Som tillsättningar till Svenska Fotbollförbundets upplag av svenskspråkig regelbok har Finlands Bollförbundets instruktioner översatts nedan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Som tillsättningar till Svenska Fotbollförbundets upplag av svenskspråkig regelbok har Finlands Bollförbundets instruktioner översatts nedan."

Transkript

1 1 (7) FOTBOLLSREGLER 2009 Som tillsättningar till Svenska Fotbollförbundets upplag av svenskspråkig regelbok har Finlands översatts nedan. Regel 1 1. Kortsidans linje mellan målstolparna kallas mållinjen. Målstolparna placeras så att målstolparnas bakre kant är jämt med mållinjens bakre kant. 2. Straffpunktens storlek skall vara 22 cm i diameter. Straffpunktens mittpunkt skall vara 11 m från mållinjens främre kan och mitt mellan stolparna. Yttre kanten på cirkelbågen som är utanför straffområdet skall vara 9,15 m från straffpunktens mittpunkt. 3. Domaren skall inspektera spelplanen i god tid före matchen. Om spelplanen är i sådant skick att den är farlig för spelarna får domaren inte godkänna spelplanen. Om spelplanen inte är regelrätt eller klart markerad skall domaren se till att bristerna åtgärdas före matchstart. 4. Den del som är ovanför marken i målstolparnas och flaggstängernas fästanordning får inte vara bredare än själva målstolparna eller flaggstängerna. 5. Hörnflaggstängerna skall vara fasta. Om hörnflaggstången går av, skall den ersättas med en ny. Om en ny inte finns tillgänglig skall den ersättas med mittplanens flaggstång. Matchen får inte avbrytas för att hörnflaggstången saknas. 6. Domaren skall meddela tävlingsarrangören om alla brister som berör spelplanen, dess utrustning och anordningar. 7. Förbundets match kan spelas i fotbollshall, på konstgräs och i konstbelysning om kriterierna i Bollförbundets årligen publicerade Jalkapallon kilpailutoimintaa koskevat määräykset ja järjestämisohjeet uppfylls. Regel 2 1. Domaren skall före match kontrollera och godkänna matchbollarna. 2. I Tipsligan och i förbundets tävlingar skall användas av förbundet årligen godkända matchbollar. 3. Match får inte flyttas, avbrytas eller avslutas pga. att boll av "rätt storlek" saknas. 4. Boll nr 4 skall ha följande mått vid matchstart; omkrets cm och vikt g. Boll nr 3:s motsvarande mått är; omkrets cm och vikt g. Regel 3 1. En match får börjas om laget har minst sju spelare men förbundet eller distriktet kan besluta om annat minimiantal. 2. Förbundet och/eller distrikten publicerar årligen bestämmelser som berör antalet spelare och ersättare i matcher för ungdomar. 3. Antalet ersättare som får delta i match kan ändras endast med tillstånd av förbundet. 4. Matchprotokollet får innehålla högst 18 spelare. Spelarna i staruppställningen skall skrivas med namn och nummer på de 11 första raderna. Domaren skall då denna tar emot matchprotokollet kontrollera tillsammans med lagets representant att matchprotokollet är korrekt ifyllt. Föreningen ansvarar för att uppgifterna i matchprotokollet är korrekta. 5. Laget kan använda endast de spelare och ersättare som är markerade i det matchprotokoll som inlämnades till domaren före matchen. SUOMEN PALLOLIITTO RY FINLANDS BOLLFÖRBUND RF FOOTBALL ASSOCIATION OF FINLAND Finnair Stadium, Urheilukatu 5, Helsinki, Box 191, FI Helsinki, tel: , fax: ,

2 2 (7) 6. Om antalet spelare av olika orsaker minskar till under sju, har domaren rätt att avbryta matchen om det inte finns en sportslig grund att fortsätta matchen till slut. 7. Om spelare under pågående spel hamnar utanför spelplanen, anses spelaren inte ha lämnat spelplanen utan domarens tillstånd. 8. Spelarna, som när spelet börjar är på spelplanen, kommer dit försenat eller har tillfälligt lämnat spelplanen, hör till spelet. 9. Lagets övriga spelare är ersättare, som hör till laget men inte till spelet. Om en ersättare kommer utan tillstånd av domaren in på spelplanen så skall domaren stoppa spelet. Ersättaren skall varnas. Domaren skall kräva att ersättaren skall avlägsna sig från spelplanen. Laget fortsätter med fullt manskap och bibehåller, enligt reglerna, rätten att byta spelare. Domaren skall göra skriva rapport till tävlingens arrangör. 10. Om utvisad spelare utan tillstånd kommer tillbaka på spelplanen då bollen är i spel skall domaren omedelbart stoppa spelet och kräva att berörda spelare avlägsnar sig från spelplanen. Eftersom denna spelare inte längre kan få personligt straff, skall domaren skriva i sin rapport att denna spelare har tidigare spelat i matchen. Spelet fortsätter med domarboll från den plats där bollen var när domaren stoppade spelet. 11. Byte av spelare skall meddelas domaren, assisterande domaren eller fjärdedomaren vid spelavbrottet som är före det avbrott när bytet skall ske. Ersättaren skall vara i närheten av sidolinjen vid mittlinjen klar att komma med i spelet genast när tillstånd ges. Båda lagen skall göra sina spelarbyten från samma sida av planen. 12. I Tipsligans, Ettans, Tvåans, Damernas Ligans, Ettans och Tvåans matcher samt i Finlands Cups matcher från och med då Ettans lag kommer med skall nummertavlor användas i samband med spelarbyten. Även byten som gjorts i pausen skall informeras med bytestavlor före andra halvlek, förlängning eller dess andra halvlek börjat. 13. Fjärdedomaren, eller assisterande domaren övervakar spelarbyten enligt de instruktioner som givits av domaren. Domaren kan ge tillstånd att återuppta spelet först när denna regels bestämmelser har uppfyllts och assisterande domaren har förflyttat sig till den plats som situationen kräver. 14. Ersättarnas och lagfunktionärernas område med sittplatser (stolar, bänkar och möjligt skyddstak) skall placeras vid mittlinjen minst 6 m från sidolinjen. 15. Förbundet eller distriktet meddelar i samband med matchbestämmelserna, avvikande från spelreglerna, antalet ersättare och antalet byten samt minimiantalet spelare man skall ha för att få börja matchen i de olika tävlingarna. 16. Domaren skall kontrollera före andra halvlek börjar om möjliga spelarbyten som gjorts i halvtid. Om domaren inte har kontrollerat detta kan domaren inte varna ersättaren för regelbrottet. Regel 4 1. I diskutabla fall avgör domaren, när speldräkternas färger skiljer sig klart från varandra. 2. Domaren skall I Tipsligans, Ettans, Tvåans, Damernas Ligans, Ettans och Tvåans matcher samt i Finlands Cups match från och med då Ettans lag kommer med kontrollera spelarnas utrustning. I övriga matcher kontrollerar domaren spelarnas utrustning om denna anser det finn fog för detta. 3. Godkända benskydd är de benskydd som finns i allmän försäljning. 4. Spelare får använda glasögon på eget ansvar. 5. Målvakten får inte använda klister eller annat motsvarande medel på sina händer eller handskar. 6. Lagets kapten skall bära på vänster överarm en klart skiljbar armbindel. 7. Värmebyxornas byxben får inte gå över knäet. 8. Stöd, bandage, tejpningar som stöder vristen skall placeras helt så att de täcks av strumporna som hör till speldräkten.

3 3 (7) Regel 5 1. Domarna skall uppträda i idrottsklädsel. 2. Domaren skall fullfölja matchen så länge som denne har handlingsförmåga. Om domaren inte kan fullfölja matchen skall fjärdedomaren eller den mest meriterade assisterande domaren fortsätta att leda matchen. 3. Om spelare gör sig skyldig till två på varandra följande regelbrott, skall domen ges efter första regelbrottet. Domaren har rätt om så krävs att ge spelaren varning eller t.o.m. utvisning för det andra regelbrottet. Spelet skall dock fortsätta så som reglerna bestämmer för det första regelbrottet. 4. Om domaren tillämpar fördel när regelbrottet begicks och låter spelet fortsätta skall domaren med ord och gester uppmana spelarna att fortsätta spelet. Spelaren som begick regelbrottet skall vid behov anmärkas för regelbrottet. 5. Domaren skall anteckna de viktigaste sakerna som tillhör spelet, såsom vilket lag som gjort avspark, godkända mål, målskyttar, spelarbyten, varningar, utvisningar osv. 6. Domaren skall skicka rapport till tävlingens arrangör före kl följande vardag efter match. Såväl domare som assisterande domare skriver egna rapporter när domaren utvisar en spelare pga. assisterande domarens berättelser. Rapporten skrivs alltid i jagform. 7. Tävlingens arrangör kan bestraffa domare som försummar dessa reglers bestämda anmälningsskyldighet. 8. Domarens befogenheter sträcker sig från då denne kommer till matchplatsen och tills han har lämnat denna. Bestraffningsrätten börjar gälla från det då domaren kommer in på spelplanen och slutar efter matchen då domaren avlägsnar sig från spelplanen. Regelbrott som görs före eller efter att bestraffningsrätten gäller skall domaren skriftligen rapportera om till tävlingens arrangör. 9. I samband vid skador framför mål(inget regelbrott) skall domaren vänta på omedelbara skott och möjligt mål skall godkännas. Målvakt som blir liggande skall alltid anses vara allvarligt skadad. Om målvakten har simulerat (filmat) skadad, skall denna utvisas. 10. Om en spelare skadas så allvarligt att han behöver behandling skall domaren under spelavbrottet ge ett inbjudande tecken till spelarens lagledning (högst två) så att de kan bekräfta skadegraden och hjälpa spelaren att komma av planen. Domaren skall samtidigt kalla in en bår på planen. Fjärdedomaren skall hjälpa domaren enligt dennes instruktioner. 11. Vård av spelare på spelplanen då spelet är igång är förbjudet utan tillstånd av domaren. Detta gäller även om spelaren har ett ben på planen och ett utanför. Vid regelbrott mot denna bestämmelse skall domaren varna den vårdade spelaren och döma indirekt frispark till motståndarlaget från det ställe var regelbrottet skedde. 12. Spelare som tillfälligt lämnar spelplanen skall ha domarens tillstånd att återinträda på spelplanen. Spelavbrott behövs inte i denna situation för att återinträde på spelplanen. Domaren får inte tillåta återinträde för en spelare i en sådan situation så att spelaren eller dennes lag får en taktisk fördel av detta. 13. Om en läkare nekar skadad spelare att fortsätta matchen skall domaren övervaka att förbudet uppfylls. 14. Domaren kan neka skadad spelare att delta i spelet om skadan är enligt domaren allvarlig. 15. Dryckesbehållare får vara utanför sidolinjen vid mittlinjen. Det är förbjudet att kasta flaskor eller andra behållare in på spelplanen. 16. Domaren lyder i all domarverksamhet under olika tävlingars tävlings- och straffbestämmelser. 17. På domarens speldräkt skall det på bröstet finnas ett domarmärke från FIFA eller FBF. Assisterande domaren skall ha ett motsvarande märke för assisterande domare. Regel 6 1. Assisterande domaren skall fara in på spelplanen, om domarens säkerhet är i fara.

4 4 (7) 2. Assisterande domaren skall hjälpa domaren att lösa gruppbråk. 3. Instruktioner för domarnas samarbete på finns på sidan 93 i finskspråkiga regelboken. Regel 7 1. Matchtiden räknas från den korrekt utförda avsparken. 2. Domaren behöver inte meddela längden på tilläggstiden. Vid instruktionerna till assisterande domarna stäms av hur speltiden kontrolleras. 3. Om ett godkänt mål görs omedelbart före en halvleks slut skall avspark göras, även om tiden är slut då avsparken skall läggas. 4. Om domaren av misstag låtit en halvlek pågå för länge, kan han inte ändra något domslut som tagits under denna tid om matchen har återstartats. 5. Om domaren av misstag blåser av en halvlek för tidigt och blir överbevisad om detta skall återstående speltid spelas. 6. Matcharrangören skall se till att andra halvlek kan börja på utsatt tid. Överträdelse mot detta skall domaren nämna i matchprotokollet eller i rapporten. 7. Om matchen fortsätter med förlängning skall ny slantsingling göras före pausen. Efter pausen fortsätter matchen normalt med två 15 min långa halvlekar. Mellan ordinarie speltid och förlängningen skall hållas enligt reglerna en paus (5 min). Mellan förlängningens halvlekar hålls ingen paus. 8. Förbundet och distrikten meddelar i samband med matchbestämmelserna de olika tävlingarnas matchers speltider samt eventuella förlängningars speltid. Regel 8 1. Spelet återupptas med domarboll utan signal av domaren. 2. Vid domarboll skall domaren släppa bollen i marken från höfthöjd. 3. Domaren skall utföra slantsingling på nytt efter ordinarie speltid före förlängningens början. Det lag som vinner slantsinglingen får välja sida på vilken laget börjar förlängningens första halvlek. Motståndarlaget lägger avsparken som startar förlängningens första halvlek. Regel Domaren skall före godkännandet av målet försäkra sig att målet är gjort som reglerna föreskriver. Se samarbete mellan domarna på sidan 93 i finskspråkiga regelboken. 2. Mål som görs i eget mål räknas till motståndarna. Regel Spelare som befinner sig i linje med eller bakom bollen när den spelas är inte i offside. 2. Mittlinjen tillhör den planhalva var bollen spelas. Definitionen närmare motståndarnas kortlinje som används i samband med offsidetolkning är även ikraft i detta sammanhang.

5 5 (7) 3. Spelare får inte med avsikt placera sig i motståndarnas mål för att upphäva offsiden. 4. Försvarande lagets spelare kan inte ställa motståndarnas spelare i offside genom att lämna spelplanen. 5. Om assisterande domaren tolkade det så att spelaren som startade i offsideposition har möjlighet att göra en fysisk kontakt med motspelare (t.ex. krocka med spelare eller målvakt) eller bli tacklad av försvarare skall offsideflaggningen göras utan dröjsmål. Regel Då spelare spelar bollen med handen, är handlingen avsiktlig och dömbar. Då bollen spelas på handen, har inget avsiktligt fel begåtts. Så kallade reflexiva hands är avsiktliga och således bestraffningsbara. 2. Varning för hands skall utdelas, om spelaren upprepat och avsiktligt spelar bollen med handen, eller om spelaren vinner taktisk fördel genom att spela bollen med handen. 3. Om spelarna då bollen närmar sig lutar sig mot varandra med axel mot axel och båda spelarnas avsikt är att spela bollen skall inte domaren stoppa spelet fast bollen inte ännu är inom räckhåll för spelarna. 4. Målvakten har fångat bollen då han håller bollen i händerna. 5. Målvakten anses inte ha fångat bollen när han slår bollen med öppen hand eller med knytnäven. 6. När målvakten fäller fångad boll ner på marken kan målvakten fortsätta spela bollen endast med fötterna. 7. Då domaren varnar spelare skall domaren vid behov leda spelaren skilt från övriga spelare. Domaren skall visa spelaren gult kort och meddela orsaken för varningen. Varningen skall utdelas under spelavbrott. 8. Gult eller rött kort visas inte till spelare som ligger på marken eller på båren. Kortet visas till spelaren efter att denna har rest sig upp, eller om berörda spelare bärs bort från planen så meddelas lagets kapten om kortet och därefter lyfts kortet upp synligt. Spelaren som erhållit personliga straffet markeras med den fria handen. 9. Domaren skall varna, eller utvisa, spelare som verbalt eller med gester kritiserar assisterande domarens beslut. 10. Om medspelarna uppträder osportsligt mot varandra på planen, skall domaren varna spelarna, eller utvisa dem från spelplanen, och fortsätta spelet med indirekt frispark för motståndarlaget från den plats var förseelsen begicks. 11. En utvisning gäller hela resterande speltiden och även ev. förlängning och straffsparkstävling. 12. Om utvisad spelare inte avlägsnar sig från planen kan domaren uppmana lagets kapten att se till att den utvisade lämnar spelplanen. Om utvisad spelare inte avlägsnar sig efter detta har domaren rätt att avbryta matchen. 13. Spelare som utvisats får inte stanna på eller komma tillbaka till tekniska området eller närheten av detta. Om utvisad spelare fortsätter att störa spelet från läktaren, skall domaren ge order till ordningsvakterna att avlägsna spelaren bort frånspelområdet. Domaren skall i händelser som nämns i punkterna 12 och 13 skicka en rapport till tävlingens arrangör. 14. Om spelare som skall få varningen avlägsnar sig från planen så att domaren inte kan ge spelaren varningen, skall domaren meddela lagets kapten om varningen. 15. Koderna för personliga bestraffningar Dessa koder skall användas då matchprotokoll ifyll i Förbundets tävlingar Varningskoder A= osportsligt uppträdande (lindrig förseelse, farligt spel, eller fasthållning) B= att kritisera domarna verbalt eller med gester (kritik eller protest mot domslut) C= fortsatt regelstridigt spel D= fördröjande av spelet E= brott mot i regel bestämda avstånd hörna och frispark / 9,15m och inkast / 2m F= beträda spelplanen utan domarens tillstånd G= att avlägsna sig från spelplanen utan domarens tillstånd Koderna för utvisning H= brutalt spel (oacceptabelt eller orimligt bruk av kraft) I= våldsamt uppträdande (såsom hänsynslöst och våldsamt uppträdande) J= spotta på motståndare eller på någon annan K= hindra motståndarnas mål eller uppenbar målchans genom att avsiktligt spela bollen med handen L= hindra motståndare som rör sig mot målet och som har en uppenbar målchans på ett sådant sätt att frispark eller straff utdöms M= skamlöst, sårande eller förolämpande språkbruk eller/och gester N= andra varningen i samma match

6 6 (7) Regel Domaren skall se till att frisparken läggs så snabbt som möjligt. Man behöver inte vänta på att det lag som gjort regelbrottet skall ställa upp sig i försvar. 2. Om frisparken blir fördröjd pga. att motståndarspelare eller motståndarlagets mur placerar sig för nära bollen skall domaren på eget initiativ flytta spelaren eller muren till rätt avstånd från bollen. Regel Om en utespelare byts till målvakt för straffen skall även motsvarande speltröja bytas. 2. När en straffspark läggs på tilläggstid skall domaren meddela om detta till båda lagens kaptener. 3. Straffsparkssituation på tilläggstid slutar då bollen klart studsar tillbaka på planen från målvakten eller målramen, eller om det blir mål, eller om bollen far förbi målet. Mål skall godkännas på tilläggstid lagd straff, om bollen far i mål efter studs från målramen via målvakt som står på mållinjen eller i närheten av denna. Mål får inte godkännas om bollen i denna situation far i mål efter åtgärd av målvakten. Som målvaktens åtgärd räknas när han spelar (styr, slår, kastar, boxar, sparkar) bollen som klart studsar ut på planen från målramen in i eget mål. 4. Straffsparken skall vara enhetlig. Om straffläggaren gör en tillfällig rytmändring i ansatsen räknas det som en fint, vilket är enligt reglerna godkänt. 5. Om straffsparksläggaren, efter det att domaren gett tillstånd att lägga straffen, kommer till bollen utan att lägga straffen, vänder eller flyttar bollen för hand eller med foten skall domaren stoppa spelet, varna straffläggaren för osportsligt uppträdande och döma indirekt frispark till motståndarlaget. 6. Om straffläggaren blir störd av orsaker som inte beror på denne (tex. blåsten flyttar på bollen) skall domaren stoppa spelet och ge nytt tillstånd att lägga straffen. 7. Om en medspelare till den som är identifierad som straffläggare lägger straffen efter domarens signal skall domaren fortsätta spelet med: A) om bollen går i mål skall straffsparken läggas om B) om bollen inte går i mål skall domaren stoppa spelet och återuppta det med en indirekt frispark till det försvarande laget från den plats var förseelsen begicks (från den plats var spelaren kom närmare än 9,15 m från bollen). Spelaren som begick regelbrottet varnas för osportsligt uppträdande. 8. Om bollen punkteras, vid straffspark, då den träffar målramen skall domaren godkänna målet om bollen går direkt i mål efter att ha träffat målramen. Om bollen studsar tillbaka på planen skall domaren stoppa spelet och fortsätta med domarboll efter att ha fått en ny boll (se Regel 8 Spelets start och återupptagande). Om senare beskrivna situation sker på tilläggstid som är given för straffsparken, slutar matchen. 9. Om domaren beslutar att straffen skall läggas om, eftersom målvakten rört sig framåt för tidigt från mållinjen, kan straffläggare bytas. 10. Om en målvakt utvisas under s.k. straffsparkstävling kan inte denna ersättas med namngiven ersättare. 11. Vi en s.k. straffsparkstävling som börjats med fullt manskap, utvisar domaren en spelare. Laget som inte är fulltaligt fortsätter, om detta fordras, efter den tionde spelaren med en spelare som redan lagt en straff. Regel Inkast får inte utföras bakom eller från ett hinder. 2. Inkast får inte utföras knästående.

7 7 (7) 3. Inkastet skall göras om ifall bollen inte kommer direkt i luften in på spelplanen. 4. Om bollen efter ett korrekt utfört inkast far direkt över motståndarnas planhalvas mål- eller kortlinje, tilldöms motståndarna målspark. 5. Om bollen efter ett korrekt utfört inkast far direkt över det egna lagets planhalvas mål- eller kortlinje, tilldöms motståndarna hörnspark. 6. Om bollen efter ett korrekt utfört inkast far direkt över sidolinjen, tilldöms motståndarna inkast. 7. Om inkastet utförs enligt domaren så att skaderisk finns eller med oacceptabel kraft (farligt eller våldsamt) mot spelare (med- eller motspelare) skall domaren bestraffa den spelare som begick regelbrottet med personlig bestraffning (varning eller utvisning) samt döma: a) direkt frispark från stället var bollen träffade eller från den plats var bollen kunde ha träffat motspelaren b) indirekt frispark från stället var bollen träffade eller från den plats var bollen kunde ha träffat medspelaren Regel 16 Regel 16 förutsätter att motspelarna måste stanna utanför straffområdet tills bollen kommit i spel utanför straffområdet. I annat fall skall insparken göras om. Om en motspelare till det lag som lägger insparken inträder för tidigt i straffområdet kan domaren låta spelet fortsätta om motspelaren inte inverkar på spelet.

2 Bollen får inte studsa mindre än 50 cm och inte mer än 65 cm vid första studsen när den släpps från en höjd av 2 m.

2 Bollen får inte studsa mindre än 50 cm och inte mer än 65 cm vid första studsen när den släpps från en höjd av 2 m. REGEL 2 BOLLEN 17 1 Filtboll är inte tillåten i internationella matcher. 2 Bollen får inte studsa mindre än 50 cm och inte mer än 65 cm vid första studsen när den släpps från en höjd av 2 m. I tävlingsmatcher

Läs mer

Hemfrågor FACIT

Hemfrågor FACIT ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND Domarkommittén Hemfrågor 2012 - FACIT KOLUMN 1 - Ange om du eventuellt tycker att det ska vara varning eller utvisning KOLUMN 2 - Om du tycker att domaren ska stoppa spelet,

Läs mer

Undantag i LB07 FUTSAL CUP se sista sidan I övrigt gäller Skånes FFs tävlingsregler!

Undantag i LB07 FUTSAL CUP se sista sidan I övrigt gäller Skånes FFs tävlingsregler! FUTSAL - Spelregler Undantag i LB07 FUTSAL CUP se sista sidan I övrigt gäller Skånes FFs tävlingsregler! REGEL 1 - SPELPLANEN Tejpa spelplanen vid behov! REGEL 1 - SPELPLANEN Handbollsmål (2x3m) REGEL

Läs mer

Antal spelare På plan 11 st varav en målvakt. En match kan inte börja om något av lagen är färre än 7 spelare

Antal spelare På plan 11 st varav en målvakt. En match kan inte börja om något av lagen är färre än 7 spelare Antal spelare På plan 11 st varav en målvakt. En match kan inte börja om något av lagen är färre än 7 spelare Byte av spelare får ske under spelets gång, s.k. flygande byte. Spelarbyte ska ske vid mittlinjen

Läs mer

SPELREGLER FÖR 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL

SPELREGLER FÖR 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL SPELREGLER FÖR 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL inom Stockholms fotbollsdistrikt 2014 1 Förord Hej! Detta är en förenklad version av de officiella reglerna, som vi har bearbetat speciellt för dig som nybörjardomare.

Läs mer

Instruktioner för Futsaldomare säsongen 2007/2008

Instruktioner för Futsaldomare säsongen 2007/2008 2007-10-17 Till Distriktsförbundens domarinstruktörer för Futsal. SVENSKA FOTBOLL FÖRBUNDET BOX 1216 SE-171 23 SOLNA SWEDEN Instruktioner för Futsaldomare säsongen 2007/2008 RÅSUNDA STADION INGÅNG 104

Läs mer

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND 1 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND From inomhussäsongen 2014/2015 endast Futsal för 5-mannafotboll inomhus! TÄVLINGSKLASSER: Malmö FF inbjuder till Skånecupen i följande

Läs mer

Spelregler för fotboll

Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2010 Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB www.svenskfotboll.se/forlaget E-post: distribution@holmbergs.com Telefon: 040-660 66 50 Fax: 040-660 66 70 Adress till förlaget: Svenska

Läs mer

Instruktioner för Futsal säsongen 2011/2012

Instruktioner för Futsal säsongen 2011/2012 2011-10-02 Till följande inom Svensk Fotboll Distriktsförbundens domarinstruktörer i Futsal Distrikten för kännedom Förbundsdomare i Futsal SVENSKA FOTBOLL FÖRBUNDET BOX 1216 SE-171 23 SOLNA SWEDEN Instruktioner

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Medelpads Fotbollförbund 2006-06-01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Medelpads Fotbollförbund 2006-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Spelplanen 5 - manna 2 Spelplan 7-manna och regler 3 Spelplan 11-manna och regler 4 Bollen / Speltiden 5 Spelaren antal - utrustning 6 Domaren 7 Otillåtet spel / olämpligt uppträdande

Läs mer

Spelpregler 7-manna Fotboll

Spelpregler 7-manna Fotboll Spelpregler 7-manna Fotboll Gäller från och med 2017 04 27 Korpen Nyköping och Oxelösund Välkommen till Korpen! Korpen är en del av idrottsrörelsen och vänder sig till alla människor som vill aktivera

Läs mer

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2013 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs i receptionen på Korpen Collegium. Anmälan är fullständig först när anmälningsavgiften är betald hos. (För receptionens öppettider

Läs mer

5-mannafotboll. Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland.

5-mannafotboll. Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland. 5-mannafotboll Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland. 5-manna skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket bollkontakt. Detta skall genomsyra

Läs mer

5-mannafotboll utomhus

5-mannafotboll utomhus REGLER 5-mannafotboll utomhus Anpassade regler för 5-mannafotboll utomhus i Värmland. 5-mannafotboll 8-9 år 2013-02-22 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

Futsal Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Futsal Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping Futsal 2015-2016 Tävlingsbestämmelser Regler Tävlingsbestämmelser Speltid 2x16 minuter, med paus på 3 minuter. Skulle ett lag vara försenat ska domaren förkorta speltiden. Efter 10 minuter har domaren

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING REGELFRÅGOR. 125 stycken Med rätt svar

SAMMANSTÄLLNING REGELFRÅGOR. 125 stycken Med rätt svar SAMMANSTÄLLNING AV REGELFRÅGOR 125 stycken Med rätt svar Sammanställt av: Fredrik Klyver Mattias Jakobsson En försvarsspelare som varit skadad och behandlats bakom det egna målet inträder i spelet utan

Läs mer

Spelregler för fotboll

Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2016 Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB fotbollforlaget.se E-post: distribution@holmbergs.com Telefon: 040-660 66 50 Fax: 040-660 66 70 Adress till förlaget: Svenska FotbollFörlaget

Läs mer

SPELREGLER FÖR 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL

SPELREGLER FÖR 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL SPELREGLER FÖR 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL inom Stockholms fotbollsdistrikt 2009 1 Förord Hej! Detta är en förenklad version av de officiella reglerna, som vi har bearbetat speciellt för dig som nybörjardomare.

Läs mer

Futsal (generella regler i korthet) 2014/2015

Futsal (generella regler i korthet) 2014/2015 Spelplanen Som spelplan gäller handbollens begränsningslinjer och mål. Straffpunkten är 6 m från mållinjen. (På handbollens heldragna linje). Yttre straffpunkten är 10 m från mållinjen. (1m utanför handbollens

Läs mer

Spelregler för fotboll

Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2007 Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB www.svenskfotboll.se/forlaget E-post: distribution@holmbergs.com Telefon: 040-660 66 50 Fax: 040-660 66 70 Adress till förlaget: Svenska

Läs mer

Klubbdomarutbildning 5- och 7-mannadomare. Erik Johansson

Klubbdomarutbildning 5- och 7-mannadomare. Erik Johansson Klubbdomarutbildning 5- och 7-mannadomare Erik Johansson Ordforande@luleadk.se 070-657 37 00 Förberedelser innan match - hemma: Planera om/när du kan ta matcher undvik att lova något du inte kan hålla

Läs mer

SPELREGLER FÖR BEACH SOCCER

SPELREGLER FÖR BEACH SOCCER Beach SOCCER SPELREGLER SPELREGLER FÖR BEACH SOCCER FÖRKLARINGAR TILL SPELREGLERNA FÖR BEACH SOCCER Undantag från Spelreglerna för Beach Soccer Om det nationella förbundet godkänner det och Spelreglerna

Läs mer

Medelpads Fotbollförbund

Medelpads Fotbollförbund 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Spelplanen 5 - manna 2 Spelplan 7-manna och regler 3 Spelplan 11-manna och regler, 9-manna 4 Bollen / Speltiden 5 Spelaren antal - utrustning 6 Domaren 7 Otillåtet spel / olämpligt

Läs mer

Regler Kristianstad Fotbollsallians

Regler Kristianstad Fotbollsallians Turneringen spelas i enlighet med Svenska FF:s tävlings- och representationsbestämmelser (TB/RB), Skånes FF:s tävlingsbestämmelser (TB) samt Spelregler för Futsal. TÄVLINGSKLASSER: Turneringen inbjuder

Läs mer

Spelregler för fotboll

Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2004 Spelregler för fotboll 2004 Spelregler för fotboll 2004 ISBN 91-88474-10-0 2002 Svenska Fotbollförlaget AB Box 1216, 171 23 Solna, tel: 08-735 09 00, fax: 08-735 43 35 e-post:

Läs mer

Handboll i korthet. Ver Staffanstorps HK

Handboll i korthet. Ver Staffanstorps HK Handboll i korthet Detta informationsblad har tagits fram för att öka förståelsen för domarnas arbete, samt förbättra den allmänna kunskapsnivån när det gäller de grundläggande reglerna hos föräldrar och

Läs mer

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sportlovscupen Eslöv FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sportlovscupen Eslöv FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND 1 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sportlovscupen Eslöv FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND From inomhussäsongen 2014/2015 endast Futsal för 5-mannafotboll inomhus! Röd text med gul överstrykning redovisar nyheter

Läs mer

Spelregler för fotboll

Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2013 Spelregler för fotboll 2013 Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB www.fotbollforlaget.se E-post: distribution@holmbergs.com Telefon: 040-660 66 50 Fax: 040-660 66 70 Adress

Läs mer

Spelregler för Futsal

Spelregler för Futsal Spelregler för Futsal 1 Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB Telefon: 040-660 66 69 Fax: 040-660 66 70 svenskfotboll.se/forlaget E-post: distribution@holmbergs.com Adress till förlaget: Svenska FotbollFörlaget

Läs mer

ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND FUTSAL FRÅGOR OCH SVAR 2008/2009 1. Får målvakten kasta bollen över halva planen? Målvakten får alltid kasta bollen över halva planen. 2. Om målvakten byts ut, mot en utespelare får den inbytte spelaren

Läs mer

Spelr egler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll

Spelr egler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll 2015 Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB fotbollforlaget.se E-post: distribution@holmbergs.com Telefon: 040-660 66 50 Fax: 040-660 66 70 Adress

Läs mer

Spelregler för fotboll

Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2003 Spelregler för fotboll 2003 Spelregler för fotboll 2003 ISBN 91-88474-11-9 2002 Svenska Fotbollförlaget AB Box 1216, 171 23 Solna, tel: 08-735 09 00, fax: 08-735 43 35 e-post:

Läs mer

ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND FUTSAL FRÅGOR OCH SVAR 2005 1. Får målvakten kasta bollen över halva planen? Svar: Ja. Målvakten får alltid kasta bollen över halva planen. 2. Om målvakten byts ut, mot en utespelare får den inbytte spelaren

Läs mer

SPELREGLER 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL FÖR. inom Stockholms fotbollsdistrikt

SPELREGLER 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL FÖR. inom Stockholms fotbollsdistrikt SPELREGLER FÖR 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL inom Stockholms fotbollsdistrikt 2005 1 Förord Hej! Detta är en förenklad version av de officiella reglerna, som vi har bearbetat speciellt för dig som nybörjardomare.

Läs mer

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - KAMRATCUPEN FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - KAMRATCUPEN FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND 1 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - KAMRATCUPEN FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND Turneringen spelas i enlighet med Svenska FF:s tävlings- och representationsbestämmelser (TB/RB), Skånes FF:s tävlingsbestämmelser

Läs mer

Tävlingsföreskrifter Stuvsta Indoor Cup 2016/2017

Tävlingsföreskrifter Stuvsta Indoor Cup 2016/2017 Tävlingsföreskrifter Stuvsta Indoor Cup 2016/2017 Klasser I turneringen deltar pojkar och flickor födda 2009-2003. Laguppställning Laguppställning fylls i elektroniskt genom att använda inloggningsuppgifter

Läs mer

Infohäfte till föreningsdomare manna domare

Infohäfte till föreningsdomare manna domare Infohäfte till föreningsdomare 2015 5-7 manna domare Speltider/Bollstorlek: Speltid och Bollstorlek Flickor/Pojkar 10-12 Spelform Ålder Speltid Bollstorlek 7-manna 12 3 x 20 4 7-manna 11 3 x 20 4 7-manna

Läs mer

FUTSAL Spelregler sammandrag

FUTSAL Spelregler sammandrag FUTSAL Spelregler 2004 - sammandrag Detta är ett sammandrag av det 50 sidiga dokumentet Futsal Spelregler 2004 i syfte att plocka fram de viktigaste skillnaderna mellan five-a-side och Futsal. Avsett för

Läs mer

Fotbollsektionen hälsar alla lag välkomna till årets Korpfotboll.

Fotbollsektionen hälsar alla lag välkomna till årets Korpfotboll. FOTBOLL 2016 Fotbollsektionen hälsar alla lag välkomna till årets Korpfotboll. Seriefotbollen består av en herrserie med sju deltagande lag. Serien spelas enkelrondig med slutspel. Startavgiften är 3400:-/lag,

Läs mer

Regler för Korpen Nyköping/Oxelösunds INOMHUSFOTBOLL 5-Manna

Regler för Korpen Nyköping/Oxelösunds INOMHUSFOTBOLL 5-Manna Regler för Korpen Nyköping/Oxelösunds INOMHUSFOTBOLL 5-Manna Gällande från och med 20091001 INLEDNING För att minska risken för skador vill vi uppmana spelare och domare: Att Att Avsätta tid för uppvärmning

Läs mer

Tävlingsföreskrifter för Per i Viken Cup

Tävlingsföreskrifter för Per i Viken Cup Turneringen spelas i enlighet med Svenska FF s tävlingsbestämmelser (TB), Skånes FF s tävlingsbestämmelser (TB) samt Futsal. Som ett komplement till hänvisning av regelverk försöker vi i detta dokument

Läs mer

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET Domarutskottet JB

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET Domarutskottet JB SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET Domarutskottet JB 2007-11-21 Sammanställning av regel- och tolkningsändringar 1994-2007 Nedanstående punkter är förkortade beskrivningar av de ändringar som gjorts under åren 1994

Läs mer

Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m 1 juli 2014

Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m 1 juli 2014 Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m 1 juli 2014 Regeländringar Aktuella tolkningar Regelförtydliganden Regeländring 2014 302.1 Spelarbyten En spelare som blöder får inte delta i spelet förrän blödningen

Läs mer

13 stycken regelfrågor

13 stycken regelfrågor 13 stycken regelfrågor 1. Spelet är irriterat. Lag A skall göra ett inkast mitt framför lag B:s bänk. En ersättare i lag B, som sitter på denna bänk, spottar på den som skall göra inkastet. 2. Målvakten

Läs mer

A) FÖRSVARSSPEL MED DJUP AD följer näst sista försvarare och rör sig på samma sätt som denne. AD skall hela tiden ha blicken inåt planen.

A) FÖRSVARSSPEL MED DJUP AD följer näst sista försvarare och rör sig på samma sätt som denne. AD skall hela tiden ha blicken inåt planen. Förflyttningar A) FÖRSVARSSPEL MED DJUP AD följer näst sista försvarare och rör sig på samma sätt som denne. AD skall hela tiden ha blicken inåt planen. B) ÖVRIGT Sidoförflyttningar längs sidlinjen med

Läs mer

PM 1 Teknisk instruktion för assisterande domare

PM 1 Teknisk instruktion för assisterande domare SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET Domarkommittén 2012-11-27 PM 1 Teknisk instruktion för assisterande domare Förflyttningar A. Försvarsspel med djup AD följer näst siste försvarare och rör sig sidledes eller löpandes

Läs mer

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND 1 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND From inomhussäsongen 2015/2016 endast Futsal för 5- mannafotboll inomhus! TÄVLINGSKLASSER: Malmö FF inbjuder till Skånecupen i följande

Läs mer

Speltiden, slutsignalen och timeout

Speltiden, slutsignalen och timeout Regel 2 Speltiden, slutsignalen och timeout 2:1 Speltiden Den normala speltiden för alla lag med spelare som är 16 år och äldre är två halvlekar på 30 minuter. Halvtidspausen är normalt 10 minuter. Den

Läs mer

Spelregler för 7-mannafotboll

Spelregler för 7-mannafotboll Spelregler för fotboll 2014 Spelregler för 7-mannafotboll 135 SPELREGLER FÖR 7-MANNAFOTBOLL Undantag Distriktsförbunden får införa modifieringar i spelreglerna i sina egna tävlingar om modifieringarna

Läs mer

24-26 jan och 31 jan - 2 feb För pojkar och flickor födda -02 till -06

24-26 jan och 31 jan - 2 feb För pojkar och flickor födda -02 till -06 24-26 jan och 31 jan - 2 feb 2014 För pojkar och flickor födda -02 till -06 FLODA BOIF BJUDER IN TILL ÅRETS UPPLAGA AV FÖRBO CUP 2014 Förbo cup, som tidigare kallades Förortscupen, är en inomhuscup i fotboll

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund INBJUDAN till SM-kvalificering och tillika DM 2016 FUTSAL Flickor och Pojkar 15 och 17 år Tävlingen är öppen för spelare födda 1 januari 1999 (17 år) och födda 1 januari 2001

Läs mer

Föreningsdomarutbildning

Föreningsdomarutbildning 1 Föreningsdomarutbildning 2 Använd gärna mobilen - på rasten! 3 Mål Känna till de olika spelformerna för ungdomsfotboll Lära oss grundläggande Domarteknik Få en förenklad regelkunskap Ha kul! 4 Olika

Läs mer

Grundläggande tävlingsbestämmelser Innebandy RM 2013 i Malmö

Grundläggande tävlingsbestämmelser Innebandy RM 2013 i Malmö Grundläggande tävlingsbestämmelser Innebandy RM 2013 i Malmö Det här är ett urval av de viktigaste reglerna som ni bör känna till när ni kommer till er första match i Innebandy RM 2013. Därför är det viktigt

Läs mer

SNÖBOLLEN CUP. www.snobollencup.se. Tullinge TP Fotboll välkomnar er till STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP 19-21 DEC 2014. Bygg & montage BolageT

SNÖBOLLEN CUP. www.snobollencup.se. Tullinge TP Fotboll välkomnar er till STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP 19-21 DEC 2014. Bygg & montage BolageT Tullinge TP Fotboll välkomnar er till SNÖBOLLEN CUP STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP 19-21 DEC 2014 www.snobollencup.se VÄLKOMMEN TILL SNÖBOLLEN CUP 2014! Nu är det inte långt kvar tills första matchstart i

Läs mer

Spelregler för Futsal 2007/08

Spelregler för Futsal 2007/08 Spelregler för Futsal 2007/08 1 Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB Telefon: 040-660 66 69 Fax: 040-660 66 70 www.svenskfotboll.se/forlaget E-post: distribution@holmbergs.com Adress till förlaget:

Läs mer

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET Domarutskottet JB

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET Domarutskottet JB SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET Domarutskottet JB 2010-11-18 Sammanställning av regel- och tolkningsändringar 1994-2010 Nedanstående punkter är förkortade beskrivningar av de ändringar som gjorts under åren 1994

Läs mer

Viking Cup spelas i Bergtorpshallen vid Bergtorpsskolan i Viggbyholm Fredag - söndag, 7-9 december 2012

Viking Cup spelas i Bergtorpshallen vid Bergtorpsskolan i Viggbyholm Fredag - söndag, 7-9 december 2012 Viking Cup spelas i Bergtorpshallen vid Bergtorpsskolan i Viggbyholm Fredag - söndag, 7-9 december 2012 Fyll i den bifogade listan med spelarnamn och tröjnummer i förväg och lämna till sekretariatet vid

Läs mer

Har matchen spelats utan domare, vänligen inrapportera resultatet till: resultat@korpenstockholm.se alt. 08-725 28 84

Har matchen spelats utan domare, vänligen inrapportera resultatet till: resultat@korpenstockholm.se alt. 08-725 28 84 Regler 2011 Rödmarkerad text = regeländring för i år! Speltid 7-manna: 2x20 minuter utan paus. 11-manna: 2x30 minuter utan paus 2x45 minuter med 5 minuters paus. Är något av lagen försenade ska domaren

Läs mer

Ungdomsdomare sjumannafotboll 2015

Ungdomsdomare sjumannafotboll 2015 Ungdomsdomare sjumannafotboll 2015 Innehåll: Spelplanen Nyheter Spelregler Matchvärdar Diskussionsfrågor Tecken och placeringar praktik Manual för hantering av ledare och publik Nolltolerans Nu räcker

Läs mer

För spelplanen gäller handbollsplanernas mått och begränsningslinjer med tejpade kompletteringar för Futsal.

För spelplanen gäller handbollsplanernas mått och begränsningslinjer med tejpade kompletteringar för Futsal. Tävlingsföreskrifter för Crawford Cup Cupen är sanktionerad av Göteborgs Fotbollförbund Vi tillämpar SvFFs Spelregler för Futsal utgivna 2013 med följande undantag, tillägg och förtydliganden: Regel 1,

Läs mer

Rinkbandy spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets "Stora måttboken").

Rinkbandy spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets Stora måttboken). Regler för Rinkbandy Inledning För att minska risken för skador inom Rinkbandyn vill vi uppmana alla lagledare och spelare att avsätta tillräcklig tid för uppvärmning (10-15 minuter) i form av joggning,

Läs mer

Spelregler för Futsal 2005/06

Spelregler för Futsal 2005/06 Spelregler för Futsal 2005/06 Spelregler för Futsal 2005/06 1 Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB Telefon: 040-660 66 69 Fax: 040-660 66 70 www.svenskfotboll.se/forlaget E-post: distribution@holmbergs.com

Läs mer

PM 1 Teknisk instruktion för assisterande domare

PM 1 Teknisk instruktion för assisterande domare PM 1 Teknisk instruktion för assisterande domare Förflyttningar A) FÖRSVARSSPEL MED DJUP AD följer näst sista försvarare och rör sig på samma sätt som denne. AD skall hela tiden ha blicken inåt planen.

Läs mer

Spelplanen. Spelregler

Spelplanen. Spelregler Ungdomsdomare sjumannafotboll 2016 Innehåll: Spelplanen Spelregler Rekommendationer 5-manna fotboll Speltider Påminnelser inför 2016 Matchvärdar Spelarförteckning Praktiska moment Frågor att diskutera

Läs mer

PM 1 Teknisk instruktion för assisterande domare

PM 1 Teknisk instruktion för assisterande domare PM 1 Teknisk instruktion för assisterande domare Förflyttningar A) FÖRSVARSSPEL MED DJUP AD följer näst sista försvarare och rör sig på samma sätt som denne. AD skall hela tiden ha blicken inåt planen.

Läs mer

1 Spelplanen Korphockey spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets "Stora måttboken").

1 Spelplanen Korphockey spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets Stora måttboken). Rinkbandy Regler Inledning För att minska risken för skador inom RINKBANDYN vill vi uppmana alla lagledare och spelare att avsätta tillräcklig tid för uppvärmning och stretchövningar etc. före match. Ordentligt

Läs mer

UEFA:s riktlinjer med SvFF tolkning 2013/2014

UEFA:s riktlinjer med SvFF tolkning 2013/2014 2013-10-10, Fredric Nilholt, Riksinstruktör Futsaldomare UEFA:s riktlinjer med SvFF tolkning 2013/2014 1. Domarens främsta uppgift är att främja flyt i spelet. SVENSKA FOTBOLL FÖRBUNDET BOX 1216 SE-171

Läs mer

NÄSET CUP 2015 Välkommen till Näset Cup maj

NÄSET CUP 2015 Välkommen till Näset Cup maj NÄSET CUP 2015 Välkommen till Näset Cup 16-17 maj Vi hälsar Dig och ditt lag välkommen till Näset Cup 2015. Här finner Du all information om cupen. (spelschemat sänds i separat dokument). Samtliga matcher

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 13 september 2013

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 13 september 2013 Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 13 september 2013 Svenska Innebandyförbundet, Referensgruppen för regler och tolkningsrätt. 401 Spelarnas

Läs mer

Tullinge TP Fotboll välkomnar er till SNÖBOLLEN CUP STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP DEC Riksten

Tullinge TP Fotboll välkomnar er till SNÖBOLLEN CUP STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP DEC Riksten Tullinge TP Fotboll välkomnar er till SNÖBOLLEN CUP STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP. 16-18 DEC 2016. www.snobollencup.se VÄLKOMMEN TILL SNÖBOLLEN CUP 2016! Nu är det inte långt kvar tills första matchstart

Läs mer

Välkommen till Gustafs cup Ungdom År Göstahallen Söndag 24/3

Välkommen till Gustafs cup Ungdom År Göstahallen Söndag 24/3 Välkommen till Gustafs cup Ungdom År 2013 Göstahallen Söndag 24/3 SISK:s Inomhusturnering Gustafs Cup år 2013 Söndag 24/3 spelas P-7, P-9, P-10, P-12 och F-8. VAR: I Göstahallen på Öckerö. TÄVLINGSFORM:

Läs mer

Tullinge TP Fotboll välkomnar er till SNÖBOLLEN CUP STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP DEC Riksten

Tullinge TP Fotboll välkomnar er till SNÖBOLLEN CUP STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP DEC Riksten Tullinge TP Fotboll välkomnar er till SNÖBOLLEN CUP STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP. 16-18 DEC 2016. www.snobollencup.se VÄLKOMMEN TILL SNÖBOLLEN CUP 2016! Nu är det inte långt kvar tills första matchstart

Läs mer

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET Domarutskottet JB

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET Domarutskottet JB SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET Domarutskottet JB 2013-11-27 Sammanställning av regel- och tolkningsändringar 1994-2013 Nedanstående punkter är förkortade beskrivningar av de ändringar som gjorts under åren 1994

Läs mer

Tullinge TP Fotboll välkomnar er till SNÖBOLLEN CUP STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP DEC Riksten

Tullinge TP Fotboll välkomnar er till SNÖBOLLEN CUP STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP DEC Riksten Tullinge TP Fotboll välkomnar er till SNÖBOLLEN CUP STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP. 16-18 DEC 2016. www.snobollencup.se VÄLKOMMEN TILL SNÖBOLLEN CUP 2016! Nu är det inte långt kvar tills första matchstart

Läs mer

Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre.

Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre. MINIBASKETREGLER REGEL 1 - MATCHEN 1. Minibasketboll Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre. Vid tävlingsdeltagande avses ålder då tävlingen påbörjas

Läs mer

Futsalkurs Cupspel Välkommen till årets kurs!!!

Futsalkurs Cupspel Välkommen till årets kurs!!! Futsalkurs Cupspel 2016 Välkommen till årets kurs!!! VM-kval, Uddevalla 2016 Agenda Olka Sportresorcup 18.30 Samling, kursstart, genomgång agenda 18.45 Tävlingsföreskrifter Cupspel 19:15 Fika/bensträckare

Läs mer

TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL. 5-MANNAREGLER (Fivé a side)

TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL. 5-MANNAREGLER (Fivé a side) TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL 5-MANNAREGLER (Fivé a side) INOMHUS 2011/2012 ATT TÄNKA PÅ Här följer de regler och tävlingsbestämmelser för 5-manna (Fivé a side) inomhus som gäller för inomhustävlingar som

Läs mer

FÖRESKRIFTER OCH KORTFATTAD REGELINFORMATION FÖR BRÅHÖGSCUPEN 2016

FÖRESKRIFTER OCH KORTFATTAD REGELINFORMATION FÖR BRÅHÖGSCUPEN 2016 FÖRESKRIFTER OCH KORTFATTAD REGELINFORMATION FÖR BRÅHÖGSCUPEN 2016 Speldagar Lör. 2 januari: F06 (8 lag), P05 (10 lag), P03 (10 lag) Sön. 3 januari: P04 (l0 lag), F04 (10 lag), P02 (10 lag) Mån. 4 januari:

Läs mer

Grundregler för handboll

Grundregler för handboll Nu på svenska! Grundregler för handboll Handboll är en lagsport baserad på "fair play". På plan finns två kvinnliga eller manliga lag som spelar mot varandra genom att försöka göra mål på varandra. Det

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets. Regeltolkningar och förtydliganden

Svenska Innebandyförbundets. Regeltolkningar och förtydliganden Svenska Innebandyförbundets Regeltolkningar och förtydliganden Svenska Innebandyförbundet, Referensgruppen för regler och tolkningsrätt Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 19 september 2017 Nya tolkningar

Läs mer

Riktlinjer för svenska domare och assisterande domare

Riktlinjer för svenska domare och assisterande domare 2013-10-27 Riktlinjer för svenska domare och assisterande domare Följande information är avsedd att beskriva hur svenska domare bör arbeta för att få ett så konsekvent arbetssätt som möjligt vad gäller

Läs mer

Tävlingsstyrelse Skånes Fotbollförbund administrerar tävlingen. Skåne FF s TK är tävlingsstyrelse.

Tävlingsstyrelse Skånes Fotbollförbund administrerar tävlingen. Skåne FF s TK är tävlingsstyrelse. FÖRESKRIFTER OCH KORTFATTAD REGELINFORMATION Futsal DM för damer och herrar Futsal DM för flickor/pojkar 17år (-00) respektive 15 år (-02) Tävlingssäsongen 2016-2017 Speldagar Damer och herrar spelas den

Läs mer

Föreskrifter för 7-manna senior 2014

Föreskrifter för 7-manna senior 2014 Föreskrifter för 7-manna senior 2014 VÄRMLANDS FOTBOLLFÖRBUND Spelregler SvFF:s spelregler för 7-mannafotboll gäller. Finns bifogade detta dokument. Speltid 2 x 25 minuter Antal spelare Varje lag får bestå

Läs mer

Infohäfte till föreningsdomare manna domare

Infohäfte till föreningsdomare manna domare Infohäfte till föreningsdomare 2017 5-11 manna domare Speltider/Bollstorlek: Speltid och Bollstorlek Pojkar 13-17 Spelform Ålder Speltid Bollstorlek 11-manna 16-17 2 x 45 5 11-manna 15 2 x 40 5 11-manna

Läs mer

MANUAL FÖR SEKRETARIAT I VATTENPOLO

MANUAL FÖR SEKRETARIAT I VATTENPOLO MANUAL FÖR SEKRETARIAT I VATTENPOLO Manual för sekretariat i vattenpolo Sida 2 av 14 Innehåll 1. Om Manual för sekretariat i vattenpolo... 3 2. Matchsekretariatets uppgifter... 3 2.1 Arrangerande förenings

Läs mer

Poolspel P07 säsongen 2016

Poolspel P07 säsongen 2016 Poolspel P07 säsongen 2016 Lag 5-manna Husqvarna FF x 3 lag JSödra x 3 lag Tenhult x 3 lag Egnahem x 3 lag x 3 lag x 3 lag 7-manna Husqvarna FF x 2 lag JSödra x 2 lag Tenhult x 2 lag Egnahem x 2 lag x

Läs mer

Tullinge TP Fotboll välkomnar er till SNÖBOLLEN CUP STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP DEC Riksten

Tullinge TP Fotboll välkomnar er till SNÖBOLLEN CUP STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP DEC Riksten Tullinge TP Fotboll välkomnar er till SNÖBOLLEN CUP STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP. 16-18 DEC 2016. www.snobollencup.se VÄLKOMMEN TILL SNÖBOLLEN CUP 2016! Nu är det inte långt kvar tills första matchstart

Läs mer

LILLA. Cup-program Lilla Farstacupen 20-21/10 2007

LILLA. Cup-program Lilla Farstacupen 20-21/10 2007 Cup-program Lilla Farstacupen 20-21/10 2007 Vi som står bakom cupen är tränare, lagledare och föräldrar för ett (eller flera) lag med fotbollsspelande småkillar och -tjejer. Vi strävar efter att arrangera

Läs mer

Tullinge TP Fotboll välkomnar er till SNÖBOLLEN CUP STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP DEC Riksten

Tullinge TP Fotboll välkomnar er till SNÖBOLLEN CUP STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP DEC Riksten Tullinge TP Fotboll välkomnar er till SNÖBOLLEN CUP STOCKHOLMS BÄSTA INOMHUSCUP. 16-18 DEC 2016. www.snobollencup.se VÄLKOMMEN TILL SNÖBOLLEN CUP 2016! Nu är det inte långt kvar tills första matchstart

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 1 juli 2014

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 1 juli 2014 Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 1 juli 2014 Svenska Innebandyförbundet, Referensgruppen för regler och tolkningsrätt. 401 Spelarnas klädsel

Läs mer

Spelregler för 7-mannafotboll

Spelregler för 7-mannafotboll Spelregler för fotboll 2014 Spelregler för 7-mannafotboll 135 1. SPELPLANEN Spelplanens mått och markering framgår av planskissen. Spelplanen ska vara rektangulär. Längden bör vara högst 85 och lägst 60

Läs mer

SVENSKA FUTSALLIGAN (SFL)

SVENSKA FUTSALLIGAN (SFL) SVENSKA FUTSALLIGAN (SFL) MANUAL FÖR ARRANGÖR För att underlätta arbetet med arrangemang av Svenska Futsalligan (SFL) har vi sammanställt en manual där vi samlat information till hjälp för arrangören.

Läs mer

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen!

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Regler 2015 Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Rödmarkerad text = nyhet/förtydligande! Speltid 7-fotboll: 2x20 minuter utan

Läs mer

REGLER Mjukhockey Korpen Nyköping och Oxelösund 20090605.

REGLER Mjukhockey Korpen Nyköping och Oxelösund 20090605. REGLER Mjukhockey Korpen Nyköping och Oxelösund 20090605. 1. SPELPLANEN Mjukhockey spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål. 2. UTRUSTNING. 1. Laget - Lagen skall ha en från varandra skiljaktig

Läs mer

CATALOGUE OF QUESTIONS ON THE RULES OF THE GAMES

CATALOGUE OF QUESTIONS ON THE RULES OF THE GAMES RL 2011-07-05 CATALOGUE OF QUESTIONS ON THE RULES OF THE GAMES Note Only those questions are valid with the 2010 rules Edition: 09/08/2010 FRÅGEKATALOG PÅ SPELREGLERNA Baserat på 2010 års utgåva av Regelboken

Läs mer

Lilla regelhandboken för Innebandy

Lilla regelhandboken för Innebandy Lilla regelhandboken för Innebandy Våra rekommendationer: Vi vill att Du som matchledare dömer dina matcher med sunt förnuft. Det är lätt att stirra sig blind på korrekta regeltolkningar. Din viktigaste

Läs mer

Spelregler. för bandy

Spelregler. för bandy Spelregler för bandy Spelregler för bandy 1 Spelregler för bandy, upplaga 9, reviderad av RDK och tryckt aug 2015 Sv. Bandyförbundet, Idrottens hus, 114 73 Stockholm E-post: info@svenskbandy.se www.svenskbandy.se

Läs mer

inbjuder till Sista anmälningsdag - 14 november 2002 Arrangörer är Malmslätts AIK och Östergötlands Fotbollförbund

inbjuder till Sista anmälningsdag - 14 november 2002 Arrangörer är Malmslätts AIK och Östergötlands Fotbollförbund inbjuder till * DM för pojkar födda 1988 (15 år 2003) * DM för pojkar födda 1987 (16 år 2003) * DM för pojkar födda 1986 (17 år 2003) * DM för flickor födda 1988 (14 år 2002) * DM för flickor födda 1986

Läs mer

FRÅGEKATALOG. Baserad på 2010 års utgåva av regelboken. Reviderad:

FRÅGEKATALOG. Baserad på 2010 års utgåva av regelboken. Reviderad: Baserad på 2010 års utgåva av regelboken Reviderad: 2011-08-18 1. Vilka mått ska spelplanen ha enligt regelboken? a) 40 x 20 meter. b) 42 x 20 meter. c) 38 x 18 meter. d) Längd mellan 38 och 42, bredd

Läs mer