BESKATTNING AV BOENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESKATTNING AV BOENDE"

Transkript

1 BESKATTNING AV BOENDE EN VITBOK april 2007 Skärgårdarnas Riksförbund

2 Skärgård för Framtid Denna vitbok ingår i Skärgårdarnas Riksförbunds serie beskrivningar över tillståndet i landets skärgårdar. Med dessa vitböcker ger vi skärgårdsbornas syn på situationen inom viktiga områden. Vitboken är framtagen med stöd av anslag från EU genom Mål 2 Öarna. I projektet "Skärgård för Framtid" har vi arbetat med tio centrala frågeställningar inom de övergripande rubrikerna; arbete, boende och service. TRANSPORTER I SKÄRGÅRDEN BOENDE I SKÄRGÅRDEN BESKATTNING AV BOENDE SKÄRGÅRDSBARNENS SKOLOR NY TEKNIK TURISM OCH ALLEMANSRÄTT SKÄRGÅRDSBÖNDER SKÄRGÅRDSFISKETS FRAMTID SKÄRGÅRDSBORNA OCH DEMOKRATIN FÖRETAGSAMMA SKÄRGÅRDEN En informationsskrift från Skärgårdarnas Riksförbund Foto omslag fram: Grundsund, Bohuslän Foto Jan-Eric Ericsson Projektet delfinansieras av Omslag bak: Europeiska Unionen Styrsö Bratten, juli 2005 Foto Eva Widlund. Skärgårdarnas Riksförbund 2007 Skärgårdarnas Riksförbund, 18 april 2007

3 BESKATTNING AV BOENDE Konferensupplaga, uppdaterad 18 april 2007 INNEHÅLL 1. Äntligen beskattning efter bruksvärde 2. Tre radikala ändringar som gynnar skärgårdarna 3. SRF krav över avgifter för boendet 4. Skatten man lyckades förstöra 5. Vad händer nu? 6. Hur blir det sedan då? 7. Skrota taxeringssystemet 8. Internationella erfarenheter 9. Kontakta Skärgårdarnas Riksförbund Skärgårdarnas Riksförbund, 18 april

4 1. Äntligen beskattning efter bruksvärde Den statliga fastighetsskatten avskaffas från och med den 1 januari Istället införs en statlig avgift med kommunal anknytning. Vartefter blir detta en kommunal fastighetsavgift I Skärgårdarnas Riksförbund har vi under många år i olika skrivelser och remissvar sagt till de olika regeringarna och riksdagspartierna att vi kan acceptera en skatt på boendet. Men då måste den kopplas till ett bruksvärde. Vi har hävdat att alla bostäder skulle kunna få ett bruksvärde i förhållande till framför allt tillgång till samhällets service. Mått som kan gälla är restid till skola, butik, kollektivtrafik och sjukvård. Med summan av de tre skattereformer som nu genomförts och ska genomföras har vår syn på beskattning av boende fått fullt genomslag. Vi kan inte vara annat än mycket nöjda och stolta. 2. Tre radikala ändringar som gynnar skärgårdarna Under senaste året har tre mycket viktiga reformer genomförts eller utlovats genomföras som alla är mycket positiva för skärgårdens utveckling. Vi är närmast förundrade över att efter alla dessa år med utredningar, provisorier och specialregler så kommer äntligen radikala förändringar som förenklar förutsättningarna så påtagligt. Det började med att arvs- och gåvoskatten avskaffades. Den mycket komplicerade problematiken kring arv av högt värderade fastigheter kunde förenklas. Förvisso finns många problem kvar när någon som inte har så mycket pengar vill bo kvar på skärgårdsstället medan kanske syskon vill ha ut sin andel av arvet i pengar. Men situationen förenklades när skatterna försvann. Nästa steg kom med beslutet om att avskaffa förmögenhetsskatten. För statens del var detta faktiskt i stort sett en andra fastighetsskatt. De flesta som betalade förmögenhetsskatt var just fastighetsägare med höga taxeringsvärden. De som var mycket rika med andra tillgångar har alltid kunnat manövrera sig undan denna skatt. De allra rikaste hade till och med fått hjälp av en särskild begränsningsregel utan tak! Det tredje och mest tydliga steget kom nu i april 2007 med förslaget att ta bort fastighetsskatten som kapitalbeskattning och istället göra om den till en kommunal avgift. Allt kineseri om vem som ska värdera hus och deras värden försvinner och man ska i stället börja titta på de nyttigheter fastigheterna får från kommunen. Skärgårdarnas Riksförbund, 18 april

5 3. SRF krav över beskattning för boendet Alla specialregler till trots anser vi att det bästa är att fastighetsskatten avvecklas som en kapitalbeskattning. En framtida avgift för bostaden måste utgå från ett bruksvärde. Där är bostadens läge i förhållande till samhällsservice avgörande. Inte tomtvärden och sjöutsikt. Prisnivåerna på fritidshus i skärgården får inte vara vägledande för de bofastas boendeskatt. Vi accepterar att realisationsvinsten vid en försäljning av en fastighet beskattas hårdare än idag. Det är ju oftast inte fastighetsägarens förtjänst att värdet stigit så mycket. Dessutom så finns det pengar att betala med vid försäljningen. Vi anser att systemet med fastighetstaxering ska avvecklas. Det saknar uppgift i ett framtida system med kommunalt avgift. Om man inte gör det har vi en gnagande oro att belägenhetsfaktorer och kakelplattor plötsligt åter kommer till heders. 4. Skatten man lyckades förstöra Människor har i alla tider valt att bo nära vatten. För att undvika en hård exploatering av en resurs som intresserar alla har myndigheterna infört starka begränsningar för nybygge av bostäder nära stränderna. Det sker genom lagstiftningen om strandskyddet och genom att klassa stora områden av riksintresse för bland annat det rörliga friluftslivet. Genom restriktionerna skapas det inte många nya hus i nära stränderna. Ett resultat av detta har blivit att priserna stigit kraftigt på de hus som finns. Konkurrensen om bostäderna ökar och där kommer allt oftare skärgårdsborna till korta. Detta beskriver vi i skriften Boende i Skärgården Det är mot denna bakgrund man måste förstå våra ihållande protester mot hur det nuvarande systemet av beskattning av bostäder fungerar. En stabil skattebas som har förvaltats illa Beskattning av boende är sedan gammalt en stabil metod för staten att få en inkomst. Med ekonomernas språk utgör de en stabil skattebas eftersom de inte kan gömmas eller flytta ur landet. Boendeskatter har alltså funnits sedan mycket länge. Dokumenterat infördes de på talet. Sedan har de omvandlats och också gått från kommunal till statlig skatt. Den nuvarande formen fick fastighetsskatten genom skattereformen Då höjdes den totala skatten på boendet kraftigt. Bostaden betraktas både som konsumtion och som kapital. De som bor betalar både full moms på allt kring huset och dessutom kapitalskatt varje år i form av fastighetsskatt. Dessutom byggdes automatiskt in att alla med högt värderade hus också skulle betala förmögenhetsskatt. Skärgårdarnas Riksförbund, 18 april

6 Två tydliga problem Det är två tydliga problemen med dagens fastighetsskatt. Det ena är att skatten utgår från att ett bostadshus ses som ett kapital. Det andra är metoden med taxeringsvärden för att beräkna värdet på husen. Med dessa metoder har skatten på en och samma hustyp kunnat vara tio gånger så hög i skärgårdarna som i inlandet. Dessutom har de skattehöjningar husägarna drabbats av varit helt oförutsägbara. Gång på gång kom chockhöjningar av skatten för människor som bara bott kvar i sina gamla hus. Höjningarna baserades enbart på att deras grannar valt att betala mycket höga priser när de köpte sina hus. För vanliga människor har det sedan länge varit uppenbart att en sådan skattemetod inte kan accepteras. Skärgårdsborna har också blivit tydliga signaler på att nuvarande svenska system är fel uppbyggt. Många hårresande exempel har kunnat visas upp. Staten har länge vetat att systemet var fel Genom att det varit så uppenbart att systemet inte fungerat så har staten under årens lopp genomfört en hel rad utredningar som skall se över frågan. I sin iver att försvara synsättet att bostaden ska behandlas som ett kapital har politiker till och med givit råd till fattiga pensionärer att ta lån från banken för att betala skatten om dom inte har tillräckligt hög pension. Sådana råd visar en total okänslighet för människors känsla för vad som är rätt och rimligt. För att dämpa de mest stötande effekterna har staten tvingats göra flera ändringar av skattesatsen. Man har arbetat med olika fribelopp inom vilka skatten inte skall tas ut. Man har infört begränsningsregler och regler om några års befrielse för de som bygger nytt. I debatten inför valet 2006 kom också beslut om att frysa taxeringsvärden på någon lämplig årgång eller att frysa skatten till vissa belopp som gäller innan en ny höjning. Maximering av skatten för tomtvärdet etc. etc. Mångfalden av specialregler visar bara de att det länge varit svårt att utforma en fastighetsskatt så att den accepteras. Skärgårdsproblemet För att dämpa hur skatten slår på personer med låga inkomster, men höga taxeringsvärden på sina bostäder, så infördes 2001 den så kallade begränsningsregeln. Inget hushåll skulle betala mer än 5 % av sin gemensamma inkomst i fastighetsskatt på taxeringsvärden upp till tre miljoner. På finansdepartementet trodde man att man därmed löst skärgårdsproblemet. Men begränsningsregeln var givetvis otillräcklig. Det viktigaste var att den saknade en tydlig vision som kunde uppmuntra unga familjer i skärgården. Istället för framtidstro rullar det på ett "moment 22" där en lindring äts upp av andra mekanismer. Reglerna är krångliga och uppmuntrar till udda tankebanor. Kan det löna sig att skilja sig? Kan det löna sig att öka sina inkomster? Kan det löna sig att barnen har ett bättre sommarjobb? Ökar fastighetsskatten om mormor bor kvar hemma med barn och barnbarn? Så sent som sommaren 2006 kom regeringen med förslag om att begränsningsregelns % -satser skulle justeras. Dessutom hade man gett upp försöken att hålla isär fritidshusen och permanenthus. Men det var för sent. Systemet kring beskattningen av den stabila skattebasen hade förlorat allt förtroende. Skärgårdarnas Riksförbund, 18 april

7 5. Vad händer nu? Regeringen har utlovat att den statliga fastighetsskatten ska avskaffas Detta innebär ett stort inkomstbortfall för staten på över 16 miljarder kronor om året. Därför vill man att det i stället införs en avgift med kommunal anknytning för varje fastighet. Denna kommunala fastighetsavgift vill man att den ska vara kronor per fastighet och år för småhus. Dessutom vill man höja skatten på realisationsvinster från 20 till 30 procent. Tekniken kan bli så att det är en kommunal avgift som staten kasserar in och sedan skickar till kommunen som sedan växlar pengarna åter till staten. Det finns likheter med hur man hanterade vägtullarna i Stockholm. Därmed blir övergången neutral för såväl kommunerna som staten. Utformningen av förslaget måste lösas snabbt nu och det finns en hel rad frågor olösta. Förslaget aviseras med den ekonomiska vårpropositionen som lämnas 16 april. Det är dagen före rapporten du just läser presenteras. Så vi kan givetvis överraskas av snabba ändringar. Nästa steg är att riksdagen debatterar och beslutar om den ekonomiska vårpropositionen. Vi kommer då att få höra vad andra partier tycker om regeringens förslag om en kommunal avgift. Under våren kommer en tjänstemannagrupp på finansdepartementet att utarbeta förslaget fylligare och en departementspromemoria ska vara klar i juni. Denna skickas på remiss under sommaren. Sedan kan man ta beslut under hösten och ny lag ska gälla från Hur blir det sedan då? Det måste snarast bli en ren kommunal avgift. En grundläggande syn måste vara att det snarast blir en ren kommunal avgift. Att det statliga inslaget nu endast är att se som en övergångslösning. Därefter ska kommunfullmäktige vara suverän att besluta om avgiften inom de ramar som sätts upp. Staten kan påverka och besluta om tak vilket sker redan idag för max-taxa på dagis samt på felparkeringsavgifter. En tidigare tänkbar reform skulle vara att införa en kommunal fastighetsskatt istället för avgift. För vissa kommuner kan det verka lockande att låta en kommunal fastighetsskatt bli lite högre, och därmed inkassera mer pengar på många fritidshus, samt därmed kunna kompensera sig för höga kostnader i skärgården för de bofasta. Men en sådan variant med kommunal fastighetsskatt har inte diskuterats på länge. Till vissa delar är det kanske ändå intressant att fundera över. I Finland har man olika fastighetsavgifter för permanent boende och fritidsboende. En speciell juridisk nöt är att en kommunal avgift måste enligt lagen svara mot kommunala kostnader. Därför har förbundet Sveriges Kommuner och Landsting tidigt fört fram tanken på att gatukostnader och kostnader för räddningstjänst är sådant som kan kopplas till en fastighetsavgift. Man kan då avgränsa ett kollektiv som består av hela kommunen och fastställa en taxa för fastigheterna med utgångspunkt från kommunens kostnader. De som eventuellt redan betalar t.ex. vägföreningsavgift får då först dra av den från fastighetsavgiften. Skyddsnät Regeringens avsikt är att ingen ska betala mer i fastighetsavgift än vad man skulle ha gjort enligt de tidigare reglerna. Man har därför sagt att när avgiften sätts till 4500 kr så får också detta Skärgårdarnas Riksförbund, 18 april

8 belopp vara max 1 % av nuvarande taxeringsvärde. Detta värde borde rimligen avse det dämpade värde som gäller idag. Men så är det inte tänkt utan man utgår från 2006 års värde vilket därmed blir en sista höjning av skatten för en hel del fastighetsägare. Reavinstskatten höjs för att betala reformen Regeringen vill finansiera minskningen av inkomsterna från fastighetsskatten med att höja reavinstskatten när man säljer sitt hus. Denna del av reformen är lätt att acceptera. De stora värdestegringar som skett i många områden är knappast bara den enskilde ägarens förtjänst. En sänkt årlig skatt i många områden innebär troligen också ett höjt fastighetsvärde vilket kompenserar den höjda reavinstskatten. 7. Skrota taxeringssystemet Dagens fastighetstaxering har bara ett syfte. Att bestämma det värde på vilket fastighetsskatten skall tas ut. Längre tillbaka var det kanske också en vägledning för bankernas långivning, men så är det knappast idag. Varför ska staten förresten serva bankerna med denna tjänst? När man beslutar vilket taxeringsvärde en fastighet skall ha har man som underlag uppgifter om vad det är för slags hus, standard, ålder och storlek, samt värdet på tomten. Sedan sker korrigeringar på grund av storlek och särskilda förhållanden. Det sker också en indelning i värdeområden som bestäms av fastighetens läge och försäljningsstatistik. För skärgårdarna kommer tomtmarkens kriterier om strand, strandnära in i bilden här. Sedan får man fram ett taxeringsvärde som ska motsvara 75 % av marknadsvärdet. Systemet med fastighetstaxering saknar uppgift i ett framtida system med kommunalt avgift. Eftersom det också är en relativt dyr administrativ uppgift så finns det stora besparingar att göra. Om man behåller taxeringsförfarandet så har vi en gnagande oro att belägenhetsfaktorer och kakelplattor plötsligt åter kommer till heders. Taxeringsvärdena fyller heller ingen funktion vid arv och gåva eftersom dessa skatter är avskaffade. Det sista nyttan det nuvarande taxeringsvärdet kan tänkas göra är att vara måttet så att ingen får en kommunal avgift som är högre än vad de tidigare har betalat i fastighetsskatt. Men eftersom taxeringsvärdet nu är fruset så behöver det inte omprövas åren som kommer. Byter huset ägare är det bara att lämna 1 % regeln och låta nivån på den kommunala avgiften gälla. 8. Internationella erfarenheter Genom samarbetet inom ESIN, European Small Islands Federation, har SRF kunnat göra en enkel jämförelse hur fastighetsskatterna ser ut i de olika ländernas skärgårdsområden. I en jämförelse mellan Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Skottland och Sverige var det bara Sverige som idag har en statlig fastighetsskatt som tillåts öka efter marknadspriserna. Den andra ytterligheten var Irland som över huvud taget inte har någon fastighetsskatt. De övriga har alla någon form av kommunal avgift eller skatt på fastigheter. Skärgårdarnas Riksförbund, 18 april

9 FINLAND Här har man ett kommunalt system med skatt på fastigheter. Det varierar mellan kommunerna och baseras på fastigheternas värden med hänsyn till storlek och läge. I Dragsfjärd i sydvästra skärgården är skatten på marken 0,8 %, permanenthus 0,3 % och fritidshus 0,8 %. Variationen är stor. För den generella fastighetsskatten är det 0,5 1 %, för permanenthus 0,22 0,5 %, för fritidshus 0,5 1,0 % och för obebyggda tomter med byggrätt 1-3 %. DANMARK Danmark har bara en kommunal fastighetsskatt på markvärdet, ett härlighetsvärde!. Det är dock beroende av om det är bebyggt med ett permanenthus, fritidshus eller näringsfastighet. Dessutom är skatten beroende av om fastigheten ligger i en stads zon, jordbruks zon eller zon för fritidsboende. Som exempel kan sägas att vid ett värde på 1 milj. blir skatten kr. FRANKRIKE Frankrike har en kommunal fastighetsskatt. Den är uppdelad på mark och hus men inte kopplat till marknadspriset. Skatten baseras istället på husets storlek och ingen höjning har skett av dessa värden sedan Både husägare och hyresgäster betalar fastighetsskatt. Det kan vara 4 % av årslönen som tas ut genom fastighetsskatten. Den är lägre på öarna än på fastlandet. Detta är den enda kommunala skatteinkomsten som finns. Ändå går en del av fastighetsskatten går till den lilla regionen departement, och en del till den större regionen och en del till staten. IRLAND Irland intar en särställning. Nära 40 % av befolkningen bor på landsbygden. Dessutom har Irland den största delen egnahemsägare i världen med 85 %. Man tar inte ut någon fastighetsskatt sedan 30 år tillbaka. SKOTTLAND Skottland har en kommunal fastighetsskatt som varierar mellan olika områden. Den baseras enbart på husets värde. Det finns lättnader för bostadshus på lantbruk. Man har ett komplicerat klassificeringssystem där fastigheten klassas band A-H (A mindre än , D medel, H över ) beroende på var den ligger. Värdena sattes 1997 och har inte ändrats sedan dess. 9. Kontakta Skärgårdarnas Riksförbund I denna Vitbok om Beskattning av Boende har vi ägnat oss en de klassiska orättvisorna mot skärgårdsborna. Med summan av de tre skattereformer som nu genomförts och ska genomföras hoppas vi att problematiken förpassas till historieböckerna. Vår syn på hur beskattning av boende kan ske har fått fullt genomslag. Vi är mycket nöjda och stolta. Skriften har tagits fram av SRF styrelse med förbundssekreterare Bengt Almkvist som koordinator. Men det finns mycket mer som också är viktigt för skärgårdsborna: Kommunikationer, ITutveckling, samhällsservice, utbildningsfrågor, miljömålsfrågor, sjöfartsfrågor, fiskepolitik, EUpolitik och mycket mer. Allt detta och mer därtill har vi givetvis synpunkter på. Vi hjälper gärna till att ge mer information kring vår syn på de olika områdena. Så ta gärna kontakt med oss! Skärgårdarnas Riksförbund, 18 april

10 Skärgårdarnas Riksförbund

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde Villaägarnas Riksförbund Vid årets taxering av småhus har taxeringsvärdena ökat med i genomsnitt 35 procent. Taxeringsvärdena fastställs genom ett schabloniserat

Läs mer

4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt

4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt 4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt Systematiska fel i Skatteverkets taxering av obebyggda tomter Daniel Liljeberg, chefekonom 20 december 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida

Läs mer

Effekter av 2009 års fastighetstaxering. Talande exempel från landets småhusägare

Effekter av 2009 års fastighetstaxering. Talande exempel från landets småhusägare Effekter av 2009 års fastighetstaxering Talande exempel från landets småhusägare Många starka skäl att avveckla taxeringssystemet Landets småhusägare har fått besked om sina nya taxeringsvärden. I genomsnitt

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 Till Finansdepartementet Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 maj 2004 beretts tillfälle att avge yttrande över Egendomsskattekommitténs huvudbetänkande

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Budgetpropositionen, KPI-konsekvenser

Budgetpropositionen, KPI-konsekvenser STATSTSKA CENTRALBYRÅN Pm 1(6) Budgetpropositionen, KP-konsekvenser Denna Pm redogör för hur de skatteförslag som presenterades i budgetpropositionen för 2007 (PROP. /07:1) kan komma att påverka KP. Fryst

Läs mer

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113)

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-21 Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Sammanfattning

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport

Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport Seminarer Stocholm 1999 økonomisk nasjonalrapport - svensk Beskattning av den svenska bostadsmarknaden Svensk økonomisk nasjonalrapport Skrevet av: Per Åsberg Uppsala Universitet Institutet för Bostadsforskning

Läs mer

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Trygghet på ålderns höst Sammanfattning Många oroar

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Remissammanställning angående dämpningsregeln

Remissammanställning angående dämpningsregeln Fi 2003/508 2003-05-22 Finansdepartementet Enheten för kapitalbeskattning Hans Levén Remissammanställning angående dämpningsregeln Betänkandet (SOU 2003:3) Egendomsskatter Dämpningsregel för fastighetsskatten

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Slutligt utfall av 2012 års kommunala fastighetsavgift och ny prognos för åren 2013 och 2014

Slutligt utfall av 2012 års kommunala fastighetsavgift och ny prognos för åren 2013 och 2014 2014-01-07 1 (5) CIRKULÄR 14:2 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Måns Norberg Mona Fridell EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Samhällsbyggnad Slutligt utfall av 2012 års kommunala fastighetsavgift och

Läs mer

En utvidgad begränsningsregel för fastighetsskatt

En utvidgad begränsningsregel för fastighetsskatt Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen En utvidgad begränsningsregel för fastighetsskatt Juni 2006 1 Författningsförslag 1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:906) om skattereduktion för

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Svenska staten och skatteteori

Svenska staten och skatteteori Svenska staten och skatteteori Plan Svenska staten Skatteteori Hur bör skatter utformas? 1 2 Upplägg Offentliga utgifter som andel av BNP Varför skatter? Hur bör skatter utformas? Viktiga kriterier för

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Cecilia Landelius Huvudsekreterare 08-405 47 52 070-554 81 56 Mats Johansson Utredningssekreterare 073-203 07 09 Egendomsskatter Reform av arvs- och gåvoskatter

Läs mer

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson Framtiden måste byggas idag Anders Konradsson Den statliga politiken tre skeden från bostadspolitik till skattepolitik 1975 1990 sammanhållen politik mål om paritet och neutralitet schablonbeskattning

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund

Skärgårdarnas Riksförbund Skärgårdarnas Riksförbund Verksamhetsberättelse 2007 Vad är SRF och vad vill vi? Skärgårdarnas Riksförbund är en riksorganisation för den bofasta befolkningen i landets skärgårdsområden, på kusten och

Läs mer

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder 2010:1 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Statens budget och de offentliga finanserna November 2016

Statens budget och de offentliga finanserna November 2016 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 216 Sammanfattning Stark men avtagande BNP-tillväxt Finansiellt sparande runt nollstrecket trots stark sysselsättningsökning och stora skattehöjningar

Läs mer

Värsta kommunen. Snitt för hela länet. 14 villaägaren

Värsta kommunen. Snitt för hela länet. 14 villaägaren Värsta kommunen. Så här fel slår de nya taxeringsvärderna Hur missvisande är taxeringsvärdet där du bor? Här ser du värstingkommunerna län för län. Siffran visar felen i kronor, i genomsnitt för värsta

Läs mer

5 Den offentliga sektorns inkomster

5 Den offentliga sektorns inkomster Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns inkomster 5 Den offentliga sektorns inkomster I detta kapitel redovisar vi den offentliga sektorns inkomster. De olika inkomstkällorna presenteras och inkomsterna

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi 2001-09-20 Välkommet stöd till småbarnsfamiljer Förändringarna är som vanligt många för hushållen. Det positiva med denna budgetproposition

Läs mer

BOENDE I SKÄRGÅRDEN. EN VITBOK april 2007. Skärgårdarnas Riksförbund

BOENDE I SKÄRGÅRDEN. EN VITBOK april 2007. Skärgårdarnas Riksförbund BOENDE I SKÄRGÅRDEN EN VITBOK april 2007 Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård för Framtid Denna vitbok ingår i Skärgårdarnas Riksförbunds serie beskrivningar över tillståndet i landets skärgårdar. Med dessa

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN Cirkulärnr: 14:2 Diarienr: 14/0087 P-cirknr: Nyckelord: Handläggare: Måns Norberg m.fl. Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Extern medverkan:

Läs mer

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Promemoria om en begränsningsregel för förmögenhetsskatten

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Promemoria om en begränsningsregel för förmögenhetsskatten Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Promemoria om en begränsningsregel för förmögenhetsskatten 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext...3 1.1 Förslag till lag om skattereduktion för förmögenhetsskatt.3

Läs mer

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats.

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats. Pressmeddelande 2006-03-20 Ny undersökning: Fattiga småhusägare ökar i antal Antalet familjer med småhus som lever under socialbidragsnormen är i dag 145 000. När den nya fastighetsskatten slår igenom

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

SKÄRGÅRDSBORNA OCH DEMOKRATIN

SKÄRGÅRDSBORNA OCH DEMOKRATIN SKÄRGÅRDSBORNA OCH DEMOKRATIN EN VITBOK april 2007 Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård för Framtid Denna vitbok ingår i Skärgårdarnas Riksförbunds serie beskrivningar över tillståndet i landets skärgårdar.

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Reformerad beskattning av bostäder

Remissyttrande över promemorian Reformerad beskattning av bostäder Remissyttrande över promemorian Reformerad beskattning av bostäder Finansdepartementet Sollentuna den 19 augusti 2007 103 33 Stockholm Handläggare: Joacim Olsson och Elisabeth Österman Remissyttrande över

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF mars 2015 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND är de bofasta skärgårdsbornas riksorganisation SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND har två huvuduppgifter att vara ett stödjande förbund för våra

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2014 och framåt Innehåll Sammanfattning 2 Fastighetsskatt eller fastighetsavgift? 2 Vem ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften? 3 Småhus

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN Cirkulärnr: 15:3 Diarienr: 15/0041 P-cirknr: Nyckelord: Handläggare: Måns Norberg Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Extern medverkan: Datum:

Läs mer

Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter

Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2590 av Olle Felten m.fl. (SD) Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig

Läs mer

Skatter på köp, ägande och försäljning av bostäder

Skatter på köp, ägande och försäljning av bostäder Konjunkturläget juni 216 89 FÖRDJUPNING Skatter på köp, ägande och försäljning av bostäder Bostadsägare beskattas på flera olika sätt, vilket ger både staten och kommunerna stora intäkter. Samtidigt subventioneras

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Den genomsnittliga arealen på s.k. bostadsarrenden i Söderhamns kommun är ca 1000 m2. Söderhamns kommun har 313 arrenden 217 av dessa har anknytning

Läs mer

Den gömda skattebomben

Den gömda skattebomben Den gömda skattebomben En rapport om hur dubbelbeskattningen av bostadsrätter slår mot hushållen i Stockholm Fastighetsägarna Stockholm Alströmergatan 14 Box 12871, 112 98 Stockholm Tel 08-617 75 00 Fax

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Brigitta Hultblad Tfn: 08-786 54 08 Måns Hector Tfn: 08-786 56 35 PM 2010-10-22 Dnr 2010:1599 TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG Vi skulle vilja ha en uppdatering

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 21 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2013 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5. 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck

BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5. 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck 5.1 BOSTADSBESTÅNDET Tillgången på bostäder Under slutet av 1980-talet rådde en påtaglig brist på

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 19 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2011 och framåt Nyheter Kommunal fastighetsavgift Fler småhus och tomter får en kommunal fastighetsavgift från och med deklarationen

Läs mer

VITBOK FÖR BOENDE I SKÄRGÅRDEN

VITBOK FÖR BOENDE I SKÄRGÅRDEN Skärgårdarnas Riksförbund VITBOK FÖR BOENDE I SKÄRGÅRDEN Disposition 1. Det är bostadsbrist i skärgården! 2. Skärgårdarnas Riksförbunds krav för boende i skärgården 3. Skärgårdsborna om framtiden 4. När

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Boende- och fastighetsskatter en nordeuropeisk utblick

Boende- och fastighetsskatter en nordeuropeisk utblick Boende- och fastighetsskatter en nordeuropeisk utblick AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Förord Syftet med föreliggande rapport är att jämföra de svenska boendeskatterna, i synnerhet fastighetsskatten,

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar

Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar Promemoria 2003-04-22 Fi2002/2971 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för kapitalbeskattning, S3 Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program Reviderat av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 Rapport HSB och dubbelbeskattningen en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Syfte 4 Bakgrund 4 Så har insamling och bearbetning gått till 6 Undersökning

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift

Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-25 1 31 137942-13/111 Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift www.skatteverket.se Postadress

Läs mer

Skatteförslag för tillväxt och välstånd. Januari 2004

Skatteförslag för tillväxt och välstånd. Januari 2004 Skatteförslag för tillväxt och välstånd Januari 2004 1 Skatteförslag för tillväxt och välstånd Sverige behöver fler företagare och växande företag. Tillväxten i små och medelstora företag är bra för Sveriges

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

Rapport BITTRA SVEK ELLER SUR EFTERSMAK. www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00

Rapport BITTRA SVEK ELLER SUR EFTERSMAK. www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Rapport BITTRA SVEK ELLER SUR EFTERSMAK www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Bittra svek eller sur eftersmak De senaste veckorna har präglats av ständiga utspel med nya vallöften från de borgerliga

Läs mer

Fastighetsskatt deklarationen 2008 och framåt

Fastighetsskatt deklarationen 2008 och framåt SKV 296 utgåva 17 Fastighetsskatt deklarationen 2008 framåt INKOMSTÅRET 2007 OCH FRAMÅT Nyheter Småhus småhus på lantbruk Deklarationen 2008 Underlaget för fastighetsskatten är fryst på förra årets nivå.

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Anna Savås Mark och värdering Telefon: 08-508 265 27 anna.savas@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-05-14 Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Förslag

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Avgifter 2017 Äldreboende

Avgifter 2017 Äldreboende Avgifter 2017 Äldreboende Vård & Omsorg Avgifter för äldreboende 2017 Du som behöver vård och omsorg dygnet runt kan få bo i kommunens äldreboenden, eller särskilda boenden som de också kallas. För att

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Under 2015 fokuserar SPF Seniorerna på 3 huvudområden i påverkansarbetet: Valfrihet Ekonomi Bostäder

Under 2015 fokuserar SPF Seniorerna på 3 huvudområden i påverkansarbetet: Valfrihet Ekonomi Bostäder Under 2015 fokuserar SPF Seniorerna på 3 huvudområden i påverkansarbetet: Valfrihet Ekonomi Bostäder 3 Valfrihet Vi seniorer har gjort tuffa val genom våra liv varför skulle vi inte kunna välja själva

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Vi protesterar mot tomträttsystemet i Göteborg

Vi protesterar mot tomträttsystemet i Göteborg Vi protesterar mot tomträttsystemet i Göteborg Jag bor i Angered och betalar avgäld för tomträtten på 201 m² Markvärde enligt. Taxering år 2001 124.000 kr, år 2002 132.000 kr, år 2003 160.000 kr, år 2006

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Skatt 1990 vid tax. värdesökning på. 534 kr/mån. 894 kr/mån l 147 kr/mån

Skatt 1990 vid tax. värdesökning på. 534 kr/mån. 894 kr/mån l 147 kr/mån Motion till riksdagen 1987/88: av Knut Wachtmeister m. fl. (m) med anledning av pro p. 1987/88:164 om vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1990 De höjda taxeringsvärden som beror dels på allmänt

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport 2011. Lars Calmfors Finansutskottet 31/5-2011

Finanspolitiska rådets rapport 2011. Lars Calmfors Finansutskottet 31/5-2011 Finanspolitiska rådets rapport 2011 Lars Calmfors Finansutskottet 31/5-2011 Rapportens innehåll De offentliga finanserna och reformutrymmet Finansiell stabilitet Arbetsmarknaden Skatterna Regeringens utbildningsreformer

Läs mer

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Fastighetsavgift och fastighetsskatt SKV 296 utgåva 18 Fastighetsavgift och fastighetsskatt Deklarationen 2009 Nyheter Kommunal fastighetsavgift på bostäder Alla bostäder i småhus och hyreshus får en kommunal fastighetsavgift från och med

Läs mer

Malmö 13/9 Ann Öberg, chefekonom

Malmö 13/9 Ann Öberg, chefekonom Malmö 13/9 Ann Öberg, chefekonom Vilka reformer behöver företagen? Vilka reformer kommer i regeringens budget? - 80% till hushållen, 10% till företagen Har Sverige behov av reformer? - Det ekonomiska läget,

Läs mer

(6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Taxeringsregler, försäkring och bidrag

(6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Taxeringsregler, försäkring och bidrag 2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Taxeringsregler, försäkring och bidrag 2014-01-01 2 (6) Riksantikvarieämbetet Box 5405 11484 Stockholm www.raa.se 2014-01-01

Läs mer