del av landstingets miljöarbete. I detta arbete ingår att bedöma och klassificera läkemedel efter deras påverkan på miljön. Klassificering sker både av läkemedelssubstansernas miljöfarlighet, det vill säga deras inneboende förmåga att kunna påverka miljön, och av den miljörisk substanserna medför vid användning i nuvarande omfattning. Kontaktperson: För bättre psykisk hälsa och återgång i arbete: Safari-studien Forskningsprojektet SAFARI Stockholm vänder sig till personer som sedan kortare tid är sjukskrivna på grund av lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Studien ska utvärdera två olika modeller för rehabilitering, nämligen psykoterapiformen Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång (ADA). Alla sjukskrivna som medverkar i studien bidrar till att öka kunskapen om hur människor drabbade av psykisk ohälsa fortare kan gå tillbaka till arbetet. SAFARI-studien är ett forskningsprojekt inom regeringens REHSAM-satsning. Studien genomförs i samarbete mellan sjukvårdshuvudmän och forskare inom Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Landstinget Västmanland. Det samordnas av Stockholms läns landsting. Slutrapporten ska lämnas hösten För mer information: 6 HSN nytt 03/14

7 Artiklar & notiser Anslut till Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt, NPÖ, är ett verktyg för sammanhållen journalföring där vårdgivare tillgängliggör sina journaluppgifter för varandra. Förutsättningen är att både den vårdgivare som tillgängliggör journaluppgifter och den som tar del av dessa har ingått avtal om, och är ansluta till, den sammanhållna journalen. Att ansluta till NPÖ är en process i fem steg: u Vårdgivaren fattar beslut om anslutningen ska vara som producent, som konsument eller både och. Som producent tillgängliggör man delar av sin journalinformation till andra vårdgivare, som konsument tar man del av journalinformation som upprättats hos andra vårdgivare. u Vårdgivaren skriver avtal med Inera. u Vårdgivaren säkrar att personal och patienter får information om sammanhållen journalföring och vad det innebär. Information om vad som gäller finns på u Systemförvaltaren gör förberedelser i journalsystemet och i den elektroniska katalogen, EK. u Vårdpersonalen kan använda NPÖ i patientmötet. Det tar en till två månader från beslut tills man kan börja använda NPÖ, beroende på vårdgivarens storlek. Hjälp finns på Vårdgivarguiden.se Material finns på Vårdgivarguiden För att göra anslutningsprocessen så smidig som möjligt finns material på Där finns översiktlig introduktion för ledning och verksamhetschefer, checklista för införandeansvariga och lathundar för systemförvaltare. På Vårdgivarguiden finns också informationsmaterial för personal och patienter. Det kan användas som det är men det kan också vara förlaga för ett material anpassat till den egna verksamheten. Mer information: Nyttor med NPÖ Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten till medicinsk information från andra vårdgivare. Vårdövergångar blir effektivare när information finns tillgänglig direkt och antalet fax- och telefonförfrågningar om patienter från andra vårdgivare minskar. HSN nytt 03/14 7

8 Observera! Utbildningar för att behandla lätt och medelsvår psykisk ohälsa Primärvården inbjuds att ansöka till basutbildning respektive legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Karolinska Institutet anordnar utbildningarna och de finansieras av hälso- och sjukvårdsförvaltningen genom den nationella rehabiliteringsgarantin. Antalet utbildningsplatser är begränsat och anställda på husläkarmottagningar kommer att prioriteras. Mer information Mer information och anmälningsblankett: fram till den 15 april Därefter hittas den på Eventuella frågor besvaras av Annikka Klemi Haraldsson, Karolinska Institutet, e-post: Processen för fördjupade uppföljningar och revisioner utvecklas Ett Revisionsteam har bildats inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att utveckla arbetet med revisioner*. De främsta fokusområdena för revisioner är patientsäkerhet och kvalitet samt korrekt ekonomisk ersättning. Teamet gör bedömningar om det ska göras en revision när avvikelser i den ordinarie uppföljningen inte kan förklaras. Men också frågor och tips från personer utanför förvaltningen kan göra att teamet initierar en fördjupad uppföljning eller revision. Fördjupade uppföljningar och revisioner kommer att innebära att hälsooch sjukvårdsförvaltningens medarbetare i högre grad än tidigare blir engagerade i detta högintressanta och viktiga arbete. *Systematiska genomgångar av en verksamhet då förvaltningen saknar möjlighet att ta in kunskap på annat sätt. Utbildning i Mina vårdkontakter Nu kan du anmäla dig till utbildningar i hur du använder Mina vårdkontakter. Nytt för 2014 är repetitionsutbildningar för dig som tagit över som administratör efter någon som slutat eller för dig som gått utbildning men behöver repetition. Läs mer och anmäl dig på under Kurser. Fler utbildningar och utbildningstillfällen läggs upp under våren. Konferens om bättre liv för äldre sjuka Välkommen du som är verksamhetsansvarig inom geriatrik, husläkarmottagning, ASiH, akut somatik och kvälls- och nattpatrull. (Om du deltagit på analyskonferenser eller SÄBO-konferens har du redan tagit del av det vi kommer att prata om.) Under eftermiddagen får du information om den nationella överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre och hur den omsätts i praktiken i bland annat Hägersten/Liljeholmen och Tyresö. Du får också ta del av analyser av vårdflöden i länet. Dag: Torsdagen den 10 april Tid: Plats: Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63 Anmälan till: Information och frågor: 8 HSN nytt 03/14

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-12 Agenda 13 15 Inledning och status Om hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Införande

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan Vidar Vårdcentral Med fokus på det friska hos människan Fotograf: Katerina Tzigotzidou Innehållsförteckning VIDAR VÅRDCENTRAL... 1 Vad utmärker Vidar Vårdcentral?... 1 Hur listar jag mig som husläkarpatient?...

Läs mer

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-08-28 P 13 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Thomas Österberg p [XX] Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna 1 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Personalstrategiska avdelningen Mats Sternhag Minnesanteckningar 1 2012-04-23 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) (S) (M) (M) Margareta Åkerberg

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) (S) (M) (M) Margareta Åkerberg 1 (10) Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö Datum Tid 14.00 15.45 Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter Inger Akalla Ordförande (KD) (S) Margareta Åkerberg Petra Larsson Jane

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2013 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2013 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Tommy Sandegran TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, P 7 1 (7) HSN 1404-0543 Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport

Läs mer

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård HSNNYTT 05/15 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April E-tjänsterna frigör resurser Utveckling av organisation för onkologisk

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 1 (3) HSN 1105-0509 Handläggare: Britt Fälth Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 8 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-02 1 (2) HSN 1406-0721 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-17, p [xx] Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Landstingets ledningskontor. Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län

Landstingets ledningskontor. Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län Bakgrund Agenda Sammanhållen journalföring Vad är NPÖ Vilka är anslutna? Vad krävs för att få/kunna

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det?

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? ewa.jerilgard@cehis.se Dagens nyheter vintern 2012 Drygt 200 vårdenheter allt från sjukhus till vårdcentraler

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater HSN 2008-09-02 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Hälso- och sjukvårdsdirektören 2008-07-25 HSN 0807-0913 LS 0804-0372 Handläggare: Bengt Haglund Yttrande över motion av Lena-Maj Anding

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn.

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn. 1 (4) Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2015-02-03 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-18 PaN 1210-04469-52 K 2852-2012 HSN 1210-1310 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

Vårdmarknad och företagsklimat

Vårdmarknad och företagsklimat Vårdmarknad och företagsklimat Stockholms läns landsting Projektet Företagande Ida Nyström 2012 Stockholms läns landsting Innehåll SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 METOD OCH DATA... 4 LEVERANTÖRER, AVTAL

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum

Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum Dokumentkategor i Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum Komplettering till ansökan Rehabteam Hjälbo HSNG 2015-00529 Marika Fixell HSN 2015-05-25 Begäran om komplettering till tidigare ansökan

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder 1 (8) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder Datum Tid 13.30 15.30 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande, jäv 71 (FP Jessica Ericsson 1:e

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen Närståendepolicy Policy för närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk vård Psykiatrin antar utmaningen Under de senaste tjugofem åren har det pågått ett målmedvetet arbete med att minska den psykiatriska

Läs mer

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-12-03 LS 1310-1342 Landstingsstyrelsen Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om starta en rullande röntgen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:44 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Reviderad budget 2006 Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsrådsberedningen lämnar förslag på reviderad budget

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Delredovisning uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården

Delredovisning uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården KKV2000, v1.1, 2010-05-05 2011-05-13 Dnr 314/2011 1 (8) Delredovisning uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården S2009/5070/FS Lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, infördes januari 2009

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge?

Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge? Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge? Fokus på smärta i rörelseorganen Raija Tyni-Lenné, PhD, MSc, PT Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska Institutet Smärta i rörelseorganen den

Läs mer

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre överblick ännu bättre vård ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre helhet införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

Förslag till tilläggsuppdrag avseende första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och unga

Förslag till tilläggsuppdrag avseende första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och unga Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-05 1 (5) HSN 1303-0365 Handläggare: Kristina Laurell Laroussi Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 5 Förslag till tilläggsuppdrag avseende

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö 1/2015 1-18 1 (13) Sammanträde i Datum Tid 16.45-16.55 Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) Margaretha Åkerberg 1:e vice ordförande (S) Petra Larsson 2:e vice ordförande

Läs mer

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning 1 i sammanfattning 2 i sammanfattning innehåller delarna: 3 9 16 24 30 35 Uppdrag, mål och styrning Ekonomi Hälso- och sjukvård Kollektivtrafik Regionplanering Kultur 38 Mer om 3 Uppdrag, mål och styrning

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret mars 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 27 mars Meddelande Förlängning av avtal för skolskjuts och turbundna resor Tilläggsanslag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden 2014-2015 Avsägelse av uppdrag

Läs mer

Intensivträning för barn med autismspektrumsyndrom

Intensivträning för barn med autismspektrumsyndrom HSNNYTT 07/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Oktober Nu startar årets influensakampanj Den 21 oktober startar årets

Läs mer

Kompetenslyftet ehälsa

Kompetenslyftet ehälsa Kompetenslyftet ehälsa Januari 2011 december 2013 Slutrapport Ann-Marie Bönström, Projektledare Bakgrund Användning av IT-stöd inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren ökat mycket snabbt och

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län

Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-03-27 Diarienummer: HSN 1303-0394 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anders Nettelbladt 08-123 13 250

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Psykiatricentrum Södertälje och primärvården i Nykvarn, Salem och Södertälje

Samverkansöverenskommelse mellan Psykiatricentrum Södertälje och primärvården i Nykvarn, Salem och Södertälje Samverkansöverenskommelse mellan Psykiatricentrum Södertälje och primärvården i Nykvarn, Salem och Södertälje Parter och giltighet... 1 Bakgrund... 1 Syften och mål med samverkan... 2 Åtagande... 2 Parternas

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Capio i Almedalen 2015

Capio i Almedalen 2015 Capio i Almedalen 2015 Modern Medicin Modern Organisation Modernt Ledarskap Välkommen att möta Capio i Almedalen Capios ledning och medarbetare finns på plats mitt i Visby och vi vill dela med oss av våra

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer