Det svenska skattesystemet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det svenska skattesystemet"

Transkript

1 Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB

2 Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer Historik Utvecklingen fram till är Utvecklingen efter är Efterkrigstidens skattesystem Sammanfattning Skattetekniska begrepp Skatter - avgifter Skattesubjekt - skatteobjekt - skattebärare Direkta kontra indirekta skatter Subjektskatter - objektskatter Allmänna skatter - speciella skatter Marginalskatt Progressiv skatt - proportioneil skatt - degressiv skatt Skatterättsliga principer Skatteförmägeprincipen Minsta-offer-principen Den socialpolitiska beskattningsprincipen Likformighetsprincipen Neutralitetsprincipen Intresseprincipen Det skatterättsliga inkomstbegreppet Sammanfattning Översikt över det svenska skattesystemet Direkta skatter Indirekta skatter Sociala avgifter Sammanfattning 54

3 6 Innehäll 5. Rättskällorna Lagar och förordningar Lagförarbeten Rättsfallssamlingar Riksskatteverkets författningssamling Doktrin Sammanfattning Den lagtekniska Strukturen Allmän översikt av inkomstskattelagen Inkomstskattelagens innehäll Lagen om statlig förmögenhetsskatt Sammanfattning Budgetfrägor Statsutgifterna Statsinkomsterna Kommunalbeskattningen Sammanfattning 72 Avdelning III: Individbeskattningen Allmänt om individbeskattningen Skattskyldigheten Inkomstslag och beräkningsenheter Gemensamma principer för skatteplikten Gemensamma principer för avdragsrätten Allmänna avdrag Grundavdrag Skattesatser Sammanfattning Exempel Inkomst av tjänst Avgränsning av inkomstslaget Sambandet mellan inkomstbeskattningen och socialavgiftssystemet Intakter Kostnader Rätt beskattningsär Särskilt om pensionärsbeskattningen Särskilt om beskattning av sjömän Sammanfattning Exempel 145

4 Innehäll Inkomst av kapital Avgränsning av inkomstslaget Löpande intakter Löpande kostnader Principerna för kapitalvinstbeskattning Kapitalvinstbeskattning av fastigheter Kapitalvinstbeskattning av bostadsrätter Kapitalvinstbeskattning av delägarrätter m.m Kapitalvinstbeskattning av andelar i handelsbolag Kapitalvinstbeskattning av fordringar Kapitalvinstbeskattning av annan lös egendom Särskilt om utländsk valuta Insättningsgaranti och investerarskydd Rätt beskattningsär Skattereduktion Sammanfattning Exempel Beskattning av fastigheter och bostadsrätter Grundläggande principer för beskattningen 2 SS 11.2 Löpande beskattning av privatbostad Fastighetsskatt Försäljning av privatbostadsfastigheter Löpande beskattning av näringsfastighet Fastighetsskatt för näringsfastigheter Försäljning av näringsfastighet Övergäng frän privatbostad till näringsfastighet Övergäng frän näringsfastighet till privatbostad Löpande beskattning av bostadsrätt Försäljning av bostadsrätt Sammanfattning Exempel Förmögenhetsbeskattningen Allmänna principer Skattskyldigheten Skattepliktiga tillgängar Avdragsgilla skulder Värderingsregler Skattesatser Särskilt om värdering av företag Sammanfattning International beskattning Obegränsad skattskyldighet för individer 228

5 8 Innehäll 13.2 Beskattning av utländska experter Begränsad skattskyldighet för individer Avdrag för utländsk skatt Avräkning för utländsk skatt Dubbelbeskattningsavtal Sammanfattning 244 Avdelning IV: Företagsbeskattningen Allmänna principer för företagsbeskattningen Skattesubjekten Behandlingen av olika företagsformer Skattesatserna Inkomstslag och verksamhet Bokföringsmässiga grunder Sammanfattning Intakter Rörelseintäkter Finansiella intakter Extraordinära intakter Upplösning av obeskattade reserver Skattefria intakter Sammanfattning Kostnader Näringsverksamhetens kostnader Finansiella kostnader Extraordinära kostnader Bokslutsdispositioner Underskott Sammanfattning Avskrivningar Maskiner och inventarier Immateriella rättigheter Fastigheter A Aktier Substansminskning Leasingtransaktioner Sammmanfattning Värdering av varulager, pägäende arbeten m.m Allmänt Varulager 350

6 Innehäll Pägäende arbeten Bokslutsdispositioner Avveckling av skatteutjämningsreserven Periodiseringsfond Ersättningsfond Övriga bokslutsdispositioner Sammanfattning Beskattning av enskild näringsverksamhet Inkomstslaget näringsverksamhet Verksamheter Skattesatser Underskottsavdrag Skatteutjämningsreserv Periodiseringsfond Räntefördelning Expansionsfond Försäljning eller avveckling Beskattningsär Sammanfattning Exempel Handelsbolag Inkomstslag Verksamheter Skattesatser Underskottsavdrag Skatteutjämningsreserv - SURV Periodiseringsfond Räntefördelning Expansionsfond Försäljning eller likvidation Beskattningsär Sammanfattning Särskilt om koncerner Det civilrättsliga koncernbegreppet De skatterättsliga koncernbegreppen Reglerna om kedjebeskattning Reglerna om koncernbidrag Kommissionärsföretag Inkomstöverföringar till utlandet Övriga koncernregler Sammanfattning 423

7 10 Innehäll 23. Särskilt om fämansföretag Allmänt om särbehandüngen av fämansföretag Definitioner Generella regier Fämansföretagsregler Inkomst av näringsverksamhet Försäljning av fämansföretag Lättnad i ägarbeskattningen i smä och medelstora företag Utdelning frän fämansföretag Interntransaktioner Sammanfattning Särskilt om företagsöverlätelser Allmänna principer Försäljning av aktiebolag Försäljning av handelsbolag och enskild firma Köparens skattesituation Utskiftning och nedsättning av aktiekapital Äterköp av egna aktier Likvidation Sammanfattning Särskilt om byggnadsrörelse m.m Allmänna principer Lagerfastighet i byggnadsrörelse Lagerfastighet i handel med fastighet Värdering av pägäende arbeten Värdering av lagerfastighet Lageraktier Övriga frägor Sammanfattning Särskilt om investmentföretag Definitioner Löpande intakter Kapitalvinster Avdragen Värdepappersfonder Sammanfattning Omstrukturering av företag Inledning Överlätelse av tillgängar till underpris Andelsbyten Koncernregeln 479

8 Innehäll Förlustregeln Lex ASEA Fusioner, fissioner och verksamhetsöverlätelser Stämpelskatt Kontrollfrägor Värdeöverföringar Förmögenhetsbeskattning av juridisk person Skattesubjekten Skatteplikten och värderingsfrägor Skattesatser Sammanfattning 506 Avdelning V: Särskilda frägor International företagsbeskattning Beskattning av utländsk filial Beskattning av utländskt bolag Beskattning av svensk filial till utländskt bolag Inkomsttransfereringar Nägot om etableringsstrukturer EU-anpassning Sammanfattning Pensionsfrägor Allmänna principer Huvudregeln och kompletteringsregeln Avsättning till pensionskonto och pensionsstiftelse Enskild näringsidkares avdrag för egen pensionsförsäkring Löneskatt pä pensionsförmäner Avkastningsskatt pä pensionsmedel Avkastningsskatt pä kapitalförsäkringar Sammanfattning Taxeringsförfarandet m.m Deklarationsförfarandet Taxeringsorganisationen Deklarationsgranskningen Taxeringsbeslut Förfarandet vid skattedomstolarna Eftertaxering Skattebetalningsfrägor Tvängsätgärder i beskattningsförfarandet Betalningssäkring 545

9 12 Innehäll Skattetillägg Skattebrott Förhandsbesked Sammanfattning Skatterättens metodfrägor Rättskällorna Rättskällevärdering Tolkning av skattelag Rättsfallstolkning Skatterätt och civilrätt Sammanfattning Skatteflykt Allmänt om ätgärder mot skatteflykt Speciallagstiftning mot skatteflykt Lagen mot skatteflykt Genomsynsprincipen Sammanfattning 568 Förkortningar 569 Viktigare lagförarbeten 570 Rättsfallsregister 572 Sakregister 579

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Sökordsregister 1990 2013 års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år)

Sökordsregister 1990 2013 års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år) Sökordsregister 1990 2013 års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år) Ackord dotterbolag 347/91, 367/91 kapitalförlust 342/11, 350/11 skattetillägg 438/03 underskottsavdrag 370/03,

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för aktieoch handelsbolag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för aktieoch handelsbolag med deklarationsanvisningar Skatteregler för aktieoch handelsbolag med deklarationsanvisningar Den här broschyren vänder sig till dig som själv upprättar bokslut och deklaration i ett mindre aktie-/handels bolag. Broschyren gäller

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

27 Värdepapper m.m i näringsverksamhet

27 Värdepapper m.m i näringsverksamhet Värdepapper m.m. i näringsverksamhet 407 27 Värdepapper m.m i näringsverksamhet 13 kap. 1-8 IL, prop. 1999/2000:2, del 2, s. 159f. 14 kap. 2-3, 8-9 och 16 IL, prop. 1999/2000:2, del 2, s. 175f., 182f.

Läs mer

Böcker från Björn Lundén Information AB

Böcker från Björn Lundén Information AB AVDRAG 2015 Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemoria Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemorians huvudsakliga innehåll Skatteverket har under sin skattekontroll upptäckt

Läs mer

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag Sally Al-Najar Examensarbete med praktik i Skatterätt,

Läs mer

den enskilde näringsidkarens tillgångar och skulder

den enskilde näringsidkarens tillgångar och skulder den enskilde näringsidkarens tillgångar och skulder 112403Naringsidkaren_ORI.indd 1 11-07-19 15.19.08 112403Naringsidkaren_ORI.indd 2 11-07-19 15.19.08 Peter Nilsson Den enskilde näringsidkarens tillgångar

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

Försäljning av fastighet direkt eller via aktiebolag

Försäljning av fastighet direkt eller via aktiebolag Försäljning av fastighet direkt eller via aktiebolag - en jämförelse av ekonomiska konsekvenser Erik Herder Daniel Wallenås Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet

Läs mer

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319 Räntefördelning 319 21 Räntefördelning prop. 1993/94:50 s. 226f, 244f, 309f ds 1993:28 s. 156f, 182f, 275f prop. 1993/94:234 s. 95f, 140f prop. 1996/97:12 s. 28f, 52f prop. 1996/97:154 s. 54f och 58 prop.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358 Förord 3 FARs Samlingsvolym utkommer nu för 35:e året i följd. Det är bara i FARs Samlingsvolym redovisning du får tillgång till hela den goda redovisningsseden som den uttrycks genom lagar, förordningar

Läs mer

Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet. Daniel Glückman och Andreas Persson

Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet. Daniel Glückman och Andreas Persson Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet Daniel Glückman och Andreas Persson Skattefrågor inför bokslutet Att tänka på i bokslutsarbetet Nya regler fr o m beskattningsåret 2013 Rättsfall av betydelse

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

1 Tvistefrågor som förekommit i minst tre fall.

1 Tvistefrågor som förekommit i minst tre fall. 1 Tvistefrågor som förekommit i minst tre fall. 1.1 Oredovisade intäkter samt skönstaxeringar. Att detta är en frekvent fråga i processer kan vara en naturlig följd av att frågeställningen är bred och

Läs mer

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08/113 Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Det finns en frist som innebär att en privatbostad för vilken inte längre kraven i 5 KL uppfylls, inte

Det finns en frist som innebär att en privatbostad för vilken inte längre kraven i 5 KL uppfylls, inte Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - svensk Bostadsbeskattning rättsliga aspekter Svensk juridisk nasjonalrapport Universitetslektor, jur. dr. Lars Pelin Inledning Utgångspunkten för den

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer