Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015"

Transkript

1 Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015

2 Kollektivavtalet arbetsmarknadens ryggrad De flesta vet att kollektivavtalet är själva ryggraden på den svenska arbetsmarknaden. En garanti för att löner och andra ersättningar inte sätts godtyckligt, och att förhållandet mellan anställd och arbetsgivare följer överenskomna principer och regler. Genom att vi i avtalsrörelsen genom åren har valt att avstå ett visst löneutrymme finansierar vi våra försäkringar, våra avtalspensioner och vårt rättsskydd. Livet på bygget är fyllt av farliga arbetsmoment personlig riskbedömning är det bästa sättet att skydda sig själv och sina kollegor. Fackliga försäkringar ger en värdefull ekonomisk trygghet Förbundets försäkringsverksamhet är en viktig del av medlemskapets värde. Det fackliga försäkringsskyddet, ofta i kombination med socialförsäkringen, betyder många gånger en avgörande ekonomisk skillnad. Det gäller för medlemmar och kamrater som råkat illa ut genom sjukdom, skada eller annat som påverkat möjligheten att arbeta, och därmed i hög grad inkomsten. Försäkringsverksamheten bygger på tre grundpelare: 1) Försäkringsinformatören på din arbetsplats som kan bistå med den grundläggande in formationen om det fackliga försäkringsskyddet. 2) Försäkringshandläggaren på ditt regionkontor som hjälper till med mer detaljerad information och praktisk hjälp. 3) Den rättsassistans som ingår som förmån i medlemskapet hjälper dig, efter beslut hos Byggnads, med möjlighet att få ett juridiskt ombud när försäkringsärendet stöter på motstånd. Försäkringarna betalar vi själva! Grunden till det fackliga försäkringsskyddet ligger i kollektivavtalet. Det är alltså inte arbetsgivarna som betalar. De betalar in premierna till de försäkringsbolag vi har valt, men finansieringen står vi själva för. I vårt land omfattas medborgarna av det välfärdssystem som vi tillsammans har byggt upp under decennier, nämligen våra socialförsäkringar. Konkret innehåll och ersättningsnivåer i systemet över tid bestäms av riksdagen. Avtals- och medlemsförsäkringarna kompletterar det allmänna systemet, inte ersätter det. Tillsammans med LO arbetar Byggnads därför aktivt för ett förstärkt skyddsnät i det gemensamma systemet. Vi arbetar också aktivt för att skapa opinion och förståelse för konsekvenserna i det enskilda fallen när systemets ersättningsnivåer hela tiden sänks. Ola Olsson

3 Innehåll Avtalsförsäkringar Sida Arbetslös 9 Arbetsskada 11 Föräldraledighet 12 Sjukdom 14 Pension 15 Rehabilitering 17 Medlemsförsäkringar Fritidsskada 21 Dödsfall/Efterlevande 22 Tillvalsförsäkringar Barn/Ungdom 25 Livspartner 26 Sjukdom/Efterlevande 28 Hem/Resa 30 Bra att veta Arbetsmiljö 32 Checklista 34

4 Kollektivavtal och medlemskap ger livskvalitet Det var kanske ingen drömarbetsplats, men där jobbade och trivdes jag. Jag kom ofta till jobbet tidigt, före alla andra, för att njuta en stund av stillheten innan kranarna och grävskoporna satte igång. Jag tyckte om att blicka ut över den disiga och gråkalla morgonen innan ljudet av borrarna spräckte tystnaden. På bygget hade jag mitt jobb. Där kände jag mig säker, stolt och trygg. Där hade jag en betydelse. Där hade jag varit någon i mer än trettiofem år. Där kände jag gemenskap. Fallet kom lika hårt som oväntat. När jag låg där hjälplös på rygg svepte en kall vind in och försvann lika snabbt med allt som var jag. Mitt självförtroende, min trygghet och mina arbetskamrater. Ja, den drog med sig allt som hade varit jag bara några minuter tidigare. Mitt, vad jag trodde, trygga liv byttes i en blinkning ut mot sjukskrivning och rehabilitering. Gemenskapen ersattes av ett tungt utanförskap. När jag var frisk frågade jag mig aldrig om det fanns ett kollektivavtal eller inte? Och hur var det med pensioner och försäkringar? Med kollektivavtal är man garanterad en mycket bättre pension och ett avsevärt bättre försäkringsskydd. Vad händer nu? Förlorar jag tusentals kronor bara för att min chef inte har tecknat kollektivavtal? Har allt gått schysst till får jag den ersättning jag har rätt till. En trygghet som vi genom åren har kämpat oss till men som tyvärr inte är självklar för alla. Är du inte säker på att din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal? Ställ frågan! Livet kan bli osäkert och otryggt när mattan dras undan och man står där oskyddad i en annan verklighet med helt nya förutsättningar. Vissa arbetsgivare tar inte minsta hänsyn till de som arbetar åt dem. Kan man tjäna en krona eller två på sin arbetskraft så tummar man på trygghet, säkerhet och ansvar. Kollektivavtalet Högre lön. Bättre arbetstider. Bra pensionsvillkor. Bra villkor för föräldralediga. Kompetensutveckling. En arbetsmiljö som är snäll mot de anställdas hälsa. Det är några av de punkter som omfattas av kollektivavtalet. Mer eller mindre allt som rör din anställning regleras i kollektivavtalet. Kollektivavtalet är något som Byggnads förhandlar med din arbetsgivare om. Resultatet blir en nivå som båda parter gått med på men som garanterat är betydligt bättre än om arbetsgivarna själva hade fått bestämma villkoren. En sak som är viktig att komma ihåg är att kollektivavtalet bara sätter en nedre gräns. Det betyder att ingen på din arbetsplats kan tjäna mindre än vad som står i avtalet. Däremot är det fullt möjligt att tjäna mer. Garantin för försäkringsskyddet är naturligtvis kollektivavtalet. I avtalet finns en garanti för den försäkrade att omfattas av försäkringarna även när en arbetsgivare har slarvat med inbetalningen av premien. Någon sådan garanti finns inte i de privata försäkringslösningarna. Att arbeta utan kollektivavtal kan göra att du förlorar exempelvis inbetalningen av tjänstepension som är till för att ge dig ett välförtjänt tillskott på ålderns höst. Dags för din årliga försäkringskoll Att vara rätt försäkrad i varje sammanhang blir allt viktigare i takt med att samhällets välfärdsnät blir allt glesare i maskorna. Behovet av försäkringsskydd förändras också i takt med att den personliga livssituationen förändras. Genom kollektivavtal och medlemskap är du försäkrad både på jobbet och på fritiden, däremot faller barnen och din livspartner på eget ansvar att försäkra på samma sätt som hemmet, bilen och de specialprylar som vanligen inte ingår i hemförsäkringen. För mer information om ditt försäkringsskydd kontakta försäkringsinformatören på din arbetsplats eller din region. 6 7

5 Vid arbetslöshet är du försäkrad genom kollektivavtalet Ett bra sätt att skapa en ergonomisk arbetsmiljö är att återkommande göra skyddsronder som särskilt inriktar sig på de ergonomiska aspekterna i arbetslivet. Skyddet vid arbetslöshet består av två delar, Avgångsbidragsförsäkring AGB och Omställningsstöd. AGB-försäkringen ger möjlighet till en viss kontant kompensation när du blivit av med jobbet och Omställningsstödet till support i processen att hitta nytt jobb och fotfäste på arbetsmarknaden. Avgångsbidragsförsäkring, AGB Grundkrav för att AGB-försäkringen ska gälla Du måste ha fyllt 40 år när din anställning upphör samt ha varit anställd i minst fem år sammanlagt vid ett eller flera AGBanslutna företag. Ersättningar Om du har jobbat heltid Helt AGB som är kronor. Om du har jobbat deltid Reducerat belopp i proportion till arbetstid (50 procent arbetstid 50 procent ersättning och så vidare). Om du har fyllt 50 år när anställningen upphör Ersättningen höjs med kronor/år till och med 60 år. Hel AGB-ersättning kan utgå högst vart femte år. Anmälan Måste du göra till AFA Försäkring inom två år från det att din anställning upphörde. Anmäl själv eller kontakta din region för hjälp. Omställningsstöd enligt avtal Syftet med Omställningsstödet är att förstärka individens chanser att snabbt komma in på arbetsmarknaden igen. Stödet kan ges i olika former, man kan till exempel få hjälp att öka på sin utbildning inom det yrke man redan har, eller få hjälp att byta yrkesinriktning om man tror att det skulle ge bättre resultat. Hela idén bygger på att åtgärderna ska individrelateras och sättas ihop till ett personligt omställningsprogram. Grundkraven för omställningsstöd: Du måste ha arbetat minst 16 tim/vecka under ett år vid ett/ flera företag med kollektivavtal. Du måste vara uppsagd till följd av arbetsbrist. Du får inte ha ogiltigförklarat uppsägningen/yrkat skadestånd för den. Ansöker gör arbetsgivare och det lokala facket tillsammans. Du måste göra din anmälan till AFA Försäkring inom två år från det att din anställning upphörde. 9

6 Vid arbetsskada/-sjukdom är du försäkrad genom kollektivavtalet Facket ansöker Vid uppsägningsförhandlingen ska parterna (det vill säga det lokala facket och företaget) enas om att de uppsagda kan antas ha intresse av stödåtgärder i den uppkomna situationen. De ska också utse den/de leverantörer som man bedömer kan erbjuda de bästa omställningsprogrammen för de uppsagdas individuella förutsättningar. Parterna ska gemensamt ansöka om stödet och ditt lokala fack ska se till att du får all information du behöver om stödet, liksom din underskrift på att du vill delta. Grundregeln är att ansökan ska göras omedelbart efter att uppsägningen är ett faktum för att de uppsagda inte ska tappa onödig tid i processen att hitta nytt jobb. Dock, när så inte har skett, kan ansökan göras upp till ett år efter uppsägningen. Om du skadas eller får någon sjukdom av jobbet kan du få ersättning från kollektivavtalets TFA-försäkring. Beroende på till exempel hur allvarliga dina skador är och hur länge du är sjukskriven lämnar försäkringen olika former av ersättning. Skulle det allra värsta inträffa, att du dör till följd av en olycka på jobbet, får din familj ekonomisk ersättning både från TFA-försäkringen och Tjänstegrupplivförsäkringen TGL (sid 20). Trygghetsförsäkring Arbetsskada, TFA Försäkringen gäller vid Olycksfall på jobbet. Olycksfall på uppdrag för arbetsgivarens/ din fackliga organisations räkning. Olycksfall till/från jobbet. Arbetsrelaterad sjukdom ( arbetsskada ) som bevisligen är orsakad av jobbet och har varat i mer än 180 dagar. Ersättningar i TFA-försäkringen: Inkomstförlustersättning från första dagen, vid arbetsolycksfall. Kostnadsersättning. Ideell ersättning för fysiskt och psykiskt lidande. För särskilda olägenheter som skadan medfört. Tänk på! Arbetsskador/-sjukdomar är ofta en följd av många små tillbud under många år. Notera därför alla skadeincidenter som du råkar ut för i jobbet direkt när det har hänt och be en kollega styrka händelsen. Sök helst läkare och få skadan journalförd spara alla intyg och kvitton! Koppla alltid in skyddsombudet! Jobba aldrig utan att ha gjort din personliga riskbedömning då ökar du dina chanser dramatiskt att slippa bli ännu en trist pinne i statistiken! Broschyren ger endast huvuddragen i försäkringarna. Vid inträffad skada gäller de fullständiga villkoren. Nyheter i TFA Vid arbetsoförmåga till följd av arbetsolycksfall, dock inte färdolycksfall Från 1 juli 2013 kommer ersättning under sjuklönetid och sjukpenningstid beräknas på hela inkomstförlusten enligt skadeståndsrättsliga regler. Ersättning lämnas även för inkomstförlust under tid med sjukersättning eller aktivitetsersättning

7 Två försäkringar vid föräldraledighet genom kollektivavtalet 1. Föräldrapengningstillägg ger pengar nu Om du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan kan du också ansöka om föräldrapenningstillägg (FPT). När gäller försäkringen? Om du tar ut sammanhängade föräldraledighet med föräldrapenning innan ditt barn har fyllt 18 månader eller 18 månader efter adoptionen. Om du varit anställd i minst 12 månader hos en eller flera arbetsgivare de senaste fyra åren innan barnets födelse/adoption får du ersättning i högst 60 dagar. Har du varit anställd i minst 24 månader de senaste fyra åren får du ersättning i högst 180 dagar. Ersättning Du får 10 procent av den lön som ligger till grund för föräldrapenningen om den är max kr/månad ( kr/år). Tjänar du mer än så får du 90 procent på den lön som överstiger kr. Ansökan måste göras inom 5 1/2 år efter barnets födelse/adoption. 2. Pengar till din tjänstepension När du jobbar är det din arbetsgivare som betalar in pengar till din tjänstepension. När du får föräldrapenning eller graviditetspenning från Försäkringskassan betalar premiebefrielseförsäkring pengar till din tjänstepension istället för arbetsgivaren. När gäller försäkringen? Om du har eller har fått graviditetspenning eller föräldrapenning från Försäkringskassan. Om du har fyllt 25 år. Försäkringen betalas ut för max 390 föräldrapenningsdagar. Det behöver inte vara en sammanhängande föräldraledighetsperiod. Gäller även om du har graviditetspenning. Ersättning 4,5 procent av din årslön om du tjänar upp till kr ( kr/månad). Om du tjänar mer utbetalas 30 procent på det som överstiger kr. Anmälan för båda försäkringarna Tala med din försäkringsinformatör på arbetsplatsen eller kontakta din region för mer information eller för att göra en anmälan

8 Vid sjukdom är du försäkrad genom kollektivavtalet Sjukfrånvaro märks direkt i lönekuvertet, inte minst med en regering som hyllar idén att minskade ersättningar ger fler jobb. Efter perioden med sjuklön är det skönt att ha AGS-försäkringen som fyller ut en del av inkomstbortfallet. Både vid kortare och längre sjukskrivningar. Förutsatt givetvis att du jobbar på företag som har kollektivavtal. Till din pension är du försäkrad genom kollektivavtalet En försäkring som kan visa sig bli din ekonomiska möjlighet att sätta lite guldkant på pensionärstillvaron: Avtalspension SAF-LO. Din kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkring förvaltas genom åren i former och förvaltare som du själv väljer. Förutom din inkomst mellan 25 och 65 år är det därför dina val av sparform och förvaltare som avgör den slutliga storleken på din avtalspension. Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS Kvalifikationstid för AGS Försäkringen träder i kraft när du varit anställd i 90 dagar och jobbat minst 25 procent sedan minst en vecka. Därefter gäller försäkringen så länge du jobbar i ett företag med kollektivavtal. Dagersättning Du får dagersättning dag i sjukperioden med 12,5 procent av den sjukpenning du har från Försäkringskassan. Månadsersättning Månadsersättningen bestäms utifrån den sjukpenninggrundande inkomst som låg till grund för sjukpenningens storlek vid insjuknandetillfället och lämnas under tid med sjuk- eller aktivitetsersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). Vid helt nedsatt arbetsförmåga hel månadsersättning, vid 75 procent nedsättning 75 procent månadsersättning och så vidare proportionerligt vid lägre grader nedsättning. Efterskydd Du får efterskydd i 720 dagar efter att din anställning har upphört under förutsättning att du söker jobb aktivt, det vill säga bland annat är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Det gäller också vid lagstadgad föräldraledighet och annan frånvaro med bibehållna löneförmåner. Under de första 6 månaderna Du får efterskydd vid annan frånvaro från arbetet än den som anges ovan och högst i sex månader. Därefter upphör efterskyddet. Avtalspension SAF LO Försäkringens grundvillkor Du går in i Avtalspension SAF-LO när du fyller 25 år. Din arbetsgivare betalar in din årspremie (4,5 procent av din bruttolön). För lönedel över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30 procent. Pensionsåldern är flexibel från år. För födda gäller särskilda regler. Premiebefrielseförsäkring ingår. Du väljer själv sparform, förvaltare och fonder. Du väljer själv sparform och förvaltare Du väljer själv vilken typ av försäkring dina pengar ska placeras i liksom förvaltare och fonder. Hur dina pengar utvecklas följer du i ditt årliga värdebesked från Fora. OBS! Det pensionsbesked som du får från Fora under våren är för inbetald premie 2012 då var avsättningen 4,5 procent, att ha i minne när du kontrollerar att rätt belopp är inbetalt. Två sparformer att välja mellan När du väljer sparform ska du bland annat tänka på hur lång tid du har kvar till pensionen, hur aktiv du kommer att vara i din bevakning om du väljer fondförsäkring samt hur stor risk du är villig att ta i dina placeringar. Traditionell försäkring ingen garanterad ränta I traditionell försäkring är det försäkringsbolaget som placerar spararnas pengar i en blandning av aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter. Sannolikheten anses god för en viss ränta på insatt kapital, men det ges inga räntegarantier. Du kan byta förvaltare för framtida premier om du så önskar. Det finns även möjlighet att flytta ditt kapital till annan förvaltare, men det kostar pengar, ta kontakt med nuvarande förvaltare för mer information. Fondförsäkring ingen garanterad tillväxt I fondförsäkring väljer du själv både fondförvaltare och fonder. Eventuell tillväxt avgörs av hur dina valda fonder utvecklas över tiden. Ju högre risktal på valda fonder desto större risk. Ett eget aktivt engagemang är därför alltid viktigt för den som 14 15

9 Missa inte den här sidan! väljer fondförsäkring, och ju högre risktal desto större eget engagemang krävs för en positiv och stark tillväxt. Två bolag som facket deläger Om du anser det viktigt med insyn i de bolag som ska förvalta dina pensionspengar kan vi nämna att facket är delägare i både AMF och Folksam-LO Fondförsäkring. Återbetalningsskydd frivilligt tillval 1 Återbetalningsskydd betyder att dina anhöriga får ta del av dina pensionspengar om och när du avlider. Om du däremot väljer att inte koppla på ett återbetalningsskydd kommer pengarna i stället att fördelas på andra försäkrade i din årskull som inte heller har valt återbetalningsskydd. På så sätt får alla som inte har återbetalningsskydd på sin avtalspension att få lite mer pengar till sin pension. Familjeskydd frivilligt tillval 2 Familjeskyddet är en tidsbegränsad efterlevandepension som betalas ut till dina förmånstagare om du dör innan 65 års ålder. Avgiften för familjeskyddet dras från premien din arbetsgivare betalar in, vilket betyder att din pension blir lägre än den skulle ha varit utan familjeskyddet. Du väljer själv både storlek och utbetalningstid: 1, 2, 3 eller 4 pbb respektive 5, 10, 15 eller 20 års utbetalningstid (max till dess du skulle ha fyllt 70 år). Premiebefrielseförsäkringen ingår I pensionsavtalet ingår en premiebefrielseförsäkring som ser till att din premie betalas in även under perioder du inte arbetar och har annan ersättning än lön. Till exempel om du är sjukskriven längre tid än 14 dagar, blir sjuk inom 90 dagar efter en anställning har upphört, tar ut lagstadgad föräldraledighet, graviditetspenning eller får livränta men inte samtidigt tidsbegränsad sjukersättning. Kom ihåg! Du måste själv ansöka för att få ersättning från premiebefrielseförsäkringen. Svenskt näringsliv och LO har genom den gemensamma AGS-fonden avsatt medel till individuell rehabilitering Rehabilitering Ersättningen gäller både arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser som görs i förebyggande syfte. Förutsättningar Du måste omfattas av avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS eller av efterskydd i försäkringen. Det måste finnas ett styrkt rehabiliteringsbehov. Det finns en plan för återgång till arbetet. Ersättning Din arbetsgivare kan få upp till halva kostnaden för din rehabilitering och andra insatser som görs i förebyggande syfte. Om du som ska genomgå rehabilitering är arbetslös kan ersättning betalas upp till 75% av kostnaden med högst kr. Resten av kostnaderna förutsätts att arbetsgivaren, arbetsförmedlingen eller annan står för. Ansökan kan antingen skickas in av arbetsgivaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Ansökan hittar du på Tänk på att upplysa din arbetsgivare om AGS-fonden! Avtalspension SAF-LO har du endast om du jobbar i företag med kollektivavtal! 16 15

10 Rehabilitering vägen tillbaka Rätten till rehabilitering ett viktigt led i arbetslinjen Den som är sjukskriven för en sjukdom som inte är av kortvarig/tillfällig art har numera rätt till konstruktiv rehabilitering efter en uppgjord plan och med ett enda mål: att kunna börja arbeta och försörja sig själv igen. Det är alltid viktigt att rehabilitering kommer igång så tidigt som möjligt och att den gör det på individens ordinarie arbetsplats. Det är nämligen där som de bästa förutsättningarna för en lyckad rehabilitering finns. För där känner personen redan till verksamheten, och där kan hon/han få stöd av sina arbetskamrater och fackliga företrädare som känner väl till förhållandena. Arbetsgivaren har det största ansvaret Det är i första hand arbetsgivaren som ansvarar för att utreda en sjukskriven anställds behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, alltså åtgärder inom eller i anslutning till arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska också, efter samråd med den anställde, lämna upplysningar och medverka till att Försäkringskassan så fort som möjligt efter sjukskrivningen ska kunna klarlägga personens behov av rehabilitering samt därefter se till att åtgärder vidtas för en effektiv rehabilitering. Medarbetarens arbetsförmåga ska i första hand bedömas i förhållande till det ordinarie arbetet och vara gjord senast dag 90 efter första sjukdag och senast dag 180 ska en bedömning av arbetsförmågan i förhållande till annat arbete hos arbetsgivaren vara slutförd. Försäkringskassan har det övergripande ansvaret för att samordna åtgärderna och se till att individens behov tillgodoses. Därtill har olika myndigheter ansvar för olika delar av rehabiliteringen. Rehabiliteringsplan Alltid när det finns behov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser ska Försäkringskassan, i samråd med individen själv, upprätta en plan för hur rehabiliteringen/ återgången i arbete ska se ut. Individen har även rätt att ha en facklig representant med sig i processen. Planen som ska upprättas ska innehålla: Planerade åtgärder. Tidsplan för de olika rehab- och avstämningsmöten som ska läggas in i processen. Vem som är ansvarig för åtgärderna. Finansiering av ersättning och kostnader för åtgärderna. Det är Försäkringskassans ansvar att se till att planen följs upp kontinuerligt och vid behov förändras eller kompletteras. Det betyder alltså att du som är inne i en rehabprocess som du inte tycker för framåt på det sätt som ni var överens om skulle ske ska kräva att få planen ändrad eller kompletterad på de punkter du tycker att den brister. Rehabiliteringsersättning Om det finns en rehabiliteringsplan med arbetslivsinriktade åtgärder kan individen få rehabiliteringsersättning (rehabiliteringspenning och särskilt bidrag) i max tre månader. Individen ansöker själv om det hos Försäkringskassan. Rehabiliteringspenningen har samma ersättningsnivå som sjukpenningen och man kan dessutom få särskilt bidrag till exempelvis kostnader för utbildningsmaterial och resor. Galaxen Byggsektorns företag för prevention och rehabilitering I Galaxenbolaget ingår fyra regioner som täcker hela landet och arbetar med preventiv verksamhet och rehabilitering till arbete. Grunden för verksamheten är samverkan mellan byggsektorns parter i regionala anpassningsgrupper vars ansvar är att hitta individer som man tror kan rehabiliteras inom ramen för Galaxens rehabprogram. Syftet med verksamheten är givetvis att personer med anknytning till bygg-, väg-, anläggnings- och bygghantverkssektorerna ska ges möjlighet till ett nytt anpassat arbete via Galaxen. Verksamheten styrs i grunden av Lönebidragsförordningen och Galaxens mål är att minst 50 procent av dem som lämnar sin Galaxenanställning gör det till en reguljär anställning i byggsektorn eller annan sektor, utbildning till annat arbete eller ålderspension. Galaxenanställningen varar i genomsnitt 2,5 år. Galaxens preventiva verksamhet syftar till att utveckla och sprida kunskap om ny utrustning och arbetsmetoder för att uppnå bättre arbetssätt i hela byggsektorn. Målet är att arbetsskadorna ska minska, men också att arbetet, genom att utföras med bättre arbetsteknik, ska bli effektivare. 18

11 Vid skada på fritiden är du försäkrad genom medlemskapet Eftersom de flesta skador inträffar under fritiden är en olycksfallsförsäkring fritid en viktig del av det personliga försäkringsskyddet. Därför ingår Medlemsolycksfall Fritid i ditt medlemskap. Försäkringen gäller så länge du behåller ditt medlemskap och ger ersättning för såväl själva olycksfallet som olika följder av det. Ersättningarna ges i fastställda försäkringsbelopp. Medlemsolycksfall Fritid Exempel på ersättningar: Snabb ersättning Om din olycksfallsskada medför läkarvård får du kronor som en schablonersättning redan vid första läkarbesöket för att delvis täcka dina omedelbara kostnader för läkarvård, behandling och resor. Om du efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård får du upp till kronor per år i ytterligare fyra år. I det läget bör du också komma ihåg att stämpla upp till frikort. Vid akut sjuktid* Om skadan leder till åtta dagars akut sjuktid får du kronor i ersättning, vid ytterligare sju dagar kronor till och vid ytterligare 15 dagar kronor till. Därefter upp till kronor per månad i ytterligare fem månader. Du får även ersättning för nödvändiga merkostnader under den akuta sjuktiden, till exempel hjälp i hemmet, korttidsboende och skadade glasögon. När du behöver särskild vård Om du blir inskriven på sjukhus för minst två dagar får du 200 kronor från första dagen och därefter i upp till 180 dagar. Dessutom upp till kronor om läkaren styrker behov av medicinsk rehabilitering utanför den offentliga vården. Du kan även få ersättning för tandläkarkostnader. Extra kroppsskadeersättning Om en skada kräver läkarvård och medför minst åtta dagars akut sjuktid får du även ersättning enligt en tabell beroende på kroppsskadans art. Exempel: kronor vid benbrott, kronor vid hjärnskakning och upp till kronor vid förlamning. Medicinsk invaliditet Medicinsk invaliditet betyder bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Hur mycket ersättning du kan få beror på din ålder och invaliditetsgrad. Medicinsk invaliditet kan ge upp till två miljoner kronor i ersättning. Du kan även få ersättning för klart vanprydande ärr, för glasögon eller linser vid bestående ögonskada samt för anskaffning av handikappfordon. Krisbehandling Om du mår psykiskt dåligt efter en olycksfallsskada, nära anhörigs död, överfall, rån, våldtäkt eller våld inom familjen kan du få hjälp av en leg psykolog eller psykoterapeut samt ekonomisk ersättning om kronor. Anmälan Anmäl alltid en skada omedelbart då du skadat dig, fått omkostnader och/eller misstänker att du kan få framtida problem. Om anmälan görs efter 10 år kan dina ersättningskrav förfalla. * från det att olycksfallet inträffar tills den läkt alt. invaliditetstid inträder. 21

12 Vid dödsfall är dina efterlevande försäkrade genom både kollektivavtalet och medlemskapet Ibland blir livet kortare än man tänkt sig om det som inte får hända händer. Genom kollektivavtalets tjänstegrupplivförsäkring tillsammans med medlemskapets grupplivförsäkring har vi som byggnadsarbetare sett till att våra efterlevande får ett värdefullt ekonomiskt tillskott i den situationen. TGL innehåller även ett efterskydd i två år vid arbetslöshet. Dessutom har förbundet tecknat en kompletteringsförsäkring för att undvika luckor i försäkringsskyddet. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL respektive Medlemsgruppliv TGL-försäkringen gäller vid Dödsfall före 65 års ålder oberoende av orsak samt i vissa fall efter 65 år om du fortsatt arbeta utan uppehåll och i oförändrad form. Även den som är sjukskriven, beviljad sjukersättning/aktivitetsersättning eller är arbetsskadad kan omfattas av TGL. TGL innehåller tre typer av ersättning Begravningshjälp 0,5 pbb ( kronor) utbetalas till dödsboet. Grundbelopp (förutsätter att du har arbetat minst 16 tim/v). Medlem som är: under 55 år 6 pbb ( kronor) år 6 pbb minus 0,5 pbb/år 64 år och äldre 1 pbb ( kronor) Barnbelopp (per barn). Medlems barn som är: under 17 år 2 pbb ( kronor) år 1,5 pbb ( kronor) år 1 pbb ( kronor) Efterskydd upp till 65 års ålder Allmänt efterskydd i 180 dagar samt vid arbetslöshet i två år under förutsättning att du söker jobb enligt samma regler som krävs för A-kassa eller har hel föräldrapenning. Medlemsgruppliv gäller vid: Medlem till den månad du fyller 66 år Ett dödsfallskapital om 0,5 pbb, betalas till den avlidnes dödsbo. Medlem som fyllde 65 år före 1995 samt medförsäkrad livspartner Försäkringen betalar kronor till den avlidnes dödsbo. Medlem från Bleck & Plåt som gick i ålderspension före år 2000 samt medförsäkrad livspartner 0,2 procent av ett pbb betalas till dödsboet. Barngruppliv Medlems barn tom. 18 år (och stadigvarande bosatt inom Norden). Dödsfallskapital kronor. Utbetalas till barnets dödsbo. Barn till maka/reg.partner/sambo Samma regler och belopp som för medlems barn under förutsättning att det är stadigvarande folkbokfört på medlemmens adress. Byggnads kompletterings-tgl Medlemmar som inte omfattas av kollektivavtalets TGL-försäkring (eller likvärdig) till följd av att arbetsgivaren inte hunnit teckna avtal, efterskyddstiden har gått ut etc. är försäkrade i samma omfattning och enligt samma villkor genom förbundets egen TGL Kompletteringsförsäkring. 22 Broschyren ger endast huvuddragen i försäkringarna. Vid inträffad skada gäller de fullständiga villkoren. 23

13 Byggnadsställningar, stegar, trappor, mobila stegar och ramper är farligast på bygget. Fall från hög höjd orsakar flera byggnadsarbetares onödiga och alltför tidiga död varje år. Frivillig tillvalsförsäkring för dina barn och ungdomar Ett barn som invalidiseras till följd av sjukdom eller olycka så att det hindrar arbete i vuxen ålder får utan eget försäkringsskydd nöja sig med lägsta förtidspension. Samma barn försäkrat med Byggnads Barn- och Ungdomsförsäkring har en helt annan ekonomisk plattform för sitt vuxna liv. Men även under barnens uppväxttid ger försäkringen familjen kostnadsersättningar för omvårdnad och rehabilitering vid sjukdom och olycksfall. Byggnads Barn- och Ungdomsförsäkring Generösa teckningsvillkor Alla barn kan försäkras utan hälsoprövning upp till 18 år. Även barnbarn, närstående barn med flera, kan försäkras av medlemmen. Gäller till och med det kalenderår den försäkrade fyller 25 år. Gäller dygnet runt. Ersättning för medicinsk invaliditet lämnas även om barnet får ersättning från andra försäkringar. Barnsjukdomar är ersättningsgrundande. Exempel på ersättningar i försäkringen Medicinsk invaliditet. Ekonomisk invaliditet. Ersättning vid kritisk sjukdom. Ersättning vid vårdbidrag. Ersättning vid tillfällig föräldrapenning vid allvarlig sjukdom. Dödsfallsbelopp, 1 pbb oavsett dödsorsak. Ersättning för nödvändiga läke- och reskostnader i längst 3 år. Akut sjukhusvistelse över en natt, max 2 ggr/år. Sjukhusvistelse, max 365 dagar. Ersättning vid vård i hemmet, max 30 dagar. Begränsningar Försäkringen måste ha varit gällande i minst sex månader innan sjukdom/symptom på sjukdom visar sig för att försäkringen ska gälla. Om försäkringen tecknats efter att barnet fyllt sex år gäller den inte för neuropsykiatrisk störning (ICD F70-F99). För sjukdomar som blödarsjuka, cystisk fibros, epilepsi med flera, lämnas ingen eller begränsad ersättning i vissa eller samtliga ersättningsmoment. För exakta detaljer se villkor på 25

14 Frivillig tillvalsförsäkring för din livspartner Som medlem i Byggnads har du både Fritidsolycksfallsförsäkring och Grupplivförsäkring för dig själv samt gruppliv för dina barn. Byggnads Livspartnerförsäkring är ett bra och prisvärt alternativ som du kan teckna för din livspartner om hon/han saknar ett fullgott försäkringsskydd i dessa avseenden. Försäkringen innehåller fritidsolycksfall på samma sätt som din medlemsförsäkring och gäller till och med det kalenderår du fyller 65 år. Byggnads Livspartnerförsäkring 1. Olycksfallsförsäkring Fritid fasta försäkringsbelopp Försäkringen har fasta försäkringsbelopp för att förenkla bedömningen av hur stor ersättning försäkringen ger vid olika händelser. Exempel på ersättningar: Snabb ersättning Om en olycksfallsskada medför läkarvård betalar försäkringen kronor som en schablonersättning redan vid första läkarbesöket. Om man efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård betalas upp till kronor per år i ytterligare fyra år. Vid akut sjuktid Om skadan leder till åtta dagars akut sjuktid utgår kronor i ersättning, vid ytterligare sju dagar kronor till och vid ytterligare 15 dagar kronor till. Därefter upp till kronor per månad i ytterligare fem månader. Försäkringen betalar även ersättning för nödvändiga merkostnader under den akuta sjuktiden, till exempel hjälp i hemmet, korttidsboende och skadade glasögon. Vid behov av särskild vård Om den försäkrade blir inskriven på sjukhus för minst två dagar utgår 200 kronor från första dagen och därefter i upp till 180 dagar. Dessutom upp till kronor om läkaren styrker behov av medicinsk rehabilitering utanför den offentliga vården. Försäkringen ger även ersättning för vissa tandläkarkostnader. Extra kroppsskadeersättning Om en skada kräver läkarvård och medför minst åtta dagars akut sjuktid utgår en engångsersättning beroende på kroppsskadans art, till exempel kronor vid benbrott, kronor vid hjärnskakning och upp till kronor vid förlamning. Medicinsk invaliditet Medicinsk invaliditet betyder bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Ersättningens storlek beror på ålder och invaliditetsgrad, men maximalt två miljoner kronor. Försäkringen ger också ersättning för klart vanprydande ärr, för glasögon eller linser vid bestående ögonskada samt för anskaffning av handikappfordon. Krisbehandling Om den försäkrade mår psykiskt dåligt efter en olycksfallskada, nära anhörigs död, överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld inom familjen kan man få hjälp av en legitimerad psykolog eller psykoterapeut samt ekonomisk ersättning om kronor

15 Frivilligt tillval sjuk- och efterlevandeförsäkring Ibland inträffar händelser som gör att man behöver kompensera sig för förlorad inkomst eller oförutsedda kostnader av olika slag. Byggnads Sjuk- och Efterlevandeförsäkring är den senaste i raden av försäkringar som du blir erbjuden i kraft av ditt medlemskap i förbundet. Försäkringen ger dig ett ekonomiskt tillskott vid tre händelser: Byggnads Sjuk- och efterlevandeförsäkring om du blir arbetsoförmögen till följd av sjukdom eller olycksfall om du får en allvarlig diagnos om du avlider före 65 års ålder. Försäkringsvillkor Försäkringen gäller tom. den månad den försäkrade medlemmen fyller 65 år. Kvalifikationstid om 90 dagar gäller alltid. Ersättningar i försäkringen: Vid arbetsoförmåga Kostnadsersättning kronor efter 90 dagars karens. Vid fortsatt arbetsoförmåga efter 90 dagar När du varit arbetsoförmögen karenstiden och fortsatt är det till minst en fjärdedel, får du 1/30 av försäkringens månatliga försäkringsbelopp (högst kr) per dag i högst 18 månader. Vid allvarlig sjukdom/diagnos Om du till följd av sjukdom eller olycksfallsskada får någon av de listade diagnoserna (se listan på folksam.se) fastställd av en specialistläkare i Sverige kan försäkringen ge kr i ett engångsbelopp. Om du avlider eller uppnår försäkringens slutålder inom dessa 30 dagar lämnas ingen ersättning. Ersättning kan lämnas för högst tre diagnoser under försäkringstiden. Vid dödsfall Om du dör före 65 år utgår kr i ett engångsbelopp till dina efterlevande; make, registrerad partner eller sambo, i andra hand till arvsberättigade släktingar. Du kan själv välja annan ordning genom att ändra förmånstagarförordnandet skriftligt till Folksam. Medförsäkra din partner Du kan även medförsäkra din partner, make/maka/sambo eller registrerad partner. Samma pris och villkor gäller även för din partner oavsett ålder 66 kronor i månaden. 28

16 Frivillig tillvalsförsäkring Hemförsäkringen hör till det ekonomiska grundskydd som alla hushåll och familjer bör ha. Skillnaden mellan katastrof och total katastrof efter exempelvis en brand som förstört hela hemmet är en ekonomisk plattform på ett antal hundra tusen kronor att börja om ifrån. Man räknar med att det kostar i storleksordningen en kvarts miljon kronor att återuppbygga ett förlorat hem för en familj på två vuxna och två barn. Byggnads Hemförsäkring har bra villkor till en jämförelsevis låg premie. (För tidigare medlemmar i Bleck & Plåt ingår hemförsäkringen i medlemskapet.) Byggnads hemförsäkring De försäkrade familjemedlemmarnas personliga och gemensamma egendom vid brand, stöld, läckage- och naturskador (storm, hagel, snötryck, översvämning, jordskred, bergras med mera) samt vid juridiskt ansvar, rättsskydd och överfall samt ett visst reseskydd. Ersättningar Egendom (självrisk kronor) Utan beloppsgränser Personliga tillhörigheter. Hemmets utrustning. Läckage- och naturskador. Hushållsmaskinskada. Vissa skador i en bostadsrättslägenhet. Med beloppsgränser kronor: kontanter kronor: värdehandlingar av olika slag kronor: självbekostad fast inredning i lägenhet. Begränsat skydd gäller för Särskilt stöldbegärlig egendom som du förvarar utanför bostaden (TV, stereo, dator med mera). Du är försäkrad för ansvar När någon utanför familjen kräver dig på skadestånd för person-/sakskada som du förorsakat i privatlivet. Rättsskydd för tvist i privatlivet Vid rättslig tvist i privatlivet som kan leda till rättegång skyddar hemförsäkringen vid advokat-/rättegångskostnader upp till kronor. Undantag: skilsmässa, arbetsrättslig tvist eller brottmål. Överfallsskydd upp till 1 miljon kronor Personskador till följd av våld upp till en miljon kronor: till exempel överfallsersättning, tandskadeersättning, invaliditetsersättning, dödsfallsersättning. Självrisk Generell självrisk är kronor om du inte har av Folksam godkända lås i bostaden. För rättsskydd är självrisken 20 procent av kostnaden, dock minst kronor. Ersättning för låsbyte Om du förlorat nycklar i samband med en ersättningsbar skada och nycklarna kan spåras till ditt hem kan du få ersättning för låsbyte med max kronor för lås som du själv bekostat. Reseskydd Hela världen 45 dagar Överfalls-, rätts-, ansvars- och egendomsskydd enligt samma regler som hemma. Förkommet/förstört resgods upp till kronor. Vid sjukdom/olycka under resa för läkarvård, mediciner med mera. Ersättning för till exempel merkostnader för hemresa, kost och logi, outnyttjad resekostnad. Uppgradera din hemförsäkring Du kan uppgradera din Hemförsäkring till Mellan eller Stor. I Hemförsäkring Mellan ingår Allrisk, som är ett otursskydd för plötsliga och oförutsedda händelser, till exempel om du tappar datorn i golvet, repar skinnjackan, tappar kameran i vattnet osv. I Hemförsäkring Stor ingår Allrisk Extra, ett utökat otursskydd som också ger halverad självrisk. Värdesaksförsäkring En specialförsäkring för enstaka föremål, till exempel antikviteter, smycken, pälsverk, kameror med mera. Bostadsrätt Du som bor i bostadsrätt ansvarar för lägenhetens inre skick både vad gäller löpande underhåll och skador vid till exempel inbrott eller läckage. Resklar I försäkringen ingår bland annat avbeställningsskydd, ersättningsresa, självriskreducering vid hyrbil utomlands, hyra av utrustning vid resgodsförsening och outnyttjad aktivitetskostnad. Småbåt och segelbräda Ingår inte i hemförsäkringen utan måste försäkras för sig. Anmäl dig till försäkringen på eller på närmaste Folksamkontor

17 Arbetsmiljö För att på ett konstruktivt sätt förhindra arbetsolyckor, sjukskrivning etc, ska man regelbundet följa SAM, Systematisk Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). En byggarbetsplats är alltid i ständig förvandling och det betyder att arbetsgivare och arbetstagare kontinuerligt måste göra säkerhetsbedömningar av arbetsplatsen. Arbetsgivaren är alltid skyldig att leda detta arbete och har alltid det yttersta ansvaret för sina anställdas säkerhet. Arbetsgivaren är bland annat skyldig att: Identifiera de största hälso- och säkerhetsriskerna. Se till att det finns nödvändig skyddsutrustning. Informera de anställda om riskerna på arbetsplatserna. Ge utbildning i säkerhet på arbetet och om hur man ska bete sig i nödsituationer. Samråda med arbetstagare i säkerhetsfrågor och gå igenom ändringar i policy, arbetsmetoder och utrustning. Ha ett system för fortlöpande översikt av arbetsmiljöpolitik och arbetsmetoder. Arbetstagaren ska bevaka: Att man bland annat får: Information. Skyddsutrustning. Belysning och utbildning. Allt det man behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Är du intresserad av att läsa mer om arbetsmiljö så vänd dig till din region för att beställa boken Byggnads Skyddsombud

18 Checklista för dig som jobbar under kollektivavtal Sjukdom Har du fått sjukpenning? Har du sökt AGS-ersättning? Om dina ersättningsdagar tagit slut, fortsätt att skicka in läkarintyg, så att premiebefrielseförsäkringen betalar din pensionspremie så länge du är sjuk. Anmäla måste du göra själv. Arbetslöshet Har du gjort anmälan till a-kassan och arbetsförmedlingen? Har du fyllt 40 år kanske du har rätt till avgångsbidrag (AGB). Föräldraledig Har du ansökt om premiebefrielseförsäkring som ska betala din pensionspremie i arbetsgivarens ställe? Avtalspension Du får 4,5 procent inbetalt till din tjänstepension. Har du gjort något val? Har du valt återbetalningsskydd? Har du valt Familjeskydd som är en livförsäkring, kostar det pengar. Du kan välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Har du inte valt? Arbetsskada Olycksfall Har du sökt läkare? Har du anmält till arbetsgivaren? Har du anmält skadan till försäkringskassan och AFA Försäkring? Har du sparat kvitton? Till exempel för p-avgifter, medicin och dylikt. Kolla att din arbetsgivare har anmält olyckan till arbetsmiljöverket. Ha inte ont utan ta kontakt med vården. Detta har stor betydelse om du får fortsatta problem med skadan och din möjlighet att få ersättning. OBS! Glöm inte involvera skyddsombudet Det är en fördel att kontakta regionen vid arbetsskadeanmälningen. Arbetsskada: Har du ringt regionen för hjälp? Kan vara svårt att beskriva alla saker i detalj och här hjälper din region till med skrivningarna. Kom ihåg att när något hänt att skriva tillbudsrapporter så det finns dokumenterat hos arbetsgivaren. OBS! Kontakta regionen för hjälp Färdolycksfall: Har du besökt läkare? Har du anmält till arbetsgivaren? Är ett fordon inblandat oavsett om du kör bil eller cyklar? Har du anmält skadan till trafikbolaget? Har du kontaktat regionen? Har du spara alla kvitton? Till exempel p-avgifter, mediciner och dylikt. Har du gjort arbetsskadeanmälan till försäkringskassan och AFA Försäkring? Din fritid: Har du råkar ut för ett olycksfall på fritiden? Har du uppsökt läkare? Kontakta din försäkringsinformatör eller din region för anmälan. Tillval: Har Du en hemförsäkring? Har du försäkrat dina barn? Har din partner en fritidsolyckfallsförsäkring? Kontakta ditt regionkontor för mer information. Norrbotten Telefon Västerbotten Telefon MellanNorrland Telefon GävleDala Telefon Mälardalen Telefon Stockholm-Gotland Telefon Örebro-Värmland Telefon Öst Telefon Väst Telefon Småland-Blekinge Telefon Skåne Telefon Kom ihåg att vi alltid finns till din hjälp. Vi är inte längre bort än ett telefonsamtal. Det kan bli ett mycket lönsamt samtal som påverkar din framtid positivt. Vi finns för dig. OBS! Glöm inte involvera skyddsombudet 34 35

19 Bob Reklambyrå. Maj 2015 Broschyren ger endast generell information och huvuddragen i försäkringarna. Vid inträffad skada är det de fullständiga villkoren som gäller. Värdefull information om försäkringar, pension och arbetsmiljö hittar du på: (Arbetsgivarverket) samt

Byggnads Medlemsförsäkringar

Byggnads Medlemsförsäkringar Byggnads Medlemsförsäkringar 2010 Inkomstförsäkring vid arbetslöshet Medlemsolycksfall Fritid Medlemsgruppliv Barngruppliv TGL Kompletteringsförsäkring Värdehandling: FÖRSÄKRINGSBESKED! Byggnads Inkomstförsäkring

Läs mer

Livet på bygget är fyllt av farliga arbetsmoment personlig riskbedömning är det bästa sättet att skydda sig själv och sina kollegor.

Livet på bygget är fyllt av farliga arbetsmoment personlig riskbedömning är det bästa sättet att skydda sig själv och sina kollegor. Försäkringar Arbetsmiljö Rehabilitering 2013 Livet på bygget är fyllt av farliga arbetsmoment personlig riskbedömning är det bästa sättet att skydda sig själv och sina kollegor. Den solidariska försäkringsprincipen

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Den solidariska försäkringsprincipen

Den solidariska försäkringsprincipen Försäkringar Arbetsmiljö Rehabilitering 2012 Den solidariska försäkringsprincipen Solidaritet är den grundläggande principen för det fackliga försäkringsengagemanget. Det betyder att i de kollektiva försäkringslösningarna

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem

Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem B Y G G N A D S F R I V I L L I G A T I L LVA L S F Ö R S Ä K R I N G A R Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem Guideline Illustration och foto: Alexander Murath, Southpaw Studio www.byggnads.se www.folksam.se

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Seko

Medlemsförsäkringar. Seko Medlemsförsäkringar Seko Ingår i medlemskapet Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring Barngruppliv K-TGL 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Handels

Medlemsförsäkringar. Handels Medlemsförsäkringar Handels Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Barngruppliv Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Fackuttrycket MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST FÖRSÄKRINGAR 2016

Fackuttrycket MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST FÖRSÄKRINGAR 2016 Fackuttrycket MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST FÖRSÄKRINGAR 2016 GS-medlem innehåll Hej GS- medlem Det nummer av Fackuttrycket som du nu håller i är ett extranummer som fokuserar på information om försäkringar.

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Medlemsförsäkring. Pappers

Medlemsförsäkring. Pappers Medlemsförsäkring Pappers Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Medlemsolycksfall Fritid Kompletterings TGL Barngruppliv Diagnosförsäkring Pensionärsförsäkring Kan ingå avdelningsvis: Gruppliv medlem Tidsbegränsad

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Dagens försäkringssystem

Dagens försäkringssystem Dagens försäkringssystem Ex: Avtal om ersättning vid personskada, PSA. Avtal om statens tjänstegrupplivförsäkring, TGL-S Ex: Socialförsäkringsbalken (sjukpenning, sjukersättning) och lag om arbetsskadeförsäkring

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag.

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag. Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Augusti 2010 Försäkringsbeskedet innehåller en kortfattad beskrivning av försäkringsskyddet.

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du avlider För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande

Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande Monica Zettervall, pensionsexpert, Pensionsmyndigheten Michel Normark, chef Partsrelationer och försäkringsvillkor, AFA Försäkring Annika Thid, försäkringsspecialist,

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

DITT FACKLIGA FÖRSÄKRINGSSKYDD 2017

DITT FACKLIGA FÖRSÄKRINGSSKYDD 2017 DITT FACKLIGA FÖRSÄKRINGSSKYDD 2017 Ett starkt försäkringsskydd genom kollektivavtal och medlemskap Viktiga delar av det personliga försäkringsskydd som alla bör ha, har vi målare dels genom vårt kollektivavtal

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Var finns vi? Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö.

Var finns vi?  Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö. http://www.finfa.se/ 1 2014-01 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro Stockholm Linköping Göteborg Jönköping Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar Malmö

Läs mer

Att tänka på som egen företagare

Att tänka på som egen företagare Att tänka på som egen företagare EKONOMI OCH FÖRSÄKRING FÖR LÄKARE MED EGET FÖRETAG Ta inga risker! Som egen företagare har du ansvar för verksamheten, dig själv och dina anställda. Det gäller därför att

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017

Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017 Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017 Barn- och ungdomsförsäkring Trygghet dygnet runt Skyddet gäller dygnet runt, även på helger och lov och när barnen sportar. Försäkringen kan tecknas för barn och barnbarn

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Sjuk- och efterlevandeförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring Anslutning medlem Obligatorisk anslutning: Alla i gruppen omfattas av avtalet. Ny medlem omfattas från och med inträdet i gruppen. Motsvarande gäller för medförsäkrad.

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer