Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ"

Transkript

1 Foto: Andrew Penner, Dreamstime.com Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 3CC på cirka tio sekunder och detta utan några som helst utsläpp. 18 Håller oljan på att ta slut? 2 Etanol av skog Världsunik pilotanläggning i Örnsköldsvik. Sverige har ledande kompetens, industristruktur och produktionsteknik för bioetanol från cellulosa. 11 Trafik & Miljö JORDEN BLIR ALLT VARMARE. DET GÖR VISSA BILAR HETARE ÄN ANDRA. Foto: Birgitta Rydbeck Miljöminister Lena Sommestad: Regeringen har en tydlig strategi med sex komponenter för renare transporter 2 Miljöbilsmarknaden tar fart Förra året fördubblades försäljningen av miljöbilar och under februari månad var en av åtta sålda bilar en miljöbil. Utbudet blir allt bredare och en verklig marknad för miljöbilar har skapats i Sverige. Men vad är det egentligen som ligger bakom miljöbilsboomen i Sverige? Metan, etanol eller bensin? Om du väljer FlexiFuel fyller du tanken med E85 bioetanol och bensin i valfri mix. Men om du väljer Bi-fuel fyller du tanken med fordonsgas. Vad väljer du? 13 6 Yannick Tregaro, friidrottstränare: Ha roligt, du får gärna skratta, skoja och fl amsa, men var 100 procent seriös när det verkligen gäller! Då kommer framgångarna. Realistiska och attraktiva miljöalternativ Vår strategi är att leverera konkurrenskraftiga miljöanpassade lösningar som attraherar våra kunder. Vi prioriterar realistiska lösningar som kan införas på kort sikt och öppna vägen för framtidens bränslen, säger Fredrik Arp, vd för Volvo Personvagnar Medföljer som bilaga i Dagens Industri mars Frågor om innehållet besvaras av Malin Persson, ,

2 2 Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar Kraftfulla åtgärder för renare transporter I Sverige har vi satt som mål att utsläppen av växthusgaser ska minska med fyra procent till år 2012 jämfört med 1990 års nivå. Därmed lägger vi ribban högre än vad som krävs av oss i Kyotoprotokollet. Och vi är på god väg att klara målet. Mellan 1990 och 2005 minskade utsläppen av växthusgaser med 3,5 procent, samtidigt som Sveriges BNP ökade med nära 30 procent. Det visar att det är möjligt att bryta sambandet mellan ekonomisk utveckling och ökade koldioxidutsläpp. Den viktigaste och svåraste utmaningen för svensk klimatpolitik just nu och de kommande åren är att minska utsläppen från transportsektorn. Utsläppen från trafiken ökar i Sverige, liksom i de flesta andra växande industriländerna. Den trenden måste brytas. Jag är övertygad om att det med en ambitiös och medveten satsning på klimatpolitik inom transportsektorn finns en enorm potential för att minska utsläppen. Vårt övergripande mål är att beroendet av fossila bränslen ska brytas till Då ska ingen bilist vara ensidigt hänvisad till fossila drivmedel. Det är ett djärvt mål, som den socialdemokratiska partikongressen antog i höstas. Därför har regeringen tillsatt en oljekommission, som leds av statsminister Göran Persson. Kommissionen ska ansvara för och leda arbetet med att nå målet att göra Sverige oberoende av olja till Regeringen har en tydlig strategi med en rad olika åtgärder för att minska utsläppen från trafiken. Vår strategi för miljövänligare fordon och förnybara bränslen har sex komponenter: För det första: Skattelättnader för miljövänliga bränslen och miljövänliga bilar. Koldioxidneutrala drivmedel, som till exempel biogas och etanol, är befriade från både koldioxidskatt och energiskatt under en femårsperiod. Dessutom får förmånsbeskattade bilar som körs på miljövänligt bränsle eller utnyttjar miljövänlig teknik skattelättnader. Regeringen har nyligen presenterat en lagrådsremiss där vi föreslår att nya dieselbilar med s.k. partikelfilter får en skattelättnad med kronor fr.o.m. den 1 juli i år. För det andra: Tillgång till miljövänliga bränslen. Regeringen har utfärdat en lag som innebär att bensinstationer i hela landet blir skyldiga att successivt bygga ut antalet pumpar med förnybara fordonsbränslen. Med den nya lagen, som träder i kraft den 1 april 2006, ska konsumenter inte behöva tveka om att köpa en miljöbil för att det inte går att tanka förnybart. Lena Sommestad, Miljöminister. För det tredje: Offentlig upphandling. Vi stimulerar inköp av miljövänliga bilar genom offentlig upphandling. Regeringen har beslutat att 35 procent av alla statliga bilar som köps in 2006 ska vara miljöbilar. Många kommuner och landsting i vårt land satsar också på offentlig upphandling av miljöbilar. För det fjärde: Statligt investeringsstöd. Sedan flera år bidrar staten till investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser i landets kommuner. Dessa stöd har bidragit till att främja både produktion av förnybara bränslen och utbyggnad av distributionsnät för förnybara bränslen. För det femte: Fordonsskatt efter koldioxidutsläpp. Vi inför under 2006 ett nytt system för fordons- skatten där skatten baseras på fordonets koldioxidutsläpp i stället för fordonets vikt. Detta för att stimulera konsumenterna att välja bränslesnåla och energieffektiva bilar. För det sjätte: Anpassade regelverk i EU. För att kunna introducera förnybara fordonsbränslen krävs att EU:s regelverk anpassas och förändras. Sverige driver därför på för att EU:s avgasregler för bilar och arbetsmaskiner generellt ska kompletteras med kravnivåer för alternativa bränslen. Tanken är att de ska kunna främjas med ekonomiska incitament. Sverige driver också aktivt på inom EU för möjligheten att ha högre inblandning av etanol i bensin. Vi driver också på för att åstadkomma en högre inbland- Foto: Birgitta Rydbeck ning av RME i diesel, även om det formellt inte kräver beslut i EU. Regeringen kommer i vår att föreslå en miljöklassning som möjliggör en RME-inblandning i diesel höjs upp till 5 procent i Sverige. Den svenska strategin för miljöbilar och förnybara drivmedel har redan givit positiva resultat. Vi har givetvis också haft draghjälp av det höjda oljepriset. Jag är glad att konstatera att vi nu står inför ett genombrott för miljöbilar. Enligt branschorganisationen Bil Swedens nya statistik fördubblades försäljningen av miljöbilar i Sverige under 2005 från miljöbilar 2004 till förra året, och ytterligare en fördubbling till omkring bilar väntas under Men mer återstår att göra för att stimulera marknaden för förnyelsebara bränslen och miljöbilar. Utöver de pågående satsningarna måste vi fortsätta att främja kollektivtrafik och mer miljövänliga godstransporter, inte minst per båt och järnväg. Omställningen till renare och säkrare transporter är möjlig, såväl i Sverige som inom EU. Med ekonomiska styrmedel, kraftfulla åtgärder och medvetna satsningar på ny miljöteknologi går det att bygga hållbara transporter på hela vår kontinent. Höga miljökrav inom EU driver fram ny konkurrenskraftigare teknik och produkter. Satsningar på miljövänlig teknik skapar fler jobb och ökad ekonomisk utveckling. Det är den vägen vi måste gå för att minska utsläppen av växthusgaser. I detta gemensamma arbete har naturligtvis bilindustrin en mycket viktig roll, inte minst den som har tillverkning i Sverige. Lena Sommestad Miljöminister När tar oljan slut? Foto: Andrew Penner, Dreamstime.com Håller oljan på att ta slut? Den frågan ställde sig Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott och fann en ny frågeställning. Det allvarligaste problemet är inte bristen på olja utan bristen på tid att hinna ställa om från beroendet av lättillgänglig råolja. Den olja som pumpas upp idag är framför allt så kallad lättolja, som är både billigast och lättast att utvinna. Det finns fortfarande outnyttjade reserver men i mer svårbearbetade källor som till exempel tjärsand och oljeskiffer. Denna produktion är betydligt dyrare och dessutom mer skadlig för miljön än utvinning av konventionell lättolja. Den globala efterfrågan på olja växer för närvarande med cirka två procent per år och förväntas öka kraftigt. Kina och Indien konsume- rar idag 1,7 respektive 0,7 fat olja per person och år. Om de folkrika utvecklingsländerna skulle komma upp i en västerländsk förbrukning (USA 25 fat och Sverige 13 fat), krävs ett enormt tillskott på olja. Redan idag är produktionen nära sin maxgräns och experter varnar för att kapaciteten inte kommer att kunna möta efterfrågan på års sikt. Av världens 65 mest betydande, oljeproducerande länder har 54 passerat sina produktionstoppar. Detta innebär också att det redan höga oljepriset troligen kommer att öka ännu mer. Att oljan börjar ta slut är inte ett generellt energiproblem i första hand. Två tredjedelar av den olja som tas in i Sverige används inom transportsektorn. Olja är den främsta basen i tillverkningen av flytande bränslen och att utveckla fordon som drivs med förnybara bränslen är därför en möjlighet för västvärlden att minska oljeberoendet. Det allvarligaste problemet med att den lättillgängliga, billigare oljan håller på att ta slut är enligt utskottet alltså att det börjar bli ont om tid. Det tar 20 år att hinna mildra konsekvenserna av att den lättillgängliga oljan sinar enligt experternas beräkningar. Ett rikt land som Sverige kan visserligen klara högre oljepriser. Men länder med hög oljekonsumtion har också ett särskilt ansvar att mildra de globala konsekvenserna av bristen på konventionell olja menar Energiutskottet. Källa: Om oljan Information från Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott, No 1, Oktober, BILAGA FRÅN: Torslanda FRÅGOR OM INNEHÅLLET BESVARAS AV: Malin Persson, , Presskontakt, Christer Gustafsson, , Medföljer som bilaga i Dagens Industri mars PROJEKTLEDARE: Göran Syréhn Mobil Kristallen, Uppsala, TEXT & FOTO: Bert Lundqvist, Florence Oppenheim GRAFISK FORM: Martin Rudenlöv REPRO: Grafit TRYCK: Svenska Tryckcentralen AB

3 Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 3 Fredrik Arp, vd Volvo Personvagnar: Lönsamhet en förutsättning för vidare utveckling av motorer för alternativa bränslen Vår strategi är att leverera konkurrenskraftiga miljöanpassade lösningar som attraherar våra kunder. På Volvo Person vagnar prioriterar vi realistiska lösningar som kan införas på kort sikt och öppna vägen för framtidens bränslen, säger Fredrik Arp, vd för Volvo Personvagnar. Varför satsar Volvo Person vagnar på miljöanpassade bilar? Möjligheten att transportera sig är en förutsättning för välfärd och ekonomisk tillväxt. Men det råder ingen tvekan om att klimatförändringar orsakade av växthusgaser, till exempel koldioxidutsläpp från transportsektorn, är ett problem som troligtvis dessutom kommer att bli ännu större i framtiden. Att kunna erbjuda bilar med lägre koldioxidutsläpp är en av förutsättningarna för vårt företags överlevnad på längre sikt. Vilka motorer är mest intressanta för framtiden? Nästan allt fordonsbränsle som förbrukas i dag är bensin och diesel. I syfte att minska behovet av dessa fossila bränslen tror vi att framtiden kommer att rymma en bredare palett av alternativa bränslen och drivlinor. På kort sikt är dieselmotorer ett bra alternativ för att minska koldioxidutsläppen. Vilken strategi har Volvo Personvagnar valt? På Volvo Personvagnar prioriterar vi realistiska lösningar som kan införas på kort sikt och öppna vägen för framtidens bränslen. Vi kommer leverera motorer för de bränslen som har en tillräckligt bra infrastruktur och som våra kunder efterfrågar. Vi tror dock att bensin och diesel kommer vara de dominerande bränslena en ganska lång tid framöver, så därför är det viktigt att minska bränsleförbrukningen. Hybrider är därför intressanta och ett område vi arbetar med. För närvarande erbjuder vi bilar för metangas och E85. Dessutom har vi ett mycket brett dieselprogram för samtliga av våra bilmodeller. Även i framtiden kommer vi erbjuda attraktiva och miljöanpassade bilar. Exakt vilka motorer och modeller det blir vill jag dock inte avslöja. Men jag tror inte våra kunder kommer att bli besvikna. Vad behövs för att få igång en ännu starkare utveckling av miljöbilsmarknaden? Vi förespråkar en långsiktigt stabil politik som kan skapa en hållbar marknad för miljöbilar där både kunder, biltillverkare och bränsledistributörer vågar investera i miljöanpassade alternativ. En snabb utbyggnad av infrastrukturen för olika förnybara bränslen är en nödvändig förutsättning för att miljöbilar ska bli riktigt intressant för kunderna, även utanför storstäderna. Dessutom behöver produktionsmetoderna för förnybara bränslen bli storskaliga och mer kostnadseffektiva för att verkligen få genomslag. Vad gör Volvo på kort sikt för att få igång försäljningen av Bi-Fuel och FlexiFuel? När vi lanserade våra Flexi- Fuelbilar i november förra året genomförde vi en stor annonskampanj som blev uppmärksammad. Vi sänkte också priset på våra Bi- Fuelmodeller förra året, något som har ökat försäljningen. I övrigt satsar vi stort på återförsäljaraktiviteter, kampanjer tillsammans med bränsleleverantörer och intensifierad marknadsföring för att informera om vårt starka erbjudande. Vi har också startat en utbildning för våra säljare så att de ska bli bättre på att informera om alla fördelar, inte minst de ekonomiska. Att kunna erbjuda bilar med lägre kol dioxid utsläpp är en förutsättningen för vårt företags överlevnad på längre sikt, säger Fredrik Arp, vd Volvo Personvagnar. Hur går Volvo Personvagnars försäljning av Bi-Fuel och Flexi- Fuel i Sverige? Försäljningen av våra Bi-Fuel och FlexiFuelbilar ökar. Vi räknar med att sälja närmare av dessa modeller i Sverige i år, vilket på vår hemmamarknad motsvarar närmare 20 procent av vår totala försäljning. Även vår dieselförsäljning har en positiv utveckling i Sverige. Vi bedömmer att 30 procent av försäljningen i Sverige under 2006 kommer vara dieselbilar, vilket kommer ge en bra minskning av koldioxidutsläppen jämfört med tidigare år. Vilka är de största utmaningarna för bilindustrin när det gäller att ställa om till förnybara bränslen? Vår största utmaning är att få tillräcklig lönsamhet för motorer anpassade för förnybara bränslen. Volymerna är fortfarande mycket små, framför allt utanför Sverige. Vidare får man inte glömma att hela koldioxidproblematiken inte bara är en teknikfråga det är också ett ekonomiskt, socialt, och beteendemässigt problem. Där ligger de verkliga utmaningarna för såväl oss som för samhället i stort.

4 4 Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar Den största utmaningen någonsin Med den förstärkta växthuseffekten och klimatförändringarna står samhället inför en av de största utmaningarna någonsin: att reducera förbrukningen av fossila bränslen och bryta den globala ökningen av koldioxidutsläpp till atmosfären. Förbränningen av fossila bränslen är den största orsaken till att andelen växthusgaser, framför allt koldioxid, ökar i atmosfären och påskyndar den globala uppvärmningen. I Sverige är industri och trafik de största utsläppskällorna, globalt är även uppvärmning och annan energianvändning betydande källor. Alla transporter är den enda samhällssektorn som fortsätter att öka sina koldioxidutsläpp. Att minska utsläppen av koldioxid är därför en stor utmaning för bilindustrin just nu. Alla transporter som använder fossila bränslen står för cirka 27 procent av nettotillskottet av koldioxid i atmosfären. Tolv procent av nettotillskottet av koldioxid kommer från personbilstrafiken. Bränslesnålare motorer, förnybara energislag, viktreduktion, bättre aerodynamik, lägre rullmotstånd och vidareutveckling av motorer och växellådor är områden där spjutspetsar inom bilindustrin kan gå i bräschen för miljövänligare transporter. Tillsammans med de övriga europeiska biltillverkarna har Volvo Personvagnar dessutom gjort en kollektiv överenskommelse med EU-kommissionen om att minska koldioxidutsläppen med 25 procent från nya bilar sålda i Europa till år 2008 jämfört med Vikten av att reducera utsläppen av växthusgaser, som bidrar till den globala uppvärmningen, blir alltmer uppenbar i takt med att extrema väderyttringar och naturkatastrofer blir mer och mer vanliga. I november 2004 skrev Ryssland på Kyotoprotokollet från 1997 som därmed trädde i kraft i februari 2005, efter åtta års förhandlande. Då hade minst 55 länder med tillsammans minst 55 procent av utsläppen ratificerat avtalet vars syfte är att stävja klimatförändringarna genom att minska utsläppen av växthusgaser. Enligt protokollet ska i-länderna minska sina utsläpp med 5,2 procent till år (den första åtagandeperioden) jämfört med 1990 års nivå. När Kyotoprotokollet trädde i kraft, ökade trycket på USA som ensam står för 25 procent av världens koldioxidutsläpp. I Sverige bidrar hushållen genom uppvärmning och transporter med nästan hälften av koldioxidutsläppen. Våra inköp och vår livsstil, allt vi gör i vår vardag, påverkar miljön på något sätt: till exempel vilka varor vi köper, hur vi värmer våra hus, våra transporter, vilka elektriska produkter vi använder och hur vi använder dem. Att helt avstå från bil är omöjligt eller helt främmande för många. Men att lära sig köra bränslesnålt och välja Solstrålning Atmosfären miljöbilar, det är något som alla kan göra. De som lärt sig köra bränslesnålt, så kallad ecodriving, sparar i snitt tio procent bensin i stadskörning. Om alla körde likadant och höll hastighetsbegränsningarna, skulle vi bara genom den enkla åtgärden kunna minska koldioxidutsläppen med cirka en miljon ton (motsvarar två procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp). Vad är växthuseffekten? Växthuseffekten är en naturlig företeelse och en förutsättning för liv på jorden. De växthusgaser som finns naturligt i atmosfären, framför allt vattenånga och koldioxid, värms upp av jordytans värmestrålning. Växthusgaserna värmer i sin tur upp atmosfären, som fungerar som ett tak i ett växthus, och strålar tillbaka värme till jordytan. Utan växthuseffekten skulle medeltemperaturen på jorden vara ungefär -18º C. Om halterna av växthusgaser ökar, förstärks växthuseffekten och det blir varmare på jorden. Koldioxid är den växthusgas som ökar mest i atmosfären och bidrar till den förstärkta växthuseffekten. Att det dessutom har skett en omfattande avskogning i tätbefolkade delar av världen, gör att vegetationens naturliga upptag av koldioxid är lägre än det kunde ha varit. Tillsammans har utsläpp och skogsskövling medfört att atmos- Jorden Värmestrålning Växthusgaser Illustration: Hans Drake färens koldioxidhalt är cirka 30 procent högre idag än för 200 år sedan. Vad gör Volvo Personvagnar för att minska nettotillskottet av koldioxid? Erbjuder miljövarianter av de kompakta modellerna Volvo S40 och V50 FlexiFuel, med förnyelsebar etanol (E85) som drivmedel. Erbjuder Volvo Bi-Fuel i modellerna S60 och V70, med möjlighet att växla mellan bensin och natur- eller biogas. Erbjuder ett brett modellprogram av dieselbilar som släpper ut cirka 20 procent mindre koldioxid än bensinbilar. Kontinuerlig produktutveckling för att minska bränsleförbrukningen. Partnerskap Biogas Cities offentligt-privat biogasprojekt i Västsverige i samarbete med Västra Götalandsregionen, staten, myndigheter, kommuner, fordonstillverkare, biogasproducenter, gasleverantörer och användare. Genom medlemskap i den europeiska biltillverkarorganisationen ACEA (Association des Constructeurs Européens Fakta klimatförändringar Medeltemperaturen på jorden har stigit med cirka 0,6 grader sedan början av 1900-talet. Den största ökningen har skett efter talet var det varmaste årtionde som uppmätts och de åtta varmaste åren har inträffat under de senaste tio åren. Förlust av skog samt annan markanvändning svarar för cirka 25 procent av den ökade koldioxidhalten i atmosfären. Sedan 20 år tillbaka har dock skogstillväxten globalt sett varit större än avverkningen. På kan du som privatperson räkna ut din egen klimatpåverkan och avge ett klimatlöfte. d Automobiles) har Volvo Personvagnar gjort en kollektiv överenskommelse med EUkommissionen om att minska koldioxidutsläppen med 25 procent från nya bilar sålda i Europa till år 2008 jämfört med Vad kan jag som privatbilist göra för att minska utsläppen av koldioxid? Lär dig köra bränslesnålt, så kallad ecodriving. Växla upp tidigt och kör på högsta möjliga växel, med jämnt gaspådrag och god framförhållning. Håll hastighetsgränserna, motorbromsa och undvik tomgångskörning. Allt som ökar bilens vikt- eller luftmotstånd ökar också bränsleförbrukningen. Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet och plocka av takboxen när du inte använder den. Använd motorvärmare regelbundet. Byt till nya, bränslesnåla modeller eller en miljöbil som drivs med förnyelsebar energi. Välj inte större bil än nödvändigt. Välj att gå eller cykla om du ska transportera dig korta sträckor. Åk kollektivt eller samåk när du kan. Hur långt kan man köra innan bilen släppt ut 10 kg koldioxid? (Gäller bränslets hela livscykel, inkluderat tillverkning, distribution och förbränning.) Vätgas från el (EU-mix) M85 från naturgas Syntetisk diesel från naturgas Bensin från råolja Diesel från råolja DME från naturgas Naturgas LPG från fossil källa RME från oljeväxter E85 från vete E85 från cellulosa E85 från sockerrör M85 från biomassa Biometan från avfall Syntetisk diesel från biomassa DME från biomassa Vätgas från el - vindkraft Biometan från torrt gödsel 25 km 57 km 58 km 62 km 64 km 65 km 66 km 71 km 99 km 102 km 164 km 238 km 263 km 312 km 667 km 714 km Utsläpp av växthus gaser i Sverige Koldioxid 79% 1111 km Källa: EUCAR Dikväveoxid 12% 2003 Metan 8% HFC/FC/SF6 1% Avfall 3% Utsläpp av växthus gaser (85% CO 2 ) Bostäder och service 9% Industrier Utsläpp av växthusgaser fördelat på utsläppskällor Transporter 30% 2000 km Övrigt Transporter Personbilar 2003 Kraft- och värmeverk inkl raffinaderier 19% Jordbruk 12% Industri 27% Kursändring för bilindustrin Människans utsläpp av koldioxid bidrar till den globala uppvärmningen. Transporter med t ex personbilar, lastbilar, fl ygplan, tåg och fartyg står för ca 27 procent av dessa utsläpp globalt och är dessutom den enda sektorn som fort sätter öka. Personbilstransporterna står för ca 12 procent Källa: World Business Council for Sustainable Development SMP-model 2004 Genomsnittlig skillnad C Atmosfärisk CO 2 Genomsnittlig skillnad C Atmosfärisk CO 2 ppm Genomsnittlig global temperatur- och CO 2 ökning Källor: 0

5 Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 5 Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Miljöomsorg är en hjärtefråga för både Volvokoncernen och Göteborg Energi. Därför är det naturligt att vi samarbetar för att förverkliga ett mycket spännande projekt. Lastvagnsfabriken i Tuve ska bli världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Dessutom ska lastbilarna tillverkas så energieffektivt som möjligt. I praktiken innebär detta att växthuseffekten minskar samtidigt som Volvo gör stora energibesparingar. För att förverkliga projektet kommer Göteborg Energi att bygga fem nya vindkraftverk och en ny biobränsleanläggning. Två mycket miljökloka energikällor som dessutom är koldioxidfria. Vill du veta mer om världens första koldioxidfria fordonsfabrik är det bara att gå in på goteborgenergi.se och volvo.com

6 6 Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar Unik utveckling i Sverige Det här ligger bakom miljöbilsboomen Försäljningen av miljöbilar ökar kraftigt, utbudet blir allt bredare och det lönar sig alltmer ekonomiskt att köra miljövänligt. Vad är det egentligen som har hänt i Sverige? Sverige är unikt när det gäller utvecklingen på miljöbilsmarknaden. Inte när det gäller andelen naturgasbilar i bilparken, där marknaderna i till exempel Italien och Tyskland varit etablerade sedan länge. Men vilket annat land kan uppvisa två olika förnybara bränslealternativ, i vårt fall etanolen och den unika biogasen? Dessutom är det hos oss som försäljningen och andelen miljöbilar ökar snabbast. Vad ligger bakom den här utvecklingen? Vi frågade miljökonsult Mats- Ola Larsson, som specialiserat sig på trafikens miljöfrågor och bland annat arbetar med information om miljöanpassade fordon till företag för Trafikkontoret i Göteborgs kommun. Miljöbilsförsäljning: Miljöbilsregistreringen fördubblades under Samtidigt ökade registreringen av dieselbilar med 95 procent (en dieselbil har cirka 20 procents lägre koldioxidutsläpp jämfört med en bensinbil). I februari 2006 nyregistrerades miljöbilar eller cirka 13 procent av det totala antalet nyregistreringar. Motsvarande notering för dieselbilar är 17 procent. Prognoser pekar på att miljöbilsförsäljningen kommer att fördubblas även under Etta på miljöbilstoppen var i februari Volvo V50 FlexiFuel följd av Ford Focus FlexiFuel och Saab 9-5 Bio-Power. Etta på dieseltoppen var Volvo V70 följd av Volvo V50 och Saab 9-3. Högst dieselandel av bilens totala försäljning stod Volvo XC90 för med 77 procent. Källa: Den viktigaste enskilda händelsen var nog när staten i mitten av 1990-talet finansierade en samordnad upphandling. De samlade ihop intresserade kunder, tog kontakt med bilbranschen och bad dem ta fram ett bra miljöalternativ, berättar Mats-Ola Larsson. Statens bidrag till utbyggnad av tankställen och subvention av förmånsbilar har varit avgörande faktorer för utvecklingen de senaste åren. Men naturligtvis är det en kombination av goda initiativ och gediget arbete av flera aktörer som ligger bakom. Vilket är det största hotet mot en fortsatt positiv utveckling? Att subventioneringen av miljöbilar tas bort. Så länge bensin- och dieselkonsumenterna inte behöver betala de långsiktiga miljökostnaderna, är de ett hot mot miljöbilarna. Vad skulle kunna sätta ytterligare fart på utvecklingen? Inte så mycket tror jag, det tuffar på bra nu. Men jag tror att vi alla skulle tjäna på att bilindustrin tar fram fler bränslesnåla alternativ. En riktigt snål bensineller dieselbil är ju i praktiken också en miljöbil. Vilka är fördelarna med de miljöbilar som finns idag? De flesta modellerna är likadana som de bensindrivna varianterna och några av dem är väldigt ekonomiska att äga. Många miljöbilsägare är beredda att ta den eventuella merkostnad det skulle kunna innebära i till exempel inköp eller servicekostnader, avslutar miljökonsult Mats-Ola Larsson. Fotnot: Fordonsskatten är ännu inte beslutad. Så här har olika aktörer medverkat till framgångarna med miljöbilar i Sverige: Staten Skatteregler som gynnar miljöbilar (bränslen, tjänstebilsbeskattning och fordonsskatt) Bidrag till kommuner för utbyggnad av infrastruktur Miljöbilsdefi nition Krav på miljöbilar vid upphandling Nationella mål för användning av förnybart bränsle Undantag från trängselavgifter i Stockholm Informationsprojekt Lag om att alla stora tankstationer ska tillhandahålla minst ett förnyelsebart bränsle Fordonstillverkarna Teknikutveckling Bredare utbud av miljöbilar (FlexiFuel där du tankar etanol och bensin i samma tank, Bi-Fuel som körs på natur- eller biogas, elhybrider eller extremt snåla bensin- eller dieselbilar). Specialerbjudanden, rabatter och hjälp för företag med ekonomiska kalkyler och miljöpolicies för miljöbilar. Deltagande i kommunala, regionala och statliga utvecklingsprojekt Kommunerna Gratis eller subventionerad parkering, rabatter vid inköp och särskilda taxizoner. Investeringar i biogasanläggningar och infrastruktur. Informationsprojekt Krav på miljöbilar enligt Statens Miljöbilsdefi nition vid upphandlingar Bränsleproducenterna Investeringar i biogas- och etanolproduktion Framtagning av ny teknik Bränsleleverantörerna Satsningar på tankstationer för alternativa bränslen Informationsprojekt Konsumenterna Miljöengagemang hos enskilda konsumenter Miljöarbete i organisationer och företag Miljöbilspolicies inom företag

7 Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 7 Allt renare i Göteborgs Hamn Miljöfrågorna är viktiga i verksamheten. Göteborgs Hamn AB skall medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att satsa på både stora och små insatser. En del av fartygen i Göteborgs Hamn drivs med vindkraft, men det har ingenting med segel att göra. De tar el från land när de ligger vid kaj och en del av elen kommer från vindkraftverk längre ut i hamnen. En märklig värld kan tyckas, - Vi har fått en renare och tystare hamn med mindre avgasutsläpp, säger Susann Dutt, miljöutredare på Göteborgs Hamn. där vindkraft används för att driva fartyg vid kaj i stället för till havs. Men cold ironing, som det kallas när man låter motorerna svalna under hamnliggetiden, betyder mycket för miljön. Fartygen kan släcka sina hamndieslar under uppehållet och få sin strömförsörjning från land. Alla kajer och alla fartyg i Göteborgs Hamn har inte el från nätet, men alla kajer som byggs eller byggs om förbereds för tekniken. Resultatet är en renare, tystare hamn med mindre avgasutsläpp, säger Susann Dutt, miljöutredare på Göteborgs Hamn. Under 2004 tilldelades Göteborgs Hamn EU-kommissionens nya miljöpris, Clean Marine Award, för att man just verkat för och genomfört landansluten elförsörjning vid kaj. Land-el är en av flera miljöåtgärder i Nordens största hamn. En annan är den storskaliga återvinningen av bensingaser. Man har enkelt uttryckt satt en sug för bensinångorna från lastade tankfartygs tankar, samma teknik som när man tankar bilen, men i en annan skala. Tankvagnar och tankbilar lastas på liknande sätt. Totalt återvinns ca ton per år på detta sätt i Göteborgs Oljehamn. En hamn tillverkar ingenting och förbrukar måttligt. En hamn tar emot, lyfter, drar, skjuter, rullar, packar, lagrar och lämnar ut, det är dess affärsidé. Detta innebär att det körs en del truck i en hamn som Göteborgs, från 1,5-tons eltruckar till 90-tons grensletruckar. Förarna utbildas i en eco-driving och blir medvetna om varvtal, tyngdlag och betydelsen av jämn körning för både bra produktion och låg bränsleförbrukning. En hamn är ett gränssnitt mellan transportslag. Den torra hamnen med tåg, lastbilar, dokument och infrastruktur är lika viktig som den våta med fartyg, vatten, kranar och ramper. När Göteborgs Hamn har satsat på många både stora och små åtgärder för att få en hamn med bättre miljö. det gäller till- och fråntransporterna på land har Göteborgs Hamn en järnvägsandel som ligger kring 20 procent, vilket är mycket internationellt sett. Framtida godsökningar är tänkta att ske till 50 procent på järnväg. Göteborgs Hamn har aktivt bidragit till att etablera ett nät av s k järnvägspendlar godsexpresståg till tunga produktionsoch konsumtionsområden i Skandinavien. Järnvägsalternativet gör att Göteborgs Hamn kan utöka sitt upptagningsområde. Hamnbanan är sedan nå- got år dessutom elektrifierad, vilket ökar både effektiviteten i transporterna och är en tillgång för miljön. Göteborgs Hamn AB Göteborg Tel: E-post (allmän): Hemsida:

8 8 Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar Här produceras biogas av matrester och slaktavfall En svart påse för matrester och annat komposterbart avfall samt en vit påse för brännbart hushållsavfall. Båda läggs i samma kärl. Detta är Boråsmodellen för källsortering. Innehållet i den svarta påsen blir biogas som produceras på Borås stads avfallsanläggning Sobacken. Biogasanläggningen i Borås har varit igång i sin nuvarande form i drygt ett år. Under år 2005 producerades cirka 1,1 miljon normalkubikmeter biogas. Under det här året förväntas produktionen bli minst 2 miljoner. Uppgraderingen till fordonsgas sker vid Gässlösa avloppsreningsverk, dit gasen från Sobacken transporteras i en sju kilometer lång ledning. Biogasen blandas med gasen från rötningen av slam och går sedan vidare till uppgraderingsanläggningen. För att gasen ska kunna användas som fordonsbränsle så måste den renas från koldioxid, svavelväte, partiklar och vattenånga. En normalkubikmeter uppgraderad biogas motsvarar ungefär 1,1 liter bensin. Men mycket har hänt dessförinnan och vi återvänder till de svarta och vita påsarna, i vilka boråsborna sorterar sitt avfall. De svarta påsarna innehåller komposterbart material som matrester och skal från hushållen, och det är detta som slutligen ska bli biogas. Vi får också in biologiskt avfall från företag, institutioner och storkök. Även slakteriavfall används och enligt gällande EU-bestämmelser ska det hygieniseras, vilket innebär att man värmer upp avfallet till 70 grader, säger Robert Danklint på Sobackens avfallsanläggning. Sex av nio sopbilar i Borås som transporterar hushållsavfall körs med biogas. När sopbilen, som förstås drivs med biogas, anländer till Sobacken tippar man allt avfall längs ett löpande band. På optisk väg sorteras de svarta och vita påsarna som därefter går olika vägar. Den svarta påsen öppnas maskinellt med knivar och när påsresterna siktats bort så mals innehållet i en kvarn till max 12 millimeters storlek. Materialet går sedan vidare till en bioseparator, där materialet blandas med vatten för att bli pumpbart. Där tas även en del plastrester och annat icke biologiskt material bort. Det som blir kvar går till biogasproduktion. Nästa steg är rötkammaren, där själva gasproduktionen sker. Nedbrytningen sker i flera steg, och till slut bildas biogas. Biogasen innehåller då drygt 60 procent metangas och resten koldioxid. Materialet befinner sig i rötkammaren i dygn i genomsnitt. Därefter transporteras bioga- sen via en ledning till Gässlösa avloppsreningsverk, där den uppgraderas till fordonsbränsle. Efter uppgradering innehåller biogasen minst 97 procent metangas. Den färdiga biogasen når sedan sina slutstationer, det offentliga tankstället i Borås, där man kan tanka med vanliga kontokort, och tankningsanläggningen på Sobacken. Även detta sker via ledning, berättar Robert Danklint. Givetvis utnyttjas biogasen så långt det går i Borås. Vi har totalt nio bilar och bara tre av dem är dieseldrivna. Sex av sopbilarna som kör avfall från hushåll drivs på biogas och det gör också ytterligare en bil, som kör tidningar, papper, wellpapp mm, säger Robert Danklint. När det gäller resorna med lokaltrafiken sker 20 procent med biogasbuss. Världsunikt projekt: Cellulosa blir etanol I miljödebatten har faktorer som accelererande växthuseffekt och höga oljepriser satt fart på etanolintresset runt om i världen. När det gäller etanoltillverkning i Sverige är cellulosa en av de mest intressanta råvarorna. I Örnsköldsvik pågår sedan våren 2004 ett världsunikt projekt, där etanol framställs från sågspån. Anläggningen är en pilotanläggning och har redan väckt stor uppmärksamhet världen över. Västernorrlands och Västerbottens län har blivit något av Sveriges biobränslecentrum och världsledande inom forskning kring cellulosabaserad etanolutvinning. Per Carstedt är processledare för BioFuel Region, som är en arena för regional samverkan med fokus på biodrivmedel från cellulosa. Målbilden för BioFuel Region är att vi ska bli en världsledande region och global förebild för omställningsprocessen till ett transportsystem baserat på cellulosabaserade biodrivmedel. Pilotanläggningen i Örnsköldsvik är ett stort steg på vägen, säger Per Carstedt. Länsstyrelsen, kommuner, kommunala energibolag, försäkringsbolag, universiteten i regionen och privat industri ligger, med hjälp av stort stöd från Statens Energimyndighet och EU-bidrag, bakom pilotanläggningen, som drivs och underhålls av ETEK och Svensk Etanolkemi AB, Sekab. Pilotanläggningen är världsunik och ger därför Sverige en möjlighet att utveckla en internationellt ledande kompetens och industristruktur för processer och produktionsteknik för bioetanol från cellulosa. Etanolpiloten finns i Sekabs lokaler i Örnsköldsvik. Tekniken går i korthet ut på att spånet omvandlas till socker genom att det hydrolyseras, d v s spjälkas till sockerarter med hjälp av svag syra och värme. Detta jäses sedan till etanol. Via jästseparering destilleras därefter blandningen till ett destillat av god etanolkvalitet. Utvecklingen av teknik för att producera etanol från lignocellulosa pågår på många olika håll i världen men ännu finns ingen motsvarande pilotanläggning och det gör att många tekniker och forskare från hela världen kommer till Örnsköldsvik, säger Per Carstedt. Foto: Cles Göran Flinck Nu fi nns det över 320 stationer som tillhandahåller etanol i Sverige. Vid utgången av 2006 beräknas det fi nnas cirka 500. Pilotanläggningen i Örnsköldvik är världsunik säger Per Carstedt.

9 Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 9 Uppsala experiment stad för framtidens urbana transporter Fordonsgas: Många tankställen i västra Sverige Tankställen för gas ligger tätt i framför allt västra Sverige. Totalt fi nns det ett 60-tal platser i landet där man kan tanka fordonsgas. FordonsGas Sverige AB, som har sitt säte i Göteborg, driver och bygger ut tankstationer och man har som policy att gas ska vara minst tre kronor billigare än motsvarande liter bensin. Förutom att bygga och driva tankstationer ser FordonsGas det som en stor uppgift att sprida information om fördelar med gasdrivna bilar. Vi verkar för att fler fordonsägare ska välja gasdrivna fordon i stället för bensin- eller dieseldrivna. Gas är ett billigare bränsle men det viktigaste är miljöpåverkan. Jämfört med bensin släpper man med gasdrift ut 25 procent mindre koldioxid, säger Gunnar Ingelman på FordonsGas. Själv brukar jag säga till folk, att har du råd att inte ha en gasdriven bil med tanke på de stora förmåner man får idag, framför allt ett 40 procent lägre förmånsvärde på en tjänstebil och inte att förakta fri parkering i många städer, tillägger Ingelman, som tycker att staten gjort mycket positivt för att få oss att välja en gasdriven bil. Helt klart, och nu är det marknaden som får ta över. Fordonsgas Består av: Biogas eller naturgas Antal tankställen i Sverige: Ca 60 Pris: Ca 3 kr lägre än bensinpriset Här kan man tanka fordonsgas idag. Tankställen planeras även i Östersund, Skellefteå och Boden. På tankställen för fordonsgas finns det både natur- och biogas. Det var naturgasledningen från Danmark som var upphovet till att man i Göteborg började satsa på gasfordon och det startade med att Volvo tillverkade gasdrivna bussar till stadens kollektivtrafik. Biogas är förstås den allra mest miljövänliga gasen, eftersom den är förnyelsebar och framställs genom rötning av biologiskt nedbrytbara ämnen, men om det inte hade funnits en utbyggd infrastruktur för distribution av naturgas hade det troligtvis inte heller funnits några gasbilar. Ingen biltillverkare hade velat satsa då. Däremot tror jag att biogasen i framtiden kommer att ta över, säger Gunnar Ingelman, och tilläger att fordonsgasnätet idag består av 45 procent biogas, vilken ger 55 procent mindre utsläpp av koldioxid jämfört med bensin. FordonsGas svarar för procent av den gasvolym som säljs i Sverige. Idag har vi 19 tankställen och räknar med att i genomsnitt öppna ett nytt varannan månad, säger Ingelman som också ger svar på en mycket vanlig fråga; hur lång tid tar det att tanka en gasbil? Det tar inte längre tid än när man tankar bensin och det är inte heller komplicerat. Gunnar Ingelman, FordonsGas Sverige AB, visar på kartan var tankställena ligger. Målet är en ny station varannan månad. Uppsala är en av Sveriges snabbast växande städer. Förra året byggdes flest nya bostäder per capita här. Stadens utbyggnad sker genom en förtätning och en omvandling av äldre industriområden - staden växer inåt. Fördelarna med detta är uppenbara: fler av stadens nyttor nås på gång- och cykelavstånd, kollektivtrafiken får ett bättre underlag, och bilinnehavet och bilanvändningen per hushåll minskar. Utmaningen är att klara den ökade intensiteten inom staden. Två viktiga bidrag att möta denna utveckling prövas nu i Uppsala. Torggatan - möter behovet av tillgänglighet för alla trafikslag till stadskärnan och behåller samtidigt en attraktiv stadsmiljö. Ska trafikslagen samsas säkerhetsoch miljömässigt acceptabelt på stadens villkor måste bilarna framföras långsamt. Lösningen är att gestalta stadens gator så att bilisterna tar nödvändig hänsyn till oskyddade trafikanter. Detta gör man genom att gestalta gaturummen, så att de framstår som fotgängarnas territorium. Gator blir sammanhängande lågfartsområden. Biogasvecka i Trollhättan Måndagen den 29 maj inleds biogasveckan i Trollhättan med en jubileumsutställning på Innovatum Kunskapens Hus. Anledningen till fi randet är att Sveriges första fullskaliga biogassystem för fordon togs i drift En fungerande kedja från substrat till biogasbussar har nu alltså varit i drift under tio år. Under 1996 togs även biogassystem i Bromma och Linköping i drift, vilket gör att 2006 är ett verkligt jubileumsår för biogasfordon i Sverige och detta ska vi givetvis fira, säger Ronald Svensson, som är ordförande i Svenska Biogasföreningen. Det kommer att hända en hel del kring ämnet biogas under jubileumsveckan, det mesta för fackfolk men en dag ägnas helt åt evenemang som vänder sig till allmänheten. Det är på torsdagen, då jubileumsveckan avslutas med en allmänhetens dag på Innovatum. Biogasfordon visas upp och kan provköras. En rekordlång biogaskortege åker genom Trollhät- Spårbilen - utvecklas just nu av ett koreanskt världsföretag i Uppsala Vectus Inc. Spårbilar är en ny teknik som kan ersätta dagens kollektivtrafik och en stor del av biltrafiken i våra större städer utifrån nya principer. Med hjälp av modern informationsteknik kan små förarlösa fordon transportera människor från starthållplatsen till slutmålet utan mellanliggande stopp. Medelhastigheten blir högre än för både bil och buss och kapaciteten motsvarar en modern spårvagns. Linjenätet blir mycket tätare än för stombuss respektive spårvagnar. Kostnadsanalyser från forskare visar på lägre kostnader än för motsvarande buss- respektive spårvagnsystem. Är detta för bra för att vara sant? Fullskaleförsöket i Uppsala som startar hösten 2006 ger svaret. tan. Föredrag om miljöfrågor och biogas erbjuds också allmänheten. Svenska Biogasföreningen, i samarbete med Högskolan Väst och Trollhättan Energi, anordnar sitt årsmöte och håller biogasseminarier på Högskolans Campus Trollhättan under två dagar. Föredragen hålls på svenska under tisdagen och på engelska under onsdagen. På tisdagskvällen ordnas jubileumsmiddag med underhållning på Scandic Swania och det blir dessutom ett spektakulärt fallpåsläpp i de berömda Trollhättefallen. Välkomna till biogasveckan i Trollhättan! För program och inbjudan se

10 10 Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar Hallå alla biltillverkare! Det är en imponerande framgång att var tionde nybil som säljs i Sverige nu kan köras på icke-fossila drivmedel. Å andra sidan blir 90 procent av era nybilsköpare fastlåsta i ett 15-årigt fortsatt oljeberoende! I Brasilien är 75 procent av er nybilsförsäljning FlexiFuelbilar, som körs på E85 (85 procent etanol). De brasilianska bilköparna har 25 olika FlexiFuel-modeller att välja på. Vi har snart samma tillgång på tankställen med E85 i Sverige som i Brasilien. Men när erbjuder ni de svenska konsumenterna samma bredd av FlexiFuel-bilar? Sekab Svensk Etanolkemi AB

11 Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 11 Från bensin till vätgas Från bensin till vätgas. Framtidens bränslepalett kommer troligen vara betydligt bredare än dagens. Flera olika alternativ är tänkbara och några av dem fi nns redan på marknaden. Bensin Bensin framställs genom raffinering av råolja. Bensinens grundläggande egenskaper som bränsle är att den ska förgasas och blandas med luft för att bilda en brännbar gasblandning och att blandningen ska brinna jämnt utan att detonera. Bensin är ett fossilt bränsle som vid förbränning bildar koldioxid som bidrar till den förstärkta växthuseffekten. Fordon som drivs med bensin släpper ut cirka 20 procent mer koldioxid än dieseldrivna fordon. Bensin kommer tillsammans med diesel troligen att dominera på världsmarknaden under lång tid framöver. Diesel Diesel framställs också genom raffinering av råolja. Till skillnad mot bensinmotorn sprutas bränslet i dieselmotorer direkt in i förbränningskammaren och antänds av kompressionsvärmen. Med modern dieselteknologi är det möjligt att reducera emissioner samtidigt som koldioxidutsläppen är cirka 20 procent lägre jämfört med en bensindrivna bilar. Dagens konventionella dieselmotorer har dock högre utsläpp av kväveoxider jämfört med bensin. Sedan 1996 är Miljöklass 1-diesel med max 10 ppm svavel det helt dominerande dieselbränslet i Sverige. Volvos dieselmotorer tillåter en inblandning med upp till fem procent av förnyelsebart RME, vilket ytterligare sänker utsläppen av fossilt koldioxid. E85 E85 är ett flytande bränsle och består av en blandning av 15 procent bensin med 85 procent etanol, som framställs genom jäsning av det socker som finns i olika grödor, t ex vete, vindruvor och sock- Det finns idag många tankställen för fordonsgas. Såväl natur- som biogas kan användas i en Volvo Bi-Fuel. errör. Det pågår också pilotförsök med att framställa etanol från träråvaran cellulosa. Förbränningen av själva etanolen, som är helt förnybar bidrar inte till den förstärkta växthuseffekten. E85 består dock av 15 procent bensin. Denna blandning ger vid körning ett utsläpp av fossil koldioxid som är upp till 80 procent lägre än för ren bensin. Fordonsgas/Naturgas Naturgas är ett bränsle som främst består av metangas och som ofta produceras samtidigt som olja eller för sig självt i gasfält. Naturgas kan blandas med biogas. För personbilar används naturgas i specialanpassade Bi-Fuelmotorer. Utsläppen av koldioxid vid förbränning av naturgas är procent lägre än för bensin. Utsläppen av reglerade emissioner (kolväten, kolmonoxid och kväveoxider) vid förbränning av naturgas är i regel lägre än för diesel- och bensinmotorer. Fordonsgas/Biogas Biogas är ett bränsle i gasform och framställs genom rötning av organiskt material i syrefri miljö. Vanliga råmaterial för biogastillverkning är gödsel, matrester, växter och avloppsvatten. Biogas är ett förnyelsebart bränsle och förbränningen av biogas bidrar inte till den förstärkta växthuseffekten. Bränslecellsfordon Bränsleceller är en sorts batteri som omvandlar kemiskt bunden energi (bränsle) till elström. Ingen förbränning sker. Jämför med ett vanligt ficklampsbatteri som ger elström genom att energin i ingående komponenter utvecklas på kemisk väg. Bränslecellsfordon är en typ av elfordon, men till skillnad från dagens batterier i elbilar kan bränslecellen tankas under färd. Det betyder att bränslecellsfordon inte har begränsad räckvidd. I Sverige rullar tre bränslecellsbussar i Stockholm. DME DME är ett drivmedel som kan användas i modifierade dieselmotorer. Varken bränsle eller fordon finns ännu i kommersiell drift. Utsläppen från tunga fordon verkar kunna bli mycket låga jämfört med annan förbränningsmotorteknik. Bränslet kan framställas från både fossil och förnybar råvara. Försök pågår för närvarande i Sverige med förgasning av biobränslen som sedan kan användas till bl.a. DME-tillverkning. Rapsolja - RME RME betyder RapsMetylEster. Det produceras av rapsolja, en oljeväxt som odlas mest på kontinenten men i någon mån även i Sverige, samt av etanol från fossila råvaror. Tillgången och potentialen för att odla raps som råvara till drivmedel är mycket begränsad. Endast några procent av dagens dieselanvändning kan teoretiskt ersättas av RME, som kan användas i konventionella dieselmotorer, som dock måste anpassas för RME, som är något mer korrosivt än vanlig dieselolja. Vid RME-drift är utsläppen av växthusgasen koldioxid procent lägre än vid dieseldrift, beroende på odlingsmetoder. Syntetisk diesel Syntetisk dieselolja kallas även Fischer-Tropschdiesel, FT-diesel eller GTL-bränsle (Gas To Liquid). Detta drivmedel innehåller mindre aromatiska kolväten och mer paraffiner. Bränslet kan användas i konventionella dieselbilar och ger lägre utsläpp av de flesta miljöfarliga komponenter och det innebär att utsläppen av hälsofarliga ämnen kan minska även från befintliga motorer. Miljöbilsboomen som vi ser idag är intressant eftersom den har drivits av ett allmänt miljöintresse och modiga föregångare hos biltillverkare och aktiva kommunpolitiker, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Värt att poängtera är dock att bensinpriset inte varit så avgörande för boomen som man kan tro. Den stora höjningen kom efteråt men hjälpte naturligtvis till att förstärka den våg som vi redan surfade på, säger Jakob Lagercrantz. Den stora faran nu är att bilindustrin och de statliga och kommunala myndigheterna tror att de gjort tillräckligt och slår sig till ro. Vi vill gärna se att subventionerna för miljöfordonen ligger kvar till dess att en större del av bilparken är miljöfordon. Större Bränslet framställs idag i mindre skala från naturgas men kan på sikt även produceras förnybart från exempelvis skogsråvara. Vätgas Vätgas är ingen energikälla utan en energibärare, precis som el. Vätgas kan framställas på flera sätt, bl.a. från naturgas eller genom hydrolys av vatten. Gröna Bilister för en miljöanpassad biltrafi k Gröna Bilister grundades 1994 av och för miljöintresserade bilister som ville fortsätta att köra bil men köra smartare och bättre ur miljösynpunkt. Idag koncentrerar föreningen sig framför allt på granskningar av miljöbilssituationen i landets kommuner och på en årlig sammanställning av årets miljöbästa bilar. Odling av raps ger rapsolja som kan användas i konventionella dieselmotorer, men tillgången är begränsad. satsningar på biobränslen är också en viktig åtgärd som dels kan gynna den industriella utvecklingen i Sverige men också är en strategisk överlevnadsfråga när det gäller att minska oljeberoendet. Gröna Bilister jobbar också för en tydligare märkning av biogasen. Ren biogas är ju den bästa, men idag vet vi konsumenter inte hur stor blandning biogas respektive naturgas det är i gasen när vi tankar. Det är viktigt att konsumenterna ser om de tankar miljöanpassad biogas eller fossil naturgas, säger Jakob Lagercrantz. Vad ska Gröna Bilister göra när alla kör miljöbilar? Då kan vi jobba hårdare med våra resebeteenden, att vi tar bilen för ofta eller när det finns ett Energiinnehållet per volymsenhet är lågt om man förvarar vätgas komprimerat jämfört med naturgas och ännu lägre jämfört med flytande drivmedel. Vätgas som fordonsbränsle används i Sverige idag som bränsle till bränslecellsbussar i Stockholm, samt inblandat i naturgas som s.k. hytan till gasbussar i Malmö. Vi vill att subventionerna för miljöfordonen ligger kvar till dess att en större del av bilparken är miljöfordon, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. bättre alternativ. Vi får inte glömma bort att vi får negativa hälsoeffekter vid kallstart även med icke fossila bränslen. Gröna Bilister grundades 1994 som ett alternativ till de traditionella bilorganisationerna. Cirka 1000 medlemmar. vill ha en miljöanpassad utveckling av fordon och trafi k påverkar bilindustrin, transportnäringen, myndigheter och politiker via rapporter, uppvaktningar, kampanjer och skrivelser är medlem i Nationalföreningen för Trafi ksäkerhetens Främjande, NTF, och den europeiska paraplyorganisationen European Federation for Transport and Environment (T&E) ger fyra gånger per år ut tidningen Trafi k & Miljö

12 12 Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar mer och mer tydde mig till Viljo. Han ville mig väl och utvecklades till en fadersgestalt för mig. Så i bland bodde jag hos mamma och ibland hos Viljo. Yannick Tregaro kör en Volvo S60 Bi-Fuel som han är mycket nöjd med. Här i västra och mellersta Sverige är det inga problem att fylla tanken med gas, säger han. Yannick Tregaro har stor del i det svenska friidrottsundret Ha roligt, du får gärna skratta, skoja och flamsa, men var 100 procent seriös när det verkligen gäller! Då kommer framgångarna. Det är ord som Yannick Tregaro, framgångsrik friidrottstränare med bl a OS- och VM-medaljörerna Christian Olsson, Kajsa Bergqvist och Emma Green i sitt stall, säger till sina adepter. Göteborgaren Yannick Tregaro rattar en Volvo S60 Bi-Fuel, som drivs med gas. En bra miljö är viktig för vår framtid. Att bilindustrin tar sitt ansvar är ett steg på vägen, för annars känns det som om vi är på väg åt fel håll med tanke på alla naturkatastrofer, varma vintrar och regniga somrar. Det är dags att vi människor verkligen gör vad vi kan för en bättre framtidsmiljö, säger Yannick Tregaro, som förstås också ser till att soporna hemma sorteras och hamnar rätt. Det är ju det enklaste vi kan göra i vår vardag. Yannick är nöjd med sin miljövänliga Volvo. Den går jättebra och det är ingen större skillnad på en vanlig bensindriven. Nackdelen är väl när jag kör med den nere i Europa. Då får man i regel köra på bensin och då är ju tanken förhållandevis liten. Men här i Sverige och särskilt i Västsverige finns det ju massor av tankställen för gas. Yannick Tregaro är bara 28 år men har hunnit med att både vara en duktig aktiv friidrottare och tränare. Men så fick han också vara med bland de stora redan som 14-åring. Viljo Nousiainen, legendarisk friidrottstränare, upptäckte Yannicks talanger när han var 12 år. Viljo var tränare till Patrik Sjöberg, men också Patriks styvfar. Även för Yannick blev Viljo så småningom en extrapappa. Mamma och pappa skilde sig och jag var inte så ofta hos pappa i Borås. Det blev så att jag Som 14-åring fick Yannick följa med Patrik och Viljo till OS i Barcelona. Men han hade ingen ackreditering utan lånade en sådan för att komma in i OS-byn. Vakterna var inte så noga med att titta på fotografiet. Där kunde jag träna med hela världens friidrottsstjärnor på uppvärmningsarenan. Men så småningom blev jag upptäckt och det var inte så roligt förstås. Men det ordnade sig. Svenska Olympiska kommittén fixade så att jag fick en egen ackreditering. Det var nog där i Barcelona som jag lade grunden till min tränarkarriär, även om det då för mig gällde att bli så bra att jag själv kunde delta i OS i framtiden. Under 90-talet utvecklades Yannick Tregaro under Viljo Nousiainens träning och kom att tillhöra världens juniorelit i höjd. Men 1999 kom vändpunkten, sedan Viljo hastigt avlidit. Jag ville inte ha någon annan tränare utan fortsatte på egen hand. Då hängde Christian Olsson med mig. Men det var svårt att coacha sig själv och se vilka fel man gjorde. Däremot kunde jag se vad Christian gjorde och ge honom råd. Han fullkomligt exploderade och förbättrade sina personliga rekord med stor marginal. Det var då jag bestämde mig. Jag skulle bli tränare. Jag brydde mig helt enkelt inte om min karriär längre utan iklädde mig tränarrollen. Jag fick hand om en grupp på 12 friidrottare, däribland Christian Olsson och Emma Green. De flesta är kvar idag, några har lämnat och några har tillkommit. En av dem är ju Kajsa Bergqvist. Samtliga i gruppen har nått minst Sverigeeliten och då kan man undra vad tränaren har för mirakelmedicin? För det första är jag bra på att hantera relationer. Jag ställer krav men gör det på rätt sätt. De jag tränar har ett eget ansvar och måste själva vilja göra det de håller på med. Sedan är det viktigt att de mår bra. Gruppkänslan betyder mycket, trots att det är en individuell sport. Fysisk träning och mental träning hör ihop och jag skulle vilja påstå att den mentala är något viktigare, säger Yannick. Så här högt önskar jag att Kajsa Bergqvist minst ska hoppa i år, säger Yannick Tregaro och pekar på ribban som ligger på världsrekordet Att ha roligt men också vara seriös när det verkligen gäller är också något som Yannick för fram. De får gärna skoja och vara lite galna eller flamsiga, men de ska vara seriösa när det verkligen gäller. Den som är 100 procent seriös alltid blir lättare trött både mentalt och fysiskt och kan inte utföra en lika bra prestation. Det här kan också överföras till näringslivet. Har man roligt på jobbet gör man ett bättre arbete, säger Yannick som efter intervjun sätter sig i sin gasdrivna Volvo S60 och rattar ut i Göteborgstrafiken. Yannick Tregaro Yrke: Friidrottstränare Ålder: 28 år Sambo med Emma Green, bronsmedaljör i höjd på VM i fjol. Författare: Gav 2004 ut boken Hopp & Kärlek tillsammans med Thomas Reckmann, där han bl a berättar om hur han får grupper och individer att prestera på hög nivå. Dessutom handlar den om hans eget liv. Lennart Sjöberg, miljöansvarig och vice vd på Taxi Göteborg, och chauffören Rolf Andersson är båda mycket nöjda med de gasdrivna taxibilarna. Taxi Göteborg sätter målet 20 procent miljöbilar nästa år Nästa år ska Taxi Göteborgs bilflotta bestå av 20 procent miljöbilar. Idag drivs 52 av företagets 420 bilar med natur- eller biogas. Taxi Göteborg, som är ett av Göteborgs ledande taxiföretag, har på senare tid gjort stora satsningar på sitt miljöarbete. Framför allt handlar det om att i så stor utsträckning som möjligt köra med miljöbilar men också att med hjälp av ny teknik reducera körsträckan och successivt införa miljöanpassade däck. Taxi Göteborg har också varit partner i ett europeiskt projekt inom EU, där transportföretag i 12 städer fått stöd för införande av fordonsgas som drivmedel. Samordnare för projekten var Energiverken i Göteborg. Vi deltar också i det lokala miljöarbetet i göteborgsregionen, där vi nu med god marginal uppnått kommunens miljömål med tio procent miljöanpassade fordon av den totala fordonsflottan, säger Lennart Sjöberg, vice vd i Taxi Göteborg och tillika miljöansvarig. Tillsammans med Volvo, som är vår huvudleverantör, och gasleverantören Fordonsgas Sverige AB har vi samarbetat för att skapa fördelar för de taxibolag som satsat på gasfordon, för att på så sätt öka intresset för gasbilar, tillägger Sjöberg. Taxi Göteborg har 420 bilar. Idag är 52 av dem miljöanpassade. Vid årsskiftet ska vi ha 75 bilar och under nästa år ska vi uppnå målet 20 procent, vilket betyder över 80 bilar. Rent ekonomiskt är det också en fördel med miljöbilar med tanke på att företag med miljöbilar har företräde vid upphandlingar om färdtjänst. Det kan handla om ganska mycket pengar. Vi träffade taxichauffören Rolf Andersson, som kör en miljöanpassad Volvo V70 Bi Fuel. Jag är mycket nöjd, tekniskt fungerar bilen mycket bra. Viktigt är också att det finns tillräckligt med bra lokaliserade tankställen. Taxi Göteborg består av 240 anslutna fristående taxiföretag. Cirka tusen personer är engagerade i verksamheten.

13 Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 13 Volvo Personvagnars miljöbilserbjudande: Bi-Fuel FlexiFuel V70 S40 Bi-fueltekniken debuterade 1995 och tekniken har förädlats kontinuerligt under sina mer än tio år på marknaden. Idag så finns Volvo V70 och S60 med femcylindrig, 2,4-liters Bi-Fuelmotor som drivs med metan (naturgas eller biogas). Maximal effekt är 140 hk vid både metan- och bensindrift. Koldioxidutsläppen är ca 25% lägre för naturgas än vid körning på bensin. Biogas ingår däremot i det naturliga kretsloppet och ger därför inget nettotillskott till växthuseffekten. Kostnaden för den metangasdrivna motorn gör att nybilspriset blir något högre. Men att köra på metangas erbjuder i regel betydligt lägre driftkostnader. Man kan individuellt anpassa en Bi-Fuel bil på samma sätt som andra Volvo modeller. Räckvidden är ca km på en tank metan. Reservtanken med bensin ger ytterligare ca km räckvidd. Möjligheten att när som helst växla från metangas- till bensindrift ger flexibilitet att tanka överallt. FlexiFuel introducerades i november Modellerna är baserade på motoralternativet 1.8. Konceptet är mycket användarvänligt. Du fyller tanken med E85 bioetanol och bensin i valfri blandning. Ett motorstyrsystem räknar sedan ut vilken blandning som finns i tanken och anpassar automatiskt insprutning och tändning därefter. FlexiFuelkonceptet påverkar varken prestanda, lastförmåga eller säkerhet. Känslan bakom ratten är precis lika imponerande som i övriga Volvo S40- eller V50 modeller. Du kör om lika säkert och kan njuta av samma omedelbara motorrespons, redan från låga varv. Vid körning på E85 Bioetanol är utsläppen av fossil koldioxid upp till 80 procent lägre än om bilen körs på bensin. Då FlexiFuel klassas som miljöfordon är förmånsvärdena justerade till en nivå som motsvarar 80 procent av värdena för jämförbara bensinbilar. S60 V50 Matchmaking och Transporttema nyheter på Miljöteknikmässan 2006 Transport är ett nytt branschområde på Miljöteknikmässan 2006, som äger rum den november på Svenska Mässan i Göteborg. En annan nyhet är att mässan för första gången erbjuder matchmaking för deltagande företag. Temat för Miljöteknik Sustainable Innovation är hållbara affärer. Hur företagen målinriktat arbetar för att balansera ekonomiska, miljömässiga och sociala prioriteringar, såväl ur ett nationellt som globalt perspektiv. Det har hänt mycket på miljöområdet sedan Miljöteknikmässan startade för 16 år sedan. Ny teknik och spännande innovationer är fortfarande högintressant men allt fler önskar mer om hur de kan göra hållbara affärer, säger Ann Åfeldt, mässansvarig för Miljöteknik Sustainable Innovation, och hänvisar till en utredning som gjorts bland miljöchefer och nyckelpersoner inom olika branschområden. Transport, där bland annat miljöbilar ingår, är ett nytt område på mässan som många i undersökningen ansåg som mycket viktigt. Bilföretag och organisationer som t ex Biogas Väst finns med på mässan. Biogas Väst har efter kontakter på regeringsnivå lagt grunden till ett samarbete med Kalifornien. Delstaten har högt satta klimatpolitiska mål och ligger långt fram när det gäller hållbara transportlösningar. Vi kommer att ha en internationell inriktning på vårt deltagande på Miljöteknikmässan, säger Bernt Svensén, projektledare för BiogasVäst. Utöver Transport satsar mässan på ytterligare fyra branschområden, Avfall & återvinning, Energi, Miljökompetens samt Luft mark & vatten I år kan mässan för första gången erbjuda matchmaking för deltagande företag. Tjänsten matchmaking har visat sig vara mycket framgångsrik när det gäller att generera nya affärer. Den matchar ditt företags tekniska kunnande eller behov mot företag i hela Europa. Alla erbjudanden eller önskemål registreras i en online-katalog, där man kan söka efter företag med relevanta tekniska profiler och boka möten med dessa. Individuella mötesprogram skickas till alla deltagande företag innan mässan startar, säger Ann Åfeldt. På temat Hållbara Innovationer arrangeras också på mässsan en tredagarskonferens. De tre dagarna kommer att visa både samhällsvisioner och den affärspotential som ligger inom området. Marknaden för hållbara innovationer är på väg mot ett definitivt genombrott. Drivna av kundkrav, lagstiftning, höga Volvos Bi-Fuel-bilar tilldrog sig ett stort intresse vid Miljöteknikmässan i fjol. energikostnader ser många företagsledare nu nya affärsmöjligheter. Genom att förstå möjligheterna som uppstår då samhället successivt ställs om mot en hållbar utveckling kan företag komma på och utveckla nya produkter, tjänster och marknader och därigenom skaffa sig betydande konkurrensfördelar, säger Alexander Bigge Lidgren på Natlikan Sustainability, som arrangerar konferensen i samarbete med olika organisationer och branscher inom miljöområdet. Miljöteknik är en av de bästa miljömässorna i Sverige, säger Martin Dyberg, som är chefredaktör på facktidningen Recycling & Miljöteknik. Här samlas rätt företag och rätt besökare, säger Martin Dyberg, som också tycker att debatten om miljöbilar och de alternativa drivmedlen just nu är det mest spännande som händer inom miljöområdet. För mer information om Miljöteknik mässan se:

14 14 Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar Dela miljöbil i framgångsrik bilpool Vill du köra miljöbil men inte äga den själv? Då är miljöbilspoolen SunFleet något för dig - den enda bilpoolen i Europa med enbart miljöbilar och med ett enkelt bokningssystem där du får bilnyckeln i din egen mobil. SunFleet Carsharing är bilpoolsprojektet i centrala Göteborg som blev permanent miljöbilspool 1999 och som nu sprider sig över landet. Idag finns miljöbilspooler i både Göteborg, Linköping och Malmö Per Lanevik, vd på SunFleet och en av initiativtagarna till miljöbilspoolen. och fler städer är på gång, bland andra Stockholm. Parollen är Bil när du behöver det. Och en miljövänlig sådan dessutom. Inga nycklar, inga blanketter och absolut ingen väntetid. Hos SunFleet bokar du själv på Internet när du själv vill, låser upp bilen med ett SMS i din mobiltelefon och har tillgång till vägassistans och kundsupport via Sun- Fleets hotline som är bemannad dygnet runt. Projektet startade redan 1997 då fem stora göteborgsföretag, däribland Volvo, såg ett potentiellt område för en gemensam bilpool vid Lilla Bommen mitt i centrala Göteborg. En av initiativtagarna var Per Lanevik, som då arbetade på Volvoägda biluthyrningsföretaget Hertz, och sedan 2001 är vd på SunFleet Carsharing, som ingår i Via en kod i SMS kontrollerar uthyrningssystemet att det är rätt mobiltelefon som fi nns vid bilen. När kontrollen är klar, klickar det till och bilen går att öppna. Hertz Volvo Personvagnar. Traditionellt är bilpooler uppbyggda för privatpersoner, säger Per Lanevik. Problemet är då att alla vill ha bilarna på helger och kvällar och att de står stilla på dagarna. Vi valde att istället inrikta oss på tjänsteresor, det vill säga alla de korta eller långa resor som anställda i större städer gör under arbetstid på dagen. Den gruppen är dessutom den mest krävande och vi visste att kunde vi få det att fungera kvalitets- och servicemässigt mot den målgruppen, då kan vi också få det att fungera hos den stora allmänheten. Sedan årsskiftet är allmänheten också välkommen att ansluta sig. Att Volvo satsar på en bilpool, som i viss mån konkurrerar med nybilsförsäljning, kan tyckas lite Vad kostar det att vara med i SunFleets miljöbilspool? Privatperson (inkl. moms) Månadsavgift: 150:-/hushåll Timavgift: 30:-. Debiteringen är max 7 timmar per 24-timmarsperiod. Km-avgift: 2:- inkl. drivmedel. Bokningsavgift: 12:50 Företag (exkl. moms) Exempel: En anställd är borta 4 timmar och kör tur och retur sju mil vid ett kundbesök. 4 timmar à 35:- = 140:- 70 km a 2:75 inkl. drivmedel = 193:- Bokningsavgift: 10:- Totalt per resa exkl. moms: 343:- Hyrbil En jämförbar resa med hyrbil kostar 606:-, det vill säga en besparing per resa med SunFleet på 43 % eller 263:-. märkligt. Men Per Lanevik ser bara fördelar för Volvo med att engagera sig i SunFleet. Verksamheten är helt i linje med Volvos kärnvärden och ett sätt att profilera sig och nå ut med sina miljöbilar. Många kanske inte anser sig ha råd med en miljöbil. Då kan man ta ett litet steg i rätt riktning genom att ansluta sig till en tjänst där det finns ständig tillgång till miljövänliga fordon. När man ska köpa ny bil nästa gång kanske man väljer en miljöbil från Volvo framför en bensindriven bil. Det avancerade men för användaren så enkla bokningssystemet via Internet och lättillgängligheten är viktiga delar i den image som är avgörande för framgångarna. Inte minst om man ska få med även yngre människor i karriären som medlemmar i bilpoolen. Vi försöker jobba bort de gamla uppfattningarna om att man måste hjälpa till att tvätta och underhålla bilarna. Hos oss slipper du äga och sköta bilen. Perfekt om du bor i större städer, eller som alternativ till en andrabil. Nästa steg i utvecklingen är att länka ihop de olika bilpoolerna runtom i landet. Redan nu kan medlemmar i Göteborg ta tåget till Malmö och sätta sig i en förbokad miljöbil från SunFleet vid stationen, och lämna den där efter till exempel ett kundbesök i södra Sverige. Så här går det till när du hyr en miljöbil hos SunFleet Carsharing. Som godkänd medlem går du in i bokningssystemet med ett lösenord från vilken dator du vill. Där väljer du en bil och en tid och bokningen är klar. Fem minuter innan din hyra ska starta, går det ut ett SMS till din mobiltelefon. När du är vid bilen, skickar du tillbaka SMS:et och systemet kontrollerar att det är rätt mobiltelefon och kod som har skickats. Då klickar det till i bilen och du kan öppna den och gå in. I handsfacket finns en nyckelbox med bilnyckeln som bara går att använda när startblockeringen har släppt. Du använder bilen som vanligt och startar den och låser som vanligt med nyckeln om du vill parkera. När du kommer tillbaka sätter du tillbaka nyckeln och går ut. Bilen låser sig automatiskt och räknar ut hur långt du har kört och tiden du har använt bilen. Uppgifterna går in i systemet där du själv kan gå in och kolla hur mycket du har hyrt. Räkning skickas ut varje månad. Du kan när som helst förlänga din hyrtid via hemsidan eller kontakta SunFleet Kundsupport för vägassistans och bokningsfrågor dygnet runt hela året. Kostnaden för en bilpoolsresa jämfört med en traditionell taxi- eller hyrbilsresa är ungefär hälften. Fakta SunFleet Carsharing SunFleet har 67 miljöbilar fördelade på 12 bilpooler. I bilparken fi nns fl era typer av miljöfordon: Volvo Bi-Fuel, Toyota Prius elhybrid, Fiat Punto Bipower, Ford Focus Flexifuel samt Volvos nya FlexiFuel. I dagsläget genomförs drygt 1000 resor per månad med SunFleets fordonsfl otta. Vill du veta mer om SunFleet och miljöbilspoolen: gå in på eet.com eller kontakta Per Lanevik på telefon E-post: eet.com. Diesel - självklart! Diesel är ett självklart alternativ i de fl esta europeiska länder, men inte i Sverige. Här beskattas dieseln fyra gånger hårdare än bensin. Men förändringar är på gång tack vare de nya dieselmotorerna med partikelfi lter. Flertalet länder i Europa har en bilpark, som i vissa länder och vissa bilsegment kan vara dieseldriven till 90 procent. Sverige når inte ens upp till nivån tio procent. Många svenskar känner fortfarande en viss försiktighet och lätt motvilja mot diesel. Kunskapen om vad modern dieselteknologi erbjuder är också relativt sett låg. De gamla dieselmotorerna utan partikelfilter har högre utsläpp av partiklar jämfört med bensin. Nu har dock den svenska regeringen beslutat att nya bilar med partikelfilter kan komma att få en gynnsammare skattebelastning i framtiden. När Storbritannien ändrade sin tjänstebilsbeskattning och införde koldioxidbaserad skattetrappa ökade andelen dieslar dramatiskt. Även här i Sverige visar en undersökning att bilköparna generellt blivit avsevärt positiva till dieseln. Minst 40 procent kan tänka sig dieseldrift den dag skatten är likvärdig. Även politiker och miljötjänstemän här inser nu potentialen i dieselmotorns effektivitet och reningsteknik. Däremot är bensinpriset så lågt i USA att dieseln blir mindre intressant där, säger Anders Eugensson på Volvo Personvagnar, där han är chef för avdelningen Governmental Affairs, som arbetar med myndighetskontakter över hela världen. Volvo Personvagnar deltar i ett frivilligt åtagande att till år 2008 reducera koldioxidutsläppen från nya bilar i Europa till i genomsnitt 140 gram per kilometer. Det handlar om en minskning på cirka 25 procent jämfört med 1995 års nivå. Ett viktigt bidrag för att nå målet är högre volymer av dieselfordon. Vi hoppas kunna nå EU-snittet för dieslar i respektive land och bilpopulation och att vi har en situation där kunden själv styr sitt val, inte politikerna, säger Anders Eugensson. Det kräver en större andel dieslar för oss och här betyder införandet av partikelfilter mycket för politikernas beslut. Det ger till exempel bättre villkor för dieselköparna i Sverige och vi ser redan nu att försäljningen ökar. Vi räknar med att sälja 30 procent dieslar i Sverige nästa år. Tekniken att filtrera partiklar bygger ett keramiskt wall fl ow - fi lter. Partiklarna fastnar i ett fi lter, när fi ltret är fullt höjs temperaturen och partiklarna bränns bort. Detta sker per automatik mellan km.

15 Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 15 Preem satsar på fordonsbränsle Eldningsolja blir svavelfri diesel Preemraff Lysekil, den nya delen där man omvandlar eldningsolja till förstklassig diesel. Från att ha varit en traditionell producent och leverantör av petroleumprodukter är Preem Petroleum AB nu mer inriktad på fordonsbränsle. Oljeberoendet håller på att minskas när det gäller uppvärmning. I stället har Preem satsat drygt tre miljarder kronor för att på Preemraff Lysekil kunna omvandla tre miljoner kubikmeter eldningsolja till förstklassig diesel. Med det nya projektet blir en stor del av produktionen från raffi naderiet svavelfri. Preem Petroleum AB är Sveriges största oljeföretag och svarar för tre fjärdedelar av den svenska raffinaderikapaciteten och en fjärdedel av den nordiska. Över 60 procent av produktionen exporteras, vilket gör Preem till ett Preem satsar på olika slag av fordonsbränsle. av landets större exportföretag. Preems raffinaderier räknas till de modernaste i Europa. Preemraff Lysekil och Göteborg har kontinuerligt utvecklats i takt med miljömyndigheters och marknadens krav på miljövänlig produktion och miljöanpassade bränslen. Syftet med det senaste projektet på Preemraff Lysekil är att skapa ett svavelfritt fordonsbränsle som möjliggör en ökad energieffektivitet i nya bilmotorer som därmed sänker bränsleförbrukningen och utsläppet av koldioxid. Utsläppen av kväveoxider, kolväten och partiklar från avgaserna minskar också, vilket inte minst påverkar stadsmiljön, säger Thomas Ögren, presschef på Preem. För den svenska marknaden tillverkar vi världens bästa diesel, en miljöklassad diesel, klass 1, som är utvecklad för att även minska utsläppen på äldre dieselmotorer samt har mycket goda köldegenskaper för vårt kalla klimat vintertid. Dieselmotorn har en högre motoreffekt i relation till bränsleförbrukningen, säger Thomas Ögren, som också ser ett stort värde i ett samarbete med fordonstillverkarna. Samarbete krävs för att vi ska kunna utveckla bränslena, så att de passar motorerna för att skapa ett optimalt utnyttjande. Ett annat samarbete som pågår är mellan Preem och kemiföreta- get Perstorp AB med syfte att öka försäljningen av förnybara drivmedel i Sverige. Perstorp håller på att bygga en ny fabriksenhet i Stenungsund för produktion av rapsmetylester (RME), som är en förädlad produkt från odlad raps. Det används som en förnybar komponent att blanda i diesel eller som ett helt eget drivmedel. Samarbetet innebär att Perstorp producerar och Preem tar hand om försäljning och distribution. Vår förhoppning är nu att regeringen tar ett beslut om att tillåta fem procent av förnybar RME i diesel och då tar vi ytterligare ett steg mot en bättre miljö. Nästa steg är att EU kommer med ett nytt direktiv som gör det möjligt att blanda in 10 procent etanol i 95-oktanig bensin i stället för som nu fem procent. Det skulle bli ett ytterligare steg mot ökad etanolanvändning och detta bränsle kan man tillhandahålla i de befintliga pumparna på stationerna. På Preem tror man starkt på diesel i Sverige i framtiden. Idag är bara sju procent av fordonsparken diesel här i Sverige mot 50 procent i övriga Europa. Framför allt för att motoreffekten är hög och bränslesnål. I Vägverkets miljöbilsdefinition ingår lågförbrukande dieselbilar med partikelfilter och dessutom är det lägre skatt från och med i år, säger Thomas Ögren. Preem har över 500 bensinstationer i landet samt ytterligare 210 i samarbete med Bilisten. Dessutom finns 160 SÅIFA-stationer för tung trafik. Preem är också marknadsledande inom tung trafik. Det betyder att vi har direktleverans med tankbil till företag och industrier som till exempel till skogsindustrin, åkerier, skogsentreprenörer och övriga transportsektorn. Preem Petroleum AB Kundfrågor: Övriga frågor: Hemsida:

16 16 Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar Miljöbilar vinner mark Namn: Per Höglund Arbetar som: Försäljningschef på Företagstjänst Bilia Sisjön i Göteborg och miljöbilsansvarig. Bilar i familjen: Volvo S60 och Volvo V70 Bi-Fuel. Mest efterfrågad miljöbil just nu: Volvo V70 Bi-Fuel Per Höglund är miljöbilsansvarig på Bilia Sisjön i Göteborg och ser dagligen hur intresset för miljöbilar växer. Försäljningen av miljöbilar ökade kraftigt under 2005, och intresset fortsätter att stiga. Tjugo procent av antalet sålda bilar hos oss 2005 var miljöbilar, säger Per Höglund, ansvarig för företagsförsäljningen på Bilia Sisjön i Göteborg. Hittills i år ligger försäljningen på över 30 procent. Det är framför allt företagen och tjänstebilssektorn som står för den kraftiga ökningen enligt Per Höglund. Privatbilisterna är väldigt intresserade av miljöbilar men har inte alltid kunnat ta den extra kostnad som det tidigare har inneburit. Däremot ser vi att efterfrågan på begagnade miljöbilar är mycket stor hos privatpersoner. På Bilia i Sisjön märkte de av ett mer allmänt intresse för miljöbilar när den nya generationen Bi-Fuel-bilar kom årsskiftet 2001/2002. Därefter har miljöbilsförare gynnats ekonomiskt, bland annat via parkeringsförmåner och sänkta förmånsvärden. Boomen kom i höstas när oljepriset steg kraftigt och klimatförändringarna blivit uppenbara för allt fler, säger Per Höglund. De flesta företag har också en miljöpolicy som de vill leva upp till där miljöbilen har blivit en viktig del i företagens ansikte utåt. Lokalt i Göteborg är det framför allt kommunala bolag och företag som bland andra Schenker och SKF, med en klart uttalad miljöbilspolicy, som gått i bräschen. Under 2004 var cirka fem procent av bilförsäljningen miljöbilar. År 2005 hade andelen alltså ökat till 20 procent och i februari 2006 till över 30 procent hos Bilia i Sisjön. Då har vi ändå inte räknat in dieselbilarna som inte klassificeras som miljöbilar men är bättre än bensindrivna bilar när det gäller utsläpp av koldioxid. Där har försäljningen hos oss ökat till cirka 25 procent av antalet sålda bilar. Både inom den egna säljorganisationen och bland kunderna är intresset för miljöbilar stort. Bilia har arrangerat informationskvällar där de bjudit in till föredrag och visning av miljöbilar. Vi förordar alltid det mest miljövänliga alternativet när kunden står och väger mellan olika alternativ. Och som sagt, det lönar sig att köra miljövänlig gasbil även för privatpersoner, säger Per Höglund. Han ger ett exempel: Merpriset för en Volvo Bi-Fuel är cirka kronor jämfört med en vanlig bil. Om man tar hänsyn till bilens högre andrahandsvärde och 30 procents lägre kostnad för drivmedel, har man normalt tjänat in den extra investeringen vid anskaffandet redan efter tre, fyra år. Om man dessutom räknar in de subventioner man får i form av slopad kostnad för boendeparkering (värd cirka kronor per år i Göteborg) så blir Bi-Fuel-bilen lönsam långt tidigare. Nu säljer vi också FlexiFuel i V50- och S40-modellerna som inte kostar mycket mer än de bensindrivna alternativen. Där tar försäljningen fart bland privatbilister, särskilt eftersom bilarna går att köra på både bensin och etanol och därmed är ett mer flexibelt alternativ. Vi har miljön i tankarna Som marknadsledande på hyrbilar är vi även i framkant gällande miljön. Med hopp om att bli kopierade har vi skaffat 1000 miljöbilar till våra stationer runt om i Sverige. Läs mer om vårt miljöarbete på Välkommen att hyra hos oss!

17 Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 17 Partnerskap bäddar för framgång Biogasprojektet i Göteborg och Västsverige är ett lyckat exempel på vad samarbete och partnerskap mellan näringslivet och politiker på olika nivåer kan leda till. På bara tio år lyckades de tillsammans etablera en livskraftig marknad för biogas och naturgas, och skapade också en samarbetsmodell som nu exporteras världen över. Delar av den svenska delegationen i Generalkonsulns trädgård efter ett lunchseminarium i Los Angeles. Fr v. AnnaCarin Thomér, M-dep, Tony Clark, M-dep, Monica Lövstam, politiskt sakkunnig M-dep, Tomas Rosander, Sveriges generalkonsul i Kalifornien, Lena Sommestad, miljöminister, Anders Turesson, klimatförhandlare M-dep, Anna Larsson, pressekreterare M-dep och Göran Värmby, projektledare Business Region Göteborg. Vi har bjudit in ett antal utvalda, miljöintresserade städer. Senast hade vi representanter från Paris här och de var imponerade, säger Göran Värmby. Från 1995 till 2005 har antalet natur- eller biogasdrivna fordon i Göteborg och Västsverige ökat från noll till cirka personbilar och över 200 tunga fordon. För närvarande finns cirka 25 tankställen för naturgas och biogas i Västsverige och sju anläggningar som tillverkar biogas till fordon. Hur är detta möjligt? Göran Värmby är projektledare för Affärsdriven Miljöutveckling på Business Region i Göteborg och en av dem som varit med på resan från starten. Det började redan 1992 när Volvo och Göteborg Stad skrev på ett samarbetsavtal för att hitta lösningar till transportproblemen i storstäder. Volvo ställde upp och tog fram en helt ny produkt, gasdrivna bussar. Då var det naturgas som gällde men så småningom började vi titta på biogas och fler fordonstyper, berättar Göran Värmby. Under år 2000 gick ett stort antal intressenter i Västsverige samman i en kartläggning av möjligheterna till ett regionalt samverkansprojekt för biogas. Förutom Göteborgs stad och Volvo, deltog Västa Götalandsregionen, Borås, Trollhättan, Vägverket och LRF. Här fanns alltså både fordonstillverkare, bränsleproducenter, kommuner och lant- och skogsbruksorganisationen och kartläggningen visade också att det fanns underlag för ett gemensamt projekt. Syftet var att få fram en självgående, marknadsdriven verksamhet men vi visste också att vi behövde starthjälp. Business Region Göteborg blev samordnare och har ansvarat för att skaffa fram de ekonomiska resurserna till uppstarten, säger Göran Värmby. Samarbetet gav mersmak och 2004 kom man överens om att starta Biogas Cities ett informations- och marknadsföringsprojekt där erfarenheterna från biogasprojektet används för export till andra länder. Vi har bjudit in ett antal utvalda, miljöintresserade städer att besöka oss och studera hela vårt biogaskoncept, alltifrån biogasframställning och tankstationer till Volvos tillverkning och provkörning av miljöfordon. De får också träffa politiker och tjänstemän inom kommun och region för att lära sig hur man bär sig åt för att skapa en marknad för miljöfordon. Senast hade vi representanter från Paris här och de var imponerade, säger Göran Värmby. Via Volvos nätverk i USA, har Biogas Cities också både besökt och fått besök av myndigheter, organisationer och näringsliv från Kalifornien och informerat om biogas och de framgångsfaktorer som varit viktiga för biogasprojektet i Västsverige. Biogas Cities drivs gemensamt av: Business Region Göteborg Västra Götalandsregionen AB Volvo Volvo Personvagnar AB Läs mer på BORÅS STAD Framtidens avfallshantering - en långsiktigt hållbar hantering av avfall som är lönsam för ekonomin och miljön Värme EL Nya produkter SOBACKEN Glas Metall Plast Papper Kompost Fordonsgas/biogas Bränsle Farligt avfall Deponi

18 18 Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar En sportig och kompakt elbil Volvo 3CC har god aerodynamik på en kompakt plattform, lätta material i karossen och en elektrisk motor. nytt intelligent frontalkrockskydd. Vid en krock kompenseras den korta fronten genom att stolarna rör sig framåt på styrskenor medan rörelsen bromsas av adaptiva stötdämpare. Målsättningen för Volvo Personvagnar var inte bara att göra så att 3CC ser snygg ut man ville dessutom klara generella hållbarhetsmål genom att tillhanda- hålla bästa möjliga effektivitet. Volvo har nått detta mål genom god aerodynamik på en kompakt plattform, lätta material i karossen och en elektrisk motor. 3CC har en ram av höghållfast stål och golvpaneler av sandwichlagda skivor av kompositmaterial för säkerhet och minskad vikt. Karossen är ett svetsat kolfiberskal i ett stycke. Chassits styvhet och den innovativa fjädringen ger också bilen goda köregenskaper. Det dubbla golvet, som inrymmer batterierna, gör konceptet framtidssäkert. Layouten kan anpassas till framtidens lämpligaste drivsystem, oavsett om det är ett förnybart bränsle som biogas och etanol eller till exempel elhybridteknik. Noggranna vindtunnel- test gav en ökad aerodynamisk effektivitet som är 30 procent bättre än för sedanmodellen av nya S40. Med en potentiell räckvidd på över 300 km under vissa körförhållanden är relationen mellan vridmoment och vikt ungefär jämförbar med den kraftfulla T5-modellen, men vridmomentet är tillgängligt i intervallet varv. Under normal körning kan cirka 20 procent av energin återvinnas genom regenerativ (elektrisk) bromsning. Detta har uppnåtts genom ett drivsystem som är specialutvecklat för Volvo 3CC, även om det också är en prototyp. Elkraften kommer från litiumjonceller som är identiskt likadana som de som används i moderna laptopdatorer, och som packats i det tunna sandwichgolvet. Volvo 3CC, det är konceptbilen som visar hur Volvo Personvagnar vill satsa på framtidens miljöbilar. Den presenterades för första gången för allmänheten hösten Designers, tekniker och marknadsexperter vid Volvo Personvagnars utvecklingscentrum i Kalifornien har skapat denna framtidsbil. Uppdrag var att ta fram en bil med fokus på säkerhet och hållbar mobilitet samtidigt som det skulle finnas en attraktiv design och kraftfulla prestanda. Resultatet blev en sportig, mångsidig och kompakt elbil med plats för tre vuxna eller två vuxna och två barn. Komforten och utrymmena är jämförbara med en större bil. Exteriört har Volvo 3CC fått en funkigt cool kilform som ska ge ett dynamiskt intryck, samtidigt som det inte råder någon tvekan om att det är en Volvo. Under huven sitter en elmotor som tyst driver fram Volvo 3CC till en topphastighet på över 135 km/tim och som ger en acceleration på cirka tio sekunder och detta utan några som helst utsläpp. Konstruktörerna förklarar att man ville göra en bil som inte bara var bränslesnål, mångsidig och säker utan också en bil som var spännande att köra och att se på. Konsumenterna ska känna att de verkligen vill köra den här bilen. Trots kompakt format, knappt 390 cm längd och drygt 160 cm bredd, ger 3CC en känsla av rymd tack vare ljusa färger, genomskinliga takpaneler och god runtomsikt för alla. Den flexibla 3-sitslösningen är unik med två vuxna fram och en vuxen eller två barn i baksätet. När dörrarna öppnas svängs uppåt glider instrumentpanelen fram för att underlätta in- och ursteg. 3CC är utrustad med Volvo Safety Ride Down Concept ett Volvo 3CC visar hur framtidens bilar kan se ut. Föreningen för dig som kör miljöbil PRODUKTION: NON COMMERCIAL

19 Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 19 2 juni i Halmstad, under Tylösandsveckan: Nationell konferens om miljöbilens framtid Arrangörer:

20 20 Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar Jämförelse mellan tjänstebilar: Gasbilsägaren tjänar kr om året Det blev betydligt förmånligare för tjänstebilsförare att välja fordonsgasdrivna bilar när förmånsvärdet sänktes från och med årsskiftet. Beräkningar visar att man kan tjäna cirka kronor per år på att välja en gasdriven Volvo V70 Bi- Fuel jämfört med motsvarande bensindrivna modell med en årlig körsträcka på upp till mil. På Internet finns flera webbsajter där man själv kan räkna fram kostnaden för att köra tjänstebil. Se bl a: År 2006 har inneburit nya förutsättningar för tjänstebilsförare. Bland annat reduceras förmånsvärdena för fordonsgasdrivna bilar med hela 40 procent, dock max kr. Bilar drivna på etanol (E85) behåller tidigare nedsättning med 20 procent, max kr. Det finns också många andra fördelar med att välja en miljöbil. Många kommuner har gratis parkering och i Stockholm slipper man betala den så kallade trängselskatten. Vi har gjort en schablonmässig beräkning av årskostnaden för en fordonsgasdriven Volvo Bi-Fuel, en som går på bioetanol (E85) eller en som går på ett konventionellt drivmedel. I jämförelsen har vi valt att titta närmare på olika varianter av de mest populära kombimodellerna: Volvo V70 Bi-Fuel, bensinversionen Volvo V70 2,4 och dieselversionen Volvo V70 D med partikelfilter. Vi har också tagit med en Volvo V50 Flexi- Fuel, som var den mest sålda kombimodellen i fjol. Vi har räknat med att föraren betalar bränslet och att han/hon har en marginalskatt på 52 procent och en kommunalskatt på 32 procent samt inget avdrag på lönen. Leasingperioden är 36 månader. Körsträckan är mil i tjänsten och mil privat. Gasbilen har ett sänkt förmånsvärde med 40 procent och etanolbilens förmånsvärde sänks med 20 procent. Fördelningen av bränslet som föraren fyller miljöbilens tank med är satt till 80 procent fordonsgas/etanol och 20 procent vanlig bensin. För enkelhetens skull är restvärdet satt till 50 procent på samtliga modeller och även servicekostnaderna är likvärdiga för alla bilarna. Drivmedelspriserna är vad som gällde hos OKQ8 den 9 januari Bränsleåtgången är vad som uppges av respektive tillverkare. Med dessa förutsättningar kommer vi fram till följande nettoårskostnad för bilföraren: Volvo V70 Bensin Volvo V70 Diesel Volvo V70 Bi-Fuel Volvo V50 FlexiFuel kr kr kr kr Bränslekostnad Efter 3000 mil har du sparat cirka kr om du kör V70 Bi-Fuel jämfört med bensinmotor. Efter 3000 mil har du sparat cirka kr om du kör V50 FlexiFuel jämfört med bensinmotor. Som tjänstebilsförare sparar man alltså omkring kr per år på att välja en V70 Bi-Fuel i stället för en konventionell bensinvariant. För en person som bor i ett område där gastankställena ligger tätt bör alltså valet vara enkelt. Fotnot: Lägre fordonsskatt ej ännu beslutat av regeringen Ekonomiska fördelar: Lägre bränslekostnader Lägre förmånsvärde Lägre fordonsskatt Lokala subventioner beroende på kommun Nya affärsmöjligheter med miljöimage Ingen trängselskatt i Stockholm dahlskog.com Sveriges bästa bilaffär - nu finns Refero på 80 orter! Refero är ett samarbete mellan bilproducenter, myndigheter och bilskrotare för säker och miljöriktig återvinning av bilar. Stena Gotthard AB står bakom varumärket och kvalitetssäkrar genom att stödja särskilt utvalda bilskrotare på uppdrag av bilproducenterna. Nästan en miljon bilar på våra vägar är femton år eller äldre. Många saknar katalysator och är både hälsovådliga och trafikfarliga. När en bil skrotas på en Referoanläggning återvinns den till minst 85 % av sin vikt och blir en miljöresurs istället för en belastning. Kort sagt en bra bilaffär med många vinnare!

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Clean Vehicles. 95.000 miljöfordon 10 %! Erfaringer frå Stockholm. 75 % av bensinstationerna!

Clean Vehicles. 95.000 miljöfordon 10 %! Erfaringer frå Stockholm. 75 % av bensinstationerna! Miljöbilar i Stockholm Erfaringer frå Stockholm Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Berekraftig energiframtid, Ålesund 10. februar 2010 95.000 miljöfordon 10 %! 75 % av bensinstationerna! 10 % förnybart

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

Introduktion av biodrivmedel på marknaden

Introduktion av biodrivmedel på marknaden 2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att

Läs mer

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker.

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Maria Grahn SP systemanalys Chalmers, Energi och Miljö Koordinator

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08 HUR STÄLLER VI EFFEKTIVA MILJÖKRAV I UPPHANDLINGAR? Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08

Läs mer

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Naturgasnät i Sverige Befintligt naturgasnät --- Planerad naturgasutbyggnad Page 2 Fordonsgas på E.ON * E.ON Gas säljer och levererar Fordonsgas på 17 publika tankstationer

Läs mer

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Till Konsumentombudsmannen Konsumentverket 118 87 Stockholm Även via e-post på konsumentverket@konsumentverket.se ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Anmälare BioAlcohol Fuel Foundation

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv

Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv Maria Grahn Fysisk resursteori, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg maria.grahn@fy.chalmers.se Energisystemet (el, värme och transportbränslen) står

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Biogasseminarium med Centerpartiet Fredagen den 30 mars 2012 Anders Mathiasson Energigas Sverige enar branschen 175 medlemmar Biogasseminarium med Energigas

Läs mer

Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor

Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor Jonas Eskilsson Emma Olsson Projektuppgift inom kursen Simulering och optimering av energisystem D Handledare: Lars Bäckström

Läs mer

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 Vad är LNG och vad kan den göra för miljön? Naturgasen kondenseras till flytande

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker.

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Maria Grahn Fysisk resursteori, Energi och Miljö, Chalmers Koordinator

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB 1 Folke Fritzson Hållbara transporter tillgängliga drivmedel 2 Ethanol < 90% Biodiesel < 70% FAME, RME, etc. Möjlig CO 2 -reduktion Biogas < 90% Stora möjligheter att minska CO 2 -utsläpp redan idag! Scania

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Bilismens miljöproblem Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Många typer av miljöpåverkan Avgasemissioner Buller Slitagepartiklar Klimatpåverkan Markanvändning, barriäreffekter och landskapspåverkan

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) vårt datum 2014-05-19 vår Referens Per Everhill per.everhill@tekniska.se 013-20 83 08 N2014/743/E Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm Ert datum/your date Er referens/your reference Remissvar

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009 Miljöbil på villovägar Per Kågeson SNS Förlag 2009 Är vi på rätt väg? Europa menar att 10% biodrivmedel kanske är mer än miljön tål satsar på låginblandning Men Sverige vill nå 100% i kombination med Europas

Läs mer

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Biogas Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Dagens presentation Biogasläget idag Produktion och användning av biogas år 2012 Biogas som fordonasgas Hur ser marknaden

Läs mer

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige till 2030

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige till 2030 Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige till 2030, IVL Bygger på rapport framtagen med Maria Grahn, Chalmers Rapporten finns på: www.ivl.se och www.spbi.se Nuläge, drivmedelsalternativ och andras framtidsbiler

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Borgviks bruk 1890 Asmundska handelshuset Göteborg 1680 VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Presentation vid STORA MARINDAGEN 2011 Göteborg Om Människans energibehov i en värld med minskande koldioxidutsläpp.

Läs mer

Styrmedel och stöd för fordonsgas

Styrmedel och stöd för fordonsgas Mats Håkansson Affärsutveckling AB Styrmedel och stöd för fordonsgas Vägledning och exempel Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se Denna rapport är skriven med

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle.

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle. 2014-03- 14 Trafikkontoret Avdelning Avfall Nils Lundkvist nils.lundkvist@stockholm.se Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Ett hållbart samhälle 2013-09-26 Sida 2 1 Insamling av hushållsavfall

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Gas och LNG för hållbara transporter Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Olle Hådell 7 februari 2012 Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk fråga. Transporter krävs om samhället

Läs mer

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasens utveckling och framtid Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasutvecklingen i Sverige Långsam men säker volymutveckling i flera år Kretslopps och avfallstanken driver

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Mattias Svensson Svenskt Gastekniskt Center Svenska luftvårdsföreningens seminarium 18 november 2008 Fordonsgasens potential som drivmedel Störst inhemsk

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer?

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Stefan Liljemark och Anna Pettersson Vattenfall Power Consultant 2007-02-08 Biogas och vätgas som fordonsbränsle De svenska

Läs mer

SVENSKA UTSLÄPP AV KLIMATGASER

SVENSKA UTSLÄPP AV KLIMATGASER Brodderad av Mo-Gerda 92 år på Mogården, Dalarna. År 1991. L Lars Brolin B li Projektchef P j kt h f Scandinavian Biogas Tfn: 0707 95 98 78 l lars.brolin@scandinavianbiogas.com b li @ di i bi UTSLÄPP AV

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Tobias Persson, Handläggare, Svenskt Gastekniskt Center Biogasproduktion i Sverige Statistik för biogasproduktion Tankstationer Statistik för tankstationer

Läs mer

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda Vårt behov av energi Det moderna samhället använder enorma mängder energi. Vi behöver energikällor som producerar elektrisk ström och som ger oss värme. Bilar, båtar och flygplan slukar massor av bränslen.

Läs mer

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes Atmosfär X består av gaser som finns runt jorden. Framförallt innehåller den gaserna kväve och syre, men också växthusgaser av olika slag. X innehåller flera lager, bland annat stratosfären och jonosfären.

Läs mer

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas?

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-11-25 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets precisering

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Jan Lindgren Projektledare Miljö och trafiksäkerhet Vägverket Region Mitt 2009-12-02 Vägverket 1 Disposition Vad är hållbara nivåer? Hur ser de

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer