Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-11-30 Version: 1.2"

Transkript

1 Faktura Entity name: Faktura Comment: Denna affärstransaktion används då en leverantör sänder en faktura till en köpare. Faktura huvud Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion faktura T6112 Fakturatyp Definition: Indikerar om fakturatransaktionen är en faktura, kreditnota, self-billing eller prepayment faktura Length: Format: SDDb::Invoice type NeB 380 Commercial invoice Document/message claiming payment for goods or services supplied under conditions agreed between seller and buyer. 381 Credit note - goods and services Document/message for providing credit information to the relevant party. 386 Prepayment invoice An invoice to pay amounts for goods and services in advance; these amounts will be subtracted from the final invoice. 389 Self-billed invoice An invoice the invoicee is producing instead of the seller. T0060 Fakturanummer Definition: Leverantörens eller fakturautställarens fakturanummer T6113 Dokumentdatum Definition: Datum då dokumentet utfärdades Pattern: \d{8} Format: SDDb::Date T0176 Verkligt leveransdatum Definition: Datum när varorna levererades hos kunden Pattern: \d{8} Format: SDDb::Date T2051 Leveransperiod, fr o m datum Definition: Inledningsdatumet för en leveransperiod. Pattern: \d{8} Format: SDDb::Date T2052 Leveransperiod, t o m datum Definition: Sista datum för leveranser inom en leveransperiod. Pattern: \d{8} Format: SDDb::Date 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 1 / 37

2 T6704 Anledning till kreditering Definition: Anledning till att fakturerat belopp krediteras. Format: SDDb::Reason for crediting NeB Type 108 Financial compensation Financial compensation 140 Return of goods Return of goods 79E Error in delivery Error in delivery Z01 Damaged goods Damaged goods Text/information T6002 Leveransinstruktion Definition: Text som beskriver hur leveransen skall ske 0 Format: SDDb::Delivery mark instruction T6009 Generell information Definition: Text som hanterar en generell information ex information om företagets f-skatt Length: Format: SDDb::512String T6038 Leverantörens anmärkning Definition: Text som hanterar en Leverantörens anmärkning Length: Format: SDDb::512String T1107 Språkkod Definition: Språket som används som default för textinformation i hela transaktionen Length: Format: SDDb::3String Referens Definition: Hänvisning till andra dokument och meddelande T3309 Ordernummer Definition: Köparens ordernummer T6004 Projektnummer Definition: Referens till Projektnummer T0125 Leveransaviseringsnummer Definition: Leverantörens leveransaviseringsnummer T6005 Kundens referens/nummer Definition: Kundens referens 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 2 / 37

3 T6099 Säljarens ordernummer Definition: Säljarens ordernummer T0089 Referens till faktura Definition: Referens till faktura som detta affärsdokument hänvisar till T6039 Referens till kreditnota Definition: Referens till kreditnotan som detta affärsdokument hänvisar till T6016 Säljarens betalningsreferens Definition: Referensnummer som användes för att identifiera en betalning. Sverige/Danmark = OCR nummer, Norge = KID nummer. T6012 Redovisningsnummer Definition: Referens till redovisningsnummer T0007 Referens till avtal/kontrakt Definition: Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt T0063 Referens till följesedel Definition: Identifikation av en (pappers)följesedel som tillhör en leverans T6188 Referens till objekt/bilaga 0.. unbounded Definition: En referns som identifierar en externt objekt/bilaga 0 Format: SDDb::350String Köpare T0008 Köparen Definition: Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Id nummer/namn och adress T6001 Partner identifikation Definition: Identifikation av partner. Ett av parterna överenskommet nummer som inte är ett GLN nr = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 3 / 37

4 Format: SDDb::Party Identifier T5001 Partsnamn Definition: Företag/institution Format: SDDb::Party name T5002 Avdelning Definition: Avdelning eller dyl. Format: SDDb::Department T5003 Gatunamn Definition: Namnet på gatan Format: SDDb::Street name T5004 Byggnad Definition: Hus, port eller dyl. Format: SDDb::Building T5020 Postboxnummer Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. 5 Format: SDDb::Postal box number T5005 Ort Definition: Stad, ort Format: SDDb::City name T6117 Postnummer Definition: Postnummer oredigerat T5007 Landskod Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Format: SDDb::Country Base Type Köparens kontakt Definition: Namnet på ordinarie kontakt för kommersiella frågor T5012 Namn T5010 Telefonnummer Definition: Telefonnummer oredigerat Length: Format: SDDb::25String T5011 E-postadress Length: Format: SDDb::512String T6091 Legitimationskod, ex ID Definition: Kod för obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 4 / 37

5 Referens till skatte- och organisationsnummer Comment: Skattereferens T0099 Köparens VAT registreringsnummer Definition: VAT (moms)registreringsnumret med landsprefix. T6047 Företagets organisationsnummer Definition: Företagets organisationsnummer t.ex Leverantör T0009 Leverantören Definition: Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Id nummer/namn och adress T6001 Partner identifikation Definition: Identifikation av partner. Ett av parterna överenskommet nummer som inte är ett GLN nr.. Format: SDDb::Party Identifier T5001 Partsnamn Definition: Företag/institution Format: SDDb::Party name T5002 Avdelning Definition: Avdelning eller dyl. Format: SDDb::Department T5003 Gatunamn Definition: Namnet på gatan Format: SDDb::Street name T5004 Byggnad Definition: Hus, port eller dyl. Format: SDDb::Building T5020 Postboxnummer Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. 5 Format: SDDb::Postal box number T5005 Ort Definition: Stad, ort 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 5 / 37

6 Format: SDDb::City name T6117 Postnummer Definition: Postnummer oredigerat T5007 Landskod Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Format: SDDb::Country Base Type Leverantörens kontaktperson Definition: Namnet på ordinarie kontaktperson för kommersiella frågor hos leverantören T5012 Namn T5010 Telefonnummer Definition: Telefonnummer oredigerat Length: Format: SDDb::25String T5011 E-postadress Length: Format: SDDb::512String Leverantörens bank/plusgiro nummer T6124 Leverantörens bankgironummer Definition: Svenska bankgironumret för leverantören enl. BankGirots anvisningar T6125 Leverantörens plusgironummer Definition: Svenska plusgironumret för leverantören enl. PlussGirots anvisningar T6126 Leverantörens IBAN nummer Definition: IBAN numret för leverantören Referens till skatte- och organisationsnummer Comment: Skattereferens T0064 Leverantörens VAT registreringsnummer Definition: VAT (moms)registreringsnumret med landsprefix. T6047 Företagets organisationsnummer Definition: Företagets organisationsnummer t.ex Leverantörens officiella Säte Definition: Obligatorisk T0009 Leverantören Definition: Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 6 / 37

7 Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN T6107 Leverantörens officiella Säte Definition: Leverantörens säte (eller motsvarande för myndigheter) t.ex. Stockholm Comment: Skall vara samma org.nr och VAT nr som på leverantören, och behöver då inte anges T0111 Leverantörens organisationsnummer Definition: Leverantörens organisationsnummer och säte (eller motsvarande för myndigheter) i en följd t.ex STOCKHOLM Id nummer/namn och adress T6001 Partner identifikation Definition: Identifikation av partner. Ett av parterna överenskommet nummer som inte är ett GLN nr.. Format: SDDb::Party Identifier Leveransmottagare Definition: Beskrivning av leveransadresser och kontakter. Då denna beskrivning finns på radnivå så avses en sammandragsfaktura T0037 Leveransmottagaren Definition: Part (annan än köparen) som tar emot varuleveranser, men inte är ansvarig för godkännande Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN T6015 Leveransplats, specificerad Definition: Sprcificerad leveransplats, allokerat av internt system. Format: XSD Data types::string Id nummer/namn och adress T6001 Partner identifikation Definition: Identifikation av partner. Ett av parterna överenskommet nummer som inte är ett GLN nr.. Format: SDDb::Party Identifier T5001 Partsnamn Definition: Företag/institution Format: SDDb::Party name T5002 Avdelning Definition: Avdelning eller dyl. Format: SDDb::Department 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 7 / 37

8 T5003 Gatunamn Definition: Namnet på gatan Format: SDDb::Street name T5004 Byggnad Definition: Hus, port eller dyl. Format: SDDb::Building T5020 Postboxnummer Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. 5 Format: SDDb::Postal box number T5005 Ort Definition: Stad, ort Format: SDDb::City name T6117 Postnummer Definition: Postnummer oredigerat T5007 Landskod Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Format: SDDb::Country Base Type Kontakt hos leveransmottagaren Definition: Leveransmottagarens kontakt i klartext T5012 Namn T5010 Telefonnummer Definition: Telefonnummer oredigerat Length: Format: SDDb::25String T5011 E-postadress Length: Format: SDDb::512String Godsmottagare T0036 Godsmottagaren Definition: Part (annan än köparen) som tar emot varor och godkänner leveransen Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Id nummer/namn och adress T6001 Partner identifikation Definition: Identifikation av partner. Ett av parterna överenskommet nummer som inte är ett GLN nr.. Format: SDDb::Party Identifier 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 8 / 37

9 T5001 Partsnamn Definition: Företag/institution Format: SDDb::Party name T5003 Gatunamn Definition: Namnet på gatan Format: SDDb::Street name T5020 Postboxnummer Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. 5 Format: SDDb::Postal box number T5005 Ort Definition: Stad, ort Format: SDDb::City name T6117 Postnummer Definition: Postnummer oredigerat T5007 Landskod Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Format: SDDb::Country Base Type Kontakt hos godsmottagaren Definition: Godsmottagarens kontaktinformation i klartext T5012 Namn T5010 Telefonnummer Definition: Telefonnummer oredigerat Length: Format: SDDb::25String T5011 E-postadress Length: Format: SDDb::512String Fakturamottagaren T0085 Fakturamottagaren Definition: Part till vilken fakturor ställs ut. Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Id nummer/namn och adress T6001 Partner identifikation Definition: Identifikation av partner. Ett av parterna överenskommet nummer som inte är ett GLN nr.. Format: SDDb::Party Identifier 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 9 / 37

10 T5001 Partsnamn Definition: Företag/institution Format: SDDb::Party name T5002 Avdelning Definition: Avdelning eller dyl. Format: SDDb::Department T5003 Gatunamn Definition: Namnet på gatan Format: SDDb::Street name T5020 Postboxnummer Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. 5 Format: SDDb::Postal box number T5005 Ort Definition: Stad, ort Format: SDDb::City name T6117 Postnummer Definition: Postnummer oredigerat T5007 Landskod Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Format: SDDb::Country Base Type Fakturamottagarens kontakt Definition: Namnet på ordinarie kontakt för ekonomiska frågor hos fakturamottagaren T5012 Namn T5010 Telefonnummer Definition: Telefonnummer oredigerat Length: Format: SDDb::25String T5011 E-postadress Length: Format: SDDb::512String Referens till skatte- och organisationsnummer Comment: Skattereferens T6030 Fakturamottagarens VAT registreringsnummer Definition: VAT (moms)registreringsnumret med landsprefix. T6047 Företagets organisationsnummer Definition: Företagets organisationsnummer t.ex = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 10 / 37

11 Fakturautställaren T0065 Fakturautfärdare, id Definition: Part som utfärdar fakturor. Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Id nummer/namn och adress T6001 Partner identifikation Definition: Identifikation av partner. Ett av parterna överenskommet nummer som inte är ett GLN nr.. Format: SDDb::Party Identifier T5001 Partsnamn Definition: Företag/institution Format: SDDb::Party name T5002 Avdelning Definition: Avdelning eller dyl. Format: SDDb::Department T5003 Gatunamn Definition: Namnet på gatan Format: SDDb::Street name T5020 Postboxnummer Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. 5 Format: SDDb::Postal box number T5005 Ort Definition: Stad, ort Format: SDDb::City name T6117 Postnummer Definition: Postnummer oredigerat T5007 Landskod Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Format: SDDb::Country Base Type Kontakt hos Fakturautställaren Definition: Fakturautställarens kontakt i klartext T5012 Namn = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 11 / 37

12 T5010 Telefonnummer Definition: Telefonnummer oredigerat Length: Format: SDDb::25String T5011 E-postadress Length: Format: SDDb::512String Referens till skatte- och organisationsnummer Comment: Skattereferens T6108 Fakturautställarens VAT registreringsnummer Definition: VAT (moms)registreringsnumret med landsprefix. T6047 Företagets organisationsnummer Definition: Företagets organisationsnummer t.ex Part som hanterar moms T6044 Part som hanterar moms Definition: Part som hanterar Moms i ett annat land ex. Norge Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Id nummer/namn och adress T6001 Partner identifikation Definition: Identifikation av partner. Ett av parterna överenskommet nummer som inte är ett GLN nr.. Format: SDDb::Party Identifier T5001 Partsnamn Definition: Företag/institution Format: SDDb::Party name T5003 Gatunamn Definition: Namnet på gatan Format: SDDb::Street name T5020 Postboxnummer Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. 5 Format: SDDb::Postal box number T5005 Ort Definition: Stad, ort Format: SDDb::City name T6117 Postnummer Definition: Postnummer oredigerat 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 12 / 37

13 T5007 Landskod Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Format: SDDb::Country Base Type Referens till skatte- och organisationsnummer Comment: Skattereferens T6109 VAT registreringsnummer för part som hanterar moms Definition: VAT (moms)registreringsnumret med landsprefix. T6047 Företagets organisationsnummer Definition: Företagets organisationsnummer t.ex Momshantering T6707 Moms/skatt/avgifts typ Definition: Beskriver vilken typ av skatter/avgifter Format: SDDb::Tax Base Type_NeB ENV Environmental tax Tax assessed for funding or assuring environmental protection or clean-up. VAT Value added tax A tax on domestic or imported goods applied to the value added at each stage in the production/distribution cycle. T6708 Moms/skatt/avgifts kategori Definition: Beskriver vilken kategori av skatter/avgifter Length: Format: SDDb::Tax category NeB_Type AA Lower rate Tax rate is lower than standard rate. AAP VAT exempt/reverse charge, within the constructions business Article a-b of council directive 2006/112//EC E Exempt from tax Code specifying that taxes are not applicable. S Standard rate Code specifying the standard rate = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 13 / 37

14 T6116 Motiv för skattebefrielse, klartext Definition: Motiv för skattebefrielse genom hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. Uppgift anges i klartext. Length: Format: SDDb::512String T0027 Momssats Definition: Aktuell momssats för en vara eller tjänst. Anges som heltal eller vid behov med explicit decimalpunkt. FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::6Integer4Dec Fakturans referensvaluta översatt till hem-, faktura- eller betalningsvaluta Valuta T0283 Valutaomräkningskurs Definition: Aktuell kurs för omräkning mellan två olika valutor. FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::6Integer4Dec T6017 Referens valuta Definition: Referens valuta ISO-4217 Format: SDDb::Currency Base Type T2204 Fakturans valuta Definition: Valutan i vilken fakturan är utställd. ISO-4217 Format: SDDb::Currency Base Type T6049 Mål valuta Definition: Valutan i vilken ordern är beställd i. ISO-4217 Format: SDDb::Currency Base Type T6050 Hem valuta Definition: Valutan i vilken ordern är beställd i. ISO-4217 Den lokala valutan. Format: SDDb::Currency Base Type T6051 Betalningsvaluta Definition: Den valuta som skall användas för betalning enl. ISO-4217 Format: SDDb::Currency Base Type T6052 Växlingskurs datum Definition: Datum för växlingskurs Pattern: \d{8} Format: SDDb::Date Betalningsinstruktion Definition: Hantering av betalningsinstruktion = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 14 / 37

15 Betalningsinstruktion Definition: Grupp för hantering av betalningsinstruktion. T6055 Period förfallodatum för nettobelopp Definition: Datum då betalningen skall vara gjord för att erhålla nettobelopp. Pattern: \d{8} Format: SDDb::Date T6190 Betalnings villkor i klartext Definition: Betalnings villkor i text sträng T6238 Betalningsdagar Definition: Antal dagar tills dess att fakturan skall vara betald FractionDigits: 0 TotalDigits: 3 TotalDigits: 3 Format: SDDb::3Integer Grupp för hanering av straffavgift vid försenad betalning Definition: Hantering av straffavgift vid försenad betalning T6059 Dröjsmålsränta Definition: Anger dröjsmålsräntan i procent FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::6Integer4Dec T6241 Beskrivning hur dröjsmålsränta hanteras Definition: Beskrivning hur dröjsmålsränta hanteras i klartext Leveranssätts information Definition: Information om Leveranssättet T6019 Leveransfunktions kod Definition: Kod som talar om hur leveransen skall utföras Length: Format: SDDb::Delivery function code 2 Despatch condition Condition requested by the customer under which the supplier shall deliver: Extent of freight costs, means of transport. 4 Collected by customer Indicates that the customer will pick up the goods at the supplier. He will take care of the means of transport. 6 Delivery condition Specifies the conditions under which the goods must be delivered to the consignee. T6710 Leveransvillkor Definition: Leveransvillkor vid mottagarfrakt eller annan fraktbetalare än godsavsändaren. Length: = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 15 / 37

16 Format: SDDb::Terms of delivery NeB CFR Cost and Freight CIF Cost, Insurance, Freight (... named port of destination) CIP Carriage and Insurance Paid to (... named place of destination) CPT Carriage Paid To (... named place of destination) DAF Delivered At frontier (... named place) DDP Delivered Duty Paid (... named place of destination) DDU Delivered Duty Unpaid (... named place of destination) DEQ Delivered Ex Quay (Duty paid) (... named port of destination) DES Delivered Ex Ship (... named port of destination) EXW Ex Works (... named place) FAS Free Along Ship (... named port of shipment) FCA Free Carrier (... named place) FOB Free On Board (... named port of shipment) T6020 Leveransplats, klartext Definition: Plats där leverans skall ske Length: Format: SDDb::70String Godsmärkningsinstruktion Definition: Text som skrivs ut på en förpackningsetikett, instruktion från köparen T0086 Godsmärkning Definition: Text som skrivs ut på en förpackningsetikett. 0 Format: SDDb::350String T6065 Säljarens Godsmärkning Definition: Text som skrivs ut på en förpackningsetikett från säljaren 0 Format: SDDb::350String Avdrag/Rabatter 0.. unbounded Definition: Hanterar avdrag och rabatter till kunden T6719 Avdrags och tilläggs koder Definition: Kod för beskrivning av vilken avdras/tilläggskod som hanteras Format: SDDb::Special service descrition code DI Discount A reduction from a usual or list price. PAD Promotional allowance Description to be provided. ZBP Bonus last year ZBS Bonus 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 16 / 37

17 ZCL Claim T6111 Beskrivning av speciell service Definition: Fri beskrivning av en speciell service. T6228 Procentsats Definition: Avdrags/tilläggs procentsats FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::6Integer4Dec T6229 Tilläggs- och avdragsgrundande belopp Definition: Tilläggs- och avdragsgrundande belopp FractionDigits: 2 TotalDigits: 15 TotalDigits: 15 Format: SDDb::15Integer2Dec T6230 Tilläggs- och avdrags belopp Definition: Tilläggs- och avdrags belopp FractionDigits: 2 TotalDigits: 15 TotalDigits: 15 Format: SDDb::15Integer2Dec Momshantering T6707 Moms/skatt/avgifts typ Definition: Beskriver vilken typ av skatter/avgifter Format: ENV VAT SDDb::Tax Base Type_NeB Environmental tax Tax assessed for funding or assuring environmental protection or clean-up. Value added tax A tax on domestic or imported goods applied to the value added at each stage in the production/distribution cycle. T6708 Moms/skatt/avgifts kategori Definition: Beskriver vilken kategori av skatter/avgifter Length: Format: SDDb::Tax category NeB_Type AA Lower rate Tax rate is lower than standard rate. AAP VAT exempt/reverse charge, within the constructions business Article a-b of council directive 2006/112//EC 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 17 / 37

18 E Exempt from tax Code specifying that taxes are not applicable. S Standard rate Code specifying the standard rate. T0027 Momssats Definition: Aktuell momssats för en vara eller tjänst. Anges som heltal eller vid behov med explicit decimalpunkt. FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::6Integer4Dec T2085 Skattebelopp Definition: Skattebeloppet för angiven skattesats FractionDigits: 2 TotalDigits: 18 TotalDigits: 18 Format: SDDb::18Integer2Dec Tillägg/kostnader 0.. unbounded Definition: Hanterar tillägg och kostnader som kunden skall betala T6719 Avdrags och tilläggs koder Definition: Kod för beskrivning av vilken avdras/tilläggskod som hanteras Format: SDDb::Special service descrition code ABK Miscellaneous Miscellaneous services. ACO Alloy surcharge Additional charge on an item's price for alloy. ADB Drum deposit Deposit paid on a returnable drum. AEV Environmental protection service The provision of an environmental protection service. FC Freight service The service of moving goods, by whatever means, from one place to another. IN Insurance Charge for insurance. NAA Non-returnable containers The service of providing non-returnable containers. RAD Returnable container The service of providing returnable containers. RCH Charge for return of goods 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 18 / 37

19 SZ Steel surcharge Description to be provided. T6111 Beskrivning av speciell service Definition: Fri beskrivning av en speciell service. T6228 Procentsats Definition: Avdrags/tilläggs procentsats FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::6Integer4Dec T6229 Tilläggs- och avdragsgrundande belopp Definition: Tilläggs- och avdragsgrundande belopp FractionDigits: 2 TotalDigits: 15 TotalDigits: 15 Format: SDDb::15Integer2Dec T6230 Tilläggs- och avdrags belopp Definition: Tilläggs- och avdrags belopp FractionDigits: 2 TotalDigits: 15 TotalDigits: 15 Format: SDDb::15Integer2Dec Momshantering T6707 Moms/skatt/avgifts typ Definition: Beskriver vilken typ av skatter/avgifter Format: ENV VAT SDDb::Tax Base Type_NeB Environmental tax Tax assessed for funding or assuring environmental protection or clean-up. Value added tax A tax on domestic or imported goods applied to the value added at each stage in the production/distribution cycle. T6708 Moms/skatt/avgifts kategori Definition: Beskriver vilken kategori av skatter/avgifter Length: Format: SDDb::Tax category NeB_Type AA Lower rate Tax rate is lower than standard rate. AAP VAT exempt/reverse charge, within the constructions business 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 19 / 37

20 Article a-b of council directive 2006/112//EC E Exempt from tax Code specifying that taxes are not applicable. S Standard rate Code specifying the standard rate. T0027 Momssats Definition: Aktuell momssats för en vara eller tjänst. Anges som heltal eller vid behov med explicit decimalpunkt. FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::6Integer4Dec T2085 Skattebelopp Definition: Skattebeloppet för angiven skattesats FractionDigits: 2 TotalDigits: 18 TotalDigits: 18 Format: SDDb::18Integer2Dec Faktura rad 1.. unbounded Comment: Följande termer kan förekomma en gång per vara som beställs T0051 Radnummer Definition: Ett löpnummer inom transaktionen Comment: Löpnummer på raderna inom ordertransaktionen FractionDigits: 0 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::6Integer T0176 Verkligt leveransdatum Definition: Datum när varorna levererades hos kunden Pattern: \d{8} Format: SDDb::Date T2051 Leveransperiod, fr o m datum Definition: Inledningsdatumet för en leveransperiod. Pattern: \d{8} Format: SDDb::Date T2052 Leveransperiod, t o m datum Definition: Sista datum för leveranser inom en leveransperiod. Pattern: \d{8} Format: SDDb::Date T0168 Ursprungsland Definition: Varans ursprungsland eller tillverkningsland enligt tillämpliga definitioner och föreskrifter. Landskod enligt ISO Format: SDDb::String3 T6704 Anledning till kreditering Definition: Anledning till att fakturerat belopp krediteras. Format: SDDb::Reason for crediting NeB Type 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 20 / 37

21 108 Financial compensation Financial compensation 140 Return of goods Return of goods 79E Error in delivery Error in delivery Z01 Damaged goods Damaged goods T6701 Karaktär på transaktionen Definition: Beskriva om hur transaktionen skall hantera bonus Length: Format: SDDb::Nature transaction 141 Subject to annual bonus Item concerned is applicable for annual bonus calculation. Z02 No Bonus No Bonus Z03 Bonus building Bonus building Z04 Bonus giving Bonus giving Z05 Bonus building and giving Bonus building and giving T6234 Radbelopp Definition: Radbelopp netto FractionDigits: 2 TotalDigits: 18 TotalDigits: 18 Format: SDDb::18Integer2Dec Identifikation, artikelnummer T0154 Globalt artikelnummer(gs1) Definition: GTIN för en artikel Pattern: \d{14} Format: SDDb::GTIN T0172 Leverantörens artikelnummer Definition: Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. T6022 Köparens artikelnummer Definition: Köparens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 21 / 37

22 T6027 NOBB artikelnummer Definition: Norska Byggbranschens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. T6028 TUN artikelnummer Definition: Danska Byggbranschens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. T6029 Finfo/Vilma artikelnummer Definition: Svenska Bygg o Järnhandlares identifikation (annat än GTIN) för en artikel eller tjänst. T6024 Norsk Rörgrossistföreningens artikelnummer Definition: Rörgrossistföreningens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. Length: Format: SDDb::10String T6023 RSK artikelnummer Definition: Rörgrossistföreningens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. FractionDigits: 0 TotalDigits: 7 TotalDigits: 7 Format: SDDb::7Integer T6026 Elektronikbransjensnummer i Norge Definition: Elektronikbransjensnummer i Norge, identifikation (Kompletterande identifieringsbegrepp för elektriska produkter relaterade till elbranschen. FractionDigits: 0 TotalDigits: 10 TotalDigits: 10 Format: SDDb::10Integer T0260 E-nummer Definition: Svenska Elgrossistföreningen. Kompletterande identifieringsbegrepp för elektriska produkter relaterade till elbranschen. Length: Format: SDDb::10String T3302 Tullstatistiskt nummer/harmoniseringskod Definition: Tullstatistiskt nummer/harmoniseringskod T6226 Artikelbenämning Definition: Benämning av en artikel 0 Format: SDDb::350String T6128 Förpackningsnivå kod Definition: Kod som anger typ av förpackning som varan säljs/leveraras Length: = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 22 / 37

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 Mellan Ahlsell och Kund 1.5 Sida 1 av 58 INVOIC INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 MEDDELANDEBESKRIVNING...4 MEDDELANDETILLÄMPNING...4 TILLÄMPNING AV SEGMENT...4 MEDDELANDESTRUKTUR...5

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

GUIDE FÖR FRAKTSEDLAR. Fraktsedlar

GUIDE FÖR FRAKTSEDLAR. Fraktsedlar GUIDE FÖR FRAKTSEDLAR Fraktsedlar Fraktsedlar Fraktsedel när du fyller i för hand. Gäller för DHL Swednet, DHL Stycke och DHL Parti. Fyll alltid i dessa uppgifter: Följande fylls i vid tillval samt efter

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Ferratum Bank Ltd. Organisationsnummer: C 56251 Adress: Tagliaferro Business Centre, Level 6,

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura

Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura PM 1 Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura Identifikation av denna samverkansprocess - Namn BasicInvoice - Version 2.1 - Status Standard - Datum 2006-06-15 Samverkansprocessens

Läs mer

100% design. Proudly made in Sweden. Price list sek 2015 VALID from March 15, 2015

100% design. Proudly made in Sweden. Price list sek 2015 VALID from March 15, 2015 100% design. Proudly made in Sweden. Price list sek 2015 VALID from March 15, 2015 MAZE INTERIOR AB Skeppargatan 17, 114 52 Stockholm Tel: 08 654 03 10 Fax: 08 458 11 07 Org nr: 556644-3544 För att lägga

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Innehåll Contents. Priser Prices...255, 258. Om statistiken Description of statistics... 255, 258

Innehåll Contents. Priser Prices...255, 258. Om statistiken Description of statistics... 255, 258 Priser Prices Priser Prices Innehåll Contents Priser Prices...255, 258 Om statistiken Description of statistics... 255, 258 Figurer Figures.1,.2 Prisutveckling på sågtimmer/massaved Price trend for sawlogs/pulpwood...

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013 Utgåva 8 THINKTax Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Faktureringsskyldighet enligt momslagen... 2 3 När kan man underlåta att upprätta en faktura?...

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Snabbguide för. Integration för Visma Avendo. Utvecklarpaket

Snabbguide för. Integration för Visma Avendo. Utvecklarpaket Snabbguide för Integration för Visma Avendo Utvecklarpaket Oktober 2008 2001-2008 by Visma Spcs AB BESKRIVNING AV VISMA AVENDO API... 1 INLEDNING... 1 MÖJLIGHET TILL INTEGRATION... 1 VILKEN TYP AV LÖSNING

Läs mer

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17.

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17. Kundorder Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17 Sida 1 Generellt Följande register måste bland annat vara ifyllda för att man

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Livfaktura BIS 5A 2.0

Livfaktura BIS 5A 2.0 Livfaktura BIS 5A 2.0 Anvisning för användande av Svefaktura BIS 5A 2.0 för Svensk Livfaktura Version 1.0 Upphovsrätt Den här anvisningen för Livfaktura BIS 5A 2.0 är baserad på PEPPOL BIS 5A 2.0 som i

Läs mer

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any)

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any) Form DT-Company United Kingdom income tax relief at source and repayment For use by a COMPANY or OTHER CONCERN resident in a country with which the United Kingdom has a Double Taxation Convention that

Läs mer

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Avseende REK, EMS, Värde, Express, Priority+, Brevpostförskott och Avtalsbrev REK Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Försändelseidentitet...

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

Allmänna villkor Kontoföring och Clearing

Allmänna villkor Kontoföring och Clearing Allmänna villkor Kontoföring och Clearing Euroclear Sweden 2013-06-26 Allmänna villkor, Euroclear Sweden 2013-06-26 Dessa Allmänna villkor har antagits av Euroclear Sweden AB:s styrelse och trädde ikraft

Läs mer

PRODUKTSPECIFIKATION DATA MANAGEMENT

PRODUKTSPECIFIKATION DATA MANAGEMENT PRODUKTSPECIFIKATION 1 (20) PRODUKTSPECIFIKATION DATA MANAGEMENT FI, SE, NO PRODUKTSPECIFIKATION 2 (20) INNEHÅLL 1. STRUKTUR DATA MANAGEMENT... 3 1.1 Grundläggande funktionalitet... 3 1.2 Filmottagning...

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer