Innehåll. Del 2. KAPITEL 7 Arbeta med en Assembly KAPITEL 8 Skapa ritningsvyer... 39

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Del 2. KAPITEL 7 Arbeta med en Assembly... 1. KAPITEL 8 Skapa ritningsvyer... 39"

Transkript

1 Innehåll Del 2 KAPITEL 7 Arbeta med en Assembly... 1 Lektion: Identifiera Parter i en Assembly... 1 Att välja komponenter... 2 Om isolering av komponenter... 4 Om filter i utforskaren... 4 Om att lokalisera komponenter i utforskaren och arbetsfönstret... 5 Skapa sektionsvyer i en assembly... 6 Övning: Identifiera Parter i en Assembly... 7 Lektion: Analys och rörelseverktyg Beräkna fysiska egenskaper Krockanalys Rörelsevillkor för enkel rörelseanalys Övning: Beräkna egenskaper och analysera krockar Övning: Rörelsevillkor Lektion: Presentera din assembly Om presentationer Att skapa presentationsvyer Skapa rörelser och spår Om animering av presentationer Animera presentationer Övning: Skapa en presentation med en sprängskiss Övning: Animera en sprängskiss i en presentationsvy KAPITEL 8 Skapa ritningsvyer Lektion: Ritningsmiljö Om att skapa ritningar Att skapa ritningar Om ritningsmiljön Att använda ritningsmiljön Övning: Att använda ritningsmiljön Lektion: Basvyer och projicerade vyer Att skapa basvyer Att skapa en sprängskiss Att skapa projicerade vyer Egenskaper för editering av bas och projicerade vyer Övning: Skapa och editera bas och projicerade vyer Lektion: Sektionsvyer Att skapa sektionsvyer Att editera sektionsvyer Egenskaper hos sektionsvyer i Assembly Övning: Skapa och redigera sektionsvyer Lektion: Detaljvyer Om detaljvyer Att skapa detaljvyer Att flytta och redigera detalvyer Övning: Skapa och redigera detaljvyer Övning: Skapa och redigera detaljvyer med olika visningsalternativ... 70

2 Lektion: Att beskära vyer Vyer som stöds och visningsalternativ Att skapa snabbbeskärning Att skapa beskurna vyer med skisser Övning: Skapa och redigera beskurna vyer Lektion: Att hantera vyer Om vyorganisation Om att flytta, styra upp och redigera vyer Att flytta, styra upp och redigera vyer Om visning av linjer Kontrollera visning av linjer i ritningar Kopiera drawing views till samma blad Övning: Hantera vyer KAPITEL 9 Måttsättning, annotationer och tabeller Lektion: Automatisk måttsättning Om automatiskt placerade mått Hämta mått Redigera måttsättning Övning: Måttsätta en vy i en ritning Lektion: Manuell måttsättning Om generell, baslinje och relativ måttsättning Att skapa generell måttsättning Skapa baslinjemått Skapa relativa mått Övning: Skapa generella mått Övning: Skapa baslinjemått Övning: Skapa relativa mått Lektion: Skapa annoteringar för hål och gängor Om annoteringar för hål och gängor Att arbeta med annoteringar för hål och gängor Att skapa linjär gängannotering Om håltabeller Att arbeta med håltabeller Övning: Skapa och editera hålannoteringar Övning: Skapa och redigera håltabeller Lektion: Skapa centrumlinjer, ritningssymboler och pilar Om centrumlinjer och centrummarkeringar Att skapa centrumlinjer och centrummarkeringar Om ritningssymboler Dokumentation av vyer med ritningssymboler Om pilar och text i ritningar Att lägga till pilar och text Redigering av pilar och text Övning: Lägg till centrumlinjer, centrummarkeringar och symboler KAPITEL 10 Hantera ritningar i en assembly Lektion: Bill of Materials i assemblyn Om Bill of Materials Att använda Bill of Materials Att ändra enhetsnummer Övning: Redigera och sammanställ en BOM lista

3 Lektion: Skapa och anpassa stycklistor Om stycklistor Att skapa stycklistor Redigera stycklistor Övning: Skapa och redigera en stycklista Lektion: Att skapa ballonger Om ballonger Att placera ballonger manuellt Placera ballonger automatiskt Redigera ballonger Övning: Skapa ballonger KAPITEL 11 Ritningsstandarder och resurser Lektion: Ställa in ritningsstandard Om stilar Att skapa stilar med Style and Standard Editor Om ritningsstandarder Egenskaper i ritningsstandarder Definition av aktiva standarder Använda lager Övning: Ställa in ritningsstandard Om ritningsblad Att skapa ritningsblad Om egenanpassade ramar och ritningshuvud Att skapa egenanpassade ritningshuvud Övning: Använd ritningstillgångar Övning: Anpassa ett ritningshuvud

4 KAPITEL 7 Arbeta med enn Assembly Målsättning När du är klar med den här lektionen kommer duu kunna följande: Använda valfiltreringen och komponentvalss verktygen för att förenkla valen i en assembly. Använda Isolate verktyget för att a isolera komponenter i en assembly. Beskriva innebörden av filter i utforskaren och använda de i assemblies. Snabbt och enkelt lokalisera komponenter i utforskaren och arbetsfönstret. Skapa sektionsvyer i assembly miljön. I det här kapitlet kommer du lära dig hur du arbetar med din assembly. Att förstå f hur man snabbt och effektivt identifierar, lokaliserarr och väljer komponenter i en assembly är ett viktigt steg s för att blii effektiv. Att lära dig att analysera, hämta fysiska egenskaper och undersöka krockar mellan komponenter hjälper dig ocksåå att skapa en konstruktion med hög kvalitet. När din konstruktion är klar kan du visa den med hjälp av sprängskisser och animationer som kan visa hur man monterar ihopp eller tar isär komponenterna i din konstruktion. Målsättning När du är klar med detta kapitel börr du kunna följande: Använda olika verktyg och metoder för att identifiera, lokalisera och välja komponenter i din assembly. Hämta viktig analyserbar information från de parametriska konstruktionerna. Skapa animationer av konstruktioner i en presentationsfil. Lektion: Identifiera Parter i en Assembly Den här lektionen beskriver verktygen och metoderna som används för att identifiera, lokalisera och välja komponenter i en assembly. När dina assemblies blir mer komplexa kan det bli svårt att identifiera specifika komponenter för att kunna redigera eller hantera de på annat sätt. Problemet blir ofta större om assemblyn har skapatss av någon annan. 1

5 Att välja komponenter Traditionella metoder så som att väljaa objekt manuellt och individuellt kan vara väldigt ineffektivt i medelstora till stora och komplexa assemblies. Komponentvalsverktygen hjälper dig att väljaa objekt i din assembly på ett annorlundaa och smidigare sätt än traditionella valmetoder. I följande illustration har Select By Plane vertyget valts för att välja alla komponenter på enn sida av planet. Kommandoåtkomst Select Component Options Snabbvalsmenyn: Inventor Standard > Select Genvägsmenyn: SHIFT+högerklick Valprioritet När du befinner dig i assembly miljö innehåller Selection Priority verktyget nställningar som inte är tillgängliga i part miljön. Grundinställningen är Component Priority. När denn här inställningen är aktiv kan du välja komponenter i de assemblies som ligger i den översta nivån. Du kan alltså inte välja komponenter inuti en subassembly utan att först aktivera den. När Component Priority är aktiverat och du väljer en komponent inuti en subassembly kommer hela den subassemblyn och dess komponenter att väljas. 2 Kapitel 7: Arbeta med en Assembly

6 Väljer du Part Priority kan du välja komponenter inuti en subassembly utan att först aktivera den. Den här funktionenn förenklar val av komplexa detaljer. Följande bildserie visar skillnaden på olika inställningar. När Component Priority är aktivt kommer alla komponenter och detaljer att väljas om man väljer en subassembly (1). När Part Priority används kommer bara den parten man klickar på trots att den befinner sig i en subassembly. Component Priority Part Priority Obs: De grönmarkerade numren indikerar valda komponenter. Alternativ Select All Occurrences Constrained To Component Size Sphere Offset Select by Plane External Components Internal Components All in Camera Beskivningg Väljer alla kopior av komponenten du valt. Väljer alla komponenterr som har villkor associerade med den du valt. Väljer komponenter baserat på deras storlek. Du kan skriva in ett procentuelltt värde i dialogrutan och dåå kommer komponenter väljas utifrån deras procentuella storlek av den största komponenten i assemblyn. Du D kan också väljaa en annan komponent som referens. Storleken räknas r som enn diagonal linje genom komponentens Bounding box. En sfär visas runt komponenten du valt. Storleken bestäms avv ett värde i dialogrutan. Alla komponenter innanför sfären väljs. Detta alternativ användss till att välja komponenterr på den ena eller den andra sidan av ett plan. Används till att välja allaa externa komponenter i enn assembly. Dra knappen längs skenan för procent för att uppnå önskat resultat. Används för att välja allaa interna(gömda) komponenter i en assembly. Dra knappen längs skenan för procent för att uppnå önskat resultat. Används för att välja allaa komponenter synliga i den aktuella vyn. Dra knappen längs skenan för procent för att uppnå önskat resultat. Lektion: Identidiera Parter i en Assembly 3

7 Komponentvals verktyg Component Selection verktyget ger dig flera olika möjligheter attt välja de komponenterna du vill kommaa åt. Detta verktyg används när de traditionella metoderna inte är praktiskaa att använda. Bilden nedann visar dessa verktyg v och de beskrivss i listan intill. Om isolering av komponenter När du redigerar komponenter i komplexa assemblies kan det vara fördelaktigt att kunna isolera dem genom att stänga av visningen av andra komponenter som inte är direkt relaterade till förändringarnaa du har planerat. Isolate verktyget ger dig möjligheten att släcka allaa komponenter förutom de du har valt. När du vill gå tillbaks t till att visa komponenterna du släckt använder du Undo Islolate för att tända alla de komponenter som släcktes av Isolate verktyget. I följande bildserie isoleras en subassembly. Subassembly vald för attt isoleras Alla komponenter utom subassemblien är gömda Kommandoåtkomst Isolate Genvägsmenyn: Högerklicka på en vald komponent > Isolate Kommandoåtkomst Undo Isolate Genvägsmenyn: Högerklicka på en vald komponent > Undo Isolate Undo Isolate verktyget är endast tillgängligt efter att Isolate har använts. Om filter i utforskaren Du kan filtrera vad som visas i utforskaren genom att använda filtren i utforskaren. När dinn assembly blir mer och mer komplex kan filtren hjälpa dig attt hålla ordningg på informationen som visas i utforskaren. Klicka på den övre delen av utforskaren och sen filterknappen för att visa filtermenyn. Utforskarfilter Klicka på tratten för att välja filteralternativ. Alternativ Beskrivning Hide UCS Dölj ditt UCS (User Coordinate System) Hide Work Features Gömmer alla a Work features och Origin katalogen. Show Children Only Visar baraa första nivån av komponenter. Gömmerr alla parterr inuti subassemblies. Hide Notes Gömmer alla a noteringar kopplade till features. Hide Documents Gömmer importerade i dokument. Hide Warnings Gömmer varningssymbv boler i utforskaren Show Extended Names Vissa komplett filnamn I utforskaren. 4 Kapitel 7: Arbeta med en Assembly

8 Om att lokaliseraa komponenter i utforskaren och arbetsfönstret När din assembly blir mer och mer komplex kommer det bli svårare att se kopplingarna mellan det du ser i arbetsfönstret och det som finns i utforskaren. Subassembly vald i arbetsfönstret. Find in Browser används och subassemblyn expanderas och visar den valda komponenten. Kommandoåtkomst Find in Browser Genvägsmenyn: Högerklicka vald komponent i arbetsfönstret. Kommandoåtkomst Find in Window, Zoom Selected Menyflik: View > Zoom Alll > Zoom Selected Tangentbord: END Genvägsmenyn: Högerklicka vald komponent i arbetsfönstret. Notera att Selection Priority måsta vara v inställd påå Part Priority när du använder Find in Browser. Lektion: Identidiera Parter i en Assembly 5

9 Skapa sektionsvyer i en assemblyy När du befinner dig i assembly miljö har du möjligheten att skapa sektioner av din konstruktion för att visa v ingående komponenter och features. Det finns tre olika sektionsinställningar: Quarter Section, S Half Section och Three Quarter section. Nedan visas alla tre alternativen. Half section Kommandoåtkomst Menyflik: View Quarter section Three quarter section Alternativ för sektionsvyer Verktygsfältet: Appearance Efter att planet eller planen för sektionsvyn har valts, högerklicka var som helst i arbetsfönstret för att komma k åt följande alternativ. Quarter section alternative Half section alternative Three quarter sectionn alternative Alternativ Flip Section Three Quarter Section View Quarter Section View Continue OK Beskrivning Välj detta alternativ för att visa vyn från det motsatta hållet frånn planet. Välj detta alternativ för att ändra från en Quarter section en Three quarter section till en Quarter section. Välj detta alternativ för att gå vidare. Välj detta alternativ för att avsluta och till en Three quarter section. Välj detta alternativ för att ändra från acceptera. 6 Kapitel 7: Arbeta med en Assembly

10 Övning: Identifiera Parter i en Assembly I den här övningen använder du metoder som visats tidigare i kapitlet för att identifiera och lokalisera 3. Notera attt i utforskarenn har alla komponenters komponenter. Du kommer att välja komponenterna Visibility stängts av förutom subassemblyn. och skapaa sektionsvyer i assemblyn. 4. För att använda filtret i utforskaren: Skrollaa till botten avv listan och notera ett par Work Features F (2). 1. Öppna Complex Assembly.iamm 2. För att isolera en komponent eller subassembly: Högerklicka på subassemblyn (1) Välj Isolate. Klicka på tratten förr filtermenyn och välj Hide Work Features F (1). Lektion: Identidiera Parter i en Assembly 7

11 5. Skrolla till toppen av listan och expanderaa den isolerade subassemblyn ADSK :1. Notera de samlade komponenterna och subassemblies. Klicka på filtermenyn och välj Show Children Only. Alla samlade komponenter och subassemblies filtreras bort från listan. Nu visas de inte i utforskaren men visas fortfarande i arbetsfönstret. 9. För att hitta en komponent i utforskaren, högerklicka på komponenten i arbetsfönstret och välj Find in Browser. Komponenten visas i utforskaren. 10. För att välja andra kopior av komponenten: SHIFT+högerklicka på den valda komponenten. 6. Bocka ur Hide work Feature och Show Children Only på utforskarens filtermeny för att visa alla komponenter, work featuress och subassemblies. 7. Försöka att välja en komponent i subassemblyn i arbetsfönstret. Hela subassemblyn väljs. 8. För att ställa in valprioritering: SHIFT+högerklicka var som helt i arbetsfönstret. Välj Part Priority Välj den komponenten som visas på bilden nedan. Välj Select All Occurences. 11. Expandera subassemblyn som i bilden nedan. Alla kopior avv komponenten är valda både i utforskaren samt i arbetsfönstret. 8 Kapitel 7: Arbeta med en Assembly

12 12. För att återställa efter isolationen som vi gjorde i början av övningen högerklickar du var som helstt i arbetsfönstret och väljer Undo Isolate. Alla komponenter återställs till stadiet de var innan Isolate användes. 13. För att skapa en half section view: I menyfliken View> Appearance panell > Quarter Section View flyout. Välj Half Section View. Välj Plane3 längs ner i utforskaren. Högerklicka i arbetsfönstret och klickaa på OK För att skapa quarter section och three panel > quarter sectioq on views. I menyfliken View> Appearance Quarter Section View flyout Välj Quarter Section View. WorkPlane3 och WorkPlane4 i botten på utforskaren. Högerklicka i arbetsfönstre och välj Three Quarter Section View. Notera effekten på sektionsvyn. Högerklicka i arbetsfönstre och välj Flip Section. S Noteraa effekten på sektionsvyn. Fortsätt att flippa sektionen tills den ser ut som på bilden nedan. 17. Högerklicka i arbetsfönstre och välj OK. 18. Välj V i menyfliken View> Appearance panel >End > Section View. 19. Stäng S alla filerr utan att spara Lektion: Identidiera Parter i en Assembly 9

13 Lektion: Analys och rörelseverktyg I den här lektionen beskrivs tillvägagångssättet närr man beräknar fysisk data, tittar efter krockar och driver villkor för enklare rörelser. Parter och assemblies är fullt parametriska 3D representationer av din design. Du kan använda informationen från dina modeller till att bestämma fysiska egenskaperr så som massa och tyngdpunkt utan att skapa en fysisk prototyp. Du kan undersöka din assembly för att hitta krockar mellan komponenter ochh animera rörelse för att identifiera problem med din konstruktion. Dessaa egenskaper är tillgängliga när du skapat din konstruktion med hjälp av Inventors standard verktyg. Målsättning När du är klar med den här lektionen ska du kunnaa följande: Beräkna fysiska egenskaper. Undersöka om några komponenter i en assembly krockar med varandra. Animera komponenter i en assembly genom att driva villkor. Beräkna fysiska egenskaper De fysiska egenskapernaa på din konstruktion kan visa hur olika skillnader i material kan påverka din modell. De fysiska egenskaperna ändras så fort du lägger till, tar bort eller förändrar en komponent k från din assembly. Du använder Properties dialogrutan för att beräkna massa, volym och tröghetsegenskaper för din assembly. För att uppdatera värdena i Properties behöver du klicka på Update varje gång det har skett en förändring. Baserat på resultatet du får från att beräkna de fysiska egenskaperna kan du bestämma mängden material som behövs för att producera detaljen. I exemplet nedan kan du använda värdet för massa till att räkna ut var det kostar att frakta hela konstruktionen. Kommandoåtkomst iproperties Applikationsmenyn: iproperties Genvägsmenyn: Properties eller iproperties 10 Kapitel 7: Arbeta med en Assembly

14 iproperties dialogruta Properties dialogrutan visas när du startar s Properties verktyget. Fysiska egenskaper När du klickar på Physical fliken måste du klicka på Update för att värdena ska s beräknas. Du måste också klicka på Update om du har lagt till, tagit bort eller förändrat en part eller subassembly i din assembly. Material för beräkningar Materialet som används vid beräkning styrs av part filen i assemblyn. Baserat på de material som ingår i assemblyn är densiteten given. Grundinställningen på Requested Accuracy är ä low men går att ändra. Lektion: Analys A och rörelseverktyg 11

15 Generella fysiska egenskaper De fysiska egenskaperna för massa, area och volym visas i General Properties området i Properties dialogrutan. De enheter som används styrs av vilken mall somm användes när konstruktionen skapades. Du kan väljaa att inkludera kosmetiska svetsfogar och överskjutande kvantiteter från din BOM lista. Följande ikoner visar om ett manuellt värde är applicerat och åsidosätter det beräknade värdet. Ikon Alternativ Beskrivning Calculated Value Denna ikon visar att värden är baserade på materialinställningarna. User Override Value Calculated with Override(s) Value Approximated Value Denna ikon representerar ett oberäknat fast värde definierat av användaren. Denna ikon visar att värdet är beräknat baserat påå ett eller flera fasta oberäknade värden. v Denna ikon visas när kosmetiska svetsfogar är med i beräkningen. Tröghetsegenskaper Du måste välja Principal, Global eller Center of Gravity för att beräkna tröghetsegenskaper. De beräknade värdena använder inte data från kosmetiska svetsfogar eller överskjutande kvantiteter från BOM listor. 12 Kapitel 7: Arbeta med en Assembly

16 Metod: Beräkna fysiska egenskaper Följande steg beskriver hur du beräknar de fysiska egenskaperna hos en assembly. 1. Högerklicka på assemblyn i utforskaren. Välj iproperties. 2. I Properties dialogrutan, under Physical fliken, klicka på Update för att beräkna egenskaperna. 3. Granska de generella egenskapernaa samt tröghetsegenskaperna. Krockanalys Du kan undersöka din assembly efter krockar mellan sammanslagna komponenter. Om inga krockar hittas kommer ett meddelande att säga No Interferences Detected. Om en krock upptäcks u kommer verktyget att rapportera vilken del, plats och volymen på den delen som krockar. På samma gång kommer volymen på den delen av parterna som krockar att visas. v Följande bild visar resultatet av en krock k mellan två komponenter. Kommandoåtkomst Analyze Interference Menyflik: Inspect > Interference panelen Lektion: Analys A och rörelseverktyg 13

17 Interference Analysis Dialogruta Interference Analysis dialogrutan visas när verktyget startas. Det finns två sätt att kontrollera dina komponenter. Med den första metoden, genom attt bara använda Define Set #1, välj två eller flera komponenter eller subassemblies attt kontrollera mot m varandra. Du använderr inte Define Set #2. Denna metod analyserar allaa de valda komponenterna med varandra för att hitta krockar. Med den andra metoden väljer du flera komponenter för Define Set #1 och flera komponenter för Definee Set #2. Metoden analyserar de komponenterna i Define Set#1 mott Define Set#2 för krockar. Denna D metodd visar inte krockar inom respektive Define Set. Ingen krock upptäckt Följande meddelande visas när inga krockar hittas mellan de valda komponenterna. Krock hittad Följande bild visar informationen som blir tillgängligg när en krockk upptäcks. Informationen inkluderar en sammanfattning med antalet krockar samt volymen av det krockade området följt av en tabell som listar vilka parter som är involverade, tyngdpunkten och volymen på det krockade området. Du får också möjligheten att skriva ut en rapport eller att kopieraa den och importera den i ett textredigeringsprogram eller i ett Excel ark. 14 Kapitel 7: Arbeta med en Assembly

18 Metod: Att analysera krockar Följande steg beskriver hur du analyserar och undersöker din assembly efter krockar. 1. I Inspect menyn, välj Interference. 2. I dialogrutan, om Define Set#1 inte är aktiverat, klicka Definee Set #1. Välj den första komponentenn som ska analyseras i utforskaren eller arbetsfönstret. 3. Klicka på Define Set #2 och väl de andra komponenterna att analysera. 4. Klicka OK och granska resultatet. Lektion: Analys A och rörelseverktyg 15

19 Rörelsevillkor för enkel rörelseanalys Ett sätt att rätta till krockar mellan komponenter k r är att sätta rörelse villkoren i en assembly. Genom att simulera rörelserna av komponenterna i en assembly, kan du lättare l bestämma i vilken vinkel de krockar med varandra. Du kan ställa assembly villkoren genomm att sätta ett start och slutvärde samt offset och vinkelvärde. Följande bildserie visar ett vinkelvillkor som driver från 90 grader till vänster till 135 grader till höger. Kommandoåtkomst Drive Constraint Genvägsmenyn: Drive Constraint Att starta Drive Constraint vertyget Verktygett startas genom högerklicksmenyn. Du högerklickar ett villkor i utforskaren och väljer Drive Constraint (se bild). 16 Kapitel 7: Arbeta med en Assembly

20 Drive Constraint dialogrutan Drive Constraint dialogrutan visas när du startar verktyget. Följande bild visar dialogrutann expanderad och bredvid denna förklaras de alternativ som är tillgängliga där. Ikon Alternativ Play Forward Play Reverse Pause Start Point Back Forward End Point P Record Beskrivning Spelar upp sekvensen från start. Spelar sekvensen baklänges. Stoppar sekvensen temporärt på aktuell position. Flyttar sekvensen till startposition. Flyttar bak sekvensen ett steg. Flyttar fram sekvensen ett steg. Flyttar sekvensen till slutposition. Spelar in sekvensen till en AVI eller WMV fil. Följande inställningar är tillgängliga i Drive Constraint verktyget: Inställning Start End Pause Delay Drive Adaptivity Collision Detection Increment Repetitions Avi Rate Beskrivningg Skriv in ett värde v på startpositionen. Skriv in ett värde v på slutpositionen. Skriv in ett värde v för paus mellan varje steg. Möjliggör för adaptiva parter att uppdateras under rörelsen. Sätter på krockdetektering. Rörelsen stannar när enn krock detekteras. Amountt of Value Visar att intervallet är det specificerade värdet i rutan. Total # of steps Delar sekvensen i lika delar baserat på värdet i rutan. Edit boxx Skriv in ett värde, mått eller parameter för varje intervalll eller antalet steg i sekvensen. Start/End Kör sekvensenn från start till slutpunkterna. Start/End/Start Kör sekvensen från start s till slutpunkten och sedan till start igen. Edit box Skrivv in ett värde för hur många repetitioner villkoret ska drivas. Specificerarr intervallet mellan bilderna av sekvensen som spelas in till animeringsfilen. Ett högre värde ger ett bättre resultat men längre inspelningstid ochh större fil. Lektion: Analys A och rörelseverktyg 17

21 Övning: Beräkna egenskaper och analysera krockar I den här övningen beräknar du de fysiska egenskaperna på en assembly, modifierar den, beräknar om den och undersöker assemblyn efter krockar. 3. Aktivera en komponent och lägg på ett fast värde på massan. Dubbelklicka på DP LCD 1600x :1 i utforskaren för att aktivera den. Högerklicka på DP LCD 1600x :1 och välj iproperties. Skriv in i rutan för Mass under Physical fliken. 1. Öppna DP LCD 17.iam. 2. Beräkna de fysiska egenskaperna på assemblyn: Högerklicka på DP LCD 17.iam och välj iproperties. i utforskaren Klicka på Update under Physical fliken i Properties dialogrutan. Skriv ner den beräknadee massan, arean och volymen. Klicka på OK. 4. Återvänd till assemblyn och uppdatera beräkningen. Klicka Return på standard verktygsfältet Högerklickaa på DP LCD 17.iam. och välj iproperties. Klicka på Update under Physical fliken i Properties dialogrutan. d 18 Kapitel 7: Arbeta med en Assembly

22 5. Jämför den nya massan med originalvärdena. Mjukvaran använde det fasta värdet från DP LCD 1600x :11 filen för att beräkna massan för assemblyn. Eftersom LCD panelen är en köpt detalj, är partfilen baraa en representationn av den riktigaa detaljen. Duu förde in den riktiga massan på LCD och panelen i dina fysiska egenskaper gjorde beräkningen med dett värdet. Klicka på Stäng. 7. Välj de andra krockar: Klicka Define Set #2. Klicka på DP 1005:1, DP 1004:1 och DP 1003:1 i utforskaren. u Klicka OK.. detaljerna att undersöka efter 8. No Interference is detected. Klicka OK. 6. Välj de första detaljerna att undersöka efter krockar: Klicka på Inspect> Analyze Interference. Om Define Set #1 inte ärr aktivt, klicka Define Set #1. Klicka på DP 1004:1, DP 1007:i och DP 1006:1 utforskaren. Lektion: Analys A och rörelseverktyg 19

23 9. Undersök komponenterna i Set #1 mot varandra istället för mot Sett #2: Klicka Inspect > Analyze Interference. Om Definee Set #1 inte är aktivt, klickaa Define Set # Granska krockarna som hittades: Klicka >> för att visa ytterligare information. Klicka på DP 1004:1, DP 1007:1 Klicka och DP 1006:1 i utforskaren. OK. Granska informationen om krocken. Notera att de tre komponenterna valdes som Set #1 i den första analysen a och inga krockar upptäcktes. Observera visningen av volymen v av krocken. Den totala volymen av krocken visas i sammanfattningen och volymen på varje enskild krock i den expanderade informationslistan. 11. Klicka OK för att stänga dialogrutan. 12. Nu använder du informationen om krocken för att identifiera problemett och går in i assemblyn a för att korrigera de detaljer där problemet uppstår. 13. Stäng alla filer utan att spara. 20 Kapitel 7: Arbeta med en Assembly

24 Övning: Rörelsevillkor I den här övningen kommer du att sätta rörelsevillkor för att hitta krockar mellan komponenter. 3. Välj komponenter: Välj ytan påå insidan av DP 1004:1 (1) Välj ytan påå insidan av DP 1007:1 (2) Klicka OK. 1. Öppna DP LCD 17.iam. 2. För att placeraa ett vinkelvillkor mellan komponenter: Menyfliken Assemble > Panelen Relationships > Constrain: Under Type, välj Angle. Bocka ur Show Preview. Klicka på Undirect Angle alternativet. Skriv in 900 som vinkel. 4. För att placera ut ett till vinkelvillkor mellan komponenterna, starta Placee Constraint. Under Type, välj Angle. Se till så attt Undirect Angle är valt. Välj ytan påå insidan av DP 1006:1 och DP 1007:1 somm visat i bilden. Skriv in 90 som vinkel. 5. Driv vinkelvillkoret för att undersöka vinkeln vidd krocken av komponenterna. Starta Drive Constraints verktyget och skriv in värden samt välj alternativ: Högerklickaa på Angle:3 ( deg) villkoret i utforskaren och välj Drive Constraint. Klicka på >> > i dialogrutan för att expandera den och bocka för Collision Detection. Lektion: Analys A och rörelseverktyg 21

25 Skriv in 90 som startvärde och 100 som slutvärde. 8. Modifiera startvinkeln så att det inte sker några krockar: Noteraa att vinkeln för krocken längst upp i dialogrutan är 61 grader (vinkelnn kan varieraa lite). Klicka OK. Skriv in 62 som startvinkel. Underr Repetitions, välj Start/End/Start alternativet och skriv in värdet Välj de sista alternativen och driv villkoret: Under Increment, klicka på Amount off Value knappen. Skriv in.5. grader. Klicka på Reverse knappen för att starta rörelsen. Notera att en krock upptäcks och att den sker vi en vinkel på 97 grader. g Klicka OK. 7. Modifiera startt och slutvärdet för att undersöka om det finns krockar i andra riktningar: Skriv in 60 som startvinkel och 96 som slutvinkel. Låt de andra alternativenn vara. Klicka på Forward knappen för att driva villkoret. 9. Drive villkoret utan att det sker några krockar: Klicka Reverse för att driva villkoret genomm hela rörelsen. Noteraa att det inte sker några krockar. Klicka OK för att stänga dialogrutan. 10. Stäng alla filer utan att spara. 22 Kapitel 7: Arbeta med en Assembly

26 Lektion: Presentera din assembly Den här lektionen beskriver hur du skapar s en presentationsfil av dina assemblies. Presentationsfiler används till att skapa sprängskisser av assemblys. Sprängskisser skapade i en presentationsfil kan användas till att skapa sprängskissvyer i en ritning tillsammans med ballonger och detaljlistor. Presentationsfiler ger dig också möjligheten att skapa animerade sprängsekvenser och hjälper dig att visualisera v komponenterna när de rör sig in och ut från deras assemblyspositioner. Du kan spela in animationen till t ett standard AVI format för att kunna visa v det på andra datorer. På bilden nedan är en animation av en sprängskiss redo att spelas upp. Målsättning När du har avslutat den här lektionen kommer duu kunna följande: Beskriva presentationsfiler och deras roll i att skapa sprängskissvyer i en ritning. Skapa och hantera presentationsvyer. Skapa och redigera rörelser och spår. Beskriva animerade presentationer och dess roll i designprocessen. Beskriva de övergripande stegen som krävs för att skapa en animerad presentationsvy. Om presentationer Sprängskissvyer i en ritning skapas först f som en presentationsvy. Efter det används presentationsvyn för att skapa sprängskissvyer i ritningsmiljön. Sprängskissvyerna används i ritningar för att skapa en bättre dokumentatio n och visualisering av produkten. Presentationer baseras och skapas utifrån assemblys. Detta innebär att om assemblyn uppdateras eller förändras kommer även presentationen att uppdateras automatiskt. I följande illustration visas en sprängd vy av en assembly i en presentationsf fil. Den här presentationen kommer attt användas för att skapa en sprängskissvy i ritningen. Lektion: Presentera P din montering 23

27 Definition av presentationerr En presentationsvy är en specialanpassad vy av en assembly som kan användas till att skapa sprängskissvyer i en ritning. Presentationsvyer visas inuti presentations sfiler och du kan lägga till hur många presentationsvyer som du behöver. Varje vy läggs till i utforskaren som Explosion1, Explosion2, osv. När du skapar en presentationsvy kan du använda vy, positions eller level of detail d representationer som utgångspunkt för din presentationsvy. När du skapar en ny presentationsvy får du också välja mellan manuell eller automatisk sprängmetod. Om du väljer automatiskk kommer komponenter med mate villkor att bli förskjutna (offset) med värdet du specificerar. Om du väljer den manuella metoden använder du rörelser (Tweaks) för att förflytta komponenterna runt och längs axlar. Sista steget är att lägga till spår för att visa v vilken vägg komponenterna förflyttas längs. På bilden nedan håller en rörelse på att a läggas till och Tweak Component dialogrutan visas.. Exempel på presentationer Du har konstruerat en fasthållningsfixtur som är enn del av en större fixtur och dina kunder vill att du tar fram en manual för underhåll som visar mekanikerna hur man monterar isär och ihop fixturen vid underhåll. Du skapar en presentationsfil med en sprängskiss av assemblyn. Sedan används presentationsfilen till att skapa en sprängskissvy i en ritning som visar rätt tillvägagångssätt. Följande bild visar en sprängskissvy som förklarar hur man monterar isär eller ihop komponenterna. 24 Kapitel 7: Arbeta med en Assembly

28 Att skapaa presentationsvyer För att kunna skapa en sprängskissvy måste du först skapa en presentationsfil. En presentationsfil skapas med hjälp av standardd eller special mallar (Templates). Mallenn definierar grundinställningarna för presentationen. När du skapat presentationsfilen skapar du presentationsv vyer av en vald assembly. Du D kan bara använda en assembly som referens till varje vy. Nedanstående bild visar presentationsmiljön Presentationspanelen Presentationsutforskaren Arbetsfönstre Kommandoåtkomst Create View Menyflik: Presentation > Create panelen Verktygsfältet: Presentation Panel Select Assembly dialogrutan När du klickar på Create View verktyget visas Selectt Assembly dialogrutan i vilken du väljer assembly som ska användas i din presentation. Alternativ Beskrivning File Options Manual Automatic Distance Createe Trails Specificerar vilken assembly som ska användas i presentationen. Endast tillgängligt när första vyn ska placeras. Öppnar File Open Options dialogrutan. Skaparr presentationsvyn utan attt spränga den. Du D kan lägga till rörelser manuellt till vyn senare. Skaparr en presentationsvy automatiskt som en sprängskiss. Ställl sedan in avstånd på rörelserna och spår. Specificerar rörelsemåttet för varje komponent i en sprängskiss. Skriv in önskat mått. Endast tillgängligt när Automatic är valt. Skaparr spår efter rörelserna på komponenterna närr en sprängskiss skapas. Endastt tillgängligt när Automatic är valt. Lektion: Presentera din montering 25

29 File Open Options dialogrutan När du klickar på Options knappen i Select Assembly dialogrutan öppnas File Open Optionss dialogrutan. Alternativ 1. Design View Representatio ons Beskrivning Listar Design View Representations om den valda filen är en assembly. Välj Associative om du vill att presentationsvyn skaa uppdateras tillsammans med assemblyn. 2. Positional Representatio on Klicka påå pilen för attt öppna filen med en specifik positionsrepresentation. 3. Level of Detail Representatio on Klicka påå pilen för attt öppna filen med en specifik Levell of Detail representation. Snabbmeny för komponenter När du skapar en presentation från en assembly skapas en representation av den i utforskaren. Expanderar man den får man tillgång till alla de komponenter som assemblyn skapatss av. Högerklickar du på någon av komponenterna i utforskaren eller i arbetsfönstret visass en snabbmeny med redigeringsval för den komponenten. Bilden till vänster visar en komponent som inte fått några rörelser (Tweaks) applicerade och den till höger visar en där tweaks är applicerade. 26 Kapitel 7: Arbeta med en Assembly

30 Alternativ Open Visibility Tweak Components Delete Tweaks Add Trail Hide Trails Beskrivningg Öppnar komponenten i ett separat fönster. Stänger av eller på synligheten i presentationsvyn. Öppnar Tweak Component dialogrutan. Tar bort rörelser (tweaks) på komponenten. Endast tillgängligt omm tweaks blivit applicerade. Lägger till spår på den valda komponenten. Endast tillgängligt t omm tweaks blivit applicerade. Gömmer spår på den valda komponenten. Endast tillgängligt om tweaks blivit applicerade. Tweak snabbmeny När en rörelse (tweak) skapas sparas det under denn komponenten den skapades på i utforskaren. Om du väljer rörelsen kommer en liten redigeringsruta att visas längs ner i utforskaren. Omm du högerklickar på rörelsen kommer en snabbmeny visass där du kan ta bort rörelsen och stänga av visningen av spåret. Metod: Att skapa en presentationsfil Följande steg beskriver hur du skaparr en presentationsfil. Innan du skapar en presentationsvy måste du skapa en presentationsfil. Presentationen sparas i ett filformat som heter IPN. Standardmallar finns tillgängliga för presentationsfiler. 1. På standard verktygsfältet, klicka på den lilla pilen vid New ochh välj Presentation. 2. För att välja en specialmall, klicka på New på standard verktygsfältet och i New File dialogrutan välj den presentationsmall du vill använda. Följande illustration visar de två sätten som finns för att skapa en ny presentationsfil från en mall genom att användaa menyn (vänster) och dialogrutan (höger). Lektion: Presentera din montering 27

31 Skapa rörelser och spår När du skapat presentationsvyn kan du behöva lägga till rörelserr på komponenterna för attt flytta de till önskade positioner i sprängskissen. Även om du har valt denn automatiskaa metoden förr sprängskissen behöver de flesta rörelserna hanteras manuellt. När du lägger till rörelser på komponenter kan du flytta eller rotera dem i vilken riktning som helst. När du skapar rörelserna har du också valet att visa spår på komponenterna som visar en linje mellan ursprungspositionen och komponentens nuvarande position efter rörelser blivit applicerade. Spår kan hjälpa till att visa hur en komponent passar in i assemblyn. Följande bild visar ett antal olika rörelser med spårr i en sprängskiss. Kommandoåtkomst Tweak Components Menyflik: Presentation > Create panelen Verktygsfältet: Presentation Panel Tweak Component dialogrutan Nedan visas Tweak Component dialogrutan. 28 Kapitel 7: Arbeta med en Assembly

32 Alternativ Direction Beskrivning Klicka på Direction knappen för att definiera riktningen på rörelsen. Välj en yta eller kant för attt visa ikonen för axlarna (1). Riktningen behöver inte definieras av en kant eller yta på komponenten du ska lägga en rörelse på. När ikonen i för axlarna visas kann du välja någon av axlarna för att definiera riktningen. Den blå axeln visar den aktuella riktningen. Du kan byta denn aktiva riktningen genom att: a Välja en annan axel i Tweak Component dialogrutan. Välja en annan axel på axelikonen. Components Trail Origin Display Trails Transformations Klicka på Components knappen för att väljaa komponenter som ska användas. Om du väljer fel kan du genom att hålla in CTRL tangenten avmarkeraa komponenter och sedan välja om. Klicka på Trail Origin knappenn för att välja en e annan utgångspunkt förr spåret. Välj för att visa spåren mellan komponenterna. Under Transformations kan du välja vilken sorts rörelse du vill applicera så som att flytta eller rotera. Detta alternativv ger dig möjligheten att flytta komponenten längs en vald axel. Attt klicka på X,YY eller Z ger samma resultatt som att väljaa de på axelikonen. Detta alternativv ger dig möjligheten att rotera komponenten runt en vald axel. Skriv in ett avstånd eller en vinkel för rörelsen och klickaa på den gröna bocken. Notera att fältett där värdet förs in är samma för vinkel och avstånd. Obs: När du drar i komponenten för att definiera dess rörelse, försöka att dra komponenten med muspekaren utanför någon annan komponent, annars kan den komponenten läggas till med de som ska flyttas. Edit Existing Trail Triad Only Clear Close Klicka för att redigera ett existerande spår. Välj spåret och redigera rörelsevärdet. Välj detta alternativ för att bara rotera axelikonen. Alternativet är endast tillgängligt när rotationsrörelsen är vald. Genom att rotera axelikonenn blir det lättare att skapaa olika vinkelrörelser. Klickaa på den gröna bocken för att acceptera ändringarna. Klicka för att lägga till och rensa värdena för att lägga till fler rörelser. Stänger dialogrutan. Lektion: Presentera din montering 29

33 Om animering av presentationer Sprängskisser visar hur ett antal komponenter skall sättas samman. Att animera sprängskissen ändrar den från en statisk till en dynamisk presentation genom g att visaa rörelserna när de förflyttar sig. Visualiseringen blir mycket bättre när man faktiskt ser hur delarna förflyttar sig istället för att försöka tänka sig rörelsen med hjälp av en statisk bild. När du sparar animationen i ett AVI eller WMV format kan de göras tillgängliga för alla medd en kompatibel spelare. Följande bild visar en animation som spelas upp i Microsoft Windows Media Player. P Definition av animerade presentationer Att animera presentationer innebär att man visar rörelserna i sprängskiss i enn presentationsvy. Rörelserr kan kombineras och köras samtidigt och placerad i en sådan ordning att komponenterna förflyttar sig i den ordningen du önskar. Följande bild visar en animation som håller på att skapas. Animation Sequence områdett är till för att flytta och gruppera rörelser. 30 Kapitel 7: Arbeta med en Assembly

34 Exempel på att animera en presentatio on Antag att du har skapat en manual för underhåll till en viktig kund med hjälp av a sprängskissvyer i ritningar. Även om ritningarnaa fyller sin funktion letar kunden efter något ännu bättre för att hjälpa deras underhållspersonal att göra rätt vid underhållsjobb på deras maskiner. Din lösning är att erbjuda animerade presentationer på en CD. Med ditt tillvägagångssätt kan personalen, innan dom sätterr igång med jobbet, titta påå animationenn för att se exakt hur komponenterna ska plockas isär och sättas s ihop. I följande bild är alla inställningarna för inspelning klara och när Play knappenn trycks ner kommer en AVI fil av animationen attt skapas. Animera presentationer Animeringar av presentationer skapass genom att välja Animate verktyget i presentations panelen. Animation dialogrutan innehåller verktyg för att göra fininställningar för din animering samt inspelningsverktyg för att spara animeringen i AVI eller WMV format. Följande bild visar en sprängskiss med Animation dialogrutan expanderad. Kommandoåtkomst Animate Menyflik: Presentation> Create Panelenn Verktygsfältet: Presentation Panel Lektion: Presentera din montering 31

35 Animation dialogrutan När du startar Animate verktyget visas Animation dialogrutan. Dialogrutan innehåller kontroller och alternativ för att kunna göra fininställningar på din animering. Kontroll Interval Repetitions Beskrivning Ställer antalet intervaller i varje rörelse. Ju fler intervaller desto långsammare rörelse och tvärtom. Ställer in antalet gånger animeringen spelas upp. Stegar animeringen framåt en rörelse i taget. Stegar animeringen framåt ett intervall i taget. Stegar animeringen bakåt ett intervall i taget. Stegar animeringen bakåt en rörelse i taget. Spelar upp animeringen framåt i det bestämda antalet repetitioner. Mellan varje repetition ställs animeringen tillbaks till ursprungsläget. Spelar upp animeringen framåt i det bestämda antalet repetitioner. Varjee repetition spelas först framåt sedan bakåt. 32 Kapitel 7: Arbeta med en Assembly

36 Kontroll Beskrivning Spelar upp animeringen bakåt i det bestämda antalet repetitioner. Mellann varje repetition ställs animeringen tillbaks till ursprungsläget. Pausar uppspelningen. Spelar in animeringen till specificerat filformat så att den kann ses senare. Minimize Dialog During Record Move Up Move Down Group Ungroup Minimerar dialogrutan under uppspelning. Bocka i för att minimera och lämna tom för att ha kvar dialogrutan vid uppspelning. Flyttar vald rörelse upp i listan. Flyttar vald rörelse ner i listan. Grupperar valda rörelser när du ändrar i sekvensen. När rörelser grupperas får de gruppnumret från det lägsta numret på rörelserna som ingår. Bryt grupperingen såå att individuella rörelser kan flyttas för sig. s Den förstaa rörelsen får ett nummer en siffra högre än gruppnumret och resten av rörelserna sorteras efter det numret. Filter i utforskaren Du kan kontrollera vad som visas i utforskaren i en presentationsfil genom attt klicka på filterknappen uppe i det vänstra hörnet på utforskaren. 1. Assembly View 2. Sequence View 3. Tweak View Visar assemblyn och desss komponenter överst i hierarkin för varje vy. Rörelserna som påverkar varje komponent placeras under. Visar Tasks överst i hierarkin för varje vy. Varje rörelsesekvens listas under respektive Task. Assembly filen somm används visas längs ner i listan. Visar Rörelserna (Tweaks) överst i hierarkin för varje vy. Komponenterna listass under respektive rörelse. r Assembly filen visas längst ner i listan. Lektion: Presentera din montering 33

37 Övning: Skapa en presentation med en sprängskiss I den här övningen skapar du en presentationsfil som du sedan skapar en sprängskiss i som innehåller både rörelser och dess spår. 5. För att redigera enn rörelse: Expandera Explosion1 i utforskaren för att a lokalisera l rörelsen (Tweak)) under ACME Adaptive Colla ar:1 komponenten. Välj rörelsen. I rutan som visas längst nerr i utforskaren, skriv in 25mm och tryck på Enter. Det automatiska verktyget vi använde när vi placerade in komponentenk n la på en rörelse för komponenten n åt fel håll. Sprängskissen ska s nu vara likadan som på bilden nedan. 1. Skapa en presentationsfil med standardmallen. 2. På presentations panelen, klicka på Create View. 3. I Select Assembly dialogrutan: Under Assembly, klicka på Open an existingg file som finns till höger om fillistan. Välj ExplodedViews..iam. klicka påå Open. Under Explosion Method, väljj Automatic och sätt Distance till 25.00mm. Se till att Createe Trails rutan är ä ibockad. Klicka på OK. 6. För att välja en komponent att sätta en rörelse på: Klicka på menyfliken Presentation> Create panel > Tweak Components. Som riktning, välj den övre ytan på locket. 4. Använd Orbit och Zoom verktygen för att matchaa vy nedan. 34 Kapitel 7: Arbeta med en Assembly

38 7. För att applicera rörelsen: Dra locket till en position som i bilden nedan. Klicka på Clear för att lägga till rörelsen. 9. För att lägga på en rörelse påå en annan komponent: Dra packningen till en position som liknar den på bilden nedan. Klicka på Clear för att lägga till rörelsen. Klicka på Close. 8. Klicka på den övre ytan på locket för f att bestämma rörelseriktning. 10. Högerklicka på ett e tomt område. Klicka Save Camera. 11. Spara presentationsfilen. Acceptera det föreslagna namnet ExplodedViews.ipn och spara även alla länkade filer. Lektion: Presentera din montering 35

39 Övning: Animera en sprängskiss i en presentationsvy I den här övningen skapar du en animering av en sprängskiss i en presentationsvy och sparar den som en AVI fil. 3. Sättt Interval till 15 och Repetitions till 1 under Parameters i Animation dialogrutan. 4. Klicka på >> längst ner i Animation dialogrutan för att expandera den och visa sekvenserna. 1. Öppna AnimatePres.ipn. 5. Under Animation Sequence, tryck ner CTRL och välj sekvens 2, 3, 4 och 5 samt alla 4 sekvens 8.. Klicka sedan på Group. 2. Klicka Animate på presentation panelen. 36 Kapitel 7: Arbeta med en Assembly

40 6. Under Animation Sequence, tryck ner CTRL och välj sekvens 3 och 4. Klicka påå Group. 7. Under Animation Sequence, välj vilken enhet i sekvenss 3 och klicka på Move Up. 10. Klicka på Reset R i Animation dialogrutan för att sätta tillbaks presentationen till sitt ursprungsläge. 11. Klicka på Record R i Animation dialogrutan. 8. Klicka på Apply i Animationn dialogrutan. 9. Klicka på Play Forward i Animation dialogrutan. Verifiera att din assembly ser ut som på bilden nedan. 12. I Save As dialogrutan, d under File Name, skriv in AnimatePres. Underr Save as Type, välj AVI Files (*.avi). Klicka på Save. 13. Klicka OK I Video Compression dialogrutan. 14. Klicka på Auto A Reversee i Animationn dialogrutan 15. Stäng Animation dialogrutan. 16. Använd enn spelare somm kan spela upp AVI filer som t.ex. Microsoft Media Player för att titta påå din animering. 17. Stäng utann att spara. Lektion: Ritningsmiljö 37

NYHETER I INVENTOR 2012

NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2012 jämfört med Autodesk Inventor 2011. AUTODESK INVENTOR

Läs mer

IRONCAD KONFIGURATIONER

IRONCAD KONFIGURATIONER IRONCAD KONFIGURATIONER IRONCAD har något som kallas för konfigurationer eller configurations på engelska. Det innebär att sammanställningar, parter och features i en och samma 3D-fil kan ha olika positioner

Läs mer

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps...

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps... Innehåll Nyheter i Inventor 2014...2 Introduktion......2 CADCAM-it... 2 AUTODESK... 2 AUTODESK INVENTOR... 2 Sketch Design...3 Fillet Success...7 Camera View Settings...8 Self Intersecting Sweeps...9 Self

Läs mer

Bemästra verktyget TriBall

Bemästra verktyget TriBall Bemästra verktyget TriBall I IRONCAD finns ett patenterat verktyg för 3D-positionering av objekt, kallat TriBall. Hyllad av en del som "Det mest användbara verktyget i CAD-historien" TriBall är otroligt

Läs mer

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING Innehållsförteckning Justera storlek och antalet decimaler för måttsättning...2 Ändra färg på ritningselement...4 Justera färg för ett enskilt element genom att byta

Läs mer

INNEHÅLL NYHETER I INVENTOR STARTA, SPARA OCH AVSLUTA...37

INNEHÅLL NYHETER I INVENTOR STARTA, SPARA OCH AVSLUTA...37 INNEHÅLL FÖRORD...1 FÖRFATTARNA...2 LÄROBÖCKER...3 KONVENTIONER...10 SYSTEMKRAV... 11 RELEASER... 11 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄROBOKEN... 11 KURSUPPLÄGG...12 LADDA HEM FILER VIA INTERNET...12 EN MODELLS UPPBYGGNAD...13

Läs mer

3D-modellering. och. ritningsframställning

3D-modellering. och. ritningsframställning SolidWorks 2010 Övningsuppgift 1 3D-modellering och ritningsframställning Platta med hål Lektionen skänkt av F:a CADedu 070-394 55 99 Platta med hål Varning: Denna första övning kommer att bli ganska jobbig

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Bemästra verktyget TriBall

Bemästra verktyget TriBall Bemästra verktyget TriBall I IRONCAD finns ett patenterat verktyg för 3D-positionering av objekt, kallat TriBall. Hyllad av en del som "Det mest användbara verktyget i CAD-historien". TriBall är otroligt

Läs mer

POWER POINT FÖRDJUPNING

POWER POINT FÖRDJUPNING POWER POINT 010 FÖRDJUPNING Microsoft PowerPoint 010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Teman Del 1 Skapa presentation med tema...7 Välja tema...8 Redigera

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

Introduktion... i Digital Prototyping... iii

Introduktion... i Digital Prototyping... iii Innehåll Del 1 Introduktion... i Digital Prototyping... iii KAPITEL 1 Komma igång... 1 Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor... 1 Om olika miljöer... 2 Om projektfiler... 5 Inventors filtyper...

Läs mer

Skapa mallar i CAXA Draft, utgångspunkt från befintliga DWG-/DXF- eller DWT*-filer.

Skapa mallar i CAXA Draft, utgångspunkt från befintliga DWG-/DXF- eller DWT*-filer. Skapa mallar i CAXA Draft, utgångspunkt från befintliga DWG-/DXF- eller DWT*-filer. Med det här dokumentet kan man via några steg skapa 2D-ritningsmallar till CAXA Draft i IRONCAD. Som utgångspunkt är

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning Innehåll FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning... 1 Välkommen!... 2 Kort om olika de olika vyerna... 2 Laborera med färdiga historier... 3 Animering av tidsserier...

Läs mer

Visa stora ikoner utan text i Command Manager = Större arbetsyta

Visa stora ikoner utan text i Command Manager = Större arbetsyta Att anpassa gränssnittet i SolidWorks är enkelt. Högerklicka i antingen Command Manager eller statuslisten och välj Customize i listan, här finns alla verktyg som används för att anpassa SolidWorks gränssnitt.

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder 1 Photo Story Microsoft Photo Story är ett program för att skapa bildberättelser. Det är gratis att ladda hem från Microsofts webbplats för Photo Story. Programmet fungerar bara om du har Windows XP. Se

Läs mer

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan,

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, ArchiCAD 16 Övningsuppgift 4 Flera våningar Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, sätta in trappor, göra hål i bjälklag, placera ut räcken. 2013 www.cadedu.se! Med kopieringsrätt

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

BILAGA 5 Fi2Utrymmen Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0

BILAGA 5 Fi2Utrymmen Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 BILAGA 5 Fi2Utrymmen Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2008-xx-xx FI2Utrymmen Om man använder ADT 2007 och ABS 2007 måste följande saker installeras

Läs mer

SPEECHMIKE TM 2.2 PROGRAMVARUHANDBOK PHI

SPEECHMIKE TM 2.2 PROGRAMVARUHANDBOK PHI SPEECHMIKE TM 2.2 PROGRAMVARUHANDBOK PHI SpeechMike Programvaruhandbok 2 COPYRIGHT 1997-2002 Philips Speech Processing. Med ensamrätt. Kopiering, helt eller delvis, är förbjudet utan skriftlig tillåtelse

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Lektion 1: Användargränssnitt och inställningar... 9. Lektion 2: Förbereda och köra en analys... 25. Lektion 3: Visa och analysera resultat...

Lektion 1: Användargränssnitt och inställningar... 9. Lektion 2: Förbereda och köra en analys... 25. Lektion 3: Visa och analysera resultat... Innehåll Introduktion... 1 Digital Prototyping... 3 Lektion 1: Användargränssnitt och inställningar... 9 Om hållfasthetsanalys... 10 Användargränssnitt... 13 Skapa en FEM analys... 16 Metod för en lyckad

Läs mer

NYHETER I INVENTOR 2012

NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2012 jämfört med Autodesk Inventor 2011. AUTODESK INVENTOR

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell 6 PIVOTTABELLER PIVOTTABELLER Skapa pivottabell 00 Redigera källdata 0 Formatera pivottabell 0 Anpassa pivottabell 05 Göra beräkningar i pivottabell 09 Skapa pivotdiagram från pivottabell Extra övningar

Läs mer

Tips & tricks för redigering

Tips & tricks för redigering Tips & tricks för redigering Det har kommit flera nyheter och förbättringar i redigeringsmiljön och användargränssnittet för version 10.0. Den första stora skillnaden som märks är att redigeringsverktygsfältet

Läs mer

Microsoft Access 2016 Grunder

Microsoft Access 2016 Grunder ACCESS 2016 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Övningsdatabaserna...7 1 INTRODUKTION TILL ACCESS Starta programmet...8 Avsluta programmet...8 Programfönstret...9

Läs mer

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke ExacqVision användarguide Teletec Connect AB Emil Warnicke Version 1 (2009 07 13) för ExacqVision Klient 3.5.3 och nyare Sida 1 Allmänt omexacqvision ExacqVisions klientprogram har tre arbetslägen: Live,

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Rhino till Revit arbetsflöde AADA20 RhinoRevit Workshop 2016 LTH Karl Allemyr

Rhino till Revit arbetsflöde AADA20 RhinoRevit Workshop 2016 LTH Karl Allemyr Rhino till Revit arbetsflöde AADA20 RhinoRevit Workshop 2016 LTH Karl Allemyr Exempel på byggnad modellerad med Rhino och Revit Det här är Rhinomodellen vi kommer att arbeta med. Den består av tre lager

Läs mer

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek.

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek. 1. Skapa ett EndNote-bibliotek Börja med att öppna EndNote och skapa ett bibliotek (Reference Library). Det gör du under File / New. Namnge ditt bibliotek och välj var på datorn du vill spara det. Nu kan

Läs mer

I Inventor 11 kan Du lägga till så kallade "smooth constraints" (G2-continuous) till skisserna.

I Inventor 11 kan Du lägga till så kallade smooth constraints (G2-continuous) till skisserna. NYHETER NYHETER I INVENTOR 11 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 11 jämfört med Autodesk Inventor 10. SMOOTH I Inventor 11 kan Du lägga

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Nyheterna i AutoCAD MEP 2014

Nyheterna i AutoCAD MEP 2014 Nyheterna i AutoCAD MEP 2014 Automatiska Property Set Definitioner I AutoCAD MEP 2014 kan du nu applicera Property sets automatiskt till objekt genom att kryssa i en kryssruta i Optionsdialogen.Dessa kan

Läs mer

AUTOSNAP & AUTOTRACKING

AUTOSNAP & AUTOTRACKING AUTOSNAP & AUTOTRACKING Med AutoSnap och AutoTracking kan Du filtrera ut specifika punkter vid varje tillfälle som AutoCAD frågar efter en punkt (from point eller to point). AutoSnap och AutoTracking ersätter

Läs mer

Hantering av externa länkar i IRONCAD

Hantering av externa länkar i IRONCAD Hantering av externa länkar i IRONCAD Det här dokumentet är tänkt att ge dig som användare bättre kunskap kring hanteringen av externa länkar i IRONCAD. Vi går igenom de flesta sammanhang där externa länkar

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Del 2 ARBETA MED DATORN

Del 2 ARBETA MED DATORN NY upplaga! Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA DIN MACINTOSH Del ARBETA MED DATORN. Adressbok... 56 5. ical... 59 6. Dashboard... 65 7. Dvd-spelare... 69 8. itunes... 7 9. iweb... 8 0. Automator... 9. Kompatibilitet

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Innehåll Modulmanual Arbetsflöde

Innehåll Modulmanual Arbetsflöde Innehåll Om arbetsflöden...2 Objektdata...3 Objektidentifikation...3 Datum och villkor...4 Beskrivning...5 Ganttchart...6 Objektstruktur...6 Skapa objekt...6 Ta bort objekt...10 Sorteringsordning...10

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Kom igång med Web Editor

Kom igång med Web Editor Kom igång med Web Editor Index 1. Logga in på Web Editor 2. Välj en mall 3. Skapa din första sida 4. Lägg till fler sidor 5. Redigera en sida eller mall 6. Spara dina ändringar 7. Förhandsgranska och Publicera

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2005

NYHETER I AUTOCAD 2005 NYHETER I AUTOCAD 2005 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2005, jämfört med AutoCAD 2004. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. UTÖKADE HJÄLPFUNKTIONER Rullgardinsmenyn

Läs mer

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på 6 Arbeta med ramar NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på hur du kan arbeta med dem i en design. De flesta designers

Läs mer

Att använda Fraps. Victoria Johansson & Stefan Lindgren. Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@humlab.lu.se, stefan.lindgren@humlab.lu.

Att använda Fraps. Victoria Johansson & Stefan Lindgren. Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@humlab.lu.se, stefan.lindgren@humlab.lu. Att använda Fraps Victoria Johansson & Stefan Lindgren Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@humlab.lu.se, stefan.lindgren@humlab.lu.se 2 februari 2009 Innehåll 1 Vad är Fraps? 2 2 Vad är

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Snabbguide för HP Photo Printing

Snabbguide för HP Photo Printing Hämta bilder till fotogalleriet Använd någon av följande metoder för att lägga till bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet, som är den vänstra rutan i programmet HP Photo Printing, utgör startpunkt för

Läs mer

Manual Produktion av presentationssynkar med PowerPoint och Producer

Manual Produktion av presentationssynkar med PowerPoint och Producer Centrum för Pedagogik, IKT och Lärande (PIL) Mälardalens högskola Peter Aspengren Tel: 021-103116 Manual Produktion av presentationssynkar med PowerPoint och Producer Gör din presentation Om du inte har

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP 1. STARTA PROJEKT 3. SKAPA CETRALFIL Starta nytt projekt genom NEW > Tryck på BROWSE > Leta reda på Mallfil LTH i den gemensamma Projektmappen under mappen MALLFIL > Klicka

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

Anvä ndärguide Nyä Expeditionsresor

Anvä ndärguide Nyä Expeditionsresor Anvä ndärguide Nyä Expeditionsresor Hjälpguide för att använda Wordpress och Nya Expeditionsresor.se 2014-08-10 Innehållsförteckning Logga in till Wordpress-panelen... 3 Skapa bildspel... 4 Färgkoder...

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner 2016-12-07 Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Gränssnittet i våra kartor är anpassat till datorer och mobila enheter. Där det är aktuellt beskrivs funktionaliteten i denna manual både till

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald)

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald) WWAAC Layout Editor Layout Editor För att ändra en befintlig layout eller göra en ny kan du antingen öppna Layout Designer for the Browser via Start Program wwaac eller nå den via knappen Inst i browsern

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction.

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction. ShowYourPics Kom igång guide Alpha 0.8.3 Under menyn längst upp till höger som är samma som ditt namn finner du: Mina konton: En lista med alla konton du har behörighet till. Egna inställningar: Ä ndra

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

INNEHÅLL STARTA, SPARA OCH AVSLUTA... 14

INNEHÅLL STARTA, SPARA OCH AVSLUTA... 14 INNEHÅLL FÖRORD... 1 FÖRFATTARNA... 2 LÄROBÖCKER... 3 KONVENTIONER... 10 SYSTEMKRAV...11 RELEASER...11 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄROBOKEN...11 KURSUPPLÄGG... 12 LADDA HEM FILER VIA INTERNET... 12 EN MODELLS

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

Adobe Presenter. Skapad: 2012-04-23

Adobe Presenter. Skapad: 2012-04-23 Adobe Presenter Manualen beskriver hur man skapar en interaktiv film till PowerPoint med tilläggsprogramvaran Adobe Presenter. Mikrofon och webkamera är förutsättningar förutom programvarorna. Skapad:

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Version X6 Fler tips

Version X6 Fler tips Version X6 Fler tips Jobba i ditt EndNote-bibliotek Hantera PDF:er För att använda dig av den automatiska Find fulltext-funktionen, markera den eller de referenser du vill söka fulltext för och välj References

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP

Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP Bakgrundsbilder i HIPP kan användas till olika saker, t ex som ett rutnät för en tabell eller en grundkarta. Här visas hur man gör en grundkarta som en

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Kapitel 16 Situationsplan... 3

Kapitel 16 Situationsplan... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 Situationsplan... 3 Vectorfil av huskropp... 3 Infoga situationsplan/nbk... 6 Markera nytt origo på situationsplan/nbk... 10 Skala... 13 Skaleringsuträknare...

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Hantering av externa länkar i IRONCAD

Hantering av externa länkar i IRONCAD Hantering av externa länkar i IRONCAD rev.2012.6 Det här dokumentet är tänkt att ge dig som användare bättre kunskap kring hanteringen av externa länkar i IRONCAD. Vi går igenom de flesta sammanhang där

Läs mer

INNEHÅLL STARTA, SPARA OCH AVSLUTA... 14

INNEHÅLL STARTA, SPARA OCH AVSLUTA... 14 INNEHÅLL FÖRORD... 1 FÖRFATTARNA... 2 LÄROBÖCKER... 3 KONVENTIONER... 10 SYSTEMKRAV... 11 RELEASER... 11 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄROBOKEN... 11 KURSUPPLÄGG... 12 LADDA HEM FILER VIA INTERNET... 12 EN MODELLS

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Sortera och filtrera listor

Sortera och filtrera listor Sortera och filtrera listor Excel är ett kraftfullt kalkylprogram, men det är också idealiskt för att skapa och hantera listor. En lista kan innehålla allt från e-postadresser till lagerartiklar, men för

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2006

NYHETER I AUTOCAD 2006 NYHETER I AUTOCAD 2006 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2006, jämfört med AutoCAD 2005. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. KOMMANDOT JOIN Med det nya kommandot

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer