ZINKTRYCKET GRUVANS DAG 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ZINKTRYCKET GRUVANS DAG 2011"

Transkript

1 ZINKTRYCKET ZINKGRUVAN MININGS PERSONALTIDNING NR När bubblorna går upp genom vätskan lyfts blyet till ytan och zinken blir kvar på botten, förklarar operatören Pär Bernström. Zinkgruvans helt nya lastmaskin CAT 2900 ska efter Gruvans Dag tas i bruk. Skopan är långt ifrån full tio ton tar den. Prisidé: 10 miljoner. GRUVANS DAG 2011 Sju år sedan sist nu var det dags! Lördagen den 28 maj hälsade Zinkgruvan sina besökare välkomna med flaggor, blommande rönnar, syrener och kastanjer. Vackert men kallt! Kylan till trots kom drygt tusen personer för att se gruva, verk och verksamhet. Vid 9.10 började de första köa utanför grinden, säger Leo Hirverud, general för dagen. Klockan körde vi igång. Sextio personer är involverade i arrangemanget. Parallellt pågår ordinarie helgarbete. Vid halv tre räknar vi med att dra igång berguppfordringen igen, säger Leo. Fram till hoppas vi hinna ta ner 800 personer under jord. Så blev det också. Alla som så önskade hann åka ner, och i grupper om 25 togs de på en halvtimmes promenad under jord. Besökarna är anhöriga och bekanta till personalen, men även personer som kommer av egen nyfikenhet. Många besökare är föräldrar till företagets nyanställda unga vuxna. De flesta av dem har aldrig varit under jord. Sedan finns det andra som hittar mer än väl i gruvan. Maths Ahlm gick i pension för några år sedan och nu är han här med en stor del av sin familj: Hustrun Birgitta och delar av sina tre barns familjer. Sammanlagt är de tolv familjemedlemmar i gruvan idag: nio besökare och tre som jobbar. Att Sofie inte är här just nu, är för att hon ska hit och jobba natt, säger hennes mor. Jag är här för att hälsa på av rent intresse för mitt gamla jobb, säger Maths Ahlm. ZINKTRYCKET Foto: Anders Rehnberg Forts. sidan 4 1

2 Till alla på Zinkgruvan Som ni vet har jag fått ett nytt uppdrag inom gruvindustrin och den 27 maj blir min sista dag på Zinkgruvan. Jag vill passa på att tacka var och en av er som har anknytning till verksamheten i Zinkgruvan; ni fick oss att känna oss varmt välkomna i företaget och i Sverige och för detta är vi mycket tacksamma. Det var fantastiskt att få vara med om två historiska projekt för Zinkgruvans framtid; 1) slutförandet av dagrampen och 2) uppstarten av kopparlinjen. Båda dessa projekt är mycket viktiga och strategiska beslut som har givit Zinkgruvan en plats på världsmarknaden för zink som en långsiktig och livskraftig lågkostnadsproducent. Vi står nu inför den viktiga uppgiften att bibehålla eller utöka våra malmreserver för att kunna förse kvarnarna med malm i många år framöver. Vi har också ett ansvar att stärka vår konkurrenskraft genom att utveckla verksamheten och genom att arbeta med branschens bästa metoder i det dagliga arbetet. Jag önskar Zinkgruvan lycka till inför kommande år och ber er att fortsätta arbeta säkert. Slutligen vill jag rikta ett särskilt tack till fackklubbarna och dess företrädare för er professionella medverkan och för mycket konstruktiva möten. Tack alla för ett gott samarbete! Varma hälsningar, Samuel A. Rasmussen 27 maj, 2011 Foto: Erik Gunnarsson Nya brandsläckningssystem Nu installeras nya brandsläckningssystem vid utvalda ställverk, motorer och hydraulaggregat ovan och under jord. För vissa nyckelfunktioner behöver vi ett släckningssystem som reagerar blixtsnabbt, säger Kjell Tillman. Hissmotorn i PII-laven och hydraul- aggregaten vid krossarna på 800 meter är exempel på specialutrustning som vi måste skydda. Kidde Sweden installerar nu system med olika typer av släckmedia antingen vatten/kolsyra för öppna miljöer, eller släckgas för utrymmen som kan göras absolut täta. I dessa fall tätas rummet omsorgsfullt och förses med ett spjäll. Vid brand trycks argon/kväve ut i rummet. Gasen pressar ut syret genom spjället och i den syrefattiga miljön kvävs elden effektivt. Förbränningen upphör i de flesta material vid en syrenivå på %. Människan klarar syrenivåer ner till 10 %, och därför kan systemet installeras i rum där folk vistas. Text: Maria Gunnarsson Foto: Erik Gunnarsson Victor Hedlund på Kidde Sweden installerar tuber med släckgas. Zinktrycket Personaltidningen Zinktrycket utges av Zinkgruvan Mining AB. Tidningen utkommer fyra gånger per år och belyser nyheter i företaget. Har du idéer till tidningen är du välkommen att höra av dig till personalavdelningen, tel eller e-post: Ansvarig utgivare: Stefan Månsson, t.f. vd Redaktion: Zinkgruvan Mining AB och Bild & Kultur AB Grafisk form och produktion: Bild & Kultur AB, Skyllberg Tryck: Risbergs Information & Media AB, Uddevalla. Upplaga 400 ex. Zinkgruvan Mining AB, Zinkgruvan, Tel , Information på nätet hittas via Lundin Minings hemsida: Måndag fredag 27/6 12/8 kl Söndagar 14/8, 21/8, 28/8, 4/9 kl Vid besök på annan tid ring: Rickard Muckenhirn, tel , mobil: Karl-Henrik Persson, tel , mobil: E-post: Entréavgift: 30 kr/person Grupper över 10 personer: 20 kr/person Ungdomar under 15 år och medlemmar i Zinkgruvans Bygdeförening har fri entré. 2 ZINKTRYCKET

3 Pågående projekt i anrikningsverket Malmhögarna kring krossverket når nya höjder. Gruvans produktionstempo är högt, och med den ökade tillgängligheten i skippen uppfordras mer än någonsin. Även i verket är produktionstakten högre än någonsin, och ändå växer malmlagret. För att kunna uppnå målen och göra anläggningen mindre sårbar görs nu olika åtgärder, varav vissa är i full gång och andra i planeringsstadiet. Krossverkets sårbarhet ska byggas bort. Om minsta fel uppstår längs vägen genom krossverket stannar i nuläget hela kedjan, ända ner i gruvan. Därför öppnas nu PII-lavens östra vägg och här byggs en reservutmatning. Utanför laven anläggs en malmficka i betong som sväljer 120 ton. Därifrån får malmen köras vidare med lastmaskin. Reservutmatningen färdigställs i början av juli. Vad vi behöver är ett förbättrat krossverk och en förbättrad arbetsmiljö, säger Emil Olsson. Vi ser nu över möjligheter att genom en större förändring göra verket bättre. Outotec på ingång Med hjälp av finska Outotec planeras också för hur anrikningsverkets kapacitet ytterligare ska ökas. Outotec har nyligen varit här för att genomlysa hela processen. Utifrån det ska ett förslag göras, säger Flödet kommer att ledas ner i dammens bortre ände, långt från pumpstationen för returvatten till verket. Därmed kan dammens kapacitet utnyttjas mer effektivt än förut. Emil. Fler flotationsmaskiner eller kanske en kvarn till det återstår att se. Från damm till bassänger Nedanför anrikningsverket byggs den nya reservdammen. Två gjutna bassänger, 40x40 meter och 4,5 meter djupa, ska ersätta den grävda dammen från 1970-talet. Tvärs över anläggningen blir det en gångbro. Dammen är reservkärl för anrikningen och samlar upp material som av någon anledning inte tas upp i processen. Vattnet pumpas tillbaka in i verket och några gånger om året grävs slammet ur dammen och körs in i processen igen. Dagvatten från industriområdet leds också till reservdammen. Nya dammens funktion blir densamma, men mer miljösäker tack vare den säkrare konstruktionen. Platsen är klassad som metallförorenat område, och ska därmed inventeras av Länsstyrelsen innan gjutning. Väntan på provtagning och analys gör att projektet kan slutföras först i oktober, bedömer Kjell Tillman som samordnar bygget. Under arbetets gång används en provisorisk damm. Text: Maria Gunnarsson Foto: Erik Gunnarsson Emil Olsson. Kjell Tillman. temil Olsson vid nya öppningen i PII-laven. Snart är en ny 3,5 km lång avfallsledning till Enemossen på plats. Därmed kan reservledningen återgå till att vara reserv och två ordinarie ledningar klarar den dagliga driften. t ZINKTRYCKET

4 Forts. Gruvans Dag 2011 Mats Carlsson och Janne Lundberg i överstigaruniform hälsar välkomna. Gruvans Dag-general Leo Hirverud hoppas att alla som vill ska hinna se gruvan. Kortkurs i geologi hos Stefan Sandberg och Lars Malmström. Johan Pettersson, Ronnie Ahlm, Jörgen Norling och Marja Persson. 800 till 800. Maritha Pettersson och Ulla Welin fick åka mycket hiss denna dag. Reine Welin visar hur den gamla knämataren fungerar. Därefter drar Tony Thörnqvist igång en av dagens borriggar. 4 ZINKTRYCKET Verksvisning en promenad som gick högt och lågt. Kjell Olsson och Gunnar Lundberg.

5 Zinkgruvans framtid på besök Nu tycker maken att det räcker med bulldoft i huset, säger Yvonne Stenholm. De senaste tre veckorna har hon bakat 2000 bullar till Gruvans Dag. Skytteltrafik till Gruvmuseet i Knalla. Nu får du titta på pappas fina vägar därnere, säger någon till ett barn i hisskön. Vinnare i tipspromenaden Bengt Nilsson, Karlsborg Bertil Olsson, Zinkgruvan Viktor Andersson, Rönneshytta Jonatan Frimodig, Zinkgruvan Roger Krantz, Askersund Och vikten på blymalmstenen? 6110 g! Karl-Henrik Persson guidade hela dagen. Foto: Ulf Nilsson, Anders Rehnberg, Erik Gunnarsson Text: Maria Gunnarsson Projekt Underhållssystem i SAP Zinkgruvan har idag ett antal olika system för att hantera och stödja de interna affärsprocesserna för ekonomi och underhåll. Nu ska underhållsprocesserna inkluderas i vårt affärssystem SAP. Därmed kommer underhåll att integreras med ekonomi och inköp/förråd. Modulen Underhåll/SAP kommer att ersätta delar av FileMaker Pro och hela TEKLA. Projektet påbörjades sommaren 2010, och tog ordentlig fart i januari Projektet är uppdelat i tre faser: en förstudie, en prototypfas och slutligen en realiseringsfas, där vi befinner oss just nu. Projektet har också hanterat registrering av tid i SAP, i modulen Cats. En lösning har arbetats fram under våren. Utbildningarna i Cats påbörjades i början av maj. Under maj utbildades drygt 200 personer. Utbildningen fortsätter under juni månad för de som inte hade möjlighet tidigare. Meningen är att var och en fortsättningsvis ska registrera sin egen tid. Givetvis kommer detta att ersätta nuvarande hantering av kontorapporteringen. Vad innebär nya systemet? Införandet av Underhåll/SAP kommer att innebära stora förändringar för delar av verksamheten. Allt underhållsarbete kommer administrativt att utgå från en arbetsorder. På arbetsordern skrivs allt arbete och material. Systemet hanterar både interna eller externa resurser/material. Internorder kommer inte att användas för underhållsarbetet. Projektet är just nu inne i en testperiod. Ambitionen är att innan sommaren verifiera lösningen och att den fungerar så som det är tänkt. Projektet kommer att ta ett sommaruppehåll för att därefter påbörja ett antal aktiviteter. Skarpt läge efter sommaren Efter sommaren görs de sista förberedelserna innan modulen kan go live. Det innebär en hel del förberedelser med planering och utbildning. Något datum är ännu inte bestämt för höstens aktiviteter. Jag tror och hoppas att detta ska bli ett bra stöd för underhåll på Zinkgruvan. Projektgruppen har stött och blött saker och ting. Allt har inte varit självklart för oss inblandade. I projektgruppen ingår: Fastighet: Stefan Rosengren Verket: Magnus Jonsson, Kjell Tillman, Anders Rehnberg Inköp: Maria Berglund Gruvan: Heinz Malmarowski El under jord: Pär Edén Mobilt underhåll: Michael Elmqvist Ekonomi: Karin Stimose IT: Joacim Karmfalk Till vår hjälp har vi också konsulter från Acando. Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderar över något. Jan Wiksell Projektledare för Underhåll/SAP ZINKTRYCKET

6 Gruvan t.o.m. maj 2011 Nästan halva 2011 ligger bakom oss och vi siktar nu på en fortsatt stabil och säker produktion under en efterlängtad sommar och den kommande hösten. En tillbakablick på det första halvåret vittnar om en tung start på året. Vi hade begränsningar i uppfordringen, en tung gråbergshantering och omställningen av materialhantering. Men vi gick ur denna period med nästan ikappkörda produktionsmål, en förbättrad gråbergssituation och en minskning av de mellanlagringar av ortdrivningsberg vi kämpat med från 2010 till vårvintern Sedan mars har vi kunnat uppfordra råmalm till verket enligt budgetmål. Det har även funnits tid för gråbergsuppfordring. Nyckeln är naturligtvis att gruvan använder dagrampen till materialtransport och att PII-schaktet är tillgängligt för uppfordring i en helt annan omfattning. I en gruva som enbart har haft tillträde via schakt i 153 år kräver de nya förutsättningarna också förnyelse av vårt sätt att tänka och agera. Arbetsmiljö Vi har haft störningar i ventilationssystemet i dagrampen och i ramp 16. Ett antal tillbud har inträffat, varav några hade kunnat bli allvarliga olyckor såsom ett brandtillbud i en bergbil och ett större pallras i Bu 650. Vi har också upplevt attitydproblem gällande våra avspärrningar. En hel del jobb har utförts för att förbättra arbetsmiljö och säkerhet. Sprängarbasen till varje skjutning är i drift och gruvan har definierat säkra områden under skjutning. Utbyggnad för bättre ventilationsstyrning i dagrampen/cecilia pågår (uppsättning av luftflödesmätare, stationära gasmätare och ventilationsportbyggen), fler personliga CO-varnare har anlänt till gruvan och delas ut, PED-systemet är utbyggt och uppdaterat. Dessutom har gruvan inte haft olycksfall med frånvaro sedan årsskiftet! Pågående nyckelprojekt Tappbygge G 41 är klart, och tappbygge till schakt M 40 står på tur. Dessutom pågår utbyggnaden av nya logistikupplaget och färdigställandet av nya sprängämnesdepån på Burkland 650. Schaktarbeten har utförts (bl.a. linbyte PI, rensning schaktbotten PII) och större arbeten pågår eller planeras inför hösten. Borrningen av ventilationsstigar mot Burkland och Nygruvan pågår och drivningen av undersökningsorten mot malmen Borta Bakom fortsätter. Jan Kläre Produktion zink- och blymalm 2011 Månadsproduktion (ton) Malmlager (ton) Produktion zink- och blymalm Sedan mars har produktion och uppfordring av malm gått bra. Minuset i uppfordrad malm från början på året har vi kört ikapp. Vi har i medeltal varje vecka under årets första 5½ månader haft cirka ton malm losskjutet, en minskning från vårvinterns ton/vecka. För produktionsenheterna (borrning-laddning-sprängning-lastning) har detta medfört ett bättre arbetsflöde. Månadsproduktion (ton) Produktion kopparmalm 2011 Malmlager (ton) Produktion kopparmalm Produktionen av kopparmalm tog i vecka 21 ett historiskt kliv: Vi lastade våra första 5000 ton kopparmalm från en produktionspall. Ackumulerad mängd kopparmalm som uppfordrats för året ligger fortfarande efter, men de kommande månaderna beräknar vi komma i fas med vår budget. Snart ska borrningen av den tredje kopparpallen påbörjas. Ortdrivning av infarter till kopparmalmen sker på Burkland 800 skiva 4 och Burkland 965 skiva 1 och 2. Ortdrivning per månad (m) Ackumulerat 2011 (m) Ortdrivning Ortdrivningen har successivt förbättrat sin kapacitet från januari till juni genom att bergtransporterna har löst sina inkörningsproblem, att tillgången till betongsprutning har ökat till viss del och att gråbergshanteringen har blivit mer effektiv, bl.a. genom ökad uppfordring sedan mars. Trots en förbättring på månadsbasis är resultatet t.o.m. maj ett minus på totalt 260 meter, men vi har ännu möjligheter att komma ikapp. 6 ZINKTRYCKET

7 Anrikningsverket t.o.m. maj 2011 Maj har kommit till sitt slut, tråkigt nog fick verket ett olycksfall och en påminnelse till oss att tänka på egen och andras säkerhet. I verket gör vi en stor ansträngning för att öka vår säkerhet och det kommer krävas mycket av oss alla. I synnerhet läggs energi på krossverket då mycket kan förbättras där. Produktionen i verket har gått bra fram till mars, i april och maj fick vi några oönskade stopp i verket vilka med gott förebyggande underhåll hade kunnat undvikas. Jag hoppas att SAP tillsammans med planerare och ett samarbete mellan alla i verket kommer att leda till färre akuta stopp, så vi istället kan använda tiden till förebyggande underhåll. Även detta kommer att höja säkerheten då planerade arbeten innebär mindre risker än akuta jobb. Genomsättningen i verket t.o.m. maj var 436 kton mot budgeterade 451 kton. Även malmlagret har ökat vilket gjort att vi kört zink- och blymalm genom kopparkvarnen med stor framgång, detta har gjort att vi anrikat en del extra ton. Att vi kört extra zink- och blymalm har också lett till ett rekord av zink- och blymalm genom verket. I skrivande stund är rekordet 4018 ton under en 24 timmars period, vilket kommer att uppmärksammas. Vill också ge alla på verket en stor eloge för detta! Med de nya pumpar som kommer att installeras i zinkflotationen kan även pumpkapaciteten höjas så mer material kan gå genom flotationen. Nästa månad kommer det att uppfordras mer koppar då gruvan börjar skjuta produktionssalvor och en tid framöver kommer kopparkvarnen köras intensivt med kopparmalm. Emil Olsson Produktion per månad (kton) Sligproduktion 2011 Ackumelerad produktion Foto: Anders Rehnberg Inre miljö Antal Olycksfallsfrekvens olycksfall med sjukskrivning, per timmar inklusive entreprenörer maj Den utbildningsinsats som gjordes under hösten/vintern 2010 och vintern/våren 2011 där samtliga anställda och entreprenörerna fick arbeta igenom Zinkgruvans säkerhetskultur har haft en positiv effekt på olycksfallsfrekvensen. Hittills i år har vi haft ett olycksfall med frånvaro. Antal olycksfall Olycksfallsfrekvens ZINKTRYCKET

8 Nya befattningar Förändringar från 1 maj 2011 Jörgen Norling tillträder tjänsten som Sektionschef Gruvservice den 1 maj. Leo Hirverud tillträder tjänsten som Projektledare inom / Gruvplaneringen den 1 maj. Anders Karlsson tillträder tjänsten som Arbetsledare Schakt/Ventilation/Media den 1 maj. Mats Walther tillträder tjänsten som Ventilationstekniker inom /Gruvservice den 1 maj. Bengt Orre är t.f. gruvmätare fr.o.m. den 1 maj. Elisabeth Wiberg tillträder tjänsten som Biträdande Arbetsledare Palladdning/ Robbins/Produktionsborrning den 10 maj. Malin Hilmerson tillträder tjänsten som Sektionschef Inköp den 1 juni. Skräddarsytt infosystem INFO! Runt om på företaget har det börjat komma upp tv-skärmar. De är en del av det nya informationssystem som vi håller på att bygga upp. Initiativtagare till detta är Sam Rasmussen, som har sett ett liknande system användas i vår systergruva i Portugal. IT fick uppdraget att bygga ett förbättrat Portugalsystem. Vi började med att genomföra en revision av nuvarande informationssystem. Vårt intranät har stor potential som informationsbärare, och vi hade redan planer på att vidareutveckla detta. Ett krav vi hade på nya systemet är att det bara behöver matas med information från ett håll, för att undvika dubbelarbete. Valet blev att bygga om intranätet och sedan se till att andra system hämtar sin information därifrån. Men ett intranät eller powerpoint kan inte distribuera information till rullande presentationer. Vi tittade på några olika system för att lösa detta och fastnade för Scala ett system som faktiskt har rötter i gamla Amiga-kretsar. Scala är en mjukvara som formger och skapar mallar för att visa information och presentera den på storbildskärmar. En server håller koll på vilken information som visas var och när. Tanken är att de nya skärmarna ska presentera företagsinformation blandad med allmänna nyheter globala och lokala. Informationen kommer att variera under dygnet. Har du ett bra namn? Just nu är det hela i sin linda och vi har fått upp skärmar som presenterar lite information. Tanken är att det ska växa och förändras de närmaste månaderna och att vi även snart ska kunna presentera vårt nya intranät. Det nya systemet har inte fått något namn än, så har någon ett bra förslag så lyssnar vi gärna. Joacim Karmfalk Välkommen till Zinkgruvan Mining AB Nyanställda sedan mars 2011 Andreas Danielsson Thorbjörn Fahlström El Dean Gordon Erika Granberg Gruvservice (vikariat) Patrik Göthe Susanne Göthe Inköpsavdelningen Inköp (vikariat) Tobias Haugen El Jessica Hemlin Inköpsavdelningen Förråd Glen Holmes Lastning/Transport (vikariat) Jennifer Ingman Morgan Johansson Håkan Karlsson El Kim Michael Ljungqvist Niskakoski Ekonomiavdelningen Lastning/Transport It (vikariat) 8 ZINKTRYCKET Mattias Penttinen Gruvservice (vikariat) Roger Petersson Zijad Piric Planering Magnus Svallin Losstagning Peder Thörnqvist Underhåll Bengt Österberg Underhåll El

Rune lastade sista MAF-båten från Luleå

Rune lastade sista MAF-båten från Luleå NR 9 2011 2 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Foto: Lennart Jönsson. Rune lastade sista MAF-båten från Luleå Den sista båtlasten har lämnat Luleå Malmhamn med fines från Malmberget, MAF. Ruukki

Läs mer

LönsamT samarbete. Hon drivs av nyfikenhet 14. Så kan servicen bli ännu bättre 4. Här är världens tystaste borrigg 6 BITZ NR 1 / 2012 I 1

LönsamT samarbete. Hon drivs av nyfikenhet 14. Så kan servicen bli ännu bättre 4. Här är världens tystaste borrigg 6 BITZ NR 1 / 2012 I 1 En kundtidning från Atlas Copco MINING AND ROCK EXCAVATION TECHNIQUE SWEDEN l Nr 1 / 2012 LönsamT samarbete Effektiviseringen av driften i Zinkgruvan handlar om att tänka nytt. Operatören André Karlsson

Läs mer

Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I MAJ 2014 NR 2

Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I MAJ 2014 NR 2 Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I MAJ 2014 NR 2 2 Som hemma Maj 2014 FOTO JEANETTE HÄGGLUND VD HAR ORDET Du har bara ett huvud Våren har kommit och

Läs mer

NYHETER OCH INFORMATION FRÅN HANTVERKSDATA KUNDKONTAKTEN NR 01:2010. Kundkontakten. Tips & Nyheter i: Entré. Bilanco. Bilglas & Planglas.

NYHETER OCH INFORMATION FRÅN HANTVERKSDATA KUNDKONTAKTEN NR 01:2010. Kundkontakten. Tips & Nyheter i: Entré. Bilanco. Bilglas & Planglas. NYHETER OCH INFORMATION FRÅN HANTVERKSDATA KUNDKONTAKTEN NR 01:2010 Kundkontakten Tips & Nyheter i: Entré Bilanco Bilglas & Planglas Målerikalkyl KUNDKONTAKTEN NR 01:2010 Välkommen till nya Kundkontakten!

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000.

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000. N R 3 2 0 1 0 1 9 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B M1250 Under året kör vissa fasta anläggningar på nya huvudnivån i Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Linerbladet. Linda summerar årslångt projekt. nr 5 2011. TOBIAS HÖÖK GÖR KÅSÖRSDEBUT sidan 15. Personalledare. utifrånperspektiv.

Linerbladet. Linda summerar årslångt projekt. nr 5 2011. TOBIAS HÖÖK GÖR KÅSÖRSDEBUT sidan 15. Personalledare. utifrånperspektiv. nr 5 2011 Linerbladet EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA VID SMURFIT KAPPA KRAFTLINER PITEÅ Personalledare med utifrånperspektiv Sid 4-5 Det är huvudsakligen människorna, deras kunskap som i slutändan bestämmer

Läs mer

Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00.

Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00. Monthly Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00. Niklas blir intervjuad i sin roll som huvudskyddsombud. Det är ingen enkel uppgift att få en mikrofon

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 1 2013 Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5 Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

PENGAR I TJUST GULDLÄGE. Andreas Drufva från Västervik ska förvalta bankens rekordgåva.

PENGAR I TJUST GULDLÄGE. Andreas Drufva från Västervik ska förvalta bankens rekordgåva. PENGAR I TJUST En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2012 MILJÖTÄNK VID LÅN TILL VA-ANSLUTNINGAR Banken tog VisFestivalen TILL ny nivå med Timbuktu GÖR EN TRYGGHETSKOLL

Läs mer

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt Kontakt Nr 1 2009 Nyheter från Midroc Electro AB CRANE SYSTEMS FRAMGÅNGAR Evighetsmaskinen Keijo Sandviks smarta lagerlösning STÄLLVERKET MÅNGA VILL HA Midroc-krysset Ljusare tider för KÄRNKRAFT Midroc

Läs mer

»nu går vi hem« Kent lämnar bullret för lugnet på Granliden

»nu går vi hem« Kent lämnar bullret för lugnet på Granliden »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2012 Kent lämnar bullret för lugnet på Granliden Möt grabbarna med gröna fingrar Helrenovering för en femtilapp Underhåll för 15 miljoner

Läs mer

Fler nöjda med LEDARSKAPET

Fler nöjda med LEDARSKAPET SÄKERHET Ny alkohol- och drogpolicy med slumpvisa drogtester. sid 8-9 företagshälsovården Akuta skador och förebyggande hälsokontroller. sid 10-11 Linerbladet Nr 2 2013 En tidning för alla medarbetare

Läs mer

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ ÅRGÅNG 31 1 2009 MARS S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ 2 PÅ TAPETEN 1/2009 Välkommen in på husesyn I detta nummer tar vi er med bakom kulisserna och tittar i lågkonjunkturen och stötta näringslivet

Läs mer

domkretsen Öppna domstolar lockar många besökare Förvaltningsrätter tar form

domkretsen Öppna domstolar lockar många besökare Förvaltningsrätter tar form nr 3 2009 E-stämning införs Bättre mediekontakter Tidredovisning på gång Bra samtal med chefen domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Förvaltningsrätter tar form Öppna domstolar lockar många besökare

Läs mer

PROTONEN. Nyheter från Proton Group

PROTONEN. Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 2:2008 Så klarar vi krisen i fordonsindustrin Möt Proton Finishings nya VD Hos Caretec går människan före tekniken Belysning på lager med intelligent armatur innehåll

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

domkretsen God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av varandra

domkretsen God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av varandra nr12003 Taktik för trygghet Elisabeth Fritz kräver respekt Traditioner och tapas i Barcelona Vitsen med Vera domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av

Läs mer

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler 05 VÄSTERVIK 2011 Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET med sina egentillverkade möbler Höstrusk och harmoni Nu byggs många nya bostäder i Västervik, både villor och bostadsrätter. Kanske just din

Läs mer

domkretsen Två blir en Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman i Gävle - Vänersborg och Trollhättan

domkretsen Två blir en Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman i Gävle - Vänersborg och Trollhättan nr 2 2004 Domarbanans framtid Unga berättar Branden i Lycksele En trotsig tonåring domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Två blir en - Vänersborg och Trollhättan Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid.

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid. inblicken nummer 3, december 2006 åttonde årgången! Tema Fridagymnasiet Äntligen.., Fridagymnasiet Tankar om gymnasiet - Reflektioner kring det här att lämna grundskolan och börja på gymnasiet... Den första

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1 Nr 5 nov 2011 Information från Torsby kommun Näringslivsspecial Sticky Beat AB med kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm HOVFJÄLLET 17 nybyggda stugor LRF Media AB Nyanställer NR 5-2011 TORSBY NU 1 Innehåll

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer