MODEL: RN-302/RN-202 BRUKSANVISNING. NICAM/HI-FI STEREO Video Kassett spelare med ShowView Swedish

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MODEL: RN-302/RN-202 BRUKSANVISNING. NICAM/HI-FI STEREO Video Kassett spelare med ShowView Swedish"

Transkript

1 NICAM/HI-FI STEREO Vdeo Kassett spelare med ShowVew Swedsh BRUKSANVISNING MODEL: RN-32/RN-22 R PAL Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Model No. EC974NP/EC971NP Part No. 3834RP78U

2 Försktghetsåtgärder & funktoner Informaton Placera dn vdeobandspelare så att nget starkt ljus eller drekt solljus lyser på den. Se tll så att vdeobandspelaren nte utsätts för onödga vbratoner, fukt, damm eller värme. 2 Vd åskoväder så är det bra att dra ut både antennsladd och elkabel för att förhndra skador på vdeon och TV,n. Använd nte vdeon om den är skadad. Dn vdeo skall bara repareras av kvalfcerad servcepersonal. Ta aldrg bort bakstycket på dn vdeo eftersom du då kan komma kontakt med högspännng. Om dn vdeo nte fungerar som den skall så ttta felsöknngslstan (se sd. 33). Om du ändå nte får dn vdeo tll att fungera så kontakta dn leverantör. Se tll att dn vdeo är placerad så att luft kan crkulera runt den. Apparaten får nte utsättas för dropp eller stänk. Föremål som nnehåller vätska, som t. ex. blomvaser, får nte placeras på apparaten. Denna produkt är tllverkad enlgt EEC DIREKTIV 89/336/EEC, 93/68/EEC OCH 73/23/EEC Bara för att nämna några av extra funktonerna: Så här använder du dn vdeobandspelare på ett lätt sätt (ez) : (se sd. 31) Programmerbar för 88 kanalers mnne med frekvenssytentserad kanalväljare ACMS (Automatskt kanalmnne) 7 Tllfällen/1 månads programmerabar tmer Inbyggd ShowVew programmerng (RN-32) Inspelnng och avspelnng av 16:9 Wdesreen format - Long Play - nspelnng & avspelnng Multfunktonsknapp Energspar funkton ICON OSD (Dsplay på TV skärmen) NTSC Avspelnng på PAL TV Logk & Bldsöknng Barnlås Automatsk rengörng av bldhuvud Automatsk start och play Stllbld & bld för bld Räkneverk Quck start funkton Auto Trackng System Dgtal stereo dekoder för mottagnng av NICAM Stereo, Blngual & Mono ljud H-F Audo system Sändnngsstyrd nspelnng

3 Välkommen tll RADIONETTE Tack för att du valt att köpa denna RADIONETTE vdeobandspelare Modell RN-32/RN-22. Beskrvnng 2-5 Försktghetsåtgärder & Funktoner 2 Fjärrkontroll knappar & funktoner 4 Vdeobandspelarens knappar 5 Inkopplng 6-13 Koppla n tll dn TV & parabol 6 Koppla n tll en H-F & vdeokamera 7 Ställa n en vdeosgnal på dn TV 8-9 Hur du använder huvudmenyn 1 Ställa n en TV staton automatskt 11 Ställa n en TV staton manuellt Ändra ordnngen på TV statoner 14 Ta bort & välja TV statoner 15 Bas funktoner Avspelnng av ett band Spela n ett TV program Ställa n färgsystemet 2 Ställa n klockan manuellt 21 Avancerade funktoner Tmer nspelnng h ShowVew programmerng (RN-32) h Tmer nspelnng med dsplay på TV skärmen Energ spar 26 Dsplay på TV skärmen 26 Bandräkneverkets mnnesfunkton 27 Barnlås 27 Wde screen (16:9) 28 Automatsk mnnes avstängnng 29 Vdeo doktor (Självdagnos) 29 H-F stereo ljud system 3 Så här använder du dn vdeobandspelare på ett lätt sätt (ez) 31 Användbara tps Bandkoperng 32 Specfkatoner 32 Felsöknng check lsta 33 Innehållsförtecknng 3

4 Fjärrkontroll Knappar & funktoner Att sätta batterer: Dn fjärrkontroll drvs med två AAA typ batterer. 1. För att sätta dem så tryck spärren bakåt och lyft upp batterluckan 2. Sätt de två battererna fjärrkontrollen och se tll att polerna + och - kommer rätt. 3. Sätt tllbaka luckan. AAA Dn vdeobandspelare (VCR) är gjord så att nästan alla funktoner kan kontrolleras från FJÄRRKONTROLLEN. En del funktoner kan också kontrolleras från FRONT PANELEN på dn vdeo. Det maxmala avståndet som dn fjärrkontroll kan nå vdeon från är 7,5 m. Den måste också vara nom en vnkel på 3 på båda sdor från FJÄRRKONTROLLSENSORN. För att undvka skador från läckande batterer, ta ur battererna ur fjärkontrollen om du nte planerar att använda den på en längre td. Använd nte batterer av olka märken eller ålder. För att sätta på eller stänga av vdeon TV/VCR VCR; Vsa montor, avspelnng eller vdeons mottagare TV; För att se TV eller annan kanal när du spelar n (Se sd. 19). /VIDEO MODE Väljer ngående källa vd nspelnng Numrerade knappar För att välja kanal Programmera sffernformaton på skärmen Spolar tllbaka bandet Spolar tllbaka snabbt med bld För att starta avspelnng Ändrar blden tll stllbld Vsar dsplayen på skärmen / Tar fram dsplayen på TV skärmen SHOWVIEW (RN-32) För att vsa programmenyn vd ShowVew programmerng (se sd. 22 tll 23) ez O Matar ut bandet CM SKIP För att söka 3 sek framåt på bandet (Se sd 17) ez O (se sd. 31) (se sd. 31) Spolar bandet framåt Spolar bandet framåt med bld För att völja nspelnngshastghet på bandet För att stanna bandet Startar nspelnng (Se sd. 18 tll 19) Nollställer räkneverket CURSORS (D, E, F, G)/ För att justera trackng För att kontrollera dsplayens nformaton, kanal upp och ner, val och vertkal skaknng vd stllbld. Sätter på och stänger av barnlås V Funktonen är nte tllgänglg. 4

5 Varje knapp på vdeon har samma funkton som motsvarande knapp på fjärrkontrollen Vdeobandspelarens Knappar 1. (På/Av) 2. Stop & Tape Eject 3. Kassett Lucka 4. Vdeo Dsplay 5. Fjärrkontrollsensor 6. (Drektnspelnng) Kanal programväljare 12. Audo IN kontakt 13. Vdeo IN kontakt 5

6 EURO AV2 DECODER EURO AV1 / VIDEO SORTIE OUT G D L R ENTREE ANTENNE AERIAL SORTIE ANTENNE RF.OUT Koppla n Tll dn TV & parabol De råd som ges på följande två sdor är för den vanlgaste formen av nkopplng. Kontrollera med tllverkarens nstruktonsbok för specal nformaton. Se tll att all ström är urkopplad på både vdeon och annan utrustnng när du kopplar n vdeon för att nte skada apparaterna. Sateltmottagare Antenn Kvalten på bld och ljud beror tll stor del på hur dn antenn är rktad och hur bra den är. Använda dn vdeo första gångem Följande bld kommer att vsas på TV skärmen när du kopplat n dn vdeo första gången. För att ställa n TV kanaler så följ steg 3 tll 4 som vsas ACMS (Se sd 11). Baksdan på dn vdeo All nkopplng måste ske med strömmen frånkopplad både tll TVn och vdeon. TV apparat Antennkabel (75 ohms) Försök nte tvnga n kontakten. Den skall kunna anslutas lätt. A N B CH D DK E F I NL P S SF OTHERS ACMS 6

7 SYNC UBB LIV HAL K 6.3K REPEAT 1 AL DIS RECORD RE RANDOM PROGRA A B OVER HI- DUBB NR SYNC MUTE 4 UBB DSP DISCO LIV HAL HAL K 2.5K 6.3K 16kHz AM PM FLA PO ROC STEREO CLASSI MEMORY SLEEP AUTO KHz MHz EURO AV2 DECODER EURO AV1 / VIDEO G D L R ENTREE ANTENNE AERIAL SORTIE ANTENNE RF.OUT VIDEO IN En ljudanläggnng kan kopplas tll OUT kontakten på baksdan av vdeon. Kom håg att vrda ner volymen tll mnmum på ljudanläggnngen och öka sedan gradvs. Detta gör att du nte rskerar skador på högtalare och att du nte råkar ut för en ljudchock! H-F Se tll att strömmen är urkopplad på både vdeon och vdeokameran nnan du kopplar n något. Detta för att undvka skador på apparaterna. För att du lättare skall kunna koppla n dn vdeokamera så nar v gjort en Audo IN (Vänster och Höger) och Vdeo IN kontakt på front panelen. Framsdan av dn vdeo L- IN-R Koppla n Tll en H-F & Vdeokamera Audo Left & Rght Lead Audo Left & Rght Lead Vdeokamera Baksdan av dn vdeo Vdeo Lead SORTIE OUT Audo out kontakter & Phono leads Phono kontakterna för att koppla n dn vdeo tll dn ljudanläggng fnns på baksdan av apparaten; L = Vänster ljud utgång, R = Höger ljud utgång. Normalt behöver du använda AUX funktonen på dn H-F. 7

8 Ställa n en Vdeosgnal På dn TV Utgående sgnal på denna vdeobandspelare (VCR) är på UHF kanal 36. Om kanal 36 redan är upptagen av annan TV kanal eller om blden är suddg så kan du ändra kanal tll vdeon. Steg 5-8 vsar hur du ändrar utgående sgnal på vdeon. Dn TV tar emot en sgnal från vdeon på samma sätt som från en TV staton. Du måste välja ett kanalnummer tll vdeon och ställa n den så att du kan se på vdeoband. Om du har använt en SCART kontakt eller och VIDEO kablar så behöver du nte göra denna nställnng. DnTV bör då redan ha en vdeokanal. Vanlgtvs kallad AV. Se tll att vdeon är rktgt nstallerad som vsades tdgare denna bruksanvsnng. Tryck på knappen för att sätta på dn vdeo. Sätt på dn TV. ez O Sätt ett nspelat ez band O vdeon och tryck på på fjärrkontrollen. Välj en kanal på TVn som du vll använda tll vdeon. Det gör nget om du nte har ett nspelat band detta läge. Om du sätter på vdeon och fortsätter med steg 3-4 så kommer du stället för en bld på TVn se en blå bldskärm. Ställ n denna kanal tlls vdeoblden är skarp och ljudet klart. Om du har använt en SCART kontakt eller och VIDEO kablar så behöver du bara välja AV kanalen. Denna kanal är redan nställd för bästa vdeo avspelnng på TVn. Lagra den valda TV kanalen på dn TV. Du får ttta bruksanvsnngen tll dn TV om du nte vet hur man gör detta. 8

9 Fortsätt bara tll steg 5-8 om du nte kan få en klar bld på TVn efter det att du gjort steg 1-4. Välj en kanal på TVn som du vll använda tll vdeon. Kontrollera att dn vdeobandspelare står stanby läge genom att trycka på på fjärrkontrollen. (bara klockan vsas på dsplayen.) Tryck på eller på framsdan på dn vdeobandspelare mer än 4 sekunder. RF36 vsas på vdeons dsplay. Följande bld vsas på tvskärmen : Tryck ner eller på vdeon för att välja en annan vdeokanal. Du kan välja en annan vdeokanal mellan 22 tll 68. Man kan också ställa den på "O" om det förekommer nterferens när TV:n är andsluten tll vdeobandspelaren va en SCART-kabel. Välj en kanal på TVn som du vll använda tll vdeon. Ställ n denna kanal tlls en klar blå bld syns på TV skärmen. Lagra denna kanal dn TV. Tryck på knappen och sedan är du färdg. Se tll att du kopplat n vdeon på rätt sätt och ställt n en vdeokanal på dn TV. Om du nte ställer n en vdeokanal på TVn så kommer du nte att kunna se på nspelade vdeoband. RF CHANNEL 36 9

10 Hur du använder Huvudmenyn Denna vdeo kan enkelt programmeras genom att använda en meny som vsas på TV skärmen. Menyn kontrolleras med hjälp av FJÄRRKONTROLLEN. Tryck på för att sätta på vdeon. Tryck på. Menyn kommer att vsas på TV skärmen. ez O Tryck på F eller ez GREPEAT för att välja meny. Tryck på och tryck på eller för att välja under meny. ez O Tryck på för att ta bort menyn. ez O ez O REC P R SET f OSD ON O ACMS 16:9 4:3 1 2 TIME DATE OPR SYS- TEM NIC AB C OSD VCR Dr. REC VÄLJ SPRÅK Du kan välja följande språk. Engelska, Tyska, Franska, Italenska, Spanska och Holländska. REC - Ställer n tmern (se sd. 24 tll 25) PR SET - Manuell kanalnställnng (sd ) ACMS - ACMS (Automatskt Kanal Mnne System) (sd. 11) TIME DATE - Datum och klocknställnng (se sd. 21) SYSTEM - För att ställa n färgsystem (se sd. 2) ABC OSD - För att ändra språk (se denna sda tll vänster) Dr - För att kontrollera ett problem på dn vdeo (se sd. 29) - För att välja kanal för audo utgång (se sd. 3) OSD ON/O - För att vsa vdeons funktonsdsplay (se sd. 26) 16:9/4:3 - För att välja bldbredd på dn TV (se sd. 28) OPR - För att förbättra blden vd avspelnng (se sd. 17) NIC - För att aktvera eller stänga av NICAM dgtal ljud (se sd. 3) 1

11 VCR För att lösa detta så läs avsnttet MANUELL INSTÄLLNING sdan 12 tll 13. Tryck på knappen på dn vdeo. Tryck på knappen. ez O Huvudmenyn vsas på skärmen. Tryck på F eller G för att välja ACMS. Tryck på. Tryck F eller G för att välja land. (A: Österke, B: Belgen, CH: Schwez, D: Tyskland, DK: Danmark, E: Spanen, F: Frankrke, I: Italen, TV/VCR N: AV Norge, CM SKIPNL: Holland, P: Portugal, S: ez O Sverge, SF: Fnland, ANDRA) TV statonstabellen vsas på skärmen TV/VCR AV när CM SKIP söknngen är färdg. ez O Ställa n en TV staton Automatskt ez O Tryck på för att starta den automatska söknngen. Tryck på knappen för att spara nställnngarna. REC f OSD ON O ACMS 16:9 4:3 1 2 TIME DATE OPR AB SYS- C TEM OSD Dr. NIC ACMS ACMS A N B CH D DK E F I NL P S SF OTHERS 1 C2 PR-1 2 C3 PR-2 3 C4 PR-3 ACMS S E 1 C2 2 C3 3 C4 4 C5 5 C6 6 C7 7 C8 8 C9 MOVE : DELETE : PR-1 PR-2 PR-3 PR-4 PR-5 PR-6 PR-7 PR-8, 11

12 VCR Ställa n en TV staton Manuellt I vssa områden landet är sändnngssgnalen för svag för att vdeon automatskt skall kunna ställa n TV statonerna rktgt. Du måste då ställa n dessa svagare TV statoner manuellt för att dn vdeo skall kunna lagra dem. Tryck på knappen. ez O Huvudmenyn vsas på skärmen. Tryck på F eller G för att välja PR SET. Tryck på. Tryck på. Tabellen med TV-statoner vsas. TV/VTR AV CM SKIP ez O Tryck på eller för att välja det programnummer som du vll ställa n. (tll exempel PR 9) Tryck på AV för att välja C (Standard statoner) eller S (Kabel statoner): Mata n kanalnumret för statonen som du vll ställa n med sfferknapparna eller använd eller för att htta den önskade statonen. Tryck på G för att välja MFT. Tryck eller knappen för att justera. ez O R Tryck på. TV/VTR AV CM SKIP ez O REC fosd ON O ACMS 16:9 4:3 1 2 TIME DATE OPR SYS- TEM NIC AB C OSD Dr. PR CH MFT STATION 1 C 2 PR-1 1 C2 PR-1 2 C3 PR-2 3 C4 PR-3 4 C5 PR-4 5 C6 PR-5 6 C7 PR-6 7 C8 PR-7 8 C9 PR-8 PR CH MFT STATION 9 C 1 CHANNEL/CABLE : AV MOVE : DELETE :, CHANNEL/CABLE : AV 12

13 ez O Tryck på G för att välja STATION så att du kan namnge en TV staton. Tryck på. ez O Tryck på eller för att välja statonsnamn från lstan. Tryck på för att bekräfta valet. ez O Om en TV kanal nte fnns med lstan så tryck nte på utan gå tll steg 7. Du kan ändra en TV statons namn manuellt stället för att använda standard namn. Tryck G. Tryck TV/VCR på AV eller CM SKIPför att välja bokstäver och ez O nummer för TV statonens namn. Tryck på F eller G för att flytta fram och bak bland skrvtecknen. Tryck på för att bekräfta statonens plats. Tryck på gen. Den nya TV statonen har nu lagrats vdeon. Om du vll lagra andra statoner TV/VCR manuellt AV CM SKIP så följ steg 1 tll 8. ez O TV statonstabellen vsas på skärmen. Tryck på. PR CH MFT 9 C1 TNT MTV3 NELON TRT RTL4 TELEC REREA RETE4 PR CH MFT 9 C1 TNT MTV3 NELON TRT RTL4 TELEC RETEA RETE4 PR CH MFT STATION 9 C1 MTV3 9 C1 MTV MOVE: DELETE:, 13

14 VCR Ändra ordnngen på TV statoner När du lagrat TV statonerna dn vdeo så kanske du vll ändra på vlken ordnng kanalerna lgger utan att lagra om dem. Instruktonerna på denna sda vsar hur du enkelt flyttar dem tll annan plats. Tryck på knappen. ez O Huvudmenyn vsas på skärmen. Tryck på F eller G för att välja PR SET. Tryck på. Tryck på knappen. ez O Tryck på eller för att välja vlket programnummer du vll flytta. (tll exempel PR 3) Tryck på G. Tryck på eller för att placera den markerade lnjen på den plats du vll placera kanalen. (tll exempel PR 5) ez O Tryck på. Den valda kanalen flyttas nu tll den nya platsen. Tryck på knappen. Om du vll flytta flera kanaler så upprepa steg 1-4. ez O REC PR CH MFT STATION 1 C 2 TV1 fosd ON O ACMS 16:9 4:3 1 2 TIME DATE OPR SYS- TEM NIC AB C OSD Dr. CHANNEL/CABLE : AV 1 C2 TV1 2 C3 TV2 3 C4 SVT 4 C5 SVT 1 5 C6 SVT 2 6 C7 NED1 7 C8 NED2 8 C9 NED3 1 C2 TV1 2 C3 TV2 3 C4 SVT 4 C5 SVT 1 5 C6 SVT 2 6 C7 NED1 7 C8 NED2 8 C9 NED3 MOVE : DELETE :, 1 C2 TV1 2 C3 TV2 3 C5 SVT 1 4 C6 SVT 2 5 C4 SVT 6 C7 NED1 7 C8 NED2 8 C9 NED3 P/S 1 C2 TV1 2 C3 TV2 3 C5 SVT 1 4 C6 SVT 2 5 C4 SVT 6 C7 NED1 7 C8 NED2 8 C9 NED3 MOVE : DELETE :, 14

15 VCR När du lagrat TV statonerna dn vdeo så kanske du vll ta bort en staton. Instruktonerna på denna sda vsar hur du enkelt tar bort en staton du nte vll ha kvar. Tryck på knappen. ez O Huvudmenyn vsas på skärmen. Tryck på F eller G för att välja PR SET. Tryck på. Tryck på knappen. Tryck på eller för att välja vlket programnummer du vll ta bort. ez O Tryck på F. Efter en kort stund så kommer den valda statonen att tas bort. De andra TV/VCR AVstatonerna CM SKIP sorteras automatskt om. ez O Tryck på knappen. Om du vll ta bort flera kanaler så upprepa steg 1-3. ez O TV statoner Ta bort & välja ez O Välja lagrade TV statoner: Lagrade statoner kan väljas på något av följande två sätt. Tryck på eller för att välja olka statoner på dn vdeo. REC P R SET fosd ON O ACMS 16:9 4:3 1 2 TIME DATE OPR SYS- TEM NIC AB C OSD Dr. Du kan också välja drekt genom att trycka på sffer knapparna på fjärrkontrollen. PR CH MFT STATION 1 C 2 TV1 CHANNEL/CABLE : AV 1 C2 TV1 2 C3 TV2 3 C5 SVT 1 4 C6 SVT 2 5 C4 SVT 6 C7 NED1 7 C8 NED2 8 C9 NED3 MOVE : DELETE :, 1 C2 TV1 2 C3 TV2 3 C5 SVT 1 4 C6 SVT 2 5 C4 SVT 6 C7 NED1 7 C8 NED2 8 C9 NED3 PLEASE WAIT DELETE :, C2 TV1 C3 TV2 C6 SVT 2 C4 SVT C7 NED1 C8 NED2 C9 NED MOVE: DELETE :, ez O 15

16 Avspelnng Av ett band Du kan bara sätta och ta ur ett band ur vdeon om strömmen är nkopplad. Dn vdeo kan också vsa nspelade NTSC band (PAL TV). Gör så här om du vll ha en bättre bld : När du har satt n ett vdeoband och börjat avspela flmen sätts den automatska bldsökfunktonen gång så att en så bra bld som möjlgt ställs n automatskt. Om kvalteten på nspelnngen är dålg ska du trycka på eller på fjärrkontrollen flera gånger för att ställa n bldsöknngen manuellt tlls alla störnngar har försvunnt. Tryck på knappen på fjärrkontrollen för att sätta på den automatska bldsöknngen gen. Se tll att vdeon är rktgt nkopplad vlket beskrevs tdgare denna bruksanvsnng. Sätt på dn TV och välj vlken kanal du vll se vdeon på. Tryck på knappen på dn vdeo. ez O Sätt ett vdeoband vdeon. Vdeokassetten skall ha den delen med ett fönster uppåt och plen pekande från dg. Tryck på ez för att O starta avspelnngen. Om du sätter ett band med skyddsflken borttagen så startar avspelnngen automatskt. AUTO TRACKING Dn vdeo kommer automatskt att justera trackngen för att ge bästa bld. Stll bld: Tryck på för att pausa en bld ez O Tryck på upprepade gånger för att ttta på stllblder ruta för ruta. Bandet kan stannas upp ez O tll 5 mnuter sedan stängs avspelnngen av för att skydda bandet och vdeon från skador. Tryck eller för att reducera skaknngarna på blden. Tryck på för att fortsätta avspelnngen. Bldsöknng: Under avspelnng så tryck på antngen eller detta ger dg möjlghet att spola bandet fram eller bak med bld så att du ser var på bandet du är. Logsk söknng: Under fram eller tllbakaspolnng så tryck och håll n antngen eller och blden vsas TV/VCR med AV hög hastghet. CM SKIP ez O 16

17 VCR ez O Slow moton (långsam flm), Shuttle Under avspelnng eller stllbld, tryck på F eller G knappen för att byta tll slow moton-avspelnng. Baklänges avspelnng 7x hastgheten, baklänges avspelnng 3x hastgheten, baklänges avspelnng, stllbld, 1/19 slow moton, avspelnng, avspelnng 2x hastgheten, avspelnng 7x hastgheten. För att starta normal avspelnng, tryck på eller -knappen. Under Slow eller stllbld kommer du att se ljudstrecken på blden lte beroende på kassett typ. Om det förekommer störnngar (ränder) blden, ta bort dessa med D eller E knappen. Tryck på för att stoppa avspelnngen. Tryck på. Om bandet har spelats hela sn längd så stannar vdeon automatskt avspelnngen, spolar tllbaka, stoppar, matar ur bandet och stänger av strömmen. ez O CM (Commercal message) Skp: Denna funkton gör att under avspelnng så spolas bandet fram några sekunder för att sedan återgå tll avspelnng. När bandet spelas tryck på CM SKIP knappen på fjärrkontrollen för att hoppa över ett reklam nslag eller annat programmateral. ez O Tryck CM SKIP knappen upprepade gånger för att hoppa över : 1 tryck 3 sekunder 2 tryck 6 sekunder 3 tryck 9 sekunder 4 tryck 12 sekunder 5 tryck 15 sekunder 6 tryck 18 sekunder OPR (optmum Pcture Response): Denna funkton förbättrar automatskt avspelnngsblden genom att justera vdeon förhållande tll bandet. Tryck på. Tryck F eller G för att välja OPR. Tryck på. REC O P RSOFT SET ACMS fosd SHARP ON 16:9 O 4:3 1 2 TIME DATE OPR AB C SYS- TEM OSD OPR Tryck på eller upprepade gånger för att välja: O, SOFT eller SHARP. Notera att du bara kan sätta på OPR under avspelnng. Dr. Tryck på för att ta bort menyn. NIC 17

18 Spela n ett TV program Om du vll förhndra oavsktlg nspelnng på ett band så kan du ta bort säkerhetsflken på baksdan av bandet. Om du senare vll spela n på bandet så täck bara hålet med en bt tejp. Du kan spela n på dn vdeo med hjälp av olka metoder : Snabbnställnng startar nspelnngen med en gång och stannar efter nställd td eller när bandet är slut. 18 Se tll att vdeon är rktgt nkopplad vlket beskrevs tdgare denna bruksanvsnng. Tryck på knappen på dn vdeo. ez O Sätt ett vdeoband med skyddsflken kvar vdeon. Vdeokassetten skall ha den delen med ett fönster uppåt och plen pekande från dg. Tryck på eller för att välja vlken kanal du vll spela n. ez O Du kan också ställa n kanalen drekt med sffer knapparna på fjärrkontrollen ez O Om du vll spela n drekt från SCART eller kontakt så tryck flera gånger på AV tlls kontakten du vll spela n med vsas på dsplayen. ez O SC1 Endast H-F ljud nspelnng med IN uttaget på vdeons front. AV 1 Ljud och bldnspelnng med nedre SCART kontakten på baksdan av vdeon. AV 2 Ljud och bldnspelnng med övre SCART kontakten på baksdan av vdeon. AV 3 Inspelnng från VIDEO IN och IN (höger & vänster) med kontakterna på vdeons front.

19 Dn vdeo har long play () vlket ger dg möjlghet att spela n upp tll dubbelt så mycket td på en vdeokassett. Tex ett E-18 band kan normalt spela n upp tll 18 mnuter vd standard Play (SP). Genom att använda så får du plats med upp tll36 mnuter. Notera att det blr en sämre bld och ljudkvalté när du använder. Tryck på om du vll spela n Long Play eller Standard Play. SP kommer att ge bättre bld och ljudkvalté men ger dg dubbelt så mycket td att spela n på. SP eller vsas på vdeons dsplay beroende på vad du valt. Tryck på för att starta nspelnngen. RECORD kommer att vsas på TV skärmen. Tryck på upprepade gånger. Varje tryck ökar nspelnngstden med 3 mnuter tll du når den maxmala nspelnngstden på 9 tmmar. ez O Tryck på för att stanna nspelnngen tllfällgt. Tryck på för att fortsätta nspelnngen. Bandet kan stannas tllfällgt upp tll 5 mnuter; RECP vsas på dsplayen när bandet är stannat. Efter 5 mnuter stoppas nspelnngen för att nte skada bandet eller vdeon. Tryck på för att avsluta nspelnngen. Tryck på. vsas på TV skärmen några sekunder. Kom håg att du kan spela n ett program under tden du tttar på ett annat. Tryck på TV/VCR för att välja TV läge och sedan välja en annan kanal på dn TV. ez O ez O ez O ez O 19

20 VCR VCR Ställa n färgsystemet Dn vdeo är försedd med olka färgstandarder. Du kan spela av PAL och MESECAM. Under avspelnng så känner vdeon av färgsystemet automatskt. Om det är färgproblem så ställer du n färgen manuellt. Tryck på. Huvudmenyn vsas på TV skärmen. Tryck F eller G för att välja SYSTEM. ez O Tryck på. ez O Tryck på eller för att välja färgsystemet som används. AUTO: Automatsk ez O färgval, PAL: PAL nspelnng MESEAM: MESECAM nspelnngar. S Tryck på för att ez ta O bort menyn. REC fosd ON O ACMS 16:9 4:3 1 2 TIME DATE OPR SYS- TEM NIC AB C OSD Dr. SYS- TEM REC 1 2 AUTO P R SET TIME PALACMS DATE fosd MESECAM ON 16:9 O 4:3 OPR SYS- TEM NIC AB C OSD Dr. SYS- TEM 2

21 Klockan dn vdeo kontrollerar tden, dag och datum nställnngar. För att ShowVew skall fungera rktgt så måste tden vara rätt nställd(rn-32). Tryck på knappen. ez O Tryck på F eller G för att välja TIME DATE. Tryck på. P Använd sfferknapparna på fjärrkontrollen för att ändra och knappa n TIMMA, MINUTER DAG, MÅNAD och ÅR. Notera att vdeon använder 24 tmmars vsnng. 1 pm vsas som 13:. Veckodag skrvs n automatskt när du ställer n datumet. Om du matar n fel så tryck F eller G för att rätta tll detta. ez O R Tryck på knappen. Dn nya TV/VCR klocknställnng AV CM SKIP lagras vdeon och vsas ez O på dsplayen. Ställa n klockan Manuellt ez O HH MM DD MM YY - - : HH MM DD MM YY 8 : TUE 1 2 TIME DATE 1 2 TIME DATE 21

22 ShowVew Programmerng (RN-32) ez O ShowVew förenklar nmatnng av datum, kanal, start och stopptd för nspelnngen genom att mata n en ShowVew kod. ShowVew koder fnns de flesta V blagor. De kan varera mellan ett tll no sffror längd. Tmer nspelnng ger möjlghet att spela n vd en vss td (upp tll en månad från dagens datum). Upp tll 7 olka tder kan ställas n. Se tll att TV kanalerna är sökta och lagrade. Sätt ett vdeoband med skyddsflken kvar vdeon. Tryck på SHOWVIEW. Tryck på eller för att välja nspelnngstyp. ONCE: För att spela n en gång. WEEKLY: För att spela n samma td varje vecka. ez O DAILY: För att spela n på samma td alla dagar (utom lördag och söndag) Tryck på Sfferknapparna för att mata n ShowVew koden tll TV programmet du vll spela n. Om du matar n fel så tryck på F och mata sedan n rätt sffra ez O ONCE REC SHOWVIEW ~9, ONCE REC SHOWVIEW ~9, ONCE REC SHOWVIEW ~9, 22

23 SHOWVIEW är ett av Gemstar Development Corporaton regstrerat varumärke. SHOWVIEW System tllverkas på lcens från Gemstar Development Corporaton. SP kommer att ge bättre bld och ljudkvalté men ger dg dubbelt så mycket td att spela n på. Tryck på. Om PLEASE CHECK vsas så betyder det att du matat n fel ShowVew kod, matat n koden på fel sätt eller att koden är feltryckt tdnngen. Om - - vsas så måste du skrva n kanalnummret på den TV kanal du vll spela n från. ez O Tryck på F eller G för att välja de nställnngar du vll ha. (PR, DATE, TIME och SP). Tryck TV/VCR på AVeller CM SKIP för att knappa n ez O nställnngarna. Tryck på G för val av nspelnngshastghet. Tryck på eller för att välja den önskade bandhastgheten (SP, IP eller ). IP-läget avgör hur mycket band som fnns kvar och kopplar över tll vd behov för att göra ez klart O programnspelnngen. Se tll så att tmern är rktgt nställd. Om du vll spela n från IN och VIDEO IN på vdeons front eller från någon av EURO SCART kontakterna på baksdan av vdeon, tryck AV för att välja rätt dsplay (AV1, AV2 eller AV3). Om du vll göra ytterlgare ShowVew nspelnngar så repetera steg 2-7. Tryck på två gånger. Om PLEASE CHECK vsas så betyder det att du matat n fel nformaton och du behöver då göra om det. Tryck på för att stänga av vdeon. PR DATE TIME SVT : 11~ 11: 55 SP :- - ~ - -:- - SP PR DATE TIME SVT : 11~ 11: 55 SP :- - ~ - -:- - SP PR DATE TIME SVT : 11~ 11: 55 SP :- - ~ - -:- - SP ez O TIMER kommer att vsas på vdeons dsplay under tden vdeon väntar på att spela n. 23

24 VCR Tmer nspelnng med dsplay på skärmen Om du väljer att nte använda ShowVew nspelnng så kan du ställa n tmern manuellt. Du kan ställa n upp tll 7 olka nspelnngstder nom en månad från dagens datum. NOTERA! nnan du programmerar tmern så se tll att du har ställt n vdeons klocka rätt och att du vet vlka TV kanaler du har ställt n på vdeon. Sätt ett vdeoband med skyddsflken kvar vdeon. Vdeokassetten skall ha den delen med ett fönster uppåt och plen pekande från dg. Tryck på. Tryck på F eller G för att välja REC. Tryck på. REC fosd ON O ACMS 16:9 4:3 1 2 TIME DATE OPR SYS- TEM NIC ez O AB C OSD Dr. REC Tryck på gen för att ställa n tmern ez O ez O Om alla sju tmernställnngar är upptagna så tryck på eller för att välja en td du vll ta bort eller ändra. Tryck på F för att ta bort tden. Tryck på Sfferknapparna för att mata n kanalen du vll spela n ez O När du använder sffrorna 1-9 så tryck n en först. Tex. kanal 3 är 3. Du kan också välja kanal genom att trycka på eller. När valet är klart så tryck på G. Om du vll spela n från IN och VIDEO IN på vdeons front eller från någon av EURO SCART kontakterna på baksdan av vdeon, tryck AV för att välja rätt dsplay (AV1, AV2 eller AV3). PR DATE T I M E :- - ~ - -: :- - ~ - -:- - SP SP PR DATE T I M E :- - ~ - -: :- - ~ - -:- - SP SP PR DATE T I M E SVT :- - ~ - -: :- - ~ - -:- - SP SP DELETE:, 24

