årsrapport moskva romanov dvor business centre romanov per moskva, ryssland stockholm norrlandsgatan 21 box stockholm, sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsrapport moskva romanov dvor business centre romanov per. 4 125009 moskva, ryssland stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige"

Transkript

1 stockholm norrlandsgatan 21 box stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box göteborg, sverige malmö södergatan 22 box malmö, sverige helsingborg södra storgatan 7 box helsingborg, sverige frankfurt bockenheimer landstrasse frankfurt am main, tyskland berlin mauerstrasse berlin, tyskland moskva romanov dvor business centre romanov per moskva, ryssland shanghai 25/f, platinum no. 233 taicang road, luwan district shanghai , kina hongkong 33/f, jardine house 1 connaught place central, hongkong, kina bryssel it tower avenue louise bryssel, belgien new york 101 park avenue new york, ny 10178, usa årsrapport 2012

2 Delad kunskap blir mångdubbel kunskap En diskussion mellan kollegor leder ofta till nya infallsvinklar. Olika personer har olika erfarenheter, kunskap och synsätt. Tillsammans kan vi därför addera betydligt större värde till våra klienter. Den här övertygelsen är en av grundpelarna på vår byrå. Vi anser att det bästa sättet att garantera våra klienter bästa möjliga rådgivning och högsta kvalitet är att varje enskilt uppdrag ses som hela byråns uppdrag. Det är det som särskiljer oss. Vår modell främjar samarbete inom den egna gruppen, det egna kontoret, andra kontor i Sverige och utomlands. Erfarenhet ställs mot nytänkande. En infallsvinkel mot en annan. Tankar och kompetens sammanförs och växer. Att hålla dörrarna öppna både bildligt och bokstavligt mot varandra och omvärlden inspirerar oss till lösningar av de mest komplexa frågeställningar. Det resulterar i ett innovativt klimat där nya idéer föds och kan utvecklas. Dessutom trivs både klienter och medarbetare. Lagandan, gemenskapen och generositeten är just det som medarbetarna nämner som några av de främsta anledningarna till varför de vill arbeta hos oss. Det är också en bra definition på hur byrån agerar mot sin omvärld. Allt det som vi representerar i form av samarbete, långsiktighet och kvalitet bidrar till att vi arbetar på ett hållbart sätt. Detta avspeglas i hur vi hanterar frågor som rör bland annat kunskapsöverföring, organisationsutveckling och etik och i hur vi bidrar till att våra klienters framgång är hållbar. innehåll 04: VD har ordet 06: Verksamheten 08: Uppdrag 11: Internationell närvaro 18: Nedslag i verksamheten 26: Omvärld och ansvar 30: organisation 34: Styrelse

3 VD har ordet Vi kanaliserar vår kunskap efter klientens behov Vårt mål är att erbjuda våra klienter bästa möjliga service oavsett omständighet, tidpunkt, bransch och geografisk marknad. För att lyckas med det krävs att vi vågar tänka utanför ramarna. Att vi ligger steget före i utvecklingen. Och att vi lyckas förädla och ta vara på den samlade kunskapen inom byrån för att möta klienternas behov. Mannheimer Swartling är sedan många år Nordens ledande affärsjuridiska byrå. Anledningen är att våra klienter litar på att vi levererar högsta möjliga kvalitet i vår rådgivning. Det är en position som kräver kontinuerligt hårt arbete för att upprätthålla. Den förutsätter också att vi ständigt utvecklar vad vi gör för att inte bara motsvara, utan också överträffa våra klienters högt ställda förväntningar. Det gångna året präglades av fortsatt osäkerhet på de globala finansmarknaderna och därmed en försiktighet när det gäller att expandera, genomföra förvärv och andra förändringar som kräver stora investeringar av företagen. Under året har vi intensifierat arbetet med att vässa våra processer ytterligare. Vi har investerat i nya IT-system, utbildat våra medarbetare ännu mer samt tagit fram ännu mer kostnads effektiva sätt att arbeta. Allt för att kunna erbjuda våra klienter mer värde i de uppdrag som de anförtror oss. generösa lagspelare Att dela med sig av kunskap finns djupt förankrat i vårt kulturella DNA. En stark kultur av kunskapsöverföring är en av våra främsta framgångsfaktorer. Om jag skulle beskriva en typisk medarbetare på Mannheimer Swartling så är det som en generös lagspelare. Vår ambition är att alltid arbeta i team för att vi ska lära av varandra begreppet min klient är bannlyst på byrån. Alla klienter är byråns klienter. Det som särskiljer oss, jämfört med många andra advokatbyråer i Norden, är just synen på hur klienten ska få bästa möjliga stöd. Vi är organiserade som ett true partnership. Det är en modell som främjar samarbete, både inom den egna gruppen och det egna kontoret liksom med andra kontor i Sverige och utomlands. På så sätt garanteras klientens tillgång till den bästa kompetensen för uppdraget. förädling av kunskap till nya områden En av våra främsta utmaningar är att ständigt ligga steget före när det gäller att förutse klienternas behov. Den prestigelösa strukturen på byrån främjar omgrupperingar och förädlingar av kunskapen till nya områden. Ett exempel är verksamhetsgruppen Corporate Compliance & Investigations, som var först i Sverige med att erbjuda strukturerad rådgivning inom etiska frågor. Ett annat är då byråns Bank och finansgrupp arrangerade ett seminarium för att diskutera förebyggande åtgärder med klienterna redan innan de första tecknen på en global finanskris kom. I skuggan av krisen arbetade de sedan intensivt med att hitta finansiella lösningar för att stötta svenskt näringsliv när krisen väl kom. Ytterligare ett exempel där byråns medarbetare har banat väg är utvecklingen av den svenska marknaden för företagsobligationer. Det handlar även om geografiska områden, det vill säga förmågan att erbjuda kunskap och agera rådgivare var helst i världen våra klienter behöver råd och stöd. Vår specialisering inom olika marknader, från bland annat tvistlösning i Kina till miljörätt i Bryssel, har under året följts av etableringen av en Afrika-grupp. I november höll gruppen ett seminarium där de gav en inblick i de utmaningar och möjligheter som finns i de afrikanska länderna söder om Sahara där några av världens snabbast växande ekonomier finns. nya juristtalanger och etablerade fixstjärnor Trots ett utmanande konjunkturläge fortsatte vi att rekrytera i sedvanlig takt under det gångna året. Anledningen är att vi är övertygade om vikten av att tänka långsiktigt när det gäller att säkerställa framtida kompetens på byrån. Intresset för att arbeta hos oss är stort för tionde året i rad röstades Mannheimer Swartling fram som Sveriges mest populära advokatbyrå av Sveriges juridikstudenter i Universums Företags Barometer. Att både skapa och förmedla bilden av Mannheimer Swartling som en attraktiv arbetsplats är oerhört viktigt för att fånga upp och behålla de främsta juristtalangerna. Vår organisation är uppbyggd på principen att vi ska vara generösa lagspelare. Vi har även förmånen att räkna några av de mest briljanta juristerna i Norden till vårt team. Till några av dem hör delägaren Helena Rempler, ordförande i verksamhetsgruppen Försäkring, som tilldelades priset Best in Insurance & Reinsurance i European Women in Business Law Awards 2012 av Euromoney Legal Media Group. Mannheimer Swartling nominerades samtidigt som enda byrå i Norden till utmärkelsen Best National Firm for Women in Business Law 2012, vilket kan ses som ett resultat av vårt långsiktiga arbete för att lyfta fram kvinnliga jurister. Dessutom valdes Biörn Riese återigen till Årets Affärsjurist i Sverige. Det är första gången som någon har vunnit två år i rad. Han är också den första advokat som har vunnit utmärkelsen från både klienter och branschkollegor samma år. från teliasonera till grekiska regeringen Det gånga året är ett bra exempel på hur vi förädlar och anpassar vår kunskap efter klienternas behov. Till de mest uppmärksammade upp dragen hör granskningen av TeliaSoneras affärer i Uzbekistan. Ett annat är rådgivningen i samband med Skandia Livs utköp från Old Mutual och i bildandet av en av de största oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncernerna i Sverige. Vi agerade även rådgivare åt GKN Aerospace i förvärvet av Volvo Aero. Ytterligare ett exempel är vår medverkan i räddningsplanen för Grekland. I omstruktureringen av landets skuld en av de största omstruktureringarna sedan år 1900 var Mannheimer Swartling en av de byråer som biträdde den grekiska regeringen. en långsiktigt hållbar framtid Vår syn på vikten av att dela kunskap för att långsiktigt garantera kvaliteten i våra tjänster stämmer också överens med vår syn på CSR, Corporate Social Responsibility. Vi ser vår ledande position inom affärsjuridik som både en möjlighet och ett ansvar att påverka. Det finns en stark koppling mellan affärsjuridik, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den senaste tidens utveckling visar dessutom att bolagsstyrning med sociala, miljöbetingade och etiska aspekter, inklusive mänskliga rättigheter, förs samman världen över. Vi har länge engagerat oss och givit råd i dessa frågor. Ett exempel är den veckolånga kurs i mänskliga rättigheter som byrån under 2012 arrangerade för femte året i följd i samarbete med Raoul Wallenberg Institutet. Jurister från 22 länder och fyra kontinenter har deltagit i kursen sedan starten Vi hjälper också klienter att utveckla strategier för frågor som rör företagens samhällsansvar och vet vad som krävs för att skapa trovärdighet. Det förutsätter en ärlighet, en kultur och värderingar som genom syrar hela organisationen och att alla på byrån är engagerade i dessa frågor. Det har också visat sig viktigt för att attrahera och behålla kompetenta, unga jurister vilket i sin tur bidrar till att vi kan Den prestigelösa strukturen på byrån främjar omgrupperingar och förädlingar av kunskapen till nya områden. Ett exempel är verksamhetsgruppen Corporate Compliance & Investigations, som var först i Sverige med att erbjuda strukturerad rådgivning inom etiska frågor. fortsätta att leverera hög kvalitet i vår rådgivning. Känslan av att inte bara kunna påverka sin egen framtid, utan både byrån och sin omvärld, är ett av de viktigaste skälen till varför våra medarbetare trivs så bra. Jag är stolt över att få leda en byrå med så högt i tak och med så passionerade medarbetare. Stockholm i mars 2013 Jan Dernestam, Managing Partner och Verkställande Direktör 4

4 verksamheten Affärsmodell som främjar laganda Grunden till Mannheimer Swartlings ledande position i Norden är byråns verksamhetsmodell true partnership. Den syftar till att framgång ska gynna hela byrån, snarare än den enskilda medarbetaren. Modellen är byråns främsta redskap för att säkerställa hög kvalitet i rådgivningen och att varje klient garanteras tillgång till byråns samlade kunskap. Mannheimer Swartling är en fullservicebyrå med drygt 600 medarbetare, 17 verksamhetsgrupper, tio branschgrupper, samt elva kontor på sex marknader, Sverige, Tyskland, Ryssland, Kina, USA och Bryssel. Dessutom verkar byråns jurister internationellt på många andra marknader på uppdrag av både svenska och utländska klienter. Kompletterande kompetenser från andra ledande advokatbyråer på marknader där byrån inte har egen verksamhet väljs alltid utifrån klientens och ärendets bästa, fritt från kopplingar till enskilda aktörer. true partnership Mannheimer Swartling använder en modell som bygger på laganda och långsiktighet där alla klienter är hela byråns klienter. Syftet är att säkerställa att byråns klienter i alla situationer ska få tillgång till rätt kompetens och därigenom till den bästa rådgivningen. I korthet bygger true partnership på att resultatet av byråns verksamhet delas lika mellan delägare och att samtliga juristers lön baseras på deras erfarenhet. Det är vår övertygelse att detta true partnership skapar ett positivt arbetsklimat där klienten drar nytta av den omfattande kompetens och erfarenhet som byggts upp genom byråns fortlöpande investeringar i utbildning, branschkunskap och specialisering. Utöver att behärska sina respektive specialist områden, strävar Mannheimer Swartlings jurister efter att ge klienterna det bästa möjliga affärsmässiga och strategiska stödet i deras verksamhet. kärnvärden Kvalitet, affärsfokus och laganda är Mannheimer Swartlings tre kärnvärden: kvalitet strävan efter högsta kvalitet i allt byrån gör är en ambition som genomsyrar hela verksamheten. Det innebär samtidigt en strävan efter att ständigt förnya och driva utvecklingen. Att arbeta med Mannheimer Swartling ska innebära en kvalitetsstämpel för såväl klienter som medarbetare. affärsfokus affärsjuridiken betraktas som ett redskap i arbetet med att skapa framgång för klienterna. Det innebär att varje medarbetare har två fokusområden: att utveckla både klientens och byråns egen affär i ett långsiktigt perspektiv. laganda byrån drivs av en stark gemenskap och medarbetarna arbetar prestigelöst över gränserna både inom byrån och tillsammans med klienterna. Engagemang, trivsel och delaktighet är grund läggande principer för verksamheten. 6

5 uppdrag Från grekiska regeringen till flygindustrin TeliaSonera och Skandia tillhörde de mest medialt uppmärksammade affärerna i Sverige under I båda dessa agerade Mannheimer Swartling rådgivare. Därutöver anlitades byrån i ett brett spann av uppdrag, som tillsammans speglar byråns bredd av kompetens, resurser samt förmåga att verka internationellt som till exempel i räddningspaketet för Grekland. Ett av flera erkännanden för byråns ställning inom svensk affärsjuridik var utmärkelsen Best Swedish Firm of the Year, som delades ut till byrån för andra året i rad i samband med ceremonin för Chambers Europe Awards for Excellence i maj. Mannheimer Swartling utsågs också för andra året i rad till Årets Advokatbyrå i Norden i Financial Times / mergermarket Euro - pean M&A Awards förvärv och fusioner Mannheimer Swartling medverkade i några av årets största och mest uppmärksammade affärer. Till dessa hör Skandia Livs förvärv av Skandia AB från Old Mutual, där byrån agerade rådgivare åt Skandia Liv. Byrån anlitades också av GKN Aerospace i köpet av Volvo Aero, liksom av Pirelli Tyre i förvärvet av Däckia. Skånemejerier blev under året franskt i och med att mejeribolaget köptes av Lactalis, en av världens största mejerikoncerner. Lactalis rådgavs av Mannheimer Swartling, liksom norska spritföretaget Arcus- Gruppen i förvärvet av nordiska spritvarumärken samt produktion från Pernod Ricard. I köpet ingick bland annat Aalborg och Gammel Dansk. I försäljningen av Espresso House anlitades byrån av säljaren, Palamon Capital Partners. Bilprovningsföretaget Opus Group växte under året i och med förvärvet av ett dotterbolag till Svensk Bilprovning. Mannheimer Swartling rådgav Opus Group både i samband med förvärvet samt relaterade finansieringsfrågor. I syfte att förvärva sin amerikanska distributör Altema och etablera marknadsnärvaro i USA genomförde det svenska läkemedelsföretaget Moberg Derma en så kallad reverse triangular merger med stöd av byrån. Billerud och Korsnäs gick under året samman för att bilda en ledande tillverkare av förpackningslösningar. Byrån rådgav Billeruds största aktieägare FRAPAG Beteiligungsholding, liksom även teknikkonsultföretaget ÅF i sammanslagningen med Epsilon. internationella förvärv och samarbeten Hösten 2012 anlitades Mannheimer Swartling som rådgivare åt försvars- och säkerhetsföretaget Saab i förvärvet av det tyska bolaget Medav. En annan affär med tysk anknytning var samarbetsavtalet inom antivibrationslösningar för bilindustrin mellan Trelleborg och tyska Freudenberg. Byrån rådgav Trelleborg i den affären, liksom då bolaget förvärvade USA-baserade Maine Industrial Tire. Mannheimer Swartling arbetar brett både när det gäller typ av uppdrag och geografi. Mannheimer Swartling var också rådgivare åt HEXPOL i köpet av den amerikanska gummiproduktstillverkaren Robbins Holdings samt åt medicinteknikföretaget Getinge i köpet av den USA-baserade divisionen Therapeutic Support Systems från Kinetic Concepts. Ett annat internationellt uppdrag var rådgivningen åt Munters i förvärvet av kinesiska Keda i syfte att expandera inom luftbehandlingssystem i Kina. tvistlösning Mannheimer Swartling förekommer återigen i GAR100, Global Arbitration Reviews rankning av världens ledande advokatbyråer inom internationella skiljeförfaranden, och i 2013 årsupplaga av GAR30, rankningen av världens mest aktiva byråer inom området. Det är sjätte året i rad som Mannheimer Swartling listas på GAR30 det vill säga varje år sen rankningen inleddes. fastigheter och fastighetsfonder En genomgång av de största fastighetsjuridiska rådgivarna från och med juli 2011 till juli 2012 visar att Mannheimer Swartling åter ligger i topp med en total transaktionsvolym på 48,2 miljarder kronor. En av de största enskilda fastighetsaffärerna i Sverige hittills är DNB Livs försäljning av Kista Galleria i Stockholm till Citycon och Canada Pension Plan Investment Board, där byrån agerade rådgivare åt DNB Liv. SAS Scandinavian Airlines rådgavs av Mannheimer Swartling i försäljningen av flygplatsfastigheter till Swedavia. Byrån medverkade även som rådgivare till Nordic Real Estate Partners i samband med frågor som rörde etableringen av fonden Nordic Retail Fund, liksom då Skandinaviska Enskilda Banken upprättade en svensk fastighetsfond. bank och finans I februari 2012 mottog Grekland ett räddningspaket från Europeiska Centralbanken, samtidigt som landets skulder skrevs ned. Mannheimer Swartling var en av rådgivarna åt den grekiska regeringen i uppgörelsen, som är en av de största omstruktureringarna av ett lands skuld sedan år Till andra uppdrag inom området hörde rådgivningen av Santander Consumer Bank i samband med värdepapperiseringen av billån samt av Nordic Capital och Orc Group då Orc genomförde en obligations emission på den svenska kapitalmarknaden. corporate commercial Under året tecknade Sandvik, som rådgavs av Mannheimer Swartling, ett femårigt avtal med IBM om outsourcing av en betydande del av bolagets globala IT-infrastruktur. I ett liknande uppdrag anlitades byrån av SKF i omförhandlingen med HP om koncernens IT-relaterade tjänster på global basis. Mannheimer Swartling medverkade dessutom på uppdrag av Capio, som är en av de ledande vårdgivarna i Europa, då koncernen fick förnyat förtroende att driva S:t Görans sjukhus i Stockholm. från aftonbladet till uranprospektering Kvällstidningen Aftonbladet, biträdd av Mannheimer Swartling, vann i slutet av året ett principiellt viktigt mål om det svenska spelmonopolet. Målet, som drevs av Åklagarmyndigheten, avsåg frågan om annonsering för utländska spelbolag strider mot lotterilagen. Byrån medverkade även som rådgivare åt Sveriges största drivmedelsbolag Preem i samarbetsavtalet med norska Skangass om byggnation av Skandinaviens största terminal för LNG (Liquefied Natural Gas). Ett annat uppmärksammat uppdrag var åt European Uranium Resources i samband med förvärvet av ett antal uranundersökningstillstånd i Sverige och Finland från Mawson Resources. 8

6 internationell närvaro Följer klienterna ut i världen Egna kontor på strategiskt viktiga marknader i kombination med sam arbete med ledande byråer i andra länder. På så sätt kan Mannheimer Swartling följa sina nordiska klienter ut i världen och leda utländska klienter rätt i Norden. Verksamheten bedrivs genom kontor i Sverige, Tyskland, Ryssland, Kina och USA. Dessutom har byrån ett kontor i Bryssel med fokus på EU- och konkurrensrättsliga frågor. Mannheimer Swartling har egna kontor i sex länder med marknader som är av speciell strategisk betydelse för byråns klienter. Byrån samarbetar dessutom med andra ledande advokatbyråer runt om i världen. Ambitionen är att vara en given partner i klienternas steg ut i världen oavsett marknad och samtidigt kunna bistå utländska klienter i Norden. Mannheimer Swartling är som oberoende advokatbyrå inte bunden till någon sammanslutning av advokatbyråer. Oberoendet ger frihet att alltid kunna anlita eller rekommendera den bästa advokatbyrån för det aktuella uppdraget. Mannheimer Swartling har ett brett internationellt kontaktnät och ett nära samarbete med framstående internationella advokatbyråer samt lång erfarenhet av att arbeta i integrerade team tillsammans med jurister från dessa byråer. tyskland Mannheimer Swartling finns representerad med kontor i Berlin och Frankfurt där ett 30-tal jurister är verksamma, varav samtliga har internationell erfarenhet och behörighet att verka som jurister i Tyskland. Med mer än 20 års erfarenhet av den tyska marknaden har Mannheimer Swartling en stark position inom rådgivning av nordiska, framförallt svenska, företag med verksamhet i Tyskland. Juristerna vid byråns tyska kontor är också involverade i ärenden där tyska företag företräds av byrån i Sverige. kina Mannheimer Swartling har kontor i Shanghai och Hongkong, där omkring 20 jurister, varav hälften är kineser, erbjuder kvalificerad rådgivning i frågor med koppling till kinesisk lagstiftning och näringsliv. Närvaron i Kina innebär att byrån kan erbjuda sina nordiska klienter erfarenhet och djup kunskap om den kinesiska marknaden, kombinerat med en förståelse för nordiska företags behov och perspektiv. Byrån är dessutom ofta en första anhalt för kinesiska bolag som är intresserade av att investera i Norden och erbjuder då praktiska och handfasta råd när det gäller nordisk lagstiftning och affärskultur. ryssland År 1990 var Mannheimer Swartling den första europeiska advokatbyrån att etablera kontor i före detta Sovjetunionen. I dag är byrån välkänd och har en stark ställning på den ryska marknaden, framförallt bland nordiska bolag som är aktiva i Ryssland. Verksamheten har särskilt fokus på M&A och bolagsrätt/corporate commercial, bank och finans, fastighetsrätt, processer och skiljeförfaranden. De drygt 15 ryska och svenska juristerna vid kontoret i Moskva fokuserar främst på juridiska ärenden för nordiska och nordeuropeiska klienter. bryssel Mannheimer Swartling har haft kontor i Bryssel sedan början av 1990-talet. På kontoret finns omkring fem jurister. Under årens lopp har byrån etablerat ett omfattande kontaktnät och tagit en aktiv roll i den EUrättsliga världen. Mannheimer Swartlings Brysselkontor samarbetar nära med byråns experter inom konkurrensrätt på andra kontor och övervakar den juridiska utvecklingen inom EU-lagstiftning inom flera områden, däribland miljörätt, skattefrågor och branschregulatoriska frågor. Byrån ligger i framkant i bevakningen av utvecklingen inom EU-rättsliga frågor samt erbjuder klienter rådgivning inom ett brett spann av EU-relaterade frågor. new york Mannheimer Swartling har haft kontor i New York sedan mitten av 1980-talet. På kontoret arbetar omkring fem jurister. Rådgivningen är inriktad på både svensk och amerikansk lagstiftning. Närvaron, erfarenheten och kontaktnätet innebär att byrån kan biträda klienterna i olika typer av uppdrag med koppling till USA. Byråns New York-baserade advokater agerar rådgivare i ett brett spektrum av ärenden från etableringar och företagsöverlåtelser till finansiering och tvister.

7 internationell närvaro Think tank i Bryssel löser kniviga konkurrensrättsliga frågor Ett beslut av EU-kommissionen behöver inte betyda att det inte går att ändra. Som enda bolag bland ett stort antal sökande befriades till exempel FinnvedenBultens kinesiska dotterbolag helt från strafftullar. Det här är ett exempel på den typ av frågor med inriktning på konkurrensrätt och EUhandel som Mannheimer Swartlings Brysselkontor är specialiserat på att lösa. Ett annat är fusionen mellan Arla och Milko, där den så kallade failing firm-doktrinen tillämpades för första gången i Sverige på tio år. Själva beskriver sig konkurrensspecialisterna som en think tank. Milko, en ekonomisk förening för 650 mjölkbönder i södra Norrland, gick på knäna. En konkurs föreföll oundviklig. I det läget ville den internationella mejeriföreningen Arla Foods, ägd av cirka mjölkbönder, ta över verksamheten. Men Konkurrensverket motsatte sig affären. Anledningen var att det skulle innebära att Arlas marknadsandel i Sverige skulle öka från omkring 60 till 72 procent och därmed skapa en oacceptabelt dominant aktör. I det skedet kopplades Mannheimer Swartlings experter på konkurrensrätt in som rådgivare till Milko. Under ledning av Stefan Perván Lindeborg på Bryssel-kontoret skissades på en lösning där den så kallade failing firm-doktrinen skulle kunna åberopas. I korthet innebär det att en konkurrensrättsligt problematisk transaktion ska tillåtas eftersom en av parterna befinner sig i ekonomisk kris och att ett förbud skulle medföra att parten går i konkurs och försvinner från marknaden. Konkurrensverket godkände till slut affären. Beslutet innebar den första tillämpningen av doktrinen i Sverige på tio år och den andra i svensk rättshistoria. Det här är ett typiskt exempel på vad vi gör i Bryssel. En stor del av vår verksamhet är inriktad på konkurrensfrågor. Och ofta utspelar sig affären någon annanstans än i Bryssel, i många fall i Sverige, Norge eller Danmark. Vi samarbetar nära med byråns övriga specialister på konkurrensrätt i Sverige och andra länder där vi tillsammans utgör ett slags think tank inom området. Det är alltså mer ett specialistkontor än ett regionalt kontor, säger Stefan Perván Lindeborg. ledande inom konkurrensrätt Att finnas i Bryssel är viktigt, säger han, eftersom personliga kontakter och nätverk är betydelsefulla när det gäller att hålla sig à jour med den juridiska utvecklingen inom EU-lagstiftningen. Förutom konkurrensrätten handlar det om områden som branschregulatoriska frågor, skattefrågor och miljörätt. Mannheimer Swartling var den första svenska affärs juridiska byrå som etablerade en verksamhetsgrupp för frågor som rör EU-handel och konkurrensrätt. Parallellt upprättades kontoret i Bryssel i början av 1990-talet. En del av byråns verksamhet i Bryssel är inriktad på förvärvsanmälningar till EU-kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter. Byrån erbjuder även rådgivning inom kartellutredningar, tull- och handelsfrågor, klagomål till EU-kommissionen samt branschregulatoriska frågor inom flera branscher. Eftersom EU-lag styr en stor del av miljölagstiftningen har Mannheimer Swartlings miljögrupp också stärkt sin kapacitet på kontoret i Bryssel för att kunna erbjuda rådgivning inom EU:s miljörätt. eu-handelsfrågor annat specialområde Ett annat ärende som gruppen arbetade med under 2012 och som är belysande för de EU-handelsfrågor som gruppen arbetar med är uppdraget för Bulten Fasteners China, ett dotterbolag till Finnveden Bulten. För att skydda hemmamarknaden beslutade EUkommissionen 2009 om att fästelement från Kina skulle beläggas med så kallade antidumpningstullar. Detta drabbade bland annat Bulten Fasteners China. Beslutet överklagades av en grupp kinesiska intressenter till världshandelsorganisationen WTO där Kina fick rätt. I samband med WTO:s utlåtande 2011 kopplades Mannheimer Swartlings experter in för att se om Bulten kunde dra nytta av beslutet. Ärendet hanterades av byråns kontor i Bryssel, Göteborg, Hongkong och Shanghai. Genom att bland annat visa att verksamheten var del av ett svenskt företag som värnar om etik och arbetsförhållanden lyckades vi medverka till att Bulten Fasteners China som enda företag bland ett stort antal sökande helt befriades från antidumpningstullar. Bulten Fasteners China kan därmed exportera sina fästelement till Europa utan strafftullar, medan samtliga övriga exportörers fästelement tvingas betala sådana tullar på mellan 23 och 75 procent, berättar Stefan Perván Lindeborg. Mannheimer Swartling has one of the most experienced practices in Sweden. The team is backed up by a Brussels office, helping it attract EU-level work on top of its busy domestic schedule. GCR 100, Global Competition Review Här ligger ett citat på ungefär fem rader som placeras in i spalten med figursättning kring och det ligger i färgen Warm Grey 8, cmyk-versionen enligt den grafiska manualen 12

8 Internationell närvaro Från bistånd till business söder om Sahara Sju av världens snabbast växande ekonomier finns i de afrikanska länderna söder om Sahara. Möjligheterna för svenska företag att bli framgångsrika i regionen är enorma för den som agerar klokt. Detta var något av det budskap som förmedlades under Mannheimer Swartlings första Afrika-seminarium, där bland annat ambassadörerna för Nigeria och Kenya, juridiska, finansiella och politiska experter samt företrädare för näringslivet delade med sig av erfaren heter och råd. För tio år sedan beskrev en av världens ledande ekonomiska tidskrifter Afrika som en sjunkande kontinent. I december 2012 hade Time Magazine rubriken Africa Rising på sitt omslag. Förändringen i mediasynen är symbolisk. Den snabba tillväxten i ett antal afrikanska länder har överraskat många bedömare och är fortfarande relativt okänd. I dag beskrivs Afrika av bland annat Världsbanken som potentiellt på tröskeln till den explosiva ekonomiska Det är viktigt att förstå att förutsättningarna skiljer sig land från land och att sätta sig in i det rådande läget i just det landet. utveckling som tog fart i Kina för 30 år sedan och Indien för 20 år sedan. Afrika-seminariet arrangerades av Mannheimer Swartlings nybildade Afrika-desk i syfte att lyfta både möjligheter och utmaningar i länderna söder om Sahara. Ett av de största misstagen i synen på Afrika är tron att det är ett land. Det är det inte. Afrika består av 54 sinsemellan vitt skilda länder. Där bor cirka en miljard människor, som talar omkring olika språk. Kontinenten är tillräckligt stor för att husera hela USA, Kina, Indien, Europa och Argentina, påpekade Pereric Högberg från Utrikesdepartementet, som inledningstalade under seminariet. Det är viktigt att förstå att förutsättningarna skiljer sig land från land och att sätta sig in i det rådande läget i just det landet, fortsatte han. hög tillväxt Tillväxten i många afrikanska länder är för närvarande hög med stöd av stigande råvarupriser. Men det handlar inte bara om råvaror. Nya industrier blommar upp och en snabbt växande medelklass efter frågar allt mer konsumentprodukter, samtidigt som det politiska läget har blivit allt stabilare och handeln ökar, liksom även de utländska investeringarna. Kina finns redan på plats liksom bland andra USA, Brasilien, Turkiet, Malaysia och Gulfstaterna. För de som är modiga, kloka och är ute tidigt finns en enorm potential, sa Benedict Onochie Amobi, Nigerias ambassadör i Sverige, Norge och Danmark. Även svenska företag börjar få upp ögonen för denna potential. Enligt Per Bengtsson, Deputy Head of Export and Project Finance på Nordea, är detta logiskt eftersom nordisk exportindustri lämpar sig väl för de behov som finns i många afrikanska länder idag. Det handlar bland annat om gruvindustri, infra struktur och transport, energi, kommunikation, jord- och skogsbruk, tjänster inom den sociala sektorn samt clean technology, vatten, avfallshantering, biobränslen och vindkraft, berättade han. många utmaningar Samtidigt var alla talare överens om att det finns utmaningar. Du måsta göra din hemläxa. Använd dig av ambassader, rådgivare och organisationer. Hitta rätt partner på plats. Och när det gäller korruption är mitt råd helt enkelt låt bli. Det kan komma en möjlighet till en genväg, men mitt råd är att inte ta den, sa Gunnar Syvertsen, VD för Heidelberg Cement Northern Europe och med 30 års erfarenhet av att göra affärer i Afrika. Det är också viktigt att ha tålamod och insikt i att den byråkratiska processen kan ta tid, fortsatte han. Till utmaningarna hör även de juridiska systemen, som inte bara skiljer sig land från land utan också befinner sig i konstant förändring. bistår klienter i frågor som rör afrika Inom Mannheimer Swartlings Afrika-grupp finns erfarenhet av 15 års arbete i olika afrikanska länder. Byrån har arbetat upp ett unikt nätverk av juridiska byråer i länder som Angola, Benin, Republiken Kongo, Ghana, Elfenbenskusten, Nigeria, Kenya, Senegal, Mauritius, Mocambique, Sydafrika, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia och Zimbabwe. En viktig del av byråns strategi är att följa våra klienter ut i världen. Målet med Afrika-deskens arbete är att bistå klienter i frågor som rör Afrika och hjälpa till med lokala kontakter, säger Peter Linderoth, delägare och ansvarig för Afrika-desken. 14

9

10 nedslag i verksamheten Etiskt agerande allt viktigare framgångsfaktor Gör man affärer i en korrupt stat bör man vara extra noggrann med vem, vad och hur. Det är en sammanfattning av slutsatserna av den granskning som Mannheimer Swartling gjorde av Telia- Soneras ifrågasatta affärer i Uzbekistan på uppdrag av bolagets styrelse. Fallet är belysande för hur ett företags förmåga att hantera etiska frågor blir allt viktigare för dess framgång. Näringslivets samtliga intressenter ställer allt högre krav på att verksamheter bedrivs enligt noga utstakade etiska riktlinjer. Företagen blir samtidigt allt mer medvetna om konsekvenserna av att inte ta etiska frågor på största allvar. De förväntas inte bara efterleva regler och förordningar på olika marknader runt om i världen. De väntas också leva upp till de växande kraven på etiskt agerande från investerare, styrelse, samarbetspartners, anställda och kunder. prevent-detect-correct Mannheimer Swartling är först i Sverige med att erbjuda strukturerad rådgivning inom regelefterlevnad och internutredningar. Gruppen Corporate Compliance & Investigations arbetar enligt principen prevent-detect-correct. Arbetet börjar ofta med en analys av risksituationen, följt av åtgärdsprogram och upp följning. Till de frågor som behandlas hör korruption, konkurrenssituation, insiderhandel, miljö, penningtvätt och skatt. Det finns inga genvägar eller patentlösningar i dessa frågor. Varje företag måste självt analysera sin roll och sitt förhållande till omvärlden; vilka marknader företaget agerar på, vilken typ av verksamhet det handlar om och vilka risker företaget ställs inför. En rad uppmärksammade affärer under senare år har satt fokus på etiska frågor. Till 2012 års mest uppmärksammade fall hör TeliaSoneras agerande i Uzbekistan. Det var efter kraftig medial kritik som TeliaSoneras styrelse i oktober 2012 gav Mannheimer Swartling i uppdrag att göra en granskning av de ifrågasatta affärerna. omfattande material från många år tillbaka och knappt om tid Inte bara omständigheterna och den korta tidsfristen bidrog till att göra uppdraget till en utmaning, det fanns även andra viktiga aspekter att ta ställning till när byrån antog uppdraget. Till dessa hörde vikten av att kunna agera självständigt och med integritet i en utredning som var beställd av en klient och där rapporten skulle bli offentlig. Mannheimer Swartling ansåg att detta var möjligt och fick fria händer att sätta igång arbetet med de resurser som krävdes för att klara av uppdraget. En grupp under ledning av Biörn Riese bestående av jurister från främst gruppen för Corporate Compliance & Investigations, Tvistlösning samt Publik M&A och Aktiemarknad började arbeta med uppdraget. Företagen blir allt mer medvetna om konsekvenserna av att inte ta etiska frågor på största allvar. Det gick i korthet ut på att utreda om TeliaSoneras investering i en 3G-licens tillsammans med frekvenser och nummerserier i Uzbekistan har inneburit att företrädare för TeliaSonera gjort sig skyldiga till korruptionsbrott eller penningtvätt. Uppdraget omfattade även alla transaktioner mellan TeliaSonera och den lokala partnern Takilant. Ett antal personer i Sverige och utom Sverige kontaktades och intervjuades. Ett omfattande antal dokument granskades bland annat underlag till styrelsen, avtal och betalningsunderlag under perioden från och med 2007 fram till 2012 däribland ett stort antal . allvarlig kritik leder till diskussion om ägarstyrning Drygt fyra månader senare den 31 januari 2013 presenterades resultatet av granskningen till styrelsen i TeliaSonera och dagen efter till allmänheten vid en presskonferens. Bestickning eller brott mot penningtvättlagen kunde inte fastslås men misstankarna om brott som framförts i media och av åklagare kunde inte heller avföras till följd av de informationsbrister som förelåg. Den 150-sidiga rapporten innehöll allvarlig kritik av TeliaSonera på flera punkter. Om man inte vet vem som är motpart eller hur en motpart kommit över tillgångar som förvärvas, förefaller det svårt att säkerställa att korruption inte förekommer i något led, säger Biörn Riese. Rapporten har lett till en diskussion om ägarstyrning inte bara av statligt ägda bolag utan i hela näringslivet. Det här visar vikten av ett djupt och ärligt engage mang från styrelse till företagsledningen som är förankrat och spritt bland medarbetarna för att bygga en företagskultur där företagets etikpolicy finns med i allas medvetande och följs, säger Helén Waxberg, delägare verksam inom Corporate Compliance & Investigationsgruppen. 18

11 Nedslag i verksamheten Uppmärksammat förvärv satte byråns kompetens och nytänkande på prov Alla uppdrag innehåller sina utmaningar. Men vissa innehåller fler. Ett sådant exem pel är Skandia Livs förvärv av Skandia. Hur köper en dotter sin mamma? Går det över huvud taget att lösa en rad komplicerade juridiska frågor i ett fall utan prejudikat inom en tidsfrist på knappt två månader? Skandiaförvärvet, en av de största affärerna i Sverige under 2011, bevisade att allt detta var möjligt. I mitten av december 2011 offentliggjorde Skandia Liv ett bud på 22,5 miljarder kronor på Skandia AB. Skandia Liv var då ett helägt dotterbolag till Skandia AB, som i sin tur ägdes av det anglo-sydafrikanska försäkringsbolaget Old Mutual. Skandia Liv är ett av de äldsta livförsäkringsbolagen i Sverige och har sedan lång tid tillbaka bedrivits enligt så kallade ömsesidiga grunder, vilket bland annat innebär att vinstutdelning till aktieägare inte är tillåten. Målet för affären var att bilda en av Nordens största kundägda och oberoende bank- och försäkringskoncerner. Med en effektivare organisation, lägre kostnader och nya produkter skulle koncernen få möjlighet till bättre avkastningsmöjligheter. Den skulle bli fullt ut kundägd, det vill säga bedrivas med ett ömsesidigt livförsäkringsbolag som koncernmoderbolag och kunderna skulle få både inflytande och del av vinsterna. En huvudtanke var att plocka fram stora samordningsvinster som inte hade varit möjliga tidigare. Som dotterbolag till Skandia AB, var Skandia Liv tvunget att hålla armslängds avstånd till Skandia AB, på grund av vinstutdelningsförbudet. Skandia AB däremot kunde lämna betydande vinstutdelning till Old Mutual. Genom att Skandia Liv som ömsesidigt bolag blir moderbolag går det att samarbeta mycket mer effektivt och därmed uppnå effektiviseringsvinster. Skandia Liv har beräknat att uppnå kostnadssynergier på 350 miljoner kronor årligen. hur köper ett dotterbolag sitt moderbolag? Uppdraget som Mannheimer Swartling fick i oktober 2011, två månader innan affären presenterades, var att hitta en teknisk lösning som gjorde det möjligt för ett dotterbolag att köpa sitt moderbolag. Något prejudikat fanns inte ett liknande förvärv hade aldrig tidigare genomförts (i vart fall inte inom den reglerade finanssfären). Ett team på byrån under ledning av Helena Rempler, ordförande i verksamhetsgruppen Försäkring, samlade kompetens och kreativitet. Efter som förvärvet gav upphov till en närmast oändlig mängd juridiska frågeställningar ingick specialister inom olika områden, såsom finansiering, företagsöverlåtelser, bolagsrätt, stiftelserätt, kinafrågor, konkurrensrätt och immaterialrätt, i teamet. Det fanns så många olika aspekter att ta hänsyn till förutom själva juridiken det handlade om komplexa frågor som rörde allt från företagskultur och internationella olikheter till politiska aspekter. Ett juridiskt grundproblem var att man inte kan äga och vara ägd av samma bolag. Därför var vi tvungna att hitta ett tekniskt upplägg för att komma runt detta och bryta koncernförhållandet, berättar Helena Rempler. flerstegsmodell Lösningen som teamet kom fram till var en flerstegsmodell där Skandia Liv först bildade en stiftelse, Thulestiftelsen, som tillsköts ett kapital för sitt ändamål. Steg två var att stiftelsen förvärvade samtliga aktier i Skandia Liv för deras nominella värde. Skandia Liv köpte därefter alla aktier i Skandia AB från Old Mutual för köpeskillingen 22,5 miljarder kronor. Under en övergångstid, beräknad till 1,5 år, kommer stiftelsen att äga samtliga aktier i Skandia Liv och fungera som en bolagsstämma för Skandia Livs styrelse. Thulestiftelsens makt består framför allt i att den formellt har rätt att avsätta Skandia Livs styrelse. Den har däremot inte någon operativ roll i Skandia Liv när det gäller investeringsbesluten. Den blir heller inte någon permanent ägare i den nya koncernen. Det sista steget är att den nya Skandiagruppen bildas, vilket beräknas ske i slutet av tidsfrist största utmaningen Skandia Liv rådgavs av Mannheimer Swartling genom hela processen fram till godkännandet av Finansinspektionen i början av mars 2012, bolagsstämma i Old Mutual och fram till dess affären Alla uppdrag innehåller sina utmaningar. Men vissa innehåller fler. stängdes. Rådgivningen har därefter fortsatt i processen mot bildandet av den nya koncernen. Arbetet har letts av Helena Rempler och hennes team inom Försäkringsgruppen. Gruppen arbetar med i stort sett alla typer av juridiska frågeställningar som berör försäkringsbranschen. Medarbetarna har stor erfarenhet och kompetens rörande försäkringsprodukter och biträder regelmässigt klienter med villkorsskrivning och annan dokumentation, skaderegleringar och villkorstolkning i olika sammanhang. Teamet har också omfattande erfarenhet av olika typer av ärenden med anknytning till försäkringsrörelse samt företräder ofta klienter inför Finansinspektionen. Den största utmaningen i uppdraget var den korta tid vi hade på oss att hitta en lösning och få alla bitar på plats. Det kom upp nya frågeställningar varje dag, berättar Helena Rempler, som tilldelades priset Best in Insurance & Reinsurance i European Women in Business Law Awards 2012 av Euromoney Legal Media Group. 20

12 Nedslag i verksamheten Content blir king när mediebranschen skakas om Lasse Hallström under inspelningen av Hypnotisören. Fotograf: Fredrik Hjerling, Copyright: SF Om du ser en svensk film är det mycket möjligt att du hittar Mannheimer Swartlings namn i eftertexten. Så är till exempel fallet i Hypnotisören, Lasse Hallströms första film i Sverige på mer än två decennier. Den juridiska rådgivningen blir allt viktigare i en medieindustri stadd i radikal förändring, där digitaliseringen har gjort content till king samtidigt som branschen har blivit både mer internationell och sofistikerad. Tryckpressen revolutionerade en gång informationsspridningen och gjorde litteratur, vetenskap och politik tillgängligt för den breda allmänheten. Den bäddade för revolutioner, demokrati och jämlikhet. Mer än fem hundra år senare upplever vi en ny stor omvälvning av människors sätt att kommunicera med varandra. Internet har snabbt och dramatiskt förändrat inte bara det sätt som vi meddelar oss på, utan också hur vi informerar oss och konsumerar underhållning. innehållet allt viktigare I en snabbföränderlig och alltmer digitaliserad medievärld har många gamla sanningar blivit myt. Vad är till exempel tidning, TV och radio idag? Musik, filmer och bilder delas ut och sprids både lagligt och illegalt. Klart är att förpackningen förlorar i betydelse medan innehållet blir allt viktigare. Det något slitna uttrycket content is king har fått en helt ny betydelse. Det innebär också att behovet av initierad juridisk rådgivning ökar. Detta gäller inte minst i filmprojekt, där rättighetsfrågorna har blivit alltmer komplexa och omfattande. När den USA-baserade svenska regissören Lasse Hallström efter 25 år valde att göra sin första film i Sverige agerade Mannheimer Swartling rådgivare. anlitas i alla aspekter av ett filmprojekt Uppdraget var långt ifrån unikt för byråns mediespecialister, som bland annat har biträtt Sonet Film i ett 30-tal filmprojekt under de senaste åren. Till dessa hör, förutom Hypnotisören, uppföljaren Paganinikontraktet regisserad av Kjell Sundvall, liksom hans tidigare film Jägarna 2. Dessutom var Mannheimer Swartling externt juridiskt ombud vid försäljningen av filmrättigheterna av Stieg Larssons böcker till USA. Vi medverkar ofta i samtliga juridiska frågor i samband med en filmproduktion, från de första diskussionerna om filmrättigheterna med författaren om filmen baseras på en bok. Vi är till exempel med när manusavtal tecknas med manusförfattaren och när avtal ingås med huvudskådespelarna, som ibland avstår från en del av sitt arvode i utbyte mot procent av vinsten, förklarar Stefan Widmark från Mannheimer Swartlings branschgrupp för media och underhållning. I en snabbföränderlig och alltmer digitaliserad medievärld har många gamla sanningar blivit myt. Vi agerar också rådgivare då samproduktionsavtal ingås med TV-kanaler och andra finansiärer och är när det efterfrågas med och konstruerar finansieringslösningar för att ta in privata finansiärer i filmprojekt, både investmentbolag och privatpersoner. Om en tvist uppstår med någon part, anlitas vi för att bidra till att lösa den, fortsätter han. Det är med andra ord många olika typer av juridisk kompetens som krävs. Frågorna rör allt från arbetsrätt, skatterätt, tvistlösning, fastigheter och finansiering till bolagsrätt. Detta innebär att byråns branschspecialisering innefattar många olika specialister på byrån, beroende på vilket skede projektet befinner sig i. Konceptet för Mannheimer Swartlings medieoch underhållningsspecialisering bygger på att kunna erbjuda både initierad kunskap om de särskilda kommersiella och politiska förutsättningar som gäller i media- och underhållningsbranschen och ledande juridisk specialistkompetens i de rättsliga frågor som är relevanta för klienter inom dessa branscher. från darin till ogaden Detta koncept appliceras inte bara på klienter inom filmindustrin, utan också företag som direkt eller indirekt arbetar med att skapa, arrangera, distribuera eller marknadsföra musik, teater, TV, radio, tidningar, böcker, sport och spel samt företag som är inriktade på att skapa och tillgängliggöra informationstjänster av olika slag. Gruppen startades 2006 på Mannheimer Swartling och har sedan dess cementerat sin position som ledande i branschen. Vi lägger ned mycket tid och resurser på att noggrant bevaka utvecklingen inom branschen. Vi fokuserar särskilt på den politiska och kommersiella utvecklingen för att kunna erbjuda våra klienter relevant och aktuell rådgivning, säger Stefan Widmark. Gruppen har också engagerats i många av de större företagsaffärerna i mediebranschen under senare år, till exempel som rådgivare åt Liz Murdochs TVproduktionskoncern Shine Group i förvärvet av Metronome Film & Television AB från Schibsted för ett par år sedan för drygt 700 miljoner kronor. Byrån agerar ombud även för artister, som för Darin då han genom ett artistavtal för den nordiska marknaden bytte från sitt tidigare skivbolag och knöts till världens största musikbolagskoncern Universal Music. Det då ingångna avtalet inkluderade bland annat utgivning av Darins femte studio album LoveKiller, som alltså var hans första hos Universal Music. Andra aktuella uppdrag inkluderar det just ingångna avtalet mellan bok- och tidskriftsförlaget Offside Press, som bland annat ger ut tidskriften Filter, och journalisten Martin Schibbye och fotografen Johan Persson angående publiceringen av deras planerade bok om tiden i fängelset i Etiopien, där byrån representerade förlaget. 22

13 nedslag i verksamheten Tankesvindlande frågor vid miljöprövning av slutförvar för använt kärnbränsle Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) ansökan om miljötillstånd för att anlägga och driva ett djupt bergförvar för slutförvaring av använt kärnbränsle berör många frågor. Kan koppar börja korrodera nere i berget och hur lång tid tar det i så fall innan en fem centimeter tjock kopparkapsel går sönder? Står det svenska urberget emot jordbävningar som inträffar efter nästa istid? Hur ser EU på att slutförvaret anläggs under en våtmark som är hemvist för artskyddade grodor? Rådgivare genom miljöprövningen är Mannheimer Swartlings miljörättspecialister som bland annat medverkade till en lagändring för att klargöra vilken domstol som ska handlägga SKB:s ansökan. och upprätta ansökningshandlingar samt att agera ombud för SKB vid tillståndsprövningen enligt miljö balken. Under förberedelsearbetet identifierades vilka lagar och bestämmelser som ska tillämpas vid prövningen. Med stöd av gruppens processkunskap kunde SKB uppmärksamma regeringen på oklarheter om vilken domstol som ska handlägga prövningen dessa oklarheter undanröjdes senare genom en lagändring. Miljöprövningen sker enligt miljöbalken, kärnteknik lagen och strålskyddslagen. Prövningen enligt miljöbalken handläggs av mark- och miljödomstolen i Nacka medan prövningen enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen handläggs av Strålsäkerhetsmyndigheten. Det slutliga beslutet fattas av regeringen. Våren 2011 lämnades tillståndsansökningarna in till domstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Vardera ansökan omfattar flera tusen sidor. För närvarande pågår en grundlig myndighetsgranskning och så småningom kommer domstolen att hålla huvudförhandling. Miljöprövningen beräknas ta ytterligare några år. Får SKB tillstånd kan tunnelarbetena för slutförvaret starta tidigast 2017 och driften komma i gång en bit in på 2020-talet. Anläggningen kommer att förslutas cirka 30 år senare. Det som var gångbart och ekonomiskt motiverat igår kan vara en omöjlighet imorgon. Det gäller därför att förstå och vara delaktig i utvecklingen. Just i det här uppdraget kan det handla om rådgivning i allt från inköp av mark som behövs för slutförvaret och inköp av fartyg för avfallstransporten till frågor som rör arbetsmiljö och projektfinansiering, beråttar Per Molander. ökad specialisering och samarbete över gränserna Miljö- och energifrågor står högt på många politikers dagordning. Detta medför att nya och allt mer komplexa regler ständigt införs. EU-medlemskapet har dessutom inneburit ytterligare en dimension i miljörätten. Som exempel kan nämnas IED-direktivet, som skulle varit genomfört i svensk lagstiftning i januari 2013, med skärpningar vad gäller tillämpningen av bästa tillgängliga teknik vid landets största industrier. MKB-direktivet med krav på helhetssyn gör det riskabelt att dela upp tillståndsprövningar i etapper. Miljöansvarsdirektivet utvidgar kretsen av efter behandlingsansvariga, medan REACH höjer kravnivån på de som tillverkar och använder kemikalier. Mannheimer Swartling möter det alltmer komplexa regelverket med ökad specialisering och ett integrerat samarbete över kontorsgränserna. Byrån följer även rättsutvecklingen inom EU genom bevakning via kontoret i Bryssel. Specifik miljörättskompetens finns i dagsläget vid kontoren i Stockholm, Göteborg, Öresund, Bryssel och Berlin. Spelreglerna och förutsättningarna för hur företag kan bedriva sin verksamhet förändras hela tiden inom miljö- och energiområdet. Det som var gångbart och ekonomiskt motiverat igår kan vara en omöjlighet imorgon. Det gäller därför att förstå och vara delaktig i utvecklingen, säger Mårten Tagaeus. från ess till nya slussen Parallellt med det omfattande uppdraget för SKB är byråns miljögrupp rådgivare vid miljöprövningen av ESS, European Spallation Source, i Lund. ESS, som ska stå färdigt 2025, blir världens främsta forskningsanläggning där neutroner används i stället för ljus för att granska olika material ned på minsta möjliga atomnivå. Byråns miljöspecialister deltar också som ombud vid miljöprövningen av den stora ombyggnaden av Slussen i Stockholm, vilken bland annat syftar till att öka avbördningen från Mälaren och därmed minska översvämningsriskerna i Mälardalen. Framgångsrik hantering av miljörättsliga frågor handlar om långsiktigt hållbara lösningar, oavsett om det gäller tung gruvindustri eller förnybar energi, säger Bo Hansson. Slutförvaret i Forsmark ska enligt planerna rymma det använda kärnbränslet från de svenska kärnkraftverken. Det är det farligaste kärnavfallet vi har och radioaktiviteten avklingar mycket långsamt. Det är ofarligt först om cirka år. I dag mellanlagras det i vattenbassänger i Oskarshamn, i en anläggning benämnd Clab. Clab kommer att kompletteras med en anläggning för inkapsling av kärnavfallet i tjocka kopparkapslar. Kapslarna transporteras därefter till Forsmark i Östhammar för slutförvaring cirka 500 meter ner i det svenska urberget. Slutförvaret kommer att omfatta drygt fem mil tunnlar. Frågorna i prövningen är tankesvindlande och engagerar inte bara svensk expertis och allmänhet. Hela världens kärnkraftsindustri följer noga utvecklingen, eftersom det idag inte finns något annat land som har en långsiktig lösning på hur använt kärnkraftsbränsle ska slutförvaras. rådgivare till skb sedan 2005 SKB:s arbete för att hitta en säker metod och bästa plats för ett slutförvar har pågått i drygt 30 år. Mannheimer Swartlings Miljörättsgrupp har varit inkopplad som juridiska rådgivare till SKB sedan I uppdraget ingick bland annat att förbereda banbrytande för juridiska processer Genom handläggningen av hela det komplexa ärendet har en kärntrupp på 7 8 medarbetare inom Mannheimer Swartlings Miljörättsgrupp medverkat. Många andra medarbetare har dessutom deltagit i olika skeden. Ärendet har på många sätt varit banbrytande för miljöprövningar i Sverige. Vår kunskap inom området har utnyttjats och också utvecklats, vilket i sin tur gynnar alla byråns klienter, säger Per Molander, som är ansvarig för byråns Miljörättsgrupp. Gruppen som han leder tillsammans med Bo Hansson och Mårten Tagaeus är specialiserad på miljöjuridisk rådgivning till industrin, energisektorn, de statliga verken och kommunerna. Det handlar till stor del om tillståndsprövning enligt miljölagstiftningen av energiproduktionsanläggningar, tillverkningsindustrin, gruvor, återvinningsindustrin samt infrastrukturprojekt som till exempel broar och tunnlar. I större projekt, som till exempel uppdraget för SKB, samarbetar gruppen med byråns specialister inom exempelvis fastighetsrätt och entreprenadrätt. 24

14 omvärld och ansvar Hållbarhet finns i vårt DNA nu får vi ett verktyg för att lyfta oss ytterligare Mannheimer Swartling är Nordens ledande affärsjuridiska byrå. Därmed har vi ett särskilt ansvar att driva frågor som är viktiga inte bara för våra klienter och för byrån, utan för omvärlden i stort. Det är också anledningen till att vi nu utvecklar vårt hållbarhetsarbete ytterligare. Den sammanfattningen ger några av byråns medarbetare i detta rundabordssamtal om bakgrunden till byråns hållbarhetsarbete. Vår ambition är hållbart ledarskap som innebär ansvar för klienter, medarbetare och omvärld. Långsiktighet är en del av Mannheimer Swartlings företagskultur och understöds av byråns kärnvärden. Alla förstärker de på sitt sätt en långsiktig syn på verksamheten och dess utveckling, enligt Thomas Lagerqvist, Senior Counsel och specialist på Kinafrågor. Vi inser att vi har ett ansvar gentemot olika intressentgrupper som klienter, medarbetare, samarbetspartners och samhället i stort. Det finns en stark koppling mellan affärsjuridik, rättssäkerhet, hållbarhet och mänskliga rättigheter. Den senaste tidens utveckling visar dessutom att bolagsstyrning med sociala, miljöbetingade och etiska aspekter, inklusive mänskliga rättigheter, integreras världen över. Byrån har under många år aktivt engagerat sig i sociala och juridiska frågor med bäring på dessa aspekter, säger han. Det vi nu gör är en utveckling av vårt hållbarhetstänkande genom att rapportera vilka mål och ambitioner vi har inom hållbarhetsområdet och redogöra för hur vi avser att nå dessa mål samt kunna mäta våra resultat, säger Michael Karlsson, delägare och ordförande i byråns pro bono-verksamhet. varför sker detta just nu? Det hjälper oss alla att fokusera och det stärker det fortsatta arbetet. För att dessutom säkerställa att vår rapportering sker på ett transparent och korrekt sätt kommer den att utformas inom ramen för GRI (Global Reporting Initiative), ett etablerat format som har legitimitet världen över och som samtidigt är relevant för och ger utrymme för specifika behov för vår bransch. Vi räknar med att vår första GRIbaserade hållbarhetsrapport kommer ut före sommaren 2013, säger Ebba Lanner, biträdande jurist. Vårt hållbarhetsarbete kommer att fokuseras på etik och regelefterlevnad, organisation och medarbetare, vår pro bono-verksamhet samt miljöfrågor. vad driver byråns hållbarhetsarbete? Vi är ett kunskapsföretag. Att dela med sig av kunskap, internt och externt, är en fundamental del av vår företagskultur. Det är också väsentligt för vår roll som rådgivare att erbjuda juridiska tjänster som håller högsta etiska och professionella standard och för att kunna leda både klienter och omvärld i frågor som rör hållbarhet, säger Michael Karlsson. Byrån har under många år engagerat sig i de sociala och juridiska frågor som har blivit en allt viktigare del av våra klienters arbete inom ramen för affärsutveckling och bolagsstyrning, tillägger Thomas Lagerqvist. hur ser målen för arbetet ut? Vi strävar efter att leda branschens hållbarhetsutveckling. Andra mål är att utveckla den egna verksamheten med fortsatt fokus på hållbarhet samt att ge stöd och råd åt andra i deras hållbarhetsarbete i vår roll som rådgivare, säger Ebba Lanner. vilka områden kommer ni att fokusera på? Vårt hållbarhetsarbete kommer att fokuseras på etik och regelefterlevnad, organisation och medarbetare, vår pro bono-verksamhet samt miljöfrågor, säger Michael Karlsson. 26

15 omvärld och ansvar Verkar för att främja mänskliga rättigheter Många av Mannheimer Swartlings medarbetare engagerar sig ideellt med kunskap och tid i sociala frågor. Byrån bidrar också i en rad olika pro bono projekt runt om i världen. Projekt som byråns medarbetare arbetar med inom ramen för Mannheimer Swartling i samhället spänner över ett brett fält inom rättssäkerhetsområdet från att stödja utsatta barn och ungdomar till kurser i mänskliga rättigheter för jurister från hela världen. Gemensamt för dem är att de syftar till att främja mänskliga och andra sociala rättigheter, både i Sverige och i omvärlden. Byrån har länge engagerat sig i sociala och juridiska frågor med bäring på dessa aspekter. De olika samhällsprojekten är samlade inom området Mannheimer Swartling i samhället. Arbetet inom CSR-området (Corporate Social Responsibility) bottnar främst i ett genuint engagemang hos medarbetarna att göra en insats för omvärlden. Inte minst de yngre medarbetarna är ofta starkt engagerade i dessa frågor. Byrån verkar för ett arbetsklimat där detta inte bara accepteras, utan också uppmuntras. Denna inställning har även blivit betydelsefull för att attrahera och behålla medarbetare. Byrån har länge engagerat sig i sociala och juridiska frågor med bäring på dessa aspekter. Projekt som byråns medarbetare arbetar med inom ramen för Mannheimer Swartling i samhället spänner över ett brett fält inom rättssäkerhetsområdet från att stödja utsatta barn och ungdomar till kurser i mänskliga rättigheter för jurister från hela världen. mannheimer swartling i samhället centrum för rättvisa en ideell och politiskt oberoende insamlingsstiftelse som värnar om individers fri- och rättigheter i Sverige. Byråns medverkan leds av Robin Oldenstam. handelshögskolan i stockholm (Focus: Aid & CSR) byrån samarbetar med Handelshögskolan i Stockholm som partner i deras projekt Focus: Aid & CSR. Genom projektet medverkar byrån vid en årlig CSR-mässa samt håller ett antal CSR-relaterade föreläsningar i regi av Handelshögskolan i Stockholm. Byråns medverkan leds av Michael Karlsson, Ebba Lanner och Niklas Österberg. raoul wallenberg institutet byrån samarbetar med Raoul Wallenberg Institutet som arbetar för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter runt om i världen. Tillsammans har byrån och Raoul Wallenberg Institutet utvecklat en veckolång kurs i mänskliga rättigheter. Kursen vänder sig till jurister från hela världen och hålls årligen. År 2012 firades femårsjubileum för kursen med ett jubileumsupplaga där samtliga deltagare var återvändande alumnideltagare. Byråns medverkan leds av Michael Karlsson och Ebba Lanner. scouterna byrån bistår organisationen med juridisk rådgivning. Byråns medverkan leds av Sven-Åke Bergkvist och Stefan Widmark. situation sthlm med tidningen Situation Sthlm som bas vill Situation Sthlm skapa en verksamhet som genom flera steg underlättar inträde och återinträde på arbetsmarknaden för Stockholms hemlösa. Tidningsförsäljning är första steget och ett fast arbete på ett externt företag är målet. Byråns medverkan leds av Jakob Ragnwaldh. sos barnbyar arbetar för att ge övergivna barn ett hem, utbildning och en stabil uppväxt. Mannheimer Swartling är samarbetspartner och Michael Karlsson är styrelsens ordförande. yump Young Urban Movement Project syftar till att stödja ungdomar från främst socialt svaga områden att utveckla affärsidéer och starta egna affärsverksamheter. Byråns medverkan leds av Hans Andréasson, Stefan Brocker och Anders Bergsten. 28

16 organisation Lång tradition av kunskapsöverföring Känslan av att inte bara kunna påverka sin egen framtid utan även hela byråns. Det nämns av unga jurister på Mannheimer Swartling som en viktig anledning till varför de trivs så bra på byrån. Men det allra viktigaste skälet är det nära samarbetet, kamratskapet och lagandan. Det som främst skiljer Mannheimer Swartling från andra advokatbyråer i Sverige är synen på hur klienten ska få bästa möjliga stöd. Mannheimer Swartlings recept är true partnership. I grunden innebär det att alla medarbetarna ska verka för byråns bästa. True partnership är framförallt ett arbetssätt som främjar samarbete över såväl verksamhetsgruppssom kontorsgränser både inom Sverige och utomlands. På så sätt garanteras klienten alltid den bästa kompetensen för uppdraget. En annan effekt är att true partnership får medarbetarna att trivas, utvecklas och prestera utan att behöva inbördes konkurrera. Den laganda och kamrat skap som många medarbetare vittnar om bidrog till att placera Mannheimer Swartling i topp för tionde året i rad bland Sveriges mest populära advokatbyråer när landets juridikstudenter röstade i Universums Företagsbarometer för Kamratskap och stolthet rankas högst när medarbetarna utvärderar Mannheimer Swartling som arbetsplats i undersökningar som har genomförts. kultur av lärande Samarbetet och den ständigt pågående kunskapsöverföringen mellan kollegor är en av beståndsdelarna i den starka kultur av lärande som präglar byrån. Utbildning är ett annat viktigt redskap för att öka medarbetarnas kompetens, liksom för att bevara och stärka företagskulturen. Det är också ett viktigt medel för att fortsätta att attrahera de mest lovande juristtalangerna och leva upp till deras höga förväntningar, liksom för att möta den allt hårdare konkurrensen på den affärsjuridiska marknaden. Mannheimer Swartlings utbildningsprogram för byråns anställda jurister, Professional Development Programme, löper över sex år. Utbildningen syftar dels till att säkerställa medarbetarnas juridiska kompetens, dels till att skapa insikt och förståelse för klienternas affärer. Den praktiskt inriktade delen av grundutbildningen i affärsjuridik ger en bred bas och god förståelse för hur byrån arbetar med den materiella juridiken inom olika verksamhetsområden samt en rad andra ämnen som byråns jurister kommer i kontakt med i det dagliga arbetet. Ytterligare en del i utbildningsprogrammet är yrkesteknik, som bland annat omfattar affärsmannaskap, advokatetik, förhandlingsteknik, presentationsteknik, projektledning och kunskap om de branscher inom vilka byråns klienter verkar. Förutom detta pågår en ständig fördjupning och uppdatering inom juristens specifika verksamhetsområde. tradition av att sprida kunskap Mannheimer Swartling har dessutom en lång tradition av att sprida kunskap utanför organisationen genom att aktivt delta i och driva den juridiska utvecklingen i samhället. Detta sker på många sätt, bland annat genom akademiska engagemang. Mannheimer Swartling var till exempel med och sponsrade den av Stockholm Centre for Commercial Law utlysta forskar tjänsten vid University of Oxford för läsåret 2011/2012, liksom ett stipendium för kinesiska juridikstudenter för att delta i en masterutbildning i skiljemannarätt vid Stockholms universitet. Mannheimer Swartling sponsrar också andra professurer samt bistår med återkommande undervisning vid ett antal ledande universitet. Kaj Hobér, partner på Mannheimer Swartling och internationellt hyllad inom skiljeförfaranden, blev dessutom under 2012 kallad till professor i internationell investerings- och handelsrätt vid Uppsala universitet. Byråns jurister är också med som organisatörer och domare vid juridiska tävlingar exempelvis de Svenska Juridiska Mästerskapen och den internationella European Law Moot Court competition i syfte att stimulera fortsatt utveckling av juridiken. För femte året i rad var Mannheimer Swartling, i samarbete med Stockholms universitet, i februari 2013 värdar för en pre-moot ( förtävling ) till Willem C Vis International Commercial Arbitration Moot. Studenter från universitet i tio länder samlades på Mannheimer Swartlings kontor i Stockholm för att tävla mot varandra i ett fiktivt skiljedomsförfarande. organisation i ständig utveckling Mannheimer Swartling samlade hösten 2012 samtliga medarbetare till en tredagarskonferens. Som förberedelse hölls en rad workshops, där deltagarna bland annat diskuterade arbetsprocesser, klientrelationer, framtida utmaningar samt vad som särskiljer byrån från andra advokatbyråer. Allas synpunkter diskuterades därefter på konferensen. Det övergripande målet med konferensen var utbildning och kunskapsöverföring och att öka känslan av delaktighet och engagemang i byrån. Den resulterade också i värdefull input för byråns styrelse och delägare när det gäller arbetet med att dra upp strategier och handlingsplaner för framtiden. 30

17 organisation Kultur av korridorsnack främjar klienter och lockar unga jurister Kan en företagskultur som främjar informella samtal över kaffemaskinen förklara varför vissa företag är mer framgångsrika än andra? Svaret är ja hävdar forskaren Anna Jonsson. Efter att ha tillbringat ett år och genomfört ett hundratal intervjuer på Mannheimer Swartling har hon kommit fram till att en viktig anledning både till byråns framgång och dess popularitet bland unga jurister är dess starka vi-kultur med värderingar och belöningssystem som betonar kunskapsöverföring, lärande och utveckling. Lagandan. Gemenskapen. Generositeten. Det här är några av de faktorer som medarbetarna nämner som anledningar till varför de trivs så bra på byrån. Dessa faktorer bidrar inte bara positivt till kunskapsöverföringen inom hela företaget utan förmodligen även till att Mannheimer Swartling för tionde året i rad utsågs till Sveriges attraktivaste arbetsplats inom sin bransch år öppna dörrar och informella samtal Enligt Anna Jonsson, forskare inom företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har traditionen med lärlingssystem, informella samtal och svensk ledarstil resulterat både i affärsmässiga framgångar för byrån och att medarbetarna trivs. Mannheimer Swartling har förstått vikten av att bygga en kultur där medarbetare inte bara uppmuntras, ges möjlighet utan också förväntas dela med sig av sina kunskaper till andra, säger Anna Jonsson. Det är en naturlig del i det dagliga arbetet att dela med sig. Precis som andra framgångsrika företag har byrån insett att organisationens struktur och kultur måste stödja varandra. En policy med öppna dörrar och en tradition av informella samtal i korridoren, vid kaffeautomaten och i hissen bidrar positivt till lösningar av komplexa frågeställningar. Det resulterar i ett innovativt klimat där nya idéer föds och kan utvecklas. Dessutom skapar det en arbetsplats där medarbetarna tycker att det är kul att lära sig och lära andra, fortsätter hon. svensk ledarstil Mannheimer Swartlings företagskultur bygger på visionen om true partnership. I grunden innebär det att vinsten delas lika mellan delägare och att alla juristers lön är kopplad till erfarenhetsnivå. True partnership kan därför ses som en förklaring till hur strukturen och kulturen samverkar och Mannheimer Swartling har förstått vikten av att bygga en kultur där medarbetare inte bara uppmuntras, ges möjlighet utan också förväntas dela med sig av sina kunskaper till andra. bidrar till en stark lärandekultur. True partnership skulle också kunna beskrivas som true learning där individens lärande och utveckling är i centrum och på så vis bidrar till hela byråns utveckling. True partnership och de värderingar som följer präglas också av vad som kan beskrivas i termer av svenskt ledarskap med gemensamma visioner, konsensus och samarbete. Det i sig skapar en bra grund för kunskapsöverföring, säger Anna Jonsson. Byråns projekt besätts av både yngre och mer seniora medarbetare. Syftet är att de unga ska lära sig juridik i praktiken, som komplement till den teoretiskt inriktade utbildningen. Det är också tanken att de unga ska bidra med nytänkande i projekten. Det här skapar förtroende mellan yngre och mer erfarna kollegor och en vilja att lära av varandra. De unga lär sig yrket genom att ställa frågor och se och lära av de äldre, som i sin tur lär sig av att ställas inför nya frågor men också av den färska teoretiska kunskap som nyrekryterade har med sig från utbildningen. Många jurister uttryckte i intervjuerna att de vill vara här för att lära sig av Sveriges bästa advokater, fortsätter hon. Byrån tillämpar dessutom ett rotationssystem som ger medarbetarna insikt i all den kunskap som finns inom de olika verksamhetsgrenarna. Därmed blir det också lättare att lyfta blicken och leverera den bästa lösningen för klienten, säger Anna Jonsson. kunskap en färskvara Anna Jonssons studie om kunskapsöverföring på Mannheimer Swartling är publicerad i boken Kunskapsöverföring och Knowledge Management. Syftet med boken är att beskriva vad kunskapsöverföring betyder och innebär i praktiken. Den är även baserad på Anna Jonssons erfarenheter från IKEA, som hon studerade före Mannheimer Swartling. Mina studier visar att dessa företag har mycket gemensamt, trots att de bedriver så olika verksamheter. Båda är framgångsrika affärsmässigt och populära som arbetsplatser mycket tack vare en stark tradition av lärande och kunskapsöverföring. De är helt enkelt bättre än många andra på att inte bara ta tillvara utan också utveckla kunskap, säger hon. De har också insett att kunskap är en färskvara som ständigt måste vårdas och utvecklas tillsammans med medarbetarna. Här ligger ett citat på ungefär fem rader som placeras in i spalten med figursättning kring och det ligger i färgen Warm Grey 8, cmyk-versionen enligt den grafiska manualen 32

18 Styrelse Nyckelfakta och utmärkelser Mannheimer Swartlings verksamhet regleras ytterst av det avtal som träffats mellan alla delägare i byrån, delägaravtalet. Byråns högsta organ är delägarmötet där alla byråns delägare har en röst. Styrelsen består av totalt sex delägare, varav delägarmötet väljer fem ledamöter. Även den verkställande direktören, som också väljs på delägarmöte, ingår i styrelsen. verksamheten omsättning (msek) medarbetare 600 jurister 400 delägare 88 verksamhetsområden Arbetsrätt och pensioner Bank och finans Climate Change Corporate Commercial Corporate Compliance & Investigations EU- och konkurrensrätt Fastighetsrätt Fonder och investeringar Företagsbeskattning Företagsöverlåtelser Försäkring Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt Miljörätt Obeståndsjuridik Offentlig upphandling Publik M&A och aktiemarknad Tvistlösning branschgrupper Energi och naturtillgångar Fastighet Finansiella institutioner Fordonsindustri Health Care och Life Sciences Infrastruktur och entreprenad Media och underhållning Private Equity Shipping och transporter Teknologi best swedish firm of the year Chambers Europe Awards for Excellence, 2009, 2011 och 2012 legal advisor of the year: nordics Financial Times and mergermarket European M&A Awards, 2009, 2011 och 2012 swedish law firm of the year IFLR; International Financial Law Review, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 och 2012 law firm of the year, sweden Who s Who Legal Awards, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012 client choice award for sweden The International Law Office (ILO), 2005, 2008 och 2011 klienternas favoritbyrå BG Research (Klientbarometern), 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012 topprankad i världen inom internationella skiljeförfaranden Global Arbitration Review GAR30, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 och 2013 populäraste advokatbyrån bland svenska juridikstudenter Universum (Juristbarometern), 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012 best gender diversity by national firm and country winner: sweden Euromoney Legal Media Group, Europe Women in Business Law Awards, 2012 geografisk närvaro jan dernestam f. 1969, delägare, styrelseledamot sedan 2009, vd sedan 2011 erica wiking häger f. 1970, delägare, styrelseledamot sedan 2011 hans petersson f. 1966, delägare, styrelseledamot sedan 2010 biörn riese f. 1953, delägare, styrelseledamot sedan 1997, styrelseordförande sedan 2002 bo söderberg f. 1964, delägare, styrelseledamot sedan 2010 clas nyberg f. 1958, delägare, styrelseledamot sedan 2011 sverige tyskland ryssland kina belgien usa Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg Frankfurt, Berlin Moskva Shanghai, Hongkong Bryssel New York 34

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige årsrapport 2009 stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg södra storgatan

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Fasta affärer december 2009

Fasta affärer december 2009 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad Fasta affärer december 2009 klas wennström Hittar praktiska lösningar på komplicerade problem sidan 6 bytesaffärer En

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Innehåll Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov Vierbjuderpersonligrådgiv ningochserviceviakontor, internetochtelefonallatider pådygnet. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Detmesttillfredsställandeär

Läs mer

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning Årsredovisning Utlåning Aldrig förut har SEK betytt så mycket för svensk export som under 2009. Tillgång till finansiering har spelat en mycket viktig roll för Sveriges exportindustri. Sidan 17 Upplåning

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2013 Miljöaffärer TEMA: Corporate Environmental Law

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2013 Miljöaffärer TEMA: Corporate Environmental Law ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2013 Miljöaffärer TEMA: Corporate Environmental Law ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior

Läs mer

Fasta affärer februari 2012

Fasta affärer februari 2012 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad Fasta affärer februari 2012 fastighetsobligationer - en möjlighet? sidan 5 nya pbl - förbättringar? sidan 6 stämpelskatt

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2012 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2012 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2012 swedish export credit corporation ab Svensk Exportkredit Årsredovisning 2012 Om inte annat anges uttrycks alla belopp i denna årsredovisning i miljoner ( mn )

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

AP7. årsredovisning 2014. Hållbarhet och långsiktigt sparande

AP7. årsredovisning 2014. Hållbarhet och långsiktigt sparande AP7 årsredovisning 2014 Hållbarhet och långsiktigt sparande Innehåll Vd-ord 3 Svårt att tajma marknaden 4-6 Vad aktiemarknaden kan ge 7 Långsiktighet får pensionen att växa 8-9 Hållbarhet årets nyhet

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Den svåra balansakten med svaga klienter

Den svåra balansakten med svaga klienter Vi måste återskapa förtroendet för företagande och näringsliv hos gemene man, myndigheter och politiker. Anders Dahlvig TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 4 2014 ÅRGÅNG 80 Fokus: Den svåra balansakten

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer