Brf Hyttans Boendemapp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Hyttans Boendemapp"

Transkript

1 Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt 5.

2 Hyttanmappen Välkommen till Brf Hyttan i Ale Flik nr Presentation av Hyttan Sid 1 a Välkommen till Hyttan! Du är nu medlem i bostadsrättsföreningen Hyttan i Ale. Har du bott i bostadsrätt tidigare känner du säkert till boendeformen och mycket om vad vi har tagit upp i denna mapp. Kommer du däremot från en hyreslägenhet eller eget hus så är det säkert en hel del nyheter för dig. Vi tror att du i alla fall har nytta av att läsa igenom denna mapp. Här kan du också samla dina kontrakt och kvitton på reparationer som du gör i lägenheten. När det i fortsättningen blir förändringar i denna mapp kommer styrelsen att lämna ut dessa och då placerar du in dem efter rubriken på bladet och på respektive flik. När någon sida skall ersättas kan du alltså slänga den gamla.

3 Hyttanmappen Välkommen till Brf Hyttan i Ale Flik nr Presentation av Hyttan Sid 1 b Vårt hus byggdes av HSB och var klart för inflyttning under hösten Föreningens namn var då HSB:s Brf Hyttan i Ale. I samband med utträde ur HSB 2007 ändrades föreningens namn till Brf Hyttan i Ale. Föreningens fastighetsbeteckning är Surte 1:287. Föreningen har 37 lägenheter samtliga med bostadsrätt, 27 parkeringsplatser och 2st smala i garage i husets källarplan och 4 parkeringsplatser utomhus. För uppgång A finns förråd i källaren och i uppgång B finns förråden på vinden. 2 av lägenheterna har sina förråd i bostaden. Lägenhetsfördelning 11 st. 2 rum och kök storlek mellan 54,9 83,4 kvm 20 st. 3 rum och kök storlek mellan kvm 5 st. 4 rum och kök storlek mellan 97,7 116,4 kvm 1 st. 6 rum och kök storlek 139,5 kvm

4 Hyttanmappen Välkommen till Brf Hyttan i Ale Flik nr Styrelse o förvaltning Sid 1 c Föreningens stämma hölls maj Styrelsen har på möte efter stämman konstituerat sig enligt följande: Rolf Ahlqvist, Ordförande Ali Niknejadpour, Ekonomi Tomas Ståhl, , Vice ordförande/fastighet Sven-Arne Carlsson, , Fastighet Ulf Carlbark, , Sekreterare Suppleanter Mari-Anne Selander, Rikard Hemlin, Revisor Marina Trkulja, Ekonomiskt avtal, har föreningen med SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum) gäller hantering av gjorda lägenhetsköp, löpande bokföring, avgiftshantering mm. För frågor om avier eller annan fråga om din avgift kontakta SBC, Eva Holm Du kan även gå in på SBC:s hemsida och logga in dig på boendesidan. Där kan du bland annat se dina egna avier och du ser även när din avgift är betald. Din inloggningskod hittar du på avin. Tekniskt avtal, har föreningen med Surte Fastighetsservice AB, gäller snöröjning mm. Trappstädningsavtal: har föreningen med Rentic Städ i Surte, städning av trapporna 1 gång/vecka, samt avtorkning av väggar, hissdörrar och sopnedkast. Föreningen har även avtal med Schindler hiss (hissarna), och Kone (garageporten), samt Telia med teveutbudet.

5 Hyttanmappen Välkommen till Brf Hyttan i Ale Flik nr Styrelse o förvaltning Sid 1 d Därför är styrelsen nödvändig Det är inte enkelt att sitta i styrelsen för bostadsrättsföreningen. Det är många frågor som dyker upp och det krävs tid. Den positiva sidan med bostadsrätten är att det är en boendeform som ger inflytande. Trots att den ställer krav på sina medlemmar. Den som väljer att bo i bostadsrätt har möjlighet att vara med och påverka förvaltning, underhåll och ekonomi. Men för att arbetet ska kunna fungera och för att föreningen ska existera krävs det att det finns en styrelse. Det är tyvärr inte alltid lätt att få medlemmarna i en bostadsrättsförening att ställa upp när styrelsen behöver nya krafter. Därför är det viktigt att medlemmarna vet vad som händer om det inte finns någon styrelse. Alltså, den löpande förvaltningen av en bostadsrättsförening sköts av styrelsen som väljs av medlemmarna på föreningsstämman. Styrelsen ska bestå av minst tre ordinarie ledamöter. Om antalet ledamöter av någon anledning understiger detta antal kan föreningen tvångslikvideras. Det kan leda till att huset omvandlas till hyresfastighet med de ekonomiska konsekvenser som det innebär. Exempelvis kan medlemmarna förlora stora delar av sin insats eftersom bostadsrättsföreningen upphör. Men om allt fungerar väl finns det en styrelse som valts vid den årliga stämman. När arbetet startar kan det ta tid för de nyvalda att komma in i frågorna. Bland annat är det viktigt att veta vad ansvaret som styrelsen har, innebär. Många kanske tror att när föreningen har valt olika förvaltare, ekonomisk, teknisk eller annan, så ansvarar dessa för att allt blir riktigt. Naturligtvis måste förvaltare vara så kunniga att de gör rätt. Men något ansvar har de inte. Styrelsen har delat ansvar, som kan, om det skulle uppstå ett skadestånds- och eller straffrättsligt ansvar på grund av att föreningen inte skött förvaltningen, innebära att det kan utdömas böter eller i värsta fall fängelsestraff. Likhetsprincipen. Alla styrelse- och stämmobeslut måste vara förenliga med den föreningsrättsliga principen om likabehandling av medlemmar. Principen innebär att ett beslut inte får vara ägnat att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. Principen innebär dock inte att någon absolut rättvisa ska ske, man kan olikbehandla om det finns objektiva grunder. Information är viktigt och styrelsen har skyldighet att informera föreningens medlemmar både under förvaltningsåret och på stämman, detta gör vi via vår Hyttaninfo. Med denna information hoppas styrelsen att vi har ett bra förtroende mellan styrelsen (som också är medlemmar) och övriga medlemmar. Du är alltid välkommen med synpunkter, frågor och förslag till förbättringar.

6 Hyttanmappen Om att bo i en bostadsrätt Flik nr Sid 2 a Du är medlem i en förening som äger huset och kringområden. Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening. Det innebär att du tillsammans med dina grannar äger alla tillgångar och skulder i bostadsrättsföreningen. Ägandets glädje innebär både rättigheter och skyldigheter. Alla i föreningen måsta ta sitt ansvar, inte bara för den egna lägenheten utan också för fastigheten som sådan och kringmiljön. Du kan alltså själv hjälpa till att hålla kostnaderna nere. Ingen begär att du skall vara expert på fastighetsförvaltning eller trädgårdsskötsel men vi hoppas att du ska engagera dig i frågorna som rör ditt boende, både inne och ute. Som medlem i föreningen betalar du en månadsavgift. Föreningen har inget vinstintresse, medlemmarnas avgifter skall helt enkelt täcka föreningens kapital- underhålls- och driftskostnader, alltså kostnader för lån och vissa reparationer, för vatten och värme, ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel och renhållning. Styrelsen som du är med och väljer bland dina grannar försöker ta tillvara medlemmarnas intressen och hålla kostnaderna nere och samtidigt bygga upp en vettig ekonomisk planering för framtiden. Revisorerna granskar verksamheten och resultatet redovisas och fastställs på årsstämman. Du kan alltså på många sätt påverka ditt boende, både ekonomiskt och funktionellt genom att gå på årsstämman, engagera dig i skötsel, underhåll och alltid meddela när du ser något som inte verkar ok. En skada som upptäcks tidigt kan spara mycket pengar (våra pengar). Du är alltid välkommen med frågor, råd och tips till din styrelse.

7 Hyttanmappen Om att bo i en bostadsrätt Flik nr Sid 2 b Vad innebär en bostadsrätt? En bostadsrätt är formellt en evig nyttjanderätt till en lägenhet i en bostadsrättsförening. Vad man förvärvat är dels nyttjanderätten till en lägenhet, dels en andelsrätt i föreningen. Men lägenheten ägs formellt av bostadsrättsföreningen. En bostadsrättsinnehavare är medlem i en förening som äger huset. Som medlem i en bostadsrättsförening har man tillsammans med övriga medlemmar beslutanderätten över verksamheten. Vem har underhållsansvar för vad? Grundprincipen i bostadsrätt är att bostadsrättsinnehavaren har ansvar för underhållet i sin lägenhet och bostadsrättsföreningen har ansvar för underhållet av huset. Föreningens ansvar för huset omfattar såväl det yttre som det inre underhållet i fastigheten. Bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar innebär att man ansvarar för i princip allt som finns i lägenheten. Tapeter, golv, köksinredningar, spis, diskmaskin, toalettstol, tvättfat, badkar, underhåll av fönster, dörrar invändigt och packning i vattenkranar. Gemensamt för såväl bostadsrättsföreningen som bostadsrättsinnehavaren gäller att man måste se om sitt hus i tid, d.v.s. att man sparar till sitt kommande underhåll. Förr eller senare måste man göra något åt slitaget i fastigheten/lägenheten och för att inte bli ställd vid akuta situationer gäller det att man han en slant undanlagd. Vad beslutar styrelsen om? Styrelsen har ansvar för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredställande sätt. Styrelsen fattar även beslut om årsavgifternas storlek. Den fastställer också avgiften för garage, bilplatser och andra ev. utrymmen som hyrs ut. Eftersom det är styrelsen som beslutar om årsavgiftens storlek är det också styrelsen som har ansvar för balansen i föreningens ekonomi. Styrelsens protokoll är inte offentliga, i första hand beroende på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan komma upp på dagordningen.

8 Hyttanmappen Om att bo i en bostadsrätt Flik nr Sid 2 c Vad beslutar stämman om? Medlemmarna kallas årligen till föreningsstämma, som är föreningens högsta beslutande organ. I princip har stämman rätt att fatta beslut i alla frågor och ge styrelsen instruktioner. Stämman har beslutanderätt bl. a avseende tillsättande och entledigande av styrelse och revisorer samt ändring av stadgar. Det är stämman som tar ställning till styrelsens förvaltning och godkänner förvaltningen genom att besluta om ansvarsfrihet eller, om förvaltningen inte kan godkännas, avsätter styrelsen. Nyttjanderätten kan förverkas Det finns särskilda omständigheter som kan innebära att din nyttjanderätt förverkas. Exempelvis: 1. Om månadsavgiften inte betalas i tid till föreningen 2. Om bostaden upplåts i andra hand utan tillstånd. 3. Om innehavaren i bostaden hyser någon eller något på ett sådant sätt att det är till skada för föreningen eller någon medlem. 4. Om bostadsrätten vanvårdas 5. Om föreningen efter beslut kräver tillträde till lägenheten och vägras utan anledning. 6. Om innehavaren bedriver brottslig verksamhet i sin bostadsrätt. Försäkring Föreningen har försäkrat fastigheten. Vilket innebär att denna försäkring täcker skador som uppkommer på huset genom exempelvis brand och vatten. Däremot täcker inte denna försäkring skador eller stöld på de boendes egendom i lägenheten, förrådet eller i garaget. Det är därför viktigt att du själv i eget intresse försäkrar lösöret och det som du har underhållsansvar för. Det s.k. bostadsrättstillägget som man bör ha i sin hemförsäkring har vår förening tecknat till, så detta tillägg behöver man inte ha i sin hemförsäkring.

9 Hyttanmappen Om att bo i en bostadsrätt Flik nr Sid 2 d Din egen bostad Det är du som förvaltar den egna lägenheten, därför har du rätt att utforma den efter egen smak. Du kan exempelvis byta köksskåp, tapetsera eller lägga in nya golv utan särskilt tillstånd. Du kan däremot inte förändra i bostaden i sådan utsträckning att det kan skada huset eller påverka framtida kostnader för föreningen. Alla förändringar i badrum, riva väggar, ta upp nya dörrar skall alltid skriftligt ansökas och beviljas av styrelsen. Förändringar av vatten och avloppsledningar är inte tillåtet, ring en av dom fastighetsansvariga, se sida 1c. Förråd Om du har förråd på vind eller i källare får du av brandsäkerhetsskäl inte förvara brandfarliga ämnen här eller dra in egen elektricitet. Det är inte tillåtet att röka eller tända låga i dessa lokaler.

10 Hyttanmappen Om att bo i Brf Hyttan i Ale Flik nr Avgiften Sid 3 a Vi är noggranna med avgiften! Vår främsta uppgift är att se till att föreningen har en bra ekonomi. För att kunna göra detta är det viktigt att du betalar avgiften i tid. Ibland händer det att en boende får problem med att betala avgiften. Därför vill vi tala om att vi ser allvarligt på sena avgifter men vi är också angelägna om att hjälpa dig om du skulle få problem. I de flesta fall brukar problemen vara tillfälliga och lösa sig på kort tid men det förekommer tyvärr också att boende blir uppsagda, eftersom de inte betalar sin avgift ordentligt, ofta i onödan. Du får inbetalningskort från SBC för ett kvartal i taget. Även E-faktura är möjligt. Du som har autogiro får endast nya kort om avgiften förändras. Om du har förlagt ditt kort kan du kontakta någon i styrelsen för att få nya. Du skall betala avgiften i förskott senast sista vardagen i månaden innan. Det innebär att avgiften för t.ex. april ska vara betald den sista mars. Tänk också på beroende på hur du betalar, att det kan det ta några dagar för att pengarna skall komma in på vårt konto. (Banken rekommenderar 3 dagar innan). Ett bra sätt att sköta avgiften är att betala via Autogiro (kontakta styrelsen för blankett). Har du tillgång till internetbank finns även tjänsten E-faktura som du kan boka in själv. Om avgiften inte betalas riskerar du att förlora din bostadsrätt. Om du inte kan betala en månad: Kontakta oss genast. Vänta inte det förvärrar bara problemet. Ring ekonomiansvarig, se sida 1c.

11 Hyttanmappen Om att bo i Brf Hyttan i Ale Flik nr Trivsel och ordningsregler Sid 3b/1 Alla har rätt till lugn och ro Gemensamt ägande ger en naturlig gemenskap med grannarna. Man har många anledningar och tillfällen att träffas. För många är det en trygghets- och trivselfaktor att känna sina grannar, men det är också viktigt speciellt i Hyttan där vi har många äldre. Att känna till när någon åker bort ett par dagar är också en viktig trygghetsfaktor. Tala med dina grannar. Grannsamvaron är aldrig ett tvång utan en möjlighet. Tillsammans skapar man den boendemiljö man vill ha. Man hjälps åt att hålla hus och kringområde i bästa skick, hålla snyggt i trapphusen och framförallt inte ställa ut föremål som kan hindra städningen eller på annat sätt förorsaka problem. Att känna sig trygg och inte bli störd i sin bostad är viktigt för de flesta människor. I Hyttan vill vi att det skall vara en självklarhet för alla som bor här. Därför finns det vissa trivsel- och ordningsregler som vi måste följa för att alla ska kunna trivas. Den lägenhet du har är ditt hem och den lägenhet som din granne har är hans eller hennes hem. För att du ska trivas är det viktigt att du känner att dina grannar respekterar dig och ditt hem och för att din granne ska trivas måste han få känna att du tar hänsyn till honom/henne. Det här är förstås självklart. Men vad som är att respektera och visa hänsyn är olika för olika människor. Här nedan har vi samlat vad vi tycker är hänsyn vi alla ska visa varandra för att alla ska trivas. Störningar Tänk på följande: 1. Även om du gillar en sorts musik så gör inte alla det. Spela inte för högt. Du kanske tror att det inte gör något om du slamrar på dagtid men höga ljud kan vara jobbigt särskilt för den som jobbar skift. 2. Den som är sjuk och är hemma från jobbet, den som försöker få ett barn att sova middag, pensionärer och alla andra som är hemma på dagtid 3. Borra inte i väggarna före 08:00 och efter klockan och försök undvika borrning på helgerna.

12 Hyttanmappen Om att bo i Brf Hyttan i Ale Flik nr Trivsel och ordningsregler Sid 3b/2 4. Ha inte teven på hög volym 5. Om du är rökare och röker på din balkong/terrass, kolla med dina grannar så detta inte stör dem. 6. Smäll inte i ytterdörren. 7. När du tvättar i din egen maskin gör detta på samma tider som gäller i tvättstugan. 8. Spela inte instrument sent på kvällen. Prata med varandra Det är naturligtvis inte så att du inte får röra dig i din lägenhet eller träffa goda vänner. Ska du ha fest, tala då om det för dina grannar ett par dagar i förväg. Om de vet varför det låter lite extra hos dig är det lättare att överse med skratt och musik. Nästa gång är det kanske din tur att ha fest? Tänk på när gästerna lämnar att dom är tysta. Balkong/terrass En vackert utsmyckad balkong eller terrass är ett härligt extrarum sommartid. Tänk dock på att hänga blomlådorna på insidan av räcket. Tänk också på dem som bor under när du vattnar blommorna, vatten som runnit genom jord är inte rent längre. Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor, sängkläder eller liknande på balkong/terrass, använd i stället mattpiskstället som finns utanför tvättstugan. Att grilla hör sommaren till men det är endast tillåtet med elgrill alternativt gasolgrill. Vill du sätta upp markis måste du få tillstånd av styrelsen, färgval skall vara så likvärdigt de som redan finns, som möjligt. Du får inte utan tillstånd borra, skruva eller spika i balkongräcke eller väggparti. Garaget/parkeringar Vi har smala parkeringsplatser i garaget och 4 parkeringar utomhus. Särskilda turordningsregler gäller för uthyrning i garaget. Undvik att lägga material på utrymmet framför din bil, dessa skall placeras i ditt förråd alternativt montera upp skåp eller hyllor. Garageporten skall alltid hållas stängd. Förvara inte värdesaker i garaget. Efter vintern eller när behov finns skall garageplatsen städas av den som hyr den. Garaget är larmat mellan klockan Parkering på gården är förbjuden, enbart i och utlastning av tunga eller stora leveranser är tillåtet.

13 Hyttanmappen Om att bo i Brf Hyttan i Ale Flik nr Trivsel och ordningsregler Sid 3b/3 Förråd Du som bor i A-uppgången har förråd i källaren och i B-uppgången finns förrådet på vinden. Två av våra lägenheter har sina förråd i lägenheten, nr 2 och 17. I förråden får du inte förvara brandfarliga ämnen. Det är inte tillåtet att röka eller tända låga i dessa lokaler. Sätt alltid ett rejält hänglås på dörren även om du inte har några värdeföremål i utrymmet. Sopor Vi har bekvämligheten med sopnedkast, men detta kräver att vi är mycket noga med att försluta påsarna så att inte sopor ramlar ut och orsakar dålig lukt. Vi har också begränsat utrymme i våra sopkärl, packa ordentligt. Det är inte tillåtet att slänga tidningar, glasburkar, glasflaskor eller brandfarligt material. Kartonger och wellpapp får slängas i återvinningscentralen. För tidningar har vi ett utrymme på gården där vi betalar Ale Kommun för att de hämtar. Tvättstuga Vår tvättmaskin är utrustad med betalfunktion. Du får ett kort från styrelsen som du tankar på (min 100 kronor). Kontakta ekonomiansvarig, se sida 1c. Tvättider och övriga regler hittar du på anslag i tvättstugan. Bad-, duschrum, kranar Fukt- och mögelskador kan lätt uppstå i ett bad- eller duschrum om inte fukten får möjlighet att torka upp. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ytskikt, t ex tapeter, målning och underliggande tätskikt i dessa utrymmen, se därför till att ordentlig luftcirkulation förekommer överallt. Det är speciellt viktigt med cirkulation bakom badkar och duschkabin. Om en kran droppar förbrukar detta läckage cirka 80 liter vatten per dygn. Det betyder en extra årskostnad på flera hundra kronor per lägenhetsinnehavare. Att själv byta packning till en vattenkran är ingen större konst, men se först till att vattnet är avstängt. Varje golvbrunn är försedd med ett vattenlås för att förhindra lukt från avlopp. Detta måste då och då rengöras, en åtgärd som du har ansvaret för. Lyft bara bort gallret och rengör. Motsvarande rengöring i rör under diskbänk och i tvättställ är ditt eget ansvar.

14 Hyttanmappen Om att bo i Brf Hyttan i Ale Flik nr Trivsel och ordningsregler Sid 3b/4 TV/Bredband Vi har kollektivt digitalteveanslutning via fibernät, och kontrakt med Telia på teveutbudet. För närvarande betyder det att vi har ca 40 kanaler. Du har också möjlighet att köpa till fler kanalpaket och bredband. Kontakta Telia för mer information. Vid fel ring Parabol får installeras på balkongen men ej vara synlig över räcket. Varje lägenhet har i avtalet med Telia 2 st boxar. Dessa är föreningens egendom och får inte tas med vid avflyttning. För de som endast har behov av en box, förvarar föreningen den andra. Vitvaror Installation av tvätt- och diskmaskiner måste ske av utbildad personal. Vattenskador kan bli mycket kostsamma. Se till att maskinerna står på vattentätt underlag. Detta gäller även för kyl och frys. Ventilation Vårt ventilationssystem innebär att vi har såväl från- som tilluft vilket sker med hjälp av fläkt. Tilluften filtreras och värms upp innan den kommer in i lägenheten genom tilluftsventiler, vilka är placerade i vardagsrum och sovrum. Frånluftsventilerna finns i kök, badrum och klädkammare. Montera aldrig in en spis- eller köksfläkt utan förenigens tillstånd. Ett eget system kan nämligen innebära att grannen får ta del av ditt matos. Det är ventilationssystemet i fastigheten som bestämmer valet av fläkt. Värmen Värmen i våra bostäder är en väsentlig del i fastighetens driftskostnader. Därför är det viktigt att samtliga boende ser till att onödig värmeförbrukning motverkas. Det kan ske bl a genom att 1. Termostatens stängs av vid långvarig vädring 2. Man luftar elementen om de inte blir varma 3. Man undviker att ha soffor eller annat tätt framför elementen 4. Man inte låter balkongdörrar och fönster stå på glänt 5. Man ser till att dörrar och fönster är tätade

15 Hyttanmappen Om att bo i Brf Hyttan i Ale Flik nr Trivsel och ordningsregler Sid 3b/5 Överlåtelse Det vanligaste sättet när man skall sälja sin bostad är att man anlitar en mäklare som då tar hand om all pappershantering och även alla andra uppgifter som berör din bostad. Säljer du privat behöver du en överlåtelseblankett (från SBC eller styrelsen). Den nya boende måste ansöka om medlemskap i föreningen, innan inflyttning sker. Styrelsen tar beslut om medlemskap efter ekonomisk kontroll samt även ett personligt informationsmöte. I samband med överlåtelsen gör styrelsen en kontroll av din bostad, där huvudsyftet är att upptäcka eventuella skador på föreningsansvariga detaljer. Överlåtelseavgift: 2,5 % av gällande basbelopp betalas av köparen enligt våra stadgar. Beloppet tillfaller SBC. Pantsättning Behöver du låna pengar med din lägenhet som säkerhet, måste denna uppgift skickas in till SBC. Pantsättningen blir därefter noterad i lägenhetsförteckningen. Även makulerade pantsättningshandlingar måste skickas in till SBC för avnotering i lägenhetsregistret. Pantsättningsavgift: 1 % av gällande basbelopp betalas av bostadsrättsinnehavaren. Beloppet tillfaller SBC. Nycklar Utöver de nycklar som du har till din egen dörr, har vi en till entrén, pappersåtervinning och yttre dörren till cykelrum. Innerdörren till cykelrummet öppnas med den egna lägenhetsnyckeln. Dessutom har Ni taggar till entrén och garaget samt en nyckel som passar till tvättstuga, vind, källare. För dessa nycklar har föreningen ett register, där det anges hur många du har av varje. Har du parkeringsplats i garaget får du även en öppnare (tag) till garageporten. Sändare för att öppna garageport finns att köpa hos ekonomiansvarig, se sida 1c. Felanmälan Om du upptäcker någon skada eller har problem i din bostad, kontaktar du någon i styrelsen. Du kan även fråga styrelsen om tips av hantverkare när du skall utföra någon reparation eller annan förändring.

16 Hyttanmappen Om miljö o säkerhet i Brf Hyttan Flik nr Sid 1 Säkerhet Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse. Vi måste se till att alla dörrar till vind, källare, förråd, cykelrum, garage, tvättstuga och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta. Entrédörrarna skall alltid vara stängda och öppnas med porttelefonen endast till dem som skall besöka dig. Om det uppstår skador på vårt hus, våra gemensamma utrymmen eller utemiljön, skall dessa upptäckter genast anmälas till styrelsen. Genom att förebygga skadegörelse, kan vi slippa onödiga kostnader, som vi annars gemensamt måste betala. Vårt garage är larmat mellan kl 24:00 05:00. Kommer du hem eller går in i garaget under denna tid så stängs larmet av automatiskt när du passerar genom dörren. Du skall vara därifrån inom 10 minuter, därefter utlöses larmet. Så dröj inte kvar och greja med bilen osv. Miljö Vi måste alla tänka på vår miljö. Det vi kan påverka är bland annat elförbrukningen. Tänd inte lamporna i trapphuset på dagtid. Det är många lampor som skall tändas upp. Glöm inte att släcka i källaren, eller i något annat utrymme. Släng inte förpackningar i soporna, dessa skall lämnas på återvinningsstationen. Även din egen el kan du påverka genom att släcka lampor i rum som ingen är i, att alltid se till att disk/tvättmaskinen är full när du drar igång den. Använd lock vid matlagning, då går det åt mindre energi. Frosta av kyl och frys ofta och dammsug bakom de samma med jämna mellanrum så spar du energi. Har du en gammal kyl eller frys. Fundera på att byta ut dem mot en nyare variant med högre energiklass. Du tjänar ganska snabbt in din investering. Och sist men inte minst, låt inte teve och andra elapparater stå på standby, stäng av på strömbrytare eller dra ur sladden.

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Hänsyn + Omtanke = trivsel

Hänsyn + Omtanke = trivsel En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse. Foto: duo Fotografi Du har rätt till lugn och ro Människor

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2015-11-24 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Välkommen. till Ängelholmshus nr

Välkommen. till Ängelholmshus nr Välkommen till Ängelholmshus nr 7 Vi tycker det är roligt att du valt att flytta hit och vi hoppas att du skall finna dig väl tillrätta i din lägenhet. När du läser igenom den här välkomstbroschyren skall

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP I STAFFANSTORP

VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP I STAFFANSTORP VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP I STAFFANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans med dina grannar äger

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2016-07-02 I detta dokument hittar du dom regelverk som gäller för Brf Vitalis: - Ordningsregler - Regler för soprum - Regler för tvättstugorna - Regler för parkering och garage

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon AB Hörnstenen Vi är ett familjeägt fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm och Skåne. Företaget är medlem i Fastighetsägarna Sverige. I denna broschyr finns generell information som gäller samtliga

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf.

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf. Välkommen till Brf. Kammakargatan 21 VÄLKOMMEN Vi hälsar dig som är nyinflyttad välkommen till bostadsrättsföreningen Kammakargatan 21. I denna broschyr hittar du information om föreningen och annat som

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA 2016 02 09 HANS JANSSON VAD ÄR DET EGENTLIGEN JAG HAR KÖPT? NI ÄGER HUSET TILLSAMMANS! En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva TILL HSB:s Bostadsrättsförening ÖRBY SLOTT Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva Det är att äga hus och utemiljö tillsammans, att hjälpas åt att vårda den gemensamma egendomen. Att känna gemenskap,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSKVÄLL - BRF GRANGLÄNTAN ETAPP 2

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSKVÄLL - BRF GRANGLÄNTAN ETAPP 2 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSKVÄLL - BRF GRANGLÄNTAN ETAPP 2 AGENDA 18.00 Fika och mingel 18.15 Välkomnande och introduktion Hans Palmqvist Derome Hus 18.20 Besiktningsförfarandet Tomas Fransén Jan Håkanson

Läs mer

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN Trivselanvisningar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MIDNATTSSOLEN i RÅCKSTA VÄLLINGBY Sida 1 Innehåll 1. Avfallshantering... 3 a. Grovsopor... 3 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Garage och P-platser utomhus...

Läs mer

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze 2015-02-12 Agenda Lagen om ekonomiska föreningar Bostadsrättslagen Stadgar BRF:s ändamål Stämmobeslut Styrelsebeslut Föreningens organisation/administration

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Information från A-Ö för alla boende

Information från A-Ö för alla boende Information från A-Ö för alla boende Uppdaterad augusti 2013 Välkommen till Söderby 2:14 Vi har sammanställt allmän information för alla boende i området. Helt enkelt ett litet ABC för alla oss som bor

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer