ZINKTRYCKET GRUVANS DAG 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ZINKTRYCKET GRUVANS DAG 2011"

Transkript

1 ZINKTRYCKET ZINKGRUVAN MININGS PERSONALTIDNING NR När bubblorna går upp genom vätskan lyfts blyet till ytan och zinken blir kvar på botten, förklarar operatören Pär Bernström. Zinkgruvans helt nya lastmaskin CAT 2900 ska efter Gruvans Dag tas i bruk. Skopan är långt ifrån full tio ton tar den. Prisidé: 10 miljoner. GRUVANS DAG 2011 Sju år sedan sist nu var det dags! Lördagen den 28 maj hälsade Zinkgruvan sina besökare välkomna med flaggor, blommande rönnar, syrener och kastanjer. Vackert men kallt! Kylan till trots kom drygt tusen personer för att se gruva, verk och verksamhet. Vid 9.10 började de första köa utanför grinden, säger Leo Hirverud, general för dagen. Klockan körde vi igång. Sextio personer är involverade i arrangemanget. Parallellt pågår ordinarie helgarbete. Vid halv tre räknar vi med att dra igång berguppfordringen igen, säger Leo. Fram till hoppas vi hinna ta ner 800 personer under jord. Så blev det också. Alla som så önskade hann åka ner, och i grupper om 25 togs de på en halvtimmes promenad under jord. Besökarna är anhöriga och bekanta till personalen, men även personer som kommer av egen nyfikenhet. Många besökare är föräldrar till företagets nyanställda unga vuxna. De flesta av dem har aldrig varit under jord. Sedan finns det andra som hittar mer än väl i gruvan. Maths Ahlm gick i pension för några år sedan och nu är han här med en stor del av sin familj: Hustrun Birgitta och delar av sina tre barns familjer. Sammanlagt är de tolv familjemedlemmar i gruvan idag: nio besökare och tre som jobbar. Att Sofie inte är här just nu, är för att hon ska hit och jobba natt, säger hennes mor. Jag är här för att hälsa på av rent intresse för mitt gamla jobb, säger Maths Ahlm. ZINKTRYCKET Foto: Anders Rehnberg Forts. sidan 4 1

2 Till alla på Zinkgruvan Som ni vet har jag fått ett nytt uppdrag inom gruvindustrin och den 27 maj blir min sista dag på Zinkgruvan. Jag vill passa på att tacka var och en av er som har anknytning till verksamheten i Zinkgruvan; ni fick oss att känna oss varmt välkomna i företaget och i Sverige och för detta är vi mycket tacksamma. Det var fantastiskt att få vara med om två historiska projekt för Zinkgruvans framtid; 1) slutförandet av dagrampen och 2) uppstarten av kopparlinjen. Båda dessa projekt är mycket viktiga och strategiska beslut som har givit Zinkgruvan en plats på världsmarknaden för zink som en långsiktig och livskraftig lågkostnadsproducent. Vi står nu inför den viktiga uppgiften att bibehålla eller utöka våra malmreserver för att kunna förse kvarnarna med malm i många år framöver. Vi har också ett ansvar att stärka vår konkurrenskraft genom att utveckla verksamheten och genom att arbeta med branschens bästa metoder i det dagliga arbetet. Jag önskar Zinkgruvan lycka till inför kommande år och ber er att fortsätta arbeta säkert. Slutligen vill jag rikta ett särskilt tack till fackklubbarna och dess företrädare för er professionella medverkan och för mycket konstruktiva möten. Tack alla för ett gott samarbete! Varma hälsningar, Samuel A. Rasmussen 27 maj, 2011 Foto: Erik Gunnarsson Nya brandsläckningssystem Nu installeras nya brandsläckningssystem vid utvalda ställverk, motorer och hydraulaggregat ovan och under jord. För vissa nyckelfunktioner behöver vi ett släckningssystem som reagerar blixtsnabbt, säger Kjell Tillman. Hissmotorn i PII-laven och hydraul- aggregaten vid krossarna på 800 meter är exempel på specialutrustning som vi måste skydda. Kidde Sweden installerar nu system med olika typer av släckmedia antingen vatten/kolsyra för öppna miljöer, eller släckgas för utrymmen som kan göras absolut täta. I dessa fall tätas rummet omsorgsfullt och förses med ett spjäll. Vid brand trycks argon/kväve ut i rummet. Gasen pressar ut syret genom spjället och i den syrefattiga miljön kvävs elden effektivt. Förbränningen upphör i de flesta material vid en syrenivå på %. Människan klarar syrenivåer ner till 10 %, och därför kan systemet installeras i rum där folk vistas. Text: Maria Gunnarsson Foto: Erik Gunnarsson Victor Hedlund på Kidde Sweden installerar tuber med släckgas. Zinktrycket Personaltidningen Zinktrycket utges av Zinkgruvan Mining AB. Tidningen utkommer fyra gånger per år och belyser nyheter i företaget. Har du idéer till tidningen är du välkommen att höra av dig till personalavdelningen, tel eller e-post: Ansvarig utgivare: Stefan Månsson, t.f. vd Redaktion: Zinkgruvan Mining AB och Bild & Kultur AB Grafisk form och produktion: Bild & Kultur AB, Skyllberg Tryck: Risbergs Information & Media AB, Uddevalla. Upplaga 400 ex. Zinkgruvan Mining AB, Zinkgruvan, Tel , Information på nätet hittas via Lundin Minings hemsida: Måndag fredag 27/6 12/8 kl Söndagar 14/8, 21/8, 28/8, 4/9 kl Vid besök på annan tid ring: Rickard Muckenhirn, tel , mobil: Karl-Henrik Persson, tel , mobil: E-post: Entréavgift: 30 kr/person Grupper över 10 personer: 20 kr/person Ungdomar under 15 år och medlemmar i Zinkgruvans Bygdeförening har fri entré. 2 ZINKTRYCKET

3 Pågående projekt i anrikningsverket Malmhögarna kring krossverket når nya höjder. Gruvans produktionstempo är högt, och med den ökade tillgängligheten i skippen uppfordras mer än någonsin. Även i verket är produktionstakten högre än någonsin, och ändå växer malmlagret. För att kunna uppnå målen och göra anläggningen mindre sårbar görs nu olika åtgärder, varav vissa är i full gång och andra i planeringsstadiet. Krossverkets sårbarhet ska byggas bort. Om minsta fel uppstår längs vägen genom krossverket stannar i nuläget hela kedjan, ända ner i gruvan. Därför öppnas nu PII-lavens östra vägg och här byggs en reservutmatning. Utanför laven anläggs en malmficka i betong som sväljer 120 ton. Därifrån får malmen köras vidare med lastmaskin. Reservutmatningen färdigställs i början av juli. Vad vi behöver är ett förbättrat krossverk och en förbättrad arbetsmiljö, säger Emil Olsson. Vi ser nu över möjligheter att genom en större förändring göra verket bättre. Outotec på ingång Med hjälp av finska Outotec planeras också för hur anrikningsverkets kapacitet ytterligare ska ökas. Outotec har nyligen varit här för att genomlysa hela processen. Utifrån det ska ett förslag göras, säger Flödet kommer att ledas ner i dammens bortre ände, långt från pumpstationen för returvatten till verket. Därmed kan dammens kapacitet utnyttjas mer effektivt än förut. Emil. Fler flotationsmaskiner eller kanske en kvarn till det återstår att se. Från damm till bassänger Nedanför anrikningsverket byggs den nya reservdammen. Två gjutna bassänger, 40x40 meter och 4,5 meter djupa, ska ersätta den grävda dammen från 1970-talet. Tvärs över anläggningen blir det en gångbro. Dammen är reservkärl för anrikningen och samlar upp material som av någon anledning inte tas upp i processen. Vattnet pumpas tillbaka in i verket och några gånger om året grävs slammet ur dammen och körs in i processen igen. Dagvatten från industriområdet leds också till reservdammen. Nya dammens funktion blir densamma, men mer miljösäker tack vare den säkrare konstruktionen. Platsen är klassad som metallförorenat område, och ska därmed inventeras av Länsstyrelsen innan gjutning. Väntan på provtagning och analys gör att projektet kan slutföras först i oktober, bedömer Kjell Tillman som samordnar bygget. Under arbetets gång används en provisorisk damm. Text: Maria Gunnarsson Foto: Erik Gunnarsson Emil Olsson. Kjell Tillman. temil Olsson vid nya öppningen i PII-laven. Snart är en ny 3,5 km lång avfallsledning till Enemossen på plats. Därmed kan reservledningen återgå till att vara reserv och två ordinarie ledningar klarar den dagliga driften. t ZINKTRYCKET

4 Forts. Gruvans Dag 2011 Mats Carlsson och Janne Lundberg i överstigaruniform hälsar välkomna. Gruvans Dag-general Leo Hirverud hoppas att alla som vill ska hinna se gruvan. Kortkurs i geologi hos Stefan Sandberg och Lars Malmström. Johan Pettersson, Ronnie Ahlm, Jörgen Norling och Marja Persson. 800 till 800. Maritha Pettersson och Ulla Welin fick åka mycket hiss denna dag. Reine Welin visar hur den gamla knämataren fungerar. Därefter drar Tony Thörnqvist igång en av dagens borriggar. 4 ZINKTRYCKET Verksvisning en promenad som gick högt och lågt. Kjell Olsson och Gunnar Lundberg.

5 Zinkgruvans framtid på besök Nu tycker maken att det räcker med bulldoft i huset, säger Yvonne Stenholm. De senaste tre veckorna har hon bakat 2000 bullar till Gruvans Dag. Skytteltrafik till Gruvmuseet i Knalla. Nu får du titta på pappas fina vägar därnere, säger någon till ett barn i hisskön. Vinnare i tipspromenaden Bengt Nilsson, Karlsborg Bertil Olsson, Zinkgruvan Viktor Andersson, Rönneshytta Jonatan Frimodig, Zinkgruvan Roger Krantz, Askersund Och vikten på blymalmstenen? 6110 g! Karl-Henrik Persson guidade hela dagen. Foto: Ulf Nilsson, Anders Rehnberg, Erik Gunnarsson Text: Maria Gunnarsson Projekt Underhållssystem i SAP Zinkgruvan har idag ett antal olika system för att hantera och stödja de interna affärsprocesserna för ekonomi och underhåll. Nu ska underhållsprocesserna inkluderas i vårt affärssystem SAP. Därmed kommer underhåll att integreras med ekonomi och inköp/förråd. Modulen Underhåll/SAP kommer att ersätta delar av FileMaker Pro och hela TEKLA. Projektet påbörjades sommaren 2010, och tog ordentlig fart i januari Projektet är uppdelat i tre faser: en förstudie, en prototypfas och slutligen en realiseringsfas, där vi befinner oss just nu. Projektet har också hanterat registrering av tid i SAP, i modulen Cats. En lösning har arbetats fram under våren. Utbildningarna i Cats påbörjades i början av maj. Under maj utbildades drygt 200 personer. Utbildningen fortsätter under juni månad för de som inte hade möjlighet tidigare. Meningen är att var och en fortsättningsvis ska registrera sin egen tid. Givetvis kommer detta att ersätta nuvarande hantering av kontorapporteringen. Vad innebär nya systemet? Införandet av Underhåll/SAP kommer att innebära stora förändringar för delar av verksamheten. Allt underhållsarbete kommer administrativt att utgå från en arbetsorder. På arbetsordern skrivs allt arbete och material. Systemet hanterar både interna eller externa resurser/material. Internorder kommer inte att användas för underhållsarbetet. Projektet är just nu inne i en testperiod. Ambitionen är att innan sommaren verifiera lösningen och att den fungerar så som det är tänkt. Projektet kommer att ta ett sommaruppehåll för att därefter påbörja ett antal aktiviteter. Skarpt läge efter sommaren Efter sommaren görs de sista förberedelserna innan modulen kan go live. Det innebär en hel del förberedelser med planering och utbildning. Något datum är ännu inte bestämt för höstens aktiviteter. Jag tror och hoppas att detta ska bli ett bra stöd för underhåll på Zinkgruvan. Projektgruppen har stött och blött saker och ting. Allt har inte varit självklart för oss inblandade. I projektgruppen ingår: Fastighet: Stefan Rosengren Verket: Magnus Jonsson, Kjell Tillman, Anders Rehnberg Inköp: Maria Berglund Gruvan: Heinz Malmarowski El under jord: Pär Edén Mobilt underhåll: Michael Elmqvist Ekonomi: Karin Stimose IT: Joacim Karmfalk Till vår hjälp har vi också konsulter från Acando. Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderar över något. Jan Wiksell Projektledare för Underhåll/SAP ZINKTRYCKET

6 Gruvan t.o.m. maj 2011 Nästan halva 2011 ligger bakom oss och vi siktar nu på en fortsatt stabil och säker produktion under en efterlängtad sommar och den kommande hösten. En tillbakablick på det första halvåret vittnar om en tung start på året. Vi hade begränsningar i uppfordringen, en tung gråbergshantering och omställningen av materialhantering. Men vi gick ur denna period med nästan ikappkörda produktionsmål, en förbättrad gråbergssituation och en minskning av de mellanlagringar av ortdrivningsberg vi kämpat med från 2010 till vårvintern Sedan mars har vi kunnat uppfordra råmalm till verket enligt budgetmål. Det har även funnits tid för gråbergsuppfordring. Nyckeln är naturligtvis att gruvan använder dagrampen till materialtransport och att PII-schaktet är tillgängligt för uppfordring i en helt annan omfattning. I en gruva som enbart har haft tillträde via schakt i 153 år kräver de nya förutsättningarna också förnyelse av vårt sätt att tänka och agera. Arbetsmiljö Vi har haft störningar i ventilationssystemet i dagrampen och i ramp 16. Ett antal tillbud har inträffat, varav några hade kunnat bli allvarliga olyckor såsom ett brandtillbud i en bergbil och ett större pallras i Bu 650. Vi har också upplevt attitydproblem gällande våra avspärrningar. En hel del jobb har utförts för att förbättra arbetsmiljö och säkerhet. Sprängarbasen till varje skjutning är i drift och gruvan har definierat säkra områden under skjutning. Utbyggnad för bättre ventilationsstyrning i dagrampen/cecilia pågår (uppsättning av luftflödesmätare, stationära gasmätare och ventilationsportbyggen), fler personliga CO-varnare har anlänt till gruvan och delas ut, PED-systemet är utbyggt och uppdaterat. Dessutom har gruvan inte haft olycksfall med frånvaro sedan årsskiftet! Pågående nyckelprojekt Tappbygge G 41 är klart, och tappbygge till schakt M 40 står på tur. Dessutom pågår utbyggnaden av nya logistikupplaget och färdigställandet av nya sprängämnesdepån på Burkland 650. Schaktarbeten har utförts (bl.a. linbyte PI, rensning schaktbotten PII) och större arbeten pågår eller planeras inför hösten. Borrningen av ventilationsstigar mot Burkland och Nygruvan pågår och drivningen av undersökningsorten mot malmen Borta Bakom fortsätter. Jan Kläre Produktion zink- och blymalm 2011 Månadsproduktion (ton) Malmlager (ton) Produktion zink- och blymalm Sedan mars har produktion och uppfordring av malm gått bra. Minuset i uppfordrad malm från början på året har vi kört ikapp. Vi har i medeltal varje vecka under årets första 5½ månader haft cirka ton malm losskjutet, en minskning från vårvinterns ton/vecka. För produktionsenheterna (borrning-laddning-sprängning-lastning) har detta medfört ett bättre arbetsflöde. Månadsproduktion (ton) Produktion kopparmalm 2011 Malmlager (ton) Produktion kopparmalm Produktionen av kopparmalm tog i vecka 21 ett historiskt kliv: Vi lastade våra första 5000 ton kopparmalm från en produktionspall. Ackumulerad mängd kopparmalm som uppfordrats för året ligger fortfarande efter, men de kommande månaderna beräknar vi komma i fas med vår budget. Snart ska borrningen av den tredje kopparpallen påbörjas. Ortdrivning av infarter till kopparmalmen sker på Burkland 800 skiva 4 och Burkland 965 skiva 1 och 2. Ortdrivning per månad (m) Ackumulerat 2011 (m) Ortdrivning Ortdrivningen har successivt förbättrat sin kapacitet från januari till juni genom att bergtransporterna har löst sina inkörningsproblem, att tillgången till betongsprutning har ökat till viss del och att gråbergshanteringen har blivit mer effektiv, bl.a. genom ökad uppfordring sedan mars. Trots en förbättring på månadsbasis är resultatet t.o.m. maj ett minus på totalt 260 meter, men vi har ännu möjligheter att komma ikapp. 6 ZINKTRYCKET

7 Anrikningsverket t.o.m. maj 2011 Maj har kommit till sitt slut, tråkigt nog fick verket ett olycksfall och en påminnelse till oss att tänka på egen och andras säkerhet. I verket gör vi en stor ansträngning för att öka vår säkerhet och det kommer krävas mycket av oss alla. I synnerhet läggs energi på krossverket då mycket kan förbättras där. Produktionen i verket har gått bra fram till mars, i april och maj fick vi några oönskade stopp i verket vilka med gott förebyggande underhåll hade kunnat undvikas. Jag hoppas att SAP tillsammans med planerare och ett samarbete mellan alla i verket kommer att leda till färre akuta stopp, så vi istället kan använda tiden till förebyggande underhåll. Även detta kommer att höja säkerheten då planerade arbeten innebär mindre risker än akuta jobb. Genomsättningen i verket t.o.m. maj var 436 kton mot budgeterade 451 kton. Även malmlagret har ökat vilket gjort att vi kört zink- och blymalm genom kopparkvarnen med stor framgång, detta har gjort att vi anrikat en del extra ton. Att vi kört extra zink- och blymalm har också lett till ett rekord av zink- och blymalm genom verket. I skrivande stund är rekordet 4018 ton under en 24 timmars period, vilket kommer att uppmärksammas. Vill också ge alla på verket en stor eloge för detta! Med de nya pumpar som kommer att installeras i zinkflotationen kan även pumpkapaciteten höjas så mer material kan gå genom flotationen. Nästa månad kommer det att uppfordras mer koppar då gruvan börjar skjuta produktionssalvor och en tid framöver kommer kopparkvarnen köras intensivt med kopparmalm. Emil Olsson Produktion per månad (kton) Sligproduktion 2011 Ackumelerad produktion Foto: Anders Rehnberg Inre miljö Antal Olycksfallsfrekvens olycksfall med sjukskrivning, per timmar inklusive entreprenörer maj Den utbildningsinsats som gjordes under hösten/vintern 2010 och vintern/våren 2011 där samtliga anställda och entreprenörerna fick arbeta igenom Zinkgruvans säkerhetskultur har haft en positiv effekt på olycksfallsfrekvensen. Hittills i år har vi haft ett olycksfall med frånvaro. Antal olycksfall Olycksfallsfrekvens ZINKTRYCKET

8 Nya befattningar Förändringar från 1 maj 2011 Jörgen Norling tillträder tjänsten som Sektionschef Gruvservice den 1 maj. Leo Hirverud tillträder tjänsten som Projektledare inom / Gruvplaneringen den 1 maj. Anders Karlsson tillträder tjänsten som Arbetsledare Schakt/Ventilation/Media den 1 maj. Mats Walther tillträder tjänsten som Ventilationstekniker inom /Gruvservice den 1 maj. Bengt Orre är t.f. gruvmätare fr.o.m. den 1 maj. Elisabeth Wiberg tillträder tjänsten som Biträdande Arbetsledare Palladdning/ Robbins/Produktionsborrning den 10 maj. Malin Hilmerson tillträder tjänsten som Sektionschef Inköp den 1 juni. Skräddarsytt infosystem INFO! Runt om på företaget har det börjat komma upp tv-skärmar. De är en del av det nya informationssystem som vi håller på att bygga upp. Initiativtagare till detta är Sam Rasmussen, som har sett ett liknande system användas i vår systergruva i Portugal. IT fick uppdraget att bygga ett förbättrat Portugalsystem. Vi började med att genomföra en revision av nuvarande informationssystem. Vårt intranät har stor potential som informationsbärare, och vi hade redan planer på att vidareutveckla detta. Ett krav vi hade på nya systemet är att det bara behöver matas med information från ett håll, för att undvika dubbelarbete. Valet blev att bygga om intranätet och sedan se till att andra system hämtar sin information därifrån. Men ett intranät eller powerpoint kan inte distribuera information till rullande presentationer. Vi tittade på några olika system för att lösa detta och fastnade för Scala ett system som faktiskt har rötter i gamla Amiga-kretsar. Scala är en mjukvara som formger och skapar mallar för att visa information och presentera den på storbildskärmar. En server håller koll på vilken information som visas var och när. Tanken är att de nya skärmarna ska presentera företagsinformation blandad med allmänna nyheter globala och lokala. Informationen kommer att variera under dygnet. Har du ett bra namn? Just nu är det hela i sin linda och vi har fått upp skärmar som presenterar lite information. Tanken är att det ska växa och förändras de närmaste månaderna och att vi även snart ska kunna presentera vårt nya intranät. Det nya systemet har inte fått något namn än, så har någon ett bra förslag så lyssnar vi gärna. Joacim Karmfalk Välkommen till Zinkgruvan Mining AB Nyanställda sedan mars 2011 Andreas Danielsson Thorbjörn Fahlström El Dean Gordon Erika Granberg Gruvservice (vikariat) Patrik Göthe Susanne Göthe Inköpsavdelningen Inköp (vikariat) Tobias Haugen El Jessica Hemlin Inköpsavdelningen Förråd Glen Holmes Lastning/Transport (vikariat) Jennifer Ingman Morgan Johansson Håkan Karlsson El Kim Michael Ljungqvist Niskakoski Ekonomiavdelningen Lastning/Transport It (vikariat) 8 ZINKTRYCKET Mattias Penttinen Gruvservice (vikariat) Roger Petersson Zijad Piric Planering Magnus Svallin Losstagning Peder Thörnqvist Underhåll Bengt Österberg Underhåll El

ZINKTRYCKET. HMS-dag för alla i höst sid 3. Anrikningsverket prövar nya vägar. Stefan Johanzon koll på gruvans hissar sid 4. sid 5

ZINKTRYCKET. HMS-dag för alla i höst sid 3. Anrikningsverket prövar nya vägar. Stefan Johanzon koll på gruvans hissar sid 4. sid 5 ZINKTRYCKET ZINKGRUVAN MININGS PERSONALTIDNING NR 2 2012 HMS-dag för alla i höst sid 3 Anrikningsverket prövar nya vägar sid 5 Stefan Johanzon koll på gruvans hissar sid 4 ZINKTRYCKET 2 2012 1 1 Mycket

Läs mer

ZINKTRYCKET. Underhåll högt & lågt sid 4. Resultat av HMSutbildningen. sid 6 7 ZINKGRUVAN MININGS PERSONALTIDNING NR 3 2011

ZINKTRYCKET. Underhåll högt & lågt sid 4. Resultat av HMSutbildningen. sid 6 7 ZINKGRUVAN MININGS PERSONALTIDNING NR 3 2011 ZINKTRYCKET ZINKGRUVAN MININGS PERSONALTIDNING NR 3 2011 Underhåll högt & lågt sid 4 Resultat av HMSutbildningen sid 6 7 ZINKTRYCKET 3 2011 1 Foto: Monika Andersson Den nye VDn Jag heter Bengt Sundelin

Läs mer

ZINKTRYCKET. Pernilla och Lars-Håkan på media sid 9. Följ med sligbilen till Otterbäcken. Jobba skift. sid 4 5. sid 7

ZINKTRYCKET. Pernilla och Lars-Håkan på media sid 9. Följ med sligbilen till Otterbäcken. Jobba skift. sid 4 5. sid 7 ZINKTRYCKET ZINKGRUVAN MININGS PERSONALTIDNING NR 1 2012 Pernilla och Lars-Håkan på media sid 9 Jobba skift sid 7 Följ med sligbilen till Otterbäcken sid 4 5 ZINKTRYCKET 1 2012 1 1 En bra start på året!

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK 00-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare SS/SP SS/SP SS/SP 9 Klass: Debut Antal Startande: 0 Joakim Friberg/Per Friberg Fullf. V:a Östergötlands Mk/Msk Kvarnvingarna

Läs mer

RENSTRÖM K nr 2 ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION TILL BERGSTATEN. April 2014

RENSTRÖM K nr 2 ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION TILL BERGSTATEN. April 2014 RENSTRÖM K nr 2 ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION TILL BERGSTATEN April 2014 Stab Gruvor Miljö 2014-04-03 Yttre miljö Mats Lindblom Bergsstaten Varvsgatan 41 972 32 Luleå ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION

Läs mer

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet SSG Entré kommer att vara en förutsättning för att arbeta åt ABB. Från och med 1 januari

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Premiär för WeBerGIS! Bergskrafts unika kartportal

Premiär för WeBerGIS! Bergskrafts unika kartportal Nyhetsbrev nummer 7 23 Juni 2009 Premiär för WeBerGIS! Bergskrafts unika kartportal Nu ligger en testversion av Bergskrafts unika kartportal på plats ute på nätet! Enklast når man den via en länk på www.bergskraft.se.

Läs mer

Välkommen till utbildningsveckan 2005!

Välkommen till utbildningsveckan 2005! Välkommen till utbildningsveckan 25! Hej, här kommer mera information om den utbildning du ska gå om några veckor på Bosön i samband med Förbundet Svensk Bridge Utbildningsvecka. Som du kanske vet är utbildningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014. Protokoll

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014. Protokoll 1. Mötet öppnas av rektor Jonas Sahlberg 2. Val av justerare Marlena Redhage Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014 Protokoll 3. Vilka är klassrepresentanterna i årets föräldraråd?presentationsrunda.

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Fallskyddskampanj 1999

Fallskyddskampanj 1999 Fallskyddskampanj 1999 Byggbranschens fallskyddskampanj genomförd av Galaxens ByggPiloter Ett samarbete mellan branschens parter, Arbetarskyddsnämnden, AMF Försäkring och Galaxen Innehåll 1. Uppdraget

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 5. Mötets öppnande Gustaf Haag hälsade

Läs mer

Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013? (46)

Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013? (46) GULDQUIZ Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I vår guldquiz ska du på utställningen försöka hitta guldkorn, det vill säga bitar av information som gäller geologi, gruvverksamhet

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Tillsammans lyckas vi!

Tillsammans lyckas vi! Tillsammans lyckas vi! GÅRDSAKTUELLT nr 4 2014-2015 Efter en kort tids sjukskrivning har jag varit igång i några veckor och arbetat för fullt igen Såhär i slutet av en termin är det full planering inför

Läs mer

Club 100-träff i Stockholm 111218

Club 100-träff i Stockholm 111218 Club 100-träff i Stockholm 111218 Ovanstående datum hölls Club100s näst största möte någonsin efter årsmötet i Rättvik 2010. Hela 30 medlemmar, aspiranter och andra resglada dök upp (i Rättvik var vi 34).

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE

INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE 2014-09-26 Inbjudan till samrådsmöte ang Projekt Högsby-Björkshults Glasbruk kl 18.30 tisdag 7/10 i Björkshult Hej! Jag heter Samuel Bergquist och är projektledare för saneringsarbetena

Läs mer

Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin

Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin Program 10:00 Kaffe och genomgång av dagen Uppdatering strategiska nätverk och gruvbolag Presentation av Ramirent AB Ca. 10.50 Uppdelning

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen VD har ordet Sommaren är nu slut även om vädret fortfarande håller i sig. Den här veckan är det förresten älgjakt i norra Sverige vilket för många är heligt varför normal verksamhet avstannar i de flesta

Läs mer

Säkerhet på löpande band

Säkerhet på löpande band Säkerhet på löpande band Tekniska landvinningar och förändrade arbetssätt har sedan länge samverkat för att öka såväl effektivitet som säkerhet inom bergmaterialindustrin. Men där sådant som krossar och

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 3 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 10 juni 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 3 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 10 juni 2010. Sammanträdesprotokoll nr 3 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 10 juni 2010. Beslutande: Lars Svensson, ordf. Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

VATTENBLÄNK PÅ SKOLGÅRDEN Uggleskolan den 7 oktober 2004

VATTENBLÄNK PÅ SKOLGÅRDEN Uggleskolan den 7 oktober 2004 VATTENBLÄNK PÅ SKOLGÅRDEN Uggleskolan den 7 oktober 2004 På Uggleskolan i Södra Sandby blev spännande planer verklighet. Här byggdes ett vattenblänk med tillhörande minibäck, genom att tillvarata en naturlig

Läs mer

SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB. Piteå, 2013-05-22, Scope-möte

SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB. Piteå, 2013-05-22, Scope-möte SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB Piteå, 2013-05-22, Scope-möte ÄGARE OCH KUNDER 7 ÄGARE OCH KUNDER VÅRT ARBETSSÄTT 9 VÅRT ARBETSSÄTT SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna

Läs mer

Informationsmöte om. Fiberutbyggnaden i Torstorp och Hagakullen. måndag den 1 juni 2009

Informationsmöte om. Fiberutbyggnaden i Torstorp och Hagakullen. måndag den 1 juni 2009 Informationsmöte om Fiberutbyggnaden i Torstorp och Hagakullen måndag den 1 juni 2009 Vad kommer det att kosta? Behöver jag bestämma mig nu eller kan jag vänta? Vad behöver jag göra själv? När är det hela

Läs mer

Process IT 2011. Bolidens investeringar och framtida behov av automationslösningar. Bildplatshållare. Boliden AB. 1 April 2010

Process IT 2011. Bolidens investeringar och framtida behov av automationslösningar. Bildplatshållare. Boliden AB. 1 April 2010 Process IT 2011 Bolidens investeringar och framtida behov av automationslösningar Bildplatshållare 1 April 2010 Boliden AB Beslutade större investeringar Boliden (c:a 800-1000 MSEK) - Hötjärn (Ny process

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm.

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm. Ensemble Micke Andersen Martina Olofsson Emelie Bengtsson Göran Cronholm Mats Olofsson Hasse Andersson Jeannette Storm Rosita Elfving Pelle Svensson Jessica Persson Ingen publik ingen revy 1987 träffades

Läs mer

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering Färre mil och mer tid med bättre planering Det körs många mil med bil i kommunal verksamhet. Särskilt gäller detta inom socialförvaltningen eller motsvarande. I detta avsnitt beskrivs hur man kan effektivisera

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 28, 10 maj 2011 Alla bilder där inte annat anges: Lars Lindskog

Nyheter från Radiomuseet Nr 28, 10 maj 2011 Alla bilder där inte annat anges: Lars Lindskog Nyheter från Radiomuseet Nr 28, 10 maj 2011 Alla bilder där inte annat anges: Lars Lindskog 1 Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 3:e November 2014 Protokoll

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 3:e November 2014 Protokoll Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 3:e November 2014 Protokoll 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare Christel Olsson 3. Presentationsrunda Närvarande föräldrarepresentanter; Pia Hacksell, Andreas Paulsson,

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Vasaloppet och andra idrottsarrangemang!

Vasaloppet och andra idrottsarrangemang! Nyhetsbrevets 2012-03-02 Volym 3, utgåva 1 Vasaloppet och andra idrottsarrangemang! Har ni tänkt på vad mycket trådlös teknik det är inblandat vid idrottsarrangemang? Vi har för det första all kommunikationsteknik

Läs mer

Välkommen till Boliden Aitik

Välkommen till Boliden Aitik FAKTA PROCESSÖVERSIKT Boliden Aitik är Sveriges största koppargruva och ligger strax söder om Gällivare i norra Sverige. Fyndigheten innehåller kopparkis och svavelkis som ger koppar, guld och silver.

Läs mer

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Ansvaret för en krissituation har samma chefer som i alla övriga sammanhang har ansvar för personal, studenter och verksamhet. Krisstödets

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2007-06-18

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2007-06-18 Fördelning: Handläggare Åsa Kaliff 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2007-06-18 Styrelsen, revisorerna, samtliga sektionsledare NÄRVARANDE Peder Johansson Ingvar Wihlborg Bill Svensson Åsa Kaliff Lars-Ove

Läs mer

Vision Verksamhetsidé

Vision Verksamhetsidé Vision Verksamhetsidé Målsättning Vision Kustflottans Officersförening (Kfl OF) skall vara det självklara valet av organisation som företräder samtlig personal vid sjöstridsförbanden samt värnar om dess

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 26, 1 mars 2011 Alla bilder där inte annat anges: Lars Lindskog

Nyheter från Radiomuseet Nr 26, 1 mars 2011 Alla bilder där inte annat anges: Lars Lindskog Nyheter från Radiomuseet Nr 26, 1 mars 2011 Alla bilder där inte annat anges: Lars Lindskog Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer