Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015"

Transkript

1 Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015

2 Kort om Lindahl En av Sveriges största advokatbyråer med ca 400 medarbetare varav två tredjedelar är jurister Bred kapacitet samt lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank & finans, Capital Markets, M&A, fastigheter och entreprenad Omfattande internationell erfarenhet och ett väl utvecklat nätverk av ledande affärsjuridiska advokatbyråer runt om i världen Kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Uppsala och Örebro

3 Lindahls energigrupp Lindahl biträder löpande företag och andra organ inom energibranschen bl.a. kraftproducenter, projektbolag och elhandelsföretag Kompetens och erfarenhet av projekt inom samtliga energiområden, bl.a. vindkraft, vattenkraft, bio- och naturgas och regulatoriska frågor under t.ex. ellagen och naturgaslagen. Kärnkraft Elhandel Elnät Vind Energi Vatten Sol Våg Arbetar projektinriktat, ofta gränsöverskridande med tekniska och andra konsulter Olja Gas Värme Biobränsle

4 Presentationens innehåll Nya regler för skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el Energiskatt Särskilt om bostadsföretag Energiskatteundantaget för vindkraftsel Kort om momsregler

5 Bakgrund skattereduktion för mikroproduktion Regeringens utgångspunkt var nettodebitering SOU 2013:46 Beskattning av mikroproducerad el m.m. skattereduktion föreslås Prop. 2013/14:151 problem vid statsstödsprövning Prop. 2014/15:1 skattereduktion som ett s.k. stöd av mindre betydelse

6 Syfte med skattereduktionen Skatteincitament Underlätta för ökad mikroproduktion av förnybar el Ett nettodebiteringssystem som omfattar kvittning av energi- och mervärdesskatt anses strida mot EU:s mervärdesskattedirektiv

7 Definition av förnybar el El producerad från sol, vind, vågor, tidvatten eller jordvärme vattenbaserad energi alstrad i vattenkraftverk biomassa eller produkter som framställs från biomassa eller bränsleceller (67 kap. 29 inkomstskattelagen)

8 Skattereduktionen Gäller fr.o.m. 1 januari öre per kwh Underlaget får uppgå till högst kwh/år max kr/år i skattereduktion per person eller per anslutningspunkt

9 Vem kan få skattereduktion? Säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten Samma anslutningspunkt för inmatning och uttag av el Anmälan om produktion av förnybar el ska ske till elnätsföretaget Både fysiska och juridiska personer

10 Mikroproducenter som är företag Skattereduktion måste vara stöd av mindre betydelse enligt bl.a. förordning (EU) nr 1407/2013 Högst euro i stöd under tre beskattningsår (lägre tak för jordbruk- och fiskerisektorn) Företag = varje enhet som bedriver ekonomisk verksamhet (oavsett rättslig form, finansiering och vinstsyfte). Omfattar alla företag som ingår i en och samma intressegemenskap. Oklart om mikroproducenter som får ersättning för överskottsel anses vara företag enligt EU:s regelverk

11 Förfarandet för skattereduktion Begäran i inkomstdeklarationen Kontrolluppgift lämnas av nätbolaget Företag ska ange om annat stöd av mindre betydelse har beviljats under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren

12 Energiskatt Huvudregeln är att all elkraft som förbrukas i Sverige är skattepliktig (11 kap.1 LSE) Skyldigheten att redovisa och betala energiskatt gäller för - den som yrkesmässigt producerar skattepliktig elkraft, och - den som levererar egenproducerad elkraft eller som annan har framställt

13 Undantag från energiskatt Inte skattskyldig om producerar el som inte är skattepliktig och inte levererar elektrisk kraft

14 Ej skattepliktig el Enligt 11 kap. 2 LSE - el är inte skattepliktig om den: framställs i vindkraftverk och elen inte levereras yrkesmässigt framställs med en installerad generatoreffekt som understiger 100 kw och elen inte levereras yrkesmässigt förbrukas för framställning av el framställs i ett reservaggregat levereras utan ersättning med en lägre effekt än 50 kw framställs och förbrukas på ett fartyg eller annat transportmedel

15 Yrkesmässig leverans? En verksamhet är enligt 1 kap. 4 LSE yrkesmässig om den 1. utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen, eller 2. Bedrivs i former som är jämförliga med en näringsverksamhet och omsättningen överstiger kr per år

16 Energiskatt för egenproducerad el Ingen skatteskyldighet om Ej yrkesmässig leverans Ej har andra anläggningar som sammanlagt har en installerad generatoreffekt över 100 kw Ersättningen för elen under ett kalenderår inte överstiger kr

17 Bostadsföretag Rätt till skattereduktion om uppfyller villkor för stöd av mindre betydelse (max euro stöd/3 år) Undantag från energiskatt om - Har elproduktionsanläggningar med en sammanlagd generatoreffekt under 100 kw - Inte säljer någon el i verksamheten (ingen yrkesmässig leverans) Yrkesmässig leverans är t.ex. när el mäts och särdebiteras hyresgäster, säljs till andra bolag inom koncernen eller egenproducerad el kvittas mot elförvärv

18 Undantag från energiskatt på vindkraftsel HFD 2012 ref. 26: Fastighetsbolag omfattas av undantaget för el som produceras i eget vindkraftverk och då ersättningen för hyresgästernas el ingår dold i hyran HFD 2012 not. 20: Vindkraftsel som produceras av en ekonomisk förening och levereras till medlemmarna är näringsverksamhet och omfattas inte av undantaget från energiskatt

19 Mikroproducenters försäljning av överskottsel Momsregistrering Ev. energiskatt Inkomst beskattas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad (42 kap. 30 inkomstskattelagen) dock schablonavdrag kr per år och fastighet

20 Moms Momsregistrering krävs vid försäljning av överskottsel då ersättningen från elhandelsföretaget eller elnätsbolaget är momspliktig Momsplikten gäller oavsett belopp och det finns ingen miniminivå Om det är flera delägare till fastigheten måste samtliga vara momsregistrerade

21 Avdragsrätt för moms Avdragsförbud för mervärdesskatt för stadigvarande bostad (8 kap. 9 mervärdesskattelagen) Om elproduktionsanläggning är en del av en bostad krävs att all producerad el säljs mot ersättning för att avdragsrätt ska gälla

22 Frågor?

23 Tack för er uppmärksamhet! Kontakt Per-Anders Bengtsson Madeleine Edqvist

Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT

Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT Effektiv energianvändning och sol är bra för miljön och plånboken 27november 2014 LASSE EJEKLINT 1 1 Klimatsmart Trosa 27 november 2014 Hur många tusen vill ni spara? 2 Klimatsmart Trosa 27 november 2014

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion Samarbetspartners Nätanslutning av småskalig elproduktion Är du intresserad av småskalig, egenproducerad och förnybar el via solceller, vindkraft eller vattenkraft? Behöver du få vägledning och råd och

Läs mer

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 s svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 Sammanfattning av s synpunkter Det finns ett enormt intresse och engagemang för frågor

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning av ett antal personer för ett gemensamt ändamål. Det finns två huvudtyper

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning

Finansiering av solcellsinstallationer. en handledning Finansiering av solcellsinstallationer en handledning Titel: Utgiven av: Projektledare: Finansiering av solceller en handledning Länsstyrelsen Skåne Åsa Skillius Diarienummer: 19161-2014 ISBN: 978-91-87423-63-5

Läs mer

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Innehåll Marknader i Sverige Vad är mikroproduktion Problemställning för solelproducenter

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:40

Regeringens proposition 2002/03:40 Regeringens proposition 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2003 Göran Persson Leif Pagrotsky

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Skatteaspekter vid flytten till molnet

Skatteaspekter vid flytten till molnet Skatteaspekter vid flytten till molnet 2013-03- 05 Det här dokumentet är licensierat under Creative Commons Erkännande Dela- Lika 3.0 Medförfattare/versionshantering Ändringar Datum Ansvarig Version Referenser

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 december 2014 SAMMANFATTNING Vätterbygdens Vindkonsortium Vindkraft-Gruppen och Scanergy West AB har

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer