HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten"

Transkript

1 HSNNYTT 03/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING April Nya regler för hur högkostnadskortet ska stämplas De förändrade reglerna innebär också att det finns nya högkostnadskort. u Läs mer på sid 2 Avsiktsförklaringar om verksamheten vid akutsjukhusen Avsiktsförklaringar beträffande verksamhetsinnehållet vid flera av länets akutsjukhus har anmälts till Hälso- och sjukvårdsnämnden. u Läs mer på sid 4 Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 1 april 2014 att Cancerupplysningen ska bli en del av Regionalt cancercentrum Stockholm- Gotland. Idag finns tjänsten på Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset. Uppdraget är att besvara frågor om cancer och att ge psykosocialt stöd. I dag besvaras årligen cirka samtal och cirka mejl. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sammanträdet den 1 april 2014 att Cancerupplysningen ska bli en del av Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland. Enligt den beslutade planeringen ska överflyttningen vara genomförd i höst. Fler vaccinerade sig mot säsongsinfluensan Antalet vaccinerade har ökat under influensasäsongen 2013/2014. Bland personer 65 år eller äldre har antalet vaccinerade ökat med ca personer. u Läs mer på sid 5 Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten till medicinsk information från andra vårdgivare. u Läs mer om hur du ansluter till Nationell patientöversikt (NPÖ) på sid 7 Motiven till beslutet är flera, bland annat att en överflyttning gör det möjligt för cancerupplysningen att använda den tekniska plattform som används av 1177 Vårdguidens telefonrådgivning. Med hjälp av 1177 Vårdguiden kan det också bli möjligt att ta emot samtal utanför kontorstid. Vidare kommer tjänsten tack vare överflyttningen bli mer tillgänglig för länets befolkning, då den kommer att kunna marknadsföras mer effektivt. Enligt planen ska Cancerupplysningens informationscentrum finnas kvar på Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset. HSN Ansvarig handläggare: Torsten Ibring

2 Vårdutbud M M BVC Skarpnäck stänger Den 30 april 2014 stängde BVC Skarpnäck på egen begäran. Ett informationsbrev samt blankett för att välja ny BVC kommer att skickas till alla föräldrar som har listade barn på mottagningen. Kontaktperson: Carl-Henrik Mattsson, Järna vårdcentrals filial i Hölö avseende BVC och DSK-mottagning upphör 1 oktober 2014 Sjukvårdsutskott Söder har beslutat att godkänna förtida upphörande av tilläggsavtal om filial med Järna vårdcentral Aleris AB, avseende barnavårdscentral och distriktssköterskemottagning i Hölö, från och med 1 oktober Kontaktperson: Maria Thafvelin, Driftstart för vårdval neurologi den 1 april 2014 Vårdvalet omfattar specialiserad neurologi i öppenvård som inte kräver akutsjukhusens resurser eller som ska utföras av primärvården. Högspecialiserad och sällan förekommande vård hör till akutsjukhusen och vård som ska utföras av specialist i allmänmedicin till primärvården. Neurofysiologisk vård kommer att tillhöra vårdvalet för kliniskt neurofysiologi. Mer information finns på Vårdgivarguiden, Sökväg: AvtalUppdrag/Vardomraden/Vardval-Stockholm/ Specialiseradneurologi-i-oppenvard/ Förteckning på godkända vårdgivare finns på Vårdgivarguiden, Sökväg: AvtalUppdrag/Vardomraden/Godkanda-vardgivare/ Dokument/ Specialiserad-neurologi---godkanda-vardgivare/ Kontaktperson: Thomas Österberg, Tre månader med nya stämplingsregler Sedan årsskiftet har patienter rätt att få ett besök stämplat i högkostnadskortet direkt vid besökstillfället, även då patienten väljer att betala med faktura. Du har väl inte missat de nya högkostnadskorten? De nya stämplingsreglerna innebär att en stämpel i högkostnadskortet inte längre kan ses som en bekräftelse på att patienten har betalat patientavgiften för ett besök. Kanske har du sedan den nya regeln infördes mött patienter som tror att stämpeln fortfarande kan ses som ett bevis på att avgiften är betald och därför vill få en obetald faktura makulerad? Som stöd för tillämpningen av den nya regeln har nya högkostnadskort tagits fram. På det nya kortet kan du som vårdgivare markera om patienten har betalat besöket kontant eller om patienten valt att få en faktura för besöket. Med det nya högkostnadskortet kan det även bli enklare för patienten att förstå att stämpeln inte utgör ett kvitto på betalning. vändigt för att du som vårdgivare ska kunna återbetala eller makulera en patientavgift efter det att ett frikort utfärdats. När ett frikort utfärdas är det är därför viktigt att du som vårdgivare ger tillbaka högkostnadskortet till patienten och informerar om varför patienten ska spara högkostnadskortet. Du kan beställa de nya högkostnadskorten via Högkostnadskortet behövs vid återbetalning av patientavgift Högkostnadskortet berättigar inte bara till ett nytt frikort om man tappar frikortet. Det kan också vara nöd- 2 HSN nytt 03/14

3 Innehåll Kunskap lönar sig En mycket viktig faktor för att vården ska fungera smidigt är att det finns en viss kunskap hos patienterna och deras närstående. Till exempel kunskap om vart de kan vända sig för att hamna rätt i vården och för att få råd, stöd och information när sjukdom och olyckshändelser inträffar. Det är också positivt att alltfler patienter kommer pålästa till doktorn eftersom det kan underlätta dialogen i patientmötet och bidra till att öka patientens delaktighet i vård och behandling. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har arbetat mycket med att tillhandahålla kanaler där patienter kan söka den kunskap de känner att de behöver inför eller efter mötet med vården Vårdguiden är en numera mycket väl etablerad kanal som kompletteras av en gratistidning till alla hushåll i länet samt en sjukvårdsrådgivning/-upplysning per telefon. Ytterligare en telefontjänst är Cancerupplysningen som riktar sig framför allt till cancerpatienter och deras närstående. Den har sedan drygt trettio år tillbaka drivits av Radiumhemmet vid Karolinska Universitetssjukhuset. Denna tjänst kommer nu enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att föras över till nämndens förvaltning. Beslutet är mycket positivt då det ökar möjligheterna att utveckla tjänsten med hjälp av 1177 Vårdguidens resurser. Resultatet torde bli att vi får en ännu bättre rådgivnings- och upplysningstjänst för en utsatt patientgrupp. På den nya webbplatsen, Vårdgivarguiden, kommer vi att samla det mesta av den information och kunskap länets landstingsfinansierade vårdgivare behöver. u Vårdutbud mm BVC Skarpnäck stänger 02 Järna vårdcentrals filial i Hölö avseende BVC- och DSK-mottagning upphör 02 Driftstart för vårdval neurologi den 1 april Tre månader med nya stämplingsregler 02 u Ledare Kunskap lönar sig 03 u HSN Information Verksamhetsinnehåll vid länets akutsjukhus 04 Utveckling av hälso- och sjukvården i Haninge 05 Upphandling 05 u Artiklar och notiser Fler vaccinerade sig 05 Miljöklassificering av läkemedel har uppdaterats 06 Safaristudien 06 Anslut till Nationell patientöversikt 07 u Observera! Utbildning i Mina vårdkontakter 08 Utbildningar för att behandla lätt och medelsvår psykisk ohälsa 08 Processen för fördjupade uppföljningar och revisioner utvecklas 08 Men i mötet mellan patienten och vården finns förvisso två parter. Och det är lika viktigt att personalen inom vården har möjlighet att på ett smidigt sätt komma åt den kunskap och information de behöver i sitt arbete. Förvaltningen lägger därför också ner stora resurser på den delen i form av bland annat en rad olika utbildningar riktade till personal inom vården. Bara i detta nummer av HSN-nytt finns ett par utbildningar att anmäla sig till! Vi anordnar dessutom en rad seminarier och informationsmöten kring olika frågor och ser dessa tillfällen som viktiga arenor för dialog med er som arbetar i vården. Sist, men inte minst, har vi anstängt oss mycket för att uppdatera och utvecka vår webbplats för vårdgivare. På den nya webbplatsen, Vårdgivarguiden, kommer vi att samla mycket av den kunskap och information länets landstingsfinansierade vårdgivare behöver. Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Handlingarna till Hälso- och sjukvårdsnämnden finns på: Sökväg: Politik/Politiska organ/hälsooch sjukvårdsnämnden Ansvarig utgivare: Catarina Andersson Forsman Redaktion: Anette Karlsson Telefon: , Foto: Denny Lorentzen, Anna Molander, Oskar Lorentson, Mostphotos HSN nytt 03/14 3

4 HSN information 1 april 2014 Verksamhetsinnehåll vid länets akutsjukhus Framtidsplanen för hälso- och sjukvården innebär stora förändringar för samtliga akutsjukhus. Vården byggs ut för att vård som inte kräver akutsjukhusets resurser ska kunna ske utanför akutsjukhusen. Nya Karolinska Solna påverkar verksamhetsinnehållet för alla akutsjukhus. Den cancerplan som landstingsfullmäktige fastställt har liksom befolkningsökningen stor betydelse. Avsiktsförklaringar anmäldes i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 april 2014 och nämnden beslutade att lägga anmälan till handlingarna. I Framtidsplanen andra steget i genomförandet som behandlades av landstingsfullmäktige i juni 2013 finns inriktningen för vilken vård som ska bedrivas på de olika akutsjukhusen. I anslutning till detta behandlade landstingsfullmäktige även ett särskilt ärende beträffande inriktning av vården på Karolinska Universitetssjukhuset. Dessa beslut har varit en förutsättning i arbetet tillsammans med akutsjukhusen. Avsiktsförklaringar pekar mot målen För att beskriva målen för vårdinnehåll och volymer för de olika akutsjukhusen har Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård (PFHS) och sjukhusledningarna gemensamt arbetat fram avsiktsförklaringar. I arbetet har även hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltagit. Målbilden kommer successivt att bearbetas och detta kommer att dokumenteras i regelbundna uppdateringar. Uppdragen fastställs i avtalsprocessen Akutsjukhusens slutliga uppdrag fastställs i den ordinarie avtalsprocessen mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och respektive akutsjukhus. Nämnden kommer att ta ställning till utformningen av det slutliga uppdraget för respektive akutsjukhus i samband med beslut om respektive sjukhus vårdavtal. Landstingsfullmäktige fastställer sedan uppdraget i ägardirektiv när det gäller de landstingsägda akutsjukhusen. Beslutade avsiktsförklaringar Gemensamma avsiktsförklaringar har tagits fram för Södertälje Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB och Norrtälje sjukhus, det sistnämnda i samverkan med Vård och omsorgsförvaltningen i Norrtälje. I avsiktsförklaringarna finns beskrivet hur samverkan ska ske mellan PFHS och akutsjukhusen. Samverkan omfattar stöd för förändringsarbete, rutiner för uppdragshantering, uppföljning, riskanalys och riskhantering samt kommunikationsarbete. Karolinska Universitetssjukhuset För Karolinska Universitetssjukhuset pågår en precisering av verksamhetsinnehållet med utgångspunkt i Landstingsfullmäktiges inriktningsbeslut i juni Detta kommer att ligga till grund för en avsiktsförklaring för Karolinska Solna och Huddinge. S:t Görans Sjukhus AB Motsvarande belysning av verksamheten har genomförts för Capio S:t Görans Sjukhus AB. Deras avtal sätter ramarna för hur deras verksamhet kan förändras. Stockholms läns sjukvårdsområde Arbete har också inletts med en gemensam avsiktsförklaring för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). HSN I ärendet bifogade avsiktsförklaringar ses målbilden för respektive akutsjukhus verksamhetsinnehåll och volymer 2015 till Ansvarig handläggare: Anders Olsson 4 HSN nytt 03/14

5 HSN information 1 april 2014 Utveckling av hälso- och sjukvården i Haninge Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att ställa sig bakom redovisad inriktning på vården i Haninge. Förslaget innebär en satsning på vården i Haninge med omnejd. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under hösten 2013 tillsammans med Haninge kommun analyserat behovet av vilken sjukvård som bör finnas i kommunen. Haninge kommun vill aktivt bidra till att stärka vårdsamverkan med landstinget. Kommunen ser positivt på samlokalisering och kommer utreda förutsättningarna för samlokalisering av kommunal verksamhet med sjukvården. Haninge Centrum utgör en av de regionala stadskärnorna i den regionala utvecklingsplanen RUFS. Den önskvärda inriktningen på vården i Haninge och angränsande områden innebär i korthet att den geriatriska vården ska utvecklas, att det ska bli möjligt för fler vårdgivare att etablera sig i området samt att den närakut som idag finns vid Handens sjukhus kan utvecklas. Behovsanalyser visar att vårdbehoven ökar främst inom geriatrik och övrig sluten somatisk vård. Fram till 2020 kommer behovet av geriatriska vårdplatser att öka från dagens 50 vårdplatser till 70 vårdplatser Om det är möjligt att samla olika typer av vård på en och samma plats i området ger det goda förutsättningar för utveckling av en nätverkssjukvård enligt Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. HSN Ansvarig handläggare: Anders Olsson Upphandling Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade: u om leverantör i upphandling av ortopedteknisk verksamhet i Stockholms läns landsting. HSN Skicka in dina idéer och bidra till en bättre vård Har du en idé som kan förbättra vården i Stockholm? Då kan du kontakta Idérådet. Stockholms läns landsting har skapat ett Idéråd dit patienter, företagare och anställda inom vården kan lämna sina idéer om hur hälso- och sjukvården i länet kan förbättras. Idérådet tar emot idéer om nya tjänster, processer och organisatoriska lösningar. Förhoppningen är att Idérådet ska bidra till att innovationskraften i vården ökar. Idérådet tar emot och bedömer idéer som kan utveckla och förnya vården, vilket på sikt ska leda till att hälsan hos länets invånare förbättras, säger Isis Amer-Wåhlin som är ordförande i Idérådet. Gå in på och lämna ditt förslag. Där finns också mer information om Idérådets arbete. Säsongsinfluensan: Fler vaccinerade sig mot säsongsinfluensa Influensasäsongen 2013/2014 börjar nu gå mot sitt slut. Vaccinationskampanjen, som sedan 1 mars bara omfattat gravida, avslutas nu helt. Influensan har varit mildare än de två senast föregående säsongerna. för yngre riskgrupper har antalet vaccinerade ökat, personer bland de med kronisk sjukdom, jämfört med , och st bland gravida, jämfört med 943 under den föregående säsongen. Toppen inföll vecka 8 9 och sedan dess har en markant minskning av antalet fall skett. Att säsongen varit mildare beror bland annat på att fler varit vaccinerade än under föregående år. Bland personer 65 år eller äldre har antalet vaccinerade ökat med ca personer till nästan vaccinerade. Även HSN nytt 03/14 5

6 Artiklar & notiser Miljöklassificering av läkemedel har uppdaterats En ny uppdaterad upplaga av broschyren Miljöklassificerade läkemedel finns nu att beställa kostnadsfritt via mejladressen Till broschyren finns även ställ i papp som rymmer ungefär 50 broschyrer. Informationen finns också elektroniskt på Antalet klassificerade substanser har sammanlagt utökats med omkring 80 nya substanser sedan år Några substanser har också fått ändrad klassificering då riktlinjerna för bedömning av bioackumulation och toxicitet för antibiotika har ändrats. I den elektroniska versionen på Janusinfo uppdateras miljöklassificeringen kontinuerligt. Att verka för att sänka halten av de mest miljöbelastande läkemedelssubstanserna i naturen är en betydelsefull del av landstingets miljöarbete. I detta arbete ingår att bedöma och klassificera läkemedel efter deras påverkan på miljön. Klassificering sker både av läkemedelssubstansernas miljöfarlighet, det vill säga deras inneboende förmåga att kunna påverka miljön, och av den miljörisk substanserna medför vid användning i nuvarande omfattning. Kontaktperson: För bättre psykisk hälsa och återgång i arbete: Safari-studien Forskningsprojektet SAFARI Stockholm vänder sig till personer som sedan kortare tid är sjukskrivna på grund av lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Studien ska utvärdera två olika modeller för rehabilitering, nämligen psykoterapiformen Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång (ADA). Alla sjukskrivna som medverkar i studien bidrar till att öka kunskapen om hur människor drabbade av psykisk ohälsa fortare kan gå tillbaka till arbetet. SAFARI-studien är ett forskningsprojekt inom regeringens REHSAM-satsning. Studien genomförs i samarbete mellan sjukvårdshuvudmän och forskare inom Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Landstinget Västmanland. Det samordnas av Stockholms läns landsting. Slutrapporten ska lämnas hösten För mer information: 6 HSN nytt 03/14

7 Artiklar & notiser Anslut till Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt, NPÖ, är ett verktyg för sammanhållen journalföring där vårdgivare tillgängliggör sina journaluppgifter för varandra. Förutsättningen är att både den vårdgivare som tillgängliggör journaluppgifter och den som tar del av dessa har ingått avtal om, och är ansluta till, den sammanhållna journalen. Att ansluta till NPÖ är en process i fem steg: u Vårdgivaren fattar beslut om anslutningen ska vara som producent, som konsument eller både och. Som producent tillgängliggör man delar av sin journalinformation till andra vårdgivare, som konsument tar man del av journalinformation som upprättats hos andra vårdgivare. u Vårdgivaren skriver avtal med Inera. u Vårdgivaren säkrar att personal och patienter får information om sammanhållen journalföring och vad det innebär. Information om vad som gäller finns på u Systemförvaltaren gör förberedelser i journalsystemet och i den elektroniska katalogen, EK. u Vårdpersonalen kan använda NPÖ i patientmötet. Det tar en till två månader från beslut tills man kan börja använda NPÖ, beroende på vårdgivarens storlek. Hjälp finns på Vårdgivarguiden.se Material finns på Vårdgivarguiden För att göra anslutningsprocessen så smidig som möjligt finns material på Där finns översiktlig introduktion för ledning och verksamhetschefer, checklista för införandeansvariga och lathundar för systemförvaltare. På Vårdgivarguiden finns också informationsmaterial för personal och patienter. Det kan användas som det är men det kan också vara förlaga för ett material anpassat till den egna verksamheten. Mer information: Nyttor med NPÖ Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten till medicinsk information från andra vårdgivare. Vårdövergångar blir effektivare när information finns tillgänglig direkt och antalet fax- och telefonförfrågningar om patienter från andra vårdgivare minskar. HSN nytt 03/14 7

8 Observera! Utbildningar för att behandla lätt och medelsvår psykisk ohälsa Primärvården inbjuds att ansöka till basutbildning respektive legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Karolinska Institutet anordnar utbildningarna och de finansieras av hälso- och sjukvårdsförvaltningen genom den nationella rehabiliteringsgarantin. Antalet utbildningsplatser är begränsat och anställda på husläkarmottagningar kommer att prioriteras. Mer information Mer information och anmälningsblankett: fram till den 15 april Därefter hittas den på Eventuella frågor besvaras av Annikka Klemi Haraldsson, Karolinska Institutet, e-post: Processen för fördjupade uppföljningar och revisioner utvecklas Ett Revisionsteam har bildats inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att utveckla arbetet med revisioner*. De främsta fokusområdena för revisioner är patientsäkerhet och kvalitet samt korrekt ekonomisk ersättning. Teamet gör bedömningar om det ska göras en revision när avvikelser i den ordinarie uppföljningen inte kan förklaras. Men också frågor och tips från personer utanför förvaltningen kan göra att teamet initierar en fördjupad uppföljning eller revision. Fördjupade uppföljningar och revisioner kommer att innebära att hälsooch sjukvårdsförvaltningens medarbetare i högre grad än tidigare blir engagerade i detta högintressanta och viktiga arbete. *Systematiska genomgångar av en verksamhet då förvaltningen saknar möjlighet att ta in kunskap på annat sätt. Utbildning i Mina vårdkontakter Nu kan du anmäla dig till utbildningar i hur du använder Mina vårdkontakter. Nytt för 2014 är repetitionsutbildningar för dig som tagit över som administratör efter någon som slutat eller för dig som gått utbildning men behöver repetition. Läs mer och anmäl dig på under Kurser. Fler utbildningar och utbildningstillfällen läggs upp under våren. Konferens om bättre liv för äldre sjuka Välkommen du som är verksamhetsansvarig inom geriatrik, husläkarmottagning, ASiH, akut somatik och kvälls- och nattpatrull. (Om du deltagit på analyskonferenser eller SÄBO-konferens har du redan tagit del av det vi kommer att prata om.) Under eftermiddagen får du information om den nationella överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre och hur den omsätts i praktiken i bland annat Hägersten/Liljeholmen och Tyresö. Du får också ta del av analyser av vårdflöden i länet. Dag: Torsdagen den 10 april Tid: Plats: Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63 Anmälan till: Information och frågor: 8 HSN nytt 03/14

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-14 1 (5) HSN 1109-0965 Handläggare: Irma Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 3 Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Karlsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-18 Reviderat 2016-02-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 13 1 (5) HSN 1404-0542 Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist Information för medarbetare Innehåll Varför e-frikort? Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-26 1 (6) HSN 1301-0038 Handläggare: Stefan Strandfeldt Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 3 Fastställande av vårdvolymer och ersättning

Läs mer

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anette Karlsson (LSF) Charlotta Munter (HSF) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-06-20 1 (4) HSN 2017-0622 Svar på skrivelse från

Läs mer

Tjänsteskrivelse HSN 2016/ mars 2017

Tjänsteskrivelse HSN 2016/ mars 2017 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gunnar Ramstedt Chefläkare/it-strateg Tjänsteskrivelse HSN 2016/409 21 mars 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden Ineras ramverk för invånares åtkomst till journalen Anpassning

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-24 1 (5) HSN 1211-1415 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 3 Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016

Läs mer

Sammanträde med Sjukvårdsstyrelse norr

Sammanträde med Sjukvårdsstyrelse norr 1 ( 19) Sammanträde med Datum för justering: 2017-06-13 Hans Andersson (L) Christina Enocson-Mårtensson (S) Plats Roslagssalen, Landstingshuset Närvarande ledamöter Hans Andersson (L) (ordförande) Lotta

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr 1 (11) Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr Datum Tid Plats Torsdagen den 15 december 2016 14.00 15.45 Mälarsalen, landstingshuset Ledamöter (L) (S) (KD) (V) (S) Hans Andersson Lotta Lindblad-Söderman

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:37 LS 0912-1036 1 (1) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m.fl. (S) om förebyggande insatser mot prostatacancer Föredragande landstingsråd: Lars Joakim

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) 2011-03-23 LS 0912-1036 Dnr, Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 1 1-04- 1 2 * 03 1 I Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S)

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (8) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.20 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Sjukvårdsstyrelse Norr PROTOKOLL 2014-11-06 8/2014 1-12 Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Datum Torsdagen den 6 november 2014 Tid 14.00 15.30 Plats Ledamöter Mälarsalen, Landstingshuset (M) Lotta Lindblad-Söderman

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster enligt lagen om offentlig upphandling, och tillfällig förlängning av befintliga avtal

Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster enligt lagen om offentlig upphandling, och tillfällig förlängning av befintliga avtal Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-31 1 (5) HSN 2017-0668 HSN 1412-1663 Handläggare: Therese Löfqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (4) HSN 1511-1378 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 36 Antagande av leverantör - upphandling av öppen-

Läs mer

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet 1 (8) Anvisning för e-tjänsten Journalen Version 1.5 Beslutande: Ansvarig: Handläggare: Chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Chefläkare, vårdgivare Birgitta Cornelius, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Återföring angående ofullständig adresserade försändelser

Återföring angående ofullständig adresserade försändelser Handläggare: Louise Skantze 1 (4) PAN 2015-12-01 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-11-02 PaN V1311-05209-55 Återföring angående ofullständig adresserade försändelser Ärendet Förvaltningen återkommer i ett ärende

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1221 Landstingsstyrelser» LANDSTINGSSTYRELSEN 13-TI-1 9 00031" Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Läs mer

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 14 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Malin Rydberg Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr Utvecklingsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-4461 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Läs mer

Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering av omställningsavtal för Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB

Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering av omställningsavtal för Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2016-08-11 1 (2) HSN 2016-3077 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Piret Kaaman-Lepisk 2016-08-30, p 6 Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr 1 (5) Sjukvårdsstyrelse Norr PROTOKOLL 2015-06-11 5/2015 52-65 Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Datum Tid Plats Torsdagen den 11 juni 2015 13.00 16.00 Nya Karolinska sjukhuset Ledamöter (KD) (MP) (V)

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT/TILLÄGG 2014-11-25 LS 1409-1068 Ärende 6 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Läs mer

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun SID 1 (10) Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska NPÖ ansvarig Gäller från, rev 2015-08-14 Cecilia.linde cecilia.linde@solna.se Paulina Terävä paulina.terävä@solna.se Riktlinjer som gäller

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder 1 (9) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder Datum Tid 13.30 15.30 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (FP) (S) Jessica Ericsson Adriana

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem - Specialiserad palliativ slutenvård

Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem - Specialiserad palliativ slutenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-05-22 p 4 1 (7) Handläggare: Marite Sandström Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem - Specialiserad palliativ

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-12 Agenda 13 15 Inledning och status Om hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Införande

Läs mer

Öppnande av principärendet (Ofullständigt adresserade försändelser)

Öppnande av principärendet (Ofullständigt adresserade försändelser) Handläggare: Louise Skantze 1 (3) PAN 2016-09-06 P 6 2016-08-18 PaN V1311-0520-55 Öppnande av principärendet (Ofullständigt adresserade försändelser) Ärendet Den 3 juni 2014 behandlades ett principärende

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsutskott söder

Sammanträde i sjukvårdsutskott söder 1 (6) Sjukvårdsutskott Söder Sammanträde i sjukvårdsutskott söder Datum Tid 14.50 15.10 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (L) Jessica Ericsson 1:e vice ordförande

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset

Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset Ägarutskottet 2005-09-28 3 Bilaga 2 Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska universitetssjukhuset skall ansvara för landstingets riksoch regionsjukvård (exkl ögonsjukvård och

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder 1 (8) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder Datum Tid 13.30 14.45 Plats Södertälje sjukhus, Styrelserummet, Hus 10, plan 3 Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (FP) Ninos

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (7) HSN 1511-1379 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 35 Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-14 1 (6) HSN 1204-0539 Handläggare: Tore Broström Ewa Dagergård Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för rehabilitering vid långvarig

Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för rehabilitering vid långvarig Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 1211-1348 Handläggare: Anne-Marie Norén Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 3 Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson Programberedning 6-4/2017 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar Datum Tid 14.00-16.00 Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) (L) (C) (MP) (V) Maria

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av medicinsk radiologi

Antagande av leverantör - upphandling av medicinsk radiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-31 1 (9) HSN 1509-1074 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-05-16 Antagande av leverantör - upphandling av medicinsk radiologi

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0619 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 3/2017 1 (10) Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö Datum Tid 14.15-15.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (M) (KD) (S) (S) (S) (MP) (V) Inger Akalla

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Förvaltningen Eva Lestner HSN 2008-12-16 p 16 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2008-11-28 HSN 0804-0605 Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Ärendet I detta ärende framläggs förslag till godkännande av

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm 1 (6) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid Studiebesök kl. 10.00 11.00 Sammanträde kl. 11.00-12.00 Plats KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm Ledamöter (KD) Stig

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av klinisk laboratoriemedicin

Antagande av leverantör - upphandling av klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-01 1 (6) HSN 1507-0911 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-03-21 Antagande av leverantör - upphandling av klinisk laboratoriemedicin

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Motion 2017:14 av Lars Harms Ringdahl, Susanne Nordling m.fl.

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Motion 2017:14 av Lars Harms Ringdahl, Susanne Nordling m.fl. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Yvonne Lettermark TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-10-13 Hälso-och sjukvårdsnämnden 2017-11-21 1 (3) HSN 2017-1201 Yttrande över motion 2017:14 av Lars Harms- Ringdahl,

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget Framtidens hälso- och sjukvård Andra steget Sidan 2 Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms län ha fått ytterligare 350 000 invånare. Jämfört med 2010 är det en befolkningsökning

Läs mer

Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen

Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1220 Landstingsstyrelse»- LANDSTINGSSTYRELSEN 13-11- 1 9 00 03 1 Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta

Läs mer

Telefon: Fax: E-post:

Telefon: Fax: E-post: 1 (6) Verksamhetsstyrning och stöd Kansli Minnesanteckningar med samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden Datum Tid 09.30-12.00 Plats Landstingssalen, Hantverkargatan 45 1 Inledning Marie Ljungberg

Läs mer

Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning

Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning Sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött (M) INTERPELLATIONSSVAR 2017-02-09 1 (5) LS 2016-1544 Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen

Läs mer

Yttrande över motion 2013:10 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att tillgängliggöra rätten till abort för utländska kvinnor i Stockholms läns landsting

Yttrande över motion 2013:10 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att tillgängliggöra rätten till abort för utländska kvinnor i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Isis Amer Wåhlin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 6 1 (3) HSN 1405-0708 Yttrande över motion 2013:10 av Håkan Jörnehed

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45. Thorbjörn Larsson (KD)

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45. Thorbjörn Larsson (KD) 1 (9) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.20 Plats Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) (M) (M) (M) (L) (C) (MP) Thorbjörn Larsson Caroline

Läs mer

Neuro Center S:t Göran bristande information om avgifter m.m.

Neuro Center S:t Göran bristande information om avgifter m.m. Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2014-02-11 P 6 Återföring TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-08 PaN V1208-03386-52 1209-03659-52 1209-03661-50 1210-04308-55 1210-04433-50 HSN 1304-0419 Neuro Center S:t Göran bristande

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö 2/2015 19-32 1 (11) Sammanträde i Datum Tid 16.40-16.50 Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) Margaretha Åkerberg 1:e vice ordförande (S) Petra Larsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Regelbok för specialiserad öron- näsa- halssjukvård i öppenvård

Regelbok för specialiserad öron- näsa- halssjukvård i öppenvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-05-24 P 4 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-04-18 HSN 1101-0071 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad öron- näsa- halssjukvård

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:36 LS 0910-0865 1 (3) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:29 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-10-15 Dnr 416/2014 1 (5) Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem Konkurrensverkets beslut Kravet på anslutning som

Läs mer

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan Vidar Vårdcentral Med fokus på det friska hos människan Fotograf: Katerina Tzigotzidou Innehållsförteckning VIDAR VÅRDCENTRAL... 1 Vad utmärker Vidar Vårdcentral?... 1 Hur listar jag mig som husläkarpatient?...

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar i Stockholms län HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-06-19 p 19 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Rune Holmsen Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar i Stockholms län Ärendebeskrivning

Läs mer

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-08-28 P 13 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Thomas Österberg p [XX] Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning

Läs mer

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vård för äldre i Stockholms län Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-11-28 Antal äldre i Stockholms län -2015 65 år och äldre 346 617 personer 15, 7 % av befolkningen 80 år och

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 1 (3) HSN 1105-0509 Handläggare: Britt Fälth Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 8 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst HSN, Psykiatri Nordväst HSN, Norra Stockholms Psykiatri, Psykiatri Södra samt Psykiatricentrum Södertälje

Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst HSN, Psykiatri Nordväst HSN, Norra Stockholms Psykiatri, Psykiatri Södra samt Psykiatricentrum Södertälje Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-11-01 1 (3) HSN 1211-1327 Handläggare: Mats Nilsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-12-19 Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst HSN, Psykiatri

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen 1 (3) FÖRSLAG 2013:92 LS 1209-1220 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder 1 (12) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder Datum Tid 13.30 15.00 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (L) Jessica Ericsson 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder 1 (6) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder Datum Tid 13.30 15.00 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (FP) (S) Jessica Ericsson Adriana

Läs mer

Särskilt avtal avseende behandling med intravitreala läkemedelsinjektioner vid S:t Eriks Ögonsjukhus

Särskilt avtal avseende behandling med intravitreala läkemedelsinjektioner vid S:t Eriks Ögonsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-15 1 (2) HSN 1506-0814 Handläggare: Piret Kaaman-Lepisk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 12 Särskilt avtal avseende behandling med intravitreala

Läs mer

Förslag till framtida närakutstruktur

Förslag till framtida närakutstruktur Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-07-01 1 (9) HSN 1506-0854 Handläggare: Peter Lundqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 5 Förslag till framtida närakutstruktur Ärendebeskrivning

Läs mer

Mellanlänsavtal med Region Uppsala

Mellanlänsavtal med Region Uppsala Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-23 1 (3) HSN 2016-4697 Handläggare: Anne Lund Jensen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Mellanlänsavtal med Region Uppsala Ärendebeskrivning

Läs mer

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (4) HSN 2017-0302 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna

Läs mer

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-18 1 (5) HSN 1512-1458 Handläggare: Anne Siltamäki Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, p 5 Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer