Tekniskt faktablad StoColor Sil In

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniskt faktablad StoColor Sil In"

Transkript

1 Konserveringsmedelsfri helmatt invändig silikatfärg, glans 2, våtnötningsklass 2 och täckförmåga 2 enligt EN Karakteristik Användning Egenskaper Optik helmatt enligt EN Tekniska data Underlag Krav invändigt för målningar med mineralisk karaktär på väggar och tak speciellt för känsliga områden, t ex daghem och sjukhus, för högvärdig sanering av mögelsvampangripna invändiga ytor, genom mögelstoppande verkan som förebyggande målning för livsmedelslokaler såsom slakteri, mejeri, bryggeri mycket god mögelsvampstoppande verkan beständig mot ytdesinfektionsmedel motsvarar kraven för livsmedelshygien obrännbar beroende på konstruktion mycket god täckförmåga konserveringsmedelsfri organisk andel < 5% lösningsmedels- och mjukgörarfri samt lågemitterande TÜV-märkt, miljökontrollerad fri från foggingaktiva substanser ekocertifierad uppfyller strängaste kriterier beträffande miljö, hälsa och funktion (natureplus) Kriterium Norm Värde/enhet Kommentar Densitet EN ISO ,4-1,6 g/cm 3 Lönsamhet EN m 2 /l Glans EN helmatt, glans 2 Våtnötningsbeständighet EN klass 2 Täckförmåga EN klass 2 Max kornstorlek EN fin Alla värden är genomsnittsvärden, som löpande granskas och kontrolleras. Då vi använder naturliga råvaror i våra produkter, kan värdena i enstaka leveranser avvika obetydligt. Detta påverkar dock inte produktens lämplighet. Underlaget måste vara fast, torrt, rent och bärkraftigt samt vara fritt från skikt av cementhud, föroreningar och andra åtskiljande substanser. Fuktiga resp. ofullständigt härdade underlag kan leda till skador som t ex blåsbildning eller sprickor i efterföljande beläggningar. Applicera därefter inte på fuktiga eller förorenade underlag. Förberedning Äldre underlag: Lös målning såväl som ej bärkraftiga äldre målningar och beläggningar tas bort och ytan rengörs (mekaniskt eller med lämpligt rengöringsmedel). Puts ur putsgrupp CS I-II: Fasta, normalt sugande underlag beläggs utan förbehandling. På grov porös, sandande, starkt sugande puts grundmålas med StoPrim Plex. Gipsputs och puts ur putsgrupp CS III-IV: Grunda med StoPrim Plex. /SE Sida 1/5

2 Gipsskivor: Vid sugande skivor, görs en grundmålning med StoPrim Plex. Grunda de slipade ytorna med StoPrim Plex som förberedning för senare beläggning. Vid genomslående gulnader måste en extra isolerande beläggning göras med StoPrim Isol. Vid längre tids ljusinverkan kan missfärgning och därmed senare färgförändringar av ytputs och målning uppkomma. För att uppskatta möjlig fara, rekommenderas en provbelägggning av flera skivområden, inkluderat det spacklade området. En spricköverbryggande beläggning garanteras genom fullständig armering, t ex med StoTap Pro 100 S resp. StoTap Pro 100 P. Betong: Föroreningar genom formolja, fett och vax tas bort genom ångstrålning. Skador och blåsor lagas med StoLevell In Z. Grunda med StoPrim Plex. Lättbetong: Grunda med StoPrim Plex och spackla jämnt. Tegel: Grunda med StoPrim Plex. Trä-, fiber-, spån- och plywoodskivor: Förbered vaxade skivor på lämpligt sätt. Grunda med StoPrim Plex eller Sto-Aquagrund. Bärkraftiga beläggningar: Matta, svagt sugande beläggningar överarbetas direkt. Blanka ytor och lackbeläggningar ruggas upp och mellanbehandlas med StoPrim Color. Grunda med StoPrim Plex på starkt sugande äldre dispersionsmålningar. Äldre kalk- och mineralfärgsmålningar och beläggningar: Ta bort så mycket som möjligt mekaniskt, damma av ytan och grunda med StoPrim Plex. Limfärgsmålningar: Tvätta bort grundligt. Behandla sedan underlaget vidare. Ej vidhäftande tapeter: Ta bort helt. Klister- och underlagsrester tvättas bort. Fyll igen håligheter med StoLevell In Fill och behandla underlaget vidare. Mögelsvampangripna ytor: Mögelbeläggningen tas bort genom våtrengöring (t ex borsta eller skrapa). Efterbehandling med StoPrim Prevent. Grundning beroende på underlagets typ och tillstånd. Nikotin-, vatten-, sot- eller fettfläckar: Tvätta bort fläckarna med vatten och fettlösande hushållsrengöringsmedel, låt torka väl och borsta av. Isolerande grundmålning appliceras, StoPrim Isol, beroende på underlaget kan 2 grundningar behövas. Vid beläggningar med akrylfogar och tätningsmassor, kan sprickor synas i målningen pga högre elasticitet i dessa material. Pga de många olika produkter som finns på marknaden, behöver i enstaka fall egna prov göras för att bedöma vidhäftningen. De nämnda beläggningsuppbyggnaderna och förslagen befriar dock ej hantverkaren /SE Sida 2/5

3 från eget ansvar beträffande provning och bedömning av underlag. Applicering Appliceringstemperatur Materialberedning Lägsta applicerings- och underlagstemperatur: +5 C. Mellanbehandling förtunnad med max 5% med vatten. Slutbehandling förtunnad med max 5% med vatten. Använd så lite vatten som möjligt för att ställa in optimal arbetskonsistens. Rör om noga före applicering. För maskinell applicering måste vattentillsatsen på resp. maskin/pump ställas in. Intensiva färgtoner kräver i regel mindre vatten för att optimera materialkonsistensen. Om materialet blir för tunt, försämras bearbetningen och egenskaperna (t ex täckförmåga, färgton). Förbrukning Ca 0,12-0,14 l/m 2 per målning Ca 0,24-0,28 l/m 2 vid två målningar Materialförbrukningen beror framför allt på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är ungefärliga. Exakt förbrukning tas ev. fram för aktuellt objekt. Uppbyggnad Grundbehandling: Beroende på underlagets typ och tillstånd. Mellanbehandling: Slutbehandling: Beroende på färgtonsval och typ av underlag kan ytterligare målningar vara nödvändiga. Systemuppbyggnad för känsliga områden: Systemuppbyggnaden med Metylan Power Granulat Kleister, StoEuro Trend Raufaser och den invändiga silikatfärgen är testad med anledning av skadliga ämnen och är därmed lämplig för högkänsliga utrymmen såsom barnrum, sovrum osv. Detta bekräftas genom kvalitetssigillet TÜV SÜD, TÜV NORD och natureplus. Applicering Pensel, roller, airlesspruta. För att undvika skarvar, måste sammanhängande ytor appliceras vått i vått. Airlessprutning: Munstycke: 0,018 0,026 Tryck: bar Sprutvinkel: 50 Förtunning: ca 5% med vatten Torkning, härdning, överarbetningstid Genomtorkad och belastningsbar: efter ca 3-4 dygn. Vid högre luftfuktighet och/eller lägre temperatur fördröjs torkningen. Vid +20 C luft- och underlagstemperatur och 65% relativ luftfuktighet: överarbetningsbar efter ca 6 timmar. /SE Sida 3/5

4 Rengöring av verktyg Leverans Färgton Rengör genast efter användning med vatten. Vit, antikvit AW 11, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N, begränsat brytbar enligt StoColor System. Fyllmedelsbristning: Vid mekanisk belastning av beläggningsytan, kan det vid mörka, intensiva färgtoner uppstå färgtonsförändringar pga naturliga fyllmedel. Dessa ställen framträder som ljusare fläckar. Kvalitet och funktion påverkas dock inte. Färgtonsnoggrannhet: Pga kemisk och/eller fysikalisk härdningsprocess vid olika objektsförhållanden kan ingen garanti för exakt färgtonsriktighet och fläckfrihet ges, särskilt vid: - ojämn sugförmåga hos underlaget - olikartad underlagsfuktighet på ytan - delvis olika alkalitet hos underlaget Observera: Vid färgbrytning tillförs produkten en obetydlig mängd lösningsmedel genom pigmentpastan. Synliga spår på ytan av förbättringar, lagningar eller efterarbeten, beror på flera faktorer och kan endast undvikas genom användning av originalprodukter. Förpackning Lagring Lagringsförhållanden Lagringstid Hink Väl tillsluten och frostfritt. Bästa kvalitet garanteras fram till lagringstidens utgång. Beakta informationen om lagringstid i det redovisade chargenumret på förpackningen. Förklaring till chargenummer: siffra 1 = årets slutsiffra, siffra 2+3 = vecka Ex: lagringstid garanteras till och med vecka 45 år 2011 Övrigt Produktgrupp Sammansättning Säkerhet Invändig silikatfärg Fullständig deklaration enligt riktlinjer natureplus, vatten, mineraliska fyllmedel, titandioxid, kalivattenglas, kalciumkarbonat, polymerdispersion, hydrofoberingsmedel, stabilisatorer, förtjockningsmedel, skumhärdare Säkerhetsdatablad finns på Observera informationen angående hantering av produkten, lagring och avfallshantering. Särskilda upplysningar Användning som inte uttryckligen nämns i detta tekniska faktablad, får ej genomföras utan samråd med Sto Scandinavia AB. Informationen är till för att säkerställa det normala användningsområdet. Med offentliggörande av ett nytt tekniskt faktablad, förlorar alla tidigare versioner sin /SE Sida 4/5

5 giltighet. Sto Scandinavia AB Box Linköping Telefon Telefax /SE Sida 5/5

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS Beckers Spackel och Fog Det här är en liten skrift som innehåller det mesta du behöver veta om spackel och fog, oavsett om du är yrkesmålare eller

Läs mer

BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD

BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD Traditionella fårger som linoljefärg, slamfärg och kalkfärg har använts i århundraden. Ännu på 1950-talet hörde de till de vanligaste färgerna vid såväl nymålning som ommålning.

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Förord Med ny färg på väggarna kan du förändra hela upplevelsen av ett rum. Därför är det ett spännande och mycket roligt projekt du har framför dig när du ska måla ditt

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav Montering av keramik Ett smart val för dig med höga krav Casco En bit bortom lagom Bara att du håller i den här broschyren visar att du tänker kvalitet. Du nöjer dig helt enkelt inte med lagom. Under

Läs mer

Information och vägledning. - för produkter från Omni Trafikmiljö

Information och vägledning. - för produkter från Omni Trafikmiljö Information och vägledning - för produkter från Innehåll: Aluminium, ett miljövänligt framtidsmaterial 3 Ytbehandling 3 Förbehandling vid lackering 3 Pulverlackering 4 Decoral 4 Ytförstärkning av betongplatta

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

Undergolv och golvvärme

Undergolv och golvvärme Undergolv Kährs trägolv 1 2008-10 SE Undergolv och golvvärme AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel: 0481-460 00 I Fax: 0481-178 31 info@kahrs.se I www.kahrs.se Undergolv Kährs trägolv 2 INNEHÅLL Generella

Läs mer

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix SE Inledning Kvalitet i flera solida skikt Alfix har sedan 1963 tillverkat produkter för uppsättning, läggning, fogning och vård av keramiska plattor.

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som ska laga och spackla ute och inne. Det kan till eempel vara

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

Grundförutsättningar och arbetsrutiner

Grundförutsättningar och arbetsrutiner Grundförutsättningar och arbetsrutiner Guide till god hygienisk praxis vid hantverksmässig tillverkning av ost och andra mjölkprodukter och vägledning i eget haccp-arbete 1:a versionen mars 2009 Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas

Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas Svensk Planglasförening Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas Juni 2011 Sida 1 nnn Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 3 1.1 Generellt 1.2 Betraktelseförhållanden

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 1/5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användningsområden: Leverantör: Kontaktperson: Tillverkare: Nödtelefonnummer: Ha Cut CFL AF,

Läs mer

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning Pernilla Johansson, Ingemar Samuelson, Annika Ekstrand-Tobin, Kristina Mjörnell, Per Ingvar Sandberg, Eva Sikander Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Läs mer

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Nya standard Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176.

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. 09R:03 Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. STANDARD gemensam för alla Från och med 1999 gäller en ny standard

Läs mer

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix Cementbaserat snabbfix Uppfyller C2-kraven enligt EN 12004 Uppfyller klassificeringen F (Vidhäftning 0,5 N/mm²) redan efter 6 timmar. Till montering av kakel, klinker,

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

Skarvning av stålrörspålar genom svetsning

Skarvning av stålrörspålar genom svetsning Skarvning av stålrörspålar genom svetsning Uppdaterad 01/2008 Stålrörspålar används bland annat vid grundläggning av byggnader, broar och hamnkonstruktioner. Dessa anvisningar gäller skarvning av stålrörspålar

Läs mer

Patientinformation. om ögonproteser av glas

Patientinformation. om ögonproteser av glas Svenska F. AD. MÜLLER SÖHNE AB Specialist för konstgjorda ögon Patientinformation om ögonproteser av glas Bäste patient Att behöva operera bort ett öga kan vara en omskakande upplevelse och svårt att acceptera.

Läs mer

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gäller i Sverige från januari 2015 Språk: Innehållsförteckning Till medlemmen... 4 Arla Foods kvalitetspolicy för gården... 4 Arlagården ingår i Arla Foods strategi

Läs mer