25 Om du senare vll ta bort eller ändra på en tmer td så kan du göra detta utan att behöva mata n all nformaton gen. Tryck fram tmer dsplayen.tryck på eller för att välja den td du vll ändra. Tryck på F för att radera. Tryck på för att ändra; sedan på F eller G för att välja kanal, datum, start och stopp td och. Tryck på eller för att mata n ny nformaton. Tryck på sffer knapparna för att mata n datumet ez O Om du trycker på nnan du matar n datumet så kan du välja någon av följande automatska nspelnngar. Tryck på F eller G för att välja dem och för att bekräfta. DLY (Daly) För att spela n på samma td varje dag (utom lördag och söndag) Weekly För att spela n på samma td varje vecka. PR DATE T I M E SVT :- - ~ - -:- - SP :- - ~ - -:- - SP DLY SU MO TU WE TH FR SA Tryck på sffer knapparna för att mata n start och stopptd på programmet du vll spela n ez O Notera att vdeon använder 24 tmmars format. 1 pm vsas som13:. Du kan också välja start och stopptd med hjälp av eller knapparna. PR DATE T I M E SVT : ~ 2: - - :- - ~ - -:- - SP SP Tryck på G för val av nspelnngshastghet. Tryck på eller för att välja den önskade bandhastgheten (SP, IP eller ). IP-läget avgör hur mycket ez O band som fnns kvar och kopplar över tll vd behov för att göra klart programnspelnngen. PR DATE T I M E SVT : ~ 2: - - :- - ~ - -:- - SP SP Kontrollera att tmern är rätt nställd. Tryck på två gånger. Om PLEASE CHECK vsas så betyder det att du matat n fel nformaton och du behöver då göra om det. Tryck på för att stänga av vdeon. ez O 16: TIMER kommer ez att REPEAT vsas på vdeons dsplay under tden vdeon väntar på att spela n. 25 Om tmernstäl-lnngarna överlappar varandra... Se tll att de nställda tderna på tmern nte överlappar varandra. Om de gör det så kommer den första tden att gå före den andra. Exempel: Program 1 är ställd att starta 16: och sluta 17: Program 2 är ställd att starta 16:3 och sluta 17:3. I detta fall kommer program 1 att spelas n hela sn längd men program 2 kommer bara att spelas n de ssta 3 mnuterna. PROGRAM 1 16:3 17: 17:3 PROGRAM 2 (Denna del kommer nte att spelas n)

26 Energ spar Dsplay på TV skärmen Dn vdeo har en energsparfunkton som gör att vdeon ställs ett ekonomläge där klockan på dsplayen försvnner. Om du har ställt n en nspelnng så fungerar nte energ spar funktonen. Tryck på på vdeon. VCR och klockan vsas på vdeons dsplay. Tryck på på vdeon gen och vdeon går n energ spar läge. Alla ndkatorer släcks på dn vdeobandspelares dsplay. Tryck på för att stänga av Energ spar. Du kan lätt se aktuell td, bandräkneverk och td kvar på bandet, dag, månad, år, veckodag, kanal och funktonsläge på TV skärmen. Om du håller på att spela n så kommer nte denna nformaton synas på den färdga nspelnngen. Tryck på / för att vsa. VCR Functon SP SVT TUE 12: Day/Month/ Year/Day of Week ez O Channel Programme Clock/Tape Counter & Amount of Tape Left Tryck på / upprepade gånger för att stega genom dsplayalternatven. Bandräknaren och den mängd band som fnns kvar vsas om ett band är nladdat. Efter 3 sekunder töms huvuddelen av skärmdsplayen TV/VCR AV och CM SKIP kvar på skärmen blr ez bara O klockan eller bandräknaren och sffrorna som vsar mängden band som fnns kvar. Tryck på / för att ta bort allt från TV skärmen. 26

27 Den dgtala bandräknaren kan vsas stället för klockan på skärmen genom att trycka på / på fjärrkontrollen. Den dgtala bandräknaren vsar de relatva lägena för nspelnngarna på bandet. Tryck på /. Tryck på för att nollställa räkneverket. Tryck på för att starta bandet. Bandräkneverket vsar bandtden tmma, mnut och sekunder. ez O Tryck på när avspelnngen eller nspelnngen är klar. Tryck på. Bandet spolas nu tllbaka och stannar automatskt vd ::. ez O Knapparna på vdeons front panel kan stängas av så att vdeon bara kan kontrolleras med fjärrkontrollen. Tryck på. SAFE kommer fram på tv-skärmen. SAFE blnkar på dn vdeobandspelares dsplay ett par sekunder. Ingen TV/VCR av knapparna AV CM SKIP på vdeons front panel ez O fungerar (utom / ) Om någon knapp på vdeobandspelarens framsda tycks n vsas SAFE på vdeobandspelarens dsplay och på TVskärmen några sekunder. Tryck på gen för att stänga av barnlåset. O blnkar på dn vdeobandspelares dsplay ett par sekunder. Barnlås Bandräkneverkets mnnesfunkton 27

28 VCR VCR Wde screen 16:9 Dn vdeo kan spela n och vsa wde screen format (16:9). för att spela n ett wde screen program så måste rätt typ av sgnal sändas av TV statonen. Sätt på dn vdeo. Tryck på. Tryck på F eller G för att välja 16:9/4:3. Tryck på. ez O ez O Tryck på eller upprepade gånger för att välja : AUTO, 4:3 eller 16:9. Tryck på för att ez ta REPEAT bort menyn. ez O För att kunna se på wde screen så måste du koppla n dn vdeo tll TV,n med en SCART kontakt. AUTO : Spelar upp wde screen som wde screen och normal som normalt. 4:3 : Bara för att spela n och vsa normal format 4:3. 16:9 : Bara för att spela n och vsa wde screen format 16:9. REC fosd ON O ACMS 16:9 4:3 1 2 TIME DATE OPR AB SYS- C TEM OSD NIC Dr. 16:9 4:3 REC P R SET fosd ON O ACMS 16:9 4:3 1 2 AB TIME SYS- C DATEAUTO TEM OSD 4:3 NIC OPR16:9 DR 16:9 4:3 28

29 VCR VCR VCR Automatsk avstängnng Denna funkton stänger av vdeon när bandet är tllbakaspolat. Tryck på under tden bandet spolas tllbaka. ez O Bandet spolas tllbaka tll början och vdeon stängs av. Vdeodoktor (självdagnos) Denna funkton nformerar dg om det fnns ett fel på vdeon. Dessa felmeddelanden vsas på TV skärmen och på vdeons dsplay. Sätt på dn vdeo. ez O Tryck på. Tryck på F eller G för att välja Dr. Tryck. REC fosd ON O Dr. ACMS 1 2 TIME DATE 16:9 4:3 OPR SYS- TEM NIC AB C OSD VIDEO DOCTOR Dr. HEAD STATUS TAPE STATUS NO. OF TIMER PROGRAMME NEXT TIMER PROGRAMME Dr. Tryck på eller för att kontrollera ett problem. HEAD STATUS PLEASE CLEAN: Rengör dtt vdeo huvud. TAPE STATUS NOT RECORDABLE: Sätt ett band med skyddsflken kvar. NO. OF TIMER PROGRAMME 2 Vsar vlken tmer nspelnng som pågår. NEXT TIMER PROGRAMME TV2 26 1:-11: SP Vsar status på tmer nspelnng Tryck på. Vdeodoktor (Självdagnos) Automatsk avstängnng 29

30 VCR VCR H-F Stereo Ljud system Dn vdeo kan spela n och avspela H-F stereoljud. Som tllägg har den en stereo NICAM dgtal stereoljud dekoder. Detta låter dg spela n och lyssna på ljud på olka sätt. Vdeo kassetter som är nspelade på dn vdeo har normalt mono audo spår och två VHS H-F stereo audo spår. Dessa stereospår ger dg möjlghet att spela n H-F stereo läge från en TV sändnng, stereo audo system, vdeo CD eller annan H-F vdeo. Dn vdeos NICAM dgtala ljud dekoder låter dg avnjuta sändnngar med NICAM ljud, standard stereo, blngual och mono ljud. Vlket typ av ljud som tas emot eller spelas n vsas en kort stund på TV skärmen: Sätt på dn vdeo. ez O Tryck på. Tryck på F ellerr G för att välja. Tryck. ez O Tryck på eller för att välja. Valen är STEREO, LEFT (vänster kanal), RIGHT (höger kanal) och MONO. Tryck på. ez O STEREO NICAM Ljudet spelas automatskt n på H-F spåren och mono spåren på vdeobandet. BIL NICAM Båda audo kanalerna kommer att spelas n på H-F spåren och mono spåren på vdeobandet. MONO Ljudet spelas n på H-F spåren och mono spåren utan separaton. REC REC fosd ON O ACMS 1 2 TIME DATE 16:9 4:3 OPR STEREO 1 2 P SET TIME R LEFT ACMS DATE fosd RIGHT ON 16:9 O MONO 4:3 OPR SYS- NIC SYS- TEM NIC AB C OSD AB C OSD Dr. Dr. I BIL NICAM är det prmära språket utgången på vänster kanal och den sekundära kanalen är utgång samtdgt från höger kanal när audo utgången är nställd på STEREO. Det prmära språket är utgång från båda kanalerna när audo är nställd på MONO. Observera att när du justerar trackngen så kan H-F ljudet gå över tll MONO. 3

31 (ez) Stäng av vdeon. Sekvensen Rewnd Eject Power Off genomförs automatskt om du trycker på ez O. Tryck på ez O medan du avspelar bandet ez O Dn vdeobandspelare genomför nu följande sekvens : IND (ez) Upprepa. Genom att tryck på och hålla knappen nere medan du avspelar bandet spelas det valda avsnttet upp automatskt två gånger. När du avspelar bandet ska du trycka ner knappen och hålla den nere på det ställe där repettonsavspelnngen ska avslutas. Sedan startar dn vdeobandspelare söknngen bakåt ez O Släpp upp på det ställe där repettonsavspelnngen ska starta. Den valda sektonen spelas upp automatskt två gånger. Om du trycker på ez REPEAT gen under repettonsavspelnngen återgår du tll mormal avspelnng. Så här använder du dn vodeobandspelare på ett lätt sätt (ez) O 31

32 EURO AV2 DECODER EURO AV1 / VIDEO SORTIE OUT G D L R ENTREE ANTENNE AERIAL SORTIE ANTENNE RF.OUT Bandkoperng Specfkatoner Specfkatonerna kan komma att ändras utan vdare nformaton. En andra vdeo (för bandkoperng) skall kopplas med en SCART kontakt på baksdan av dn vdeo. Kom håg att välja audo/vdeo läge genom att trycka på AV knappen på fjärrkontrollen. 32 Baksdan av dn vdeo Sätt det tomma bandet du vll spela n på denna vdeo. Alla nkopplngar måste göras med strömmen urkopplad ur båda apparaterna Baksdan av den andra vdeon Sätt det vdeoband du vll spela av från denna vdeo. SCART kabel Om du använder en SCART kontakt så kommer bld och ljudkvalté att bl bättre. Du kan också lyssna på stereoljud vd avspelnng. Otllåten koperng av TV program, flm, vdeokassetter eller annat materal kan strda mot gällande copyrght lagstftnng. Allmänt Ström 2-24V, 5 Hz Strömförbruknng Ca. 12 watt (energsparläge 3 watt) Vdeo huvud system Dubbel azmuth 4 huvuden, helcal scannng Band hastghet 23.39m/sek (SP) 11.69m/sek () Band format Band bredd 12.7mm Max nspelnng 4 tmmar (SP E-24 band) 8 tmmar ( E-24 band) Återspolnngstd Ca. 65(±1) sek. (E-18 band) Mått 36x94.5x27 mm(bxhxd) Vkt 4. kg Temperaturområde 5 C - 35 C Fuktghetsområde Mndre än 8% Tmer 24 tmmars format Vdeo Televson system CCIR standard (625lnjer, 5 fält) PAL/SECAM färg sgnal Inspelnngsformat PAL/B/G, SECAM B/G Ingångsnvå VIDEO IN(SCART, RCA typ) 1. Vp-p, 75 Ohm, obalanserad Utgångsnvå VIDEO OUT(SCART typ) 1. Vp-p, 75 Ohm, obalanserad Sgnalbrus förhållande Mer än 43dBm RF modulator UHF (justerbar) Audo Ingångsnvå Utgångsnvå Track Frekvens känslghet IN(SCART, RCA typ) SCART typ -6.dBm, mer än 1kohms RCA typ -6.dBm, mer än 47kohms OUT(SCART, RCA typ) SCART typ -6.dBm,mndre än 1kohms RCA typ -6.dBm, mer än 1kohms Mono track & H-F track Normal: 1 Hz- 1kHz (-6/+3 dbm) H-F: 2 Hz-2kHz (-3/+3 dbm) Sgnalbrus förhållande Normal : Mer än 43 db (SP läge), H-F: Mer än 7 db (SP läge)

33 Vdeo huvud rengörng Varje gång som en vdeokassett sätts eller tas ur så rengörs vdeohuvudet automatskt. Detta betyder att ngen annan rengörng är nödvändg. Smuts kan ändå samlas på vdeohuvudet efter lång tds användnng och blden kan bl suddg. Band av hög kvalté lämnar normalt nga avlagrngar men med gamla och skadade kan det ske. Symptom Inget bld & nget ljud Ingen avspelnng eller dålg bld TV program kan nte spelas n Kontrollera Är elkontakten och vdeon på? Är TV påslagen? Prova en anan kanal. Sgnalen kanske är svag. Kontrollera att antennen är ansluten. Är antennkabeln skadad. Har du använder en SCART kontakt mellan vdeon och TVn har du valt AV på dn TV. Om du använder en SCART kontakt mellan vdeon och TVn har du valt AV på dn TV. Kontrollera kanalsöknngen. Gör en automatsk söknng gen. Är TV kanalerna rätt nställda? Har du provat med en annan kassett? Kan du mnska störnngarna med, och knapparna? Får du bld på TVn? Är antennkabeln och den specella RF kabeln mellan dn TV och vdeo ansluten? Är TV kanalerna rätt nställda? Har säkerhetsflken på bandet tagts bort? Prova en annan kanal, sgnalen kanske är svag. Kontroller att antennkabeln är ansluten tll TVn. Symptom Vdeokassett en går nte att sätta Fjärrkontrolle n fungerar nte Översta delen av blden är svajg Inget NICAM ljud Inget H-F ljud Auto Play fungerar nte Kontrollera Är kassettfacket vdeon tomt? Försöker du sätta bandet åt fel håll? Är elkontakten och vdeon på? Är vdeon påslagen? Kontrollera battererna fjärrkontrollen. Är vdeokassetten skadad? Har du provat en annan? Justera horsontalkontrollen på dn TV. Kontrollera att antenn kabeln stter vdeon. Är antennkabeln skadad? Är det fel på TV sändnngen? Se tll att NICAM är nställd på AUTO menyn för den kanal du spelar n från. Ställ läge stereo på menyn. Har säkerhetsflken på bandet tagts bort? Felsöknng Check lsta 33

MODEL: RN-300/ RN-200

MODEL: RN-300/ RN-200 NICAM/HI-FI STEREO Vdeo Kassett spelare med ShowVew Swedsh BRUKSANVISNING MODEL: RN-300/ RN-200 R PAL Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Försktghetsåtgärder

Läs mer

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE -SPELARE VIDEOBAND- SPELARE BRUKSANVISNING MODEL : RN-850 PAL R Swedsh Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Säkerhetsföreskrfter / Vktg nformaton

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL: RN-100

BRUKSANVISNING MODELL: RN-100 Vdeo Kassett spelare Swedsh BRUKSANVISNING MODELL: RN-100 PAL Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Försktghetsåtgärder & funktoner Informaton

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL: RN-102

BRUKSANVISNING MODELL: RN-102 Vdeo Kassett spelare Swedsh BRUKSANVISNING MODELL: RN-12 PAL Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Model No. EC27P Part No. 3834RP79V Försktghetsåtgärder

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

LCD Färg TV BRUKSANVISNING

LCD Färg TV BRUKSANVISNING LCD Färg TV BRUKSANVISNING Vänlgen läs noga genom bruksanvsnngen nnan du börjar att använda dn nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk. Notera apparatens modell och sere nr. nedanför. Dessa upplysnngar

Läs mer

Innehåll. Introduktion. Svenska. Förberedelser. Användning. Referensdel

Innehåll. Introduktion. Svenska. Förberedelser. Användning. Referensdel Innehåll Introdukton Innehåll... Före användnng...- Skvor som går att spela... Fjärrkontrollens användnngsavstånd... Försktghetsåtgärder... Informaton om skvor... Om symboler... Välja källa att ttta på...

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

IN1 Audio Module. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Audio Module. Snabbstart och referenshandbok IN Audo Module Snabbstart och referenshandbok Läs säkerhetsanvsnngarna häftet noga nnan du använder audomodulen. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY 11 SAMTAL 13 AVISERINGAR 14 SYNKRONISERA DATA 14 AKTIVITET 15 SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 15 16 17 19 20 20 21 ÖVRE VÄNSTER

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING Bruksanvsnng Följande symboler som vsas nedan kan förekomma på förpacknngen, på mätarens typskylt och på blodprovstagaren. De har följande betydelser:

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Innehåll. Introduktion. Förberedelser. Svenska. Användning. Referensdel

Innehåll. Introduktion. Förberedelser. Svenska. Användning. Referensdel Innehåll Introdukton Innehåll...77 Före användnng...78-79 Skvor som går att spela...78 Fjärrkontrollens användnngsavstånd...78 Försktghetsåtgärder...79 Informaton om skvor...79 Om symboler...79 Välja källa

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600..

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600.. Monterngs- och bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innehållsförtecknng Beskrvnng...3 Montage...4 Demontage av glasplattan...5 Användnng...5 Vanlga samtal...6 Ta mot samtal... 6 Genomsläppsfunkton... 7 Avsluta

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Infälld rado 0315.. 1 Användnng Bld 1: Manöverenhet Funktonerna den nfällda radon styrs va knapparna på manöverenheten: kort trycknng kopplar Tll/Från radon; lång trycknng kopplar om

Läs mer

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA SVENSKA Sdan 4 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA 6 8 10 12 16 18 20 21 22 23 24 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hushållsapparat mot framtden. Quck Start Gude Nu börjar framtden hemma hos dg! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hushållsapparat. Redan från

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

1. RDS-TMC-information

1. RDS-TMC-information 1. -nformaton (Rado Data System Traffc Message Channel (RDS-trafkmeddelandekanal)) vsar trafknformaton som trafkstocknngar, olyckor och vägarbeten på kartorna genom att ta emot frekvensmultplex sändnng

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden.

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden. Koppla upp dn dskmaskn mot framtden. Home onnect. En app för allt. Home onnect är den första appen som tvättar, torkar, dskar, bakar, kokar kaffe och kollar kylskåpet åt dg. Olka hushållsapparater, olka

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hemenhet mot framtden. Quck Start Gude 1 Framtden börjar dtt hem från och med nu! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hemenhet. Redan från dag

Läs mer

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare SIEMENS Bruksanvsnng och nstallatonshandbok sv Tvättmaskn/ torktumlare Läs denna bruksanvsnng samt all medföljande nformaton och följ anvsnngarna. Spara all dokumentaton för senare bruk eller andrahandsägare.

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Referensguide. Inställning och flödning

Referensguide. Inställning och flödning Referensgude Inställnng och flödnng Före Inställnng, samla hop följande materal: En 500 ml- eller 1000 ml-påse/flaska flödnngslösnng (0,9 % NaCl med tllsats av 1 E/ml heparn) En 500 ml- eller 1000 ml-påse

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digitalisering av C-Kassetter

Digitalisering av C-Kassetter Digitalisering av C-Kassetter 1. Koppla på TEAC AD-RW900 spelaren genom att trycka på POWERknappen, ett ljus antänds i spelarens skärm. 2. Välj sedan rätt inbandningskälla från Teac spelaren. Tryck på

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1 Monterngshandlednng Utanpålggande takmonterng planpanel FKT- för IVT solvärmesystem 60966.0-.SD 6 70 6 99 SE (006/0) SD Innehållsförtecknng Allmänt.................................................... Teknska

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048 A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL Kaffemaskn: FCS039 - kylenhet: FCS08 läs genom bruksanvsnngen och kaptlet "För dn säkerhet" nnan du börjar arbeta med masknen. Förvara bruksanvsnngen nära

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida Bruksanvisning Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation Översikt Framsida 1. AV/PÅ-knapp. Använd den här knappen för att starta och stänga

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

Bruksanvisning Hi-Fi videobandspelare T847

Bruksanvisning Hi-Fi videobandspelare T847 S Svenska Bruksanvisning Hi-Fi videobandspelare T847 OP EJECT AUTO SET CH. B r a a t t V E T A Glöm inte att förvara både garantikortet och fakturan väl för eventuella garantianspråk. Se upp Läs noga igenom

Läs mer

Bruksanvisning DVD-VIDEOSPELARE SD-9700

Bruksanvisning DVD-VIDEOSPELARE SD-9700 DVD-VIDEOSPELARE Bruksanvisning SD-9700 Regionskod för DVD/Videospelare för hemmabruk är region eller ALL (alla). Om en DVD-skiva med en annan regionskod sätts in, så kommer den inte att kunna spelas.

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ kóíí=ñê=ç=ãw= MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ 0123 Denna produkt bär CE-märket överensstämmelse med bestämmelserna drektv 93/42EEC från den 14:e

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WS6158 Svensk Bruksanvisning Nordisk GeneralAgent är: Moon Radio AB 200508 AN WS 6158 Väder väggklocka Finesser. LCD1 Display LCD2 Display Upphängnings hål Funktionsknappar Batteri lucka Utfällbart stöd

Läs mer

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC)

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC) Bruksansvisning DS Svenska DK Dansk Brugsansvisning Modell A-60 A-70 A-64 (VPS/PDC) A-74 (VPS/PDC) Videobandspelare Videorecorder PLAY REW REC OTR STOP/EJECT F.FWD PAUSE STILL VIDEO L AUDIO R FUNCTION

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer