HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten"

Transkript

1 HSNNYTT 03/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING April Nya regler för hur högkostnadskortet ska stämplas De förändrade reglerna innebär också att det finns nya högkostnadskort. u Läs mer på sid 2 Avsiktsförklaringar om verksamheten vid akutsjukhusen Avsiktsförklaringar beträffande verksamhetsinnehållet vid flera av länets akutsjukhus har anmälts till Hälso- och sjukvårdsnämnden. u Läs mer på sid 4 Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 1 april 2014 att Cancerupplysningen ska bli en del av Regionalt cancercentrum Stockholm- Gotland. Idag finns tjänsten på Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset. Uppdraget är att besvara frågor om cancer och att ge psykosocialt stöd. I dag besvaras årligen cirka samtal och cirka mejl. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sammanträdet den 1 april 2014 att Cancerupplysningen ska bli en del av Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland. Enligt den beslutade planeringen ska överflyttningen vara genomförd i höst. Fler vaccinerade sig mot säsongsinfluensan Antalet vaccinerade har ökat under influensasäsongen 2013/2014. Bland personer 65 år eller äldre har antalet vaccinerade ökat med ca personer. u Läs mer på sid 5 Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten till medicinsk information från andra vårdgivare. u Läs mer om hur du ansluter till Nationell patientöversikt (NPÖ) på sid 7 Motiven till beslutet är flera, bland annat att en överflyttning gör det möjligt för cancerupplysningen att använda den tekniska plattform som används av 1177 Vårdguidens telefonrådgivning. Med hjälp av 1177 Vårdguiden kan det också bli möjligt att ta emot samtal utanför kontorstid. Vidare kommer tjänsten tack vare överflyttningen bli mer tillgänglig för länets befolkning, då den kommer att kunna marknadsföras mer effektivt. Enligt planen ska Cancerupplysningens informationscentrum finnas kvar på Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset. HSN Ansvarig handläggare: Torsten Ibring

2 Vårdutbud M M BVC Skarpnäck stänger Den 30 april 2014 stängde BVC Skarpnäck på egen begäran. Ett informationsbrev samt blankett för att välja ny BVC kommer att skickas till alla föräldrar som har listade barn på mottagningen. Kontaktperson: Carl-Henrik Mattsson, Järna vårdcentrals filial i Hölö avseende BVC och DSK-mottagning upphör 1 oktober 2014 Sjukvårdsutskott Söder har beslutat att godkänna förtida upphörande av tilläggsavtal om filial med Järna vårdcentral Aleris AB, avseende barnavårdscentral och distriktssköterskemottagning i Hölö, från och med 1 oktober Kontaktperson: Maria Thafvelin, Driftstart för vårdval neurologi den 1 april 2014 Vårdvalet omfattar specialiserad neurologi i öppenvård som inte kräver akutsjukhusens resurser eller som ska utföras av primärvården. Högspecialiserad och sällan förekommande vård hör till akutsjukhusen och vård som ska utföras av specialist i allmänmedicin till primärvården. Neurofysiologisk vård kommer att tillhöra vårdvalet för kliniskt neurofysiologi. Mer information finns på Vårdgivarguiden, Sökväg: AvtalUppdrag/Vardomraden/Vardval-Stockholm/ Specialiseradneurologi-i-oppenvard/ Förteckning på godkända vårdgivare finns på Vårdgivarguiden, Sökväg: AvtalUppdrag/Vardomraden/Godkanda-vardgivare/ Dokument/ Specialiserad-neurologi---godkanda-vardgivare/ Kontaktperson: Thomas Österberg, Tre månader med nya stämplingsregler Sedan årsskiftet har patienter rätt att få ett besök stämplat i högkostnadskortet direkt vid besökstillfället, även då patienten väljer att betala med faktura. Du har väl inte missat de nya högkostnadskorten? De nya stämplingsreglerna innebär att en stämpel i högkostnadskortet inte längre kan ses som en bekräftelse på att patienten har betalat patientavgiften för ett besök. Kanske har du sedan den nya regeln infördes mött patienter som tror att stämpeln fortfarande kan ses som ett bevis på att avgiften är betald och därför vill få en obetald faktura makulerad? Som stöd för tillämpningen av den nya regeln har nya högkostnadskort tagits fram. På det nya kortet kan du som vårdgivare markera om patienten har betalat besöket kontant eller om patienten valt att få en faktura för besöket. Med det nya högkostnadskortet kan det även bli enklare för patienten att förstå att stämpeln inte utgör ett kvitto på betalning. vändigt för att du som vårdgivare ska kunna återbetala eller makulera en patientavgift efter det att ett frikort utfärdats. När ett frikort utfärdas är det är därför viktigt att du som vårdgivare ger tillbaka högkostnadskortet till patienten och informerar om varför patienten ska spara högkostnadskortet. Du kan beställa de nya högkostnadskorten via Högkostnadskortet behövs vid återbetalning av patientavgift Högkostnadskortet berättigar inte bara till ett nytt frikort om man tappar frikortet. Det kan också vara nöd- 2 HSN nytt 03/14

3 Innehåll Kunskap lönar sig En mycket viktig faktor för att vården ska fungera smidigt är att det finns en viss kunskap hos patienterna och deras närstående. Till exempel kunskap om vart de kan vända sig för att hamna rätt i vården och för att få råd, stöd och information när sjukdom och olyckshändelser inträffar. Det är också positivt att alltfler patienter kommer pålästa till doktorn eftersom det kan underlätta dialogen i patientmötet och bidra till att öka patientens delaktighet i vård och behandling. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har arbetat mycket med att tillhandahålla kanaler där patienter kan söka den kunskap de känner att de behöver inför eller efter mötet med vården Vårdguiden är en numera mycket väl etablerad kanal som kompletteras av en gratistidning till alla hushåll i länet samt en sjukvårdsrådgivning/-upplysning per telefon. Ytterligare en telefontjänst är Cancerupplysningen som riktar sig framför allt till cancerpatienter och deras närstående. Den har sedan drygt trettio år tillbaka drivits av Radiumhemmet vid Karolinska Universitetssjukhuset. Denna tjänst kommer nu enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att föras över till nämndens förvaltning. Beslutet är mycket positivt då det ökar möjligheterna att utveckla tjänsten med hjälp av 1177 Vårdguidens resurser. Resultatet torde bli att vi får en ännu bättre rådgivnings- och upplysningstjänst för en utsatt patientgrupp. På den nya webbplatsen, Vårdgivarguiden, kommer vi att samla det mesta av den information och kunskap länets landstingsfinansierade vårdgivare behöver. u Vårdutbud mm BVC Skarpnäck stänger 02 Järna vårdcentrals filial i Hölö avseende BVC- och DSK-mottagning upphör 02 Driftstart för vårdval neurologi den 1 april Tre månader med nya stämplingsregler 02 u Ledare Kunskap lönar sig 03 u HSN Information Verksamhetsinnehåll vid länets akutsjukhus 04 Utveckling av hälso- och sjukvården i Haninge 05 Upphandling 05 u Artiklar och notiser Fler vaccinerade sig 05 Miljöklassificering av läkemedel har uppdaterats 06 Safaristudien 06 Anslut till Nationell patientöversikt 07 u Observera! Utbildning i Mina vårdkontakter 08 Utbildningar för att behandla lätt och medelsvår psykisk ohälsa 08 Processen för fördjupade uppföljningar och revisioner utvecklas 08 Men i mötet mellan patienten och vården finns förvisso två parter. Och det är lika viktigt att personalen inom vården har möjlighet att på ett smidigt sätt komma åt den kunskap och information de behöver i sitt arbete. Förvaltningen lägger därför också ner stora resurser på den delen i form av bland annat en rad olika utbildningar riktade till personal inom vården. Bara i detta nummer av HSN-nytt finns ett par utbildningar att anmäla sig till! Vi anordnar dessutom en rad seminarier och informationsmöten kring olika frågor och ser dessa tillfällen som viktiga arenor för dialog med er som arbetar i vården. Sist, men inte minst, har vi anstängt oss mycket för att uppdatera och utvecka vår webbplats för vårdgivare. På den nya webbplatsen, Vårdgivarguiden, kommer vi att samla mycket av den kunskap och information länets landstingsfinansierade vårdgivare behöver. Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Handlingarna till Hälso- och sjukvårdsnämnden finns på: Sökväg: Politik/Politiska organ/hälsooch sjukvårdsnämnden Ansvarig utgivare: Catarina Andersson Forsman Redaktion: Anette Karlsson Telefon: , Foto: Denny Lorentzen, Anna Molander, Oskar Lorentson, Mostphotos HSN nytt 03/14 3

4 HSN information 1 april 2014 Verksamhetsinnehåll vid länets akutsjukhus Framtidsplanen för hälso- och sjukvården innebär stora förändringar för samtliga akutsjukhus. Vården byggs ut för att vård som inte kräver akutsjukhusets resurser ska kunna ske utanför akutsjukhusen. Nya Karolinska Solna påverkar verksamhetsinnehållet för alla akutsjukhus. Den cancerplan som landstingsfullmäktige fastställt har liksom befolkningsökningen stor betydelse. Avsiktsförklaringar anmäldes i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 april 2014 och nämnden beslutade att lägga anmälan till handlingarna. I Framtidsplanen andra steget i genomförandet som behandlades av landstingsfullmäktige i juni 2013 finns inriktningen för vilken vård som ska bedrivas på de olika akutsjukhusen. I anslutning till detta behandlade landstingsfullmäktige även ett särskilt ärende beträffande inriktning av vården på Karolinska Universitetssjukhuset. Dessa beslut har varit en förutsättning i arbetet tillsammans med akutsjukhusen. Avsiktsförklaringar pekar mot målen För att beskriva målen för vårdinnehåll och volymer för de olika akutsjukhusen har Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård (PFHS) och sjukhusledningarna gemensamt arbetat fram avsiktsförklaringar. I arbetet har även hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltagit. Målbilden kommer successivt att bearbetas och detta kommer att dokumenteras i regelbundna uppdateringar. Uppdragen fastställs i avtalsprocessen Akutsjukhusens slutliga uppdrag fastställs i den ordinarie avtalsprocessen mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och respektive akutsjukhus. Nämnden kommer att ta ställning till utformningen av det slutliga uppdraget för respektive akutsjukhus i samband med beslut om respektive sjukhus vårdavtal. Landstingsfullmäktige fastställer sedan uppdraget i ägardirektiv när det gäller de landstingsägda akutsjukhusen. Beslutade avsiktsförklaringar Gemensamma avsiktsförklaringar har tagits fram för Södertälje Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB och Norrtälje sjukhus, det sistnämnda i samverkan med Vård och omsorgsförvaltningen i Norrtälje. I avsiktsförklaringarna finns beskrivet hur samverkan ska ske mellan PFHS och akutsjukhusen. Samverkan omfattar stöd för förändringsarbete, rutiner för uppdragshantering, uppföljning, riskanalys och riskhantering samt kommunikationsarbete. Karolinska Universitetssjukhuset För Karolinska Universitetssjukhuset pågår en precisering av verksamhetsinnehållet med utgångspunkt i Landstingsfullmäktiges inriktningsbeslut i juni Detta kommer att ligga till grund för en avsiktsförklaring för Karolinska Solna och Huddinge. S:t Görans Sjukhus AB Motsvarande belysning av verksamheten har genomförts för Capio S:t Görans Sjukhus AB. Deras avtal sätter ramarna för hur deras verksamhet kan förändras. Stockholms läns sjukvårdsområde Arbete har också inletts med en gemensam avsiktsförklaring för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). HSN I ärendet bifogade avsiktsförklaringar ses målbilden för respektive akutsjukhus verksamhetsinnehåll och volymer 2015 till Ansvarig handläggare: Anders Olsson 4 HSN nytt 03/14

5 HSN information 1 april 2014 Utveckling av hälso- och sjukvården i Haninge Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att ställa sig bakom redovisad inriktning på vården i Haninge. Förslaget innebär en satsning på vården i Haninge med omnejd. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under hösten 2013 tillsammans med Haninge kommun analyserat behovet av vilken sjukvård som bör finnas i kommunen. Haninge kommun vill aktivt bidra till att stärka vårdsamverkan med landstinget. Kommunen ser positivt på samlokalisering och kommer utreda förutsättningarna för samlokalisering av kommunal verksamhet med sjukvården. Haninge Centrum utgör en av de regionala stadskärnorna i den regionala utvecklingsplanen RUFS. Den önskvärda inriktningen på vården i Haninge och angränsande områden innebär i korthet att den geriatriska vården ska utvecklas, att det ska bli möjligt för fler vårdgivare att etablera sig i området samt att den närakut som idag finns vid Handens sjukhus kan utvecklas. Behovsanalyser visar att vårdbehoven ökar främst inom geriatrik och övrig sluten somatisk vård. Fram till 2020 kommer behovet av geriatriska vårdplatser att öka från dagens 50 vårdplatser till 70 vårdplatser Om det är möjligt att samla olika typer av vård på en och samma plats i området ger det goda förutsättningar för utveckling av en nätverkssjukvård enligt Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. HSN Ansvarig handläggare: Anders Olsson Upphandling Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade: u om leverantör i upphandling av ortopedteknisk verksamhet i Stockholms läns landsting. HSN Skicka in dina idéer och bidra till en bättre vård Har du en idé som kan förbättra vården i Stockholm? Då kan du kontakta Idérådet. Stockholms läns landsting har skapat ett Idéråd dit patienter, företagare och anställda inom vården kan lämna sina idéer om hur hälso- och sjukvården i länet kan förbättras. Idérådet tar emot idéer om nya tjänster, processer och organisatoriska lösningar. Förhoppningen är att Idérådet ska bidra till att innovationskraften i vården ökar. Idérådet tar emot och bedömer idéer som kan utveckla och förnya vården, vilket på sikt ska leda till att hälsan hos länets invånare förbättras, säger Isis Amer-Wåhlin som är ordförande i Idérådet. Gå in på och lämna ditt förslag. Där finns också mer information om Idérådets arbete. Säsongsinfluensan: Fler vaccinerade sig mot säsongsinfluensa Influensasäsongen 2013/2014 börjar nu gå mot sitt slut. Vaccinationskampanjen, som sedan 1 mars bara omfattat gravida, avslutas nu helt. Influensan har varit mildare än de två senast föregående säsongerna. för yngre riskgrupper har antalet vaccinerade ökat, personer bland de med kronisk sjukdom, jämfört med , och st bland gravida, jämfört med 943 under den föregående säsongen. Toppen inföll vecka 8 9 och sedan dess har en markant minskning av antalet fall skett. Att säsongen varit mildare beror bland annat på att fler varit vaccinerade än under föregående år. Bland personer 65 år eller äldre har antalet vaccinerade ökat med ca personer till nästan vaccinerade. Även HSN nytt 03/14 5

6 Artiklar & notiser Miljöklassificering av läkemedel har uppdaterats En ny uppdaterad upplaga av broschyren Miljöklassificerade läkemedel finns nu att beställa kostnadsfritt via mejladressen Till broschyren finns även ställ i papp som rymmer ungefär 50 broschyrer. Informationen finns också elektroniskt på Antalet klassificerade substanser har sammanlagt utökats med omkring 80 nya substanser sedan år Några substanser har också fått ändrad klassificering då riktlinjerna för bedömning av bioackumulation och toxicitet för antibiotika har ändrats. I den elektroniska versionen på Janusinfo uppdateras miljöklassificeringen kontinuerligt. Att verka för att sänka halten av de mest miljöbelastande läkemedelssubstanserna i naturen är en betydelsefull del av landstingets miljöarbete. I detta arbete ingår att bedöma och klassificera läkemedel efter deras påverkan på miljön. Klassificering sker både av läkemedelssubstansernas miljöfarlighet, det vill säga deras inneboende förmåga att kunna påverka miljön, och av den miljörisk substanserna medför vid användning i nuvarande omfattning. Kontaktperson: För bättre psykisk hälsa och återgång i arbete: Safari-studien Forskningsprojektet SAFARI Stockholm vänder sig till personer som sedan kortare tid är sjukskrivna på grund av lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Studien ska utvärdera två olika modeller för rehabilitering, nämligen psykoterapiformen Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång (ADA). Alla sjukskrivna som medverkar i studien bidrar till att öka kunskapen om hur människor drabbade av psykisk ohälsa fortare kan gå tillbaka till arbetet. SAFARI-studien är ett forskningsprojekt inom regeringens REHSAM-satsning. Studien genomförs i samarbete mellan sjukvårdshuvudmän och forskare inom Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Landstinget Västmanland. Det samordnas av Stockholms läns landsting. Slutrapporten ska lämnas hösten För mer information: 6 HSN nytt 03/14

7 Artiklar & notiser Anslut till Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt, NPÖ, är ett verktyg för sammanhållen journalföring där vårdgivare tillgängliggör sina journaluppgifter för varandra. Förutsättningen är att både den vårdgivare som tillgängliggör journaluppgifter och den som tar del av dessa har ingått avtal om, och är ansluta till, den sammanhållna journalen. Att ansluta till NPÖ är en process i fem steg: u Vårdgivaren fattar beslut om anslutningen ska vara som producent, som konsument eller både och. Som producent tillgängliggör man delar av sin journalinformation till andra vårdgivare, som konsument tar man del av journalinformation som upprättats hos andra vårdgivare. u Vårdgivaren skriver avtal med Inera. u Vårdgivaren säkrar att personal och patienter får information om sammanhållen journalföring och vad det innebär. Information om vad som gäller finns på u Systemförvaltaren gör förberedelser i journalsystemet och i den elektroniska katalogen, EK. u Vårdpersonalen kan använda NPÖ i patientmötet. Det tar en till två månader från beslut tills man kan börja använda NPÖ, beroende på vårdgivarens storlek. Hjälp finns på Vårdgivarguiden.se Material finns på Vårdgivarguiden För att göra anslutningsprocessen så smidig som möjligt finns material på Där finns översiktlig introduktion för ledning och verksamhetschefer, checklista för införandeansvariga och lathundar för systemförvaltare. På Vårdgivarguiden finns också informationsmaterial för personal och patienter. Det kan användas som det är men det kan också vara förlaga för ett material anpassat till den egna verksamheten. Mer information: Nyttor med NPÖ Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten till medicinsk information från andra vårdgivare. Vårdövergångar blir effektivare när information finns tillgänglig direkt och antalet fax- och telefonförfrågningar om patienter från andra vårdgivare minskar. HSN nytt 03/14 7

8 Observera! Utbildningar för att behandla lätt och medelsvår psykisk ohälsa Primärvården inbjuds att ansöka till basutbildning respektive legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Karolinska Institutet anordnar utbildningarna och de finansieras av hälso- och sjukvårdsförvaltningen genom den nationella rehabiliteringsgarantin. Antalet utbildningsplatser är begränsat och anställda på husläkarmottagningar kommer att prioriteras. Mer information Mer information och anmälningsblankett: fram till den 15 april Därefter hittas den på Eventuella frågor besvaras av Annikka Klemi Haraldsson, Karolinska Institutet, e-post: Processen för fördjupade uppföljningar och revisioner utvecklas Ett Revisionsteam har bildats inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att utveckla arbetet med revisioner*. De främsta fokusområdena för revisioner är patientsäkerhet och kvalitet samt korrekt ekonomisk ersättning. Teamet gör bedömningar om det ska göras en revision när avvikelser i den ordinarie uppföljningen inte kan förklaras. Men också frågor och tips från personer utanför förvaltningen kan göra att teamet initierar en fördjupad uppföljning eller revision. Fördjupade uppföljningar och revisioner kommer att innebära att hälsooch sjukvårdsförvaltningens medarbetare i högre grad än tidigare blir engagerade i detta högintressanta och viktiga arbete. *Systematiska genomgångar av en verksamhet då förvaltningen saknar möjlighet att ta in kunskap på annat sätt. Utbildning i Mina vårdkontakter Nu kan du anmäla dig till utbildningar i hur du använder Mina vårdkontakter. Nytt för 2014 är repetitionsutbildningar för dig som tagit över som administratör efter någon som slutat eller för dig som gått utbildning men behöver repetition. Läs mer och anmäl dig på under Kurser. Fler utbildningar och utbildningstillfällen läggs upp under våren. Konferens om bättre liv för äldre sjuka Välkommen du som är verksamhetsansvarig inom geriatrik, husläkarmottagning, ASiH, akut somatik och kvälls- och nattpatrull. (Om du deltagit på analyskonferenser eller SÄBO-konferens har du redan tagit del av det vi kommer att prata om.) Under eftermiddagen får du information om den nationella överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre och hur den omsätts i praktiken i bland annat Hägersten/Liljeholmen och Tyresö. Du får också ta del av analyser av vårdflöden i länet. Dag: Torsdagen den 10 april Tid: Plats: Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63 Anmälan till: Information och frågor: 8 HSN nytt 03/14

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård HSNNYTT 05/15 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April E-tjänsterna frigör resurser Utveckling av organisation för onkologisk

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över

Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över EJ SLUT FORM. SKULLE HA FÅTT PLATS PÅ EN SIDA... Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över 2005 var ett framgångsrikt år på många sätt. Ekonomin gav ett överskott, den nya sjukvårdsstrukturen

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN

EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN En starkare Stockholmsregion med Alliansen Stockholm är en av Europas mest attraktiva, gröna och snabbväxande storstadsregioner. Fler väljer varje år att flytta

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Om förstudien Din journal på nätet...3 2. Sammanfattning

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-05-05 1 (2) HSN 1505-0562 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Sharp 2015-06-02, p 29 Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för

Läs mer

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3 Tebladet.personal Posttidning B Nr 7 2011 årgång 30 Kampanj om stroke i höst I höst inleds en nationell kampanj om stroke. Syftet är att få allmänheten att känna igen symptomen. I samband med kapanjen

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer