Projektansökan: Utveckling av energikonsumtionsavläsning i lägenhetsbestånd för visualisering i hem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektansökan: Utveckling av energikonsumtionsavläsning i lägenhetsbestånd för visualisering i hem"

Transkript

1 en modern väg till personligt ansvar esmart Scandinavia AB Mats Bjarnemar

2 Sidan 2 av 12 1 SAMMANFATTNING Samhällets fokus på att uppnå en långsiktigt minskat konsumtion av energi genererar en mångfald av projekt med bland annat projekt för nya energiformer och effektivare användning. En viktig del har visat sig vara att på ett enkelt sätt visa för konsumenterna deras aktuella förbrukning. esmart Scandinavia utvecklar lösningar för detta ändamål. I tillämpning av detta mot fastigheter med flera lägenheter är det vanligt att elmätare är så placerade att slutkunden ej har tillgång utrymmet och att enklare (ekonomiskt försvarbara) radiolösningar ej räcker till. Projektet i denna ansökan syftar till att skapa en insamlingsmetod av realtidsinfo av förbrukningsdata för dessa fastigheter så att användaren ges möjlighet att få sin energiförbrukning visualiserad i realtid med olika verktyg från olika leverantörer och med olika informationsbärare. Jönköping För esmart Scandinavia AB Mats Bjarnemar VD

3 Sidan 3 av 12 2 INNEHÅLL 1 Sammanfattning Bakgrund Marknaden Befintliga aktörer Kunden Prismodell med utvecklade produkter Affärsidé Teknikidé Utvecklingbehov Utvecklingskostnader datainsamling Utvecklingskostnader Databas Projektplan Initieringsfas Genomförandefas Verifieringsfas Produktionsfas Resurser och resursbehov Finansieringsbehov Finansiärer Företaget esmart Scandinavia AB Rådgivande grupp... 11

4 Sidan 4 av 12 3 BAKGRUND Detta projektförslag syftar till att söka medel till utveckling av tjänster, mjukvara och hårdvara som skall synliggöra energikonsumtion och underlätta energibesparingar. Antalet strategier som syftar till att skapa ett långsiktigt förhållningssätt till jordens miljö och resurser är många. En av dessa strategier är att på olika sätt visualisera vår användning och därmed medverka till att skapa ett resurssnålare användande. I Sverige finns ett antal undersökningar gjorda som pekar på det positiva värdet av visualisering (ELAN projekt och mm källhänvisning.) Många aktörer såsom energibolag, bostadsbolag, media m.fl. bidrar idag med mängder rådgivning av för att hjälpa till för att uppnå ett minskad energianvändande. Regeringens förslag i Energipropositionen våren 2009 pekar ut en viljeriktning som syftar till individuell mätning i alla boende former av energi i olika former samt vatten. esmart Scandinavia har med vårt arbete under våren 2009 utvecklat ett produktkoncept för visualisering av energiförbrukning, konstruerat för att klara flera simultana informationskällor. Tex: El Fjärrvärme Vatten, Temperatur etc I samarbete med Mälardalens Högskola utvecklas under hösten och vintern ett modernt enkelt användargränssnitt. I dagsläget har esmart en prototyp en fungerande prototyp som avläser och presenterar trådlöst överförd elförbrukning anpassad till elmätarna på den Nordiska marknaden. För fastigheter med lägenhetsbestånd är utmaningen att samla mätdata från samlat placerade mätare och med lämplig metod visualisera dessa data för lägenhetsinnehavaren. Resultatet av vårt projekt är att utveckla fungerande mätteknik som är oberoende av energileverantör och elmätare och som kan utnyttjas för att ge realtidsinfo till elkunder på olika sätt.

5 Sidan 5 av 12 4 MARKNADEN I Sverige finns ca 4,4 miljoner lägenheter enligt SCB:s tolkning (källa SCB Bostads & Byggnadsstatistisk årsbok 2008). Av dessa är ca 2,4 miljoner lägenheter i flerfamiljshus. Inom en 10 års period förestår stora renoveringsprojekt som syftar till att modernisera det så kallade miljonprogrammet. I samband med renovering och modernisering av miljonprogrammet finns ambitioner att på olika sätt göra dessa lägenheter till föregångare i ett miljöperspektiv. Även för övriga ca 1 miljon lägenheter och i nybyggnation finns stort intresse för kompletteringar och tillägg som skall visualisera och göra det lättare att sänka energiförbrukningen. 4.1 Befintliga aktörer Marknaden för visualisering av energi är idag begränsad till ett antal mindre aktörer varav esmart Scandinavia är en. För lägenhetsbestånd finns ett antal företag som specialiserat sig på lokal insamling resursanvändande i form vattenförbrukning, värmeanvändande, mm. Dessa företag arbetar idag till synes mest med fokus av datainsamlande för ett faktureringsunderlag. Det finns också aktörer som fokuserar på avancerade informationssystem för lägenheten där förbrukning av energi är en informationskälla. Bland Sveriges energibolag finns också initiativ som syftar till att ge kunden bättre återkoppling dock idag med ett dygns fördröjning. 4.2 Kunden Vi har ett bekräftat intresse från en rad fastighetsbolag. Utöver fastighetsbolagen är byggbolag intressanta målgrupper såsom beställande kund av vår lösning. Befintliga energibolag som idag tillhandahåller webblösningar med dygnsgammal information är också en intressant målgrupp. 4.3 Prismodell med utvecklade produkter Färdigutvecklat produktsortiment för insamling av energiförbrukning bedömer vi kommer att kunna er bjudas kunden till ett pris som motsvarar ca 1600 kr per lägenhet eller ca 26 kr/månad spritt över en 5 års period.

6 Sidan 6 av 12 5 AFFÄRSIDÉ esmart Scandinavia vill vidareutveckla vår metod för att läsa av och samla energiförbrukningsdata i realtid från befintliga elmätare då dessa sitter samlade så att kommunikation direkt från elmätare till kunden blir dyr och instabil. Information från vår lösning kan användas av valfri aktör och visualiseras med valfri metod (se bild 1 Datainsamling för realtidsinformation). Vår insamlingsmetod blir också möjlig att använda för andra behov såsom vatten, värme, mm. Bild 1 Datainsamling för realtidsinformation

7 5.1 Teknikidé Sidan 7 av 12 Bild 2 Teknikidé Lösningen består av följande moduler: Sensor (redan utvecklad) som läser av elmätarens blinkningar (som blinkar i relation till förbrukning) Anslutningskort för ca upp till ca 5 st anslutna elmätare Monteringsrack för upp till ca möjliga anslutningskort Anslutningskabel till dator Standarddator med en eller flera anslutningar av Anslutningskablar och mjukvara som hanterar insamling av förbrukningsdata för vidare kommunikation med databas. Databas server (option) för förbrukningsdata. För insamling av förbrukningsdata (el, fjärrvärme, vatten, temperatur, osv) baseras detta på ovanstående lösning där mätutrustningen är centralt placerad. Mätdata skickas via IP baserat nätverk till databas som lagrar förbrukningsdata per hushåll.

8 Sidan 8 av 12 6 UTVECKLINGBEHOV esmart Scandinavia AB har utvecklat en teknik med vilken vi läser av befintliga elmätares förbrukning i realtid med en galvaniskt skild metod. Nödvändiga utvecklingprojekt är: Att utveckla metoden för att hantera centralt placerade elmätare med insamling till gemensam databas. Att utveckla Databastjänst där användaren genom WEB tillämpningar ser sin egen förbrukning av elenergi och på sikt andra källor såsom vattenförbrukning, värmeförbrukning, osv. 6.1 Utvecklingskostnader datainsamling Aktivitet Elektronikutveckling Prototypframtagande Testning Kommunikationslösning Dokumentation CE Godkännande Projektledning Totalt Estimerad kostnad 500 kkr 200 kkr 400 kkr 300 kkr 200 kkr 150 kkr 400 kkr Ca 2150 kkr 6.2 Utvecklingskostnader Databas Aktivitet System arkitektur Programmering Test och klientuppkoppling Dokumentation Projektledning Estimerad kostnad 200 kkr 300 kkr 100 kkr 100 kkr 100 kkr Totalt Ca 800 kkr

9 Sidan 9 av 12 7 PROJEKTPLAN Planen är att ha en kommersiellt färdig produkt inom 1 kalenderår från projektstart. 7.1 Initieringsfas Upprättande av definitiv kravspecifikation och tidplan för elektronik. Upprättande av definitiv kravspecifikation och tidplan för mjukvara. Initiala kontakter med elektroniktillverkare. Upprättande av Verifieringsplan Upprättande av Dokumentationsplan 7.2 Genomförandefas Utveckling Konstruktion av elektroniklösningar Beställning och tillverkning av prototyp Utveckling av mjukvara för kommunikation Utveckling av mjukvara för databashantering Intern test Dokumentation o Instruktioner o Manualer 7.3 Verifieringsfas Produkttester i kundmiljö Fälttester av installationsanvisningar

10 7.4 Produktionsfas Leverantörshantering Emballage Informationsmaterial Broschyrer Datablad Installationsanvisningar Sidan 10 av 12 8 RESURSER OCH RESURSBEHOV Projektledare för projektet med övergripande ansvar är Mats Bjarnemar. Ansvarig för utveckling av mjukvara är Albin Gustafsson. Ansvarig för elektronikutveckling ansvara Claes Kjellström. Se bifogade cv I projektet kommer ytterligare kompletterande resurser anlitas. 9 FINANSIERINGSBEHOV esmart Scandinavia AB ansöker med denna beskrivning om aktivt riskkapital för att möjliggöra detta utvecklingsprojekt med totalt kr. Vi bedömer marknadsvärdet av färdiga lösningar som kommersiellt mycket värdefulla och att dessa kommer att lösa ett aktuellt behov som idag saknar tillgänglig lösning. 9.1 Finansiärer Vi ser gärna att generella aktörer som Energimyndigheten och Vinnova bistår med merparten av nödvändiga resurser men vill gärna därutöver att ett antal aktörer representerande fastighetsbestånd och energibranschen medverkar.

11 Sidan 11 av FÖRETAGET ESMART SCANDINAVIA AB esmart Scandinavia AB startade sin verksamhet under hösten 2008 med bildande av företag i början av Idag ägs företaget av Mats Bjarnemar som tillsammans med Albin Gustafsson och Claes Kjellström driver den löpande verksamheten. Claes Kjellström är utvecklare av elektroniktillämpningar med mångårig erfarenhet av framtagande av konsumentprodukter. Claes har bland annat arbetat med produkter mot hushållskonsumenter inom vitvaror inom Whirlpool och Electrolux. Albin Gustafsson är verksam som systemutvecklare i egen verksamhet och arbetar som konsult bland annat med olika typer av lösningar mot flygindustri och medicinska maskinlösningar. Albin specialitet är lösningar som ställer höga krav på pedagogik och driftsäkerhet. Mats Bjarnemar 47 år, är initiativtagare till idén med bakgrund som elingenjör med inriktning på elkraft. Mats har arbetat som elkonsult mot Pulp & Paper, försäljning av elkomponenter mot återsförsäljare, grossister samt elinstallatörer, försäljning inom IT inom Kontorsutveckling, Esselte Office och därefter med försäljning av affärssystem inom Scala och IFS Rådgivande grupp esmart Scandinavia AB har en rådgivande grupp som supportar i löpande frågor kring företagets drift och utveckling bestående av: Bo Angelstrand 46 år, Civilekonom med examen vid Lunds Universitet 1986 verkar idag som Marknadsdirektör i Nefab koncernen. Bo har tidigare varit verksam i olika roller inom Nefab samt som controller inom Mölnlycke Toiletries AB och Stora Byggprodukter. Anders Brorsson 50 år, entreprenör med 30 års erfarenhet av el och telebranchen. Anders är teleingenjör och certifierad ingenjör brandlarm. Grundade 1988 säkerhetsföretaget Elductor AB och var VD fram till 2000, då företaget förvärvades. Anders arbetar idag som konsult inom det egna företaget BARK AB, där han huvudsakligen arbetar som säkerhetskonsult inom brand och utrymningslarms området. BARK AB säljer förutom tjänster även produkter och system inom säkerhetsområdet.anders har idag ett uppdrag som projektledaransvarig för brandlarmsinstallationer i tågtunnelprojektet Citytunneln i Malmö, där han ansvarar för allt ifrån teknisk lösning och projektering till ett av Sveriges idag mest avancerade brandlarmsystem.. Anders har också ett förflutet som försäljningsansvarig inom ASEA Skandia. Mats Eklöf 47 år, entreprenör, ingenjör, jobbar idag som affärsutvecklare på Cybercom Group i Linköping. Löpande arbetsuppgifter är rekrytering, planering, försäljning och projektledning mot tekniktunga företag som Saab och Ericsson. Projekt inom mjuk och hårdvaruutveckling är Mats vardag. Tidigare arbetet på JA Produktutveckling/Etteplan som platschef för Norrköpingskontoret. Mats har även ett förflutet som egenföretagare inom databranschen. Mats har varit med och startat upp ett antal företag i Norrköping, såsom Cityfiske Ekonomisk Förening samt Lap Power.

12 Sidan 12 av 12 Roger Ekström 47 år, är marknadsekonom och arbetar idag som vice VD i Fastighets AB L E Lundberg samt informationschef i det noterade L E Lundbergföretagen AB. Roger har tidigare arbetat som marknadschef och franchisetagare inom McDonald s samt som klubbdirektör inom idrottens värld. Roger har även styrelseuppdrag inom bank, olika företag och föreningar. Peter Johannesson 46 år och Civilekonom. Är hälftenägare i E&F Holding och arbetar som VD i det helägda dotterbolaget Stenbergs Träteknik AB, Tidigare bakgrund som affärsområdeschef hos Stiga, Produktområdes ansvarig hos Intersport och Vice VD med ansvar för produktutveckling och product management i Thule.

Riv barriärer för smartare elnät!

Riv barriärer för smartare elnät! Riv barriärer för smartare elnät! En intervjustudie med aktörer på elmarknaden. 2013-06-26 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Inledning... 2 1.1 De intervjuade... 3 1.2 Frågeområden... 4

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon

Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon Slutversion 2013-02-22 Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon Denna rapport är beställd av E-mission (Köpenhamns kommun, Region Hovedstaden, Malmö stad, Helsingborgs stad, Öresundskraft

Läs mer

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin ELin -enkelhet framför allt Lika självklart som du tycker att det är med en specificerad telefonräkning, lika självklart ska det vara att få en specificerad elräkning. Med den enkla ELin loggar du enkelt

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Slutrapport. Projektet - SATIN II

Slutrapport. Projektet - SATIN II Slutrapport Följeforskning genom lärande utvärdering av Projektet - SATIN II vid Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) Luleå Tekniska Universitet (LTU) Mars 2013 Lars Aspling, Aspling Konsult AB

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

ELAN PÅ ENERGITINGET Ökad elförbrukning med statistiktjänst. sid. 3. ATT INTE VÄLJA ÄR OCKSÅ ETT VAL Få kunder byter elhandlare. sid.

ELAN PÅ ENERGITINGET Ökad elförbrukning med statistiktjänst. sid. 3. ATT INTE VÄLJA ÄR OCKSÅ ETT VAL Få kunder byter elhandlare. sid. NYHETSBREV NR 1 2009 ELAN programmet Forskningsprogrammet ELAN undersöker hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen. ELAN PROGRAMMET DET SKA VARA ENKELT Enkelhet och lättillgänglighet

Läs mer

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum ATC Industrial Group Management AB 2014 Emissionsmemorandum Årsredovisningen för ATC Industrial Management Group AB för räkenskapsåret 2012 är en del av detta memorandum. En digital version av årsredovisningen

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

Hemma med IT Slutrapport

Hemma med IT Slutrapport Hemma med IT Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Bilder: Omslag Arash Atri/Bildarkivet.se, sid 15 Oskar Jonsson Ansvarig projektledare: Oskar Jonsson Ansvarig informatör: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi-2009-09310-pdf

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD 2015-02-02 Redovisning av stöd till Stockholms stad 1 (6) AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD - en förstudie utförd av Interim kultur id. för. INLEDNING Under 2013 beviljades föreningen Interim kultur 70 000

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning VD berättar 1 Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Översikt över resultat och ställning 2 Väsentliga händelser

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

ELANVÄNDNING I VARDAGEN

ELANVÄNDNING I VARDAGEN ELANVÄNDNING I VARDAGEN Tjugo russin från ELAN-kakan Forskningsprogrammet ELAN undersöker hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen. TJUGO RUSSIN FRÅN ELAN-KAKAN 1 I ELAN-programmet

Läs mer

Pandox Hotellfastigheter AB Årsredovisning 1998 HOTELLFASTIGHET MARKNADSANALYS MARKNADSSTRATEGI

Pandox Hotellfastigheter AB Årsredovisning 1998 HOTELLFASTIGHET MARKNADSANALYS MARKNADSSTRATEGI Pandox Hotellfastigheter AB Årsredovisning 1998 MARKNADSANALYS HOTELLFASTIGHET MARKNADSSTRATEGI Innehåll Pandox i korthet VERKSAMHETEN Det här är Pandox 2 VD har ordet 4 Pandoxaktien 6 Aktuellt projekt

Läs mer

Making IT work for value. Årsredovisning 2010

Making IT work for value. Årsredovisning 2010 Making IT work for value Årsredovisning 2010 VÄLKOMMEN TILL AVENSIA INNOVATION Avensia - en innovativ IT-koncern med kundanpassade systemlösningar och produkter i teknikens framkant. INNEHÅLL VD har ordet

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kriterier för energiinvesteringar

Kriterier för energiinvesteringar Kriterier för energiinvesteringar Lokalfastigheter med extern förvaltning Ann-Christine Svärd, RALT AB Stockholm, mars, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och

Läs mer

IT i Praktiken. 75 projekt om IT-frågor för olika typer av funktionshinder. Slutrapport

IT i Praktiken. 75 projekt om IT-frågor för olika typer av funktionshinder. Slutrapport IT i Praktiken 75 projekt om IT-frågor för olika typer av funktionshinder Slutrapport IT i Praktiken Slutrapport November 2005 Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI) Författare: Folke Eliasson

Läs mer

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS Summering av projektet IoT Sverige Innehåll 1. Introduktion...4 2. Sammanfattning/Summary...5 3. IoT-ekosystemet...7 4. Vision...11 5. Möjligheter för Sverige...13 6.

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Strategiplan. för Ronneby Miljö & Teknik AB

Strategiplan. för Ronneby Miljö & Teknik AB Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik AB 1 0 2 2 2 0 2 0 Ronneby Miljö & Teknik AB Bolaget bildades 1999 och är helägt av AB Ronneby Helsobrunn, som i sin tur ägs till 100 % av Ronneby kommun. Vi hanterar

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer