Agria Katt. Gäller från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agria Katt. Gäller från 2012-04-01"

Transkript

1 Agria Katt Gäller från

2 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 4 C Agria Veterinärvård Tilläggsförsäkring... 4 D Agria Liv... 5 E Agria Avel...5 F Agria Dolda Fel...7 G Agria Smittskydd...8 H Agria Trygghet, gäller fr.o.m. 1 april

3 A Välkommen till Agria Djurförsäkring A.1 Det här är försäkringsvillkoren I detta häfte finner du försäkringsvillkoren för Agrias kattförsäkringar samt Allmänna bestämmelser för Agrias djurförsäkringar Om inte annat har avtalats består dina villkor av tre delar: försäkringsbrevet, villkoren för den försäkring du har tecknat samt Allmänna bestämmelser. A.2 Kontrollera din försäkring Så snart du får ditt försäkringsbrev är det viktigt att du kontrollerar att uppgifterna är riktiga och stämmer överens med den försäkring du har ansökt om. Om någon uppgift är felaktig måste du snarast kontakta Agria och uppmärksamma oss på felet så ändrar vi det. Gör du inte det gäller försäkringen i den omfattning som framgår av försäkringsbrevet. A.3 Direktreglering De flesta djurkliniker kan anmäla skadehändelsen till Agria åt dig. Om din skada omfattas av försäkringen betalar Agria ersättningen direkt till kliniken. Hos kliniken behöver du bara betala självrisk och de kostnader som inte täcks av försäkringen. Agria har rätt att neka direktreglering. En förutsättning för direktreglering är att försäkringen är betald. Är den inte betald, kan vi dra av premieskulden från försäkringsersättningen. A.4 Vem försäkringen gäller för Veterinärvårdsförsäkringen gäller för både försäkringstagaren och annan person som har katten i sin vård, till exempel fodervärd. För liv- och avelsförsäkring gäller avtalet endast försäkringstagaren som är ägare till katten, om inte annat anges av villkoren. Om fodervärd enligt fodervärdsavtalet är skyldig att teckna livförsäkring, betalas ersättning till fodervärden. Detsamma gäller om fodervärden enligt fodervärdsavtalet är skyldig att teckna avelförsäkring. A.6 Var försäkringen gäller Våra försäkringar gäller inom Sverige. De gäller även under högst ett år i övriga EU-länder, Norge eller Schweiz räknat från avresedagen från Sverige, om inte annat framgår av försäkringsvillkoren. Försäkringen för dolda fel har andra villkor, se villkorspunkt F.4. A.7 Försäkrat djur Försäkringen gäller för den katten eller de katter som anges i försäkringsbrevet. A.8 Importer och äldre katter Vid nyteckning av katter som importerats från land utanför Norden och som inte har varit i Sverige i mer än fyra månader behövs ett veterinärintyg. För katter över sex år behövs ett veterinärintyg för att teckna veterinärvårdsförsäkring. Veterinärintyget får inte vara äldre än 30 dagar. A.9 Hur stor blir ersättningen Djurförsäkringen ersätter upp till försäkringsbeloppet, som framgår av villkoren och av ditt försäkringsbrev. Vid skadereglering görs avdrag för självrisker och för kostnader som inte ersätts av försäkringen. A.10 Karenstid Agrias samtliga försäkringar har en karenstid om 20 dagar om inte annat framgår av villkoren. Karenstid innebär att försäkringen inte ersätter sjukdomar som påbörjats inom 20 dagar från det att försäkringen trätt i kraft, för mer information se Allmänna bestämmelser punkt 2.3 och 2.4. A.11 Självrisk Veterinärvårdsförsäkringarna och deras tilläggsförsäkringar har fast och rörlig självrisk. Vi gör avdrag för en fast självrisk per självriskperiod. Den rörliga självrisken dras från de kostnader som överstiger den fasta självrisken. Den fasta och den rörliga självrisken som du har valt framgår av ditt försäkringsbrev. En självriskperiod är 125 dagar. Självriskperioden räknar vi från dagen för den första kostnaden du söker ersättning för. A.5 När försäkringen gäller Våra försäkringar kan tecknas för katt som är minst sex veckor gammal. Livförsäkringen kan inte tecknas för katt som fyllt sex år. Kattens livförsäkring upphör det år katten fyller 13 år. Ovan gäller om inte annat specificerats i villkoren. 3

4 B Agria Veterinärvård B.1 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet som du har valt är eller kronor och anges i försäkringsbrevet. Det är den högsta ersättning du kan få från försäkringen per försäkringsår B.2 Veterinärvård Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet för dina kostnader när veterinär undersöker, behandlar eller vårdar din katt på grund av olycksfall eller sjukdom, som inträffat under ansvarstiden och som omfattas av försäkringen. B.3 Särskilda villkor A Kejsarsnitt Vi ersätter ett kejsarsnitt under förutsättning att honan inte förlösts med kejsarsnitt tidigare. Kejsarsnitt ersätts endast om honan bevisligen inte kan föda själv eller inte kan föda själv efter vedertagen behandling. B Tandvård För korrigering av bettfel i medicinskt syfte, frakturer på mjölktänder eller utdragning av kvarsittande mjölktänder betalas ersättning under förutsättning att katten varit försäkrad före fyra månaders ålder. Katter försäkrade efter fyra månaders ålder måste tidigare ha varit försäkrade med Agria Tandtillägg. Vid korrigering av bettfel måste kattungen ha veterinärbesiktigats mellan tio och sexton veckors ålder utan anmärkning på sitt bett. FORL (neck lesions), tandsten eller komplikationer till dålig mun- eller tandstatus ersätts inte. C MR- och CT-undersökningar (magnetresonans och datortomografi) Kan ersättas efter godkännande av Agrias veterinärer. D Kastration Kastration ersätts inte som behandling vid hudsjukdomar, epilepsi, beteendestörningar, skendräktighet, onormala löp, juvertumör eller äggstockscysta. Ersättning medges inte heller för livmoderförändring utan tydliga kliniska symtom på sjukdom. E Höftledssjukdomar eller patellaluxation Katten måste vara veterinärvårdsförsäkrad före fyra månaders ålder och fortsatt försäkrad utan avbrott. För scottish fold ersätts inte behandling av ledsjukdomar. G Plastikoperation Kan ersättas om katten är försäkrad före fyra månaders ålder och fortsatt försäkrad utan avbrott. För perser och exotic ersätts inte kostnader för operation och uppföljande behandlingar av näsborrarna. H Avlivning och kremering Du får ersättning med upp till kronor för dina kostnader för avlivning och kremering av din katt om den enligt veterinärmedicinsk bedömning måste avlivas och sjukdomen eller skadan är ersättningsbar ur veterinärvårdsförsäkringen. B.4 Begränsningar Du kan inte få ersättning för kostnader för: Förebyggande behandling, rehabilitering eller alternativbehandling som t ex akupunktur, kiropraktik, stötvågsterapi och laserbehandling Navelbråck, kryptorkism eller sternumkrok. Beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor. Intygsskrivning, administrativa avgifter eller rådgivningskostnader. Jouravgifter eller motsvarande kostnader, om det inte varit medicinskt motiverat. Läkemedel (receptförskrivet eller utlämnat av veterinär), medicinskt foder, schampo eller andra produkter ordinerade eller försålda av veterinären. Veterinärens resor, transport av katten eller andra resor. Komplikationer till sjukdom eller skada som annars inte ersätts, förutom vid komplikationer till kastration eller vaccination. C Agria Veterinärvård Tilläggsförsäkring Tilläggsförsäkringen kan bara tecknas som tillägg till Agria Veterinärvård. Försäkringsbeloppet ligger utanför det totala försäkringsbelopp du valt i Agria Veterinärvård. Tilläggsförsäkringen gäller i övrigt med samma villkor som för Agria Veterinärvård och våra allmänna bestämmelser. På försäkringsbrevet framgår om du valt att teckna Agria Medicin. C.1 Agria Medicin Du kan få ersättning för dina kostnader för receptbelagda läkemedel med upp till kronor per försäkringsår. F Implantat Katten ska vara veterinärvårdsförsäkrad före fyra månaders ålder. Försäkringen ersätter inte guldimplantat. 4

5 D Agria Liv D.1 Försäkringen upphör Försäkringen upphör vid försäkringstidens slut från det år katten blir 13 år. D.2 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet framgår av ditt försäkringsbrev och är den högsta ersättning du kan få från försäkringen. Försäkringsbeloppet sänks vid varje förnyelse från och med det år katten blir åtta år. Beloppet sänks med 20 procent per år, dock som lägst till kronor. Beloppet avrundas till närmaste hundratal kronor. Det år katten blir tolv år är det högsta försäkringsbeloppet kronor. D.3 Försäkringens omfattning Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet om din katt genom sjukdom insjuknar eller genom olycksfall skadas så svårt att den dör eller enligt veterinärmedicinsk bedömning inte kan behandlas eller leva vidare och måste avlivas. D.4 Särskilda villkor A Höftledssjukdomar eller patellaluxation Katten måste vara livförsäkrad före fyra månaders ålder och fortsatt försäkrad utan avbrott. För scottish fold ersätter inte försäkringen om katten har dött eller avlivats på grund av ledsjukdom. B Särskilda krav vid okänd dödsorsak, unga eller nyförsäkrade katter eller höga livvärden Om katten har dött eller avlivats utan att den bakomliggande orsaken har kunnat fastställas kan vi begära obduktion. Detsamma gäller om katten är yngre än två år, försäkringens omfattning har ändrats det senaste året, kattens livvärde överstiger kronor eller om katten varit försäkrad kortare tid än ett år hos oss. Vi ber dig kontakta oss för en bedömning. Om du inte kontaktar oss kan du gå miste om ersättning. Kostnader för obduktion, transport till obduktion samt kremering, ersätts vid sidan av försäkringsbeloppet med upp till kronor om det är vi som har begärt obduktionen. Vi godkänner inte obduktion som är gjord på en katt som varit fryst, nedgrävd eller på annat sätt är olämplig att undersöka. I de fall vi inte behöver obduktion kan vi istället begära att du visar upp katten för veterinär som utfärdar ett veterinärintyg. D.5 Begränsningar Allmänna begränsningar Du kan inte få ersättning om katten sprungit bort eller är försvunnen. Du kan inte heller få ersättning om katten har dött eller avlivats till följd av: Beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor. FORL (neck leison) och bettfel. Att katten är kronisk smittbärare men inte själv visar tecken på sjukdom. Komplikationer till sjukdom eller skada som inte ersätts från Agria Veterinärvård. Rasspecifika begränsningar För perser eller exotic utbetalas inte liversättning om katten dör eller avlivas på grund av problem med näsborrarna. D.6 Allmänt om ersättningen Katter värderas utifrån inköpspris och marknadsvärde. Med marknadsvärde menas vad det omedelbart före försäkringsfallet skulle ha kostat att köpa en likvärdig katt. Marknadsvärdet bestäms av vilka meriter katter har och utgår från SVERAKS:s värderingslista. Du måste själv se till att katten är rätt värderad hos oss. Blandras eller oregistrerad katt, utan meriter, kan högst försäkras upp till kronor. Om en katt har dött eller avlivats har vi rätt att kräva in eventuell stamtavla före det att ersättning betalas. D.7 Självrisk Försäkringen har ingen självrisk. E Agria Avel E.1 När försäkringen gäller Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under ansvarstiden. Möjlighet till att ansöka om ersättning för förlorad avelsduglighet (punkt E.6) upphör det försäkringsår din katt fyller åtta år. E.2 Var försäkringen gäller Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Norden. E.3 Försäkrat djur Försäkringen gäller för den katt som anges i försäkringsbrevet och som är registrerad och stambokförd i organisation godkänd av Agria. Försäkringens punkter E.7 E.10 gäller för kattungar till en försäkrad hona. E.4 Försäkringsbelopp För veterinärvård (punkt E.5) gäller samma försäkringsbelopp som för kattens veterinärvårdsförsäkring och det är den högsta ersättning du kan få från veterinärvårds- och avelsför- 5

6 säkringen tillsammans. För förlorad avelsduglighet (punkt E.6) gäller samma försäkringsbelopp som för kattens livförsäkring. För katthona gäller även: Vård av kattunge (punkt E.8) ersätts utöver försäkringsbeloppet med upp till kronor per kattunge. Kattunge livförsäkring (punkt E.10) ersätts utöver försäkringsbeloppet med kronor per kattunge. E.5 Veterinärvård Du kan få ersättning för dina veterinärvårdskostnader för: Fertilitetsutredning om katthanen misstänks vara infertil eller för katthona som inte blir dräktig efter parning. Katten måste vara försäkrad med Agria Avel före fyra månaders ålder och oavbrutet försäkrad. Du kan också få ersättning för fertilitetsutredning om katten bevisligen lämnat en kull kattungar under den tid den varit försäkrad med Agria Avel även om katten har nytecknats efter fyra månaders ålder. Samma självrisk som för kattens veterinärvårdsförsäkring gäller. Ytterligare ett kejsarsnitt ersätts under förutsättning att honan inte förlösts med mer än ett kejsarsnitt tidigare. Kejsarsnitt ersätts endast om honan bevisligen inte kan föda själv eller inte kan föda själv efter vedertagen behandling. E.6 Förlorad avelsduglighet (endast om livförsäkring finns) Du kan få ersättning med upp till livförsäkringsbeloppet om din katt har kastrerats och kastrationen är ersättningsbar ur Agria Veterinärvård punkt B.3.D. Du kan även få ersättning om katten är steril. För att få ersättning för sterilitet måste katten vara försäkrad i Agria Avel före fyra månaders ålder och oavbrutet försäkrad. Du kan också få ersättning för sterilitet om katthonan eller katthanen bevisligen lämnat en kull kattungar under den tid katten varit försäkrad med Agria Avel, även om katten införsäkrats efter fyra månaders ålder Katthane: Med varaktigt förlorad fortplantningsförmåga avses även de fall när katthanen efter tre parningar med olika fertila katthonor har visat sig vara steril. Hanen ska undersökas kliniskt av veterinär med kontroll av könsorganen. Undersökningen ska utesluta tillfälliga sjukdomstillstånd. Katthona: Med varaktigt förlorad fortplantningsförmåga avses även de fall då katthonan efter tre parningar med olika fertila katthanar har gått tom. Katthonan ska undersökas kliniskt av veterinär, med kontroll av könsorgan samt ultraljud av livmoder och äggstockar. Undersökningen ska utesluta tillfälliga sjukdomstillstånd. Gemensamt för katthane och katthona: Du kan även få ersättning om din katt varaktigt förlorar sin avelsduglighet till följd av något av nedanstående avelshygieniska skäl: Att kattens egen ärftliga sjukdom eller ärftliga defekt även är konstaterad hos helsyskon eller föräldrar. Att kattens avkomma i minst två fall i olika kullar och efter parning med olika katter har fått samma konstaterade ärftliga sjukdom eller ärftliga defekt. Du kan även få ersättning om din katt varaktigt förlorar sin avelsduglighet till följd av något av nedanstående ärftliga avelshygieniska skäl: A Höftledsdysplasi (HD) Att höftledsdysplasi (HD) är konstaterad genom röntgenundersökning hos maine coon och att kattens resultat finns offentliggjort på pawpeds.com eller SVERAK och att katten enligt hälsoprogram inte ska användas i avel. Av kattens föräldradjur får ingen ha mer än grad 1 (lindrig HD). B Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) Att hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är konstaterad genom ultraljudsundersökning hos maine coon, sibirisk katt, norsk skogkatt, devon rex, cornish rex, german rex, ragdoll, birma, perser, exotic, bengal, sphynx eller brittiskt korthår och att katten, enligt det hälsoprogram för sjukdomen som finns på pawpeds.com, inte ska användas i avel. Föräldradjuren till den sjuka katten ska vara undersökta med ultraljud och ha ett giltigt friskintyg enligt det hälsoprogram som finns på pawpeds.com. C Progressiv retinal atrofi (PRA) Att progressiv retinal atrofi (PRA) är konstaterad genom ögonspegling hos abessinier eller somali och att katten, enligt det hälsoprogram för sjukdomen som finns på pawpeds.com, inte ska användas i avel. Kattens föräldradjur måste vara ögonspeglade och befunna fria innan de användes i avel för den aktuella kullen. Om katten förlorar sin avelsduglighet och har lämnat registrerade avkommor efter sig, får du ersättning med upp till livförsäkringsbeloppet. I de fall katten har förlorat sin avelsduglighet utan att ha lämnat några registrerade avkommor efter sig, får du så kallad delersättning med upp till 50 procent av livförsäkringsbeloppet. Om kattens sjukdom eller defekt är medfödd måste katten vara försäkrad med Agria Avel före fyra månaders ålder och sjukdomen eller defekten får inte vara känd vid införsäkran. När vi bedömt att du har rätt till ersättning måste du låta kastrera katten innan ersättning kan utbetalas. Punkten E.6 har ingen självrisk. Särskilt villkor: Du kan aldrig få ersättning för förlorad avelsduglighet för katt som fyllt sex år och inte har någon registrerad avkomma efter sig. Du kan inte heller få ersättning 6

7 för katthona som lämnat tre kullar efter sig eller för katthane som lämnat fem kullar efter sig. Med kull avses åtminstone en överlevande avkomma, som har registrerats. Ersättning lämnas inte om kattens diagnos är ställd efter avelsdebuten, om det är brukligt att genomföra undersökningen innan. E.7 Veterinärvård svaga kattungar Du kan få ersättning för dina kostnader när veterinär behandlar en svag kattunge som inom 24 timmar från födseln behöver behandling för att överleva den första tiden. Du kan få ersättning för behandling som utförs fram till det att kattungen blir sju dagar gammal. Ersättningen tas från katthonans veterinärvårdsförsäkring. E.8 Kattunge veterinärvård Du kan få ersättning för kostnader med upp till kronor per kattunge, utöver försäkringsbeloppet, när veterinär behandlar en kattunge för förvärvad sjukdom eller olycksfall om kattungen är mellan fem och femton veckor men som längst fram till och med dagen då den levereras till ny ägare eller fodervärd. Kattungen måste vara under registrering eller registrerad och stambokförd i organisation godkänd av Agria. Skadan eller sjukdomen får inte ha påbörjats före fem veckors ålder. Hela kullen omfattas av en gemensam fast självrisk som tas ut en gång per kull. Självriskbeloppet är det du valt för katthonans veterinärvårdsförsäkring. E.9 Dolda Felförsäkring Kattungar till en katthona som är försäkrad i Agria Avel omfattas av Agria Dolda Felförsäkring. Om du önskar ett högre försäkringsbelopp än kronor per kattunge, kan du teckna separat Dolda Felförsäkring för det högre beloppet. Se villkoren för Agria Dolda Felförsäkring. E.10 Kattunge livförsäkring, endast om avelshonan har livförsäkring Du kan få ersättning med kronor per kattunge, om en kattunge genom sjukdom insjuknar eller genom olycksfall skadas så svårt att den dör eller enligt veterinärmedicinsk bedömning inte kan behandlas och leva vidare och måste avlivas. Med olycksfall avses kroppsskada som drabbar kattungen genom plötslig yttre händelse. Med olycksfall jämställs att veterinär konstaterat att kattungen svalt främmande föremål eller blivit akut förgiftad. Med olycksfall eller sjukdom menas inte värmeslag. Denna punkt gäller för kattunge som är mellan fem och 15 veckor gammal, men som längst fram till den dag då den levereras till ny ägare eller fodervärd. Kattungen måste vara under registrering eller registrerad och stambokförd i en av Agria godkänd organisation. Särskilda krav: Kattungen måste obduceras om inte vi medger undantag. Du får ersättning med upp till kronor för dina kostnader för obduktion inklusive transport av kattungen om den har dött eller avlivats på grund av en ersättningsbar skada. I de fall vi inte kräver obduktion måste du visa upp kattungen för veterinär och låta denne utfärda ett veterinärintyg. Punkten E.10 har ingen självrisk. E.11 Begränsningar Du kan inte få ersättning för följder av: Exteriöra fel som inte påverkar kattens hälsa eller funktion som sällskapsdjur. Du kan heller inte få ersättning för katthona som förlösts med kejsarsnitt två gånger eller mer. I övrigt gäller samma begränsningar som för kattens liv- och veterinärvårdsförsäkringar. F Agria Dolda Fel F.1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren som uppfödare av en kattunge som omfattas av denna försäkring. Ersättning kan betalas ut till den som lider skadan, det vill säga uppfödaren eller köparen av kattungen. F.2 Definition av dolt fel Med ett dolt fel menar vi en sjukdom eller defekt som har börjat utvecklas före besiktningen respektive leveransen men som inte har visat symtom eller annars varit känd. Varken sjukdomar eller defekter som enligt veterinärmedicinsk bedömning borde ha upptäckts vid veterinärbesiktningen, eller sådana som är av ärftlig karaktär och inte har börjat utvecklas före leveransen, är dolda fel. F.3 När försäkringen gäller För kattunge som överlåts eller lämnas till en fodervärd gäller försäkringen från leveransen, dock tidigast från tolv veckors ålder. Det är en förutsättning att kattungen är veterinärbesiktigad innan leverans för att omfattas av försäkringen. För kattunge som uppfödaren behåller gäller försäkringen från dagen då kattungen veterinärbesiktas, dock tidigast från tolv veckors ålder. Försäkringen gäller inte för kattunge som besiktats före elva veckors ålder eller efter 16 veckors ålder, oavsett om den levererats till nytt hushåll eller behållits av uppfödaren. Har dolda felförsäkringen en gång börjat gälla för en kattunge fortsätter den även att gälla för ny ägare om katten säljs. 7

8 Försäkringen upphör att gälla när kattungen blir tre år och tre månader. Försäkringen kan inte förnyas. F.10 Karenstid Försäkringen har ingen karenstid. F.4 Var försäkringen gäller Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Sverige. För kattunge som överlåts till ny ägare eller till fodervärd gäller försäkringen i alla länder. F.5 Försäkrat djur Om en katthona är försäkrad i Agria Avel, ingår Dolda Felförsäkringen för kattungar till katthonan om hela kullen har registrerats och stambokförts i organisation godkänd av Agria. För att dolda felförsäkringen ska fortsätta att gälla om Agria Avel upphör på grund av annan anledning än att katthonan dör kan du teckna separata dolda felförsäkringar för den återstående försäkringstiden. För huskatter/oregistrerade kattungar gäller: Försäkringen tecknas separat för kattungar som inte är registrerade och stambokförda. Hela kullen ska tecknas samtidigt före 16 veckors ålder. Försäkringen gäller för de kattungar som står angivna i försäkringsbrevet. F.6 Försäkringsbelopp Försäkringen består av två delar, livförsäkring och veterinärvård. Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet för varje del. För kattungar till en katthona som är försäkrad i Agria Avel, är försäkringsbeloppet lika med försäljningspriset, men högst kronor per kattunge. För försäkring som har tecknats separat, framgår det avtalade försäkringsbeloppet av försäkringsbrevet. F.7 Veterinärvård, avlivning och kremering Du kan få ersättning för dina kostnader om en katt undersöks, behandlas eller vårdas av veterinär på grund av ett dolt fel. I försäkringsbeloppet ingår även kostnader för medicin, avlivning och normalkremering. F.8 Livförsäkring Du kan få ersättning om katten dör eller enligt veterinärmedicinsk bedömning inte kan behandlas och måste avlivas på grund av ett dolt fel. Katten måste obduceras om inte Agria medger undantag. F.9 Obduktion Du kan få ersättning med upp till kronor, utöver försäkringsbeloppet, för dina kostnader för obduktion inklusive transport och kremering om katten har dött eller avlivats på grund av ett dolt fel och vi ber om obduktion. Vi godkänner inte obduktion på katt som varit fryst, nedgrävd eller på annat sätt är olämplig att undersöka. F.11 Allmänna begränsningar Du kan inte få ersättning om katten har behandlats, dött eller avlivats till följd av: Beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor. Fel som inte allvarligt påverkar kattungens hälsa eller dess funktion som sällskapsdjur. Fel som har anmärkts i intyg efter ögonlysning eller veterinärbesiktning. Kattpest (parvo) eller kattsnuva om inte katthonan och kattungen är tillräckligt vaccinerade enligt rekommendationer i FASS vet. Höftledssjukdomar eller patellaluxation. Cystnjurar på perser eller exotic om inte kattens föräldrar är undersökta och fria. Kryptorkism, navelbråck, sternumkrok eller kroksvans. Tandsjukdomar eller bettfel. F.12 Självrisker Försäkringen har ingen självrisk. G Agria Smittskydd G.1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för både försäkringstagaren och annan som har katten i sin besättning, till exempel fodervärd. Med besättning menas katter som stadigvarande vistas i samma hushåll. För att liv- eller omplaceringsersättning ska betalas måste försäkringstagaren vara ägare av katten. Om försäkringstagaren inte äger katten gäller försäkringen för: - ägare som är medlem i försäkringstagarens hushåll. G.2 När försäkringen gäller Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under ansvarstiden, men tidigast efter det att: FIP har misstänkts eller konstaterats hos någon katt i besättningen eller hos en egenuppfödd kattunge som är levererad inom de senaste sex månaderna. Det är en förutsättning att katten avlidit/avlivats när veterinärmedicinsk expertis misstänkt FIP eller att FIP konstaterats genom obduktion. Ringorm har konstaterats hos någon katt i besättningen eller hos egenuppfödd kattunge, levererad inom de senaste 30 dagarna. Det är en förutsättning att diagnosen är fastställd av veterinär genom odling. 8

9 G.3 Försäkrat djur Försäkringen gäller för den eller de katter som står angivna i försäkringsbrevet under förutsättning att det inte finns fler än åtta katter i besättningen. G.4 Försäkringsbelopp FIP: Försäkringsbeloppet är kronor per katt. Försäkringsbeloppet är den högsta ersättning du kan få från försäkringen för en katt. Provtagnings- och analyskostnader (punkt 6.2) ersätts utöver försäkringsbeloppet med upp till kronor per katt. Ringorm: Du får ersättning med ett fast belopp, 1500 kronor per katt, för utredning och medicinering. G.5 FIP Provtagning Du kan få ersättning med upp till kronor för dina kostnader för provtagning och analys av prover från symtomfri katt. Analysen av proverna ska göras med PCR-teknik enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalts (SVA)rekommendationer. Du måste kontakta oss för närmare villkor om provtagningen. G.6 Liv- eller omplaceringsersättning Du kan få ersättning med kronor om din katt efter provtagning visar sig vara konstaterad smittbärare och på grund av smittorisk måste avlägsnas från katteriet. Om du väljer att omplacera katten, måste den vara kastrerad och lämnas bort till någon som inte har andra katter. Om katten avlivas ska veterinär skriftligen intyga att denne har identifierat den döda katten. Intyget ska innehålla uppgifter om kattens namn, ras, färg och eventuellt Id-nummer samt en beskrivning av resultatet av provtagningen. G.7 Obduktion vid misstanke om FIP gäller inte för konstaterad smittbärare Du kan få ersättning för kostnader för obduktion om din katt avlivats vid veterinärmedicinsk misstanke om FIP. Du kan även få ersättning för kostnader för obduktion om en kattunge, levererad av dig inom de senaste sex månaderna, avlivas på grund av veterinärmedicinsk misstanke om FIP. Ersättning lämnas med upp till kronor inklusive transportkostnader, utöver försäkringsbeloppet. Vi godkänner inte obduktion på en katt som varit fryst, nedgrävd eller på annat sätt olämplig att undersöka. G.8 Ringorm Du får ett schablonbelopp på kronor per katt för kostnader för provtagningar, odlingar och medicinering. För de katter som har symtom på ringorm har du möjlighet till viss ersättning från kattens enskilda försäkring. G.9 Karenstid FIP: Försäkringen har en karenstid som är 20 dagar. Ringorm: Försäkringen har en karenstid som är tre månader. Karenstid efter ersatt skada ringorm: När du har fått ersättning för en besättningsutredning kan du inte få ytterligare ersättning för samma diagnos inom två år. G.10 Allmänna begränsningar Punkt G.6 FIP Du kan inte få ersättning för katt som har visat symtom på FIP. Punkt G.7 Ringorm Du kan inte få ersättning för katt som har visat symtom på ringorm. G.11 Självrisk Försäkringen har ingen självrisk. H Agria Trygghet, gäller fr.o.m. 1 april 2011 H.1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren som äger katten samt dödsbo efter försäkringstagaren, under förutsättning att katten har en veterinärvårdsförsäkring i Agria. Agria Trygghet gäller endast i kombination med Agria Veterinärvård. H.2 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet är kronor och är den högsta ersättning du kan få från försäkringen per försäkringsår. H.3 Försäkrings omfattning A Inackordering Din läkare måste intyga i skadeanmälan att du är oförmögen att ta hand om din katt. Du kan få ersättning från och med tredje inackorderingsdagen. Är katten en hona med kattungar kan du dessutom få ersättning med 80 kronor per dag för inackordering av kattkullen. Ersättning lämnas inte för kattkull som är äldre än fjorton veckor. B Kattpensionat Du kan under ovanstående förutsättningar få ersättning med upp till 75 procent av kostnaden för att inackordera din katt, på 9

10 godkänt och i Bolagsverket registrerat kattpensionat. Du kan även få ersättning för dina resekostnader, upp till 500 kronor per läkarintyg i skadeanmälan, för att lämna och hämta katten på pensionatet. C Dödsfall Vid försäkringstagarens död lämnas ersättning enligt punkter H.3.A och H.3.B., i upp till 60 dagar från dödsdatum. D Kvitto För att Agria ska kunna bedöma din rätt till ersättning behöver vi en ifylld blankett för skadeanmälan samt att eventuella kvitton ska bifogas. Datum för vistelsen och noggrann kostnadsspecifikation ska framgå av kvittot. H.4 Avbokningskostnader resor Du kan få ersättning med 75 % av dina faktiska avbokningskostnader om du måste avboka en privatresa på grund av att din katt får en akut skada eller sjukdom som kräver omedelbar veterinärvård. Om du skulle ha rest i sällskap med någon annan medlem i ditt hushåll eller annan nära anhörig och det var skäligt att avboka även dennes resa kan vi ersätta även den personens avbokningskostnader. Du måste uppge belopp som har återbetalats av resebyrån och andra inbesparade kostnader. Skadefall där annan försäkring ersätter uppkomna kostnader. H.9 Allmänna begränsningar katt Du kan inte få ersättning för dina kostnader om: Kattens sjukdom eller skada är direkt eller indirekt orsakad av försäkringstagaren eller någon som ingår i försäkringstagarens hushåll. Kattens sjukdom har visat symtom eller borde ha visat symtom innan avresedagen. Kattens sjukdom/skada har undantagits, med reservation, i den enskilda veterinärvårdsförsäkringen. Kattens sjukdom/skada har funnits (känd eller okänd) före försäkringens tecknande. För villkorspunkt H.5. och H.6. gäller även att: Du kan inte få ersättning för dina kostnader om kattens sjukdom eller skada inte är livshotande enligt veterinärmedicinsk erfarenhet och expertis. H.10 Självrisk Försäkringen har ingen självrisk. H.5 Avbruten resa Du kan få ersättning med 75 % av dina ombokningskostnader om du måste omboka en privatresa på grund av att din hemmavarande katt har blivit akut sjuk eller skadad och behöver livsuppehållande veterinärvård. H.6 Förlängd vistelse på grund av kattens sjukdom/skada Du kan få ersättning med upp till 500 kronor per dygn till logi från och med dag tre om du måste förlänga din vistelse under privatresa på grund av att din medföljande katt blivit akut sjuk eller skadad och behöver livsuppehållande vård och inte kan/får flyttas enligt anvisning från behandlande veterinär. Du kan även få ersättning med 75 % av dina ombokningskostnader om du måste omboka din hemresa på grund av den förlängda vistelsen under privatresa H.7 Karenstid Försäkringen har ingen karenstid H.8 Allmänna begränsningar människa Du kan inte få ersättning för: Sjukdomar, åkommor och tillstånd som inträffat inom tolv månader innan försäkringen trädde ikraft 10

11 Agria Katt Gäller från

12 Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. Vi hjälper dig att hitta en försäkring som passar dig och din katt. Prata med ditt Agriaombud som du hittar på agria.se eller ring vårt kundcenter på Länsförsäkringar Bergslagen Dalarnas Försäkringsbolag Länsförsäkringar Gävleborg Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Länsförsäkringar Halland Länsförsäkringar Jönköping Länsförsäkringar Kalmar län Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad Länsförsäkring Kronoberg Länsförsäkringar Skaraborg Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Södermanland Länsförsäkringar Uppsala Länsförsäkringar Värmland Länsförsäkringar Västernorrland Länsförsäkringar Älvsborg Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) Org nr Tegeluddsvägen 11 13, Box 70306, Stockholm Tel , fax Bankgiro LFAB utg Form & Profil Litho i Motala Vi trycker på det miljövänliga läs mer på lansforsakringar.se/miljo. agria.se

Agria Favorit. Gäller från 2012-04-01

Agria Favorit. Gäller från 2012-04-01 Agria Favorit Gäller från 2012-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 3 C Agria Liv...4 2 A Välkommen till Agria Djurförsäkring A.1 Det här är försäkringsvillkoren

Läs mer

Gäller från 2016-04-01 Morgonmys

Gäller från 2016-04-01 Morgonmys Agria Katt Gäller från 2016-04-01 Morgonmys Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 5 C Agria Trygghet, tilläggsförsäkring 5 D Agria Liv

Läs mer

Agria Katt. Gäller från 2015-04-01

Agria Katt. Gäller från 2015-04-01 Agria Katt Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 5 C Agria Trygghet, tilläggsförsäkring 5 D Agria Liv 6 E Agria

Läs mer

Välkommen till Agria Djurförsäkring

Välkommen till Agria Djurförsäkring Välkommen till Agria Djurförsäkring I detta häfte finner du försäkringsvillkoren för Agrias kattförsäkringar samt Allmänna Bestämmelser för Agrias smådjursförsäkringar (ABS) som gäller från 1 januari 2010.

Läs mer

Agria Hund. Gäller från 2012-04-01

Agria Hund. Gäller från 2012-04-01 Agria Hund Gäller från 2012-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 4 C Agria tilläggsförsäkringar... 5 D Agria Liv... 5 E Agria Användbarhet... 6 F Agria Avel...

Läs mer

KATTFÖRSÄKRING. Katt 2016. Gäller från 2016-01-01

KATTFÖRSÄKRING. Katt 2016. Gäller från 2016-01-01 KATTFÖRSÄKRING Katt 2016 Gäller från 2016-01-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din kattförsäkring... 3 1.1 Vem försäkringen gäller för... 3 1.2 När försäkringen gäller... 3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

Agria Hjort. Gäller från

Agria Hjort. Gäller från Agria Hjort Gäller från 2015-04-01 1 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Hjort Hjord 3 B Agria Hjort Enskild 4 FÄRGMARKERINGAR I VILLKORET För att beskriva de olika avsnitten i villkoret

Läs mer

Gäller från Morgonmys

Gäller från Morgonmys Agria Katt Gäller från 2017-04-01 Morgonmys Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 5 C Agria Trygghet, tilläggsförsäkring 5 D Agria Liv

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se finner du information om företaget, villkor och blanketter med mera. Sveland Djurförsäkringar har försäkringslösningar

Läs mer

Agria Katt. Gäller från

Agria Katt. Gäller från Agria Katt Gäller från 2014-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 4 C Agria Medicin, tilläggsförsäkring... 5 D Agria Trygghet, tilläggsförsäkring... 5 E Agria

Läs mer

Agria Katt. Gäller från

Agria Katt. Gäller från Agria Katt Gäller från 2015-10-02 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 5 C Agria Trygghet, tilläggsförsäkring 5 D Agria Liv 6 E Agria

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - KATT. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Katt 2014-01-01. Gäller fr.o.m.

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - KATT. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Katt 2014-01-01. Gäller fr.o.m. SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - KATT 2014-01-01 Särskilt villkor PRO Husdjurförsäkring Katt Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se

Läs mer

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01 Agria Hund Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 6 C Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring 6 D Agria Trygghet,

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL 2013-07-01 Hund Olycksfall Särskilt villkor Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd.

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01 Föl på väg Gäller från 2013-01-01 1 Försäkringar för avel och uppfödning I samarbete med ASVH, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, har Agria tagit fram försäkringar som är särskilt anpassade

Läs mer

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01 Agria Hund Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 6 C Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring 6 D Agria Trygghet,

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01 VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01 Våra försäkringsprodukter Våra kattförsäkringar ger skydd mot ekonomisk förlust om katten dör, måste avlivas eller behöver behandlas av veterinär. Det finns

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Katt- och Smådjur Försäkringsvillkor

Katt- och Smådjur Försäkringsvillkor Katt- och Smådjur Försäkringsvillkor 01.01. 2012 I samarbete med www.omsen.ax KATTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.01 2012 Ö 75C FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KATT OCH SMÅDJURSFÖRSÄKRING

Läs mer

Agria Hund. Gäller från 2014-04-01

Agria Hund. Gäller från 2014-04-01 Agria Hund Gäller från 2014-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 4 C Agria Medicin, tilläggsförsäkring... 5 D Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring...

Läs mer

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m Jämför hundförsäkring I alla hundförsäkringar finns många undantag för uppräknade sjukdomar. Försäkringen består i regel en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Agria Gris Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Vågar du lita på turen? Agria Djurförsäkring erbjuder dig ett försäkringsskydd för dina djur om olyckan skulle vara framme. OBS! Om

Läs mer

Välkommen till Agria Djurförsäkring

Välkommen till Agria Djurförsäkring Välkommen till Agria Djurförsäkring I detta häfte finner du försäkringsvillkoren för Agrias hundförsäkringar samt Allmänna Bestämmelser för Agrias smådjursförsäkringar (ABS) som gäller från 1 januari 2010.

Läs mer

VILLKOR Kattförsäkring

VILLKOR Kattförsäkring VILLKOR KATTFÖRSÄKRING 2015-09-01 1 VILLKOR Kattförsäkring 2015-09-01 2 VILLKOR KATTFÖRSÄKRING 2015-09-01 Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment där

Läs mer

Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 Agria Valpförsäkring... 10 Agria Veterinärvård... 3 Agria Olycksfall Veterinärvård... 11

Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 Agria Valpförsäkring... 10 Agria Veterinärvård... 3 Agria Olycksfall Veterinärvård... 11 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 3 C Agria Veterinärvård Tilläggsförsäkringar... 5 D Agria Liv... 5 E Agria Användbarhet... 7 F Agria Avel... 7 G Agria Dolda

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2013-01-01

Agria Häst. Gäller från 2013-01-01 Agria Häst Gäller från 2013-01-01 1 Agria hästförsäkringar passar alla Agria Djurförsäkring har försäkringar för alla hästar och för alla hästägare. Försäkringarna är utformade så att du själv kan plocka

Läs mer

Försäkringsvillkor. Hundförsäkring

Försäkringsvillkor. Hundförsäkring Försäkringsvillkor Hundförsäkring Gäller från och med 1 maj 2016 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Översiktlig information...4 Försäkringsvillkor Hundförsäkring Bas...5 1. Vem

Läs mer

Agria Trav och Galopp. Gäller från 2013 01 01

Agria Trav och Galopp. Gäller från 2013 01 01 Agria Trav och Galopp Gäller från 2013 01 01 3 Har du försäkrat din vinnare? Agria Djurförsäkring har försäkringar för alla hästar och för alla hästägare. Försäkringarna är utformade så att du själv kan

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

H u n d F Ö R S Ä K R I N G. Hund 2009. Gäller från 2009-10-01

H u n d F Ö R S Ä K R I N G. Hund 2009. Gäller från 2009-10-01 H u n d F Ö R S Ä K R I N G Hund 2009 Gäller från 2009-10-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din hundförsäkring...3 1.1 Vem försäkringen gäller för...3 1.2 När försäkringen gäller...3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

Agria Får och Get. Gäller från

Agria Får och Get. Gäller från Agria Får och Get Gäller från 2015-01-01 Vågar du lita på turen? Agria Djurförsäkring erbjuder dig ett försäkringsskydd om oturen skulle vara framme. Med olika självriskalternativ kan vi skräddarsy en

Läs mer

Gäller från Mitt

Gäller från Mitt Agria Katt Gäller från 1.1.2018 Mitt Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Liv 5 C Agria Avel Veterinärvård, tilläggsförsäkring 7 D Agria Avel Liv, tilläggsförsäkring

Läs mer

Försäkring för dolda fel hos katter

Försäkring för dolda fel hos katter Försäkring för dolda fel hos katter Ibland behövs mer än nio liv Som uppfödare har man mycket att tänka på då man planerar att ta en kull. Vilken hane passar honan? Kommer dräktigheten att gå bra? Kommer

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den försäkringstagare som anges på försäkringsbrevet i sin egenskap av ägare till djuret. Försäkringen gäller

Läs mer

VILLKOR. Sveland Katt. Särskilt villkor Kattförsäkring. gäller från 2012-01-01

VILLKOR. Sveland Katt. Särskilt villkor Kattförsäkring. gäller från 2012-01-01 VILLKOR Sveland Katt Särskilt villkor Kattförsäkring gäller från 2012-01-01 Innehåll Åldersregler nyteckning...4 Livförsäkringsbelopp...4 Ålderssänkning av livförsäkringsbeloppet... 4 Skadefall som påbörjats

Läs mer

Gäller från Morgonmys

Gäller från Morgonmys Agria Katt Gäller från 1.6.2016 Morgonmys Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Liv 5 C Agria Avel Veterinärvård, tilläggsförsäkring 7 D Agria Avel Liv, tilläggsförsäkring

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - HUND. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Hund 2014-01-01. Gäller fr.o.m.

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - HUND. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Hund 2014-01-01. Gäller fr.o.m. SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - HUND 2014-01-01 Särskilt villkor PRO Husdjurförsäkring Hund Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se

Läs mer

Gäller från Morgonmys

Gäller från Morgonmys Agria Katt Gäller från 1.2.2017 Morgonmys Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Liv 5 C Agria Avel Veterinärvård, tilläggsförsäkring 7 D Agria Avel Liv, tilläggsförsäkring

Läs mer

Agria Incident En hästförsäkring för människor

Agria Incident En hästförsäkring för människor Agria Incident En hästförsäkring för människor Gäller från 2013 01 01 Världens första hästförsäkring för människor När du tecknar en av Agrias hästförsäkringar ingår alltid Agria Incident. Det är en olycksfallsförsäkring

Läs mer

Gäller från och med 1 maj 2015 Försäkringsvillkor. Hundförsäkring

Gäller från och med 1 maj 2015 Försäkringsvillkor. Hundförsäkring Gäller från och med 1 maj 2015 Försäkringsvillkor Hundförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll Översiktlig information...4 Försäkringsvillkor Hundförsäkring BAS...5

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER

Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER Sveland Junior TECKNAS FÖRE 5 MÅN. ÅLDER LIV + VETERINÄRVÅRD GÄLLER FÖR DOLDA FEL Självklart ska Du försäkra Din kattunge! Med Sveland

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2017-06-01 Våra försäkringsprodukter Våra kattförsäkringar ger skydd mot ekonomisk förlust om katten dör, måste avlivas eller behöver behandlas av veterinär. Det finns

Läs mer

Agria Smådjur och Fågel. Gäller från 2015-04-01

Agria Smådjur och Fågel. Gäller från 2015-04-01 Agria Smådjur och Fågel Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 4 C Agria Liv 5 KANIN I VILLKORET För att beskriva

Läs mer

HUNDFÖRSÄKRING. Hund 2015. Gäller från 2015-01-01

HUNDFÖRSÄKRING. Hund 2015. Gäller från 2015-01-01 HUNDFÖRSÄKRING Hund 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din hundförsäkring...3 1.1 Vem försäkringen gäller för...3 1.2 När försäkringen gäller...3 1.3 Var försäkringen gäller...3

Läs mer

Agria Nöt Försäkring för dig som har nötkreatur

Agria Nöt Försäkring för dig som har nötkreatur Agria Nöt Försäkring för dig som har nötkreatur 500 Ko 942 = 11 Gäller från 1 januari 2016 k g E CM Vi anpassar din försäkring Försäkringen är en viktig del i omsorgen om dig, dina djur och ditt företag.

Läs mer

Agria Nöt Försäkring för dig som har nötkreatur. Vi är med i Agria, är dina nötkreatur det?

Agria Nöt Försäkring för dig som har nötkreatur. Vi är med i Agria, är dina nötkreatur det? Agria Nöt Försäkring för dig som har nötkreatur Vi är med i Agria, är dina nötkreatur det? Gäller från 1 april 2017 Vi anpassar din försäkring Försäkringen är en viktig del i omsorgen om dig, dina djur

Läs mer

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m. Livförsäkring kan tecknas fr.o.m - t.o.m

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m. Livförsäkring kan tecknas fr.o.m - t.o.m Jämför hästförsäkring I alla hästförsäkringar finns många undantag för uppräknade sjukdomar. Försäkringen består i regel en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för

Läs mer

Hund FÖRSÄKRING I SAMARBETE MED

Hund FÖRSÄKRING I SAMARBETE MED Hund FÖRSÄKRING I SAMARBETE MED 2010 Ömsens hundförsäkringar När din hund blir sjuk eller råkar ut för en olycka kan det bli kostsamt att gå till veterinären. Vi hjälper dig att välja en försäkring som

Läs mer

Ö74B AGRIA HUND Försäkringsvillkor november 2007

Ö74B AGRIA HUND Försäkringsvillkor november 2007 Ö74B AGRIA H U N D Försäkringsvillkor november 2007 Välkommen till Ömsen och Agria Djurförsäkring I detta häfte finner du försäkringsvillkoren Ö74B för Agrias hundförsäkringar. Ditt försäkringsbrev, villkoren

Läs mer

Gäller från 2016-04-01 Mitt

Gäller från 2016-04-01 Mitt Agria Hund Gäller från 2016-04-01 Mitt Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 6 C Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring 6 D Agria

Läs mer

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 För din älskade vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 Hur mycket betyder din hund? Säkert är du mån om att din hund ska ha det bra. Det bästa du kan göra för att skydda den är att skaffa en riktigt

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Hundförsäkring 2015-06-01

VILLKORSSAMMANFATTNING Hundförsäkring 2015-06-01 VILLKORSSAMMANFATTNING Hundförsäkring 2015-06-01 Våra försäkringsprodukter Våra hundförsäkringar ger skydd mot ekonomisk förlust om hunden dör, måste avlivas eller behöver behandlas av veterinär. Det finns

Läs mer

För- och efterköpsinformation hund

För- och efterköpsinformation hund 1 (5) För- och efterköpsinformation hund Detta är en information som vi enligt lag ska lämna innan köp. Informationen är en översikt av din försäkring och de villkor, Hund 2015, som gäller för din hundförsäkring.

Läs mer

kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade

kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade Ibland behövs mer än nio liv Även om din katt har nio liv behövs en bra försäkring. Folksams hör till de bästa på marknaden. Både när det gäller

Läs mer

För- och efterköpsinformation för Agrias smådjursförsäkringar - gäller från

För- och efterköpsinformation för Agrias smådjursförsäkringar - gäller från För- och efterköpsinformation för Agrias smådjursförsäkringar - gäller från 2017-04-01 Agria tillhandahåller i huvudsak djurförsäkring. En djurförsäkring ger ett skydd mot ekonomisk förlust om djuret dör,

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN VILLKOR Sveland Hjort Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-05-01 Välkommen till Sveland! Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att försäkra Ditt djur i Sveland. Det är ett stort

Läs mer

Försäkring för hundar

Försäkring för hundar Försäkring för hundar Hur mycket betyder din hund? Säkert är du mån om att din hund ska ha det bra. Det bästa du kan göra för att skydda den är att skaffa en riktigt bra försäkring. Folksams hör till de

Läs mer

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst 2015. Gäller från 2015-01-01

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst 2015. Gäller från 2015-01-01 HÄSTFÖRSÄKRING Häst 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din Hästförsäkring... 3 1.1 Vem försäkringen gäller för... 3 1.2 När försäkringen gäller... 3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

Gäller från 1.6.2016 Mitt

Gäller från 1.6.2016 Mitt Agria Hund Gäller från 1.6.2016 Mitt 1 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring 6 C Agria Liv 6 D Agria Användbarhet, tilläggsförsäkring

Läs mer

Gäller från Mitt

Gäller från Mitt Agria Hund Gäller från 1.2.2017 Mitt 1 Innehåll Välkommen till Agria Eläinvakuutus 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring 6 C Agria Liv 6 D Agria Användbarhet, tilläggsförsäkring

Läs mer

katt- och smådjursförsäkring

katt- och smådjursförsäkring katt- och smådjursförsäkring I SAMARBETE MED 2012 2 Ömsens katt och smådjursförsäkring Försäkringar skapta för att uppfylla dina behov Vi försöker alltid skapa flexibla lösningar för våra kunder. Det är

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK SÄRSKILT VILLKOR FLOCK Särskilt villkor 2013-01-01 Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd. Kontakta någon av våra representanter

Läs mer

Försäkring för katter

Försäkring för katter Försäkring för katter Ibland behövs mer än nio liv Även om din katt har nio liv, behövs en bra försäkring. Folksams hör till de bästa på marknaden. Både när det gäller ersättning och självrisk. Du försäkrar

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR KENNEL. Särskilt villkor. Kennel. Gäller fr.o.m. 2014-02-01 2014-02-01

SÄRSKILT VILLKOR KENNEL. Särskilt villkor. Kennel. Gäller fr.o.m. 2014-02-01 2014-02-01 SÄRSKILT VILLKOR KENNEL Särskilt villkor 2014-02-01 Kennel Gäller fr.o.m. 2014-02-01 Kennel, särskilt villkor 2014-02-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 % rabatt på

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor Katt. Gäller från

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor Katt. Gäller från Försäkringsvillkor Motor Gäller från 2017-01-01 1 Moderna Djurförsäkringar en del av Moderna Försäkringar Försäkringsgivare Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662

Läs mer

JAKTJOURNALENS JAKTHUNDSFÖRSÄKRING VILLKOR 2015 09 01

JAKTJOURNALENS JAKTHUNDSFÖRSÄKRING VILLKOR 2015 09 01 JAKTJOURNALENS JAKTHUNDSFÖRSÄKRING VILLKOR 2015 09 01 Alternativ I försvinnande (kommer bort) dödsfall p g a olycksfall veterinärvårdskostnader vid olycksfall förlorad jakt-/avelsförmåga vid olycksfall

Läs mer

Agria Smådjur och fågel. Gäller från

Agria Smådjur och fågel. Gäller från Agria Smådjur och fågel Gäller från 2014-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 4 C Agria Medicin, tilläggsförsäkring... 4 D Agria Liv... 5 E Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Försäkring för dolda fel hos hundar

Försäkring för dolda fel hos hundar Försäkring för dolda fel hos hundar Vem är hundens bästa vän? Som uppfödare har man mycket att tänka på då man planerar att ta en kull. Vilken hane passar tiken? Kommer dräktigheten att gå bra? Kommer

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2016-01-01

Agria Häst. Gäller från 2016-01-01 Agria Häst Gäller från 2016-01-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A A1 Safe Veterinärvård 3 B Racing Veterinärvård 5 C Breeding Veterinärvård 8 D A2 Limited Veterinärvård 10 E A1 Guld, tilläggsförsäkring

Läs mer

Hund och katt. försäkringsvillkor 1 februari 2012

Hund och katt. försäkringsvillkor 1 februari 2012 Hund och katt försäkringsvillkor 1 februari 2012 Dog Här har vi samlat allt som vår hund- och kattförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad

Läs mer

Agria Hund. Gäller från

Agria Hund. Gäller från Agria Hund Gäller från 2015-10-02 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 6 C Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring 6 D Agria Trygghet,

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hund. Särskilt villkor Hundförsäkring. gäller från 2012-01-01

VILLKOR. Sveland Hund. Särskilt villkor Hundförsäkring. gäller från 2012-01-01 VILLKOR Sveland Hund Särskilt villkor Hundförsäkring gäller från 2012-01-01 Innehåll Åldersregler nyteckning... 4 Livförsäkringsbelopp... 4 Ålderssänkning av livförsäkringsbeloppet... 4 Skadefall som påbörjats

Läs mer

För- och efterköpsinformation häst

För- och efterköpsinformation häst 1 (5) För- och efterköpsinformation häst Detta är en information som vi enligt lag ska lämna innan köp. Informationen är en översikt av din försäkring och de villkor, Häst 2015, som gäller för din hästförsäkring.

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 A.3

Läs mer

Hundförsäkring. Försäkringsvillkor 1 maj 2014

Hundförsäkring. Försäkringsvillkor 1 maj 2014 Hundförsäkring Försäkringsvillkor 1 maj 2014 3 Innehåll Översiktlig information... 4 Försäkringsvillkor Hundförsäkring BAS...5 Vem försäkringen gäller för...5 När försäkringen gäller...5 Var försäkringen

Läs mer

Gäller från Trygghet för din produktion

Gäller från Trygghet för din produktion Agria Ung- och värphöns Gäller från 2016-07-01 Trygghet för din produktion 1 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 2 A Agria Ung- och Värphöns 2 A.1 Vem försäkringen gäller för 2 A.2 När försäkringen

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2016-01-01

Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Hund Maximal. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2011-01-01

Agria Häst. Gäller från 2011-01-01 Agria Häst Gäller från 2011-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria A1 Veterinärvård... 4 C Agria Aktiv Veterinärvård... 5 D Agria A2 Veterinärvård... 7 E Agria Plus, tilläggsförsäkring...

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖRKÖPSINFORMATION. Kattförsäkringar

FÖRKÖPSINFORMATION FÖRKÖPSINFORMATION. Kattförsäkringar FÖRKÖPSINFORMATION 2013-09-01 FÖRKÖPSINFORMATION Kattförsäkringar Din favorit vår specialitet Våra kattförsäkringar är framtagna för att passa för alla typer av katter oavsett ras. Vi är måna om att du

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

HUND OCH KATT. Försäkringsvillkor januari 2015

HUND OCH KATT. Försäkringsvillkor januari 2015 HUND OCH KATT Försäkringsvillkor januari 2015 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0770-117 177 eller

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för slaktgrisproducent som föder upp slaktgrisar i specialiserade eller integrerade besättningar och som

Läs mer

Välkommen till Agria Djurförsäkring

Välkommen till Agria Djurförsäkring Agrias försäkringsvillkor Ung och värphöns från 1 januari 2006 Välkommen till Agria Djurförsäkring Tillsammans med ditt försäkringsbrev är detta häfte ditt försäkringsvillkor. Försäkringsvillkoret består

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK. Särskilt villkor. Flock. Gäller fr.o.m

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK. Särskilt villkor. Flock. Gäller fr.o.m SÄRSKILT VILLKOR FLOCK 2014-02-01 Särskilt villkor Flock Gäller fr.o.m. 2014-02-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd. Kontakta någon av våra

Läs mer

Försäkringsvillkor. Hundförsäkring

Försäkringsvillkor. Hundförsäkring Försäkringsvillkor Hundförsäkring Gäller från och med 1 maj 2017 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Översiktlig information...4 Försäkringsvillkor Hundförsäkring Bas...5 1. Vem

Läs mer

Agria Hund Gäller från Mitt

Agria Hund Gäller från Mitt Agria Hund Gäller från 2017-04-01 Mitt Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Hundrasförsäkring 6 C Agria Medicin, tilläggsförsäkring 9 D Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Mjölk. Gäller från 2013-10-01

Försäkringsvillkor Agria Mjölk. Gäller från 2013-10-01 Försäkringsvillkor Agria Mjölk Gäller från 2013-10-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria Mjölk... 3

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2014-01-01

Agria Häst. Gäller från 2014-01-01 Agria Häst Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria A1 Veterinärvård... 4 C Agria Aktiv Veterinärvård... 5 D Agria A2 Veterinärvård... 7 E Agria Plus, tilläggsförsäkring...

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Katt Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2015-01-01

Agria Häst. Gäller från 2015-01-01 Agria Häst Gäller från 2015-01-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria A1 Veterinärvård 3 B Agria Aktiv Veterinärvård 5 C Agria A2 Veterinärvård 8 D Agria Plus, tilläggsförsäkring 9 E

Läs mer

Gäller från Kramgo

Gäller från Kramgo Agria Smådjur och Fågel Gäller från 2016-04-01 Kramgo Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 4 C Agria Liv 5 KANIN I VILLKORET För att

Läs mer

Agria Alpacka. Gäller från 2015-04-01

Agria Alpacka. Gäller från 2015-04-01 Agria Alpacka Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Alpacka Enskild 3 B Agria Alpacka Veterinärvård, tilläggsförsäkring 5 C Allmänna Bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar

Läs mer

Förköpsinformation KATTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation KATTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation KATTFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2016-01-01 1 INNEHÅLL Ditt eget försäkringsbolag...3 Sveland Katt Favorit...4 Sveland Katt Maximal...6 Sveland Katt Olycksfall...8

Läs mer

GLB 620:1. Djur Nöt, enskild. Särskilt försäkringsvillkor gäller fr o m 1 januari 2016

GLB 620:1. Djur Nöt, enskild. Särskilt försäkringsvillkor gäller fr o m 1 januari 2016 GLB 620:1 Djur Nöt, enskild Särskilt försäkringsvillkor gäller fr o m 1 januari 2016 1 GLB620:1 Djur Nöt, enskild Särskilt villkor Gäller från 2016-01-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande ändringar

Läs mer