Produktnyheter i Jeeves ERP Version 4.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktnyheter i Jeeves ERP Version 4.0"

Transkript

1 Produktnyheter i Jeeves ERP Version 4.0 1

2 Innehåll 1 PRODUKTNYHETER I JEEVES ERP VERSION INNEHÅLL 7 HÖJDPUNKTER I VERSIONEN 9 JEEVES INSIGHT (WEBBKLIENT) 9 UTÖKADE RAPPORTMÖJLIGHETER 10 HIERARKISK TRÄDMENY 10 INTELLISENSE 11 SECURITY MANAGER 11 ANDRA FUNKTIONER FÖR ÖKAD ANVÄNDARPRO- DUKTIVITET 12 DESKTOPKLIENT 12 INTELLISENSE 12 FÖRBÄTTRADE SÖKMÖJLIGHETER 13 VISA LISTA SOM TRÄDVY 13 DYNAMISKA RAPPORTER 14 APPLIKATIONSOMRÅDE EKONOMI 14 MOMSREDOVISNING 14 MOMSKODER 15 OMVÄND MOMS 16 MOMSREDOVISNING 16 MOMSAVRÄKNING 16 REGISTRERAD FÖR MOMS I FLERA LÄNDER 17 HUVUDBOK 17 INTEGRATION AV AFFÄRSTRANSAKTIONER 17 INTRASTAT OCH EC FÖRSÄLJNINGSLISTATT 18 VAROR PÅ VÄG 19 PERIODISERING 19 LEVERANTÖRSRESKONTRA 20 NORDEA CFP 20 SEPA AUTOGIRO 20 VALUTAKLAUSUL 20 MANUELLA BETALNINGAR 20 BOKFÖRING AV VALUTAKURSDIFFERENSER VID MATCHNING AV FAKTURA 21 KUNDRESKONTRA 21 MANUELLA BETALNINGAR 2

3 21 AUTOMATISK MATCHNING AV KREDITNOTOR 21 ANLÄGGNINGSREDOVISNING 22 OLIKA AVSKRIVNINGSPERIODER PÅ KOMPONENTER 22 E-ATTEST 22 DELEGERA EFTER UTREDNING 23 OMSTARTA PROCESS 23 INBÄDDAD PDF 23 MAKULERA FAKTURA 23 REPETITIVA MATCHNINGAR 23 TRANSAKTIONSHISTORIK 25 APPLIKATIONSOMRÅDE PROJEKT / UPPDRAG 25 LÄGG TILL DOKUMENT TILL UTGIFTER/EXPENS 25 SKAPA MANUELLA FAKTUROR 26 APPLIKATIONSOMRÅDE FÖRSÄLJNING 26 LEDTIDSMATRIS 26 DISTRIBUTION REQUIREMENTS PLANNING 27 AVBETALNING/DELBETALNING 28 TILLVALSARTIKLAR PER KUNDGRUPP 28 JEEVES ESTIMATOR 30 ORDERREGISTRERING OCH KONFIGURERING 30 ICT - ANNULLERA ORDER I LEVERERANDE ENHET 30 ESALES 33 APPLIKATIONSOMRÅDE LOGISTIK 33 DISTRIBUTION 33 SÄNDNINGSPLANERING 35 LAGERBOKFÖRING 35 MANUELLA KOSTNADER PÅ ORDERSPECIFIKT MATERIAL OCH OPERATIONER 35 INKLUDERA KOSTNADSPÅLÄGG 36 SKILLNAD MELLAN KOSTNADSTYPER FRÅN ESTIMATOR OCH ARTIKLAR 36 INKÖP 36 VARNING VID ÖVERLEVERANSER VID INLEVERANSER 36 BERÄKNING AV TOTALSUMMA INKLUSIVE SKATT 36 CROSS DOCKING - FÖRBÄTTRINGAR 37 PLANERINGSLISTA 3

4 37 INVENTERING I ALTERNATIV ENHET 38 APPLIKATIONSOMRÅDE PRODUKTION 38 ATP (AVAILABLE TO PROMISE) 39 LEGO 39 NÄRVARO-/ VERKSTADSRAPPORTERING 40 JEEVES GRAFISKA PLANERING 42 APPLIKATIONSOMRÅDE SERVICE 42 MULTIPLA SERIENUMMERARTIKLAR 42 STATUS UPPDATERAD TILL FAKTURERAD 43 BETALARE FRÅN SERVICEORDER 43 KONTODELAR 43 KONTROLLER 43 NYA FÄLT 44 WORKFLOW 44 MAPPNINGSVERKTYG 46 SKICKA MAIL FRÅN MANUELLA AKTIVITETER 47 DOKUMENTHANTERING (EDM) 48 DIREKT TILLGÅNG TILL FIL FRÅN VERKTYGSMENYN 48 YTTERLIGARE PROGRAM LÄNKADE TILL EDM 49 TEKNISKA NYHETER BITS BUSINESS SERVER 49 REDO FÖR MOLNET 50 APPS BUILDER OCH APPLIKATIONSUTVECKLING 51 SECURITY MANAGER - SOX COMPLIANCE 51 NYTT KLIENTLOGGFÖNSTER 52 GENERELLT 52 ROLLBASERAT ANVÄNDARGRÄNSSNITT 53 RAMVERK FÖR DESIGNUTVECKLING 53 STYRNING AV DATUM OCH ANDRA FORMAT PER ANVÄNDARE ELLER GRUPP 53 EXCEL EXPORT/IMPORT 54 NYA APPAR 54 LOGTRADE TRANSPORT ADAPTER 54 EASYSEND (RAPPORTUTSKRIFT TILL ) 55 REKLAMATIONSHANTERING 56 BONUSHANTERING 4

5 Innehåll 56 AUTOMATISK VALUTAUPPDATERING 56 UPPDATERA PRISLISTA MED EXCEL 56 IMPORTERA MELLANLAGRINGSVERIFIKATIONER FRÅN EXCEL 56 AUTOMATISKT AVSLUT AV TILLVERKNINGSORDER 5

6 Höjdpunkter i versionen Jeeves ERP Version 4.0 (v4.0) inkluderar mer än 1750 kundrelaterade förbättringar, såväl som tekniska uppdateringar som låter kunder utveckla systemet i molnet. Jeeves v4.0 levererar en mer tillförlitlig lösning, med högre kvalitet, till våra kunder, samt en förbättrad funktionalitet, driven av den feedback vi fått från de ledande företagen som använder Jeeves ERP. Tusentals förbättringar har lagts in i Jeeves v4.0, och sträcker sig över lösningens applikationsområden inom Ekonomi, Produktion, Försäljning samt Logistik och Service, och inkluderar även förbättrade designverktyg för workflow, underliggande kärna, samt ytterligare paketering för molnet. 6

7 HÖJDPUNKTER INKLUDERAR: Förbättringar i moms-rapportering för företag som opererar inom EU. Nya avstämningsfunktioner för att driva en effektivare finansiell avstämningsprocess. Fraktplanering samt planering av distributionsplanering, för bättre leveransuppskattning. En Available to Promise (ATP) funktion med bas i nettobehov, som ger kundservicerepresentanter mer trygghet när det kommer till lovade leveransdatum. Förbättrade verktyg för pegging, vilket låter produktionschefer upptäcka avvikelser tidigare. Ett nytt verktyg för SQL mappning, vilket ger kunder än mer kontroll när det kommer till att designa egna kundprocesser och workflows. 7

8 Jeeves Insight (Webbklient) I v4.0 har vi fortsatt tillföra funktionalitet i vår webbklient, Jeeves Insight Version 4.0, som gör att den blir allt mer likvärdig Desktop-klienten. På så sätt kan användaren sömlöst byta mellan de två klienterna. UTÖKADE RAPPORTMÖJLIGHETER En ny rapportkomponent ger utökade rapportmöjligheter direkt från webbläsaren. SKRIV UT DIREKT Genom tillgång till Windows utskriftsdialog från Jeeves Insight kan Jeeves rapporter skrivas ut direkt till önskad skrivare. EXPORTERA TILL EXCEL Önskade kolumner i listfönstret kan exporteras till Excel, antingen genom att markera fälten för sökning på en enskild post, eller genom att markera kolumner i listfönstret, och därefter klicka på Excel-knappen i verktygsmenyn. SKRIV UT CRYSTAL REPORTS Crystal Reports, som länkats till ett visst program i Desktop klienten, finns nu också tillgängliga för utskrift i Insights rapportmeny. 8

9 Verktygsmenyn i Insight med Excel-exportknappen till höger. VISA DYNAMISKA RAPPORTER Jeeves inbäddade rapporter, skapade med funktionen Skriv ut markerade fält, och sedan kopplade till visst program i Desktop klienten, finns nu tillgängliga för utskrift i Insights rapportmeny. HIERARKISK TRÄDMENY Den rollbaserade trädmenyn finns nu tillgänglig parallellt med knappmenyn i Jeeves Insight. Med två nya knappar i programpanelen kan ni växla mellan den klassiska trädmenyn och den rollbaserade Insight-menyn. INTELLISENSE IntelliSense-funktionen, som aktiveras med ett kortkommando, förenklar registrering Den hierarkiska trädmenyn som den visas i Jeeves Insight. genom att visa möjliga värden från bakomliggande program i en drop-down lista. I v4.0 kan ni anpassa funktionen så att den visar flera 9

10 kolumner. IntelliSense kan dessutom aktiveras i listfönstret. Kolumnerna som visas definieras av användaren i en ny dialog och kopplas till visst program -och användargrupp. Kolumner kan väljas från både huvudtabellen och relaterade tabeller. SECURITY MANAGER Användarrestriktioner, definierade i Security Manager i Desktop klienten, slår även igenom i Jeeves Insight Version 4.0. ANDRA FUNKTIONER FÖR ÖKAD ANVÄNDARPRODUKTIVITET Med fokus på ökad användbarhet har vi lagt till följande funktioner till Jeeves Insight v4.0: VILLKORSSTYRD FÄRGSÄTTNING AV RADER I LISTFÖNSTRET Villkorsstyrd färgsättning av rader i Desktop klienten slår nu också igenom i Jeeves Insight, både i programlistor och widget-listor. På så sätt tydliggörs de poster som ni behöver agera på. NÅLA FAST DEN EXPANDERBARA MENYN Olika delar av den expanderbara menyn, såsom rapporter, programkopplingar, eller sparade sökningar, kan nålas fast för att alltid visas - både på programnivå och användarnivå. DIREKT TILLGÅNG TILL FLAGGADE POSTER En post som blivit flaggad kan nås direkt från widgeten för flaggade poster på dashboarden, vilket hjälper användaren att direkt nå ett särskilt arbetsobjekt i visst program. KALENDER I SÖKDIALOG För att förenkla skapande av sökvillkor med datumfält, kan ni klicka på en ikon jämte fältet för att välja ett datum från en kalender. 10

11 Desktopklient INTELLISENSE IntelliSense-funktionen, som aktiveras med ett kortkommando, förenklar registrering genom att visa möjliga värden från bakomliggande program i en drop-down lista. I v4.0 kan ni anpassa funktionen så att den visar flera kolumner. IntelliSense kan dessutom aktiveras i listfönstret. Kolumnerna som visas definieras av användaren i en ny dialog och kopplas till visst program -och användargrupp. Kolumner kan väljas från både huvudtabellen och relaterade tabeller. FÖRBÄTTRADE SÖKMÖJLIGHETER I v4.0, har vi fortsatt att förbättra Jeeves ERPs robusta sökningsfunktion. Ni kan nu söka med > (större än) eller < (mindre än), direkt i både numeriska fält och datumfält. Detta Egendefinierade IntelliSense kolumner för val av kund vid orderregistrering. innebär att ni inte behöver använda Sök-dialogen, när ni söker efter data som är större eller mindre än ett angivet värde eller datum. Ni kan också söka direkt i Edit-fält (stora textrutor) på samma sätt som i andra typer av 11

12 Ett inbäddat listfönster som konverterats till en hierarkisk trädstruktur i flera nivåer. fält, istället för att använda Sök-dialogen. VISA LISTA SOM TRÄDVY Med en ny dialog kan ni konvertera ett listfönster till en hierarkisk trädvy med ett flertal nivåer. Denna nya funktion är användbar för att visa komplexa strukturer, såsom materialstrukturer och orderunika paketstrukturer. Denna funktion finns endast tillgänglig för Desktop klienten. Formaterad dynamisk rapport, genererad utifrån aktuell utsökning. DYNAMISKA RAPPORTER Funktionen Skriv ut markerade fält, i verktygsmenyn, som används för utskrift av valda kolumner i en lista har förbättrats med möjligheten att formatera kolumnerna. Det går nu också att lägga till textfält (Edit fält). Sparade rapporter kan dessutom köras utan att först markera ingående fält för sökning. Denna funktion finns endast tillgänglig för Desktop klienten. 12

13 Applikationsområde Ekonomi Inom applikationsområdet Ekonomi har fokus lagts på att förenkla och förbättra existerande funktionalitet. Utöver detta har tekniska förändringar inom bankväsendet, såväl som anpassning till EU-lagar, drivit utvecklingen av en ny funktionalitet inom kundoch leverantörsreskontra. Inom moms-området har en mängd förbättringar gjorts för att förenkla uppsättning och rapportering av Moms, Intrastat,och kvartalsrapportering MOMSREDOVISNING En rad förbättringar har gjorts inom Momsområdet i Jeeves ERP, vilket hjälper er ekonomiavdelning att effektivisera arbetet med momsrapportering. MOMSKODER Momskoden har nu en markering som indikerar om momskoden används för in- eller utgående moms. Detta underlättar dels 13

14 I version 4 finns nu möjligheten att avgöra om en momskod används för in- eller utgående moms uppsättningen av momsrapporten samt undviker att fel momskod sätts på kundrespektive leverantörsfakturor. Vi rekommenderar en uppsättning med in- och utgående momskoder, även om skattesatsen är densamma. Momskoder markerade för ingående moms kommer inte att synas i program där utgående momskoder skall gälla (t.ex. kundfakturor) och vice versa. Vid registrering av leverantörsfakturor måste man sätta momstyp, vara eller tjänst, om momskoden är markerad för omvänd skattskyldighet OMVÄND MOMS Momskoden kan även markeras för omvänd moms vilket skall användas vid inköp av varor eller tjänster inom EU. 14

15 MOMSTYPER Momstyper används i Jeeves för att markera om inköpet eller försäljningen är vara eller tjänst. Tillsammans med momskodens Omvänd skattskyldighet får man en fråga om leverantörsfakturan skall registreras som vara eller tjänst. MOMSREDOVISNING En momsrapport som tidigare stängts kan nu återöppnas i v4.0. MOMSAVRÄKNING I momsrapporten finns nu möjlighet att avräkna och balansera momskonton i slutet av en period. Detta görs efter att momsrapporten godkänts, där man i en nod kan se de olika momskontonas saldon. En journal tömmer därefter kontona och konterar detta i redovisningen. REGISTRERAD FÖR MOMS I FLERA LÄNDER Vi har fortsatt att utveckla funktioner för företag som är momsregistrerade i flera länder. I v4.0 så skapar en lagerpåfyllnad mellan 2 europeiska enheter en automatisk faktura från den sändande enheten. Fakturan registreras som en leverantörsfaktura i den mottagande enheten och bägge fakturor kvittas automatiskt mot varandra. 15

16 HUVUDBOK LIKVIDITETSPROGNOS Likviditetsprognos visas på skärm INTEGRATION AV AFFÄRSTRANSAKTIONER Vi har förenklat hanteringen av journaler, genom att lägga till ett program i vilket alla affärstransaktioner kan integreras med huvudboken. Ett nytt program har även lagts till vilket visar felaktiga poster, och dessa kan även rättas i programmet. INTRASTAT OCH EC FÖRSÄLJNINGSLISTATT För att underlätta avstämningen mellan Intrastat, kvartalsrapport, samt momsrapport, har vi förenklat uppsättningen avsevärt. Så länge leveransen görs inom EU så kommer fakturan visas i rapporten. Den kommer dock innehålla ett felmeddelande om momsnummer eller TARIC-kod saknas. 16

17 LIKVIDITETSPLANERINGEN HAR FÖRBÄTTRATS AVSEVÄRT I V4.0, OCH INKLUDERAR: Momsberäkning i alla moduler Uppdragsfakturering Möjlighet att exkludera enstaka kunder och fakturor. Fler möjligheter att gruppera manuella betalningar, med återkommande betalningsdagar En matris som i klienten visar likviditetsprognosen där du också kan lägga till information Möjlighet att kopiera prognoser Programmet ger en överblick på de affärstransaktioner som ännu inte integrerats till huvudboken. VAROR PÅ VÄG Det finns nu möjlighet att göra en beräkning av Varor på väg. Detta definieras på leveransvillkoret och utgör de inköp som ännu ej levererats. Beräkning av varor på väg görs i slutet av en period och bokas manuellt för 17

18 månad, samt antalet månader för att skapa en periodisering. Leveransvillkor markerad för varor på väg att i perioden därefter bokas tillbaka. PERIODISERING Periodiseringar har tidigare ansetts vara besvärliga, då systemet krävt att användaren vet namnet på periodiseringsmallen. Användare behöver nu endast lägga in kontot, start- Nya kolumner i inbäddad resultat- och balansräkning i Jeeves BI Bundle Ytterligare kolumner har lagts till i vår inbäddade BI-lösning byggd i QlikView. Denna visar en dagsaktuell resultat- och balansräkning som kan filtreras på period, konto och kontodimension. Resultaträkningen innehåller nu även kolumner för ackumulerat periodresultat för nuvarande år, föregående år, samt skillnaden där mellan. Balansräkningen innehåller nu följande kolumner: ingående balans för innevarande år, ingående balans för innevarande period, periodbalans, samt utgående balans. LEVERANTÖRSRESKONTRA En rad förbättringar har gjorts i leverantörsreskontramodulen. 18

19 SEPA AUTOGIRO Autogiro har tidigare bara varit tillgängligt för den svenska och tyska marknaden. Med v4.0 finns nu Sepa autogiro tillgängligt som medger autogirobetalningar i euro till 32 länder. VALUTAKLAUSUL Jeeves ERP v4.0 levererar en förbättrad funktionalitet för valutaklausuler där varje enskild post numera innehåller en valutakurs. Dagsaktuell resultaträkning, med drill-down möjligheter, inbäddad i Jeeves NORDEA CFP Nordea Corporate File Payment inklusive debiteringsbesked på fil (DA1) finns som standard i v4.0. MANUELLA BETALNINGAR Manuella betalningar som inte är kopplade till en faktura kan nu konteras direkt som en del av inbetalningsuppdraget. BOKFÖRING AV VALUTAKURSDIFFERENSER VID MATCHNING AV FAKTURA När du matchar en faktura mot en beställning kommer en prisdifferens att bokas automatiskt. I version 4.0 har vi även lagt till funktionen att boka delar eller hela differ- 19

20 ensen som en valutakursdifferens. KUNDRESKONTRA Det finns en mängd förbättringar i kundreskontran i v.4.0 MANUELLA BETALNINGAR Manuella betalningar som inte är kopplade till en faktura kan nu konteras direkt som en del utbetalningsuppdraget. AUTOMATISK MATCHNING AV KREDITNOTOR Version 4.0 ökar er möjlighet att behandla kreditnotor genom att automatiskt matcha kreditfakturor med debetfakturor. Användare kan enkelt kopiera en order för att skapa en kreditnota, och sedan specificera mot vilken faktura som den skapade fakturan skall matchas mot. DEN NYA FUNKTIONALITETEN UTGÖRS AV FÖLJANDE TILLÄGG: Ny applikationsparameter för att specificera beteende för automatisk matchning av kredit mot specificerad faktura. Ny checkruta på betalningsmetoder (dvs. om rutan är i kryssad så används den för att automatiskt matcha fakturor). Ny funktionalitet för att kopiera en order i orderprogrammet. ANLÄGGNINGSREDOVISNING Version 4.0 inkluderar ett flertal förbättringar 20

21 förändring till anläggningsredovisningen. K3 kräver att anläggningskomponenter skall skrivas av enskilt under den tid de används. En fastighet som skrivs av på 50 år kan ha en värmeanläggning som skall skrivas av på 20 år. Version 4.0 tillåter olika delar, inom samma tillgång, att tilldelas olika tillgångsgrupper, och då även få olika avskrivningsperioder. Matcha kreditordern mot en annan faktura för samma kund till anläggningsredovisningen, enligt nya K3 redovisningsprinciper. OLIKA AVSKRIVNINGSPERIODER PÅ KOMPONENTER Med introduktionen av en ny redovisningsprincip, K3, har vi med v4.0 gjort en mindre E-ATTEST Version 4.0 inkluderar funktioner som ökar effektiviteten vid arbete i Jeeves leverantörsreskontra samt Att Göra-listan i workflow. DELEGERA EFTER UTREDNING De handgrepp som tidigare krävdes, för att hantera och delegera fakturor tillbaka till attestanter, har nu slagits ihop till en aktivitet. 21

22 OMSTARTA PROCESS Från alla aktiviteter hanterade av ekonomiavdelningen, i att-göra listan i workflow, kan processen nu omstartas helt från början. Denna nya funktionalitet ger användaren fler valmöjligheter, när en faktura har skickats via fel process eller attestkedja (t.ex. utgifts-/ varufaktura). INBÄDDAD PDF I v4.0 använder systemet PDF som standardformat för fakturabilder. I Flowpack finns flikar designade i granskningsprogram, samt i program för leverantörsfakturor, som visar inbäddade bilder. I andra program laddas PDF-filen upp i Adobe Reader. MAKULERA FAKTURA När en leverantörsfaktura annulleras avaktiverar v4.0 systemet nu automatiskt processen i Workflow, och tar bort fakturan från webbsidan för attestanten. REPETITIVA MATCHNINGAR För vissa företag erhålls fakturor innan de faktiska varorna levererats. Funktionen för repetitiv matchning gör det möjligt för användare att vänta på leveransen, och göra försök till repetitiva matchningar med särskilda intervaller. När leveransen gjorts görs en sista matchning, för att fastställa huruvida fakturan måste skickas till attestant/inköpare. Det är möjligt att ställa in ett maxantal för repetitiva matchningar, innan processen går vidare till attestant/ inköpare. TRANSAKTIONSHISTORIK För att förhindra och förbättra prestandaproblem, så flyttas automatiskt stängda process-transaktioner till en annan tabell i Jeeves ERP. Endast aktiva instanser av processen finns i själva transaktionstabellen. 22

23 Fakturabilden är inbäddad i program formuläret på den flik man designat för ändamålet. 23

24 Applikationsområde Projekt / uppdrag Ett antal förbättringar har genomförts i applikationsområdet Projekt / uppdrag, som del av v4.0. Dessa förbättringar inkluderar möjligheten att definiera viss data på förhand gällande aktiviteter på projektmallar, såväl som mer effektiva sätt att se leveranspunkter vid skapandet av preliminära fakturor. Förbättringarna i applikationsområdet Projekt / uppdrag beskrivs nedan. LÄGG TILL DOKUMENT TILL UTGIFTER/ EXPENS Tillåter användare att lägga till dokument i Jeeves EDM, som kan kopplas till utgifter via ett utgiftssekvensnummer. SKAPA MANUELLA FAKTUROR Version 4.0 introducerar även en ny parameter (PRASS050), för att hindra automatiskt skapande av inlagda tid- och utgiftsrader från ett uppdrag. Den nya parametern gör det enklare att manuellt skapa en faktura, utan att händelser/utgifter som ska faktureras senare också hämtas till fakturan. 24

25 Applikationsområde Försäljning Ett antal förbättringar har lagts till applikationsområdet Försäljning, som del av v4.0, bl.a. en helt ny ledtidsmatris och förbättrad monteringsanalys. Dessa förbättringar kommer hjälpa era säljare att bättre uppskatta leveranstider och arbeta mer effektivt. LEDTIDSMATRIS I v4.0 tillåter den nya ledtidsmatrisen företag, som behöver beräkna ledtider för leveranser över geografiskt spridda lager, att agera efter planering av distributionskrav. DISTRIBUTION REQUIREMENTS PLANNING (DRP) är ett koncept som används av företag med interna försörjningskedjor, för att planera order längs hela försörjningskedjan. Denna beaktar lagren som ska hållas, tillsammans med buffert eller säkerhetslager, och placerar order hos försörjande enhet eller leverantör för återfyllnad av lager, för att möta kundkrav. DRP försöker effektivt utföra hela den process som utgör fullföljande av kundorder, genom att minimera brister och minska totalkostnad, vilket utgörs av kostnader för order, transport och lagerhållning. 25

26 När en användare registrerar en kundorder i Jeeves ERP känner systemet av om ledtidsmatrisen ska användas för att göra disponibelt att lova kontroll. Matrisen visar det disponibelt saldo på varje lagerställe, som behövs för att fullfölja orderkvantiteten. Den visar även ledtid, och beräknat leveransdatum, för varje steg nod i försörjningskedjan. En fråga ställs sedan till användaren om det beräknade leveransdatumet ska bekräftas, enligt informationen som ges. I tidigare versioner kunde denna uppsättning bli relativt omfattande, då varje lagerställe också behövde ha en Artikel/Leverantörs-koppling. Som del av v4.0 så underlättas denna uppsättning via försörjningsgrupper. Försörjningsgrupper specificerar levererande- och mottagande nod, samt ledtid. Genom att använda försörjningsgrupper kan du beräkna och analysera leveranstider för varje nod. Ledtidsmatrisen visualiserar disponibelt att lova in din försörjningskedja. AVBETALNING/DELBETALNING För omfattande och dyra leveranser är det vanligt att implementera en plan för avbetalning. Avbetalningar definieras i betalningsvillkorsprogrammet, och inkluderar procent och kreditdagar. Under fakturaprocessen, i v4.0, så skapas en avbetalningsplan på fakturan, som visar faktisk summa för de olika förfallodagarna. Om det 26

27 Definition för betalningsplaner finns något associerat kravbrev, eller räntefakturaprocess, så kommer dessa beakta avbetalningsplanen. TILLVALSARTIKLAR PER KUNDGRUPP Kompletterande (tillvals) artiklar används i orderrutinen, för att presentera valmöjligheter för en artikel (t.ex. om ni säljer en laserskrivare, så kan ni också erbjuda extra papper, färgpatroner etc.). I v4.0 så har både ett nytt program, samt en ny tabell, lagts till, för att stödja tillvalsartiklar per kundgrupp. Jeeves Estimator hjälper dig att svara snabbare på förfrågningar och med en komplett översikt av det totala leveransåtagandet. Tillvalsartiklar per kundgrupp gör att du kan styra lämpligt sortiment av tillvalsartiklar mot en kundgrupp. JEEVES ESTIMATOR In v4.0, the Jeeves Estimator now features a I v4.0 så inkluderar nu Jeeves Estimator ett sökprogram på radnivå. Användare kan 27

28 Ledtidsmatrisen visualiserar disponibelt att lova in din försörjningskedja. 28

29 se underliggande konfigurationer för kundorderrader, serviceorder, samt projekt skapade från raden i Jeeves Estimator. Möjligheten att lägga till manuella kostnader till orderspecifika operationer, och material, har också lagts till i v4.0. För mer information, läs mer i sektionen för Lager/Kostnadskontroll. ORDERREGISTRERING OCH KONFIGURERING När du väljer en orderrad i konfigurationsnoden så finns det två inbäddade listor: en för orderradspecifik struktur, och en för orderradspecifika operationer. Om du väljer en post i den inbäddade listan för BOMs, så kommer du finna fyra nya programnoder för visning och konfiguration av delposter för den valda posten, på en eller flera nivåer. Om du väljer en post i den inbäddade listan för operationer, så kommer du finna en ny nod för visning och konfiguration i operationslista. Med automatisk matchning av kreditnotor mot fakturor så kan användare skapa en kreditnota, välja om matchning borde göras automatiskt, såväl som lägga in ett annat fakturanummer att matcha mor krediten. ICT - ANNULLERA ORDER I LEVERERANDE ENHET Tidigare så har kundorder, inom Inter Company Transaction (ICT) modulen, bara kunnat hanteras från säljande enhet genom att ändra på kundordern. I v4.0 är det möjligt att annullera order från Levererande enhet, vilket också annullerar kundorder i den säljande enheten. ESALES Vid sidan av releasen av v4.0 så har fortsatta förbättringar gjorts till vår webbshop esales, då fler och fler kunder väljer att implementera denna. För tillfället distribuerar vi esales Version

30 AUTOMATISK MATCHNING AV KREDITNOTOR MOT FAKTUROR Orderkopieringsknappen i orderprogrammet har blivit vidare utvecklad, för att tillåta automatisk matchning av kreditnotor mot debetfakturor. Den nya funktionaliteten utgörs av följande tillägg: Ny applikationsparameter för att specificera beteende för automatiskt matchning av kredit mot specificerad faktura. Ny checkruta på betalningsmetoder (dvs. om rutan är checkad så används den för att automatiskt matcha journaler). Ny knapp som används för att kopiera en order i orderprogrammet. TILLÄGGSAVGIFT Om en produkt som köps kräver en tilläggsavgift (t.ex. miljöavgift eller metaltillägg), så skapas tilläggsavgiften automatiskt. Detta görs med samma metods som används i Jeeves ERP. ORDERMALL Vissa inköpare behöver skapa en egen mall för order, när samma vara/varor köps ett flertal gånger. I esales v2.6 så kan användaren skapa en sådan mall, och använda den vid registre-ring av nya order. Användaren kan skapa en mall från grunden eller från en redan existerande order. LÖSENORDSFUNKTIONALITET I esales v2.6 så har logiken för inloggning flyttats till ramverket för Life Ray, vilket låter er använda en standardfunktion för lösenordshämtning (dvs. Har du glömt ditt lösenord? Klicka här!). 30

31 Mallorder är utformad för att göra registrering av återkommande order snabbare ALTERNATIVA ARTIKLAR - PORTLET Större konfigurationsmöjligheter, såsom matris- eller tabellpresentation, såväl som standard webbservices, finns nu tillgängliga för att koppla relaterade tabeller till er databas. ARTIKELDETALJER - PORTLET Som del av esales v2.6 har en teknisk översyn gjort det enklare att leverera anpassningar, och designa förändringar, vid användning av JSP (istället för Java Script). 31

32 Applikationsområde Logistik Applikationsområdet Logistik har gåtts igenom nämnvärt och har, i specifika områden, förbättrats både kvalitativt och funktionellt. DISTRIBUTION Det har tillkommit en mängd förbättringar till fraktplanering, inom distributionsområdet i systemet. SÄNDNINGSPLANERING I v4.0 så har funktionaliteten för sändninsplanering gjorts tillgänglig för alla Jeevesinstallationer - istället för att enbart finnas tillgänglig via Jeeves WMS modul, eller Astro WMS gränssnittet. Transportresursernas kapacitet (exempelvis en lastbil), visas i huvudet på sändningen. Den använda kapaciteten på sändningen visas på sändningsrader (detta betyder att det är viktigt att vikt/volym har specificerats på artikel). Du kan fortsätta boka och frisläppa order för att fylla upp mot kapaciteten innan det är dags för avgång, vilket visas på orderportsfältet. Det finns ingen automation i ledtidsfälten i sändningen, utan dessa tjänar endast som input för sändningsplanerare. När order frisläpps så skapas följesedlar (ffh) 32

33 SÄNDNINGSPLANERING Genomföra en avgångskontroll vid orderregistrering, med kontroll mot orderport och interna ledtider för lagerarbetet. Orderporten specificeras med dag, timme, och minut till avgång. Specificera - ner till minutnivå - när plockning, packning osv. ska genomföras, för att fullfölja innan avgång. Planera, och prioritera, uppdrag effektivt. Kundorder grupperas i sändningar baserat på avgång. Med Sändningsplanering ökar du leveransprecisionen och får en naturlig utgångspunkt för planering av dina leveranser. automatiskt, och visas. Dessa order uppdateras med följesedels-ids och statusen på fraktplanen ändras till frisläppt. Plockning för sändningen och frisläppning 33

34 för fakturering utförs sedan från skapade följesedlar (ffh). När order på sändningen har blivit plockad så uppdateras sändningsstatusen automatiskt. Du kan sedan skriva ut följesedlar från programmet för följesedlar. LAGERBOKFÖRING Det finns ett flertal förbättringar när det kommer till funktionaliteten för lagerbokföring i v4.0, inklusive möjligheten att manuellt lägga till kostnader till orderunikt material, och möjligheten att lägga in kostnadspålägg under detaljerad kostnadsberäkning. MANUELLA KOSTNADER PÅ ORDERSPECIFIKT MATERIAL OCH OPERATIONER Med v4.0 är det möjligt att lägga in kostnader för orderspecifika operationer och material per orderrad och få Jeeves att ta hänsyn till dessa vid kostnadsberäkning. Funktionaliteten lades framförallt in för användning i Jeeves Estimator, men är även generell, vilket innebär att den också kan användas på andra program, där ni lägger in orderspecifika operationer och material. Kostnader kan läggas in som fasta fabrikspriser, antingen som en operation/enhet, kostnad per timme enligt monetära faktorer eller beräknad tidsåtgång, överliggande kostnad per operation, eller som en orderspecifik enhetskostnad på material. INKLUDERA KOSTNADSPÅLÄGG Pålägg specificerade i produktionspåläggsmallen kan inkluderas i relevanta artiklars inköpspris, under detaljerad kostnadsberäkning. Detta bestäms av en serie nya checkrutor till höger om varje pålägg. Funktionerna, som används under kostnadsberäkning av producerade artiklar, har nu förbättrats för att kunna inkludera dessa kostnadsberäkningar. Fälten för material och 34

35 förädling är också uppdaterade med deras del av kostnadspåläggen. SKILLNAD MELLAN KOSTNADSTYPER FRÅN ESTIMATOR OCH ARTIKLAR När ni använder Estimator så kan skillnader nu göras mellan standard kostnadstyper och Estimators ursprungskostnad från en artikel, genom att använda ett nytt kostnadsslag per beräkning och version. Att använda denna nya funktion ger möjligheten att se beräknade versioner av kostnaden för en artikel, från olika källor, inklusive Estimator. Den nya typkoden för kostnadsberäkning kan vara antingen artikel, Estimator, eller artikelrevision. INKÖP Ett antal förbättringar har gjorts till inköpsfunktionen i v4.0, som integrerar inköpsprocessen ännu tightare med frakt och lager. VARNING VID ÖVERLEVERANSER VID INLEVERANSER En varning ges vid godsmottagningen om användaren lagt in en mottagen kvantitet som är större än återstående kvantitet på inköpsorderraden. BERÄKNING AV TOTALSUMMA INKLUSIVE SKATT I v4.0 finns det en ny parameter som specificerar huruvida den önskade beräkningen av totalsumma för rad ska inkludera, eller exkludera, skatt. CROSS DOCKING - FÖRBÄTTRINGAR Vissa företag använder inköpsorder-rapporter för att kontrollera mottagna leveranser. I v4.0 så kan dessa rapporter inkludera information om kundorder som ännu ej har släppts, för att minimera uppacknings- och 35

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

PETER CRONHOLM DIRECTOR, PRODUCT MANAGEMENT

PETER CRONHOLM DIRECTOR, PRODUCT MANAGEMENT PETER CRONHOLM DIRECTOR, PRODUCT MANAGEMENT Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB VAD ÄR JEEVES INSIGHT CLIENT? Skapad utifrån Jeeves egna erfarenheter

Läs mer

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Vad? Varför? Hur? Business Discovery: Business User-Driven BI App Model Remixability and Reassembly Social and

Läs mer

Version 6.0. HansaWorld Sweden. Isafjordsgatan 15 164 40 Kista Tel: 08-477 79 00 Fax: 08-477 79 29

Version 6.0. HansaWorld Sweden. Isafjordsgatan 15 164 40 Kista Tel: 08-477 79 00 Fax: 08-477 79 29 Version 6.0 HansaWorld Sweden Isafjordsgatan 15 164 40 Kista Tel: 08-477 79 00 Fax: 08-477 79 29 Innehållsförteckning CRM Modulen...3 Redovisningsmodulen...3 Modulen Kassaapparat...4 Leverantörsmodulen...4

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Funktionalitet & Vertikaliseringar

Funktionalitet & Vertikaliseringar Strategiområden Funktionalitet & Vertikaliseringar Internationaliseringar & Lokaliseringar Enkelhet Ekosystem Distributionsmodeller Användarupplevelse Kvalitet Strategiområden Funktionalitet & Vertikaliseringar

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.1.5

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.1.5 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.1.5 Observera att denna uppdatering kräver klientinstallation! Allmänt SSTG-9F8DQG - Nyhet: Nu följer även Kundorderfråga parametern Frågerutiner följer

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

MJUKVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1)

MJUKVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) MJUKVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) INNEHÅLL!" # $ # " % # % & ' ()# * " +, * - ""&".# / -# "(0 1-2"3 0. +4 1-5 (25 6 Consafe Logistics erbjuder mjukvara enligt nedanstående specifikation. Astro Warehouse

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011 Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Agenda Formulärdesign Förbättra användarvänlighet För systemadministratören Tips vid sökning Nätverkskonfigurering Säkerhet

Läs mer

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter.

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.6.0 Sökning på typ av förrådsplats I de fall man har mer än 50 förrådsplatser på ett förråd och sökningen visas, så kan man nu även söka på typ av plats. Tidigare kunde

Läs mer

RELEASE 14.1. Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt

RELEASE 14.1. Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt RELEASE 14.1 Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt Under den gångna utvecklingsperioden har vi utöver nya funktioner och migrering av sidor för olika webbläsare,

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Version 1.1, 2016-05-20 Innehåll Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan... 1 Förutsättningar att skapa en utbetalningsansökan... 1 1 Logga in i Min

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 1(2) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 BSAN-89PARS - Om man ändrade kund- eller leverantörspriser i rutinerna Uppdatering kunder eller leverantörer, så visade prisändringsloggen att priset

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator?

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator? Produktkonfigurator Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Produktkonfiguratorn är en tilläggsfunktion i MONITOR som ger dig ett systemstöd för att hantera och kombinera flera varianter och utföranden av

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Office integration, med Jeeves JEEVES WORLD 2012

Office integration, med Jeeves JEEVES WORLD 2012 Office integration, med Jeeves JEEVES WORLD 2012 Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB AGENDA Jeeves relation till Outlook Spara mail från Outlookklienten Avrapportera aktivitet från Outlookklienten

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7 Allmänt JEDS-9TKARX - Nyhet: Nu finns alternativet Öppna kopplat dokument med associerat program via Informationsmenyn i Dokumentvisningsfönstret. FOHN-9TPDW7

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Vad är nytt i Jeeves Selected och Jeeves Universal 2.0

Vad är nytt i Jeeves Selected och Jeeves Universal 2.0 Vad är nytt i Jeeves Selected och Jeeves Universal 2.0 Magnus Sjökvist Copyright 2008 Jeeves Information Systems AB Galapremiär Jeeves Selected Jeeves Universal 2.0 Nya produkter! Jeeves Selected Trade

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB

Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Ökad funktionalitet för prisuppskattningar av: Orderunika produkter Serviceorder Projekt Estimator övergripande Serviceorder funktionalitet Projekt Produktkonfigurering

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Tips & tricks i Jeeves

Tips & tricks i Jeeves Tips & tricks i Jeeves Distribution Mats Amboldt, Application Area Manager SCM Copyright 2008 Jeeves Information Systems, www.jeeves.se Agenda Starta program Söka Lägga upp nytt Navigera Surfa Lite OLFI

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer

SystemQ affärssystem. Grundkurs

SystemQ affärssystem. Grundkurs SystemQ affärssystem Grundkurs Lära oss att hitta Snabbkommandon Knep Nyttiga funktioner Handboken: www.cyberstore.se/handbok Komma in i SystemQ-tänket Affärsprocesser Order registrering Utleveranser Fakturering

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 000419

Nyhetsbrev Exder 000419 Sida 1 av 5 Nyhetsbrev Exder 000419 Det är inte mer än ca sex veckor sedan vi installerade den förra releasen av Exder. Men nu är det dags igen. Som vanligt behöver du som användare inte göra någonting

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Tips och trix för den vanliga användaren

Tips och trix för den vanliga användaren Tips och trix för den vanliga användaren Jeeves World 2011 Lasse Hellberg, Jeeves Information Systems Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Tipsklassificering för vanliga användare Makron och avancerade

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v6.0

Innehåll. Förändringar i v6.0 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Systemförändringar... 3 Databasen... 3 Import... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärenden... 3 E-post... 3 Dokumenthantering... 3 Utrustningar... 3 Användare...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova.

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.0.0 Nummer och revision på avtal En ändring är gjord så att man nu aldrig kan tillåta samma avtalsnr och revision på ett avtal som redan finns. Det gäller både säljavtal

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi.

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi. Version 5.0 AObehov vid ankomstkontroll Refnr. 11034 Man kan nu med en grundinställning ange om man vid ankomstkontroll vill ha en signal om att ankommet material är bristat på arbetsordrar Olika aviseringsformat

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Garp 3.19. Ett urval av nyheter

Garp 3.19. Ett urval av nyheter Garp 3.19 Ett urval av nyheter Försäljning/Order/CRM SMS-/E-postutskick Nytt formulär där du anger det meddelande du vill skicka som SMS/e-post, istället för att skriva det i ett e-mail. Det finns också

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Procountor s nya funktioner för version 21.0

Procountor s nya funktioner för version 21.0 Procountor s nya funktioner för version 21.0 Sammanfattning Vi presenterar stolt Procountor Mini i version 21.0. Vårt nya mobilgränssnitt erbjuder viktiga funktioner för entreprenören och företagsanvändaren

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

VISMA Control 5.6 förändringar

VISMA Control 5.6 förändringar VISMA Control 5.6 förändringar VISMA SOFTWARE AB Geijersgatan 2B 216 18 MALMÖ Tel: 040-664 22 00 Fax: 040-664 22 29 www.visma.se Malmö, mars 2011 COPYRIGHT 1993-2011, Visma Software AB. Alla rättigheter

Läs mer

PDF-utskrift av externa dokument

PDF-utskrift av externa dokument PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4

Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4 Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4 Version 4.4 av RemoteX Applications fokuserar på att väsentligen förbättra användarupplevelsen med avseende på stabilitet och hastighet.

Läs mer

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av:

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av: Tillverkning med tidredovisning Distribution Planning/LeanLog med LeanTime Epicor iscala höstmöte 2012 Presenteras av: Ingemar Ohlsson Om Distribution Planning/LeanLog Ett av få system som optimerar hela

Läs mer

Produktöversikt BIsmart

Produktöversikt BIsmart Produktöversikt för BIsmart Innehåll Vad är BIsmart?... 2 Hur fungerar BIsmart?... 3 Vad behövs för att använda BIsmart... 4 Vad ingår i BIsmart?... 4 Artikelförsäljning... 5 Inköp... 5 Kundreskontra...

Läs mer

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! Vi presenterar ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan skrivs ut

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

JEEVES WORLD SEPTEMBER 2012. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB

JEEVES WORLD SEPTEMBER 2012. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB JEEVES WORLD SEPTEMBER 2012 Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB TIPSKLASSIFICERING FÖR VAN(LIG)A ANVÄNDARE Makron och avancerade inställningar. Överlåt åt någon annan. Design och inställningar.

Läs mer

Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder

Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder SSAB Innehåll Skapa ordererkännande Skapa fraktavisering Skapa faktura 2 Introduktion Denna guide går inte in på alla detaljer/möjligheter gällande:

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer