Lunds tekniska. Lunds universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lunds tekniska. Lunds universitet"

Transkript

1 Lunds tekniska högskola lth Lunds universitet

2 2 Innehåll: LTH och Lunds universitet 05 Utbildning 11 Forskning 17 Samverkan 21 Program 28 Organisation 32 Helsingør Ängelholms flygplats Ängelholm Airport Helsingborg Sverige Hässleholm København Landskrona Landskrona Lund 1 tim Kristianstad Kristianstad Airport Airport Danmark Kastrup Malmö Copenhagen International Airport Malmö-Sturup Airport N Öresundsregionen V Ö S

3 Lunds tekniska Tekniska högskola Högskola / lth / LTH 033 En gränsöverskridande teknisk högskola inom ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor.

4 4

5 Lunds tekniska Tekniska högskola Högskola / lth / LTH 055 LTH och Lunds universitet Kunskap lyser upp tillvaron. För den som erövrar nya insikter och färdigheter vidgar sig världen. Lunds Tekniska Högskola, den tekniska fakulteten vid Lunds universitet, rymmer många dörröppnare. En LTH-examen banar väg för ett meningsfullt och efterfrågat jobb. Och ljusa forskningsidéer öppnar upp för samhällsförbättrande innovationer.

6 606 LU / LTH Fakulteter vid Lunds universitet: Ekonomi, juridik, humaniora och teologi, konstnärliga ämnen, medicin, naturvetenskap, samhälls vetenskap, teknik (LTH). Vid LU finns även Internationella miljöinstitutet IIIEE, Max-lab och Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter. LTH i siffror: studenter, 1660 anställda, varav 500 dokto r ander, 700 lärare och forskare och 400 teknisk administrativ personal. Intäkterna ligger på 1,6 miljarder kr varav 1 miljard går till forskning.

7 Lunds tekniska högskola / lth 07 Lunds Tekniska Högskola är en av de största fakulteterna vid Lunds universitet. Samtidigt är vi ett av de nyaste tillskotten i universitetets snart 350- åriga historia, grundad 1961 och från år 1969 en del av Lunds universitet. Numera är vi landets tredje största lärosäte för högre teknisk utbildning och forskning. Här finns flera av Sveriges mest attraktiva utbildningar och en bred forskning. Inom flera områden är forskningen världsledande, till exempel inom nano teknologi, mobil kommunikation och medicinsk teknik. Tillhörigheten till Lunds universitet, som brukar rankas som ett av världens hundra bästa universi tet, främjar samarbeten och ett aktivt utbyte över disciplin gränserna. Inom en radie av bara en kilometer arbetar och studerar omkring anställda och studenter. Vi har också flera utbildningar i Helsingborg. Lund och Helsingborg ligger i Öresunds - regionen som rankats som en av de mest innova- LTH ligger fem minuters cykelväg från Lunds centrum, i en grön parkmiljö skapad på 1960-talet.

8 808 LU / LTH tiva regionerna i världen. Här bor 3,7 miljoner människor och en fjärdedel av Danmarks och Sveriges samlade BNP produceras här. Från Lund tar det 33 min med direkttåg till Köpenhamns internationella flygplats Kastrup. I Lund görs miljardsatsningar i Max IV och ESS framtida forskningsanläggningar. När Max IV står klar år 2016 blir det den ledande synkrotonljusanläggningen i världen. Granne med Max IV byggs den europeiska forskningsanläggningen ESS, som kommer att ha världens mest kraftfulla neutronkälla när den tas i drift Flera LTH-forskare är delaktiga i anläggning arnas byggnation och utformning. k

9 Lunds tekniska högskola / lth 9 Studentlivet i Lund bidrar till universitetets Lund dragningskraft. bidrar till universitetets I denna dynamiska drag- Studentlivet i ningskraft. I denna småstad dynamiska med medeltida småstad anor med möts medeltida anor möts kunskapssökande människor människor från när från och kun- när och fjärran fjärran och får och får erfarenheter och nätverk och nätverk för livet. Under för flera livet. år har Lund röstats fram till Sveriges mest populära studentstad. Lund är internationellt på flera sätt. Lund är internationellt Både på student- på flera och sätt. forskningsnivå Både på finns student- och samarbete forskningsnivå med finns många samarbete utländska med universitet. universitet. Enbart på LTH Bara finns på LTH studentavtal finns många utländska studentavtal med ett 100 hundratal universitet. universitet.

10 10

11 Lunds tekniska Tekniska högskola Högskola / lth / LTH 11 Utbildning Många upplever sin studenttid vid LTH som både tuff och fantastisk. Dagar som fylls med föreläsningar, grupparbeten, labbar, övningar och tentaplugg. Kurskamrater som blir som en extrafamilj man träffar på sektioner, nationer och andra studentarrangemang. Erfarenhet och lärdomar från dessa år är en bra grund för ett kommande yrkesliv och det fortsatta livet därutöver.

12 12 Utbildning Utbildningen i siffror: Ca studenter, varav helårs studenter 16 civilingenjörsprogram arkitektutbildning industridesignutbildning trafikflygarprogrammet (Ljungbyhed) 5 högskoleingenjörsprogram (Helsingborg) 11 internationella magisterprogram > Se alla program på sid 28

13 Lunds tekniska högskola / lth 13 Varje år examineras över tusen studenter från Lunds Tekniska Högskola. Flertalet är civilingenjörer, andra är högskoleingenjörer, brand ingenjörer, arkitekter och industridesigners. De flesta får en yrkesexamen, flera dessutom en akademisk examen i form av en kandidat- eller masterexamen. En utbildning från LTH är en bra grund för att arbeta med viktiga samhällsfrågor och påverka samhällsutvecklingen. Många får arbeten där de skapar lösningar som förbättrar vår miljö, hälsa, kommunikationer, hus och städer. Flera hamnar i ledande positioner, både i Sverige och utomlands. LTH-studenter är attraktiva på arbetsmarknaden. Våra utbildningar utformas i nära samspel mellan programansvariga, forskare och representanter för det omgivande samhället. Detta gör utbildningarna aktuella för arbetsgivare inom såväl företag, det offentliga som inom akademin. Utbildningen utgår i mångt och mycket från aktuell forskning och lärarna är vanligtvis också själva aktiva forskare. På LTH görs stora satsningar på att vidareutveckla lärarnas pedagogik. Erfarna studenter hjälper nya enligt en vetenskapligt grundad metod kallad SI, SamverkansInlärning, som vidareutvecklats vid LTH. LTH finns i ett grönt och levande campus med flera naturliga mötesplatser.

14 14 Utbildning Under utbildningen ges möjlighet till praktik och karriärrådgivning. Exa mens arbetena görs ofta tillsammans med industrin och blir inte sällan en inkörsport till anställning. Vid LTH finns ovanligt goda möjligheter att plugga utomlands. Var fjärde LTH-student väljer att förlägga en del av sin utbildning i ett annat land, vid något av våra partneruniversitet. Flera av dessa hör till de tio tjugo högst rankade i världen. Genom nätverket T.I.M.E. erbjuds studenterna även dubbelexamina, dels från LTH, dels från ett annat universitet i Europa eller Japan. Man kan också göra praktik utomlands. Till LTH kommer ca 600 internationella studen ter varje år. Under 2000-talet har allt flera internationella masterutbildningar lockat studenter från hela världen. På dessa program sker all undervisning på engelska och studenterna läser tillsammans med såväl utbytesstudenter som studenterna på de långa utbildningarna. Under senare år har intresset för teknik och naturvetenskap ökat och flera program vid LTH hör till landets mest sökta. Studentkåren TLTH tillvaratar studenternas intressen och har ett nära samarbete med LTH:s ledning. Kåren anordnar exempelvis årliga arbetsmarknadsdagar som är välbesökta av både studenter och arbetsgivare. k Flera av LTH:s karaktäristiska röda tegelhus har nyligen uppdaterats till 2010-talets behov, bland annat med moderna undervisningslokaler och fler studieplatser.

15 Lunds tekniska högskola / lth skäl att välja LTH: E Komplett teknisk högskola E Hög utbildningskvalitet E Satsning på pedagogik E Studentstaden Lund E En del av ett stort universitet E Framgångsrik forskning som smittar av sig på utbildningen E Studiehjälp med SI, SamverkansInlärning E Goda möjligheter till utlandsstudier E Unik Kinainriktning och Riskhanteringsavslutning E Beläget i den dynamiska Öresundsregionen

16 16

17 Lunds tekniska Tekniska högskola Högskola / lth / LTH 17 Forskning Ur kranen strömmar rent vatten. I kyl och frys finns färsk mat som kan värmas i mikron eller tillagas på spisen. Våra sopor omvandlas till el, bränsle eller värme. Med cykel, bil, buss eller tåg kan vi ta oss in till stan eller ut på landet. Vi kan ta flyget till andra kontinenter eller stanna hemma och kommunicera med folk över hela världen via Internet. Decennier av tekniska landvinningar underlättar våra liv. Och resan fortsätter. Planeten måste bli renare, samtidigt som fler munnar ska mättas.

18 18 Forskning Forskningen i siffror: Vid LTH publiceras varje år runt hundra doktorsavhandlingar, publikationer i vetenskapliga tidskrifter och 500 konferensbidrag. Forskningen är till sjuttio procent finansierad av externa bidrag och uppdrag. LTH:s breda forskning skapar förutsättningar för en forskningsanknuten utbildning. Omvänt skapar den starka utbildningen en bra rekryteringsbas för vår forskning.

19 Lunds tekniska högskola / lth 19 Samhällsansvar är ett ord som ofta återkommer, när man frågar våra forskare vad som driver dem. Smutsiga avgaser, läkemedelsrester i vattendrag och otillräcklig undersökningsteknik i sjukvården manar till handling. Ingenjörer skolas till problemlösare. Parallellt finns lusten att få insyn i materians och livets innersta väsen. På LTH finns runt 700 forskare och 500 doktorander. De arbetar både med klassiska teknikämnen och inom nyare områden med förgreningar mot medicin, naturvetenskap, miljö och design. De fördelas på ca 75 ämnesområden som är knutna till någon av LTH:s 19 institutioner. LTH:s forskning utgör procent av den samlade teknikforskningen vid svenska universitet och högskolor. Starka forskningsområden är bland andra nanoteknologi, laserfysik, energi, IT och mobil kommunikation, livsmedelsteknik, bioteknik, medicinsk teknik, logistik och transport. Flera av dessa är i världsklass. Att som LTH vara en del av ett stort universitet främjar tvärvetenskap. När personer från helt andra discipliner finns i närheten, blir det enkelt att träffas och börja samarbeta. Laserfysiker och cancerforskare utvecklar metoder som spårar tumörer, forskare i elektrovetenskap studerar kroppens elektricitet tillsammans med hjärt- och hjärnforskare, trafikforskare tar hjälp av matematiker för att automatisera trafikundersökningar och kärnfysiker studerar smutsiga luftpartiklar tillsammans med forskare i arbetsmiljö. k

20 20

21 Lunds tekniska Tekniska högskola Högskola / lth / LTH 21 Samverkan Strax utanför staden Moatize vid Zambezifloden i Mocambique breder kolfälten ut sig. Här och i flera andra afrikanska länder är kol och naturgas en växande energi- och inkomstkälla. Vid Zambezifloden finns en grupp LTH-forskare på plats för att analysera kolbrytningens miljöpåverkan och, framförallt, ge handfasta råd om hur vattnet kan bli renare för Moatize-invånarna och andra i Mocambique. All den kunskap som en teknisk högskola rymmer får liv och utvecklas när den växelverkar med det omgivande samhället. I fallet ovan görs studierna tillsammans med doktorander från Eduardo Mondlane-universitetet i Maputo.

