Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

2 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta, glöd och förnyelse 8 som folkrörelse 10 Över en halv miljon medlemmar 12 Kort om 15

3 får ny förhandlingsroll Från den 1 januari 2011 gäller ett nytt regelverk för allmännyttiga kommunala bostadsbolag och hyressättningen. För innebär det förändringar i hur vi förhandlar om hyrorna. En nyhet är bland annat att vi förhandlar direkt också med de privata fastighetsägarna på samma villkor som med allmännyttan. De kommunala bostadsföretagen ska fortsätta att drivas i allmännyttigt syfte men också efter affärsmässiga principer. Vår uppfattning är att de drivs affärsmässigt redan i dag, men vi märker att både kommuner och privata fastighetsägare redan nu vill testa gränserna i det nya regelverket. Affärsmässiga principer innebär att företagen ska leva på egna meriter och ge ett överskott som tryggar verksamheten långsiktigt. Men detta ska ske inom ramen för det allmännyttiga samhällsuppdraget som består i att förvalta hyresrätter, främja bostadsförsörjning och erbjuda hyresgästerna möjlighet till inflytande. För är den största utmaningen att i förhandlingar och påverkansarbete följa upp att regelverket för de allmännyttiga bostadsföretagen respekteras. Den nya förhandlingsrollen kräver att vi i högre grad än idag tar reda på vad hyresgästerna tycker och engagerar dem i förhandlingsarbetet. Lagförslaget om de nya hyressättningsreglerna presenterades av regeringen den 30 mars Propositionen till riksdagen byggde på den överenskommelse som tidigare träffats mellan och SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. 3

4

5 En seger för den svenska modellen! Ja, vi lyckades rädda den svenska modellen under året som gick. Och jag är övertygad om att riksdagen tog beslutet för att modellen har fungerat bra. Det finns en oerhörd kvalitet i bruksvärdessystemet, att du ska betala för den standard och kvalitet du får. Inte bara för att huset står mitt i staden, utan för att det är välskött och har en god förvaltning. Det är ett stabilt system som är värt att behålla. Men det blir förstås svårare att försvara en god och självklar idé i en tid av individualism, marknadslösningar, privatiseringar och utförsäljningar. Den tid vi lever i nu präglas av att politiken drar sig tillbaka och att marknaden tar över. Det handlar mindre om bostadspolitik, hur folk lever sina liv och hur samhället fungerar, och mer om strukturer, marknadslösningar och matematik. Boendet betyder mer än så. Boendet är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. De privata fastighetsägarnas önskan om att höja hyrorna och politikernas oförmåga att se de samhälleliga konsekvenserna det ger, är en dålig kombination. Ett samhälle som inte kan erbjuda bostäder till sjuksköterskor, kassörskor och poliser fungerar inte. Eftersom det är få som pratar om bostadspolitik ur ett samhällsperspektiv blir s uppgift ännu viktigare. Hyresgästens enda garanti för ett verkligt besittningsskydd är den förhandlade hyran, ett konsumentskydd vi måste ta ansvar för. Därför är vi och kommer alltid att vara i skarp strid med dem som vill sätta hyran utifrån bostadsbristen. Vi har påverkat lagförslaget och är relativt nöjda, men lagen är skriven för att skapa balans mellan kommunernas intressen av att äga ett bostadspolitiskt verktyg, bolagens intressen av att fungera på ett bra sätt och hyresgästernas intressen av att kunna förhandla om hyran. Om balanspunkten rubbas uppstår problem. Bostadsbolagen har ett samhällsuppdrag. De har ett allmännyttigt syfte. De har en begränsning av hur mycket vinst som får föras över till ägarna. Och de har en lagstadgad skyldighet att erbjuda hyresgästerna inflytande i företaget. Den svenska modellen överlevde, men vi låter oss inte nöjas. Hälften av landets kommuner har bostadsbrist. När det byggs nytt blir det för dyrt för vanligt folk att flytta in. Och de krafter som blev besvikna på grund av bruksvärdessystemets överlevnad är nu igång igen, gör sina egna tolkningar av besluten och jobbar vidare för att få en ändring till stånd. Men vi vet det, vi ser det och vi agerar. Barbro Engman, ordförande Läs Barbros blogg om bostadspolitik i stort och smått på barbroengman.blogspot.com. 5

6

7 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester mot utförsäljningar Agenda 2016 på förbundsstämman I mitten av juni höll förbundsstämma i Uppsala. Den stora frågan var Agenda 2016 som anger organisationens färdriktning, mål och prioriteringar. Stämman antog också en ny varumärkesplattform. Förbundsstämman är s högsta beslutande organ och består av förbundsstyrelsen och 150 ombud från hela landet. Förutom val av ny förbundsstyrelse avhandlades 66 motioner om allehanda ämnen, från barns utsatthet och kommunala bostadsförmedlingar till tak för medlemsavgiften och stadgefrågor. Hyresrätten lyftes fram i Almedalen Tillsammans med allmännyttans organisation SABO och de privata Fastighetsägarna lockade mycket folk under Almedalsveckan på Gotland i början av juli. I centrum för det gemensamma semi nariet stod rapporten Balanserade ekonomiska villkor en skattereform för hyresrätten. I den konstateras att en hyresrätt är kronor dyrare per månad jämfört med en bostadsrätt eller ett egnahem beroende på orättvisa skatteregler. Arrangemanget i Almedalen var en viktig opinionsbildande aktivitet inför valet. Unga hjälper unga i Karlstad Stadsdelen Kronoparken i Karlstad ska bli tryggare med hjälp av nattvandrande ungdomar. Projektet har startats av med stöd av Stiftelsen Karlstadshus, Karlstads Bostads AB, Karlstads kommun och Karlstads studentbostäder. Brottsförebyggande arbete i Karlskrona Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet inom EU. I Sverige arrangeras tävlingen av BRÅ, Brottförebyggande rådet som också föreslår nomineringar. Under 2010 fick hedersomnämnande och tredjepris på kronor för brottsförebyggande arbete i Kungsmarken, Karlskrona. För att ha lyckats med den komplexa uppgiften att etablera grannsamverkan i flerfamiljshus i ett område med många olika etniska grupper, hög arbetslöshet och höga otrygghetstal, löd formuleringen. Internationella hyresgästdagen Den 4 oktober 2010 uppmärksammades Internationella hyresgästdagen i både Sverige och andra länder. I bland annat Degerfors arrangerade Internationella hyresgästdagen i Degerfors då man bjöd på fika med kanelbullar och berättade om verksamheten. Bostadsstiftelser ska granskas s medlemstidning Hem & Hyra har under året avslöjat att många av de stiftelser som har bildats för att hjälpa fattiga att få bostad har hyresgäster med höga inkomster. Totalt granskades 24 stiftelser i hela landet och bland hyresgästerna tjänade 62 procent mer än de kronor som är Skatteverkets norm för att räknas som behövande. Var fjärde hyresgäst hade kapitalinkomster på över kronor och var nionde ägde egna hus. Sedan undersökningen gjordes har Länsstyrelsen i Stockholm inlett en särskild granskning av omkring 40 stiftelser. De är bäst på att påverka byggandet Under året utlyste tävlingen Byggutmaningen. Vilken är den bästa påverkansaktiviteten för ökat byggande och vem är vår bästa påverkare? Vid tre tillfällen utsåg en särskild påverkansjury landets bästa aktiviteter respektive bästa påverkare. Priserna för bästa påverkansaktiviteter gick till Christina Linde från Knivsta, som via kommunens webbplats ställde politiker mot väggen, och till Anitha Granqvist från Sundbyberg, som arrangerade en bostadspolitisk utfrågning. Priserna för bästa påverkare gick till Kenneth Gustavsson (Malmö), Roger Wallin (Sala), Göran Karström (Nykvarn/Södertälje) och Bengt-Göran Andersson (Alingås) som alla lyckades lyfta fram bostadsfrågorna på sina respektive orter. I slutomgången blev tre vinnare bästa påverkare: Lars Rutqvist (Siljansbygden), Hans-Olof Albrechtsson (Hässleholm) samt Hyresgäst föreningen i Nacka-Värmdö. s bostadsstipendium s bostadsstipendium 2010 på kronor tilldelades Sonja Pagrotsky för uppsatsen Utmaningen av allmännyttan: Hur en svensk modell kan försvaras i en internationell värld. I uppsatsen, som gjorts vid Stockholms universitet, beskrivs hur den nya lagen om hyressättning och kommunala bostadsbolag tog form. s valstuga i Borås Inför valet hade valstugor uppställda runt om i landet, bland annat på Stora Torget i Borås tillsammans med de politiska partiernas valstugor. I valstugan fanns bostadspolitiskt ansvariga på plats för att svara på frågor om hyror och hyresrättens villkor. Valstugorna var ett bra sätt att synas gentemot både hyresgäster och politiker. Protest mot utförsäljning i Örebro Kommunledningen i Örebro har beslutat att sälja över tusen lägenheter i det kommunala bostadsbolaget ÖBO mot hyresgästernas vilja. Detta trots att över örebroare krävt folkomröstning om försäljningen. I Örebro har det också funnits stort engagemang kring kampanjen Bygg Framtiden. Odell vill sänka skatten Regeringen är beredd att utreda hur hyresrättens skattebörda ska minska. Det meddelade finansmarknadsminister Mats Odell när han talade på s förbundsstämma I dag beskattas hyresrätten hårdare än både villor och bostads rätter. Tre punkter ville Mats Odell se särskilt analyserade om fastighetsskatten på flerbostadshus kan tas bort, om skattefria underhållsfonder kan införas för hyresrätten samt om en låg moms kan införas på bostadshyror. 7

8 Kommunikation med nytta, glöd och förnyelse s vision Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas är ledstjärnan i all verksamhet och kommunikation. Arbetet ska också präglas av våra gemensamma kärnvärden och till stöd har en ny varumärkesplattform tagits fram. Varumärket byggs inifrån Nytta, Glöd och Förnyelse. Det är de kärnvärden som ska fungera i hela organisationen när vi arbetar lokalt med förbättringsarbete i kvarteret eller bostadsområdet, agerar för ett bättre boende i den egna kommunen, ger medlemmarna bra service och driver på för viktiga lagändringar. För att bygga s varumärke ännu starkare har vi under året arbetat med intern kommunikation om visionen, idén och våra kärnvärden. Varje region har arbetat med utgångspunkt från den nya varumärkesplattformen. Som folkrörelse och idéburen organisation är vi beroende av goda ambassadörer och genom ett aktivt arbete med varumärket visar vi tydligt vad vi gör och vill. Påverkan gentemot kommunpolitiker Kampanjen Bygg Framtiden, som startade 2009, fortsatte under hela året, bland annat med en turné runt om i landet. Syftet var att samla in löften om bostadsbyggande från politiker i 66 utvalda kommuner genom att bjuda in dem till politisk dialog. Kampanjen resulterade i löften om att det ska byggas närmare nya bostäder under mandatperioden. Flera kommuner har dock inte redovisat hur stor andel som ska vara hyresrätter. Med på turnén fanns ett bord med datorer uppkopplade till kampanjsajten byggframtiden.se. Här kunde besökarna ställa frågor direkt till ledande politiker i respektive kommun. Totalt besökte personer webben för att läsa, skriva och klicka tummen upp eller ned för politikernas svar. Bra publicitet En av frågorna i kampanjen handlade om hur det stora upprustningsbehovet av 60- och 70-talshus ska finansieras. En möjlighet att lyfta frågan kom när Kanal 5 ville ta upp exempel på hyresrätter med eftersatt underhåll i tv-programmet Arga snickaren. De vände sig till för att få stöd med underlag och expertis om vad som kan göras på eget bevåg i en hyresrätt som behöver rustas, samt på vilket sätt skatter och obalansen mellan upplåtelseformerna påverkar boendekostnader för hyresgästerna. ville poängtera att hyresgäster har rätt till en god boendemiljö men också att boendemiljön påverkas av skatter. Ett av de två programmen om hyresrätter fick en tydlig politisk dimension genom att Arga snickaren reagerade på att det är dyrare att renovera hyresrätter än andra upplåtelseformer. Bland annat ställdes finansminister Anders Borg till svars, något som ledde till att han tydliggjorde att det finns en obalans mellan upplåtelseformerna. För en ökad dialog Kampanjen Bygg Framtiden 2010 hade större fokus på arrangemang och dialog än på annonsering. Och utvärderingen visar att det varit mer framgångsrikt med dialog istället för konfrontation för att nå resultat. Kampanjen har dock bara synts i och berört boende i en femtedel av landets kommuner vilket varit en nackdel enligt utvärderingen. Kommunikationsarbetet under året har byggt mycket på de förtroendevaldas engagemang. De har fått kommunikationsmaterial, utbildning och uppmuntrats med pris för bästa påverkansarbete. Frågan om ökat bostadsbyggande har varit konkret och gjort det enklare att engagera sig. 8

9

10 Så utvecklas Hyresgäst föreningen som folkrörelse Under 2010 har fattat beslut om framtidsstrategin Agenda 2016 och om den nya varumärkesplattformen som ska ligga till grund för att utveckla som folkrörelse. Vi har arbetat mycket med att förbereda oss för vår nya förhandlingsroll och ägnat oss åt aktivt uppsökande arbete för att få fler hyresgäster att engagera sig. Efter en omfattande omvärldsanalys och efter en mycket bred förankring och dialog i hela organisationen bland medlemmar, förtroendevalda och anställda fattade förbundsstämman 2010 beslut om vår nya färdväg Agenda Tillsammans med vår nya varumärkesplattform, och våra kärnvärden nytta, glöd och förnyelse, berättar den om vilket förhållningssätt vi ska ha för att få vind i seglen. Agenda 2016 har växt fram på rätt sätt, den handlar om rätt saker, den beskriver tydliga mål och har bildat en helhet som fått starkt fäste i organisationen. Med Agenda 2016 och den nya varumärkesplattformen har vi fått ett bättre redskap för att göra rätt prioriteringar. Engagemang och aktiviteter som inte bedöms bidra till måluppfyllelsen kan skalas bort. Det blir enkelt och tydligt. Och starkt knutet till våra uppdrag; att arbeta för ett bättre boende för alla hyresgäster och att utveckla medlemsnyttan. Både organisation och folkrörelse Nu finns också förslag på hur konkret ska arbeta för att leva upp till strategierna kring det som rör organisationens värderingar, mål och strategier för att nå målen. För mig handlar det om en väldigt viktig förnyelse. går in i en ny epok, som skiljer sig från det senaste decenniet. Det handlar om att utveckla så att den står stadigt på två starka ben. Dels på folkrörelsen och den lokala förankringen, dels på en fungerande tjänstemannaorganisation som stödjer en sådan utveckling på bästa sätt. Tidigare har vi lagt tyngdpunkten på att göra organisationen mer professionell vilket har varit framgångsrikt. Vi har blivit mer kompetenta, mer kostnadseffektiva och fått allt bättre resultat. Men det har också fått konsekvenser. Vi har tappat en del i folkrörelsearbetet. Nu ska vi arbeta ihop delarna och få fler engagerade samtidigt som vi utvecklar och förbättrar tjänstemannaorganisationen, så att Hyresgästföre ningen blir mer sammanhållen. Opinionsbildning som gett resultat Under 2010 har inte bara arbetat med strategier utan också gjort många konkreta saker för att utveckla boendet. Dels har vi drivit fram den nya lagen om allmännyttan och varit väldigt aktiva angående allmännyttans framtid. Vi har lyckats trygga bruksvärdessystemet och den svenska förhandlingsmodellen för lång tid framöver. Det innebär också att vi ännu en gång har lyckats förhindra införandet av marknadshyror. En annan viktig del är att vi jobbat tillsammans med våra motparter SABO och Fastighetsägarna för att få fram ett förslag till en skattereform för hyresrätten så att den får samma villkor som andra boendeformer. Regeringen har uttalat sig positivt om vårt förslag, erkänt att hyresrätten är missgynnad och att det är för höga kostnader förknippat med byggandet av nya hyresrätter. Det var en seger i sig att vi kunde komma överens med våra motparter. Dessutom fick vi ett politiskt kvitto på att våra förslag kommer att ligga till grund för en utredning. Vi har också, vilket jag tycker vi ska vara mycket stolta över, fått mer eller mindre tydliga löften om ett utökat byggande av hyresrätter i landets stora kommuner. Det är tack vare den opinionsbildning som bedrevs under hela Nu krävs mer engagemang En viktig händelse under året var de nya förutsättningarna för förhandlingsarbetet som blev en följd av den nya lagen om allmännyttan. Och s mål är att få fler engagerade i detta arbete. Även om den svenska modellen där intressekonflikter löses genom förhandlingar kommer att bestå, så kommer den också att utsättas för hårda prövningar. Vi måste möta detta med ännu mer engagemang, med ännu fler hyresgäster som vill ta plats i förhandlingsdelegationerna, med ännu bättre underlag, med ännu större kunskaper och med ännu större vilja att åstadkomma bra resultat för hyresgästerna. Vi kommer att behöva varenda medlem som är beredd att satsa sin tid, sin kraft och sina kunskaper på att företräda hyresgästerna och ro hyresförhandlingarna i hamn. Jan Johnsson, förbundschef 10

11

12 Över en halv miljon medlemmar mellan 15 och 100 år Under 2010 har tagit flera konkreta steg för bättre medlemsnytta. Telefontiderna har utökats, en ny webbplats har lanserats liksom en metod för att förenkla språket genom klarspråk. Allt för att underlätta kontakterna och skapa förutsättningar för ett ännu större engagemang. Lättare att få kontakt Den nya webbplatsen som lanserades under 2010 har gjort det betydligt enklare för våra medlemmar att få svar på sina frågor. Här finns också tydligare kontaktvägar med ett och samma telefonnummer till hela. Besöken till webbplatsen har ökat ordentligt, likaså antalet juridiska ärenden och rådgivningar från under 2009 till under Det är också fler som går in och anmäler sitt medlemskap direkt på webben. Förutom ett och samma telefonnummer har även telefontiderna utökats. Nu kan våra medlemmar få kontakt med både medlemsregister och vår juridiska service fram till på vardagar. Den juridiska service vi erbjuder är ett tydligt och konkret värde för våra medlemmar. Under året har vi också börjat använda oss av klarspråk en metod för att förenkla och ha ett tydligare språk i våra kontakter, i både digitalt och tryckt material. Med klarspråk menas texter skrivna på vårdad, enkel och begriplig svenska. En del av hyreslägenheterna försvinner Under 2010 minskade antalet medlemmar från till Tappet är nästan helt och hållet koncentrerat kring Stockholm. Dels försvinner en stor mängd hyresrätter som ombildas till bostadsrätter, dels har det att göra med medlemsrekrytering. I områden där man diskuterar omvandling till bostadsrätter är det svårare att värva nya medlemmar. Trots minskningen är fortfarande en av landets största organisationer för ungdomar, med fler än medlemmar under 30 år. Den medlemsundersökning som gjordes under året visar en oförändrad kännedom om och drygt hälften av de tillfrågade ger ett bra betyg när det gäller hyresförhandlingar vilket är en liten ökning. Däremot tappar vi i andelen som är nöjda med medlemskapet i jämförelse med Vi tappar också i andelen som uppger att man har stora möjligheter att påverka sitt boende. Sex av tio ger den service som erbjuder ett bra betyg. En del av nedgången i opinionsmätningarna kan förklaras med att värdena brukar sjunka när vi inte gör rikstäckande utåtriktade kampanjer. s strategi för 2010 har i stället varit att arbeta med kampanjer och opinionsbildning i 20 procent av landets kommuner för att påverka bostadsbyggandet och upprustning av bostadsbeståndet. Ökat antal rådgivningar och medlemsärenden Under 2010 ökade både antalet enskilda medlemsärenden och rådgivningar med hela 10 procent jämfört med Rådgivningen står för en större del av ökningen, vilket bland annat kan bero på den nya webbplats som lanserades under året. Frågorna är i stort desamma som tidigare år och handlar vanligtvis om lägenhetens skick, störningar, hyran, hyresavtalet och hyresgästens skadeståndsansvar. Det lönar sig att vara medlem är en medlemsorganisation vars viktigaste uppgift är att verka för ett bra boende till en rimlig hyra. Varje år ger vi också hjälp, stöd och service åt tusentals medlemmar. Vi företräder våra medlemmar i påverkansarbete gentemot beslutsfattare och vi förhandlar med hyresvärden om hyran och villkoren för boendet. Ytterligare en fördel är de medlemsförmåner vi erbjuder, inte minst tack vare vårt stora antal medlemmar som skapar förutsättningar för bra överenskommelser och rabatter. Bland medlemsförmånerna 2010 fanns allt från bredbandsabonnemang till teaterföreställningar. De mest populära förmånerna var som tidigare våra försäkringar och biobiljetter. Numera når du hela på ett och samma nummer:

13

14 Hur viktigt är följande i medlemskapet? Utnyttjade medlemsförmåner 2010 Procent (%) Hyresförhandlingarna Juridisk hjälp Bostadspolitiskt arbete Medlemsaktiviteter Medlemsförmåner (erbjudanden och rabatter) % 3% 1% 9% 33% 24% 4% 11% Försäkringar Biobiljetter Sommarförmåner Nyckelbrickor och spärrservice Böcker Färg och tapeter El-avtal Övrigt Antal rådgivningar och medlemsärenden 2007, 2008, 2009 och 2010 skapar trygghet i boendet för medlemmarna Antal Procent (%) Rådgivningar Ärenden Totalt skapar trygghet i boendet för medlemmarna Hur nöjd är du med ditt medlemskap? Jag vill engagera mig i frågor som är viktiga för mitt boende Procent (%) Mycket missnöjd/missnöjd Varken eller Nöjd/mycket nöjd Procent (%) Medlemsantal Antal medlemmar Källa: s medlemsstatistik 14

15 Kort om Vårt ursprung är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd organisation. Vi ska vara den folkrörelse som garanterar alla hyresgäster inflytande, gemenskap och trygghet i boendet. Vår verksamhetsidé arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Vi skapar ett bättre boende för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi gör nytta för medlemmen. Vi fångar upp och driver engagemang. Vår vision Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. När boendet fungerar, fungerar livet Att ha en bostad där hyran är rimlig, där inflytandet är stort och där trivseln är hög skapar trygghet. Människor ska kunna växa upp, utvecklas, byta jobb och åldras i trygga bostadsområden. Hyresrätter till rimlig kostnad och med bra kvalitet är därför en förutsättning för att både människor och samhälle ska kunna utvecklas. Vi är partipolitiskt obundna och styrs av våra medlemmar Vi förhandlar med hyresvärden om hyran och villkoren för boendet Vi svarar på våra medlemmars frågor och ger stöd i kontakten med hyresvärden Vi arbetar med opinionsbildning och påverkar beslutsfattare för att förbättra villkoren för hyresgäster Vi hjälper våra medlemmar att påverka sitt boende på egen hand hushåll är medlemmar i Fler än medlemmar är förtroendevalda till olika uppdrag inom organisationen Det finns cirka 1425 lokala hyresgästföreningar i landets bostadsområden Vill du bli medlem? Ring eller besök Projektledare: Katrin Nyström Grafisk form och produktion: Kasselring & Co Fotografer: Eva Dalin, Jan Danielsson, Peter Forsman, Emma Ring Eriksson, Sune Fridell, Catrine Rivedal och Eva Sten dal Tryckeri: Ekotryckredners Eko Tryck Redners 15

16

17

18 Årsredovisning 2010 Å R S R E D O V I S N I N G M E D V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 010

19 Vad är en årsredovisning? När en medlem betalar sin medlemsavgift blir hon eller han inte bara medlem i utan också en av de cirka ägarna av. Som ägare har medlemmen rätt att varje år få en ekonomisk rapport över hur medlemsavgiften hanteras och till vad den används en årsredovisning. Årsredovisningen sammanfattar alla ekonomiska händelser som bokförts under året, det vill säga alla utbetalningar, inbetalningar, löner, fakturor, inköp, kvitton med mera. Följande ingår: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse I förvaltningsberättelsen går det att läsa om väsentliga händelser under året. Resultaträkningen och kassaflödesanalysen berättar hur använt de pengar som tagits emot under året. Balansräkningen visar om s ekonomi är bra eller dålig. För att resultaträkningen och balansräkningen ska bli överskådlig samlas förklaringarna till beloppen i noterna. I revisionsberättelsen skriver revisorerna om de godkänner årsredovisningen eller inte. För att lättare kunna se s ekonomiska utveckling under året finns jämförelsesiffror för året innan. Innehåll Ekonomi i sammanfattning 3 Uppföljning ekonomiska mål Resultat av hyresförhandlingarna 2010/ Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys 14 Noter 15 Revisionsberättelse 21 Styrelsen 22 2

20 Ekonomi i sammanfattning Bokslut 2010 s verksamhetsresultat 2010 visar ett överskott på 32 miljoner kronor (mkr) jämfört med ett underskott på 7 mkr Förändringen beror på ökade medlemsintäkter och övriga intäkter, men mest på minskade personalkostnader. Avkastningen på de finansiella placeringarna i blev +29 mkr 2010, jämfört med +75 mkr Minskningen av de finansiella intäkterna beror på mindre realisationsvinster från försäljning av aktier och mindre uppskrivningar av de finansiella tillgångarna 2010 än Årets resultat 2010 är +57 mkr vilket är 9 mkr lägre än 2009 då årets resultat blev +66 mkr. Koncernens ( och dotterbolagen) årsresultat 2010 slutade med ett överskott på 63 mkr jämfört med ett överskott på 69 mkr Dotterbolagen bidrar 2010 till koncernens årsresultat med 6 mkr (4 mkr 2009). Verksamhetens intäkter 2010 Verksamhetens totala kostnader % 13% 3% 62% Medlemsavgifter Hyressättningsavgifter Boinflytande- och fritidsmedel Övriga intäkter 6% 2% 6% 7% 11% 37% 5% 4% 8% 4% 5% 5% Lokaler: Hyror m.m. Förbrukning: Kontorsmaterial, trycksaker m.m. Resor: Biljetter, kost och logi m.m. Information: Medlemsinformation, kampanjer, annonser m.m. Telefoni och porto Konsulttjänster och andra externa tjänster Verksamhetskostnader lokala hyresgästföreningar Löner och ersättningar Arbetsgivaravgifter Pensionskostnader inkl. löneskatt Övriga personalkostnader: Utbildning, hälsovård, milersättning, traktamente m.m. Avskrivningar Verksamhetens intäkter och kostnader Miljoner kronor Intäkter Kostnader 3

21 Uppföljning ekonomiska mål 2010 Inom ramen för s strategi Agenda 2010 antog förbundsstämman 2006 en ny långsiktig ekonomisk strategi mot Strategin tar fasta på Hyresgästföre ningens goda ekonomi och möjligheter att genom ytterligare samordning minska kostnaderna och använda medlemmarnas pengar bättre. I samband med strategin beslutades även tre nya ekonomiska mål. Nedan beskrivs målen och måluppfyllelsen: 1. Det egna kapitalet ska uppgå till minst en årsavgift per medlem med ett intervall uppåt (+15%). Inom detta intervall har tillräcklig ekonomisk styrka. Måluppfyllelse : Eget kapital uppgår per till 682 mkr och överskrider därmed målet för sparat eget kapital (495 mkr) med 187 mkr och intervallet +15% (569 mkr) med 113 mkr. 2. Verksamhetsresultatet ska över en löpande treårsperiod vara noll. De verksamhetsintäkter som genereras under ett år, i huvudsak av medlemmarna, ska gå tillbaka till medlemmarna i form av verk samhet samma år. För att ge visst handlingsutrymme införs ett nollresultatmål över en löpande treårsperiod. Måluppfyllelse : Verksamhetsresultatet totalt för de tre åren uppgår till 39 mkr. 3. Kapitalförvaltningen ska långsiktigt avkasta 3 procentenheter mer än bästa bankränta. Detta för att skydda mot inflation och ge tillskott av kapital vid kommande önskade medlemsökningar. Måluppfyllelse : Avkastningen på kapitalförvaltningen för de fem åren har i snitt varit 3,0% bättre än bästa bankränta. Totalavkastningen uppgår för de fem åren i snitt till 5,8%. Bästa bankräntan har för de fem åren i snitt varit 2,8%. Mål 1 Sparat eget kapital, en årsavgift per medlem Mkr Mål Mål +15% Utfall Mål 2 Nollresultat över en treårsperiod Mkr Utfall Mål Mål 3 Avkastning på kapitalplaceringar, bästa bankränta + 3% Procent (%) ,5 5,5 6, ,4 Bästa bankränta 6, ,1 4,8 7, ,8 2,5 5, ,0 Bästa bankränta +3% 1,0 4, ,3 Utfall 2, ,8 5,

22 Resultat av hyresförhandlingarna 2010/2011 De övergripande målen för hyresförhandlingarna är att hyrorna ska öka mindre än den allmänna kostnadsutvecklingen mätt med KPI och att hyrans andel av den disponibla inkomsten ska minska. Båda målen måste avläsas över en följd av år var den genomsnittliga hyreshöjningen i landet cirka 1,4 procent (1,2 procent på årsbasis) medan KPI var cirka 1,3 procent. När större delen av förhandlingarna om 2011 års hyror är klara är hyreshöjningen i genomsnitt 2,2 procent eller 2,0 procent på årsbasis. Förutsättningarna för att målet om att hyreshöjningarna inte kommer att överstiga den allmänna kostnadsutvecklingen för 2011 är goda. Under flera år har hyrans andel av disponibel inkomst minskat, mycket till följd av att skatten på lönearbete sänkts. Samtidigt har det blivit tuffare ekonomiska villkor för de som har hushållsinkomster baserade på försörjningsstöd, a-kassa eller sjukersättning. Höstens hyresförhandlingar genomfördes i skenet av den nya lagstiftningen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag och hyressättning. De privata fastighetsägarna som förhandlar genom fastighets ägareföreningen var tidigt ute och begärde hyreshöjningar enligt en riksmall. De ville ha kompensation för den allmänna kostnadsutvecklingen, kompensation för höjda taxor lokalt och högre hyror med hänsyn till läget. s företrädare krävde bättre förhandlingsunderlag och motsatte sig att läget som enskild bruksvärdefaktor skulle tas upp i förhandlingarna. Förändringar i hyressättningen måste ske systematiskt med värdering av alla bruksvärdefaktorer, inte minst förvaltningskvalitet. Slutresultatet har blivit att en del privata fastighetsägare träffat överenskommelser tidigt medan andra väntat in förhandlingarna med allmännyttan. Förhandlingarna med allmännyttan har i stort sett gått till som tidigare. Hyreshöjningarna har också hamnat på nivåer som motsvarar vad som skulle varit fallet med det gamla regelverket, även om en del företag argumenterat för högre hyror med hänvisning till ny lagstiftning. En faktor har dock fått stor betydelse för hyreshöjningarna, inte minst på mindre orter. Flera kommuner har tagit ut höga borgensavgifter som påverkat behovet av hyreshöjningarna i hög grad. Vi kan se att den nya lagstiftningen om hyresförhandlingarna inte har inneburit några dramatiska förändringar i sättet att förhandla och att hyrorna inte höjts mer än den allmänna kostnadsutvecklingen. Hyrans andel av lön efter skatt Hyresförändringar och KPI Procent (%) , ,7 33,3 33,6 33, ,9 30,6 28,9 28,1 28,3 28, ,3 25,3 24,8 24,3 24, , 2009 och 2010 uppnåddes s långsiktiga mål att hyrans andelar disponibel inkomst för en genomsnittlig löntagre ska vara högst 25 procent. Procent (%) 4 3,4 2,9 3 2,6 2,4 2,22,1 2,2 2,1 2,2 2,3 1,9 2 1,6 1,4 1,0 1,2 1,3 1,4 1 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 0 0,2 0,2 0, KPI Hyra 5

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Brf Tallen 25 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Styrelsen får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12 2014. Förvaltningsberättelse Fastighet: Tallen 25, Stockholm. Styrelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016

Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016 Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016 Till förbundsstämman 14 15/6 2014 Förbundsstyrelsens förslag till nationell avgift och investeringsavgift inom Hyresgästföreningen år 2015 2016 För gemensamma

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer