ANSVARS- OCH ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSVARS- OCH ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 ANSVARS- OCH ÅRSRAPPORT

2 Sisältö Från verkställande direktören Utmaningar bakom och framför oss... 3 Centrala nyckeltal i samhällsansvarsrapporterningen... RAY I DAG... 8 Strategi... 8 Förväntningar 2015 och utvärdering av verksamheten... 8 Organisation Ledning av samhällsansvaret...10 Sponsring...12 Förvaltningsmodell...12 RAY:s ledningsgrupp RAY:s styrelse Personal...19 Samhällelig växelverkan...21 SPELARENS VÄRLD...23 RAY Förmånskundprogram...24 Spelarbeteende...24 Identifierat spelande...2 Ansvarsfullhet i spelverksamheten...2 Förhindrande av spel bland minderåriga Förebyggande av spelrelaterade problem...29 AFFÄRSVERKSAMHET...31 Avkastning från spelverksamheten...31 Forskning och produktutveckling...34 Användning av avkastningen från spelverksamheten...35 Miljöansvar...35 UNDERSTÖDSVERKSAMHETEN Utdelning av understöd Översyn av riktlinjerna för understöd...39 Rådgivning, utbildning och förnyade webbtjänster...39 Genomslagskraftigt organisationsarbete HJÄLPMOTTAGARENS VÄRLD...41 Bättre genomslagskraft med hjälp av understödsprogram...41 Nationella finansieringsprogram...43 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 Upphovsmän RAY: Anna-Maria Halle, Pirjo Ilves, Sanna Kontkanen, Jaana Korkiakoski, Jenni Mutka. Exove Design Oy: Aki-Ville Pöykiö ja Topias Dean Visuellt uttryck: Topias Dean, Exove, Pirre Liukka, RAY Foto och bilder: Wilma Hurskainen (foton), Vesa Sammalisto (tecknade bilder) GRI (G3) ohjeiston mukainen raportointi luettavissa osoitteessa:

3 Från verkställande direktören Utmaningar bakom och framför oss År 2014 hördes historiens vingslag i penningspel i Finland. Vi har blivit vana vid en kontinuerlig tillväxt inom spelande, men tillväxtsiffran för förra året var så gott som noll. Orsakerna till nolltillväxten är uppenbara: den dystra ekonomin och minskningen av medborgarnas disponibla inkomster. Dessa kan inte heller förväntas bidra med draghjälp för penningspel under de kommande åren. Vår egen verksamhet måste hålla högsta klass för att vi ska kunna trygga tillräckliga resurser för förmånstagarna även i framtiden. RAY deltog i ett viktigt arbete för att främja ungdomars sysselsättningsmöjligheter. Det nya understödsprogrammet Platsen är ledig möjliggör sysselsättning för hundratals ungdomar i organisationer inom social- och hälsovårdssektorn. Detta arbete fortsätter även under I slutet av året inledde regeringen arbetet för att gestalta olika framtidsmodeller för penningspelsystemet i Finland. Arbetets mål är att framför allt bevara systemet med ensamrätt. I arbetet är det viktigt att säkerställa förmånstagarnas ställning och finansiering. Det bör kommas ihåg att penningspelsystemet i Finland har grundats av frivilligorganisationer, i fråga om RAY av social- och hälsoorganisationer. Finland har i princip ett system med ensamrätt, men på nätet gäller i praktiken öppen konkurrens. Finländarna spelar på utländska webbplatser för cirka 130 miljoner euro om året. På grund av sitt ansvar har aktörer med ensamrätt inte tillgång till sådana verktyg som utländska aktörer. Vi står i boxningsringen med ena handen fastbunden bakom ryggen. Finländska aktörers förmåga att kanalisera spelandet till det inhemska utbudet måste även diskuteras i regeringens projekt. "RAY deltog i ett viktigt arbete för att främja ungdomars sysselsättningsmöjligheter. Det nya understödsprogrammet Platsen är ledig möjliggör sysselsättning för hundratals ungdomar i organisationer inom social- och hälsovårdssektorn. Detta arbete fortsätter även under 2015." Velipekka Nummikoski RAY: ansvars- och årsrapport

4 s s r s Lönsamhet r 201 0% Personalantal 13212,2% 7,7% 3,% 1,7% 0,2% Understöd till organisationer 308,0 milj. Rehabilitering för veteraner 113,7 milj. Totalt 77,4 r 74,% Spelplatser 579,4 RAY spelsalar 94, Digitala kanaler 59,5 Casino Helsinki 27,7 Restaurangkasinospel 13,5 Försäljning och uthyrning 1,7 s s r s r 201 r rd s r s r s r 201 3,%1,7% 0,2% 7,7% 4,5% 8,7% 12,2% 8,9% 12,0% 53,0% 74,% 12,9% Spelplatser 579,4 RAY spelsalar 94, Digitala kanaler 59,5 Casino Helsinki 27,7 Restaurangkasinospel 13,5 Försäljning och uthyrning 1,7 Totalt 77,4 Redovisat i form av understöd till SHM 411,2 Spelplatsavgifter 100,2 Lotteriskatt 93,0 Personalkostnader 9,2 Nettoinvesteringar 35,2 Övriga kostnader 7, Totalt 77,4 rd s r s r s r 4 RAY: ansvars- och årsrapport 2014

5 s r s r s r 2010 s 201 r s r s r ,4 1,9% 77,4 1,9% 791,4 +2,1% 791,4 +2,1% 775,1 +4,9% 775,1 +4,9% 739,1 +9,% 739,1 +9,% ,5 +3,7% ,5 +3,7% s rs u d rs s dsrs r r 201 u d rs ds r r 201 Synskadades Centralförbund rf,9 Synskadades Centralförbund rf,9 Föreningen för Mental Hälsa Föreningen i Finland rf för,2mental Hälsa i Finland rf,2 SOSTE Finlands social och hälsa SOSTE rf Finlands social och hälsa rf Y Stiftelsen 5,9 Y Stiftelsen 5,9 Maaseudun Terveysja Lomahuolto Maaseudun ry Terveysja Lomahuolto ry RAY: ansvars- och årsrapport

6 Centrala nyckeltal i samhällsansvarsrapporterningen RAY: ansvars- och årsrapport 2014

7 RAY: ansvars- och årsrapport

8 RAY I DAG På RAY jobbar vi varje dag för att kunna stöda finländarnas välfärd med hjälp av avkastningen från ansvarsfulla penningspel. RAY:s värdekedja börjar med spelaren och slutar vid främjandet av den enskilda människans välfärd även i dag. Strategi RAY:s strategi blev färdig Kärnan i strategin, som gäller till år 2017, är att det nuvarande systemet med ensamrätt till penningspel bevaras i Finland och att RAY fortsätter som en självständig penningspelaktör. RAY:s verksamhet är effektiv, och spelen ordnas på ett ansvarsfullt sätt. Målet är att uppnå en så omfattande total samhällsnytta som möjligt. Den helhet som penningspel- och understödsverksamheten bildar kan sammanfattas i sloganen Till nytta och nöje. Under rapportåret fortsatte RAY målmedvetet genomföra den gällande stratgin. RAY:s styrelse godkände riktlinjerna i enlighet med den nya strategin för penningspel- och understödsverksamheten samt personalpolitiken, kommunikationen och ICT. Regeringens finanspolitiska ministerutskott öppnade i slutet av året en diskussion om alternativa modeller till det finländska penningspelsystemet. Inrikesministeriet startade ett omfattande utredningsarbete i samarbete med penningspelministerierna och förmånstagarna, där även andra aktörer ska höras. Förväntningar 2015 och utvärdering av verksamheten Utsikter för 2015 Den osäkerhet som präglat Finlands och hela euroområdets ekonomi under de senaste åren fortsätter under Detta avspeglas även i konsumenternas beteende. Löntagarnas disponibla realinkomster ser ut att minska ytterligare. Även konsumenternas fritidskonsumtion förändras. Därutöver har den europeiska penningspelmarknaden också börjat visa tecken på saturation. Det viktigaste kort- och långsiktiga målet för penningspelverksamheten är att hindra att antalet spelare minskar och i stället få det att öka genom att öka antalet nya årsspelare samt aktivera kunder som spelar sällan. Målet är att utvidga det identifierade spelandet som grundar sig på frivillighet genom att öka användningen av debit-kort och tillämpa RAY Förmånskundkonceptet som uppdaterades i slutet av Behovet av understöd minskar inte. Behovet av att balansera den offentliga ekonomin ökar efterfrågan på social- och hälsoorganisationernas hjälparbete som främst finansieras av RAY. Utmaningar under 2015 är att implementera nya riktlinjer för understöd och att utveckla rutiner som stödjer dessa. Utvecklingen av RAY:s egen programfinansiering är en viktig del då det gäller att stärka den styrande effekt som riktlinjerna för understöden har. Inom EU bereds för tillfället ett nytt så kallat fjärde penningtvättsdirektiv. Det verkar som om man i och med EU-behandlingen kunde göra undantag i direktivets tillämpningsområde i fråga om penningspel på nationell nivå (exklusive kasi- Vi försöker öka det identifierade spelandet. 8 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

9 d r r s s u r d dr d r r r u r s r s r Finland d rs d r s s r r E s r d d u r s s r s r dr d s Norge % 25% 50% 75% 100% Danmark 2011 Sverige 2007 Storbritannien Av samma åsikt Av annan åsikt Vet ej Holland 2009 Spanien Källa: Taloustutkimus Omnibusbefolkningsenkät. Estland Tyskland Tjeckien Italien % 25% 50% 75% 100% r r d r s r s r r s u r s r Tillsatt Väl Vet ej Minskas I den internationella jämförelsen står de senaste tillgängliga undersökningssiffrorna till förfogande. Källa: Taloustutkimus Omnibus befolkningsenkät RAY I DAG RAY: ansvars- och årsrapport

10 nona). Uteslutandet ska grunda sig på en nationell riskbedömning, och detta ska kommissionen underrättas om. Det nya direktivet torde publiceras i mars 2015 då en övergångsperiod på två år börjar för den nationella verkställigheten. Den nya lagstiftningen torde träda i kraft tidigast Verksamheten utvärderas Framgången i RAY:s verksamhet mäts regelbundet bland annat genom att man frågar medborgarna om deras åsikt om systemet med ensamrätt och spelverksamhetens godtagbarhet, förtroendet för penningautomatverksamheten och huruvida spelverksamheten betraktas som samhälleligt ansvarsfull. Understödet för systemet för ensamrätt har traditionellt legat på en nivå på över 70 procent, men 2014 sjönk understödet till 9 procent. Däremot förbättrades förhållningssätten till antalet penningautomater för tredje året i rad. Tillsammans med sina intressentgrupper för RAY också fortlöpande en dialog om såväl sin affärsverksamhet, sin understödsverksamhet som utvecklingen av ansvarsfullheten. Organisation 2014 RAY är en offentligrättslig förening som 2014 hade 94 medlemsorganisationer inom social- och hälsovårdssektorn. Organisationerna är representerade i föreningsmötet som utövar det högsta bestämmande inflytandet. RAY:s styrelse består av sju representanter som valts av statsrådet och sju representanter som valts av föreningsmötet. RAY har mer än 1 00 hel- och deltidsanställda. Ledning av samhällsansvaret RAY:s samhällsansvar omfattar god förvaltningssed, ansvarsfull spel- och understödsverksamhet, miljöansvar och ansvar för personalen. Utöver detta följer RAY även aktivt upp den internationella utvecklingen inom penningspelbranschen. RAY:s verksamhet styrs förutom av lagstiftningen även av separata anvisningar och riktlinjer fastställda av RAY:s styrelse för att leda ansvarsfullheten. Corporate Governance (CG)-anvisningarna säkerställer att man i ledningen beaktar de mål och värderingar som fastställts av statsmakten, föreningsmötet och RAY:s styrelse och att god förvaltningssed även i övrigt iakttas i verksamheten. 78% av finländarna litar på RAY s verksamhet. 10 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

11 I sin upphandling beaktar RAY så långt det är möjligt Statsrådets principbeslut om främjande av hållbara miljö- och energilösningar i offentlig upphandling. RAY förutsätter att man i leveranskedjan handlar på ett lagenligt sätt och respekterar internationella mänskliga rättigheter. Användning av tvångs- eller barnarbetskraft accepteras inte. I upphandlingarna följs RAY:s etiska anvisningar. Penningspelverksamheten styrs av riktlinjerna för penningspel, riskhanteringsprinciperna samt ansvarsnormerna och ansvarsprogrammet. RAY har förbundit sig att beakta ansvarsfullhet vid planeringen och genomförandet av affärsverksamheten samt i det dagliga beslutsfattandet. Utvecklingen av penningspelverksamhetens ansvarskoncept startade under hösten. Syftet är att klargöra RAY:s ansvarsarbete och finna nya sätt för att genomföra det. Under verksamhetsåret godkände RAY:s styrelse de nya understödsriktlinjerna för Målet med riktlinjerna är att allokera understöd till verksamheter för vilka det finns en genuin efterfrågan och ett genuint behov och vilka bäst främjar människors hälsa och välbefinnande. Det långsiktiga målet är att trygga verksamhetsförutsättningarna för det mångsidiga och aktiva organisationsfältet inom social- och hälsovårdssektorn även i framtiden. Samma utsläppsgränser och -mål gäller RAY:s samtliga tjänste- och produktionsbilar samt personalens bilar som föreningen finansierat med lån. Vid köp av el till fastigheter har RAY förbundit sig till utsläppsfri Ekoenergi som certifierats av Finlands naturskyddsförbund. Huvudkontoret ingår i Green Office-nätverket. Under verksamhetsåret godkände den europeiska takorganisationen European Lotteries RAY:s penningspelverksamhet enligt ansvarsstandarderna i sin revision. Framskridandet för de utvecklingsområden som fastsälldes i revisionen följs upp om två år. RAY:s nära samarbete med stödlinjen Peluuri fortsätter. Under verksamhetsåret firades Peluuris tioårsjubileum. Tjänsten finansieras av de finländska spelsammanslutningarna RAY, Fintoto Oy och Veikkaus Oy Personal och enheten för samhällsansvar Målen beträffande personalens kompetensutveckling och välbefinnande tas upp i de personalpolitiska riktlinjerna. Under verksamhetsåret undertecknade RAY FIBS pluralismåtagande, med vilket föreningen förbinder sig till en pluralistisk och likvärdig ledning av personalen. Programmet för spelkontroll genomfördes under verksamhetsåret i samarbete med företagshälsovården och stödlinjen Peluuri. Programmets mål är att förebygga spelproblem bland den egna personalen och hjälpa dem som har problem. Samtliga chefer har tagit del av utbildningen under verksamhetsåret. År 2014 färdigställdes nätkurser om ansvarsprinciperna och de etiska principerna för personalen. Syftet med kurserna är att säkerställa att personalen känner till sitt ansvar och kan följa spelreglerna i arbetet. Alla anställda ska genomgå nätkursen under Om målet nås, får hela personalen en strategibelöning. RAY:s styrelse godkänner de indikatorer för samhällsansvar som styr RAY:s ansvarsfullhet och följer årligen upp indikatorerna. RAY:s ledningsgrupp godkänner års- och ansvarsrapporten. Rapporten delas ut till föreningsmötet för kännedom på bokslutsmötet. RAY:s samhällsanvarsenhet samordnar och utvecklar samhällsansvaret tillsammans med de övriga enheterna. Enheten deltar i penningspelverksamhetens pro- RAY I DAG RAY: ansvars- och årsrapport

12 Legislativ grund RAY:s verksamhet styrs i hög grad av lagstiftning som definierar ramarna för både spel- och understödsverksamheten och organisationens förvaltning. Vuodesta 2014 alkaen myönnettyihin raha-automaattiavustuksiin sovellettiin edellisen vuoden kesäkuussa voimaan tullutta raha-automaattiavustuksista annetun lain (105/2001) osittaisuudistusta (3/2013). Päätös avustusten jaosta siirtyi Valtioneuvostolta sosiaali- ja terveysministeriöön. På penningautomatunderstöd beviljade från och med 2014 tillämpades delrevideringen (3/2013) av lagen om penningautomatunderstöd (105/2001) som trädde i kraft i juni föregående år. Beslutet om utdelningen av understöden överfördes från statsrådet till social- och hälsovårdsministeriet. I statsrådets förordning om Penningautomatföreningen gjordes ändvecka jekt, verkar som ansvarsexpert i interna projekt och utvecklar ansvaret. På enheten arbetar en samhällsansvarschef och -expert. Enheten verkar under informations- och ansvarsdirektören som rapporterar till verkställande direktören. Verkställande direktören rapporterar regelbundet om ansvarsfrågor till RAY:s styrelse.. Sponsring År 2014 var RAY:s samarbetspartner inom kommunikation Helsingfors festspel, LUX Helsinki, Flow Festival och justitieministeriets Demokratipris. Därutöver samarbetade man med World NGO Day som arrangerades i Helsingfors. I samarbetet med Helsingfors festspel diskuterades sysselsättning bland ungdomar i enlighet med temat för understödsprogrammet Platsen är ledig. Samarbetet med LUX Helsinki bjöd stadsborna på ljuskonstverket Urban Flipper, och på Flow-festivalen berättade man om kampanjen Mänskliga Nyheter. Temat för Demokratipriset var närdemokrati och medborgarnas rättigheter till delaktighet. Sponsringsobjekten väljs enligt RAY:s sponsringsanvisning. För RAY är samarbetet en investering som stöder uppnåendet av mål. Det är något annat än välgörenhet och understödsverksamhet. Under verksamhetsåret uppgick sponsringsbeloppet till knappt euro. Förvaltningsmodell 12 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

13 d rs d r s s r r E s r d d u r s s r s r dr d s ringar som gäller uppsägning av medlemskap i RAY samt utnämning av medlemmar i ledningsgruppen. Efter ändringen i förordningen kan en medlem i föreningen uteslutas från föreningen utan hörande, om orsaken till uppsägningen är att 2014 medlemsavgiften 9 inte har betalats Om en medlem inte har betalat sin medlemsavgift under två på varandra följande år, anses denna ha utträtt ur föreningen ( i förordningen). I förordningen ersattes termen sektordirektör med termen medlem i ledningsgruppen. Styrelsen utser medlemmarna i ledningsgruppen ( punkten i förordningen) 2011 I sin upphandling 72 iakttar 10 RAY 19 upphandlingslagen. Totalrevideringen av upphandlingslagen inleddes i november Bakom revideringen ligger EU-kommissionens förslag 72 till upphandlingsdirektiv 8 20 som godkändes i januari RAY :s upphandlingsanvisning reviderades så att den svarar upp mot riktlinjerna om 2009 upphandling 73 och den nuvarande 9 18 organisationen. RAY:s anskaffningscentral ansvarar för de upphandlingsprocesser som förutsätts i upphandlingslagen, medan enheten för 70 juridiska ärenden svarar för avtalsfrågor i upphandling i samarbe te med RAY:s enheter Inom EU pågår behandlingen av det så kallade fjärde penningtvättsdirektivet. 0% Det verkar 25% som om 50% man i och 75% med EU-behandlingen 100% kunde göra undantag i fråga om penningspel på nationell nivå (exklusive kasinona). Uteslutandet ska grunda sig Av på samma en nationell åsikt riskbedömning, Vet ej och detta ska kommissionen underrättas om. Det Av nya annan direktivet åsikttorde publiceras i mars 2015 då en övergångsperiod på två år börjar för den nationella verkställigheten. I Finland börjar den nationella lagstiftningen beredas i januari 2015 i en arbetsgrupp som leds av finansministeriet. Ut- Källa: Taloustutkimus Omnibusbefolkningsenkätkastet till lagförslag torde bli färdigt hösten r r d r s r s r r s u r s r s s s rs u r r Hur ss r d s s rs d u r Av samma åsikt Av annan åsikt Källa: Taloustutkimus Omnibusbefolkningsenkät. Vet ej % 25% 50% 75% 100% Väl Ganska väl Vet ej Ganska dåligt Inte alls Källa: Taloustutkimus Omnibus befolkningsenkät % 25% 50% 75% 100% 5 d us s RAY I DAG RAY: ansvars- och årsrapport 2014 s r s ds r 13 s r

14 I EU bereds en ny datasäkerhetsförordning som ger upphov till förändringar även i RAY:s verksamhet. Föreningen har redan förberett sig på ändringarna, även om förordningen inte ännu har antagits. Kommissionen publicerade rekommendationer om elektroniska penningspel. Kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att effektivt skydda konsumenterna, spelarna och minderåriga genom att godkänna principerna gällande elektroniska penningspeltjänster samt ansvarsfull reklam och sponsring i anslutning till dessa. Syftet med principerna är att skydda konsumenternas hälsa och minimera eventuella ekonomiska skador som ett tvångsmässigt eller överdrivet penningspelande kan ge upphov till. Rekommendationerna utgör inte juridiskt bindande reglering, men RAY strävar för sin del efter att iaktta dem. En utvärderingsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet för utvärdering av penningspel inledde sitt arbete år Arbetet fortsatte fram till juni Arbetsgruppen lade fram ett förslag om att social- och hälsovårdsministeriet ska bilda en utvärderingsgrupp för en bedömning av riskerna för olägenheter och olägenheterna i anknytning till verkställigheten av penningspelen. RAY:s verksamhet styrs av ansvarsfullhet. I spelverksamheten framgår ansvarsfullheten av att RAY ser till spelarnas rättsskydd, säkerställer att spelen är ärliga och strävar efter att förhindra brottslig verksamhet. Ansvarsfullheten omfattar också förebyggande av ekonomiska och sociala problem till följd av spelandet. RAY mäter hur ansvarsfullheten har förverkligats och rapporterar regelbundet till styrelsen. År 2014 arbetade två personer vid RAY:s samhällsansvarsenhet. RAY:s verksamhet styrs av ansvarsfullhet. Ägarstyrning RAY är en offentligrättslig förening vars verksamhet regleras av lagar och förordningar. RAY:s verksamhet övervakas av inrikesministeriet och Polisstyrelsen som lyder under ministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet, föreningsmötet och föreningens styrelse. Statsmakten utövar bestämmande inflytande i föreningens styrelse. Ändringar i ledningsgruppen Ledningsgruppen och styrelsen Verkställande direktören och sex andra direktörer hör till RAY:s ledningsgrupp. Styrelsen består av 14 medlemmar, av vilka sju har valts av föreningsmötet och sju utsetts av statsrådet. I ledningsgruppens sammansättning ändrades under Strategidirektör Matti Hokkanens anställning upphörde i slutet av november. Hokkanen verkade tidigare som kommunikationsdirektör. Vid samma tidpunkt tillträdde kommunikations- och ansvarsdirektör Jari Elo som medlem i ledningsgruppen. Förvaltningsdirektör Alpo Rivinojas titel ändrades till direktör för de interna tjänsterna. Rivinoja verkar som verkställande direktörens vikarie. 14 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

15 RAY:s ledningsgrupp Velipekka Nummikoski, verkställande direktör, PM, f Tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen Jari Elo, kommunikations- och ansvarsdirektör, f. 199, EM, tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen fr.o.m Timo Kiiskinen, affärverksamhetsdirektör, DI, f Tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen fr.o.m Mari Mustakoski, direktör för juridiska ärenden, JK, VHH, LLM, f Tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen Henrik Niinimäki, utvecklingsdirektör, MA, f Tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen fr.o.m Alpo Rivinoja, direktör för de interna tjänsterna, ekonom och PM, f Tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen Vikarie till verkställande direktören fr.o.m Sisko Seppä, direktör för understödsverksamheten, PK, f Tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen RAY I DAG RAY: ansvars- och årsrapport

16 RAY:s styrelse Medlemmar som utsetts av statsrådet: Hanna Tainio Ordförande belönings- och valberedningskommittén, ordförande medicine doktor, docent, riksdagsledamot f. 190 Styrelsemedlem sedan 2013 Sampsa Kataja vice ordförande vicehäradshövding, riksdagsledamot f Styrelsemedlem sedan 2013 Jukka Aalto ekonomidirektör, IM f. 195 Styrelsemedlem sedan 2013 Olli Kerola revisionskommittén, ordförande biträdande avdelningschef, socialråd, SHM f Styrelsemedlem sedan 2010 Raine Vairimaa VHH, JL, regeringsråd, FM f Styrelsemedlem sedan 2013 Anu Vehviläinen FM, riksdagsledamot f. 193 Styrelsemedlem sedan 2013 Ville Vähämäki medlem i revisionskommittén diplomingenjör, riksdagsledamot f Styrelsemedlem sedan RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

17 Medlemmar utsedda av föreningsmötet: Pekka Lapinleimu andra vice ordförande, medlem i belönings- och valberedningskommittén ML, verksamhetsledare, Finska Hörselförbundet rf f Styrelsemedlem sedan 2010 Lisbeth Hemgård PM, verksamhetsledare, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl f Styrelsemedlem sedan 2013 Vertti Kiukas medlem i revisionskommittén FM, generalsekreterare, SOSTE rf f Styrelsemedlem sedan 2010 Hanna Markkula-Kivisilta medlem i revisionskommittén PM, generalsekreterare, Rädda Barnen rf f. 195 Styrelsemedlem sedan 2013 Hannu Partanen socionom, verksamhetsledare, Eläkeläiset ry f Styrelsemedlem sedan 2010 Ilkka Repo EM, verkställande direktör, Allergi- och astmaförbundet rf f Styrelsemedlem sedan 2013 Marita Ruohonen SVM, verksamhetsledare, Föreningen för Mental Hälsa i Finland f Styrelsemedlem sedan 2010 Personalrepresentanter: Heikki Kupiainen Underhållsrepresentant f Styrelsemedlem sedan 2013 Kristiina Lindroos Kontorsassistent f. 193 Styrelsemedlem sedan 2010 RAY I DAG RAY: ansvars- och årsrapport

18 Intern kontroll RAY:s styrelse beslutar om principerna för organiseringen av RAY:s interna kontroll. Verkställande direktören svarar för den interna kontrollen. Enheten för intern kontroll som leds av revisionschefen svarar för den praktiska kontrollverksamheten. RAY:s styrelse godkänner på framställan av revisionskommittén verksamhetsplanen för den interna kontrollen. Den interna kontrollen rapporterar regelbundet var sjätte månad till revisionskommittén och verkställande direktören samt efter behov till ledningsgruppen om hur verksamhetsplanen för den interna kontrollen har genomförts samt om kontrollobservationerna i sammanfattningen. År 2014 genomförde den interna kontrollen revisioner i enlighet med verksamhetsplanen samt konsulterade och stödde de olika enheterna i den interna kontrollen. Riskhantering Riskhanteringsmetoderna utvecklades inom alla delområden. De verksamhetssätt och hanteringsverktyg som användes stödde beslutsfattandet på en praktisk nivå, såsom förnyelsen av spelsalar, samt i projekt för att nå strategiska mål. För ansvariga personer arrangerades utbildningar där man studerade den föränderliga verksamhetsmiljön. På så sätt kunde man även förbättra hanteringsåtgärdernas genomslagskraft. Betoningarna och hanteringsåtgärderna i de strategiska riskerna klarlades i samband med strategiarbetet. Belöning RAY tillämpar ett strategibelöningssystem som gäller hela personalen. På RAY är grunderna för strategibelöningen de samma för både ledningen och den övriga personalen. Maximibeloppet av strategibelöningen är åtta procent av årslönen. Strategibelöningens indikatorer består av både RAY:s gemensamma och enhetsspecifika mål. År 2014 användes de gemensamma indikatorerna för att mäta det ekonomiska resultatet samt ansvaret. På enhetsnivå tillämpas parallellt med indikatorerna som stöder strategin även snabbelöning. 18 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

19 Personal År 2014 sysselsatte RAY 1 32 yrkespersoner inom penningspelbranschen. Av de anställda arbetar största delen som croupierer och i andra kundserviceuppgifter i RAY:s spelsalar, på Casino Helsinki och på restauranger. På RAY arbetar också bland annat spelutvecklare och experter på understödsverksamhet. Dessutom har RAY starka stödfunktioner och interna tjänster. Största delen av RAY:s anställda hade fast heltidsanställning. Det fanns 995 heltidsanställda och 37 deltidsanställda. Antalet deltidsanställda förklaras till stor del av antalet deltidsanställda croupierer. De personalpolitiska riktlinjerna färdigställdes under verksamhetsåret. RAY:s mål är en kunnig och engagerad personal. Under våren genomfördes samarbetsförhandlingar inom betjäningsspelverksamheten, där chefs- och stödfunktioner omorganiserades. På RAY genomfördes under sommaren och hösten samarbetsförhandlingar. Som en följd av förhandlingarna bildades en ny enhet för utveckling av affärsplatser. Den tidigare produktionsenhetens namn byttes till enheten för affärsstöd. Till enheten anslöts även kundservice och en servicecentral. De anställdas nya belöningssystem infördes De aktuella kollektivavtalen för RAY:s tjänstemän och anställda är i kraft fram till RAY:s första Talent-program slutfördes. Jämställdhetsplanen som uppdaterades 2014 är i kraft på RAY. Jämställdheten mellan könen förverkligas på RAY bäst bland arbetstagarna och funktionärerna. I ledningsuppgifter och chefsposition är majoriteten fortfarande män. RAY I DAG RAY: ansvars- och årsrapport

20 Utbildning och kompetensutveckling En kompetent personal är viktig för RAY. År 2014 fokuserade RAY vidare på att utveckla chefsarbetet och stärka servicekulturen. Personalens nätutbildning effektiviserades. Nätkurser kan genomgås bland annat om RAY:s ansvar, etiska anvisningar, informationsskydd och produktkunskap. Nyanställda får introduktion om RAY med hjälp av nätkursen RAY för oss alla. Precis som året innan arrangerades interna chefsforum. Mentorgrupper ordnades för både experter och chefer. Cheferna hade även möjlighet att delta i kamratstödgruppers arbete. RAY:s första Talent-program för coachning av framtida experter slutfördes. Deltagarna utsågs till det nya Talent-programmet med början Åldersprogrammet för personer över 55 år fortsatte. Teman i programmet är arbete, kompetens och utveckling samt arbetshälsa och arbetsförmåga. Även planering av ett åldersprogram avsett för unga startade. Målet för detta program är att ge unga på sin första arbetsplats en uppfattning om hur en bra arbetsplats fungerar. Alkohol- och drogpolicyn samt spelkontrollpolicyn som färdigställdes hösten 2013 infördes. Cheferna gjordes förtrogna med policyn under Policyn har även rönt intresse utanför RAY. RAY erbjuder fortfarande en utbildning för penningspelbranschen. RAY utbildar själv årligen personer för yrket som croupier och för andra kundserviceuppgifter i spelsalarna och Casino Helsinki. Utbildningen ger en ny arbetstagare yrkesfärdigheter för croupierarbetet. Under 2014 fortsatte utbildningen som tidigare. En ny yrkestitel, kasinospelkonferencier, infördes när RAY i augusti öppnade ett livekasino. På livekasinot spelar man bordsspel på nätet under ledning av en riktig, levande kasinospelkonferencier.. Ett nytt yrke år 2014: kasinospelkonferencier. Arbetshälsa och välbefinnande Under verksamhetsåret utvecklade ledningsgruppen, cheferna och personalen tillsammans ett tryggt arbete och en trygg arbetsgemenskap. Med hjälp av ålders- 20 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

GREEN DEAL. Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar)

GREEN DEAL. Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar) GREEN DEAL Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar) 1 AVTALSPARTER Parter i detta avtal är för statens del miljöministeriet (nedan ministeriet) och för handelsbranschens

Läs mer

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ny betoning inom den lagstadgade verksamheten (Sata-kommittén 26.5.2009 => riktlinjer)

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

ANSVARS- OCH ÅRSRAPPORT

ANSVARS- OCH ÅRSRAPPORT ANSVARS- OCH ÅRSRAPPORT Innehåll Från verkställande direktören I väntan på något nytt... 3 RAY:S ÅR 2016... 4 RAY:s värden... 4 VERKSAMHETSMILJÖ... 7 Ensamrätt förpliktade till ansvar... 8 Förväntningar

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

Innehåll. 4 RAY i korthet. 13 Toppspelen och -tjänsterna. 25 Toppansvar. 37 Toppavkastning. 48 Organisationen

Innehåll. 4 RAY i korthet. 13 Toppspelen och -tjänsterna. 25 Toppansvar. 37 Toppavkastning. 48 Organisationen ANSVARSREDOVISNING OCH ÅRSBERÄTTELSE 2010 Innehåll 4 RAY i korthet 13 Toppspelen och -tjänsterna 25 Toppansvar 37 Toppavkastning 48 Organisationen 2 Mot toppen 2010 Vi här på RAY gör gott. Våra spel och

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

RAY BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2012

RAY BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2012 RAY BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2012 2 Innehåll 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Finansieringsanalys 13 Redovisningsprinciper för bokslutet 15 Noter till resultaträkningen

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

RP 170/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009.

RP 170/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009. RP 170/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om arbetslöshetskassor

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

Människorättsdelegationens arbetsordning

Människorättsdelegationens arbetsordning Människorättsdelegationens arbetsordning Antagen den 9 mars 2015 Människorättscentrets delegation är ett nationellt samarbetsorgan för aktörer inom de grundläggande och mänskliga rättigheterna och som

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL RAYs BOKSLUT 2013 INNEHÅLL 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Finansieringsanalys 15 Redovisningsprinciper för bokslutet 18 Noter till

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN INNEHÅLL 1. Målen för säkerhetsplanen, innehållet i åtgärdsprogrammet, de ansvariga personerna för

Läs mer

Alla barn har samma mänskliga rättigheter och lika värde. Raija Harju-Kivinen 11.2.2014 Det handlar om delaktighet -seminarium

Alla barn har samma mänskliga rättigheter och lika värde. Raija Harju-Kivinen 11.2.2014 Det handlar om delaktighet -seminarium Alla barn har samma mänskliga rättigheter och lika värde Raija Harju-Kivinen 11.2.2014 Det handlar om delaktighet -seminarium 1 Förenta nationernas konvention 2 l I FN:s konvention om barnets rättigheter

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll STRATEGI FÖR KARLEBY Utkast till innehåll 5.9.2017 5.9.2017 Hur är läget, Karleby? De centrala utvecklingsmätarna för Karleby uppvisar ytterst goda resultat vid en nationell jämförelse, med undantag för

Läs mer

PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014

PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014 PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultaträkningen...11 Balansräkning...12 Finansieringsanalys...14 Redovisningsprinciper för bokslutet 31.12.2014...15

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Resumé 14 /54/05 Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Statens ägande av bolag har administrerats av olika ministerier. De flesta bolag har hört till handels- och industriministeriets, kommunikationsministeriets

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

24.4.2015. Barns och elevers rättigheter. Hem och skolas årsmöte, G18 18.4.2014, Ulrika Krook

24.4.2015. Barns och elevers rättigheter. Hem och skolas årsmöte, G18 18.4.2014, Ulrika Krook Barns och elevers rättigheter Hem och skolas årsmöte, G18 18.4.2014, Ulrika Krook 1 Barnens och elevens rättigheter Barnens rättigheter och barnens bästa Barnkonventionen grundläggande fri- och rättigheter

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer)

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer) Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv (om mervärdesskattesats på elektroniska publikationer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Förvaltningen som en möjlighet till öppenhet

Förvaltningen som en möjlighet till öppenhet Förvaltningen som en möjlighet till öppenhet Finland är exceptionellt bra på att skapa möjligheter och vara en föregångare när det gäller digital förvaltning. Förvaltningen och det civila samhället stöder

Läs mer

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012 Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD Rekryteringsförbudets bakgrund och syften Helsingfors universitets

Läs mer

UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL. Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning

UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL. Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning 1 (6) UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning 1 Avtalets syfte Det kommunala arbetslivet genomgår ständiga

Läs mer

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR 1.1.2007 8b/2006 BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007. Enligt Europeiska kommissionens

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 2 (5) Allmän utgångspunkt De 57 rekommendationer som arbetsgruppen Corporate Governance

Läs mer

Nödcentralsverket Strategi

Nödcentralsverket Strategi Nödcentralsverket Strategi 2016 2020 Nödcentralsverkets publikation HAK-2015-631 Innehåll Inledning Nödcentralsverket 2020 3 Riktlinjerna för nödcentralsverksamheten under strategiperioden 2016 2020 4

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

RP 337/2014 rd. gäller det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets

RP 337/2014 rd. gäller det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets RP 337/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Huvudtemats namn och diarienummer: Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer SRK/470/48/2014

Huvudtemats namn och diarienummer: Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer SRK/470/48/2014 ETT TRYGGT SAMHÄLLE Huvudtemats namn och diarienummer: Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer SRK/470/48/2014 Finansiering för huvudtemat: 200 000 Huvudtemats mål: Huvudtemats fokusområde är forskningsprojekt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 203/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet rör Europeiska gemenskapernas egna medel (2000/597/EG) PROPOSITIONENS

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 21/ (5) Stadsfullmäktige Sj/

Helsingfors stad Protokoll 21/ (5) Stadsfullmäktige Sj/ Helsingfors stad Protokoll 21/2016 1 (5) 320 Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om ett sysselsättningsstöd baserat på Kuusamomodellen HEL 2016-004459 T 00 00 03 Beslut På förslag av ordföranden

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag SAMHÄLLSLÄRA Läroämnets uppdrag Syftet med undervisningen i samhällslära är att stödja elevens tillväxt till en aktiv, ansvarsfull och företagsam person. Elevens vägleds att agera enligt demokratins värden

Läs mer

Vi är glada för att kunna presentera till Er Bell Casino. Vi ser fram emot att höra från Er för att diskutera framtida samarbete.

Vi är glada för att kunna presentera till Er Bell Casino. Vi ser fram emot att höra från Er för att diskutera framtida samarbete. Bästa partner, Vi är glada för att kunna presentera till Er Bell Casino. Vi ser fram emot att höra från Er för att diskutera framtida samarbete. Med vänliga hälsningar, Morgan Eliasson VD Bell Casino AB

Läs mer

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns Resumé 117/54/07 Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens område Föremål för den parallella revisionen var resultaten (utfall/verkningar)

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla Social- och hälsovårdsministeriet Strategi för social- och hälsovårdspolitiken Socialt hållbart Finland 2020: behandlar alla samhällsmedlemmar jämlikt, stärker

Läs mer

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER 1 (5) 2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER Syfte, bakgrund och rättsgrund I sina uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster har Finansinspektionen som mål att

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten från 1.8.2016 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Strategi 2016 2020. Njur- och leverförbundet. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi

Strategi 2016 2020. Njur- och leverförbundet. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Strategi 2016 2020 12/2015 Njur- och leverförbundet stöder insjuknade, transplanterade och deras anhöriga. Förbundet delar ut tillförlitlig information om sjukdomar och behandling. I medlemsföreningarna

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Fakta om ungdomsgarantin

Fakta om ungdomsgarantin 9.4.2014 Fakta om ungdomsgarantin Slutrapporten över det forskningsinriktade stödet för ungdomsgarantin publicerades den 1 april 2014. Nedan presenterade fakta bygger till stora delar på nämnda rapport.

Läs mer

Nya elektroniska påverkningskanaler: Medborgarinitiativet och webbplatsen www.dinasikt.fi. Niklas Wilhelmsson Justitieministeriet

Nya elektroniska påverkningskanaler: Medborgarinitiativet och webbplatsen www.dinasikt.fi. Niklas Wilhelmsson Justitieministeriet Nya elektroniska påverkningskanaler: Medborgarinitiativet och webbplatsen www.dinasikt.fi Niklas Wilhelmsson Justitieministeriet Presentationens struktur Demokrati, öppenhet och dialog Medborgarinitiativ

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Stadsstyrelsen Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Anvisningarna är i kraft fr.o.m. 1.1.2017 Innehåll 1 Allmänna principer... 3 2 Bidragsformer och ansökning... 3 2.1 Allmänt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Välbefinnande i arbetet kortutbildning deltagarnas erfarenheter och förbättringsförslag. Katri Wänninen Veritas Pensionsförsäkring 2014

Välbefinnande i arbetet kortutbildning deltagarnas erfarenheter och förbättringsförslag. Katri Wänninen Veritas Pensionsförsäkring 2014 Välbefinnande i arbetet kortutbildning deltagarnas erfarenheter och förbättringsförslag Katri Wänninen Veritas Pensionsförsäkring 2014 Enkätens bakgrundsuppgifter Välbefinnande i arbetet-kortutbildningar

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program Överdirektör Riitta Kaivosoja 10.2.2016 Varför ett museipolitiskt program? Vi behöver en gemensam vision om museiverksamheten

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Utredning 2/2014. Bostadslösa

Utredning 2/2014. Bostadslösa 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ISSN 1237-1288 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola (statistik) Tfn

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

RP 114/2007 rd. I denna proposition föreslås att järnvägslagen ändras. I lagen föreskrivs att Banförvaltningscentralen,

RP 114/2007 rd. I denna proposition föreslås att järnvägslagen ändras. I lagen föreskrivs att Banförvaltningscentralen, RP 114/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 och 28 i järnvägslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att järnvägslagen ändras.

Läs mer

RP 104/2015 rd. Det föreslås att Finland ska utträda ur organisationen närmast av ekonomiska orsaker.

RP 104/2015 rd. Det föreslås att Finland ska utträda ur organisationen närmast av ekonomiska orsaker. Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen och med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer