Brandskyddsföreningens Service AB Ett värdefullt omhändertagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brandskyddsföreningens Service AB 1. 2012-10-29. Ett värdefullt omhändertagande"

Transkript

1 Ett värdefullt omhändertagande

2

3 Avtalsparter september 2012

4 RVR-kansliet Per Gustafsson Verksamhetschef Marie Hansson Verksamhetsutvecklare Malin Berggren RVR Administratör Susanne Eriksson RVR Administratör Stefan Wittberg Utbildningsledare Namn Namnsson Utbildningsledare

5

6 Lag om skydd mot olyckor Kap 1, 2 Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön. Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt

7 3 kap. 9 - Efterföljande åtgärder En räddningsinsats är avslutad när den som leder insatsen (räddningsledaren) fattar beslut om detta. Beslutet skall redovisas i skriftlig form. När en räddningsinsats är avslutad skall räddningsledaren, om det är möjligt, underrätta ägaren eller nyttjanderättshavaren till den egendom som räddningsinsatsen har avsett om behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning. Behövs bevakning med hänsyn till risken för nya olyckor men kommer bevakningen inte till stånd, får räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens eller nyttjanderättshavarens bekostnad. Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs

8 Akut RVR: Åtagande enligt kommunalt avtal Räddningstjänsten förbinder sig enligt avtal att utföra akut restvärdesskydd. För att erhålla ersättning för åtgärder enligt detta avtal skall Räddningstjänsten fakturera enligt RVRAB s anvisningar. Ägare/innehavare Försäkringsbolag Försäkringsnummer m.m

9 Akut restvärdeskydd Räddningstjänst Eget Larmnr. 1. Skada SOS Ärendenr. - År/Mån/Dag Starttid Sluttid Tillstyrkt via SOS/ Objektstyp Skadetyp Brand Vatten Tillstyrkandes namn/restvärdeledare (alt. behörig representant för försäkringsgivaren) Tel. Alarmos Daedalos Uppgiftslämnare Mailadress Tel. Räddningsledare Kommun inom vilken skadan skedde 2. Skadeplats Ägare/innehavare Försäkringsbolag 1 Adress Försäkrings-/person-/organisationsnr. Ägare/innehavare 2 Försäkringsbolag 2 Core rvr.nu Adress Försäkrings-/person-/organisationsnr. Berörs fler än två skadelidande vid samma skada redovisas dessa och deras försäkringsbolag i särskild bilaga. Uppgifterna i fälten ovan är obligatoriska. Om det konstateras att försäkringsbolag saknas, ange detta i fältet för försäkringsbolag. Tänk på att ange alla inblandade som ni utfört arbete åt. I fältet för adress ska endast skadeplatsadressen anges. 3. Arbetsredovisning Grundersättning En grundersättning per skadefall (berör ett skadefall flera fastigheter utbetalas en grundersättning per fastighet enligt fastighetsregistret) Specialfordonsersättning Extra grundersättning vid nyttjande av specialfordon för RVR Kilometerersättning Personalersättning Max 16 h vid akut restvärdeskydd Utrustning Specialfordon km à kr Summa persontid h à kr Antal enheter 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Rökfläktar st à kr Motordriven vattensug eller pump st à kr Arbetsplatsbelysning (per antal effektenheter om 500 W) st à kr Transportabelt elverk st à kr Förbrukningsmateriel (till dagspris) Total ersättning exkl. moms (enligt av försäkringsbranschen godtagen prislista) Faktureras Försäkringsbranschens Restvärderäddning AB, Stockholm, såvida annat ej överenskommits med berört försäkringsbolag. Maila rapporten till och skicka separat faktura eller skriv ut rapporten och skicka den tillsammans med fakturan. Arbetsbeskrivning 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

10 Ramar Akut RVR Överenskommelsen gäller RVR vid brandoch vattenskador på och i byggnad Syfte att snabbt få igång RVR genom Akut- RVR RVR-tjänsten organiserar RVR med syfte att begränsa och avhjälpa skador

11 Akut RVR Åtgärder som utförs av räddningstjänsten under eller omedelbart efter räddningsinsatsen i syfte att minska eller förhindra ytterligare skador Skapa torr och rökfri miljö På och i byggnad Max 16 persontimmar

12 Kontakta RVR-ledare via SOS Då flera försäkringsbolag är inblandade Vid oklara försäkrings- och ägarförhållanden Vid behov av entreprenörer. Då 16 timmar inte räcker

13 RVR-ledarens funktion En förtroendeperson som representerar försäkringsbranschen Koordinator för skadelidande på skadeplats Mycket bra på att styra/leda arbetet på plats (brandbefäl) Socialt värde: har kunden i fokus kundvård genom att lyssna, informera och omhänderta i en svår situation Förstår arbetet på skadeplats och har bra kontakt med myndigheter på plats Kan ge snabba och korrekta besked till skadereglerare, besiktningsmän

14 Varför utföra Akut RVR? Räddningstjänstens ökade samhällsnytta skapar större behov av räddningstjänsten, statistik till kommunen/politiker Seriöst efterarbete under räddningsinsats/efter räddningsinsatsens avslut Snabb agerande - snabbare inflyttning för den skadedrabbade Genererar ersättning efter rapportering = mer resurser

15 Genererade intäkter Grundersättning Specialfordon Personalersättning Utrustning 575 kr 575 kr 505 kr/person och timme 290 kr Genomsnitt debiterad kostnad från räddningstjänsten: 2500 kr/uppdrag

16 Statistik 2011 Skellefteå Sundsvall Örebro Stockholm Storstockholm Södertörn Attunda Norrtälje Nässjö Göteborg Kristianstad

17 Skellefteå 98 brand i byggnad 2 annan vattenskada 5 rapporter, 26 mantimmar, kr Snittid 5,2 mantimmar, 3520 kr

18 Medelpad (Sundsvall, Timrå, Ånge) 169 brand i byggnad 24 annan vattenskada 53 rapporter, 137 mantimmar, kr Snittid 2,6 mantimmar, 2202 kr

19 Nerike (Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg och Nora) 332 brand i byggnad 32 annan vattenskada 72 rapporter, 225 mantimmar, kr Snittid 3,1 mantimmar, 2460 kr

20 Storstockholm (Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker) 855 brand i byggnad 150 annan vattenskada 329 rapporter, 1406 mantimmar, kr Snittid 4,3 mantimmar, 3714 kr

21 Södertörn (Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje) 412 brand i byggnad 77 annan vattenskada 42 rapporter, 92 mantimmar, kr Snittid 2,2 mantimmar, 2200 kr

22 Attunda (Knivsta, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby) 202 brand i byggnad 16 annan vattenskada 28 rapporter, 136 mantimmar, kr Snittid 4,9 mantimmar, 3445 kr

23 Norrtälje 67 brand i byggnad 5 annan vattenskada 1 rapport, 1 mantimme, 1345 kr Snittid 1 mantimme, 1345 kr

24 Höglandet (Nässjö och Vetlanda) 95 brand i byggnad 14 annan vattenskada 1 rapport, 16 mantimmar, 9620 kr Snittid 16 mantimmar, 9620 kr

25 Storgöteborg (Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum) 664 brand i byggnad 289 annan vattenskada 313 rapporter, 1817 mantimmar, kr Snittid 5,8 mantimmar, 4303 kr

26 Kristianstad 69 brand i byggnad 2 annan vattenskada 8 rapporter, 34 mantimmar, kr Snittid 4,3 mantimmar, 3320 kr

27 Brand i byggnad A n t a l År

28 Jämförelse brand i byggnad och RVR-uppdrag A n t a l 6000 K-uppdrag R-uppdrag Brand i byggnad År

29 Akut RVR/Räddningstjänst? Akut RVR för efterarbete istället för förlängd räddningstjänst Skilj på räddningstjänst och akut RVR. Vilken roll har räddningstjänsten? Det är räddningstjänstens uppdrag enligt tecknat avtal att minska skadekostnaderna. Juridiskt bindande!

30 Förenklad rapportering utvecklas nu Förenkling av akut RVR genom integrering i insatsrapporten. Endast ett fält att fylla i! Kryssrutor istället för fritext Mindre administrativt arbete spar tid Förenklat faktureringsunderlag

31 Förenklad rapportering utvecklas nu Incitament = komplett ifylld A-RVR i insatsrapporten kan komma att generera en högre ersättning. Ej komplett ifylld del av A-RVR kan komma att accepteras, men dock med en reducerad ersättning. Registrerad information ger information om skadekostnader Inlett samarbete med MSB Kan akut RVR finansiera insatsrapporteringssystem från er leverantör?

32 Ny process Insatsrapport MSB statistik Försäkringsbolag Faktura

33 Frågor? Tänk alltid restvärde Ökade intäkter minskade skadekostnader Ta hjälp av restvärdeledare Utbildning för räddningstjänsten: våren 2013 Sundsvall, Norrköping och Halmstad hösten 2013 Borlänge och Kristianstad

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010 September 2010 Migrationsverket har till och med augusti 2010 tagit emot 1 481 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar, varav 252 under augusti, Somalia och Afghanistan utgör fortfarande

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Sabina Wikgren Orstam sektionschef på Avdelning för vård och omsorg. Britt-Inger Kajnäs sektionschef på Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Sabina Wikgren Orstam sektionschef på Avdelning för vård och omsorg. Britt-Inger Kajnäs sektionschef på Avdelningen för arbetsgivarpolitik Carina Schmidt projektledare, Carpe Stockholms stad 08-508 25 410 carina.schmidt@stockholm.se Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Till: Sabina Wikgren Orstam sektionschef på Avdelning för

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Kartläggning av organisationsformer inom VA-

Kartläggning av organisationsformer inom VA- Kartläggning av organisationsformer inom - branschen i Sverige 17 juni 2010 Anders Lingsten 1 Innehållsförteckning Sida 0. Sammanfattning 3 1. Organisationsformer 3 1.1 Förvaltningsform 4 1.2 Multi-utility

Läs mer

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar Hemförsäkringen för SBCs medlemmar SPECIELLT FRAMTAGEN FÖR DIG SOM BOR I BOSTADSRÄTT:» Konkurrenskraftigt pris» Avbeställningsskydd vid resa» Allrisk drulle bostadsrätt Ett smart sätt att få en tryggare

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 4 2012 Kunskap & Kompetens Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Sid 12 Sid 22 Sid 17 Sid 20 Sid 35 Användarna

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Upphandlingsindex Stockholms län 2014

Upphandlingsindex Stockholms län 2014 Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

Begrepp Definition Kommentar

Begrepp Definition Kommentar Huvuddel Varje insatsrapport består av en huvuddel och vid en viss sorts olycka även tilläggsdelar med kompletterande uppgifter specifika för den sortens olycka. 1 Räddningstjänst Blocket omfattar vissa

Läs mer

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Redovisning av enkätundersökning om tillsyn och registerhantering av OVKprotokoll,

Redovisning av enkätundersökning om tillsyn och registerhantering av OVKprotokoll, 2006-06-30 Redovisning av enkätundersökning om tillsyn och registerhantering av OVKprotokoll, m.m. Boverkets rapport angående kommunernas registerhantering av OVK-protokoll m.m., dnr 1261-2201/2006 Sammanställd

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Studie av Sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder analys av behovet av stöd och vägledning

Studie av Sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder analys av behovet av stöd och vägledning Studie av Sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder analys av behovet av stöd och vägledning Malin Pettersson och Johan Szymanski Brandteknik och riskhantering Lund

Läs mer

Trygghet och säkerhet 2014

Trygghet och säkerhet 2014 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR Upplysningar

Läs mer