22 22 Samverkan skolsamverkan, ett Axplock: Flickor på teknis: LTH-kvinnor inspirerar yngre medsystrar till teknikstudier Teknikåttan: En nationell tekniktävling för landets åttondeklassare Gemstone: Teknikintresserade gymnasister spenderar höstlovet på LTH NMT-dagarna: Universitetet gästas av tusentals gymnasieelever LTH:s julkalender: Youtube-klipp med studenter som experimenterar

23 Lunds tekniska högskola / lth 23 På LTH är samverkansuppdraget ofta invävt i våra två övriga uppgifter, forskning och utbildning. Forskningen görs utifrån problemställningar i världen omkring och utförs ofta tillsammans med företag eller andra forskningsinstitutioner, i Sverige eller utomlands. Utbildningen rustar studenterna för vad samhället behöver. Vi stämmer löpande av med arbetsgivare, branschorgan och andra myndigheter så att utbildningen svarar mot verkliga behov. Under utbildningen ges studenter möjlighet till praktik och karriärplanering. Exjobb och projekt görs oftast tillsammans med industrin. Ett stenkast från LTH ligger Ideon Science Park, en av de främsta forskningsparkerna i Euro pa och den äldsta i Skandinavien. Av de drygt 900 bolag som varit verksamma där sedan starten 1983 har flera sitt ursprung vid LTH. Strax bredvid växer life science-byn Medicon Village som är ett av flera exempel på samverkan mellan akademi, näringsliv och politik. Lund är också ett säte för storföretag med nära kopplingar till LTH, exempelvis Alfa Laval, Ericsson, Sony, Gambro, Axis, Intel, Qliktech, Tetra Pak, Huawei och Flatfrog. Många forskningsresultat förädlas till innovationer och företag. För att underlätta omvandlingen erbjuder universitetet forskare och studenter hjälp inom affärsutveckling, immateriella rättigheter, juridiska frågor och finansiering av sina kommersialiseringsprojekt. k Till Vattenhallen Science Center LTH kommer varje år besökare i alla åldrar för att se och testa teknik- och naturvetenskaper.

24 24 Bäst på byggfukt? Att det är svårt att förutse hur fukt kan transporteras, ansamlas och påverka en byggnad vet mången husägare. På LTH finns ett Fuktcentrum, bestående av ett 40-tal experter från hela Sverige som alla värnar om att fuktsäkra om- och nybyggnader och att åtgärda fuktskador på rätt sätt. Information, rekommendationer och diskussioner med byggindustrin är centrala. Redan i början av 2000 varnade Fuktcentrum för byggtekniken med enstegstätade fasader. Tyvärr fick man rätt. Bollplank lyfter mattesnacket Tolv skånska gymnasieskolor får med jämna mellanrum gästspel av en LTH-student för att komplettera undervisningen i matte, fysik och kemi. Han eller hon klargör svårigheter genom att ställa frågor, agera bollplank, initiera arbeten i smågrupper och koordinera slutsatser. LTH-studenten genomgår en utbildning i SamverkansInlärning (SI) där denne får verktyg att använda under sin sejour som SI-ledare.

25 Lunds tekniska högskola / lth 25 Exempel på innovationer med rötter i LTH-forskning: E E E E E E E E E E E E E E E Ultraljudsdiagnostik Oatly havredryck för mjölkallergiker Bluetooth-teknik för kommunikation på korta avstånd Proviva en dryck med havremjöl för känsliga magar Precise Biometrics fingeravtrycksläsare Decuma handskriftstolkare Blodrening med ultraljud Polar Rose avancerad bildanalys och ansiktsigenkänning Hövding en osynlig cykelhjälm Sol Voltaics solceller av nanotrådar GLO energisnåla lysdioder Gasporox gasanalys i livsmedelsförpackningar Läkemedelsföretagen Camurus, Bioinvent, Respitarious och Alligator Bioscience Qlucore analys av bioinformation Cognimatics automatisk videoanalys

26 26

27 Lunds tekniska högskola / lth 27 Program och organisation

28 28 PrograM Civilingenjörsutbildningar (5 år / 300 hp) Bioteknik handlar om hur man kan använda de nya landvinningarna inom biokemin men också gammal kunskap kring t ex fermentering. Här läser du kemin med biologi, främst på cell- eller mikronivå och kompletterar det med kunskap kring processer. Det finns fyra inriktningar: Bioprocessteknik, Molekylär bioteknik, Livsmedel och Läkemedel. Datateknik är en utbildning för dem som vill skapa framtidens tekniska system och tillämpningar med datorer och programmering i fokus. Under det tredje året har man möjlighet att specialisera sin utbildning mot tillämpningsområden såsom programvara, bilder och grafik eller kommunikationssystem. Ekosystemteknik skapades för att utbilda studenter som kan bidra till att lösa de stora miljöfrågorna genom goda kunskaper och förmåga att kommunicera både med naturvetare om teknik och med tekniker om naturvetenskap. I den avslutande delen fokuserar studenten på ett ämnesområde, t ex energisystem eller vattenresurser. Elektroteknik utnyttjar den del av fysiken som i någon form handlar om elektricitet, dvs allt från ledarmönstret i din processor till generering och användning av elkraft. Några av de områden som just nu utvecklas i snabb takt är nanokomponenter, kommunikationssystem, datorteknik, miljöteknik och medicinsk teknik. Du bidrar till att forma framtidens samhälle. Informations- och kommunikationsteknik lägger stor vikt vid behandling, lagring, presentation och kommunikation av data. Dessa aspekter är väsentliga i utvecklingen av dagens och morgondagens avancerade produkter och tjänster. Exempel på innehåll i programmet är internetteknologi, människa-maskininteraktion, nätverksprogrammering, datasäkerhet och mobila system med tillhörande tillämpningar. Industriell ekonomi integrerar matematik, teknik, ekonomi och management. Du väljer mellan olika teknikprofiler i årskurs 3: Industriell produktframtagning, Energi- och miljöteknik, Matematisk modellering, System- och programvaruuteckling, Industriella tillverkningssystem. De två sista åren fördjupar du dina kunskaper inom en av specialiseringarna: Affär och innovation, Finans och risk, Logistik och produktionsekonomi, Programvaruintenstiva system, Produktion, Supply Chain Management. Kemiteknik handlar om hur vi använder kemi i ett hållbart samhälle. Här läser du kurser t ex i organisk, fysikalisk och analytisk kemi men också många kurser inriktade på kemiteknik och processkunnande. Det finns tre inriktningar: processdesign, läkemedel och material. Lantmäteri är en tvärvetenskaplig civilingenjörsutbildning. Fastighetsjuridik och ekonomi blandas med tekniska ämnen såsom mät- och kartteknik, geografiska informationssystem, fysisk planering, bygg- och miljöämnen, samt allmänna ingenjörsämnen - matematik, statistik och programmering. Specialiseringarna är fastighetsekonomi, fastighetsrätt och geografisk informationsteknik. Maskinteknikprogrammet är en klassisk ingenjörsutbildning med inslag av miljöaspekter och industriell ekonomi som förser industrin med kvalificerade civilingenjörer. Det handlar inte bara om konstruktion inom mekanik och verkstadsmaskiner utan även om generell problemlösning vilket krävs för att bedriva en framgångsrik produktframtagning i konkurrens med omvärlden. Maskinteknik med teknisk design är en civilingenjörsutbildning som blandar naturvetenskap och teknik med ett stort utbud av designrelaterade kurser av olika slag. Medicin och Teknik är programmet för studenter som vill utveckla avancerad teknik för diagnostik och behandling av sjukdom, såväl som teknik som kan bidra till bättre hälsa. De tre första åren ger grundläggande kunskaper inom bl.a. biologi, fysik, matematik och medicin, hela tiden i samspel med det medicinsktekniska perspektivet. De två sista åren erbjuder specialiseringar inom biomedicinsk fysik, biomekanik och rehabilitering, samt signaler, bilder och e-hälsa. Teknisk fysik kombinerar avancerad matematik och fysik med tekniktillämpningar. Programmering och kvantfysik ingår tillsammans med ämnen som hållbar utveckling och mätteknik. Tekniska fysiker är generella problemlösare med en mycket bred arbetsmarknad, både inom industri och akademisk forskning. Som student här kan du specialisera dig inom många olika fält som till exempel finansiell matematik, medicinsk teknik, miljö- och energisystem eller nanofysik.

29 Lunds tekniska högskola / lth 29 Teknisk matematik ger goda kunskaper inom tillämpad matematik, samt inom olika tekniska och naturvetenskapliga tillämpningsområden. Utbildningen kan profileras i olika inriktningar såsom beräkning & simulering, biologisk modellering, finans, programvarusystem, miljö-risk-klimat eller signaler & system. Teknisk nanovetenskap är en utbildning med tvärvetenskapligt perspektiv, unik för Sverige. Det handlar om att studera och manipulera materien på atomnivå, där fysik, kemi och biologi möts. Här fungerar inte klassiska lagar, utan kvantmekanikens lagar tar över, vilket kan ge ett material på nanoskala speciella egenskaper. Funktioner hos nanopartiklar och nanostrukturerade ytor kan t.ex. användas till slitstarka bildäck, smutsavvisande tyger och som UV-filter i solkräm. Även inom området nya energikällor, t.ex. solceller, LEDs och termoelektriska material, kan vi dra nytta av nanostrukturer. Nanoverktyg behövs i biologi och medicin, i kemisk katalys och i elektronikindustrin. Väg- och vattenbyggnad är en klassiker bland civilingenjörsutbildningar men ändå alltid högaktuell i ett samhälle med behov av resurssnål och välfungerande bebyggelse och infrastruktur. Det är en mångsidig utbildning där du kan specialisera dig inom Anläggningsteknik, Husbyggnadsteknik, Byggproduktion och förvaltning, Konstruktion, Väg- och trafikteknik och Vattenresurshantering. Riskhantering är en världsunik civilingenjörsavslutning, öppen för den som läst tre år vid brandingenjörsutbildningen LTH eller vid vilket nordiskt civilingenjörsprogram som helst förutsatt att det är jämförbart med motsvarande vid LTH. Tekniska grunder kompletteras med ekonomi och statistisk säkerhetsanalys, juridik, hälso- och miljökunskap, människa, teknik, organisation samt försäkringsfrågor. Kinainriktningen är en inriktning på civilingenjörsutbildningen där du läser kinesiska och kinakunskap samtidigt med teknikstudierna. Du tillbringar en termin vid ett kinesiskt topppuniversitet och kan sedan ansöka om ytterligare utbytesstudier och examensarbete i Kina. Kinainriktningen är öppen att söka för dig som väljer att studera Datateknik, Elektroteknik eller Informations- och kommunikationsteknik. Arkitekt / Brandingenjör / Industridesign: Arkitektutbildning (300 hp) har funnits vid LTH sedan dess start. Utbildningen är konstnärlig och akademisk och ger en allsidig träning i att bearbeta och gestalta rumsliga och teoretiska frågeställningar. Mycket av arbetet är praktiskt och handgripligt, man ritar och bygger modeller. Parallellt pågår teoretiska studier med föreläsningar, seminarier och tentamina; man läser, räknar, skriver, diskuterar och reflekterar. Brandingenjörsutbildningen (210 hp) vid LTH är unik i sitt slag. Det är den enda högskoleutbildningen i Sverige som ger kompetens inom både brand- och räddningstjänstområdet och är världsledande. Grundläggande teknik kombineras med till exempel brandkemi, riskvärdering och arbetsmiljö. Under praktiken den första sommaren hamnar studenterna verkligen i elden. Utbildningen ger dig möjlighet att fortsätta läsa till civilingenjör i riskhantering och/eller med en ettårig påbyggnadsutbildning i räddningstjänst vid Räddningsskolan i Revinge strax utanför Lund. Industridesign ( hp) innebär att delta i hela processen kring produktframtagning, från idé till färdig produkt. Den yttre formen blir en konsekvens av produktens funktion och sammanhang. Detta ställer krav på ny kunskap och medvetenhet inom många olika områden. Industridesignern bör även ha förmåga att snabbt reflektera över kulturella och tekniska växlingar i samhället. En starkare koppling mellan estetiska, tekniska, industriella och ekonomiska aspekter har blivit nödvändig. Industridesignskolan har två utbildningar en konstnärlig kandidatutbildning (180 hp) samt en internationell masterutbildning (120 hp).

30 30 Program Högskoleingenjörsutbildningar (180 hp): Byggteknik med arkitektur lär ut byggteknik, miljökunnande och en djupare förståelse för sambandet mellan arkitektur och byggteknik. I utbildningen ges möjlighet till nära kontakter med näringslivet genom studiebesök, seminarier och individuella möten. Byggteknik järnvägsteknik ges i samarbete med Järnvägsskolan i Ängelholm, där delar av studierna också sker. Förutom en bas av ingenjörskunskaper (matematik, fysik, teknik mm) läses specialkurser inom järnvägsbyggnad. Utbildningen är unik i norra Europa. Byggteknik väg- och trafikteknik är en utbildning i samarbete med civilingenjörsutbildningen Väg- och vattenbyggnad. Utbildningen ger framför allt breda kunskaper inom vägbyggnad (konstruktion, projektering och utformning) men också kunskaper om och förståelse för transportsektorns funktion i samhällsbyggandet. Datateknik Att arbeta som dataingenjör innebär att man kan arbeta inom hela fältet mellan teknik och människa. Utbildningen i datateknik ger en bred teoretisk kunskapsbas inom datateknik, både inom mjuk- och hårdvara. Ute i arbetslivet är utveckling av datorbaserade system oftast en uppgift för projektgrupper av olika storlek. Därför är projektarbeten en central del av utbildningen. Under andra och tredje året bedrivs projekten i större grupper, ofta i nära samarbete med olika företag. Elektroteknik med automationsteknik handlar om hur man projekterar, bygger upp och installerar såväl elsystem som automationssystem. En elektro-/automationsingenjör arbetar med projektering, konstruktion, underhåll och drift av automations- och elanläggningar. Utbildningen ger kunskap om såväl elkraftsystem som installationsteknik samt automationsteknik med givare, reglersystem och datorbaserade styr- och automationssystem. Förberedande utbildning och yrkesutbildning: Tekniskt basår En förberedande utbildning för den som saknar behörighet till utbildningarna till högskole-, civil- eller brandingenjör. Livsmedelsteknisk högskoleutbildning (120 hp) En tvåårig utbildning för den som har yrkeserfarenhet från branschen och som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper.

31 Lunds tekniska högskola / lth 31 International Master s Programmes (2 years) Over the past decade, an increasing number of international Master s programmes have attracted students from around the world. All teaching on these programmes is in English. Architecture aims to give students a broad education and the opportunity to specialise in one of 4 main fields: Advanced Architectural Design, Spatial Experiment, Architectural Conservation Design, and Human Shelter / Urban Space. The programme combines best practice with advanced research to help students develop into highly skilled professionals who are competitive at an international level. Biotechnology offers international students courses focused on modern methods in biotechnology, an area in which LTH has world-leading researchers. The programme covers many different aspects of using biocatalysts to convert raw materials into products (including the development of the biocatalyst and the conversion process), as well as the role of biotechnology in a sustainable society. Energy-Efficient and Environmental Building Design students will graduate with advanced knowledge, skills and competencies within the area of energy-efficient and environmental building design in cold climates. The programme covers the design, building and renovation of energy-efficient buildings, taking into consideration the architecture and environment, the inhabitants needs, their health and comfort, as well as the overall economy. Fire Safety Engineering is a joint programme between Ghent University, the University of Edinburgh and Lund University, with the main objective of offering an educational programme that defines the required knowledge for a professional fire safety engineer. Ghent focuses on general FSE, Lund on enclosure fire dynamics, CFD modelling, and human behaviour during fires and evacuation, and Edinburgh on structural fire safety engineering. Food Innovation and Product Design is a two-year programme in the field of food science and product development, operated by Lund University together with AgroParisTech (France), UNINA University (Italy), and DIT (Ireland). The programme aims to provide a European dimension to the knowledge-intensive area of food research and development. Food Technology & Nutrition aims to meet the needs of graduate students intending to work as professionals in government authorities, the agro-industrial sector at an advanced level, or prepare for a career in research. The programme covers a broad range of subjects, including food chemistry, food processing, surface and colloid chemistry, microbiology, production systems, green chemistry, and quality and safety. Industrial Design students focus on three areas: living and behaviour, form and technology, or man and nature. The curriculum consists of individual industrial design projects, workshops and theoretical core subjects, and students participate in, and contribute to, the creation of knowledge within the field of design. Sustainable Urban Design deals with the design of the urban environment on various levels, from the detailed design of townscapes to strategic planning on a regional scale. The programme has a well-established reputation for developing humanistic modern design that promotes liveability, community building and social sustainability. System-on-Chip prepares students to meet the global career challenges involved in integrating wireless and wired communication electronics, utilising the next generation of microelectronics and system-on-chip designs. The programme spans areas from radio frequency (RF) circuits through to data conversion and digital circuits. Water Resources is a broad programme that covers the most important scientific and technical aspects of water resources and water treatment. Students will have the opportunity to specialise in fields in which LTH has world-leading expertise. Wireless Communication prepares students for an exciting career within a rapidly expanding industry. The programme focuses on the physical and lower layers of wireless communication. The aim is to give students in-depth system knowledge, which in turn requires insights into the various components in a wireless system.

32 32 Organisation LTH:s organisation: Alla forskare är knutna till någon av LTH:s 19 institutioner (se organisationschema nedan). Dessa rymmer i sin tur ytterligare grupperingar i form av ämnesområden och forskargrupper. Flera forskare ingår också i en centrumbildning som är externfinansierade, gränsövergripande forskningsprogram. Många är också engagerade i forskningsportaler som fungerar som forskarnätverk, med tonvikt på att vara en tvärvetenskaplig mötesplats för forskare vid LTH och LU med en tydlig koppling mot det omgivande samhället. Ledningsgrupp för JäLM (Jämställdhet, Likabehandling och Mångfald) Rekryteringsnämnd Karriärnämnd LTHs styrelse Rektor Presidium Externt vetenskapligt råd Internt vetenskapligt råd LTHs Näringslivsråd Prefektråd Bibliotek Datordrift Ekonomiavdelning Arkitektur och byggd miljö Institutioner Elektro- och informationsteknik Maskinteknologi Utbildningsberedning Forskningsberedning L T H s K a n s l i Genombrottet Informationsavdelning Internationell avdelning Infrastruktur Kvalitetsstöd Ledningsstöd Näringslivscenter Personalavdelning Programservice Service och teknik Studie- & karriärvägledning Biomedicinsk teknik Energivetenskaper Matematikcentrum Byggvetenskaper Fysiska institutionen Reglerteknik Bygg- och miljöteknologi Datavetenskap Immunteknologi Kemiska institutionen Husstyrelser Teknik och samhälle Teknisk ekonomi och logistik Designvetenskaper Kemiteknik Trafikflyghögskolan Livsmedelsteknik Utbildningsnämnder UN A Programledningar UN B Programledningar UN C Programledningar UN D Programledningar UN E Programledningar Forskningsnämnder FN 1 MPICT FN 2 BioChem FN 3 CAMD Utbildningsavdelning Vattenhallen Infrastruktur- och Biblioteksberedning g Figur: Robin Kongerslev Poulsen / LTH

33 Lunds tekniska högskola / lth 33 Centrumbildningar: AFC Antidiabetic Food Centre CAST Consortium for Aerosol Science and Technology at Lund University CEBMMS The Center of Excellence in Biological and Medical Mass Spectrometry CECOST Centre for Combustion Science and Technology Cemec centre for electro-magnetic energy conversion Centre for Societal Resilience Centrum för handelsforskning Create Health Strategic Centre for Translational Cancer research Fuktcentrum forskning om fukt i byggnader Functional Food Science Centre GIS-centrum Centrum för geografiska informationssystem HAREC Disability and Rehabilitation Research Centre KFCP KompetensCentrum FörbränningsProcesser LUMLC Lund University Medical Laser Centre Lumi Lund University Research Program in Medical Informatics LUNARC Centre for Scientific and Technical Computing at Lund University LLC Lund Laser Centre LUCRAM Lund University Centre for Risk Assessment and Management MAPCI Mobile and Pervasive Computing Institute at Lunds University Metalund Centre for Medicine and Technology for working Life and Society Mobile Heights Nanometerkonsortiet National Centre for Education in Physics NRC Neuronano Research Center PIC-LU Process Industrial Centre at Lund university Polymercentrum Re-Flex (Flexible Reality Centre) Svenskt Hybridfordonscentrum

34 34 Lunds tekniska högskola Forskningsportaler: E Energiportalen E Havsportalen E Innovationsportalen E Livsmedels- och läkemedelsproduktion E Ljusportalen E Kommunikationsteknikportalen E Materialportalen E Medicinsk teknik (LABIB) E Membranportalen E Produktionsportalen E Programvaruportalen E Transportportalen E Urban arena Producerad av Lunds Tekniska Högskola i samarbete med Bergström & Co. AB i Lund (bco.se) Texter: Kristina Lindgärde / LTH Grafisk form: Magnus Bergström Bild omslag: Getty Images Övriga bilder: Kennet Ruona, Charlotte Carlberg Bärg, Lasse Strandberg, Johan Persson, Magnus Bergström, Gunnar Menander Tryck: Lenanders Grafiska, Tryckt på miljövänligt papper med miljövänliga metoder.

35 Lunds tekniska högskola / lth 35 Illustration: Cobe Architects Malmö Lund Öresundsbron Köpenhamn Kastrup Airport LTH / LU Ideon Vetenskaps stråket Max IV Laboratory Science Village Scandinavia ESS European Spallation Source

36 Lunds Tekniska Högskola Högskola / LTH Box Lund Tel

Lunds Tekniska Högskola 2015 LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds universitet Grundat 1666 42 000 studenter 7 500 anställda - 830 professorer - 4 300 lärare/forskare och doktorander Omsättning 7,8 miljarder 1/3 utbildning,

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Ett universitet i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter 7 200 anställda - 820 professorer - 4 030 lärare/forskare och doktorander Omsättning 6,9 miljarder

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds universitet - i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter Nästan 3 000 forskarstuderande 6 800 anställda Omkring 650 professorer 800 universitetslektorer

Läs mer

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU ÅTTA FAKULTETER Och mer än 30 världsledande forskningsområden Åtta fakulteter på tre campus Ekonomihögskolan Humanistiska och teologiska fakulteterna

Läs mer

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Sida 1 Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Programnämnden för maskinteknik och design (MD) Examen Program med nyantagning 2012-13 Civ ing H ing Kandidat Magister

Läs mer

På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet. Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013

På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet. Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013 På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013 Karlstad 2013 Omorganisation 2 fakulteter Humaniora & samhällsvetenskap + Hälsa, Natur-

Läs mer

UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET En uppdatering av utbildningsnämndernas ansvarsområden.

UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET En uppdatering av utbildningsnämndernas ansvarsområden. 2013-06-04 1(1) UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014 Beslutet presenteras i följande bilagor. 1. En sammanställning över utbildningarna. Kursiverat i rött är nyheter för

Läs mer

Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Ett universitet i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter Nästan 3 000 forskarstuderande 6 800 anställda Omkring 650 professorer 800

Läs mer

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automa 38 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 3

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automa 38 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 3 Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 53 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att Sida 1(5) Utbildningsplan Energiteknikerprogrammet 120 högskolepoäng Energy Technician Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 43 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 2

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 43 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 2 Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 62 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

LiTH efter Bologna. utbildningarna förändras. Helen Dannetun. Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007

LiTH efter Bologna. utbildningarna förändras. Helen Dannetun. Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007 LiTH efter Bologna utbildningarna förändras Helen Dannetun Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007 Aldrig har så många genomfört en så stor högskolereform på så kort tid med så lite extra resurser

Läs mer

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006 Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 26 Institution / Enhet / Kostnadsställe Inkomst 4 Inkomst 5 Inkomst 6 Preliminärt Diff Tak-

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014 BESLUT 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-11-05 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Bemanningsplan för helåret 2007 (tkr) - per kostnadsställe. GU FakFo FakFU BidrFo BidrFU UppdrGU UppdrFo UppdrFU BestGU Summa Löner och arvoden

Bemanningsplan för helåret 2007 (tkr) - per kostnadsställe. GU FakFo FakFU BidrFo BidrFU UppdrGU UppdrFo UppdrFU BestGU Summa Löner och arvoden Bemanningsplan för helåret 27 (tkr) - per kostnadsställe Institution / Kostnadsställe Arkitektur och byggd miljö 1751 Arkitektur 1 533 279 45 71 2 972 11 39 2 34 1 937 4 382 19 932 17544 Bebyggelsevård

Läs mer

LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV

LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV LU Specialistsjuksköterskeprogrammet, APAV Listan ger uppgift om antal behöriga sökande, antal antagna, reserver och meritvärde för sista antagen i följande urvalsgrupper: BI = Gymnasiet (direktgruppen) BIex = Gymnasieexamen BII= Gymnasiet (kompletteringsgruppen)

Läs mer

Börja spela filmen och låt den rulla under tiden som de sätter sig alt när alla satt sig.

Börja spela filmen och låt den rulla under tiden som de sätter sig alt när alla satt sig. Presentationsstöd Innan du börjar presentationen: Mingla gärna lite med besökarna för att skapa en avslappnad stämning. Bekräfta dem genom att ställa frågor och visa intresse. Börja spela filmen och låt

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 33 LU Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 4 12

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 33 LU Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 4 12 Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 54 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand

Antal behöriga sökande 1a hand Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2008, urval 2 Sorterat efter lärosäte Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

ITinstitutionen bit för bit

ITinstitutionen bit för bit ITinstitutionen bit för bit Institutionen för informations teknologi: världs ledande med en unik bredd och ett djupt vetenskapligt kunnande INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONS TEKNOLOGI unik bredd och unikt

Läs mer

Banbrytande elektronik vid LTH

Banbrytande elektronik vid LTH Banbrytande elektronik vid LTH Lars-Erik Wernersson Fasta Tillståndes Fysik/Elektrovetenskap 1. Elektromiljön i Lund - Lokala industrin - FoU vid LU/LTH 2. Behov av tekniktransfer - Elektronik konstruktion

Läs mer

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Sammanställning av enkätundersökning som underlag inför Högskoleverkets programutvärdering 2005 Gerd Olsson Per Warfvinge

Läs mer

Krister Ström Programansvarig kemiteknik

Krister Ström Programansvarig kemiteknik Programansvarig kemiteknik krister@chalmers.se Utbildningsstruktur Studenter med behörighet från både svenska och utländska universitet kan söka till Chalmers masterprogram Fortsatta studier på annan högskola

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Demografisk enkät inför studiestart Lund Män september 2012 William Grevatt & Associates Lund - Män Number of Surveys: 755 2. Hemorten ligger i: Skåne 53% Blekinge 3% Småland 8% Halland 5% Göteborg med

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling.

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling. PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Särskild behörighet för masterprogram

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal platser inkl. överintag

Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal platser inkl. överintag Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2008, urval 1 Sorterat efter lärosäte Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått

Läs mer

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU PROTOKOLL Delegationsbeslut FST del 2016-061 1(1) Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Delegationsbeslut Närvarande: Ulf Nilsson Kia Ölvander Maria Boberg dekanus föredragande sekreterare 1 Särskild

Läs mer

BF elektroteknik med automationsteknik BI 17, BII 16, HP 1,

BF elektroteknik med automationsteknik BI 17, BII 16, HP 1, Listan ger uppgift om antal behöriga sökande, antal antagna, reserver och meritvärde för sista antagen i följande urvalsgrupper: BI = Gymnasiet (direktgruppen) BII= Gymnasiet (kompletteringsgruppen) BF

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

Utbildningsprogram vid Avdelningen för Energi-, Miljö- och Byggteknik

Utbildningsprogram vid Avdelningen för Energi-, Miljö- och Byggteknik Utbildningsprogram vid Avdelningen för Energi-, Miljö- och Byggteknik Avdelningen har huvudansvar för programmen: Civilingenjör i Energi- och Miljöteknik Högskoleingenjör i Byggteknik Högskoleingenjör

Läs mer

Miljösystem MARS 2015 (CHARLOTTE MALMGREN, EVA LEIRE, JOHANNA OLOFSSON, IDA ARVIDSSON)

Miljösystem MARS 2015 (CHARLOTTE MALMGREN, EVA LEIRE, JOHANNA OLOFSSON, IDA ARVIDSSON) Miljösystem MARS 2015 (CHARLOTTE MALMGREN, EVA LEIRE, JOHANNA OLOFSSON, IDA ARVIDSSON) Examenskrav för 300 hp Obligatoriska kurser åk 1-3 Alternativobligatoriska kurser åk 3 Minst 45 hp inom specialisering

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Förbereder dig för högskolan Teknikvetenskap är inriktningen för dig som siktar

Förbereder dig för högskolan Teknikvetenskap är inriktningen för dig som siktar Teknikvetenskap Förbereder dig för högskolan Teknikvetenskap är inriktningen för dig som siktar på en karriär som civilingenjör. Den här utbildningen laddar dig med kunskap i matematik och fysik, vilket

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2002-2006 INDUSTRIELL EKONOMI L U N D S T E K N I S K A H Ö G S K O L A

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2002-2006 INDUSTRIELL EKONOMI L U N D S T E K N I S K A H Ö G S K O L A 2-6 L U N D S T E K N I S K A H Ö G S K O L A S A M M A N S T Ä L L N I N G: N I N A R E I S TA D T E X T: N I N A R E I S TA D & I N F O R M AT I O N S E N H E T E N L U N D S U N I V E R S I T E T /

Läs mer

Strategisk plan. Lunds Tekniska Högskola

Strategisk plan. Lunds Tekniska Högskola Strategisk plan Lunds Tekniska Högskola 2007 2011 Strat plan LTH - utkast-ver4.0.doc ;PGN Sidan 1 2006-12-04 LTH IDAG LTH utgör en central del av Lunds universitet. Detta ger LTH möjligheter att skapa

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Demografisk enkät inför studiestart Helsingborg Män oktober 2013 William Grevatt & Associates Helsingborg - Män Number of Surveys: 162 2. Hemorten ligger i: Skåne 73% Blekinge 2% Småland 3% Halland 6%

Läs mer

Elkraftingenjör, 180 hp

Elkraftingenjör, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Elkraftingenjör, 180 hp Electric Power Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TEKRG Grundnivå MIUN 2010/1733 Högskolepoäng

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-05-28 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?... 3 Målgrupper... 4 Samtliga målgrupper...4 Interna målgrupper...4 Kärnvärden och stödord... 5 Tonalitet

Läs mer

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp Sports Technology Mechanical Engineering within Innovative Product Development, 180 Credits Allmänna data

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

Arbetsmarknadsdag 2014-11-04. Lars Johansson, företagsrådgivare

Arbetsmarknadsdag 2014-11-04. Lars Johansson, företagsrådgivare Arbetsmarknadsdag 2014-11-04 Lars Johansson, företagsrådgivare Ett av alla teknikföretag Gemensam nämnare? I en globaliserad värld är kreativitet Sveriges styrka En miljon jobb och nästan hela exporten

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp Master of Science in Industrial Engineering and Management, 300 credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Dnr: G 2014/182 Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

LTH / 2015. Civilingenjör / Högskoleingenjör. Arkitekt / Industridesigner. Brandingenjör. Livsmedelsteknik / Tekniskt basår.

LTH / 2015. Civilingenjör / Högskoleingenjör. Arkitekt / Industridesigner. Brandingenjör. Livsmedelsteknik / Tekniskt basår. LTH / 2015 Utbildning vid Lunds tekniska högskola / LTH / Lunds universitet Civilingenjör / Högskoleingenjör Arkitekt / Industridesigner Brandingenjör Livsmedelsteknik / Tekniskt basår Trafikflygare /

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

2010-08-20 Dnr 70-704/10 Bil 41:1 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-09-03 Akademin för Hälsa och arbetsliv

2010-08-20 Dnr 70-704/10 Bil 41:1 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-09-03 Akademin för Hälsa och arbetsliv Akademiernas förslag till programutbud för läsåret 2011/2012 Följande underlag är sammanställt av UFK och förelagt utbildnings- och forskningsnämnden vid dess sammanträde den 16 juni, 2010 (Protokoll2010:5,

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Lunds universitet. 2013 utbildning, forskning & innovation sedan 1666

Lunds universitet. 2013 utbildning, forskning & innovation sedan 1666 Lunds universitet 2013 utbildning, forskning & innovation sedan 1666 Förstå, förklara och förbättra Världen står inför en rad utmaningar inom områden som miljö, hälsa, hållbarhet, globalisering och mänskliga

Läs mer

Lunds universitet 2015 UTBILDNING, FORSKNING & SAMVERKAN SEDAN 1666

Lunds universitet 2015 UTBILDNING, FORSKNING & SAMVERKAN SEDAN 1666 Lunds universitet 2015 UTBILDNING, FORSKNING & SAMVERKAN SEDAN 1666 ETT UNIVERSITET I VÄRLDSKLASS Förstå, förklara och förbättra Världen står inför en rad utmaningar inom områden som miljö, hälsa, hållbarhet,

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law Master Master (120 credits) Magister Kandidat Bachelor 31 december 2011 Eamensbenämning Huvudområde Filosofie...eamen Kandidateamen Bachelor of Mastereamen Master (...) of Filosofie...eamen Filosofie kandidateamen

Läs mer

ALUMNIRAPPORT MASKINTEKNIK

ALUMNIRAPPORT MASKINTEKNIK ALUMNIRAPPORT 1993-211 MASKINTEKNIK Sammanställd av Max Berg och Charlotte Röhfors (M-8) Enkät: Magnus Lindqvist Korrekturläst av maskinprogrammets programledning och maskinsektionens styrelse Citat Här

Läs mer

Civilingenjör Teknisk fysik. Master of Science in Engineering Physics

Civilingenjör Teknisk fysik. Master of Science in Engineering Physics Dnr: HNT 2016/337 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per institution, enhet, kostnadsställe och finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster)

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per institution, enhet, kostnadsställe och finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster) Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per institution, enhet, kostnadsställe och finansiär 2005-2008 (tkr) (operiodiserade inkomster) Inst/Enhet/Kst / Fin 2004 2005 2006 2007 Jan Mar Jan Mar Arkitektur

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWS20 Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Master Program in Inland Water Quality Assessment, 120 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp Master of Science in Electronics Engineering, 300 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Strategisk plan LUNDS UNIVERSITET

Strategisk plan LUNDS UNIVERSITET Strategisk plan 2017 2026 LUNDS UNIVERSITET 2 STRATEGISK PLAN 2017 2026 Förord Universitetet ska skapa och förmedla kunskap på vetenskaplig och konstnärlig grund ett uppdrag viktigare nu, än kanske någonsin.

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Lunds universitet 2014 UTBILDNING, FORSKNING & INNOVATION SEDAN 1666

Lunds universitet 2014 UTBILDNING, FORSKNING & INNOVATION SEDAN 1666 Lunds universitet 2014 UTBILDNING, FORSKNING & INNOVATION SEDAN 1666 ETT UNIVERSITET I VÄRLDSKLASS Förstå, förklara och förbättra Världen står inför en rad utmaningar inom områden som miljö, hälsa, hållbarhet,

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp Mechanical Engineering - Product Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMPRG

Läs mer

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Building Engineering Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning

Läs mer

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET Cecilia Gullberg Anette Persson Stache Innehåll Uppsala universitet och UU Innovation Konceptet AIMday Exempel Fördelar och resultat Kommande

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

program söndag 23 mars måndag 24 mars

program söndag 23 mars måndag 24 mars program söndag 23 mars måndag 24 mars Välkommen till Öppet hus 2014 Idag kommer du träffa studenter, lärare, studievägledare och ingenjörer som alla finnas här för att du ska få all information och inspiration

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

Öresundsbron, Max IV och ESS

Öresundsbron, Max IV och ESS Öresundsbron, Max IV och ESS ESS och MAX IV Ett världsledande centrum för materialforskning och life science Sven Landelius Styrelsens ordförande European Spallation Source ESS AB How are these people

Läs mer

Syfte och övergripande långsiktiga mål

Syfte och övergripande långsiktiga mål Syfte och övergripande långsiktiga mål Sektionen för Industriell ekonomi Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Antagna 2014-04-10 Senaste ändringar tagna 2014-04-10 SektionenförIndustriellekonomi

Läs mer

Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Program som studenten är antagen till

Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Program som studenten är antagen till Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 54 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Demografisk enkät inför studiestart Helsingborg october 2009 William Grevatt & Associates Helsingborg Number of Surveys: 256 2. Hemorten ligger i: Skåne 79% Blekinge 2% Småland 3% Halland 2% Göteborg

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2013-10-29 av enhetschef Utbildning och

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i toxikologi 4TX15

Utbildningsplan för masterprogrammet i toxikologi 4TX15 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4TX15 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18 1. Basdata 1.1. Programkod 4TX15 1.2. Programmets namn Masterprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin 4BI08 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-01-08 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-10-28

Läs mer

Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp

Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp Master of Science in Chemical Engineering, 300 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TCTKM Grundnivå

Läs mer

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS)

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Sida 1 av 8 MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2076-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK KEMI SPECIALISATION: ENGINEERING CHEMISTRY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer