TECKNAS SENAST 9 OKTOBER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TECKNAS SENAST 9 OKTOBER 2015"

Transkript

1 CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG KVARTALSVIS 1508E TECKNAS SENAST 9 OKTOBER 2015 VILLKOR I SAMMANDRAG INFORMATIONSBLAD (MARKNADSFÖRINGSMATERIAL) KATEGORI: CERTIFIKAT KAPITALSKYDD: NEJ LÖPTID: 0,5-5 ÅR (FÖRTIDA FÖRFALL) UTBETALANDE KUPONG: 5 % (INDIKATIVT, LÄGST 4,25 %) PER KVARTAL INLÖSENBARRIÄR: 90 % AV STARTKURS KUPONGBARRIÄR: 80 % AV STARTKURS RISKBARRIÄR EFTER 5 ÅR: 60 % AV STARTKURS INRIKTNING: ASTRAZENECA, KINNEVIK B, MTG B OCH SSAB A NOMINELLT BELOPP: KR PER CERTIFIKAT (EXKLUSIVE COURTAGE) EMITTENT: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, LONDON, UK EMITTENTRATING: S&P: A / MOODY S: A1 ARRANGÖR: EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ISIN: SE SISTA ANMÄLNINGSDAG: 9 OKTOBER 2015 VEM PASSAR PLACERINGEN? Certifikat Autocall Svenska Bolag Kvartalsvis passar en investerare med en relativt positiv grundsyn på den svenska aktiemarknaden, utan förväntningar på kraftiga börsuppgångar. Investeraren föredrar en god möjlighet till fast avkastning, med ett visst utrymme för nedgångar, framför att följa aktiemarknadens eventuella uppgångar fullt ut. VAD UTMÄRKER PLACERINGEN? Placeringen är kopplad till fyra underliggande tillgångar. Möjlighet finns till en fast avkastning (kupong) som kan betalas ut kvartalsvis. Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver investeraren sätta sig in i hur dessa tre barriärer fungerar. Investeraren undviker ett negativt utfall så länge ingen av de fyra underliggande tillgångarna fallit under den nedersta barriären på slutdagen. VILKA RISKER TAR INVESTERAREN? Placeringen har två huvudsakliga risker. Den ena är en kreditrisk, i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. Den andra risken är kopplad till marknaden. Om den sämst utvecklade underliggande tillgången på slutdagen hamnar under den nedersta barriären (riskbarriären) drabbas investeraren fullt ut av nedgången i den sämst utvecklade underliggande tillgången. Observera! att erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att Exceed Capital Sverige AB kan komma att stänga erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknadsförutsättningarna ändras så att lägsta villkor ej kan hållas. MÖJLIGHET TILL 5 % (INDIKATIVT) KVARTALS- VIS UTBETALANDE KUPONG MÖJLIG ÅRSAVKASTNING UPP TILL 20 % (INDI- KATIVT) MÖJLIGHET TILL FÖRTIDA FÖRFALL (OBSERVE- RAS KVARTALSVIS FRÅN OCH MED 6 MÅNADER) Risknivå normalutfall Lägre risk Placeringens Risknivå vid emissionstillfället Högre risk Risknivå extremutfall Den extrema risknivån (skala 1-7) visar risken vid extrema utfall 7 som exempelvis vid börskraschen under finanskrisen Emittentrisk S & P: A / Moody s: A1 Emittent Goldman Sachs International, London, UK Ovanstående riskmått är framtagna och beräknade enligt principer som medlemsföretagen i SPIS enats om. För mer information se Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) hemsida

2 STARKARE EUROPA GYNNAR NORDEN En lite bättre tillväxt i Europa ger en stor effekt på lönsamheten hos många exporterande bolag i Norden och inte minst i Sverige. Att återhämtningen i Europa fortskrider skänker hopp om en fortsatt god framtid för den nordiska aktiemarknaden. Värderingen av den senare har dessutom kommit ner väsentligt efter den senaste tidens turbulens. Vad som primärt driver tillväxten i Sverige är den inhemska efterfrågan tillsammans med en gradvis ökad export. Exporten ökar nu från låga nivåer men det går fortfarande sakta. Relativt många ledande indikatorer pekar på att exporten kommer fortsätta öka från dagens nivåer vilket således bör vara en bidragande faktor till stigande BNP. KRAFTFULLT STÖD FRÅN RIKSBAKEN Vi förväntar oss att den svenska arbetslösheten faller under de närmaste åren. Den höga arbetslösheten samt den låga inflationen har varit drivande bakom Riksbankens räntesänkningar. Sedan december har Riksbanken gradvis sänkt sin räntebana (prognos om hur räntan kommer utvecklas framåt) och i februari sänkte man till minusränta (-0.1). Detta följdes senare upp med två sänkningar till, den senaste ner till -0.35% under sommaren. Även om inflationen rapporterades lite högre än förväntat senast är den fortfarande låg. Detta i kombination med att kronan stärkts på slutet resulterar i att sannolikheten för att Riksbanken sänker räntan ytterligare under hösten har ökat. OMX ÄR TILLBAKA UNGEFÄR DÄR ÅRET STARTADE Stockholmsbörsen började året mycket starkt efter att ha svängt rätt mycket under sista kvartalet förra året. OMXS30 steg hela 17 % (plus utdelningar) fram till toppen den 27 april. Sedan dess har vi sett en annan typ av marknad och den 24 augusti stängde vi i linje med årslägsta, vilket innebar en nedgång på 2-3% hittills för Nedgången räknat från toppen 27 april uppgick då till hela 17 %. Den första fasen av nedgången drevs av oro för Grekland. Kort efter att det lugnat sig drog rädslan för Kina igång. Vi är av uppfattningen att oron för Kina är överdriven och att det positiva återigen kommer ta över. KÄLLA: EXCEED PER AUGUSTI 2015 Med en ränta på -0.35% och stora köp av statsobligationer är penningpolitiken mycket expansiv. Riksbanken målar samtidigt upp en relativt optimistisk bild av världskonjunkturen. Nu räknar de med att räntan ligger på minus under hela 2016 och att vi kommer in på positiv mark igen först under Riksbanken säger dessutom att det finns god beredskap om fler stimulanser behövs för att få fart på inflationen. Den senaste inflationssiffran var dock lite högre, både i förhållande till föregående månad men även jämfört med förväntningarna. Riksbankens kraftfulla agerande tillsammans med den expansiva penningpolitik som förs av Europeiska Centralbanken (ECB) medför att räntorna kommer vara låga för en lång tid framöver. Hushållens sparkvot är ur ett historiskt perspektiv hög. I takt med att konsumenternas förtroende ökar bör sparandet minska och konsumtionen öka vilket torde bidra till ökad tillväxt framöver.

3 HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR - UNDERLIGGANDE TILLGÅNGAR* AstraZeneca Kinnevik B MTG B SSAB A HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR - ASTRAZENECA* AstraZeneca 60 % Riskbarriär HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR - KINNEVIK B* HISTORISK UTVECKLING FÖR UNDERLIGGANDE TILL- GÅNGAR* I graferna till vänster visas den historiska kursutvecklingen för respektive underliggande tillgång där den röda linjen visar var riskbarriären på 60 % skulle ha legat med utgångspunkt från kursnivåerna per den 14 augusti För att risken i certifikatet ska aktualiseras måste kursen för sämsta underliggande tillgången falla kraftigt och på slutdagen om 5 år ha fallit med mer än 40 % från startkursen. Om detta skulle ske innebär det en stor förlust för investeraren. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. PLACERINGENS FÖRDELAR > Möjlighet till utbetalande kupong vid positiv, oförändrad, eller till viss del negativ utveckling av underliggande tillgångar > Svenska bolag bör gynnas vid en starkare global konjunktur PLACERINGENS NACKDELAR > Ej kapitalskyddad. Hela nominella beloppet kan således gå förlorat > Avkastningen beräknas på den underliggande tillgång som utvecklats sämst av de fyra Kinnevik B 60 % Riskbarriär HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR - MTG B* 125% 10 75% 5 25% MTG B 60 % Riskbarriär HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR - SSAB A* 125% 10 75% 5 25% SSAB A 60 % Riskbarriär Källa: Bloomberg (per )

4 HUR FUNGERAR PLACERINGEN? *** 90 % AV STARTKURSEN INLÖSENBARRIÄR (KVARTALSVIS FRÅN 6 MÅNADER) Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen efter 0,5 år 5 år, vilket sker om samtliga underliggande tillgångar vid ett kvartalsvis observationsdatum står på eller över 90 % av startkursen. Då erhålls nominellt belopp plus en utbetalande kupong på indikativt 5 % (lägst 4,25 %). AUTOCALL SVENSKA BOLAG KVARTALSVIS MÖJLIGHET OCH VISS TRYGGHET Placeringen erbjuder en möjlig utbetalande kupong om indikativt 5 % (lägst 4,25%) av nominellt belopp per kvartal. Placeringens riskbarriär uppgår till 60 % av startkurs på slutdagen för den underliggande tillgången som utvecklats sämst, vilket sammantaget skapar förutsättningar för både god avkastning och viss trygghet i samma placering. MÖJLIGHET TILL FÖRTIDA FÖRFALL Om samtliga underliggande tillgångar uppgår till eller överstiger 90 % av respektive startkurs vid en kvartalsvis observationsdag (dock tidigast efter 6 månader) förfaller placeringen i förtid. Vid förtida förfall återbetalas nominellt belopp plus en utbetalande kupong om indikativt 5 % (lägst 4,25%). INTRESSANT UNDERLIGGANDE Underliggande tillgångar är fyra svenska aktier: AstraZeneca, Kinnevik B, MTG B och SSAB A. 8 AV STARTKURSEN KUPONGBARRIÄR (KVARTALSVIS) Om den sämsta underliggande tillgången på ett kvartalsvis observationsdatum stänger på eller över 80 % men under 90 % av sin startkurs (från och med 3 månader) utbetalas en utbetalande kupong om indikativt 5 % (lägst 4,25 %) och placeringen löper vidare. 60 % AV STARTKURSEN RISKBARRIÄR (5-ÅRSDAGEN) Om placeringen inte löses in i förtid och om den sämsta underliggande tillgången på slutdagen efter 5 år understiger 60 % av startkurs (riskbarriär) återbetalar emittenten nominellt belopp minskat med nedgången i den sämsta underliggande tillgången. ANALYTIKERREKOMMENDATIONER Tabellen nedan visar analytikerrekommendationer för aktierna i underliggande tillgång. För mer information om aktierna vänligen se avsnittet underliggande tillgångar. Aktie Bransch Andel Köp & Behåll/Total AstraZeneca Läkemedel 81 % Kinnevik B Finans 93 % MTG B Media 87 % SSAB A Råvaror 82 % Källa: Bloomberg (per ) UNDERLIGGANDE TILLGÅNGAR ASTRAZENECA AstraZeneca (Bloomberg-kod: AZN SS Equity ) är ett av världens största läkemedelsbolag med spjutspetsforskning inom hjärt/kärlsjukdomar och cancersjukdomar. Bolaget finns representerat i 100 länder och har cirka anställda. För mer information se: KINNEVIK B Kinnevik B (Bloomberg-kod: KINVB SS Equity ) är ett svenskt investeringsbolag som huvudsakligen investerar i innovativa tillväxtbolag. De flesta innehaven finns inom sektorerna e-handel, finansiella tjänster, kommunikation och underhållning. Bolaget har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag som är lokaliserade i fler än 80 länder som tillsammans sysselsätter cirka anställda. För mer information se: KRITERIER FÖR ÅR 0,5-5 AV LÖPTIDEN a) Om nivån för samtliga underliggande tillgångar uppgår till eller överstiger 90 % av startkursen (inlösenbarriär) på ett kvartalsvis observationsdatum från och med månad 6 (observation 2) förfaller certifikatet i förtid. Vid förtida förfall utbetalas nominellt belopp plus en utbetalande kupong om indikativt 5 % (lägst 4,25 %). b) Om nivån för den underliggande tillgång som har utvecklats sämst understiger 90 % av startkursen (inlösenbarriär), från och med månad 3 men uppgår till eller överstiger 80 % av startkursen (kupongbarriär) på ett kvartalsvis observationsdatum erhåller investeraren en utbetalande kupong om indikativt 5 % (lägst 4,25 %) och certifikatet löper vidare till nästa observationsdatum. c) Om nivån för den underliggande tillgång som har utvecklats sämst understiger 80 % av startkursen på ett kvartalsvis observationsdatum utbetalas ingen utbetalande kupong och certifikatet löper vidare till nästa observationsdatum. MTG B MTG B (Bloomberg-kod: MTGB SS Equity ) är ett svenskt medieföretag som äger flertalet välkända TV-kanaler och radiostationer i Danmark, Norge, Sverige och Polen. Bolaget ingår i Kinneviksfären och har sitt säte i Stockholm. För mer information se: SSAB A SSAB A (Bloomberg-kod: SSABA SS Equity ) är ett Norden- och USA-baserat stålföretag med global försäljning och ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem. För mer information se: HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN? KRITERIER PÅ SLUTDAGEN (ÅR 5) a) Om nivån för samtliga underliggande tillgångar uppgår till eller överstiger 80 % startkursen (kupongbarriär) på det sista observationsdatumet ( observation 20) utbetalas nominellt belopp plus en utbetalande kupong om indikativt 5 % (lägst 4,25 %). b) Om nivån för den underliggande tillgången som har utvecklats sämst är lägre än 80 % av startkursen (kupongbarriären), men uppgår till eller överstiger 60 % av startkursen (riskbarriären) på det sista observationsdatumet (observation 20) utbetalas nominellt belopp. RISKBARRIÄR PÅ SLUTDAGEN (ÅR 5)

5 Om nivån för den underliggande tillgång som har utvecklats sämst understiger 60 % av startkursen på det sista observationsdatumet (observation 20) utbetalas ingen utbetalande kupong och certifikatet förfaller. Avkastningen på certifikatet kan då likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i den underliggande tillgång som har utvecklats sämst. Hela nominella beloppet kan således gå förlorat. RISKER I AVKASTNINGSSTRUKTUREN Om den underliggande tillgång som utvecklats sämst är lägre än kupongbarriären vid ett observationsdatum så betalas ingen utbetalande kupong. Placeringen löper då vidare med möjlighet till en utbetalande kupong vid nästa observationsdatum. Under löptidens gång är certifikatets utveckling begränsad till potentiella utbetalande kuponger vilket innebär att investeraren inte får ytterligare del av uppgången i de underliggande tillgångarna vid förtida förfall eller ordinarie förfall. Vid ordinarie förfall erhåller investeraren dennes nominella belopp så länge samtliga av de underliggande tillgångarna stänger på eller över riskbarriären på 60 % av startkurs. Om någon av de underliggande tillgångarna är lägre än riskbarriären utbetalas ingen utbetalande kupong och certifikatet förfaller. Avkastningen i certifikatet kan då likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i den underliggande tillgång som har utvecklats sämst. Hela nominella beloppet kan således gå förlorat. EXEMPEL: HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN? *** RÄKNEEXEMPEL: CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG KVARTALSVIS ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 90 % Inlösenbarriär % Kupongbarriär 60 % Riskbarriär (Riskbarriären observeras enbart på Slutdagen) 4 Grafen visar utvecklingen för den sämsta underliggande tillgången vid varje given tidpunkt. Räkneexemplet är baserat på en indikativ kvartalsvis utbetalande kupong om 5 % samt inkluderar ett courtage om 2 %. EXEMPEL 1: Det sker ett förtida förfall i placeringen kvartal 2 och investeraren erhåller nominellt belopp samt en utbetalande kupong. Under löptiden har investeraren erhållit en utbetald kupong om 5 % varje kvartal. Vid förtida förfall erhåller investeraren men har totalt erhållit (inklusive tidigare utbetalada kuponger). Investerat belopp (inkl. courtage) kr Totalt återbetalningsbelopp kr Effektiv årsavkastning 2 16,3 % EXEMPEL 2: Det sker ett förtida förfall i placeringen år 1 och investeraren erhåller nominellt belopp samt en utbetalande kupong. Under löptiden har investeraren erhållit en utbetalande kupong om 5 % varje kvartal. Vid förtida förfall erhåller investeraren men har totalt erhållit (inklusive tidigare utbetalda kuponger). Investerat belopp (inkl. courtage) kr Totalt återbetalningsbelopp kr Effektiv årsavkastning 2 16,8 % EXEMPEL 3: På slutdagen står den sämst utvecklade underliggande tillgången på eller över 6 av startnivån. Investeraren erhåller således nominellt belopp samt en utbetlande kupong om totalt 5 % samt tidigare utbetalda kuponger om totalt 95,0 %. Investerat belopp (inkl. courtage) kr Totalt återbetalningsbelopp kr Effektiv årsavkastning 2 14,3 % EXEMPEL 4: På slutdagen har den sämst utvecklade underliggande tillgången fallit med 45 % från startkursen. Investeraren erhåller således nominellt belopp minskat med 45 % vid förfall. I detta exempel har det inte heller betalats ut några utbetalande kuponger tidigare under löptiden. Investerat belopp (inkl. courtage) kr Totalt återbetalningsbelopp kr Effektiv årsavkastning 2-11,6 % 1 Totalt återbetalningsbelopp defineras som nominellt belopp tillsammans med samtliga utbetalda kuponger (oavsett utbetalningstillfälle). I de fall den sämsta underliggande tillgången understiger riskbarriären på slutdagen likställs totalt återbetalningsbelopp med eventuellt tidigare utbetalda kuponger samt nominellt belopp minskat med negången i den sämsta underliggande tillgången. 2 Årlig effektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till nominellt belopp inkl. 2 % courtage samt löptid från respektive exempel.

6 VIKTIGA DATUM SÄLJPERIODEN STARTAR: 31 AUGUSTI 2015 SISTA ANMÄLNINGSDAG: 9 OKTOBER 2015 LIKVIDDAG: 16 OKTOBER 2015 STARTKURSER FASTSTÄLLS: 27 OKTOBER 2015 LEVERANSDAG: 6 NOVEMBER 2015 SISTA DAG PÅ EXPONERINGSTIDEN: 27 OKTOBER 2020 ÅTERBETALNINGSDAG: 10 NOVEMBER 2020 EMITTENT Goldman Sachs är en global bank som tillhandahåller finansiella tjänster såsom investment banking, värdepappershandel och kapitalförvaltning. Emittenten Goldman Sachs International, London, UK kreditbetyg var vid denna broschyrs framställande A enligt Standard & Poor s Rating Services, en affärsenhet inom The McGraw-Hill Companies, och kreditbetyg A1 enligt Moody s Investor Service. För en mer detaljerad beskrivning av emittenten vänligen se prospektet. ANMÄLAN OCH BETALNING MINSTA TECKNINGSBELOPP kr och därutöver i poster om kr. ANMÄLAN & BETALNING Anmälan är bindande och ska vara Exceed tillhanda per post eller fax senast under den sista anmälningsdagen. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota och betalningen ska vara Exceed tillhanda senast på likviddagen. Betalning kan också göras i förskott. BANKGIRO BG: Som meddelande på inbetalningen kan något av följande anges: depånummer, personnummer, organisationsnummer eller försäkringsnummer. Detta är extra viktigt när betalning sker över internet eller via bankkontor. DEFINITIONER AFFÄRSDAG avser en affärsdag såsom detta begrepp definierats i prospektet. ANMÄLNINGSPERIOD avser perioden, från och med 31 augusti 2015 till och med 9 oktober 2015, då investerare kan anmäla sig för investering i erbjudandet. CERTIFIKAT, PLACERINGEN eller CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG KVARTALSVIS avser denna strukturerade placering. COURTAGE avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 2 % som tillkommer det nominella beloppet. EMITTENT avser Goldman Sachs International, London, UK, dess efterföljare och övertagare. ERBJUDANDET avser försäljning av certifikaten av Exceed. EXCEED avser Exceed Capital Sverige AB med hemsida på internet FÖRTIDA FÖRFALL avser förtida inlösen av certifikatet på någon av de förtida återbetalningsdagarna villkorat av att nivån för alla underliggande tillgångar uppgår till eller överstiger 90 % av startkursen på något av observationsdatumen. I händelse av förtida förfall erhåller investeraren utbetalande kupong samt 100 % av nominellt belopp. Förtida förfall är tidigast möjligt från och med månad 6 (observation 2). FÖRTIDA ÅTERBETALNINGSDAGAR avser den tidigaste tidpunkten för återbetalning av nominellt belopp samt kupong vid ett förtida förfall. En förtida återbetalningsdag inträffar 10 affärsdagar efter respektive observationsdatum vid ett förtida förfall. Denna tidsperiod tar i beaktande av sådan tillkommande tidsperiod för utbetalning enligt Euroclear Sverige AB:s och, i förekommande fall, annan sådan central värdepappersförvarares och/eller clearinginstituts betalningsrutiner. INFORMATIONSBLAD (MARKNADSFÖRINGSMATERIAL) avser detta dokument. INLÖSENBARRIÄR avser 90 % av startkurs på respektive kvartalsvis observationsdatum från och med 6 månader (observation 2) för den underliggande tillgång som utvecklats sämst. INVESTERARE är den som investerar i erbjudandet. KUPONG avser utbetalande kupong. KUPONGBARRIÄR avser 80 % av startkurs på respektive kvartalsvis observationsdatum från och med månad 3 (observation 1) för den underliggande tillgång som utvecklats sämst. LEVERANSDAG avser den dag då certifikaten registreras på investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 6 november LIKVIDDAG avser den 16 oktober 2015 och är det datum då nominellt belopp plus courtage senast ska erläggas av investerare. LÖPTID avser perioden från och med den 27 oktober 2015 till och med den 27 oktober 2020 och avser perioden när certifikatet har en exponering mot underliggande tillgångar. NEDGÅNG avser 100 % minus nivå. NIVÅ avser den aktuella nivån för en underliggande tillgång, med beaktande av relevant startkurs, observationsdatum och uttryckt i procent. NOMINELLT BELOPP avser kr per certifikat. OBSERVATIONSDATUM avser, som närmare beskrivits i prospektet, den 27:e dagen varje kvartal eller om något av dessa datum inte är en affärsdag, närmast efterföljande affärsdag. ORDINARIE FÖRFALL avser inlösen av certifikatet på återbetalningsdagen. PROSPEKT avser emitttentens prospekt med tillhörande slutliga villkor avseende certifikaten samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos Exceed och via Exceeds hemsida på Internet eller hos emittenten. RISKBARRIÄR avser 60 % av startkurs på det sista observationsdatumet för den underliggande tillgång som utvecklats sämst och ger endast ett begränsat skydd. Hela nominella beloppet kan gå förlorat på återbetalningsdagen. Vid försäljning före återbetalningsdagen kan dock delar av nominellt belopp och/eller avkastningen utebli. SLUTDAG avser 27 oktober SLUTKURS avser stängningskursen för respektive underliggande tillgångar på relevant slutdag (eller om detta datum inte är en affärsdag, närmast följande affärsdag). STARTDAG avser den 27 oktober STARTKURS avser stängningskurs på startdagen för respektive underliggande tillgångar eller om detta datum inte är en affärsdag, närmast följande affärsdag. STÄNGNINGSKURS för en underliggande tillgång på en affärsdag avser den kurs som emittenten nyttjar som affärsdag officiella stängningskurs. TECKNINGSANMÄLAN avser den teckningsanmälan som krävs för deltagande i erbjudandet. TECKNINGSKURS (EMISSIONSKURS) avser det pris i % av nominellt belopp som investeraren betalar för placeringen (exklusive courtage). Teckningskurs är 100 % av nominellt belopp. UNDERLIGGANDE TILLGÅNGAR avser AstraZeneca, Kinnevik B, MTG B och SSAB A som beskrivs närmare i avsnittet underliggande tillgångar och i prospektet. UTBETALANDE KUPONG avser storleken på den möjliga kvartalsvisa avkastningen i relation till nominellt belopp om nivån för alla underliggande tillgångar uppgår till eller överstiger 80 % av startkursen (kupongbarriär) på något kvartalsvis observationsdatum. Utbetalande kupong är indikativt 5 %. Erbjudandet kommer att återkallas om utbetalande kupong understiger 4,25 %. ÅTERBETALNINGSDAG/KUPONGUTBETALNINGSDAG Med återbetalningsdag/ kupongutbetalningsdag avses tidigaste tidpunkt för återbetalningsdag/kupongutbetalningsdag enligt emittentens grundprospekt och tillämpliga slutliga villkor, med beaktande av sådan tillkommande tidsperiod för utbetalning enligt Euroclear Sverige AB:s och, i förekommande fall, annan sådan central värdepappersförvarares och/eller clearinginstituts betalningsrutiner. Förtida inlösen/återbetalning kan tidigast ske efter 6 månader. Återbetalningsdag avser 10 november 2020 vid ej förtida förfall förutsatt att förtida förfall inte skett. VIKTIGT OM RISKER En investering i certifikatet är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de viktigaste riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa samt övriga riskfaktorer, vänligen ta del av emittentens prospekt. ICKE KAPITALSKYDDAD PLACERING Certifikatet är inte kapitalskyddat. Återbetalning av nominellt belopp är beroende av utvecklingen i underliggande tillgångar. Investeraren riskerar att förlora hela nominella beloppet i händelse av en negativ utveckling i den sämst utvecklade underliggande tillgången. KREDITRISK Vid ett köp av certifikatet tar investeraren en kreditrisk på emittenten. Återbetalningen av certifikatet är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbealingsdagen. Om emittenten skulle hamna i obestånd, riskerar investeraren att förlora hela eller stora delar av sin investering oavsett hur placeringen har utvecklats under löptiden. Ett sätt att bedöma kreditvärdigheten hos Goldman Sachs International, London, UK är att studera dess kreditvärdighetsbetyg som var A per den 14 augusti 2015 enligt kreditinstitutet Standard & Poor s (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan D är lägsta kreditbetyg) och A1 enligt Moody s (Aaa representerar högsta möjliga kreditbetyg medan C är lägsta kreditbetyg). För mer information vänligen se samt Emitentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Investeraren tar ingen risk på Exceed under dess löptid. Investeringen omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Under vissa omständigheter kan en behörig resolutionsmyndighet fatta beslut om nedskrivning eller konvertering av emittentens respektive garantens skulder, vilket kan resultera i att investerare förlorar hela eller delar av sin investering. LIKVIDITETSRISK (ANDRAHANDSMARKNAD) Placeringen har som längst en löptid på 5 år och ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ Stockholm där Exceed ställer dagliga köpkurser. Exceed kan i vissa fall ställa säljkurser. Om investeraren väljer att sälja certifikatet före återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl högre som lägre än det ursprungliga nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid vilket innebär att det kan vara svårt eller omöjligt att sälja certifikatet. Exempel på när detta kan inträffa är vid kraftiga kursrörelser, om handel på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid samt tekniska fel. Vid vissa begränsade situationer så kan även emittenten komma att lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösningsbeloppet kan då vara såväl lägre som högre än det ursprungliga nominella beloppet. VALUTARISK Placeringen och dess underliggande tillgångar är noterade eller valutasäkrade i svenska kronor och valutakursförändringar påverkar således ej avkastningen eller nominellt belopp som är knutet till placeringen. EXPONERINGSRISK Utvecklingen för de underliggande tillgångarna är avgörande för beräkningen av avkastning och återbetalning på certifikatet. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av ett flertal olika faktorer och innefattar ett flertal komplexa risker såsom aktiekursrisker, kreditrisker, politiska risker, råvaruprisrisker, ränterisker och valutarisker. En investering i certifikatet kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. En investering i certifikatet kan också innebära att hela nominella beloppet förloras. KONSTRUKTIONSRISK Investeringen kan inte ge någon avkastning utöver kupongen. Om en eller flera underliggande tillgångar utvecklas i ännu mer förmånlig riktning, tar investeraren således inte del av den överskjutande uppgången. Om riskbarriären har passerats av sämsta underliggande tillgång på slutdagen exponeras investeraren uteslutande mot kursutvecklingen för den sämsta underliggande tillgången och investeraren kan därmed riskera att förlora stora delar eller hela nominella beloppet.

7 RÄNTERISK Ränteförändringar under löptiden påverkar placeringen och kan medföra att placeringens marknadsvärde ändras positivt eller negativt. Detta kan medföra att marknadsvärdet avviker från ett förväntat värde av investeraren baserat på utvecklingen i underliggande tillgångar. KOMPLEXITET I PLACERINGEN Avkastningen i strukturerade produkter bestäms ibland av komplicerade samband som kan vara svåra att förstå för investeraren och som därmed gör det svårt att jämföra investeringen med andra investeringsalternativ. Många aktörer ger ut olika certifikat. Även om dessa certifikat kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika certifikat, inklusive prissättning av dessa, ofta är begränsad. Innan investeraren köper en viss strukturerad produkt så bör denne sätta sig in i hur den specifika produkten fungerar och ta del av emittentens prospekt. MARKNADSAVBROTT OCH SÄRSKILDA HÄNDELSER Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan emittenten behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut någon eller samtliga av de underliggande tillgångarna mot en annan. Det är viktigt att investeraren läser mer om detta i det slutgilltiga villkoren samt i emittentens prospekt. MARKNADSFÖRING Detta marknadsföringsmaterial utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och certifikatet. Emittentens prospekt innehåller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren för certifikatet och Exceeds erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av emittentens fullständiga prospekt och i förekommande fall, slutgilltiga villkor. Information finns tillgänglig på Exceed reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i detta marknadsföringsmaterial. Emittenten har inte producerat innehållet i denna broschyr och tar inget ansvar för dess innehåll ÖVRIGT ARRANGÖRSARVODE OCH ÖVRIGA KOSTNADER Till Exceed: Vid en investering i en strukturerad produkt som arrangeras av Exceed betalar investeraren ett courtage som normalt uppgår till 2 % av nominellt belopp. Courtage kan även tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden under placeringens löptid. Utöver courtage erhåller Exceed ett arrangörsarvode från emittenten av den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det nominella beloppet och uppgår till mellan 0,8-1,2 % per år med antagandet att den strukturerade produkten innehas till ordinarie förfall. TILLÅTNA ERSÄTTNINGAR TILL OCH FRÅN TREDJE PART Till förmedlare: Förmedlingen eller marknadsföringen av den strukturerade produkten utförs av olika förmedlare eller marknadsförare. För dessa tjänster betalar Exceed en ersättning till förmedlaren eller marknadsföraren. Ersättningen utgörs av courtaget som kunden betalar till Exceed samt upp till cirka 60 % av maximalt arrangörsarvode som Exceed erhåller från emittenten. Till försäkringsbolag: Vid teckning av strukturerade produkter som förvaltas i en försäkringsdepå utgår ersättning till försäkrings-bolaget som tillhandahåller försäkringsdepån. Ersättningen utgörs av courtaget som kunden betalar till Exceed samt upp till cirka 60 % av maximalt arrangörsarvode som Exceed erhåller från emittenten. Total ersättning: Den sammanlagda ersättningen som kunden betalar vid teckning av en strukturerad produkt är summan av courtaget och arrangörsarvodet. Observera att hela ersättningen tas ut vid teckningstillfället och att ersättningen inte återbetalas vid avyttring i förtid eller vid förfall. Courtaget tas ut som en ersättning utöver investerat belopp men arrangörsarvodet är inräknat i det investerade beloppet. EXEMPEL: vid ett investerat belopp på kr i denna strukturerade placering med 5 års löptid: Courtage: 2,0 % på investerat belopp 200 kr (Betalas utöver nominellt belopp) Maximalt arrangörsarvode: (1,2 % x 5 år) 600 kr (Inkluderat i nominellt belopp, beräknas på nominellt belopp) Totalt 800 kr INDIKATIVA VILLKOR FÖR ERBJUDANDET Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för certifikatet understiger kr. Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som anges. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på aktie-, ränte och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs senast på startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att villkoren inte understiger en förutbestämd nivå. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte enligt Exceed eller emittentens bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Exceed eller emittenten äger även rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om Exceed bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Erbjudandet kommer att återkallas om lägsta nivå på utbetalande kupong understiger 4,25 %. EVENTUELL KREDITFÖRÄNDRING ELLER ANNAN VÄSENTLIG NY INFOR- MATION OM EMITTENTEN I de fall emittenten under anmälningsperioden informerar Exceed om en förändring av sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Exceed att på emittentens begäran publicera sådan information på Det är mycket viktigt att investeraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked kring huruvida investeraren erbjuds att dra tillbaka sin teckningsanmälan. Erbjuds investeraren att dra tillbaka sin teckningsanmälan måste investeraren aktivt kontakta Exceed för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds. HISTORISK ELLER SIMULERAD HISTORISK UTVECKLING Information markerad med * avser historisk information och eventuell information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Exceeds eller Emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken BESKATTNING För enskilda innehavare kan skattekonsekvenser till följd av att äga en strukturerad placering, och med anledning av svensk eller utländsk gällande skattelagstiftning, vara beroende av speciella omständigheter. Varje investerare rekommenderas därför att inhämta råd från skatteexpertis till följd av de skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med ägandet av en placering. Ytterligare information finns i prospektet som finns tillgängligt på MARKNADSNOTERING OCH HANDEL Ansökan om upptagande av placeringen för handel vid NASDAQ OMX Stockholm AB kommer att inlämnas men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ Stockholm där Exceed ställer dagliga köpkurser. Exceed kan i vissa fall ställa säljkurser. ÅTERBETALNINGSDAG Med återbetalningsdag avses tidigaste dag för återbetalning. Tidigaste dag för återbetalning framgår av emittentens prospekt och slutgiltiga villkor. Återbetalningen är beroende av den centrala värdepappersförvaltarens och/eller en eller flera clearinginstituts betalningsrutiner vilket kan leda till att återbetalningen sker senare än tidigaste dag. INFORMATION FÖR UTLANDSBOENDE Informationen i denna broschyr riktar sig inte till och är inte avsedd för personer, oavsett medborgarskap, som befinner sig i USA. Den är inte heller avsedd för personer bosatta i USA, handelsbolag, juridiska personer eller företag som har hemvist i USA eller som är registrerade under amerikansk lag eller någon annan U.S. person (såsom definieras i Regulation S i US Securities Act från 1933), och informationen i denna broschyr skall inte anses utgöra ett erbjudande om att köpa eller sälja eller en uppmaning om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster inom USA:s gränser, i synnerhet inte till sådana personer, invånare, juridiska personer, eller företag som omnämns ovan. Sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som omnämns ovan får inte förvärva eller köpa produkter eller tjänster som avses i denna broschyr och inget erbjudande om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster från sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som lämnas avseende produkter häri kommer att godkännas eller accepteras. faktiskt eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller en indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att certifikatets löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i detta marknadsföringsmaterial. RÄKNEEXEMPEL Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. RÅDGIVNING Om de aktuella certifikatet är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken detta marknadsföringsmaterial eller emittentens prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i certifikatet ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i certifikatet är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella certifikatets exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Exceed eller utvald emittent tar inget ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. För samtlig distribution kommer Exceed att agera för egen räkning och inte som något ombud för eller anställd hos emittenten. The information in this material is not directed at and is not intended for persons, whatever their citizenship, who currently are in the territory of the United States, nor is it intended for U.S. residents, partnerships or corporations organized or incorporated under U.S. law or other U.S. persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended), and shall not be deemed an offer to provide or sell, or the solicitation of an offer to acquire or purchase products or services in the territory of the United States, in particular to such persons, residents, partnerships or corporations mentioned above. No such persons, residents, partnerships or corporations may acquire or purchase products or services as set out in this material, and no offers to acquire or purchase products or services made by such persons, residents, partnerships or corporations will be acknowledges or accepted. SELLING RESTRICTIONS The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Exceed has agreed that neither itself nor any subsidiary of Exceed will offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HERE OF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGU- LATION. STRUKTURERADE PLACERINGAR I SVERIGE - BRANSCHKOD Exceed Capital Sverige AB är ansluten till Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

8 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB 2014 års sammanslagning mellan Exceed, SGP och Oak Capital innebär att vi tillsammans blivit en starkare aktör med större kompetens och ett bredare erbjudande. Allt under samma varumärke, Exceed. Sammanslagningen innebär även att vi erbjuder våra produkter och tjänster till privatpersoner, företag, institutioner och fristående förmedlare. Att vara tillgängliga och nytänkande finns i vår ryggrad, varför vi arbetar proaktivt med att erbjuda produkter och tjänster som är anpassade för dina specifika behov och din riskbenägenhet. I och med samgåendet bildas ett finanshus med över kunder, lång erfarenhet av analys och förvaltning för såväl institutioner som privatpersoner och företag samt långa relationer med många av världens ledande investmentbanker. Exceed är ett privatägt aktiebolag och ägs alltså inte av något försäkringsbolag eller någon bank. Att vi är fristående gör att vi kan agera utefter en långsiktigt hållbar plan där du som kund kan vara säker på att de råd vi ger är de bästa utifrån din situation. Fristående innebär också att det står Exceed fritt att välja de produkt- och tjänsteleverantörer vi anser vara bäst för tillfället. Vi utvärderar ständigt bankernas, försäkrings- och produktbolagens utbud för att kunna säkerställa att de lösningarna vi erbjuder är trygga, kvalitativa och prisvärda. Exceed Capital Sverige AB Vasagatan 40, Stockholm Telefon: Org. nr:

CERTIFIKAT AUTOCALL NORDISKA BOLAG MÅNADSVIS 1412E

CERTIFIKAT AUTOCALL NORDISKA BOLAG MÅNADSVIS 1412E TECKNAS SENAST 6 FEBRUARI 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL NORDISKA BOLAG MÅNADSVIS 1412E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida

Läs mer

Certifikat Autocall Svenska Bolag Combo 1409F

Certifikat Autocall Svenska Bolag Combo 1409F Tecknas senast 1 OKTOBER 214 Certifikat Autocall Svenska Bolag Combo 149F VILLKOR I SAMMANDRAG Kategori: Kapitalskydd: Löptid: Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) Certifikat Nej 1-5 år (Förtida

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO 1407D

CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO 1407D TECKNAS SENAST 29 AUGUSTI 214 CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO 147D VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (förtida förfall) ACKUMULERANDE KUPONG: 11 % (indikativt)

Läs mer

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp SMART BONUS SvERIGE Kategori Kupongsprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A-, Moody s: A3) Sista teckningsdag 2015-10-02 Indikativ kupong

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG MÅNADSVIS 1502F

CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG MÅNADSVIS 1502F TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG MÅNADSVIS 1502F Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida

Läs mer

EUROPA SMART BONUS 3. Produkt nr 23 Tecknas senast 28 mars 2014

EUROPA SMART BONUS 3. Produkt nr 23 Tecknas senast 28 mars 2014 Produkt nr 23 Tecknas senast 28 mars 2014 EUROPA SMART BONUS 3 MINST 35 % (INDIKATIVT) AVKASTNING GIVET ATT INGEN UNDERLIGGANDE MARKNAD SLUTAR UNDER -30 % PÅ SLUTDAGEN OBEGRÄNSAD AVKASTNINGSMÖJLIGHET FRÅN

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

MÖJLIGHET TILL KVARTALSVIS KUPONGUTBETALNING MÖJLIG ÅRSAVKASTNING UPP TILL 18 % (INDIKATIVT)

MÖJLIGHET TILL KVARTALSVIS KUPONGUTBETALNING MÖJLIG ÅRSAVKASTNING UPP TILL 18 % (INDIKATIVT) Autocall Svenska Bolag Plus/Minus 1 Produkt nr 11 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL KVARTALSVIS KUPONGUTBETALNING MÖJLIG ÅRSAVKASTNING UPP TILL 18 % (INDIKATIVT) VEM PASSAR PLACERINGEN? Autocall

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO 1412D

CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO 1412D TECKNAS SENAST 6 FEBRUARI 215 CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO 1412D Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida

Läs mer

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 Produkt nr 7 Tecknas senast 4 oktober 213 MINST 65 % (INDIKATIVT) AVKASTNING GIVET ATT INGEN AKTIE SLUTAR UNDER -4 % PÅ SLUTDAGEN OBEGRÄNSAD AVKASTNINGSMÖJLIGHET FRÅN 4 SVENSKA

Läs mer

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2015-06-05 3,0 upp till

Läs mer

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Aktieindexobligation omx säsongsallokering + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Aktieindexobligation

Läs mer

MÖJLIGHET TILL 16 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % ÅRLIG UTBETALANDE KUPONG

MÖJLIGHET TILL 16 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % ÅRLIG UTBETALANDE KUPONG Autocall Svenska Bolag Combo 2 Produkt nr 28 Tecknas senast 27 juni 2014 MÖJLIGHET TILL 16 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % ÅRLIG UTBETALANDE KUPONG VEM PASSAR PLACERINGEN?

Läs mer

CERTIFIKAT SVERIGE PLATÅ 1502C

CERTIFIKAT SVERIGE PLATÅ 1502C TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT SVERIGE PLATÅ 1502C VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: Certifikat Nej 5 år Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) DELTAGANDEGRAD: 250 % indikativt

Läs mer

Sprinter OMX Balanserad start

Sprinter OMX Balanserad start Sprinter OMX Balanserad start + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Mangold Fondkommission

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

1505F TECKNAS SENAST 19 JUNI 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL NORDISKA BOLAG MÅNADSVIS VILLKOR I SAMMANDRAG

1505F TECKNAS SENAST 19 JUNI 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL NORDISKA BOLAG MÅNADSVIS VILLKOR I SAMMANDRAG CERTIFIKAT AUTOCALL NORDISKA BOLAG MÅNADSVIS 1505F TECKNAS SENAST 19 JUNI 2015 INFORMATIONSBLAD (MARKNADSFÖRINGSMATERIAL) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: CERTIFIKAT KAPITALSKYDD: NEJ LÖPTID: 1-5 ÅR (FÖRTIDA

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO 1411F

CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO 1411F TECKNAS SENAST 19 DECEMBER 214 CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO 1411F VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: ACKUMULERANDE KUPONG: UTBETALANDE KUPONG: INLÖSENBARRIÄR: KUPONGBARRIÄR:

Läs mer

TECKNAS SENAST 24 JUNI 2016

TECKNAS SENAST 24 JUNI 2016 CERTIFIKAT AUTOCALL USA LOW TRIG- GER 1605E TECKNAS SENAST 24 JUNI 2016 VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: LÖPTID: ACKUMULERANDE KUPONG: INLÖSENBARRIÄR: RISKBARRIÄR EFTER 5 ÅR: INRIKTNING: NOMINELLT BELOPP:

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG MÅNADSVIS 1410I

CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG MÅNADSVIS 1410I TECKNAS SENAST 14 NOVEMBER 2014 CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG MÅNADSVIS 1410I Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) Villkor i sammandrag KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida

Läs mer

SVERIGE SPRINTER 1 160 % (INDIKATIVT) DELTAGANDEGRAD MOT SVENSKA BÖRSEN -30 % KURSFALLSKYDD PÅ 5-ÅRS DAGEN. Produkt nr 8 Tecknas senast 4 oktober 2013

SVERIGE SPRINTER 1 160 % (INDIKATIVT) DELTAGANDEGRAD MOT SVENSKA BÖRSEN -30 % KURSFALLSKYDD PÅ 5-ÅRS DAGEN. Produkt nr 8 Tecknas senast 4 oktober 2013 Produkt nr 8 Tecknas senast 4 oktober 2013 SVERIGE SPRINTER 1 160 % (INDIKATIVT) DELTAGANDEGRAD MOT SVENSKA BÖRSEN -30 % KURSFALLSKYDD PÅ 5-ÅRS DAGEN VEM PASSAR PLACERINGEN? Sverige Sprinter 1 passar en

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG ACKUMULERANDE 26 +/- Indikativ ack. kupong 11 % / år (Lägst 9 %) Indikativ combokupong 11 % / år (Lägst 9 %)

AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG ACKUMULERANDE 26 +/- Indikativ ack. kupong 11 % / år (Lägst 9 %) Indikativ combokupong 11 % / år (Lägst 9 %) AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG ACKUMULERANDE 26 +/- Kategori Erbjuds av Emittent Autocall Mangold Fondkommission AB Goldman Sachs International Emittentrating (S&P: A, Moody s: A1) Sista teckningsdag 2015-10-02

Läs mer

SMART BONUS ASIA PACIFIC. MSCI Taiwan Index, TOPIX Index, HSCEI Index. Mangold Fondkommission AB

SMART BONUS ASIA PACIFIC. MSCI Taiwan Index, TOPIX Index, HSCEI Index. Mangold Fondkommission AB SMART BONUS ASIA PACIFIC Kategori Erbjuds av Emittent Garant Kupongsprinter Mangold Fondkommission AB SG Issuer Société Générale (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2015-10-02 Indikativ kupong 25

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer

1503F TECKNAS SENAST 8 MAJ 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG MÅNADSVIS VILLKOR I SAMMANDRAG

1503F TECKNAS SENAST 8 MAJ 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG MÅNADSVIS VILLKOR I SAMMANDRAG CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG MÅNADSVIS 1503F TECKNAS SENAST 8 MAJ 2015 INFORMATIONSBLAD (MARKNADSFÖRINGSMATERIAL) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: CERTIFIKAT KAPITALSKYDD: NEJ LÖPTID: 1-5 ÅR (FÖRTIDA

Läs mer

Certifikat Sverige Platå 1409D

Certifikat Sverige Platå 1409D Tecknas senast 10 OKTOBER 2014 Certifikat Sverige Platå 1409D VILLKOR I SAMMANDRAG Kategori: Kapitalskydd: Löptid: Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) Certifikat Nej 5 år Deltagandegrad: 250 % indikativt

Läs mer

TECKNAS SENAST 19 JUNI 2015

TECKNAS SENAST 19 JUNI 2015 CERTIFIKAT SVERIGE PLATÅ 1505C TECKNAS SENAST 19 JUNI 2015 VILLKOR I SAMMANDRAG INFORMATIONSBLAD (MARKNADSFÖRINGSMATERIAL) KATEGORI: CERTIFIKAT KAPITALSKYDD: NEJ LÖPTID: 5 ÅR DELTAGANDEGRAD: 300 % INDIKATIVT

Läs mer

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX 3. Riskindikator. Kategori. Sprinter. Indikativ deltagandegrad 200 % (lägst 150 %) Erbjuds av. Mangold Fondkommission AB

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX 3. Riskindikator. Kategori. Sprinter. Indikativ deltagandegrad 200 % (lägst 150 %) Erbjuds av. Mangold Fondkommission AB SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX 3 Kategori Sprinter Indikativ deltagandegrad 200 % (lägst 150 %) Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Platåspann 85 % - 110 % Riskindikator Riskbarriär 65 % RIsknivån är fastställd

Läs mer

TECKNAS SENAST 20 NOVEMBER 2015

TECKNAS SENAST 20 NOVEMBER 2015 CERTIFIKAT SVERIGE PLATÅ 1510C TECKNAS SENAST 20 NOVEMBER 2015 VILLKOR I SAMMANDRAG INFORMATIONSBLAD (MARKNADSFÖRINGSMATERIAL) KATEGORI: CERTIFIKAT KAPITALSKYDD: NEJ LÖPTID: 5 ÅR DELTAGANDEGRAD: 300 %

Läs mer

TECKNAS SENAST 15 JANUARI 2016

TECKNAS SENAST 15 JANUARI 2016 CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO 1511E TECKNAS SENAST 15 JANUARI 2016 VILLKOR I SAMMANDRAG INFORMATIONSBLAD (MARKNADSFÖRINGSMATERIAL) KATEGORI: CERTIFIKAT LÖPTID: 1-5 ÅR (FÖRTIDA FÖRFALL) ACKUMULERANDE

Läs mer

TECKNAS SENAST 20 NOVEMBER 2015

TECKNAS SENAST 20 NOVEMBER 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL FORDON 1510E TECKNAS SENAST 20 NOVEMBER 2015 VILLKOR I SAMMANDRAG INFORMATIONSBLAD (MARKNADSFÖRINGSMATERIAL) KATEGORI: CERTIFIKAT KAPITALSKYDD: NEJ LÖPTID: 1-5 ÅR (FÖRTIDA FÖRFALL)

Läs mer

utocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1273

utocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1273 Autocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1273 Teckna dig senast 25 juni 212 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

utocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1232

utocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1232 Autocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1232 Teckna dig senast 7 maj 212 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

TECKNAS SENAST 8 MAJ 2015

TECKNAS SENAST 8 MAJ 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL USA LOW TRIGGER 153G TECKNAS SENAST 8 MAJ 215 INFORMATIONSBLAD (MARKNADSFÖRINGSMATERIAL) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: CERTIFIKAT KAPITALSKYDD: NEJ LÖPTID: 1-3 ÅR (FÖRTIDA FÖRFALL)

Läs mer

utocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1272

utocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1272 Autocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1272 Teckna dig senast 25 juni 212 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

utocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1229

utocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1229 Autocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1229 Teckna dig senast 7 maj 2012 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

1503E TECKNAS SENAST 8 MAJ 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL HYBRID VILLKOR I SAMMANDRAG

1503E TECKNAS SENAST 8 MAJ 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL HYBRID VILLKOR I SAMMANDRAG CERTIFIKAT AUTOCALL HYBRID 13E TECKNAS SENAST 8 MAJ 215 INFORMATIONSBLAD (MARKNADSFÖRINGSMATERIAL) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: CERTIFIKAT KAPITALSKYDD: NEJ LÖPTID: 1-5 ÅR (FÖRTIDA FÖRFALL) ACKUMULERANDE

Läs mer

NORDEN SMART BONUS 1. Tecknas senast 26 juni Norden Smart Bonus 1

NORDEN SMART BONUS 1. Tecknas senast 26 juni Norden Smart Bonus 1 NORDEN SMART BONUS 1 Tecknas senast 26 juni 2013 MINST 25 % (INDIKATIVT) AVKASTNING GIVET ATT INGEN UNDERLIGGANDE MARKNAD SLUTAR UNDER -40 % PÅ SLUTDAGEN OBEGRÄNSAD AVKASTNINGSMÖJLIGHET FRÅN 4 NORDISKA

Läs mer

Plus/Minus Defensiv 4

Plus/Minus Defensiv 4 Produkt nr 15 Tecknas senast 20 december 2013 Autocall Tillväxtmarknader Plus/Minus Defensiv 4 MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG MÖJLIGHET TILL ÅRLIGT FÖRTIDA FÖRFALL VEM PASSAR

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande

Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag

Läs mer

TECKNAS SENAST 15 JANUARI 2016

TECKNAS SENAST 15 JANUARI 2016 CERTIFIKAT EUROPA PLATÅ 1511D TECKNAS SENAST 15 JANUARI 2016 VILLKOR I SAMMANDRAG INFORMATIONSBLAD (MARKNADSFÖRINGSMATERIAL) KATEGORI: CERTIFIKAT KAPITALSKYDD: NEJ LÖPTID: 5 ÅR DELTAGANDEGRAD: 300 % INDIKATIVT

Läs mer

Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3

Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3 Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3 Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3 Kategori Erbjuds av Emittent Garant Autocall Mangold Fondkommission AB SG Issuer Société Générale (S&P: A,

Läs mer

AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG HÖG KUPONG +/-

AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG HÖG KUPONG +/- AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG HÖG KUPONG +/- Kategori Erbjuds av Risknivå extremutfall - Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall? 7 Emittent Garant Autocall SG Issuer Société Générale Garantrisk

Läs mer

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Taipei 101, Taipei Utvecklade marknader Placeringen ger exponering mot fyra marknader med möjlighet till en årlig

Läs mer

Plus/Minus Defensiv 1

Plus/Minus Defensiv 1 Tecknas senast 11 juni 2013 Autocall Tillväxtmarknader Plus/Minus Defensiv 1 MÖJLIGHET TILL 9 % ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG (INDIKATIVT) MÖJLIGHET TILL ÅRLIGT FÖRTIDA FÖRFALL Autocall Tillväxtmarknader

Läs mer

Kategori. Indikativ kupong 1 30 % (Lägst 25 %) Indikativ kupong 2 60 % (Lägst 55 %) Kupongbarriär 1 60 % Kupongbarriär 2 100 % Riskbarriär 60 %

Kategori. Indikativ kupong 1 30 % (Lägst 25 %) Indikativ kupong 2 60 % (Lägst 55 %) Kupongbarriär 1 60 % Kupongbarriär 2 100 % Riskbarriär 60 % SMART BONUS Svenska Banker Kategori Kupongsprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Riskindikator (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens

Läs mer

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX. Kategori. Indikativ deltagandegrad 200% (lägst 150 %) Platåspann 80 % % Riskbarriär 60 % Sprinter Erbjuds av

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX. Kategori. Indikativ deltagandegrad 200% (lägst 150 %) Platåspann 80 % % Riskbarriär 60 % Sprinter Erbjuds av SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Riskindikator (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid)

Läs mer

Autocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1607

Autocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1607 Autocall Svenska bolag Plus/Minus nr 167 TECKNA DIG SENAST 4 SEPTEMBER 213 BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL GLOBAL 1502D

CERTIFIKAT AUTOCALL GLOBAL 1502D TECKNAS SENAST 2 MARS 215 CERTIFIKAT AUTOCALL GLOBAL 152D Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer

Kategori. Autocall Erbjuds av. Inlösenbarriär 75 % Kupongbarriär 75 % Riskbarriär 50 % Indikativ ack. kupong 15 % / år (Lägst 12 %)

Kategori. Autocall Erbjuds av. Inlösenbarriär 75 % Kupongbarriär 75 % Riskbarriär 50 % Indikativ ack. kupong 15 % / år (Lägst 12 %) AUTOCALL SveNska BOLAG Low Trigger AcKUMULERANDE Kategori Autocall Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Riskindikator (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras

Läs mer

TECKNAS SENAST 20 NOVEMBER 2015

TECKNAS SENAST 20 NOVEMBER 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO 90 % SKYDD 1510B TECKNAS SENAST 20 NOVEMBER 2015 INFORMATIONSBLAD (MARKNADSFÖRINGSMATERIAL) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: CERTIFIKAT SKYDDAT INVESTERINGSBELOPP:

Läs mer

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Eriksbergskranen, Göteborg Svensk Industri Placeringen ger exponering mot fyra svenska industribolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent

Läs mer

1505E TECKNAS SENAST 19 JUNI 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL GLOBAL VILLKOR I SAMMANDRAG

1505E TECKNAS SENAST 19 JUNI 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL GLOBAL VILLKOR I SAMMANDRAG CERTIFIKAT AUTOCALL GLOBAL 155E TECKNAS SENAST 19 JUNI 215 INFORMATIONSBLAD (MARKNADSFÖRINGSMATERIAL) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: CERTIFIKAT KAPITALSKYDD: NEJ LÖPTID: 1-5 ÅR (FÖRTIDA FÖRFALL) ACKUMULERANDE

Läs mer

Autocall Svenska Bolag Combo 66 Defensiv. Oscar Fredriks kyrka, Göteborg

Autocall Svenska Bolag Combo 66 Defensiv. Oscar Fredriks kyrka, Göteborg MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Oscar Fredriks kyrka, Göteborg Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 16 procent

Läs mer

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Tecknas senast 1 oktober 214 Certifikat Autocall Tillväxtmarknader 149E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Löptid: 1-5 år (Förtida Förfall)

Läs mer

Livlina. 1314 Autocall Svensk Verkstad Livlina 1314 AUTOCALL SVENSK VERKSTAD LIVLINA EMITTENT GRUND- UTBUD AUTO- CALL 1-5 ÅR

Livlina. 1314 Autocall Svensk Verkstad Livlina 1314 AUTOCALL SVENSK VERKSTAD LIVLINA EMITTENT GRUND- UTBUD AUTO- CALL 1-5 ÅR 1314 Autocall Svensk Verkstad Livlina AUTO- CALL 1-5 ÅR GRUND- UTBUD Livlina RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

ktieindexobligation Brasilien nr 1266

ktieindexobligation Brasilien nr 1266 Aktieindexobligation Brasilien 1266 Teckna dig senast 25 juni 2012 ktieindexobligation Brasilien nr 1266 PLACERING MED 100% KAPITALSKYDD Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 110% Kapitalskyddat av

Läs mer

TECKNAS SENAST 8 MAJ 2015

TECKNAS SENAST 8 MAJ 2015 CERTIFIKAT SVERIGE PLATÅ 1503C TECKNAS SENAST 8 MAJ 2015 INFORMATIONSBLAD (MARKNADSFÖRINGSMATERIAL) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: CERTIFIKAT KAPITALSKYDD: NEJ LÖPTID: 5 ÅR DELTAGANDEGRAD: 250 % INDIKATIVT

Läs mer

Autocall Combo Nordiska Bolag Kuponggaranti

Autocall Combo Nordiska Bolag Kuponggaranti Autocall Combo Nordiska Bolag Kuponggaranti Autocall Combo Nordiska Bolag Kuponggaranti Kategori Erbjuds av Emittent Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Riskbarriär på slutdag Autocall Indikativ ack.

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Autocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1530

Autocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1530 Autocall Svenska bolag Plus/Minus nr 153 TECKNA DIG SENAST 15 MAJ 213 BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

Sprinter Sverige - Optimal Start

Sprinter Sverige - Optimal Start a b Sprinter Sverige - Optimal Start Exponering mot den svenska börsen med Optimal Start Risknivå normalutfall 1 2 3 4 5 6 7 Lägre risk Högre risk Risknivå extremutfall 6 Den extrema risknivån (skala 1-7)

Läs mer

AUTOCALL FORDONSINDUSTrI AcKUMULERANDE +/- Indikativ Ack. kupong 2,5 % / kvartal (Lägst 2,0 %) Mangold Fondkommission AB. Peugeot, General Motors

AUTOCALL FORDONSINDUSTrI AcKUMULERANDE +/- Indikativ Ack. kupong 2,5 % / kvartal (Lägst 2,0 %) Mangold Fondkommission AB. Peugeot, General Motors AUTOCALL FORDONSINDUSTrI AcKUMULERANDE +/- Kategori Autocall Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent SG Issuer Garant Société Générale (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2015-10-02 Inlösenbarriär

Läs mer

SPRINTER OMX 5. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

SPRINTER OMX 5. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. SPRINTER OMX 5 + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Risknivå normalutfall - Hur stor

Läs mer

Smart Bonus Sverige 2. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

Smart Bonus Sverige 2. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Smart Bonus Sverige 2 + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Sprinter Indikativ kupong 30 % (Lägst 25 %)

Läs mer

TECKNAS SENAST 14 OKTOBER 2016

TECKNAS SENAST 14 OKTOBER 2016 CERTIFIKAT AUTOCALL NORDISKA BAN- KER 1608E TECKNAS SENAST 14 OKTOBER 2016 VILLKOR I SAMMANDRAG INFORMATIONSBLAD (MARKNADSFÖRINGSMATERIAL) KATEGORI: CERTIFIKAT LÖPTID: 1-5 ÅR (FÖRTIDA FÖRFALL) ACKUMULERANDE

Läs mer

Sprinter OMX 6. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

Sprinter OMX 6. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Sprinter OMX 6 + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Sista teckningsdag 2016-08-26 Mangold

Läs mer

Autocall Svenska kvalitetsbolag 2

Autocall Svenska kvalitetsbolag 2 Sista teckningsdag: 30 juni 2017 Autocall Svenska kvalitetsbolag 2 Exponering mot fyra svenska kvalitetsbolag med starka varumärken och med möjlighet till årliga kuponger RISKSKALA LÄGRE RISK HÖGRE RISK

Läs mer

alutaobligation Valutakorridor

alutaobligation Valutakorridor VO Valutakorridor EUR/SEK nr 1215 Teckna dig senast 16 april 2012 alutaobligation Valutakorridor EUR/SEK nr 1215 KORT LÖPTID, ENDAST 12 MÅN PLACERING MED 100% KAPITALSKYDD Emissionskurs (1% courtage tillkommer)

Läs mer

Europa. 1204 Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris

Europa. 1204 Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris 1204 Autocall Europa Low Trigger MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa Triumfbågen, Paris Europa Placeringen ger exponering mot fyra europeiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong

Läs mer

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV.

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV. 1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Månadsvisa observationer Grundutbud Commerzbank Tower, Frankfurt Europeiska Banker Placeringen ger exponering mot fyra europeiska

Läs mer

MÖJLIGHET TILL 9 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG MÖJLIGHET TILL 5 % LÖPANDE KUPONG UTBETALNING

MÖJLIGHET TILL 9 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG MÖJLIGHET TILL 5 % LÖPANDE KUPONG UTBETALNING Autocall Utvecklade Marknader Combo 2 Produkt nr 27 Tecknas senast 27 juni 2014 MÖJLIGHET TILL 9 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG MÖJLIGHET TILL 5 % LÖPANDE KUPONG UTBETALNING VEM PASSAR PLACERINGEN?

Läs mer

TECKNAS SENAST 19 JUNI 2015

TECKNAS SENAST 19 JUNI 2015 CERTIFIKAT EUROPA PLATÅ 1505D TECKNAS SENAST 19 JUNI 2015 VILLKOR I SAMMANDRAG INFORMATIONSBLAD (MARKNADSFÖRINGSMATERIAL) KATEGORI: CERTIFIKAT KAPITALSKYDD: NEJ LÖPTID: 5 ÅR DELTAGANDEGRAD: 320 % INDIKATIVT

Läs mer

SPRINTER. Emission 1 TWIN WIN SVERIGE 20. Möjlig avkastning vid både stigande och fallande börsutveckling. Tillväxt i svensk ekonomi.

SPRINTER. Emission 1 TWIN WIN SVERIGE 20. Möjlig avkastning vid både stigande och fallande börsutveckling. Tillväxt i svensk ekonomi. Emission 1 SPRINTER TWIN WIN SVERIGE 20 Riskreducering Möjlig avkastning vid både stigande och fallande börsutveckling Tillväxt i svensk ekonomi Kategori Erbjuds av Sprinter Mangold Fondkommission AB Riskindikator

Läs mer

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR 1325 Valutaobligation Oljenationer VALUTA- OBLIGATION 3 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.)

Läs mer

Optimalstart slut. 1318 Autocall Svenska Bolag Combo Optimal 1318 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO OPTIMAL GRUND- - UTBUD AUTO- CALL 0,5-5 ÅR

Optimalstart slut. 1318 Autocall Svenska Bolag Combo Optimal 1318 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO OPTIMAL GRUND- - UTBUD AUTO- CALL 0,5-5 ÅR 1318 Autocall Svenska Bolag Combo Optimal AUTO- CALL 0,5-5 ÅR GRUND- - UTBUD Optimalstart & slut RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens

Läs mer

Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048. Grundutbud. låg risk. Autocall. 1-8 år. Stockholms Stadshus, Stockholm. Emittent

Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048. Grundutbud. låg risk. Autocall. 1-8 år. Stockholms Stadshus, Stockholm. Emittent Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048 låg risk Autocall 1-8 år Grundutbud Stockholms Stadshus, Stockholm. Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv AUTO- CALL 1-5 år GRUND- UTBUD Genomsnitts beräkning vid observationer Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan

Läs mer

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar Nordiska banker AUTOCALL Plus/minus Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat

Läs mer

Aktieobligation Global Årlig Ränta nr 1628

Aktieobligation Global Årlig Ränta nr 1628 TECKNA DIG SENAST 16 OKTOBER 2013 KAPITALSKYDD Aktieobligation Global Årlig Ränta nr 1628 EGENSKAPER 2% ÅRLIG KUPONG (INDIKATIVT) FULL EXPONERING MOT 10 STORA GLOBALA AKTIER PLACERING MED 100% KAPITALSKYDD

Läs mer

Certifikat Europa Smart Bonus 1409C

Certifikat Europa Smart Bonus 1409C Tecknas senast 1 OKTOBER 214 Certifikat Europa Smart Bonus 149C VILLKOR I SAMMANDRAG Kategori: Kapitalskydd: Löptid: Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) Certifikat Nej 5 år Bonuskupong: 35 % indikativt

Läs mer

Aktieindexobligation Asia Pacific 2

Aktieindexobligation Asia Pacific 2 Aktieindexobligation Asia Pacific 2 Marknadsföringsmaterial Stockholm, Sverige Aktieindexobligation Asia Pacifc 2 Kategori Erbjuds av Emittent Aktieindexobligation Mangold Fondkommission AB Goldman Sachs

Läs mer

1251 Autocall Oljebolag Plus/Minus Defensiv 1251 AUTOCALL OLJEBOLAG PLUS/MINUS DEFENSIV OLJE- BOLAG AUTO- CALL 1-5 ÅR

1251 Autocall Oljebolag Plus/Minus Defensiv 1251 AUTOCALL OLJEBOLAG PLUS/MINUS DEFENSIV OLJE- BOLAG AUTO- CALL 1-5 ÅR 1251 Autocall Oljebolag Plus/Minus Defensiv AUTO- CALL 1-5 ÅR OLJE- BOLAG RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2 3

Läs mer

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009. Combo Defensiv 1009. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009. Combo Defensiv 1009. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009 Medel risk Autocall 1-5 år Infrastruktur Capitolium, Washington DC Amerikansk Infrastruktur Placeringen ger exponering mot fyra amerikanska infrastrukturbolag

Läs mer

AUTOCALL. Emission 1 H&M / OMX ACKUMULERANDE. Årliga kuponger Attraktiv risk- och avkastningsprofil Tillväxt i svensk ekonomi

AUTOCALL. Emission 1 H&M / OMX ACKUMULERANDE. Årliga kuponger Attraktiv risk- och avkastningsprofil Tillväxt i svensk ekonomi Emission 1 AUTOCALL H&M / OMX ACKUMULERANDE Årliga kuponger Attraktiv risk- och avkastningsprofil Tillväxt i svensk ekonomi Kategori Erbjuds av Autocall Mangold Fondkommission AB Riskindikator Risknivån

Läs mer

Aktieindexobligation Europa 4

Aktieindexobligation Europa 4 Aktieindexobligation Europa 4 Marknadsföringsmaterial Stockholm, Sverige Aktieindexobligation Europa 4 Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Återbetalningsskydd Löptid Aktieindexobligation Mangold

Läs mer

+ Låga inlösen-, kupong- och riskbarriärer. + Svensk BNP-tillväxt starkast i Europa. + Fortsatt expansiv penningpolitik. Kategori Erbjuds av

+ Låga inlösen-, kupong- och riskbarriärer. + Svensk BNP-tillväxt starkast i Europa. + Fortsatt expansiv penningpolitik. Kategori Erbjuds av AUTOCALL SveNska BOLAG Low Trigger Kvartal AcKUMULERANDE 3 + Låga inlösen-, kupong- och riskbarriärer. + Svensk BNP-tillväxt starkast i Europa. + Fortsatt expansiv penningpolitik. Kategori Erbjuds av Autocall

Läs mer

+ Betydande storföretag med starka varumärken. + Svensk BNP-tillväxt starkast i Europa. + Fortsatt expansiv penningpolitik.

+ Betydande storföretag med starka varumärken. + Svensk BNP-tillväxt starkast i Europa. + Fortsatt expansiv penningpolitik. AUTOCALL SveNska BOLAG Low Trigger Kvartal AcKUMULERANDE + Betydande storföretag med starka varumärken. + Svensk BNP-tillväxt starkast i Europa. + Fortsatt expansiv penningpolitik. Kategori Erbjuds av

Läs mer

1506D T E CK NAS S E NAST AUTOCALL GLOBAL 28 AUGUSTI 2015 CERTIFIKAT VIL L KOR I SAMMANDRAG KAPITALSKYDD: 1-5 ÅR (FÖRTIDA FÖRFALL)

1506D T E CK NAS S E NAST AUTOCALL GLOBAL 28 AUGUSTI 2015 CERTIFIKAT VIL L KOR I SAMMANDRAG KAPITALSKYDD: 1-5 ÅR (FÖRTIDA FÖRFALL) T E CK NAS S E NAST 2 8 AUG US T I 2 0 15 C ERTIFIK AT AUTOCALL GLOBAL 1506D I N F O R MATI O N S BL A D (MA R K N A DS F Ö R I N GS MATERIA L ) VIL L KOR I SAMMANDRAG VEM PASSAR PLACERINGEN? Certifikat

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige 8

Aktieindexobligation Sverige 8 Aktieindexobligation Sverige 8 Aktieindexobligation Sverige 8 Kategori Erbjuds av Emittent Garant Sista teckningsdag Kapitalskydd Valutarisk Aktieindexobligation Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley

Läs mer

Buffertautocall. 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Grundutbud Feskekôrka, Göteborg Svenska Bolag Placeringen ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt

Läs mer

+ Svenska banker med stark kapitalbas. + Låga värderingar i relation till övriga börsen. + God lönsamhet trots historiskt låga räntor.

+ Svenska banker med stark kapitalbas. + Låga värderingar i relation till övriga börsen. + God lönsamhet trots historiskt låga räntor. Autocall Combo Svenska Banker Skyddad Kupong +/- + Svenska banker med stark kapitalbas. + Låga värderingar i relation till övriga börsen. + God lönsamhet trots historiskt låga räntor. Kategori Erbjuds

Läs mer

Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 2 +/-

Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 2 +/- Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 2 +/- Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 2 +/- Kategori Erbjuds av Emittent Garant: Sista teckningsdag Inlösenbarriär Combokupongbarriär Riskbarriär på

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL GLOBAL 1411E

CERTIFIKAT AUTOCALL GLOBAL 1411E TECKNAS SENAST 19 DECEMBER 214 CERTIFIKAT AUTOCALL GLOBAL 1411E VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: ACKUMULERANDE KUPONG: INLÖSENBARRIÄR: KUPONGBARRIÄR: RISKBARRIÄR EFTER 5 ÅR: INRIKTNING:

Läs mer

1508G TECKNAS SENAST 9 OKTOBER 2015 HÄVSTÅNGSCERTIFIKAT (100 % KAPITALRISK) HÄVSTÅNGSCERTIFIKAT NORDEN BONUS KAPITALSKYDD:

1508G TECKNAS SENAST 9 OKTOBER 2015 HÄVSTÅNGSCERTIFIKAT (100 % KAPITALRISK) HÄVSTÅNGSCERTIFIKAT NORDEN BONUS KAPITALSKYDD: HÄVSTÅNGSCERTIFIKAT (100 % KAPITALRISK) HÄVSTÅNGSCERTIFIKAT NORDEN BONUS 1508G TECKNAS SENAST 9 OKTOBER 2015 INFORMATIONSBLAD (MARKNADSFÖRINGSMATERIAL) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: HÄVSTÅNGSCERTIFIKAT

Läs mer

änteobligation 3M STIBOR Hävstång nr 1268

änteobligation 3M STIBOR Hävstång nr 1268 Ränteobligation 3M STIBOR Hävstång nr 1268 Teckna dig senast 14 juni 2012 änteobligation 3M STIBOR Hävstång nr 1268 FLEXIBEL RÄNTEPLACERING PLACERING MED 100% KAPITALSKYDD Emissionskurs (2% courtage tillkommer)

Läs mer

Twin-win Sprinter Sverige 19

Twin-win Sprinter Sverige 19 Twin-win Sprinter Sverige 19 + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Möjlighet till avkastning vid positiv samt negativ utveckling. Kategori Erbjuds av Risknivå normalutfall

Läs mer