En rapport om sparande och riskbenägenhet april Nordnet Bank AB. Arturo Arques

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques"

Transkript

1 En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques

2 Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa sig om att löntagarna besitter de kunskaper som krävs för ett framgångsrikt sparande. Det är som att skicka ut svenska folket på orientering utan varken karta eller kompass. Och just nu, när det blåser orkanvindar på finansmarknaderna och allt är nattsvart, befinner sig svenska folket på nattorientering. Illa, i synnerhet med tanke på att ingen har en fungerande pannlampa. Finansbranschen erbjuder privatpersoner finansiell rådgivning och kapitalförvaltning. Den finansiella rådgivningen har Finansinspektionen kritiserat i en rapport från april Finansinspektionen pekar främst på slarvig behovsanalys, bristande dokumentation och otydlig gränsdragning mellan försäljning och rådgivning. Finansbranschens förmåga att bedriva så kallad aktiv kapitalförvaltning lämnar en hel del att önska. Få förvaltare slår sina jämförelseindex. Hur skall man då som klok och ansvarsfull individ agera? Vårt råd är enkelt. Lär dig de grundläggande kunskaperna i finansiell ekonomi och förvalta pengarna själv eller överlåt kapitalförvaltningen till en förvaltare eller ett pensionsbolag med låga avgifter. Avgifternas betydelse kan inte underskattas. Kostnaden att placera i en svensk indexfond i ett pensionsbolag som inte tar ut någon försäkringsavgift mot att placera motsvarande belopp i en vanlig svensk aktivt förvaltad aktiefond i ett pensionsbolag som tar ut en normal försäkringsavgift är nästan 2 procent per år. I det förstnämnda fallet utgår en förvaltningsavgift på 0,29 procent per år och ingen försäkringsavgift. I det andra fallet utgår en förvaltningsavgift på 1,5 procent per år och en pensionsavgift på 0,65 procent per år. Skillnaden uppgår därmed till 1,86 procent per år. Det kanske inte låter så mycket men innebär att kronor efter 40 år, med en avkastning på 8 procent i snitt per år före avgifter, i det förstnämnda fallet växt till kronor och i det sistnämnda fallet växt till kronor. Det är en skillnad på över 100 procent. Hur många löntagare har råd att tacka nej till en sådan skillnad? 1 Rådgivning, Kunden och Lagen DNR :5

3 Om du vill förvalta ditt sparkapital själv Om du väljer att förvalta pengarna själv bör du lägga fokus på fördelningen mellan aktier och räntebärande. Det avgör till procent din framtida avkastning och risk enligt Brinson, Hood och Beebower. 2 Hur stor del av sitt sparande skall man lägga i aktier? Det vet ingen. Det förutsätter nämligen att man med säkerhet vet hur börsen kommer att utvecklas i förväg och någon sådan kristallkula har ingen. Vårt bästa råd är därför att utgå från sin egen riskbenägenhet. Med din riskbenägenhet som utgångspunkt väljer du sedan en lämplig andel mellan aktier och räntebärande. Hur det går till kan du få hjälp med genom att ta reda på din riskbenägenhet på https://www.nordnet.se/mux/web/fonder/investeringsguiden.html. När det sedan är gjort kan tid läggas på att välja billiga eller i vart fall prisvärda fonder som de senaste 3 till 5 åren presterat en avkastning högre än snittet. Du kommer att bli förvånad över hur många indexfonder som ligger i den gruppen. Idag finns fler fonder än aktier. I Sverige finns det över 5000 fonder med tillstånd att marknadsföras i Sverige. På Nordnet har vi 1000 fonder. Vilken enskild individ har tid, kunskap och intresse att rationellt välja 4-5 fonder ur ett sådant utbud? Få om ens någon. Vill du ha hjälp och vägledning med val av fonder kan du använda vår Investeringsguide på https://www.nordnet.se/mux/web/fonder/investeringsguiden.html. Då får du ta del av flera personers kunskap och erfarenhet med en enda sak för ögonen: så bra avkastning som möjligt för kunden. Förutsättningar för ett framgångsrikt sparande En förutsättning för framgångsrikt sparande är tid, kunskap och intresse något vi vet av erfarenhet många saknar. Med hjälp av grundläggande kunskap i finansiell teori och tillgång till enkla och praktiska verktyg kan i stort sett alla lära sig förvalta sitt eget sparkapital. Förutsättningen är dock att du är beredd att lägga ner 15 minuter av din tid varje månad och helst lär dig de grundläggande kunskaperna i finansiell ekonomi. En bra start är att gå någon grundkurs som erbjuds via Nordnetskolan. Utbildningarna är gratis och finns även via webben. Finns inte tid eller behov av utbildning eller om sparandet är begränsat till fondsparande är det bara att börja direkt genom att gå in på https://www.nordnet.se/mux/web/fonder/investeringsguiden.html och sätta igång Determinants of Portfolio Performance II: An Update, Financial Analyst Journal May/June, s

4 Håll koll på risken Förvaltning av kapital handlar ytterst om två saker: bestämma en lämplig risknivå och sedan anpassa placeringarna därefter. Hur gör man det? Med hjälp av Investeringsguiden kan du snabbt och enkelt ta reda på din riskbenägenhet och anpassa dina fondplaceringar efter en för dig lämplig risknivå. Du kan också välja mellan att sköta allt själv eller överlåta valet av fonder till oss. Vilket val du än gör är det viktigt att du har koll på risken. Ta inte högre risk med ditt sparkapital än vad som motsvarar din riskbenägenhet. Studier av individers riskbenägenhet Vid all finansiell rådgivning måste kundens riskbenägenhet fastställas. Nordnet har med hjälp av sitt vetenskapliga råd 3 utvecklat en unik metod för hur man fastställer en individs riskbenägenhet. Nordnets mätningar visar att män generellt har en högre riskbenägenhet än kvinnor oavsett ålder. Riskbenägenhet, kön och ålder 12,00 10,00 Riskbenägenhet 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 19 år eller yngre 20 till 29 år 30 till 39 år 40 till 49 år 50 till 59 år 60 år eller äldre Män Kvinnor Undersökningen visar också att riskbenägenheten i stort sett är oberoende av ålder, inkomst och förmögenhet. Mycket tyder på att riskbenägenheten är en personlig egenskap med stor individuell variation. Riskbenägenheten varierade mellan knappt 1 och drygt Nordnet har ett vetenskapligt råd med ledande forskare inom beteendevetenskap, matematik, statistik och finansiell ekonomi

5 Riskbenägenhet och Ålder Risk 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 19 år eller yngre 20 till 29 år 30 till 39 år 40 till 49 år 50 till 59 år 60 år eller äldre Ålder Riskbenägenhet Vald risk Riskbenägenhet och Inkomst 14,00 12,00 10,00 Risk 8,00 6,00 4,00 2,00 0, kr kr kr kr kr Över kr Månadsinkomst Riskbenägenhet Vald risk

6 Riskbenägenhet och Förmögenhet 16,00 14,00 12,00 10,00 Risk 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Tkr 500 Tkr 1000 Tkr 5000 Tkr Tkr Tkr Över Tkr Förmögenhet Riskbenägenhet Vald risk Respondenter sorterade efter riskbenägenhet 22,0 20,0 18,0 16,0 Riskbenägenhet 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Antal respondenter Män uttrycker en högre riskbenägenhet än vad objektiva mätningar visar att de har. De anser själva att de har större erfarenhet och högre kunskap om finansiella placeringar än kvinnor.

7 Praktisk erfarenhet och kön 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mycket stor Stor Ganska stor Ganska liten Liten Ingen alls Praktisk erfarenhet Män Kvinnor Teoretisk kunskap och kön 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mycket stor Stor Ganska stor Ganska liten Liten Ingen alls Teoretisk kunskap Män Kvinnor Mäns övertro på sin egen förmåga kanske inte kommer som en överraskning, i vart fall inte för alla kvinnor och beteendevetare, frågan är om denna övertro gagnar männen och om de finansiella rådgivarna tar tillräcklig hänsyn till detta i den finansiella rådgivningen. Nordnets mätningar visar att svenska investerare är mycket riskbenägna. De flesta har målet hög eller relativt hög avkastning och beredda att acceptera stora värdeförändringar.

8 Vilket påstående överensstämmer bäst med din egen uppfattning? Målet är högsta möjliga avkastning därför accepterar jag mycket stora värdeförändringar Målet är hög avkastning därför accepterar jag stora värdeförändringar Målet är relativt hög avkastning därför accepterar jag vissa värdeförändringar Målet är låg risk med begränsade värdeförändringar därför accepterar jag en relativt låg avkastning Målet är en mycket låg risk med små värdeförändringar därför accepterar jag en låg avkastning Målet är ingen risk alls därför accepterar jag en låg avkastning även om avkstningen skulle understiga inflationen 35 procent av alla respondenter har ett avkastningskrav på 7,5 procent och kan acceptera att förlora 30 procent av sparkapitalet ett enskilt år. Vilket av följande alternativ överensstämmer bäst med ditt avkastningskrav och din riskbenägenhet? % i i snitt per år med risken att ett enskilt år förlora 50% av sparkapitalet 7,5% i i snitt per år med risken att ett enskilt år förlora 30% av sparkapitalet 6,5% i i snitt per år med risken att ett enskilt år förlora 20% av sparkapitalet 5% i i snitt per år med risken att ett enskilt år förlora 10% av sparkapitalet 4% i i snitt per år med risken att ett enskilt år förlora 5% av sparkapitalet 2% i i snitt per år med risken att ett enskilt år förlora 0% av sparkapitalet 39 procent säger att de reagerar mycket begränsat vid stora negativa värdeförändringar. Hur reagerar du på stora negativa värdeförändringar på ditt sparkapital? Inte alls. Jag är fullt medveten om att kurser går upp och ner Mycket begränsat. Jag är medveten om att kurser går upp och ner Begränsat eftersom jag inte har en kort investeringshorisont Ganska kraftigt eftersom jag egentligen inte vill förlora pengar på kort sikt heller Kraftigt eftersom jag inte vill förlora pengar på kort sikt Mycket kraftigt eftersom jag inte vill förlora pengar varken på kort eller lång sikt

9 34 procent säger att de skulle utnyttja tillfället att köpa aktier om börsen föll 20 procent på kort sikt. Värdet på ditt sparkapital faller med 20 procent på kort sikt. Efter noggrann analys kommer du fram till att nedgången är omotiverad - vad gör du? Utnyttjar tillfället och köper aktier och eventuellt också optioner Utnyttjar tillfället och börjar öka andelen aktier Ser över portföljen och ser om det finns utrymme att öka andelen aktier Ingenting Avaktar och hoppas på att börsen vänder och mitt sparkapital ökar i värde igen Drar ner risken genom att minska andelen aktier något och köper räntebärande värdeppper Drar ner risken rejält genom att sälja aktier och öka andelen räntebärande värdepapper Det finns dock gränser för den höga riskbenägenheten. En majoritet kan inte tänka sig att låna pengar för köp av aktier. Skulle du kunna tänka dig att låna pengar till köp av aktier? Ja, absolut Ja Kanske Troligtvis inte Nej Absolut inte

10 En majoritet av alla känner sig också rejält obekväma om sparkapitalet faller med 30 procent eller mer. Investeringar kan öka såväl som sjunka i värde. Hur mycket kan ditt sparkapital sjunka i värde innan du känner dig rejält obekväm? % eller mer 40% 30% 20% 10% All värdeminskning får mig att må dåligt Trots detta uttrycker en majoritet att de vill ha sina pengar placerade i en tillgång med hög risk och hög. Antag att ditt sparkapital utgörs av två typer av tillgångar. Den ena tillgången har en låg risk med låg. Vilken fördelning mellan dessa två tillgångar överensstämmer bäst med din egen riskbenägenhet? % i tillgången med hög risk och hög 80% i tillgången med hög risk och hög och 20% i tillgången med låg risk och låg 60% i tillgången med hög risk och hög och 40% i tillgången med låg risk och låg 40% i tillgången med hög risk och hög och 60% i tillgången med låg risk och låg 20% i tillgången med hög risk och hög och 80% i tillgången med låg risk och låg 100% i tillgången med låg risk och låg Vad menas med hög risk? Våra studier visar att en tillgång med en på 9 procent efter ett år och som i värsta kan falla med 40 procent efter ett år är en tillgång med hög risk. Denna risknivå attraherar nästan en fjärdedel av alla kunder.

11 Du erbjuds att investera hela ditt sparkapital i tillgångar som förväntas ge en avkastning på 9% efter 1 år. Det kan dock inte uteslutas att du i värsta fall kan förlora 40% av ditt sparkapital. Vilken risk tycker du att det motsvarar? Mycket hög risk Hög risk Ganska hög risk Ganska låg risk Låg risk Mycket låg risk Hur väl tycker du att fråga 18a motsvarar din egen riskbenägenhet? Ganska bra, men mitt avkastningskrav är lite högre därför är jag beredd att ta högre risk Mycket bra, detta motsvar väl min riskbenägenhet och mitt avkastnigskrav Ganska dåligt, risken är lite för hög Dåligt, risken är för hög Mycket dåligt, det är alldeles för hög risk för mig Är du tokig? Jag vill inte riskera att förlora någonting! Svenskar är i allmänhet mycket riskbenägna. Var går då gränsen för låg risk? Enligt våra studier går denna gräns vid en tillgång med en på 5 procent efter ett år och som i värsta fall kan falla med 10 procent efter ett år. Knappt 20 procent anser att en sådan tillgång motsvarar den egna riskbenägenheten.

12 Du erbjuds att investera hela ditt sparkapital i tillgångar som förväntas ge en avkastning på 5% efter 1 år. Det kan dock inte uteslutas att du i värsta fall kan förlora 10% av ditt sparkapital. Vilken risk tycker du att det motsvarar? Mycket hög risk Hög risk Ganska hög risk Ganska låg risk Låg risk Mycket låg risk Hur väl tycker du att fråga 20a motsvarar din egen riskbenägenhet? Mycket dåligt, jag har ett mycket högre avkastningskrav och är därför beredd att ta en mycket högre risk Dåligt, jag har ett högre avkastningskrav och är därför beredd att ta en högre risk Ganska dåligt, jag har lite högre avkastningskrav och är därför beredd att ta lite högre risk Mycket bra, detta motsvar väl min riskbenägenhet och mitt avkastnigskrav Ganska bra, men det är lite för hög risk för mig Dåligt, jag vill inte riskera att förlora någonting Undersökningen har givit oss ny och mycket intressant kunskap. Riskbenägenheten varierar inte bara från person till person utan också över tiden. Riskbenägenheten är också könsrelaterad. Preliminära data visar också geografiska skillnader. I höst kommer vi att redovisa motsvarande undersökning ur ett nordiskt perspektiv. Vill du veta mer om individers riskbenägenhet eller testa din egen riskbenägenhet kan du gå in på https://www.nordnet.se/mux/web/fonder/investeringsguiden.html eller kontakta oss på telefon

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008

Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008 Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008 Harald Mårtensson Gunnar Wetterberg Omslag: Michael Jäderlind är personalvetare och utbildad vid Stockholms universitet. Han har tidigare varit anställd

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi.

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. 65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. Samtidigt är de närmaste 20-30 åren väl utstakade. De som fyllt 65 år vet ofta vilka inkomster

Läs mer

Bo & Låna 2015. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2015. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2015 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2015 1 ANALYS & PROGNOS 11 JUNI 2015 Bo & Låna Bra service lika viktigt som bra boräntor Amorteringskulturen har

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Lita inte på. aktieråd. journalisternas och börsanalytikernas

Lita inte på. aktieråd. journalisternas och börsanalytikernas Lita inte på journalisternas och börsanalytikernas aktieråd A V E R I K R L I D É N 48 Nedgången på Stockholms Fondbörs från och med mars 2000 till slutet av 2002 medförde en kapitalförlust för hushållens

Läs mer

HUR SPARA OCH PLACERA TRYGGT, ENKELT OCH EFFEKTIVT?

HUR SPARA OCH PLACERA TRYGGT, ENKELT OCH EFFEKTIVT? HUR SPARA OCH PLACERA TRYGGT, ENKELT OCH EFFEKTIVT? En guide för företagare Tredje upplagan Björn Masalin 2007 Södra Finlands Företagarförening i samarbete med: RVM Bolagen Ab Björn Masalin 2007. Materialet

Läs mer

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna...

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Våra kunder ska alltid få våra bästa idéer vid varje tillfälle. Vi förvaltar våra kunders pengar som vi förvaltar våra egna. Peter Ahl, Mobilis Kapitalförvaltning

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot Undersökning via webbpanel/webbenkät: Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot september 2014 Fakta om undersökningen Metod:

Läs mer