HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax"

Transkript

1 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Verksamhetsberättelse 2012

2 Innehåll Inledning Introduktion till Högskolan på Ålands verksamhetsberättelse 3 Verksamhetens mål 5 Kvalitetsledningssystemet vid högskolan 5 Styrelsen 6 Studerandekåren 6 Organisationsschema 7 Förvaltning Rektor 8 Ledningsgruppen 8 Högskolebiblioteket 8 Webbplatsen 9 Internationell verksamhet 10 Antagningsnämnden 12 Biblioteksnämnden 12 Examensnämnden 13 Forskningsnämnden 13 Nämnden för information och kommunikation 13 Internationella nämnden 13 Inkomster och utgifter 14 Fakulteten för examensinriktad utbildning Utbildningsprogrammen 16 Branschråden 17 Programråd 18 Nya studerande 19 Studiebesök 19 Utexaminerade 22 Examensarbeten 23 Stipendier 25 Öppna högskolan Deltagare i Öppna högskolans utbildningsaktiviteter 27 Öppna högskolans råd 27 Forskning och utveckling, FoU Forskning vid fakulteten 28 Utvecklingsprojekt 31 Högskolans personal Rektorskansli 33 Fakulteten för examensinriktad utbildning 33 Lärare 33 Programledare 33 IT-avdelning 34 Studieservice 34 Öppna högskolan 34 Högskolebiblioteket 34 Laboratorier och fastigheter 34 Lokalvård 34 Projektanställda 35 Högskolepraktikanter 35 Personalens åldersstruktur 35 Gästföreläsare vid fakulteten 36 Externa uppdrag och projekt 37 Fortbildning 38 Statistiska uppgifter Statistik från högskolebiblioteket 43 Statistik om webbplatsen 44 Statistik på mobilitet 45 Antalet sökande enligt förstahandsval 45 Antalet utexaminerade per program 46 Antalet studerande 20.9 per ämnesområde 46 Öppna högskolans statistik 47 Examensarbeten

3 Inledning Introduktion till Högskolan på Ålands verksamhetsberättelse Högskolan på Åland 2013 och framåt, ett inflyttningspolitiskt instrument för Åland? Högskolan på Åland hade ett rätt bra år 2012, trots att budgetmedlen i reella termer minskade. Vi lyckades utexaminera ett rekordantal studenter och tog oss igenom hela tre auditeringar. Vi har också genomfört en organisationsförändring och anställt en ny vicerektor med ansvar för sjöfartsutbildningarna. Det finns skäl att se fram emot 2013 med tillförsikt och ta oss an nya utmaningar för det åländska samhällets bästa var ett på många sätt bra år för Högskolan på Åland. Högskolan lyckades utexaminera 62 personer, vilket är mer än någonsin tidigare. Detta är givetvis ett resultat av att Högskolan lyckades attrahera fler sökanden för fyra eller fem år sedan, men förhoppningsvis har också den senaste tidens fokusering på större genomströmning börjat ge vissa resultat. Speciellt glädjande är att utbildningsprogrammen för maskinteknik, elektroteknik och Hospitality Management har utexaminerat fler studenter än förut. Högskolan har också under 2012 fått nya kvalitetsstämplar via lyckade auditeringar. Under våren genomfördes en STCW-auditering gällande sjöfartsutbildningarna som klarades klanderfritt. I samma veva blev också Högskolans bryggsimulator godkänd för att kunna användas i lotsutbildning. Och under sommaren fick vi reda på att vi blivit godkända i den förnyade auditering som Rådet för Utvärdering för Högskolor utförde gällande Högskolans kvalitetsledningssystem. Auditeringen gjordes för första gången 2009 och då blev Högskolan inte godkänd men nu lyckades vi alltså komma igenom auditeringen. Dessa lyckade auditeringar ger en viktig kvalitetsstämpel och förbättrar Högskolans rykte externt och höjer vårt självförtroende internt. 3 Vad ligger då på lut 2013 och framöver? Säkert många saker, men en litet mer visionär aspekt som bör diskuteras gäller studentrekryteringen till Högskolan. I den allmänna diskussionen på Åland kan man ibland urskilja att Högskolan på Åland har ett primärt syfte som är att utbilda ålänningar. Vid en första anblick verkar detta kanske vettigt men det finns goda skäl att ompröva denna ståndpunkt och istället överväga om Högskolans primära rekryteringspool för nya st udenter i själva verket till största delen borde bestå av icke-ålänningar. Högskolans uppgift skulle vara att få in dessa studenter och utbilda dem så att en stor del av dem bor och arbetar på Åland efter avslutade studier. Hur många gånger har man inte hört att det borde finnas en lag som säger att alla åländska ungdomar borde bo ett tag utanför Åland innan man slår sig ner på Åland för gott eller dylikt? Och visst är det en god idé åländska ungdomar studerar utanför Åland, kanske jobbar ett tag, och kan sedan med fördel rekryteras tillbaka till det åländska arbetslivet. De har då med sig en examen, livserfarenhet och ett kontaktnät till nytta för alla. Men rimmar inte det illa med att Åland har en egen högskola som, beroende på vilka program som råkar starta ett visst år, har en kapacitet att ta emot nybörjarstuderande, motsvarande 30-50% av den åländska årskullen på ca. 300 personer? Onekligen finns det fog för en sådan tanke, för visst finns det en risk för inskränkthet och problem med kompetensförsörjning om en mycket stor del av den åländska årskullen inte skulle inhämta utbildning och erfarenhet från världen utanför Åland.

4 Nu är dagens situation inte den ovan beskrivna, utan 53% av HÅ:s studerande är ålänningar medan 47% är ickeålänningar. Detta innebär att cirka 20% av den åländska årskullen på studerar vid HÅ. Frågan är dock om relationen borde vara sådan att t.ex. 80% av HÅ:s studerande skulle vara icke-ålänningar, varvid 10% eller mindre av den åländska årskullen skulle studera vid HÅ. Nyttan för det åländska samhället med detta kan med fördel beskrivas med hjälp av ett hypotetiskt exempel med två situationer. Situation 1) Fröken Maja från Åland tar sin gymnasieexamen från Ålands gymnasium och börjar studera till sjukskötare i Uppsala. Samtidigt upptas en plats på sjukskötarprogrammet vid Högskolan på Åland av fröken Lena som tagit sin gymnasieexamen i Borlänge. Situation 2) Fröken Maja från Åland tar sin gymnasieexamen från Ålands gymnasium och börjar studera till sjukskötare vid Högskolan på Åland. Fröken Lena studerar till sjukskötare någonstans i Sverige. 4 I situation 1 finns möjligheten att både fröken Maja och fröken Lena båda blir tillgängliga för den åländska arbetsmarknaden, eftersom ålänningen fröken Maja kan bli en återflyttare och fröken Lena redan finns på Åland och har varit på praktik på t.ex. ÅHS osv. Dessutom har både fröken Maja och fröken Lena insikter från flera boendemiljöer och har därmed större nätverk till nytta för det åländska samhället. I situation 2 däremot är sannolikheten för att både fröken Lena och fröken Maja skulle vara tillgängliga för den åländska arbetsmarknaden liten. Fröken Lena har kanske aldrig satt sin fot på Åland och är inte alls intresserad av eventuella arbetsplatser på Åland. Dessutom är fröken Maja, visserligen med en utbildning i bagaget, möjligtvis en person med mer begränsade kontakter och nätverk än i situation 1). Vad skulle detta resonemang betyda för HÅ om en ovan beskriven strategi av större in- och utflyttning av unga människor skulle tas i bruk? För det första borde marknadsföringsansträngningarna utanför Åland intensifieras i syfte att rekrytera fler icke-åländska studeranden. För det andra borde vi, även om vi redan är rätt långt specialiserade på vissa saker, kanske överväga att ytterligare specialisera oss. Det kanske är bättre att vara expert i en smal nisch än att försöka vara för allmän. För det tredje borde vi bearbeta de åländska beslutsfattarna, om vi vill gå in för denna typ av strategi, att ge oss carte blanche att eventuellt omstrukturera utbildningar utan att det inverkar på vår finansiering om studerandevolymerna tillfälligt skulle minska. Detta är bara en av flera intressanta utmaningar som står framför oss under 2013 och framöver. Edvard Johansson rektor

5 Verksamhetens mål Högskolan skall ha examensprogram inom första cykeln i Bolognaprocessen enligt LF (2002:87) om Högskolan på Åland. Högskolan kan ha examensprogram inom andra cykeln i Bolognaprocessen i samverkan med andra högskolor inom Sjöfart och Vård. Kvalitetsledningssystemet vid högskolan Högskolan på Åland har ett kvalitetsledningssystem som är ett verktyg för att: beskriva vår verksamhet tillhandahålla rutiner för kontinuerlig uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten med syfte att åstadkomma ständiga förbättringar skapa ordning och reda och på så sätt stöda personal och studerande i det dagliga arbetet nå vår vision och våra mål Under året har högskolan deltagit i tre externa auditeringar: den 12 mars auditerade Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) i samarbete med Trafiksäkerhetsverket högskolans sjöfartsprogram mot STCW-konventionen med godkänt resultat Trafiksäkerhetsverket auditerade och godkände högskolans lotsutbildning mot Trafiksäkerhetsverkets föreskrift (TRAFI/6798/ /2011) den 2 april den 3 maj genomgick högskolans kvalitetsledningssystem en förnyad auditering. Den 14 juni godkände RUH högskolan i auditeringen. Rapporten finns på RUH:s webbplats (pdf). 5 Kvalitetsledningssystemet finns på högskolans webbplats under Om högskolan.

6 Styrelsen Styrelsen för Högskolan på Åland ansvarar för planering och genomförande av högskolans angelägenheter, pedagogiska, vetenskapliga, ekonomiska och administrativa. Styrelsen utses av Ålands landskapsregering. Föredragande i styrelsen är högskolans rektor. Ordinarie medlemmar (t.o.m ) Ordförande Carin Holmqvist, VD, Ålands Investerings Ab Vice ordförande Bo-Gustav Donning, Fleetmanager, Rederiaktiebolaget Eckerö Therese Sjöblom, Sales Manager, Alandica Kultur och Kongress, fr.o.m timlärare, Högskolan på Åland Ordinarie medlemmar (t.o.m ) Regina Wredling, professor emerita, Karolinska Institutet Daniel Dahlén, VD, Ålands handelskammare Anders Nordlund, VD, Rederi Ab Lillgaard Carita Weiss, VD, Crosskey Banking Solutions Mirjam Schauman, personalens representant (t.o.m ) Christoffer Tuominen, studerandes representant (t.o.m ) 6 Ersättare (t.o.m ) Leena Uhlenius, bibliotekarie, Mariehamns stadsbibliotek Dick Ekström, VD, Baltic Bunkering Ab Ltd Leif Wikström, verksamhetsledare, Finlands Maskinbefälsförbund Personliga ersättare (t.o.m ) Corinna Sirén (för Christoffer Tuominen), studerandes representant Maj Lindberg (för Mirjam Schauman), personalens representant Föredragande och sekreterare är rektor Edvard Johansson. Studerandekåren De studerande vid Högskolan på Åland utgör en studerandekår. Studerandekårens främsta uppgift är att driva studierelaterade frågor. Studerandekåren utser ett studeranderåd som framställer förslag och avger utlåtanden i frågor som rör högskolans verksamhet. Dessutom har studerandekåren vid Högskolan på Åland som målsättning att verka för ett rikt studentliv och en inspirerande studiemiljö. Studerandekåren får årligen ett understöd av högskolan för sin verksamhet. Storleken på understödet fastställs i högskolans budget. Studerandekåren kan uppbära medlemsavgifter för finansiering av sin verksamhet om den är förenlig med studerandekårens syfte.

7 Organisationsschema Ålands landskapsregering (huvudman) Högskolans styrelse Ordförande Forskningsnämnden Nämnden för info och kommunikation Ledningsgruppen Rektor Webbansvarig Kvalitetsansvarig Öppna högskolans råd Öppna högskolan Enhetschef Förvaltning Administrativa chefen IT-avdelningen IT-chef Vicerektor Fastigheter Examensnämnden Antagningsnämnden Studiesekreterare Ekonomi & personaladministration Högskolesekreterare Högskolebiblioteket Bibliotekschef Branschråd ET+MT FE HM IT SK VA Utbildningsprogram Programledare ET FE HM IT MT SK VA Programråd ET FE HM IT MT SK VA Studiehandledare (=praktikansvarig) Internationalisering Int. koordinator Internationella nämnden Biblioteksnämnden 7 Utbildningsprogrammen Fakulteten

8 Förvaltning Rektor Den operativa ledningen av högskolan utövas av rektor vid Högskolan på Åland. Som rektor för Högskolan på Åland under perioden fungerar docent Edvard Johansson. Ledningsgruppen För att bistå rektor vid beredning av ärenden till styrelsen och för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten har styrelsen tillsatt en ledningsgrupp. I ledningsgruppens uppdrag ingår även att godkänna högskolans kursbeskrivningar samt besluta om högskolans terminer och om andra angelägenheter som rektor beslutar. Därutöver ska ledningsgruppen bereda tillsättandet av programledare och tillsätta valnämnder för personalen i samband med val inom högskolan. Under perioden ingick i ledningsgruppen rektor Edvard Johansson (ordförande), vicerektor Sven Schauman, administrativ chef (ekonomi- och personalchef t.o.m ) Anna Janson och enhetschef Brittmari Wikström. Som sekreterare för ledningsgruppens protokollförda möten fungerade kvalitetsansvarig Ann Riis. Ledningsgruppen höll sammanlagt 12 protokollförda möten under året. Högskolebiblioteket 8 Högskolebiblioteket är en central resurs för studier, undervisning och forskning. Biblioteket skall erbjuda varje studerande vid Högskolan på Åland, så väl programstuderande som studerande vid Öppna högskolan och också personalen, biblioteks- och informationstjänster av god kvalitet samt en inspirerande biblioteksmiljö. Högskolans bibliotek leds av en fastanställd bibliotekschef. Bibliotekschefen återgick till fulltid den 1 mars. En informatiker är tillfälligt anställd och skall tillsammans med bibliotekschefen arbeta för att biblioteket kan erbjuda studerande, lärare och övrig personal tillgång till den information de behöver i sina studier och sitt arbete. Bibliotekspersonalen skall också handleda så väl studerande som personal i informationssökning. I samarbete med Mariehamns stadsbibliotek skall de studerande erbjudas en inspirerande biblioteksmiljö för både enskilda studier och grupparbeten. Högskolebibliotekets personal deltog aktivt i stadsbibliotekets informationsarbete samt mediaurval. All utlåningsverksamhet sker vid stadsbiblioteket. Anslaget för inköp av medier steg med nästan 30% jämfört med år Utlåningen av det tryckta materialet ökade troligen som en följd av detta med 25% under De flitigaste låntagarna fanns vid vårdprogrammet där antalet aktiva låntagare uppgick till 86% av alla studerande vid programmet. De lånade i snitt 77 böcker per studerande under året. Fastän kostnaderna för det elektroniska materialet ökade, minskade användningen av bibliotekets databaser och e-böcker. En förklaring till detta kan vara att studenterna använder sig mer och mer av det fritt tillgängliga materialet på internet, en annan att biblioteket vid HÅ är för litet för att ha möjlighet att erbjuda samma utbud av elektroniskt

9 material som större högskolebibliotek har. Dessutom får alla yrkeshögskolebibliotek i Finland ersättning för sina databaser av Undervisningsministeriet. Antalet studerande som fick handledning i informationssökning ökade med 35 %. Också här var studerande vid vårdprogrammet de som aktivast deltog. Alla förstaårets studerande har under bibliotekspersonalens ledning bekantat sig med bibliotekets resurser. Personalen hade under 2012 möjlighet att delta i ett flertal fortbildningstillfällen både på och utanför Åland, bland annat i en internationell bibliotekskonferens i Helsingfors och ett nordisk seminarium på Island. Högskolebibliotekets statistik finns under Statistika uppgifter. 9 Webbplatsen Webbplatsen är en viktig del av högskolans marknadsföring och strävar efter att synliggöra högskolans verksamhet på Internet. För att ytterligare öka synligheten har högskolan hösten 2012 börjat använda sociala medier, främst Facebook, Twitter och Instagram. Därtill finns numera AddThis på högskolans samtliga webbsidor, en funktion som underlättar att dela information från högskolans webbplats till andra kanaler. Huvudansvaret för webbplatsen har webbansvarige, som under 2012 arbetade i snitt 60%. Till sin hjälp har webbansvarige ett antal redaktörer som uppdaterar innehållet på webbplatsen. I början av höstterminen hölls en repetitions/fortsättningskurs för redaktörerna. Det tekniska ansvaret för högskolans webbtjänster har IT-avdelningen. SharePoint-projektet Under 2012 fortsatte arbetet med högskolans SharePoint-projekt i samarbete med webbgruppen. Projektet strävar till att samla högskolans interna kommunikation, information och digitalt arbetsmaterial på en webbplattform och tillgängliggöra innehåll för personal och studerande via Internet. Statistik om webbplatsen finns i slutet under Statistika uppgifter.

10 Internationell verksamhet Visionen för det internationella arbetet är att alla studerande ska kunna konkurrera på arbetsmarknaden genom internationella erfarenheter, interkulturell kompetens och språkkunskaper. Som grund för det internationella utvecklingsarbetet finns ett strategidokument som gäller i tre år, från den till den Strategidokumentet betonar vikten av internationellt samarbete med partnerskolor och nätverk som är grunden för mobiliteten, men det internationella arbetet ska integreras i alla verksamhetsformer på hemmaplan. Högskolans internationella verksamhet leds av den internationella koordinatorn som till sin hjälp har en internationell nämnd (se nämnder). Det internationella arbetet är inriktat på mobilitet studerandeutbyte mellan partnerskolor och genom nätverk, och utbyte för lärare och personal. Mobiliteten sker huvudsakligen genom ERASMUS- och NORDPLUS - programmen. För att utveckla det internationella studentutbytet ska antalet kurser på engelska ökas kontinuerligt och målsättningen är att på sikt kunna erbjuda större kurshelheter eller en internationell termin på engelska för inkommande studerande. En viktig del av utbudet för inkommande studerande är kursen i svenska (Swedish for Beginners) och en kurs i interkulturell kommunikation som ordnas genom Öppna högskolan. Högskolan ordnar även tutorutbildning och förmedlar bostäder till inkommande studerande. Information om högskolan och kursbeskrivningar på engelska finns på webbplatsen för sökande från partneruniversitet. 10 Kontakten till det europeiska nätverket upprätthålls genom EAIE-European Association for International Education och kontakten till de övriga yrkeshögskolorna i Finland upprätthålls genom Pinnet-nätverket. Högskolan deltar också i nätverken Finlands Virtualyrkeshögskola, en portal för nätkurser och i Jobstep nätverket som är en praktikdatabas. En annan viktig källa till utbyte är högskolans utvecklingsprojekt. NORDPLUS Högskolan har deltagit i Nordplus som är Nordiska ministerrådets program för lärare och studerande vid nordiska universitet och högskolor. Nordplus har som mål att stärka den nordiska utbildningsgemenskapen och baserar sig på nätverkssamarbete och mobilitet. I Nordplus-nätverken där högskolan är delaktig ingår sammanlagt 46 högskolor/ universitet i Norden och Baltikum. Aktiviteterna inom nätverken är mobilitet för studerande och lärare och intensivkurser. Nordplus nätverk Namn Koordinator Antal partners Område DANOSFI Høgskolen i Hedmark 7 vård EKOTEKNORD NITH 18 IT, IKK, företagsekonomi NNIT Nordscrum Novia 4 IT NORDMAN JAMK 9 vård SJÖN Högskolan på Åland 4 sjöfart VAUM Högskolan på Åland 4 vård

11 Utbytesstuderande på utflykt till Kapellvikens is i Lumparland. Fr.v. i bild Samuel, Juan, Yoselyn, Marja, Henrik Nygård med hundarna Uribe och Zero och längst fram Ignacio med hunden Zorro. ERASMUS Högskolan på Åland har deltagit i Erasmusprogrammet inom ramarna för Europeiska unionens Lifelong Learning Programme Syftet med Erasmus är att förbättra utbildningens nivå, öka de europeiska högskolornas internationella samarbete, främja mobiliteten bland studerande och undervisningspersonal och att genomföra ett ömsesidigt erkännande av studieprestationer och vitsord i Europa. I Erasmusutbytet ingår praktikantutbyte som berättigar till stipendium och som möjliggör arbetspraktik i företag eller organisationer inom EU-området. 11 Högskolans Erasmuspartnerskolor är 17 till antalet och finns i 9 länder. Ett partneravtal med Lycée Nicolas Bremontier har tillkommit under Belgien Lessius Mechelen Estland Tallinn University of Technology, Kuressaare College Frankrike Lycée Nicolas Bremontier, Bordeaux Norge Hedmark University College, Elverum Portugal Universidade Catolica Portuguesa, Viseau Sverige Högskolan i Gävle Spanien Universidade da Coruña Universidad Carlos III de Madrid Universidad Politécnica de Valencia Universidad de la Laguna, Tenerife Universidad de Malaga Storbritannien Glasgow Caledonian University University of Central Lancashire, Preston Southampton Solent University, Warsash Maritime Academy Tyskland Fachhochschule Karlsruhe Fachhochschule Stralsund Hochschule Emden Leer

12 Personal- och lärarutbyte Högskolan har under året tagit emot flera lärare genom Nordplus och Erasmus-programmen. Dr. Anabel Fraga, Universidad Carlos III de Madrid (IT) Mr. Olivier Peyre, Lycée Nicolas Bremontier (FE) Univ. adjunkt Eva Westergren, Högskolan i Gävle (VA) Lektor Tommy Lindén, Novia (IT) Lektor Ulf Lemström, Novia (IT) Univ. adjunkt Millan Lundgren, Högskolan på Gotland (IT) Administrativ och undervisande personal har som tidigare år haft möjlighet till utbyte. Högskolans personal har deltagit i Nordplus nätverks- och planerings möten och Erasmusutbyte under 2012 bl.a. genom; 12 Erika Boman f.d. Johansson, Nordplus Nordman nätverksmöte i Eskilstuna Toni Brandt, Erasmus lärarutbyte till Universitat Politèchnica de València Agneta Eriksson-Granskog, januari Högskolan på Gotland (NordScrum) Erik Hemming, Erasmus lärarutbyte till Warsash Maritime Academy, Erasmus lärarutbyte till Lycée Nicolas Bremontier, EkoTekNord möte Anette Häggblom, lärare i intensivkurs i Jyväskylä arrangerad av Nordman nätverket. Lena Nyman-Wiklund, 18.1 Nordplus info i Helsinfors, Vårdagar i Lahtis, Nordplus Nordman möte i Eskilstuna, Nordplus Danosfi möte i Helsingfors. Regina Santamäki Fischer, lärarutbyte till Jyväskylä Yrkeshögskola genom Nordman nätverket. Katarina Ulenius, lärarutbyte till Halmstad, möte i i Helsingfors genom Danosfi nätverket. Matias Waller, , 5-9.3, lärarutbyte till Novia i Vasa genom NNIT, deltog i forskningsseminarium vid Linköpings Universitet Statistik på mobiliteten finns under Statistiska uppgifter. Antagningsnämnden Styrelsen har tillsatt en antagningsnämnd med huvudsaklig uppgift att anta studerande till högskolans utbildningsprogram och till specialiseringsstudier vid högskolan. Nämndens mandatperiod är tre år. För perioden ingår i nämnden vicerektor Sven Schauman, vik. studiesekreterare Annika Lindqvist (sekreterare), studiehandledare Stina Torvaldson, studiehandledare Kristina Svedmark och lektor Erika Boman. Samma medlemmar satt i antagningsnämnden också föregående mandatperiod. Biblioteksnämnden Rektor har tillsatt en biblioteksnämnd med huvudsaklig uppgift att bistå bibliotekschefen vid beredning av ärenden och planering, genomförande och utvärdering av högskolebibliotekets verksamhet. Biblioteksnämnden har haft två möten under året. Nämndens mandatperiod är tre år.

13 För perioden ingick i biblioteksnämnden: Joakim Isaksson, lektor IT, Bengt Malmberg, överlärare SK, Ann Riis, ordinarie planerare Öh, nu kvalitetsansvarig, Jessica Mäki, studerande VA, Julius Flemming, studerande MT, Tiia Hellström, studerande VA samt Suzanne Donner, bibliotekschef (ordförande och sekreterare). Under året bildades en ny biblioteksnämnd. För perioden ingår i biblioteksnämnden: Joakim Isaksson, lektor IT, Bengt Malmberg, överlärare SK, Ann Riis, ordinarie planerare Öh, nu kvalitetsansvarig, Hanna Malmberg studerande VA, Julius Flemming, studerande MT, Linda Karlsson, studerande HM samt Suzanne Donner, bibliotekschef (ordförande och sekreterare). Examensnämnden Styrelsen har tillsatt en examensnämnd med huvudsaklig uppgift att uppgöra förslag till bedömningsanvisningar samt bereda examensordning och behandla rättelseyrkanden gällande studieprestationer. Nämndens mandatperiod är tre år. Under perioden ingår i nämnden rektor Edvard Johansson, överlärare Anette Häggblom, timlärare Christer Kullman, överlärare Leif Smulter och lektor Katarina Ulenius. Samma medlemmar satt i examensnämnden också föregående mandatperiod. Forskningsnämnden Styrelsen tillsätter en forskningsnämnd för en treårig mandatperiod med uppgift att fördela forskningsmedel och utveckla högskolans forskningsstrategi och forskning. Nämnden kan även handha andra uppgifter om styrelsen så beslutar. Nämndens mandatperiod är tre år och den nuvarande mandatperioden är Som ordförande fungerar rektor, docent Edvard Johansson. Övriga medlemmar är docent Agneta Karlsson, prof.em. Kurt Waller, professor Dag Nyman, fil.dr. överlärare Anette Häggblom, fil.mag. Gösta Helander och fil. lic. Annica Brink (fr.o.m ). 13 Nämnden för information och kommunikation Nämnden för information och kommunikation har hand om högskolans information och kommunikation i vilket ingår marknadsföringen och webbplatsen. Nämndens medlemmar för tidsperioden är Brittmari Wikström, Suzanne Donner, Ann Riis, Kim Gylling, Morten Hermann, Thor-Björn Wik, Lena Nyman- Wiklund, Annika Lindqvist, Sven Schauman, Henrica Sjöblom och Edvard Johansson. Internationella nämnden Internationella nämnden, tillsatt av rektorn, har till uppgift att bistå internationella koordinatorn vid beredning av ärenden och för planering, genomförande och utvärdering av den internationella verksamheten. Nämnden har haft ett möte under året. Medlemmar i internationella nämnden mandatperioden är internationell koordinator Lena Nyman-Wiklund (ordförande/sekreterare), vicerektor Sven Schauman och lektor på vårdprogrammet Erika Boman. Mandat har lektor i språk Erik Hemming och studeranderepresentant Anna Tertychnaya.

14 Inkomster och utgifter Nedanstående diagram åskådliggör fördelningen av högskolans inkomster och utgifter under året, uppdelade i större helheter. INKOMSTER UTGIFTER Övriga inkomster Personalutgifter Externa projekt Material och förnödenheter Kursverksamhet Hyror Inköp av tjänster Övriga utgifter Maskiner och inventarier Högskolans nettoutgift för 2012 var Externa projekt 14 Kursverksamhet Övriga inkomster Personalutgifter Inköp av tjänster Material och förnödenheter Övriga utgifter Hyror Maskiner och inventarier

15 Fakulteten för examensinriktad utbildning Den examensinriktade utbildningen ska ge den studerande fördjupande kunskaper av hög kvalitet, med gymnasialstadieutbildningen som grund, utgående från arbetslivets krav och samhällets behov, i enlighet med Landskapslagen om Högskolan på Åland (2002:81) och Landskapsförordningen om Högskolan på Åland (2002:87). Till fakulteten hör högskolans lärare och studerandeservice. Högskolans lärarkollegium utgörs av samtliga överlärare, lektorer och timlärare i huvudsyssla. Kollegiet organiserar sin verksamhet och kan framställa förslag och fungera som remissinstans i frågor som rör denna. Högskolan har under året haft tre studiehandledare varav två är tillfälligt anställda, samt tre (Agneta, Thor-Björn och Therese) lärare med studiehandledaruppdrag på deltid. Till fakulteten hör även personalen för studerandeservice med internationell verksamhet, marknadsföring och antagning. Verksamhetsåret har präglats av gemensamt utvecklingsarbete och arbetet med forskning och utveckling. Bland fakultetens lärare finns idag tre doktorander. Året har även präglats av kvalitetsledningsarbete och tillhörande auditeringar. Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) utvärderade i samarbete med Trafiksäkerhetsverket Högskolan på Ålands sjöinriktade utbildningsprogram mot STCW-konventionens krav. Högskolan fyllde enligt auditeringen till fullo internationella kraven. För högskolans del omfattade kraven sjökaptensutbildningen och övermaskinmästarutbildningen. Vid nästa STCW-auditering 2017 ingår även elektroteknikutbildningen. Rådet för utvärdering av högskolorna godkände även Högskolan på Ålands hela kvalitetsledningssystem vid en förnyad auditering i maj. 15 Vicerektor Fakulteten för examensinriktad utbildning Sven Schauman Programledare Elektroteknik Key Ginman / Sven Schauman Företagsekonomi Christer Kullman Hospitality Management Karin Limnell Maskinteknik Carola Maxenius-Mickelsson Sjöfart Bengt Malmberg Vård Erika Johansson / Sven Schauman Informationsteknik Agneta Eriksson-Granskog

16 Utbildningsprogrammen Vid fakulteten för examensinriktad utbildning finns utbildningsprogrammen för elektroteknik, företagsekonomi, Hospitality Management, informationsteknik, maskinteknik, sjöfart och vård samt till dem hörande forskning och utveckling. Utbildningsprogrammen leds av programledare med budgetansvar. Utbildningsplanerna antas av högskolans styrelse. Programmet för elektroteknik (ET) har inriktningen fartygsautomation. Omfattningen är 240 sp och leder till examen som Ingenjör YH. Med inriktningen fartygsautomation har studerande möjlighet att erhålla behörighetsbrev som maskinvaktman efter ett års studier och föreskriven praktik. Examen med inriktning fartygsautomation berättigar efter föreskriven praktik till behörighetsbrev som elmästare på fartyg. Studerande kan även avlägga kurser som ger behörighetsbrev som vaktmaskinmästare. Åtta (8) ingenjör har utexaminerats under året. Programmet för företagsekonomi (FE) har inriktningarna redovisning och ekonomistyrning samt sjöfart och logistik. Studierna omfattar 210 sp och leder till examen Företagsekonom YH. Åtta (8) studerande har utexaminerats under året. Programmet för Hospitality Management (HM) har inriktningarna hotell och turism samt restaurang och gastronomi, omfattar 210 sp och leder till examen Hotell- och restaurangadministratör YH. Utbildningsprogrammet ger tekniska och administrativa färdigheter för såväl studerande med ambitioner att göra internationell karriär som för dem med planer på att starta egen affärsverksamhet. Fjorton (14) studerande har utexaminerats under året. 16 Programmet för informationsteknik (IT) har inriktningen mjukvaruutveckling. Studerande kan välja att läsa 210 sp (Systemvetare YH) eller 240 sp med inriktning på mjukvaruutveckling med ekonomi (Systemvetare YH) eller datateknik (Ingenjör YH). Programmet för maskinteknik (MT) har inriktningen fartygsmaskin- och energiteknik och utbildar övermaskinmästare. Omfattningen är 270 sp. Studerande har möjlighet att erhålla behörighetsbrev som maskinvaktman efter 1,5 års studier och föreskriven praktik, samt behörighetsbrev som vaktmaskinmästare för fartyg efter 2,5 års studier. Examen inom programmet Ingenjör YH berättigar till behörighetsbrev som maskinmästare och övermaskinmästare efter föreskriven praktik. Under året har nio (9) ingenjörer utexaminerats. Programmet för sjöfart (SK) har inriktningen nautik (sjökaptensutbildning). Omfattningen är 270 sp. Studerande erhåller vaktmansbehörighet efter en termins skolgång med tillhörande praktik. Därefter fås behörighetsbrev som vaktstyrman efter ytterligare 2,5 års studier. Examen inom programmet Sjökapten YH berättigar till behörighetsbrev som överstyrman och sjökapten efter föreskriven praktik. Under året har sex (6) sjökaptener utexaminerats. Programmet för vård (V) omfattar 210 sp och leder till examen Sjukskötare YH. Studerande inom utbildningsprogrammet för vård erhåller efter avlagd examen legitimation som sjukskötare i Finland och kan arbeta inom de nordiska länderna och inom EU. Utbildningen syftar till att utbilda sjukskötare med beredskap att arbeta inom såväl den offentliga som privata hälso- och sjukvårdssektorn. Utbildningen startar var tredje termin och under 2012 har sjutton (17) sjukskötare utexaminerats.

17 Branschråden För varje bransch har högskolans styrelse utsett ett branschråd med företrädare för branschen. Branschrådets uppgift är att lämna utbildningsplanen till styrelsen för godkännande samt att aktivt verka för en god samverkan mellan utbildningsprogrammet och branschen. Branschrådet för utbildningsprogrammet företagsekonomi (FE) För tiden Christer Kullman, ordförande, programledare FE Thor-Björn Wik, lärare Ben Henriksson, lärare Sami Andersson, studeranderepresentant Ewa Danielsson, affärsutvecklare- och projektledare, Ålands näringsliv Tove Erikslund, personalchef, Ålandsbanken Ab Jan Kangashaka, revisor, Ålands Företagsbyrå Ab Jonny Mattsson, ombudsman, Ålands Företagareförening r.f. Daniela Forsgård, ekonomichef, Paf Camilla Stenström, systemspecialist, Rederi Ab Eckerö Branschråd för utbildningsprogrammet Hospitality Management (HM) För tiden Karin Limnell, ordförande, programledare HM Samu Mäkelä, lärare Ulla Vuolteenaho-Janzon, lärare Therese Sjöblom, lärare Joel Lindholm, studeranderepresentant t.o.m Sara Sundqvist, studeranderepresentant fr.o.m Thomas Strandvik, egen företagare, Alandfishing Johan Sjölund, egen företagare, wellcoming Carina Söderlund, webbredaktör, strax.ax Hubertus von Frenckell, VD, Ålands turisminvest Dan Backman, näringslivsutvecklare, Ålands landskapsregering Johanna Dahlgren, egen företagare, Pub Stallhagen Marika Sundqvist, marknadsföring och försäljning, Silverskär Mattias Eriksson, egen företagare, Leklandet

18 Branschrådet för utbildningsprogrammet Informationsteknik (IT) Rektor Edvard Johansson och programledare för utbildningsprogrammet för IT Agneta Eriksson-Granskog framtog i samverkan med branschen ett praktikpartnerprogram för programmets studerande under år Mötena om praktikpartnerprogrammet ersatte branschrådsmötena under år Branschrådet för utbildningsprogrammet Sjöfart (SK) För tiden Bengt Malmberg, programledare Henrik Nordlund, lärare Jessica Troberg, Rederierna i Finland, RIF (Olof Widén suppleant) Johan Ramsland, Finlands Skeppsbefälsförbund Henrik Karlsson, aktiv befälhavare Daniel Friman, aktiv styrman Johan Bergström, studeranderepresentant Anna Ahlfors, studeranderepresentant Branschrådet för utbildningsprogrammet vård (VA) 18 Sven Schauman, ordförande, vicerektor, programledare för vård Marlene Mörn, studeranderepresentant Bengt Michelsson, vårdchef, Ålands hälso- och sjukvård Solveig Carlsson, överskötare, Ålands hälso- och sjukvård/kirurgikliniken Birgitta Hermans, klinikchef/överskötare, Ålands hälso- och sjukvård/primärvården Leea Söderström, klinikchef/överskötare, Ålands hälso- och sjukvård/geriatriska kliniken Marika Lindström, avdelningsskötare, Ålands hälso- och sjukvård/akutkliniken Anna-Mia Tuominen, sjukskötare, Ålands hälso- och sjukvård/psykiatriska kliniken Eivor Nikander, hälsovårdsinspektör, Ålands landskapsregering Pia Hollsten-Friman, mottagningschef, Medimar Programråd Varje utbildningsprogram har ett eget programråd som är ett diskussionsforum och en mötesplats för studerande på programmet och studiehandledaren. Mötena protokollförs i den utsträckning programrådet beslutar. Vid mötena kan även andra studerande och annan berörd personal delta.

19 Nya studerande 2012 antogs 142 studerande till utbildningsprogrammen elektroteknik (15 st), företagsekonomi (29 st), Hospitality Management (27 st), informationsteknik (16 st), maskinteknik (22 st) och sjöfart (33 st). Fakulteten har sammanlagt 598 studerande inklusive utbytesstuderande. Utbildningsprogrammen vid Högskolan Utbildningsprogram Examensbenämning Kursbundna studier Praktik Totalt Elektroteknik Ingenjör YH Fartygsautomation 216 sp 54 sp 270 sp Företagsekonomi Företagsekonom YH Redovisning och ekonomistyrning 180 sp 30 sp 210 sp Sjöfart och logistik 180 sp 30 sp 210 sp Hospitality Management Hotell- och restarang-administratör YH Restaurang och gastronomi 180 sp 30 sp 210 sp Hotell och turism 180 sp 30 sp 210 sp Informationsteknik Systemvetare YH/Ingenjör YH Mjukvaruutveckling 180 sp 30 sp 210 sp Mjukvaruutveckling med ekonomi 210 sp 30 sp 240 sp Datateknik 210 sp 30 sp 240 sp Maskinteknik Ingenjör YH Maskinbefäl: Fartygsmaskin- och 216 sp 54 sp 270 sp energiteknik Sjöfart Sjökapten YH Sjökapten 210 sp 60 sp 270 sp Vård Sjukskötare YH Sjukskötare 135 sp 75 sp 210 sp 19 Studiebesök Elektroteknik, Maskinteknik och Sjöfart MT-1:s studerande intervjuades i arbetssökningsrollspel i oktober av Sune Wilhelms från Carus, Linda Mattsson från Paf, Sebastian Ölander från Eckerölinjen, Sari Törnroos från ASP Shipping och Dan Mikkola från Godby Shipping. Detta skedde på engelska som en del av kursen Engelska 1 med lektor Erik Hemming. Den årligen återkommande Isabella-resan gjordes den för MT-4 och SK-5 med överlärarna Mats Åsgård och Bengt Malmberg. Resan görs inom ramen för undervisning i läckstabilitet, manövrering och som förberedelse inför simulator-läckövningar. ET-2 och överlärare Mats Åsgård gjorde den en studieresa till Scania, Södertälje. ET-4 gjorde tillsammans med överlärare Mats Åsgård och lektor Kjell Dahl den ett studiebesök till Rolls Royce Raumo och Työvene varv i Nystad.

20 MT-3 och ET-3 var på studiebeök till Inficon Åland med överlärare Matias Waller. Lektor Erik Hemming gjorde en språk -och studieresa tillsammans med MT-3 till Warsach Maritime Academy, som är en del av Southampton Solent Univerity. Gruppen gjorde också studiebesök i Portsmouth och London under tiden Reseberättelserna finns på Eriks webbplats SK-4 gjorde tillsammans med lektor Björn-Olof Erikson ett studiebesök på isbrytaren Ymer i Bottniska viken och studiebesök hos Rederi Ab Gustaf Erikson. Lektor Björn-Olof Erikson och överlärare Bengt Malmberg gjorde ett studiebesök till SSAB Oxelösund, till bulkhamnen, stålhamnen och stålverket, under 2012 med SK-4 och MT-2 samt en resa till Wallenius Wilhelmsen Logistics/Wallenius Red AB, Stockholm. Med Michael Sars och Albanus gjordes också studiebesök för SK-1 till Lappo Skärgårdsmuseum och Forum Marinum Åbo med lektor Björn-Olof Erikson. Ytterligare var det flera studiebesök till rederierna med externa föreläsare inom kursen Fartygsadministration och ekonomi för SK-4 och SK-5. ET-4 och MT-2 var på studiebesök till propellertillverkare Rolls-Royce KaMeWa i Kristinehamn, med överlärare Hans Lavonius. 20 MT-4 var på studiebesök till Viking Lines nybygge m/s Grace på STX-varvet i Åbo den tillsammans med överlärare Hans Lavonius och överlärare Mats Åsgård. MT-1 var på studiebesök på m/s Birka Paradise och m/s Eckerö i mars 2012 med Carola Maxenius-Mickelsson och Jeanette Höstman. Företagsekonomi Företagsekonomiprogrammets studerande har inom kursen finansiering under ledning av lärare Christer Kullman bekantat sig med Ålandsbanken Ab. Företagsekonomiprogrammets studerande har också tillsammans med lärare Thor-Björn Wik gjort följande studiebesök: Chips Ab med Ulf Karlsson inom kursen i Företagets inköpsverksamhet. Godby shipping med Dan Mikkola, Gustaf Eriksson med Yngve Mörn och Lillgaard med Anders Nordlund inom kursen i Sjöfartsekonomi. Paf med Mats Adamczak och Jani Sjölund inom kursen Tjänste- och relationsmarknadsföring. Posten på Åland inom kursen Grundkurs i logistik. Lärare Thor-Björn Wik och Ben Henriksson har inom kursen IT och affärssystem haft följande studiebesök: Viking Line med Jan Lindholm, Bore med Jörgen Bolin, Byggvaruhuset med Patrik Törnroos, och Carus-PBS med Anders Rundberg. Samt inom kursen i projektledning studiebesök till Crosskey med Henrik Granholm.

Protokoll för branschrådsmöte, utbildningsprogrammet företagsekonomi, Högskolan på Åland

Protokoll för branschrådsmöte, utbildningsprogrammet företagsekonomi, Högskolan på Åland 1 Protokoll för branschrådsmöte, utbildningsprogrammet företagsekonomi, Högskolan på Åland Tid: 25 oktober 2013 kl. 14.00-15.30 Plats: Högskolan Södra, Navigationsskolegränd 2, auditoriet (till höger från

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Inledning Introduktion till Högskolan på Ålands verksamhetsberättelse 3 Verksamhetens mål 4 Forskning vid fakulteten 4 Kvalitetsutveckling

Läs mer

1. HÖGSKOLANS VERKSAMHET 2015

1. HÖGSKOLANS VERKSAMHET 2015 1. HÖGSKOLANS VERKSAMHET 2015 1.1. Allmänt Högskolans verksamhetsområden omfattas av fakulteten för examensinriktad utbildning Land och fakulteten för examensinriktad utbildning Sjö, Öppna högskolan samt

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola Strandgatan 1 Närvarande: Henning Lindström Lars Hassel Katarina Ulenius Jeanette Blomqvist

Läs mer

Mötestid: Heldagsseminarium och styrelsemöte fredagen den 22 augusti 2003 kl. 10-16.

Mötestid: Heldagsseminarium och styrelsemöte fredagen den 22 augusti 2003 kl. 10-16. Sida 1 av 1 Mötestid: Heldagsseminarium och styrelsemöte fredagen den 22 augusti 2003 kl. 10-16. Plats: Lemböte lägergård. Närvarande: Styrelsen: Henning Lindström Gunilla Blomroos Gunnel Ekelund Anders

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND - Godkänd i ledningsgruppen 1.10.2007 Uppgjord av Jeanette Höstman - Uppdatering godkänd i ledningsgruppen 20.9.2010 Reviderad av Ann Riis Innehållsförteckning

Läs mer

Grunder för personalens uppgifts- och ansvarsområden vid Högskolan på Åland

Grunder för personalens uppgifts- och ansvarsområden vid Högskolan på Åland STYRELSEBESLUT Styrelsen för Högskolan på Åland har 12.12.2003 godkänt Grunder för personalens uppgifts-och ansvarsområden vid Högskolan på Åland. Grunder för personalens uppgifts- och ansvarsområden vid

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2010 Innehåll Inledning Högskolan på Åland 2003 2010 3 Verksamhetens mål 5 Forskning 6 Kvalitetsutveckling 10 Organisation Styrelsen 11 Studerandekåren

Läs mer

1172 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

1172 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 11 1172 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definition 3. Jämställdhet för kvalitet 4. Könsstrukturen vid högskolan 4.1 Anställda

Läs mer

Mötestid: Fredagen den 1 september 2006 kl. 13.30-16.30. Vicerektor Henrik Karlsson och vik. ekonomichef Jeanette Höstman är inbjudna till mötet

Mötestid: Fredagen den 1 september 2006 kl. 13.30-16.30. Vicerektor Henrik Karlsson och vik. ekonomichef Jeanette Höstman är inbjudna till mötet Paragrafer: 67-81 Sidan 1 av 6 Mötestid: Fredagen den 1 september 2006 kl. 13.30-16.30 Plats: M/S Eckerö, konferensrummet Närvarande: Henning Lindström Bo-Gustav Donning Barbro Gustafsson Carin Holmqvist

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2013 Innehåll Inledning Introduktion till Högskolan på Ålands verksamhetsberättelse 3 Verksamhetens mål 4 Under året särskilt uppmärksammande verksamhetsområden

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning Introduktion 3 Uppföljning av målen 3 Under året särskilt uppmärksammade verksamhetsområden 3 Fakulteterna för examensinriktad

Läs mer

Vår verksamhet. - en presentation av kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland

Vår verksamhet. - en presentation av kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland Vår verksamhet - en presentation av kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland Innehåll 1 Kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland... 3 1.1 Kvalitetsledningssystemets syfte... 3 1.2 Kvalitetsledningssystemets

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 6-05 13.5.2005

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 6-05 13.5.2005 Sidan 1 av 5 Mötestid: Fredagen den 13 maj 2005 kl. 13.00-16.00 Plats: Neptunigatan 17 Närvarande: Henning Lindström Carin Holmqvist Therese Nyqvist Bo-Gustav Donning Kim Wasström Göran Påvals Martin Nilsson

Läs mer

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik.

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik. Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Elektroteknik Företagsekonomi Hospitality Management Informationsteknik Maskinteknik sjöfart Vård 2.

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Business Administration Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen 2012.

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Högskolan på Åland, utexaminerade 2011 - uppföljning hösten 2012

Högskolan på Åland, utexaminerade 2011 - uppföljning hösten 2012 Högskolan på Åland, utexaminerade - uppföljning hösten 2012 Examen Antal intervjuade Genomströmningsprocent Sysselsättningskvot Egen företagare Relevant arbete Ledande ställning Arbetslöshetsgrad Ålandskvot

Läs mer

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Paragrafer: 50 60 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55 Plats: Hotell Elvira, Eckerö Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Folke

Läs mer

Reglemente för Högskolan på Åland

Reglemente för Högskolan på Åland Reglemente för Högskolan på Åland Godkänt av styrelsen för Högskolan på Åland den 1 december 2014 1 kap. Allmänna bestämmelser... 2 2 kap. Högskolans ledning och organisation... 2 3 kap. Organisation av

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 9 9.1.2003

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 9 9.1.2003 Sida 1 av 10 Mötestid: Torsdagen den 9 januari 2003 kl. 13.00-16.15 Plats: Högskolan på Åland, Storagatan 9, konferensrummet Närvarande: Henning Lindström ordförande Eva Mikkola-Karlström viceordf. Kaj

Läs mer

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30 Protokoll 2014.09.08 Styrelsemöte 9/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.30 Närvarande Föredragande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Kari

Läs mer

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 14.6.2011 Styrelsemöte 11/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 18.30 21.32 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare

Läs mer

Innehåll Verksamhetsberättelsen 2009

Innehåll Verksamhetsberättelsen 2009 Innehåll Verksamhetsberättelsen 2009 Inledning Bakgrund... 2 Högskoleutbildning på Åland... 3 Verksamhetens mål... 5 Forskning... 5 Kvalitetsutveckling... 8 Öppna högskolans 40-årsjubileum och inskription

Läs mer

Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor enligt utbildningsavtalet.

Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor enligt utbildningsavtalet. Högskolan på Åland Beslut vid möte 7-2008 Kalendarium för styrelsen för läsåret 2008-2009 Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor

Läs mer

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare www.ha.ax Ansökningsguide 2009 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare ANSÖKAN Ansökan görs på www.ha.ax/ansokan genom att skriva ut ansökningsblanketten

Läs mer

Styrelsemöte Protokoll 14/2016

Styrelsemöte Protokoll 14/2016 Föredragningslista 11.10.2016 159 Inledning 160 Kallelse och beslutförhet 161 Val av protokolljusterare för dagens möte 162 163 164 165 Läroplan för gymnasieeamen inom hotell- och restaurangbranschen Läroplan

Läs mer

Yrken med ljusa framtidsutsikter

Yrken med ljusa framtidsutsikter www.ha.ax Yrken med ljusa framtidsutsikter Elmästare Elingenjör Företagsekonom Programmerare Systemutvecklare Restaurangchef Hotellchef Övermaskinmästare Överstyrman Sjöingenjör Styrman Sjökapten Sjukskötare

Läs mer

Kvalitetsmanual för Högskolan på Åland

Kvalitetsmanual för Högskolan på Åland Kvalitetsmanual för Högskolan på Åland Antagen av styrelsen 30.11.2011 Granskad av Q-team och ledningsgruppen Uppgjord av Ann Riis Innehållsförteckning (innehållsförteckningen är länkad) Figurförteckning...

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Business Administration Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen 2017.

Läs mer

Mötestid: Fredagen den 9 mars 2007 kl. 13.30-16.30. Plats: Högskolan Södra, Auditoriet, Navigationsskolegränd 2

Mötestid: Fredagen den 9 mars 2007 kl. 13.30-16.30. Plats: Högskolan Södra, Auditoriet, Navigationsskolegränd 2 Paragrafer: 10-22 Sidan 1 av 5 Mötestid: Fredagen den 9 mars 2007 kl. 13.30-16.30 Plats: Högskolan Södra, Auditoriet, Navigationsskolegränd 2 Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande,

Läs mer

innehåll verksamhetsberättelse 2003

innehåll verksamhetsberättelse 2003 innehåll verksamhetsberättelse 2003 1. Bakgrund...3 Året i sammandrag Rektors översikt...4 Verksamhetens målsättning...6 Forskning och utveckling...7 2. Organisation...8 Studerandekår...8 Styrelsen...9

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014 Verksamhets- och ekonomiplanen är Högskolan på Ålands plan och budget för hur medel skall fördelas under 2014 för att Högskolans strategi skall uppnås Godkänd i styrelsen?.11.2013

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 270 sp Ingenjör YH med sjöfartsbehörighet 270 sp

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 270 sp Ingenjör YH med sjöfartsbehörighet 270 sp UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK vid Högskolan på Åland Ingenjör YH 270 sp Ingenjör YH med sjöfartsbehörighet 270 sp Avser utbildning som inletts fr.o.m. hösten 2013 Uppgjord

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Hospitality Management Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen

Läs mer

Utredning om framtidens ITutbildning vid Högskolan på Åland. Styrelsen 29 november 2011 Agneta Eriksson-Granskog

Utredning om framtidens ITutbildning vid Högskolan på Åland. Styrelsen 29 november 2011 Agneta Eriksson-Granskog Utredning om framtidens ITutbildning vid Högskolan på Åland Styrelsen 29 november 2011 Agneta Eriksson-Granskog Bakgrund För att säkerställa att Högskolan på Åland erbjuder bästa mjöliga utbildning inom

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK vid Högskolan på Åland Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik med ekonomi 240 sp Ingenjör

Läs mer

Utvärdering av biblioteksverksamheten vid HÅ år 2012 utgående från Strategi för biblioteket vid HÅ

Utvärdering av biblioteksverksamheten vid HÅ år 2012 utgående från Strategi för biblioteket vid HÅ Utvärdering av biblioteksverksamheten vid HÅ år 2012 utgående från Strategi för biblioteket vid HÅ 2011-2013 Verksamhetsidé Biblioteket skall erbjuda varje studerande vid Högskolan på Åland (HÅ), så väl

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide 2013

www.ha.ax Ansökningsguide 2013 www.ha.ax Ansökningsguide 2013 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare 2 Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland - utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen - 2005 ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 2 1. Allmänna

Läs mer

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Sjökapten 210 + 60 sp 2006 Utbildningsplanen avser utbildning

Läs mer

Styrelsemöte Protokoll 10/2016

Styrelsemöte Protokoll 10/2016 Föredragningslista 9.08.2016 120 Inledning 121 Kallelse och beslutsförhet 122 Val av protokolljusterare för dagens möte 123 124 125 126 127 128 Förvaltningschef Anders Göransson - uppsägning Övergångsstruktur

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

ÅID Friidrottsstatistik 1995 Utomhus 60 m 100 m ChJ-statistics 2012 Senaste uppdatering: den 27 maj 2013

ÅID Friidrottsstatistik 1995 Utomhus 60 m 100 m ChJ-statistics 2012 Senaste uppdatering: den 27 maj 2013 60 m 8,70 Pero Josefin -79 LUIA D17 8,71 Andersson Linda -79 IFK D17 9,00 Roiha Malin -79 JIK D17 9,08 Granberg Linda -84 IFFK F11 8,9 m Vest Ninni -81 IFK F15 9,2 m Sjölund Annica -85 IFFK F11 9,2 m Lindholm

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 240 sp Avser utbildning som inletts fr.o.m. hösten 2006. Fastställd den 7 april 2006 av styrelsen för Högskolan

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Helsingfors sedan den 5 juli 1995. Till koncernen hör de helägda dotterbolagen

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv 22111 MARIEHAMN Datum : Sida 1 av 9 Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv Läroplanen gäller tillsvidare och avser utbildning som

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 1. 1. Jag arbetar i offentliga sektorn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i privata näringslivet 2. som 0 1 2 3 VD personalansvarig

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 12 mars 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 8-17 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 12 mars 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 8-17 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 16.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Utses

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 OÖ vergripande ma l En social media strategi har vanligen en av följande målsättningar 1) Öka synligheten, 2) Etablera eller skydda

Läs mer

Dan Nordman, meddelat förhinder, kallat ersättare Kari Granberg, meddelat förhinder

Dan Nordman, meddelat förhinder, kallat ersättare Kari Granberg, meddelat förhinder 1 PROTOKOLL 28.04.2014 Styrelsemöte 5/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.35 Närvarande Föredragande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 16 22.04.2003

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 16 22.04.2003 Sida 1 av 1 Mötestid: Tisdagen den 22 april 2003 kl. 13.00-15.25 Plats: Storagatan 9 Närvarande: Henning Lindström ordförande Eva Mikkola-Karlström viceordf. Lars Hassel Lennart Isaksson tom 143 Anne-Christine

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström Omgång 1 Stege A Omgång 2 Stege A Omgång 2 Stege B 1 Sista speldag - 4 Juni Sista speldag - 30 Juni Sista speldag - 30 Juni Christian Westerman 0 Tomas Guldbäck Micke Helgesson 1 1 Ronny Jansson 1 Janne

Läs mer

Partävling Deltagarlista

Partävling Deltagarlista Partävling Deltagarlista Banda VK 1 19 Ulrica Pettersson 16 Kenneth Pettersson Banda VK 2 1 Linnéa Appelqvist 14 Leif Olsson Banda VK 3 8 Malin Karlsson 18 Tommy Pettersson Banda VK 4 12 Karin Olofsson

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 2 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

Studieresa till Madrid; Universidad Juan Carlos III, den april 2011.

Studieresa till Madrid; Universidad Juan Carlos III, den april 2011. Studieresa till Madrid; Universidad Juan Carlos III, den 11-15 april 2011. Med två olika stipendier i bagaget reste fem damer från Öppna högskolan till Madrid. Brittmari, Lena och Jennika reste som Grundtvig-stipendiater

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

Styrelsen i DSK Spirorna (SPH), Härnösand verksamhetsåret 2004

Styrelsen i DSK Spirorna (SPH), Härnösand verksamhetsåret 2004 Styrelsen i DSK Spirorna (SPH), Härnösand verksamhetsåret 2004 Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Tomas Ölvebring Mats Sjölund Linda Mårths Marielle Gradin Ledamot Ledamot Ledamot Lars Åhlin

Läs mer

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Riitta Pyykkö Vasa 1.12.2011 Delaktighet i ett mångkulturellt Norden Varför är valideringen nu på agendan? Valideringen är av nytta för individen,

Läs mer

Deltagare: Carin Holmqvist, ordförande Bo-Gustav Donning, viceordförande

Deltagare: Carin Holmqvist, ordförande Bo-Gustav Donning, viceordförande Nummer Sammanträdesdatum Styrelsen 7-10 30.11.2010 Paragraf: 72 - Sidan 1 av 2 Möte: Tisdagen den 30 november 2010 kl 10.00 Plats: Högskolan Södra, Auditoriet Deltagare: Carin Holmqvist, ordförande Bo-Gustav

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

Styrelsemöte Protokoll 6/2016

Styrelsemöte Protokoll 6/2016 Föredragningslista 18.05.2016 71 Inledning 72 Kallelse och beslutförhet 73 Val av protokolljusterare för dagens möte 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Information från polismyndigheten Läroplan

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Styrelsen 7-05 17.6.2005

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Styrelsen 7-05 17.6.2005 Sidan 1 av 4 Mötestid: Fredagen den 17 juni 2005 kl. 13.00 Plats: Neptunigatan 17 Närvarande: Henning Lindström ordförande Barbro Gustafsson medlem f.o.m. 65 Lars Hassel Kaj Jansson Carin Holmqvist t.o.m

Läs mer

Kvalificering Klass 1 - Enstånk Mod -85

Kvalificering Klass 1 - Enstånk Mod -85 Kvalificering Klass 1 - Enstånk Mod -85 1 35 Fredrik Kronberg, Ockelbo 300-71 8,77 8,85 8,77 2 4 Daniel Werner, Yamadoo 335-84 9,58 9,76 9,58 3 131 Kjell Engström, Ockelbo 380-71 9,60 9,85 9,60 4 69 Fredrik

Läs mer

Beslut: Förslaget omfattades

Beslut: Förslaget omfattades PROTOKOLL 8.12.2011 Styrelsemöte 18/2011 Plats Ålands hotell- och restaurangskola Tid 18.00 21.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Pernilla Söderlund Ulf-Peter

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

A.3-a/Intern revision beställning, plan och rapport

A.3-a/Intern revision beställning, plan och rapport Intern revision beställning, plan och rapport.. Revisionens målbild: Revisionen är väl utförd när: o eventuella avvikelser från fastställda arbetssätt är identifierade och dokumenterade o den styrande

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista B+C Lördag 0 maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Robert Jonsson Forsa PK Öppen C David Lindström Bollnäs Psk Öppen C Rickard Pettersson Gävle Pk Öppen C Per Lindberg

Läs mer

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN STATISTIK ÖVER DISTANSER 1988 / 1989 ----- 2011 / 2012 DISTANSER Tider inom parentes är utlandstid 300 m 1 David Andersson 94 12-01-21 Trollhättan 25,05 2 Mattias Olofsson 78

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: till Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2016-03-15 till 2016-03-15 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2016/2061 Diariebtkn. 120 Allmän förvaltning Dan E Eriksson Ålands självstyrelses minnesmedalj 1972 Ank.datum Diarienr.

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Förslag till första tilläggsbudget för år 2001 2000-2001 nr 3 FR nr 11 FM nr 30 och 31 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

JFBK årsberättelse 2005 1935-2005 70år

JFBK årsberättelse 2005 1935-2005 70år JFBK årsberättelse 2005 1935-2005 70år Möten och resor Styrelsen har haft sex möten under året. Vårmötet hölls den 8 mars och höstmötet som var planerat till den 22 november sköts upp till den 20 december

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2 Bore Cup 2016 Deltävling 2 Deltävling 2 Män 135 1 Albin Ridefelt 91 Män 38 2 Daniel Lindholm 80 Män 102 3 Jonatan Alvaeus 90 Män 40 4 Magnus Lindberg 47 5 Mattias Gärdsback 90 Män 78 Män 126 7 Merih Hagos

Läs mer