Anpassa reglerna för vår nya värld Sid 2-3. Lagerstyrningssystem, en förutsättning för marknadsledande producent av plastprodukter för lager Sid 6-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anpassa reglerna för vår nya värld Sid 2-3. Lagerstyrningssystem, en förutsättning för marknadsledande producent av plastprodukter för lager Sid 6-7"

Transkript

1 Nummer 2 Juni :e årgången Anpassa reglerna för vår nya värld Sid 2-3 Lagerstyrningssystem, en förutsättning för marknadsledande producent av plastprodukter för lager Sid augusti Missa inte finalen i SM för truckförare under Truckdagarna på Elmia.

2 Tänk dig en värld utan konjunktursvängningar Har du funderat på varför konjunkturen går upp och ned? Tänk om det bara är logistiska problem som skapar svängningarna och att finansmarknaden lägger ytterligare störningar ovanpå detta! När du spelar beer game lär du dig att ju längre bak du befinner dig i en försörjningskedja desto större blir en störning som genererats längst fram, till exempel i butiksledet. En efterfrågeändring på 10 procent kan lätt resultera i en svängning på 200 procent några led bakåt i kedjan, och med stor fördröjning. Det innebär att högkonjunktur och lågkonjunktur kommer att inträffa vid olika tillfällen, längst fram och längst bak, och det blir en fasförskjutning. Är det en positiv ökning bygger vi ut fabriker, det är ju högkonjunktur. Är den negativ tvingas vi att lägga ner. Det du köper beror förstås på din tillgång på pengar. Blir du arbetslös har du inte råd att köpa lika mycket. Dessutom påverkas ditt sparande och slösande av alla positiva och negativa nyheter. Svängningarna är i full gång. Med PipeChain bygger vi stabila försörjningskedjor. Alltså skulle vi få en stabil världsekonomi om alla företag var PipeChainanslutna. Vilken svindlande tanke! Men vad skulle vi göra med alla arbetslösa konjunkturanalytiker? PER GRETTVE VD OCH GRUNDARE AV MA-SYSTEM AB OCH PIPECHAIN AB Anpassa reglerna Under PLAN-konferensen i Stockholm i slutet av april, fick PipeChains marknadschef Håkan Jöne en pratstund på tu man hand med logistikgurun Dr Eliyahy M Goldratt. Dr Goldratt slog igenom med romanen "Målet", en managementbok, där författaren lanserar begreppet Theory of Constraints, ToC, systematiska tankemetoder för att lösa komplicerade problem med sunt förnuft. SSom ung önskade sig Eli Goldratt att bli lärare och få möjlighet att hjälpa barn till en bra start i livet. Han utbildade sig inom naturvetenskap och skaffade sig så småningom en doktorsgrad i fysik. Till sin egen stora besvikelse upptäckte han efter examen, att han hade förlorat sin förmåga att förmedla sina kunskaper till barn. Istället visade det sig att gehöret från företagsledningar var desto större. Lärarkarriären gick om intet, men istället har Eli Goldratt fått en mycket framgångsrik karriär som managementguru och författare. Genombrottsboken Målet kom 1984, och säljer för varje år i allt större upplagor. Det unika med Målet är sättet att presentera budskapet. Goldratt har skrivit i romanform, vilket har gjort att det som ofta framställs som besvärligt och komplicerat, har blivit enkelt och lättförståeligt. Eli Goldratt har inte låtit framgången med Målet påverka kreativiteten. Ytterligare ett tiotal böcker har producerats, varav hälften är vad han beskriver som trista, akademiska alster. Hans eget mål är att sprida sin erfarenhet och sina idéer till så många som möjligt. Därför har Eli Goldratt fortsatt med den framgångsrika modellen att blanda fiktion och vetenskap. När Håkan Jöne träffar Eli Goldratt på Älvsjömässan, möts han av en piprökande man, som världsvant tar den plats han behöver, en man som vet sitt värde. Den som hade förväntat sig att träffa en framgångsrik person, med lätt blasé och uttråkad attityd, kunde inte ha mera fel. Eli Goldratt är en man som sprudlar av engagemang och energi. Han berättar mer än gärna om sin syn på logistik, utbildning eller något annat som ligger honom varmt om hjärtat. Eli Goldratt berättar med stolthet om hur barn i Israel, Malaysia och Mexico lär sig att använda ToC-metoden redan i skolan. Detta projekt har han delvis finansierat med egna medel. Det har gjort det möjligt för honom att återvända till sitt ursprungliga mål i livet att hjälpa barn till en bättre start. Eli Goldratt berättar också mycket om hur hans idéer har anammats inom industrin Undersökningar visar att av dem som har läst Målet, är det bara 2-5 procent som har haft modet att implementera de idéer som de har tyckt varit rätt. TREND-RACE Vi är alldeles för rädda för att avvika från mängden. För att komma vidare måste vi 2

3 Många fällor på vägen mot god logistik för vår nya värld! våga tänka i nya banor, säger Goldratt. När Goldratt får frågan om den viktigaste förändringen just nu, kommer han genast in på globaliseringen. Det finns idag ingen verklig skillnad i managementfilosofi mellan USA och Europa. Det är en verklig global struktur som har etablerats, gapen håller på att suddas ut. Den enda faran är att modenyckerna går fortare och fortare. En trend hinner knappt etableras innan nästa gör sitt intåg. Det som verkligen oroar Eli Goldratt är att vi inte har ändrat på reglerna, det vill säga vårt sätt att agera. Våra sofistikerade och snabba system kräver att vi ändrar vårt sätt att agera. Det som har hänt i vissa fall är motsatsen. Vi har vävt in de gamla reglerna i ny teknik och på så sätt skapat försämringar i vissa avseenden. Goldratt fortsätter: Vi måste också ha modet att använda ett vetenskapligt angreppssätt till fler problemställningar. Lära oss att hitta den grundläggande orsaken till varje konflikt och undanröja den. Ett sätt att göra det, är att börja mäta rätt. Eli Goldratt tror att nyckeltalsmätning Mycket att prata om... Anders Filmersson,längst till höger och Per Grettve, andra från höger, sammanstrålade efter dagens seminarier under PLAN konferensen med Håkan Jöne, första fr vänster, och logistikgurun Dr Eliyahy Goldratt. kommer att bli nästa stora våg. Han pekar på att vi använder gamla mätetal i en ny verklighet. Det är inte en fråga om att mäta mer. Vi måste mäta rätt. ABC-kalkylering och Balanced Scorecard är två tekniker som används för att komma till rätta med detta. Naturligtvis är båda helt felaktiga. Vem kan använda tjugo olika nyckeltal för att återmata och styra? En process eller människa som mäts, får inte styras av mer än tre olika mätetal, som inbördes inte har några Eli Goldratts europeiska stab kopplar av efter en lång dag. konflikter, avslutar Goldratt. En intensiv timma är över. Många erfarenheter är delgivna, och om tiden hade varit längre hade Eli Goldratt säkert gärna delat med sig av fler. Anders Filmersson, affärsutvecklare på PipeChain AB var en av talarna på årets PLANkonferens. Han är inte lika känd som Eli Goldratt men det han säger är lika klokt. Hellre kramas än krama skiten ur varandra bara så kan man tjäna pengar i hela försörjningskedjan. Orden är Anders Filmerssons. Han har lång erfarenhet av olika logistiska projekt och sedan tre år tillbaka arbetar han med affärsoch produktutveckling på PipeChain AB. Det Anders syftar på är Supply Chain Collaboration: kunder, producenter och leverantörer som samarbetar i ett nätverk av effektiva försörjningskedjor. Ibland säger sig ett stort företag samarbeta med små leverantörer, när det i praktiken är det stora företaget som bestämmer över det lilla, berättar han. Då är risken stor att de anställda på det lilla företaget känner sig utnyttjade och omotiverade. Anders brinner för god logistik, eftersom han vet vad goda resultat kan leda till. Men han vet också att det inte alltid är så lätt att lyckas. Det är inte bra om olika företag har olika syn på innebörden av ordet samarbete, som i exemplet ovan. Det kan också hända att företagsledningen gör ett logistikprojekt till en sak för IT-avdelningen. Då blir det fel. Fokus måste ligga på processerna, inte på IT-verktygen. Ett annat problem kan vara att personalen har svårt för att bryta invanda mönster och gamla traditioner. Ofta handlar förbättrad logistik om ett helt nytt sätt att arbeta. Men det behöver inte vara ett problem så länge tongivande personer på företaget är övertygade om det nya sättet att arbeta och kan inspirera resten av organisationen, säger Anders. Då blir det lätt för de anställda att tänka om och till exempel släppa kontrollen över sitt lager, sluta beställa produkter och överlåta åt leverantören att avgöra när en ny leverans behövs. 3

4 Ständig förbättring på IKEAs lager i Älmhult "Allt som är Förbättringsprojekt är långt ifrån ovanliga, men i höstas tog IKEA i Älmhult ett lite annorlunda grepp. De 120 anställda i Hus 4 fick i uppdrag att se över arbetsplatsens rutiner, information, organisation med mera under projektnamnet Hus 4 i fokus. Hus 4 i fokus bestod av två faser. Den första fasen var en problemkartläggning. Under två intensiva veckor genomförde MA-system gruppsamtal vid två tillfällen, med samtliga anställda i Hus 4. Medarbetarna ombads att lyfta fram sina upplevda problem, allt från förtroende för ledningen till detaljer i Astro. Allt utom personangrepp var välkommet. Vi fick en oväntat stor respons, berättar Mithila Ubayasekara, MA-system. Medarbetarna tog verkligen chansen att diskutera vad som upplevdes bra respektive dåligt. Efter första veckan hade vi fått fram ett hundratal upplevda problem och en hel del positiva synpunkter. Vid andra tillfället fokuserade varje grupp på ett problemområde och diskuterade vidare hur problemen kunde tänkas lösas. Lite misstänksamma var dock medarbetarna mot att ledningen skulle betrakta deras upplevda problem som för små. Det beslutades därför att allting, stort som smått, skulle föras vidare till fas två. I den andra fasen skapades en projektorganisation med nytillträdde huschefen Peter Nordström som projektledare. Delprojekten leddes av IKEA:s egen personal eller av MA-systems konsulter. En viktig del av MA-systems uppdrag var att driva på och se till att de olika aktiviteterna fortskred som planerat. Det är lätt hänt att ett projekt av det här slaget fastnar i den dagliga driften, säger Peter. Med MA-systems hjälp lyckades vi hålla tidplanen trots stor belastning. Jag kan verkligen rekommendera lite driv utifrån, någon som tjatar och ställer besvärliga frågor. Ett tjugotal arbetsgrupper, som skulle jobba med allt från övergripande organisationsfrågor till detaljerade rutiner, tillsattes. Medarbetarna fick anmäla sitt intresse och en till tre medarbetare deltog sedan i respektive grupp. I de flesta grupper ingick också en gruppchef. Vid projektets slut avslutades grupperna, men flera har återbildats som permanenta grupper eller ersatts av nyskapade medarbetarroller. En grupp arbetade med information och kommunikation. Detta resulterade bland annat i mötesrutiner för allt ifrån avdelningsmöten till informationsmöten med ledningen. Nu har alla regelbundna möten fasta tider och lokaler och mötesanteckningar skrivs. På förslag av medarbetarna kommer arbetsplatsträffarna ibland att hållas av medarbetare istället för av gruppchefen. Informationstavlorna strukturerades och en medarbetare fick uppdraget att i fortsättningen ansvara för tavlorna. Några grupper tog fram rutiner som lösningar där problem upplevts. Rutiner, som mottagits så positivt att IKEA beslutat att använda dem även i övriga hus. En svårighet med rutiner är att se till att de används. Man kom fram till att medarbetarna måste känna för och kunna påverka sina egna rutiner. Därför är rutinarbetet nu överlämnat till medarbetare som ansvarar för att rutiner finns, informeras och hålls uppdaterade. Gruppcheferna godkänner gemensamt rutinerna för att undvika suboptimering och oklara signaler. Andra grupper arbetade med organisationsfrågor, Astro-frågor, investeringsfrågor med mera. Kreativiteten har flödat och åtskilliga problem har medarbetarna löst helt själva, berättar Mia Andersson ansvarig konsult från MA-system. En grupp var till exempel bekymrade över att många scanners tappas i golvet och går sönder. Vid mötet en vecka senare var en lösning redan på väg att implementeras. Scanrarna fästes helt enkelt lite högre upp på trucken så att de inte kunde slå i golvet. Enkelt och genialt! Under projektets gång har IKEA följt utvecklingen genom mätningar på arbetsplatsträffarna. Medarbetarna har i grupp fått sätta betyg på Motivation, Förtroende, Rutiner, Information och Delaktighet. Vi har fortfarande mycket att förbättra, men mätningarna visar en positiv trend, säger Peter Nordström. Tillsammans med MA-system har vi kommit igång. Bollarna rullar och många är engagerade så vi löper inte alls samma risk att processen avstannar. För 15:e året i rad arrangerade MA-system sitt seminarium på Grand Hotel i Lund. Seminariet som i år bland annat behandlade ämnen som droger på arbetsplatser och e-lärande, samlade åhörare från Sverige, Danmark och Norge. DROGER PÅ ARBETSPLATSEN Hur förhindrar vi närvaron av droger på arbetsplatsen? Mats Berggren, polisinspektör från Länskriminalavdelningen i Skåne, inledde seminariet med att ge enkla och konkreta tips på hur du upptäcker drogpåverkade personer på arbetsplatsen. Utvidgade pupiller, ständig irritation, eller flygigt kroppsspråk, kan vara tecken på att någonting är fel. Allt som är normalt är En paus i ett försommarfint Lund. onormalt för en missbrukare, menar Peter Brych, fd missbrukare under 26 år, som numera föreläser om sina erfarenheter. Peter berättar på ett ärligt och öppet sätt skrämmande historier om tiden bakom ratten på såväl lastbilar som taxi. Under ett ständigt rus var han helt fixerad i tanken på nästa kick Peter efterlyster mer information och drogtester på skolor och på arbetsplatser så att man i ett tidigt skede kan lokalisera missbrukare och sätta in resurser för att hjälpa. Det är missbruket som ska bort inte missbrukaren Alna Syd är en organisation som samverkar med myndigheter för en bättre arbetsmiljö och för att minska alkohol- och andra drogproblem i arbetslivet. Företag bör ha en övergripande drogpolicy som ska kommuniceras på arbetsplatsen. Det är missbruket som ska bort, inte missbrukaren, säger 4

5 normalt är onormalt" Leif Swärd, Alna Syds representant. Leif Swärds råd om hur företagen kan förebygga droger, är att utse kontaktpersoner för drogrelaterade frågor och utbildning av alla chefer och fackliga ombud i hur man hanterar den typen av problem. Dessutom bör alla medarbetare på arbetsplatsen få utbildning och ökade kunskaper kring hur droger påverkar hälsan och arbetsmiljön. Lärandet i sig, är så komplext att det inte går att pantentera en universallösning, däremot är katederundervisning förlegat E-LEARNING ETT SÄTT ATT GÖRA TEORIUNDERVISNING ROLIGARE 1953 kom det första truckutbildningsmaterialet och sedan dess har utvecklingen gått framåt betydligt. Stefan Pedersen från MA-system, gav en genomgång av ett nytt sätt att utbilda truckförare, e-lärandet. Han underströk att detta inte innebär att det bokpaket med video som så många använder idag, kommer att försvinna. E-lärandet ses som ett komplement där eleven kan utföra övningar Fredrik Praesto utnyttjar sin intuition i sina föreläsningar. via Internet och läraren kan följa elevens framsteg på distans. Fördelen för läraren är att uppgifterna alltid är uppdaterade, läraren kan följa många elever och klasser samtidigt och utbildningarna blir geografiskt oberoende. Elevens fördel är framförallt en mer individanpassad utbildning. Utbildningen blir roligare (övningarna baseras på spel) och mer flexibel. Eleven kan göra övningarna närsomhelst, oavsett tid och plats. För arbetsgivaren blir fördelen av ekonomisk natur. Eleven kan till större delen utbildas på distans, och behöver inte lämna sina dagliga arbetsuppgifter i samma utsträckning som tidigare. Förr arbetade man mycket med standardkurser. Man åkte till kursgårdar, tog sin examen och så var det klart. Idag ser verksamheter annorlunda på utbildning. De inser att det är ett livslångt lärande, att skräddarsydda, ständigt tillgängliga utbildningar ger eleven mer nytta samt att det är mer ekonomiskt, säger Magnus Penker, VD Open Training. Magnus förespråkar ett integrerat lärande, där e-lärande är ett viktigt inslag. Det är ett sätt att genomföra utbildning med hög kvalitet i såväl genomförande som tillgäng- lighet. Att skapa dialog, feedback, samspel och bygga gränsöverskridande gemenskap, både geografiskt, kulturellt och etniskt. Det är ett sätt att låta de bästa lärarna få inspirera och samtala med upp till fem gånger fler än det normalt är möjligt i ett klassrum. Lärandet i sig är så komplext att de inte går att patentera en universallösning, däremot är katederundervisning förlegat, säger Magnus Penker. COACHING EN KOMBINATION AV AUKTORITET OCH DEMOKRATI Curre Lindström, lärare och före detta förbundskapten för Tre Kronor, underhöll med roliga anekdoter och eftertänksamma ord kring coaching. Gemensamt för alla tränare är strävan att utvinna människors maximala energi för att nå ett gemensamt mål, berättar Curre Lindström. En tränare är många personer; fackman, psykolog, pedagog, kurator, administratör och förebild. Att kunna hantera det är den stora utmaningen. Curre anser att coaching är en kombination av auktoritet och demokrati. Coachen bestämmer målet men respekterar kreativitet och initiativrikedom i sitt team, för att staka ut vägen fram till målet. En coach ska ha förmågan att lyssna på sitt team och lösa konflikter Göte Hellgren från Coop Sverige AB fanns i Lund. genom att samtala och diskutera konstruktivt. I många fall ser man inte möjligheter utan bara hinder. En bra coach hjälper teamet att lyfta blicken och se förbi hindren samt skapa positiva Attackera elden! sinnebilder som gör att man når målet. Belöningen blir ett sammansvetsat team som kan ta motgångar, kompromissa och prestera sitt yttersta i viktiga situationer. Man måste våga misslyckas för att lyckas, avslutar Curre Lindström sitt föredrag LITAR DU PÅ DIN INTUITION? Enligt Fredrik Praesto, författare av Intuitivt Ledarskap, så ska vi göra det. Intuition är en icke medveten intelligens. Mikael Lundqvist kommer från Volvo Personvagnar i Göteborg. Den icke-medvetna varseblivningen är en miljon gånger större är den medvetna. Det finns dock möjlighet att styra sina icke medvetna funktioner via sitt medvetande. Bland annat genom att använda sin fantasi. För att fatta bra beslut måste vi våga lita på vår intuition. För att kunna hantera nya situationer måste vi ha en inre säkerhet. För att se nya möjligheter måste vi använda vår kreativitet. Dessa förmågor är helt naturliga funktioner i den mänskliga hjärnan. Det gäller bara att vi lär oss utnyttja dem, säger Fredrik Praesto. Seminariet avslutades med ett studiebesök på Räddningsverket, där deltagarna fick såväl teoretisk som praktisk undervisning i brandbekämpning. 5

6 En order före lunch leve Ett nytt lagerstyrningssystem var en av grundförutsättningarna för att Arca Systems AB i Perstorp skulle våga bli marknadsledande i Europa på plastprodukter för lagerhantering. Från början var det inte självklart att vi skulle använda MA-systems lagerstyrningssystem, men nu har det visat sig att vi har ökat volymen med 25 procent samtidigt som vi kunnat minskat resurserna med 50 procent, säger Magnus Enocson, logistik-itansvarig på Arca Systems AB. Magnus Enocson (t.v.), och Sven-Arne Svensson bär enkelt med sig två av Arcas storsäljare, hopvikbara boxar. Den gröna blir utfälld 400 x 300 mm och den blå är 600 x 400 mm när biltillverkaren Toyota transporterar tillbehör i den. Det lilla samhället Perstorp i nordvästra Skåne är känt sedan generationer tillbaka för vad fabriken med samma namn tillverkar, ättikan och Perstorpsplattan. Den ena som en restprodukt av den andra. Sedan drygt 20 år tillverkar avknoppningsföretaget Arca Systems förvaringssystem och nu även transportpallar i thermoplast, utrustning som ska förbättra logistikkedjan hos kunderna. De finns bland annat inom den internationella bilindustrin, postväsenden över hela världen, bryggerier och dagligvaruhandeln. Företagsnamnet Arca är valt med omsorg, på latin betyder det låda och på grekiska är arca det samma som en ledare. I företagets utställningshall finns hopfällbara containers och lådor i högst varierande storlekar som ska kunna fraktas över jorden med bland annat Coca Cola-koncentrat, tomatpasta, biltillbehör, jordbruksprodukter, kläder och bröd. Dryckesbrätten i olika färger och storlekar känner vi igen från snabbköpet. Arca producerar också förrådsbackar och industritrallar. Den senaste produkten heter Everest, en lagerpall i thermoplast som har samma mått och vikt som en traditionell Europapall och den finns även som halvpall för livsmedelstransporter. Varje pall som tillverkas blir unik eftersom den 6

7 reras samma dag på Arca Arcas Magnum-containrar har länge används av världens ledande biltillverkare. Nya storlekar och varianter tillkommer ständigt för att möta den stora efterfrågan. felplock, påpekar Magnus Enocson. De få fel som görs idag beror på mänskligt slarv, inte på systemet. En annan fördel är att vi slipper större delen av inventeringsarbetet som vi förr tvingades genomföra under helgerna när det var lågsäsong, säger Sven-Arne Svensson. Det kostade både personal och tid. Nu inventerar Opera löpande och ger dessutom ett mer tillförlitligt lagersaldo. På plocklagret hanteras det allra mest förekommande godset och pallagret är uppbyggt i olika zoner för att truckförarna snabbt ska hitta rätt. Sedan vi införde Opera har ledtiderna kortats märkbart. Från tre till en dag. En order som kommer till oss före lunch, kan vi leverera samma dag. Nu planerar vi en del uppgraderingar i vårt lagerstyrningssystem men vi är över lag mycket nöjda, säger Magnus Enocson. Vi har kunnat konstatera, att volymen har ökat med 25 procent samtidigt som vi har kunnat minska resurserna med 50 procent. förses med ett eskortminne, två ID-taggar som placeras i två av pallens hörn under tillverkningen. Med hjälp av dem blir spårning och kontroll av en försvunnen pall möjlig. I början av 90-talet påbörjade Arca sin målsättning att bli marknadsledande i Europa när det gäller högkvalitativa plastprodukter för materialhantering och som ett första steg tog de bort produktionsdelar som inte stämde med det konceptet. Som ett andra steg beslutade företagsledningen att modernisera sitt system för materialadministration och lagerstyrning. Då arbetade vi med ett Movexsystem för order med återrapportering på papper och på lagret körde vi med de klassiska plocklistorna, berättar Magnus Enocson. En av utgångspunkterna för att förändra vår logistik var en analys som MA-systems VD Per Grettve gjorde åt oss i mitten av 80-talet. Men från början var det inte självklart för oss att vi skulle välja MA-systems lagerstyrningssystem Astro, som då var ganska nytt. Det fanns konkurrenter just på systemsidan men MAsystems logistikkunnande övertygade oss. Det var det enda företaget som sålde logistik. Dessutom var deras terminaler små nog att få plats i en liten truck. På Arca har Astro döpts om till Opera, Operative Material Control System. Den musikaliska linjen fortsätter med produktionssystemet Mozart och affärssystemet Scala... När Opera installerades på Arca skedde det i en process mellan systemutvecklarna på MAsystem och de ansvariga på företaget. Bit för bit anpassades systemet för Arcas behov delarna som då skapades som ett mer eller mindre skräddarsytt system ingår idag i MA-systems standardsystem även om gränssnittet har moderniserats efter hand. Magnus Enocson och Sven-Arne Svensson, planerings- och produktionsansvarig på Arca Systems AB, minns båda väldigt väl installationen av Opera. Den skedde samtidigt som vi genomförde en del andra förändringar och det var mycket tufft i början. Under en vecka kunde vi inte leverera något gods och som en konsekvens av det tvingades vi skära ner produktionen för att inte svämma över av varor. Men det dröjde inte länge förrän vi såg förbättringarna i lagerhanteringen, säger Sven- Arne Svensson. Vi ökade materialgenomströmningen och kunde minska våra lagerytor. En av de byggnader som tidigare var lager är förresten numera en del av Perstorps gymnasium med verkstadsinriktning. I siffror har lagerytan minskat från m 2 till m 2 sedan vi införde Opera. Vi har även halvera antalet truckar under samma tid. Det märks också en stor skillnad i antalet ARCA SYSTEMS AB Producerar för den skandinaviska marknaden. 160 anställda i Perstorp i nordvästra Skåne Omsättning: 350 miljoner kronor/år ARCA SYSTEMS INTERNATIONAL Omfattar övriga produktionsenheter i Europa, USA och Asien. Ca 900 anställda Omsättning: 1, 8 miljarder/år ÄGARSTRUKTUR: Industri Kapital: 65 % Perstorp AB: 30 % Arcas ledning: 5 % 7

8 Lagerstyringssystemet den næste generation Læringsprocessen At forkorte læringsprocessen for dem der arbejder med Astro. Produktmodel At introducere en mere entydig produktmodel for bedre at kunne supportere kundernes efterspørgsel og udvikling. Hvad hvis For at kunne forhøje kapaciteten i foretagelse af hvad hvis analyser, især mht. fordeling af ressourcer på et lager. Reducering i tid At introducere en systemopbygning der reducerer tiden det tager at udvikle nye funktioner. Introduktion For at sikre en gradvis introduktion af et nyt systems opbygning og at eksisterende installationer på kundens sites drager fordele af det nye systems opbygning. Windows klient At den nye Windows klient kan køres parallelt med andre former for klienter. Grafisk vises statur på arbejdet i realtid. MA-systems Astro WMS har en lang historie af succesfulde implementeringer hos grossister såvel som på fabrikker verden over. I de seneste 12 måneder har en meget erfaren projektgruppe hos MA-system fremsat en overordnet skitse for hvordan Astro skal bibeholde dets konkurrencemæssige fordele også i fremtiden. HVORFOR LAGERSTYRINGS SYSTEM? Lagerstyringssystemet Astro forenkler og effektiviserer arbejdet og giver total kontrol over lageret. Astro giver sporbarhed, øget leveringssikkerhed samt overvågning og planlægning online. Papirhåndteringen mindskes, samtidig med at truckene og lagerarealet udnyttes på en bedre måde. Drift med Astro er ensbetydende med: Prioriteret opgavekøer Forventet færdigtider og arbejdsbelastning i realtid Optimeret plukrunder Verificering indbygget i det løbende arbejde Pakning sammen med pluk Alle lagertransaktioner opdateres i realtid Løbende lageroptælling MÅLET MED PROJEKTET Projektgruppen har arbejdet på, at den videre udvikling af Astros støtte i materialeflows processer, er i konstant udvikling. Projektet har fokus på den tekniske struktur. Siden begyndelsen har projektet haft følgende mål: Lagerkontrolpanel At skabe et overordnet lagerkontrolpanel med formålet at forbedre overblikket og muliggøre hurtigere og mere veldokumenterede reaktioner. HVAD ER NYT I ASTRO 5.1? Ny overvågning til analyse af arbejdsbelastninger og kapacitetsplanlægning Astro er allerede nu et sandt realtidsværktøj for effektiv lagerstyring. Forkortet leadtime i mere komplekse forsyningskæder skaber behov for hurtig omfordeling af ressourcerne. I nyere tid, er evnen til at udjævne arbejdsbelastningen eller til at tilpasse ressourcerne hurtigt blevet endnu mere vigtigt. Astro's overvågning er specielt designet til at møde denne nye efterspørgsel. Ved at foretage hvad hvis analyser til fordeling af ressourcer, giver funktionen til overvågning et godt billede Astro giver kontinuerligt ADM statusrapport om hver ordre. 8

9 Astro Almanackan som kan rädda af efterspørgslen af de tilstedeværende ressourcer samt hjælper til at beslutte hvordan der skal handles på baggrund af informationen. liv... Helt nyt brugerinterface Takket være en ny måde at præsentere information på, behøves der kun få skærmbilleder til at føre kontrol med hele flowet i brugerens lager. Til støtte af korrekt prioritering af aktiviteter, er al information farvekodet med valgfrie grafiske præsentationer for at muliggøre et hurtigt overblik. Nye søge, sortering og filtreringsfunktioner, plus funktioner til eksport af data En ny måde at søge og filtrere på, muliggør for brugeren at overvåge den mest relevante information på det pågældende tidspunkt. Informationen kan transformeres over i Excel til videre bearbejdning, fremstilling af diagrammer eller til afsendelse af den valgte information via . Individualiseret information Personprofiler sætter hver bruger i stand til, at beslutte hvilken information der ønskes præsenteret på skærmen og hvordan. Herved arbejder brugeren kun med relevant data set i relation til hans/hendes specifikke opgaver. Det endelige mål er uforandret Informationsteknologi kan aldrig stå alene. I stedet bør IT ses som en konstant tilskyndelse i udviklingen af logistikken. Den store udfordring ligger i at lokalisere de nye muligheder til udvikling samt succesfuldt og kontinuerligt at forfølge disse muligheder. Med denne nye generation af Astro WMS, har MA-system skabt et avanceret og tilpasset værktøj. Helpdisk & Hotline Service via telefon og Internet 24 timer i døgnet Løser 80% af alle opgaver inden for mindre end 2 timer Opfølgning og svar via mail Ved eventuelle spørgsmål, kontakt Preben Kristoffersen tlf eller Efter sammanlagt exemplar genom åren, kommer nu 2003 års upplaga av MA-systems säkerhetsalmanacka. Årets upplaga har blivit ännu bättre. Nu finns ett utökat ergonomiavsnitt som hjälper läsaren att förebygga många vanliga rygg- och nackproblem. Det är trettonde året i rad MA-system ger ut Säkerhetsalmanackan, som är en kombination av almanacka och säkerhetshandbok. Förutom en almanacka med en vecka per sida, innehåller boken mycket matnyttig information: kapitlet om första hjälpen är en lättfattlig tecknad steg-för-steg-instruktion, det finns ett kapitel som behandlar krishantering, en kortkurs i förebyggande säkerhet och ett register för snabbsökning. Almanackan levereras med en skyddande instickspärm i plast för större hållbarhet. Det är dessutom möjligt att få en egen fram- och baksida eller egna sidor med företagsintern information. Den som är intresserad kan beställa ett exemplar av den nya Säkerhetsalmanackan på kupongen på sista sidan i tidningen. Det går också bra att skicka e-post till eller ringa Barbro Möller på

10 Är linje-montering alltid svaret? På senare år har linje-produktion vid monteringsarbete blivit vanligare igen. På 80-talet och början av 90-talet var strömningarna annorlunda. Då ville många införa självstyrande grupper eller gruppmontering där samma personer monterade en hel produkt. Exemplen är många, Saab i Malmö och Volvo i Uddevalla är kanske de mest kända. Bakgrunden var bland annat att det var svårt att rekrytera personer till den här typen av arbete, och de man kunde anställa stannade ofta mycket kort tid. För att göra arbetsuppgifterna mer intressanta, lade man in mer innehåll. Sedan slutet av 90-talet svänger pendeln tillbaka. En viktig anledning är naturligtvis en tuffare arbetsmarknad. En annan är att konkurrensen på marknaden fortsätter att hårdna och företagen måste förbättra sin produktivitet och skapa konkurrensfördelar. Frågan är om linjemontering alltid leder till ökad produktivitet? När ett företag funderar på att ställa om sin Avdelning 1 Avdelning 3 Delmontering för station 1 Linjen station 1 Linjen station 1 Delmontering för station 2 produktion är det viktigt att tänka igenom vilka för- och nackdelar montering i linje innebär, och om det verkligen passar den egna tillverkningen. I den här artikeln görs en genomgång av de viktigaste för- och nackdelarna, men listan bör kompletteras beroende på förutsättningarna hos det enskilda företaget. Kända nackdelar: Montering i en linje upplevs ofta som mindre intressant för medarbetarna. Men den upplevda försämringen kan minskas med hjälp av organisationen. Det finns inget som säger att varje medarbetare måste arbeta vid samma monteringsstation hela tiden. En person kan följa med flödet och montera hela eller delar av produkten. En annan möjlighet är att bilda grupper som ansvarar för några förmontage och några stationer där deras förmonterade komponenter sätts på slutprodukten (används av t ex Scania). En linjemontering är störningskänslig, eftersom alla produkter ska passera samma flöde. Om man får problem med någon utrustning, stannar hela linjen. Störningskänsligheten kan man till viss del parera med att ha flera parallella flöden. Det går också att utnyttja känsligheten som en fördel, se bilden nedan. En linje är mindre flexibel för produktförändringar. Nya produkter kan vara ett bekymmer om de ställer nya krav på utrustningen. Ett exempel är biltillverkarna som bygger om hela linjen till en ny produkt över sommarsemestern. Ännu svårare är det om nya och gamla produkter under en period ska tillverkas på samma linje. Delmontering för station 3 Linjen station 1 Linjen station 1 Delmontering för station 4 Flexibiliteten för volymförändring är också begränsad. Det enklaste sättet att gå upp och ner i takt på sin linje är, att köra med luckor. Vid större förändringar kan det vara mer lönsamt att balansera om, dvs göra en ny fördelning av arbetet längs linjen. För att klara riktigt stora förändringar tvingas man många gånger ändra skiftform. Och när den maximala produktionen i tre skift är uppnådd, återstår bara att bygga om. En linjemontering ger alltid upphov till förluster. Med förluster menas här att alla medarbetare inte har arbete hela tiden. Det kan bero på att olika personer jobbar olika snabbt, vilket kallas systemförluster. Det är också svårt att fördela arbetet så att alla får exakt lika mycket arbetsinnehåll, vilket kallas balanseringsförlust. Förlusterna kan minskas med hjälp av buffertar, men då blir genomloppstiden längre och kapitalbindningen ökar. Så till fördelarna: Den kanske viktigaste fördelen med linjemontering är att det är möjligt att styra mängden tillverkade produkter och genomloppstiden. I en montering där en medarbetare färdigställer en produkt själv eller i en grupp, är man mer beroende av dagsformen hos personerna. Det är möjligt att skapa en enkel och kostnadseffektiv materialhantering. Vid montering av en hel produkt på en och samma station ska allt material fram till samma ställe, vilket medför att man måste plocka exakt de artiklar som behövs i ett plockförråd. Det är en dyr hantering. Längs en linje finns betydligt bättre plats att köra fram material pallvis eller lådvis, vilket blir betydligt billigare. Om monteringen kräver många olika maskiner och utrustningar är linje ett sätt att få plats. I en linjemontering är det lättare att lära upp ny personal. De kan lära sig en station i taget och snabbt bidra till ökad produktion. En mer diskutabel fördel är att nackdelen med störningskänslighet kan vändas till att bli en fördel. Om man väljer en enda monteringslinje blir de störningar som uppstår tydliga och man tvingas lösa problemen. Detta är en av de viktigaste komponenterna i den japanska Just-intime-filosofin. En stationsmontering med många parallella flöden är så tillåtande att störningarna kan ses som något normalt, i stället för ett bekymmer som ska lösas. Detta gör att inkörningsperioden för en linje kan bli mycket arbetssam, men resultatet blir mer effektivt. Tankarna i den här artikeln är delvis gångbara även för bearbetande produktion. En linje motsvaras då av en flödesgrupp. Flödesgruppen har ungefär samma nackdelar som linjen när det gäller lägre flexibilitet och högre störningskänslighet och liknande fördelar avseende kortare och känd genomloppstid. Vid en jämförelse mellan linje- och stationsmontering blir linjens fördelar stationsmonteringens nackdelar och tvärtom. Många gånger står inte valet mellan dessa ytterligheter, utan diskussionen kan röra sig kring hur många linjer blir mest effektivt i vår montering?. Vad är då svaret på frågan? Är linjemontering mer effektivt? Tyvärr blir svaret det vanliga: Det beror på. I nästa nummer fortsätter vi med en artikel som handlar om i vilka situationer monteringslinjer fungerar bra, och några grundläggande idéer kring utformningen av dem. Vill du diskutera artikelns innehåll eller har frågor, kontakta Åsa Hägglin Logistikkonsult MA-system AB, tel

11 MA Inblick Porfyrvägen 14, Lund Telefon Fax MA Inblick utkommer med 4 nummer per år Ansvarig utgivare: Per Grettve Kontaktperson: Cecilia Öwall Tel e-post: Grafisk form: Headline Reklambyrå Tryckt på miljövänligt papper (MultiArt Silk) Foto framsida: Arca Systems AB MA Inblick ges ut av MA-system AB. UTBILDNINGSPROGRAM 2002 KURSBEKRIVNING Kurs Kursens Innehåll Pris längd (kr/pers) Supply Chain 1 dag Nya trender inom logistiken diskuteras Management och du lär dig hur du effektivt kan styra din egen Supply Chain Grundkurs 2 dagar Introduktionskurs: Koncept, Teori, PipeChain Supply Systemöversikt, Övningar Systemadministration 2 dagar Installation, teknikgenomgång, PipeChain Supply kommunikation, felmeddelanden Super-användare 2 dagar Konfigurering och parametersättning PipeChain Supply Grundkurs 1 dag Vi förklarar och diskuterar i logistik grundläggande logistik och SCM Supplier Collaboration 1 dag Vi diskuterar hur de strategiska för strategiska inköparna ska förhålla sig till de inköpare nya trenderna inom industrin Kursmaterial och lunch ingår vid kurstillfällena. KURSSCHEMA 2002 Supply Chain Management Grundkurs PipeChain Supply Systemadministration PipeChain Supply Super-användare PipeChain Supply Grundkurs i logistik Supplier Collaboration för strategiska inköpare 21 augusti, 16 oktober juli, september, 5-6 november september augusti, november Kontakta PipeChain AB Kontakta PipeChain AB Kursanmälan ska göras senast två veckor före kursstart. Anmälan är bindande. Avbokning kan ske senast två veckor före kursstart. PipeChain AB förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få deltagare. Kurserna hålls i MA-systems lokaler i Lund. För mer information, e-post till eller telefon MA-system AB är ett av Skandinaviens ledande kunskapsföretag inom logistikområdet. MA-system ökar sina kunders lönsamhet och konkurrenskraft genom att förbättra deras logistik. Med helhetssyn och unik kompetens utvecklar och levererar MAsystem logistiklösningar med fokus på enkelhet, flexibilitet och kundnytta. Sedan starten 1976 har kunder i 20 länder dragit nytta av MA-systems logistikkompetens. MA-system, med huvudkontor i Lund, har 150 medarbetare och dotterbolag i Danmark och USA. I koncernen ingår produktbolaget PipeChain. Bland kunderna finns ABB, Ericsson, IKEA, Rockwell, SKF och Volvo. MA-system AB består av tre samverkande enheter. Konsultverksamhet MA-system arbetar inom Supply Chain Management och Warehouse Management System och har lång erfarenhet och stor kunskap om lager, produktion och distribution. Konsulterna är bland de mest erfarna i Skandinavien inom B2B, Business to Business. Systemlösningar MA-system utvecklar och installerar realtidsbaserade systemlösningar, som möjliggör ett effektivt lagerflöde. Astro är ett av Europas ledande lagersystem (WMS, Warehouse Management System). Systemet bygger på realtidsinformation och mobila terminaler. Astro används globalt och med stor framgång av företag som Ericsson, IKEA och SKF. PipeChain är en mjukvara inom Supply Chain Management, SCM, som automatiskt styr flödet av varor mellan leverantörer och kunder. Systemet förbättrar ett företags servicegrad och minskar kapitalbindningen, vilket också praktiskt visats hos kunder som Ericsson, Absolut och Munksjö. Utbildning Utbudet innefattar allt från utbildning av truckförare och arbetsledare, till strategiska logistikkurser för företagsledare. MA-system är Sveriges största truckförarutbildare. 11

12 POSTTIDNING B Avsändare: MA-system AB Porfyrvägen Lund BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv avflyttning återsändes försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan) Skicka mig information om MA-systems utbildningsprogram Skicka mig mer information om lagerstyrning/truckterminaler Skicka mig mer information om MA-systems logistikanalys Skicka mig ett provpaket på utbildningsmaterialet Skicka mig ett gratis exemplar av Säkerhetsalmanackan 2003 Jag vet fler som har intresse av MA Inblick. Här är deras namn och adresser: Fortsätt att skicka MA Inblick, men ändra adressuppgifterna enligt nedan Jag vill att ni tar bort mig/mitt företag från ert adressregister Namn... Befattning... Adress... Företag/organisation... Postadress... Telefon... Fax... Frankeras ej MA-system betalar portot MA-SYSTEM Svarspost Kundnummer LUND Posta kupongen (portot är betalt) eller faxa den till Vill du inte klippa sönder tidningen, så kopiera kupongen, fyll i kopian och lägg den i ett kuvert. Adressera till Frisvar, MA-system, LUND. Porto behövs inte. UTBILDNINGSPROGRAM HÖSTEN 2002 TRUCKFÖRARUTBILDNING Borås v.38, 46 Göteborg v. 40, 49 Halmstad v. 37, 47 Helsingborg v. 36, 41, 45, 50 Kristianstad v. 43 Malmö v. 35, 40, 44, 48 Skövde v. 40, 49 Stockholm v. 39, 44, 49 Trollhättan v. 37, 43, 49 Uppsala v. 40, 48 Västerås v.34, 38, 41, 45, 48, 51 Örebro v. 39, 48 MOBILA ARBETSPLATT- FORMAR/SKYLIFT Eskilstuna 9/9, 21/10, 2/12 Göteborg 27/9, 8/11, 20/12 Hallstavik 26/8, 7/10, 18/11 Jönköping 10/9, 22/10, 3/12 Linköping 26/9, 7/11, 19/12 Luleå 15/10, 16/10, 17/10 Malmö 12/9, 24/10, 5/12 Stockholm 25/9, 6/11, 18/12 Trollhättan 29/8, 10/10, 21/11 Uppsala 27/8, 8/10, 19/11 Västerås 28/10, 9/10, 20/11 Växjö 11/9, 23/10, 4/12 Örebro 24/9, 5/11, 17/12 ANSVARSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE Endast företagsförlagd, begär offert. INSTRUKTÖRSUTBILDNING Lund v. 36 mån-fre 2-6 sept v. 43 mån-fre okt v. 50 mån-fre 9-13 dec Reservation för ändringar! Missa inte finalen i SM för truckförare under Truckdagarna på Elmiamässan den augusti! Ett arrangemang i samarbete mellan Transport-nytt och MA-system AB

Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18

Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18 Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18 Detta dokument innehåller en sammanställning av frågor och svar om MA-system AB. Har du ytterligare frågor så tveka inte att kontakta oss. Kontaktperson: Marknadschef

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

MA-SEMINARIET. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! Välkommen till. 7-8 Maj Grand Hotel i Lund

MA-SEMINARIET. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! Välkommen till. 7-8 Maj Grand Hotel i Lund Välkommen till MA-SEMINARIET 7-8 Maj Grand Hotel i Lund MA-systems kunskapsseminarium kring logistik, säkerhet, lagerhantering och arbetsmiljö är lika fullspäckat som alltid. Två dagar som ger dig möjlighet

Läs mer

P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E

P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E S E M I N A R I E P R O G R A M & I N F O O N S D A G 1 1 M A J 08.00-09.00 Samling, registrering och kaffe 09.00 Säkerhetsåtgärder efter truckolycka Lennart

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Andreas Maier, VD, MA-system Utbildning

Andreas Maier, VD, MA-system Utbildning Det är med stolthet och glädje jag kan bjuda in till MA-seminariets 20-årsjubileum som samtidigt är mitt 10:e år som värd. Mycket har hänt under seminariets långa historia. Nästan 200 duktiga föreläsare

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Föreläsningar som ger resultat: Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med de medel fick från Forum Syd, genom Sida, för

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain stefan.hallberg @templog.se +46 706 397978 1 1 HELHETSSYN ÖVERBLICK Copyright GKA 2 Mannen på bilden hade ett problem han satt trångt nu har

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB 2009-03-01 Att planera, köpa och

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande!

Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande! Ökad personlig effektivitet verktyg och metoder Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande! Lär dig att prioritera och skapa kontroll över din tid Frigör energi mindre stress, bättre resultat

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Q-System materialhantering

Q-System materialhantering Q-System materialhantering Vägen till framtiden går genom intern materialhantering och logistik En totalleverantör som har kunskap om din produktionsprocess och dina problemställningar och därför kan diskutera

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Teambuilding. 40 enkla recept på effektiva lagövningar JENNY ÅKERBLOM. www.megalomania.se

Teambuilding. 40 enkla recept på effektiva lagövningar JENNY ÅKERBLOM. www.megalomania.se Teambuilding 40 enkla recept på effektiva lagövningar JENNY ÅKERBLOM www.megalomania.se Innehåll Förord 5 Lite allmänt om gruppindelning 7 1. Energigivare 8 Skaka namn 9 Tummen upp 10 Trassla hand 11 Först

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 Sammanställning av utvärdering och erfarenheter av en utbildningsinsats för förskolor i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM Ovillkorlig kärlek Jag är älskad oavsett hur

Läs mer

P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E

P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPSSE 1 7-1 8 M A J G R A N D H O T E L I L U N D För många i branschen har MA-systems kunskapsseminarium

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 MODERATOR Anders Segerstedt Professor i produktionsekonomi och logistik Luleå tekniska universitet DU FÅR MÖTA SSAB Susanna Karlevill Mälardalens

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe - ger oslagbar flexibilitet och stabilitet med ett fåtal skickligt utformade komponenter. Med vårt nya, unika och

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen Ridpasset på ledarskapskursen leds av en ridinstruktör. Eftersom hästar är så tydliga och ärliga i sin feedback kräver dom en anpassning och lyhördhet

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING

NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING 2 Next office ABW Next office ABW 3 NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING I vår version av den aktivitetsbaserade arbetsmiljön, Next Office ABW, erbjuder vi ett helhetsgrepp

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Praktikfall - kommunikation i akut läge Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Seminarieledare: Lotta Lagerdahl Ansvarig Kriskommunikation GCI Presenterar praktikfall: 11 oktober

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Retorik och Pedagogik

Retorik och Pedagogik Retorik och Pedagogik 1 Bygger din kompetens Retorik och Pedagogik Kommunikation, projektledning och ledarskap är viktiga egenskaper för den som har en teknikorienterad arbetsuppgift. Därför erbjuder vi

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.)

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.) Kanban Marcus Hammarberg Kanban? Vad sjutton är Kanban för något? Jag brukar beställa yakiniku... http://blog.huddle.net/wp-content/uploads/2009/08/team-building-exercises-improving-teamwork.jpg Kanban

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer