Produktnyheter i Jeeves ERP Version 4.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktnyheter i Jeeves ERP Version 4.0"

Transkript

1 Produktnyheter i Jeeves ERP Version 4.0 1

2 Innehåll 1 PRODUKTNYHETER I JEEVES ERP VERSION INNEHÅLL 7 HÖJDPUNKTER I VERSIONEN 9 JEEVES INSIGHT (WEBBKLIENT) 9 UTÖKADE RAPPORTMÖJLIGHETER 10 HIERARKISK TRÄDMENY 10 INTELLISENSE 11 SECURITY MANAGER 11 ANDRA FUNKTIONER FÖR ÖKAD ANVÄNDARPRO- DUKTIVITET 12 DESKTOPKLIENT 12 INTELLISENSE 12 FÖRBÄTTRADE SÖKMÖJLIGHETER 13 VISA LISTA SOM TRÄDVY 13 DYNAMISKA RAPPORTER 14 APPLIKATIONSOMRÅDE EKONOMI 14 MOMSREDOVISNING 14 MOMSKODER 15 OMVÄND MOMS 16 MOMSREDOVISNING 16 MOMSAVRÄKNING 16 REGISTRERAD FÖR MOMS I FLERA LÄNDER 17 HUVUDBOK 17 INTEGRATION AV AFFÄRSTRANSAKTIONER 17 INTRASTAT OCH EC FÖRSÄLJNINGSLISTATT 18 VAROR PÅ VÄG 19 PERIODISERING 19 LEVERANTÖRSRESKONTRA 20 NORDEA CFP 20 SEPA AUTOGIRO 20 VALUTAKLAUSUL 20 MANUELLA BETALNINGAR 20 BOKFÖRING AV VALUTAKURSDIFFERENSER VID MATCHNING AV FAKTURA 21 KUNDRESKONTRA 21 MANUELLA BETALNINGAR 2

3 21 AUTOMATISK MATCHNING AV KREDITNOTOR 21 ANLÄGGNINGSREDOVISNING 22 OLIKA AVSKRIVNINGSPERIODER PÅ KOMPONENTER 22 E-ATTEST 22 DELEGERA EFTER UTREDNING 23 OMSTARTA PROCESS 23 INBÄDDAD PDF 23 MAKULERA FAKTURA 23 REPETITIVA MATCHNINGAR 23 TRANSAKTIONSHISTORIK 25 APPLIKATIONSOMRÅDE PROJEKT / UPPDRAG 25 LÄGG TILL DOKUMENT TILL UTGIFTER/EXPENS 25 SKAPA MANUELLA FAKTUROR 26 APPLIKATIONSOMRÅDE FÖRSÄLJNING 26 LEDTIDSMATRIS 26 DISTRIBUTION REQUIREMENTS PLANNING 27 AVBETALNING/DELBETALNING 28 TILLVALSARTIKLAR PER KUNDGRUPP 28 JEEVES ESTIMATOR 30 ORDERREGISTRERING OCH KONFIGURERING 30 ICT - ANNULLERA ORDER I LEVERERANDE ENHET 30 ESALES 33 APPLIKATIONSOMRÅDE LOGISTIK 33 DISTRIBUTION 33 SÄNDNINGSPLANERING 35 LAGERBOKFÖRING 35 MANUELLA KOSTNADER PÅ ORDERSPECIFIKT MATERIAL OCH OPERATIONER 35 INKLUDERA KOSTNADSPÅLÄGG 36 SKILLNAD MELLAN KOSTNADSTYPER FRÅN ESTIMATOR OCH ARTIKLAR 36 INKÖP 36 VARNING VID ÖVERLEVERANSER VID INLEVERANSER 36 BERÄKNING AV TOTALSUMMA INKLUSIVE SKATT 36 CROSS DOCKING - FÖRBÄTTRINGAR 37 PLANERINGSLISTA 3

4 37 INVENTERING I ALTERNATIV ENHET 38 APPLIKATIONSOMRÅDE PRODUKTION 38 ATP (AVAILABLE TO PROMISE) 39 LEGO 39 NÄRVARO-/ VERKSTADSRAPPORTERING 40 JEEVES GRAFISKA PLANERING 42 APPLIKATIONSOMRÅDE SERVICE 42 MULTIPLA SERIENUMMERARTIKLAR 42 STATUS UPPDATERAD TILL FAKTURERAD 43 BETALARE FRÅN SERVICEORDER 43 KONTODELAR 43 KONTROLLER 43 NYA FÄLT 44 WORKFLOW 44 MAPPNINGSVERKTYG 46 SKICKA MAIL FRÅN MANUELLA AKTIVITETER 47 DOKUMENTHANTERING (EDM) 48 DIREKT TILLGÅNG TILL FIL FRÅN VERKTYGSMENYN 48 YTTERLIGARE PROGRAM LÄNKADE TILL EDM 49 TEKNISKA NYHETER BITS BUSINESS SERVER 49 REDO FÖR MOLNET 50 APPS BUILDER OCH APPLIKATIONSUTVECKLING 51 SECURITY MANAGER - SOX COMPLIANCE 51 NYTT KLIENTLOGGFÖNSTER 52 GENERELLT 52 ROLLBASERAT ANVÄNDARGRÄNSSNITT 53 RAMVERK FÖR DESIGNUTVECKLING 53 STYRNING AV DATUM OCH ANDRA FORMAT PER ANVÄNDARE ELLER GRUPP 53 EXCEL EXPORT/IMPORT 54 NYA APPAR 54 LOGTRADE TRANSPORT ADAPTER 54 EASYSEND (RAPPORTUTSKRIFT TILL ) 55 REKLAMATIONSHANTERING 56 BONUSHANTERING 4

5 Innehåll 56 AUTOMATISK VALUTAUPPDATERING 56 UPPDATERA PRISLISTA MED EXCEL 56 IMPORTERA MELLANLAGRINGSVERIFIKATIONER FRÅN EXCEL 56 AUTOMATISKT AVSLUT AV TILLVERKNINGSORDER 5

6 Höjdpunkter i versionen Jeeves ERP Version 4.0 (v4.0) inkluderar mer än 1750 kundrelaterade förbättringar, såväl som tekniska uppdateringar som låter kunder utveckla systemet i molnet. Jeeves v4.0 levererar en mer tillförlitlig lösning, med högre kvalitet, till våra kunder, samt en förbättrad funktionalitet, driven av den feedback vi fått från de ledande företagen som använder Jeeves ERP. Tusentals förbättringar har lagts in i Jeeves v4.0, och sträcker sig över lösningens applikationsområden inom Ekonomi, Produktion, Försäljning samt Logistik och Service, och inkluderar även förbättrade designverktyg för workflow, underliggande kärna, samt ytterligare paketering för molnet. 6

7 HÖJDPUNKTER INKLUDERAR: Förbättringar i moms-rapportering för företag som opererar inom EU. Nya avstämningsfunktioner för att driva en effektivare finansiell avstämningsprocess. Fraktplanering samt planering av distributionsplanering, för bättre leveransuppskattning. En Available to Promise (ATP) funktion med bas i nettobehov, som ger kundservicerepresentanter mer trygghet när det kommer till lovade leveransdatum. Förbättrade verktyg för pegging, vilket låter produktionschefer upptäcka avvikelser tidigare. Ett nytt verktyg för SQL mappning, vilket ger kunder än mer kontroll när det kommer till att designa egna kundprocesser och workflows. 7

8 Jeeves Insight (Webbklient) I v4.0 har vi fortsatt tillföra funktionalitet i vår webbklient, Jeeves Insight Version 4.0, som gör att den blir allt mer likvärdig Desktop-klienten. På så sätt kan användaren sömlöst byta mellan de två klienterna. UTÖKADE RAPPORTMÖJLIGHETER En ny rapportkomponent ger utökade rapportmöjligheter direkt från webbläsaren. SKRIV UT DIREKT Genom tillgång till Windows utskriftsdialog från Jeeves Insight kan Jeeves rapporter skrivas ut direkt till önskad skrivare. EXPORTERA TILL EXCEL Önskade kolumner i listfönstret kan exporteras till Excel, antingen genom att markera fälten för sökning på en enskild post, eller genom att markera kolumner i listfönstret, och därefter klicka på Excel-knappen i verktygsmenyn. SKRIV UT CRYSTAL REPORTS Crystal Reports, som länkats till ett visst program i Desktop klienten, finns nu också tillgängliga för utskrift i Insights rapportmeny. 8

9 Verktygsmenyn i Insight med Excel-exportknappen till höger. VISA DYNAMISKA RAPPORTER Jeeves inbäddade rapporter, skapade med funktionen Skriv ut markerade fält, och sedan kopplade till visst program i Desktop klienten, finns nu tillgängliga för utskrift i Insights rapportmeny. HIERARKISK TRÄDMENY Den rollbaserade trädmenyn finns nu tillgänglig parallellt med knappmenyn i Jeeves Insight. Med två nya knappar i programpanelen kan ni växla mellan den klassiska trädmenyn och den rollbaserade Insight-menyn. INTELLISENSE IntelliSense-funktionen, som aktiveras med ett kortkommando, förenklar registrering Den hierarkiska trädmenyn som den visas i Jeeves Insight. genom att visa möjliga värden från bakomliggande program i en drop-down lista. I v4.0 kan ni anpassa funktionen så att den visar flera 9

10 kolumner. IntelliSense kan dessutom aktiveras i listfönstret. Kolumnerna som visas definieras av användaren i en ny dialog och kopplas till visst program -och användargrupp. Kolumner kan väljas från både huvudtabellen och relaterade tabeller. SECURITY MANAGER Användarrestriktioner, definierade i Security Manager i Desktop klienten, slår även igenom i Jeeves Insight Version 4.0. ANDRA FUNKTIONER FÖR ÖKAD ANVÄNDARPRODUKTIVITET Med fokus på ökad användbarhet har vi lagt till följande funktioner till Jeeves Insight v4.0: VILLKORSSTYRD FÄRGSÄTTNING AV RADER I LISTFÖNSTRET Villkorsstyrd färgsättning av rader i Desktop klienten slår nu också igenom i Jeeves Insight, både i programlistor och widget-listor. På så sätt tydliggörs de poster som ni behöver agera på. NÅLA FAST DEN EXPANDERBARA MENYN Olika delar av den expanderbara menyn, såsom rapporter, programkopplingar, eller sparade sökningar, kan nålas fast för att alltid visas - både på programnivå och användarnivå. DIREKT TILLGÅNG TILL FLAGGADE POSTER En post som blivit flaggad kan nås direkt från widgeten för flaggade poster på dashboarden, vilket hjälper användaren att direkt nå ett särskilt arbetsobjekt i visst program. KALENDER I SÖKDIALOG För att förenkla skapande av sökvillkor med datumfält, kan ni klicka på en ikon jämte fältet för att välja ett datum från en kalender. 10

11 Desktopklient INTELLISENSE IntelliSense-funktionen, som aktiveras med ett kortkommando, förenklar registrering genom att visa möjliga värden från bakomliggande program i en drop-down lista. I v4.0 kan ni anpassa funktionen så att den visar flera kolumner. IntelliSense kan dessutom aktiveras i listfönstret. Kolumnerna som visas definieras av användaren i en ny dialog och kopplas till visst program -och användargrupp. Kolumner kan väljas från både huvudtabellen och relaterade tabeller. FÖRBÄTTRADE SÖKMÖJLIGHETER I v4.0, har vi fortsatt att förbättra Jeeves ERPs robusta sökningsfunktion. Ni kan nu söka med > (större än) eller < (mindre än), direkt i både numeriska fält och datumfält. Detta Egendefinierade IntelliSense kolumner för val av kund vid orderregistrering. innebär att ni inte behöver använda Sök-dialogen, när ni söker efter data som är större eller mindre än ett angivet värde eller datum. Ni kan också söka direkt i Edit-fält (stora textrutor) på samma sätt som i andra typer av 11

12 Ett inbäddat listfönster som konverterats till en hierarkisk trädstruktur i flera nivåer. fält, istället för att använda Sök-dialogen. VISA LISTA SOM TRÄDVY Med en ny dialog kan ni konvertera ett listfönster till en hierarkisk trädvy med ett flertal nivåer. Denna nya funktion är användbar för att visa komplexa strukturer, såsom materialstrukturer och orderunika paketstrukturer. Denna funktion finns endast tillgänglig för Desktop klienten. Formaterad dynamisk rapport, genererad utifrån aktuell utsökning. DYNAMISKA RAPPORTER Funktionen Skriv ut markerade fält, i verktygsmenyn, som används för utskrift av valda kolumner i en lista har förbättrats med möjligheten att formatera kolumnerna. Det går nu också att lägga till textfält (Edit fält). Sparade rapporter kan dessutom köras utan att först markera ingående fält för sökning. Denna funktion finns endast tillgänglig för Desktop klienten. 12

13 Applikationsområde Ekonomi Inom applikationsområdet Ekonomi har fokus lagts på att förenkla och förbättra existerande funktionalitet. Utöver detta har tekniska förändringar inom bankväsendet, såväl som anpassning till EU-lagar, drivit utvecklingen av en ny funktionalitet inom kundoch leverantörsreskontra. Inom moms-området har en mängd förbättringar gjorts för att förenkla uppsättning och rapportering av Moms, Intrastat,och kvartalsrapportering MOMSREDOVISNING En rad förbättringar har gjorts inom Momsområdet i Jeeves ERP, vilket hjälper er ekonomiavdelning att effektivisera arbetet med momsrapportering. MOMSKODER Momskoden har nu en markering som indikerar om momskoden används för in- eller utgående moms. Detta underlättar dels 13

14 I version 4 finns nu möjligheten att avgöra om en momskod används för in- eller utgående moms uppsättningen av momsrapporten samt undviker att fel momskod sätts på kundrespektive leverantörsfakturor. Vi rekommenderar en uppsättning med in- och utgående momskoder, även om skattesatsen är densamma. Momskoder markerade för ingående moms kommer inte att synas i program där utgående momskoder skall gälla (t.ex. kundfakturor) och vice versa. Vid registrering av leverantörsfakturor måste man sätta momstyp, vara eller tjänst, om momskoden är markerad för omvänd skattskyldighet OMVÄND MOMS Momskoden kan även markeras för omvänd moms vilket skall användas vid inköp av varor eller tjänster inom EU. 14

15 MOMSTYPER Momstyper används i Jeeves för att markera om inköpet eller försäljningen är vara eller tjänst. Tillsammans med momskodens Omvänd skattskyldighet får man en fråga om leverantörsfakturan skall registreras som vara eller tjänst. MOMSREDOVISNING En momsrapport som tidigare stängts kan nu återöppnas i v4.0. MOMSAVRÄKNING I momsrapporten finns nu möjlighet att avräkna och balansera momskonton i slutet av en period. Detta görs efter att momsrapporten godkänts, där man i en nod kan se de olika momskontonas saldon. En journal tömmer därefter kontona och konterar detta i redovisningen. REGISTRERAD FÖR MOMS I FLERA LÄNDER Vi har fortsatt att utveckla funktioner för företag som är momsregistrerade i flera länder. I v4.0 så skapar en lagerpåfyllnad mellan 2 europeiska enheter en automatisk faktura från den sändande enheten. Fakturan registreras som en leverantörsfaktura i den mottagande enheten och bägge fakturor kvittas automatiskt mot varandra. 15

16 HUVUDBOK LIKVIDITETSPROGNOS Likviditetsprognos visas på skärm INTEGRATION AV AFFÄRSTRANSAKTIONER Vi har förenklat hanteringen av journaler, genom att lägga till ett program i vilket alla affärstransaktioner kan integreras med huvudboken. Ett nytt program har även lagts till vilket visar felaktiga poster, och dessa kan även rättas i programmet. INTRASTAT OCH EC FÖRSÄLJNINGSLISTATT För att underlätta avstämningen mellan Intrastat, kvartalsrapport, samt momsrapport, har vi förenklat uppsättningen avsevärt. Så länge leveransen görs inom EU så kommer fakturan visas i rapporten. Den kommer dock innehålla ett felmeddelande om momsnummer eller TARIC-kod saknas. 16

17 LIKVIDITETSPLANERINGEN HAR FÖRBÄTTRATS AVSEVÄRT I V4.0, OCH INKLUDERAR: Momsberäkning i alla moduler Uppdragsfakturering Möjlighet att exkludera enstaka kunder och fakturor. Fler möjligheter att gruppera manuella betalningar, med återkommande betalningsdagar En matris som i klienten visar likviditetsprognosen där du också kan lägga till information Möjlighet att kopiera prognoser Programmet ger en överblick på de affärstransaktioner som ännu inte integrerats till huvudboken. VAROR PÅ VÄG Det finns nu möjlighet att göra en beräkning av Varor på väg. Detta definieras på leveransvillkoret och utgör de inköp som ännu ej levererats. Beräkning av varor på väg görs i slutet av en period och bokas manuellt för 17

18 månad, samt antalet månader för att skapa en periodisering. Leveransvillkor markerad för varor på väg att i perioden därefter bokas tillbaka. PERIODISERING Periodiseringar har tidigare ansetts vara besvärliga, då systemet krävt att användaren vet namnet på periodiseringsmallen. Användare behöver nu endast lägga in kontot, start- Nya kolumner i inbäddad resultat- och balansräkning i Jeeves BI Bundle Ytterligare kolumner har lagts till i vår inbäddade BI-lösning byggd i QlikView. Denna visar en dagsaktuell resultat- och balansräkning som kan filtreras på period, konto och kontodimension. Resultaträkningen innehåller nu även kolumner för ackumulerat periodresultat för nuvarande år, föregående år, samt skillnaden där mellan. Balansräkningen innehåller nu följande kolumner: ingående balans för innevarande år, ingående balans för innevarande period, periodbalans, samt utgående balans. LEVERANTÖRSRESKONTRA En rad förbättringar har gjorts i leverantörsreskontramodulen. 18

19 SEPA AUTOGIRO Autogiro har tidigare bara varit tillgängligt för den svenska och tyska marknaden. Med v4.0 finns nu Sepa autogiro tillgängligt som medger autogirobetalningar i euro till 32 länder. VALUTAKLAUSUL Jeeves ERP v4.0 levererar en förbättrad funktionalitet för valutaklausuler där varje enskild post numera innehåller en valutakurs. Dagsaktuell resultaträkning, med drill-down möjligheter, inbäddad i Jeeves NORDEA CFP Nordea Corporate File Payment inklusive debiteringsbesked på fil (DA1) finns som standard i v4.0. MANUELLA BETALNINGAR Manuella betalningar som inte är kopplade till en faktura kan nu konteras direkt som en del av inbetalningsuppdraget. BOKFÖRING AV VALUTAKURSDIFFERENSER VID MATCHNING AV FAKTURA När du matchar en faktura mot en beställning kommer en prisdifferens att bokas automatiskt. I version 4.0 har vi även lagt till funktionen att boka delar eller hela differ- 19

20 ensen som en valutakursdifferens. KUNDRESKONTRA Det finns en mängd förbättringar i kundreskontran i v.4.0 MANUELLA BETALNINGAR Manuella betalningar som inte är kopplade till en faktura kan nu konteras direkt som en del utbetalningsuppdraget. AUTOMATISK MATCHNING AV KREDITNOTOR Version 4.0 ökar er möjlighet att behandla kreditnotor genom att automatiskt matcha kreditfakturor med debetfakturor. Användare kan enkelt kopiera en order för att skapa en kreditnota, och sedan specificera mot vilken faktura som den skapade fakturan skall matchas mot. DEN NYA FUNKTIONALITETEN UTGÖRS AV FÖLJANDE TILLÄGG: Ny applikationsparameter för att specificera beteende för automatisk matchning av kredit mot specificerad faktura. Ny checkruta på betalningsmetoder (dvs. om rutan är i kryssad så används den för att automatiskt matcha fakturor). Ny funktionalitet för att kopiera en order i orderprogrammet. ANLÄGGNINGSREDOVISNING Version 4.0 inkluderar ett flertal förbättringar 20

21 förändring till anläggningsredovisningen. K3 kräver att anläggningskomponenter skall skrivas av enskilt under den tid de används. En fastighet som skrivs av på 50 år kan ha en värmeanläggning som skall skrivas av på 20 år. Version 4.0 tillåter olika delar, inom samma tillgång, att tilldelas olika tillgångsgrupper, och då även få olika avskrivningsperioder. Matcha kreditordern mot en annan faktura för samma kund till anläggningsredovisningen, enligt nya K3 redovisningsprinciper. OLIKA AVSKRIVNINGSPERIODER PÅ KOMPONENTER Med introduktionen av en ny redovisningsprincip, K3, har vi med v4.0 gjort en mindre E-ATTEST Version 4.0 inkluderar funktioner som ökar effektiviteten vid arbete i Jeeves leverantörsreskontra samt Att Göra-listan i workflow. DELEGERA EFTER UTREDNING De handgrepp som tidigare krävdes, för att hantera och delegera fakturor tillbaka till attestanter, har nu slagits ihop till en aktivitet. 21

22 OMSTARTA PROCESS Från alla aktiviteter hanterade av ekonomiavdelningen, i att-göra listan i workflow, kan processen nu omstartas helt från början. Denna nya funktionalitet ger användaren fler valmöjligheter, när en faktura har skickats via fel process eller attestkedja (t.ex. utgifts-/ varufaktura). INBÄDDAD PDF I v4.0 använder systemet PDF som standardformat för fakturabilder. I Flowpack finns flikar designade i granskningsprogram, samt i program för leverantörsfakturor, som visar inbäddade bilder. I andra program laddas PDF-filen upp i Adobe Reader. MAKULERA FAKTURA När en leverantörsfaktura annulleras avaktiverar v4.0 systemet nu automatiskt processen i Workflow, och tar bort fakturan från webbsidan för attestanten. REPETITIVA MATCHNINGAR För vissa företag erhålls fakturor innan de faktiska varorna levererats. Funktionen för repetitiv matchning gör det möjligt för användare att vänta på leveransen, och göra försök till repetitiva matchningar med särskilda intervaller. När leveransen gjorts görs en sista matchning, för att fastställa huruvida fakturan måste skickas till attestant/inköpare. Det är möjligt att ställa in ett maxantal för repetitiva matchningar, innan processen går vidare till attestant/ inköpare. TRANSAKTIONSHISTORIK För att förhindra och förbättra prestandaproblem, så flyttas automatiskt stängda process-transaktioner till en annan tabell i Jeeves ERP. Endast aktiva instanser av processen finns i själva transaktionstabellen. 22

23 Fakturabilden är inbäddad i program formuläret på den flik man designat för ändamålet. 23

24 Applikationsområde Projekt / uppdrag Ett antal förbättringar har genomförts i applikationsområdet Projekt / uppdrag, som del av v4.0. Dessa förbättringar inkluderar möjligheten att definiera viss data på förhand gällande aktiviteter på projektmallar, såväl som mer effektiva sätt att se leveranspunkter vid skapandet av preliminära fakturor. Förbättringarna i applikationsområdet Projekt / uppdrag beskrivs nedan. LÄGG TILL DOKUMENT TILL UTGIFTER/ EXPENS Tillåter användare att lägga till dokument i Jeeves EDM, som kan kopplas till utgifter via ett utgiftssekvensnummer. SKAPA MANUELLA FAKTUROR Version 4.0 introducerar även en ny parameter (PRASS050), för att hindra automatiskt skapande av inlagda tid- och utgiftsrader från ett uppdrag. Den nya parametern gör det enklare att manuellt skapa en faktura, utan att händelser/utgifter som ska faktureras senare också hämtas till fakturan. 24

25 Applikationsområde Försäljning Ett antal förbättringar har lagts till applikationsområdet Försäljning, som del av v4.0, bl.a. en helt ny ledtidsmatris och förbättrad monteringsanalys. Dessa förbättringar kommer hjälpa era säljare att bättre uppskatta leveranstider och arbeta mer effektivt. LEDTIDSMATRIS I v4.0 tillåter den nya ledtidsmatrisen företag, som behöver beräkna ledtider för leveranser över geografiskt spridda lager, att agera efter planering av distributionskrav. DISTRIBUTION REQUIREMENTS PLANNING (DRP) är ett koncept som används av företag med interna försörjningskedjor, för att planera order längs hela försörjningskedjan. Denna beaktar lagren som ska hållas, tillsammans med buffert eller säkerhetslager, och placerar order hos försörjande enhet eller leverantör för återfyllnad av lager, för att möta kundkrav. DRP försöker effektivt utföra hela den process som utgör fullföljande av kundorder, genom att minimera brister och minska totalkostnad, vilket utgörs av kostnader för order, transport och lagerhållning. 25

26 När en användare registrerar en kundorder i Jeeves ERP känner systemet av om ledtidsmatrisen ska användas för att göra disponibelt att lova kontroll. Matrisen visar det disponibelt saldo på varje lagerställe, som behövs för att fullfölja orderkvantiteten. Den visar även ledtid, och beräknat leveransdatum, för varje steg nod i försörjningskedjan. En fråga ställs sedan till användaren om det beräknade leveransdatumet ska bekräftas, enligt informationen som ges. I tidigare versioner kunde denna uppsättning bli relativt omfattande, då varje lagerställe också behövde ha en Artikel/Leverantörs-koppling. Som del av v4.0 så underlättas denna uppsättning via försörjningsgrupper. Försörjningsgrupper specificerar levererande- och mottagande nod, samt ledtid. Genom att använda försörjningsgrupper kan du beräkna och analysera leveranstider för varje nod. Ledtidsmatrisen visualiserar disponibelt att lova in din försörjningskedja. AVBETALNING/DELBETALNING För omfattande och dyra leveranser är det vanligt att implementera en plan för avbetalning. Avbetalningar definieras i betalningsvillkorsprogrammet, och inkluderar procent och kreditdagar. Under fakturaprocessen, i v4.0, så skapas en avbetalningsplan på fakturan, som visar faktisk summa för de olika förfallodagarna. Om det 26

27 Definition för betalningsplaner finns något associerat kravbrev, eller räntefakturaprocess, så kommer dessa beakta avbetalningsplanen. TILLVALSARTIKLAR PER KUNDGRUPP Kompletterande (tillvals) artiklar används i orderrutinen, för att presentera valmöjligheter för en artikel (t.ex. om ni säljer en laserskrivare, så kan ni också erbjuda extra papper, färgpatroner etc.). I v4.0 så har både ett nytt program, samt en ny tabell, lagts till, för att stödja tillvalsartiklar per kundgrupp. Jeeves Estimator hjälper dig att svara snabbare på förfrågningar och med en komplett översikt av det totala leveransåtagandet. Tillvalsartiklar per kundgrupp gör att du kan styra lämpligt sortiment av tillvalsartiklar mot en kundgrupp. JEEVES ESTIMATOR In v4.0, the Jeeves Estimator now features a I v4.0 så inkluderar nu Jeeves Estimator ett sökprogram på radnivå. Användare kan 27

28 Ledtidsmatrisen visualiserar disponibelt att lova in din försörjningskedja. 28

29 se underliggande konfigurationer för kundorderrader, serviceorder, samt projekt skapade från raden i Jeeves Estimator. Möjligheten att lägga till manuella kostnader till orderspecifika operationer, och material, har också lagts till i v4.0. För mer information, läs mer i sektionen för Lager/Kostnadskontroll. ORDERREGISTRERING OCH KONFIGURERING När du väljer en orderrad i konfigurationsnoden så finns det två inbäddade listor: en för orderradspecifik struktur, och en för orderradspecifika operationer. Om du väljer en post i den inbäddade listan för BOMs, så kommer du finna fyra nya programnoder för visning och konfiguration av delposter för den valda posten, på en eller flera nivåer. Om du väljer en post i den inbäddade listan för operationer, så kommer du finna en ny nod för visning och konfiguration i operationslista. Med automatisk matchning av kreditnotor mot fakturor så kan användare skapa en kreditnota, välja om matchning borde göras automatiskt, såväl som lägga in ett annat fakturanummer att matcha mor krediten. ICT - ANNULLERA ORDER I LEVERERANDE ENHET Tidigare så har kundorder, inom Inter Company Transaction (ICT) modulen, bara kunnat hanteras från säljande enhet genom att ändra på kundordern. I v4.0 är det möjligt att annullera order från Levererande enhet, vilket också annullerar kundorder i den säljande enheten. ESALES Vid sidan av releasen av v4.0 så har fortsatta förbättringar gjorts till vår webbshop esales, då fler och fler kunder väljer att implementera denna. För tillfället distribuerar vi esales Version

30 AUTOMATISK MATCHNING AV KREDITNOTOR MOT FAKTUROR Orderkopieringsknappen i orderprogrammet har blivit vidare utvecklad, för att tillåta automatisk matchning av kreditnotor mot debetfakturor. Den nya funktionaliteten utgörs av följande tillägg: Ny applikationsparameter för att specificera beteende för automatiskt matchning av kredit mot specificerad faktura. Ny checkruta på betalningsmetoder (dvs. om rutan är checkad så används den för att automatiskt matcha journaler). Ny knapp som används för att kopiera en order i orderprogrammet. TILLÄGGSAVGIFT Om en produkt som köps kräver en tilläggsavgift (t.ex. miljöavgift eller metaltillägg), så skapas tilläggsavgiften automatiskt. Detta görs med samma metods som används i Jeeves ERP. ORDERMALL Vissa inköpare behöver skapa en egen mall för order, när samma vara/varor köps ett flertal gånger. I esales v2.6 så kan användaren skapa en sådan mall, och använda den vid registre-ring av nya order. Användaren kan skapa en mall från grunden eller från en redan existerande order. LÖSENORDSFUNKTIONALITET I esales v2.6 så har logiken för inloggning flyttats till ramverket för Life Ray, vilket låter er använda en standardfunktion för lösenordshämtning (dvs. Har du glömt ditt lösenord? Klicka här!). 30

31 Mallorder är utformad för att göra registrering av återkommande order snabbare ALTERNATIVA ARTIKLAR - PORTLET Större konfigurationsmöjligheter, såsom matris- eller tabellpresentation, såväl som standard webbservices, finns nu tillgängliga för att koppla relaterade tabeller till er databas. ARTIKELDETALJER - PORTLET Som del av esales v2.6 har en teknisk översyn gjort det enklare att leverera anpassningar, och designa förändringar, vid användning av JSP (istället för Java Script). 31

32 Applikationsområde Logistik Applikationsområdet Logistik har gåtts igenom nämnvärt och har, i specifika områden, förbättrats både kvalitativt och funktionellt. DISTRIBUTION Det har tillkommit en mängd förbättringar till fraktplanering, inom distributionsområdet i systemet. SÄNDNINGSPLANERING I v4.0 så har funktionaliteten för sändninsplanering gjorts tillgänglig för alla Jeevesinstallationer - istället för att enbart finnas tillgänglig via Jeeves WMS modul, eller Astro WMS gränssnittet. Transportresursernas kapacitet (exempelvis en lastbil), visas i huvudet på sändningen. Den använda kapaciteten på sändningen visas på sändningsrader (detta betyder att det är viktigt att vikt/volym har specificerats på artikel). Du kan fortsätta boka och frisläppa order för att fylla upp mot kapaciteten innan det är dags för avgång, vilket visas på orderportsfältet. Det finns ingen automation i ledtidsfälten i sändningen, utan dessa tjänar endast som input för sändningsplanerare. När order frisläpps så skapas följesedlar (ffh) 32

33 SÄNDNINGSPLANERING Genomföra en avgångskontroll vid orderregistrering, med kontroll mot orderport och interna ledtider för lagerarbetet. Orderporten specificeras med dag, timme, och minut till avgång. Specificera - ner till minutnivå - när plockning, packning osv. ska genomföras, för att fullfölja innan avgång. Planera, och prioritera, uppdrag effektivt. Kundorder grupperas i sändningar baserat på avgång. Med Sändningsplanering ökar du leveransprecisionen och får en naturlig utgångspunkt för planering av dina leveranser. automatiskt, och visas. Dessa order uppdateras med följesedels-ids och statusen på fraktplanen ändras till frisläppt. Plockning för sändningen och frisläppning 33

34 för fakturering utförs sedan från skapade följesedlar (ffh). När order på sändningen har blivit plockad så uppdateras sändningsstatusen automatiskt. Du kan sedan skriva ut följesedlar från programmet för följesedlar. LAGERBOKFÖRING Det finns ett flertal förbättringar när det kommer till funktionaliteten för lagerbokföring i v4.0, inklusive möjligheten att manuellt lägga till kostnader till orderunikt material, och möjligheten att lägga in kostnadspålägg under detaljerad kostnadsberäkning. MANUELLA KOSTNADER PÅ ORDERSPECIFIKT MATERIAL OCH OPERATIONER Med v4.0 är det möjligt att lägga in kostnader för orderspecifika operationer och material per orderrad och få Jeeves att ta hänsyn till dessa vid kostnadsberäkning. Funktionaliteten lades framförallt in för användning i Jeeves Estimator, men är även generell, vilket innebär att den också kan användas på andra program, där ni lägger in orderspecifika operationer och material. Kostnader kan läggas in som fasta fabrikspriser, antingen som en operation/enhet, kostnad per timme enligt monetära faktorer eller beräknad tidsåtgång, överliggande kostnad per operation, eller som en orderspecifik enhetskostnad på material. INKLUDERA KOSTNADSPÅLÄGG Pålägg specificerade i produktionspåläggsmallen kan inkluderas i relevanta artiklars inköpspris, under detaljerad kostnadsberäkning. Detta bestäms av en serie nya checkrutor till höger om varje pålägg. Funktionerna, som används under kostnadsberäkning av producerade artiklar, har nu förbättrats för att kunna inkludera dessa kostnadsberäkningar. Fälten för material och 34

35 förädling är också uppdaterade med deras del av kostnadspåläggen. SKILLNAD MELLAN KOSTNADSTYPER FRÅN ESTIMATOR OCH ARTIKLAR När ni använder Estimator så kan skillnader nu göras mellan standard kostnadstyper och Estimators ursprungskostnad från en artikel, genom att använda ett nytt kostnadsslag per beräkning och version. Att använda denna nya funktion ger möjligheten att se beräknade versioner av kostnaden för en artikel, från olika källor, inklusive Estimator. Den nya typkoden för kostnadsberäkning kan vara antingen artikel, Estimator, eller artikelrevision. INKÖP Ett antal förbättringar har gjorts till inköpsfunktionen i v4.0, som integrerar inköpsprocessen ännu tightare med frakt och lager. VARNING VID ÖVERLEVERANSER VID INLEVERANSER En varning ges vid godsmottagningen om användaren lagt in en mottagen kvantitet som är större än återstående kvantitet på inköpsorderraden. BERÄKNING AV TOTALSUMMA INKLUSIVE SKATT I v4.0 finns det en ny parameter som specificerar huruvida den önskade beräkningen av totalsumma för rad ska inkludera, eller exkludera, skatt. CROSS DOCKING - FÖRBÄTTRINGAR Vissa företag använder inköpsorder-rapporter för att kontrollera mottagna leveranser. I v4.0 så kan dessa rapporter inkludera information om kundorder som ännu ej har släppts, för att minimera uppacknings- och 35

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR Oslo, oktober 2013 1. utgåvan All information i den här dokumentationen kan ändras utan förvarning, och representerar inte en förpliktelse från producenten. Allt material i dokumentationen

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

EVO DEV PRODUKT KATALOG

EVO DEV PRODUKT KATALOG EVO DEV PRODUKT KATALOG I II INNEHÅLLSFÖRTECKNING EVO DEV LITE OM EVODEV AB... 3 EVODEV ATTEST... 4 EVODEV KASSAFLÖDE... 5 EVODEV SKAPA ARTIKELBUDGET... 6 EVODEV AVPRICKNING... 6 EVODEV BUGETIMPORT...

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem.

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Ekonomi-, CRM- och e-handelslösningar för verksamheter med 1 50 anställda. Innehåll 3 Inledning 5 Så här kommer du igång 6 Verifikatsregistrering 8 Rätt

Läs mer

Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc..

Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc.. Användarstudio Skräddarsy Pyramid för dina behov Pyramid Användarstudio finns i två nivåer: Användarstudion och Konsultstudion. Pyramid Användarstudio är ett suveränt verktyg för att göra egna förändringar

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

SAP Business One MED NY EFFEKTIVITET, ÖVERBLICK OCH LÖNSAMHET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

SAP Business One MED NY EFFEKTIVITET, ÖVERBLICK OCH LÖNSAMHET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SAP Business One MED NY EFFEKTIVITET, ÖVERBLICK OCH LÖNSAMHET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Copyright 2004 SAP AG. Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna publikation får återges eller överföras

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

Webforum Project Management

Webforum Project Management Webforum Project Management Manual Senast uppdaterad: 2015-03-30 Copyright Webforum Europe AB 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Introduktion... 5 Inloggning... 6 Flerspråkig webbarbetsplats...

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.CRM.111.SE I KOMPLETTA CRM-, SÄLJSTÖD OCH INTERNETLÖSNINGAR Producent och distributör:

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

ett affärssystem för verklighet och vision!

ett affärssystem för verklighet och vision! ett affärssystem för verklighet och vision! Ett nytt sätt att arbeta När du väljer nytt affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.41A (2013-02-11) Här kan du läsa om nyheterna och förbättringarna som tillkommit i Pyramid Business Studio version 3.41A. Några av dem är: PBS341A_n.doc/ Sid

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer