Brf Hyttans Boendemapp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Hyttans Boendemapp"

Transkript

1 Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt 5.

2 Hyttanmappen Välkommen till Brf Hyttan i Ale Flik nr Presentation av Hyttan Sid 1 a Välkommen till Hyttan! Du är nu medlem i bostadsrättsföreningen Hyttan i Ale. Har du bott i bostadsrätt tidigare känner du säkert till boendeformen och mycket om vad vi har tagit upp i denna mapp. Kommer du däremot från en hyreslägenhet eller eget hus så är det säkert en hel del nyheter för dig. Vi tror att du i alla fall har nytta av att läsa igenom denna mapp. Här kan du också samla dina kontrakt och kvitton på reparationer som du gör i lägenheten. När det i fortsättningen blir förändringar i denna mapp kommer styrelsen att lämna ut dessa och då placerar du in dem efter rubriken på bladet och på respektive flik. När någon sida skall ersättas kan du alltså slänga den gamla.

3 Hyttanmappen Välkommen till Brf Hyttan i Ale Flik nr Presentation av Hyttan Sid 1 b Vårt hus byggdes av HSB och var klart för inflyttning under hösten Föreningens namn var då HSB:s Brf Hyttan i Ale. I samband med utträde ur HSB 2007 ändrades föreningens namn till Brf Hyttan i Ale. Föreningens fastighetsbeteckning är Surte 1:287. Föreningen har 37 lägenheter samtliga med bostadsrätt, 27 parkeringsplatser och 2st smala i garage i husets källarplan och 4 parkeringsplatser utomhus. För uppgång A finns förråd i källaren och i uppgång B finns förråden på vinden. 2 av lägenheterna har sina förråd i bostaden. Lägenhetsfördelning 11 st. 2 rum och kök storlek mellan 54,9 83,4 kvm 20 st. 3 rum och kök storlek mellan kvm 5 st. 4 rum och kök storlek mellan 97,7 116,4 kvm 1 st. 6 rum och kök storlek 139,5 kvm

4 Hyttanmappen Välkommen till Brf Hyttan i Ale Flik nr Styrelse o förvaltning Sid 1 c Föreningens stämma hölls maj Styrelsen har på möte efter stämman konstituerat sig enligt följande: Rolf Ahlqvist, Ordförande Ali Niknejadpour, Ekonomi Tomas Ståhl, , Vice ordförande/fastighet Sven-Arne Carlsson, , Fastighet Ulf Carlbark, , Sekreterare Suppleanter Mari-Anne Selander, Rikard Hemlin, Revisor Marina Trkulja, Ekonomiskt avtal, har föreningen med SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum) gäller hantering av gjorda lägenhetsköp, löpande bokföring, avgiftshantering mm. För frågor om avier eller annan fråga om din avgift kontakta SBC, Eva Holm Du kan även gå in på SBC:s hemsida och logga in dig på boendesidan. Där kan du bland annat se dina egna avier och du ser även när din avgift är betald. Din inloggningskod hittar du på avin. Tekniskt avtal, har föreningen med Surte Fastighetsservice AB, gäller snöröjning mm. Trappstädningsavtal: har föreningen med Rentic Städ i Surte, städning av trapporna 1 gång/vecka, samt avtorkning av väggar, hissdörrar och sopnedkast. Föreningen har även avtal med Schindler hiss (hissarna), och Kone (garageporten), samt Telia med teveutbudet.

5 Hyttanmappen Välkommen till Brf Hyttan i Ale Flik nr Styrelse o förvaltning Sid 1 d Därför är styrelsen nödvändig Det är inte enkelt att sitta i styrelsen för bostadsrättsföreningen. Det är många frågor som dyker upp och det krävs tid. Den positiva sidan med bostadsrätten är att det är en boendeform som ger inflytande. Trots att den ställer krav på sina medlemmar. Den som väljer att bo i bostadsrätt har möjlighet att vara med och påverka förvaltning, underhåll och ekonomi. Men för att arbetet ska kunna fungera och för att föreningen ska existera krävs det att det finns en styrelse. Det är tyvärr inte alltid lätt att få medlemmarna i en bostadsrättsförening att ställa upp när styrelsen behöver nya krafter. Därför är det viktigt att medlemmarna vet vad som händer om det inte finns någon styrelse. Alltså, den löpande förvaltningen av en bostadsrättsförening sköts av styrelsen som väljs av medlemmarna på föreningsstämman. Styrelsen ska bestå av minst tre ordinarie ledamöter. Om antalet ledamöter av någon anledning understiger detta antal kan föreningen tvångslikvideras. Det kan leda till att huset omvandlas till hyresfastighet med de ekonomiska konsekvenser som det innebär. Exempelvis kan medlemmarna förlora stora delar av sin insats eftersom bostadsrättsföreningen upphör. Men om allt fungerar väl finns det en styrelse som valts vid den årliga stämman. När arbetet startar kan det ta tid för de nyvalda att komma in i frågorna. Bland annat är det viktigt att veta vad ansvaret som styrelsen har, innebär. Många kanske tror att när föreningen har valt olika förvaltare, ekonomisk, teknisk eller annan, så ansvarar dessa för att allt blir riktigt. Naturligtvis måste förvaltare vara så kunniga att de gör rätt. Men något ansvar har de inte. Styrelsen har delat ansvar, som kan, om det skulle uppstå ett skadestånds- och eller straffrättsligt ansvar på grund av att föreningen inte skött förvaltningen, innebära att det kan utdömas böter eller i värsta fall fängelsestraff. Likhetsprincipen. Alla styrelse- och stämmobeslut måste vara förenliga med den föreningsrättsliga principen om likabehandling av medlemmar. Principen innebär att ett beslut inte får vara ägnat att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. Principen innebär dock inte att någon absolut rättvisa ska ske, man kan olikbehandla om det finns objektiva grunder. Information är viktigt och styrelsen har skyldighet att informera föreningens medlemmar både under förvaltningsåret och på stämman, detta gör vi via vår Hyttaninfo. Med denna information hoppas styrelsen att vi har ett bra förtroende mellan styrelsen (som också är medlemmar) och övriga medlemmar. Du är alltid välkommen med synpunkter, frågor och förslag till förbättringar.

6 Hyttanmappen Om att bo i en bostadsrätt Flik nr Sid 2 a Du är medlem i en förening som äger huset och kringområden. Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening. Det innebär att du tillsammans med dina grannar äger alla tillgångar och skulder i bostadsrättsföreningen. Ägandets glädje innebär både rättigheter och skyldigheter. Alla i föreningen måsta ta sitt ansvar, inte bara för den egna lägenheten utan också för fastigheten som sådan och kringmiljön. Du kan alltså själv hjälpa till att hålla kostnaderna nere. Ingen begär att du skall vara expert på fastighetsförvaltning eller trädgårdsskötsel men vi hoppas att du ska engagera dig i frågorna som rör ditt boende, både inne och ute. Som medlem i föreningen betalar du en månadsavgift. Föreningen har inget vinstintresse, medlemmarnas avgifter skall helt enkelt täcka föreningens kapital- underhålls- och driftskostnader, alltså kostnader för lån och vissa reparationer, för vatten och värme, ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel och renhållning. Styrelsen som du är med och väljer bland dina grannar försöker ta tillvara medlemmarnas intressen och hålla kostnaderna nere och samtidigt bygga upp en vettig ekonomisk planering för framtiden. Revisorerna granskar verksamheten och resultatet redovisas och fastställs på årsstämman. Du kan alltså på många sätt påverka ditt boende, både ekonomiskt och funktionellt genom att gå på årsstämman, engagera dig i skötsel, underhåll och alltid meddela när du ser något som inte verkar ok. En skada som upptäcks tidigt kan spara mycket pengar (våra pengar). Du är alltid välkommen med frågor, råd och tips till din styrelse.

7 Hyttanmappen Om att bo i en bostadsrätt Flik nr Sid 2 b Vad innebär en bostadsrätt? En bostadsrätt är formellt en evig nyttjanderätt till en lägenhet i en bostadsrättsförening. Vad man förvärvat är dels nyttjanderätten till en lägenhet, dels en andelsrätt i föreningen. Men lägenheten ägs formellt av bostadsrättsföreningen. En bostadsrättsinnehavare är medlem i en förening som äger huset. Som medlem i en bostadsrättsförening har man tillsammans med övriga medlemmar beslutanderätten över verksamheten. Vem har underhållsansvar för vad? Grundprincipen i bostadsrätt är att bostadsrättsinnehavaren har ansvar för underhållet i sin lägenhet och bostadsrättsföreningen har ansvar för underhållet av huset. Föreningens ansvar för huset omfattar såväl det yttre som det inre underhållet i fastigheten. Bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar innebär att man ansvarar för i princip allt som finns i lägenheten. Tapeter, golv, köksinredningar, spis, diskmaskin, toalettstol, tvättfat, badkar, underhåll av fönster, dörrar invändigt och packning i vattenkranar. Gemensamt för såväl bostadsrättsföreningen som bostadsrättsinnehavaren gäller att man måste se om sitt hus i tid, d.v.s. att man sparar till sitt kommande underhåll. Förr eller senare måste man göra något åt slitaget i fastigheten/lägenheten och för att inte bli ställd vid akuta situationer gäller det att man han en slant undanlagd. Vad beslutar styrelsen om? Styrelsen har ansvar för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredställande sätt. Styrelsen fattar även beslut om årsavgifternas storlek. Den fastställer också avgiften för garage, bilplatser och andra ev. utrymmen som hyrs ut. Eftersom det är styrelsen som beslutar om årsavgiftens storlek är det också styrelsen som har ansvar för balansen i föreningens ekonomi. Styrelsens protokoll är inte offentliga, i första hand beroende på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan komma upp på dagordningen.

8 Hyttanmappen Om att bo i en bostadsrätt Flik nr Sid 2 c Vad beslutar stämman om? Medlemmarna kallas årligen till föreningsstämma, som är föreningens högsta beslutande organ. I princip har stämman rätt att fatta beslut i alla frågor och ge styrelsen instruktioner. Stämman har beslutanderätt bl. a avseende tillsättande och entledigande av styrelse och revisorer samt ändring av stadgar. Det är stämman som tar ställning till styrelsens förvaltning och godkänner förvaltningen genom att besluta om ansvarsfrihet eller, om förvaltningen inte kan godkännas, avsätter styrelsen. Nyttjanderätten kan förverkas Det finns särskilda omständigheter som kan innebära att din nyttjanderätt förverkas. Exempelvis: 1. Om månadsavgiften inte betalas i tid till föreningen 2. Om bostaden upplåts i andra hand utan tillstånd. 3. Om innehavaren i bostaden hyser någon eller något på ett sådant sätt att det är till skada för föreningen eller någon medlem. 4. Om bostadsrätten vanvårdas 5. Om föreningen efter beslut kräver tillträde till lägenheten och vägras utan anledning. 6. Om innehavaren bedriver brottslig verksamhet i sin bostadsrätt. Försäkring Föreningen har försäkrat fastigheten. Vilket innebär att denna försäkring täcker skador som uppkommer på huset genom exempelvis brand och vatten. Däremot täcker inte denna försäkring skador eller stöld på de boendes egendom i lägenheten, förrådet eller i garaget. Det är därför viktigt att du själv i eget intresse försäkrar lösöret och det som du har underhållsansvar för. Det s.k. bostadsrättstillägget som man bör ha i sin hemförsäkring har vår förening tecknat till, så detta tillägg behöver man inte ha i sin hemförsäkring.

9 Hyttanmappen Om att bo i en bostadsrätt Flik nr Sid 2 d Din egen bostad Det är du som förvaltar den egna lägenheten, därför har du rätt att utforma den efter egen smak. Du kan exempelvis byta köksskåp, tapetsera eller lägga in nya golv utan särskilt tillstånd. Du kan däremot inte förändra i bostaden i sådan utsträckning att det kan skada huset eller påverka framtida kostnader för föreningen. Alla förändringar i badrum, riva väggar, ta upp nya dörrar skall alltid skriftligt ansökas och beviljas av styrelsen. Förändringar av vatten och avloppsledningar är inte tillåtet, ring en av dom fastighetsansvariga, se sida 1c. Förråd Om du har förråd på vind eller i källare får du av brandsäkerhetsskäl inte förvara brandfarliga ämnen här eller dra in egen elektricitet. Det är inte tillåtet att röka eller tända låga i dessa lokaler.

10 Hyttanmappen Om att bo i Brf Hyttan i Ale Flik nr Avgiften Sid 3 a Vi är noggranna med avgiften! Vår främsta uppgift är att se till att föreningen har en bra ekonomi. För att kunna göra detta är det viktigt att du betalar avgiften i tid. Ibland händer det att en boende får problem med att betala avgiften. Därför vill vi tala om att vi ser allvarligt på sena avgifter men vi är också angelägna om att hjälpa dig om du skulle få problem. I de flesta fall brukar problemen vara tillfälliga och lösa sig på kort tid men det förekommer tyvärr också att boende blir uppsagda, eftersom de inte betalar sin avgift ordentligt, ofta i onödan. Du får inbetalningskort från SBC för ett kvartal i taget. Även E-faktura är möjligt. Du som har autogiro får endast nya kort om avgiften förändras. Om du har förlagt ditt kort kan du kontakta någon i styrelsen för att få nya. Du skall betala avgiften i förskott senast sista vardagen i månaden innan. Det innebär att avgiften för t.ex. april ska vara betald den sista mars. Tänk också på beroende på hur du betalar, att det kan det ta några dagar för att pengarna skall komma in på vårt konto. (Banken rekommenderar 3 dagar innan). Ett bra sätt att sköta avgiften är att betala via Autogiro (kontakta styrelsen för blankett). Har du tillgång till internetbank finns även tjänsten E-faktura som du kan boka in själv. Om avgiften inte betalas riskerar du att förlora din bostadsrätt. Om du inte kan betala en månad: Kontakta oss genast. Vänta inte det förvärrar bara problemet. Ring ekonomiansvarig, se sida 1c.

11 Hyttanmappen Om att bo i Brf Hyttan i Ale Flik nr Trivsel och ordningsregler Sid 3b/1 Alla har rätt till lugn och ro Gemensamt ägande ger en naturlig gemenskap med grannarna. Man har många anledningar och tillfällen att träffas. För många är det en trygghets- och trivselfaktor att känna sina grannar, men det är också viktigt speciellt i Hyttan där vi har många äldre. Att känna till när någon åker bort ett par dagar är också en viktig trygghetsfaktor. Tala med dina grannar. Grannsamvaron är aldrig ett tvång utan en möjlighet. Tillsammans skapar man den boendemiljö man vill ha. Man hjälps åt att hålla hus och kringområde i bästa skick, hålla snyggt i trapphusen och framförallt inte ställa ut föremål som kan hindra städningen eller på annat sätt förorsaka problem. Att känna sig trygg och inte bli störd i sin bostad är viktigt för de flesta människor. I Hyttan vill vi att det skall vara en självklarhet för alla som bor här. Därför finns det vissa trivsel- och ordningsregler som vi måste följa för att alla ska kunna trivas. Den lägenhet du har är ditt hem och den lägenhet som din granne har är hans eller hennes hem. För att du ska trivas är det viktigt att du känner att dina grannar respekterar dig och ditt hem och för att din granne ska trivas måste han få känna att du tar hänsyn till honom/henne. Det här är förstås självklart. Men vad som är att respektera och visa hänsyn är olika för olika människor. Här nedan har vi samlat vad vi tycker är hänsyn vi alla ska visa varandra för att alla ska trivas. Störningar Tänk på följande: 1. Även om du gillar en sorts musik så gör inte alla det. Spela inte för högt. Du kanske tror att det inte gör något om du slamrar på dagtid men höga ljud kan vara jobbigt särskilt för den som jobbar skift. 2. Den som är sjuk och är hemma från jobbet, den som försöker få ett barn att sova middag, pensionärer och alla andra som är hemma på dagtid 3. Borra inte i väggarna före 08:00 och efter klockan och försök undvika borrning på helgerna.

12 Hyttanmappen Om att bo i Brf Hyttan i Ale Flik nr Trivsel och ordningsregler Sid 3b/2 4. Ha inte teven på hög volym 5. Om du är rökare och röker på din balkong/terrass, kolla med dina grannar så detta inte stör dem. 6. Smäll inte i ytterdörren. 7. När du tvättar i din egen maskin gör detta på samma tider som gäller i tvättstugan. 8. Spela inte instrument sent på kvällen. Prata med varandra Det är naturligtvis inte så att du inte får röra dig i din lägenhet eller träffa goda vänner. Ska du ha fest, tala då om det för dina grannar ett par dagar i förväg. Om de vet varför det låter lite extra hos dig är det lättare att överse med skratt och musik. Nästa gång är det kanske din tur att ha fest? Tänk på när gästerna lämnar att dom är tysta. Balkong/terrass En vackert utsmyckad balkong eller terrass är ett härligt extrarum sommartid. Tänk dock på att hänga blomlådorna på insidan av räcket. Tänk också på dem som bor under när du vattnar blommorna, vatten som runnit genom jord är inte rent längre. Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor, sängkläder eller liknande på balkong/terrass, använd i stället mattpiskstället som finns utanför tvättstugan. Att grilla hör sommaren till men det är endast tillåtet med elgrill alternativt gasolgrill. Vill du sätta upp markis måste du få tillstånd av styrelsen, färgval skall vara så likvärdigt de som redan finns, som möjligt. Du får inte utan tillstånd borra, skruva eller spika i balkongräcke eller väggparti. Garaget/parkeringar Vi har smala parkeringsplatser i garaget och 4 parkeringar utomhus. Särskilda turordningsregler gäller för uthyrning i garaget. Undvik att lägga material på utrymmet framför din bil, dessa skall placeras i ditt förråd alternativt montera upp skåp eller hyllor. Garageporten skall alltid hållas stängd. Förvara inte värdesaker i garaget. Efter vintern eller när behov finns skall garageplatsen städas av den som hyr den. Garaget är larmat mellan klockan Parkering på gården är förbjuden, enbart i och utlastning av tunga eller stora leveranser är tillåtet.

13 Hyttanmappen Om att bo i Brf Hyttan i Ale Flik nr Trivsel och ordningsregler Sid 3b/3 Förråd Du som bor i A-uppgången har förråd i källaren och i B-uppgången finns förrådet på vinden. Två av våra lägenheter har sina förråd i lägenheten, nr 2 och 17. I förråden får du inte förvara brandfarliga ämnen. Det är inte tillåtet att röka eller tända låga i dessa lokaler. Sätt alltid ett rejält hänglås på dörren även om du inte har några värdeföremål i utrymmet. Sopor Vi har bekvämligheten med sopnedkast, men detta kräver att vi är mycket noga med att försluta påsarna så att inte sopor ramlar ut och orsakar dålig lukt. Vi har också begränsat utrymme i våra sopkärl, packa ordentligt. Det är inte tillåtet att slänga tidningar, glasburkar, glasflaskor eller brandfarligt material. Kartonger och wellpapp får slängas i återvinningscentralen. För tidningar har vi ett utrymme på gården där vi betalar Ale Kommun för att de hämtar. Tvättstuga Vår tvättmaskin är utrustad med betalfunktion. Du får ett kort från styrelsen som du tankar på (min 100 kronor). Kontakta ekonomiansvarig, se sida 1c. Tvättider och övriga regler hittar du på anslag i tvättstugan. Bad-, duschrum, kranar Fukt- och mögelskador kan lätt uppstå i ett bad- eller duschrum om inte fukten får möjlighet att torka upp. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ytskikt, t ex tapeter, målning och underliggande tätskikt i dessa utrymmen, se därför till att ordentlig luftcirkulation förekommer överallt. Det är speciellt viktigt med cirkulation bakom badkar och duschkabin. Om en kran droppar förbrukar detta läckage cirka 80 liter vatten per dygn. Det betyder en extra årskostnad på flera hundra kronor per lägenhetsinnehavare. Att själv byta packning till en vattenkran är ingen större konst, men se först till att vattnet är avstängt. Varje golvbrunn är försedd med ett vattenlås för att förhindra lukt från avlopp. Detta måste då och då rengöras, en åtgärd som du har ansvaret för. Lyft bara bort gallret och rengör. Motsvarande rengöring i rör under diskbänk och i tvättställ är ditt eget ansvar.

14 Hyttanmappen Om att bo i Brf Hyttan i Ale Flik nr Trivsel och ordningsregler Sid 3b/4 TV/Bredband Vi har kollektivt digitalteveanslutning via fibernät, och kontrakt med Telia på teveutbudet. För närvarande betyder det att vi har ca 40 kanaler. Du har också möjlighet att köpa till fler kanalpaket och bredband. Kontakta Telia för mer information. Vid fel ring Parabol får installeras på balkongen men ej vara synlig över räcket. Varje lägenhet har i avtalet med Telia 2 st boxar. Dessa är föreningens egendom och får inte tas med vid avflyttning. För de som endast har behov av en box, förvarar föreningen den andra. Vitvaror Installation av tvätt- och diskmaskiner måste ske av utbildad personal. Vattenskador kan bli mycket kostsamma. Se till att maskinerna står på vattentätt underlag. Detta gäller även för kyl och frys. Ventilation Vårt ventilationssystem innebär att vi har såväl från- som tilluft vilket sker med hjälp av fläkt. Tilluften filtreras och värms upp innan den kommer in i lägenheten genom tilluftsventiler, vilka är placerade i vardagsrum och sovrum. Frånluftsventilerna finns i kök, badrum och klädkammare. Montera aldrig in en spis- eller köksfläkt utan förenigens tillstånd. Ett eget system kan nämligen innebära att grannen får ta del av ditt matos. Det är ventilationssystemet i fastigheten som bestämmer valet av fläkt. Värmen Värmen i våra bostäder är en väsentlig del i fastighetens driftskostnader. Därför är det viktigt att samtliga boende ser till att onödig värmeförbrukning motverkas. Det kan ske bl a genom att 1. Termostatens stängs av vid långvarig vädring 2. Man luftar elementen om de inte blir varma 3. Man undviker att ha soffor eller annat tätt framför elementen 4. Man inte låter balkongdörrar och fönster stå på glänt 5. Man ser till att dörrar och fönster är tätade

15 Hyttanmappen Om att bo i Brf Hyttan i Ale Flik nr Trivsel och ordningsregler Sid 3b/5 Överlåtelse Det vanligaste sättet när man skall sälja sin bostad är att man anlitar en mäklare som då tar hand om all pappershantering och även alla andra uppgifter som berör din bostad. Säljer du privat behöver du en överlåtelseblankett (från SBC eller styrelsen). Den nya boende måste ansöka om medlemskap i föreningen, innan inflyttning sker. Styrelsen tar beslut om medlemskap efter ekonomisk kontroll samt även ett personligt informationsmöte. I samband med överlåtelsen gör styrelsen en kontroll av din bostad, där huvudsyftet är att upptäcka eventuella skador på föreningsansvariga detaljer. Överlåtelseavgift: 2,5 % av gällande basbelopp betalas av köparen enligt våra stadgar. Beloppet tillfaller SBC. Pantsättning Behöver du låna pengar med din lägenhet som säkerhet, måste denna uppgift skickas in till SBC. Pantsättningen blir därefter noterad i lägenhetsförteckningen. Även makulerade pantsättningshandlingar måste skickas in till SBC för avnotering i lägenhetsregistret. Pantsättningsavgift: 1 % av gällande basbelopp betalas av bostadsrättsinnehavaren. Beloppet tillfaller SBC. Nycklar Utöver de nycklar som du har till din egen dörr, har vi en till entrén, pappersåtervinning och yttre dörren till cykelrum. Innerdörren till cykelrummet öppnas med den egna lägenhetsnyckeln. Dessutom har Ni taggar till entrén och garaget samt en nyckel som passar till tvättstuga, vind, källare. För dessa nycklar har föreningen ett register, där det anges hur många du har av varje. Har du parkeringsplats i garaget får du även en öppnare (tag) till garageporten. Sändare för att öppna garageport finns att köpa hos ekonomiansvarig, se sida 1c. Felanmälan Om du upptäcker någon skada eller har problem i din bostad, kontaktar du någon i styrelsen. Du kan även fråga styrelsen om tips av hantverkare när du skall utföra någon reparation eller annan förändring.

16 Hyttanmappen Om miljö o säkerhet i Brf Hyttan Flik nr Sid 1 Säkerhet Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse. Vi måste se till att alla dörrar till vind, källare, förråd, cykelrum, garage, tvättstuga och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta. Entrédörrarna skall alltid vara stängda och öppnas med porttelefonen endast till dem som skall besöka dig. Om det uppstår skador på vårt hus, våra gemensamma utrymmen eller utemiljön, skall dessa upptäckter genast anmälas till styrelsen. Genom att förebygga skadegörelse, kan vi slippa onödiga kostnader, som vi annars gemensamt måste betala. Vårt garage är larmat mellan kl 24:00 05:00. Kommer du hem eller går in i garaget under denna tid så stängs larmet av automatiskt när du passerar genom dörren. Du skall vara därifrån inom 10 minuter, därefter utlöses larmet. Så dröj inte kvar och greja med bilen osv. Miljö Vi måste alla tänka på vår miljö. Det vi kan påverka är bland annat elförbrukningen. Tänd inte lamporna i trapphuset på dagtid. Det är många lampor som skall tändas upp. Glöm inte att släcka i källaren, eller i något annat utrymme. Släng inte förpackningar i soporna, dessa skall lämnas på återvinningsstationen. Även din egen el kan du påverka genom att släcka lampor i rum som ingen är i, att alltid se till att disk/tvättmaskinen är full när du drar igång den. Använd lock vid matlagning, då går det åt mindre energi. Frosta av kyl och frys ofta och dammsug bakom de samma med jämna mellanrum så spar du energi. Har du en gammal kyl eller frys. Fundera på att byta ut dem mot en nyare variant med högre energiklass. Du tjänar ganska snabbt in din investering. Och sist men inte minst, låt inte teve och andra elapparater stå på standby, stäng av på strömbrytare eller dra ur sladden.

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN B rf REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN REGATTAN 5 5 31 5 33 5 35 5 37 5 39 L I D 1954 I N G Ö Ordningsregler Juni 2011 Innehåll Inledning... 3 Bostadsrättsföreningen Regattan 5... 4 akta om fastigheten...

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta 2012-05-31 Husskrift för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64 Instruktioner, trivseltips och bra att veta Inledning Med denna husskrift vänder vi oss både till dig som alldeles nyss har flyttat hit, till dig

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö 1 INFORMATIONSBROSCHYR. Inledning Den här skriften är ämnad för dig som bor i bostadsrättsföreningen Oljekrukan, att använda som ett litet uppslagsverk över vad som gäller föreningen. Spar den och överlämna

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet

Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet Innehåll 1.Välkommen till bostadsrättsförening Vårregnet i Lund... 2 2. Vad är en bostadsrätt?... 2 Föreningsstämma, stadgar, och ditt inflytande...

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer